2017 m. gegužės 11 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) nutartis
Exmitiani

(Byla C‑286/16) ( 1 )

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Keleivių vežimo kelių transportu veikla – Apmokestinimas – Aplinkybės, susiklosčiusios iki Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą – Akivaizdus Teisingumo Teismo kompetencijos nebuvimas“

Prejudiciniai klausimai–Teisingumo Teismo jurisdikcija–Ribos–Bendrijos direktyvos aiškinimas, susijęs su ginču, kilusiu prieš valstybei įstojant į Europos Sąjungą–Neįtraukimas

(SESV 267 straipsnis)

(žr. 12–17 punktus)

Rezoliucinė dalis

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas akivaizdžiai neturi kompetencijos atsakyti į Curtea de Apel Cluj (Klužo apeliacinis teismas, Rumunija) pateiktą klausimą.


( 1 ) OL C 296, 2016 8 16.