ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2014.037.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 37

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. vasario 6d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 100/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 748/2009 dėl orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašo, kuriame nurodoma kiekvieno orlaivių naudotojo administruojanti valstybė narė ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

6.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 37/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 100/2014

2014 m. vasario 5 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 748/2009 dėl orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašo, kuriame nurodoma kiekvieno orlaivių naudotojo administruojanti valstybė narė

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 18a straipsnio 3 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2003/87/EB buvo iš dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/101/EB (2), kad į Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą būtų įtraukta aviacijos veikla;

(2)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 748/2009 (3) nustatytas orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašas;

(3)

tuo sąrašu siekiama sumažinti orlaivių naudotojams tenkančią administracinę naštą, pateikiant informaciją, kuri valstybė narė reguliuos konkretų orlaivio naudotoją;

(4)

orlaivio naudotojas į Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą įtraukiamas, jei jis vykdo Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, nepriklausomai nuo to, ar jis yra orlaivių naudotojų sąraše, kurį Komisija parengė pagal tos direktyvos 18a straipsnio 3 dalį;

(5)

nustatant atnaujintą orlaivių naudotojų sąrašą, kad į jį būtų įtraukti orlaivių naudotojai, kurie 2013 m. vykdė Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, buvo atsižvelgta į Komisijai orlaivių naudotojų ir paslaugų bendrovių pateiktas orlaivių parko deklaracijas. Tačiau dėl to, kad buvo pateikta ne visa informacija, atnaujintame sąraše dažnai nurodomos valdymo arba paslaugų bendrovės ir orlaivių registravimo ženklai;

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 748/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 748/2009 priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/101/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys (OL L 8, 2009 1 13, p. 3).

(3)  2009 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 748/2009 dėl orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašo, kuriame nurodoma kiekvieno orlaivių naudotojo administruojanti valstybė narė (OL L 219, 2009 8 22, p. 1).


PRIEDAS

BELGIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

123

Abelag Aviation

BELGIJA

31102

ACT AIRLINES

TURKIJA

7649

AIRBORNE EXPRESS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGERIJA

29424

ASTRAL AVIATION LTD

KENIJA

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSIJOS FEDERACIJA

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TADŽIKISTANAS

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIJA

25996

CAIRO AVIATION

EGIPTAS

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAELIS

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

NYDERLANDAI

39758

CHALLENGER AERO

FILIPINAI

f11336

CORPORATE WINGS LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32909

CRESAIR INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32432

EGYPTAIR CARGO

EGIPTAS

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

JUNGTINĖS VALSTIJOS

13457

Flying Partners CVBA

BELGIJA

29427

Flying Service N.V.

BELGIJA

32486

FAYARD ENTERPRISES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ŠVEICARIJA

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

f12983

GREEN DIESEL LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KINIJA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGAS

27232

INTERNET JET

NYDERLANDAI

28582

INTER WETAIL AG

ŠVEICARIJA

9542

INTL PAPER CY

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27709

KALITTA AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28087

LAS VEGAS CHARTER

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZILIJA

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGIJA

1084

MIL BELGIUM

BELGIJA

26688

NEWELL RUBBERMAID

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31207

N604FJ LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f11462

N907WS AVIATION LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10341

OfficeMax Inc

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31660

RIPPLEWOOD AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

5682

Sky Service

BELGIJA

2344

SAUDIA

SAUDO ARABIJA

27769

SEA-AIR

BELGIJA

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPŪRAS

29222

SILVERBACK CARGO

RUANDA

39079

SOLARIUS AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35334

SONOCO PRODUCTS CO

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26784

SOUTHERN AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38995

STANLEY BLACK&DECKER

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIJA

27011

TNT AIRWAYS

BELGIJA

34920

TRIDENT AVIATION SVC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30011

TUI AIRLINES - JAF

BELGIJA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

13603

VF CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36269

VF INTERNATIONAL

ŠVEICARIJA

37064

VIPER CLASSICS LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

20065

V L M

BELGIJA

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39543

WWF OPERATING CO

JUNGTINĖS VALSTIJOS

37549

YILTAS GROUP

TURKIJA

a11534

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį VPBDV

Nežinoma


BULGARIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZACHSTANAS

27698

AEROVISTA

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

33329

AERO POWER LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

23962

AIR BAN

BULGARIJA

35743

AIR IBERIA LTD.

GRUZIJA

26520

AIR LIBYA 2

LIBIJA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULGARIJA

33225

AIR VICTORY

GRUZIJA

34357

AIR WEST GEORGIA

GRUZIJA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDANIJA

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMĖNIJA

39303

ASIAN EXPRESS TAJIK

TADŽIKISTANAS

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPINAI

34563

ASIA AIRWAYS

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

24508

BALTIC AIRLINES UU

RUSIJOS FEDERACIJA

32131

BEIBARS CJSC

KAZACHSTANAS

28445

BH AIR

BULGARIJA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGARIJA

29056

BULGARIA AIR

BULGARIJA

25981

CARGO AIR LTD.

BULGARIJA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZACHSTANAS

36884

FLY ADJARA

GRUZIJA

36995

GR AVIA S.A.

GVINĖJA

10165

HEMUS AIR

BULGARIJA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSIJOS FEDERACIJA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRANO ISLAMO RESPUBLIKA

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDANIJA

27345

KHORIV AVIA

UKRAINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZACHSTANAS

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSIJOS FEDERACIJA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAINA

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAINA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

RUSIJOS FEDERACIJA

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAINA

29085

RUBYSTAR

BALTARUSIJA

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZACHSTANAS

1830

SENEGALAIR

SENEGALAS

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZACHSTANAS

32664

STARLINE KZ JSC

KAZACHSTANAS

32347

TABAN AIR

IRANO ISLAMO RESPUBLIKA

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

TANZANIJOS JUNGTINĖ RESPUBLIKA

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAINA

31648

VIP-AVIA

GRUZIJA

37987

YAK AIR

GRUZIJA

35082

ZAGROS AIRLINES

IRANO ISLAMO RESPUBLIKA


KROATIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

KROATIJA

39468

SAMANA SP. MISSION

SAUDO ARABIJA

39602

THE FUTURA CORPORTN

KANADA


ČEKIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

7824

ACL SLOVACKY

ČEKIJA

35387

ACS SA

ISPANIJA

16895

AERO VODOCHODY

ČEKIJA

f11813

AERSALE INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ČEKIJA

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38060

AIR NAVIGATION LK

ČEKIJA

31433

ALANDIA AIR AB

SUOMIJA

30203

ATMA AIRLINES

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

39994

AURORA AIRLINES JSC

RUSIJOS FEDERACIJA

34057

AVTN SPECIALTIES INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35333

AXIS AVIATION GROUP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34899

BELOGORIE

RUSIJOS FEDERACIJA

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ČEKIJA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

KIPRAS

859

CZECH AIRLINES

ČEKIJA

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

ČEKIJA

f10182

Executive Flight Services, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33327

EARTH ONE LIMITED

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

36242

GEORGIAN INTERNATION

GRUZIJA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBIJA

36746

HOLIDAY CZECH

ČEKIJA

35825

HYUNDAI MOTOR CO

KORĖJOS RESPUBLIKA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSIJOS FEDERACIJA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

KIPRAS

27908

JOB AIR SRO

ČEKIJA

39009

JUMP-TANDEM

ČEKIJA

30825

LETS FLY SRO

ČEKIJA

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRALIJA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ČEKIJA

30743

NORSE AIR CHARTER

PIETŲ AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35361

OKAY HOLDING AS

ČEKIJA

24121

PETROPAVLOVSK AIR

RUSIJOS FEDERACIJA

38114

PRAGA AVIATION S.R.O

ČEKIJA

f10379

Red.Com

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36763

RETENTURA LTD.

