ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 075I

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. kovo 14d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. kovo 13 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/571, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2023 m. kovo 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/572, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

134

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2023 3 14   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 75/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/571

2023 m. kovo 13 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 ir 3 dalis,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

remiantis Tarybos atliktos peržiūros rezultatais, informacija, susijusi su 171 asmeniu ir 65 subjektais, įtrauktais į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedą, turėtų būti iš dalies pakeista. Be to, iš tame priede pateikto sąrašo turėtų būti išbraukti įrašai dėl trijų mirusių asmenų ir du įrašų dublikatai;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. kovo 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PEHRSON


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede:

1)

įrašai, susiję su šiais asmenimis, išbraukiami:

552.

Nikolay Yurevich PETRUNIN (Николай Юрьевич ПЕТРУНИН);

899.

Vladimir Nikolayevich SUNGORKIN (Владимир Николаевич СУНГОРКИН);

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV (ukrainiečių k.: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ);

2)

šie įrašų dublikatai išbraukiami:

866.

Yury Leonidovich VOROBYOV (Юрий Леонидович ВОРОБЬЁВ);

1285.

Olga Nikolayevna ZANKO (Ольга Николаевна ЗАНКО);

3)

įrašai, susiję su toliau išvardytais asmenimis ir subjektais, pakeičiami šiais įrašais:

Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1958 1 5

Gimimo vieta: Abakan (Abakanas), Khakassia (Chakasija), Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos Saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas.

2014 m. kovo 1 d. V. A. Ozerov Federacijos Tarybos Saugumo ir gynybos komiteto vardu Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2017 m. liepos mėn. jis atsistatydino iš Saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pareigų. Jis ir toliau buvo Tarybos narys ir Vidaus reguliavimo ir parlamentinių reikalų komiteto narys.

2017 m. spalio 10 d. Dekretu Nr. 372-SF V. A. Ozerov buvo įtrauktas į Federacijos Tarybos laikinosios komisijos dėl valstybės suverenumo apsaugos ir apsaugos nuo kišimosi į Rusijos Federacijos vidaus reikalus sudėtį.

Jo įgaliojimai Federacijos Taryboje baigėsi 2019 m. rugsėjo mėn. Nuo 2019 m. spalio mėn. – fondo „Rospolitika“ konsultantas.

Šiuo metu jis yra Rusijos prezidentinės nacionalinės ekonomikos ir viešojo administravimo akademijos konsultacinio centro „Taktinių sprendimų agentūra“ vadovo pavaduotojas ir Rusijos Federacijos nevalstybinės saugumo srities koordinavimo tarybos pirmininkas.

2014 3 17

10.

Vladimir Michailovich DZHABAROV

(Владимир Михайлович ДЖАБАРОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1952 9 29

Gimimo vieta: Samarkand (Samarkandas), Uzbekistanas

Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos Tarptautinių reikalų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas.

2014 m. kovo 1 d. V. M. Dzhabarov Federacijos Tarybos Tarptautinių reikalų komiteto vardu Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2022 m. vasario 22 d. V. M. Dzhabarov Federacijos Taryboje pritarė vyriausybės sprendimams dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ratifikavimo.

2022 m. vasario 22 d. V. M. Dzhabarov Federacijos Taryboje pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2022 m. spalio 4 d. V. M. Dzhabarov Federacijos Taryboje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 3 17

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович КЛИШАС)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1972 11 9

Gimimo vieta: Sverdlovsk (Ekaterinburg) (Sverdlovskas (Jekaterinburgas)), Rusijos Federacija

Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos Konstitucinės teisės ir valstybės stiprinimo komiteto pirmininkas.

2014 m. kovo 1 d. A. A. Klishas Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje. Viešais pareiškimais A. A. Klishas siekė pateisinti Rusijos karinę intervenciją Ukrainoje pareikšdamas, kad „Ukrainos prezidentas pritaria Krymo valdžios institucijų Rusijos Federacijos prezidentui pateiktam prašymui suteikti visokeriopą apimančią pagalbą Krymo piliečiams ginti“.

2022 m. vasario 22 d. A. A. Klishas Federacijos Taryboje pritarė vyriausybės sprendimams dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ratifikavimo.

2022 m. vasario 22 d. A. A. Klishas Federacijos Taryboje pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2022 m. spalio 4 d. A. A. Klishas Federacijos Taryboje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 3 17

12.

Nikolai Ivanovich RYZHKOV (Николай Иванович РЫЖКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1929 9 28

Gimimo vieta: Dyleevka (Dylejevka), Donetsk (Donecko) regionas, Ukrainos TSR, dabar Ukraina

Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos Federalinių klausimų, regioninės politikos ir šiaurės klausimų komiteto narys.

2014 m. kovo 1 d. N. I. Ryzhkov Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

Už dalyvavimą aneksavimo procese 2014 m. jis buvo apdovanotas Rusijos valstybės pirmojo laipsnio ordinu „Už nuopelnus tėvynei“.

2022 m. vasario 22 d. N. I. Ryzhkov Federacijos Taryboje pritarė vyriausybės sprendimams dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ratifikavimo.

2022 m. vasario 22 d. N. I. Ryzhkov Federacijos Taryboje pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2022 m. spalio 4 d. N. I. Ryzhkov Federacijos Taryboje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 3 17

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1957 4 3

Gimimo vieta: Ordzhonikidze (Vladikavkaz) (Ordžonikidzė (Vladikaukazas)), Šiaurės Osetija, Rusijos Federacija

Aleksandr Totoonov yra Šiaurės Osetijos–Alanijos parlamento narys ir bendrovės „Southern Garden“ savininkas. Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos Tarptautinių reikalų komiteto narys. Jo, kaip Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos nario, įgaliojimų laikas baigėsi 2017 m. rugsėjo mėn.

Buvęs Šiaurės Osetijos parlamento pirmininko pirmasis pavaduotojas.

2014 m. kovo 1 d. A. B. Totoonov Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

16.

Sergei Mikhailovich MIRONOV

(Сергей Михайлович МИРОНОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1953 2 14

Gimimo vieta: Pushkin (Puškinas), Leningrado regionas, Rusijos Federacija

Valstybės Dūmos Tarybos narys; „Teisingosios Rusijos“ frakcijos Rusijos Federacijos Valstybės Dūmoje vadovas.

Įstatymo, kuriuo Rusijos Federacijai Rusijos piliečių apsaugos pretekstu leidžiama į savo sudėtį priimti užsienio valstybės teritorijas be tos šalies sutikimo arba be sutikimo tarptautine sutartimi, projekto iniciatorius.

2022 m. vasario 15 d. S. M. Mironov Valstybės Dūmoje pritarė rezoliucijai, kurioje prezidento Vladimiro Putino prašoma Ukrainos Donecko ir Luhansko regionus pripažinti nepriklausomomis valstybėmis.

2022 m. vasario 22 d. S. M. Mironov Valstybės Dūmoje pritarė vyriausybės sprendimams dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ratifikavimo.

2022 m. spalio 3 d. S. M. Mironov Valstybės Dūmoje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 3 17

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1970 7 30

Gimimo vieta: Sankt Peterburgas (buvęs Leningradas), Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas.

Aktyviai rėmė Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir Krymo aneksavimą. Asmeniškai vadovavo demonstracijai, kuria remiamas Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimas Ukrainoje.

Buvęs Valstybės Dūmos Tarptautinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas ir buvęs to komiteto narys.

Buvęs partijos „Vieningoji Rusija“ Generalinės tarybos prezidiumo narys.

2014 3 17

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуавич СЛУЦКИЙ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1968 1 4

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) komiteto pirmininkas (Rusijos liberalų demokratų partijos narys).

Aktyviai rėmė Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir Krymo aneksavimą.

Rusijos liberalų demokratų partijos (LDPR) pirmininkas, Valstybės Dūmos LDPR frakcijos vadovas ir Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Užsienio reikalų komiteto pirmininkas.

2022 m. vasario 15 d. L. E. Slutski Valstybės Dūmoje pritarė rezoliucijai, kurioje prezidento Vladimiro Putino prašoma Ukrainos Donecko ir Luhansko regionus pripažinti nepriklausomomis valstybėmis.

2022 m. vasario 22 d. L. E. Slutski Valstybės Dūmoje pritarė vyriausybės sprendimams dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ratifikavimo.

2022 m. spalio 3 d. L. E. Slutski Valstybės Dūmoje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 3 17

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович РОГОЗИН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1963 12 21

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos Federacijos ministro pirmininko pavaduotojas. Viešai ragino aneksuoti Krymą.

Buvęs valstybinės korporacijos generalinis direktorius.

Vadovauja patarėjų kariniais klausimais grupei, teikiančiai karinę ir techninę paramą Donecko ir Luhansko kariniam personalui

2014 3 21

23.

Sergey Yurievich GLAZYEV

(Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1961 1 1

Gimimo vieta: Zaporizhzhia (Zaporižia), buvusi Ukrainos TSR, dabar Ukraina

Buvęs Rusijos Federacijos prezidento patarėjas. Viešai ragino aneksuoti Krymą ir remia karą prieš Ukrainą.

Nuo 2019 m. spalio mėn. – Eurazijos ekonomikos komisijos integracijos ir makroekonomikos ministras.

2014 3 21

24.

Valentina Ivanova MATVIYENKO (mergautinė pavardė TYUTINA)

(Валентина Ивановна Матвиенко (mergautinė pavardė ТЮТИНА))

Lytis: moteris

Gimimo data: 1949 4 7

Gimimo vieta: Shepetovka (Šepetivka), Khmelnitsky (Kamenets-Podolsky) region (Chmelnyckio (Podolės Kameneco) regionas) (Ukrainos TSR), dabar Ukraina

Federacijos Tarybos pirmininkė. 2014 m. kovo 1 d. Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2022 m. vasario 22 d. V. I. Matviyenko Federacijos Taryboje pritarė vyriausybės sprendimams dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ratifikavimo.

2022 m. vasario 22 d. V. I. Matviyenko Federacijos Taryboje pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2022 m. spalio 4 d. V. I. Matviyenko Federacijos Taryboje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 3 21

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1954 10 27

Gimimo vieta: Sankt Peterburgas (buvęs Leningradas), Rusijos Federacija

Buvęs Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas. Viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje. Viešai pritarė Rusijos ir Krymo susijungimo sutarčiai ir susijusiam federaliniam konstituciniam įstatymui.

Šiuo metu Rusijos Federacijos Užsienio žvalgybos tarnybos direktorius (2016 m. spalio mėn. duomenimis). Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinis narys ir sekretorius.

Viešai rėmė Donecko ir Luhansko nepriklausomybę ir jų aneksiją.

2014 3 21

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1955 10 10

Gimimo vieta: Simferopolis, Krymas, Ukraina

Krymo rinkimų komisijos pirmininkas. Atsakingas už Krymo „referendumo“ administravimą. Pagal Rusijos sistemą atsakingas už referendumo rezultatų pasirašymą.

Eidamas Krymo rinkimų komisijos pirmininko pareigas jis dalyvavo organizuojant 2018 m. kovo 18 d. Rusijos prezidento rinkimus ir 2019 m. rugsėjo 8 d. regioninius ir vietos rinkimus neteisėtai aneksuotame Kryme ir Sevastopolyje ir taip aktyviai rėmė ir įgyvendino politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Jis aktyviai dalyvavo 2022 m. rugsėjo mėn. organizuojant neteisėtą referendumą okupuotuose Ukrainos regionuose, kad jie taptų Rusijos Federacijos dalimi, o jo pavedimu taip pat buvo įrengtos balsavimo vietos Kryme.

2014 3 21

33.

Elena Borisovna MIZULINA (mergautinė pavardė DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (mergautinė pavardė ДМИТРИЕВА)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1954 12 9

Gimimo vieta: Bui (Bujus), Kostroma (Kostromos) regionas, Rusijos Federacija

Buvusi Valstybės Dūmos deputatė. Pastarojo meto pasiūlymų dėl teisės aktų Rusijoje, kuriais kitų šalių regionams būtų buvę leista prisijungti prie Rusijos be jų centrinės valdžios institucijų išankstinio sutikimo, iniciatorė ir viena iš rėmėjų.

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. Omsko regionui atstovaujanti Federacijos Tarybos narė. Federacijos Tarybos Konstitucinių teisės aktų ir valstybės kūrimo komiteto narė.

2022 m. vasario 22 d. E. B. Mizulina Federacijos Taryboje pritarė vyriausybės sprendimams dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ratifikavimo.

2022 m. vasario 22 d. E. B. Mizulina Federacijos Taryboje pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2022 m. spalio 4 d. E. B. Mizulina Federacijos Taryboje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 3 21

42.

Valery Vasilevich GERASIMOV

(Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1955 9 8

Gimimo vieta: Kazan (Kazanė), Rusijos Federacija

Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vadas, Rusijos Federacijos gynybos ministro pirmasis pavaduotojas, armijos generolas. Atsakingas už masinį Rusijos karinių pajėgų dislokavimą prie sienos su Ukraina ir Rusijos karinį išpuolį prieš Ukrainą 2022 m. vasario mėn.

2014 4 29

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович ПУШИЛIН)

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович ПУШИЛИН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1981 5 9

Gimimo vieta: Makiivka (Donetsk oblast) (Makijivka, Donecko sritis), Ukraina

Vienas iš Donecko liaudies respublikos vadovų. Dalyvavo 2014 m. Donecke užimant ir okupuojant regioninę administraciją. Iki 2015 m. rugsėjo 4 d. – vadinamosios Donecko liaudies respublikos Liaudies tarybos vadinamasis pirmininko pavaduotojas. Nuo 2015 m. rugsėjo 4 d. – Donecko liaudies respublikos Liaudies tarybos „pirmininkas“. Nuo 2018 m. rugsėjo 7 d. – laikinai einantis vadinamojo Donecko liaudies respublikos vadovo pareigas. Po 2018 m. lapkričio 11 d. įvykusių vadinamųjų rinkimų – vadinamasis Donecko liaudies respublikos vadovas.

Partijos „Vieningoji Rusija“ narys ir jos sekretorius vadinamojoje Donecko liaudies respublikoje.

2022 m. vasario 21 d. jis, kaip Donecko liaudies respublikos atstovas, pasirašė „Rusijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutartį“.

2022 m. rugsėjo 30 d. aneksavus Donecko liaudies respubliką, 2022 m. spalio 4 d. jis tapo „laikinuoju Donecko liaudies respublikos vadovu“.

2014 4 29

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН) (dar žinomas kaip Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1970 12 17

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Nustatyta, kad jis yra Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GRU) darbuotojas. Jis dalyvavo incidentuose Slovianske. Visuomeninio judėjimo „Novorossia“ vadovas. Buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos „gynybos ministras“.

2016 m. lapkričio 4 d. Maskvoje organizavo rusų maršą, skirtą rusų nacionalistams, remiantiems Rytų Ukrainos separatistus, palaikyti.

Jis aktyviai rėmė separatistų veiklą Rytų Ukrainoje ir viešai remia karą prieš Ukrainą bei nuolat ragina rusus prisijungti prie karinių savanorių dalinių.

2014 4 29

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1964 2 4

Gimimo vieta: Alekseevka (Aleksejevka), Saratov region (Saratovo regionas), Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos prezidento administracijos personalo vadovo pirmasis pavaduotojas. Atsakingas už aneksuoto Ukrainos Krymo regiono politinės integracijos į Rusijos Federaciją priežiūrą.

Šiuo metu Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas (nuo 2016 m. spalio 5 d.).

2022 m. vasario 15 d. V. V. Volodin Valstybės Dūmoje pritarė rezoliucijai, kurioje prezidento Vladimiro Putino prašoma Ukrainos Donecko ir Luhansko regionus pripažinti nepriklausomomis valstybėmis.

2022 m. vasario 22 d. V. V. Volodin Valstybės Dūmoje pritarė vyriausybės sprendimams dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ratifikavimo.

2022 m. spalio 3 d. V. V. Volodin Valstybės Dūmoje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 5 12

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1957 2 15

Gimimo vieta: Barnaulas, Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos oro desanto pajėgų vadas, generolas pulkininkas. Eidamas vadovaujamąsias pareigas jis yra atsakingas už Rusijos oro pajėgų dislokavimą Kryme.

Buvęs Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Gynybos komiteto pirmininkas.

Šiuo metu jis yra Valstybės Dūmos Pilietinės visuomenės vystymo, viešųjų ir religinių asociacijų klausimų komiteto pirmininko pavaduotojas.

2022 m. vasario 15 d. V. A. Shamanov Valstybės Dūmoje pritarė rezoliucijai, kurioje prezidento Vladimiro Putino prašoma Ukrainos Donecko ir Luhansko regionus pripažinti nepriklausomomis valstybėmis.

2022 m. spalio 3 d. V. A. Shamanov Valstybės Dūmoje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 5 12

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1960 5 19

Gimimo vieta: Ignatovo (Ignatovas), Vologodsk Oblast (Vologodsko sritis), TSRS (dabar Rusijos Federacija)

Buvęs Valstybės Dūmos narys ir buvęs Dūmos Konstitucinės teisės komiteto pirmininkas. Atsakingas už teisės aktų dėl Krymo ir Sevastopolio aneksijos prie Rusijos Federacijos priėmimo palengvinimą.

Partijos „Vieningoji Rusija“ Aukščiausiosios tarybos narys. Dūmos pirmininko V. V. Volodin patarėjas. Šiuo metu yra Rusijos mokslų akademijos Valstybės ir teisės instituto vadovaujantis tyrėjas.

Vienas iš Rusijos teisininkų asociacijos pirmininkų.

2014 5 12

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолiйович ЦАРЬОВ),

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1970 6 2

Gimimo vieta: Dnepropetrovsk (Dniepropetrovskas) (dabar Dnipro (Dnipras)), Ukraina

Buvęs Ukrainos Aukščiausiosios Rados narys, viešai raginęs sukurti vadinamąją Federalinę Naujosios Rusijos Respubliką, kurią sudarytų pietrytiniai Ukrainos regionai. Buvęs vadinamojo Liaudies Respublikų sąjungos parlamento („Naujosios Rusijos parlamento“) „pirmininkas“.

Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ar politiką.

2014 5 12

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1980 3 18

Gimimo vieta: Mikhailovka (Michailovka), Voroshilovgrad region (Vorošylovhrado regionas), buvusi Ukrainos TSR arba Yevpatoria (Eupatorija), dabar Ukraina

Buvusi Valstybės Dūmos narė, išrinkta neteisėtai aneksuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje.

Buvusi vadinamosios „Krymo Respublikos“ prokurorė. Aktyviai įgyvendino Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją.

Buvusi Tarptautinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja, Rusijos Federacijos Tyrimų dėl užsienio kišimosi į vidaus reikalus komisijos narė, Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Saugumo ir kovos su korupcija komiteto narė. Buvusi Rusijos Federacijos diplomatinio korpuso ambasadorė.

Buvusi Federalinės Nepriklausomų valstybių sandraugos reikalų, užsienyje gyvenančių tėvynainių ir tarptautinio humanitarinio bendradarbiavimo agentūros („Rossotrudničestvo“) vadovo pavaduotoja. Nuo 2022 m. birželio mėn. – Rusijos generalinio prokuroro patarėja.

2015 m. vadinamosios „Krymo Respublikos“„valdžios institucijos“ ją apdovanojo ordinu „Už ištikimybę pareigai“.

2014 5 12

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1964 1 20

Gimimo vieta: Izhevsk (Iževskas), Rusijos Federacija

Buvęs vadinamasis Luhansko liaudies respublikos ministrų tarybos ministras pirmininkas, patvirtintas 2014 m. liepos 8 d.

Atsakingas už vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vyriausybės separatistinę „vyriausybinę“ veiklą.

Šiuo metu yra Komunikacijos valdymo instituto politologas ir Tarptautinių sankcijų režimų problemų tyrimo centro direktorius, Aukštosios ekonomikos mokyklos profesorius.

Toliau tęsia veiklą, kuria remiama vadinamosios Luhansko liaudies respublikos separatistų struktūrų veikla.

2014 7 12

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович КОЗИЦЫН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1956 6 20 arba 1956 10 6

Gimimo vieta: Dzerzhinsk, Donetsk region (Dzeržinskas, Donecko regionas), Ukraina

Kazokų pajėgų vadas.

Atsakingas už vadovavimą separatistams Rytų Ukrainoje, kovojantiems prieš Ukrainos Vyriausybės pajėgas.

Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ar politiką.

2014 7 12

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович ПАТРУШЕВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1951 7 11

Gimimo vieta: Leningradas, buvusi TSRS, Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija

Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinis narys ir sekretorius. Būdamas Saugumo tarybos, kuri konsultuoja nacionalinio saugumo klausimais ir juos koordinuoja, narys, dalyvavo formuojant Rusijos vyriausybės politiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę.

Viešai rėmė Donecko ir Luhansko nepriklausomybę. N. P. Patrushev yra vienas iš pagrindinių Rusijos karo prieš Ukrainą rėmėjų, viešai pateisina invaziją ir propaguoja karo tikslus.

2014 7 25

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1951 11 15

Gimimo vieta: Perm (Permė), Rusijos Federacija

Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinis narys; Federalinio saugumo biuro direktorius. Būdamas Saugumo tarybos, kuri konsultuoja nacionalinio saugumo klausimais ir juos koordinuoja, narys, dalyvavo formuojant Rusijos vyriausybės politiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę.

Viešai remia separatistinius veiksmus ar politiką.

2014 7 25

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1950 12 15

Gimimo vieta: Vladivostokas, Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinis narys. Būdamas Saugumo tarybos, kuri konsultuoja nacionalinio saugumo klausimais ir juos koordinuoja, narys, dalyvavo formuojant Rusijos vyriausybės politiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę.

Jis tebėra partijos „Vieningoji Rusija“ Aukščiausiosios tarybos pirmininkas ir Rusijos Federacijos įgaliotasis atstovas Kontaktinės grupės padėties Ukrainoje sureguliavimo klausimais.

Valstybinės įmonės „JSC Tactical Missiles Corporation“ direktorių valdybos pirmininkas.

Turi Rusijos Federacijos diplomatinio korpuso ambasadoriaus rangą.

Viešai remia Rusijos karą prieš Ukrainą.

2014 7 25

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович КАДЫРОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1976 10 5

Gimimo vieta: Tsentaroy (Centarojus), Čečėnija, Rusijos Federacija

Čečėnijos Respublikos prezidentas. R. A. Kadyrov paskelbė pareiškimus, palaikančius neteisėtą Krymo aneksiją ir ginkluotą sukilimą Ukrainoje. Jis, inter alia, 2014 m. birželio 14 d. pareiškė „darysiantis viską, kad padėtų atgaivinti Krymą“. Tomis aplinkybėmis jis Autonominės Krymo Respublikos vadovo pareigas einančio asmens buvo apdovanotas medaliu „už Krymo išlaisvinimą“ už paramą, kurią jis teikė neteisėtai Krymo aneksijai. Be to, 2014 m. birželio 1 d. jis pareiškė esantis pasirengęs į Ukrainą išsiųsti 74 000 čečėnų savanorių, jei to būtų paprašyta.

Partijos „Vieningoji Rusija“ Aukščiausiosios tarybos narys.

R. A. Kadyrov yra vienas iš aktyviausiai pasisakančių Rusijos karo prieš Ukrainą rėmėjų.

R. A. Kadyrov yra atsakingas už kelių karinių padalinių Ukrainoje sukūrimą ir dislokavimą. Taigi, jis aktyviai remia ir įgyvendina veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2014 7 25

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич ТКАЧËВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1960 12 23

Gimimo vieta: Vyselki, Krasnodar region (Vyselkai, Krasnodaro regionas), Rusijos Federacija

Buvęs Krasnodaro krašto gubernatorius.

Laikinai einančio Krymo Autonominės Respublikos vadovo pareigas asmens buvo apdovanotas medaliu „už Krymo išlaisvinimą“ už paramą, kurią jis teikė neteisėtai Krymo aneksijai. Ta proga laikinai einantis Krymo Autonominės Respublikos vadovo pareigas asmuo pareiškė, kad A. N. Tkachyov buvo vienas iš pirmųjų pareiškusių savo paramą naujai Krymo „vadovybei“.

Buvęs Rusijos Federacijos žemės ūkio ministras.

Jis yra pagrindinis bendrovės „Agrocomplex“ akcininkas.

A. N. Tkachyov viešai pažadėjo remti mobilizuotus vyrus, kurie dalyvauja kare prieš Ukrainą.

2014 7 25

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1983 2 10 (arba 1983 3 10)

Gimimo vieta: Sievierodonetsk (Sjevjerodoneckas), Ukraina

Vienas iš vadinamosios Donecko liaudies respublikos pasiskelbusių vadovų. Jis prašė Rusijos intervencijos į Rytų Ukrainą, be kita ko, dislokuojant Rusijos taikos palaikymo pajėgas. Jis buvo susijęs su Igor Strelkov / Girkin, kuris yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. P. Gubarev buvo atsakingas už asmenų verbavimą į ginkluotas separatistų pajėgas.

Atsakingas už regioninės valdžios pastato Donecke perėmimą kartu su prorusiškomis pajėgomis, pasiskelbęs „liaudies gubernatoriumi“.

Nepaisant to, kad buvo areštuotas už kėsinimąsi į Ukrainos teritorinį vientisumą, o vėliau paleistas, jis toliau atlieka svarbų vaidmenį separatistų veikloje, taip kenkdamas Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Pasak jo paties pareiškimo, 2022 m. kovo mėn. jis kovojo Rusijos ginkluotosiose pajėgose netoli Kyjivo.

2022 m. spalio mėn. jis pareiškė, kad „ukrainiečiai yra Rusijos žmonės“, ir toliau skleidžia Rusijos propagandą, kuria propaguojamas agresijos karas prieš Ukrainą.

2014 7 25

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1983 7 5 arba 1983 3 10

Gimimo vieta: Kakhovka (Kherson oblast) (Kachovka, Chersono sritis), Ukraina

Kaip buvusi vadinamoji užsienio reikalų ministrė buvo atsakinga už vadinamosios Donecko liaudies respublikos gynybą ir taip kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Taigi, sutikusi eiti ir eidama šias pareigas, ji rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ar politiką.

Buvusi vadinamosios Donecko liaudies respublikos Liaudies tarybos narė (iki 2018 m. lapkričio mėn.).

2022 m. birželio mėn. paskirta Chersono regiono karinės ir civilinės administracijos vadovo pavaduotoja.

2014 7 25

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1951 12 15

Gimimo vieta: Leningradas, TSRS (Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija)

Arkady Rotenberg yra žinomas Rusijos verslininkas, turintis glaudžių asmeninių ryšių su prezidentu V. Putinu. Nuo 2014 m. kovo mėn. su A. R. Rotenberg arba jo bendrovėmis valstybė sudarė sutarčių, kurių bendra vertė viršija 7 mlrd. USD. 2015 m., po to, kai Rusijos vyriausybė A. R. Rotenberg skyrė sutarčių už 555 mlrd. rublių, pagal sutarčių vertę A. R. Rotenberg atsidūrė metinio vyriausybės sutarčių sąrašo priekyje. Daug šių sutarčių buvo skirta be oficialių konkurencinių procedūrų. 2015 m. sausio 30 d. ministras pirmininkas Dmitry Medvedev pasirašė potvarkį, kuriuo A. R. Rotenberg bendrovei „Stroygazmontazh“ skirta valstybinė sutartis dėl Kerčės tilto iš Rusijos į neteisėtai aneksuotą Krymo Autonominę Respubliką statybos.

Rusijos sprendimus priimantys asmenys, atsakingi už Krymo aneksiją arba Rytų Ukrainos destabilizaciją, šiomis sutartimis suteikė jam finansinės naudos.

Jis yra buvęs bendrovės „Stroygazmontazh“ savininkas; šiai bendrovei buvo skirta valstybinė sutartis dėl Kerčės tilto iš Rusijos į neteisėtai aneksuotą Krymo Autonominę Respubliką statybos, taip įtvirtinant jos integravimą į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui. Be to, 2017 m. sausio mėn. bendrovei „Stroygazmontazh“ buvo skirta 17 mlrd. rublių vertės valstybinė sutartis dėl geležinkelio linijos tiesimo ant Kerčės tilto, o tai taip pat toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui.

Dviejų bendrovių, „Mostotrest“ ir „Stroygazmontazh-Most“, įtrauktų į sąrašą už veiklą, kuria kenkiama Ukrainos suverenitetui (šiame priede nurodyti subjektai Nr. 43 ir 46), savininkas. 2019 m. R. A. Rotenberg pardavė dujotiekio statybos bendrovę „Stroygazmontazh“.

Už dalyvavimą Kerčės tilto statyboje 2020 m. kovo mėn. jis buvo apdovanotas valstybės ordinu „Rusijos Federacijos darbo didvyris“.

Jis yra leidyklos „Prosvescheniye“ direktorių valdybos pirmininkas; ši leidykla, pažymėtina, įgyvendino projektą „Rusijos vaikams. Adresas – Krymas“, viešųjų ryšių kampaniją, skirtą įtikinti Krymo vaikus, kad dabar jie yra Rusijos piliečiai ir gyvena Rusijoje, taigi taip buvo remiama Rusijos vyriausybės vykdoma Krymo integravimo į Rusiją politika.

2021 m. sausio 30 d. Arkady Rotenberg pats pareiškė, kad gavo naudos iš vadinamųjų „Putino rūmų“ Gelendzhik (Gelendžike), kurie įtraukti į Aleksejaus Navalno kovos su korupcija fondo tyrimą.

2014 7 30

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1951 7 25

Gimimo vieta: Leningradas, TSRS (dabar Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija)

Y. V. Kovalchuk seniai pažįsta prezidentą V. Putiną. Jis yra vienas iš „Ozero Dacha“ – kooperatinės bendrovės, vienijančios įtakingą grupę prezidentui V. Putinui artimų asmenų – įkūrėjų.

Jis gauna naudos iš savo ryšių su Rusijos sprendimus priimančiais asmenimis. Jis yra „Bank Rossiya“ pirmininkas ir didžiausias akcininkas, 2013 m. jam priklausė maždaug 38 % akcijų; „Bank Rossiya“ laikomas asmeniniu aukščiausių Rusijos Federacijos pareigūnų banku. Nuo tada, kai buvo neteisėtai aneksuotas Krymas, „Bank Rossiya“ atidarė filialus visame Kryme ir Sevastopolyje, taip įtvirtinant jų integravimą į Rusijos Federaciją. Per „Bank Rossiya“ Y. V. Kovalchuk taip pat perėmė Krymo vyndarių, vynuogynų ir distiliavimo gamyklų kontrolę.

Be to, „Bank Rossiya“ priklauso svarbi Nacionalinės žiniasklaidos grupės („National MEDIA Group“) kapitalo dalis; savo ruožtu, ši grupė kontroliuoja televizijos stotis, kurios aktyviai remia Rusijos vyriausybės politiką destabilizuoti Ukrainą.

2021 m. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas suteikė Yuri Kovalchuk IV laipsnio ordiną „Už nuopelnus tėvynei“ už jo didžiulį indėlį įgyvendinant socialiai svarbius projektus Krymo Respublikoje.

2014 7 30

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1983 1 21

Gimimo vieta: Debaltsevo (Debalcevė), Ukraina

Susijęs su „Donbaso liaudies kariuomene“. Jis yra, inter alia, pareiškęs, kad jie toliau kovos likusioje šalies teritorijoje. Taigi, M. Rudenko rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Vadinamosios Donecko liaudies respublikos Liaudies tarybos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys.

Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ir politiką.

2014 9 12

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрiй Юрiйович ПIНЧУК)

Lytis: vyras

Galima gimimo data: 1977 12 27

Gimimo vieta: Tiraspol (Tiraspolis), Moldovos Respublika

Buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos „valstybės saugumo ministras“. Federalinio saugumo biuro vyresnysis pareigūnas (pulkininkas). Susijęs su Vladimir Antyufeyev, kuris buvo atsakingas už vadinamosios Donecko liaudies respublikos vyriausybės separatistinę „vyriausybinę“ veiklą. Taigi, jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ar politiką. „Donbaso savanorių sąjungos“ vadų tarybos vykdomasis direktorius ir pirmininkas.

2014 9 12

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1977 3 1

Gimimo vieta: Frunze (Frunzė), Slobodzia (Slobozijos) rajonas, Moldovos Respublika

Adresas: Prospekt Aleksandra Korsunova 57, Novgorod, the Russian Federation

Buvęs Donecko liaudies respublikos vadinamasis „vidaus reikalų ministras“. Susijęs su Vladimir Antyufeyev, kuris buvo atsakingas už vadinamosios Donecko liaudies respublikos vyriausybės separatistinę „vyriausybinę“ veiklą. Taigi, jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1971 5 23

Gimimo vieta: Dzhankoy (Džankojus), Ukraina

Valstybės Dūmos narys, išrinktas neteisėtai aneksuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje.

Buvęs vadinamasis „Krymo ministro pirmininko pirmasis pavaduotojas“. M. Sheremet atliko svarbų vaidmenį organizuojant ir įgyvendinant Kryme 2014 m. kovo 16 d. referendumą dėl susijungimo su Rusija. Kaip pranešama, referendumo metu M. Sheremet vadovavo Maskvai palankioms „savigynos pajėgoms“ Kryme. Taigi, jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2016 m. rugsėjo 18 d. neteisėtai aneksuotame Krymo pusiasalyje išrinktas Dūmos deputatu, 2021 m. rugsėjo 19 d. neteisėtai aneksuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje išrinktas Valstybės Dūmos nariu. Valstybės Dūmos Saugumo ir kovos su korupcija komiteto narys.

2022 m. spalio 3 d. jis balsavo už sutarčių dėl Donecko ir Luhansko liaudies respublikų bei Chersono ir Zaporižios regionų prisijungimo prie Rusijos Federacijos ratifikavimą ir įstatymų dėl to priėmimą.

2014 9 12

106.

Yury Leonidovich VOROBYOV

dar žinomas kaip Yury Leonidovich VOROBYOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1948 2 2

Gimimo vieta: Krasnoyarsk (Krasnojarskas), Rusijos Federacija

Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos pirmininko pavaduotojas ir narys. 2014 m. kovo 1 d. Y. L. Vorobiov Federacijos Taryboje pareiškė viešą paramą tam, kad Rusijos pajėgos būtų dislokuotos Ukrainoje. Po to jis balsavo už su tuo susijusį dekretą.

Kaip Federacijos Tarybos narys, jis dalyvavo ratifikuojant vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ bei „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2014 9 12

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1957 8 19

Gimimo vieta: Stefanidin Dar, Rostovo sritis, Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos ir užsienio kazokų pajėgų sąjungos pirmininkas („atamanas“). Valstybės Dūmos narys nuo jos penktojo sušaukimo nuo 2007 m. gruodžio 2 d. Šiuo metu jis yra Dūmos NVS reikalų, Eurazijos integracijos ir santykių su tėvynainiais komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas.

Jis rėmė Krymo aneksiją ir pripažino, kad Rusijos kazokai aktyviai dalyvavo Ukrainos konflikte Maskvos remiamų separatistų pusėje. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl „Krymo Respublikos“ priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – „Krymo Respublikos“ ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2022 m. vasario mėn. jis parėmė politinės partijos „Vieningoji Rusija“ pateiktą rezoliucijos projektą kreiptis į Rusijos prezidentą dėl būtinybės pripažinti Donecko liaudies respubliką ir Luhansko liaudies respubliką. 2022 m. balandžio 4 d. Valstybės Dūma paskelbė, kad jis yra paskirtas vienu iš Dūmos tarpparlamentinių frakcijų koordinatoriumi bendravimo su Donecko ir Luhansko liaudies respublikų parlamentais klausimais.

2022 m. spalio 3 d. jis balsavo sutarčių dėl Donecko ir Luhansko liaudies respublikų bei Chersono ir Zaporižios regionų prisijungimo prie Rusijos Federacijos ratifikavimą ir įstatymų dėl to priėmimą. Taigi, jis remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2014 9 12

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1960 8 6

Gimimo vieta: Stepnoy Dvorets, Rusijos Federacija

Buvęs Valstybės Dūmos Užsienio reikalų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

Šiuo metu – Rusijos Valstybės Dūmos Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) reikalų, Eurazijos integracijos ir ryšių su tėvynainiais komiteto pirmininkas.

2022 m. spalio 3 d. jis balsavo už įstatymų dėl sutarčių dėl Donecko ir Luhansko liaudies respublikų bei Chersono ir Zaporižios regionų prisijungimo prie Rusijos Federacijos ratifikavimo projektus.

Taigi, jis remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2014 9 12

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1950 8 7

Gimimo vieta: Bogoroditsk (Bogorodickas) Rusijos Federacija

Pirmasis pirmininko pavaduotojas, Valstybės Dūma. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2022 m. spalio 3 d. jis balsavo už įstatymų dėl sutarčių dėl Donecko ir Luhansko liaudies respublikų bei Chersono ir Zaporižios regionų prisijungimo prie Rusijos Federacijos ratifikavimo projektus.

Taigi, jis remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2014 9 12

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна ЖУРОВА)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1972 1 7

Gimimo vieta: Pavlov-on-the-Neva (Pavlovas prie Nevos), Rusijos Federacija

Valstybės Dūmos užsienio reikalų komiteto pirmininko pirmoji pavaduotoja. 2014 m. kovo 20 d. ji balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2022 m. spalio 3 d. ji balsavo už įstatymų dėl sutarčių dėl Donecko ir Luhansko liaudies respublikų bei Chersono ir Zaporižios regionų prisijungimo prie Rusijos Federacijos ratifikavimo projektus.

Taigi, ji remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2014 9 12

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1963 2 8

Gimimo vieta: Chisinau (Kišiniovas), Moldavijos TSR (dabar Moldovos Respublika)

Valstybės Dūmos narys. Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos narys. Buvęs Užsienio reikalų komiteto narys. Jis yra žinomas politinės partijos „Vieningoji Rusija“ narys, 2021 m. rugsėjo mėn. buvo pakartotinai išrinktas į Valstybės Dūmą ir yra verslininkas, daug investavęs Ukrainoje ir Kryme.

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

Susijungus politinėms partijoms – „Teisinga Rusija“, „Už tiesą“ ir „Rusijos patriotai“, A. M. Babakov tapo susijungusio subjekto Centrinės tarybos prezidiumo sekretoriumi.

Būdamas Valstybės Dūmos narys, ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“. 2022 m. spalio 3 d. jis balsavo už įstatymų dėl sutarčių dėl Donecko ir Luhansko liaudies respublikų bei Chersono ir Zaporižios regionų prisijungimo prie Rusijos Federacijos ratifikavimo projektus. Taigi, jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2014 9 12

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV

(dar žinomas kaip Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1981 9 15

Gimimo vieta: Luhansk (Luhanskas), Ukraina

Luhansko liaudies respublikos „Liaudies tarybos“ deputatas, atstovaujantis „Luhansko ekonominei sąjungai“. Buvo kandidatas 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamuosiuose „rinkimuose“ į vadinamojo Luhansko liaudies respublikos vadovo pareigas. Tais „rinkimais“ pažeista Ukrainos teisė ir todėl jie buvo neteisėti. Buvęs vadinamosios profesinių sąjungų federacijos vadovas. Luhansko liaudies respublikos vadinamosios „Liaudies tarybos“ narys. Šiuo metu tarpregioninės viešosios organizacijos „Luhansko bendruomenių sąjunga“ valdybos pirmininkas, Rusijos ir Donbaso integracijos komiteto atstovas.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, taip pat oficialiai dalyvaudamas kaip kandidatas neteisėtuose „rinkimuose“, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Luhansko regiono Tėvynainių sąjungos valdybos pirmininkas.

Aktyviai remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 11 29

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (dar žinomas kaip Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1983 10 21

Gimimo vieta: Snezhnoye (Snežnojė), Donetsk oblast (Donecko sritis), Ukraina

г. Снежное, Донецкой области, Украина

Buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos“ „Liaudies tarybos“ narys. Buvęs visuomeninio judėjimo „Free Donbass“ („Laisvas Donbasas“) pirmininkas ir buvęs „Don battalion“ vadas.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Buvęs Donecko liaudies respublikos Nacionalinės asamblėjos Pramonės ir prekybos komiteto pirmininko pavaduotojas.

2014 11 29

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1966 6 27

Gimimo vieta: Donetsk (Doneckas), Ukraina

Vadinamosios Donecko liaudies respublikos „liaudies kariuomenės“ atstovas spaudai ir pirmininko pavaduotojas. Buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos gynybos ministro pavaduotojas.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

„Donecko liaudies respublikos liaudies kariuomenės departamento“ vadovo pavaduotojas ir oficialus atstovas.

2015 2 16

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1972 5 20 arba 1972 5 30, arba 1955 12 20

Gimimo vieta: Luhansk (Luhanskas), Ukraina

Buvęs neteisėtos vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamasis teisingumo ministras ir buvęs gynybos ministro pavaduotojas. Buvęs vadinamosios Luhansko liaudies respublikos Centrinės rinkimų komisijos pirmininkas.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2018 m. birželio mėn. atleistas iš vadinamosios Luhansko liaudies respublikos Centrinės rinkimų komisijos pirmininko pareigų.

Registruotas Luhanske kaip notaras.

Toliau remia ir legitimizuoja separatistinę politiką.

2015 2 16

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV (dar žinomas kaip IGNATOV, TAMBOV)

(КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (dar žinomas kaip Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))

Lytis: vyras

Gimimo data: 1967 1 7 arba 1967 7 1

Gimimo vieta: Michurinsk (Mičiurinskas), Tambov oblast (Tambovo sritis), Rusijos Federacija

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

Buvęs vadinamasis Luhansko liaudies respublikos liaudies kariuomenės vyriausiasis vadas.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Buvęs Rusijos ginkluotųjų pajėgų 8-osios armijos vadas. Rusijos Pietų karinės apygardos štabo viršininkas ir pirmasis vado pavaduotojas.

2015 2 16

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1967 1 5

Gimimo vieta: Baranykivka, Bilovodsk Raion (Belovodsko rajonas), Luhansko sritis, Ukraina

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области, Украина

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamasis finansų ir mokesčių ministras.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2015 2 16

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1963 11 9

Gimimo vieta: buvusi Vokietijos Demokratinė Respublika

Buvęs Vakarų karinės apygardos vadas. Buvęs Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Pagrindinio operacijų departamento direktorius ir Generalinio štabo vado pavaduotojas. Aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Rusijos pajėgų karinę kampaniją Ukrainoje.

Remiantis nurodyta Generalinio štabo veikla, vykdydamas operatyvinę ginkluotųjų pajėgų kontrolę jis aktyviai dalyvavo formuojant ir įgyvendinant Rusijos vyriausybės politiką, kuria keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Buvęs gynybos ministro pavaduotojas.

Valstybės Dūmos narys nuo 2021 m. rugsėjo 19 d.

2022 m. spalio 3 d. jis balsavo už įstatymų dėl sutarčių dėl Donecko ir Luhansko liaudies respublikų bei Chersono ir Zaporižios regionų prisijungimo prie Rusijos Federacijos ratifikavimo projektus.

2015 2 16

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1961 8 22

Gimimo vieta: Ussuriysk (Usurijskas), Primorskiy Krai (Primorės kraštas), Rusijos Federacija

Rusijos ginkluotųjų pajėgų generolas. 2022 m. balandžio–birželio mėn. jis buvo vyriausias Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą mūšio lauko vadas. Eidamas šias pareigas jis buvo atsakingas už visas karines operacijas prieš Ukrainą. Taigi, Alexander Dvornikov aktyviai rėmė ir įgyvendino veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

Buvęs Rusijos ginkluotųjų pajėgų Pietų karinės apygardos vadas. Eidamas šias pareigas jis buvo atsakingas už karines pajėgas regione, įskaitant neteisėtai aneksuotą Krymą ir Sevastopolį. Eidamas šias pareigas, jis buvo atsakingas už 2018 m. lapkričio 25 d. Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno ir kitų karinių pajėgų veiksmus prieš Ukrainą, kuriais Ukrainos laivams užkirsta prieiga prie Azovo jūros pakrantės Ukrainoje, taip kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui ir suverenitetui bei keliant grėsmę Ukrainos saugumui, nes sutrikdomas Ukrainos karo laivų judėjimas ir pajėgumas imtis veiksmų.

Tais veiksmais taip pat remtas neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integracijos į Rusijos Federaciją įtvirtinimas.

2019 3 15

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Susiję asmenys: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (sūnus); Lyubov Valentinovna Prigozhina (marti)

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Violetta Prigozhina yra Yevgeny Prigozhin motina ir buvusi „Concord Management and Consulting LLC“, kuri yra susijusi su kitomis „Concord family“ įmonėmis, įskaitant „Combinat Pitaniiya“, savininkė. „Concord family“ įmonės yra glaudžiai susijusios su Yevgeny Prigozhin. Ji yra buvusi kitų su jos sūnumi susijusių įmonių, įskaitant „NOVYI VEK Restaurant Equestrian Sport Complex LLC“, bendrasavininkė. Ji yra susijusi su Yevgeny Prigozhin, kuris yra atsakingas už „Vagnerio grupės“ samdinių dislokavimą Ukrainoje ir kuris gavo naudos iš didelių viešųjų pirkimų sutarčių su Rusijos gynybos ministerija po Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos ir Rusijos remiamų separatistų įvykdytos Rytų Ukrainos okupacijos.

Taigi, ji rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 2 23

227.

Igor Ivanovich SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Gimimo data: 1967 1 4

Gimimo vieta: Bilibino (Bilibinas), Rusijos Federacija

Lytis: vyras

Igor Ivanovich Shuvalov yra Valstybės plėtros korporacijos VEB.RF pirmininkas. Jis yra buvęs Rusijos ministro pirmininko pirmasis pavaduotojas ir Eurazijos ekonomikos komisijos tarybos narys. Eidamas ministro pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas, jis pareiškė, kad po Rusijos Federacijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos Rusija pakeis biudžeto taisykles, kad įtrauktų į jas dar du mln. gyventojų.

Taigi, jis remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 2 23

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

Gimimo data: 1963 10 20

Gimimo vieta: Maskva, buvusi TSRS (dabar Rusijos Federacija)

Pareigos: propagandistas ir televizijos bei radijo žurnalistas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Vladimir Solovyev yra propagandistas ir kanalų „Rusija-1“ ir „Rossia 24“ laidų vedėjas. Jis gavo medalį (Aleksandro Nevskio ordiną) už „aukšto lygio profesionalumą ir objektyvumą informuojant apie įvykius Krymo Respublikoje“. 2022 m. liepos mėn. jis taip pat buvo apdovanotas ordinu „Už nuopelnus tėvynei“„už teigiamo Rusijos įvaizdžio formavimą“.

V. Solovyov yra žinomas dėl savo itin priešiško požiūrio į Ukrainą ir pagyras Rusijos vyriausybei. Jis aktyviai ir tvirtai remia Rusijos karinius veiksmus prieš Ukrainą.

Taigi, jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, rėmimą.

2022 2 23

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин КНЫРИК)

Gimimo data: 1989 m. (galbūt)

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Konstantin Knyrik yra prorusiškas aktyvistas, vadovaujantis neteisėtai aneksuotame Krymo pusiasalyje užregistruotai naujienų svetainei „MediaGroup News Front Ltd“. Jis yra Kremlių palaikančios Rusijos partijos „Rodina“ Krymo padalinio vadovas. Jis viešai remia Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą ir aktyviai dalyvauja skleidžiant dezinformaciją apie šį karą.

Konstantin Knyrik gavo medalį „Už Krymo susigrąžinimą“.

Taigi, jis aktyviai rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

233.

Pyotr Olegovych TOLSTOY

(dar žinomas kaip Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Gimimo data: 1969 6 20

Gimimo vieta: Maskva, buvusi TSRS, dabar Rusijos Federacija

Pareigos: Rusijos žurnalistas, prodiuseris, laidų vedėjas ir politikas. Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas nuo 2016 m. ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pirmininko pavaduotojas nuo 2020 m. sausio 28 d.

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Pyotr Tolstoy yra Valstybės Dūmos narys ir pirmininko pavaduotojas ir Rusijos delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (PACE) vadovas. Jis taip pat yra televizijos laidos „Vremya Pokazhet“ vedėjas. Vienas iš pagrindinių valdžios propagandos skleidėjų, dažnai pasisako už Krymo aneksiją. Jis viešai remia Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą.

Taigi, jis yra atsakingas už veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 2 23

394.

Olga Nikolaevna AMELCHENKOVA

(Ольга Николаевна АМЕЛЬЧЕНКОВА)

dar žinoma kaip Olga Nikolaevna ZANKO

(Ольга Николаевна ЗАНКО)

Gimimo data: 1990 9 5

Gimimo vieta: Borisoglebsk (Borisoglebskas), buvusi TSRS, dabar Rusijos Federacija

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko liaudies respubliką ir Luhansko liaudies respubliką“. Be to, 2022 m. spalio 3 d. ji balsavo už neteisėtą Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionų aneksiją ir jų kaip federalinių subjektų įtraukimą į Rusijos Federaciją. Taigi, ji rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2022 2 23

539.

Vyacheslav Alexeyevich NIKONOV

(Вячеслав Алексеевич НИКОНОВ)

Gimimo data: 1956 6 5

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko liaudies respubliką ir Luhansko liaudies respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

560.

Yevgeny Georgievich POPOV

(Евгений Георгиевич ПОПОВ)

Gimimo data: 1978 9 11

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko liaudies respubliką ir Luhansko liaudies respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Lytis: vyras

Pareigos: Prezidento Aliksandr Lukashenka kabineto vadovo pavaduotojas

Nikolai Rogashchuk yra prezidento Aliksandr Lukashenka kabineto vadovo pavaduotojas. Jis yra buvęs prezidento Aliksandr Lukashenka padėjėjas ir Gomelio srities inspektorius. Eidamas šias pareigas jis rėmė bendras Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas, kurios vyko prieš Rusijos 2022 m. vasario 24 d. karinę agresiją prieš Ukrainą.

Taigi, jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

665.

Aleksandr LOZITSKY

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Pareigos: pulkininkas leitenantas, padalinio Nr. 65408 / Lunineco aerodromo vadas

Gimimo data: 1971 12 21

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Aleksandr Lozitsky yra Baltarusijos kariuomenės pulkininkas leitenantas ir padalinio Nr. 65408 / Lunineco aerodromo vadas. Jis priklauso Baltarusijos armijai, kuri parėmė Rusijos karinę agresiją Ukrainoje. Eidamas šias pareigas jis dalyvavo bendrose Rusijos ir Baltarusijos karinėse pratybose, vykusiose prieš karinių pajėgų telkimą prie Ukrainos sienos, per kurias buvo pasirengta 2022 m. vasario 24 d. invazijai.

Taigi, jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

674.

