Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0176

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 176/2008 ( 2008. gada 20. februāris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas ( NUTS ) izveidi, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

OJ L 61, 5.3.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 83 - 87

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/176/oj

5.3.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 176/2008

(2008. gada 20. februāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriežoties ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (3) ir reģionālās klasifikācijas tiesiskais regulējums, lai nodrošinātu saskaņotas reģionālās statistikas datu vākšanu, apkopošanu un izplatīšanu Kopienā.

(2)

Visos Komisijai nosūtītajos dalībvalstu statistikas datos, kas iedalīti pa teritoriālajām vienībām, attiecīgā gadījumā būtu jāizmanto NUTS klasifikācija.

(3)

Ir jāpielāgo Regulas (EK) Nr. 1059/2003 pielikumi, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

(4)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, izveidot tādus kopējos statistikas standartus, kas ļauj iegūt saskaņotus datus, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(5)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1059/2003,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1059/2003 ar šo groza šādi.

1.

Regulas I pielikumu groza atbilstīgi šīs regulas I pielikuma tekstam.

2.

Regulas II pielikumu groza atbilstīgi šīs regulas II pielikuma tekstam.

3.

Regulas III pielikumu groza atbilstīgi šīs regulas III pielikuma tekstam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 20. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. LENARČIČ


(1)  OV C 175, 27.7.2007., 13. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 4. septembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 21. janvāra Lēmums.

(3)  OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 105/2007 (OV L 39, 10.2.2007., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1059/2003 I pielikumu groza šādi.

1.

Starp BE – BELGIQUE/BELGIË un CZ – ČESKÁ REPUBLIKA ievieto šādu tabulu:

“БЪЛГАРИЯ

KODS

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BG

 

 

 

BG3

СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG31

 

Северозападен

 

BG311

 

 

Видин

BG312

 

 

Монтана

BG313

 

 

Враца

BG314

 

 

Плевен

BG315

 

 

Ловеч

BG32

 

Северен централен

 

BG321

 

 

Велико Търново

BG322

 

 

Габрово

BG323

 

 

Русе

BG324

 

 

Разград

BG325

 

 

Силистра

BG33

 

Североизточен

 

BG331

 

 

Варна

BG332

 

 

Добрич

BG333

 

 

Шумен

BG334

 

 

Търговище

BG34

 

Югоизточен

 

BG341

 

 

Бургас

BG342

 

 

Сливен

BG343

 

 

Ямбол

BG344

 

 

Стара Загора

BG4

ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG41

 

Югозападен

 

BG411

 

 

София (столица)

BG412

 

 

София

BG413

 

 

Благоевград

BG414

 

 

Перник

BG415

 

 

Кюстендил

BG42

 

Южен централен

 

BG421

 

 

Пловдив

BG422

 

 

Хасково

BG423

 

 

Пазарджик

BG424

 

 

Смолян

BG425

 

 

Кърджали

BGZ

EXTRA-REGIO

 

 

BGZZ

 

Extra-Regio

 

BGZZZ

 

 

Extra-Regio”

2.

Starp PT – PORTUGAL un SI – SLOVENIJA ievieto šādu tabulu:

“ROMÂNIA

KODS

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

RO

 

 

 

RO1

MACROREGIUNEA UNU

 

 

RO11

 

Nord-Vest

 

RO111

 

 

Bihor

RO112

 

 

Bistriţa-Năsăud

RO113

 

 

Cluj

RO114

 

 

Maramureş

RO115

 

 

Satu Mare

RO116

 

 

Sălaj

RO12

 

Centru

 

RO121

 

 

Alba

RO122

 

 

Braşov

RO123

 

 

Covasna

RO124

 

 

Harghita

RO125

 

 

Mureş

RO126

 

 

Sibiu

RO2

MACROREGIUNEA DOI

 

 

RO21

 

Nord-Est

 

RO211

 

 

Bacău

RO212

 

 

Botoşani

RO213

 

 

Iaşi

RO214

 

 

Neamţ

RO215

 

 

Suceava

RO216

 

 

Vaslui

RO22

 

Sud-Est

 

RO221

 

 

Brăila

RO222

 

 

Buzău

RO223

 

 

Constanţa

RO224

 

 

Galaţi

RO225

 

 

Tulcea

RO226

 

 

Vrancea

RO3

MACROREGIUNEA TREI

 

 

RO31

 

Sud — Muntenia

 

RO311

 

 

Argeş

RO312

 

 

Călăraşi

RO313

 

 

Dâmboviţa

RO314

 

 

Giurgiu

RO315

 

 

Ialomiţa

RO316

 

 

Prahova

RO317

 

 

Teleorman

RO32

 

Bucureşti — Ilfov

 

RO321

 

 

Bucureşti

RO322

 

 

Ilfov

RO4

MACROREGIUNEA PATRU

 

 

RO41

 

Sud-Vest Oltenia

 

RO411

 

 

Dolj

RO412

 

 

Gorj

RO413

 

 

Mehedinţi

RO414

 

 

Olt

RO415

 

 

Vâlcea

RO42

 

Vest

 

RO421

 

 

Arad

RO422

 

 

Caraş-Severin

RO423

 

 

Hunedoara

RO424

 

 

Timiş

ROZ

EXTRA-REGIO

 

 

ROZZ

 

Extra-Regio

 

ROZZZ

 

 

Extra-Regio”


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1059/2003 II pielikumu groza šādi.

1.

Daļā par NUTS 3. līmeni starp Beļģiju un Čehiju ievieto šādu ierakstu:

“Bulgārijai “Области (Oblasti)”,”.

2.

Daļā par NUTS 3. līmeni starp Ungāriju un Slovākiju ievieto šādu ierakstu:

“Rumānijai “Judeţe”,”.


III PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1059/2003 III pielikumu groza šādi.

1.

Starp Beļģiju un Čehiju ievieto šādu ierakstu:

“Bulgārijai “Общини (Obshtini)”,”.

2.

Starp Portugāli un Slovēniju ievieto šādu ierakstu:

“Rumānijai “Municipii, Oraşe, Comune”,”.


Top