KIPRAS

2276

ROCKWELL AUTOMATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32157

SKYDIVE LK

ČEKIJA

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAKIJA

27292

SKY GEORGIA

GRUZIJA

31351

SKY KG AIRLINES

TADŽIKISTANAS

37554

SOVEREIGN EXPRESS

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

13702

STEVENS EXPRESS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f13143

Timber LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

ČEKIJA

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38948

VIETJET AIR S.R.O.

VIETNAMAS

39695

YANAIR

UKRAINA

a12699

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį N150RN

JUNGTINĖS VALSTIJOS


DANIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DANIJA

3456

AIR ALSIE

DANIJA

22466

AIR GREENLAND

DANIJA

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DANIJA

36866

ALUMECO A/S

DANIJA

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANIJA

36122

AVIATION HOLDINGS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35753

A/S MAERSK AVIATION

DANIJA

39508

BGR I/S

DANIJA

36842

BRASILIA JET CENTER

BRAZILIJA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

781

CIMBER STIRLING

DANIJA

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

PRANCŪZIJA

366

Danish Air Transport A/S

DANIJA

f10500

Duchossois Industries, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANIJA

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDANAS

33854

EWAN LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANIJA

35478

FIRST GREENWICH

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

f10218

GCTPA, LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

37052

GENCHART B.V.

NYDERLANDAI

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANIJA

32364

GLOBAL TRANSERVICE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32595

GRAAKJAER A/S

DANIJA

39199

JASMINE AVIATION LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36297

JET FLEET INTL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32158

JET TIME A/S

DANIJA

34892

JJO Invest ApS

DANIJA

33518

KIRKBI INVEST

DANIJA

31243

KIRKBI TRADING

DANIJA

36538

KIRK AVIATION A/S

DANIJA

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOSO LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

f12178

Madrone Advisors LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38155

MOENS, G

NYDERLANDAI

38120

MONGOLIAN AIRLINES

MONGOLIJA

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DANIJA

39085

NAC AVIATION & LTD

DANIJA

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

9914

NILAN A/S

DANIJA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDAI

39689

OTTER PRODUCTS LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33803

PARTNERSELSKABET

DANIJA

23090

PHARMA NORD

DANIJA

35196

PRIMERA AIR SCAND

DANIJA

29123

RHEINLAND AIR SERV.

VOKIETIJA

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

RUMUNIJA

37008

SCANDINAVIA EXECUTIV

DANIJA

10495

SGA A/S

DANIJA

9918

STAR AIR

DANIJA

36191

SUN WAY GEORGIA

GRUZIJA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DANIJA

21484

THOMAS COOK SCAND.

DANIJA

38112

VINCENT AVIATION LTD

NAUJOJI ZELANDIJA

32655

VIP PARTNERFLY

DANIJA

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANIJA


VOKIETIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

VOKIETIJA

f10001

Academy of Art University

JUNGTINĖS VALSTIJOS

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

VOKIETIJA

156

Aeroflot - Russian Airlines

RUSIJOS FEDERACIJA

35126

Aerologic GmbH

VOKIETIJA

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEKSIKA

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

VOKIETIJA

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

RUSIJOS FEDERACIJA

28844

Air Astana JSC

KAZACHSTANAS

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

VOKIETIJA

33133

Air China Cargo Co., Ltd

KINIJA

786

Air China Limited

KINIJA

1562

Air Serbia

SERBIJA

22317

Air-Service GmbH

VOKIETIJA

8901

Archer Daniels Midland Company

JUNGTINĖS VALSTIJOS

19480

Asiana Airlines

KORĖJOS RESPUBLIKA

27868

Atlasjet Airlines

TURKIJA

20979

Atlas Air, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26507

AAA AVIATION & AIRCR

VOKIETIJA

34963

ACG AIR CARGO

VOKIETIJA

17942

ACH HAMBURG

VOKIETIJA

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

VOKIETIJA

33295

ADVANCED AV. LOGIST

VOKIETIJA

24933

ADVANCE AIR LFG

VOKIETIJA

150

AERODIENST

VOKIETIJA

32334

AEROFLOT CARGO

RUSIJOS FEDERACIJA

39366

AEROWAYS GMBH

VOKIETIJA

38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

VOKIETIJA

39525

AGILES AVIATION

AUSTRIJA

31799

AGRATA AVIATION

ESTIJA

27692

AHSEL HAVA

TURKIJA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

VOKIETIJA

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIJA

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ŠVEICARIJA

37424

AIRCRAFT PARTNER

VOKIETIJA

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

ČEKIJA

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LIUKSEMBURGAS

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPINAI

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDAI

22484

AIR ALLIANCE GMBH

VOKIETIJA

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGIPTAS

35195

AIR CHINA BUSINESS

KINIJA

36986

AIR FINKENWERDER

VOKIETIJA

36989

AIR FUHLSBUETTEL

VOKIETIJA

32268

AIR HAMBURG

VOKIETIJA

22378

AIR KUBAN

RUSIJOS FEDERACIJA

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MAKAO SAR

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIJA

29743

AIR NATIONAL CORP

NAUJOJI ZELANDIJA

39999

AIR SERBIA

SERBIJA

17595

AIR SERVICE BERLIN

VOKIETIJA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36719

AIR 1 AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33836

AJWA AVIATION

SAUDO ARABIJA

5165

ALPLA AIR CHARTER

AUSTRIJA

38135

ALSCO

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30361

AL HOKAIR

ŠVEICARIJA

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHREINAS

25435

AL-THANI

KATARAS

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

AIRIJA

32684

AMJET AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31290

AOP AIR OPERATING

ŠVEICARIJA

34337

API HOLDING

VOKIETIJA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

VOKIETIJA

27073

ARTOC Group for Investment and Development

EGIPTAS

38398

ASG AVIATION

VOKIETIJA

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZACHSTANAS

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KAZACHSTANAS

24940

ASIA TODAY LTD

KINIJA

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

VOKIETIJA

30698

ATG SWISS FIRST

ŠVEICARIJA

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

VOKIETIJA

29122

AURON LTD

BERMUDAI

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNIJA IR HERCEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31551

AVIATION CAP GRP

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

35968

AVIATION INVESTMENT

VOKIETIJA

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDŪRAS

38617

AZT LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

VOKIETIJA

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

VOKIETIJA

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

23956

Blue Sky Airservice GmbH

VOKIETIJA

29090

Blue Wings AG

VOKIETIJA

29389

Bombardier PreOwned

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31614

Bombardier Transportation GmbH

VOKIETIJA

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

VOKIETIJA

32874

Business Jet Ltd

NAUJOJI ZELANDIJA

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30586

BALL CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIJA

509

BASF SE

VOKIETIJA

29137

BATAVIA AIR

INDONEZIJA

35233

BAVARIA INTERNATION

VOKIETIJA

30306

BEDO BETEILIGUNGS

VOKIETIJA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

VOKIETIJA

39412

BEECHCRAFT CORP.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38554

BERATEX GROUP LTD

RUSIJOS FEDERACIJA

11312

BIZAIR FLUG GMBH

VOKIETIJA

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28042

BLUE SKY GROUP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

14658

BMW AG

VOKIETIJA

38111

BOEKHOORN M&A

NYDERLANDAI

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36062

BORAJET HAVACILIK

TURKIJA

37261

BOSTON POST LEASING

JUNGTINĖS VALSTIJOS

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ŠVEICARIJA

34852

BREMENFLY GMBH

VOKIETIJA

680

BURDA REISEFLUG

VOKIETIJA

35021

Chai Ltd.