Petr Olegovich AVEN

(Пëтр Олегович АВЕН)

Gimimo data: 1955 3 16

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: Artimas Vladimirui Putinui oligarchas. Vienas iš pagrindinių „Alfa Group Consortium“ akcininkų

Lytis: vyras

Susiję asmenys: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, German Borisovich Khan, Alexey Kuzmichev

Petr Aven yra Rusijos verslininkas, glaudžiai susijęs su Vladimiru Putinu nuo XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžios. Jis yra svarbus „ABH Financial Limited“, kuri apima vieną iš svarbiausių Rusijos bankų „Alfa Bank“, akcininkas. Jis taip pat yra investicinės įmonės „LetterOne“ akcininkas.

Jis yra vienas iš maždaug 50 turtingų Rusijos verslininkų, kurie reguliariai Kremliuje susitinka su Vladimiru Putinu. Jis laikėsi Rusijos prezidento nurodymų ir įgyvendino jo užsienio politikos darbotvarkę. P. Aven ir jo verslo partneris Mikhail Fridman prisidėjo prie Kremliaus pastangų panaikinti Vakarų sankcijas, paskelbtas kovojant su Rusijos agresyvia politika Ukrainos atžvilgiu.

2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos prieš Ukrainą etapų, Petr Aven kartu su 36 kitais verslininkais susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais aptarti veiksmų eigos poveikį po to, kai Vakarai nustatė sankcijas. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso artimiausiam Vladimiro Putino ratui. Tas specialus pakvietimas rodo, kad jis remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

P. Aven gavo naudos iš savo ryšių su vyriausybe. Mainais už politinę paramą savo verslui ir siekdamas finansinės naudos jis pataikavo Vladimirui Putinui. Vladimiro Putino vyriausia duktė Maria vadovavo „Alfa Bank“ finansuotam labdaros projektui „Alfa-Endo“.

Vladimiras Putinas už „Alfa Group Consortium“ lojalumą Rusijos valdžios institucijoms atsidėkojo teikdamas politinę pagalbą „Alfa Group Consortium“ investicijų užsienyje planams.

Taigi, jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriumi, užtikrinančiu didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Jis aktyviai teikė materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gavo naudos iš jų. Jis taip pat rėmė veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 2 28

675.

Mikhail Maratovich FRIDMAN

(Михаил Маратович ФРИДМАН)

Gimimo data: 1964 4 21

Gimimo vieta: Lviv (Lvovas), Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

Lytis: vyras

Susiję asmenys: Vladimir Putin, Petr Aven, German Borisovich Khan, Alexey Kuzmichev

Mikhail Fridman, Rusijos verslininkas. Jis yra vienas iš pagrindinių „ABH Financial Limited,“ kuri apima svarbų Rusijos banką „Alfa Bank“, akcininkų. Jis taip pat yra investicinės įmonės „LetterOne“ akcininkas. Jam pavyko užmegzti tvirtus ryšius su Vladimiro Putino administracija ir jis buvo laikomas svarbiausiu Rusijos finansininku ir V. Putino vidaus rato veiksmus įgalinančiu asmeniu. Dėl ryšių su vyriausybe jam pavyko įsigyti valstybės turto. Mainais už politinę paramą savo verslui ir siekdamas finansinės naudos jis pataikavo Vladimirui Putinui. Vladimiro Putino vyriausia duktė Maria vadovavo „Alfa Bank“ finansuotam labdaros projektui „Alfa-Endo“. Vladimiras Putinas už „Alfa Group Consortium“ lojalumą Rusijos valdžios institucijoms atsidėkojo teikdamas politinę pagalbą „Alfa Group Consortium“ investicijų užsienyje planams.

M. Fridman ir jo verslo partneris Petr Aven prisidėjo prie Kremliaus pastangų panaikinti Vakarų sankcijas, paskelbtas kovojant su Rusijos agresyvia politika Ukrainos atžvilgiu.

Taigi, jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriumi, užtikrinančiu didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Jis aktyviai teikė materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gavo naudos iš jų. Jis taip pat rėmė veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 2 28

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Gimimo data: 1964 10 27

Gimimo vieta: Bilohirskas (Bilohirsk), Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

Pareigos: Rusijos oligarchas, Šeremetjevo tarptautinio oro uosto valdybos pirmininkas

Lytis: vyras

Alexander Ponomarenko yra Rusijos oligarchas ir buvęs Šeremetjevo tarptautinio oro uosto, su kuriuo jis tebėra susijęs kaip akcininkas, valdybos pirmininkas. A. Ponomarenko yra susijęs su Arkady Rotenberg, kuris yra žinomas Rusijos verslininkas, turintis glaudžių asmeninių ryšių su prezidentu V. Putinu. Jis dalyvauja finansuojant netoli Gelendzhik (Gelendžiko) esantį rūmų kompleksą, kuriuo asmeniškai naudojasi prezidentas V. Putinas.

Taigi, jis remia Rusijos sprendimus priimančius asmenis, atsakingus už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jų naudos.

2022 2 28

685.

Modest Alexeyevich KOLEROV

(Модест Алексеевич КОЛЕРОВ)

Gimimo data: 1963 4 12

Gimimo vieta: Kimovsk (Kimovskas), Rusija

Pareigos: vienas iš portalo „REGNUM“, kurio pagrindinė tema – posovietinė erdvė, įkūrėjų. 2005–2007 m. jis dirbo Prezidento administracijoje.

Lytis: vyras

Modest Kolerov yra vienas iš portalo „REGNUM“, kuriuo jis naudojosi prieš Ukrainą nukreiptam agresyviam ir šališkam propagandos naratyvui skleisti ir teigiamam požiūriui į Krymo aneksiją bei separatistų veiksmus Donbase propaguoti, įkūrėjų. Jis dažnai apibūdino Ukrainą kaip fašistinę arba neonacistinę šalį ir provakarietišką marionetę. Jis teigė, kad Ukrainą dirbtinai sukūrė V. Leninas ir J. Stalinas. Savo straipsniuose jis nurodo, kad Ukraina už savo nepriklausomybę turi būti dėkinga Rusijai, todėl nenusipelno būti suvereni valstybė. Jis taip pat teigė, kad Rusija turėtų padaryti galą Ukrainos egzistavimui.

Be to, jis siūlė padalyti Ukrainą jos kaimyninėms šalims ir baugino, kad nepriklausoma Ukraina gali tapti grėsme Rusijai. Jis aktyviai pasisakė už vadinamųjų Donecko liaudies respublikos ir Luhansko liaudies respublikos pripažinimą ir daugiau Rusijos veiksmų siekiant remti separatistus Rytų Ukrainoje. Jis neigė Rusijos karinės paramos separatistams įrodymus, o ESBO misiją Rytų Ukrainoje apibūdino kaip šališką ir priklausomą nuo Kijevo.

Taigi, jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, aktyvų rėmimą arba jų įgyvendinimą ir už trukdymą tarptautinių organizacijų darbui Ukrainoje.

2022 2 28

686.

Roman Georgievich BABAYAN

(Роман Георгиевич БАБАЯН)

Gimimo data: 1967 12 7

Gimimo vieta: Baku, Azerbaidžanas

Pareigos: žurnalistas, TV laidos „Sava tiesa“ („Own Truth“) televizijos kanale „NTV“ vedėjas. Jis taip pat yra radijo „Kalba Maskva“ („Moscow Speaks“) vyriausiasis redaktorius. Jis taip pat yra Maskvos miesto Dūmos narys.

Lytis: vyras

Roman Babayan yra žurnalistas ir Maskvos miesto Dūmos narys. Jis veda TV laidą „Sava tiesa“ („Own Truth“) televizijos kanale „NTV“. Jis taip pat yra radijo „Kalba Maskva“ („Moscow Speaks“) vyriausiasis redaktorius. Jis skleidė prieš Ukrainą nukreiptą propagandą ir propagavo teigiamą požiūrį į separatistų veiksmus Donbase.

Pokalbyje su Ukraina.ru jis aiškiai nurodė, kad kiekvienas Donbaso gyventojas pageidauja, kad šis regionas būtų prijungtas prie Rusijos, ir kvestionavo Ukrainos teisę į savo teritoriją. Be to, jis apkaltino Ukrainos valdžios institucijas Donbase vykdant persekiojimą dėl pilietybės ir de facto genocidą ir teigė, kad ukrainiečiai Donbase žudo vaikus ir pagyvenusius žmones. Jis taip pat rėmė Rusijos naratyvą, kad Ukrainoje taikomas „fašistinis režimas“. Tam jis pateikė neryškų vaizdo įrašą, kuriame rodomi kariai, laikantys vokiečių nacistų karinio laivyno vėliavą, ir apibūdino juos kaip ukrainiečius.

Taigi, jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

692.

Rustam Usmanovich MURADOV

(Рустам Усманович МУРАДОВ)

Gimimo data: 1973 3 21

Gimimo vieta: Dagestan (Dagestanas), Rusija

Pareigos: generolas leitenantas, Rytų karinės apygardos vadas, buvęs Pietų karinės apygardos vado pavaduotojas

Lytis: vyras

Nuo 2022 m. spalio 7 d. Rustam Muradov yra generolas leitenantas ir Rytų karinės apygardos vadas. Anksčiau jis buvo Pietų karinės apygardos vado pavaduotojas, susijęs su kariniais veiksmais prieš Ukrainą. 2022 m. liepos mėn. jis buvo paskirtas Ukrainoje veikiančios Rusijos pajėgų grupės „Vostok“ vadu.

Neseniai Ukraina tapo pagrindiniu Pietų karinės apygardos taikiniu. Todėl buvo suformuota nauja 8-oji armija, o apygardos buvimas neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio teritorijoje išplėstas. Nuo 2021 m. spalio mėn. vidurio Rusijos karinės pajėgos pradėjo beprecedentį pajėgų telkimą Ukrainos pasienyje arba šalia sienos ir okupuotame Ukrainos Krymo regione. Šiuo atžvilgiu daugelis stebėtojų ir politikos formuotojų išreiškė susirūpinimą dėl galimo naujo Rusijos invazijos į Ukrainą ar kitų agresyvių veiksmų. Pietų karinės apygardos pajėgos surengė karines pratybas teritorijose aplink Ukrainą ir perkėlė artileriją ir bataliono taktines grupes į Krymo pusiasalį. Pietų karinė apygarda taip pat prižiūrėjo separatistinių „respublikų“ ginkluotųjų pajėgų karines pratybas. Vladimirui Putinui priėmus sprendimą pripažinti vadinamąsias Donecko liaudies respubliką ir Luhansko liaudies respubliką, Pietų karinės apygardos kariai įžengė į šių dviejų apsišaukėliškų respublikų teritoriją. 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto karinę invaziją į Ukrainą.

Taigi, Rustam Muradov yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, aktyvų rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Gimimo data: 1969 5 16

Gimimo vieta: Troitskaya kaimas, Krymsky (Krymsko) rajonas, Krasnodaro kraštas, buvusi TSRS, dabar Rusijos Federacija

Pareigos: Ukrainoje veikiančios Rusijos pajėgų grupės „Zapad“ vadas, buvęs generolas leitenantas, Pietų karinės apygardos 8-osios bendrųjų pajėgų gvardijos armijos vadas

Lytis: vyras

Andrey Sychevoy – generolas leitenantas, 2022 m. vasario 24 d. jis buvo Pietų karinės apygardos 8-osios bendrųjų pajėgų gvardijos armijos, kuri dalyvavo kariniuose veiksmuose prieš Ukrainą, vadas. 2022 m. liepos mėn. jis buvo paskirtas Ukrainoje veikiančios Rusijos pajėgų grupės „Zapad“ vadu.

Neseniai Ukraina tapo pagrindiniu Pietų karinės apygardos taikiniu. Todėl buvo suformuota nauja 8-oji armija, o apygardos buvimas neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio teritorijoje išplėstas. Nuo 2021 m. spalio mėn. vidurio Rusijos karinės pajėgos pradėjo beprecedentį pajėgų telkimą Ukrainos pasienyje arba šalia sienos ir okupuotame Ukrainos Krymo regione. Šiuo atžvilgiu daugelis stebėtojų ir politikos formuotojų išreiškė susirūpinimą dėl galimo naujo Rusijos invazijos į Ukrainą ar kitų agresyvių veiksmų. Pietų karinės apygardos pajėgos surengė karines pratybas teritorijose aplink Ukrainą ir perkėlė artileriją ir bataliono taktines grupes į Krymo pusiasalį. Pietų karinė apygarda taip pat prižiūrėjo separatistinių „respublikų“ ginkluotųjų pajėgų karines pratybas. Vladimirui Putinui priėmus sprendimą pripažinti vadinamąsias Donecko liaudies respubliką ir Luhansko liaudies respubliką, Pietų karinės apygardos kariai įžengė į šių dviejų apsišaukėliškų respublikų teritoriją. 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto karinę invaziją į Ukrainą.

Taigi, Andrey Sychevoy yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, aktyvų rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

694.

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

Pareigos: Privačios investicinės grupės „Volga Group“ savininkas

Gimimo data: 1952 11 9

Gimimo vieta: Leninakan (Leninakanas), buvusi Sovietų Sąjunga, dabar: Gyumri (Giumri), Armėnija

Pilietybė: Armėnijos, Rusijos, Suomijos

Lytis: vyras

Gennady Timchenko seniai pažįsta Rusijos Federacijos prezidentą Vladimirą Putiną ir plačiai apibūdinamas kaip vienas iš jo patikėtinių.

Jis gauna naudos iš savo ryšių su Rusijos sprendimus priimančiais asmenimis. Jis yra investicinės grupės „Volga Group“, turinčios portfelinių investicijų svarbiausiuose Rusijos ekonomikos sektoriuose, steigėjas ir akcininkas. „Volga Group“ svariai prisideda prie Rusijos ekonomikos ir jos vystymosi.

Jis taip pat yra „Bank Rossiya“ akcininkas; šis bankas laikomas V. Putino ir jo bendrininkų banku. Nuo tada, kai buvo neteisėtai aneksuotas Krymas, „Bank Rossiya“ atidarė filialus visame Kryme ir Sevastopolyje, taip įtvirtinant jų integravimą į Rusijos Federaciją.

Be to, „Bank Rossiya“ priklauso Nacionalinės žiniasklaidos grupės („National Media Group“) kapitalo dalis; ši grupė yra žiniasklaidos kontroliuojančioji bendrovė, kontroliuojanti 28 žiniasklaidos bendroves Rusijoje, kurios aktyviai skleidžia propagandą ir dezinformaciją, susijusią su Rusijos agresijos karu prieš Ukrainą.

Taigi, jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, rėmimą.

Taip pat jis yra atsakingas už finansinės ar materialinės paramos teikimą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna naudos iš jų.

2022 2 28

695.

Alexey Alexandrovits MORDASHOV

(Алексей Александрович МОРДАШОВ)

Pareigos: „Severstal“ ir „Severgroup“ pirmininkas

Gimimo data: 1965 9 26

Gimimo vieta: Cherepovets (Čerepovecas), Rusija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Bendrininkai: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV

Alexey Mordashov yra Rusijos verslininkas, glaudžiai susijęs su Rusijos vyriausybe. 2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos prieš Ukrainą etapų, Alexey Mordashov kartu su kitais 36 verslininkais susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais aptarti veiksmų eigos poveikį po to, kai Vakarai nustatė sankcijas. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso artimiausiam Vladimiro Putino ratui. Alexey Mordashov yra privačios investicinės bendrovės „Severgroup“, kurios patronuojamoji įmonė „Severstal“ vykdo veiklą plieno ir kasybos sektoriuje ir tiekia specialius plieno produktus, įskaitant grūdintą plieną, karinei pramonei, pirmininkas.

Taigi, jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, kuri yra atsakinga už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

Be to, Alexey Mordashov remia ir įgyvendina veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

Galiausiai jis taip pat yra atsakingas už finansinės ir materialinės paramos teikimą Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna naudos iš jos.

2022 2 28

696.

Peter Mikhaylovich FRADKOV

(Петр Михайлович ФРАДКОВ)

Pareigos: „PJSC Promsvyazbank“ pirmininkas

Gimimo data: 1978 2 7

Gimimo vieta: Maskva, Rusija

Lytis: vyras

Petr Fradkov yra „PJSC Promsvyazbank“ pirmininkas ir vienintelis banko vykdomasis organas. „Promsvyazbank“ yra Rusijos valstybinis bankas, kuris teikia finansinę paramą Rusijos gynybos sektoriui ir Rusijos karinėms pajėgoms; jis atsakingas už masinį Rusijos karinių pajėgų dislokavimą prie sienos su Ukraina ir už Rusijos karinių pajėgų buvimą Krymo pusiasalyje.

„Promsvyazbank“ nurodymus tiesiogiai duoda Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas, todėl bankas teikia finansinę ir materialinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Ukrainos destabilizaciją ir neteisėtą Krymo aneksiją.

„Promsvyazbank“ vykdo veiklą Krymo pusiasalyje. „Promsvyazbank“ iš viso atidarė 150 filialų Donecko ir Luhansko liaudies respublikose, taip pat Chersono ir Zaporižios regionuose.

Taigi, kaip „Promsvyazbank“ pirmininkas, jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, rėmimą.

2022 2 28

718.

Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH

(rusų k.: Вадим Анатольевич ЛУКАШЕВИЧ)

Pareigos: Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadovybės Ideologinio darbo departamento vadovo pavaduotojas, buvęs Baltarusijos gynybos ministerijos Pagrindinio ideologinio darbo departamento Informacijos departamento vadovas, pulkininkas

Lytis: vyras

Vadim Lukashevich yra Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadovybės Ideologinio darbo departamento vadovo pavaduotojas ir buvęs Baltarusijos gynybos ministerijos Pagrindinio ideologinio darbo departamento Informacijos departamento vadovas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Vadim Lukashevich dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

719.

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

(Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ)

Gimimo data: 1987 5 16

Gimimo vieta: Jekaterinburgas, Rusijos Federacija

Pareigos: viešosios akcinės bendrovės „Pipe Metallurgical Company“ (Vamzdžių metalurgijos kompanija) direktorių valdybos pirmininkas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Alexander Dmitrievich Pumpyansky yra buvęs „Sinara Group“ direktorių valdybų pirmininkas ir buvęs „PJSC Pipe Metallurgical Company“ direktorių valdybos narys, kuris 2022 m. kovo 9 d. atsistatydino iš šių pareigų Sąjungai įtraukus jį į asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą. Jis yra Dmitry Alexandrovich Pumpyansky, Rusijos verslininko, Rusijos Federacijos Prekybos ir pramonės rūmų (CCI) tarybos nario ir Sverdlovsko regiono Pramonininkų ir verslininkų sąjungos (SOSPP) pirmininko sūnus. Dmitry Pumpyansky yra buvęs „PJSC Pipe Metallurgical Company“, kuri yra naftos ir dujų pramonei skirtų plieno vamzdžių Rusijos pasaulinė gamintoja, direktorių valdybos pirmininkas ir „Group Sinara“ buvęs pirmininkas ir buvęs valdybos narys. Abi bendrovės remia Rusijos Federacijos valdžios institucijas ir valstybės valdomas įmones, įskaitant Rusijos geležinkelius, „Gazprom“ ir „Rosneft“, ir gauna naudos iš bendradarbiavimo su jais.

Taigi, jis yra fizinis asmuo, turintis ryšių su įtakingu verslininku (savo tėvu), susijusiu su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Be to, Alexander Dmitrievich Pumpyansky teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jos.

2022 3 9

720.

Alexander Semenovich VINOKUROV

(Александр Семёнович ВИНОКУРОВ)

Gimimo data: 1982 10 12

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: verslininkas, „Maraton Group“ valdantysis partneris ir pirmininkas, bendrovės „Magnit“ direktorių valdybos narys

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Alexander Semenovich Vinokurov yra Rusijos verslininkas, turintis verslo interesų mažmeninės prekybos maisto produktais, vaistų, žemės ūkio ir infrastruktūros srityse. Jis eina vadovaujamas pareigas investicinėje bendrovėje „Maraton Group“ ir didžiausioje Rusijos maisto mažmeninėje bendrovėje „Magnit“. Jis taip pat turi antrosios pagal dydį Rusijos grūdus eksportuojančios bendrovės „Demetra Holding“ akcijų, o Rusija yra didžiausia kviečių eksportuotoja pasaulyje. Jis yra vedęs Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministro Sergey Lavrov dukterį Ekaterina Sergeevna Vinokurova. Jo tėvas yra Semen Vinokurov, buvęs valstybės unitarinės įmonės „Capital Pharmacies“ vadovas, laikomas vienu iš svarbiausių Rusijos farmacijos pramonės verslininkų. Taigi, A. Vinokurov turi glaudžių ryšių su Rusijos vyriausybe ir yra susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos prieš Ukrainą etapų, Alexander Semenovich Vinokurov kartu su kitais 36 verslininkais susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais aptarti veiksmų eigos poveikį po to, kai Vakarai nustatė sankcijas. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso artimiausiam Vladimiro Putino ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi. Tai taip pat rodo, kad jis yra vienas iš įtakingiausių verslininkų, susijusių su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Tai patvirtina ir A. Vinokurov glaudūs asmeniniai ryšiai su užsienio reikalų ministru S. Lavrov, atsakingu už Rusijos agresijos karą ir politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 9

721.

Andrey Igorevich MELNICHENKO

(Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО)

Gimimo data: 1972 3 8

Gimimo vieta: Gomel (Gomelis), buvusi Baltarusijos TSR, dabar Baltarusija

Pareigos: „JSC SUEK“ nevykdomasis direktorius, „EuroChem Group“ valdybos narys

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Andrey Igorevich Melnichenko yra Rusijos pramonininkas ir buvęs stambios trąšų gamintojos „EuroChem Group“ ir anglių bendrovės „SUEK“ savininkas. Nuo 2022 m. kovo 9 d. A. Melnichenko perleido savo „SUEK“ ir „Eurochem Group“ akcijas savo sutuoktinei Aleksandra Melnichenko. 2022 m. sausio mėn. prezidentas Vladimiras Putinas susitarė garantuoti devynis milijonus tonų anglių eksportą iš Chakasijos, Buriatijos ir Tuvos, siekiant paremti pagrindinę eksportuotoją iš šių regionų „SUEK“. Jis ir toliau gauna naudos iš turto, kurį perleido žmonai.

A. Melnichenko priklauso įtakingiausių Rusijos verslininkų, turinčių glaudžių ryšių su Rusijos vyriausybe, ratui. 2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą etapų, Andrey Igorevich Melnichenko kartu su kitais 36 verslininkais susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais aptarti veiksmų eigos poveikį po to, kai Vakarai nustatė sankcijas, taip parodydamas savo, kaip asmens, priklausančio artimiausiam Vladimiro Putino ratui, vaidmenį. Tas specialus pakvietimas rodo, kad jis remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi. Be to, jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

722.

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY

(dar žinomas kaip Dmitry A. PUMPIANSKY)

(Дмитрий Алekcандрович ПУМПЯНСКИЙ)

Gimimo data: 1964 3 22

Gimimo vieta: Ulan-Ude (Ulan Udė), Rusijos Federacija

Pareigos: „PJSC Pipe Metallurgic Company“ direktorių valdybos pirmininkas, buvęs „Group Sinara“ pirmininkas ir valdybos narys

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Dmitry Pumpyansky yra įtakingas Rusijos verslininkas. Rusijos Federacijos Prekybos ir pramonės rūmų (CCI) tarybos narys ir Sverdlovsko regiono Pramonininkų ir verslininkų sąjungos (SOSPP) pirmininkas. Jis yra buvęs „TMK PAO“ direktorių valdybos pirmininkas ir buvęs „Group Sinara“ pirmininkas bei valdybos narys. Eidamas šias pareigas jis rėmė Rusijos Federacijos valdžios institucijas ir valstybės valdomas įmones, įskaitant Rusijos geležinkelius, „Gazprom“ ir „Rosneft“, ir gavo naudos iš bendradarbiavimo su jais. Taigi, jis yra susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją,

2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos prieš Ukrainą etapų, Dmitry Pumpyansky kartu su kitais 36 verslininkais susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais aptarti veiksmų eigos poveikį po to, kai Vakarai nustatė sankcijas. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso artimiausiam Vladimiro Putino ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi. Tai taip pat rodo, kad jis yra vienas iš įtakingiausių verslininkų, susijusių su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Gimimo data: 1968 4 18

Gimimo vieta: Minskas, buvusi Baltarusijos TSR, dabar Baltarusija

Pareigos: „JSC UCC Uralchem“ generalinis direktorius

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Dmitry Arkadievich Mazepin yra mineralinių trąšų bendrovės „Uralchem“ vienas iš pagrindinių savininkų ir buvęs generalinis direktorius, taip pat didžiausias „Uralkali“ akcininkas. Bendrovė „Uralchem Group“ yra Rusijos įmonė, gaminanti įvairius cheminius produktus, įskaitant mineralines trąšas ir amonio nitratą. Bendrovės teigimu, ji yra didžiausia amonio nitrato gamintoja ir antra pagal dydį amonio bei azoto trąšų gamintoja Rusijoje. „Uralchem“ ir „Uralkali“ Rusijos valstybė įtraukė į „ypatingos svarbos turto“ sąrašą. Taigi, Dmitry Arkadievich Mazepin yra susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos prieš Ukrainą etapų, Dmitry Arkadievich Mazepin kartu su kitais 36 verslininkais susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais aptarti veiksmų eigos poveikį po to, kai Vakarai nustatė sankcijas. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso artimiausiam Vladimiro Putino ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi. Tai taip pat rodo, kad jis yra vienas iš įtakingiausių verslininkų, susijusių su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2021 m. gruodžio mėn. Dmitry Mazepin perrašė savo Kipre įsteigtas bendroves „Uralchem Holding“ ir „CI-Chemical Invest“, kontroliuojančias „Uralchem“, Rusijos jurisdikcijai specialiajame administraciniame rajone Kaliningrado srities Oktyabrsky saloje.

2022 3 9

724.

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA

(Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ)

Gimimo data: 1966 2 10

Pareigos: „Sinara“ labdaros fondo Globėjų tarybos pirmininkė

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Galina Evgenyevna Pumpyanskaya yra Dmitry Alexandrovich Pumpyansky – įtakingo Rusijos verslininko, Rusijos Federacijos Prekybos ir pramonės rūmų (CCI) tarybos nario ir Sverdlovsko regiono Pramonininkų ir verslininkų sąjungos (SOSPP) pirmininko sutuoktinė. Dmitry Alexandrovich Pumpyansky yra buvęs „PJSC Pipe Metallurgic Company“ direktorių valdybos pirmininkas ir buvęs „Group Sinara“ pirmininkas bei valdybos narys. Abi bendrovės remia Rusijos Federacijos valdžios institucijas ir valstybės valdomas įmones, įskaitant „Russian Railways“, „Gazprom“ ir „Rosneft“, ir gauna naudos iš bendradarbiavimo su jomis.

Taigi, Galina Evgenyevna Pumpyanskaya yra fizinis asmuo, turintis ryšių su įtakingu verslininku, susijusiu su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

726.

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV

(Михаил Игоревич ПОЛУБОЯРИНОВ)

Gimimo data: 1966 4 2

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: buvęs „OJSC Aeroflot“ generalinis direktorius;

„State Transport Leasing Company“ (Valstybinės transporto išperkamosios nuomos bendrovės) ir „JSC Eximbank of Russia“ direktorių valdybos narys;

„DOM.RF“ stebėtojų tarybos narys;

„LLC Pobeda“ direktorių valdybos pirmininkas;

buvęs IATA valdytojų tarybos narys

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV yra buvęs „OJSC Aeroflot“ generalinis direktorius. „OJSC Aeroflot“ yra didžiausia Rusijos Federacijos oro transporto bendrovė. „OJSC Aeroflot“ ne tik teikia paslaugas Rusijos vyriausybei, bet ir yra jai svarbus pajamų šaltinis. „Aeroflot“ vykdė neteisėtus skrydžius į okupuotą Krymą.

2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos prieš Ukrainą etapų, Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV kartu su kitais 36 verslininkais susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais aptarti veiksmų eigos poveikį po to, kai Vakarai nustatė sankcijas. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso artimiausiam Vladimiro Putino ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi. Tai taip pat rodo, kad jis yra vienas iš įtakingiausių verslininkų, susijusių su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

728.

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH

(Вадим Николаевич МОШКОВИЧ)

Gimimo data: 1967 4 6

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: buvęs „Rusagro Group“ direktorių valdybos pirmininkas

„Sberbank“ mažumos dalies savininkas

Pilietybė: Rusijos, Kipro

Lytis: vyras

Vadim Nikolaevich Moshkovich yra Rusijos verslininkas, turintis verslo interesų žemės ūkio ir nekilnojamojo turto plėtojimo srityse. 2004 m. Vadim Moshkovich įsteigė „Rusagro Group“, kuri yra itin svarbi kiaulienos, riebalų ir cukraus gamintoja, 2021 m. Rusijos žemės ūkio valdų sąraše reitinguojama pirmoje vietoje. Taigi, Vadim Moshkovich yra susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos prieš Ukrainą etapų, Vadim Moshkovich kartu su kitais 36 verslininkais susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais aptarti veiksmų eigos poveikį po to, kai Vakarai nustatė sankcijas. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso artimiausiam Vladimiro Putino ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi. Tai taip pat rodo, kad jis yra vienas iš įtakingiausių verslininkų, susijusių su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

730.

Andrey Andreevich GURYEV

(Андрей Aндреевич ГУРЬЕВ)

Gimimo data: 1982 3 7

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: „PJSC PhosAgro“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas

Nuo 2004 m. dirba „PhosAgro“, ėjo įvairias pareigas.

Nuo 2019 m. rugsėjo 30 d. – Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos (RUIE) valdybos biuro narys.

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Andrey Andreevich Guryev yra buvęs „PJSC PhosAgro“ valdybos narys ir buvęs šios bendrovės generalinis direktorius. Jis yra „PJSC PhosAgro“ akcininkas ir Rusijos trąšų gamintojų asociacijos (RAPU) prezidentas. Be to, jis yra Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos valdybos biuro narys Rusija yra didžiausia trąšų eksportuotoja pasaulyje, o „PhosAgro“ yra viena iš didžiausių fosforo trąšų gamintojų. Ši bendrovė yra didžiausia Europos fosforo trąšų gamintoja, didžiausia pasaulyje aukštos kokybės fosfatinės uolienos gamintoja ir antra pagal dydį pasaulyje (išskyrus Kiniją) monoamonio fosfato (MAP) ir diamofoso (DAP) gamintoja.

Taigi, Andrey Guryev yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriumi, užtikrinančiu didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

731.

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Gimimo data: 1970 9 2

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: buvęs „PJSC SIBUR Holding“ valdybos pirmininkas

dirbo „OAO NK YUKOS“ iždo departamente; ėjo įvairias pareigas „AKB Trust and Investment Bank“, be kita ko, viceprezidento – Investicinės bankininkystės departamento vadovo ir Įmonių finansų departamento vykdomojo direktoriaus pareigas; buvęs bendrovių „OAO Gazprom NefteKhim Salavat“ ir „OAO Gazprombank“ direktorių valdybos narys.

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Dmitry Vladimirovich Konov yra buvęs bendrovės „PJSC SIBUR Holding“ valdybos pirmininkas, ir eidamas šias pareigas jis prižiūrėjo bendrovės veiklą. „SIBUR Holding“ yra didžiausia integruota naftos chemijos produktų bendrovė Rusijoje ir viena iš sparčiausiai augančių pasaulio naftos chemijos pramonės įmonių. „SIBUR“ yra pirmaujanti besiformuojančių rinkų naftos chemijos pramonės grupė ir didžiausia naftos chemijos produktų gamintoja Rusijos rinkoje. Dideli „SIBUR“ akcijų paketai priklauso Vladimirui Putinui artimiems oligarchams: Leonid Mikhelson ir Gennady Timchenko.

„SIBUR Holding“ yra glaudžiai susijusi su Rusijos vyriausybe, todėl jos gaunamos pajamos yra svarbus Rusijos vyriausybės pajamų šaltinis.

2022 m. vasario 24 d. jis dalyvavo Kremliuje vykusiame oligarchų susitikime su prezidentu Vladimiru Putinu, kad aptartų veiksmų, kurių ketinama imtis po Vakarų įvestų sankcijų, poveikį. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklausė vidiniam prezidentui V. Putinui artimų oligarchų ratui.

Dmitry Konov buvo susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Gimimo data: 1999 3 2

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: Fondo „We compete as one“ steigėjas. Buvęs Rusijos lenktynininkas, su „Haas F1 Team“ dalyvavęs 2022 m. „Formulės 1“ pasaulio čempionate su neutralia vėliava, atstovaudamas Rusijos automobilių federacijai

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Nikita Mazepin yra buvusio „JSC UCC Uralchem“ generalinio direktoriaus Dmitry Arkadievich Mazepin sūnus. Iki 2022 m. kovo mėn. jis buvo lenktynininkas komandoje „Haas F1 Team“, kurios rėmėjas yra „Uralchem“. Jo fondas „We compete as one“ yra finansuojamas bendrovės „Uralkali“ lėšomis, todėl jis nepagrįstai gauna naudos iš savo tėvo.

Jis yra fizinis asmuo, turintis ryšių su įtakingu verslininku (savo tėvu), susijusiu su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

736.

Sergei Petrovich ARENIN

(Сергей Петрович АРЕНИН)

Gimimo data: 1958 8 29

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

737.

Yuri Viktorovich ARKHAROV

(Юрий Викторович АРХАРОВ)

Gimimo data: 1977 6 13

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

740.

Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV

(Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ)

Gimimo data: 1967 12 21

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

751.

Vladimir Andreyevich BEKETOV

(Владимир Андреевич БЕКЕТОВ)

Gimimo data: 1949 3 29

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

759.

Arsen Suleymanovich FADZAYEV

(Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ)

Gimimo data: 1952 9 5

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys. Savo viešuose pareiškimuose jis ne kartą išreiškė paramą karui prieš Ukrainą.

2022 3 9

760.

Yury Viktorovich FEDOROV

(Юрий Викторович ФЁДОРОВ)

Gimimo data: 1972 1 1

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys. Savo viešuose pareiškimuose jis ne kartą išreiškė paramą karui prieš Ukrainą.

2022 3 9

761.

Nikolai Vasilyevich FYODOROV

(Николай Васильевич ФЁДОРОВ)

Gimimo data: 1958 5 9

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys. Savo viešuose pareiškimuose jis ne kartą išreiškė paramą karui prieš Ukrainą.

2022 3 9

776.

Sergey Pavlovich IVANOV

(Сергей Павлович ИВАНОВ)

Gimimo data: 1952 4 19

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

823.

Alexander Yuryevich PRONYUSHKIN

(Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН)

Gimimo data: 1987 7 31

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

829.

Irina Alexandrovna PETINA

(Ирина Александровна ПЕТИНА)

Gimimo data: 1972 8 31

Lytis: moteris

Buvusi Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narė.

2022 3 9

832.

Alexander Vasilyevich RAKITIN

(Александр Васильевич РАКИТИН)

Gimimo data: 1958 5 17

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

849.

Lenar Rinatovich SAFIN

(Ленар Ринатович САФИН)

Gimimo data: 1969 2 11

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

856.

Peter Nikolayevich TULTAEV

(Пётр Николаевич ТУЛТАЕВ)

Gimimo data: 1961 1 1

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

880.

German Borisovich KHAN

(rusų k.: Герман Борисович ХАН)

Pareigos: artimas Vladimirui Putinui oligarchas. Vienas iš pagrindinių „Alfa Group Consortium“ akcininkų

Gimimo data: 1961 10 24

Gimimo vieta: Kyjivas, Ukraina

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Susiję asmenys: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, Alexey Kuzmichev

Susiję subjektai: „Alfa Group Consortium“, „Alfa Bank“

German Khan yra Rusijos verslininkas, palaikantis glaudžius santykius su prezidentu Vladimiru Putinu, panašiai kaip jo verslo partneriai Mikhail Fridman ir Petr Aven. Daug metų German Khan buvo vienas iš pagrindinių „ABH Financial Limited“, kuri apima svarbų Rusijos banką „Alfa Bank“, akcininkų. Jis taip pat buvo investicinės įmonės „LetterOne“ akcininkas. 2022 m., susidūręs su gresiančiomis Vakarų sankcijomis, jis perdavė turimų „ABH Financial Limited“ ir „LetterOne“ akcijų nuosavybę savo ilgalaikiam verslo partneriui Andrei Kosogov. Jis toliau valdė Rusijoje esantį šių bendrovių turtą. Manoma, kad jis yra vienas iš įtakingiausių asmenų Rusijoje. Mainais už politinę paramą savo verslui ir siekdamas finansinės naudos jis pataikavo Vladimirui Putinui. Vladimiro Putino vyriausia dukra Maria vadovavo „Alfa Bank“ finansuotam labdaros projektui „Alfa-Endo“. Vladimiras Putinas už „Alfa Group Consortium“ lojalumą Rusijos valdžios institucijoms atsidėkojo teikdamas politinę pagalbą „Alfa Group Consortium“ investicijų užsienyje planams.

Taigi, jis aktyviai teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją arba Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jų naudos. Taip pat jis yra vienas iš įtakingiausių Rusijos verslininkų, vykdantis veiklą ekonomikos sektoriuose, užtikrinančiuose didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 15

882.

Alexey Viktorovich KUZMICHEV (rusų k.: Алексей Викторович КУЗЬМИЧЁВ)

Pareigos: artimas Vladimirui Putinui oligarchas. Vienas iš pagrindinių „Alfa Group Consortium“ akcininkų

Gimimo data: 1962 10 15

Gimimo vieta: Kirov (Kirovas), Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Susiję asmenys: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, German Khan

Susiję subjektai: „Alfa Group Consortium“, „Alfa Bank“

Alexey Kuzmichev yra vienas pagrindinių „Alfa Group Consortium“ akcininkų. Manoma, kad jis yra vienas įtakingiausių asmenų Rusijoje. Jis turi tvirtus ryšius su Rusijos prezidentu. Vladimiro Putino vyriausia dukra Maria vadovavo „Alfa Bank“ finansuotam labdaros projektui „Alfa-Endo“. Vladimiras Putinas už „Alfa Group Consortium“ lojalumą Rusijos valdžios institucijoms atsidėkojo teikdamas politinę pagalbą „Alfa Group Consortium“ investicijų užsienyje planams.

Taigi, jis aktyviai teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją arba Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jų naudos. Jis taip pat yra vienas iš įtakingiausių Rusijos verslininkų, vykdantis veiklą ekonomikos sektoriuose, užtikrinančiuose didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 15

884.

Alexander Nikolayevich SHOKHIN

(rusų k. Александр Николаевич ШОХИН)

Pareigos: Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos pirmininkas;

„Mechel PAO“ direktorių valdybos pirmininko pavaduotojas;

Politinės partijos „Vieningoji Rusija“ Aukščiausiosios tarybos biuro narys

Gimimo data: 1951 12 25

Gimimo vieta: Savinskoye, Kirillovsky District (Kirillovsky rajonas), Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Alexander Nikolayevich Shokhin yra Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos (RSPP) – lobistų grupės, kuri propaguoja verslo interesus Rusijoje, pirmininkas. Jis taip pat pirmininkauja RSPP importo pakeitimo ir technologinio nepriklausomumo koordinavimo tarybai. Jis yra buvęs „Mechel PAO“ – vienos iš pirmaujančių Rusijos kasybos ir metalurgijos bendrovių, kuri teikia pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, direktorių valdybos pirmininko pavaduotojas.

Rusijai aneksavus Krymą, A. Shokhin viešai pareiškė, kad Rusijai reikia daugiau investuoti į Krymą, kad būtų panaikintas galimos ekonominės Vakarų blokados poveikis. 2022 m. vasario 24 d. A. Shokhin dalyvavo oligarchų susitikime su Vladimiru Putinu Kremliuje, kuriame buvo aptartas veiksmų, kurių imtasi Vakarams nustačius sankcijas, poveikis. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti šiame susitikime, rodo, kad jis priklauso Vladimirui Putinui artimų oligarchų ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

Tai taip pat rodo, kad jis yra vienas iš įtakingiausių verslininkų, vykdantis veiklą ekonomikos sektoriuose, užtikrinančiuose didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 15

891.

Suleyman Abusaidovich KERIMOV

(rusų k.: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ)

Pareigos: Rusijos Federacijos Federalinio Susirinkimo Federacijos Tarybos ir Darbo tvarkos taisyklių ir parlamentinio valdymo komiteto narys; Finansų ir pramonės grupės „Nafta Moscow“ savininkas;

Federacijos Tarybos narys iš Dagestano Respublikos

Gimimo data: 1966 3 12

Gimimo vieta: Derbentas, Dagestanas, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Suleyman Kerimov yra Rusijos Federacijos Federalinio Susirinkimo Federacijos Tarybos ir Darbo tvarkos taisyklių ir parlamentinio valdymo komiteto narys. Jis yra finansų ir pramonės grupės „Nafta Moscow“ savininkas. Manoma, kad S. Kerimov ir jo šeimos turto grynoji vertė yra 9,8 mlrd. USD. Jis gavo dideles pinigų sumas iš Sergei Roldugin, kuris yra Vladimiro Putino turto prižiūrėtojas.

2022 m. vasario 24 d. S. Kerimov Kremliuje dalyvavo oligarchų susitikime su Vladimiru Putinu, kad aptartų veiksmų, kurių ketinama imtis po Vakarų įvestų sankcijų, poveikį. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti šiame susitikime, rodo, kad jis priklauso Vladimirui Putinui artimų oligarchų ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

Taigi, jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, kuri yra atsakinga už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 15

892.

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN

(Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Pareigos: buvęs „Yandex NV“ vykdomasis direktorius ir buvęs generalinio direktoriaus pavaduotojas

Gimimo data: 1981 12 28

Gimimo vieta: Jerevanas, Armėnija

Pilietybė: Armėnijos

Lytis: vyras

Tigran Khudaverdyan yra buvęs „Yandex N.V.“ vykdomasis direktorius ir generalinis direktorius; iš tų pareigų jis atsistatydino po to, kai Europos Sąjunga jį įtraukė į asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą. Jis tebėra vienas iš „Yandex“ vyresniosios vadovybės atstovų, formuojančių bendrovės veiklą.

„Yandex“ yra didžiausia technologijų įmonė Rusijoje. Iš jos Rusijos Federacijos vyriausybė gauna daug mokestinių pajamų. Rusijos valstybiniai bankai, pavyzdžiui, „Sberbank“ ir „VTB“, yra bendrovės akcininkai ir investuotojai. 2019 m. „Yandex“ pritarė restruktūrizavimui, po kurio privilegijuotos akcijos (angl. „golden share“) buvo suteiktos naujai įsteigtam Viešojo intereso fondui, sukurtam „ginti Rusijos Federacijos interesus“. Per Viešojo intereso fondą Rusijos Federacijos vyriausybė gali vetuoti tam tikrus klausimus.

Nuo agresijos karo prieš Ukrainą pradžios „Yandex“ laikėsi Rusijos Federacijos vyriausybės vykdomos informavimo politikos ir cenzūros. „Yandex“ paieškos sistemos rezultatai atitiko Rusijos valdžios institucijų reikalavimus – rodomi tik Rusijos karui palankios propagandos šaltiniai. Be to, „Yandex“ padėjo interneto svetainėms prastumti melagingus ir prorusiškus teiginius apie invaziją į Ukrainą, siekiant pelno iš skaitmeninės reklamos.

2022 m. vasario 24 d. T. Khudaverdyan Kremliuje dalyvavo oligarchų susitikime su Vladimiru Putinu, kad aptartų veiksmų, kurių ketinama imtis po Vakarų įvestų sankcijų, poveikį. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso Vladimirui Putinui artimų oligarchų ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

Jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriumi, užtikrinančiu didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, ir jis materialiai ar finansiškai rėmė Rusijos Vyriausybės vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, aktyvų rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 3 15

893.

Vladimir Valerievich RASHEVSKY / Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY

(rusų k.: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

Pareigos: „EuroChem Group AG“ generalinis direktorius ir direktorius

Gimimo data: 1973 9 29

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Vladimir Rashevsky yra buvęs „EuroChem Group AG“ generalinis direktorius ir direktorius, oficialiai atsistatydinęs iš tų pareigų, kai Sąjunga jį įtraukė į asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, tačiau jis ir toliau daro įtaką per priedangos įmones. „EuroChem“ yra viena iš didžiausių mineralinių trąšų gamintojų pasaulyje. Anksčiau (2004–2020 m.) jis buvo anglių sektoriaus bendrovės „JSC SUEK“ generalinis direktorius. Tai yra svarbios Rusijos bendrovės (bendrai priklausančios Aleksandra Melnichenko, Rusijos milijardieriaus Andrei Melnichenko žmonai), uždirbančios ir teikiančios dideles pajamas Rusijos vyriausybei. Jos taip pat bendradarbiauja su Rusijos valdžios institucijomis, įskaitant Vladimirą Putiną. „EuroChem Group“ bendrovės tiekė amonio nitratą į okupuotas Donbaso teritorijas. „SUEK“ pasirašė sutartis su Krymo sanatorijomis dėl darbuotojų sveikatingumo programų.

Taigi, jis teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jos.

2022 m. vasario 24 d. V. Rashevsky Kremliuje dalyvavo oligarchų susitikime su Vladimiru Putinu, kad aptartų veiksmų, kurių ketinama imtis po Vakarų įvestų sankcijų, poveikį. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso Vladimirui Putinui artimų oligarchų ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

896.

Viatcheslav Moshe KANTOR

(Вячеслав Моше КАНТОР)

(dar žinomas kaip Viatcheslav Vladimirovich KANTOR)

(dar žinomas kaip Вячеслав Владимирович КАНТОР)

Gimimo data: 1953 9 8

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: svarbus biržinės bendrovės „Acron Group“, vienos iš didžiausių Rusijos trąšų gamintojų, akcininkas

Pilietybė: Rusijos, Izraelio ir Didžiosios Britanijos

Lytis: vyras

Viatcheslav Moshe Kantor yra Rusijos oligarchas – biržinės bendrovės „Acron Group“, vienos iš didžiausių Rusijos trąšų gamintojų, tikrasis savininkas. Jis palaiko glaudžius ryšius su prezidentu Vladimiru Putinu. Šie ryšiai su Rusijos prezidentu padėjo jam išlaikyti didelį turtą. Jis ne kartą atvirai išreiškė paramą prezidentui V. Putinui bei nurodė draugystę su juo ir palaiko gerus santykius su Kremliumi.

Taigi, jis gavo naudos iš Rusijos sprendimus priimančių asmenų, atsakingų už Rusijos Federacijos įvykdytą neteisėtą Krymo pusiasalio aneksiją arba Ukrainos destabilizaciją. Be to, jis yra vienas iš įtakingiausių Rusijos verslininkų, susijusių su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Rusijos Federacijos įvykdytą neteisėtą Krymo pusiasalio aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 4 8

901.

Farkhad AKHMEDOV

Gimimo data: 1955 9 15

Gimimo vieta: Baku, Azerbaidžanas

Pareigos: verslininkas, susijęs su energetikos sektoriumi ir Rusijos vidaus politika; „Tansley Trading“ steigėjas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Farkhad Akhmedov yra Rusijos verslininkas, susijęs su energetikos sektoriumi ir Rusijos vidaus politika. Jis įkūrė „Tansley Trading“, kuri tiekė įrangą Rusijos dujų gamintojams, ir tapo naftos ir dujų bendrovės Sibire „Nortgas“ smulkiuoju akcininku. Pranešama, kad jis yra artimas Kremliui ir buvo laikomas įtakingu verslininku, susijusiu su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Jis turi gyvenamąją vietą Rusijoje ir išlaiko verslo interesus Rusijoje, be kita ko, IT ir miškininkystės sektoriuose.

2022 4 8

903.

Elena Petrovna TIMCHENKO (gimusi ERMAKOVA (YERMAKOVA))

(Елена Петровна ТИМЧЕНКО (ЕРМАКОВА))

Pareigos: Timchenko fondo bendrapirmininkė

Pilietybė: Rusijos, Suomijos

Susijęs asmuo: Gennady Timchenko (vyras)

Lytis: moteris

Elena Timchenko yra Gennady Timchenko, kuris seniai pažįsta prezidentą Vladimirą Putiną ir yra vienas iš jo patikėtinių, žmona.

Ji kartu su savo vyru vykdo verslo veiklą per nekilnojamojo turto bendrovę „Sci Ruth“ ir bendrovę „Maples S.A.“, ir kartu su savo vyru įsigijo nekilnojamojo turto, o tai rodo svarbius jų tarpusavio nuosavybės ryšius.

Be to, ji yra susijusi su savo vyro viešais reikalais dalyvaudama Timchenko fondo veikloje; šį fondą ji įkūrė kartu su savo vyru ir jame ji atlieka svarbų vaidmenį ir yra glaudžiai susijusi su savo vyru. Tam tikra šio fondo vykdoma veikla yra taip pat susijusi su investicine grupe „Volga Group“, kuri reikšmingai prisideda prie Rusijos ekonomikos ir jos vystymosi; minėtą grupę įsteigė Gennady Timchenko ir jis yra vienas iš jos akcininkų. Todėl Elena Timchenko gauna naudos iš savo vyro, ypač socialinės padėties ir finansinės padėties požiūriu. Taigi, ji yra susijusi su Gennady Timchenko, kuris pagal Tarybos sprendimą 2014/145/BUSP į sąrašą yra įtrauktas dėl priežasčių, susijusių su, inter alia, tuo, kad jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, rėmimą ir gauna naudos iš Rusijos sprendimus priimančių asmenų, atsakingų už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 4 8

905.

Anton Valerevich KUPRIN

(Антон Валерьевич КУПРИН)

Pareigos: Rusijos Juodosios jūros laivyno fregatos „Admiral Essen“ kapitonas

Gimimo data: (galbūt) 1978 8 3

Lytis: vyras

Anton Valerevich Kuprin yra Rusijos Juodosios jūros laivyno fregatos „Admiral Essen“ kapitonas. Fregata „Admiral Essen“ prisideda prie Rusijos karo pastangų Juodojoje jūroje. Taigi, Anton Valerevich Kuprin yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

908.

Kirill Nikolayevich SHAMALOV

(Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ)

Gimimo data: 1982 3 22

Gimimo vieta: Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija

Pareigos: „Sibur Holding PJSC“ valdybos pirmininko pavaduotojas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Kirill Nikolayevich Shamalov yra buvęs didžiausios Rusijoje integruotos naftos chemijos produktų bendrovės „Sibur Holding PJSC“ valdybos pirmininko pavaduotojas. Jis išliko „Sibur Holding“ akcininku ir ėjo vadovaujamas pareigas bendrovėje. Be to, jis gauna naudos iš asmeninių ryšių su Kremliumi ir ėjo aukštas pareigas daugelyje didelių Rusijos bendrovių.

