2014 m. balandžio 3 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas Komisija / Ispanija

(Byla C‑428/12)

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — SESV 34 ir 36 straipsniai — Kiekybiniams importo apribojimams lygiavertės poveikio priemonės — Papildomas krovinių vežimas savo sąskaita — Pirmoji įmonės parko transporto priemonė — Leidimų verstis kelių transporto veikla išdavimo taisyklės — Kelių eismo sauga ir aplinkos apsauga“

Laisvas prekių judėjimas — Kiekybiniai apribojimai — Lygiaverčio poveikio priemonės — Papildomas krovinių vežimas savo sąskaita — Nacionalinės teisės nuostata dėl leidimų išdavimo — Transporto priemonei, kurios maksimalus leistinas svoris viršija 3,5 tonos, taikomas reikalavimas būti ne daugiau nei penkių mėnesių senumo, skaičiuojant nuo jos kaip pirmosios įmonės parko transporto priemonės pirmosios registracijos — Neleistinumas — Pateisinimas — Aplinkos apsauga — Kelių eismo saugumas — Nebuvimas (SESV 34 ir 36 straipsniai) (žr. 29–34, 36–38, 41 punktus ir rezoliucinę dalį)

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – SESV 34 ir 36 straipsnių pažeidimas – Leidimų motorinėms transporto priemonėms išdavimas – Nacionalinės teisės nuostata, kurioje reikalaujama, kad nuo pirmosios įmonės parko sunkiasvorės transporto priemonės pirmosios registracijos nebūtų praėję daugiau nei penki mėnesiai tam, kad būtų galima gauti „leidimą vežti krovinius savo sąskaita“.

Rezoliucinė dalis

1. 

2007 m. kovo 20 d. Įsakymo FOM/734/2007, kuriuo nustatomos Įstatymo dėl leidimų verstis krovinių vežimu kelių transporto priemonėmis įgyvendinimo taisyklės, 30 straipsnyje transporto priemonių, kurių maksimalus leistinas svoris viršija 3,5 tonos, atžvilgiu įtvirtinusi reikalavimą, kad nuo pirmosios įmonės parko transporto priemonės pirmosios registracijos nebūtų praėję daugiau nei penki mėnesiai tam, kad būtų galima gauti leidimą papildomai vežti krovinius savo sąskaita, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 straipsnį.

2. 

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


2014 m. balandžio 3 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas Komisija / Ispanija

(Byla C‑428/12)

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — SESV 34 ir 36 straipsniai — Kiekybiniams importo apribojimams lygiavertės poveikio priemonės — Papildomas krovinių vežimas savo sąskaita — Pirmoji įmonės parko transporto priemonė — Leidimų verstis kelių transporto veikla išdavimo taisyklės — Kelių eismo sauga ir aplinkos apsauga“

Laisvas prekių judėjimas — Kiekybiniai apribojimai — Lygiaverčio poveikio priemonės — Papildomas krovinių vežimas savo sąskaita — Nacionalinės teisės nuostata dėl leidimų išdavimo — Transporto priemonei, kurios maksimalus leistinas svoris viršija 3,5 tonos, taikomas reikalavimas būti ne daugiau nei penkių mėnesių senumo, skaičiuojant nuo jos kaip pirmosios įmonės parko transporto priemonės pirmosios registracijos — Neleistinumas — Pateisinimas — Aplinkos apsauga — Kelių eismo saugumas — Nebuvimas (SESV 34 ir 36 straipsniai) (žr. 29–34, 36–38, 41 punktus ir rezoliucinę dalį)

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – SESV 34 ir 36 straipsnių pažeidimas – Leidimų motorinėms transporto priemonėms išdavimas – Nacionalinės teisės nuostata, kurioje reikalaujama, kad nuo pirmosios įmonės parko sunkiasvorės transporto priemonės pirmosios registracijos nebūtų praėję daugiau nei penki mėnesiai tam, kad būtų galima gauti „leidimą vežti krovinius savo sąskaita“.

Rezoliucinė dalis

1. 

2007 m. kovo 20 d. Įsakymo FOM/734/2007, kuriuo nustatomos Įstatymo dėl leidimų verstis krovinių vežimu kelių transporto priemonėmis įgyvendinimo taisyklės, 30 straipsnyje transporto priemonių, kurių maksimalus leistinas svoris viršija 3,5 tonos, atžvilgiu įtvirtinusi reikalavimą, kad nuo pirmosios įmonės parko transporto priemonės pirmosios registracijos nebūtų praėję daugiau nei penki mėnesiai tam, kad būtų galima gauti leidimą papildomai vežti krovinius savo sąskaita, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 straipsnį.

2. 

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.