BERMUDAI

35418

Challenge Aero AG

UKRAINA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

VOKIETIJA

f10709

Colgan Air Services

JUNGTINĖS VALSTIJOS

824

Condor Flugdienst GmbH

VOKIETIJA

f13979

Cummins Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

PIETŲ AFRIKA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

19823

CA "Air Moldova" IS

MOLDOVOS RESPUBLIKA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPINAI

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

KINIJA

28178

CIRRUS AVIATION

VOKIETIJA

35527

CLASSIC SERVICES INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36157

CLUB SAAB 340

ŠVEICARIJA

4782

COMFORT AIR

VOKIETIJA

23741

COMMANDER MEXICANA

MEKSIKA

33189

CONTINENT AIRLINE UU

RUSIJOS FEDERACIJA

25210

COOK AIRCRAFT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31333

CORP JET SVCS

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

39978

CRISTALIA PRODUTOS

BRAZILIJA

39156

CSM MINING SUPPLIES

PIETŲ AFRIKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

LENKIJA

4484

Delta Air Lines, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

8980

Delta Technical Services Ltd

VOKIETIJA

1776

Deutsche Lufthansa AG

VOKIETIJA

2044

Dr. August Oetker KG

VOKIETIJA

32731

DANAHER CORPORATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34179

DAO AVIATION

DANIJA

967

DAS DIRECT AIR

VOKIETIJA

28800

DATELINE OVERSEAS

KIPRAS

30651

DAUAIR

VOKIETIJA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

VOKIETIJA

f10558

DCS Management Services

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26466

DC Aviation GmbH

VOKIETIJA

30996

DEERE & COMPANY

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38547

DEKALB FARMERS MARK.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

37580

DERMAPHARM

VOKIETIJA

f10774

DFZ, LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10589

DH Flugcharter GmbH

VOKIETIJA

25139

DIETZ AG

VOKIETIJA

37808

DIETZ AVIATION GMBH

VOKIETIJA

35389

DIEVB GMBH & CO.KG

VOKIETIJA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

VOKIETIJA

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

VOKIETIJA

28473

DOGAN HAVACILIK

TURKIJA

27181

DONAVIA JSC

RUSIJOS FEDERACIJA

35451

DORNIER NO LIMITS

VOKIETIJA

37798

DO-TEC GMBH

VOKIETIJA

39792

DR. AUGUST OETKER KG

VOKIETIJA

28795

DULCO HANDEL GMBH

VOKIETIJA

968

DUSSMANN P

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

30461

D2 AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

12213

Emil Capital Partners, LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10180

Epps Air Service, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36121

EAT LEIPZIG GMBH

VOKIETIJA

34657

EEA GMBH

VOKIETIJA

31615

EICHSFELD AIR GMBH

VOKIETIJA

5500

ELITE JET SERVICE

VOKIETIJA

35749

EON AVIATION

INDIJA

36507

ERSTE ASSET INVEST.

VOKIETIJA

19629

ESCHMANN H D

VOKIETIJA

17794

EUROCOPTER DEUTSCHL.

VOKIETIJA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

VOKIETIJA

34011

EURO AIR CHARTER

VOKIETIJA

3639

EVERGREEN AIRLINES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36357

EXECUJET AVIATION

PIETŲ AFRIKA

39161

EXECUTIVE JET SERV.

KONGAS

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

JUNGTINĖS VALSTIJOS

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

JUNGTINĖS VALSTIJOS

8272

Farnair Switzerland AG

ŠVEICARIJA

14557

Firma Steiner-Film

VOKIETIJA

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

VOKIETIJA

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

VOKIETIJA

4783

FAI RENT-A-JET

VOKIETIJA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

PRANCŪZIJA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

ŠVEICARIJA

33077

FAS GMBH

VOKIETIJA

35937

FINKCAS

VOKIETIJA

27700

FIRST DATA CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

22238

FLIGHT CALIBRATION

VOKIETIJA

32722

FLIGHT CAL. MALAIZIJA

MALAIZIJA

6705

FLM AVIATION

VOKIETIJA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

VOKIETIJA

38804

FLYING TECHNOLOGY

RUSIJOS FEDERACIJA

38912

FLY ALPHA GMBH

VOKIETIJA

26843

FMG-FLUGSCHULE

VOKIETIJA

1595

FRENZEL G

VOKIETIJA

4232

FRONTIER AIRLINES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38973

FUENFTE XR-GMBH

VOKIETIJA

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

VOKIETIJA

28944

Germanwings GmbH

VOKIETIJA

34841

Gibbs International, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10232

Gruss & Company

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

36504

GALAXIAS AVIATION

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

VOKIETIJA

25027

GEKO TRADE

VOKIETIJA

30187

GEMUE GEBR. MUELLER

VOKIETIJA

3349

GENERAL MOTORS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

VOKIETIJA

39230

GEORGE TOLOFAFI

NIGERIJA

38591

GERMANIA EXPRESS

VOKIETIJA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

VOKIETIJA

33821

GE CAPITAL B.V.

NYDERLANDAI

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ŠVEICARIJA

35803

GHASSAN AHMED AL

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDAI

34848

GLOBAL A/C CONSULT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38372

GLOBO AVIACAO

BRAZILIJA

23743

GOMEL AIRLINES

BALTARUSIJA

22366

GOVERNMENT CROATIA

KROATIJA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA

38832

GREENWAY JETS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

2395

GROB AIRCRAFT AG

VOKIETIJA

32172

GULF JET

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

25111

G-92 KFT

VENGRIJA

28618

Haworth Transport

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32953

HeidelbergCement AG

VOKIETIJA

f11187

Herc Management Services LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

VOKIETIJA

39560

HAITEC AIRCRAFT

VOKIETIJA

37030

HAMBURG AIRWAYS

VOKIETIJA

26105

HANSGROHE SE

VOKIETIJA

32580

HASLBERGER FINANZ.

VOKIETIJA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

35307

HELIJET CHARTER

VOKIETIJA

31103

HOMAC AVIATION AG

VOKIETIJA

36597

HONG WEI CO LTD

TAIVANAS

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

VOKIETIJA

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TURKIJA

24664

Intermap Technologies

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

Nežinoma

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35785

IFM Traviation GmbH

VOKIETIJA

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSIJOS FEDERACIJA

37757

INFINUM ALTIDO INC.

RUSIJOS FEDERACIJA

37194

INTERGLOBE AVIATION

INDIJA

37783

INTL TECH TRADING

JUNGTINĖS VALSTIJOS

1528

IRANAIR

IRANO ISLAMO RESPUBLIKA

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAKAS

37529

ISE INFORMATION SYS.

VOKIETIJA

21723

Joint Stock Company Ural airlines

RUSIJOS FEDERACIJA

35760

JEJU AIR

KORĖJOS RESPUBLIKA

39559

JESWALT INTL

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

2200

JETAIR FLUG GMBH

VOKIETIJA

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ŠVEICARIJA

36889

JETSTAR PACIFIC

VIETNAMAS

3328

JETS EXECUTIVOS

MEKSIKA

11307

JET EXECUTIVE INT.

