EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0777

2010/777/ES: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 15. decembris ), ar kuru groza Padomes Direktīvu 2008/90/EK, lai pagarinātu atkāpi, kas attiecas uz nosacījumiem augļaugu pavairošanas materiāla un augļaugu, kas paredzēti augļu ražošanai, importam no trešām valstīm (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 8992)

OJ L 332, 16.12.2010, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 047 P. 116 - 116

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/777/oj

16.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 332/40


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 15. decembris),

ar kuru groza Padomes Direktīvu 2008/90/EK, lai pagarinātu atkāpi, kas attiecas uz nosacījumiem augļaugu pavairošanas materiāla un augļaugu, kas paredzēti augļu ražošanai, importam no trešām valstīm

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 8992)

(2010/777/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 29. septembra Direktīvu 2008/90/EK par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai (1), un jo īpaši tās 12. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvas 2008/90/EK 12. panta 1. punktu noteikts, ka Komisijai jāpieņem lēmums par to, vai augļaugu pavairošanas materiāls un augļaugi, kas ražoti trešā valstī un sniedz tādas pašas garantijas attiecībā uz piegādātāja saistībām, identitāti, raksturīgajām pazīmēm, augu veselību, augsni, iepakošanu, pārbaužu režīmu, marķēšanu un iepakojumu noslēgšanu, attiecībā uz visām šīm pazīmēm ir līdzvērtīgi Savienībā ražotam pavairošanas materiālam un augļaugiem un atbilst minētās direktīvas prasībām un nosacījumiem.

(2)

Patlaban pieejamā informācija par nosacījumiem, ko piemēro trešās valstīs, joprojām nav pietiekama, lai Komisija šajā posmā varētu pieņemt lēmumus attiecībā uz trešām valstīm.

(3)

Lai novērstu tirdzniecības modeļu traucējumus, ir jāatļauj dalībvalstīm, kuras no trešām valstīm importē augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugus, turpināt saskaņā ar Direktīvas 2008/90/EK 12. panta 2. punktu piemērot šādiem produktiem nosacījumus, kas līdzvērtīgi tiem, ko piemēro līdzīgiem Savienības produktiem.

(4)

Ir lietderīgi atļaut šādu nosacījumu piemērošanu laikposmā, kas atbilst Direktīvas 2008/90/EK 21. pantā minētajam pārejas posmam.

(5)

Tādēļ termiņš, kādā piemēro Direktīvā 2008/90/EK šādam importam paredzēto atkāpi, attiecīgi jāpagarina līdz 2018. gada 31. decembrim.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2008/90/EK.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļaugu ģinšu un sugu pavairošanas materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2008/90/EK 12. panta 2. punkta pirmajā daļā datumu “2010. gada 31. decembrim” aizstāj ar datumu “2018. gada 31. decembrim”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 267, 8.10.2008., 8. lpp.


Top