Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0065

Komisijas Direktīva 2008/65/EK ( 2008. gada 27. jūnijs ), ar ko groza Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām

OJ L 168, 28.6.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 112 - 113

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2013; Iesaist. atcelta ar 32006L0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/65/oj

28.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/36


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/65/EK

(2008. gada 27. jūnijs),

ar ko groza Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām (1) un jo īpaši tās 7.a panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Jāpielāgo Direktīvas 91/439/EEK I un I.a pielikumā noteikto Kopienas saskaņoto kodu saraksts.

(2)

Ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību, jāgroza Kopienas 78. kods, ar kuru nosaka ierobežojumu, atļaujot vadīt tikai tādus attiecīgās kategorijas transportlīdzekļus, kas ir aprīkoti ar automātisko pārnesumkārbu.

(3)

Kopienas 78. koda definīcijas maiņai jāpieskaņo Direktīvas 91/439/EEK II pielikumā noteiktās minimālās prasības attiecībā uz braukšanas prasmes pārbaudēm izmantojamajiem transportlīdzekļiem.

(4)

Minimālās prasības, kas Direktīvas 91/439/EEK II pielikumā noteiktas attiecībā uz teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudēm, ir jāpārskata, lai pārbaudījumu prasības tuvinātu prasībām, ko ikdienas prakse izvirza satiksmei tuneļos, un tādējādi šajā ceļu infrastruktūras daļā paaugstinātu satiksmes drošību.

(5)

Direktīvas 91/439/EEK II pielikuma 5.2. un 6.2.5. punktā noteiktie termiņi ir izrādījušies vajadzīgo pasākumu īstenošanai nepietiekami. Tāpēc minētie termiņi jāpagarina.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 91/439/EEK.

(7)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vadītāju apliecību komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 91/439/EEK groza šādi.

1)

Direktīvas I pielikuma 2. punktā attiecībā uz apliecības ceturto lappusi un I.a pielikuma 2. punktā attiecībā uz apliecības otro lappusi a) apakšpunkta 12. daļā Kopienas 10.02. koda formulējumu aizstāj ar šādu tekstu:

“10.02.

Transportlīdzekļi bez sajūga pedāļa (vai rokas sviras A un A1 kategorijai)”.

2)

Direktīvas I pielikuma 2. punktā attiecībā uz apliecības ceturto lappusi un I.a pielikuma 2. punktā attiecībā uz apliecības otro lappusi a) apakšpunkta 12. daļā Kopienas 78. koda formulējumu aizstāj ar šādu tekstu:

78.   Tikai transportlīdzekļiem bez sajūga pedāļa (vai rokas sviras A un A1 kategorijai)”.

3)

Direktīvas II pielikumu groza šādi:

a)

2.1.3. punktā pievieno šādu ievilkumu:

“—

satiksmes drošība uz autoceļiem tuneļos.”;

b)

5.1. punkta otrās un trešās daļas tekstu aizstāj ar šādu:

“Ja pretendents praktiskās braukšanas prasmes un izturēšanās pārbaudi veic ar transportlīdzekli bez sajūga pedāļa (vai rokas sviras A un A1 kategorijai), to norāda pēc šīs pārbaudes izdotajā apliecībā. Apliecības, kurās ir šāda norāde, ir derīgas tikai tādu transportlīdzekļu vadīšanai, kas ir bez sajūga pedāļa (vai rokas sviras A un A1 kategorijai).

“Transportlīdzeklis ar automātisko ātrumkārbu” ir tāds transportlīdzeklis, kuram nav sajūga pedāļa (vai rokas sviras A un A1 kategorijai).”

c)

5.2. punkta pēdējās daļas tekstu aizstāj ar šādu:

“B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 un D1+E kategorijas pārbaudēm lietojamos transportlīdzekļus, kuri neatbilst iepriekš noteiktajiem minimālajiem kritērijiem un kuri tiek izmantoti Komisijas Direktīvas 2008/65/EK (2) 3. pantā noteiktajā dienā vai pirms tās, var turpināt lietot līdz 2013. gada 30. septembrim. Prasības attiecībā uz kravu, kas jāved šajos transportlīdzekļos, dalībvalstis var ieviest līdz 2013. gada 30. septembrim.

d)

6.2.5. punkta otrajā daļā termiņu “vēlākais piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā” aizstāj ar “līdz 2008. gada 30. septembrim”;

e)

6.3.8., 7.4.8. un 8.3.8. punktā ceļa īpatnību uzskaitījumu papildina ar vārdu “tuneļi”.

2. pants

1.   Dalībvalstīs vēlākais līdz 2008. gada 30. septembrim stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju. Pieņemot minētos noteikumus, dalībvalstis tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai attiecīgu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 27. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Antonio TAJANI


(1)  OV L 237, 24.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/103/EK (OV L 363, 20.12.2006., 344. lpp.).

(2)  OV L 168, 28.6.2008., 36. lpp.”


Top