Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D2133

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 266/2014 (2014. gada 12. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2015/2133]

OJ L 311, 26.11.2015, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2133/oj

26.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 311/16


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 266/2014

(2014. gada 12. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2015/2133]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2014. gada 7. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 492/2014, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 attiecībā uz noteikumiem par atļauju atjaunošanu biocīdiem, uz kuriem attiecas savstarpējā atzīšana (1).

(2)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XV nodaļā pēc 12.nz punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 438/2014) iekļauj šādu punktu:

“12.nna

32014 R 0492: Komisijas 2014. gada 7. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 492/2014, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 attiecībā uz noteikumiem par atļauju atjaunošanu biocīdiem, uz kuriem attiecas savstarpējā atzīšana (OV L 139, 14.5.2014., 1. lpp.).”

2. pants

Deleģētās regulas (ES) Nr. 492/2014 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada 13. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2014. gada 12. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Kurt JÄGER


(1)  OV L 139, 14.5.2014., 1. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


Top