VOKIETIJA

27505

JET GROUP LTD

IZRAELIS

21462

JOHNSON CONTROLS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36272

JORDAN INTNL

KINIJA

11646

JULIUS BERGER

NIGERIJA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KINIJA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

ČEKIJA

23758

Kimberly-Clark Corporation

JUNGTINĖS VALSTIJOS

25800

Knauf Astra Ltd.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

32568

Kompass GmbH & Co. KG

VOKIETIJA

1610

KARMANN GMBH

VOKIETIJA

31171

KAZAVIASPAS

KAZACHSTANAS

39898

KELLY, M

AIRIJA

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAINA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

KORĖJOS RESPUBLIKA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSIJOS FEDERACIJA

33182

KUGU HAVACILIK

TURKIJA

28399

Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR

VOKIETIJA

15456

Luftfahrt-Bundesamt

VOKIETIJA

3857

Lufthansa Cargo AG

VOKIETIJA

27838

Lufthansa Technik AG

VOKIETIJA

36476

LANARA LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

35538

LEAR 45-086 HOLD COR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

VOKIETIJA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

VOKIETIJA

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

VOKIETIJA

28576

LIBRA TRAVEL

ŠVEICARIJA

f12832

LINCARE LEASING LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

1767

LTU LUFTTRANSPORT

VOKIETIJA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

VOKIETIJA

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIJA

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

VOKIETIJA

39972

L&T AVIATION SVCS

INDIJA

38512

Microstrategy Services Corporation

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f13307

Miklos Services Corp.

MERGELIŲ SALOS (JK)

24270

Montenegro Airlines

JUODKALNIJA

38522

MABETEX GROUP

ŠVEICARIJA

21072

MAHAN AIR

IRANO ISLAMO RESPUBLIKA

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA

12521

MARXER ANLAGEN

VOKIETIJA

36372

MAT AIRWAYS

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA

39087

MAZ AVIATION

SAUDO ARABIJA

39838

MCM MAINTENANCE

VOKIETIJA

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHREINAS

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURKIJA

12909

MERAVO LUFTREEDEREI

VOKIETIJA

37597

MERIDIAN+

RUSIJOS FEDERACIJA

37975

MILLENNIUM AVIATION

AUSTRIJA

28438

MLW AVIATION LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TURKIJA

3057

MOELLERS MASCHINEN

VOKIETIJA

31944

MYN AVIATION

SAUDO ARABIJA

38209

MZ TRANSPORTATION

VOKIETIJA

f13551

M-BJEP Ltd.

MENO SALA

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35125

Nasser Ltd.

KAIMANŲ SALOS

f13922

Newlead Limited

MERGELIŲ SALOS (JK)

12218

Nike, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26118

NASA AMES CENTER

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33963

NATIONAL LEGACY

KUVEITAS

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

VOKIETIJA

34805

NAYAK INTERNATIONAL

VOKIETIJA

39294

NEMESIS VERMOEGENSV.

VOKIETIJA

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

VOKIETIJA

15551

NEW YORKER GROUP

VOKIETIJA

24661

NORTH AMERICAN JET

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29267

NOVELLUS SYSTEMS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31791

NOVESPACE

PRANCŪZIJA

f10785

N16FX Trust

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f12724

N250RG LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

25059

Omni Air International

JUNGTINĖS VALSTIJOS

23244

Open Joint Stock Company "Rossiya Airlines" JSC "Rossiya Airlines"

RUSIJOS FEDERACIJA

567

OBO JET-CHARTER GMBH

VOKIETIJA

33138

OCA INTERNATIONAL

VOKIETIJA

2061

OMNIPOL

ČEKIJA

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

NYDERLANDAI

8236

OWENS-CORNING

JUNGTINĖS VALSTIJOS

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

VOKIETIJA

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTANAS

29731

Parc Aviation

AIRIJA

775

Pentastar Aviation, LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

852

PARAGON RANCH

JUNGTINĖS VALSTIJOS

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

ŠVEICARIJA

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TURKIJA

19475

PETERS GMBH

VOKIETIJA

37609

PETROPAVLOVSK MC

RUSIJOS FEDERACIJA

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

5225

PHOENIX AIR GMBH

VOKIETIJA

3085

PICTON II LTD

BERMUDAI

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDAI

36251

POLLARD ACFT SALES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

37040

PREISS-DAIMLER

VOKIETIJA

28157

PRESIDENTIAL AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANAS

29307

PRIVATAIR GMBH

VOKIETIJA

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

VOKIETIJA

34553

PRIVATE JET HOLD.

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

12196

PRIVATE WINGS

VOKIETIJA

3343

P&P PROMOTION

VOKIETIJA

29352

Rentair UK Ltd

VOKIETIJA

27446

Rhema Bible Church

JUNGTINĖS VALSTIJOS

606

Robert Bosch GmbH

VOKIETIJA

37057

RADIC AVIATION

SAUDO ARABIJA

30124

RAE - REGIONAL AIR

VOKIETIJA

32083

RAY ENTERPRISES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39255

RA DR. JAN PLATHNER

VOKIETIJA

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

VOKIETIJA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURKIJA

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

VOKIETIJA

32723

RSG RENTAL SERVICES

VOKIETIJA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

VOKIETIJA

37464

RUAG SWITZERLAND

ŠVEICARIJA

36233

RUIZ, L

MEKSIKA

38246

RUSAERO

RUSIJOS FEDERACIJA

9200

RYAN INTL AIRLINES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39948

R & R AVIATION CONS

AUSTRIJA

38037

R4L-ROCKTON AVTN AB

ŠVEDIJA

f12122

Safeway, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

KORĖJOS RESPUBLIKA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEKSIKA

21734

Siberia Airlines

RUSIJOS FEDERACIJA

9354

SkyWork Airlines AG

ŠVEICARIJA

f12005

Spiral, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29841

Spirit of Spices GmbH

VOKIETIJA

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TURKIJA

28362

Sun D'or International Airlines LTD

IZRAELIS

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

VOKIETIJA

40024

SAMA AMERICA CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10788

SAP America Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

18991

SAP AG

VOKIETIJA

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

VOKIETIJA

5031

SCHWARZMUELLER

AUSTRIJA

30971

SEARAY BD100

PIETŲ AFRIKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31846

SG FINANS A/S NORGE

ŠVEDIJA

27571

SHANGHAI AIRLINES

KINIJA

29540

SHENZHEN AIRLINES

KINIJA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TURKIJA

38681

SILK WAY WEST

AZERBAIDŽANAS

1034

SIRTE OIL

LIBIJA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEKSIKA

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIJA

34392

SKYBUS

KAZACHSTANAS

32816

SKYBUS AIRLINES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

2477

SKY JET

ŠVEICARIJA

37940

SKY SWALLOWS LTD.

RUSIJOS FEDERACIJA

25050

SMATSA DOO

SERBIJA

32544

SMS Aviation GmbH

VOKIETIJA

31870

SM AVIATION

VOKIETIJA

33747

SOMON AIR

 

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36224

SPECTRA ENERGY

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26725

SPIRIT AIRLINES 2

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36094

SSP AVIATION

INDIJA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

KIPRAS

29368

STAR AVIATION LTD.