Taigi, jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, kuri yra atsakinga už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 4 8

909.

Igor Albertovich KESAEV

(Игорь Альбертович КЕСАЕВ)

Gimimo data: 1966 10 30

Gimimo vieta: Vladikavkaz (Vladikaukazas), Šiaurės Osetija, Rusijos Federacija

Pareigos: „Mercury Group“ savininkas ir prezidentas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Igor Albertovich Kesaev yra „Mercury Group“, kuri valdo pagrindinę tabako platintoją Rusijoje „Megapolis Group“, savininkas ir prezidentas. Jis turi ryšių su Rusijos Federacijos vyriausybe ir jos saugumo pajėgomis per fondą „Monolit“, kuriam vadovauja buvę Rusijos saugumo tarnybų pareigūnai ir kuris teikia finansinę pagalbą į pensiją išėjusiems saugumo tarnybos pareigūnams ir kariniam personalui.

Jis yra vienas pagrindinių „Mercury Group“ ir „Megapolis Group“, taip pat bendrovių „JSC Turbokholod“ ir „LLC Consensus-R“, kurios prisideda prie fondo „Monolit“, akcininkų. Be to, turėdamas interesų investicinėje įmonėje „OOO Globalvoyentreyding“, jis yra vienas pagrindinių Rusijos bendrovės – gamyklos „Degtyarev“, gaminančios Rusijos ginkluotųjų pajėgų naudojamus ginklus, akcininkų. Jis turi alkoholio grandinių „Red & White“ ir „Bristol“ akcijų ir teigia kontroliuojantis „International Tobacco Group LLC“.

Taigi, jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Be to, jis materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę ir gauna iš jos naudos.

2022 4 8

912.

Ekaterina Vladimirovna TIKHONOVA

(gimusi Yekaterina Vladimirovna PUTINA)

(dar žinoma kaip Yekaterina, Katerina);

(Катерина (Екатерина) Владимировна ТИХОНОВА)

Gimimo data: 1986 8 31

Gimimo vieta: Dresdenas, Vokietija

Pareigos: „Innopraktika“ vystymo iniciatyvos vadovė; Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos importo pakeitimo koordinavimo tarybos bendrapirmininkė.

Susijęs asmuo: prezidentasVladimiras Putinas (tėvas)

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Ekaterina Vladimirovna Tikhonova yra prezidento Vladimiro Putino dukra. Ji vadovavo naujam Maskvos valstybinio universiteto dirbtinio intelekto institutui, finansuojamam valstybės lėšomis. Šiuo metu ji vadovauja „Innopraktika“ vystymo iniciatyvai, kurią finansuoja pagrindinės Rusijos bendrovės, kurių direktoriai priklauso vidiniam prezidentui V. Putinui artimų oligarchų ratui. Ji taip pat yra Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos importo pakeitimo koordinavimo tarybos bendrapirmininkė.

Taigi, ji gauna naudos iš Rusijos Federacijos vyriausybės ir yra susijusi su įtakingais asmenimis, susijusiais su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei. Be to, ji yra susijusi su savo tėvu, kuris yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 4 8

917.

Musa Yusupovich BAZHAEV

(Муса Юсупович БАЖАЕВ)

Gimimo data: 1966 5 11

Gimimo vieta: Achkoy Martan (Ačchoi Martanas), Chechnya (Čečėnija), Rusijos Federacija

Pareigos: Rusijos verslininkas; dabartinis Maskvos „Alliance Group“, kuriai priklauso naftos, statybos, tekstilės, maisto, finansų ir žiniasklaidos įmonių turtas, prezidentas; buvęs „Russian Platinum“ pirmininkas.

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Musa Bazhaev yra „JSC Alliance Group“ prezidentas; šios grupės pagrindiniais klientais laikomi didžiausi dujų ir naftos pramonės, pramonės įrenginių, telekomunikacijų sektoriaus ir būsto bei komunalinių paslaugų sektoriaus atstovai.

Jis yra buvęs „Russian Platinum“, įvardytos kaip vienos iš pirmaujančių Rusijos kasybos bendrovių, kuri užtikrina didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, direktorių valdybos pirmininkas. 2021 m. „VEB.RF“, „VTB Group“ ir „Russian Platinum“ pasirašė ketinimų memorandumą dėl platinos, vario ir nikelio rūdos Černogorsko telkinio Krasnojarsko regione finansavimo. Pasirašymo ceremonija įvyko Sankt Peterburgo tarptautiniame ekonomikos forume, dalyvaujant prezidentui V. Putinui. Musa Bazhaev yra įtakingas Rusijos verslininkas, vienas iš 200 turtingiausių rusų, susijęs su ekonomikos sektoriumi, užtikrinančiu didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei.

Be to, „VTB Bank“ ir „VEB“ finansuoja „Rousskaya Platina“ platinos gavybos projektą Arkties zonoje. 2022 m. lapkričio mėn. Finansų ministerija šiam projektui pritaikė atleidimą nuo mokesčių, leisdama grupei nemokėti gavybos mokesčio (NDPI) 12 metų (numatant galimybę, priklausomai nuo padėties, šio mokesčio nemokėti dar aštuonerius metus), o tai rodo, kad valdžios institucijos toliau remia Musa Bazhaev.

Taigi, Musa Bazhaev aktyviai teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jų naudos.

2022 4 8

918.

Grigory Viktorovich BEREZKIN

(Григорий Викторович БЕРЁЗКИН)

Gimimo data: 1966 8 9

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: „ESN Group“ direktorių valdybos pirmininkas

Pilietybė: Rusijos, Kroatijos

Paso Nr.: Kroatijos paso Nr. 101644415 (galioja iki: 2023 3 18)

Lytis: vyras

Grigory Berezkin yra įtakingas Rusijos verslininkas ir yra artimas prezidentui Vladimirui Putinui.

Jis yra „ESN Group“, Rusijos privataus kapitalo grupės, turinčios investicijų įvairiose pramonės šakose, įskaitant žiniasklaidos, energetikos, infrastruktūros, IT, gamtos išteklių ir naftos chemijos sektorius, direktorių valdybos pirmininkas. „ESN Group“ yra viena didžiausių Rusijos bendrovių. 2019 m. „Saudi Basic Industries Corporation“ (SABIC), „Russian Direct Investment Fund“ (RDIF) ir „ESN Group“ pasirašė susitarimą investuoti į metanolio gamyklos projektavimo, statybos ir eksploatavimo projektą Amūro regione, Rusijos Tolimuosiuose Rytuose. 2021 m. „VEB.RF“, „VTB“, „ESN Group“, Rusijos Tolimųjų Rytų plėtros ministerija, „Marubeni Corporation“ ir „Mitsui O.S.K.“ Rytų ekonomikos forume pasirašė susitarimo memorandumą, kuriuo siekiama parengti metanoliu varomų laivų statybos Rusijos laivų statybos įmonėse projektą. Ceremonijoje dalyvavo prezidentas V. Putinas.

Būdamas „ESN Group“ direktorių valdybos pirmininku Grigory Berezkin yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Be to, jis materialiai ir finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jos naudos.

Bendrovė „Rusenergosbyt“, kurios akcininkas jis yra, tiekia energiją bendrovei „Russian Railways“, kuri atlieka labai svarbų vaidmenį transportuojant karines pajėgas ir karinę įrangą Rusijos agresijos kare prieš Ukrainą. Taigi, jis materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 4 8

919.

Serguey Achotovich MNDOIANTS

(Сергей Ашотович МНДОЯНЦ)

Gimimo data: 1961 9 21

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: Rusijos verslininkas, einantis konglomerato „AFK Sistema“ prezidento pavaduotojo pareigas; konsultacinės įmonės „VLM Invest“ steigėjas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Serguey Mndoiants yra buvęs Rusijos konglomeratinės bendrovės „AFK Sistema PAO“, veikiančios telekomunikacijų ir IT sektoriuje, vykdomasis prezidento pavaduotojas, atsakingas už vyriausybinius ryšius. Serguey Mndoiants taip pat yra buvęs konsultacinės bendrovės „VLM Invest“, kuri yra tarpininkė tarp privačiųjų bendrovių ir Rusijos Federacijos valdžios institucijų, vyresnysis prezidento pavaduotojas ir akcininkas. Jis taip pat turi Pirmosios nepriklausomos reitingų agentūros (Fira) ir Regioninio viešojo verslo bendradarbiavimo ir verslumo plėtros fondo akcijų. Be to, Serguey Mndoiants yra Užsienio ir gynybos politikos tarybos (SVOP) – ekspertų grupės, konsultuojančios Rusijos Federacijos vyriausybę užsienio ir gynybos politikos vykdymo klausimais – valdybos narys.

Taigi, jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 4 8

921.

Igor Arkadyevich ROTENBERG

(Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ)

Gimimo data: 1973 5 9

Gimimo vieta: Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija

Susiję asmenys: Arkady Rotenberg (tėvas), Boris Rotenberg (dėdė)

Susiję subjektai: „SGM group“ („Stroygazmontazh“), „Gazprom Drilling“, „NPV Engineering Group“

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Igor Rotenberg yra įtakingas Rusijos verslininkas ir vyriausias žinomo Rusijos verslininko ir „SGM group“ („Stroygazmontazh“) bendrasavininkio Arkady Rotenberg sūnus bei paveldėtojas. Jis yra buvęs „Gazprom Drilling“ savininkas ir elektroninės kelių mokesčio surinkimo sistemos „Platon“ akcininkas. Rotenbergai yra glaudžiai susiję su prezidentu V. Putinu. Dėl savo buvusių ir dabartinių pareigų pirmaujančiose Rusijos įmonėse, kurios yra gavusios didelės vertės valstybinių sutarčių, ir dėl savo glaudžių ryšių su prezidentu V. Putinu Igor Rotenberg gauna naudos iš Rusijos sprendimus priimančių asmenų ir iš Rusijos Federacijos vyriausybės, kurie yra atsakingi už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Be to, jis yra fizinis asmuo, susijęs su Arkady Rotenberg ir prezidentu V. Putinu, kuriems taikomos ribojamosios priemonės atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

924.

Lyudmila Vasilyevna RUKAVISHNIKOVA

(Людмила Васильевна РУКАВИШНИКОВА)

Susiję asmenys: Sergei Chemezov (žentas)

Ekaterina Ignatova (dukra)

Anastasia Ignatova (anūkė)

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Lyudmila Rukavishnikova yra Sergei Chemezov, kuris yra Rusijos valstybinės korporacijos „Rostec“ (Valstybinė Rusijos technologijų ir aukštųjų technologijų pramonės produktų kūrimo, gamybos ir eksporto propagavimo akcinė bendrovė) generalinis direktorius, uošvė. Būdama Sergei Chemezov uošvė, ji turi didelį su juo susijusį turtą, įskaitant bendrovių, kurioms priklauso „Rostec“ naudojama nuosavybė, akcijas.

Lyudmila Rukavishnikova yra susijusi su fiziniu asmeniu (savo žentu), kuriam taikomos ribojamosios priemonės atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

929.

Oleg Vladimirovich DERIPASKA

(Олег Владимирович ДЕРИПАСКА)

Gimimo data: 1968 1 2

Gimimo vieta: Dzerzhinsk (Dzeržinskas), Rusijos Federacija

Pareigos: Rusijos oligarchas; „Russian Machines“, „Military Industrial Company“ ir „Arzamas Machine-Building Plant“ savininkas

Susiję subjektai: „Russian Machines“, „Military Industrial Company“ ir „Arzamas Machine-Building Plant“

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Oleg Deripaska yra įtakingas verslininkas, vienos iš didžiausių pasaulyje aliuminio pramonės bendrovių „Rusal“ savininkas. 2022 m. kovo mėn. jis dalyvavo Krasnojarsko ekonomikos forume – vienoje iš pagrindinių Rusijos konferencijų ekonomikos tema, kurioje daugiausia dėmesio skirta regionų vystymuisi. Jis taip pat yra „GAZ Group“ – Rusijos automobilių konglomerato, apimančio „Military Industrial Company LLC“ – vieną pagrindinių ginklų ir karinės įrangos teikėjų Rusijos ginkluotosioms pajėgoms, tikrasis savininkas. „Arzamas Machine-Building Plant“, kuri yra „Military-Industrial Company LLC“ dalis, gamina desantinius šarvuočius „BTR-80“, kuriuos Rusija naudojo agresijos kare prieš Ukrainą.

Oleg Deripaska yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriumi, užtikrinančiu didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Be to, jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 4 8

932.

Alexander Yevgenevych ANANCHENKO

(Александр Евгеньевич АНАНЧЕНКO)

Gimimo data: 1966 2 2

Lytis: vyras

Buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamasis ministras pirmininkas. Sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 4 8

938.

Evgenij Evgenievich LAVRENOV

(Евгений Евгеньевич ЛАВРЕНОВ / Євген Євгенович ЛАВРЕНОВ)

Gimimo data: 1979 12 5

Gimimo vieta: Nikopol (Nikopolis)

Lytis: vyras

Buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamasis pajamų ir mokesčių ministras. Sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 4 8

939.

Aleksandr Aleksandrovich OPRISHHENKO

(Александр Александрович ОПРИЩЕНКО / Олександр Олександрович ОПРИЩЕНКО)

Gimimo data: 1976 4 24

Lytis: vyras

Buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamasis laikinai einantis pareigas sveikatos ministras. Sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 4 8

943.

Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV

(Михаил Николаевич КУШАКОВ / Михайло Миколайович КУШАКОВ)

Gimimo data: 1958 11 23

Gimimo vieta: Moldovos Respublika

Lytis: vyras

Vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamasis pirmasis ministro pavaduotojas ir buvęs švietimo ir mokslo ministras. Sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 4 8

946.

Igor Nikolaevich HALEPA

(Игорь Николаевич ХАЛЕПА / Iгор Миколайович ХАЛЕПА)

Gimimo data: 1969 5 19

Lytis: vyras

Vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamasis komunikacijos ministras. Sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 4 8

949.

Larisa Valentinovna TOLSTYKINA

(Лариса Валентиновна ТОЛСТЫКИНА / Лариса Валентинiвна ТОЛСТИКIНА)

Gimimo data: 1967 10 3

Lytis: moteris

Vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamoji ministro pirmininko pavaduotoja ir buvusi darbo ir socialinių reikalų ministrė. Sutikusi eiti ir eidama šias pareigas, ji aktyviai kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 4 8

972.

Sergey Nikolaevich NEVEROV

(Сергей Николаевич НЕВЕРОВ)

Lytis: vyras

Buvęs vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamasis pramonės ir prekybos ministras. Sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 4 8

974.

Olga Alexandrovna MAKEEVA

(Ольга Александровна МАКЕЕВА / Ольга Олександрiвна МАКЄЄВА)

Gimimo data: 1974 11 21

Lytis: moteris

Buvusi vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narė. Ji buvo paskirta „Donecko liaudies respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Rusijos Federacijoje“. Taigi, ji rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

986.

Kirill Borisovich MAKAROV

(Кирилл Борисович МАКАРОВ / Кирило Борисович МАКАРОВ)

Gimimo data: 1995 11 6

Lytis: vyras

Vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narys ir vadinamosios Jaunosios respublikos (angl. „Young Republic“) organizacijos vadovas. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

987.

Alexander Viktorovich MALKOV

(Александр Викторович МАЛЬКОВ / Олександр Вiкторович МАЛЬКОВ)

Gimimo data: 1953 7 18

Lytis: vyras

Vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narys ir Pilietinės visuomenės vystymo, viešųjų ir religinių asociacijų klausimų komiteto pirmininko pavaduotojas. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

990.

Vladimir Anatolievich MEDVEDEV

(Владимир Анатольевич МЕДВЕДЕВ / Володимир Анатолiйович МЕДВЕДЕВ)

Gimimo data: 1980 10 27

Lytis: vyras

Vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narys ir viešojo judėjimo „Free Donbass“ („Laisvas Donbasas“) vadovas. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

991.

Yulia Valentinovna MIKHAILOVA

(Юлия Валентиновна МИХАЙЛОВА / Юлiя Валентинiвн МИХАЙЛОВА)

Gimimo data: 1991 7 14 arba 1991 6 14

Lytis: moteris

Vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narė bei Darbo, socialinės politikos ir veteranų reikalų komiteto narė. Taigi, ji rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1095.

Ivan Vladimirovich SANAYEV

Ivan Vladimirovich SANAEV

(Иван Владимирович САНАЕВ)

Gimimo data: 1986 6 10

Gimimo vieta: Molodohvardiisk, Ukraina

Lytis: vyras

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narys. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1097.

Natalya Vladimirovna SERGUN

(Наталья Владимировна СЕРГУН)

Gimimo data: 1973 9 20

Lytis: moteris

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narė. Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos Geležinkelių transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė. Taigi, ji rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1099.

Konstantin Evgenevich SKRYPNYK

Konstantin Evgenevich SKRYPNIK

(Константин Евгеньевич СКРЫПНИК)

Gimimo data: 1974 4 15

Lytis: vyras

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narys. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1104.

Aleksandr Viktorovich YERMOLENKO

Aleksandr Viktorovich ERMOLENKO

(Александр Викторович ЕРМОЛЕНКО)

Gimimo data: 1985 12 20

Gimimo vieta: Snezhnoe (Snižnė), Ukraina

Lytis: vyras

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narys. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1105.

Yuriy Pavlovich YUROV

(Юрий Павлович ЮРОВ)

Gimimo data: 1969 6 17

Gimimo vieta: Luhanskas, Ukraina

Lytis: vyras

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos pirmininko pavaduotojas. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1107.

Dmitry Aleksandrovich KHOROSHILOV

(Дмитрий Александрович ХОРОШИЛОВ; Дмитро Олександрович ХОРОШИЛОВ)

Gimimo data: 1982 12 20

Lytis: vyras

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1108.

Andrei Fiodorovich SOPELNIK

(Андрей Федорович СОПЕЛЬНИК; Андрiй Федорович СОПЕЛЬНИК)

Gimimo data: 1975 3 16

Lytis: vyras

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos pirmininko pavaduotojas. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1109.

Oleg Valeryevich KOVAL

(Олег Валерьевич КОВАЛЬ; Олег Валерiйович КОВАЛЬ)

Gimimo data: 1974 9 29

Lytis: vyras

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos pirmininko pavaduotojas. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1110.

Gulbakhor ISMAILOVA

(dar žinoma kaip Ismailova GULBAKHOR)

Гульбахор ИСМАИЛОВА

Gimimo data: 1959 12 22

Gimimo vieta: Uzbekistanas

Adresas: Apartment 81-83, 79 Ustabayeva Street 1000187 Tashkent, Uzbekistan

Susijęs asmuo: Alisher Usmanov, brolis

Pilietybė: Rusijos

Paso Nr.: 71 3059195 (Rusijos)

Lytis: moteris

Gulbakhor Ismailova yra Alisher Usmanov, Kremliui palankaus oligarcho, įtraukto į Sprendime 2014/145/BUSP pateiktą sąrašą, sesuo. Vokietijos federalinės kriminalinės policijos biuro (vok. Bundeskriminalamt) atlikti tyrimai parodė, kad Alisher Usmanov netiesiogiai perleido turtą savo seseriai Gulbakhor Ismailova. Visų pirma jachtos „Dilbar“ savininkė yra „Navis Marine Ltd.“ (Kaimanų salos), kurios akcininkė yra „Almenor Holdings Ltd.“ (Kipras). Visas tos kontroliuojančiosios bendrovės akcijas „The Sisters Trust“ naudai patikos pagrindu valdo „Pomerol Capital SA“ (Šveicarija). Nuo 2017 m. Alisher Usmanov nebėra šios patikos bendrovės akcininkas, todėl jo sesuo Gulbakhor Ismailova liko vienintelė jachtos „Dilbar“ tikroji savininkė.

Ji taip pat siejama su prabangiu nekilnojamuoju turtu Italijoje ir Latvijoje, kurį galima susieti su jos broliu Alisher Usmanov. Ji remiasi priedangos įmonių tinklu, kad nuslėptų savo brolio turtą. Taigi, ji yra fizinis asmuo, susijęs su Alisher Usmanov (jos broliu), kuris aktyviai materialiai ar finansiškai rėmė Rusijos sprendimus priimančius asmenis, atsakingus už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir aktyviai rėmė Rusijos vyriausybės vykdomą Ukrainos destabilizavimo politiką.

2022 4 8

1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(rusų k.: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas ir vadas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Adresas: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Pulkininkas Azatbek Asanbekovich Omurbekov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), vadas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai. Jam buvo suteiktas Rusijos didvyrio vardas.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams ir buvo pramintas „Bučos skerdiku“ dėl jo tiesioginės atsakomybės už žudynes, išžaginimus ir kankinimus Bučoje.

Taigi, jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(rusų k.: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Gimimo data: 1979 5 17

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Susiję asmenys:

Alexey Mordashov (sutuoktinis)

Kirill Mordashov (posūnis)

Nikita Mordashov (posūnis)

„Nordgold“

Susiję subjektai:

„Ondero Limited“, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

„Unifirm Limited“, Kipras

„Ranel Assets Limited“, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

„Rayglow Limited“, Kipras

„ServerGroup LLC“ (Rusijos Federacija)

„KN-Holding LLC“ (Rusijos Federacija)

Marina Mordashova yra bendrovės „Severgroup“ pirmininko Alexey Mordashov gyvenimo partnerė. Alexey Mordashov savo gyvenimo partnerei Marina Mordashova per įvairias lengvatinio apmokestinimo bendroves, įskaitant „Unifirm Limited“, „Ondero Limited“ ir „Ranel Assets Limited“, kurios nuosavybės teise priklauso Marina Mordashova arba yra jos valdomos, perleido jam priklausiusias kelionių milžinės „TUI“ ir aukso bendrovės „Nordgold“ akcijas, kurių bendra vertė viršija 1,5 mlrd. EUR. Taigi, Marina Alexandrovna Mordashova yra fizinis asmuo, susijęs su į sąrašą įtrauktu asmeniu, t. y. Alexey Mordashov.

2022 6 3

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(rusų k.: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Pareigos: Rusijos Federacijos gynybos ministro pavaduotojas

Buvęs Rusijos Federacijos Nacionalinio gynybos kontrolės centro vadovas, generolas pulkininkas

Gimimo data: 1962 9 10

Gimimo vieta: Averinskaya, Syamzhensky district, Vologda (Vologdos) regionas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Generolas pulkininkas Mikhail Mizintsev yra Rusijos Federacijos gynybos ministro pavaduotojas ir buvęs Rusijos Federacijos Nacionalinio gynybos kontrolės centro vadovas. M. Mizintsev yra pramintas „Mariupolio skerdiku“ ir yra įvardijamas kaip Mariupolio apgultį prižiūrėjęs vadas; vadovaudamas Rusijos pajėgų vykdomam Mariupolio bombardavimui jis pasitelkė taktiką, kuri anksčiau buvo naudojama Alepo (Sirija) apgultyje. M. Mizintsev visų pirma kaltinamas organizavus Mariupolio miesto bombardavimus, kurių metu buvo nužudyta tūkstančiai civilių gyventojų, įskaitant Mariupolio gimdymo namų ir teatro apšaudymus artilerijos ugnimi, per kuriuos buvo nužudyta šimtai vaikų. Taigi, Mikhail Mizintsev yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

dar žinoma kaip Sandra NIKOLIĆ

(serbų k.: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Gimimo data: 1977 4 21

Gimimo vieta: Belgradas, Serbija

Susijęs asmuo: Andrey Igorevich Melnichenko (sutuoktinis)

Pilietybė: Serbijos, Kroatijos

Lytis: moteris

Paso Nr.: Kroatijos paso numeris 094949450 (galiojimo pabaigos data: 2023 12 23)

Aleksandra Melnichenko yra Andrey Igorevich Melnichenko, Rusijos pramonininko, kuris jai 2022 m. kovo 9 d. perdavė pagrindinės trąšų gamintojos „EuroChem Group“ ir anglies bendrovės „SUEK“ nuosavybę, žmona. Dabar Aleksandra Melnichenko yra tikroji šių bendrovių savininkė. Aleksandra Melnichenko naudojasi savo vyro turtu ir gauna iš to turto naudos. Jai ir jos sutuoktiniui priklauso du prabangūs mansardiniai apartamentai, kurių vertė viršija 30 mln. USD. 2022 m. kovo mėn. Aleksandra Melnichenko pakeitė savo sutuoktinį kaip „Firstline Trust“ tikroji savininkė, o „Firstline Trust“ valdo įmonė „Linetrust PTC Ltd“, kuri yra „EuroChem Group“ tikroji savininkė.

Taigi, ji yra susijusi su įtakingu verslininku, veikiančiu ekonomikos sektoriuose, užtikrinančiuose didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, kuri yra atsakinga už Krymo aneksiją ir padėties Ukrainoje destabilizavimą. Be to, Andrey Igorevich Melnichenko yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич ХУДАЙНАТОВ)

Gimimo data: 1960 9 11

Gimimo vieta: Shymkent (Šimkentas), buvusi TSRS, dabar Kazachstanas

Pilietybė: Rusijos

Paso Nr.: 753296761 (Rusijos)

Lytis: vyras

Eduard Yurevich Khudaynatov yra Rusijos verslininkas, vykdantis veiklą energetikos sektoriuje. Jis yra bendrovės „Independent Oil and Gas Company“ (NOC, „JSC Neftegazholding“), vienos iš didžiausių Rusijos privačiųjų bendrovių ir vienos iš svarbiausių naftos tiekėjų, kuri vykdo naftos ir dujų telkinių žvalgymą, tyrimą ir vystymą, naftos perdirbimą, taip pat naftos produktų gamybą ir rinkodarą, savininkas. 2015 m. bendrovės pajamos siekė 2,2 mlrd. USD.

Bendrovė „Independent Oil and Gas Company“ pastaraisiais metais iš valstybės valdomos bendrovės „Rosneft“ įgijo dideles energetikos sektoriuje veikiančių įmonių akcijų dalis ir kartu jų turėtas gavybos licencijas. Be to, NOC pardavė „Rosneft“ keletą naftos telkinių, kurie vėliau tapo projekto „Vostok Oil“ dalimi. Pastaraisiais metais „Rosneft“ taip pat sumokėjo E. Khudaynatov 9,6 mlrd. USD mainais už bendrovę, kuriai priklauso naftos telkinys Taimyre.

2019 m. bendrovės NOC ir „Rosneft“ prezidento V. Putino paprašė naudos, susijusios su jų vykdoma gavybos veikla Arkties regione, ir jis ją joms suteikė.

E. Khudaynatov yra susijęs su Rusijos oligarchu Igor Sechin ir prezidentu Vladimiru Putinu.

E. Khudaynatov ir I. Sechin kartu dirbo bendrovėje „Rosneft“, o jų bendrovės bendrai vykdo verslo veiklą energetikos sektoriuje.

2000 m. jis dirbo V. Putino pirmojoje prezidento rinkimų kampanijoje; jis ją administravo Tyumen (Tiumenės) srityje, kurioje E. Khudaynatov nuo 1997 m. buvo regioninės Dūmos narys.

Už „Rusijos pozicijos pasaulio energijos rinkoje stiprinimą ir jos investicinių perspektyvų gerinimą“ jis buvo apdovanotas ordinu „Už nuopelnus tėvynei“.

Taigi, Eduard Yurevich Khudaynatov yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei. Jis gauna naudos iš Rusijos Federacijos vyriausybės ir yra susijęs su į sąrašą įtrauktais asmenimis.

2022 6 3

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Gimimo data: 1996

Pilietybė: Rusijos

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 780103765308

Susiję asmenys: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (tėvas), Lyubov Valentinovna Prigozhina (motina), Polina Evgenievna Prigozhina (sesuo)

Susiję subjektai: „Lakhta Park“, „Lakhta Park Premium“, „Lakhta Plaza“, „Turtrans“

Lytis: vyras

Pavel Prigozhin yra Yevgeniy Prigozhin, įtakingo Rusijos verslininko, turinčio glaudžių ryšių su prezidentu V. Putinu ir Rusijos gynybos ministerija, sūnus. Yevgeniy Prigozhin yra Rusijoje įsteigto juridinio asmens teisių neturinčio karinio subjekto „Wagner Group“ („Vagnerio grupės“) finansuotojas ir neoficialus vadovas, atsakingas už samdinių dislokavimą Ukrainoje.

Bendrovė „Concord“, taip pat žinoma kaip KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, kurią Yevgeniy Prigozhin įsteigė ir kuri jam priklausė iki 2019 m. lapkričio mėn., ir grupė kitų su juo susijusių bendrovių, įskaitant „Concord Management and Consulting LLC“ ir „Megaline LLC“, gauna naudos iš didelių viešųjų sutarčių su Rusijos gynybos ministerija po Rusijos Federacijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos ir Rusijos remiamų separatistų vykdomos Rytų Ukrainos okupacijos.

Pavel Prigozhin yra anksčiau jo motinai Lyubov Valentinovna Prigozhina priklausiusių penkių bendrovių – „Beta LLC“, „Turstatus“, „Lakhta Park Premium LLC“, „Lakhta Park LLC“ ir „Lakhta Plaza LLC“ – savininkas.

Taigi, jis yra susijęs su įtakingais verslininkais arba juridiniais asmenimis, subjektais ar organizacijomis, vykdančiais veiklą ekonomikos sektoriuose, užtikrinančiuose didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir padėties Ukrainoje destabilizavimą.

Be to, Pavel Prigozhin tarnavo „Vagnerio grupėje“ Sirijoje. Jis viešai patvirtino, tarnauja „Vagnerio grupės“ dalinyje Donbaso regione ir taip dalyvauja karinėse operacijose prieš Ukrainą. Taigi, jis aktyviai remia veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Pareigos: vienas iš „Yandex N.V.“ steigėjų ir buvęs vykdomasis direktorius

Gimimo data: 1964 2 11

Gimimo vieta: Atyrau, buvusi Kazachstano Tarybų Socialistinė Respublika, TSRS, dabar Kazachstanas

Pilietybė: Rusijos, Maltos

Lytis: vyras

Arkady Yurievich Volozh yra Rusijos verslininkas, turintis verslo interesų IT ir technologijų srityse. Jis yra „Yandex“ įkūrėjas ir buvęs generalinis direktorius, kuris atsistatydino po to, kai Europos Sąjunga jį įtraukė į asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą. Jis yra vienas pagrindinių „Yandex“, kuri yra didžiausia interneto bendrovė Rusijoje, valdanti populiariausią Rusijos paieškos sistemą, akcininkų. „Yandex“ vykdo veiklą IRT sektoriuje ir tai Rusijos Federacijos vyriausybei atneša dideles mokestines pajamas.

Rusijos valstybiniai bankai, pavyzdžiui, „Sberbank“ ir VTB, yra „Yandex“ akcininkai ir investuotojai.

2019 m. „Yandex“ pritarė restruktūrizavimui, po kurio privilegijuotos akcijos (angl. „golden share“) buvo suteiktos naujai įsteigtam Viešojo intereso fondui, sukurtam „ginti Rusijos Federacijos interesus“. Pasitelkdama šį Viešojo intereso fondą Rusijos Federacijos vyriausybė gali naudotis veto teise į nustatytą sąrašą įtrauktais klausimais, pavyzdžiui, materialinės intelektinės nuosavybės pardavimo ir Rusijos naudotojų asmens duomenų pardavimo ar perdavimo užsienio bendrovėms klausimais, kurie abu laikomi turinčiais įtakos Rusijos „nacionaliniams interesams“. Bendrovei „Yandex“ taip pat tenka atsakomybė už valstybinės žiniasklaidos ir naratyvų propagavimą jos paieškos rezultatuose, taip pat už Kremliui kritiško turinio, pavyzdžiui, turinio, susijusio su Rusijos agresijos karu prieš Ukrainą, rango pažeminimą ir jo pašalinimą. Nuo karo pradžios „Yandex“ laikėsi Rusijos Federacijos vyriausybės vykdomos informavimo politikos ir cenzūros. „Yandex“ paieškos sistemos rezultatai atitiko Rusijos valdžios institucijų reikalavimus – rodomi tik Rusijos karui palankios propagandos šaltiniai. Be to, „Yandex“ padėjo interneto svetainėms prastumti melagingus ir prorusiškus teiginius apie invaziją į Ukrainą, siekiant pelno iš skaitmeninės reklamos.

Taigi, A. Volozh yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Be to, jis materialiai ar finansiškai rėmė Rusijos Federacijos vyriausybę ir yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą.

2022 6 3

1192.

Yevgeniy Vitalievich BALYTSKIY

(rusų k.: Евгений Витальевич БАЛИЦКИЙ)

(dar žinomas kaip Yevhen Vitaliiovych BALYTSKIY)

(ukrainiečių k.: Євген Вiталiйович БАЛИЦЬКИЙ)

Gimimo data: 1969 12 10

Gimimo vieta: Melitopolis, Ukraina

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: vyras

Yevgeniy Balytskiy bendradarbiavo su Rusijos valdžios institucijomis Ukrainos Melitopolio mieste. Po to, kai buvo pagrobtas teisėtas Melitopolio meras, jis pritarė sprendimui Melitopolio mere paskirti Galina Danilchenko.

2022 m. balandžio 9 d. Rusijos valdžios institucijos Yevgeniy Balytskiy paskyrė vadinamuoju Ukrainos Zaporižios regiono gubernatoriumi. Jis pasisakė už Zaporižios regiono prijungimą prie Rusijos Federacijos. Jis aktyviai dalyvavo rengiant neteisėtus referendumus Zaporižios regione ir 2022 m. rugsėjo 30 d. pasirašė susitarimą dėl regiono stojimo į Rusijos Federaciją.

Taigi, eidamas šias pareigas ir vykdydamas šiuos veiksmus jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 7 21

1193.

Konstantin Vladimirovich IVASHCHENKO

(rusų k.: Константин Владимирович ИВАЩЕНКО;

ukrainiečių k.: Костянтин Володимирович IВАЩЕНКО)

Gimimo data: 1963 10 3

Gimimo vieta: Mariupolis, Ukraina

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: vyras

Rusijos ginkluotosioms pajėgoms užgrobus Mariupolį, 2022 m. balandžio 6 d. vadinamasis Donecko liaudies respublikos vadovas Denis Pushilin paskyrė Konstantin Ivashchenko Mariupolio meru. Jis viešai rėmė neteisėtus referendumus okupuotuose Ukrainos regionuose ir dalyvavo jiems rengiantis.

Eidamas šias pareigas, jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 7 21

1194.

Aleksandr Yurievych KOBETS

(rusų k.: Александр Юрьевич КОБЕЦ)

Oleksandr Yuriyovych KOBETS

(ukrainiečių k.: Олександр Юрiйович КОБЕЦЬ)

Gimimo data: 1959 9 27

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: vyras

Nuo 2022 m. balandžio 26 d. Rusijos valdžios institucijų paskirtas vadinamasis Chersono miesto meras. Jis palengvino Rusijos pasų išdavimą Chersono mieste.

Eidamas šias pareigas jis rėmė ir propagavo politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 7 21

1195.

Vladimir Valeryevich ROGOV

(rusų k.: Владимир Валерьевич РОГОВ)

Volodimir Valeryovich ROGOV

(ukrainiečių k.: Володимир Валерiйович РОГОВ)

Gimimo data: 1976 12 1

Gimimo vieta: Zaporizhzhia (Zaporižia), Ukraina

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: vyras

Vadinamasis Zaporižios regiono karinės ir civilinės administracijos pagrindinės tarybos atstovas. Jis nepalaikė Ukrainos valdžios institucijų ir pasisakė už tai, kad Zaporižios regionas taptų Rusijos Federacijos dalimi. Be to, jis palengvino Rusijos pasų išdavimą Melitopolio mieste ir aktyviai rėmė Rusijos Federacijos vykdomą Zaporižios regiono aneksiją, be kita ko, per energetikos infrastruktūrą.

Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 7 21

1196.

Alexandr Fedorovich SAULENKO

(rusų k.: Александр Федорович САУЛЕНКО)

Oleksandr Fedorovich SAULENKO

(ukrainiečių k.: Олександр Федорович САУЛЕНКО)

Gimimo data: 1962 5 9

Gimimo vieta: Novopetrivka, Ukraina

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: vyras

Vadinamasis Berdiansko ir Berdiansko regiono laikinosios administracijos vadovas ir Berdiansko miesto meras. Jis ragino pakeisti Berdiansko regiono kontrolę ir administravimą, kad vietoj Ukrainos ją vykdytų Rusijos Federacija. Jis palengvino Rusijos pasų išdavimą Berdiansko mieste, taip pat viešai rėmė neteisėtus referendumus okupuotuose Ukrainos regionuose ir dalyvavo jiems rengiantis.

Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 7 21

1201.

Maya Nikolaevna BOLOTOVA (gimusi TOKAREVA)

dar žinoma kaip Maiya / Mayya / Maija / Maja Nikolaevna BOLOTOVA

(Майя Николаевна БОЛОТОВА (ТОКАРЕВА)

Gimimo data: 1975 1 18

Gimimo vieta: Karaganda, Kazakhstanas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Maya Bolotova (gimusi Tokareva) yra Nikolay Tokarev, svarbios Rusijos naftos ir dujų bendrovės „Transneft“ vykdomojo direktoriaus dukra. Maya Bolotova ir jos buvusiam sutuoktiniui Andrei Bolotov priklauso prabangus nekilnojamasis turtas Maskvoje, Latvijoje ir Kroatijoje, kurio vertė daugiau nei 50 mln. USD ir kuris gali būti susijęs su Nikolay Tokarev. Ji taip pat turi ryšių su bendrove „Ronin“, kuri valdo „Transneft“ pensijų fondą. Kreipdamasi dėl Kipro pilietybės, pranešime spaudai ji nurodė „Ronin Europe“ adresą kaip savo. Be to, per savo nekilnojamojo turto bendrovę „Ostozhenka 19“ (anksčiau vadintą „RPA Esteit“) ji yra susijusi su „Ronin Trust“, kuri valdo „Transneft“ pensijų fondą. Per bendrovę „Irvin-2“, kuri priklausė jai ir Stanislav Chemezov, „Rostec“ vykdomojo direktoriaus Sergei Chemezov sūnui, Maya Bolotova yra gavusi valstybinių sutarčių, kurių vertė 8 mlrd. rublių. Šiuo metu ji kartu su Stanislav Sergeevich Chemezov turi „Gelendzhik Resort Complex – Meridian LLC“ akcijų. Taigi, Maya Bolotova yra fizinis asmuo, susijęs su į sąrašą itrauktais asmenimis, būtent savo tėvu Nikolay Tokarev ir Stanislav Chemezov.

2022 7 21

1202.

Pavel EZUBOV

(Павел EЗУБОВ)

Gimimo data: 1975 m. rugpjūčio mėn.

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Pavel Ezubov yra Oleg Deripaska, kuriam priklauso pramoninis konglomeratas „Russian Machines“, apimantis pagrindinę ginklų ir karinės įrangos teikėją Rusijos ginkluotosioms pajėgoms „Military Industrial Company“, pusbrolis. Oleg Deripaska savo pusbroliui Pavel Ezubov perleido daug turto, įskaitant kelis nekilnojamojo turto objektus Prancūzijoje per P. Ezubov priklausančią kontroliuojančiąją bendrovę, viešbutį Leche, Austrijoje, per P. Ezubov priklausančią kontroliuojančiąją bendrovę Rusijoje „Gost Hotel Management LLC“, ir bendrovės „Terra Limited“ valdymą. Taigi, Pavel Ezubov yra fizinis asmuo, susijęs su į sąrašą įtrauktu asmeniu, kuris yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba įgyvendinimą.

2022 7 21

1210.

Maria Alexeyevna LVOVA-BELOVA

(Мария Алексеевна ЛЬВОВА-БЕЛОВА)

Gimimo data: 1984 10 25

Gimimo vieta: Penza, buvusi TSRS, dabar Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Maria Alexeyevna Lvova-Belova yra prezidento įgaliotinė vaiko teisių klausimais. Ji inicijavo pilietybės suteikimo vaikams, tapusiais našlaičiais Ukrainoje, procedūros supaprastinimą. Ji yra vienas iš asmenų, labiausiai susijusių su neteisėtu Ukrainos vaikų išvežimu į Rusiją ir jų įvaikinimu rusų šeimose. Maria Alexeyevna Lvova-Belova veiksmais pažeidžiamos Ukrainos vaikų teisės ir Ukrainos teisė bei administracinė tvarka. Ji viešai rėmė Rusijos Federacijos vykdomą Donbaso regiono aneksiją. Taigi, ji yra atsakinga už veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, juos remia arba įgyvendina.

2022 7 21

1213.

Andrey Anatolyevich KOZITSYN

(Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН)

Gimimo data: 1960 6 9

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Andrey Anatolyevich Kozitsyn yra įtakingas Rusijos verslininkas. Jis yra „Ural Mining Metallurgical Company“ (UMMC / UGMK) – vieno iš didžiausių Rusijos pagrindinių prekių (įskaitant varį, cinką, anglis, auksą ir sidabrą) gamintojų – buvęs generalinis direktorius ir toliau aktyviai veikia daugelyje įvairių verslo sektorių. Jis pripažintas už jo svarbų indėlį į Rusijos ekonomiką ir Uralo regiono vystymąsi. Taigi, jis yra įtakingas Rusijos verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 7 21

1348.

Georgiy STAROSTIN

(Георгий СТАРОСТИН)

Gimimo data: 1986 12 1

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonas

Lytis: vyras

Kapitonas Georgiy Starostin yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonas G. Starostin yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1350.

Yuriy NIKONOV

(Юрий НИКОНОВ)

Gimimo data: 1984 5 9

Gimimo vieta: Baku, buvusi TSRS, dabar Azerbaidžanas

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonas

Lytis: vyras

Kapitonas Yuriy Nikonov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonas Yuriy Nikonov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1351.

Ekaterina CHUGUNOVA

(Екатерина ЧУГУНОВА)

Gimimo data: 1991 3 10

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: leitenantė

Lytis: moteris

Leitenantė Ekaterina Chugunova yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narė. Eidama šias pareigas, ji yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, leitenantė Ekaterina Chugunova yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1352.

Igor GROZA

(Игорь ГРОЗА)

Gimimo data: 1996 6 2

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: leitenantas

Lytis: vyras

Leitenantas Igor Groza yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, leitenantas Igor Groza yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1353.

Ivan POPOV

(Иван ПОПОВ)

Gimimo data: spalio 17 d., metai nežinomi

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: majoras

Lytis: vyras

Majoras Ivan Popov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, majoras Ivan Popov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1355.

Roman KUROCHKIN

(Роман КУРОЧКИН)

Gimimo data: 1985 2 25

Gimimo vieta: Chernyakhovsk (Įsrutis), Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: majoras

Lytis: vyras

Majoras Roman Kurochkin yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, majoras Roman Kurochkin yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1356.

Dmitri TIKHONOV

(Дмитрий ТИХОНОВ)

Gimimo data: 1993 1 26

Gimimo vieta: Lipetsk, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: vyresnysis leitenantas

Lytis: vyras

Vyresnysis leitenantas Dmitri Tikhonov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, vyresnysis leitenantas Dmitri Tikhonov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1358.

Anton SHATUN

(Антон ШАТУН)

Gimimo data: 1990 2 12

Gimimo vieta: Gudauta, Sakartvelas

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonas

Lytis: vyras

Kapitonas Anton Shatun yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonas Anton Shatun yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1359.

Alexey BETEKHTIN

(Алексей БЕТЕХТИН)

Gimimo data: 1987 12 7

Gimimo vieta: Vladivostokas, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonas

Lytis: vyras

Kapitonas Alexey Betekhtin yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonas Alexey Betekhtin yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1361.

Artyom CHERNOV

(Артём ЧЕРНОВ)

Gimimo data: 1988 10 13

Gimimo vieta: Kovrovas, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonas

Lytis: vyras

Kapitonas Artyom Chernov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonas Artyom Chernov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1362.

Stanislav MINKOV

(Станислав МИНКОВ)

Gimimo data: 1984 6 16

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonas

Lytis: vyras

Kapitonas Stanislav Minkov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonas Stanislav Minkov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1364.

Andrey IVANYUTIN

(Андрей ИВАНЮТИН)

Gimimo data: 1980 9 3

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: majoras

Lytis: vyras

Majoras Andrey Ivanyutin yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, majoras Andrey Ivanyutin yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1368.

Elvira OBUKHOVA

(Эльвира ОБУХОВА)

Gimimo data: 1988 6 14

Gimimo vieta: Permė, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonė

Lytis: moteris

Kapitonė Elvira Obukhova yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narė. Eidama šias pareigas, ji yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonė Elvira Obukhova yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1369.

Pavel OBUKHOV

(Павел ОБУХОВ)

Gimimo data: 1983 2 7

Gimimo vieta: Podolskas, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonas

Lytis: vyras

Kapitonas Pavel Obukhov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonas Pavel Obukhov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1370.

Vitaly YASKELAYNEN

(Виталий ЯСКЕЛАЙНЕН)

Gimimo data: 1986 10 1

Gimimo vieta: Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonas

Lytis: vyras

Kapitonas Vitaly Yaskelaynen yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonas Vitaly Yaskelaynen yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1372.

Artyom VEDENOV

(Артём ВЕДЕНОВ)

Gimimo data: 1989 2 10

Gimimo vieta: Kostroma, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: leitenantas

Lytis: vyras

Leitenantas Artyom Vedenov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Todėl leitenantas Artyom Vedenov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1375.

Evgeniy KAPSHUK

(Евгений КАПШУК)

Gimimo data: 1974 7 15

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: pulkininkas

Lytis: vyras

Pulkininkas Evgeniy Kapshuk yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio vadas. Eidamas šias pareigas jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Todėl pulkininkas Evgeniy Kapshuk yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1376.

Anton TIMOSHINOV

(Антон ТИМОШИНОВ)

Gimimo data: 1986 1 29

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: pulkininkas leitenantas

Lytis: vyras

Pulkininkas leitenantas Anton Timoshinov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio vadas. Eidamas šias pareigas jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Todėl pulkininkas leitenantas Anton Timoshinov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1378.

Robert Petrovich BARANOV

(Роберт Петрович БАРАНОВ)

Gimimo data: 1975 3 20

Gimimo vieta: Yalchiki arba Nizhny Tagil, buvusi TSRS, dabar Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: generolas majoras

Lytis: vyras

Generolas majoras Robert Baranov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) direktorius. Eidamas šias pareigas jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Todėl generolas majoras Robert Baranov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16“

Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„3.

So-called “Luhansk People’s Republic” (vadinamoji Luhansko liaudies respublika)

“Луганская народная республика” (ЛНР)

“Luganskaya narodnaya respublika” (LNR)

Oficiali informacija:

https://glava-lnr.info/

https://sovminlnr.ru/

https://nslnr.su/

Vadinamoji Luhansko liaudies respublika buvo įkurta 2014 m. balandžio 27 d. Atsakinga už 2014 m. gegužės mėn. neteisėto referendumo organizavimą. 2014 m. gegužės 12 d. paskelbta nepriklausomybė. 2014 m. gegužės 22 d. vadinamosios Donecko ir Luhansko liaudies respublikos sukūrė vadinamąją federacinę Naujosios Rusijos valstybę. Taip pažeidžiama Ukrainos konstitucinė teisė ir atitinkamai tarptautinė teisė, taigi, kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. 2022 m. spalio mėn. Rusijos Federacija aneksavo vadinamąją Luhansko liaudies respubliką, o tai yra dar vienas Ukrainos teritorinio vientisumo, taigi ir tarptautinės teisės pažeidimas.

Ji taip pat susijusi su ėmimu į separatistinę „Pietryčių armiją“ ir kitas neteisėtas ginkluotas separatistų grupuotes, taip kenkiant Ukrainos stabilumui ir saugumui.

2014 7 25

4.

So-called “Donetsk People’s Republic” (vadinamoji Donecko liaudies respublika)

“Донецкая народная республика” (ДНР)

“Donetskaya narodnaya respublika” (DNR)

Oficiali informacija:

https://dnronline.su/

https://pravdnr.ru/

https://dnrsovet.su/

https://denis-pushilin.ru/

Vadinamoji Donecko liaudies respublika paskelbta 2014 m. balandžio 7 d.

Atsakinga už neteisėto referendumo organizavimą 2014 m. gegužės 11 d.2014 m. gegužės 12 d. paskelbta nepriklausomybė.

2014 m. gegužės 24 d. vadinamosios Donecko ir Luhansko liaudies respublikos pasirašė susitarimą dėl vadinamosios federacinės Naujosios Rusijos valstybės sukūrimo.

Taip pažeidžiama Ukrainos konstitucinė teisė ir atitinkamai tarptautinė teisė, taigi, kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 m. spalio mėn. Rusijos Federacija aneksavo vadinamąją Donecko liaudies respubliką, o tai yra dar vienas Ukrainos teritorinio vientisumo, taigi ir tarptautinės teisės pažeidimas.

Ji taip pat susijusi su verbavimu į neteisėtas ginkluotas separatistų grupuotes, taip kenkiant Ukrainos stabilumui ir saugumui.

2014 7 25

5.

So-called “Federal State of Novorossiya” (vadinamoji federacinė Naujosios Rusijos valstybė)

“Федеративное государство Новороссия”

“Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Žiniasklaidos šaltiniai:

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossiia.ru/

https://vk.com/novorossiatv

2014 m. gegužės 24 d. vadinamosios Donecko ir Luhansko liaudies Respublikos pasirašė susitarimą dėl vadinamosios federacinės „Novorossiya“ valstybės sukūrimo.

Taip pažeidžiama Ukrainos konstitucinė teisė ir atitinkamai tarptautinė teisė, taigi, kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. 2022 m. spalio mėn. Rusijos Federacija aneksavo vadinamąsias Donecko ir Luhansko liaudies respublikas, taip dar kartą pažeisdama Ukrainos teritorinį vientisumą, taigi ir tarptautinę teisę.

2014 7 25

20.

Joint-stock company “Sparkling wine plant ‘Novy Svet’”

Aкционерное общество “Завод шампанских вин ‘Новый Свет’”

Anksčiau žinoma kaip: State unitary enterprise of the “Republic of Crimea”“Sparkling wine plant ‘Novy Svet’”

Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Завод шампанских вин ‘Новый Свет’”

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym “Zavod shampanskykh vin ‘Novy Svet’” ir “State enterprise sparkling wine plant ‘Novy Svet’”

Государственное предприятие Завод шампанских вин „Новый свет“ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin „Novy Svet“)

Adresas: 298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

Telefono Nr.: +7-(365) 663-35-00

+7-(365) 663-35-22

+7-978-914- 00-10

Interneto svetainė: http://nsvet-crimea.ru/

Registracijos numeris: 1179102021460

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota nesilaikant Ukrainos teisės. 2014 m. balandžio 9 d.„Krymo parlamento prezidiumas“ priėmė sprendimą Nr. 1991–6/14 „Dėl 2014 m. kovo 26 d.„Krymo Respublikos“ valstybės tarybos rezoliucijos Nr. 1836-6/14 „Dėl agropramoninio komplekso įmonių, institucijų ir organizacijų, esančių „Krymo Respublikos“ teritorijoje, nuosavybės nacionalizavimo“ pakeitimų“, kuriuo skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas valstybės įmonei „Zavod shampanskykh vin Novy Svet“ priklausantis turtas.

