Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0009

Komisijas Direktīva 2007/9/EK ( 2007. gada 20. februāris ), ar ko groza Padomes Direktīvas 90/642/EEK pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem aldikarba atliekvielu daudzumiem (Dokuments attiecas uz EEZ )

OJ L 63, 1.3.2007, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/9/oj

1.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/17


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/9/EK

(2007. gada 20. februāris),

ar ko groza Padomes Direktīvas 90/642/EEK pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem aldikarba atliekvielu daudzumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (1), un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Labībai un augu izcelsmes produktiem, tajā skaitā augļiem un dārzeņiem, atliekvielu daudzumi atspoguļo minimālo pesticīdu daudzumu lietošanu, kas vajadzīgs, lai efektīvi aizsargātu augus, un ko piemēro tādā veidā, lai atliekvielu daudzums būtu gan mazākais iespējamais, gan pieņemams no toksikoloģijas viedokļa, jo īpaši attiecībā uz vides aizsardzību un paredzēto devu, ko patērētāji uzņem ar uzturu. Kopienā noteiktie maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi atbilst šādu atliekvielu maksimālajam daudzumam, kas varētu būt izstrādājumos, kuru ražotāji ievērojuši labu lauksaimniecības praksi.

(2)

Maksimāli pieļaujamos pesticīdu atliekvielu daudzumus regulāri pārskata un maina, ņemot vērā jaunāko informāciju un datus. Par maksimāli pieļaujamo daudzumu nosaka zemāko analītiskās noteikšanas robežu, ja augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu rezultātā nerodas nosakāmi pesticīdu atliekvielu daudzumi pārtikas produktā vai uz tā vai ja attiecīgos līdzekļus nav atļauts izmantot, vai ja par dalībvalstu atļautajiem lietojumiem nav iesniegti vajadzīgie dati, vai ja nav iesniegti šādi vajadzīgie dati par tādiem lietojumiem trešās valstīs, kuru rezultātā rodas atliekvielas tādos pārtikas produktos vai uz tiem, kas var iekļūt apritē Kopienas tirgū.

(3)

Kāda dalībvalsts ir informējusi Komisiju par savu vēlmi pārskatīt valstī noteiktos maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus saskaņā ar Direktīvas 90/642/EEK 8. pantu, ņemot vērā radušās bažas par patērētāju uzņemto devu. Komisijai tika iesniegti priekšlikumi par Kopienā noteikto maksimāli pieļaujamo atliekvielu daudzumu pārskatīšanu.

(4)

Saskaņā ar Kopienā izmantotajām procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes (2), ir atkārtoti izvērtēta šajā direktīvā minēto pesticīdu iedarbība uz patērētājiem īslaicīgi un visas dzīves laikā, lietojot pārtikas produktus. Pamatojoties uz iepriekš minēto, ir lietderīgi noteikt jaunus maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus, kas nodrošinās to, ka nebūs nelabvēlīgas ietekmes uz patērētājiem.

(5)

Saskaņā ar Kopienā izmantotajām procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes, attiecīgā gadījumā ir novērtēta minēto pesticīdu akūtā ietekme uz patērētājiem, ko rada katrs atsevišķs pārtikas produkts, kurā var būt atliekvielas. Ir secināts, ka pesticīdu atliekvielu esība tādā daudzumā, kas vienāds ar jaunajiem maksimāli pieļaujamajiem atliekvielu daudzumiem vai mazāks par tiem, neizraisīs akūtu toksisku iedarbību.

(6)

Ar Pasaules tirdzniecības organizācijas starpniecību ir notikušas apspriedes ar Kopienas tirdzniecības partneriem par jaunajiem maksimāli pieļaujamajiem atliekvielu daudzumiem, un ir ņemtas vērā to piezīmes par šiem daudzumiem.

(7)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde pēc Komisija pieprasījuma ir sniegusi atzinumu par šajā direktīvā paredzētajiem maksimāli pieļaujamajiem aldikarba daudzumiem (3).

(8)

Tāpēc Direktīvas 90/642/EEK pielikumi ir attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 90/642/EEK II pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 1. septembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās tūlīt iesniedz Komisijai minēto tiesību aktu tekstus un minēto tiesību aktu un šās direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro šos tiesību aktus no 2007. gada 2. septembra.

Pieņemot minētos tiesību aktus, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai attiecīgu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, kurus tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 20. februārī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/92/EK (OV L 311, 10.11.2006., 31. lpp.).

(2)  Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atliekvielu uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), kuras sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atliekvielu kodeksa komiteju un 1997. gadā publicējusi Pasaules veselības organizācija (WHO/FSF/FOS/97.7).

(3)  The EFSA Journal (2006) 409, p. 1-23.


PIELIKUMS

Direktīvas 90/642/EEK II pielikuma A daļā ierakstus attiecībā uz aldikarbu aizstāj ar šādiem:

Pesticīdu atliekvielas un maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi (mg/kg)

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus

Aldikarbs (aldikarba, tā sulfoksīda un kā aldikarba izteikta sulfona summa)

“1.