BERMUDAI

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAINA

32361

STRONG AVIATION

KUVEITAS

37176

SUEDLEASING GMBH

VOKIETIJA

30086

SUMMIT AIR

KANADA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

VOKIETIJA

40045

SWEDISH MARITIME ADM

ŠVEDIJA

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ŠVEICARIJA

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ŠVEICARIJA

2681

Thai Airways International Public Company Limited

TAILANDAS

f10445

Thomas H. Lee Partners

JUNGTINĖS VALSTIJOS

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

VOKIETIJA

31353

Tidnish Holdings Limited

KANADA

2758

Turkish Airlines THY

TURKIJA

8360

TACA

SALVADORAS

38118

TARONA LTD

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

35978

TATHRA INTERNATIONAL

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

32576

TB INVEST GROUP

ČEKIJA

31566

TEAM AVIATION

VOKIETIJA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AUSTRIJA

36210

TESLA AIR

ŠVEICARIJA

35936

TIGER HERCULES CORP

TAIVANAS

21908

TOKOPH D P

PIETŲ AFRIKA

37070

TREVO AVIATION LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

39881

TRIEL-HT

BRAZILIJA

1389

TUIfly GmbH

VOKIETIJA

33495

TURBOJET KFT

VENGRIJA

33979

TURKUAZ AIRLINES

TURKIJA

36760

T'WAY AIR CO LTD

KORĖJOS RESPUBLIKA

32741

Ulla Popken GmbH

VOKIETIJA

8960

United Parcel Service Co

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAINA

24948

UKSATSE

UKRAINA

f10464

USAA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29839

USA 3000 AIRLINES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

4692

US Airways, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26886

UTair Aviation, jsc

RUSIJOS FEDERACIJA

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDAI

f10791

Vecellio Management Service

JUNGTINĖS VALSTIJOS

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

VOKIETIJA

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

RUSIJOS FEDERACIJA

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZILIJA

37759

VENTURE AVTN GROUP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

5198

VHM SCHUL & CHARTER

VOKIETIJA

31758

VIVAT TRUST LTD.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

31815

VOLARIS

MEKSIKA

2840

VOLKSWAGEN AG

VOKIETIJA

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRAZILIJA

39258

VULKY HOLDINGS LTD

ŠVEICARIJA

30605

Wheels Aviation Ltd.

VOKIETIJA

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

VOKIETIJA

27514

Wirtgen BgmbH

VOKIETIJA

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA

12066

WDL AVIATION

VOKIETIJA

24113

WEBER MANAGEMENT

VOKIETIJA

1323

WEKA Flugdienst GmbH

VOKIETIJA

34391

WHS CONSULTING AG

ŠVEICARIJA

10834

WIKING HELIKOPTER

VOKIETIJA

33317

WINAIR AUSTRIA

AUSTRIJA

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

UKRAINA

36967

WOELBERN FLIGHT 01

VOKIETIJA

37044

WOELBERN FLIGHT 02

VOKIETIJA

2930

WORLD AIRWAYS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31769

XL Airways Germany GmbH

VOKIETIJA

32403

XRS Holdings, LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36920

XR-GMBH

VOKIETIJA

5960

Zeman FTL

VOKIETIJA

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRAZILIJA

31485

328 SUPPORT SERVICES

VOKIETIJA

39286

604 AIR LTD

SAUDO ARABIJA

a11495

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį N450T

Nežinoma

a11501

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį N62914

Nežinoma

a11751

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį N77080

Nežinoma

a11508

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį N880GC

Nežinoma

a11510

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį N903G

Nežinoma

a12912

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį VPCBK

KAIMANŲ SALOS

a11558

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį XAFRD

Nežinoma


ESTIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

34613

ABELIA TRADING LTD

KIPRAS

22213

ENIMEX

ESTIJA

18219

ESTONIAN AIR

ESTIJA

38113

FL TECHNICS AB

LIETUVA

22574

MIL JAPAN

JAPONIJA

10937

MIL RUSSIA

RUSIJOS FEDERACIJA

1117

MIL SWITZERLAND

ŠVEICARIJA

35109

NORTH WIND AIRLINES

ESTIJA

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ESTIJA

30036

ULS Airlines Cargo

TURKIJA

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABVĖ


GRAIKIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

20514

Aegean Airlines

GRAIKIJA

f12684

Avenge Inc

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35662

AEROJET SERVICES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

23232

AEROSVIT

UKRAINA

24601

AERO-KAMOV

RUSIJOS FEDERACIJA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENIJA

40059

AIRCORP INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANAS

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAINA

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAINA

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENIJA

39471

AIT AVIATION & TOUR.

IZRAELIS

39463

ALSALAM AIRCRAFT CO

SAUDO ARABIJA

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENIJA

37966

ASPAMIA LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34238

ASTRA AIRLINES

GRAIKIJA

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAUDO ARABIJA

23359

AVIATRANS K LTD

UKRAINA

35553

AVION ALLIANCE

SLOVAKIJA

28245

Belair Airlines Ltd

ŠVEICARIJA

39472

BAJAJ AVIATION

INDIJA

26678

BARRICK GOLD EXPLOR.

KANADA

34069

BELRESCUEAVIA

BALTARUSIJA

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRAIKIJA

20501

BLUE BIRD AVIATION

KENIJA

38646

BUSINESS AVTN ASIA

KINIJA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KINIJA

35729

CASSEL INVEST LTD

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

31895

CENTAVIA

SERBIJA

31412

COMERAVIA

VENESUELA (BOLIVARO RESPUBLIKA)

36915

COMLUX EXCLUSIVE

ŠVEICARIJA

36113

CONQUISTADOR HELO

JUNGTINĖS VALSTIJOS

19644

COSTAIR LTD

GRAIKIJA

29987

CRIMEA UNIVERSAL

UKRAINA

13776

CUTTER AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDANAS

36466

DESINENCE LTD

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

RUSIJOS FEDERACIJA

25895

DONBASSAERO

UKRAINA

32795

DOVE AIR INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f11403

DRAGON LEASING CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

GRAIKIJA

37223

ENGALY LTD

AIRIJA

40031

ENGINEERS & PLANNERS

GANA

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITALIJA

35101

EURO AVIATION

GRAIKIJA

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRALIJA

35228

FIRST AIRWAYS

GRAIKIJA

39165

FLIGHTLINK LTD

TANZANIJOS JUNGTINĖ RESPUBLIKA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIJA

39221

FLYME VILLA AIR

MALDYVAI

9532

FL AVIATION NEW JERS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31722

GAINJET AVIATION

GRAIKIJA

31659

GHALAYINI I

EGIPTAS

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

PIETŲ AFRIKA

29050

GOLIAF AIR

SAN TOMĖ IR PRINSIPĖ

39609

GREENJET

GRAIKIJA

17957

GREENLEAF

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38025

GRYPHON AIRLINES

KUVEITAS

f10233

GS 150-217 LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f11417

GS200 INC TRUSTEE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f12006

Hanwha Chemical Corporation

KORĖJOS RESPUBLIKA

23443

HCAA

GRAIKIJA

34731

HELICOPTERS (NZ)

NAUJOJI ZELANDIJA

25221

HELOG AG

ŠVEICARIJA

36373

HERITAGE ACFT LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

36043

HERITAGE AVTN DEV.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

37699

HERMES AIRLINES

GRAIKIJA

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPINAI

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKARAS, KOMORAI, REUNJONAS

26787

INTRACOM

GRAIKIJA

31881

INTRALOT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36434

ISLANDSITE INVEST.

PIETŲ AFRIKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDO ARABIJA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZACHSTANAS

33768

JP AIR OU

ESTIJA

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIJA

33560

Kenrick Ltd.

