Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1104

Padomes Regula (EK) Nr. 1104/2003 (2003. gada 26. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1766/92 attiecībā uz ievedmuitas nodokļu aprēķināšanu dažu veidu labībai

OJ L 158, 27.6.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1104/oj

32003R1104Oficiālais Vēstnesis L 158 , 27/06/2003 Lpp. 0001 - 0002


Padomes Regula (EK) Nr. 1104/2003

(2003. gada 26. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1766/92 attiecībā uz ievedmuitas nodokļu aprēķināšanu dažu veidu labībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā:

(1) Lai aprēķinātu ievedmuitas nodokli, 10. panta 2. punkts Padomes 1992. gada 30. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1766/92 par labības tirgus kopīgo organizāciju [3] paredz dažu veidu pamatlabībai piemērot papildu, izņēmuma mehānismu.

(2) Noslēdzoties sarunām ar ASV un Kanādu saskaņā ar VVTT XXVIII pantu, šāds izņēmums atcelts vidējas un zemas kvalitātes kviešiem, kā arī miežiem, tas apstiprināts ar Padomes Lēmumiem 2003/253/EK [4] un 2003/254/EK [5] par Nolīgumu noslēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un attiecīgi Kanādu un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses.

(3) Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 1766/92,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 1766/92 10. panta 2., 3. un 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"1. Neatkarīgi no 1. punkta ievedmuitas nodoklis produktiem ar KN kodiem 10011000, 10019091, ex10019099 (augstākā labuma mīkstie kvieši), 1002, ex1005, kas nav hibrīdu sēklas, un ex1007, kas nav hibrīdu sēklas materiāls, ir vienāds ar šo produktu ievedumiem piemēroto intervences cenu, kas palielināta par 55 % un no kā atskaitīta attiecīgajam sūtījumam piemērojamā CIF importa cena. Šis nodoklis tomēr nedrīkst pārsniegt kopējā muitas tarifa nodokļa likmi.

2. Lai aprēķinātu 2. punktā minēto ievedmuitas maksājumu, jānosaka reprezentatīvas CIF importa cenas minētajā punktā norādītajiem produktiem.

Šādas reprezentatīvas CIF importa cenas nosaka regulāri.

3. Sīki izstrādātus noteikumus par šā panta piemērošanu pieņem saskaņā ar 23. pantā noteikto procedūru.

Sīki izstrādātie noteikumi jo īpaši precizē:

a) obligātās augstākā labuma mīksto kviešu kvalitātes prasības;

b) vērā ņemamo cenu noteikšanu;

c) attiecīgos īpašos gadījumos – iespējamību paziņot tirgus dalībniekiem piemērojamo maksājumu pirms attiecīgo sūtījumu saņemšanas."

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2003. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 26. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Drys

[1] Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

[2] 2003. gada 8. aprīļa atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 181, 1.7.1992., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1666/2000 (OV L 193, 29.7.2000., 1. lpp.).

[4] OV L 95, 11.4.2003., 36. lpp.

[5] OV L 95, 11.4.2003., 40. lpp.

--------------------------------------------------

Top