ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 359I

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. spalio 11d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. spalio 11 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1791, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. spalio 11 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/1792, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

6

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2021 10 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 359/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1791

2021 m. spalio 11 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

Europos Sąjunga nepripažįsta Rusijos Federacijos įvykdytos neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos;

(3)

nuo tada, kai buvo įvykdyta neteisėta Krymo Autonominės Respublikos ir Sevastopolio miesto aneksija, Rusijos Federacija nuolat deda pastangas, kad pajungtų tas okupuotas teritorijas savo valdžiai. Visų pirma Rusijos Federacija naudojasi savo teismine galia jos įvykdytos neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos oponentų represijoms vykdyti;

(4)

keletas teisėjų, prokurorų ir saugumo pareigūnų yra atsakingi už Rusijos teisės vykdymo užtikrinimą neteisėtai okupuotame Kryme ir Sevastopolyje. Tie asmenys priėmė šališkus sprendimus daugelyje politiškai motyvuotų baudžiamųjų bylų arba vykdė baudžiamąjį Ukrainos aktyvistų persekiojimą, arba suintensyvino prieš neteisėtos aneksijos oponentus nukreiptą represijų kampaniją;

(5)

Taryba mano, kad į asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, pateiktą Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede, turėtų būti įtraukti aštuoni asmenys dėl jų vaidmens kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinantis;

(6)

todėl Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede išvardyti asmenys įtraukiami į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2021 m. spalio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PODGORŠEK


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.


PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašą įtraukiami šie asmenys:

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„193.

Mikhail Nikolayevich BELOUSOV

(Михаил Николаевич Белоусов)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1964 11 26

Gimimo vieta: Rusija

Pilietybė: Ukrainos, Rusijos (Sąjunga nepripažįsta Rusijos Federacijos Kryme išduotų pasų)

Adresas: 117 Balaklavs’ka St, App 48, Simferopol, Crimea, Ukraine.

Simferopolio Kievskiy apylinkės teismo teisėjas.

Jis priėmė daug šališkų sprendimų politiškai motyvuotose bylose prieš neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos oponentus. Tokiu būdu jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2021 10 11

194.

Andrey Nikolayevich DOLGOPOLOV

(Андрей Николаевич Долгополов)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1959 2 15

Gimimo vieta: Kirgizija

Pilietybė: Ukrainos, Rusijos (Sąjunga nepripažįsta Rusijos Federacijos Kryme išduotų pasų)

Adresas: 82 Peremohy Ave, App. 343, Simferopol, Crimea, Ukraine.

Simferopolio Kievskiy apylinkės teismo pirmininkas.

Jis priėmė daug šališkų sprendimų politiškai motyvuotose bylose prieš neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos oponentus. Tokiu būdu jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2021 10 11

195.

Yevgeny Sergeyevich KOLPIKOV

(Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1974 5 6

Gimimo vieta: Beryozovskaya, Danilovsky District, Volgogrado sritis, Rusija

Pilietybė: Rusijos

Adresas: Military Prosecutor’s Office of the Southern Military District of the Russian Federation Pushkinskaya Ulitsa, 72А, Rostov, Rostov Oblast, Russia, 344022

Tel. (+ 7) 8863263–04–67, (+ 7) 8863282–79–68

Rusijos Federacijos pietų karinės apygardos karinės prokuratūros prokuroras Rostove prie Dono.

Jis patraukė baudžiamojon atsakomybėn Ukrainos aktyvistus, persekiojamus už tai, kad jie priešinosi Rusijos Federacijos įvykdytai Krymo pusiasalio aneksijai. Rusijos Federacijos teisme jis pateikė kaltinimus Ukrainos piliečiams, kurie buvo prievarta perkelti iš okupuoto Krymo pusiasalio. Tokiu būdu jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2021 10 11

196.

Magomed Farmanovich MAGOMEDOV

(Магомед Фарманович Магомедов)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1981 2 5

Rusijos tyrimo komiteto Krymo Respublikai ir Sevastopolio miestui Pagrindinio tyrimų departamento Ypatingai svarbių bylų tyrimo direktorato Pirmojo tyrimų departamento specialiųjų bylų tyrėjas.

Jis dalyvavo vykdant politiškai motyvuotus baudžiamuosius tyrimus, nukreiptus prieš Krymo totorių tautos Medžliso lyderius, persekiojamus už aktyvų pasipriešinimą neteisėtai Krymo pusiasalio aneksijai. Tokiu būdu jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2021 10 11

197.

Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK

(Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1970 1 1 arba 1963 7 8

Pilietybė: Rusijos

Adresas (darbo): 295034, Simferopol, 13 I. Franko blvd., Crimea, Ukraine

Federalinės saugumo tarnybos (FSB) Kryme ir Sevastopolyje ir Regioninio kovos su terorizmu komiteto vadovas.

Jis vadovavo FSB pajėgoms, kurios suintensyvino represijos kampaniją prieš Rusijos Federacijos įvykdytos neteisėtos Krymo pusiasalio okupacijos oponentus. Kai kurie jo vadovaujamų FSB dalinių sulaikyti Ukrainos aktyvistai buvo prievarta perkelti į Krasnodarą ir Rostovą prie Dono Rusijoje. Tokiu būdu jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2021 10 11

198.

