Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN13/05/A

Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, LietuvasRepublikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas unSlovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir EiropasSavienības pamatā - XIII pielikums: Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Slovēnija - 5. Lauksaimniecība - A.  Tiesību akti lauksaimniecības jomā

OJ L 236, 23.9.2003, p. 909–909 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12003TN13/05/AOficiālais Vēstnesis L 236 , 23/09/2003 Lpp. 0909 - 0909


A. TIESĪBU AKTI LAUKSAIMNIECĪBAS JOMĀ

1. 31966 R 0136: Padomes Regula Nr. 136/66/EEK ( 1966. gada 22. septembris) par eļļas un tauku tirgus kopīgo organizāciju (OV P 172, 30.9.1966., 3025. lpp.), kurā jaunākos grozījumus izdara:

- 32001 R 1513: Padomes 23.7.2001. Regula (EK) Nr. 1513/2001 (OV L 201, 26.7.2001., 4. lpp.).

Atkāpjoties no Regulas Nr. 136/66/EEK 33. panta, Slovēnija var piecus gadus pēc pievienošanās dienas piešķirt valsts atbalstu eļļas ķirbju ražošanai, piemērojot šādas pakāpeniski samazinātas likmes: pirmajos trīs gados — 100 %, ceturtajā gadā — 80 %, piektajā gadā — 50 %.

Slovēnija iesniedz Komisijai gada ziņojumu par valsts atbalsta pasākumu īstenošanu, norādot atbalsta veidu un apjomus.

2. 31999 R 1493: Padomes Regula (EK) Nr. 1493/1999 ( 1999. gada 17. maijs) par vīna tirgus kopīgo organizāciju (OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.), kurā jaunākos grozījumus izdara:

- 32001 R 2585: Padomes 19.12.2001. Regula (EK) 2585/2001 (OV L 345, 29.12.2001., 10. lpp.).

a) Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1493/1999 V pielikuma C2)e) punkta un VI pielikuma E3)e) punkta, attiecībā uz Primorska vīnogu audzēšanas apvidu minimālo dabiskā spirta tilpumkoncentrāciju, kas CII zonai noteikta galda vīniem un noteiktos apvidos ražotajiem kvalitatīvajiem vīniem, var neievērot trīs vīnkopības gados, proti, 2004./2005., 2005./2006. un 2006./2007. vīnkopības gadā, ja klimatiskie apstākļi vai vīnogu audzēšanas apstākļi ir īpaši nelabvēlīgi un ja tādēļ nav iespējams panākt minimālo dabiskā spirta tilpumkoncentrāciju, kas noteikta CII zonai. Tomēr minimālā dabiskā spirta tilpumkoncentrācija nedrīkst būt zemāka par to, kas attiecībā uz galda vīniem un noteiktos reģionos ražotiem kvalitatīviem vīniem noteikta CII zonai.

b) Vēlākais trīs mēnešus pirms trešā — 2006./2007. — vīnkopības gada beigām Slovēnija iesniedz Komisijai sīki izstrādātu ziņojumu par Primorska reģionā izmantoto vīnogu dabīgo spirta saturu. Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija pirms trešā — 2006./2007. — vīnkopības gada beigām izvērtē Primorska vīnogu audzēšanas apvidus gatavību nodrošināt CII zonai noteikto minimālo dabīgo spirta saturu un, vajadzības gadījumā, veic atbilstīgus pasākumus.

c) Komisija var a) punktā paredzēto pasākumu īstenošanu pagarināt uz diviem turpmākiem vīnkopības gadiem, jo īpaši tad, ja laikposms nav bijis pietiekami ilgs, lai iegūtu reprezentatīvus datus, lai nodrošinātu atbilstību CII zonai noteiktajām prasībām.

d) Saistībā ar Teran PTP Kras šķirni Komisija veic īpašu izvērtēšanu attiecībā uz to, vai platībās, kur vīnogulājus audzē Teran PTP Kras ražošanai, ir iespējams nodrošināt CII zonai noteikto minimālo dabīgo spirta saturu — 9,5 tilpumprocentus.

e) Vēlākais trīs mēnešus pirms trešā — 2006./2007. — vīnkopības gada beigām Slovēnija iesniedz Komisijai sīki izstrādātu ziņojumu par Teran PTP Kras šķirnes ražošanai izmantoto vīnogu minimālo dabīgo spirta saturu. Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija pirms pārejas laika beigām izvērtē Teran PTP Kras vīnogu gatavību nodrošināt CII zonai noteikto minimālo dabīgo spirta saturu un, vajadzības gadījumā, veic atbilstīgus pasākumus.

f) Attiecībā uz restrukturizācijas atbalstu Slovēnijas Republikas Primorska vīnogu audzēšanas apvidus vīna dārziem, Komisija piemēros objektīvus kritērijus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1493/1999 14. pantā, un ņems vērā konkrētās situācijas un vajadzības. Šādu restrukturizācijas atbalstu Slovēnija varēs saņemt no 2004.-2005. vīnkopības gada.

--------------------------------------------------

Top