Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0676

2007/676/EK: ES un Meksikas Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2007 ( 2007. gada 14. jūnijs ) attiecībā uz III pielikumu ES un Meksikas Apvienotās padomes 2000. gada 23. marta Lēmumā Nr. 2/2000 par jēdziena noteiktas izcelsmes izstrādājumi definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

OJ L 279, 23.10.2007, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/676/oj

23.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 279/15


ES UN MEKSIKAS APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2007

(2007. gada 14. jūnijs)

attiecībā uz III pielikumu ES un Meksikas Apvienotās padomes 2000. gada 23. marta Lēmumā Nr. 2/2000 par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

(2007/676/EK)

APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā ES un Meksikas Apvienotās padomes 2000. gada 23. marta Lēmumu Nr. 2/2000 (1) (turpmāk “Lēmums Nr. 2/2000”) un jo īpaši tā III pielikumu par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm,

tā kā:

(1)

Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikumā izklāstīti Nolīguma pušu teritorijas izcelsmes produktu izcelsmes noteikumi.

(2)

Saskaņā ar Lēmumam Nr. 2/2000 pievienoto Kopīgo deklarāciju V Apvienotā komiteja izskata, vai ar II a) papildinājuma 2. un 3. piezīmi izveidoto noteikumu piemērošanas periods jāpagarina pēc 2003. gada 30. jūnija, ja turpina pastāvēt ekonomiskie apstākļi, kuru dēļ izveidoti minētajās piezīmēs izklāstītie noteikumi. Apvienotā komiteja 2004. gada 22. martā pieņēma ES un Meksikas Apvienotās padomes Lēmumu Nr. 1/2004 (2), ar ko Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II a) papildinājuma 2. un 3. piezīmē izklāstīto noteikumu piemērošanas periodu pagarina līdz 2006. gada 30. jūnijam

(3)

Uzskata, ka ir lietderīgi Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II a) papildinājuma 2. un 3. piezīmē izklāstīto noteikumu piemērošanas periodu uz laiku pagarināt vēlreiz, tādējādi nodrošinot saskaņā ar minēto lēmumu paredzētā savstarpējā izdevīguma piemērošanas nepārtrauktību.

(4)

Saskaņā ar Lēmumam Nr. 2/2000 pievienoto Kopīgo deklarāciju VI Apvienotā komiteja Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II a) papildinājuma 4. piezīmē izklāstīto izcelsmes noteikumu darbības periodu pēc 2002. gada 31. decembra pagarina līdz Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) daudzpusējo sarunu pašreizējās kārtas beigām.

(5)

Ar ES un Meksikas Apvienotās padomes 2002. gada 20. decembra Lēmumu Nr. 1/2002 (3) PTO sarunas minētajā datumā nebija beigušās, tādēļ vēlreiz jāpagarina izcelsmes noteikumu piemērošanas periods, tādējādi nodrošinot saskaņā ar Lēmumu Nr. 2/2000 paredzētā savstarpējā izdevīguma piemērošanas nepārtrauktību.

(6)

Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II papildinājumā noteiktā gada kvotu piešķiršanas metode, ko patlaban izmanto HS (Harmonizētā sistēma) 5208 līdz 5212, 5407 un 5408, 5512 līdz 5516, 5801, 5806 un 5811 pozīcijas produktiem, kas no Kopienas eksportēti uz Meksiku, no pašreizējās izsoļu sistēmas jānomaina uz kvotu piešķiršanu rindas kārtībā, lai tādējādi vienkāršotu piekļuvi minētajām kvotām un nodrošinātu augstāku kvotu izmantojuma līmeni.

(7)

Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II a) papildinājuma 9. piezīmē noteiktā gada kvotu piešķiršanas metode, ko patlaban izmanto HS (Harmonizētā sistēma) 6402 līdz 6404 pozīcijas produktiem, kas no Kopienas eksportēti uz Meksiku, no pašreizējās izsoļu sistēmas jānomaina uz kvotu piešķiršanu rindas kārtībā, lai tādējādi vienkāršotu piekļuvi minētajām kvotām un nodrošinātu augstāku izmantojuma koeficientu.