Viktor Anatolyevich MOZHELIANSKIY (Виктор Анатольевич Можелянский)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1964 5 10

Gimimo vieta: Charkovas, Ukraina

Pilietybė: Ukrainos, Rusijos (Sąjunga nepripažįsta Rusijos Federacijos Kryme išduotų pasų)

Adresas: 35 Marshala Zhukova St, App. 53, Simferopol, Crimea, Ukraine or Anhars’ka St, 8 Simferopol, Crimea, Ukraine

Simferopolio centrinio apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas ir buvęs Simferopolio Kievskiy apylinkės teismo teisėjas.

Jis priėmė daug šališkų sprendimų politiškai motyvuotose bylose prieš neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos oponentus. Tokiu būdu jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2021 10 11

199.

Galina Vladimirovna REDKO

(Галина Владимировна Редько)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1974 3 22

Gimimo vieta: Romany, Poltavos sritis, Ukraina

Pilietybė: Ukrainos, Rusijos (Sąjunga nepripažįsta Rusijos Federacijos Kryme išduotų pasų)

Krymo Respublikos Aukščiausiojo Teismo teisėja.

Ji priėmė daug šališkų sprendimų politiškai motyvuotose bylose prieš neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos oponentus. Tokiu būdu ji aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2021 10 11

200.

Vladimir Nikolayevich TERENTEV

(Владимир Николаевич Терентьев)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1977 11 11

Gimimo vieta: Voronežas, Rusija

Pilietybė: Rusijos

Paso numeris, nacionalinis asmens tapatybės kortelės numeris, kiti asmens tapatybės dokumentų numeriai: 03 01 118013

Rusijos tyrimo komiteto Krymo Respublikai ir Sevastopolio miestui Pagrindinio tyrimų departamento vadovas.

Jis prižiūrėjo Komiteto veiklą politiškai motyvuotose bylose prieš Ukrainos aktyvistus, persekiojamus už jų veiksmus, nukreiptus į pasipriešinimą neteisėtai aneksijai ir Ukrainos teritorinio vientisumo atkūrimą.

Jis vadovavo baudžiamųjų bylų tyrėjų veiklai ir tokiu būdu aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2021 10 11“


SPRENDIMAI

2021 10 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 359/6


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2021/1792

2021 m. spalio 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/145/BUSP (1);

(2)

Europos Sąjunga nepripažįsta Rusijos Federacijos įvykdytos neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos;

(3)

nuo tada, kai buvo įvykdyta neteisėta Krymo Autonominės Respublikos ir Sevastopolio miesto aneksija, Rusijos Federacija nuolat deda pastangas, kad pajungtų okupuotas teritorijas savo valdžiai. Visų pirma Rusijos Federacija naudojasi savo teismine galia jos įvykdytos neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos oponentų baudžiamajam persekiojimui vykdyti;

(4)

teisėjų, prokurorų ir saugumo pareigūnų grupė yra atsakinga už Rusijos teisės vykdymo užtikrinimą neteisėtai okupuotame Kryme ir Sevastopolyje. Tie asmenys priėmė prorusiškus sprendimus daugelyje politiškai motyvuotų baudžiamųjų bylų ir (arba) vykdė baudžiamąjį Ukrainos aktyvistų persekiojimą ir (arba) suintensyvino prieš neteisėtos aneksijos oponentus nukreiptą represijų kampaniją;

(5)

Taryba mano, kad į asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, pateiktą Sprendimo 2014/145/BUSP priede, turėtų būti įtraukti aštuoni asmenys dėl jų vaidmens kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinantis;

(6)

todėl Sprendimo 2014/145/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede išvardyti asmenys įtraukiami į Sprendimo 2014/145/BUSP priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2021 m. spalio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PODGORŠEK


(1)  2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 78, 2014 3 17, p. 16).


PRIEDAS

Į Sprendimo 2014/145/BUSP priede pateiktą asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašą įtraukiami šie asmenys:

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„193.

Mikhail Nikolayevich BELOUSOV

(Михаил Николаевич Белоусов)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1964 11 26

Gimimo vieta: Rusija

Pilietybė: Ukrainos, Rusijos (Sąjunga nepripažįsta Rusijos Federacijos Kryme išduotų pasų)

Adresas: 117 Balaklavs’ka St, App 48, Simferopol, Crimea, Ukraine.

Simferopolio Kievskiy apylinkės teismo teisėjas.

Jis priėmė daug šališkų sprendimų politiškai motyvuotose bylose prieš neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos oponentus. Tokiu būdu jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2021 10 11

194.

Andrey Nikolayevich DOLGOPOLOV

(Андрей Николаевич Долгополов)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1959 2 15

Gimimo vieta: Kirgizija

Pilietybė: Ukrainos, Rusijos (Sąjunga nepripažįsta Rusijos Federacijos Kryme išduotų pasų)

Adresas: 82 Peremohy Ave, App. 343, Simferopol, Crimea, Ukraine.

