2018 m. gegužės 31 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis
Bán

(Byla C‑24/18)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Pagrindinės laisvės – SESV 49 ir 63 straipsniai – Išimtinai vidaus situacija – Pakankamos informacijos apie pagrindinės bylos faktines ir teisines aplinkybes nenurodymas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnis – Akivaizdus nepriimtinumas“

Prejudiciniai klausimai–Priimtinumas–Būtinybė Teisingumo Teismui pateikti pakankamai informacijos apie faktines ir teisines aplinkybes–Pareigos pagrindinių laisvių srityje apimtis–Klausimas dėl ginčo, susijusio tik su viena valstybe nare–Sąsajos, dėl kurios prašomas išaiškinimas būtinas sprendimui byloje priimti, nenurodymas–Akivaizdus nepriimtinumas

(SESV 267 straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis ir 94 straipsnis)

(žr. 14–19 punktus)

Rezoliucinė dalis

2017 m. gruodžio 12 d.Budapesti II. és III. Kerületi Blrôsâg (Budapešto antrojo ir trečiojo rajonų apylinkės teismas, Vengrija), sprendimu pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra akivaizdžiai nepriimtinas.