Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984L0386

Padomes Desmitā direktīva (1984. gada 31. jūlijs) par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem, kas groza Direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu kustama materiāla īpašuma izīrēšanai

OJ L 208, 3.8.1984, p. 58–58 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 170 - 170
Portuguese special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 170 - 170
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 001 P. 122 - 122
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 001 P. 122 - 122
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 121 - 121
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 121 - 121
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 121 - 121
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 121 - 121
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 121 - 121
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 121 - 121
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 121 - 121
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 121 - 121
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 121 - 121

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Atcelts ar 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/386/oj

31984L0386Oficiālais Vēstnesis L 208 , 03/08/1984 Lpp. 0058 - 0058
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 9 Sējums 1 Lpp. 0122
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 1 Lpp. 0170
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 9 Sējums 1 Lpp. 0122
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 09 Sējums 1 Lpp. 0170


Padomes Desmitā direktīva

(1984. gada 31. jūlijs)

par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem, kas groza Direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu kustama materiāla īpašuma izīrēšanai

(84/386/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 99. un 100. pantu,

ņemot vērā Padomes 1977. gada 17. maija Sesto direktīvu par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem — pievienotās vērtības nodokļu kopīgo sistēmu kā vienotu pamatu vērtējumam [1],

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [2],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [3],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [4],

tā kā:

(1) Saskaņā ar iepriekšminētās direktīvas 4. panta 2. punktu kustama materiāla īpašuma izīrēšana var būt saimnieciska darbība, uz kuru attiecas pievienotās vērtības nodoklis.

(2) Iepriekšminētās direktīvas 9. panta 1. punkta attiecināšana uz kustama materiāla īpašuma izīrēšanu var radīt būtiskus konkurences traucējumus, ja iznomātājs un nomnieks ir reģistrēti dažādās dalībvalstīs un šajās valstīs ir atšķirīgas nodokļu likmes.

(3) Tāpēc jānoteic, ka vieta, kur sniedz pakalpojumu, ir vieta, kur klients reģistrējis savu uzņēmējdarbību vai viņam nodibināts uzņēmums, kuram pakalpojumu sniedz, vai, ja tādas nav, vieta, kur ir viņa pastāvīgā adrese vai pastāvīgā dzīvesvieta.

(4) Tomēr attiecībā uz visa veida transporta līdzekļu izīrēšanu kontroles nolūkos 9. panta 1. punktu stingri piemēro, vietu, kur piegādātājs reģistrējis savu uzņēmumu, uzskatot par šādu pakalpojumu sniegšanas vietu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīva 77/388/EEK ir grozīta šādi:

1) 9. panta 2. punkta d) apakšpunktu svītro;

2) 9. panta 2. punkta e) apakšpunktu papildina ar šādu ievilkumu:

"— "kustama materiālā īpašuma izīrēšana, izņemot visa veida transportu";"

3) 9. panta 3. punktā, "un kustama materiālā īpašuma izīrēšana" aizstāj ar "un visa veida transporta izīrēšana".

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā vajadzīgie pasākumi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1985. gada 1. jūlijam.

2. Dalībvalstis informē Komisiju par pasākumiem, ko tās nosaka, lai piemērotu šo direktīvu. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1984. gada 31. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. O'Keeffe

[1] OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp.

[2] OV C 116, 9.5.1979., 4. lpp.

[3] OV C 4, 7.1.1980., 63. lpp.

[4] OV C 297, 28.11.1979., 16. lpp.

--------------------------------------------------

Top