Simferopolio Kievskiy apylinkės teismo pirmininkas.

Jis priėmė daug šališkų sprendimų politiškai motyvuotose bylose prieš neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos oponentus. Tokiu būdu jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2021 10 11

195.

Yevgeny Sergeyevich KOLPIKOV

(Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1974 5 6

Gimimo vieta: Beryozovskaya, Danilovsky District, Volgogrado sritis, Rusija

Pilietybė: Rusijos

Adresas: Military Prosecutor’s Office of the Southern Military District of the Russian Federation Pushkinskaya Ulitsa, 72А, Rostov, Rostov Oblast, Russia, 344022

Tel.: (+ 7) 8863263-04-67, (+ 7) 8863282-79-68

Rusijos Federacijos pietų karinės apygardos karinės prokuratūros prokuroras Rostove prie Dono.

Jis patraukė baudžiamojon atsakomybėn Ukrainos aktyvistus, persekiojamus už tai, kad jie priešinosi Rusijos Federacijos įvykdytai Krymo pusiasalio aneksijai. Rusijos Federacijos teisme jis pateikė kaltinimus Ukrainos piliečiams, kurie buvo prievarta perkelti iš okupuoto Krymo pusiasalio. Tokiu būdu jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2021 10 11

196.

Magomed Farmanovich MAGOMEDOV

(Магомед Фарманович Магомедов)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1981 2 5

Rusijos tyrimo komiteto Krymo Respublikai ir Sevastopolio miestui Pagrindinio tyrimų departamento Ypatingai svarbių bylų tyrimo direktorato Pirmojo tyrimų departamento specialiųjų bylų tyrėjas.

Jis dalyvavo vykdant politiškai motyvuotus baudžiamuosius tyrimus, nukreiptus prieš Krymo totorių tautos Medžliso lyderius, persekiojamus už aktyvų pasipriešinimą neteisėtai Krymo pusiasalio aneksijai. Tokiu būdu jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2021 10 11

197.

Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK

(Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1970 1 1 arba 1963 7 8

Pilietybė: Rusijos

Adresas (darbo): 295034, Simferopol, 13 I. Franko blvd., Crimea, Ukraine

Federalinės saugumo tarnybos (FSB) Kryme ir Sevastopolyje ir Regioninio kovos su terorizmu komiteto vadovas.

Jis vadovavo FSB pajėgoms, kurios suintensyvino represijos kampaniją prieš Rusijos Federacijos įvykdytos neteisėtos Krymo pusiasalio okupacijos oponentus. Kai kurie jo vadovaujamų FSB dalinių sulaikyti Ukrainos aktyvistai buvo prievarta perkelti į Krasnodarą ir Rostovą prie Dono Rusijoje. Tokiu būdu jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2021 10 11

198.

Viktor Anatolyevich MOZHELIANSKIY (Виктор Анатольевич Можелянский)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1964 5 10

Gimimo vieta:Charkovas, Ukraina

Pilietybė: Ukrainos, Rusijos (Sąjunga nepripažįsta Rusijos Federacijos Kryme išduotų pasų)

Adresas: 35 Marshala Zhukova St, App. 53, Simferopol, Crimea, Ukraine or Anhars’ka St, 8 Simferopol, Crimea, Ukraine

Simferopolio centrinio apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas ir buvęs Simferopolio Kievskiy apylinkės teismo teisėjas.

Jis priėmė daug šališkų sprendimų politiškai motyvuotose bylose prieš neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos oponentus. Tokiu būdu jis aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2021 10 11

199.

Galina Vladimirovna REDKO

(Галина Владимировна Редько)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1974 3 22

Gimimo vieta:Romany, Poltavos sritis, Ukraina

Pilietybė: Ukrainos, Rusijos (Sąjunga nepripažįsta Rusijos Federacijos Kryme išduotų pasų)

Krymo Respublikos Aukščiausiojo Teismo teisėja.

Ji priėmė daug šališkų sprendimų politiškai motyvuotose bylose prieš neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos oponentus. Tokiu būdu ji aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2021 10 11

200.

Vladimir Nikolayevich TERENTEV

(Владимир Николаевич Терентьев)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1977 11 11

Gimimo vieta: Voronežas, Rusija

Pilietybė: Rusijos

Paso numeris, nacionalinis asmens tapatybės kortelės numeris, kiti asmens tapatybės dokumentų numeriai: 03 01 118013

Rusijos tyrimo komiteto Krymo Respublikai ir Sevastopolio miestui Pagrindinio tyrimų departamento vadovas.

Jis prižiūrėjo Komiteto veiklą politiškai motyvuotose bylose prieš Ukrainos aktyvistus, persekiojamus už jų veiksmus, nukreiptus į pasipriešinimą neteisėtai aneksijai ir Ukrainos teritorinio vientisumo atkūrimą.

Jis vadovavo baudžiamųjų bylų tyrėjų veiklai ir tokiu būdu aktyviai rėmė veiksmus ir įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2021 10 11“