EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01993L0049-19991231

Consolidated text: Komisijas Direktīva 93/49/EEK (1993. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka sarakstu ar nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un dekoratīvajiem augiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/682/EEK

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/49/1999-12-31

1993L0049 — LV — 31.12.1999 — 002.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS DIREKTĪVA 93/49/EEK

(1993. gada 23. jūnijs),

ar ko nosaka sarakstu ar nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un dekoratīvajiem augiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/682/EEK

(OV L 250, 7.10.1993, p.9)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS DIREKTĪVA 1999/67/EK (1999. gada 28. jūnijs),

  L 164

78

30.6.1999
▼B

KOMISIJAS DIREKTĪVA 93/49/EEK

(1993. gada 23. jūnijs),

ar ko nosaka sarakstu ar nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un dekoratīvajiem augiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/682/EEKEIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 19. decembra Direktīvu 91/682/EEK par dekoratīvo augu pavairošanas materiāla un dekoratīvo augu tirdzniecību ( 1 ), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā, piemērojot šīs direktīvas noteikumus, ir lietderīgi ņemt vērā dažādo materiālu ražošanas ciklus;

tā kā šajā direktīvā izklāstītie nosacījumi jāievēro kā minimālie standarti, kas pieņemami šajā posmā, ņemot vērā pašreizējos ražošanas nosacījumus Kopienā; tā kā tie tiek attīstīti un papildināti, lai beidzot sasniegtu uzlabotas kvalitātes augstos standartus;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pavairošanas materiālu un dekoratīvo augu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.▼M1 —————

▼B

3. pants

1.  Neskarot 2. panta noteikumus, materiālam, vismaz vizuālā pārbaudē, jābūt pamatā brīvam no jebkādiem kaitīgiem organismiem un slimībām, kas pasliktina kvalitāti, vai bez to jebkādām pazīmēm un simptomiem, kas samazina pavairošanas materiāla vai dekoratīvo augu izmantojamību, un jo īpaši brīvam no šīs direktīvas pielikumā uzskaitītajiem organismiem un slimībām saistībā ar attiecīgajām ģintīm un sugām.

▼M1 —————

▼B

4. pants

1.  Materiālam jābūt ar atbilstošu identitāti un tīrību attiecībā uz minētajām ģintīm vai sugām, vajadzības gadījumā - augu grupām, un, ja tas tiek tirgots vai paredzēts tirgošanai, ar atsauci uz šķirni saskaņā ar Direktīvas 91/682/EEK 9. panta 1. punktu, kā arī ar šķirnei atbilstošu identitāti un tīrību.

▼M1 —————

▼B

7. pants

Šī direktīva neskar noteikumus, kas izklāstīti Padomes Regulā (EEK) Nr. 315/68 ( 2 ).

8. pants

1.  Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 1993. gada 31. decembrim izpildītu šās direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka šādas atsauces pievienošanas procedūru.

2.  Dalībvalstis paziņo Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, kurus tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

9. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
PIELIKUMS

KVALITĀTI IETEKMĒJOŠU SPECIFISKU KAITĪGU ORGANISMU UN SLIMĪBU SARAKSTSĢINTIS VAI SUGAS

SPECIFISKI KAITĪGI ORGANISMI UN SLIMĪBAS

—  Begonia x hiemalis

Fotsch

Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās:

— Baltās lapu mušiņas (Aleurodidae), jo īpaši Bemisia tabaci

— Aphelenchoides spp.

— Ditylenchus destructor

— Meloidogyne spp.

— Myzus ornatus

— Otiorrhynchus sulcatus

— Sciara

— Tripši (Thysanoptera), jo īpaši

— Franklinella occidentalis

Baktērijas:

— Erwinia chrysanthemi

— Rhodococcus fascians

— Xanthomonas campestris pv. begoniae

Sēnītes:

— Parastā miltrasa

— Stumbra puves izraisītāji (Phytophrhora spp. , Pythium spp. un Rhizoctoniaspp.)

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, jo īpaši:

— Lapu ritināšanas slimība

— Tospovīrusi (Tomātu plankumainās vītes vīruss, Impatiens nekrotisko plankumu vīruss)

—  Citrus

Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās:

— Aleurothrixus floccosus (Mashell)

— Meloidegyne spp.

— Parabemisia myricae (Kuwana)

— Tylenchulus semipenetrans

Sēnītes:

— Phytophthora spp.