Taigi, Krymo „valdžios institucijos“ yra faktiškai konfiskavusios šią įmonę. 2015 m. sausio 4 d. perregistruota kaip „State unitary enterprise of the “Republic of Crimea”“Sparkling wine plant „Novy Svet““ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет““. Steigėja: „Krymo Respublikos“ žemės ūkio ministerija (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Po 2017 m. rugpjūčio 29 d. reorganizacijos perregistruota kaip „Sparkling wine plant “Novy Svet““ (Aкционерное общество ’Завод шампанских вин „Новый Свет““). Steigėja: „Krymo Respublikos“ žemės ir nuosavybės santykių ministerija“(Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

2017 m. gruodžio mėn. 100 % bendrovės „Noviy Svet Winery“ akcijų įsigijo įmonė „Yuzny Proekt LLC“, „Rossiya Bank“ patronuojamoji įmonė. Naujoji bendrovė akcininkė yra susijusi su Yuri Kovalchuk, artimu Rusijos prezidento Vladimiro Putino draugu.

2014 7 25

24.

Viešasis judėjimas „Donetsk Republic“ („Donecko Respublika“)

Общественное движение „Донецкая республика“

Oficiali informacija:

Adresas: Donetsk, Universitetskaya 19

г. Донецк, ул. Университетская, дом 19

Interneto svetainė: http://oddr.info/

El. paštas: orgotdel@oddr.info

Viešoji „organizacija“, iškėlusi kandidatus 2014 m. lapkričio 2 d. ir 2018 m. lapkričio 11 d. vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamuosiuose rinkimuose. Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos teisė, todėl jie yra neteisėti.

Taigi, oficialiai dalyvaudama neteisėtuose „rinkimuose“ ši organizacija aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje. Ją įkūrė Andriy PURGIN, o jai vadovavo Alexander ZAKHARCHENKO. 2018 m. iškėlė Denis PUSHYLIN kandidatūrą į vadinamosios Donecko liaudies respublikos „vadovo“ pareigas. Jis viešai rėmė Rusijos Federacijos vykdomą Donecko aneksiją.

2014 11 29

25.

Viešasis judėjimas „Peace to Luhansk Region“ („Taika Luhansko regionui“) („Mir Luganschine“) Общественное движение „Мир Луганщине“

Adresas: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukraine

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

Interneto svetainė: https://mir-lug.info/

El. paštas: info@mir-lug.info

Viešoji „organizacija“, pateikusi kandidatus 2014 m. lapkričio 2 d. ir 2018 m. lapkričio 11 d. vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamuosiuose rinkimuose. Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos teisė, todėl jie yra neteisėti. Nuo 2018 m. vasario 17 d. šiai organizacijai pirmininkauja Leonid PASECHNIK, todėl ji yra susijusi su Tarybos į sąrašą įtrauktu asmeniu. Ji taip pat dalyvavo Jungtinės Rusijos partijos verbavimo veikloje aneksuotose teritorijose.

Taigi, oficialiai dalyvaudama neteisėtuose „rinkimuose“ ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

28.

Luhansk Economic Union (Luhansko ekonominė sąjunga) (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

Oficiali informacija:

Interneto svetainė: https://vk.com/public97306393

Telegrama: https://t.me/s/od_les_lnr

„Socialinė organizacija“, iškėlusi kandidatus 2014 m. lapkričio 2 d. ir 2018 m. lapkričio 11 d. vadinamosios Luhansko liaudies respublikos neteisėtuose vadinamuosiuose rinkimuose. 2014 m. iškėlė Oleg AKIMOV kandidatūrą į vadinamosios Luhansko liaudies respublikos „vadovo“ pareigas, o 2018 m. – į vadinamosios Luhansko liaudies respublikos Liaudies tarybos nario pareigas. Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos teisė, todėl jie yra neteisėti. „Luganskiy Economicheskiy Soyuz“ pirmininkės pareigas šiuo metu eina Zinaida NADION, kuri yra „Luhansko liaudies respublikos liaudies tarybos“ pirmininko pavaduotoja. Ji taip pat dalyvavo Jungtinės Rusijos partijos verbavimo veikloje aneksuotose teritorijose.

Taigi, oficialiai dalyvaudama neteisėtuose „rinkimuose“ ši organizacija aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

41.

“State Unitary Enterprise of the Crimean Republic ‘Crimean Sea Ports’” (Krymo Respublikos valstybės unitarinė įmonė „Crimean Sea Ports“)

(“Государственное унитарное предприятие Республики Крым ‘Крымские морские порты’”) įskaitant filialus:

Feodosia Commercial Port (Feodosijos komercinis uostas),

Kerch Ferry (Kerčės keltas),

Kerch Commercial Port (Kerčės komercinis uostas)

Adresas: 28 Kirova Street, Kerch 298312, Crimea

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

Interneto svetainė: https://crimeaports.ru

El. paštas: info@crimeaport.ru

Valstybinės registracijos numeris: 1149102012620

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 9111000450

Telefono Nr.: +7(36561)-3-93-10, 3-93-19; +7(36561)-3-95-16

Įsteigta: 2014 6 6

2014 m. kovo 17 d.„Krymo parlamentas“ priėmė Rezoliuciją Nr. 1757–6/14 dėl kai kurių bendrovių, priklausančių Ukrainos infrastruktūros arba žemės ūkio ministerijoms, nacionalizavimo, o 2014 m. kovo 26 d. – Rezoliuciją Nr. 1865–6/14 dėl valstybės įmonės „Crimean Sea Ports“ („О Государственном предприятии „Крымские морские порты““), kuriomis skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas kelioms valstybės įmonėms, kurios buvo sujungtos su Krymo Respublikos valstybės unitarine įmone „Crimean Sea Ports“, priklausantis turtas. Taigi, faktiškai tos įmonės buvo konfiskuotos Krymo „valdžios institucijų“, o „Crimean Sea Ports“ gavo naudos dėl jų nuosavybės teisių neteisėto perdavimo.

2017 9 16

42.

AO “Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg”

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Adresas: 7 Yablochkova street, St. Petersburg, 197198 Russia

Interneto svetainė: https://eng.gpsm.ru/

El. paštas: office@spb.gpsm.ru

Telefono Nr.: (812) 498 08 14

Valstybinės registracijos numeris: 1037828021660

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7826717210

AO „Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg“ parengė Kerčės tilto projektą ir taip dalyvavo jį statant; Kerčės tiltu Rusija sujungiama su neteisėtai aneksuotu Krymo pusiasaliu. Taigi, ji remia neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Adresas: 6 Barklaya street, Bld. 5 Moscow, 121087 Russia

Interneto svetainė: www.mostotrest.ru

El. paštas: info@mostro.ru

mostro@mostro.ru

Telefono Nr.: (495) 6697999

Valstybinės registracijos numeris: 1027739167246

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7701045732

„PJSC Mostotrest“ aktyviai dalyvavo statant Kerčės tiltą pagal savo valstybines sutartis dėl tilto techninės priežiūros ir dėl tilto geležinkelio dalies aptarnavimo; Kerčės tiltu Rusija sujungiama su neteisėtai aneksuotu Krymo pusiasaliu. Be to, ji nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui (Arkady Rotenberg), kuris jau yra įtrauktas į sąrašą dėl jo veiksmų, kuriais kenkiama Ukrainos suverenitetui (šiame priede nurodytas asmuo Nr. 92). Taigi, ši bendrovė padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод “Залив”

Adresas: 4 Tankistov street, 298310 Kerch, Crimea

Interneto svetainė: http://zaliv.com

El. paštas: press@zalivkerch.com, sess@zalivkerch.com, uzis@zalivkerch.com

Valstybinės registracijos numeris: 1149102028602

Telefono Nr.: +7 (36561) 33055

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 9111001119

„JSC Zaliv Shipyard“ aktyviai dalyvavo tiesiant naują geležinkelio liniją iki Kerčės tilto, kuriuo Rusija sujungiama su neteisėtai aneksuotu Krymo pusiasaliu. Taigi, ji remia neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31

45.

STROYGAZMONTAZH Joint Stock Company

STROYGAZMONTAZH Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adresas: Prospect Vernadskogo 53, Moscow, 119415 Russia

Interneto svetainė: http://www.aosgm.ru/

El. paštas: info@ooosgm.ru

Valstybinės registracijos numeris: 1077762942212

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7729588440

Tarptautinis nepatentuotas pavadinimas (INN): 9729299794

Pirminis valstybinės registracijos numeris (PSRN): 1207700324941, KPP 772901001

„Stroygazmontazh Corporation“ („SGM Group“) aktyviai dalyvavo statant Kerčės tiltą pagal jos valstybinę sutartį dėl tilto statybos; Kerčės tiltu Rusija sujungiama su neteisėtai aneksuotu Krymo pusiasaliu. Taigi, ši bendrovė padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31

46.

Stroygazmontazh-Most OOO (SGM-Most OOO)

OOO Стройгазмонтаж-Мост

(ООО СГМ-Мост)

Adresas: Barklaya street 6, building 7 Moscow, 121087 Russia

Registracijos identifikacinis numeris: 1157746088170

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7730018980

El. paštas: kerch-most@yandex.ru

Interneto svetainė: http://kerch-most.ru/

„OOO Stroygazmontazh Most“ buvo vadovaujančio rangovo – bendrovės „Stroygazmontazh“ – patronuojamoji bendrovė, kuri valdė tilto per Kerčės sąsiaurį statybos projektą ir dalyvavo jo statyboje. Be to, ji nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui (Arkady Rotenberg), kuris jau yra įtrauktas į sąrašą dėl jo veiksmų, kuriais kenkiama Ukrainos suverenitetui (šiame priede nurodytas asmuo Nr. 92). Taigi ši bendrovė padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО “ВАД”

Adresas:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019, Russia;

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg, 195267, Russia

Registracijos identifikacinis numeris: 1037804006811 (Rusija)

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7802059185

Interneto svetainė: www.zaovad.com

El. paštas: office@zaovad.com

Telefono Nr.: (812) 328-89-80

„CJSC VAD“ yra pagrindinis rangovas, atsakingas už greitkelio „Tavrida“ Kryme, kelio per Kerčės tiltą ir privažiuojamųjų kelių prie jo statybą. Greitkelis „Tavrida“ užtikrins galimybę transporto priemonėms patekti į Krymą per naujai nutiestų kelių, kurie yra pagrindinė jungtis su Kerčės tiltu, sistemą. Taigi, „CJSC VAD“ padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai, savo ruožtu, toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31

48.

Joint-stock company “Lenpromtransproyekt” (АО “Ленпромтранспроект”)

Adresas: Kondrat’yevskiy Prospekt, 15, building 5/1, 223 St. Petersburg 195197, Russian Federation

Registracijos identifikacinis numeris (OGRN Nr.): 1027809210054

Mokesčių identifikacinis numeris (INN Nr.): 7825064262

Interneto svetainė: https://lptp.ru/

El. paštas: ptp@sp.ru, lptp.buh@yandex.ru

Akcinė bendrovė „Lenpromtransproyekt“ dalyvavo įgyvendinant projektą, kurio tikslas – sujungti neteisėtai aneksuoto Krymo ir Rusijos geležinkelio infrastruktūrą; ji suprojektavo geležinkelio prieigą prie tilto per Kerčės sąsiaurį ir teikė architektūrinės priežiūros paslaugas statant Rusiją ir neteisėtai aneksuotą Krymo pusiasalį jungiantį tiltą. Taigi, ši įmonė padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2020 10 1

51.

First Crimean Insurance Company

(Крымская первая страховая компания)

Adresas: Sevastopol, st. Portovaya, d. 17, office 301; Simferopol, Ekaterininskaya (Karl Marx) Street, 29, Autonomous Republic of Crimea

Registracijos identifikacinis numeris (OGRN Nr.): 1149102007933

Mokesčių identifikacinis numeris (INN Nr.): 9102006047

Interneto svetainė: https://kpsk-ins.ru/about

El. paštas: info@kspk-ins.ru

„First Crimean Insurance Company“ dalyvavo įgyvendinant projektą, kurio tikslas – sujungti neteisėtai aneksuoto Krymo ir Rusijos geležinkelio infrastruktūrą; ji apdraudė tilto per Kerčės sąsiaurį statybą. Taigi, ši įmonė padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2020 10 1

53.

Bank Rossiya

(Банк “Россия”)

Įsteigtas 1990 6 27

Adresas: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Interneto svetainė: Abr.ru

Susiję asmenys: Dmitri LEBEDEV (pirmininkas); Yuriy KOVALCHUK (didžiausias akcininkas)

El. paštas: bank@abr.ru

Licencijos numeris: 328

Tarptautinis nepatentuotas pavadinimas (INN): 7831000122

OGRN Nr.: 1027800000084

„Bank Rossiya“ yra Rusijos Federacijos vyriausiųjų pareigūnų asmeninis bankas. Vykdydamas savo veiklą „Bank Rossiya“ remia Rusijos sprendimus priimančius asmenis, atsakingus už Krymo aneksiją arba Rytų Ukrainos destabilizavimą, ir gauna iš jų naudos.

„Bank Rossiya“ priklauso svarbi „National Media Group“ kapitalo dalis; ši grupė kontroliuoja televizijos stotis, kurios aktyviai remia Rusijos vyriausybės politiką destabilizuoti Ukrainą. Nuo tada, kai buvo neteisėtai aneksuotas Krymas, „Bank Rossiya“ atidarė filialus visame Kryme ir Sevastopolyje. „Bank Rossiya“ taip pat suteikė paskolą Federalinei valstybinei unitarinei įmonei „Crimean Railway“ ir remia geležinkelio per Krymo tiltą statybą. Taigi, „Bank Rossiya“ finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui ir į jį kėsinamasi.

Susijęs su Yuriy Valentinovich Kovalchuk – didžiausiu „Bank Rossiya“ akcininku.

2022 2 23

54.

PROMSVYAZBANK

(“ПАО Промсвязьбанк”)

Įsteigtas 1995 m.

Adresas: Building 22 Smirnovskaya Street 10 Moscow 109052 Russia;

Interneto svetainė: psbank.ru

Susiję asmenys: Petr Fradkov, generalinis direktorius

Telefono Nr.: 8 (800) 333 0303, +7 495 787 33 33

OGRN Nr.: 1027739019142

Tarptautinis nepatentuotas pavadinimas (INN): 7744000912

„PROMSVYAZBANK“ yra Rusijos valstybei nuosavybės teisėmis priklausantis bankas, kuris teikia finansinę paramą Rusijos gynybos sektoriui ir Rusijos karinėms pajėgoms; jis atsakingas už masinį Rusijos karinių pajėgų dislokavimą prie sienos su Ukraina ir už Rusijos karinių pajėgų buvimą Krymo pusiasalyje.

„PROMSVYAZBANK“ nurodymus tiesiogiai duoda Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas, taigi bankas tiesiogiai teikia finansinę ir materialinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Rytų Ukrainos destabilizavimą ir neteisėtą Krymo aneksiją.

„PROMSVYAZBANK“ vykdo veiklą Krymo pusiasalyje.

2022 2 23

55.

VEB.RF

(dar žinomas kaip Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Įsteigtas 1922 m. kaip bankas, o 2007 m. kaip plėtros institutas

Adresas: Vozdvizhenka Street, 10, Moscow, 125009, Russian Federation.

Registruotoji buveinė: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia

El. paštas: info@veb.ru

Interneto svetainė: veb.ru

Susiję asmenys: Igor Shuvalov, pirmininkas

Telefono Nr.: +7 (495) 604 63

„VEB.RF“ yra viena iš svarbiausių finansų plėtros įstaigų, kurios pirmininką tiesiogiai skiria Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas ir kuri nurodymus gauna tiesiogiai iš jo. „VEB.RF“ yra svarbus Rusijos vyriausybės pajamų šaltinis ir valdo valstybinius pensijų fondus.

„VEB.RF“ atlieka aktyvų vaidmenį diversifikuojant Rusijos Federacijos gynybos sektorių ir turi projektų su gynybos pramonės bendrovėmis, įskaitant „Rostec“, kuri remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir į juos kėsinamasi.

„VEB“ suteikė paskolas mažosioms ir vidutinėms įmonėms Kryme ir laiko jį „prioritetiniu regionu“, taip pat palaiko partnerystes su Krymo reikalų ministerija, atsakinga už aneksuotos Autonominės „Krymo Respublikos“ integravimą į Rusijos Federaciją.

Vykdydama šią veiklą „VEB.RF“ aktyviai teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją arba Rytų Ukrainos destabilizavimą, arba gauna naudos iš jų.

2022 2 23

56.

Gas Industry Insurance Company SOGAZ

(Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности АО “СОГАЗ”)

Adresas: St. Dobroslobodskaya, 19; 105066, Moscow, Russian Federation

Telefono Nr.:

+7 8(495) 234-44-24

+7 8 800 333 0 888

Interneto svetainė: https://sogaz.ru

El. paštas: sogaz@sogaz.ru; cf@sogaz.ru

OGRN Nr.: 1027739820921

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7736035485

Akcinė bendrovė „Gas Industry Insurance Company SOGAZ“ apdraudė geležinkelio infrastruktūros, jungiančios tiltą per Kerčės sąsiaurį ir Tamano uostą, statybą ir perdraudė tilto per Kerčės sąsiausrį statybą. Taigi, ji rėmė neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 2 28

57.

ROSNEFT AERO (RN AERO)

(rusų k.: Роснефть-Аэро / РН-Аэро)

Adresas: 15, Malaya Kaluzhskaya Str., Moscow, 119071, Russian Federation

Schipok street 18, Moscow, 115093, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (499) 517 76 56, +7 (499) 517-76-55 (faks.)

Interneto svetainė: https://www.rosneft-aero.ru/en/

El. paštas: info@rn-aero.rosneft.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 7705843041

Valstybinės registracijos numeris: 1087746656711

„Rosneft Aero“ tiekia reaktyvinius degalus Simferopolio oro uostui, kuris užtikrina oro susisiekimą tarp neteisėtai aneksuotos Krymo ir Sevastopolio teritorijos bei Rusijos. Tokiu būdu ji prisideda prie Krymo pusiasalio integravimo į Rusijos Federaciją.

Taigi, „Rosneft Aero“ materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

58.

JSC ROSOBORONEXPORT

(rusų k.: AO Рособоронэкспорт)

Adresas: 27 Stromynka Str., Moscow, 107076, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (495) 534 61 53 / +7 (495) 534 61 83

Interneto svetainė: http://roe.ru/eng/

El. paštas: roe@roe.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 7718852163

Registracijos numeris: 1117746521452

„Rosoboronexport“ yra vienintelė oficiali Rusijos valstybinė karinių ir dvejopo naudojimo prekių, technologijų ir paslaugų eksporto ir importo tarpininkė. „Rosoboronexport“ yra „Rostec“ – valstybės įmonės, prižiūrinčios karinių technologijų mokslinius tyrimus ir plėtrą, ir nuosavybės teise valdančios kelias gamyklas, vaidinančias esminį vaidmenį tų technologijų panaudojimui karo lauke, patronuojamoji bendrovė. Prekyba ginklais yra svarbus tvirtos valiutos šaltinis Rusijos vyriausybei. Jis taip pat naudojamas siekiant Rusijos ekonominių ir strateginių tikslų. 2000–2020 m. „Rosoboronexport“ užsienio klientams pardavė ginklų už 180 mlrd. USD.

Taigi, „Rosoboronexport“ yra susijusi su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 15

59.

JSC NPO High Precision Systems

(rusų k.: АО НПО Высокоточные комплексы)

Adresas: 7 Kievskaya Str., Moscow, 121059, Russian Federation

21 str. 1, bulvar Gogolevski, Moscow, 119019, Russian Federation

Telefono Nr.:+7 (495) 981-92-77, faks. Nr.: +7 (495) 981-92-78

El. paštas: npovk@npovk.ru

Interneto svetainė: https://www.npovk.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 7704721192

Valstybinės registracijos numeris: 1097746068012

Bendrovė „High Precision Systems“ yra Rusijos ginklų kūrėja ir gamintoja. Ji – viena iš Rusijos taktinių balistinių raketų sistemų konstravimo ir gamybos lyderių. „High Precision Systems“ yra „Rostec“ patronuojamoji bendrovė.

Rusijos ginkluotosios pajėgos naudojo „High Precision Systems“ pagamintus ginklus per neteisėtą Rusijos invaziją į Ukrainą 2022 m. Taigi, „High Precision Systems“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

60.

JSC Kurganmashzavod

(rusų k.: ПАО Курганмашзавод)

Adresas: 17 1J Mashinostroitely Ave., 640021, Kurgan, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (3522) 23-20-83, +7 (3522) 47-19-99; fakso Nr.: +7 (3522) 23-20-71, +7 (3522) 23-20-82

El. paštas: kmz@kmz.ru

Interneto svetainė: https://www.kurganmash.ru

https://www.kmz.ru/kontakty/

Mokesčių mokėtojo numeris: 4501008142

Valstybinės registracijos numeris: 1024500521682

„Kurganmashzavod“ yra svarbi Rusijos karinio pramoninio komplekso bendrovė. Pėstininkų kovos mašinas „BMP-3“, kurias „Kurganmashzavod“ teikė Rusijos ginkluotosioms pajėgoms, Rusija naudojo per neteisėtą invaziją į Ukrainą 2022 m.

Taigi, „Kurganmashzavod“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

61.

JSC Russian Helicopters

(rusų k.: AO Вертолеты России)

Adresas: 1 Bolshaya Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (495) 627-55-45

Interneto svetainė: http://www.russianhelicopters.aero

El. paštas: info@rhc.aero

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7731559044

Valstybinės registracijos numeris: 1077746003334

„Russian Helicopters“ yra svarbi Rusijos sraigtasparnių gamybos bendrovė. „Russian Helicopters“ pagamintus karinius sraigtasparnius Ka-52 „Alligator“ Rusija naudojo per neteisėtą invaziją į Ukrainą 2022 m.

Taigi, „Russian Helicopters“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

62.

PJSC United Aircraft Corporation

(rusų k.: ПАО Объединённая авиастроительная корпорация)

Adresas: Ulansky lane, 22\1 Moscow, 101000, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (495) 926 1421

Interneto svetainė: https://www.uacrussia.ru/

https://uacrussia.ru/ru/

El. paštas: office@uacrussia.ru, hello@uacrussia.ru

Pagrindinė savininkė: „Rostec“ (valstybinė bendrovė)

Steigėjas: Vladimiras Putinas, 2006 m.

„United Aircraft Corporation“ yra Rusijos civilinių ir karinių orlaivių gamintoja. Kartu su susijusiomis bendrovėmis ji kontroliuoja 100 % Rusijos karinių orlaivių gamybos.

„United Aircraft Corporation“ pagamintus naikintuvus Rusija naudojo per neteisėtą invaziją į Ukrainą 2022 m.

Taigi, „United Aircraft Corporation“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

63.

JSC United Shipbuilding Corporation

(rusų k.: АО Объединённая Судостроительная Корпорация)

Adresas: 11 Bolshaya Tatarskaya Str., Moscow 115184, Russian Federation

Street Marat, 90, St. Petersburg, 191119, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 495 617 33 00;

+7 812494-17-42 (Sankt Peterburgas)

Interneto svetainė: https://www.aoosk.ru

El. paštas: info@aoosk.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 7838395215

Valstybinės registracijos numeris: 1079847085966

„United Shipbuilding Corporation“ yra Rusijos valstybei priklausantis laivų statybos konglomeratas, kuris yra pagrindinis karo laivų tiekėjas Rusijos kariniam jūrų laivynui. Jam priklauso daug laivų statyklų ir konstravimo biurų.

„United Shipbuilding Corporation“ pastatytas didelis desantinis laivas „Pyotr Morgunov“ (projektas 11711) dalyvavo neteisėtoje Rusijos invazijoje į Ukrainą 2022 m. „United Shipbuilding Corporation“ suprojektuotas Juodosios jūros laivyno patrulinis laivas „Vasily Bykov“ (projektas 22160) taip pat dalyvavo Rusijos agresijoje prieš Ukrainą.

Be to, „United Shipbuilding Corporation“ priklausantis konstravimo biuras „Almaz“ kūrė korvetes (projektas 22800) – kai kurios iš jų buvo statomos laivų statyklose, esančiose neteisėtai aneksuotoje Krymo ir Sevastopolio teritorijoje, taip prisidėdamas prie Krymo pusiasalio militarizavimo.

Taigi, „JSC United Shipbuilding Corporation“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

64.

JSC Research and Production Corporation URALVAGONZAVOD

(rusų k.: АО “Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод”)

Adresas: 28 Vostochnoe shosse., 622007, Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47 12

El. paštas: web@uvz.ru

Interneto svetainė: http://uralvagonzavod.ru,

https://uvzt.ru/

Savininkė: „Rostec“

Mokesčių mokėtojo numeris: 6623029538

Valstybinės registracijos numeris: 1086623002190

„Uralvagonzavod“ yra didelė Rusijos mašinų statybos bendrovė. Ji yra vienintelė tankų gamintoja Rusijoje.

Tankus T-72B3, kuriuos „Uralvagonzavod“ teikė Rusijos ginkluotosioms pajėgoms, Rusija naudojo per neteisėtą invaziją į Ukrainą 2022 m. Taigi, „Uralvagonzavod“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

65.

JSC Zelenodolsk Shipyard [A.M. Gorky Zelenodolsk Plant]

(rusų k.: АО “Зеленодольский завод имени А. М. Горького”)

Adresas: 5, Zavodskaya Str., 422546 Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Telefono Nr.:+7 (84371) 5-76-10; fakso Nr.: +7 (84371) 5-78-00

Interneto svetainė: https://www.zdship.ru

El. paštas: nfo@zdship.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 1648013442

Valstybinės registracijos numeris: 1031644204514

„Zelenodolsk Shipyard“ yra viena didžiausių Rusijos laivų statybos įmonių. Ji pastatė Juodosios jūros laivyno patrulinį laivą „Vasily Bykov“, kuris 2022 m. dalyvavo neteisėtoje Rusijos invazijoje į Ukrainą. 2022 m. vasario 24 d.„Vasily Bykov“ atakavo Ukrainos kareivius, ginančius Gyvačių salą.

Taigi, „Zelenodolsk Shipyard“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

66.

JSC Arzamas Machine-Building Plant

(АО “Арзамасский машиностроительный завод”)

Adresas: Ulitsa 9 Maya, 2, Arzamas, Nizhny Novgorod Oblast, 607220 Russian Federation

Telefono Nr.: +7 831 4740780

Interneto svetainė: amz.ru

El. paštas: oao_amz@amz.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 5243001767

Valstybinės registracijos numeris: 1025201335730

„Arzamas Machine-Building Plant“ yra Oleg Deripaska karinės pramonės bendrovės dalis. Ji gamina desantinius šarvuočius „BTR-80“, kuriuos Rusija naudojo neišprovokuotos karinės agresijos prieš Ukrainą 2022 m. metu.

Taigi, „Arzamas Machine-Building Plant“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

67.

JSC Ruselectronics

(АО “Росэлектроника”)

Adresas: Vereiskaya Str., 29, p. 141., Moscow 115184, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 495 777 42 82

Interneto svetainė: https://www.ruselectronics.ru/

El. paštas: info@ruselectronics.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 7710277994

Valstybinės registracijos numeris: 1027739000475

Patronuojančioji bendrovė: „ROSTEC“

Bendrovė „Ruselectronics“ yra Rusijos elektronikos kontroliuojančioji bendrovė, kuri priklauso bendrovei „Rostec“.

„JSC Sozvezdie Concern“, kuri yra kontroliuojančiosios bendrovės „Ruselectronics“ dalis, suprojektuotas ir pagamintas daugiafunkces elektronines kovos ginklų sistemas „Borisoglebsk-2“ Rusijos ginkluotosios pajėgos naudojo neišprovokuotos Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą 2022 m. metu. Prieš tai sistema „Borisoglebsk-2“ buvo naudojama separatistinės vadinamosios Luhansko liaudies respublikos teritorijoje Rytų Ukrainoje.

Taigi, „Ruselectronics“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

68.

JSC Tactical Missiles Corporation (KTRV)

(АО “Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение”, КТРВ)

Adresas: 141080, Moscow region, Korolev, Ilyicha str., 7, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (495) 542-57-09; fakso Nr.: +7 (495) 511-94-39

Interneto svetainė: http://www.ktrv.ru

El. paštas: kmo@ktrv.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 5099000013

Valstybinės registracijos numeris: 1035003364021

„Tactical Missiles Corporation“ kuria, gamina, modernizuoja, remontuoja ir prižiūri Rusijos ginkluotųjų pajėgų strategines ir taktines aviacijos didelio tikslumo „oras-žemė“ ir „oras-oras“ ginklų sistemas ir unifikuotas jūrų ginklų sistemas. „Tactical Missiles Corporation“ pagamintus ginklus Rusija naudojo neišprovokuotos karinės agresijos prieš Ukrainą 2022 m. metu.

Taigi, ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

69.

JSC Kalashnikov Concern

(АО Концерн “Калашников”)

Adresas: Deryabina avenue, 3B, Izhevsk 394018, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 341 250 47 47

Interneto svetainė: https://kalashnikovgroup.ru/

El. paštas: personal@kalashnikovconcern.ru

Patronuojančioji bendrovė: Rostec

Mokesčių mokėtojo numeris: 1832090230

Valstybinės registracijos numeris: 1111832003018

„Kalashnikov Concern“ yra Rusijos kariuomenės įrangos, įskaitant asmeninius šautuvus, raketas ir transporto priemones, kūrėja ir gamintoja. Ją tiesiogiai kontroliuoja įmonė „Rostec“.

Rusijos ginkluotosios pajėgos naudojo „Kalashnikov Concern“ pagamintas „Vikhr-1“ valdomas priešlėktuvines raketas ir automatus „AK-12“ neišprovokuotos Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą 2022 m. metu.

Taigi, „JSC Kalashnikov Concern“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

70.

JSC UEC Klimov

(АО “ОДК-Климов”)

Adresas: 11, Kantemirovskaya st., St. Petersburg 194100, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (812) 454 71 00

Fakso Nr.: +7 (812) 647 00 29

Interneto svetainė: https://www.klimov.ru/en

El. paštas: klimov@klimov.ru

Patronuojančioji bendrovė: Rostec

„JSC UEC Klimov“ yra pirmaujanti Rusijos karinių ir civilinių orlaivių dujų turbininių variklių projektuotoja ir gamintoja. Ji yra „United Engine Corporation“ dalis.

Ji gamina variklius, montuojamus sraigtasparniuose „Ka-52“, kuriuos Rusija naudojo neišprovokuotos karinės agresijos prieš Ukrainą 2022 m. metu, be kita ko, Hostomelio mūšyje.

Taigi, „JSC UEC Klimov“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

71.

LLC Military Industrial Company

(ООО Военно-промышленная компания)

Adresas: Rochdelskaya st., 15/8, 3 floor, r. 10-14, Moscow, 123376, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (495) 662-10-57

Interneto svetainė: https://milindcom.ru

El. paštas: secrvpk@milindcom.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 7703602065

Valstybinės registracijos numeris: 1067746915191

„Military Industrial Company“ yra svarbi ginklų ir karinės įrangos tiekėja Rusijos ginkluotosioms pajėgoms. Ji yra „Russian Machines“ dalis ir priklauso Oleg Deripaska.

„Arzamas Machine-Building Plant“, kuri yra „Military Industrial Company“ dalis, gamina desantinius šarvuočius „BTR-80“, kuriuos Rusija naudojo neišprovokuotos karinės agresijos prieš Ukrainą 2022 m. metu.

Taigi, „Military Industrial Company“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

72.

PO More Shipyard

(Акционерное Общество Судостроительный Завод “Море”)

Adresas: Desantnikov 1, Primorskiy, Fedosia, Crimea, 298176

Telefono Nr.: +7 (36562) 29-3-22

Interneto svetainė: https://moreship.ru/main/

El. paštas: office@moreship.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 9108124167

Valstybinės registracijos numeris: 1199112021140

„More Shipyard“ yra karo laivų tiekėja Rusijos kariniam laivynui. Rusijos Federacijai neteisėtai aneksavus Krymo pusiasalį Rusijos Federacija nacionalizavo šią bendrovę ir suteikė Rusijos valstybės licenciją ginklų ir karinės įrangos kūrimui, gamybai, testavimui, instaliavimui, surinkimui, techninei priežiūrai, remontui, naudojimui ir prekybai.

Ji gamino korvetes (projektas 22800) Rusijos kariniam laivynui, kurios prisidėjo prie neteisėtai aneksuoto Krymo militarizavimo. Be to, bendrovės logotipe naudojamas karinis simbolis „Z“, kurį naudoja Rusijos propaganda siekdama propaguoti neišprovokuotą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą.

Taigi, ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, jos nuosavybė buvo perleista pažeidžiant Ukrainos teisę.

2022 4 8

73.

JSC Omsk Transport Machine Factory Omsktransmash

(AO Омский завод транспортного машиностроения “ОМСКТРАНСМАШ”)

Adresas: Krasnyy Pereulok 2, 644020 Omsk, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (3812) 44 61 03

Interneto svetainė: http://transmash-omsk.ru

El. paštas: info@transmash-omsk.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 5505204171

Valstybinės registracijos numeris: 1085543060734

„Omsktransmash“ yra valstybės valdoma inžinerijos bendrovė, veikianti Omske (Rusija). Ji gamina daugkartinius raketų paleidimo įrenginius „TOS-1A“, kurie šaudo termobarines raketas.

„Omsktransmash“ tiekia įrenginius „TOS-1A“ Rusijos ginkluotosioms pajėgoms. 2022 m. Rusija naudojo įrenginius „TOS-1A“ neišprovokuotos karinės agresijos Ukrainą metu.

Taigi, ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

74.

JSC Russian Machines

(ООО “Русские машины”)

dar žinoma kaip JSC Nizhegorodskie Avtomobili

(ОАО Нижегородские автомобили)

Adresas: 352330, Krasnodar region, Ust-Labinsk, Ust-Labinsky district, st. Mira, 116 K.D, kv.2, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (495) 653 82 07

Interneto svetainė: rm.ru

El. paštas: info@rm.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 2373000582

Valstybinės registracijos numeris: 1112373000596

„JSC Russian Machines“ (dar žinoma kaip „JSC Nizhegorodskie Avtomobili“) yra pramoninis konglomeratas, kuris priklauso Oleg Deripaska. Šiam konglomeratui priklauso ir „Military Industrial Company“ bei „Arzamas Machine-Building Plant“, kurios gamina desantinius šarvuočius „BTR-80“, kuriuos Rusija naudojo neišprovokuotos karinės agresijos prieš Ukrainą 2022 m. metu.

Taigi „JSC Russian Machines“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

75.

JSC Sozvezdie Concern

(АО Концерн „Созвездие“)

Adresas: Plekhanovskaya Str., 14, Voronezh 394018, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 473 252 52 52

Interneto svetainė: https://www.sozvezdie.su

El. paštas: office@sozvezdie.su

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 366127502

Valstybinės registracijos numeris: 1053600445337

„JSC Sozvezdie Concern“ yra elektroninės kovos įrangos, radijo komunikacijos įrangos, elektroninių atsakomųjų priemonių sistemų bei įrangos projektuotoja ir gamintoja.

„JSC Sozvezdie Concern“ suprojektuotas ir pagamintas daugiafunkces elektronines kovos ginklų sistemas „Borisoglebsk-2“ Rusijos ginkluotosios pajėgos naudojo neišprovokuotos karinės agresijos prieš Ukrainą 2022 m. metu. Prieš tai ši sistema „Borisoglebsk-2“ buvo naudojama separatistinės vadinamosios Luhansko liaudies respublikos teritorijoje Rytų Ukrainoje.

Taigi, „JSC Sozvezdie Concern“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

76.

JSC Research and Industrial Concern „Machine Engineering Technologies“ – JSC RIC TECMASH

(Холдинговая компания АО “Научно-производственный концерн “Технологии машиностроения””)

Adresas: Bolshaya Tatarskaya Str. 35/5, Moscow 115184, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 495 459 98 81

Interneto svetainė: http://tecmash.ru

El. paštas: info@tecmash.ru

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7743813961

Valstybinės registracijos numeris: 1117746260477

Koncernas „Tecmash“ yra svarbus raketų ir šaudmenų, kuriuos naudoja Rusijos ginkluotosios pajėgos, projektuotojas ir gamintojas. Jis yra „Rostec“ patronuojamoji įmonė.

Jai pavaldi bendrovė „NPO Splav“ gamina daugkartinio raketų paleidimo įrenginius „BM-27 Grad“ ir „BM-30 Smerch“, kuriuos naudojo Rusija neišprovokuotos karinės agresijos prieš Ukrainą 2022 m. metu. Rusijos ginkluotosios pajėgos naudojo daugkartinio raketų paleidimo įrenginius „BM-27 Uragan“ ir „BM-30 Smerch“, kad šaudytų kasetinius šaudmenis į civilinius taikinius Ukrainoje, dėl to buvo pareikalauta daug aukų.

Taigi, „Tecmash“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

77.

PJSC United Engine Corporation

(АО “Объединенная двигателестроительная корпорация”)

Adresas: 16, Budyonny Avenue, Moscow, 105118, Russian Federation

Telefono Nr.: +7(495) 232 55 02, +7(499) 558 18 94

Interneto svetainė: https://www.uecrus.com

El. paštas: info@uecrus.com

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7731644035

Valstybinės registracijos numeris: 1107746081717

„United Engine Corporation“ yra „Rostec“ patronuojamoji įmonė, kuri projektuoja, gamina ir aptarnauja karinę aviaciją, raketų variklius ir jūrinius dujų turbininius variklius.

„JSC UEC Klimov“, kuri yra viena iš bendrovių, priklausančių „Official United Engine Corporation“, gamina variklius, montuojamus sraigtasparniuose „Ka-52“, kuriuos Rusija naudojo neišprovokuotos karinės agresijos prieš Ukrainą 2022 m. metu, be kita ko, Hostomelio mūšyje.

Taigi, „United Engine Corporation“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

78.

Yantar Shipyard

(Прибалтийский судостроительный завод “Янтарь”)

Adresas: 1 Guskova square, 236005, Kaliningrad, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (4012) 61 30 83

Interneto svetainė: https://shipyard-yantar.ru/en

El. paštas: office@shipyard-yantar.ru

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 3900000111

Valstybinės registracijos numeris: 1023901861213

„Yantar Shipyard“ priklauso „United Shipbuilding Corporation“, Rusijos valstybės valdomam laivų statybos konglomeratui, kuris yra pagrindinis karo laivų tiekėjas Rusijos kariniam jūrų laivynui.

Gamykla pastatė „Pyotr Morgunov“ (projektas 11711) – didelį orlaivių nusileidimo laivą, kurį Rusija naudojo 2022 m. vykdydama neišprovokuotą karinę agresiją prieš Ukrainą.

Taigi, ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

80.

Novikombank

Новикомбанк

Bendrovės rūšis: akcinis komercinis bankas

Adresas: Bld.1, Polyanka Bolshaya str. 50/1, Moscow, 119180, Russian Federation

Registracijos vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Registracijos numeris: 1027739075891

Susiję asmenys: Georgieva Elena ALEKSANDROVNA (Valdybos pirmininkė), Andrey Valeryevich KONDRATYEV (Direktorių valdybos pirmininkas)

Susijęs subjektas: „Rostec“ (valstybinė korporacija „Rusijos technologijos“)

„Novikombank“ yra svarbaus Rusijos valstybės valdomo gynybos konglomerato „Rostec“ (Russian Technologies State Corporation) patronuojamoji įmonė. „Novikombank“ atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant Rusijos vyriausybės programas, kuriomis siekiama plėtoti aukštųjų technologijų pramonę Rusijoje, teikiant finansavimą svarbiems kariniams ir civiliniams projektams. „Novikombank“ vykdo veiklą Rusijos vyriausybei strategiškai svarbiuose sektoriuose, ypač gynybos sektoriuje. Taigi, „Novikombank“ yra subjektas arba organizacija, materialiai ar finansiškai remianti Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, arba gaunanti naudos iš jos, taip pat yra juridinis asmuo, subjektas arba organizacija, susijusi su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 m. birželio mėn. banko direktorė pareiškė, kad bankas yra pasirengęs pradėti veiklą Kryme. Be to, „Novikombank“ aktyviai finansuoja įmones, siekiančias pakeisti prekes, kurias draudžiama eksportuoti į Rusiją, visų pirma aeronautikos ir ginkluotės srityse. 2022 m. rugpjūčio mėn. „Novikombank“ dalyvavo 2022 m. forume „ARMY“ (jame dalyvauja karinės pramonės srities įmonės) ir pasirašė finansavimo susitarimus dėl 190 mlrd. RUB (apie 3 mlrd. EUR).

2022 4 8

81.

Sovcombank

(ankstesnis pavadinimas – Buycombank)

Visas įmonės pavadinimas: Public Joint Stock Company “Sovcombank”

Subjekto rūšis: viešoji akcinė bendrovė

Adresas: Prospekt Tekstilshchikov, 46, Kostroma, Kostroma Oblast, 156000, Russian Federation

Registracijos data: 2014 9 1

Registracijos numeris: 1144400000425

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 4401116480

Susijęs subjektas: Rusijos Federacijos vyriausybė

„Sovcombank“, anksčiau vadintas „Buycombank“ yra vienas didžiausių Rusijos bankų ir Rusijos Federacijos vyriausybė bei Rusijos centrinis bankas yra jį pripažinę sisteminės svarbos Rusijos finansų ir kredito įstaiga. „Sovcombank“ veikia ir bendradarbiauja su įmonėmis, susijusiomis su ginklų sektoriumi, pavyzdžiui, „Kamaz“, dėl kurių 2022 m. liepos mėn. bankas išleido obligacijų emisiją. Jis taip pat išleido obligacijų emisijas dėl VEB ir DOM.RF. Taigi, „Sovcombank“ yra juridinis asmuo, subjektas arba organizacija, susijusi su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 4 8

82.

VTB Bank

ВТБ / Внешторгбанк

Subjekto rūšis: viešoji akcinė bendrovė

Adresas: Vorontsovskaya Str., 43, Moscow, 109044, Russian Federation

Registracijos vieta: Degtyarnyy Pereulok, 11a, St. Petersburg, 191144, Russian Federation

Registracijos data: 1990 10 17

Registracijos numeris: 1027739609391

Susiję asmenys: Andrei Leonidovich KOSTIN (Valdybos prezidentas ir pirmininkas), Anton SILUANOV (Stebėtojų tarybos pirmininkas)

Susijęs subjektas: „Federal Agency for State Property Management“ (Rusijos ekonominės plėtros ministerijos padalinys yra pagrindinis akcininkas)

„VTB Bank“ yra Rusijos Federacijos Vyriausybei sisteminės svarbos finansų įstaiga, nes Rusijos vyriausybė yra pagrindinė „VTB Bank“ akcininkė. Pats bankas yra glaudžiai susijęs su Rusijos žvalgybos tarnyba, o jos generalinį direktorių paskyrė prezidentas Vladimiras Putinas, ir jis gynė savo veiksmus, įskaitant Krymo pusiasalio aneksiją. VTB yra viena iš pirmaujančių Rusijos finansų įstaigų, kuri didele dalimi priklauso Rusijos Federacijos Vyriausybei, todėl ji generuoja dideles pajamas Rusijos Federacijos Vyriausybei. 2022 m. birželio mėn. VTB pareiškė ketinantis susigrąžinti savo buvusią patronuojamąją įmonę „RNCB Bank“ (pagrindinis Kryme esantis bankas, turintis 70 % pusiasalio klientų), kuri po 2014 m. sankcijų buvo nacionalizuota. 2022 m. spalio mėn. prezidentas V. Putinas pasirašė įstatymą, kuriuo vyriausybei leidžiama 100 % RNCB akcijų perleisti VTB. 2022 m. lapkričio mėn. VTB generalinis direktorius paskelbė, kad RNBC perdavimas VTB bus baigtas 2023 m. pirmąjį ketvirtį. Taigi VTB taptų pagrindiniu Kryme veikiančiu banku.

Taigi, „VTB Bank“ yra subjektas arba organizacija, materialiai ar finansiškai remianti Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, arba gaunanti naudos iš jos, taip pat yra juridinis asmuo, subjektas arba organizacija, susijusi su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 4 8

83.

JSC GTLK

State Transport Leasing Company

Adresas: 31a Leningradsky Avenue, bldg. #1, Moscow 125284, Russian Federation

Juridinis adresas: 73 Respublika St., Suite 100, Salekhard, Yamalo-Nenets Autonomous Area, 62900B, Russian Federation

Subjekto rūšis: transporto įmonė

Registracijos vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Registracijos data: 2001 m.

Pagrindinė verslo vieta: Rusijos Federacija

Susiję subjektai: GTLK Europe, GTLK Asia, GTLK Middle East

Telefono Nr.: (495) 221-00-12 8-800-200-12-99

El. paštas: gtlk@gtlk.ru

GTLK veikia oro, jūrų ir geležinkelių transporto, keleivinio transporto, automobilių ir transporto pramonės vidaus įmonėms skirtos specialios įrangos srityse, taip pat vykdo investicinę veiklą siekiant plėtoti Rusijos transporto infrastruktūrą. Vienintelė bendrovės akcininkė yra Rusijos Federacija, kuriai atstovauja Rusijos Federacijos Transporto ministerija. 2020 m. GTLK nuomos portfelis buvo įvertintas 1,3 mlrd. rublių; ji turi patronuojamųjų įmonių Artimuosiuose Rytuose, Azijoje ir Europoje. GTLK užsibrėžė tikslą sukurti bepiločių orlaivių (importuojamų iš Kinijos) parką stebėjimo iš oro misijoms vykdyti. GTLK yra juridinis asmuo, materialiai ar finansiškai remiantis Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, arba gaunantis naudos iš jos.

2022 4 8

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(rusų k.: ООО “Ульяновский автомобильный завод” (УАЗ))

Adresas: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Telefono Nr.: +7 (8422) 40 91 09

Interneto svetainė: https://uaz.global/

El. paštas: mm.medvedev@dnd.team

„UAZ“ yra Rusijos automobilių gamintoja. Ji Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajėgoms teikia „UAZ Patriot“ transporto priemones, kurias Rusijos kariuomenė naudojo vykdydama neišprovokuotą ir nepateisinamą karinę agresiją prieš Ukrainą. Gamykla „UAZ“ modernizuojama iš gaunamų Gynybos ministerijos užsakymų. 2022 m. rugsėjo mėn., atlikus auditą, bendrovė taip pat buvo įtraukta į karinį registrą, kuriuo suderinamos galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose gynybos sektoriuje procedūros.

Taigi, ji materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jos naudos. Ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(rusų k.: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adresas: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001

Telefono Nr.: +7 (495) 926 72 70, 788 81 19

Fakso Nr.: +7 (495) 788 81 16

Interneto svetainė: www.nsg-ins.ru

El. paštas: info@nsg-ins.ru

„Independent Insurance Group Ltd“ yra Rusijos gynybos pramonės bendrovių draudikas. Ji įtraukta į draudikų, teikiančių draudimo paslaugas, susijusias su karinių prekių tarptautiniu vežimu, sąrašą. Ji bendradarbiauja su Rusijos valstybinėmis įmonėmis, ypač kariniame ir gynybos sektoriuje, ir teikia joms draudimą. „Independent Insurance Group Ltd“ buvo pagrindinis Rusijos valstybės valdomo konglomerato „Rostec“ rizikos draudikas. Bendrovė yra viena iš Tarptautinio karinio ir techninio forumo „Army2022“, kurį organizuoja Rusijos Federacijos gynybos ministerija, rėmėjų ir dalyvių. Savo interneto svetainėje ji patvirtina savo glaudžius ryšius su gynybos sektoriumi.

Taigi, ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Ji taip pat materialiai ar finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jos.

2022 6 3

91.

PJSC KAMAZ, dar žinoma kaip KAMAZ PTC

(rusų k.: ПАО “КАМАЗ”)

Adresas: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827

Telefono Nr.: +7 (800) 555 00 99

Interneto svetainė: https://kamaz.ru/en

El. paštas: callcentre@kamaz.ru

„KAMAZ“ yra Rusijos transporto priemonių ir karinės įrangos kūrėja ir gamintoja. Ji pagamino KAMAZ-5350, KAMAZ-6350, KAMAZ 6560 transporto priemones, kurias Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu. Lapkričio mėn. „KAMAZ“ nurodė, kad jos gamykla veikia didžiausiais pajėgumais, kad įvykdytų ginklų užsakymus. Be to, 2022 m. balandžio mėn. ji paskelbė vaizdo įrašą, kuriame naudojamas simbolis „Z“ ir pareiškiama parama operacijai Ukrainoje.

Taigi, ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(rusų k.: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adresas: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Russia / 199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Telefono Nr.: +7 (495) 748 35 77;

+7 (495) 230 00 36 (Maskva);

+7 (812) 449 90 90 (Sankt Peterburgas)

Interneto svetainė: https://kronshtadt.ru

El. paštas: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

„JSC Kronshtadt Tekhnologii“ yra Rusijos karinis rangovas, kuris kuria ir gamina įrangą, programinę įrangą ir integruotus sprendimus, skirtus bepiločiams orlaiviams ir Rusijos gynybos pramonei. „Kronshtadt Tekhnologii“ pagamintus bepiločius orlaivius „Orion“ Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu. Bendrovė toliau gamina ir kuria nepilotuojamus orlaivius „Orion“, kurie vis dažniau naudojami kare.

Todėl ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

93.

