Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN10/08/B

Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, LietuvasRepublikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas unSlovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir EiropasSavienības pamatā - X pielikums: Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Ungārija - 8. Vide - B. Ūdens kvalitāte

OJ L 236, 23.9.2003, p. 855–855 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12003TN10/08/BOficiālais Vēstnesis L 236 , 23/09/2003 Lpp. 0855 - 0855


B. ŪDENS KVALITĀTE

1. 31991 L 0271: Padomes Direktīva 91/271/EEK ( 1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.), ko groza:

- 31998 L 0015: Komisijas 27.2.1998. Direktīva 98/15/EK (OV L 67, 7.3.1998., 29. lpp.).

a) Atkāpjoties no Direktīvas 91/271/EEK 3., 4. panta un 5. panta 2. punkta un atbilstīgi turpmāk paredzētajiem starpposma mērķiem, Ungārijā līdz 2015. gada 31. decembrim pilnībā nepiemēro prasības attiecībā uz komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmām un attīrīšanu:

- attiecībā uz paaugstināta riska apvidu aglomerācijām, kuru iedzīvotāju skaits ir 10000 vai vairāk, atbilstību direktīvas noteikumiem nodrošina līdz 2008. gada 31. decembrim;

- attiecībā uz normāla riska apvidu aglomerācijām, kuru iedzīvotāju skaits ir 15000 vai vairāk, atbilstību direktīvas noteikumiem nodrošina līdz 2010. gada 31. decembrim.

b) Atkāpjoties no Direktīvas 91/271/EEK 13. panta, prasības, kas noteiktas attiecībā uz bioloģiski attīrāmiem rūpnieciskajiem notekūdeņiem no rūpniecības uzņēmumiem, kuri pieder III pielikumā uzskaitītajām rūpniecības nozarēm, Ungārijā līdz 2008. gada 31. decembrim pilnībā neattiecina uz šādiem uzņēmumiem:

- Pannontej Rt., Répcelak

- Bácsbokodi Tejüzem, Bácsbokod

- Papp Kereskedelmi Kft. Konzervgyár, Nyírtas

- Vépisz Szövetkezet, Konzervüzem, Csegöld

- Szatmári Konzervgyár Kft., Tyukod

- PETISFOOD Kft. Konzervüzem, Vasmegyer

- Atev Rt., Debrecen-Bánk

- Mirsa Rt., Albertirsa

- Makói Tejüzem, Makó

- Zalka Tej Rt., Nagybánhegyes.

2. 31998 L 0083: Padomes Direktīva 98/83/EK ( 1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti (OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.).

Atkāpjoties no Direktīvas 98/83/EK 9. panta 1. punkta, Ungārija līdz 2009. gada 25. decembrim var noteikt atkāpes no arsēna parametra lieluma, šādu lēmumu nepaziņojot Komisijai. Ja Ungārija vēlas šādu atkāpi saglabāt arī pēc minētās dienas, piemēro direktīvas 9. panta 2. punktā paredzēto procedūru. Šāda atkāpe neattiecas uz pārtikas rūpniecībā izmantoto dzeramo ūdeni.

Direktīvas 9. panta 2. punktā paredzēto procedūru piemēro arī tad, ja Ungārija pēc 2006. gada 25. decembra vēlas noteikt atkāpes no 9. panta 1. punkta attiecībā uz boru, fluorīdu un nitrītu.

--------------------------------------------------

Top