Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0451

2009/451/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 8. jūnijs ) par Apvienotās Karalistes nodomu pieņemt Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4427)

OJ L 149, 12.6.2009, p. 73–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 132 - 132

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/451/oj

12.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 149/73


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 8. jūnijs)

par Apvienotās Karalistes nodomu pieņemt Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4427)

(2009/451/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 11.a pantu,

ņemot vērā Apvienotās Karalistes 2009. gada 15 janvāra vēstuli Padomei un Komisijai,

tā kā:

(1)

Padome 2008. gada 18. decembrī pieņēma Regulu (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (1).

(2)

Atbilstoši 1. pantam protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste nepiedalījās Regulas (EK) Nr. 4/2009 pieņemšanā.

(3)

Saskaņā ar minētā protokola 4. pantu Apvienotā Karaliste 2009. gada 15. janvāra vēstulē, kuru Komisija saņēma 2009. gada 17. janvārī, paziņoja Padomei un Komisijai savu nodomu pieņemt Regulu (EK) Nr. 4/2009.

(4)

Komisija 2009. gada 21. aprīlī sniedza pozitīvu atzinumu Padomei par Apvienotās Karalistes nodomu pieņemt Regulu (EK) Nr. 4/2009,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 4/2009 Apvienotajai Karalistei piemēro saskaņā ar 2. pantu.

2. pants

Regula (EK) Nr. 4/2009 Apvienotajā Karalistē stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

Regulas 2. panta 2. punktu, 47. panta 3. punktu, 71., 72. un 73. pantu piemēro no 2010. gada 18. septembra.

Pārējos regulas noteikumus piemēro no 2011. gada 18. jūnija ar nosacījumu, ka līdz minētajam datumam Kopienā spēkā būs stājies Hāgas 2007. gada Protokols par uzturēšanas saistībām piemērojamiem tiesību aktiem. Ja tā nav, šo regulu piemēro, sākot no dienas, kad Kopienā piemēro šo protokolu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 8. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 7, 10.1.2009., 1. lpp.


Top