(8)

Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II papildinājumā izklāstītie HS 1904 pozīcijas produktu izcelsmes noteikumi jāgroza, lai minētās pozīcijas produktu ražošanai atļautu izmantot nenoteiktas izcelsmes Zea indurata šķirnes kukurūzu.

(9)

Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II papildinājumā izklāstītie HS 7601 pozīcijas produktu izcelsmes noteikumi jāgroza, lai atļautu iegūt izcelsmi dažādos ražošanas procesos,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līdz 2009. gada 30. jūnijam Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II papildinājumā izklāstīto izcelsmes noteikumu vietā piemēro minētā lēmuma III pielikuma II a) papildinājuma 2. un 3. piezīmē izklāstītos noteikumus.

2. pants

Līdz PTO sarunu pašreizējās kārtas beigām Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II papildinājumā izklāstīto izcelsmes noteikumu vietā piemēro minētā lēmuma III pielikuma II a) papildinājuma 4. piezīmē izklāstītos noteikumus.

3. pants

1.   Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II papildinājuma zemsvītras piezīmju tekstu, kas atsaucas uz HS 5208 līdz 5212, 5407 un 5408, 5512 līdz 5516, 5801, 5806 un 5811 pozīcijas produktiem, aizstāj ar šā lēmuma I pielikuma tekstu.

2.   Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II a) papildinājumu papildina ar jaunu piezīmi (13. piezīmi); tās teksts iekļauts šā lēmuma I pielikumā.

4. pants

Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II a) papildinājuma 9. piezīmi aizstāj ar šā lēmuma II pielikumā iekļauto tekstu.

5. pants

Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II papildinājumā izklāstītos HS 1904 pozīcijas produktu izcelsmes noteikumus aizstāj ar šā lēmuma III pielikumā iekļauto tekstu.

6. pants

Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II papildinājumā izklāstītos HS 7601 pozīcijas produktu izcelsmes noteikumus aizstāj ar šā lēmuma IV pielikumā iekļauto tekstu.

7. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad puses apmainās ar rakstiskiem paziņojumiem, kas apliecina attiecīgo juridisko procedūru pabeigšanu.

Lēmuma 1. pantu piemēro no 2006. gada 1. jūlija.

Lēmuma 2. pantu piemēro no 2005. gada 1. janvāria.

Briselē, 2007. gada 14. jūnijā

Apvienotās komitejas vārdā —

Tomás DUPLÁ DEL MORAL


(1)  OV L 157, 30.6.2000., 10. lpp., un OV L 245, 29.9.2000., 1. lpp. (pielikumi). Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar ES un Meksikas Apvienotās padomes Lēmumu Nr. 3/2004 (OV L 293, 16.9.2004., 15. lpp.).

(2)  OV L 113, 20.4.2004., 60. lpp.

(3)  OV L 44, 18.2.2003., 97. lpp.


I PIELIKUMS

(Minēts 3. pantā)

Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II papildinājuma zemsvītras piezīmju teksts, kas atsaucas uz HS 5208 līdz 5212, 5407 un 5408, 5512 līdz 5516, 5801, 5806 un 5811 pozīcijas produktiem

HS 5208 līdz 5212 pozīcijas zemsvītras piezīme

Drukāšanas ierobežojumu piemēro tikai no EK uz Meksiku veikta eksporta kopējai gada kvotai 2 000 000 m2 apmērā. Minēto kvotu Meksika piemēro rindas kārtībā. Skatīt II a) papildinājuma 13. piezīmi.

HS 5407 un 5408 pozīcijas zemsvītras piezīme

Drukāšanas ierobežojumu piemēro tikai no EK uz Meksiku veikta eksporta kopējai gada kvotai 3 500 000 m2 apmērā. Minēto kvotu Meksika piemēro rindas kārtībā. Skatīt II a) papildinājuma 13. piezīmi.

HS 5512 līdz 5516 pozīcijas zemsvītras piezīme

Drukāšanas ierobežojumu piemēro tikai no EK uz Meksiku veikta eksporta kopējai gada kvotai 2 000 000 m2 apmērā. Minēto kvotu Meksika piemēro rindas kārtībā. Skatīt II a) papildinājuma 13. piezīmi.