Tatshina LLC

(OOO ТАТШИНАУК)

Buvusi „Management Company Tatneft-Neftekhim LLC“

(rusų k.: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adresas: 423580, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

Telefono Nr.: +7(8555) 49 73 42;

+7(8555) 49 75 86

Fakso Nr.: +7(8555) 49 75 86

Interneto svetainė: www.neftehim.tatneft.ru

El. paštas: nhk@tnnh.tatneft.ru

Susiję subjektai:

JSC Tatneftekhiminvest-holding;

JSC Nizhnekamskshina;

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory;

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant;

TD “Kama” Trading House;

LLC „Kama“ Scientific & Technical Center;

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

JSC Yarpolimermash-Tatneft;

LLC Energoshinservis

„Management Company Tatneft-Neftekhim LLC“ įtraukus į sąrašą, „Tatneft Group“ savo akcijas valdymo įmonėje „Tatneft-Neftekhim“ pardavė įmonei „JSC Tatneftekhiminvest-Holding“, kuri pakeitė pavadinimą į „Tatshina LLC“. „Tatshina LLC“ (ankstesnis pavadinimas – valdymo įmonė „Tatneft-Neftekhim“) valdo ir koordinuoja „PJSC Nizhnekamskneftekhim“ pavaldžių padangų bendrovių, įskaitant „TD KAMA“, „Nizhnekamskshina“ ir „Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant“, veiklą. Ji vienija visas su „JSC Tatneftekhiminvest-Holding“ padangų verslu susijusias įmones ir vadovauja jų gamybos, planavimo procesams, verslo veiklai, žmogiškiesiems ištekliams ir ryšiams su visuomene.

„TD KAMA“, „JSC Tatneftekhiminvest-Holding“ padangų verslo produktų generalinis platintojas, tiekia padangas Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajėgoms ir Rusijos Federacijos nacionalinei gvardijai. „Nizhnekamskshina“ gamina padangas, kurios naudojamos „K4386 Typhoon-VDV“ šarvuotosioms transporto priemonėms. „Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant“ produkcija apima „KAMA NU402“ padangas, kurios naudojamos „Tigr“ kovinėse pėstininkų transporto priemonėse, gabenančiose mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „K4386 Typhoon-VDV“ šarvuotąsias transporto priemones, „Tigr“ kovines pėstininkų transporto priemones ir mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“ Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu. „Tatshina LLC“ ir „TD KAMA“ taip pat teikia materialinę paramą į karą Ukrainoje pašauktiems darbuotojams.

Taigi, ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, ji materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 6 3

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(rusų k.: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adresas: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone no. 96, office 1, Republic of Tatarstan, Russia

Telefono Nr.: +7 (8555) 49 73 40

Interneto svetainė: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

El. paštas: nkastp@tatneft.ru

Registracijos vieta: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone, Republic of Tatarstan, Russia

Registracijos data: 2007 1 15

Registracijos numeris: SRN/OGRN 1071651000035

KPP 165101001

TIN/INN 1651049488

Susiję subjektai: Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

Nizhnekamskshina

„Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant“ gamina plienines padangas. Ji buvo „Tatneft“ pavaldi bendrovė. Jos produkcija tiekiama Rusijos Federacijos gynybos ministerijai. 2022 m. birželio 1 d.„Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant“ buvo parduota „JSC Tatneftekhiminvest-holding“. Į pardavimą, be kita ko, buvo įtrauktos ir „MC Tatneft-Neftekhim“, „Trade House Kama“, „Nizhnekamskshina“.

Ji gamina „KAMA NU402“ padangas, kurios naudojamos „Tigr“ kovinėse pėstininkų transporto priemonėse, gabenančiose mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „Tigr“ kovines pėstininkų transporto priemones ir mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“ Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu. „KAMA Tyres“ – bendrovių grupė, kuriai priklauso „Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant“ – teikia finansinę ir materialinę paramą, įskaitant taktinę įrangą, Rusijos kariams, pašauktiems kariauti agresijos kare prieš Ukrainą.

Taigi, ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, ji materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 6 3

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(rusų k.: ПАО “Нижнекамскшина”

Adresas: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk district, Industrial Zone, building 116, building 1, office 1, Russia

Telefono Nr.: +8 (555) 49 79 30

Faksas: +8 555 24 15 70

Interneto svetainė: https://shinakama.tatneft.ru

El. paštas: nksh@tatneft.ru

Registracijos data: 2001 9 20

Registracijos numeris: SRN/OGRN

1021602498114

TIN/INN 1651000027

Susiję subjektai:

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

„Nizhnekamskshina“ yra pirmaujanti Rusijos padangų gamintoja. Ji buvo „Tatneft“ pavaldi bendrovė. 2022 m. birželio 1 d.„Nizhnekamskshina“ buvo parduota „JSC Tatneftekhiminvest-Holding“. Ji gamina „KAMA“ ir „Viatti“ prekių ženklų padangas. Jos produkcija apima dvejopo naudojimo ir karines padangas, tiekiamas Rusijos Federacijos vyriausybei. Ji gamina padangas, kurios naudojamos „K4386 Typhoon-VDV“ šarvuotosioms transporto priemonėms. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „K4386 Typhoon-VDV“ Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu. „Nizhnekamskshina“ taip pat teikia materialinę ir finansinę paramą darbuotojams, kurie buvo pašaukti kariauti Ukrainoje.

Taigi, ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, ji materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 6 3

96.

LLC TD KAMA

(rusų k.: ООО ТД “КАМА”)

Adresas: 423570, Russia, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Telefono Nr.: +7 (8555) 24 10 00, 24 10 10

Registracijos data: 2022 12 18

Registracijos numeris: SRN/OGRN 1021602510533

TIN/INN 1651024807

Interneto svetainė: https://www.td-kama.com

El. paštas: info@td-kama.com

Susiję subjektai:

Tatneft-Neftekhim;

Nizhnekamskshina;

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

„TD KAMA“ yra „KAMA TIRES“ produktų, kuriuos gamina „Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant“ ir „Nizhnekamskshina“, generalinė platintoja. Ji tiekia padangas Rusijos Federacijos ginkluotosioms pajėgoms ir Rusijos Federacijos nacionalinei gvardijai.

„Nizhnekamskshina“ produkcija, kurią platina „TD KAMA“, apima dvejopo naudojimo ir karines padangas, tiekiamas Rusijos Federacijos vyriausybei. „Nizhnekamskshina“ gamina padangas, kurios naudojamos „K4386 Typhoon-VDV“ šarvuotosioms transporto priemonėms. „Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant“ produkcija, kurią platina „TD KAMA“, apima „KAMA NU402“ padangas, kurios naudojamos „Tigr“ kovinėse pėstininkų transporto priemonėse, gabenančiose mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „K4386 Typhoon-VDV“ šarvuotąsias transporto priemones, „Tigr“ kovines pėstininkų transporto priemones ir mobiliąsias prieštankinių raketų sistemas „Kornet“ Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu. Be to, „TD KAMA“ teikia materialinę ir finansinę paramą savo darbuotojams, kurie buvo pašaukti kariauti Ukrainoje.

Taigi, ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, ji materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 6 3

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(rusų k.: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

dar žinoma kaip OJSC BLMZ

(rusų k.: ОАО БЛМЗ)

Adresas: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya Oblast, 143900, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (495) 639 94 94

Interneto svetainė: https://www.blmz.ru

El. paštas: info@blmz.ru

„BLMZ“ yra Rusijos liejykla ir mechanikos gamykla. Ji tiekia ginklams gaminti naudojamas medžiagas Rusijos karinės įrangos tiekėjams, kuriems Sąjunga taiko sankcijas atsižvelgdama į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Ji yra Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų tiekėja pagal sutartį. Ji tiekia įrangą ir medžiagas kai kurių orlaivių ir sraigtasparnių, įskaitant „Ka-52“, kuriuos Rusijos ginkluotosios pajėgos toliau intensyviai naudoja neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu, gamybai.

Taigi, ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, ji materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jos naudos.

2022 6 3

98.

JSC REMDIZEL

(rusų k.: АО “Ремдизель”)

Adresas: 423800, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Russia

Telefono Nr.: +7 (8552) 55 15 88 / +7 (8552) 30 80 00

Interneto svetainė: http://www.remdizel.com

El. paštas: remdizel@kamaz.ru

Susiję subjektai:

KAMAZ

„Remdizel“ gamina ir remontuoja ratines ir vikšrines transporto priemones. Ji gamina minoms atsparias, nuo pasalos apsaugotas transporto priemones, kurias Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu. „Remdizel“ taip pat gamina naujas šarvuotas transporto priemones, pvz., „K-4386 Typhoon VDV“ ir „Akhmat“, kad paremtų Rusijos agresiją Ukrainoje.

Taigi, ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

99.

JSC SUKHOI Company

(rusų k.: ПАО Компания “Сухой”)

Adresas: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Telefono Nr.: +7 (499) 550 01 06

Interneto svetainė: https://www.sukhoi.org

El. paštas: info@sukhoi.org

Susiję subjektai:

United Aircraft Corporation (patronuojančioji įmonė)

„Sukhoi“ yra Rusijos orlaivių gamintoja. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „Sukhoi“ pagamintą kovinį orlaivį Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu. Bendrovė taip pat kuria naujus kare plačiai naudojamus kovinių orlaivių modelius, pavyzdžiui, Su-30, Su-35 ir Su-57. 2022 m. lapkričio 21 d. jos pagrindinis akcininkas OAK paskelbė, kad Gynybos ministerijai pristatomi nauji SU30SM2.

Taigi, ji yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

100.

JSC „121 AIRCRAFT REPAIR PLANT“

(rusų k.: Акционерное общество “121 авиационный ремонтный завод”)

Adresas: Russia, 143079, Moscow region, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Telefono Nr.: +7(498) 677 95 11

Interneto svetainė: https://121arz.ru

El. paštas: info@121arz.ru

„121 Aircraft Repair Plant“ remontuoja „Su-25“, „Su-27“ ir „MiG-29“ orlaivius. Tai vienintelė įmonė Rusijoje, kuri vienu metu remontuoja „Su-25“ orlaivius ir juos modernizuoja, išleisdama „Su-25 SM“ versiją. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo „Su-25 SM“ Rusijos neišprovokuotos ir nepateisinamos karinės agresijos prieš Ukrainą metu. Į šią gamyklą buvo išsiųsti ir Baltarusijos darbuotojai, kad padėtų remontuoti kovinius orlaivius, kad juos būtų galima pakartotinai panaudoti Rusijos agresijos kare prieš Ukrainą.

Taigi, ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Ji taip pat materialiai ar finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jos.

2022 6 3

103.

Nightwolves MC

(Моторклуб, Ночные Волки)

Adresas: Nizhniye Mnevniki, 110, Bike Centre, Moscow, Russian Federation

Subjekto rūšis: motociklininkų grupuotė

Registracijos vieta: Rusijos Federacija

Registracijos data: 1989 m.

„Nightwolves MC“ yra nacionalistinis motociklininkų klubas, įsteigtas Maskvoje 1989 m. ir turintis maždaug 45 filialus visame pasaulyje, įskaitant filialus daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių. „Nightwolves MC“ aktyviai dalyvavo Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą viešai remdamas Krymo aneksiją 2014 m. ir karą prieš Ukrainą 2022 m., aktyviai skleisdamas antiukrainietišką bei prorusišką propagandą ir kovodamas kartu su prorusiškomis grupuotėmis Ukrainoje arba jas remdamas po Krymo aneksijos ir prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą 2022 m. Ši grupuotė yra viena iš pagrindinių Rusijos vyriausybės rėmėjų, aktyviai remianti Rusijos valstybinę propagandą Rusijoje, taip pat Europoje ir Vakarų Balkanuose, viešai neigianti Ukrainos teisę į valstybingumą ir raginanti „denacifikuoti“ bei „deukrainizuoti“ šalį, propaguojanti idėją, kad Ukraina turėtų būti neatsiejama Rusijos dalis.

Grupuotė taip pat glaudžiai susijusi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir Rusijos vyriausybe ir 2013–2015 m. gavo valstybės finansavimą iš Kremliaus. Grupuotė ne kartą demonstravo savo paramą karinei operacijai, visų pirma į armiją nusiųsdama dalį savo narių kaip savanorių. Taigi „Nightwolves“ yra subjektas ar organizacija, materialiai remianti veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Be to, ji yra subjektas, atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 7 21

105.

The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo) (Federalinė Nepriklausomų valstybių sandraugos, užsienyje gyvenančių tėvynainių reikalų ir tarptautinio humanitarinio bendradarbiavimo agentūra („Rossotrudničestvo“))

(Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

Būstinės adresas: Russian Federation, 119019, Moscow, Vozdvizhenka Str. 18/9

Telefono Nr.: +7 (495) 690 12 45

El. paštas: rossotr@rs.gov.ru

Interneto svetainė: https://rs.gov.ru

Subjekto rūšis: Rusijos federalinės vyriausybės agentūra

Registracijos vieta: Russian Federation, 119019, Moscow, Vozdvizhenka Str. 18/9

Registracijos data: 2008 9 6

Federalinė Nepriklausomų valstybių sandraugos, užsienyje gyvenančių tėvynainių reikalų ir tarptautinio humanitarinio bendradarbiavimo agentūra („Rossotrudničestvo“) yra federalinė vykdomoji organizacija, atsakinga už valstybės paslaugų teikimą ir valstybės turto valdymą, siekiant remti ir vystyti tarptautinius santykius tarp Rusijos Federacijos ir Nepriklausomų valstybių sandraugos valstybių narių bei kitų užsienio šalių.

Tai pagrindinė valstybinė agentūra, primetanti Kremliaus švelniąją galią ir hibridinę įtaką, įskaitant vadinamosios „Russkij mir“ koncepcijos propagavimą. Jau daugelį metų ji veikia kaip Rusijos tėvynainių ir įtakos agentų tinklo skėtinė organizacija ir finansuoja įvairius viešosios diplomatijos bei propagandos projektus, konsoliduodama prorusiškų veikėjų veiklą ir skleisdama Kremliaus naratyvus, įskaitant istorinį revizionizmą.

„Rossotrudničestvo“ aktyviai organizuoja tarptautinius renginius, kuriais siekiama konsoliduoti platesnį visuomenės manymą, kad okupuotos Ukrainos teritorijos yra rusiškos. „Rossotrudničestvo“ vadovas ir vadovo pavaduotojas aiškiai parodė paramą Rusijos agresijos karui prieš Ukrainą. „Rossotrudnichestvo“ sustiprino Rusijos propagandą, paversdama savo „Rusijos namus“ Europoje „šilumos taškais“, kuriuose europiečiai, teoriškai neturėdami šildymo dėl dujų trūkumo, galėtų ateiti ir pasišildyti.

Taigi, „Rossotrudničestvo“ yra atsakinga už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą. Be to, ji atsakinga už tai, kad materialiai ir finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jos naudos.

2022 7 21

106.

Russkiy Mir Foundation

(Фонд “Русский мир”)

Adresas: 119285 Mosfilmovskaya Str. 40A, Moscow, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (495) 981 5680

El. paštas: info@russkiymir.ru

Interneto svetainė: https://russkiymir.ru

Subjekto rūšis: Rusijos federalinės vyriausybės agentūra

Registracijos data: 2007 8 31

Fondą „Russkiy Mir“ sukūrė ir finansuoja Rusijos Federacijos vyriausybė. Rusijos Federacija juo naudojasi siekdama savo interesų posovietinėse šalyse.

Oficialūs jo įgaliojimai – visame pasaulyje populiarinti rusų kalbą ir kultūrą, tačiau Kremlius šį fondą naudoja kaip svarbią įtakos priemonę, kuria aktyviai propaguojama į Rusiją orientuota darbotvarkė posovietinėse valstybėse, atmetamas Ukrainos kaip suverenios tautos legitimumas ir propaguojamas jos susijungimas su Rusija.

Fondas „Russkiy Mir“ skleidžia prokremlinę ir antiukrainietišką propagandą ir teisina neišprovokuotą ir nepateisinamą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą. Savo oficialiuose pareiškimuose jis palaikė neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją ir pritarė tam, kad Rusijos Federacija pripažino separatistines vadinamąsias „liaudies respublikas“ Donbaso regione. Nuo 2022 m. liepos mėn. šis fondas savo oficialioje interneto svetainėje paskelbė daug straipsnių, kuriais remiama Ukrainos teritorijų aneksija.

Taigi, jis yra atsakingas už tai, kad remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Jis taip pat gavo naudos iš Rusijos Federacijos vyriausybės, atsakingos už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 7 21

107.

JSC Research and Production Association „Kvant“

(Акционерное общество Научно-производственное объединение “Квант”)

Adresas: Bolshaya Sankt-Peterburgskaya Str. 73, 173000 Veliky Novgorod, Russian Federation

Telefono Nr.: (8162) 681303

El. paštas: ok@kvant-vn.ru

„JSC Kvant“ yra Rusijos bendrovė, veikianti kariniame sektoriuje ir gaminanti Rusijos ginkluotosioms pajėgoms skirtas elektroninės kovos sistemas.

Ji buvo viena iš tų, kas projektavo ir gamino elektroninės kovos sistemą „Krasukha-4“, taip pat ji gamino įrangą elektroninės kovos sistemai „Rtut-BM“. Elektroninės kovos sistemas „Krasukha-4“ ir „Rtut-BM“ Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naudojo Rusijos agresijos kare prieš Ukrainą. „Kvant“ taip pat dalyvauja kuriant ir tobulinant Rusijos armijos naudojamą rusišką navigacijos sistemą „Glonass“.

Taigi, ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkta Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsintasi. Ji taip pat materialiai rėmė Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gavo naudos iš jos.

2022 7 21

109.

FORSS Group of Companies

(Группа компаний ФОРСС)

Adresas: Magnitogorskaya street 51, lit. E, 195027, St. Petersburg, Russian Federation

Telefono Nr.: (+7812) 605 00 78

Interneto svetainė: http://www.forss.ru/eng

El. paštas: info@forss-marine.ru

FORSS yra Rusijos bendrovė, teikianti inžinerijos paslaugas laivų statybos pramonei. Ji vykdo Rusijos Federacijos vyriausybės teikiamus užsakymus.

Ji dalyvavo rengiant Juodosios jūros laivyno projektą „Vasily Bykov“. Šis „22 160 projektas“ susijęs su patrulinių laivų, kuriuos Rusijos karinis jūrų laivynas naudojo Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą metu, statymu Zelenodolsko laivų statykloje. Zelenodolsko laivų statykla toliau gamina Rusijos ginkluotosioms pajėgoms skirtus laivus, kurie naudojami kare prieš Ukrainą, pavyzdžiui, korvetę „Grad Buyan Class M“ (projektas 21631) arba korvetę „Rzhev“ (projektas 22800).

Taigi, ji yra atsakinga už tai, kad materialiai remia veiksmus, kuriais kenkta Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsintasi. Ji taip pat materialiai rėmė Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gavo naudos iš jos.

2022 7 21

113.

OJSC V.A. Degtyarev Plant

(rusų k.: ОАО “Завод имени В.А. Дегтярева”)

dar žinoma kaip Degtyarev Plant

(rusų k.: “Завод имени Дегтярева”)

dar žinoma kaip ZiD

(rusų k.: “ЗиД”)

Adresas: 4 Truda st., Kovrov 601900 Vladimir region, Russian Federation

Telefono Nr.: +8 (49232) 9 12 09

Interneto svetainė: www.zid.ru

El. pašto adresas: zid@zid.ru

Susiję asmenys: Aleksander Vladimirovich Tmenov

Gynybos bendrovė, tiekianti ginklus Rusijos ginkluotosioms pajėgoms. Ji pagamino raketas „Igla MANPADS“, 9M119M „Refleks“ ir 9M120 „Ataka“ ir raketų paleidimo įrenginius 3UBK20, kuriuos Rusijos ginkluotosios pajėgos naudojo Rusijos agresijos kare prieš Ukrainą. Bendrovė toliau gamina karui skirtus ginklus, kaip matyti iš jos dalyvavimo 2022 m. rugpjūčio mėn. forume „ARMY 2022“ ir neseniai jos interneto svetainėje paskelbtų straipsnių.

Taigi, „Degtyarev Plant“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 10 6

115.

JSC Irkut Corporation

(rusų k.: Корпорация „ИРКУТ“)

Adresas: Leningradskiy Prospect 68, Moscow, 125315, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (495) 777 21 01

Interneto svetainė: www.irkut.com

El. paštas: office@irkut.com

Susiję asmenys: bendrovės „PJSC Irkut Corporation“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Alexander Veprev ir „PJSC UAC“ generalinis direktorius Yuri Slyusar.

Rusijos orlaivių gamintoja, Rusijos ginkluotosioms pajėgoms tiekianti naikintuvus.

Ji pagamino ypač manevringus naikintuvus Su-30SM, kuriuos Rusijos ginkluotosios pajėgos naudojo Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą metu. Ji taip pat dalyvauja kuriant ir modernizuojant Rusijos karinius orlaivius.

Taigi. „Irkut Corporation“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 10 6“


SPRENDIMAI

2023 3 14   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 75/134


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2023/572

2023 m. kovo 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/145/BUSP (1);

(2)

2022 m. rugsėjo 14 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/1530 (2), kuriuo Sprendime 2014/145/BUSP numatytų priemonių galiojimas pratęstas dar šešių mėnesių laikotarpiui;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad toliau vykdomi veiksmai, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, Sprendimo 2014/145/BUSP galiojimas turėtų būti pratęstas dar šešių mėnesių laikotarpiui;

(4)

remiantis Tarybos atlikta peržiūra, susijusia su atskirų asmenų ir subjektų įtraukimu į Sprendimo 2014/145/BUSP priede pateiktą sąrašą, turėtų būti atnaujinta informacija, susijusi su 171 asmeniu ir 65 subjektais. Be to, iš tame priede pateikto sąrašo turėtų būti išbraukti įrašai dėl trijų mirusių asmenų ir du įrašų dublikatai;

(5)

todėl Sprendimas 2014/145/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/145/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šis sprendimas taikomas iki 2023 m. rugsėjo 15 d.“;

2)

priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2023 m. kovo 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PEHRSON


(1)  2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 78, 2014 3 17, p. 16).

(2)  2022 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/1530, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 239, 2022 9 15, p. 149).


PRIEDAS

Sprendimo 2014/145/BUSP priede:

1)

įrašai, susiję su šiais asmenimis, išbraukiami:

552.

Nikolay Yurevich PETRUNIN (Николай Юрьевич ПЕТРУНИН);

899.

Vladimir Nikolayevich SUNGORKIN (Владимир Николаевич СУНГОРКИН);

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV (ukrainiečių k.: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ);

2)

šie įrašų dublikatai išbraukiami:

866.

Yury Leonidovich VOROBYOV (Юрий Леонидович ВОРОБЬЁВ);

1285.

Olga Nikolayevna ZANKO (Ольга Николаевна ЗАНКО);

3)

įrašai, susiję su toliau išvardytais asmenimis ir subjektais, pakeičiami šiais įrašais:

Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1958 1 5

Gimimo vieta: Abakan (Abakanas), Khakassia (Chakasija), Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos Saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas.

2014 m. kovo 1 d. V. A. Ozerov Federacijos Tarybos Saugumo ir gynybos komiteto vardu Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2017 m. liepos mėn. jis atsistatydino iš Saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pareigų. Jis ir toliau buvo Tarybos narys ir Vidaus reguliavimo ir parlamentinių reikalų komiteto narys.

2017 m. spalio 10 d. Dekretu Nr. 372-SF V. A. Ozerov buvo įtrauktas į Federacijos Tarybos laikinosios komisijos dėl valstybės suverenumo apsaugos ir apsaugos nuo kišimosi į Rusijos Federacijos vidaus reikalus sudėtį.

Jo įgaliojimai Federacijos Taryboje baigėsi 2019 m. rugsėjo mėn. Nuo 2019 m. spalio mėn. – fondo „Rospolitika“ konsultantas.

Šiuo metu jis yra Rusijos prezidentinės nacionalinės ekonomikos ir viešojo administravimo akademijos konsultacinio centro „Taktinių sprendimų agentūra“ vadovo pavaduotojas ir Rusijos Federacijos nevalstybinės saugumo srities koordinavimo tarybos pirmininkas.

2014 3 17

10.

Vladimir Michailovich DZHABAROV

(Владимир Михайлович ДЖАБАРОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1952 9 29

Gimimo vieta: Samarkand (Samarkandas), Uzbekistanas

Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos Tarptautinių reikalų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas.

2014 m. kovo 1 d. V. M. Dzhabarov Federacijos Tarybos Tarptautinių reikalų komiteto vardu Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2022 m. vasario 22 d. V. M. Dzhabarov Federacijos Taryboje pritarė vyriausybės sprendimams dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ratifikavimo.

2022 m. vasario 22 d. V. M. Dzhabarov Federacijos Taryboje pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2022 m. spalio 4 d. V. M. Dzhabarov Federacijos Taryboje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 3 17

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович КЛИШАС)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1972 11 9

Gimimo vieta: Sverdlovsk (Ekaterinburg) (Sverdlovskas (Jekaterinburgas)), Rusijos Federacija

Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos Konstitucinės teisės ir valstybės stiprinimo komiteto pirmininkas.

2014 m. kovo 1 d. A. A. Klishas Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje. Viešais pareiškimais A. A. Klishas siekė pateisinti Rusijos karinę intervenciją Ukrainoje pareikšdamas, kad „Ukrainos prezidentas pritaria Krymo valdžios institucijų Rusijos Federacijos prezidentui pateiktam prašymui suteikti visokeriopą apimančią pagalbą Krymo piliečiams ginti“.

2022 m. vasario 22 d. A. A. Klishas Federacijos Taryboje pritarė vyriausybės sprendimams dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ratifikavimo.

2022 m. vasario 22 d. A. A. Klishas Federacijos Taryboje pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2022 m. spalio 4 d. A. A. Klishas Federacijos Taryboje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 3 17

12.

Nikolai Ivanovich RYZHKOV (Николай Иванович РЫЖКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1929 9 28

Gimimo vieta: Dyleevka (Dylejevka), Donetsk (Donecko) regionas, Ukrainos TSR, dabar Ukraina

Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos Federalinių klausimų, regioninės politikos ir šiaurės klausimų komiteto narys.

2014 m. kovo 1 d. N. I. Ryzhkov Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

Už dalyvavimą aneksavimo procese 2014 m. jis buvo apdovanotas Rusijos valstybės pirmojo laipsnio ordinu „Už nuopelnus tėvynei“.

2022 m. vasario 22 d. N. I. Ryzhkov Federacijos Taryboje pritarė vyriausybės sprendimams dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ratifikavimo.

2022 m. vasario 22 d. N. I. Ryzhkov Federacijos Taryboje pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2022 m. spalio 4 d. N. I. Ryzhkov Federacijos Taryboje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 3 17

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1957 4 3

Gimimo vieta: Ordzhonikidze (Vladikavkaz) (Ordžonikidzė (Vladikaukazas)), Šiaurės Osetija, Rusijos Federacija

Aleksandr Totoonov yra Šiaurės Osetijos–Alanijos parlamento narys ir bendrovės „Southern Garden“ savininkas. Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos Tarptautinių reikalų komiteto narys. Jo, kaip Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos nario, įgaliojimų laikas baigėsi 2017 m. rugsėjo mėn.

Buvęs Šiaurės Osetijos parlamento pirmininko pirmasis pavaduotojas.

2014 m. kovo 1 d. A. B. Totoonov Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

16.

Sergei Mikhailovich MIRONOV

(Сергей Михайлович МИРОНОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1953 2 14

Gimimo vieta: Pushkin (Puškinas), Leningrado regionas, Rusijos Federacija

Valstybės Dūmos Tarybos narys; „Teisingosios Rusijos“ frakcijos Rusijos Federacijos Valstybės Dūmoje vadovas.

Įstatymo, kuriuo Rusijos Federacijai Rusijos piliečių apsaugos pretekstu leidžiama į savo sudėtį priimti užsienio valstybės teritorijas be tos šalies sutikimo arba be sutikimo tarptautine sutartimi, projekto iniciatorius.

2022 m. vasario 15 d. S. M. Mironov Valstybės Dūmoje pritarė rezoliucijai, kurioje prezidento Vladimiro Putino prašoma Ukrainos Donecko ir Luhansko regionus pripažinti nepriklausomomis valstybėmis.

2022 m. vasario 22 d. S. M. Mironov Valstybės Dūmoje pritarė vyriausybės sprendimams dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ratifikavimo.

2022 m. spalio 3 d. S. M. Mironov Valstybės Dūmoje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 3 17

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1970 7 30

Gimimo vieta: Sankt Peterburgas (buvęs Leningradas), Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas.

Aktyviai rėmė Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir Krymo aneksavimą. Asmeniškai vadovavo demonstracijai, kuria remiamas Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimas Ukrainoje.

Buvęs Valstybės Dūmos Tarptautinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas ir buvęs to komiteto narys.

Buvęs partijos „Vieningoji Rusija“ Generalinės tarybos prezidiumo narys.

2014 3 17

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуавич СЛУЦКИЙ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1968 1 4

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) komiteto pirmininkas (Rusijos liberalų demokratų partijos narys).

Aktyviai rėmė Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir Krymo aneksavimą.

Rusijos liberalų demokratų partijos (LDPR) pirmininkas, Valstybės Dūmos LDPR frakcijos vadovas ir Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Užsienio reikalų komiteto pirmininkas.

2022 m. vasario 15 d. L. E. Slutski Valstybės Dūmoje pritarė rezoliucijai, kurioje prezidento Vladimiro Putino prašoma Ukrainos Donecko ir Luhansko regionus pripažinti nepriklausomomis valstybėmis.

2022 m. vasario 22 d. L. E. Slutski Valstybės Dūmoje pritarė vyriausybės sprendimams dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ratifikavimo.

2022 m. spalio 3 d. L. E. Slutski Valstybės Dūmoje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 3 17

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович РОГОЗИН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1963 12 21

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos Federacijos ministro pirmininko pavaduotojas. Viešai ragino aneksuoti Krymą.

Buvęs valstybinės korporacijos generalinis direktorius.

Vadovauja patarėjų kariniais klausimais grupei, teikiančiai karinę ir techninę paramą Donecko ir Luhansko kariniam personalui

2014 3 21

23.

Sergey Yurievich GLAZYEV

(Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1961 1 1

Gimimo vieta: Zaporizhzhia (Zaporižia), buvusi Ukrainos TSR, dabar Ukraina

Buvęs Rusijos Federacijos prezidento patarėjas. Viešai ragino aneksuoti Krymą ir remia karą prieš Ukrainą.

Nuo 2019 m. spalio mėn. – Eurazijos ekonomikos komisijos integracijos ir makroekonomikos ministras.

2014 3 21

24.

Valentina Ivanova MATVIYENKO (mergautinė pavardė TYUTINA)

(Валентина Ивановна Матвиенко (mergautinė pavardė ТЮТИНА))

Lytis: moteris

Gimimo data: 1949 4 7

Gimimo vieta: Shepetovka (Šepetivka), Khmelnitsky (Kamenets-Podolsky) region (Chmelnyckio (Podolės Kameneco) regionas) (Ukrainos TSR), dabar Ukraina

Federacijos Tarybos pirmininkė. 2014 m. kovo 1 d. Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2022 m. vasario 22 d. V. I. Matviyenko Federacijos Taryboje pritarė vyriausybės sprendimams dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ratifikavimo.

2022 m. vasario 22 d. V. I. Matviyenko Federacijos Taryboje pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2022 m. spalio 4 d. V. I. Matviyenko Federacijos Taryboje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 3 21

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1954 10 27

Gimimo vieta: Sankt Peterburgas (buvęs Leningradas), Rusijos Federacija

Buvęs Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas. Viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje. Viešai pritarė Rusijos ir Krymo susijungimo sutarčiai ir susijusiam federaliniam konstituciniam įstatymui.

Šiuo metu Rusijos Federacijos Užsienio žvalgybos tarnybos direktorius (2016 m. spalio mėn. duomenimis). Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinis narys ir sekretorius.

Viešai rėmė Donecko ir Luhansko nepriklausomybę ir jų aneksiją.

2014 3 21

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1955 10 10

Gimimo vieta: Simferopolis, Krymas, Ukraina

Krymo rinkimų komisijos pirmininkas. Atsakingas už Krymo „referendumo“ administravimą. Pagal Rusijos sistemą atsakingas už referendumo rezultatų pasirašymą.

Eidamas Krymo rinkimų komisijos pirmininko pareigas jis dalyvavo organizuojant 2018 m. kovo 18 d. Rusijos prezidento rinkimus ir 2019 m. rugsėjo 8 d. regioninius ir vietos rinkimus neteisėtai aneksuotame Kryme ir Sevastopolyje ir taip aktyviai rėmė ir įgyvendino politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Jis aktyviai dalyvavo 2022 m. rugsėjo mėn. organizuojant neteisėtą referendumą okupuotuose Ukrainos regionuose, kad jie taptų Rusijos Federacijos dalimi, o jo pavedimu taip pat buvo įrengtos balsavimo vietos Kryme.

2014 3 21

33.

Elena Borisovna MIZULINA (mergautinė pavardė DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (mergautinė pavardė ДМИТРИЕВА)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1954 12 9

Gimimo vieta: Bui (Bujus), Kostroma (Kostromos) regionas, Rusijos Federacija

Buvusi Valstybės Dūmos deputatė. Pastarojo meto pasiūlymų dėl teisės aktų Rusijoje, kuriais kitų šalių regionams būtų buvę leista prisijungti prie Rusijos be jų centrinės valdžios institucijų išankstinio sutikimo, iniciatorė ir viena iš rėmėjų.

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. Omsko regionui atstovaujanti Federacijos Tarybos narė. Federacijos Tarybos Konstitucinių teisės aktų ir valstybės kūrimo komiteto narė.

2022 m. vasario 22 d. E. B. Mizulina Federacijos Taryboje pritarė vyriausybės sprendimams dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ratifikavimo.

2022 m. vasario 22 d. E. B. Mizulina Federacijos Taryboje pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2022 m. spalio 4 d. E. B. Mizulina Federacijos Taryboje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 3 21

42.

Valery Vasilevich GERASIMOV

(Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1955 9 8

Gimimo vieta: Kazan (Kazanė), Rusijos Federacija

Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vadas, Rusijos Federacijos gynybos ministro pirmasis pavaduotojas, armijos generolas. Atsakingas už masinį Rusijos karinių pajėgų dislokavimą prie sienos su Ukraina ir Rusijos karinį išpuolį prieš Ukrainą 2022 m. vasario mėn.

2014 4 29

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович ПУШИЛIН)

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович ПУШИЛИН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1981 5 9

Gimimo vieta: Makiivka (Donetsk oblast) (Makijivka, Donecko sritis), Ukraina

Vienas iš Donecko liaudies respublikos vadovų. Dalyvavo 2014 m. Donecke užimant ir okupuojant regioninę administraciją. Iki 2015 m. rugsėjo 4 d. – vadinamosios Donecko liaudies respublikos Liaudies tarybos vadinamasis pirmininko pavaduotojas. Nuo 2015 m. rugsėjo 4 d. – Donecko liaudies respublikos Liaudies tarybos „pirmininkas“. Nuo 2018 m. rugsėjo 7 d. – laikinai einantis vadinamojo Donecko liaudies respublikos vadovo pareigas. Po 2018 m. lapkričio 11 d. įvykusių vadinamųjų rinkimų – vadinamasis Donecko liaudies respublikos vadovas.

Partijos „Vieningoji Rusija“ narys ir jos sekretorius vadinamojoje Donecko liaudies respublikoje.

2022 m. vasario 21 d. jis, kaip Donecko liaudies respublikos atstovas, pasirašė „Rusijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutartį“.

2022 m. rugsėjo 30 d. aneksavus Donecko liaudies respubliką, 2022 m. spalio 4 d. jis tapo „laikinuoju Donecko liaudies respublikos vadovu“.

2014 4 29

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН) (dar žinomas kaip Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1970 12 17

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Nustatyta, kad jis yra Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GRU) darbuotojas. Jis dalyvavo incidentuose Slovianske. Visuomeninio judėjimo „Novorossia“ vadovas. Buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos „gynybos ministras“.

2016 m. lapkričio 4 d. Maskvoje organizavo rusų maršą, skirtą rusų nacionalistams, remiantiems Rytų Ukrainos separatistus, palaikyti.

Jis aktyviai rėmė separatistų veiklą Rytų Ukrainoje ir viešai remia karą prieš Ukrainą bei nuolat ragina rusus prisijungti prie karinių savanorių dalinių.

2014 4 29

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1964 2 4

Gimimo vieta: Alekseevka (Aleksejevka), Saratov region (Saratovo regionas), Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos prezidento administracijos personalo vadovo pirmasis pavaduotojas. Atsakingas už aneksuoto Ukrainos Krymo regiono politinės integracijos į Rusijos Federaciją priežiūrą.

Šiuo metu Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas (nuo 2016 m. spalio 5 d.).

2022 m. vasario 15 d. V. V. Volodin Valstybės Dūmoje pritarė rezoliucijai, kurioje prezidento Vladimiro Putino prašoma Ukrainos Donecko ir Luhansko regionus pripažinti nepriklausomomis valstybėmis.

2022 m. vasario 22 d. V. V. Volodin Valstybės Dūmoje pritarė vyriausybės sprendimams dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ratifikavimo.

2022 m. spalio 3 d. V. V. Volodin Valstybės Dūmoje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 5 12

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1957 2 15

Gimimo vieta: Barnaulas, Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos oro desanto pajėgų vadas, generolas pulkininkas. Eidamas vadovaujamąsias pareigas jis yra atsakingas už Rusijos oro pajėgų dislokavimą Kryme.

Buvęs Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Gynybos komiteto pirmininkas.

Šiuo metu jis yra Valstybės Dūmos Pilietinės visuomenės vystymo, viešųjų ir religinių asociacijų klausimų komiteto pirmininko pavaduotojas.

2022 m. vasario 15 d. V. A. Shamanov Valstybės Dūmoje pritarė rezoliucijai, kurioje prezidento Vladimiro Putino prašoma Ukrainos Donecko ir Luhansko regionus pripažinti nepriklausomomis valstybėmis.

2022 m. spalio 3 d. V. A. Shamanov Valstybės Dūmoje pritarė teisės aktams, kuriais aneksuojami Ukrainos Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionai.

2014 5 12

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1960 5 19

Gimimo vieta: Ignatovo (Ignatovas), Vologodsk Oblast (Vologodsko sritis), TSRS (dabar Rusijos Federacija)

Buvęs Valstybės Dūmos narys ir buvęs Dūmos Konstitucinės teisės komiteto pirmininkas. Atsakingas už teisės aktų dėl Krymo ir Sevastopolio aneksijos prie Rusijos Federacijos priėmimo palengvinimą.

Partijos „Vieningoji Rusija“ Aukščiausiosios tarybos narys. Dūmos pirmininko V. V. Volodin patarėjas. Šiuo metu yra Rusijos mokslų akademijos Valstybės ir teisės instituto vadovaujantis tyrėjas.

Vienas iš Rusijos teisininkų asociacijos pirmininkų.

2014 5 12

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолiйович ЦАРЬОВ),

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1970 6 2

Gimimo vieta: Dnepropetrovsk (Dniepropetrovskas) (dabar Dnipro (Dnipras)), Ukraina

Buvęs Ukrainos Aukščiausiosios Rados narys, viešai raginęs sukurti vadinamąją Federalinę Naujosios Rusijos Respubliką, kurią sudarytų pietrytiniai Ukrainos regionai. Buvęs vadinamojo Liaudies Respublikų sąjungos parlamento („Naujosios Rusijos parlamento“) „pirmininkas“.

Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ar politiką.

2014 5 12

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1980 3 18

Gimimo vieta: Mikhailovka (Michailovka), Voroshilovgrad region (Vorošylovhrado regionas), buvusi Ukrainos TSR arba Yevpatoria (Eupatorija), dabar Ukraina

Buvusi Valstybės Dūmos narė, išrinkta neteisėtai aneksuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje.

Buvusi vadinamosios „Krymo Respublikos“ prokurorė. Aktyviai įgyvendino Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją.

Buvusi Tarptautinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja, Rusijos Federacijos Tyrimų dėl užsienio kišimosi į vidaus reikalus komisijos narė, Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Saugumo ir kovos su korupcija komiteto narė. Buvusi Rusijos Federacijos diplomatinio korpuso ambasadorė.

Buvusi Federalinės Nepriklausomų valstybių sandraugos reikalų, užsienyje gyvenančių tėvynainių ir tarptautinio humanitarinio bendradarbiavimo agentūros („Rossotrudničestvo“) vadovo pavaduotoja. Nuo 2022 m. birželio mėn. – Rusijos generalinio prokuroro patarėja.

2015 m. vadinamosios „Krymo Respublikos“„valdžios institucijos“ ją apdovanojo ordinu „Už ištikimybę pareigai“.

2014 5 12

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1964 1 20

Gimimo vieta: Izhevsk (Iževskas), Rusijos Federacija

Buvęs vadinamasis Luhansko liaudies respublikos ministrų tarybos ministras pirmininkas, patvirtintas 2014 m. liepos 8 d.

Atsakingas už vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vyriausybės separatistinę „vyriausybinę“ veiklą.

Šiuo metu yra Komunikacijos valdymo instituto politologas ir Tarptautinių sankcijų režimų problemų tyrimo centro direktorius, Aukštosios ekonomikos mokyklos profesorius.

Toliau tęsia veiklą, kuria remiama vadinamosios Luhansko liaudies respublikos separatistų struktūrų veikla.

2014 7 12

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович КОЗИЦЫН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1956 6 20 arba 1956 10 6

Gimimo vieta: Dzerzhinsk, Donetsk region (Dzeržinskas, Donecko regionas), Ukraina

Kazokų pajėgų vadas.

Atsakingas už vadovavimą separatistams Rytų Ukrainoje, kovojantiems prieš Ukrainos Vyriausybės pajėgas.

Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ar politiką.

2014 7 12

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович ПАТРУШЕВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1951 7 11

Gimimo vieta: Leningradas, buvusi TSRS, Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija

Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinis narys ir sekretorius. Būdamas Saugumo tarybos, kuri konsultuoja nacionalinio saugumo klausimais ir juos koordinuoja, narys, dalyvavo formuojant Rusijos vyriausybės politiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę.

Viešai rėmė Donecko ir Luhansko nepriklausomybę. N. P. Patrushev yra vienas iš pagrindinių Rusijos karo prieš Ukrainą rėmėjų, viešai pateisina invaziją ir propaguoja karo tikslus.

2014 7 25

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1951 11 15

Gimimo vieta: Perm (Permė), Rusijos Federacija

Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinis narys; Federalinio saugumo biuro direktorius. Būdamas Saugumo tarybos, kuri konsultuoja nacionalinio saugumo klausimais ir juos koordinuoja, narys, dalyvavo formuojant Rusijos vyriausybės politiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę.

Viešai remia separatistinius veiksmus ar politiką.

2014 7 25

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1950 12 15

Gimimo vieta: Vladivostokas, Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinis narys. Būdamas Saugumo tarybos, kuri konsultuoja nacionalinio saugumo klausimais ir juos koordinuoja, narys, dalyvavo formuojant Rusijos vyriausybės politiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę.

Jis tebėra partijos „Vieningoji Rusija“ Aukščiausiosios tarybos pirmininkas ir Rusijos Federacijos įgaliotasis atstovas Kontaktinės grupės padėties Ukrainoje sureguliavimo klausimais.

Valstybinės įmonės „JSC Tactical Missiles Corporation“ direktorių valdybos pirmininkas.

Turi Rusijos Federacijos diplomatinio korpuso ambasadoriaus rangą.

Viešai remia Rusijos karą prieš Ukrainą.

2014 7 25

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович КАДЫРОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1976 10 5

Gimimo vieta: Tsentaroy (Centarojus), Čečėnija, Rusijos Federacija

Čečėnijos Respublikos prezidentas. R. A. Kadyrov paskelbė pareiškimus, palaikančius neteisėtą Krymo aneksiją ir ginkluotą sukilimą Ukrainoje. Jis, inter alia, 2014 m. birželio 14 d. pareiškė „darysiantis viską, kad padėtų atgaivinti Krymą“. Tomis aplinkybėmis jis Autonominės Krymo Respublikos vadovo pareigas einančio asmens buvo apdovanotas medaliu „už Krymo išlaisvinimą“ už paramą, kurią jis teikė neteisėtai Krymo aneksijai. Be to, 2014 m. birželio 1 d. jis pareiškė esantis pasirengęs į Ukrainą išsiųsti 74 000 čečėnų savanorių, jei to būtų paprašyta.

Partijos „Vieningoji Rusija“ Aukščiausiosios tarybos narys.

R. A. Kadyrov yra vienas iš aktyviausiai pasisakančių Rusijos karo prieš Ukrainą rėmėjų.

R. A. Kadyrov yra atsakingas už kelių karinių padalinių Ukrainoje sukūrimą ir dislokavimą. Taigi, jis aktyviai remia ir įgyvendina veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2014 7 25

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич ТКАЧËВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1960 12 23

Gimimo vieta: Vyselki, Krasnodar region (Vyselkai, Krasnodaro regionas), Rusijos Federacija

Buvęs Krasnodaro krašto gubernatorius.

Laikinai einančio Krymo Autonominės Respublikos vadovo pareigas asmens buvo apdovanotas medaliu „už Krymo išlaisvinimą“ už paramą, kurią jis teikė neteisėtai Krymo aneksijai. Ta proga laikinai einantis Krymo Autonominės Respublikos vadovo pareigas asmuo pareiškė, kad A. N. Tkachyov buvo vienas iš pirmųjų pareiškusių savo paramą naujai Krymo „vadovybei“.

Buvęs Rusijos Federacijos žemės ūkio ministras.

Jis yra pagrindinis bendrovės „Agrocomplex“ akcininkas.

A. N. Tkachyov viešai pažadėjo remti mobilizuotus vyrus, kurie dalyvauja kare prieš Ukrainą.

2014 7 25

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1983 2 10 (arba 1983 3 10)

Gimimo vieta: Sievierodonetsk (Sjevjerodoneckas), Ukraina

Vienas iš vadinamosios Donecko liaudies respublikos pasiskelbusių vadovų. Jis prašė Rusijos intervencijos į Rytų Ukrainą, be kita ko, dislokuojant Rusijos taikos palaikymo pajėgas. Jis buvo susijęs su Igor Strelkov / Girkin, kuris yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. P. Gubarev buvo atsakingas už asmenų verbavimą į ginkluotas separatistų pajėgas.

Atsakingas už regioninės valdžios pastato Donecke perėmimą kartu su prorusiškomis pajėgomis, pasiskelbęs „liaudies gubernatoriumi“.

Nepaisant to, kad buvo areštuotas už kėsinimąsi į Ukrainos teritorinį vientisumą, o vėliau paleistas, jis toliau atlieka svarbų vaidmenį separatistų veikloje, taip kenkdamas Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Pasak jo paties pareiškimo, 2022 m. kovo mėn. jis kovojo Rusijos ginkluotosiose pajėgose netoli Kyjivo.

2022 m. spalio mėn. jis pareiškė, kad „ukrainiečiai yra Rusijos žmonės“, ir toliau skleidžia Rusijos propagandą, kuria propaguojamas agresijos karas prieš Ukrainą.

2014 7 25

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1983 7 5 arba 1983 3 10

Gimimo vieta: Kakhovka (Kherson oblast) (Kachovka, Chersono sritis), Ukraina

Kaip buvusi vadinamoji užsienio reikalų ministrė buvo atsakinga už vadinamosios Donecko liaudies respublikos gynybą ir taip kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Taigi, sutikusi eiti ir eidama šias pareigas, ji rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ar politiką.

Buvusi vadinamosios Donecko liaudies respublikos Liaudies tarybos narė (iki 2018 m. lapkričio mėn.).

2022 m. birželio mėn. paskirta Chersono regiono karinės ir civilinės administracijos vadovo pavaduotoja.

2014 7 25

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1951 12 15

Gimimo vieta: Leningradas, TSRS (Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija)

Arkady Rotenberg yra žinomas Rusijos verslininkas, turintis glaudžių asmeninių ryšių su prezidentu V. Putinu. Nuo 2014 m. kovo mėn. su A. R. Rotenberg arba jo bendrovėmis valstybė sudarė sutarčių, kurių bendra vertė viršija 7 mlrd. USD. 2015 m., po to, kai Rusijos vyriausybė A. R. Rotenberg skyrė sutarčių už 555 mlrd. rublių, pagal sutarčių vertę A. R. Rotenberg atsidūrė metinio vyriausybės sutarčių sąrašo priekyje. Daug šių sutarčių buvo skirta be oficialių konkurencinių procedūrų. 2015 m. sausio 30 d. ministras pirmininkas Dmitry Medvedev pasirašė potvarkį, kuriuo A. R. Rotenberg bendrovei „Stroygazmontazh“ skirta valstybinė sutartis dėl Kerčės tilto iš Rusijos į neteisėtai aneksuotą Krymo Autonominę Respubliką statybos.

Rusijos sprendimus priimantys asmenys, atsakingi už Krymo aneksiją arba Rytų Ukrainos destabilizaciją, šiomis sutartimis suteikė jam finansinės naudos.

Jis yra buvęs bendrovės „Stroygazmontazh“ savininkas; šiai bendrovei buvo skirta valstybinė sutartis dėl Kerčės tilto iš Rusijos į neteisėtai aneksuotą Krymo Autonominę Respubliką statybos, taip įtvirtinant jos integravimą į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui. Be to, 2017 m. sausio mėn. bendrovei „Stroygazmontazh“ buvo skirta 17 mlrd. rublių vertės valstybinė sutartis dėl geležinkelio linijos tiesimo ant Kerčės tilto, o tai taip pat toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui.

Dviejų bendrovių, „Mostotrest“ ir „Stroygazmontazh-Most“, įtrauktų į sąrašą už veiklą, kuria kenkiama Ukrainos suverenitetui (šiame priede nurodyti subjektai Nr. 43 ir 46), savininkas. 2019 m. R. A. Rotenberg pardavė dujotiekio statybos bendrovę „Stroygazmontazh“.

Už dalyvavimą Kerčės tilto statyboje 2020 m. kovo mėn. jis buvo apdovanotas valstybės ordinu „Rusijos Federacijos darbo didvyris“.

Jis yra leidyklos „Prosvescheniye“ direktorių valdybos pirmininkas; ši leidykla, pažymėtina, įgyvendino projektą „Rusijos vaikams. Adresas – Krymas“, viešųjų ryšių kampaniją, skirtą įtikinti Krymo vaikus, kad dabar jie yra Rusijos piliečiai ir gyvena Rusijoje, taigi taip buvo remiama Rusijos vyriausybės vykdoma Krymo integravimo į Rusiją politika.

2021 m. sausio 30 d. Arkady Rotenberg pats pareiškė, kad gavo naudos iš vadinamųjų „Putino rūmų“ Gelendzhik (Gelendžike), kurie įtraukti į Aleksejaus Navalno kovos su korupcija fondo tyrimą.

2014 7 30

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1951 7 25

Gimimo vieta: Leningradas, TSRS (dabar Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija)

Y. V. Kovalchuk seniai pažįsta prezidentą V. Putiną. Jis yra vienas iš „Ozero Dacha“ – kooperatinės bendrovės, vienijančios įtakingą grupę prezidentui V. Putinui artimų asmenų – įkūrėjų.