IZRAELIS

30724

KAIZEN AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39516

KHARKIV AIRLINES

UKRAINA

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRAIKIJA

29979

LAO AIRLINES

LAOSO LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

29995

LEXATA

GRAIKIJA

35265

LINAIR LTD.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRAIKIJA

39803

MACKNIGHT INTL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32732

MCKINLEY CAPITAL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONEZIJA

1099

MIL GREECE

GRAIKIJA

21948

MINAIR

CENTRINĖ AFRIKOS RESPUBLIKA

29509

MINISTRY EXTREME UK

UKRAINA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRAZILIJA

39723

MULTIBIRD OVERSEAS

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

34624

OLYMPIC AIR

GRAIKIJA

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRAIKIJA

24067

ORASCOM

EGIPTAS

21711

ORENBURG AIRLINES

RUSIJOS FEDERACIJA

22404

OXY USA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTANAS

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRALIJA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

OKUPUOTOJI PALESTINOS TERITORIJA

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRAIKIJA

27002

PARADISE AVTN

GRAIKIJA

34445

PEBUNY LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27649

PECOTOX AIR

MOLDOVOS RESPUBLIKA

28119

POLISH MORSKI

LENKIJA

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TURKIJA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDANIJA

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ZAMBIJA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIJA

37437

RAM AIR SERVICES LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28437

RAYMOND LTD(VTNGS)

INDIJA

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDO ARABIJA

27798

RELIANCE COM.DEA.LTD

INDIJA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

RUSIJOS FEDERACIJA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSIJOS FEDERACIJA

37342

SAFARILINK

KENIJA

33531

SEMEYAVIA JSC

KAZACHSTANAS, KIRGIZIJA

36327

SEVEN X AVIATION

JUODKALNIJA

32636

SHORT STOP JET CHARTER

AUSTRALIJA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29176

SINCOM AVIA

UKRAINA

32837

SKOL AIRLINE

RUSIJOS FEDERACIJA

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRAIKIJA

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRAIKIJA

22361

SOUTHERN ACFT CONSUL

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDAI

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

RUSIJOS FEDERACIJA

31056

TAMIR AIRWAYS

IZRAELIS

25475

THAI FLYING SERVICE

TAILANDAS

31819

TRANS AVIATION

KUVEITAS

28601

TRAVCO AIR

EGIPTAS

9459

UNIVERSAL AIR LINK

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38722

VAXUCO

VIETNAMAS

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRAIKIJA

35002

VERTIR

ARMĖNIJA

37519

WCC AVIATION INC

FILIPINAI

35700

WEM LINES SA

GRAIKIJA

25058

WORLD HEALING CENTER

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35842

WORLD HEALING CENT 2

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24805

YAMAL

RUSIJOS FEDERACIJA

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDO ARABIJA

35716

ZR AVIATION

LIBANAS

a11496

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį N517AF

Nežinoma

a11522

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį PPBIR

Nežinoma

a12908

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį VHWXC

AUSTRALIJA


ISPANIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEKSIKA

29159

Airmax, LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10006

Air Products & Chemicals Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10332

Astra 136 LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f11141

Averuca, C.A.

VENESUELA (BOLIVARO RESPUBLIKA)

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIJA

36647

AEROGAL

EKVADORAS

29663

AEROLANE

EKVADORAS

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEKSIKA

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ČILĖ

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ISPANIJA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEKSIKA

4648

AERO ANGELES

MEKSIKA

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGALAS

36793

AIRLEASE CORPORATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34981

AIRLIFT USA LLP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

PIETŲ AFRIKA

29323

AIR AMDER

MAURITANIJA

39778

AIR CITTY 2015,S.L.U

ISPANIJA

24500

AIR COMET S.A.

ISPANIJA

9345

AIR EUROPA

ISPANIJA

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LIUKSEMBURGAS

22380

AIR NOSTRUM

ISPANIJA

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDIJA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ISPANIJA

36637

ALBA STAR S.A.

ISPANIJA

32075

ALPEMA & TOURISM

ISPANIJA

29581

AMB GROUP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26217

AMERICAN FLYERS S.L.

ISPANIJA

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTINA

31409

AMERICAN KING AIR FE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34891

ANDALUS LINEAS AER.

ISPANIJA

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

ISPANIJA

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRALIJA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAUDO ARABIJA

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIJA

f12734

ASPEN TRADING CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39794

ASSOCIATED AVTN LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGERIJA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

JUNGTINĖS VALSTIJOS

9456

AUDELI

ISPANIJA

35532

AVEX AIR TRAINING

PIETŲ AFRIKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEKSIKA

22877

AVIALSA

ISPANIJA

460

AVIANCA

KOLUMBIJA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ISPANIJA

33149

AVPRO INC (2)

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32450

AWAIR

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

f10074

Bank of America, NA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38518

Benipaula Inc

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f12165

Bradleyville, Ltd

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39849

BAGHS LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEKSIKA

32565

BELLON AVIATION LTD.

ŠVEICARIJA

f13938

BEST FLY S.L

ISPANIJA

2621

BINTER CANARIAS SA

ISPANIJA

32392

BIONIC AVIATION CC

PIETŲ AFRIKA

35545

BRASIL WARRANT

BRAZILIJA

19815

BRISTOW HELI

NIGERIJA

f11870

Caleton Holdings

KAIMANŲ SALOS

32564

Carabo Capital

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f12156

CareFusion Corporation

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f12160

Castle Aero Florida International Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTINA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRAZILIJA

f10710

Contessa Premium Foods

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38519

Corimon CA

KAIMANŲ SALOS

35909

Covington Aviation

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27598

CABO VERDE EXPRESS

ŽALIASIS KYŠULYS

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

ISPANIJA

35186

CAPITEQ

AUSTRALIJA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKAS

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGERIJA

39883

CDT MANAGEMENT LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29796

CETO MARKETING S.A.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

f10567

CITGO Petroleum Corporation

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36279

CLEARSKIES

AUSTRALIJA

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

PRANCŪZIJA

37198

CONF. BRASILEIRA

BRAZILIJA

36755

CONSORCIO CJPP

BRAZILIJA

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

BRAZILIJA

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIJA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ISPANIJA

36833

COYABA LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

37293

CPC SA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31491

CSIM AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURITANIJA

f10136

Dayco Properties Ltd

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26776

DEAN FOODS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

37252

DELAWARE GG INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITANIJA

35756

DNEST AVIATION

MALAIZIJA

3464

DODSON AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33251

DORNIER NIGERIA

NIGERIJA

f10915

Electric Boat Corporation

JUNGTINĖS VALSTIJOS

736

EADS CASA

ISPANIJA

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

8808

EASTMAN KODAK

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35658

EAST COAST JETS INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31715

ECUATO GUINEANA (2)

PUSIAUJO GVINĖJA

6101

EDELWEISS SUISSE

ŠVEICARIJA

37813

EDIFICA 2000

ISPANIJA

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35209

EHEIM VERWALTUNGS

VOKIETIJA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRAZILIJA

35607

ELYSIAN AIRLINES

GVINĖJA

39123

EMBRAER COMMERCIAL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRAZILIJA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f13610

EMSI Aviation

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZILIJA

39020

ESCOM (ANGOLA)

ANGOLA

24823

EUROCONTINENTAL

ISPANIJA

38965

EUROCOPTER ESPANA SA

ISPANIJA

7968

EUROCOPTER FRANCE

PRANCŪZIJA

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38423

EXECUFLIGHT INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ISPANIJA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIJA

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ŠVEICARIJA

39497

FALCON 128 AIR CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f12978

FATHER & SON AIR LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

18767

FIRST INTL AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35848

FLANA

PIETŲ AFRIKA

22596

FLIGHTLINE SL

ISPANIJA

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ISPANIJA

31970

FLYING FALCON

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38755

FLY540 ANGOLA

ANGOLA

26564

FL AVIATION FLORIDA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24821

FORMACION AEROFAN SL

ISPANIJA

32961

FRAPMAG LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPONIJA

35955

FULUCA INVESTMENTS

PIETŲ AFRIKA

37447

Ginnaire Rental Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10226

Glass Aviation, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

4402

GESTAIR

ISPANIJA

f10220

GG Aircraft LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

VOKIETIJA

30962

GOF AIR SA DE CV

MEKSIKA

28810

GOLDNER D

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28586

GO AHEAD INTERNATION

BERMUDAI

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KINIJA

39970

GREY WIND INVESTMENT

ISPANIJA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

ŽALIASIS KYŠULYS

27295

HAGEL W

AUSTRIJA

32525

HARPO INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38138

HEBEI AIRLINES LTD

KINIJA

39215

HELIANG

ANGOLA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

ISPANIJA

28448

HELVETIC AIRWAYS

ŠVEICARIJA

31991

HENNIG.

