Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0036R(03)

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/36/EK ( 2005. gada 7. septembris ) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ( OV L 255, 30.9.2005. )

OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–32 (ES, EL, EN, FR, IT, LT, MT, NL, PT, SK, SL, SV)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–31 (DA, DE, ET, LV)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–35 (CS, HU, FI)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–34 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/corrigendum/2008-04-04/oj

4.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/28


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 255, 2005. gada 30. septembris )

31. lappusē 10. panta f) punktā:

tekstu:

“f)

attiecībā uz specializētajām māsām bez vispārējās aprūpes māsas apmācības, ja ieceļotājs vēlas saņemt atzīšanu citā dalībvalstī, kurā attiecīgo profesionālo darbību veic vispārējās aprūpes māsas, specializētās māsas bez vispārējās aprūpes māsas apmācības vai specializētās māsas, kam ir tāda speciālista kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kuram jāsaņem apmācība, pēc kuras pabeigšanas piešķir V pielikuma 5.2.2. punktā paredzēto profesionālo nosaukumu;”

lasīt šādi:

“f)

attiecībā uz specializētajām māsām bez vispārējās aprūpes māsas apmācības, ja ieceļotājs vēlas saņemt atzīšanu citā dalībvalstī, kurā attiecīgo profesionālo darbību veic vispārējās aprūpes māsas, specializētās māsas bez vispārējās aprūpes māsas apmācības vai specializētās māsas, kam ir tāda speciālista kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kurš saņēmis apmācību, pēc kuras pabeigšanas piešķir V pielikuma 5.2.2. punktā paredzēto profesionālo nosaukumu;”.

49. lappusē 49. panta 1. punkta pirmajā daļā:

tekstu:

“1.   Ikviena dalībvalsts akceptē VI pielikuma 6.1. punktā uzskaitītos, arhitekta kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, …”

lasīt šādi:

“1.   Ikviena dalībvalsts akceptē VI pielikumā uzskaitītos arhitekta kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, …”.

79. lappusē un turpmāk V pielikumā:

88. lappusē slejas “Patoloģija” rindā “Ireland”:

tekstu

:

“Morbid anatomy and histopathology”,

lasīt šādi

:

“Histopathology”,

91. lappusē slejas “Klīniskā bioloģija” rindā “Ελλάς”:

dzēš: “Χειρουργική Θώρακος”,

91. lappusē slejas “Plastiskā ķirurģija” rindā “Ireland”:

tekstu

:

“Plastic surgery”

lasīt šādi

:

“Plastic, reconstructive and aesthetic surgery”,

92. lappusē slejas “Mikrobioloģija” rindā “Ελλάς”:

tekstu

:

“1.

Ιατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία”

lasīt šādi

:

“—

Ιατρική Βιοπαθολογία

Μικροβιολογία”,

93. lappusē slejas “Torakālā ķirurģija” rindā “Italia”:

tekstu

:

“Chirurgia toracica; Cardiochirurgia”

lasīt šādi

:

“—

Chirurgia toracica;

Cardiochirurgia”,

95. lappusē slejas “Gastroenteroloģija” rindā “Belgique/België/Belgien”:

tekstu

:

“Gastro-entérologie/Gastroenterologie”

lasīt šādi

:

“Gastro-entérologie/Gastro-enterologie”,

97. lappusē slejas “Fizioterapija” rindā “Portugal”:

tekstu

:

“Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação”

lasīt šādi

:

“—

Fisiatria

Medicina física e de reabilitação”,

99. lappusē slejas “Radioloģija” rindā “Ireland”:

tekstu

:

“Radiology (**)”

lasīt šādi

:

“Radiology”,

99. lappusē slejas “Radioloģija” rindā “Italia”:

tekstu

:

“Radiologia”

lasīt šādi

:

“Radiologia (**)”,

101. lappusē slejas “Sabiedrības medicīna” rindā “Κύπρος”:

tekstu

:

“Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική”

lasīt šādi

:

“—

Υγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική”,

108. lappusē slejas “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” rindā “Česká republika”:

tekstu

:

“Traumatologie

Urgentní medicina”

lasīt šādi

:

“—

Traumatologie

Urgentní medicína”,

108. lappusē slejas “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” rindā “Slovensko”:

tekstu

:

“Úrazová chirurgia

Urgentná medicína”

lasīt šādi

:

“—

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína”,

115. lappusē slejas “Kvalifikāciju apliecinošais dokuments” rindā “Česká republika”:

tekstu

:

“ … (doktor)”

lasīt šādi

:

“ … (doktor zubního lékařství, MDDr.)”,

121. lappusē slejas “Kvalifikāciju apliecinošais dokuments” rindā “Deutschland”:

tekstu

:

“ … des Dritten Abscnitts …”

lasīt šādi

:

“ … des Dritten Abschnitts …”,

128. lappusē 5.6.2. tabulā “Farmaceitu kvalifikāciju apliecinošie dokumenti” slejas “Kvalifikāciju apliecinošais dokuments” rindā “Magyarország”:

tekstu

:

“EG Egyetem”

lasīt šādi

:

“Egyetem”,

129. lappusē un turpmāk tabulā “Arhitekts”:

a)

130. lappuse, tabula “España”:

tabulu lasīt šādi (rindu izlīdzināšana pēdējā slejā “Atsauces akadēmiskais gads”):

“Valsts

Kvalifikāciju apliecinošais dokuments

Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu

Kvalifikāciju apliecinošajam dokumentam pievienotais sertifikāts

Atsauces akadēmiskais gads

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988./1989.

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999./2000.

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999./2000.

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997./1998.

Universidad Europea de Madrid;

1998./1999.

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999./2000.

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998./1999.

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia.

1999./2000.

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

1994./1995.”

b)

132. lappuse, pēdējā daļa tabulā “Italia”:

šo tabulas daļu lasīt šādi (rindu izlīdzināšana pēdējā slejā “Atsauces akadēmiskais gads”):

“Valsts

Kvalifikāciju apliecinošais dokuments

Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu

Kvalifikāciju apliecinošajam dokumentam pievienotais sertifikāts

Atsauces akadēmiskais gads

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma “La Sapienza”

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998./1999.

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999./2000.

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003./2004.

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004./2005.”

c)

133. lappuse, tabula “Portugal”:

tabulu lasīt šādi (rindu izlīdzināšana pēdējā slejā “Atsauces akadēmiskais gads”):

“Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988./1989.

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991./1992.

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991./1992.”

135. lappusē VI pielikumā, Iegūtās tiesības:

apakšnosaukumā dzēš atsauci uz 6. punktu.


Top