Jis gauna naudos iš savo ryšių su Rusijos sprendimus priimančiais asmenimis. Jis yra „Bank Rossiya“ pirmininkas ir didžiausias akcininkas, 2013 m. jam priklausė maždaug 38 % akcijų; „Bank Rossiya“ laikomas asmeniniu aukščiausių Rusijos Federacijos pareigūnų banku. Nuo tada, kai buvo neteisėtai aneksuotas Krymas, „Bank Rossiya“ atidarė filialus visame Kryme ir Sevastopolyje, taip įtvirtinant jų integravimą į Rusijos Federaciją. Per „Bank Rossiya“ Y. V. Kovalchuk taip pat perėmė Krymo vyndarių, vynuogynų ir distiliavimo gamyklų kontrolę.

Be to, „Bank Rossiya“ priklauso svarbi Nacionalinės žiniasklaidos grupės („National MEDIA Group“) kapitalo dalis; savo ruožtu, ši grupė kontroliuoja televizijos stotis, kurios aktyviai remia Rusijos vyriausybės politiką destabilizuoti Ukrainą.

2021 m. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas suteikė Yuri Kovalchuk IV laipsnio ordiną „Už nuopelnus tėvynei“ už jo didžiulį indėlį įgyvendinant socialiai svarbius projektus Krymo Respublikoje.

2014 7 30

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1983 1 21

Gimimo vieta: Debaltsevo (Debalcevė), Ukraina

Susijęs su „Donbaso liaudies kariuomene“. Jis yra, inter alia, pareiškęs, kad jie toliau kovos likusioje šalies teritorijoje. Taigi, M. Rudenko rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Vadinamosios Donecko liaudies respublikos Liaudies tarybos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys.

Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ir politiką.

2014 9 12

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрiй Юрiйович ПIНЧУК)

Lytis: vyras

Galima gimimo data: 1977 12 27

Gimimo vieta: Tiraspol (Tiraspolis), Moldovos Respublika

Buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos „valstybės saugumo ministras“. Federalinio saugumo biuro vyresnysis pareigūnas (pulkininkas). Susijęs su Vladimir Antyufeyev, kuris buvo atsakingas už vadinamosios Donecko liaudies respublikos vyriausybės separatistinę „vyriausybinę“ veiklą. Taigi, jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ar politiką. „Donbaso savanorių sąjungos“ vadų tarybos vykdomasis direktorius ir pirmininkas.

2014 9 12

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1977 3 1

Gimimo vieta: Frunze (Frunzė), Slobodzia (Slobozijos) rajonas, Moldovos Respublika

Adresas: Prospekt Aleksandra Korsunova 57, Novgorod, the Russian Federation

Buvęs Donecko liaudies respublikos vadinamasis „vidaus reikalų ministras“. Susijęs su Vladimir Antyufeyev, kuris buvo atsakingas už vadinamosios Donecko liaudies respublikos vyriausybės separatistinę „vyriausybinę“ veiklą. Taigi, jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1971 5 23

Gimimo vieta: Dzhankoy (Džankojus), Ukraina

Valstybės Dūmos narys, išrinktas neteisėtai aneksuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje.

Buvęs vadinamasis „Krymo ministro pirmininko pirmasis pavaduotojas“. M. Sheremet atliko svarbų vaidmenį organizuojant ir įgyvendinant Kryme 2014 m. kovo 16 d. referendumą dėl susijungimo su Rusija. Kaip pranešama, referendumo metu M. Sheremet vadovavo Maskvai palankioms „savigynos pajėgoms“ Kryme. Taigi, jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2016 m. rugsėjo 18 d. neteisėtai aneksuotame Krymo pusiasalyje išrinktas Dūmos deputatu, 2021 m. rugsėjo 19 d. neteisėtai aneksuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje išrinktas Valstybės Dūmos nariu. Valstybės Dūmos Saugumo ir kovos su korupcija komiteto narys.

2022 m. spalio 3 d. jis balsavo už sutarčių dėl Donecko ir Luhansko liaudies respublikų bei Chersono ir Zaporižios regionų prisijungimo prie Rusijos Federacijos ratifikavimą ir įstatymų dėl to priėmimą.

2014 9 12

106.

Yury Leonidovich VOROBYOV

dar žinomas kaip Yury Leonidovich VOROBYOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1948 2 2

Gimimo vieta: Krasnoyarsk (Krasnojarskas), Rusijos Federacija

Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos pirmininko pavaduotojas ir narys. 2014 m. kovo 1 d. Y. L. Vorobiov Federacijos Taryboje pareiškė viešą paramą tam, kad Rusijos pajėgos būtų dislokuotos Ukrainoje. Po to jis balsavo už su tuo susijusį dekretą.

Kaip Federacijos Tarybos narys, jis dalyvavo ratifikuojant vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ bei „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

2014 9 12

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1957 8 19

Gimimo vieta: Stefanidin Dar, Rostovo sritis, Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos ir užsienio kazokų pajėgų sąjungos pirmininkas („atamanas“). Valstybės Dūmos narys nuo jos penktojo sušaukimo nuo 2007 m. gruodžio 2 d. Šiuo metu jis yra Dūmos NVS reikalų, Eurazijos integracijos ir santykių su tėvynainiais komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas.

Jis rėmė Krymo aneksiją ir pripažino, kad Rusijos kazokai aktyviai dalyvavo Ukrainos konflikte Maskvos remiamų separatistų pusėje. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl „Krymo Respublikos“ priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – „Krymo Respublikos“ ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2022 m. vasario mėn. jis parėmė politinės partijos „Vieningoji Rusija“ pateiktą rezoliucijos projektą kreiptis į Rusijos prezidentą dėl būtinybės pripažinti Donecko liaudies respubliką ir Luhansko liaudies respubliką. 2022 m. balandžio 4 d. Valstybės Dūma paskelbė, kad jis yra paskirtas vienu iš Dūmos tarpparlamentinių frakcijų koordinatoriumi bendravimo su Donecko ir Luhansko liaudies respublikų parlamentais klausimais.

2022 m. spalio 3 d. jis balsavo sutarčių dėl Donecko ir Luhansko liaudies respublikų bei Chersono ir Zaporižios regionų prisijungimo prie Rusijos Federacijos ratifikavimą ir įstatymų dėl to priėmimą. Taigi, jis remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2014 9 12

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1960 8 6

Gimimo vieta: Stepnoy Dvorets, Rusijos Federacija

Buvęs Valstybės Dūmos Užsienio reikalų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

Šiuo metu – Rusijos Valstybės Dūmos Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) reikalų, Eurazijos integracijos ir ryšių su tėvynainiais komiteto pirmininkas.

2022 m. spalio 3 d. jis balsavo už įstatymų dėl sutarčių dėl Donecko ir Luhansko liaudies respublikų bei Chersono ir Zaporižios regionų prisijungimo prie Rusijos Federacijos ratifikavimo projektus.

Taigi, jis remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2014 9 12

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1950 8 7

Gimimo vieta: Bogoroditsk (Bogorodickas) Rusijos Federacija

Pirmasis pirmininko pavaduotojas, Valstybės Dūma. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2022 m. spalio 3 d. jis balsavo už įstatymų dėl sutarčių dėl Donecko ir Luhansko liaudies respublikų bei Chersono ir Zaporižios regionų prisijungimo prie Rusijos Federacijos ratifikavimo projektus.

Taigi, jis remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2014 9 12

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна ЖУРОВА)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1972 1 7

Gimimo vieta: Pavlov-on-the-Neva (Pavlovas prie Nevos), Rusijos Federacija

Valstybės Dūmos užsienio reikalų komiteto pirmininko pirmoji pavaduotoja. 2014 m. kovo 20 d. ji balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2022 m. spalio 3 d. ji balsavo už įstatymų dėl sutarčių dėl Donecko ir Luhansko liaudies respublikų bei Chersono ir Zaporižios regionų prisijungimo prie Rusijos Federacijos ratifikavimo projektus.

Taigi, ji remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2014 9 12

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1963 2 8

Gimimo vieta: Chisinau (Kišiniovas), Moldavijos TSR (dabar Moldovos Respublika)

Valstybės Dūmos narys. Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos narys. Buvęs Užsienio reikalų komiteto narys. Jis yra žinomas politinės partijos „Vieningoji Rusija“ narys, 2021 m. rugsėjo mėn. buvo pakartotinai išrinktas į Valstybės Dūmą ir yra verslininkas, daug investavęs Ukrainoje ir Kryme.

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

Susijungus politinėms partijoms – „Teisinga Rusija“, „Už tiesą“ ir „Rusijos patriotai“, A. M. Babakov tapo susijungusio subjekto Centrinės tarybos prezidiumo sekretoriumi.

Būdamas Valstybės Dūmos narys, ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“. 2022 m. spalio 3 d. jis balsavo už įstatymų dėl sutarčių dėl Donecko ir Luhansko liaudies respublikų bei Chersono ir Zaporižios regionų prisijungimo prie Rusijos Federacijos ratifikavimo projektus. Taigi, jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2014 9 12

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV

(dar žinomas kaip Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1981 9 15

Gimimo vieta: Luhansk (Luhanskas), Ukraina

Luhansko liaudies respublikos „Liaudies tarybos“ deputatas, atstovaujantis „Luhansko ekonominei sąjungai“. Buvo kandidatas 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamuosiuose „rinkimuose“ į vadinamojo Luhansko liaudies respublikos vadovo pareigas. Tais „rinkimais“ pažeista Ukrainos teisė ir todėl jie buvo neteisėti. Buvęs vadinamosios profesinių sąjungų federacijos vadovas. Luhansko liaudies respublikos vadinamosios „Liaudies tarybos“ narys. Šiuo metu tarpregioninės viešosios organizacijos „Luhansko bendruomenių sąjunga“ valdybos pirmininkas, Rusijos ir Donbaso integracijos komiteto atstovas.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, taip pat oficialiai dalyvaudamas kaip kandidatas neteisėtuose „rinkimuose“, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Luhansko regiono Tėvynainių sąjungos valdybos pirmininkas.

Aktyviai remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 11 29

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (dar žinomas kaip Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1983 10 21

Gimimo vieta: Snezhnoye (Snežnojė), Donetsk oblast (Donecko sritis), Ukraina

г. Снежное, Донецкой области, Украина

Buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos“„Liaudies tarybos“ narys. Buvęs visuomeninio judėjimo „Free Donbass“ („Laisvas Donbasas“) pirmininkas ir buvęs „Don battalion“ vadas.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Buvęs Donecko liaudies respublikos Nacionalinės asamblėjos Pramonės ir prekybos komiteto pirmininko pavaduotojas.

2014 11 29

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1966 6 27

Gimimo vieta: Donetsk (Doneckas), Ukraina

Vadinamosios Donecko liaudies respublikos „liaudies kariuomenės“ atstovas spaudai ir pirmininko pavaduotojas. Buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos gynybos ministro pavaduotojas.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

„Donecko liaudies respublikos liaudies kariuomenės departamento“ vadovo pavaduotojas ir oficialus atstovas.

2015 2 16

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1972 5 20 arba 1972 5 30, arba 1955 12 20

Gimimo vieta: Luhansk (Luhanskas), Ukraina

Buvęs neteisėtos vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamasis teisingumo ministras ir buvęs gynybos ministro pavaduotojas. Buvęs vadinamosios Luhansko liaudies respublikos Centrinės rinkimų komisijos pirmininkas.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2018 m. birželio mėn. atleistas iš vadinamosios Luhansko liaudies respublikos Centrinės rinkimų komisijos pirmininko pareigų.

Registruotas Luhanske kaip notaras.

Toliau remia ir legitimizuoja separatistinę politiką.

2015 2 16

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV (dar žinomas kaip IGNATOV, TAMBOV)

(КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (dar žinomas kaip Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))

Lytis: vyras

Gimimo data: 1967 1 7 arba 1967 7 1

Gimimo vieta: Michurinsk (Mičiurinskas), Tambov oblast (Tambovo sritis), Rusijos Federacija

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

Buvęs vadinamasis Luhansko liaudies respublikos liaudies kariuomenės vyriausiasis vadas.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Buvęs Rusijos ginkluotųjų pajėgų 8-osios armijos vadas. Rusijos Pietų karinės apygardos štabo viršininkas ir pirmasis vado pavaduotojas.

2015 2 16

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1967 1 5

Gimimo vieta: Baranykivka, Bilovodsk Raion (Belovodsko rajonas), Luhansko sritis, Ukraina

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области, Украина

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamasis finansų ir mokesčių ministras.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2015 2 16

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1963 11 9

Gimimo vieta: buvusi Vokietijos Demokratinė Respublika

Buvęs Vakarų karinės apygardos vadas. Buvęs Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Pagrindinio operacijų departamento direktorius ir Generalinio štabo vado pavaduotojas. Aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Rusijos pajėgų karinę kampaniją Ukrainoje.

Remiantis nurodyta Generalinio štabo veikla, vykdydamas operatyvinę ginkluotųjų pajėgų kontrolę jis aktyviai dalyvavo formuojant ir įgyvendinant Rusijos vyriausybės politiką, kuria keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Buvęs gynybos ministro pavaduotojas.

Valstybės Dūmos narys nuo 2021 m. rugsėjo 19 d.

2022 m. spalio 3 d. jis balsavo už įstatymų dėl sutarčių dėl Donecko ir Luhansko liaudies respublikų bei Chersono ir Zaporižios regionų prisijungimo prie Rusijos Federacijos ratifikavimo projektus.

2015 2 16

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1961 8 22

Gimimo vieta: Ussuriysk (Usurijskas), Primorskiy Krai (Primorės kraštas), Rusijos Federacija

Rusijos ginkluotųjų pajėgų generolas. 2022 m. balandžio–birželio mėn. jis buvo vyriausias Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą mūšio lauko vadas. Eidamas šias pareigas jis buvo atsakingas už visas karines operacijas prieš Ukrainą. Taigi, Alexander Dvornikov aktyviai rėmė ir įgyvendino veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

Buvęs Rusijos ginkluotųjų pajėgų Pietų karinės apygardos vadas. Eidamas šias pareigas jis buvo atsakingas už karines pajėgas regione, įskaitant neteisėtai aneksuotą Krymą ir Sevastopolį. Eidamas šias pareigas, jis buvo atsakingas už 2018 m. lapkričio 25 d. Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno ir kitų karinių pajėgų veiksmus prieš Ukrainą, kuriais Ukrainos laivams užkirsta prieiga prie Azovo jūros pakrantės Ukrainoje, taip kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui ir suverenitetui bei keliant grėsmę Ukrainos saugumui, nes sutrikdomas Ukrainos karo laivų judėjimas ir pajėgumas imtis veiksmų.

Tais veiksmais taip pat remtas neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integracijos į Rusijos Federaciją įtvirtinimas.

2019 3 15

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Susiję asmenys: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (sūnus); Lyubov Valentinovna Prigozhina (marti)

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Violetta Prigozhina yra Yevgeny Prigozhin motina ir buvusi „Concord Management and Consulting LLC“, kuri yra susijusi su kitomis „Concord family“ įmonėmis, įskaitant „Combinat Pitaniiya“, savininkė. „Concord family“ įmonės yra glaudžiai susijusios su Yevgeny Prigozhin. Ji yra buvusi kitų su jos sūnumi susijusių įmonių, įskaitant „NOVYI VEK Restaurant Equestrian Sport Complex LLC“, bendrasavininkė. Ji yra susijusi su Yevgeny Prigozhin, kuris yra atsakingas už „Vagnerio grupės“ samdinių dislokavimą Ukrainoje ir kuris gavo naudos iš didelių viešųjų pirkimų sutarčių su Rusijos gynybos ministerija po Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos ir Rusijos remiamų separatistų įvykdytos Rytų Ukrainos okupacijos.

Taigi, ji rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 2 23

227.

Igor Ivanovich SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Gimimo data: 1967 1 4

Gimimo vieta: Bilibino (Bilibinas), Rusijos Federacija

Lytis: vyras

Igor Ivanovich Shuvalov yra Valstybės plėtros korporacijos VEB.RF pirmininkas. Jis yra buvęs Rusijos ministro pirmininko pirmasis pavaduotojas ir Eurazijos ekonomikos komisijos tarybos narys. Eidamas ministro pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas, jis pareiškė, kad po Rusijos Federacijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos Rusija pakeis biudžeto taisykles, kad įtrauktų į jas dar du mln. gyventojų.

Taigi, jis remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 2 23

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

Gimimo data: 1963 10 20

Gimimo vieta: Maskva, buvusi TSRS (dabar Rusijos Federacija)

Pareigos: propagandistas ir televizijos bei radijo žurnalistas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Vladimir Solovyev yra propagandistas ir kanalų „Rusija-1“ ir „Rossia 24“ laidų vedėjas. Jis gavo medalį (Aleksandro Nevskio ordiną) už „aukšto lygio profesionalumą ir objektyvumą informuojant apie įvykius Krymo Respublikoje“. 2022 m. liepos mėn. jis taip pat buvo apdovanotas ordinu „Už nuopelnus tėvynei“„už teigiamo Rusijos įvaizdžio formavimą“.

V. Solovyov yra žinomas dėl savo itin priešiško požiūrio į Ukrainą ir pagyras Rusijos vyriausybei. Jis aktyviai ir tvirtai remia Rusijos karinius veiksmus prieš Ukrainą.

Taigi, jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, rėmimą.

2022 2 23

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин КНЫРИК)

Gimimo data: 1989 m. (galbūt)

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Konstantin Knyrik yra prorusiškas aktyvistas, vadovaujantis neteisėtai aneksuotame Krymo pusiasalyje užregistruotai naujienų svetainei „MediaGroup News Front Ltd“. Jis yra Kremlių palaikančios Rusijos partijos „Rodina“ Krymo padalinio vadovas. Jis viešai remia Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą ir aktyviai dalyvauja skleidžiant dezinformaciją apie šį karą.

Konstantin Knyrik gavo medalį „Už Krymo susigrąžinimą“.

Taigi, jis aktyviai rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

233.

Pyotr Olegovych TOLSTOY

(dar žinomas kaip Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Gimimo data: 1969 6 20

Gimimo vieta: Maskva, buvusi TSRS, dabar Rusijos Federacija

Pareigos: Rusijos žurnalistas, prodiuseris, laidų vedėjas ir politikas. Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas nuo 2016 m. ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pirmininko pavaduotojas nuo 2020 m. sausio 28 d.

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Pyotr Tolstoy yra Valstybės Dūmos narys ir pirmininko pavaduotojas ir Rusijos delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (PACE) vadovas. Jis taip pat yra televizijos laidos „Vremya Pokazhet“ vedėjas. Vienas iš pagrindinių valdžios propagandos skleidėjų, dažnai pasisako už Krymo aneksiją. Jis viešai remia Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą.

Taigi, jis yra atsakingas už veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 2 23

394.

Olga Nikolaevna AMELCHENKOVA

(Ольга Николаевна АМЕЛЬЧЕНКОВА)

dar žinoma kaip Olga Nikolaevna ZANKO

(Ольга Николаевна ЗАНКО)

Gimimo data: 1990 9 5

Gimimo vieta: Borisoglebsk (Borisoglebskas), buvusi TSRS, dabar Rusijos Federacija

Lytis: moteris

Valstybės Dūmos narė, kuri balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko liaudies respubliką ir Luhansko liaudies respubliką“. Be to, 2022 m. spalio 3 d. ji balsavo už neteisėtą Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios regionų aneksiją ir jų kaip federalinių subjektų įtraukimą į Rusijos Federaciją. Taigi, ji rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2022 2 23

539.

Vyacheslav Alexeyevich NIKONOV

(Вячеслав Алексеевич НИКОНОВ)

Gimimo data: 1956 6 5

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko liaudies respubliką ir Luhansko liaudies respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

560.

Yevgeny Georgievich POPOV

(Евгений Георгиевич ПОПОВ)

Gimimo data: 1978 9 11

Lytis: vyras

Valstybės Dūmos narys, kuris balsavo už Rezoliuciją Nr. 58243-8 „Dėl Rusijos Federacijos Federalinės Asamblėjos Valstybės Dūmos kreipimosi į Rusijos Federacijos prezidentą V. V. Putiną dėl būtinybės pripažinti Donecko liaudies respubliką ir Luhansko liaudies respubliką“, todėl rėmė ir įgyvendino veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 2 23

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Lytis: vyras

Pareigos: Prezidento Aliksandr Lukashenka kabineto vadovo pavaduotojas

Nikolai Rogashchuk yra prezidento Aliksandr Lukashenka kabineto vadovo pavaduotojas. Jis yra buvęs prezidento Aliksandr Lukashenka padėjėjas ir Gomelio srities inspektorius. Eidamas šias pareigas jis rėmė bendras Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas, kurios vyko prieš Rusijos 2022 m. vasario 24 d. karinę agresiją prieš Ukrainą.

Taigi, jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

665.

Aleksandr LOZITSKY

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Pareigos: pulkininkas leitenantas, padalinio Nr. 65408 / Lunineco aerodromo vadas

Gimimo data: 1971 12 21

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Aleksandr Lozitsky yra Baltarusijos kariuomenės pulkininkas leitenantas ir padalinio Nr. 65408 / Lunineco aerodromo vadas. Jis priklauso Baltarusijos armijai, kuri parėmė Rusijos karinę agresiją Ukrainoje. Eidamas šias pareigas jis dalyvavo bendrose Rusijos ir Baltarusijos karinėse pratybose, vykusiose prieš karinių pajėgų telkimą prie Ukrainos sienos, per kurias buvo pasirengta 2022 m. vasario 24 d. invazijai.

Taigi, jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

674.

Petr Olegovich AVEN

(Пëтр Олегович АВЕН)

Gimimo data: 1955 3 16

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: Artimas Vladimirui Putinui oligarchas. Vienas iš pagrindinių „Alfa Group Consortium“ akcininkų

Lytis: vyras

Susiję asmenys: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, German Borisovich Khan, Alexey Kuzmichev

Petr Aven yra Rusijos verslininkas, glaudžiai susijęs su Vladimiru Putinu nuo XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžios. Jis yra svarbus „ABH Financial Limited“, kuri apima vieną iš svarbiausių Rusijos bankų „Alfa Bank“, akcininkas. Jis taip pat yra investicinės įmonės „LetterOne“ akcininkas.

Jis yra vienas iš maždaug 50 turtingų Rusijos verslininkų, kurie reguliariai Kremliuje susitinka su Vladimiru Putinu. Jis laikėsi Rusijos prezidento nurodymų ir įgyvendino jo užsienio politikos darbotvarkę. P. Aven ir jo verslo partneris Mikhail Fridman prisidėjo prie Kremliaus pastangų panaikinti Vakarų sankcijas, paskelbtas kovojant su Rusijos agresyvia politika Ukrainos atžvilgiu.

2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos prieš Ukrainą etapų, Petr Aven kartu su 36 kitais verslininkais susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais aptarti veiksmų eigos poveikį po to, kai Vakarai nustatė sankcijas. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso artimiausiam Vladimiro Putino ratui. Tas specialus pakvietimas rodo, kad jis remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

P. Aven gavo naudos iš savo ryšių su vyriausybe. Mainais už politinę paramą savo verslui ir siekdamas finansinės naudos jis pataikavo Vladimirui Putinui. Vladimiro Putino vyriausia duktė Maria vadovavo „Alfa Bank“ finansuotam labdaros projektui „Alfa-Endo“.

Vladimiras Putinas už „Alfa Group Consortium“ lojalumą Rusijos valdžios institucijoms atsidėkojo teikdamas politinę pagalbą „Alfa Group Consortium“ investicijų užsienyje planams.

Taigi, jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriumi, užtikrinančiu didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Jis aktyviai teikė materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gavo naudos iš jų. Jis taip pat rėmė veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 2 28

675.

Mikhail Maratovich FRIDMAN

(Михаил Маратович ФРИДМАН)

Gimimo data: 1964 4 21

Gimimo vieta: Lviv (Lvovas), Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

Lytis: vyras

Susiję asmenys: Vladimir Putin, Petr Aven, German Borisovich Khan, Alexey Kuzmichev

Mikhail Fridman, Rusijos verslininkas. Jis yra vienas iš pagrindinių „ABH Financial Limited,“ kuri apima svarbų Rusijos banką „Alfa Bank“, akcininkų. Jis taip pat yra investicinės įmonės „LetterOne“ akcininkas. Jam pavyko užmegzti tvirtus ryšius su Vladimiro Putino administracija ir jis buvo laikomas svarbiausiu Rusijos finansininku ir V. Putino vidaus rato veiksmus įgalinančiu asmeniu. Dėl ryšių su vyriausybe jam pavyko įsigyti valstybės turto. Mainais už politinę paramą savo verslui ir siekdamas finansinės naudos jis pataikavo Vladimirui Putinui. Vladimiro Putino vyriausia duktė Maria vadovavo „Alfa Bank“ finansuotam labdaros projektui „Alfa-Endo“. Vladimiras Putinas už „Alfa Group Consortium“ lojalumą Rusijos valdžios institucijoms atsidėkojo teikdamas politinę pagalbą „Alfa Group Consortium“ investicijų užsienyje planams.

M. Fridman ir jo verslo partneris Petr Aven prisidėjo prie Kremliaus pastangų panaikinti Vakarų sankcijas, paskelbtas kovojant su Rusijos agresyvia politika Ukrainos atžvilgiu.

Taigi, jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriumi, užtikrinančiu didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Jis aktyviai teikė materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gavo naudos iš jų. Jis taip pat rėmė veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 2 28

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Gimimo data: 1964 10 27

Gimimo vieta: Bilohirskas (Bilohirsk), Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

Pareigos: Rusijos oligarchas, Šeremetjevo tarptautinio oro uosto valdybos pirmininkas

Lytis: vyras

Alexander Ponomarenko yra Rusijos oligarchas ir buvęs Šeremetjevo tarptautinio oro uosto, su kuriuo jis tebėra susijęs kaip akcininkas, valdybos pirmininkas. A. Ponomarenko yra susijęs su Arkady Rotenberg, kuris yra žinomas Rusijos verslininkas, turintis glaudžių asmeninių ryšių su prezidentu V. Putinu. Jis dalyvauja finansuojant netoli Gelendzhik (Gelendžiko) esantį rūmų kompleksą, kuriuo asmeniškai naudojasi prezidentas V. Putinas.

Taigi, jis remia Rusijos sprendimus priimančius asmenis, atsakingus už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jų naudos.

2022 2 28

685.

Modest Alexeyevich KOLEROV

(Модест Алексеевич КОЛЕРОВ)

Gimimo data: 1963 4 12

Gimimo vieta: Kimovsk (Kimovskas), Rusija

Pareigos: vienas iš portalo „REGNUM“, kurio pagrindinė tema – posovietinė erdvė, įkūrėjų. 2005–2007 m. jis dirbo Prezidento administracijoje.

Lytis: vyras

Modest Kolerov yra vienas iš portalo „REGNUM“, kuriuo jis naudojosi prieš Ukrainą nukreiptam agresyviam ir šališkam propagandos naratyvui skleisti ir teigiamam požiūriui į Krymo aneksiją bei separatistų veiksmus Donbase propaguoti, įkūrėjų. Jis dažnai apibūdino Ukrainą kaip fašistinę arba neonacistinę šalį ir provakarietišką marionetę. Jis teigė, kad Ukrainą dirbtinai sukūrė V. Leninas ir J. Stalinas. Savo straipsniuose jis nurodo, kad Ukraina už savo nepriklausomybę turi būti dėkinga Rusijai, todėl nenusipelno būti suvereni valstybė. Jis taip pat teigė, kad Rusija turėtų padaryti galą Ukrainos egzistavimui.

Be to, jis siūlė padalyti Ukrainą jos kaimyninėms šalims ir baugino, kad nepriklausoma Ukraina gali tapti grėsme Rusijai. Jis aktyviai pasisakė už vadinamųjų Donecko liaudies respublikos ir Luhansko liaudies respublikos pripažinimą ir daugiau Rusijos veiksmų siekiant remti separatistus Rytų Ukrainoje. Jis neigė Rusijos karinės paramos separatistams įrodymus, o ESBO misiją Rytų Ukrainoje apibūdino kaip šališką ir priklausomą nuo Kijevo.

Taigi, jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, aktyvų rėmimą arba jų įgyvendinimą ir už trukdymą tarptautinių organizacijų darbui Ukrainoje.

2022 2 28

686.

Roman Georgievich BABAYAN

(Роман Георгиевич БАБАЯН)

Gimimo data: 1967 12 7

Gimimo vieta: Baku, Azerbaidžanas

Pareigos: žurnalistas, TV laidos „Sava tiesa“ („Own Truth“) televizijos kanale „NTV“ vedėjas. Jis taip pat yra radijo „Kalba Maskva“ („Moscow Speaks“) vyriausiasis redaktorius. Jis taip pat yra Maskvos miesto Dūmos narys.

Lytis: vyras

Roman Babayan yra žurnalistas ir Maskvos miesto Dūmos narys. Jis veda TV laidą „Sava tiesa“ („Own Truth“) televizijos kanale „NTV“. Jis taip pat yra radijo „Kalba Maskva“ („Moscow Speaks“) vyriausiasis redaktorius. Jis skleidė prieš Ukrainą nukreiptą propagandą ir propagavo teigiamą požiūrį į separatistų veiksmus Donbase.

Pokalbyje su Ukraina.ru jis aiškiai nurodė, kad kiekvienas Donbaso gyventojas pageidauja, kad šis regionas būtų prijungtas prie Rusijos, ir kvestionavo Ukrainos teisę į savo teritoriją. Be to, jis apkaltino Ukrainos valdžios institucijas Donbase vykdant persekiojimą dėl pilietybės ir de facto genocidą ir teigė, kad ukrainiečiai Donbase žudo vaikus ir pagyvenusius žmones. Jis taip pat rėmė Rusijos naratyvą, kad Ukrainoje taikomas „fašistinis režimas“. Tam jis pateikė neryškų vaizdo įrašą, kuriame rodomi kariai, laikantys vokiečių nacistų karinio laivyno vėliavą, ir apibūdino juos kaip ukrainiečius.

Taigi, jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

692.

Rustam Usmanovich MURADOV

(Рустам Усманович МУРАДОВ)

Gimimo data: 1973 3 21

Gimimo vieta: Dagestan (Dagestanas), Rusija

Pareigos: generolas leitenantas, Rytų karinės apygardos vadas, buvęs Pietų karinės apygardos vado pavaduotojas

Lytis: vyras

Nuo 2022 m. spalio 7 d. Rustam Muradov yra generolas leitenantas ir Rytų karinės apygardos vadas. Anksčiau jis buvo Pietų karinės apygardos vado pavaduotojas, susijęs su kariniais veiksmais prieš Ukrainą. 2022 m. liepos mėn. jis buvo paskirtas Ukrainoje veikiančios Rusijos pajėgų grupės „Vostok“ vadu.

Neseniai Ukraina tapo pagrindiniu Pietų karinės apygardos taikiniu. Todėl buvo suformuota nauja 8-oji armija, o apygardos buvimas neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio teritorijoje išplėstas. Nuo 2021 m. spalio mėn. vidurio Rusijos karinės pajėgos pradėjo beprecedentį pajėgų telkimą Ukrainos pasienyje arba šalia sienos ir okupuotame Ukrainos Krymo regione. Šiuo atžvilgiu daugelis stebėtojų ir politikos formuotojų išreiškė susirūpinimą dėl galimo naujo Rusijos invazijos į Ukrainą ar kitų agresyvių veiksmų. Pietų karinės apygardos pajėgos surengė karines pratybas teritorijose aplink Ukrainą ir perkėlė artileriją ir bataliono taktines grupes į Krymo pusiasalį. Pietų karinė apygarda taip pat prižiūrėjo separatistinių „respublikų“ ginkluotųjų pajėgų karines pratybas. Vladimirui Putinui priėmus sprendimą pripažinti vadinamąsias Donecko liaudies respubliką ir Luhansko liaudies respubliką, Pietų karinės apygardos kariai įžengė į šių dviejų apsišaukėliškų respublikų teritoriją. 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto karinę invaziją į Ukrainą.

Taigi, Rustam Muradov yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, aktyvų rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Gimimo data: 1969 5 16

Gimimo vieta: Troitskaya kaimas, Krymsky (Krymsko) rajonas, Krasnodaro kraštas, buvusi TSRS, dabar Rusijos Federacija

Pareigos: Ukrainoje veikiančios Rusijos pajėgų grupės „Zapad“ vadas, buvęs generolas leitenantas, Pietų karinės apygardos 8-osios bendrųjų pajėgų gvardijos armijos vadas

Lytis: vyras

Andrey Sychevoy – generolas leitenantas, 2022 m. vasario 24 d. jis buvo Pietų karinės apygardos 8-osios bendrųjų pajėgų gvardijos armijos, kuri dalyvavo kariniuose veiksmuose prieš Ukrainą, vadas. 2022 m. liepos mėn. jis buvo paskirtas Ukrainoje veikiančios Rusijos pajėgų grupės „Zapad“ vadu.

Neseniai Ukraina tapo pagrindiniu Pietų karinės apygardos taikiniu. Todėl buvo suformuota nauja 8-oji armija, o apygardos buvimas neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio teritorijoje išplėstas. Nuo 2021 m. spalio mėn. vidurio Rusijos karinės pajėgos pradėjo beprecedentį pajėgų telkimą Ukrainos pasienyje arba šalia sienos ir okupuotame Ukrainos Krymo regione. Šiuo atžvilgiu daugelis stebėtojų ir politikos formuotojų išreiškė susirūpinimą dėl galimo naujo Rusijos invazijos į Ukrainą ar kitų agresyvių veiksmų. Pietų karinės apygardos pajėgos surengė karines pratybas teritorijose aplink Ukrainą ir perkėlė artileriją ir bataliono taktines grupes į Krymo pusiasalį. Pietų karinė apygarda taip pat prižiūrėjo separatistinių „respublikų“ ginkluotųjų pajėgų karines pratybas. Vladimirui Putinui priėmus sprendimą pripažinti vadinamąsias Donecko liaudies respubliką ir Luhansko liaudies respubliką, Pietų karinės apygardos kariai įžengė į šių dviejų apsišaukėliškų respublikų teritoriją. 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto karinę invaziją į Ukrainą.

Taigi, Andrey Sychevoy yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, aktyvų rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

694.

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

Pareigos: Privačios investicinės grupės „Volga Group“ savininkas

Gimimo data: 1952 11 9

Gimimo vieta: Leninakan (Leninakanas), buvusi Sovietų Sąjunga, dabar: Gyumri (Giumri), Armėnija

Pilietybė: Armėnijos, Rusijos, Suomijos

Lytis: vyras

Gennady Timchenko seniai pažįsta Rusijos Federacijos prezidentą Vladimirą Putiną ir plačiai apibūdinamas kaip vienas iš jo patikėtinių.

Jis gauna naudos iš savo ryšių su Rusijos sprendimus priimančiais asmenimis. Jis yra investicinės grupės „Volga Group“, turinčios portfelinių investicijų svarbiausiuose Rusijos ekonomikos sektoriuose, steigėjas ir akcininkas. „Volga Group“ svariai prisideda prie Rusijos ekonomikos ir jos vystymosi.

Jis taip pat yra „Bank Rossiya“ akcininkas; šis bankas laikomas V. Putino ir jo bendrininkų banku. Nuo tada, kai buvo neteisėtai aneksuotas Krymas, „Bank Rossiya“ atidarė filialus visame Kryme ir Sevastopolyje, taip įtvirtinant jų integravimą į Rusijos Federaciją.

Be to, „Bank Rossiya“ priklauso Nacionalinės žiniasklaidos grupės („National Media Group“) kapitalo dalis; ši grupė yra žiniasklaidos kontroliuojančioji bendrovė, kontroliuojanti 28 žiniasklaidos bendroves Rusijoje, kurios aktyviai skleidžia propagandą ir dezinformaciją, susijusią su Rusijos agresijos karu prieš Ukrainą.

Taigi, jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, rėmimą.

Taip pat jis yra atsakingas už finansinės ar materialinės paramos teikimą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna naudos iš jų.

2022 2 28

695.

Alexey Alexandrovits MORDASHOV

(Алексей Александрович МОРДАШОВ)

Pareigos: „Severstal“ ir „Severgroup“ pirmininkas

Gimimo data: 1965 9 26

Gimimo vieta: Cherepovets (Čerepovecas), Rusija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Bendrininkai: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV

Alexey Mordashov yra Rusijos verslininkas, glaudžiai susijęs su Rusijos vyriausybe. 2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos prieš Ukrainą etapų, Alexey Mordashov kartu su kitais 36 verslininkais susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais aptarti veiksmų eigos poveikį po to, kai Vakarai nustatė sankcijas. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso artimiausiam Vladimiro Putino ratui. Alexey Mordashov yra privačios investicinės bendrovės „Severgroup“, kurios patronuojamoji įmonė „Severstal“ vykdo veiklą plieno ir kasybos sektoriuje ir tiekia specialius plieno produktus, įskaitant grūdintą plieną, karinei pramonei, pirmininkas.

Taigi, jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, kuri yra atsakinga už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

Be to, Alexey Mordashov remia ir įgyvendina veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

Galiausiai jis taip pat yra atsakingas už finansinės ir materialinės paramos teikimą Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna naudos iš jos.

2022 2 28

696.

Peter Mikhaylovich FRADKOV

(Петр Михайлович ФРАДКОВ)

Pareigos: „PJSC Promsvyazbank“ pirmininkas

Gimimo data: 1978 2 7

Gimimo vieta: Maskva, Rusija

Lytis: vyras

Petr Fradkov yra „PJSC Promsvyazbank“ pirmininkas ir vienintelis banko vykdomasis organas. „Promsvyazbank“ yra Rusijos valstybinis bankas, kuris teikia finansinę paramą Rusijos gynybos sektoriui ir Rusijos karinėms pajėgoms; jis atsakingas už masinį Rusijos karinių pajėgų dislokavimą prie sienos su Ukraina ir už Rusijos karinių pajėgų buvimą Krymo pusiasalyje.

„Promsvyazbank“ nurodymus tiesiogiai duoda Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas, todėl bankas teikia finansinę ir materialinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Ukrainos destabilizaciją ir neteisėtą Krymo aneksiją.

„Promsvyazbank“ vykdo veiklą Krymo pusiasalyje. „Promsvyazbank“ iš viso atidarė 150 filialų Donecko ir Luhansko liaudies respublikose, taip pat Chersono ir Zaporižios regionuose.

Taigi, kaip „Promsvyazbank“ pirmininkas, jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, rėmimą.

2022 2 28

718.

Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH

(rusų k.: Вадим Анатольевич ЛУКАШЕВИЧ)

Pareigos: Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadovybės Ideologinio darbo departamento vadovo pavaduotojas, buvęs Baltarusijos gynybos ministerijos Pagrindinio ideologinio darbo departamento Informacijos departamento vadovas, pulkininkas

Lytis: vyras

Vadim Lukashevich yra Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadovybės Ideologinio darbo departamento vadovo pavaduotojas ir buvęs Baltarusijos gynybos ministerijos Pagrindinio ideologinio darbo departamento Informacijos departamento vadovas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Vadim Lukashevich dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

719.

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

(Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ)

Gimimo data: 1987 5 16

Gimimo vieta: Jekaterinburgas, Rusijos Federacija

Pareigos: viešosios akcinės bendrovės „Pipe Metallurgical Company“ (Vamzdžių metalurgijos kompanija) direktorių valdybos pirmininkas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Alexander Dmitrievich Pumpyansky yra buvęs „Sinara Group“ direktorių valdybų pirmininkas ir buvęs „PJSC Pipe Metallurgical Company“ direktorių valdybos narys, kuris 2022 m. kovo 9 d. atsistatydino iš šių pareigų Sąjungai įtraukus jį į asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą. Jis yra Dmitry Alexandrovich Pumpyansky, Rusijos verslininko, Rusijos Federacijos Prekybos ir pramonės rūmų (CCI) tarybos nario ir Sverdlovsko regiono Pramonininkų ir verslininkų sąjungos (SOSPP) pirmininko sūnus. Dmitry Pumpyansky yra buvęs „PJSC Pipe Metallurgical Company“, kuri yra naftos ir dujų pramonei skirtų plieno vamzdžių Rusijos pasaulinė gamintoja, direktorių valdybos pirmininkas ir „Group Sinara“ buvęs pirmininkas ir buvęs valdybos narys. Abi bendrovės remia Rusijos Federacijos valdžios institucijas ir valstybės valdomas įmones, įskaitant Rusijos geležinkelius, „Gazprom“ ir „Rosneft“, ir gauna naudos iš bendradarbiavimo su jais.

Taigi, jis yra fizinis asmuo, turintis ryšių su įtakingu verslininku (savo tėvu), susijusiu su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Be to, Alexander Dmitrievich Pumpyansky teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jos.

2022 3 9

720.

Alexander Semenovich VINOKUROV

(Александр Семёнович ВИНОКУРОВ)

Gimimo data: 1982 10 12

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: verslininkas, „Maraton Group“ valdantysis partneris ir pirmininkas, bendrovės „Magnit“ direktorių valdybos narys

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Alexander Semenovich Vinokurov yra Rusijos verslininkas, turintis verslo interesų mažmeninės prekybos maisto produktais, vaistų, žemės ūkio ir infrastruktūros srityse. Jis eina vadovaujamas pareigas investicinėje bendrovėje „Maraton Group“ ir didžiausioje Rusijos maisto mažmeninėje bendrovėje „Magnit“. Jis taip pat turi antrosios pagal dydį Rusijos grūdus eksportuojančios bendrovės „Demetra Holding“ akcijų, o Rusija yra didžiausia kviečių eksportuotoja pasaulyje. Jis yra vedęs Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministro Sergey Lavrov dukterį Ekaterina Sergeevna Vinokurova. Jo tėvas yra Semen Vinokurov, buvęs valstybės unitarinės įmonės „Capital Pharmacies“ vadovas, laikomas vienu iš svarbiausių Rusijos farmacijos pramonės verslininkų. Taigi, A. Vinokurov turi glaudžių ryšių su Rusijos vyriausybe ir yra susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos prieš Ukrainą etapų, Alexander Semenovich Vinokurov kartu su kitais 36 verslininkais susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais aptarti veiksmų eigos poveikį po to, kai Vakarai nustatė sankcijas. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso artimiausiam Vladimiro Putino ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi. Tai taip pat rodo, kad jis yra vienas iš įtakingiausių verslininkų, susijusių su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Tai patvirtina ir A. Vinokurov glaudūs asmeniniai ryšiai su užsienio reikalų ministru S. Lavrov, atsakingu už Rusijos agresijos karą ir politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 9

721.

Andrey Igorevich MELNICHENKO

(Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО)

Gimimo data: 1972 3 8

Gimimo vieta: Gomel (Gomelis), buvusi Baltarusijos TSR, dabar Baltarusija

Pareigos: „JSC SUEK“ nevykdomasis direktorius, „EuroChem Group“ valdybos narys

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Andrey Igorevich Melnichenko yra Rusijos pramonininkas ir buvęs stambios trąšų gamintojos „EuroChem Group“ ir anglių bendrovės „SUEK“ savininkas. Nuo 2022 m. kovo 9 d. A. Melnichenko perleido savo „SUEK“ ir „Eurochem Group“ akcijas savo sutuoktinei Aleksandra Melnichenko. 2022 m. sausio mėn. prezidentas Vladimiras Putinas susitarė garantuoti devynis milijonus tonų anglių eksportą iš Chakasijos, Buriatijos ir Tuvos, siekiant paremti pagrindinę eksportuotoją iš šių regionų „SUEK“. Jis ir toliau gauna naudos iš turto, kurį perleido žmonai.

A. Melnichenko priklauso įtakingiausių Rusijos verslininkų, turinčių glaudžių ryšių su Rusijos vyriausybe, ratui. 2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą etapų, Andrey Igorevich Melnichenko kartu su kitais 36 verslininkais susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais aptarti veiksmų eigos poveikį po to, kai Vakarai nustatė sankcijas, taip parodydamas savo, kaip asmens, priklausančio artimiausiam Vladimiro Putino ratui, vaidmenį. Tas specialus pakvietimas rodo, kad jis remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi. Be to, jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

722.

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY

(dar žinomas kaip Dmitry A. PUMPIANSKY)

(Дмитрий Алekcандрович ПУМПЯНСКИЙ)

Gimimo data: 1964 3 22

Gimimo vieta: Ulan-Ude (Ulan Udė), Rusijos Federacija

Pareigos: „PJSC Pipe Metallurgic Company“ direktorių valdybos pirmininkas, buvęs „Group Sinara“ pirmininkas ir valdybos narys

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Dmitry Pumpyansky yra įtakingas Rusijos verslininkas. Rusijos Federacijos Prekybos ir pramonės rūmų (CCI) tarybos narys ir Sverdlovsko regiono Pramonininkų ir verslininkų sąjungos (SOSPP) pirmininkas. Jis yra buvęs „TMK PAO“ direktorių valdybos pirmininkas ir buvęs „Group Sinara“ pirmininkas bei valdybos narys. Eidamas šias pareigas jis rėmė Rusijos Federacijos valdžios institucijas ir valstybės valdomas įmones, įskaitant Rusijos geležinkelius, „Gazprom“ ir „Rosneft“, ir gavo naudos iš bendradarbiavimo su jais. Taigi, jis yra susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją,

2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos prieš Ukrainą etapų, Dmitry Pumpyansky kartu su kitais 36 verslininkais susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais aptarti veiksmų eigos poveikį po to, kai Vakarai nustatė sankcijas. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso artimiausiam Vladimiro Putino ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi. Tai taip pat rodo, kad jis yra vienas iš įtakingiausių verslininkų, susijusių su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Gimimo data: 1968 4 18

Gimimo vieta: Minskas, buvusi Baltarusijos TSR, dabar Baltarusija

Pareigos: „JSC UCC Uralchem“ generalinis direktorius

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Dmitry Arkadievich Mazepin yra mineralinių trąšų bendrovės „Uralchem“ vienas iš pagrindinių savininkų ir buvęs generalinis direktorius, taip pat didžiausias „Uralkali“ akcininkas. Bendrovė „Uralchem Group“ yra Rusijos įmonė, gaminanti įvairius cheminius produktus, įskaitant mineralines trąšas ir amonio nitratą. Bendrovės teigimu, ji yra didžiausia amonio nitrato gamintoja ir antra pagal dydį amonio bei azoto trąšų gamintoja Rusijoje. „Uralchem“ ir „Uralkali“ Rusijos valstybė įtraukė į „ypatingos svarbos turto“ sąrašą. Taigi, Dmitry Arkadievich Mazepin yra susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos prieš Ukrainą etapų, Dmitry Arkadievich Mazepin kartu su kitais 36 verslininkais susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais aptarti veiksmų eigos poveikį po to, kai Vakarai nustatė sankcijas. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso artimiausiam Vladimiro Putino ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi. Tai taip pat rodo, kad jis yra vienas iš įtakingiausių verslininkų, susijusių su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2021 m. gruodžio mėn. Dmitry Mazepin perrašė savo Kipre įsteigtas bendroves „Uralchem Holding“ ir „CI-Chemical Invest“, kontroliuojančias „Uralchem“, Rusijos jurisdikcijai specialiajame administraciniame rajone Kaliningrado srities Oktyabrsky saloje.

2022 3 9

724.

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA

(Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ)

Gimimo data: 1966 2 10

Pareigos: „Sinara“ labdaros fondo Globėjų tarybos pirmininkė

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Galina Evgenyevna Pumpyanskaya yra Dmitry Alexandrovich Pumpyansky – įtakingo Rusijos verslininko, Rusijos Federacijos Prekybos ir pramonės rūmų (CCI) tarybos nario ir Sverdlovsko regiono Pramonininkų ir verslininkų sąjungos (SOSPP) pirmininko sutuoktinė. Dmitry Alexandrovich Pumpyansky yra buvęs „PJSC Pipe Metallurgic Company“ direktorių valdybos pirmininkas ir buvęs „Group Sinara“ pirmininkas bei valdybos narys. Abi bendrovės remia Rusijos Federacijos valdžios institucijas ir valstybės valdomas įmones, įskaitant „Russian Railways“, „Gazprom“ ir „Rosneft“, ir gauna naudos iš bendradarbiavimo su jomis.

Taigi, Galina Evgenyevna Pumpyanskaya yra fizinis asmuo, turintis ryšių su įtakingu verslininku, susijusiu su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

726.

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV

(Михаил Игоревич ПОЛУБОЯРИНОВ)

Gimimo data: 1966 4 2

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: buvęs „OJSC Aeroflot“ generalinis direktorius;

„State Transport Leasing Company“ (Valstybinės transporto išperkamosios nuomos bendrovės) ir „JSC Eximbank of Russia“ direktorių valdybos narys;

„DOM.RF“ stebėtojų tarybos narys;

„LLC Pobeda“ direktorių valdybos pirmininkas;

buvęs IATA valdytojų tarybos narys

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV yra buvęs „OJSC Aeroflot“ generalinis direktorius. „OJSC Aeroflot“ yra didžiausia Rusijos Federacijos oro transporto bendrovė. „OJSC Aeroflot“ ne tik teikia paslaugas Rusijos vyriausybei, bet ir yra jai svarbus pajamų šaltinis. „Aeroflot“ vykdė neteisėtus skrydžius į okupuotą Krymą.

2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos prieš Ukrainą etapų, Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV kartu su kitais 36 verslininkais susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais aptarti veiksmų eigos poveikį po to, kai Vakarai nustatė sankcijas. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso artimiausiam Vladimiro Putino ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi. Tai taip pat rodo, kad jis yra vienas iš įtakingiausių verslininkų, susijusių su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

728.

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH

(Вадим Николаевич МОШКОВИЧ)

Gimimo data: 1967 4 6

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: buvęs „Rusagro Group“ direktorių valdybos pirmininkas

„Sberbank“ mažumos dalies savininkas

Pilietybė: Rusijos, Kipro

Lytis: vyras

Vadim Nikolaevich Moshkovich yra Rusijos verslininkas, turintis verslo interesų žemės ūkio ir nekilnojamojo turto plėtojimo srityse. 2004 m. Vadim Moshkovich įsteigė „Rusagro Group“, kuri yra itin svarbi kiaulienos, riebalų ir cukraus gamintoja, 2021 m. Rusijos žemės ūkio valdų sąraše reitinguojama pirmoje vietoje. Taigi, Vadim Moshkovich yra susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 m. vasario 24 d., po pirmųjų Rusijos agresijos prieš Ukrainą etapų, Vadim Moshkovich kartu su kitais 36 verslininkais susitiko su prezidentu Vladimiru Putinu ir kitais Rusijos vyriausybės nariais aptarti veiksmų eigos poveikį po to, kai Vakarai nustatė sankcijas. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso artimiausiam Vladimiro Putino ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi. Tai taip pat rodo, kad jis yra vienas iš įtakingiausių verslininkų, susijusių su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

730.