PIETŲ AFRIKA

34338

HISPANIA FLYJET

ISPANIJA

f11786

HI FLITE INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ISPANIJA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31093

HONG KONG EXPRESS

HONKONGO SAR

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIJA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIJA

f11875

H&S Air, LLC.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

10117

International Lease Finance Corporation

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

1475

IBERIA

ISPANIJA

38329

IBERIA EXPRESS

ISPANIJA

25406

IBERWORLD S.A.U.

ISPANIJA

25843

ICE BIRD

ŠVEICARIJA

30441

IDAHO ASSOCIATES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27097

INAER AV.ANFIBIOS

ISPANIJA

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

ISPANIJA

4470

INDUSTRIAS TITAN

ISPANIJA

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

ISPANIJA

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANAS

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32557

INTL CONCERTS

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

31816

INTL PRIVATE JET

ŠVEICARIJA

33401

INTL TRADE HOLDING

KUVEITAS

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIJA

29121

ISLAS AIRWAYS

ISPANIJA

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRAZILIJA

35962

I FLY LTD

RUSIJOS FEDERACIJA

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTINA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31247

JAIR

PIETŲ AFRIKA

36363

JEM INVESTMENTS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39356

JET AVIATION N848JA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28372

J.W. Childs Associates

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34608

KAMA AVIATION

RUSIJOS FEDERACIJA

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSIJOS FEDERACIJA

34463

KAZ AIR JET

KAZACHSTANAS

32291

KELLY CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIJA

22866

KOGALYMAVIA

RUSIJOS FEDERACIJA

34665

KUNPENG AIRLINES

KINIJA

32826

Lewis Aeronautical

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32518

LAI

VENESUELA (BOLIVARO RESPUBLIKA)

32926

LAN PERU SA

PERU

30440

LARK AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

1689

LATAM AIRLINES GROUP

ČILĖ

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDAI

f10606

LHF Holdings Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35540

LIBYAN CAA

LIBIJA

37675

LIDER AVIACAO

BRAZILIJA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZILIJA

34815

LIFT IRELAND LEASING

AIRIJA

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZILIJA

34783

LLC Nord Wind

RUSIJOS FEDERACIJA

f13872

LS ENERGIA INC.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32253

LTH JET LEASING

BRAZILIJA

f13442

Michigan Aviation LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32725

MALI AIR EXPRESS

MALIS

26115

MEDAIR CHARTER

PIETŲ AFRIKA

26957

MENAJIAN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35494

MENA AEROSPEASE

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

38791

MENORCA LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38507

MERAJ AIR

IRANO ISLAMO RESPUBLIKA

39178

METROPOLITAN AVT LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

14322

MEXICANA

MEKSIKA

39275

MID-SOUTH INV. LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

JUNGTINĖS VALSTIJOS

1095

MIL SPAIN

ISPANIJA

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGERIJA

10262

MONARCH GEN AVIATION

ŠVEICARIJA

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

ISPANIJA

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32502

NASAIR

SAUDO ARABIJA

604

NAYSA

ISPANIJA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZILIJA

f10331

NII Holdings Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31834

NITA JET

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39070

NNP HOLDING S/A

BRAZILIJA

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRAZILIJA

1997

NOMADS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32556

NYGREN U

ŠVEDIJA

f10321

N T Air, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f11388

N450JE LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31936

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį VQBHA

BERMUDAI

32396

OBODEN IBRU

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRAZILIJA

24549

ODYSSEY AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33704

ORIONAIR S.L.

ISPANIJA

23017

Perm Airlines

RUSIJOS FEDERACIJA

33299

PALM AVIATION

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

35266

PCS Aviation Services, LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f11164

PDVSA Petroleo S.A.

VENESUELA (BOLIVARO RESPUBLIKA)

8455

PERSONAL JET FLORIDA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBANAS

31257

PICK N PAY (2)

PIETŲ AFRIKA

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

ISPANIJA

39318

POLICIA FEDERAL BRAZ

BRAZILIJA

35542

PORTSIDE INTL LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ISPANIJA

32852

PRIYAN FOUNDATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

37381

PROMERCA INTNL S.L

ISPANIJA

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ISPANIJA

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

ISPANIJA

29804

PUNTO-FA

ISPANIJA

27231

QUANTUM AIR

ISPANIJA

34864

Q JETS AVIATION

KANADA

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

MEKSIKA

33067

RAINBOW AIR

VENESUELA (BOLIVARO RESPUBLIKA)

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

f11770

REAL WORLD TOURS INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26960

RED WINGS CJSC

RUSIJOS FEDERACIJA

32100

RING AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39423

RIVIERA INVEST SVCS

LIUKSEMBURGAS

35605

RPK CAPITAL LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34812

RPK CAPITAL MNGT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33521

RYJET

ISPANIJA

37862

Starwood Management LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38250

SAETA SL

ISPANIJA

36517

SAICUS AIR S.L.

ISPANIJA

25502

SAL EXPRESS

SAN TOMĖ IR PRINSIPĖ

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZILIJA

29057

SANTA BARBARA (2)

VENESUELA (BOLIVARO RESPUBLIKA)

37768

SAPETRO AVIATION LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

37164

SASEMAR

ISPANIJA

29825

SAS INSTITUTE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32195

SATA VENEZUELA

VENESUELA (BOLIVARO RESPUBLIKA)

37785

SDE SA

BELGIJA

36925

SEA SA

ARGENTINA

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

BRAZILIJA

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

GABONAS

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRAZILIJA

30674

SEV AEREO POLICIA

ISPANIJA

36232

SIENNA CORP SERVICES

ŠVEICARIJA

34785

SIERRA NEVADA CORP.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35092

SKYWAY LTD.

