EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0071

Komisijas Direktīva 92/71/EEK (1992. gada 2. septembris), ar kuru nosaka tās sūtījumu procentuālās daļas, ko, ievedot kādā dalībvalstī no citas dalībvalsts, var pakļaut fitosanitārajai inspekcijai, dokumentu un identitātes pārbaudēm

OJ L 275, 18.9.1992, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 045 P. 84 - 85
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 045 P. 84 - 85
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 187 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 187 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 187 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 187 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 187 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 187 - 188
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 187 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 187 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 187 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 167 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 167 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 4 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/71/oj

31992L0071Oficiālais Vēstnesis L 275 , 18/09/1992 Lpp. 0024 - 0025
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 45 Lpp. 0084
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 45 Lpp. 0084


Komisijas Direktīva 92/71/EEK

(1992. gada 2. septembris),

ar kuru nosaka tās sūtījumu procentuālās daļas, ko, ievedot kādā dalībvalstī no citas dalībvalsts, var pakļaut fitosanitārajai inspekcijai, dokumentu un identitātes pārbaudēm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 21. decembra Direktīvu 77/93/EEK par aizsargpasākumiem pret augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ieviešanos Kopienā un pret to izplatīšanos Kopienā [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 92/10/EEK [2], un jo īpaši tās 11. panta 3. punkta trešo daļu un 11. panta 3.a punktu,

tā kā pašlaik pārbaudēm, ko veic kravas sūtītāja dalībvalsts, ar Direktīvu 77/93/EEK papildus tiek atļauts veikt pārbaudes arī kravas saņēmējām dalībvalstīm;

tā kā, turklāt, Direktīvas 77/93/EEK noteikumos ir paredzēts, ka veicamo fitosanitāro inspekciju procentuālā daļa ir mazāka nekā 33 % un to pakāpeniski samazina līdz nullei līdz brīdim, kad dalībvalstīs stājas spēkā jaunā pārbaudes kārtība saskaņā ar noteikumiem, kuru mērķis ir iekšējā tirgus izveide; tā kā attiecībā uz dokumentu un identitātes pārbaudēm noteikumos ir paredzēts arī, ka sūtījumu, kas pakļauti šādām pārbaudēm, procentuālo daļu nosaka un pakāpeniski samazina līdz nullei līdz brīdim, kad dalībvalstīs stājas spēkā jaunā pārbaudes kārtība saskaņā ar noteikumiem, kuru mērķis ir iekšējā tirgus izveide;

tā kā, lai veicinātu augu, augu produktu vai citu objektu brīvu apriti Kopienā, kas ir būtiska lauksaimniecības ražīguma sastāvdaļa un veicina kopējās lauksaimniecības politikas pareizu darbību, iepriekšminēto fitosanitāro inspekciju procentuālā daļa būtu jāsamazina, tāpat būtu jāpieņem lēmums attiecībā uz sūtījumu procentuālo daļu, ko varētu pakļaut dokumentu un identitātes gadījumpārbaudēm, kā arī starp nosūtītāja un saņēmēja dalībvalstīm jāuzlabo līdzsvars jautājumā par pārbaudēm un inspekcijām, lielāku atbildību uzliekot pirmajām;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi atbilst Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka no 1992. gada 15. oktobra:

a) oficiālo fitosanitāro inspekciju, kas minētas Direktīvas 77/93/EEK 11. panta 3. punkta trešajā daļā un kas jāveic, kad sūtījumus kādā dalībvalstī ieved no citas dalībvalsts, procentuālā daļa ir mazāka nekā 10;

b) sūtījumu, kas pakļauti dokumentu un identitātes gadījumpārbaudēm, kuras norādītas minētās direktīvas 11. panta 3.a punktā, procentuālā daļa būtu mazāka nekā 10.

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1992. gada 14. oktobrim. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka kārtību, kādā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1992. gada 2. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Ray Mac Sharry

[1] OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp.

[2] OV L 70, 17.3.1992., 27. lpp.

--------------------------------------------------

Top