2008 m. gruodžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) sprendimas Kronoply ir Kronotex prieš Komisiją

(Byla T‑388/02)

„Valstybės pagalba – Komisijos sprendimas nepateikti prieštaravimų – Ieškinys dėl panaikinimo – Terminas ieškiniui pareikšti – Santraukos paskelbimas – Esminio poveikio konkurencinei padėčiai nebuvimas – Nepriimtinumas – Suinteresuotosios šalies statusas – Priimtinumas – Atsisakymas pradėti formalią tyrimo procedūrą – Rimtų sunkumų nebuvimas“

1.                     Ieškinys dėl panaikinimo – Terminai – Pradžios momentas – Paskelbimo data– Sužinojimo apie aktą data– Papildomas kriterijus – Aktai, kurie pagal nusistovėjusią institucijos praktiką yra skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (EB 230 straipsnio 5 pastraipa) (žr. 29–32 punktus)

2.                     Ieškinys dėl panaikinimo – Fiziniai ar juridiniai asmenys – Tiesiogiai ir konkrečiai su jais susiję aktai – Komisijos sprendimas pripažinti valstybės pagalbos suderinamumą su bendrąja rinką nepradėjus formalios tyrimo procedūros – Konkuruojančios įmonės, nepagrindusios, kad jos pozicija rinkoje buvo iš esmės paveikta, ieškinys – Nepriimtinumas (EB 88 straipsnio 2 ir 3 dalys bei 230 straipsnio 4 pastraipa) (žr. 62 ir 64 punktus)

3.                     Ieškinys dėl panaikinimo – Fiziniai ar juridiniai asmenys – Tiesiogiai ir konkrečiai su jais susiję aktai – Komisijos sprendimas pripažinti valstybės pagalbos suderinamumą su bendrąja rinką nepradėjus formalios tyrimo procedūros – Suinteresuotųjų asmenų ieškinys pagal EB 88 straipsnio 2 dalį – Priimtinumas – Sąlygos (EB 88 straipsnio 2 ir 3 dalys bei 230 straipsnio 4 pastraipa) (žr. 60 ir 70–72 punktus)

4.                     Valstybių teikiama pagalba – Komisijos tyrimas – Pirminio tyrimo stadija ir ginčo stadija – Pagalbos suderinamumas su bendrąja rinka – Sprendimas nepradėti formalios tyrimo procedūros – Priimtinumas – Sąlyga (EB 88 straipsnio 2 ir 3 dalys; Tarybos reglamento Nr. 659/1999 4 straipsnio 4 dalis) (žr. 92 ir 93 punktus)

5.                     Valstybių teikiama pagalba – Draudimas – Nukrypti leidžiančios nuostatos – Komisijos diskrecija – Galimybė priimti bendruosius nurodymus (EB 3 straipsnio g punktas ir 87 straipsnio 3 dalis) (žr. 143–144 punktus)

Dalykas

Prašymas panaikinti 2002 m. birželio 19 d. Komisijos sprendimą nepateikti prieštaravimų dėl Vokietijos valdžios institucijų Zellstoff Stendal suteiktos pagalbos celiuliozės gamyklos statybai.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Kronoply GmbH & Co. KG ir Kronotex GmbH & Co. KG padengia savo ir Europos Bendrijų Komisijos, Zellstoff Stendal GmbH bei Saksonijos-Anhalto bylinėjimosi išlaidas.

3.

Vokietijos Federacinė Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.