ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 198

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. rugpjūčio 6d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas apie Protokolo tarp Europos bendrijos ir Libano Respublikos, kuriuo nustatomas ginčų sprendimo mechanizmas, taikytinas ginčams, numatytiems pagal Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos ir jos valstybių narių bei Libano Respublikos asociaciją, prekybos nuostatas, įsigaliojimą

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

6.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 198/1


Pranešimas apie Protokolo tarp Europos bendrijos ir Libano Respublikos, kuriuo nustatomas ginčų sprendimo mechanizmas, taikytinas ginčams, numatytiems pagal Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos ir jos valstybių narių bei Libano Respublikos asociaciją, prekybos nuostatas, įsigaliojimą

Protokolas tarp Europos bendrijos ir Libano Respublikos, kuriuo nustatomas ginčų sprendimo mechanizmas, taikytinas ginčams, numatytiems pagal Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos ir jos valstybių narių bei Libano Respublikos asociaciją, prekybos nuostatas, pasirašytas 2010 m. lapkričio 11 d. Briuselyje, įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pagal jo 23 straipsnį.