HS 5801, 5806 un 5811 pozīcijas zemsvītras piezīme

HS 5801, 5806 un 5811 pozīcijai drukāšanas ierobežojumu piemēro tikai no EK uz Meksiku veikta eksporta kopējai gada kvotai 500 000 m2 apmērā. Minēto kvotu Meksika piemēro rindas kārtībā. Skatīt II a) papildinājuma 13. piezīmi.

Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II a) papildinājuma 13. piezīmes teksts

13. piezīme

HS 5208 līdz 5212, 5407 un 5408, 5512 līdz 5516, 5801, 5806 un 5811 pozīcijas produktiem ieguvumu no II pielikumā noteiktajām gada kvotām Meksika piešķir rindas kārtībā.

Apvienotā komiteja 2009. gadā atkārtoti izskata gada kvotas, lai tās koriģētu, ņemot vērā to pārvaldīšanas laikā gūto pieredzi un divpusējās tirdzniecības plūsmas.


II PIELIKUMS

(Minēts 4. pantā)

Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II a) papildinājuma 9. piezīmes teksts

9. piezīme

HS 6402, 6403 un 6404 pozīcija

HS pozīcija

Produkta apraksts

Nenoteiktas izcelsmes izejvielu apstrāde, kas tām piešķir konkrētas izcelsmes statusu

(1)

(2)

(3) vai (4)

6402 līdz 6404

No plastmasas, ādas un auduma izgatavoti apavi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot no pazolei piestiprinātām apavu virsām, vai citām zoles sastāvdaļām no 6406 pozīcijas

 

Šis noteikums no EK uz Meksiku eksportētiem produktiem izcelsmi piešķir tikai saskaņā ar šādām katras pozīcijas gada kvotām:

6402

120 000 pāri

6403, tikai pāriem, kuru muitas vērtība pārsniedz USD 20

250 000 (sieviešu apavu pāri)

250 000 (vīriešu apavu pāri)

125 000 (bērnu apavu pāri)

6404

120 000 pāri

No minētajām gada kvotām gūto labumu Meksika piešķir rindas kārtībā.

Apvienotā komiteja 2009. gadā atkārtoti izskata ar šo piezīmi izveidotos nosacījumus, lai, ņemot vērā kvotas pārvaldībā gūto pieredzi, to koriģētu tā, lai varētu efektīvi izmantot piedāvātās iespējas tirgoties.


III PIELIKUMS

(Minēts 5. pantā)

Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II papildinājumā izklāstītie izcelsmes noteikumi attiecībā uz HS 1904 pozīcijas produktiem

HS pozīcija

Produkta apraksts

Nenoteiktas izcelsmes izejvielu apstrāde, kas tām piešķir konkrētas izcelsmes statusu

(1)

(2)

(3) vai (4)

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai graudu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); labība (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus); iepriekš vārīta vai citādi sagatavota, kas nav minēta vai iekļauta citur

Ražošana:

no 1806 pozīcijā neklasificētiem materiāliem,

kurā visa veida izmantotajai labībai un miltiem (izņemot cietos kviešus un Zea indurata šķirnes kukurūzu, un to atvasinājumus) jābūt pilnīgi iegūtai,

kurā visu to izmantoto materiālu vērtība, kas klasificēti 17. nodaļā, nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja noteiktās cenas

 


IV PIELIKUMS

(Minēts 6. pantā)

Lēmuma Nr. 2/2000 III pielikuma II papildinājumā izklāstītie izcelsmes noteikumi attiecībā uz HS 7601 pozīcijas produktiem

HS pozīcija

Produkta apraksts

Nenoteiktas izcelsmes izejvielu apstrāde, kas tām piešķir konkrētas izcelsmes statusu

(1)

(2)

(3) vai (4)

7601

Neapstrādāts alumīnijs

Ražošana:

no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot produkta pozīciju, un

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja noteiktās cenas

vai

ražošana, termiski vai ar elektrolīzi apstrādājot neleģētu alumīniju, tā atkritumus un lūžņus

 


Top