2007 m. lapkričio 29 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas Komisija prieš Italiją

(Byla C‑119/06)

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyvos 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo pažeidimas – Viešojo pirkimo sutarties sudarymas nepaskelbus konkurso – Sutarties dėl sanitarinio transporto paslaugų Toskanoje sudarymas“

1.                     Teisės aktų derinimas – Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Direktyva 92/50 – Taikymo sritis (Tarybos direktyva 92/50) (žr. 34–52 punktus)

2.                     Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Įsipareigojimų neįvykdymo įrodinėjimas – Komisijai tenkanti pareiga (EB 226 straipsnis) (žr. 57, 65–66 punktus)

3.                     Teisės aktų derinimas – Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Direktyva 92/50 – Viešojo pirkimo sutarčių sudarymas (EB 43 ir EB 49 straipsniai; Tarybos direktyva 92/50) (žr. 63–64 punktus)

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 209, p. 1) 11, 15 ir 17 straipsnių pažeidimas – Viešojo pirkimo sutarties sudarymas nepaskelbus atitinkamo konkurso – Sutarties dėl sanitarinio transporto paslaugų Toskanoje sudarymas

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.