Vīrusi un vīrusveidīgi organismi, un jo īpaši:

— Viroīdi, tādi kā exocortis, cachexia-xyloporosis

— Slimības, kas rada psorozi – līdzīgi jauno lapu simptomiem, tādiem kā:

— 

psoroze, apaļplankumainība, cristacortis, impietratura, concave gum

— Infekciozā raiblapainība

— Citrusu lapu krokošanās

—  Dendranthema x Grandiflorum

(Ramat) Kitam

Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās:

— Alotājas (Agromyzidae)

— Baltās lapu blusiņas (Aleurodidae), jo īpaši Bemisia tabaci

— Aphelencoides spp.

— Diarthronomia chrysanthemi

— Tauriņu dzimta (Lepidoptera), jo īpaši

— Cacoecimorpha pronubana,

— Epichoristodes Acerbella

— Tripši (Thysanoptera), jo īpaši

— Frankliniella occidentalis

Baktērijas:

— Agrobacterium tumefaciens

— Erwinia chrysanthemi

Sēnītes:

— Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi

— Puccinia chrysanthemi

— Pythium spp.

— Rhizoctonia solani

— Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši:

— Krizantēmu B mozaīkas vīruss

— Tomātu aspermijas vīruss (Tomato aspermy cucumovirus)

—  Dianthus Caryophyllus L.

un hibrīdi

Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās:

— Alotājas (Agromyzidae)

— Baltās lapu blusiņas (Aleurodidae), jo īpaši

— Bemisia tabaci

— Tripši (Thysanoptera), jo īpaši

— Frankliniella occidentalis

— Tauriņu dzimta (Lepiodoptera), jo īpaši

— Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

Sēnītes:

— Alternaria dianthi

— Alternaria dianthicola

— Fusarium oxisporum f. spp. dianthi

— Mycosphaerella dianthi

— Phytopthora nicotiana spp. parasitica

— Rhizoctonia solani

— Stumbra puve Fusarium spp. un Pythium spp.

— Uromyces dianthi

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši:

— Neļķu kodināto gredzenu kaulimovīruss (Carnation etched ring caulimovirus)

— Neļķu raibais karmovīruss (Carnation mottle carmovirus)

— Neļķu nekrotisko punktu klosterovīruss (Carnation necrotic fleck closterovirus)

— Tospovīrusi (Tomātu plankumainās vītes vīruss, Impatiens nekrotisko plankumu vīruss)

—  Euphorbia pulcherrima

(Wild ex Kletzch)

Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās:

— Baltās lapu blusiņas (Aleurodidae), jo īpaši Bemisia tabaci

Baktērijas:

— Erwinia chrysanthemi

Sēnītes:

— Fusarium spp.

— Pythium ultimum

— Phytophthora spp.

— Rhizoctonia solani

— Thielaviopsis basicola

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši:

Tospovīrusi(Tomātu plankumainās vītes vīruss, Impatiens nekrotisko plankumu vīruss)

—  Gerbera L.

Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās:

— Alotājas (Agromyzidae)

— Baltās lapu blusiņas (Aleurodidae), jo īpaši

— Bemisia tabaci

— Aphelenchoides spp.

— Tauriņu dzimta (Lepidoptera)

— Sakņu pangu nematodes (Meloidogyne)

— Tripši (Thysanoptera), jo īpaši

— Frankliniella occidentalis

Sēnītes:

— Fusariumspp.

— Phytphthora cryptogea

— Parastā miltrasa

— Rhizoctonia solani

— Fusariumspp.

Vīrusi un vīrusveidīgi organismi, un jo īpaši:

Tospovīrusi (Tomātu plankumainās vītes vīruss, Impatiens nekrotisko plankumu vīruss)

—  Gladiolus L.

Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās:

— Dirylenchus dipsaci

— Tripši (Thysanoptera), jo īpaši

— Frankliniella occidentalis

Baktērijas:

— Pseudomonas marginata

— Rhodococcus fascians

Sēnītes:

— Botrytis gladiolorum

— Curvularia trifolii

— Fusarium oxisporus spp.gladioli

— Penicillium gladioli

— Sclerotinia spp.

— Septoria gladioli

— Urocystis gladiolicola

— Uromyces trasveralis

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši:

— Dzeltenā asteru mikoplazma

— Korķainības (corky pit) izraisītājs

— Gurķu mozaīkas vīruss

— Gladiolu apaļplankumainība (sin. Narcišu latentais vīruss)

— Tabakas rattle vīruss

Citi kaitīgi organismi:

— Cyperus esculentus

—  Lilium L.

Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās:

— Aphelenchoides spp.

— Rhyzoglyphus spp.

— Pratylenchus penetrans

— Rotylenchus robustus

— Tripši (Thysanoptera), jo īpaši

— Francliniella occidentalis

Baktērijas:

— Erwinia carotovora

— apakšķ. carotovora

Sēnītes:

— Cylindrocarpon destructans

— Fusarium oxisporum f. sp. lilii

— Pythium spp.

— Rhizoctonia spp.

— Rhizopus spp.

— Sclerotium spp.

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši:

— Gurķu mozaīkas vīruss

— Liliju bezsimptomu vīruss

— Liliju x vīruss

— Tabakas rattle vīruss

— Tulpju lauzējvīruss

Citi kaitīgi organismi:

— Cyperus esculentus

—  Malus Miller

Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās:

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— Bruņutis, jo īpaši

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Baktērijas:

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Sēnītes:

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Phytophtora cactorum

— Rosellinia necatrix

— Venturia spp.

— Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi:

visi

—  Narcissus L.

Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās:

— Aphelenchoides subtenuis

— Ditylenchus destructor

— Eumerus spp.

— Merodon equestris

— Pratylenchus penetrans

— Sakņu ērces

— (Rhyzoglyphidae)

Sēnītes:

— Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

— Sclerotinia spp.

— Sclerotium bulborum

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši:

— Tabakas rattle vīruss

— Narcišu balto svītru izraisītājs

— Narcišu dzelteno strīpu vīruss

Citi kaitīgi organismi:

— Cyperus esculentus

—  Pelargonium L.

Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās:

— Baltās lapu blusiņas (Aleurodidae), jo īpaši Bemisia tabaci

— Tauriņu dzimta (Lepidoptera)

— Tripši (Thysanoptera), jo īpaši Francliniella occidentalis

Baktērijas:

— Rhodococcus fascians

— Xanthomonas campestris pv pelargonii

Sēnītes:

— Puccinia pelargonii zonalis

— Stumbra puves izraisītāji (Botrytisspp., Phytium spp.

— Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši:

— Pelargoniju ziedu lauzējs karmovīruss (Pelargonium flower break carmovirus)

— Pelargoniju lapu ritināšanas tombusvīruss (Pelargonium leaf curl tombusvirus)

— Pelargoniju svītrveida vīruss (Pelargonium line pattern virus)

— Tospovīrusi (Tomātu plankumainās vītes vīruss, Impatiens nekrotisko plankumu vīruss)

—  Phoenix

Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās:

— Tripši (Thysanoptera)

Sēnītes:

— Exosporium palmivorum

— Gliocladium wermoeseni

— Graphiola phoenicis

— Pestalozzia Phoenicis

— Pythium spp.

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi:

visi

—  Pinus nigra

Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās:

— Blastophaga spp.

— Rhyacionia buoliana

Sēnītes:

— Ophodermium seditiosum

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi:

visi

Prunus L.

Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās:

— Capnodis tenebrionis

— Meloidogyne spp.

— Bruņutis, jo īpaši

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Baktērijas:

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Sēnītes:

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Rosellinia necatrix

— Taphrina deformans

— Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi:

— Plūmju pundurainības vīruss

— Plūmju nekrotiskā apaļplankumainība

—  Pyrus L.

Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās:

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— Bruņutis, jo īpaši

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Baktērijas:

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Sēnītes:

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Phytophthora spp.

— Rosselinia necatrix

— Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi:

visi

—  Rosa

Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās:

— Tauriņu dzimta (Lepidoptera),

— jo īpaši Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana

— Meloidogyne spp.

— Pratylenchus spp.

— Tetranychus urticae

Baktērijas:

— Agrobacterium tumefaciens

Sēnītes:

— Chondrostereum purpureum

— Coniothyrium spp.

— Diplocarpon rosae

— Peronospora sparsa

— Phragmidium spp.

— Rosellinia necatrix

— Sphaeroteca pannosa

— Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusveidīgi organismi, un jo īpaši:

— Ābolu mozaīkas vīruss

— Arabis mozaīka

— Plūmju nekrotiskā apaļplankumainība( 1 ) OV L 376, 31.12.1991., 21. lpp.

( 2 ) OV L 71, 21.3.1968., 1. lpp.

Top