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

0,02 (1)

i)

CITRUSAUGĻI

 

Greipfrūti

 

Citroni

 

Laimi

 

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un citus hibrīdus)

 

Apelsīni

 

Pampelmūzes

 

Citi

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

 

Mandeles

 

Brazīlijas rieksti

 

Indijas rieksti

 

Ēdamie kastaņi

 

Kokosrieksti

 

Lazdu rieksti

 

Makadāmiju rieksti

 

Pekanrieksti

 

Pīniju rieksti

 

Pistācijas

 

Valrieksti

 

Citi

 

iii)

SĒKLEŅI

 

Āboli

 

Bumbieri

 

Cidonijas

 

Citi

 

iv)

KAULEŅI

 

Aprikozes

 

Ķirši

 

Persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus)

 

Plūmes

 

Citi

 

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

a)

Galda un vīna vīnogas

 

Galda vīnogas

 

Vīna vīnogas

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

 

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

 

Kazenes

 

Ziemeļu kaulenes

 

Kazeņavenes

 

Avenes

 

Citi

 

d)

Pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

Mellenes

 

Dzērvenes

 

Jāņogas (sarkanās, melnās un baltās) un upenes

 

Ērkšķogas

 

Citi

 

e)

Savvaļas ogas un augļi

 

vi)

DAŽĀDI

 

Avokado

 

Banāni

 

Dateles

 

Vīģes

 

Kivi

 

Kumkvati

 

Ličī

 

Mango

 

Olīvas (patēriņam pārtikā)

 

Olīvas (eļļas ekstrakcijai)

 

Papaijas

 

Pasifloru augļi

 

Ananāsi

 

Granātāboli

 

Citi

 

2.

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

 

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

0,02 (1)

Galda bietes

 

Burkāni

 

Manioki

 

Sakņu selerijas

 

Mārrutki

 

Topinambūri

 

Pastinaki

 

Sakņu pētersīļi

 

Redīsi

 

Puravlapu plostbārži

 

Batātes

 

Kāļi

 

Rāceņi

 

Jamsi

 

Citi

 

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

0,05

Ķiploki

 

Sīpoli

 

Šalotes

 

Lielie loksīpoli

 

Citi

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

0,02 (1)

a)

Nakteņu dzimtas augi

 

Tomāti

 

Pipari

 

Baklažāni

 

Okras

 

Citi

 

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

Gurķi

 

Kornišoni

 

Kabači

 

Citi

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

Melones

 

Ķirbji

 

Arbūzi

 

Citi

 

d)

Cukurkukurūza

 

iv)

KĀPOSTU DĀRZEŅI

0,02 (1)

a)

Ziedoši kāpostu dārzeņi

 

Brokoļi

 

Ziedkāposti

 

Citi

 

b)

Kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

 

Briseles kāposti

 

Galviņkāposti

 

Citi

 

c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

 

Ķīnas kāposti

 

Lapu kāposti

 

Citi

 

d)

Kolrābji

 

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

0,02 (1)

a)

Dārza salāti un tamlīdzīgi

 

Kressalāti

 

Salātu baldriņi

 

Dārza salāti

 

Eskariolas (platlapu endīvijas)

 

Rukolas salāti

 

Kāpostu dārzeņu lapas un stublāji

 

Citi

 

b)

Spināti un tamlīdzīgi

 

Dārza spināti

 

Lapu bietes (mangoldi)

 

Citi

 

c)

Ūdenskreses

 

d)

Lapu cigoriņi

 

e)

Garšaugi

 

Kārveles

 

Maurloki

 

Pētersīļi

 

Lapu selerijas

 

Citi

 

vi)

PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

0,02 (1)

Pupas (ar pākstīm)

 

Pupas (bez pākstīm)

 

Zirņi (ar pākstīm)

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

Citi

 

vii)

STUBLĀJU DĀRZEŅI (svaigi)

0,02 (1)

Sparģeļi

 

Lapu artišoki

 

Selerijas

 

Fenheļi

 

Artišoki

 

Puravi

 

Rabarberi

 

Citi

 

viii)

SĒNES

0,02 (1)

a)

Kultivētas sēnes

 

b)

Savvaļas sēnes

 

3.

Pākšaugi

0,02 (1)

Pupas

 

Lēcas

 

Zirņi

 

Lupīnas

 

Citi

 

4.

Eļļas augu sēklas

0,05 (1)

Linsēklas

 

Zemesrieksti

 

Magoņu sēklas

 

Sezama sēklas

 

Saulespuķu sēklas

 

Rapšu sēklas

 

Sojas pupas

 

Sinepju sēklas

 

Kokvilnas sēklas

 

Kaņepju sēklas

 

Citas

 

5.

Kartupeļi

0,02 (1)

Jaunie kartupeļi

 

Galda kartupeļi

 

6.

Tēja (fermentētas vai citādi pārstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,05 (1)

7.

Apiņi (kaltēti), arī apiņu granulas un nekoncentrēts pulveris

0,05 (1)


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.”


Top