EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0510

Komisijas Lēmums (1993. gada 21. septembris), ar kuru groza Komisijas lēmumu 93/197/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju attiecībā uz reģistrētu zirgu un pavairošanai un nobarošanai paredzētu zirgu ievedumiem

OJ L 238, 23.9.1993, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 052 P. 158 - 158
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 052 P. 158 - 158
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 254 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 254 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 35 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Iesaist. atcelta ar 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/510/oj

31993D0510Oficiālais Vēstnesis L 238 , 23/09/1993 Lpp. 0045 - 0045
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 52 Lpp. 0158
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 52 Lpp. 0158


Komisijas Lēmums

(1993. gada 21. septembris),

ar kuru groza Komisijas lēmumu 93/197/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju attiecībā uz reģistrētu zirgu un pavairošanai un nobarošanai paredzētu zirgu ievedumiem

(93/510/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/426/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē zirgu pārvadāšanu un ievedumus no trešām valstīm [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 92/36/EEK [2], un jo īpaši tās 15. panta a) apakšpunktu un 16. pantu,

tā kā Komisijas lēmums 93/197/EEK [3] nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus un veterināro sertifikāciju reģistrētu zirgu un nobarošanai un pavairošanai paredzētu zirgu ievedumiem;

tā kā saskaņā ar šo lēmumu minētie zirgi no trešās valsts var tikt ievesti Kopienā tikai tad, ja tie noteiktu laiku ir uzturējušies nosūtītājas valsts veterināri uzraudzītos uzņēmumos; tā kā praksē ir radušās grūtības, jo viss šis laika posms ir jāpavada trešā, nosūtītājā valstī;

tā kā būtu jānosaka, ka nav nepieciešams visu laika posmu pavadīt trešā, nosūtītājā valstī, ja zirgi ievesti tieši no Kopienas; tā kā tādēļ ir jāgroza Lēmums 93/197/EEK;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 93/197/EEK II pielikumā izdara šādus grozījumus:

direktīvas A, B, C, D un E sertifikātu III iedaļas d) punktā tekstu iekavās aizstāj ar šādu: "vai kopš dzimšanas, ja dzīvnieks ir jaunāks par trim mēnešiem, vai arī kopš ievešanas, ja tas ticis ievests tieši no Eiropas Kopienas pēdējo trīs mēnešu laikā".

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1993. gada 21. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

René Steichen

[1] OV L 224, 18.8.1990., 42. lpp.

[2] OV L 157, 10.6.1992., 28. lpp.

[3] OV L 86, 6.4.1993., 16. lpp.

--------------------------------------------------

Top