Andrey Andreevich GURYEV

(Андрей Aндреевич ГУРЬЕВ)

Gimimo data: 1982 3 7

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: „PJSC PhosAgro“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas

Nuo 2004 m. dirba „PhosAgro“, ėjo įvairias pareigas.

Nuo 2019 m. rugsėjo 30 d. – Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos (RUIE) valdybos biuro narys.

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Andrey Andreevich Guryev yra buvęs „PJSC PhosAgro“ valdybos narys ir buvęs šios bendrovės generalinis direktorius. Jis yra „PJSC PhosAgro“ akcininkas ir Rusijos trąšų gamintojų asociacijos (RAPU) prezidentas. Be to, jis yra Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos valdybos biuro narys Rusija yra didžiausia trąšų eksportuotoja pasaulyje, o „PhosAgro“ yra viena iš didžiausių fosforo trąšų gamintojų. Ši bendrovė yra didžiausia Europos fosforo trąšų gamintoja, didžiausia pasaulyje aukštos kokybės fosfatinės uolienos gamintoja ir antra pagal dydį pasaulyje (išskyrus Kiniją) monoamonio fosfato (MAP) ir diamofoso (DAP) gamintoja.

Taigi, Andrey Guryev yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriumi, užtikrinančiu didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

731.

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Gimimo data: 1970 9 2

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: buvęs „PJSC SIBUR Holding“ valdybos pirmininkas

dirbo „OAO NK YUKOS“ iždo departamente; ėjo įvairias pareigas „AKB Trust and Investment Bank“, be kita ko, viceprezidento – Investicinės bankininkystės departamento vadovo ir Įmonių finansų departamento vykdomojo direktoriaus pareigas; buvęs bendrovių „OAO Gazprom NefteKhim Salavat“ ir „OAO Gazprombank“ direktorių valdybos narys.

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Dmitry Vladimirovich Konov yra buvęs bendrovės „PJSC SIBUR Holding“ valdybos pirmininkas, ir eidamas šias pareigas jis prižiūrėjo bendrovės veiklą. „SIBUR Holding“ yra didžiausia integruota naftos chemijos produktų bendrovė Rusijoje ir viena iš sparčiausiai augančių pasaulio naftos chemijos pramonės įmonių. „SIBUR“ yra pirmaujanti besiformuojančių rinkų naftos chemijos pramonės grupė ir didžiausia naftos chemijos produktų gamintoja Rusijos rinkoje. Dideli „SIBUR“ akcijų paketai priklauso Vladimirui Putinui artimiems oligarchams: Leonid Mikhelson ir Gennady Timchenko.

„SIBUR Holding“ yra glaudžiai susijusi su Rusijos vyriausybe, todėl jos gaunamos pajamos yra svarbus Rusijos vyriausybės pajamų šaltinis.

2022 m. vasario 24 d. jis dalyvavo Kremliuje vykusiame oligarchų susitikime su prezidentu Vladimiru Putinu, kad aptartų veiksmų, kurių ketinama imtis po Vakarų įvestų sankcijų, poveikį. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklausė vidiniam prezidentui V. Putinui artimų oligarchų ratui.

Dmitry Konov buvo susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Gimimo data: 1999 3 2

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: Fondo „We compete as one“ steigėjas. Buvęs Rusijos lenktynininkas, su „Haas F1 Team“ dalyvavęs 2022 m. „Formulės 1“ pasaulio čempionate su neutralia vėliava, atstovaudamas Rusijos automobilių federacijai

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Nikita Mazepin yra buvusio „JSC UCC Uralchem“ generalinio direktoriaus Dmitry Arkadievich Mazepin sūnus. Iki 2022 m. kovo mėn. jis buvo lenktynininkas komandoje „Haas F1 Team“, kurios rėmėjas yra „Uralchem“. Jo fondas „We compete as one“ yra finansuojamas bendrovės „Uralkali“ lėšomis, todėl jis nepagrįstai gauna naudos iš savo tėvo.

Jis yra fizinis asmuo, turintis ryšių su įtakingu verslininku (savo tėvu), susijusiu su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 9

736.

Sergei Petrovich ARENIN

(Сергей Петрович АРЕНИН)

Gimimo data: 1958 8 29

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

737.

Yuri Viktorovich ARKHAROV

(Юрий Викторович АРХАРОВ)

Gimimo data: 1977 6 13

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

740.

Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV

(Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ)

Gimimo data: 1967 12 21

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

751.

Vladimir Andreyevich BEKETOV

(Владимир Андреевич БЕКЕТОВ)

Gimimo data: 1949 3 29

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

759.

Arsen Suleymanovich FADZAYEV

(Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ)

Gimimo data: 1952 9 5

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys. Savo viešuose pareiškimuose jis ne kartą išreiškė paramą karui prieš Ukrainą.

2022 3 9

760.

Yury Viktorovich FEDOROV

(Юрий Викторович ФЁДОРОВ)

Gimimo data: 1972 1 1

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys. Savo viešuose pareiškimuose jis ne kartą išreiškė paramą karui prieš Ukrainą.

2022 3 9

761.

Nikolai Vasilyevich FYODOROV

(Николай Васильевич ФЁДОРОВ)

Gimimo data: 1958 5 9

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys. Savo viešuose pareiškimuose jis ne kartą išreiškė paramą karui prieš Ukrainą.

2022 3 9

776.

Sergey Pavlovich IVANOV

(Сергей Павлович ИВАНОВ)

Gimimo data: 1952 4 19

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

823.

Alexander Yuryevich PRONYUSHKIN

(Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН)

Gimimo data: 1987 7 31

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

829.

Irina Alexandrovna PETINA

(Ирина Александровна ПЕТИНА)

Gimimo data: 1972 8 31

Lytis: moteris

Buvusi Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narė.

2022 3 9

832.

Alexander Vasilyevich RAKITIN

(Александр Васильевич РАКИТИН)

Gimimo data: 1958 5 17

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

849.

Lenar Rinatovich SAFIN

(Ленар Ринатович САФИН)

Gimimo data: 1969 2 11

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

856.

Peter Nikolayevich TULTAEV

(Пётр Николаевич ТУЛТАЕВ)

Gimimo data: 1961 1 1

Lytis: vyras

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos, kuri ratifikavo vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos bei Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“, narys.

2022 3 9

880.

German Borisovich KHAN

(rusų k.: Герман Борисович ХАН)

Pareigos: artimas Vladimirui Putinui oligarchas. Vienas iš pagrindinių „Alfa Group Consortium“ akcininkų

Gimimo data: 1961 10 24

Gimimo vieta: Kyjivas, Ukraina

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Susiję asmenys: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, Alexey Kuzmichev

Susiję subjektai: „Alfa Group Consortium“, „Alfa Bank“

German Khan yra Rusijos verslininkas, palaikantis glaudžius santykius su prezidentu Vladimiru Putinu, panašiai kaip jo verslo partneriai Mikhail Fridman ir Petr Aven. Daug metų German Khan buvo vienas iš pagrindinių „ABH Financial Limited“, kuri apima svarbų Rusijos banką „Alfa Bank“, akcininkų. Jis taip pat buvo investicinės įmonės „LetterOne“ akcininkas. 2022 m., susidūręs su gresiančiomis Vakarų sankcijomis, jis perdavė turimų „ABH Financial Limited“ ir „LetterOne“ akcijų nuosavybę savo ilgalaikiam verslo partneriui Andrei Kosogov. Jis toliau valdė Rusijoje esantį šių bendrovių turtą. Manoma, kad jis yra vienas iš įtakingiausių asmenų Rusijoje. Mainais už politinę paramą savo verslui ir siekdamas finansinės naudos jis pataikavo Vladimirui Putinui. Vladimiro Putino vyriausia dukra Maria vadovavo „Alfa Bank“ finansuotam labdaros projektui „Alfa-Endo“. Vladimiras Putinas už „Alfa Group Consortium“ lojalumą Rusijos valdžios institucijoms atsidėkojo teikdamas politinę pagalbą „Alfa Group Consortium“ investicijų užsienyje planams.

Taigi, jis aktyviai teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją arba Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jų naudos. Taip pat jis yra vienas iš įtakingiausių Rusijos verslininkų, vykdantis veiklą ekonomikos sektoriuose, užtikrinančiuose didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 15

882.

Alexey Viktorovich KUZMICHEV (rusų k.: Алексей Викторович КУЗЬМИЧЁВ)

Pareigos: artimas Vladimirui Putinui oligarchas. Vienas iš pagrindinių „Alfa Group Consortium“ akcininkų

Gimimo data: 1962 10 15

Gimimo vieta: Kirov (Kirovas), Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Susiję asmenys: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, German Khan

Susiję subjektai: „Alfa Group Consortium“, „Alfa Bank“

Alexey Kuzmichev yra vienas pagrindinių „Alfa Group Consortium“ akcininkų. Manoma, kad jis yra vienas įtakingiausių asmenų Rusijoje. Jis turi tvirtus ryšius su Rusijos prezidentu. Vladimiro Putino vyriausia dukra Maria vadovavo „Alfa Bank“ finansuotam labdaros projektui „Alfa-Endo“. Vladimiras Putinas už „Alfa Group Consortium“ lojalumą Rusijos valdžios institucijoms atsidėkojo teikdamas politinę pagalbą „Alfa Group Consortium“ investicijų užsienyje planams.

Taigi, jis aktyviai teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją arba Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jų naudos. Jis taip pat yra vienas iš įtakingiausių Rusijos verslininkų, vykdantis veiklą ekonomikos sektoriuose, užtikrinančiuose didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 15

884.

Alexander Nikolayevich SHOKHIN

(rusų k. Александр Николаевич ШОХИН)

Pareigos: Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos pirmininkas;

„Mechel PAO“ direktorių valdybos pirmininko pavaduotojas;

Politinės partijos „Vieningoji Rusija“ Aukščiausiosios tarybos biuro narys

Gimimo data: 1951 12 25

Gimimo vieta: Savinskoye, Kirillovsky District (Kirillovsky rajonas), Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Alexander Nikolayevich Shokhin yra Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos (RSPP) – lobistų grupės, kuri propaguoja verslo interesus Rusijoje, pirmininkas. Jis taip pat pirmininkauja RSPP importo pakeitimo ir technologinio nepriklausomumo koordinavimo tarybai. Jis yra buvęs „Mechel PAO“ – vienos iš pirmaujančių Rusijos kasybos ir metalurgijos bendrovių, kuri teikia pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, direktorių valdybos pirmininko pavaduotojas.

Rusijai aneksavus Krymą, A. Shokhin viešai pareiškė, kad Rusijai reikia daugiau investuoti į Krymą, kad būtų panaikintas galimos ekonominės Vakarų blokados poveikis. 2022 m. vasario 24 d. A. Shokhin dalyvavo oligarchų susitikime su Vladimiru Putinu Kremliuje, kuriame buvo aptartas veiksmų, kurių imtasi Vakarams nustačius sankcijas, poveikis. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti šiame susitikime, rodo, kad jis priklauso Vladimirui Putinui artimų oligarchų ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

Tai taip pat rodo, kad jis yra vienas iš įtakingiausių verslininkų, vykdantis veiklą ekonomikos sektoriuose, užtikrinančiuose didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 15

891.

Suleyman Abusaidovich KERIMOV

(rusų k.: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ)

Pareigos: Rusijos Federacijos Federalinio Susirinkimo Federacijos Tarybos ir Darbo tvarkos taisyklių ir parlamentinio valdymo komiteto narys; Finansų ir pramonės grupės „Nafta Moscow“ savininkas;

Federacijos Tarybos narys iš Dagestano Respublikos

Gimimo data: 1966 3 12

Gimimo vieta: Derbentas, Dagestanas, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Suleyman Kerimov yra Rusijos Federacijos Federalinio Susirinkimo Federacijos Tarybos ir Darbo tvarkos taisyklių ir parlamentinio valdymo komiteto narys. Jis yra finansų ir pramonės grupės „Nafta Moscow“ savininkas. Manoma, kad S. Kerimov ir jo šeimos turto grynoji vertė yra 9,8 mlrd. USD. Jis gavo dideles pinigų sumas iš Sergei Roldugin, kuris yra Vladimiro Putino turto prižiūrėtojas.

2022 m. vasario 24 d. S. Kerimov Kremliuje dalyvavo oligarchų susitikime su Vladimiru Putinu, kad aptartų veiksmų, kurių ketinama imtis po Vakarų įvestų sankcijų, poveikį. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti šiame susitikime, rodo, kad jis priklauso Vladimirui Putinui artimų oligarchų ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

Taigi, jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, kuri yra atsakinga už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 15

892.

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN

(Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Pareigos: buvęs „Yandex NV“ vykdomasis direktorius ir buvęs generalinio direktoriaus pavaduotojas

Gimimo data: 1981 12 28

Gimimo vieta: Jerevanas, Armėnija

Pilietybė: Armėnijos

Lytis: vyras

Tigran Khudaverdyan yra buvęs „Yandex N.V.“ vykdomasis direktorius ir generalinis direktorius; iš tų pareigų jis atsistatydino po to, kai Europos Sąjunga jį įtraukė į asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą. Jis tebėra vienas iš „Yandex“ vyresniosios vadovybės atstovų, formuojančių bendrovės veiklą.

„Yandex“ yra didžiausia technologijų įmonė Rusijoje. Iš jos Rusijos Federacijos vyriausybė gauna daug mokestinių pajamų. Rusijos valstybiniai bankai, pavyzdžiui, „Sberbank“ ir „VTB“, yra bendrovės akcininkai ir investuotojai. 2019 m. „Yandex“ pritarė restruktūrizavimui, po kurio privilegijuotos akcijos (angl. „golden share“) buvo suteiktos naujai įsteigtam Viešojo intereso fondui, sukurtam „ginti Rusijos Federacijos interesus“. Per Viešojo intereso fondą Rusijos Federacijos vyriausybė gali vetuoti tam tikrus klausimus.

Nuo agresijos karo prieš Ukrainą pradžios „Yandex“ laikėsi Rusijos Federacijos vyriausybės vykdomos informavimo politikos ir cenzūros. „Yandex“ paieškos sistemos rezultatai atitiko Rusijos valdžios institucijų reikalavimus – rodomi tik Rusijos karui palankios propagandos šaltiniai. Be to, „Yandex“ padėjo interneto svetainėms prastumti melagingus ir prorusiškus teiginius apie invaziją į Ukrainą, siekiant pelno iš skaitmeninės reklamos.

2022 m. vasario 24 d. T. Khudaverdyan Kremliuje dalyvavo oligarchų susitikime su Vladimiru Putinu, kad aptartų veiksmų, kurių ketinama imtis po Vakarų įvestų sankcijų, poveikį. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso Vladimirui Putinui artimų oligarchų ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

Jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriumi, užtikrinančiu didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, ir jis materialiai ar finansiškai rėmė Rusijos Vyriausybės vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, aktyvų rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 3 15

893.

Vladimir Valerievich RASHEVSKY / Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY

(rusų k.: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

Pareigos: „EuroChem Group AG“ generalinis direktorius ir direktorius

Gimimo data: 1973 9 29

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Vladimir Rashevsky yra buvęs „EuroChem Group AG“ generalinis direktorius ir direktorius, oficialiai atsistatydinęs iš tų pareigų, kai Sąjunga jį įtraukė į asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, tačiau jis ir toliau daro įtaką per priedangos įmones. „EuroChem“ yra viena iš didžiausių mineralinių trąšų gamintojų pasaulyje. Anksčiau (2004–2020 m.) jis buvo anglių sektoriaus bendrovės „JSC SUEK“ generalinis direktorius. Tai yra svarbios Rusijos bendrovės (bendrai priklausančios Aleksandra Melnichenko, Rusijos milijardieriaus Andrei Melnichenko žmonai), uždirbančios ir teikiančios dideles pajamas Rusijos vyriausybei. Jos taip pat bendradarbiauja su Rusijos valdžios institucijomis, įskaitant Vladimirą Putiną. „EuroChem Group“ bendrovės tiekė amonio nitratą į okupuotas Donbaso teritorijas. „SUEK“ pasirašė sutartis su Krymo sanatorijomis dėl darbuotojų sveikatingumo programų.

Taigi, jis teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jos.

2022 m. vasario 24 d. V. Rashevsky Kremliuje dalyvavo oligarchų susitikime su Vladimiru Putinu, kad aptartų veiksmų, kurių ketinama imtis po Vakarų įvestų sankcijų, poveikį. Tai, kad jis buvo pakviestas dalyvauti tame susitikime, rodo, kad jis priklauso Vladimirui Putinui artimų oligarchų ratui ir remia arba įgyvendina veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, taip pat kuriais kenkiama stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

896.

Viatcheslav Moshe KANTOR

(Вячеслав Моше КАНТОР)

(dar žinomas kaip Viatcheslav Vladimirovich KANTOR)

(dar žinomas kaip Вячеслав Владимирович КАНТОР)

Gimimo data: 1953 9 8

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: svarbus biržinės bendrovės „Acron Group“, vienos iš didžiausių Rusijos trąšų gamintojų, akcininkas

Pilietybė: Rusijos, Izraelio ir Didžiosios Britanijos

Lytis: vyras

Viatcheslav Moshe Kantor yra Rusijos oligarchas – biržinės bendrovės „Acron Group“, vienos iš didžiausių Rusijos trąšų gamintojų, tikrasis savininkas. Jis palaiko glaudžius ryšius su prezidentu Vladimiru Putinu. Šie ryšiai su Rusijos prezidentu padėjo jam išlaikyti didelį turtą. Jis ne kartą atvirai išreiškė paramą prezidentui V. Putinui bei nurodė draugystę su juo ir palaiko gerus santykius su Kremliumi.

Taigi, jis gavo naudos iš Rusijos sprendimus priimančių asmenų, atsakingų už Rusijos Federacijos įvykdytą neteisėtą Krymo pusiasalio aneksiją arba Ukrainos destabilizaciją. Be to, jis yra vienas iš įtakingiausių Rusijos verslininkų, susijusių su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Rusijos Federacijos įvykdytą neteisėtą Krymo pusiasalio aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 4 8

901.

Farkhad AKHMEDOV

Gimimo data: 1955 9 15

Gimimo vieta: Baku, Azerbaidžanas

Pareigos: verslininkas, susijęs su energetikos sektoriumi ir Rusijos vidaus politika; „Tansley Trading“ steigėjas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Farkhad Akhmedov yra Rusijos verslininkas, susijęs su energetikos sektoriumi ir Rusijos vidaus politika. Jis įkūrė „Tansley Trading“, kuri tiekė įrangą Rusijos dujų gamintojams, ir tapo naftos ir dujų bendrovės Sibire „Nortgas“ smulkiuoju akcininku. Pranešama, kad jis yra artimas Kremliui ir buvo laikomas įtakingu verslininku, susijusiu su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Jis turi gyvenamąją vietą Rusijoje ir išlaiko verslo interesus Rusijoje, be kita ko, IT ir miškininkystės sektoriuose.

2022 4 8

903.

Elena Petrovna TIMCHENKO (gimusi ERMAKOVA (YERMAKOVA))

(Елена Петровна ТИМЧЕНКО (ЕРМАКОВА))

Pareigos: Timchenko fondo bendrapirmininkė

Pilietybė: Rusijos, Suomijos

Susijęs asmuo: Gennady Timchenko (vyras)

Lytis: moteris

Elena Timchenko yra Gennady Timchenko, kuris seniai pažįsta prezidentą Vladimirą Putiną ir yra vienas iš jo patikėtinių, žmona.

Ji kartu su savo vyru vykdo verslo veiklą per nekilnojamojo turto bendrovę „Sci Ruth“ ir bendrovę „Maples S.A.“, ir kartu su savo vyru įsigijo nekilnojamojo turto, o tai rodo svarbius jų tarpusavio nuosavybės ryšius.

Be to, ji yra susijusi su savo vyro viešais reikalais dalyvaudama Timchenko fondo veikloje; šį fondą ji įkūrė kartu su savo vyru ir jame ji atlieka svarbų vaidmenį ir yra glaudžiai susijusi su savo vyru. Tam tikra šio fondo vykdoma veikla yra taip pat susijusi su investicine grupe „Volga Group“, kuri reikšmingai prisideda prie Rusijos ekonomikos ir jos vystymosi; minėtą grupę įsteigė Gennady Timchenko ir jis yra vienas iš jos akcininkų. Todėl Elena Timchenko gauna naudos iš savo vyro, ypač socialinės padėties ir finansinės padėties požiūriu. Taigi, ji yra susijusi su Gennady Timchenko, kuris pagal Tarybos sprendimą 2014/145/BUSP į sąrašą yra įtrauktas dėl priežasčių, susijusių su, inter alia, tuo, kad jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, rėmimą ir gauna naudos iš Rusijos sprendimus priimančių asmenų, atsakingų už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 4 8

905.

Anton Valerevich KUPRIN

(Антон Валерьевич КУПРИН)

Pareigos: Rusijos Juodosios jūros laivyno fregatos „Admiral Essen“ kapitonas

Gimimo data: (galbūt) 1978 8 3

Lytis: vyras

Anton Valerevich Kuprin yra Rusijos Juodosios jūros laivyno fregatos „Admiral Essen“ kapitonas. Fregata „Admiral Essen“ prisideda prie Rusijos karo pastangų Juodojoje jūroje. Taigi, Anton Valerevich Kuprin yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

908.

Kirill Nikolayevich SHAMALOV

(Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ)

Gimimo data: 1982 3 22

Gimimo vieta: Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija

Pareigos: „Sibur Holding PJSC“ valdybos pirmininko pavaduotojas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Kirill Nikolayevich Shamalov yra buvęs didžiausios Rusijoje integruotos naftos chemijos produktų bendrovės „Sibur Holding PJSC“ valdybos pirmininko pavaduotojas. Jis išliko „Sibur Holding“ akcininku ir ėjo vadovaujamas pareigas bendrovėje. Be to, jis gauna naudos iš asmeninių ryšių su Kremliumi ir ėjo aukštas pareigas daugelyje didelių Rusijos bendrovių.

Taigi, jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, kuri yra atsakinga už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 4 8

909.

Igor Albertovich KESAEV

(Игорь Альбертович КЕСАЕВ)

Gimimo data: 1966 10 30

Gimimo vieta: Vladikavkaz (Vladikaukazas), Šiaurės Osetija, Rusijos Federacija

Pareigos: „Mercury Group“ savininkas ir prezidentas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Igor Albertovich Kesaev yra „Mercury Group“, kuri valdo pagrindinę tabako platintoją Rusijoje „Megapolis Group“, savininkas ir prezidentas. Jis turi ryšių su Rusijos Federacijos vyriausybe ir jos saugumo pajėgomis per fondą „Monolit“, kuriam vadovauja buvę Rusijos saugumo tarnybų pareigūnai ir kuris teikia finansinę pagalbą į pensiją išėjusiems saugumo tarnybos pareigūnams ir kariniam personalui.

Jis yra vienas pagrindinių „Mercury Group“ ir „Megapolis Group“, taip pat bendrovių „JSC Turbokholod“ ir „LLC Consensus-R“, kurios prisideda prie fondo „Monolit“, akcininkų. Be to, turėdamas interesų investicinėje įmonėje „OOO Globalvoyentreyding“, jis yra vienas pagrindinių Rusijos bendrovės – gamyklos „Degtyarev“, gaminančios Rusijos ginkluotųjų pajėgų naudojamus ginklus, akcininkų. Jis turi alkoholio grandinių „Red & White“ ir „Bristol“ akcijų ir teigia kontroliuojantis „International Tobacco Group LLC“.

Taigi, jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Be to, jis materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę ir gauna iš jos naudos.

2022 4 8

912.

Ekaterina Vladimirovna TIKHONOVA

(gimusi Yekaterina Vladimirovna PUTINA)

(dar žinoma kaip Yekaterina, Katerina);

(Катерина (Екатерина) Владимировна ТИХОНОВА)

Gimimo data: 1986 8 31

Gimimo vieta: Dresdenas, Vokietija

Pareigos: „Innopraktika“ vystymo iniciatyvos vadovė; Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos importo pakeitimo koordinavimo tarybos bendrapirmininkė.

Susijęs asmuo: prezidentasVladimiras Putinas (tėvas)

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Ekaterina Vladimirovna Tikhonova yra prezidento Vladimiro Putino dukra. Ji vadovavo naujam Maskvos valstybinio universiteto dirbtinio intelekto institutui, finansuojamam valstybės lėšomis. Šiuo metu ji vadovauja „Innopraktika“ vystymo iniciatyvai, kurią finansuoja pagrindinės Rusijos bendrovės, kurių direktoriai priklauso vidiniam prezidentui V. Putinui artimų oligarchų ratui. Ji taip pat yra Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos importo pakeitimo koordinavimo tarybos bendrapirmininkė.

Taigi, ji gauna naudos iš Rusijos Federacijos vyriausybės ir yra susijusi su įtakingais asmenimis, susijusiais su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei. Be to, ji yra susijusi su savo tėvu, kuris yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 4 8

917.

Musa Yusupovich BAZHAEV

(Муса Юсупович БАЖАЕВ)

Gimimo data: 1966 5 11

Gimimo vieta: Achkoy Martan (Ačchoi Martanas), Chechnya (Čečėnija), Rusijos Federacija

Pareigos: Rusijos verslininkas; dabartinis Maskvos „Alliance Group“, kuriai priklauso naftos, statybos, tekstilės, maisto, finansų ir žiniasklaidos įmonių turtas, prezidentas; buvęs „Russian Platinum“ pirmininkas.

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Musa Bazhaev yra „JSC Alliance Group“ prezidentas; šios grupės pagrindiniais klientais laikomi didžiausi dujų ir naftos pramonės, pramonės įrenginių, telekomunikacijų sektoriaus ir būsto bei komunalinių paslaugų sektoriaus atstovai.

Jis yra buvęs „Russian Platinum“, įvardytos kaip vienos iš pirmaujančių Rusijos kasybos bendrovių, kuri užtikrina didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, direktorių valdybos pirmininkas. 2021 m. „VEB.RF“, „VTB Group“ ir „Russian Platinum“ pasirašė ketinimų memorandumą dėl platinos, vario ir nikelio rūdos Černogorsko telkinio Krasnojarsko regione finansavimo. Pasirašymo ceremonija įvyko Sankt Peterburgo tarptautiniame ekonomikos forume, dalyvaujant prezidentui V. Putinui. Musa Bazhaev yra įtakingas Rusijos verslininkas, vienas iš 200 turtingiausių rusų, susijęs su ekonomikos sektoriumi, užtikrinančiu didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei.

Be to, „VTB Bank“ ir „VEB“ finansuoja „Rousskaya Platina“ platinos gavybos projektą Arkties zonoje. 2022 m. lapkričio mėn. Finansų ministerija šiam projektui pritaikė atleidimą nuo mokesčių, leisdama grupei nemokėti gavybos mokesčio (NDPI) 12 metų (numatant galimybę, priklausomai nuo padėties, šio mokesčio nemokėti dar aštuonerius metus), o tai rodo, kad valdžios institucijos toliau remia Musa Bazhaev.

Taigi, Musa Bazhaev aktyviai teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jų naudos.

2022 4 8

918.

Grigory Viktorovich BEREZKIN

(Григорий Викторович БЕРЁЗКИН)

Gimimo data: 1966 8 9

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: „ESN Group“ direktorių valdybos pirmininkas

Pilietybė: Rusijos, Kroatijos

Paso Nr.: Kroatijos paso Nr. 101644415 (galioja iki: 2023 3 18)

Lytis: vyras

Grigory Berezkin yra įtakingas Rusijos verslininkas ir yra artimas prezidentui Vladimirui Putinui.

Jis yra „ESN Group“, Rusijos privataus kapitalo grupės, turinčios investicijų įvairiose pramonės šakose, įskaitant žiniasklaidos, energetikos, infrastruktūros, IT, gamtos išteklių ir naftos chemijos sektorius, direktorių valdybos pirmininkas. „ESN Group“ yra viena didžiausių Rusijos bendrovių. 2019 m. „Saudi Basic Industries Corporation“ (SABIC), „Russian Direct Investment Fund“ (RDIF) ir „ESN Group“ pasirašė susitarimą investuoti į metanolio gamyklos projektavimo, statybos ir eksploatavimo projektą Amūro regione, Rusijos Tolimuosiuose Rytuose. 2021 m. „VEB.RF“, „VTB“, „ESN Group“, Rusijos Tolimųjų Rytų plėtros ministerija, „Marubeni Corporation“ ir „Mitsui O.S.K.“ Rytų ekonomikos forume pasirašė susitarimo memorandumą, kuriuo siekiama parengti metanoliu varomų laivų statybos Rusijos laivų statybos įmonėse projektą. Ceremonijoje dalyvavo prezidentas V. Putinas.

Būdamas „ESN Group“ direktorių valdybos pirmininku Grigory Berezkin yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Be to, jis materialiai ir finansiškai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna iš jos naudos.

Bendrovė „Rusenergosbyt“, kurios akcininkas jis yra, tiekia energiją bendrovei „Russian Railways“, kuri atlieka labai svarbų vaidmenį transportuojant karines pajėgas ir karinę įrangą Rusijos agresijos kare prieš Ukrainą. Taigi, jis materialiai remia Rusijos Federacijos vyriausybę, atsakingą už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 4 8

919.

Serguey Achotovich MNDOIANTS

(Сергей Ашотович МНДОЯНЦ)

Gimimo data: 1961 9 21

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Pareigos: Rusijos verslininkas, einantis konglomerato „AFK Sistema“ prezidento pavaduotojo pareigas; konsultacinės įmonės „VLM Invest“ steigėjas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Serguey Mndoiants yra buvęs Rusijos konglomeratinės bendrovės „AFK Sistema PAO“, veikiančios telekomunikacijų ir IT sektoriuje, vykdomasis prezidento pavaduotojas, atsakingas už vyriausybinius ryšius. Serguey Mndoiants taip pat yra buvęs konsultacinės bendrovės „VLM Invest“, kuri yra tarpininkė tarp privačiųjų bendrovių ir Rusijos Federacijos valdžios institucijų, vyresnysis prezidento pavaduotojas ir akcininkas. Jis taip pat turi Pirmosios nepriklausomos reitingų agentūros (Fira) ir Regioninio viešojo verslo bendradarbiavimo ir verslumo plėtros fondo akcijų. Be to, Serguey Mndoiants yra Užsienio ir gynybos politikos tarybos (SVOP) – ekspertų grupės, konsultuojančios Rusijos Federacijos vyriausybę užsienio ir gynybos politikos vykdymo klausimais – valdybos narys.

Taigi, jis yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 4 8

921.

Igor Arkadyevich ROTENBERG

(Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ)

Gimimo data: 1973 5 9

Gimimo vieta: Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija

Susiję asmenys: Arkady Rotenberg (tėvas), Boris Rotenberg (dėdė)

Susiję subjektai: „SGM group“ („Stroygazmontazh“), „Gazprom Drilling“, „NPV Engineering Group“

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Igor Rotenberg yra įtakingas Rusijos verslininkas ir vyriausias žinomo Rusijos verslininko ir „SGM group“ („Stroygazmontazh“) bendrasavininkio Arkady Rotenberg sūnus bei paveldėtojas. Jis yra buvęs „Gazprom Drilling“ savininkas ir elektroninės kelių mokesčio surinkimo sistemos „Platon“ akcininkas. Rotenbergai yra glaudžiai susiję su prezidentu V. Putinu. Dėl savo buvusių ir dabartinių pareigų pirmaujančiose Rusijos įmonėse, kurios yra gavusios didelės vertės valstybinių sutarčių, ir dėl savo glaudžių ryšių su prezidentu V. Putinu Igor Rotenberg gauna naudos iš Rusijos sprendimus priimančių asmenų ir iš Rusijos Federacijos vyriausybės, kurie yra atsakingi už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Be to, jis yra fizinis asmuo, susijęs su Arkady Rotenberg ir prezidentu V. Putinu, kuriems taikomos ribojamosios priemonės atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

924.

Lyudmila Vasilyevna RUKAVISHNIKOVA

(Людмила Васильевна РУКАВИШНИКОВА)

Susiję asmenys: Sergei Chemezov (žentas)

Ekaterina Ignatova (dukra)

Anastasia Ignatova (anūkė)

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Lyudmila Rukavishnikova yra Sergei Chemezov, kuris yra Rusijos valstybinės korporacijos „Rostec“ (Valstybinė Rusijos technologijų ir aukštųjų technologijų pramonės produktų kūrimo, gamybos ir eksporto propagavimo akcinė bendrovė) generalinis direktorius, uošvė. Būdama Sergei Chemezov uošvė, ji turi didelį su juo susijusį turtą, įskaitant bendrovių, kurioms priklauso „Rostec“ naudojama nuosavybė, akcijas.

Lyudmila Rukavishnikova yra susijusi su fiziniu asmeniu (savo žentu), kuriam taikomos ribojamosios priemonės atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 4 8

929.

Oleg Vladimirovich DERIPASKA

(Олег Владимирович ДЕРИПАСКА)

Gimimo data: 1968 1 2

Gimimo vieta: Dzerzhinsk (Dzeržinskas), Rusijos Federacija

Pareigos: Rusijos oligarchas; „Russian Machines“, „Military Industrial Company“ ir „Arzamas Machine-Building Plant“ savininkas

Susiję subjektai: „Russian Machines“, „Military Industrial Company“ ir „Arzamas Machine-Building Plant“

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Oleg Deripaska yra įtakingas verslininkas, vienos iš didžiausių pasaulyje aliuminio pramonės bendrovių „Rusal“ savininkas. 2022 m. kovo mėn. jis dalyvavo Krasnojarsko ekonomikos forume – vienoje iš pagrindinių Rusijos konferencijų ekonomikos tema, kurioje daugiausia dėmesio skirta regionų vystymuisi. Jis taip pat yra „GAZ Group“ – Rusijos automobilių konglomerato, apimančio „Military Industrial Company LLC“ – vieną pagrindinių ginklų ir karinės įrangos teikėjų Rusijos ginkluotosioms pajėgoms, tikrasis savininkas. „Arzamas Machine-Building Plant“, kuri yra „Military-Industrial Company LLC“ dalis, gamina desantinius šarvuočius „BTR-80“, kuriuos Rusija naudojo agresijos kare prieš Ukrainą.

Oleg Deripaska yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriumi, užtikrinančiu didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Be to, jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 4 8

932.

Alexander Yevgenevych ANANCHENKO

(Александр Евгеньевич АНАНЧЕНКO)

Gimimo data: 1966 2 2

Lytis: vyras

Buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamasis ministras pirmininkas. Sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 4 8

938.

Evgenij Evgenievich LAVRENOV

(Евгений Евгеньевич ЛАВРЕНОВ / Євген Євгенович ЛАВРЕНОВ)

Gimimo data: 1979 12 5

Gimimo vieta: Nikopol (Nikopolis)

Lytis: vyras

Buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamasis pajamų ir mokesčių ministras. Sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 4 8

939.

Aleksandr Aleksandrovich OPRISHHENKO

(Александр Александрович ОПРИЩЕНКО / Олександр Олександрович ОПРИЩЕНКО)

Gimimo data: 1976 4 24

Lytis: vyras

Buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamasis laikinai einantis pareigas sveikatos ministras. Sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 4 8

943.

Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV

(Михаил Николаевич КУШАКОВ / Михайло Миколайович КУШАКОВ)

Gimimo data: 1958 11 23

Gimimo vieta: Moldovos Respublika

Lytis: vyras

Vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamasis pirmasis ministro pavaduotojas ir buvęs švietimo ir mokslo ministras. Sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 4 8

946.

Igor Nikolaevich HALEPA

(Игорь Николаевич ХАЛЕПА / Iгор Миколайович ХАЛЕПА)

Gimimo data: 1969 5 19

Lytis: vyras

Vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamasis komunikacijos ministras. Sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 4 8

949.

Larisa Valentinovna TOLSTYKINA

(Лариса Валентиновна ТОЛСТЫКИНА / Лариса Валентинiвна ТОЛСТИКIНА)

Gimimo data: 1967 10 3

Lytis: moteris

Vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamoji ministro pirmininko pavaduotoja ir buvusi darbo ir socialinių reikalų ministrė. Sutikusi eiti ir eidama šias pareigas, ji aktyviai kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 4 8

972.

Sergey Nikolaevich NEVEROV

(Сергей Николаевич НЕВЕРОВ)

Lytis: vyras

Buvęs vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamasis pramonės ir prekybos ministras. Sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 4 8

974.

Olga Alexandrovna MAKEEVA

(Ольга Александровна МАКЕЕВА / Ольга Олександрiвна МАКЄЄВА)

Gimimo data: 1974 11 21

Lytis: moteris

Buvusi vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narė. Ji buvo paskirta „Donecko liaudies respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Rusijos Federacijoje“. Taigi, ji rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

986.

Kirill Borisovich MAKAROV

(Кирилл Борисович МАКАРОВ / Кирило Борисович МАКАРОВ)

Gimimo data: 1995 11 6

Lytis: vyras

Vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narys ir vadinamosios Jaunosios respublikos (angl. „Young Republic“) organizacijos vadovas. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

987.

Alexander Viktorovich MALKOV

(Александр Викторович МАЛЬКОВ / Олександр Вiкторович МАЛЬКОВ)

Gimimo data: 1953 7 18

Lytis: vyras

Vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narys ir Pilietinės visuomenės vystymo, viešųjų ir religinių asociacijų klausimų komiteto pirmininko pavaduotojas. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

990.

Vladimir Anatolievich MEDVEDEV

(Владимир Анатольевич МЕДВЕДЕВ / Володимир Анатолiйович МЕДВЕДЕВ)

Gimimo data: 1980 10 27

Lytis: vyras

Vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narys ir viešojo judėjimo „Free Donbass“ („Laisvas Donbasas“) vadovas. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

991.

Yulia Valentinovna MIKHAILOVA

(Юлия Валентиновна МИХАЙЛОВА / Юлiя Валентинiвн МИХАЙЛОВА)

Gimimo data: 1991 7 14 arba 1991 6 14

Lytis: moteris

Vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narė bei Darbo, socialinės politikos ir veteranų reikalų komiteto narė. Taigi, ji rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1095.

Ivan Vladimirovich SANAYEV

Ivan Vladimirovich SANAEV

(Иван Владимирович САНАЕВ)

Gimimo data: 1986 6 10

Gimimo vieta: Molodohvardiisk, Ukraina

Lytis: vyras

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narys. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1097.

Natalya Vladimirovna SERGUN

(Наталья Владимировна СЕРГУН)

Gimimo data: 1973 9 20

Lytis: moteris

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narė. Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos Geležinkelių transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė. Taigi, ji rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1099.

Konstantin Evgenevich SKRYPNYK

Konstantin Evgenevich SKRYPNIK

(Константин Евгеньевич СКРЫПНИК)

Gimimo data: 1974 4 15

Lytis: vyras

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narys. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1104.

Aleksandr Viktorovich YERMOLENKO

Aleksandr Viktorovich ERMOLENKO

(Александр Викторович ЕРМОЛЕНКО)

Gimimo data: 1985 12 20

Gimimo vieta: Snezhnoe (Snižnė), Ukraina

Lytis: vyras

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos narys. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1105.

Yuriy Pavlovich YUROV

(Юрий Павлович ЮРОВ)

Gimimo data: 1969 6 17

Gimimo vieta: Luhanskas, Ukraina

Lytis: vyras

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos pirmininko pavaduotojas. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1107.

Dmitry Aleksandrovich KHOROSHILOV

(Дмитрий Александрович ХОРОШИЛОВ; Дмитро Олександрович ХОРОШИЛОВ)

Gimimo data: 1982 12 20

Lytis: vyras

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1108.

Andrei Fiodorovich SOPELNIK

(Андрей Федорович СОПЕЛЬНИК; Андрiй Федорович СОПЕЛЬНИК)

Gimimo data: 1975 3 16

Lytis: vyras

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos pirmininko pavaduotojas. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1109.

Oleg Valeryevich KOVAL

(Олег Валерьевич КОВАЛЬ; Олег Валерiйович КОВАЛЬ)

Gimimo data: 1974 9 29

Lytis: vyras

Vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamosios Liaudies tarybos pirmininko pavaduotojas. Taigi, jis rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

2022 4 8

1110.

Gulbakhor ISMAILOVA

(dar žinoma kaip Ismailova GULBAKHOR)

Гульбахор ИСМАИЛОВА

Gimimo data: 1959 12 22

Gimimo vieta: Uzbekistanas

Adresas: Apartment 81-83, 79 Ustabayeva Street 1000187 Tashkent, Uzbekistan

Susijęs asmuo: Alisher Usmanov, brolis

Pilietybė: Rusijos

Paso Nr.: 71 3059195 (Rusijos)

Lytis: moteris

Gulbakhor Ismailova yra Alisher Usmanov, Kremliui palankaus oligarcho, įtraukto į Sprendime 2014/145/BUSP pateiktą sąrašą, sesuo. Vokietijos federalinės kriminalinės policijos biuro (vok. Bundeskriminalamt) atlikti tyrimai parodė, kad Alisher Usmanov netiesiogiai perleido turtą savo seseriai Gulbakhor Ismailova. Visų pirma jachtos „Dilbar“ savininkė yra „Navis Marine Ltd.“ (Kaimanų salos), kurios akcininkė yra „Almenor Holdings Ltd.“ (Kipras). Visas tos kontroliuojančiosios bendrovės akcijas „The Sisters Trust“ naudai patikos pagrindu valdo „Pomerol Capital SA“ (Šveicarija). Nuo 2017 m. Alisher Usmanov nebėra šios patikos bendrovės akcininkas, todėl jo sesuo Gulbakhor Ismailova liko vienintelė jachtos „Dilbar“ tikroji savininkė.

Ji taip pat siejama su prabangiu nekilnojamuoju turtu Italijoje ir Latvijoje, kurį galima susieti su jos broliu Alisher Usmanov. Ji remiasi priedangos įmonių tinklu, kad nuslėptų savo brolio turtą. Taigi, ji yra fizinis asmuo, susijęs su Alisher Usmanov (jos broliu), kuris aktyviai materialiai ar finansiškai rėmė Rusijos sprendimus priimančius asmenis, atsakingus už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir aktyviai rėmė Rusijos vyriausybės vykdomą Ukrainos destabilizavimo politiką.

2022 4 8

1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(rusų k.: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados pulkininkas ir vadas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Adresas: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Pulkininkas Azatbek Asanbekovich Omurbekov yra Rusijos Federacijos 35-osios bendrųjų pajėgų armijos 64-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados, kuri žudė, žagino ir kankino civilius gyventojus Bučoje (Ukraina), vadas. Šie žiaurumai yra nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai. Jam buvo suteiktas Rusijos didvyrio vardas.

Jis vadovavo savo karinio dalinio veiksmams ir buvo pramintas „Bučos skerdiku“ dėl jo tiesioginės atsakomybės už žudynes, išžaginimus ir kankinimus Bučoje.

Taigi, jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(rusų k.: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Gimimo data: 1979 5 17

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Susiję asmenys:

Alexey Mordashov (sutuoktinis)

Kirill Mordashov (posūnis)

Nikita Mordashov (posūnis)

„Nordgold“

Susiję subjektai:

„Ondero Limited“, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

„Unifirm Limited“, Kipras

„Ranel Assets Limited“, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

„Rayglow Limited“, Kipras

„ServerGroup LLC“ (Rusijos Federacija)

„KN-Holding LLC“ (Rusijos Federacija)

Marina Mordashova yra bendrovės „Severgroup“ pirmininko Alexey Mordashov gyvenimo partnerė. Alexey Mordashov savo gyvenimo partnerei Marina Mordashova per įvairias lengvatinio apmokestinimo bendroves, įskaitant „Unifirm Limited“, „Ondero Limited“ ir „Ranel Assets Limited“, kurios nuosavybės teise priklauso Marina Mordashova arba yra jos valdomos, perleido jam priklausiusias kelionių milžinės „TUI“ ir aukso bendrovės „Nordgold“ akcijas, kurių bendra vertė viršija 1,5 mlrd. EUR. Taigi, Marina Alexandrovna Mordashova yra fizinis asmuo, susijęs su į sąrašą įtrauktu asmeniu, t. y. Alexey Mordashov.

2022 6 3

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(rusų k.: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Pareigos: Rusijos Federacijos gynybos ministro pavaduotojas

Buvęs Rusijos Federacijos Nacionalinio gynybos kontrolės centro vadovas, generolas pulkininkas

Gimimo data: 1962 9 10

Gimimo vieta: Averinskaya, Syamzhensky district, Vologda (Vologdos) regionas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Generolas pulkininkas Mikhail Mizintsev yra Rusijos Federacijos gynybos ministro pavaduotojas ir buvęs Rusijos Federacijos Nacionalinio gynybos kontrolės centro vadovas. M. Mizintsev yra pramintas „Mariupolio skerdiku“ ir yra įvardijamas kaip Mariupolio apgultį prižiūrėjęs vadas; vadovaudamas Rusijos pajėgų vykdomam Mariupolio bombardavimui jis pasitelkė taktiką, kuri anksčiau buvo naudojama Alepo (Sirija) apgultyje. M. Mizintsev visų pirma kaltinamas organizavus Mariupolio miesto bombardavimus, kurių metu buvo nužudyta tūkstančiai civilių gyventojų, įskaitant Mariupolio gimdymo namų ir teatro apšaudymus artilerijos ugnimi, per kuriuos buvo nužudyta šimtai vaikų. Taigi, Mikhail Mizintsev yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

dar žinoma kaip Sandra NIKOLIĆ

(serbų k.: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Gimimo data: 1977 4 21

Gimimo vieta: Belgradas, Serbija

Susijęs asmuo: Andrey Igorevich Melnichenko (sutuoktinis)

Pilietybė: Serbijos, Kroatijos

Lytis: moteris

Paso Nr.: Kroatijos paso numeris 094949450 (galiojimo pabaigos data: 2023 12 23)

Aleksandra Melnichenko yra Andrey Igorevich Melnichenko, Rusijos pramonininko, kuris jai 2022 m. kovo 9 d. perdavė pagrindinės trąšų gamintojos „EuroChem Group“ ir anglies bendrovės „SUEK“ nuosavybę, žmona. Dabar Aleksandra Melnichenko yra tikroji šių bendrovių savininkė. Aleksandra Melnichenko naudojasi savo vyro turtu ir gauna iš to turto naudos. Jai ir jos sutuoktiniui priklauso du prabangūs mansardiniai apartamentai, kurių vertė viršija 30 mln. USD. 2022 m. kovo mėn. Aleksandra Melnichenko pakeitė savo sutuoktinį kaip „Firstline Trust“ tikroji savininkė, o „Firstline Trust“ valdo įmonė „Linetrust PTC Ltd“, kuri yra „EuroChem Group“ tikroji savininkė.

Taigi, ji yra susijusi su įtakingu verslininku, veikiančiu ekonomikos sektoriuose, užtikrinančiuose didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, kuri yra atsakinga už Krymo aneksiją ir padėties Ukrainoje destabilizavimą. Be to, Andrey Igorevich Melnichenko yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 6 3

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич ХУДАЙНАТОВ)

Gimimo data: 1960 9 11

Gimimo vieta: Shymkent (Šimkentas), buvusi TSRS, dabar Kazachstanas

Pilietybė: Rusijos

Paso Nr.: 753296761 (Rusijos)

Lytis: vyras

Eduard Yurevich Khudaynatov yra Rusijos verslininkas, vykdantis veiklą energetikos sektoriuje. Jis yra bendrovės „Independent Oil and Gas Company“ (NOC, „JSC Neftegazholding“), vienos iš didžiausių Rusijos privačiųjų bendrovių ir vienos iš svarbiausių naftos tiekėjų, kuri vykdo naftos ir dujų telkinių žvalgymą, tyrimą ir vystymą, naftos perdirbimą, taip pat naftos produktų gamybą ir rinkodarą, savininkas. 2015 m. bendrovės pajamos siekė 2,2 mlrd. USD.

Bendrovė „Independent Oil and Gas Company“ pastaraisiais metais iš valstybės valdomos bendrovės „Rosneft“ įgijo dideles energetikos sektoriuje veikiančių įmonių akcijų dalis ir kartu jų turėtas gavybos licencijas. Be to, NOC pardavė „Rosneft“ keletą naftos telkinių, kurie vėliau tapo projekto „Vostok Oil“ dalimi. Pastaraisiais metais „Rosneft“ taip pat sumokėjo E. Khudaynatov 9,6 mlrd. USD mainais už bendrovę, kuriai priklauso naftos telkinys Taimyre.

2019 m. bendrovės NOC ir „Rosneft“ prezidento V. Putino paprašė naudos, susijusios su jų vykdoma gavybos veikla Arkties regione, ir jis ją joms suteikė.

E. Khudaynatov yra susijęs su Rusijos oligarchu Igor Sechin ir prezidentu Vladimiru Putinu.

E. Khudaynatov ir I. Sechin kartu dirbo bendrovėje „Rosneft“, o jų bendrovės bendrai vykdo verslo veiklą energetikos sektoriuje.

2000 m. jis dirbo V. Putino pirmojoje prezidento rinkimų kampanijoje; jis ją administravo Tyumen (Tiumenės) srityje, kurioje E. Khudaynatov nuo 1997 m. buvo regioninės Dūmos narys.

Už „Rusijos pozicijos pasaulio energijos rinkoje stiprinimą ir jos investicinių perspektyvų gerinimą“ jis buvo apdovanotas ordinu „Už nuopelnus tėvynei“.

Taigi, Eduard Yurevich Khudaynatov yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei. Jis gauna naudos iš Rusijos Federacijos vyriausybės ir yra susijęs su į sąrašą įtrauktais asmenimis.

2022 6 3

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Gimimo data: 1996

Pilietybė: Rusijos

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 780103765308

Susiję asmenys: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (tėvas), Lyubov Valentinovna Prigozhina (motina), Polina Evgenievna Prigozhina (sesuo)

Susiję subjektai: „Lakhta Park“, „Lakhta Park Premium“, „Lakhta Plaza“, „Turtrans“

Lytis: vyras

Pavel Prigozhin yra Yevgeniy Prigozhin, įtakingo Rusijos verslininko, turinčio glaudžių ryšių su prezidentu V. Putinu ir Rusijos gynybos ministerija, sūnus. Yevgeniy Prigozhin yra Rusijoje įsteigto juridinio asmens teisių neturinčio karinio subjekto „Wagner Group“ („Vagnerio grupės“) finansuotojas ir neoficialus vadovas, atsakingas už samdinių dislokavimą Ukrainoje.

Bendrovė „Concord“, taip pat žinoma kaip KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, kurią Yevgeniy Prigozhin įsteigė ir kuri jam priklausė iki 2019 m. lapkričio mėn., ir grupė kitų su juo susijusių bendrovių, įskaitant „Concord Management and Consulting LLC“ ir „Megaline LLC“, gauna naudos iš didelių viešųjų sutarčių su Rusijos gynybos ministerija po Rusijos Federacijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos ir Rusijos remiamų separatistų vykdomos Rytų Ukrainos okupacijos.

Pavel Prigozhin yra anksčiau jo motinai Lyubov Valentinovna Prigozhina priklausiusių penkių bendrovių – „Beta LLC“, „Turstatus“, „Lakhta Park Premium LLC“, „Lakhta Park LLC“ ir „Lakhta Plaza LLC“ – savininkas.

Taigi, jis yra susijęs su įtakingais verslininkais arba juridiniais asmenimis, subjektais ar organizacijomis, vykdančiais veiklą ekonomikos sektoriuose, užtikrinančiuose didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir padėties Ukrainoje destabilizavimą.

Be to, Pavel Prigozhin tarnavo „Vagnerio grupėje“ Sirijoje. Jis viešai patvirtino, tarnauja „Vagnerio grupės“ dalinyje Donbaso regione ir taip dalyvauja karinėse operacijose prieš Ukrainą. Taigi, jis aktyviai remia veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 6 3

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Pareigos: vienas iš „Yandex N.V.“ steigėjų ir buvęs vykdomasis direktorius

Gimimo data: 1964 2 11

Gimimo vieta: Atyrau, buvusi Kazachstano Tarybų Socialistinė Respublika, TSRS, dabar Kazachstanas

Pilietybė: Rusijos, Maltos

Lytis: vyras

Arkady Yurievich Volozh yra Rusijos verslininkas, turintis verslo interesų IT ir technologijų srityse. Jis yra „Yandex“ įkūrėjas ir buvęs generalinis direktorius, kuris atsistatydino po to, kai Europos Sąjunga jį įtraukė į asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą. Jis yra vienas pagrindinių „Yandex“, kuri yra didžiausia interneto bendrovė Rusijoje, valdanti populiariausią Rusijos paieškos sistemą, akcininkų. „Yandex“ vykdo veiklą IRT sektoriuje ir tai Rusijos Federacijos vyriausybei atneša dideles mokestines pajamas.

Rusijos valstybiniai bankai, pavyzdžiui, „Sberbank“ ir VTB, yra „Yandex“ akcininkai ir investuotojai.

2019 m. „Yandex“ pritarė restruktūrizavimui, po kurio privilegijuotos akcijos (angl. „golden share“) buvo suteiktos naujai įsteigtam Viešojo intereso fondui, sukurtam „ginti Rusijos Federacijos interesus“. Pasitelkdama šį Viešojo intereso fondą Rusijos Federacijos vyriausybė gali naudotis veto teise į nustatytą sąrašą įtrauktais klausimais, pavyzdžiui, materialinės intelektinės nuosavybės pardavimo ir Rusijos naudotojų asmens duomenų pardavimo ar perdavimo užsienio bendrovėms klausimais, kurie abu laikomi turinčiais įtakos Rusijos „nacionaliniams interesams“. Bendrovei „Yandex“ taip pat tenka atsakomybė už valstybinės žiniasklaidos ir naratyvų propagavimą jos paieškos rezultatuose, taip pat už Kremliui kritiško turinio, pavyzdžiui, turinio, susijusio su Rusijos agresijos karu prieš Ukrainą, rango pažeminimą ir jo pašalinimą. Nuo karo pradžios „Yandex“ laikėsi Rusijos Federacijos vyriausybės vykdomos informavimo politikos ir cenzūros. „Yandex“ paieškos sistemos rezultatai atitiko Rusijos valdžios institucijų reikalavimus – rodomi tik Rusijos karui palankios propagandos šaltiniai. Be to, „Yandex“ padėjo interneto svetainėms prastumti melagingus ir prorusiškus teiginius apie invaziją į Ukrainą, siekiant pelno iš skaitmeninės reklamos.

Taigi, A. Volozh yra įtakingas verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją. Be to, jis materialiai ar finansiškai rėmė Rusijos Federacijos vyriausybę ir yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą.

2022 6 3

1192.

Yevgeniy Vitalievich BALYTSKIY

(rusų k.: Евгений Витальевич БАЛИЦКИЙ)

(dar žinomas kaip Yevhen Vitaliiovych BALYTSKIY)

(ukrainiečių k.: Євген Вiталiйович БАЛИЦЬКИЙ)

Gimimo data: 1969 12 10

Gimimo vieta: Melitopolis, Ukraina

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: vyras

Yevgeniy Balytskiy bendradarbiavo su Rusijos valdžios institucijomis Ukrainos Melitopolio mieste. Po to, kai buvo pagrobtas teisėtas Melitopolio meras, jis pritarė sprendimui Melitopolio mere paskirti Galina Danilchenko.

2022 m. balandžio 9 d. Rusijos valdžios institucijos Yevgeniy Balytskiy paskyrė vadinamuoju Ukrainos Zaporižios regiono gubernatoriumi. Jis pasisakė už Zaporižios regiono prijungimą prie Rusijos Federacijos. Jis aktyviai dalyvavo rengiant neteisėtus referendumus Zaporižios regione ir 2022 m. rugsėjo 30 d. pasirašė susitarimą dėl regiono stojimo į Rusijos Federaciją.

Taigi, eidamas šias pareigas ir vykdydamas šiuos veiksmus jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 7 21

1193.

Konstantin Vladimirovich IVASHCHENKO

(rusų k.: Константин Владимирович ИВАЩЕНКО;

ukrainiečių k.: Костянтин Володимирович IВАЩЕНКО)

Gimimo data: 1963 10 3

Gimimo vieta: Mariupolis, Ukraina

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: vyras

Rusijos ginkluotosioms pajėgoms užgrobus Mariupolį, 2022 m. balandžio 6 d. vadinamasis Donecko liaudies respublikos vadovas Denis Pushilin paskyrė Konstantin Ivashchenko Mariupolio meru. Jis viešai rėmė neteisėtus referendumus okupuotuose Ukrainos regionuose ir dalyvavo jiems rengiantis.

Eidamas šias pareigas, jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 7 21

1194.

Aleksandr Yurievych KOBETS

(rusų k.: Александр Юрьевич КОБЕЦ)

Oleksandr Yuriyovych KOBETS

(ukrainiečių k.: Олександр Юрiйович КОБЕЦЬ)

Gimimo data: 1959 9 27

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: vyras

Nuo 2022 m. balandžio 26 d. Rusijos valdžios institucijų paskirtas vadinamasis Chersono miesto meras. Jis palengvino Rusijos pasų išdavimą Chersono mieste.

Eidamas šias pareigas jis rėmė ir propagavo politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 7 21

1195.

Vladimir Valeryevich ROGOV

(rusų k.: Владимир Валерьевич РОГОВ)

Volodimir Valeryovich ROGOV

(ukrainiečių k.: Володимир Валерiйович РОГОВ)

Gimimo data: 1976 12 1

Gimimo vieta: Zaporizhzhia (Zaporižia), Ukraina

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: vyras

Vadinamasis Zaporižios regiono karinės ir civilinės administracijos pagrindinės tarybos atstovas. Jis nepalaikė Ukrainos valdžios institucijų ir pasisakė už tai, kad Zaporižios regionas taptų Rusijos Federacijos dalimi. Be to, jis palengvino Rusijos pasų išdavimą Melitopolio mieste ir aktyviai rėmė Rusijos Federacijos vykdomą Zaporižios regiono aneksiją, be kita ko, per energetikos infrastruktūrą.

Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 7 21

1196.

Alexandr Fedorovich SAULENKO

(rusų k.: Александр Федорович САУЛЕНКО)

Oleksandr Fedorovich SAULENKO

(ukrainiečių k.: Олександр Федорович САУЛЕНКО)

Gimimo data: 1962 5 9

Gimimo vieta: Novopetrivka, Ukraina

Pilietybė: Ukrainos

Lytis: vyras

Vadinamasis Berdiansko ir Berdiansko regiono laikinosios administracijos vadovas ir Berdiansko miesto meras. Jis ragino pakeisti Berdiansko regiono kontrolę ir administravimą, kad vietoj Ukrainos ją vykdytų Rusijos Federacija. Jis palengvino Rusijos pasų išdavimą Berdiansko mieste, taip pat viešai rėmė neteisėtus referendumus okupuotuose Ukrainos regionuose ir dalyvavo jiems rengiantis.

Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 7 21

1201.

Maya Nikolaevna BOLOTOVA (gimusi TOKAREVA)

dar žinoma kaip Maiya/Mayya/Maija/Maja Nikolaevna BOLOTOVA

(Майя Николаевна БОЛОТОВА (ТОКАРЕВА)

Gimimo data: 1975 1 18

Gimimo vieta: Karaganda, Kazakhstanas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Maya Bolotova (gimusi Tokareva) yra Nikolay Tokarev, svarbios Rusijos naftos ir dujų bendrovės „Transneft“ vykdomojo direktoriaus dukra. Maya Bolotova ir jos buvusiam sutuoktiniui Andrei Bolotov priklauso prabangus nekilnojamasis turtas Maskvoje, Latvijoje ir Kroatijoje, kurio vertė daugiau nei 50 mln. USD ir kuris gali būti susijęs su Nikolay Tokarev. Ji taip pat turi ryšių su bendrove „Ronin“, kuri valdo „Transneft“ pensijų fondą. Kreipdamasi dėl Kipro pilietybės, pranešime spaudai ji nurodė „Ronin Europe“ adresą kaip savo. Be to, per savo nekilnojamojo turto bendrovę „Ostozhenka 19“ (anksčiau vadintą „RPA Esteit“) ji yra susijusi su „Ronin Trust“, kuri valdo „Transneft“ pensijų fondą. Per bendrovę „Irvin-2“, kuri priklausė jai ir Stanislav Chemezov, „Rostec“ vykdomojo direktoriaus Sergei Chemezov sūnui, Maya Bolotova yra gavusi valstybinių sutarčių, kurių vertė 8 mlrd. rublių. Šiuo metu ji kartu su Stanislav Sergeevich Chemezov turi „Gelendzhik Resort Complex – Meridian LLC“ akcijų. Taigi, Maya Bolotova yra fizinis asmuo, susijęs su į sąrašą itrauktais asmenimis, būtent savo tėvu Nikolay Tokarev ir Stanislav Chemezov.

2022 7 21

1202.

Pavel EZUBOV

(Павел EЗУБОВ)

Gimimo data: 1975 m. rugpjūčio mėn.

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Pavel Ezubov yra Oleg Deripaska, kuriam priklauso pramoninis konglomeratas „Russian Machines“, apimantis pagrindinę ginklų ir karinės įrangos teikėją Rusijos ginkluotosioms pajėgoms „Military Industrial Company“, pusbrolis. Oleg Deripaska savo pusbroliui Pavel Ezubov perleido daug turto, įskaitant kelis nekilnojamojo turto objektus Prancūzijoje per P. Ezubov priklausančią kontroliuojančiąją bendrovę, viešbutį Leche, Austrijoje, per P. Ezubov priklausančią kontroliuojančiąją bendrovę Rusijoje „Gost Hotel Management LLC“, ir bendrovės „Terra Limited“ valdymą. Taigi, Pavel Ezubov yra fizinis asmuo, susijęs su į sąrašą įtrauktu asmeniu, kuris yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba įgyvendinimą.

2022 7 21

1210.

Maria Alexeyevna LVOVA-BELOVA

(Мария Алексеевна ЛЬВОВА-БЕЛОВА)

Gimimo data: 1984 10 25

Gimimo vieta: Penza, buvusi TSRS, dabar Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Maria Alexeyevna Lvova-Belova yra prezidento įgaliotinė vaiko teisių klausimais. Ji inicijavo pilietybės suteikimo vaikams, tapusiais našlaičiais Ukrainoje, procedūros supaprastinimą. Ji yra vienas iš asmenų, labiausiai susijusių su neteisėtu Ukrainos vaikų išvežimu į Rusiją ir jų įvaikinimu rusų šeimose. Maria Alexeyevna Lvova-Belova veiksmais pažeidžiamos Ukrainos vaikų teisės ir Ukrainos teisė bei administracinė tvarka. Ji viešai rėmė Rusijos Federacijos vykdomą Donbaso regiono aneksiją. Taigi, ji yra atsakinga už veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, juos remia arba įgyvendina.

2022 7 21

1213.

Andrey Anatolyevich KOZITSYN

(Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН)

Gimimo data: 1960 6 9

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Andrey Anatolyevich Kozitsyn yra įtakingas Rusijos verslininkas. Jis yra „Ural Mining Metallurgical Company“ (UMMC / UGMK) – vieno iš didžiausių Rusijos pagrindinių prekių (įskaitant varį, cinką, anglis, auksą ir sidabrą) gamintojų – buvęs generalinis direktorius ir toliau aktyviai veikia daugelyje įvairių verslo sektorių. Jis pripažintas už jo svarbų indėlį į Rusijos ekonomiką ir Uralo regiono vystymąsi. Taigi, jis yra įtakingas Rusijos verslininkas, susijęs su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 7 21

1348.

Georgiy STAROSTIN

(Георгий СТАРОСТИН)

Gimimo data: 1986 12 1

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonas

Lytis: vyras

Kapitonas Georgiy Starostin yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonas G. Starostin yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1350.

Yuriy NIKONOV

(Юрий НИКОНОВ)

Gimimo data: 1984 5 9

Gimimo vieta: Baku, buvusi TSRS, dabar Azerbaidžanas

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonas

Lytis: vyras

Kapitonas Yuriy Nikonov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonas Yuriy Nikonov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1351.

Ekaterina CHUGUNOVA

(Екатерина ЧУГУНОВА)

Gimimo data: 1991 3 10

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: leitenantė

Lytis: moteris

Leitenantė Ekaterina Chugunova yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narė. Eidama šias pareigas, ji yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, leitenantė Ekaterina Chugunova yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1352.

Igor GROZA

(Игорь ГРОЗА)

Gimimo data: 1996 6 2

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: leitenantas

Lytis: vyras

Leitenantas Igor Groza yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, leitenantas Igor Groza yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1353.

Ivan POPOV

(Иван ПОПОВ)

Gimimo data: spalio 17 d., metai nežinomi

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: majoras

Lytis: vyras

Majoras Ivan Popov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, majoras Ivan Popov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1355.

Roman KUROCHKIN

(Роман КУРОЧКИН)

Gimimo data: 1985 2 25

Gimimo vieta: Chernyakhovsk (Įsrutis), Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: majoras

Lytis: vyras

Majoras Roman Kurochkin yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, majoras Roman Kurochkin yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1356.

Dmitri TIKHONOV

(Дмитрий ТИХОНОВ)

Gimimo data: 1993 1 26

Gimimo vieta: Lipetsk, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: vyresnysis leitenantas

Lytis: vyras

Vyresnysis leitenantas Dmitri Tikhonov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, vyresnysis leitenantas Dmitri Tikhonov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1358.

Anton SHATUN

(Антон ШАТУН)

Gimimo data: 1990 2 12

Gimimo vieta: Gudauta, Sakartvelas

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonas

Lytis: vyras

Kapitonas Anton Shatun yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonas Anton Shatun yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1359.

Alexey BETEKHTIN

(Алексей БЕТЕХТИН)

Gimimo data: 1987 12 7

Gimimo vieta: Vladivostokas, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonas

Lytis: vyras

Kapitonas Alexey Betekhtin yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonas Alexey Betekhtin yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1361.

Artyom CHERNOV

(Артём ЧЕРНОВ)

Gimimo data: 1988 10 13

Gimimo vieta: Kovrovas, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonas

Lytis: vyras

Kapitonas Artyom Chernov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonas Artyom Chernov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1362.

Stanislav MINKOV

(Станислав МИНКОВ)

Gimimo data: 1984 6 16

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonas

Lytis: vyras

Kapitonas Stanislav Minkov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonas Stanislav Minkov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1364.

Andrey IVANYUTIN

(Андрей ИВАНЮТИН)

Gimimo data: 1980 9 3

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: majoras

Lytis: vyras

Majoras Andrey Ivanyutin yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, majoras Andrey Ivanyutin yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1368.

Elvira OBUKHOVA

(Эльвира ОБУХОВА)

Gimimo data: 1988 6 14

Gimimo vieta: Permė, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonė

Lytis: moteris

Kapitonė Elvira Obukhova yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narė. Eidama šias pareigas, ji yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonė Elvira Obukhova yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1369.

Pavel OBUKHOV

(Павел ОБУХОВ)

Gimimo data: 1983 2 7

Gimimo vieta: Podolskas, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonas

Lytis: vyras

Kapitonas Pavel Obukhov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas, jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonas Pavel Obukhov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1370.

Vitaly YASKELAYNEN

(Виталий ЯСКЕЛАЙНЕН)

Gimimo data: 1986 10 1

Gimimo vieta: Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: kapitonas

Lytis: vyras

Kapitonas Vitaly Yaskelaynen yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Taigi, kapitonas Vitaly Yaskelaynen yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1372.

Artyom VEDENOV

(Артём ВЕДЕНОВ)

Gimimo data: 1989 2 10

Gimimo vieta: Kostroma, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: leitenantas

Lytis: vyras

Leitenantas Artyom Vedenov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio narys. Eidamas šias pareigas jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Todėl leitenantas Artyom Vedenov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1375.

Evgeniy KAPSHUK

(Евгений КАПШУК)

Gimimo data: 1974 7 15

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: pulkininkas

Lytis: vyras

Pulkininkas Evgeniy Kapshuk yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio vadas. Eidamas šias pareigas jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Todėl pulkininkas Evgeniy Kapshuk yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1376.

Anton TIMOSHINOV

(Антон ТИМОШИНОВ)

Gimimo data: 1986 1 29

Gimimo vieta: nežinoma

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: pulkininkas leitenantas

Lytis: vyras

Pulkininkas leitenantas Anton Timoshinov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) Raketų išankstinio planavimo padalinio vadas. Eidamas šias pareigas jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Todėl pulkininkas leitenantas Anton Timoshinov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16

1378.

Robert Petrovich BARANOV

(Роберт Петрович БАРАНОВ)

Gimimo data: 1975 3 20

Gimimo vieta: Yalchiki arba Nizhny Tagil, buvusi TSRS, dabar Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Laipsnis: generolas majoras

Lytis: vyras

Generolas majoras Robert Baranov yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio skaičiavimo centro (GVC) direktorius. Eidamas šias pareigas jis yra vienas iš svarbiausių asmenų rengiant Rusijos raketų atakas prieš Ukrainą, be kita ko, prieš civilinius taikinius, kurios buvo įvykdytos 2022 m. balandžio–spalio mėn. ir vien 2022 m. spalio mėn. pražudė daugiau kaip 30 ir sužeidė daugiau kaip 100 žmonių. Todėl generolas majoras Robert Baranov yra fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, rėmimą ir jų įgyvendinimą.

2022 12 16“;

Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„3.

So-called “Luhansk People’s Republic” (vadinamoji Luhansko liaudies respublika)

“Луганская народная республика” (ЛНР)

“Luganskaya narodnaya respublika” (LNR)

Oficiali informacija:

https://glava-lnr.info/

https://sovminlnr.ru/

https://nslnr.su/

Vadinamoji Luhansko liaudies respublika buvo įkurta 2014 m. balandžio 27 d. Atsakinga už 2014 m. gegužės mėn. neteisėto referendumo organizavimą. 2014 m. gegužės 12 d. paskelbta nepriklausomybė. 2014 m. gegužės 22 d. vadinamosios Donecko ir Luhansko liaudies respublikos sukūrė vadinamąją federacinę Naujosios Rusijos valstybę. Taip pažeidžiama Ukrainos konstitucinė teisė ir atitinkamai tarptautinė teisė, taigi, kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. 2022 m. spalio mėn. Rusijos Federacija aneksavo vadinamąją Luhansko liaudies respubliką, o tai yra dar vienas Ukrainos teritorinio vientisumo, taigi ir tarptautinės teisės pažeidimas.

Ji taip pat susijusi su ėmimu į separatistinę „Pietryčių armiją“ ir kitas neteisėtas ginkluotas separatistų grupuotes, taip kenkiant Ukrainos stabilumui ir saugumui.

2014 7 25

4.

So-called “Donetsk People’s Republic” (vadinamoji Donecko liaudies respublika)

“Донецкая народная республика” (ДНР)

“Donetskaya narodnaya respublika” (DNR)

Oficiali informacija:

https://dnronline.su/

https://pravdnr.ru/

https://dnrsovet.su/

https://denis-pushilin.ru/

Vadinamoji Donecko liaudies respublika paskelbta 2014 m. balandžio 7 d.

Atsakinga už neteisėto referendumo organizavimą 2014 m. gegužės 11 d.2014 m. gegužės 12 d. paskelbta nepriklausomybė.

2014 m. gegužės 24 d. vadinamosios Donecko ir Luhansko liaudies respublikos pasirašė susitarimą dėl vadinamosios federacinės Naujosios Rusijos valstybės sukūrimo.

Taip pažeidžiama Ukrainos konstitucinė teisė ir atitinkamai tarptautinė teisė, taigi, kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 m. spalio mėn. Rusijos Federacija aneksavo vadinamąją Donecko liaudies respubliką, o tai yra dar vienas Ukrainos teritorinio vientisumo, taigi ir tarptautinės teisės pažeidimas.

Ji taip pat susijusi su verbavimu į neteisėtas ginkluotas separatistų grupuotes, taip kenkiant Ukrainos stabilumui ir saugumui.

2014 7 25

5.

So-called “Federal State of Novorossiya” (vadinamoji federacinė Naujosios Rusijos valstybė)

“Федеративное государство Новороссия”

“Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Žiniasklaidos šaltiniai:

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossiia.ru/

https://vk.com/novorossiatv

2014 m. gegužės 24 d. vadinamosios Donecko ir Luhansko liaudies Respublikos pasirašė susitarimą dėl vadinamosios federacinės „Novorossiya“ valstybės sukūrimo.

Taip pažeidžiama Ukrainos konstitucinė teisė ir atitinkamai tarptautinė teisė, taigi, kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. 2022 m. spalio mėn. Rusijos Federacija aneksavo vadinamąsias Donecko ir Luhansko liaudies respublikas, taip dar kartą pažeisdama Ukrainos teritorinį vientisumą, taigi ir tarptautinę teisę.

2014 7 25

20.

Joint-stock company “Sparkling wine plant ‘Novy Svet’”

Aкционерное общество “Завод шампанских вин ‘Новый Свет’”

Anksčiau žinoma kaip: State unitary enterprise of the “Republic of Crimea”“Sparkling wine plant ‘Novy Svet’”

Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Завод шампанских вин ‘Новый Свет’”

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym “Zavod shampanskykh vin ‘Novy Svet’” ir “State enterprise sparkling wine plant ‘Novy Svet’”

Государственное предприятие Завод шампанских вин „Новый свет“ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin „Novy Svet“)

Adresas: 298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

Telefono Nr.: +7-(365) 663-35-00

+7-(365) 663-35-22

+7-978-914- 00-10

Interneto svetainė: http://nsvet-crimea.ru/

Registracijos numeris: 1179102021460

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota nesilaikant Ukrainos teisės. 2014 m. balandžio 9 d.„Krymo parlamento prezidiumas“ priėmė sprendimą Nr. 1991–6/14 „Dėl 2014 m. kovo 26 d.„Krymo Respublikos“ valstybės tarybos rezoliucijos Nr. 1836-6/14 „Dėl agropramoninio komplekso įmonių, institucijų ir organizacijų, esančių „Krymo Respublikos“ teritorijoje, nuosavybės nacionalizavimo“ pakeitimų“, kuriuo skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas valstybės įmonei „Zavod shampanskykh vin Novy Svet“ priklausantis turtas.

Taigi, Krymo „valdžios institucijos“ yra faktiškai konfiskavusios šią įmonę. 2015 m. sausio 4 d. perregistruota kaip „State unitary enterprise of the “Republic of Crimea”“Sparkling wine plant „Novy Svet““ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет““. Steigėja: „Krymo Respublikos“ žemės ūkio ministerija (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Po 2017 m. rugpjūčio 29 d. reorganizacijos perregistruota kaip „Sparkling wine plant “Novy Svet““ (Aкционерное общество ’Завод шампанских вин „Новый Свет““). Steigėja: „Krymo Respublikos“ žemės ir nuosavybės santykių ministerija“(Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

2017 m. gruodžio mėn. 100 % bendrovės „Noviy Svet Winery“ akcijų įsigijo įmonė „Yuzny Proekt LLC“, „Rossiya Bank“ patronuojamoji įmonė. Naujoji bendrovė akcininkė yra susijusi su Yuri Kovalchuk, artimu Rusijos prezidento Vladimiro Putino draugu.

2014 7 25

24.

Viešasis judėjimas „Donetsk Republic“ („Donecko Respublika“)

Общественное движение „Донецкая республика“

Oficiali informacija:

Adresas: Donetsk, Universitetskaya 19

г. Донецк, ул. Университетская, дом 19

Interneto svetainė: http://oddr.info/

El. paštas: orgotdel@oddr.info

Viešoji „organizacija“, iškėlusi kandidatus 2014 m. lapkričio 2 d. ir 2018 m. lapkričio 11 d. vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamuosiuose rinkimuose. Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos teisė, todėl jie yra neteisėti.

Taigi, oficialiai dalyvaudama neteisėtuose „rinkimuose“ ši organizacija aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje. Ją įkūrė Andriy PURGIN, o jai vadovavo Alexander ZAKHARCHENKO. 2018 m. iškėlė Denis PUSHYLIN kandidatūrą į vadinamosios Donecko liaudies respublikos „vadovo“ pareigas. Jis viešai rėmė Rusijos Federacijos vykdomą Donecko aneksiją.

2014 11 29

25.

Viešasis judėjimas „Peace to Luhansk Region“ („Taika Luhansko regionui“) („Mir Luganschine“) Общественное движение „Мир Луганщине“

Adresas: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukraine

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

Interneto svetainė: https://mir-lug.info/

El. paštas: info@mir-lug.info

Viešoji „organizacija“, pateikusi kandidatus 2014 m. lapkričio 2 d. ir 2018 m. lapkričio 11 d. vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamuosiuose rinkimuose. Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos teisė, todėl jie yra neteisėti. Nuo 2018 m. vasario 17 d. šiai organizacijai pirmininkauja Leonid PASECHNIK, todėl ji yra susijusi su Tarybos į sąrašą įtrauktu asmeniu. Ji taip pat dalyvavo Jungtinės Rusijos partijos verbavimo veikloje aneksuotose teritorijose.

Taigi, oficialiai dalyvaudama neteisėtuose „rinkimuose“ ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

28.

Luhansk Economic Union (Luhansko ekonominė sąjunga) (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

Oficiali informacija:

Interneto svetainė: https://vk.com/public97306393

Telegrama: https://t.me/s/od_les_lnr

„Socialinė organizacija“, iškėlusi kandidatus 2014 m. lapkričio 2 d. ir 2018 m. lapkričio 11 d. vadinamosios Luhansko liaudies respublikos neteisėtuose vadinamuosiuose rinkimuose. 2014 m. iškėlė Oleg AKIMOV kandidatūrą į vadinamosios Luhansko liaudies respublikos „vadovo“ pareigas, o 2018 m. – į vadinamosios Luhansko liaudies respublikos Liaudies tarybos nario pareigas. Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos teisė, todėl jie yra neteisėti. „Luganskiy Economicheskiy Soyuz“ pirmininkės pareigas šiuo metu eina Zinaida NADION, kuri yra „Luhansko liaudies respublikos liaudies tarybos“ pirmininko pavaduotoja. Ji taip pat dalyvavo Jungtinės Rusijos partijos verbavimo veikloje aneksuotose teritorijose.

Taigi, oficialiai dalyvaudama neteisėtuose „rinkimuose“ ši organizacija aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

41.

“State Unitary Enterprise of the Crimean Republic ‘Crimean Sea Ports’” (Krymo Respublikos valstybės unitarinė įmonė „Crimean Sea Ports“)

(“Государственное унитарное предприятие Республики Крым ‘Крымские морские порты’”) įskaitant filialus:

Feodosia Commercial Port (Feodosijos komercinis uostas),

Kerch Ferry (Kerčės keltas),

Kerch Commercial Port (Kerčės komercinis uostas)

Adresas: 28 Kirova Street, Kerch 298312, Crimea

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

Interneto svetainė: https://crimeaports.ru

El. paštas: info@crimeaport.ru

Valstybinės registracijos numeris: 1149102012620

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 9111000450

Telefono Nr.: +7(36561)-3-93-10, 3-93-19; +7(36561)-3-95-16

Įsteigta: 2014 6 6

2014 m. kovo 17 d.„Krymo parlamentas“ priėmė Rezoliuciją Nr. 1757–6/14 dėl kai kurių bendrovių, priklausančių Ukrainos infrastruktūros arba žemės ūkio ministerijoms, nacionalizavimo, o 2014 m. kovo 26 d. – Rezoliuciją Nr. 1865–6/14 dėl valstybės įmonės „Crimean Sea Ports“ („О Государственном предприятии „Крымские морские порты““), kuriomis skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas kelioms valstybės įmonėms, kurios buvo sujungtos su Krymo Respublikos valstybės unitarine įmone „Crimean Sea Ports“, priklausantis turtas. Taigi, faktiškai tos įmonės buvo konfiskuotos Krymo „valdžios institucijų“, o „Crimean Sea Ports“ gavo naudos dėl jų nuosavybės teisių neteisėto perdavimo.

2017 9 16

42.

AO “Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg”

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Adresas: 7 Yablochkova street, St. Petersburg, 197198 Russia

Interneto svetainė: https://eng.gpsm.ru/

El. paštas: office@spb.gpsm.ru

Telefono Nr.: (812) 498 08 14

Valstybinės registracijos numeris: 1037828021660

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7826717210

AO „Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg“ parengė Kerčės tilto projektą ir taip dalyvavo jį statant; Kerčės tiltu Rusija sujungiama su neteisėtai aneksuotu Krymo pusiasaliu. Taigi, ji remia neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Adresas: 6 Barklaya street, Bld. 5 Moscow, 121087 Russia

Interneto svetainė: www.mostotrest.ru

El. paštas: info@mostro.ru

mostro@mostro.ru

Telefono Nr.: (495) 6697999

Valstybinės registracijos numeris: 1027739167246

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7701045732

„PJSC Mostotrest“ aktyviai dalyvavo statant Kerčės tiltą pagal savo valstybines sutartis dėl tilto techninės priežiūros ir dėl tilto geležinkelio dalies aptarnavimo; Kerčės tiltu Rusija sujungiama su neteisėtai aneksuotu Krymo pusiasaliu. Be to, ji nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui (Arkady Rotenberg), kuris jau yra įtrauktas į sąrašą dėl jo veiksmų, kuriais kenkiama Ukrainos suverenitetui (šiame priede nurodytas asmuo Nr. 92). Taigi, ši bendrovė padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод “Залив”

Adresas: 4 Tankistov street, 298310 Kerch, Crimea

Interneto svetainė: http://zaliv.com

El. paštas: press@zalivkerch.com, sess@zalivkerch.com, uzis@zalivkerch.com

Valstybinės registracijos numeris: 1149102028602

Telefono Nr.: +7 (36561) 33055

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 9111001119

„JSC Zaliv Shipyard“ aktyviai dalyvavo tiesiant naują geležinkelio liniją iki Kerčės tilto, kuriuo Rusija sujungiama su neteisėtai aneksuotu Krymo pusiasaliu. Taigi, ji remia neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31

45.

STROYGAZMONTAZH Joint Stock Company

STROYGAZMONTAZH Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adresas: Prospect Vernadskogo 53, Moscow, 119415 Russia

Interneto svetainė: http://www.aosgm.ru/

El. paštas: info@ooosgm.ru

Valstybinės registracijos numeris: 1077762942212

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7729588440

Tarptautinis nepatentuotas pavadinimas (INN): 9729299794

Pirminis valstybinės registracijos numeris (PSRN): 1207700324941, KPP 772901001

„Stroygazmontazh Corporation“ („SGM Group“) aktyviai dalyvavo statant Kerčės tiltą pagal jos valstybinę sutartį dėl tilto statybos; Kerčės tiltu Rusija sujungiama su neteisėtai aneksuotu Krymo pusiasaliu. Taigi, ši bendrovė padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31

46.

Stroygazmontazh-Most OOO (SGM-Most OOO)

OOO Стройгазмонтаж-Мост

(ООО СГМ-Мост)

Adresas: Barklaya street 6, building 7 Moscow, 121087 Russia

Registracijos identifikacinis numeris: 1157746088170

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7730018980

El. paštas: kerch-most@yandex.ru

Interneto svetainė: http://kerch-most.ru/

„OOO Stroygazmontazh Most“ buvo vadovaujančio rangovo – bendrovės „Stroygazmontazh“ – patronuojamoji bendrovė, kuri valdė tilto per Kerčės sąsiaurį statybos projektą ir dalyvavo jo statyboje. Be to, ji nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui (Arkady Rotenberg), kuris jau yra įtrauktas į sąrašą dėl jo veiksmų, kuriais kenkiama Ukrainos suverenitetui (šiame priede nurodytas asmuo Nr. 92). Taigi ši bendrovė padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО “ВАД”

Adresas:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019, Russia;

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg, 195267, Russia

Registracijos identifikacinis numeris: 1037804006811 (Rusija)

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7802059185

Interneto svetainė: www.zaovad.com

El. paštas: office@zaovad.com

Telefono Nr.: (812) 328-89-80

„CJSC VAD“ yra pagrindinis rangovas, atsakingas už greitkelio „Tavrida“ Kryme, kelio per Kerčės tiltą ir privažiuojamųjų kelių prie jo statybą. Greitkelis „Tavrida“ užtikrins galimybę transporto priemonėms patekti į Krymą per naujai nutiestų kelių, kurie yra pagrindinė jungtis su Kerčės tiltu, sistemą. Taigi, „CJSC VAD“ padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai, savo ruožtu, toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31

48.

Joint-stock company “Lenpromtransproyekt”

(АО “Ленпромтранспроект”)

Adresas: Kondrat’yevskiy Prospekt, 15, building 5/1, 223 St. Petersburg 195197, Russian Federation

Registracijos identifikacinis numeris (OGRN Nr.): 1027809210054

Mokesčių identifikacinis numeris (INN Nr.): 7825064262

Interneto svetainė: https://lptp.ru/

El. paštas: ptp@sp.ru, lptp.buh@yandex.ru

Akcinė bendrovė „Lenpromtransproyekt“ dalyvavo įgyvendinant projektą, kurio tikslas – sujungti neteisėtai aneksuoto Krymo ir Rusijos geležinkelio infrastruktūrą; ji suprojektavo geležinkelio prieigą prie tilto per Kerčės sąsiaurį ir teikė architektūrinės priežiūros paslaugas statant Rusiją ir neteisėtai aneksuotą Krymo pusiasalį jungiantį tiltą. Taigi, ši įmonė padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2020 10 1

51.

First Crimean Insurance Company

(Крымская первая страховая компания)

Adresas: Sevastopol, st. Portovaya, d. 17, office 301; Simferopol, Ekaterininskaya (Karl Marx) Street, 29, Autonomous Republic of Crimea

Registracijos identifikacinis numeris (OGRN Nr.): 1149102007933

Mokesčių identifikacinis numeris (INN Nr.): 9102006047

Interneto svetainė: https://kpsk-ins.ru/about

El. paštas: info@kspk-ins.ru

„First Crimean Insurance Company“ dalyvavo įgyvendinant projektą, kurio tikslas – sujungti neteisėtai aneksuoto Krymo ir Rusijos geležinkelio infrastruktūrą; ji apdraudė tilto per Kerčės sąsiaurį statybą. Taigi, ši įmonė padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2020 10 1

53.

Bank Rossiya

(Банк “Россия”)

Įsteigtas 1990 6 27

Adresas: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Interneto svetainė: Abr.ru

Susiję asmenys: Dmitri LEBEDEV (pirmininkas); Yuriy KOVALCHUK (didžiausias akcininkas)

El. paštas: bank@abr.ru

Licencijos numeris: 328

Tarptautinis nepatentuotas pavadinimas (INN): 7831000122

OGRN Nr.: 1027800000084

„Bank Rossiya“ yra Rusijos Federacijos vyriausiųjų pareigūnų asmeninis bankas. Vykdydamas savo veiklą „Bank Rossiya“ remia Rusijos sprendimus priimančius asmenis, atsakingus už Krymo aneksiją arba Rytų Ukrainos destabilizavimą, ir gauna iš jų naudos.

„Bank Rossiya“ priklauso svarbi „National Media Group“ kapitalo dalis; ši grupė kontroliuoja televizijos stotis, kurios aktyviai remia Rusijos vyriausybės politiką destabilizuoti Ukrainą. Nuo tada, kai buvo neteisėtai aneksuotas Krymas, „Bank Rossiya“ atidarė filialus visame Kryme ir Sevastopolyje. „Bank Rossiya“ taip pat suteikė paskolą Federalinei valstybinei unitarinei įmonei „Crimean Railway“ ir remia geležinkelio per Krymo tiltą statybą. Taigi, „Bank Rossiya“ finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui ir į jį kėsinamasi.

Susijęs su Yuriy Valentinovich Kovalchuk – didžiausiu „Bank Rossiya“ akcininku.

2022 2 23

54.

PROMSVYAZBANK

(“ПАО Промсвязьбанк”)

Įsteigtas 1995 m.

Adresas: Building 22 Smirnovskaya Street 10 Moscow 109052 Russia;

Interneto svetainė: psbank.ru

Susiję asmenys: Petr Fradkov, generalinis direktorius

Telefono Nr.: 8 (800) 333 0303, +7 495 787 33 33

OGRN Nr.: 1027739019142

Tarptautinis nepatentuotas pavadinimas (INN): 7744000912

„PROMSVYAZBANK“ yra Rusijos valstybei nuosavybės teisėmis priklausantis bankas, kuris teikia finansinę paramą Rusijos gynybos sektoriui ir Rusijos karinėms pajėgoms; jis atsakingas už masinį Rusijos karinių pajėgų dislokavimą prie sienos su Ukraina ir už Rusijos karinių pajėgų buvimą Krymo pusiasalyje.

„PROMSVYAZBANK“ nurodymus tiesiogiai duoda Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas, taigi bankas tiesiogiai teikia finansinę ir materialinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Rytų Ukrainos destabilizavimą ir neteisėtą Krymo aneksiją.

„PROMSVYAZBANK“ vykdo veiklą Krymo pusiasalyje.

2022 2 23

55.

VEB.RF

(dar žinomas kaip Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Įsteigtas 1922 m. kaip bankas, o 2007 m. kaip plėtros institutas

Adresas: Vozdvizhenka Street, 10, Moscow, 125009, Russian Federation.

Registruotoji buveinė: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia

El. paštas: info@veb.ru

Interneto svetainė: veb.ru

Susiję asmenys: Igor Shuvalov, pirmininkas

Telefono Nr.: +7 (495) 604 63

„VEB.RF“ yra viena iš svarbiausių finansų plėtros įstaigų, kurios pirmininką tiesiogiai skiria Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas ir kuri nurodymus gauna tiesiogiai iš jo. „VEB.RF“ yra svarbus Rusijos vyriausybės pajamų šaltinis ir valdo valstybinius pensijų fondus.

„VEB.RF“ atlieka aktyvų vaidmenį diversifikuojant Rusijos Federacijos gynybos sektorių ir turi projektų su gynybos pramonės bendrovėmis, įskaitant „Rostec“, kuri remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir į juos kėsinamasi.

„VEB“ suteikė paskolas mažosioms ir vidutinėms įmonėms Kryme ir laiko jį „prioritetiniu regionu“, taip pat palaiko partnerystes su Krymo reikalų ministerija, atsakinga už aneksuotos Autonominės „Krymo Respublikos“ integravimą į Rusijos Federaciją.

Vykdydama šią veiklą „VEB.RF“ aktyviai teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją arba Rytų Ukrainos destabilizavimą, arba gauna naudos iš jų.

2022 2 23

56.

Gas Industry Insurance Company SOGAZ

(Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности АО “СОГАЗ”)

Adresas: St. Dobroslobodskaya, 19; 105066, Moscow, Russian Federation

Telefono Nr.:

+7 8(495) 234-44-24

+7 8 800 333 0 888

Interneto svetainė: https://sogaz.ru

El. paštas: sogaz@sogaz.ru; cf@sogaz.ru

OGRN Nr.: 1027739820921

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7736035485

Akcinė bendrovė „Gas Industry Insurance Company SOGAZ“ apdraudė geležinkelio infrastruktūros, jungiančios tiltą per Kerčės sąsiaurį ir Tamano uostą, statybą ir perdraudė tilto per Kerčės sąsiausrį statybą. Taigi, ji rėmė neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 2 28

57.

ROSNEFT AERO (RN AERO)

(rusų k.: Роснефть-Аэро / РН-Аэро)

Adresas: 15, Malaya Kaluzhskaya Str., Moscow, 119071, Russian Federation

Schipok street 18, Moscow, 115093, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (499) 517 76 56, +7 (499) 517-76-55 (faks.)

Interneto svetainė: https://www.rosneft-aero.ru/en/

El. paštas: info@rn-aero.rosneft.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 7705843041

Valstybinės registracijos numeris: 1087746656711

„Rosneft Aero“ tiekia reaktyvinius degalus Simferopolio oro uostui, kuris užtikrina oro susisiekimą tarp neteisėtai aneksuotos Krymo ir Sevastopolio teritorijos bei Rusijos. Tokiu būdu ji prisideda prie Krymo pusiasalio integravimo į Rusijos Federaciją.

Taigi, „Rosneft Aero“ materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

58.

JSC ROSOBORONEXPORT

(rusų k.: AO Рособоронэкспорт)

Adresas: 27 Stromynka Str., Moscow, 107076, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (495) 534 61 53/ +7 (495) 534 61 83

Interneto svetainė: http://roe.ru/eng/

El. paštas: roe@roe.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 7718852163

Registracijos numeris: 1117746521452

„Rosoboronexport“ yra vienintelė oficiali Rusijos valstybinė karinių ir dvejopo naudojimo prekių, technologijų ir paslaugų eksporto ir importo tarpininkė. „Rosoboronexport“ yra „Rostec“ – valstybės įmonės, prižiūrinčios karinių technologijų mokslinius tyrimus ir plėtrą, ir nuosavybės teise valdančios kelias gamyklas, vaidinančias esminį vaidmenį tų technologijų panaudojimui karo lauke, patronuojamoji bendrovė. Prekyba ginklais yra svarbus tvirtos valiutos šaltinis Rusijos vyriausybei. Jis taip pat naudojamas siekiant Rusijos ekonominių ir strateginių tikslų. 2000–2020 m. „Rosoboronexport“ užsienio klientams pardavė ginklų už 180 mlrd. USD.

Taigi, „Rosoboronexport“ yra susijusi su ekonomikos sektoriais, užtikrinančiais didelių pajamų šaltinį Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 3 15

59.

JSC NPO High Precision Systems

(rusų k.: АО НПО Высокоточные комплексы)

Adresas: 7 Kievskaya Str., Moscow, 121059, Russian Federation

21 str. 1, bulvar Gogolevski, Moscow, 119019, Russian Federation

Telefono Nr.:+7 (495) 981-92-77, faks. Nr.: +7 (495) 981-92-78

El. paštas: npovk@npovk.ru

Interneto svetainė: https://www.npovk.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 7704721192

Valstybinės registracijos numeris: 1097746068012

Bendrovė „High Precision Systems“ yra Rusijos ginklų kūrėja ir gamintoja. Ji – viena iš Rusijos taktinių balistinių raketų sistemų konstravimo ir gamybos lyderių. „High Precision Systems“ yra „Rostec“ patronuojamoji bendrovė.

Rusijos ginkluotosios pajėgos naudojo „High Precision Systems“ pagamintus ginklus per neteisėtą Rusijos invaziją į Ukrainą 2022 m. Taigi, „High Precision Systems“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

60.

JSC Kurganmashzavod

(rusų k.: ПАО Курганмашзавод)

Adresas: 17 1J Mashinostroitely Ave., 640021, Kurgan, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (3522) 23-20-83, +7 (3522) 47-19-99; Fakso Nr.: +7 (3522) 23-20-71, +7 (3522) 23-20-82

El. paštas: kmz@kmz.ru

Interneto svetainė: https://www.kurganmash.ru

https://www.kmz.ru/kontakty/

Mokesčių mokėtojo numeris: 4501008142

Valstybinės registracijos numeris: 1024500521682

„Kurganmashzavod“ yra svarbi Rusijos karinio pramoninio komplekso bendrovė. Pėstininkų kovos mašinas „BMP-3“, kurias „Kurganmashzavod“ teikė Rusijos ginkluotosioms pajėgoms, Rusija naudojo per neteisėtą invaziją į Ukrainą 2022 m.

Taigi, „Kurganmashzavod“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

61.

JSC Russian Helicopters

(rusų k.: AO Вертолеты России)

Adresas: 1 Bolshaya Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (495) 627-55-45

Interneto svetainė: http://www.russianhelicopters.aero

El. paštas: info@rhc.aero

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7731559044

Valstybinės registracijos numeris: 1077746003334

„Russian Helicopters“ yra svarbi Rusijos sraigtasparnių gamybos bendrovė. „Russian Helicopters“ pagamintus karinius sraigtasparnius Ka-52 „Alligator“ Rusija naudojo per neteisėtą invaziją į Ukrainą 2022 m.

Taigi, „Russian Helicopters“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

62.

PJSC United Aircraft Corporation

(rusų k.: ПАО Объединённая авиастроительная корпорация)

Adresas: Ulansky lane, 22\1 Moscow, 101000, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 (495) 926 1421

Interneto svetainė: https://www.uacrussia.ru/

https://uacrussia.ru/ru/

El. paštas: office@uacrussia.ru, hello@uacrussia.ru

Pagrindinė savininkė: „Rostec“ (valstybinė bendrovė)

Steigėjas: Vladimiras Putinas, 2006 m.

„United Aircraft Corporation“ yra Rusijos civilinių ir karinių orlaivių gamintoja. Kartu su susijusiomis bendrovėmis ji kontroliuoja 100 % Rusijos karinių orlaivių gamybos.

„United Aircraft Corporation“ pagamintus naikintuvus Rusija naudojo per neteisėtą invaziją į Ukrainą 2022 m.

Taigi, „United Aircraft Corporation“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

63.

JSC United Shipbuilding Corporation

(rusų k.: АО Объединённая Судостроительная Корпорация)

Adresas: 11 Bolshaya Tatarskaya Str., Moscow 115184, Russian Federation

Street Marat, 90, St. Petersburg, 191119, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 495 617 33 00;

+7 812 494-17-42 (Sankt Peterburgas)

Interneto svetainė: https://www.aoosk.ru

El. paštas: info@aoosk.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 7838395215

Valstybinės registracijos numeris: 1079847085966

„United Shipbuilding Corporation“ yra Rusijos valstybei priklausantis laivų statybos konglomeratas, kuris yra pagrindinis karo laivų tiekėjas Rusijos kariniam jūrų laivynui. Jam priklauso daug laivų statyklų ir konstravimo biurų.

„United Shipbuilding Corporation“ pastatytas didelis desantinis laivas „Pyotr Morgunov“ (projektas 11711) dalyvavo neteisėtoje Rusijos invazijoje į Ukrainą 2022 m. „United Shipbuilding Corporation“ suprojektuotas Juodosios jūros laivyno patrulinis laivas „Vasily Bykov“ (projektas 22160) taip pat dalyvavo Rusijos agresijoje prieš Ukrainą.

Be to, „United Shipbuilding Corporation“ priklausantis konstravimo biuras „Almaz“ kūrė korvetes (projektas 22800) – kai kurios iš jų buvo statomos laivų statyklose, esančiose neteisėtai aneksuotoje Krymo ir Sevastopolio teritorijoje, taip prisidėdamas prie Krymo pusiasalio militarizavimo.

Taigi, „JSC United Shipbuilding Corporation“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

64.

JSC Research and Production Corporation URALVAGONZAVOD

(rusų k.: АО “Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод”)

Adresas: 28 Vostochnoe shosse., 622007, Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, Russian Federation

Telefono Nr.: +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47 12

El. paštas: web@uvz.ru

Interneto svetainė: http://uralvagonzavod.ru,

https://uvzt.ru/

Savininkė: „Rostec“

Mokesčių mokėtojo numeris: 6623029538

Valstybinės registracijos numeris: 1086623002190

„Uralvagonzavod“ yra didelė Rusijos mašinų statybos bendrovė. Ji yra vienintelė tankų gamintoja Rusijoje.

Tankus T-72B3, kuriuos „Uralvagonzavod“ teikė Rusijos ginkluotosioms pajėgoms, Rusija naudojo per neteisėtą invaziją į Ukrainą 2022 m. Taigi, „Uralvagonzavod“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

65.

JSC Zelenodolsk Shipyard [A.M. Gorky Zelenodolsk Plant]

(rusų k.: АО “Зеленодольский завод имени А. М. Горького”)

Adresas: 5, Zavodskaya Str., 422546 Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Telefono Nr.:+7 (84371) 5-76-10, Fakso Nr.: +7 (84371) 5-78-00

Interneto svetainė: https://www.zdship.ru

El. paštas: nfo@zdship.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 1648013442

Valstybinės registracijos numeris: 1031644204514

„Zelenodolsk Shipyard“ yra viena didžiausių Rusijos laivų statybos įmonių. Ji pastatė Juodosios jūros laivyno patrulinį laivą „Vasily Bykov“, kuris 2022 m. dalyvavo neteisėtoje Rusijos invazijoje į Ukrainą. 2022 m. vasario 24 d.„Vasily Bykov“ atakavo Ukrainos kareivius, ginančius Gyvačių salą.

Taigi, „Zelenodolsk Shipyard“ yra atsakinga už tai, kad materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2022 3 15

66.

JSC Arzamas Machine-Building Plant

(АО “Арзамасский машиностроительный завод”)

Adresas: Ulitsa 9 Maya, 2, Arzamas, Nizhny Novgorod Oblast, 607220 Russian Federation

Telefono Nr.: +7 831 4740780

Interneto svetainė: amz.ru

El. paštas: oao_amz@amz.ru

Mokesčių mokėtojo numeris: 5243001767

Valstybinės registracijos numeris: 1025201335730

„Arzamas Machine-Building Plant“ yra Oleg Deripaska karinės pramonės bendrovės dalis. Ji gamina desantinius šarvuočius „BTR-80“, kuriuos Rusija