GRUZIJA

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRALIJA

25929

SKY SERVICES AVTN

ISPANIJA

39712

SOL DEL PARAGUAY

PARAGVAJUS

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIJA

19182

SOTAN

BRAZILIJA

36602

SOUTH AVIATION INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPINAI

4298

SPANAIR S A

ISPANIJA

28727

SPENAERO

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39052

SPORTIF HAVACILIK

TURKIJA

29650

STOCKWOOD

JUNGTINĖS VALSTIJOS

1485

STOCKWOOD V

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSIJOS FEDERACIJA

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34009

SUNRIDER CORPORATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ISPANIJA

40067

SWAT TECHNOLOGY LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

11309

SWIFTAIR ESPANA

ISPANIJA

2638

SWISS AIR AMBULANCE

ŠVEICARIJA

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDAI

37642

Termo Norte Energia Ltda

BRAZILIJA

31288

TAG AVTN ESPANA

ISPANIJA

34933

TAILWIND AIRLINES

TURKIJA

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRAZILIJA

22992

TATARSTAN AIRLINES

RUSIJOS FEDERACIJA

31963

TAXI FLY GROUP SA

ISPANIJA

f14021

TAZ HAWKER2 LTD

MALTA

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35745

TIANJIN AIRLINES

KINIJA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34198

TITAN AVIATION UAE

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

39218

TOPBRASS AVIATION

NIGERIJA

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

ISPANIJA

35159

TRAMAS TEXTILES SA

VENESUELA (BOLIVARO RESPUBLIKA)

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSIJOS FEDERACIJA

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRAZILIJA

34330

TRANSPAIS AEREO

MEKSIKA

22047

TRANSPORTES DEL SUR

ISPANIJA

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28247

TRANS AER BOLIVIANA

BOLIVIJOS DAUGIATAUTĖ VALSTYBĖ

38544

TRIM AIR CHARTER

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36812

TRINIDAIR UK LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGALAS

34271

UAML AIR CHARTER

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24765

UNICASA IND. MOVEIS

BRAZILIJA

38903

UNIQUE JET AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36046

USN AVIATION LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGERIJA

39634

VALE S.A.

BRAZILIJA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

ŠVEICARIJA

35913

VESEY AIR LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29086

VIM AIRLINES

RUSIJOS FEDERACIJA

35330

VIRCOP JETS S.L.

ISPANIJA

38266

VOLOTEA S.L.

ISPANIJA

30190

VUELING AIRLINES

ISPANIJA

f10475

Westair Corporation

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36955

WINGS JET LTD

MAROKAS

26904

WINGS OF EAGLES ACFT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36586

WIN WIN SERVICES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35259

WORLD WIDE AC FERRY

KANADA

34390

WTORRE S.A.

BRAZILIJA

35374

XTO ENERGY INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26560

245 PILOT SERVICES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

a11479

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį N142HC

Nežinoma

a11488

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį N371FP

Nežinoma

a11490

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį N410M

Nežinoma

a11517

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį N9895

Nežinoma

a11523

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį PPBST

Nežinoma

a12897

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį PRFOR

KORĖJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

a11528

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį PRGPA

Nežinoma

a12901

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį PRPSR

KORĖJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

a12902

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį PRPST

KORĖJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

a11529

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį PRPTR

Nežinoma

a11531

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį VHXCJ

Nežinoma

a12909

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį VPBHS

BERMUDAI

a11552

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį VTSTV

Nežinoma

a11553

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį XAATL

Nežinoma

a11556

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį XABLZ

Nežinoma

a12919

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį XACMM

MEKSIKA

a11557

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį XACXW

Nežinoma

a12920

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį XAEAJ

MEKSIKA

a12921

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį XAFEM

MEKSIKA

a11559

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį XAGMD

Nežinoma

a12922

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį XAGMO

MEKSIKA

a11563

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį XASKY

Nežinoma

a12925

Orlaivių naudotojas, naudojantis registracijos numerį XATEI

MEKSIKA


PRANCŪZIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

f10002

Act Two, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32610

Aerorio Taxi Aereo

BRAZILIJA

30304

Air Caraibes

PRANCŪZIJA

10054

Air Corsica

PRANCŪZIJA

f12199

Air Fleet Operations Limited

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

36155

Alatheer Aviation

SAUDO ARABIJA

36010

Alpha Jet (Alabama)

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10726

Arcadia Aviation LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

22917

Arlington Aircraft of Nevada LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10038

Au Revoir Air

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRAZILIJA

f10060

Aviation 604 AG

ŠVEICARIJA

28417

AAK COMPANY

BERMUDAI

38065

AAR CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31724

AAS EUROPE

PRANCŪZIJA

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEKSIKA

28588

ABDULLAH SAID B.

ŠVEICARIJA

36488

ABSOLUTE AVIATION

PIETŲ AFRIKA

4306

ACCOR SA

PRANCŪZIJA

31934

ACFT MGMT & TRADING

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

31617

ACFT SARL 2

LIUKSEMBURGAS

35097

ACTIFLY

PRANCŪZIJA

f11808

ADAMS OFFICE LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30027

ADAM AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27910

ADVANCED TRAINING SY

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31600

AELIS AIR SERVICES

PRANCŪZIJA

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

VOKIETIJA

25901

AEROMAR AIRLINES

MEKSIKA

33014

AERONEXUS CORP. LTD

PIETŲ AFRIKA

5461

AEROSTOCK

PRANCŪZIJA

30943

AERO CAPITAL SAS

PRANCŪZIJA

32371

AERO JET CORPORATE

PRANCŪZIJA

31785

AERO SAINT EXUPERY

PRANCŪZIJA

22257

AERO SERVICES LF

PRANCŪZIJA

28041

AERO SVC CORPORATE

PRANCŪZIJA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

PRANCŪZIJA

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIJA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBIJA

36823

AGCORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39489

AGUASSANTA PARTICIPA

BRAZILIJA

1769

AIGLE AZUR

PRANCŪZIJA

2496

AIRBUS OPER. SAS

PRANCŪZIJA

308

AIRBUS SAS

PRANCŪZIJA

24094

AIRBUS TRANSPORT

PRANCŪZIJA

4790

AIRBY

PRANCŪZIJA

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGIJA

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LIUKSEMBURGAS

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANAS

31015

AIREDALE ENTERPRISE

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

18045

AIRFLEET CREDIT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

18982

AIRFLITE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

40039

AIRTELIS

PRANCŪZIJA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABONAS

186

AIR ALGERIE

ALŽYRAS

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKAS

28684

AIR ASIA

MALAIZIJA

39413

AIR ASIA JAPAN

JAPONIJA

29420

AIR AUSTRAL 2

PRANCŪZIJA

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSVANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASAS

29815

AIR CAIRO

EGIPTAS

33288

AIR CORPORATE FRANCE

PRANCŪZIJA

38966

AIR COTE D'IVOIRE

DRAMBLIO KAULO KRANTAS

30879

AIR DECCAN

INDIJA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZACHSTANAS

227

AIR FRANCE

PRANCŪZIJA

231

AIR GEFCO

PRANCŪZIJA

f877

AIR GUYANE

PRANCŪZIJA

35198

AIR GUYANE 2

PRANCŪZIJA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGAS

30281

AIR IVOIRE (2)

DRAMBLIO KAULO KRANTAS

31977

AIR KING JET

ŠVEICARIJA

32016

AIR LEASING

KAMERŪNAS

252

AIR MADAGASCAR

PRANCŪZIJA

261

AIR MAURITIUS

MAURICIJUS

24636

AIR MEDITERRANEE

PRANCŪZIJA

12060

AIR ND

PRANCŪZIJA

24430

AIR PRINT

LIUKSEMBURGAS

31913

AIR SARINA

ŠVEICARIJA

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGALAS

5636

AIR SEYCHELLES

SEIŠELIAI

26152

AIR SRPSKA

BOSNIJA IR HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDAI

25943

AIR TAHITI NUI

PRANCŪZIJA

31078

AIR TURQUOISE SAS

PRANCŪZIJA

12593

AIR VENDEE INVEST

PRANCŪZIJA

34296

AIR WING LTD

BELIZAS

32481

AIR 26

ANGOLA

38969

AIR.M SNC

PRANCŪZIJA

36825

AKDN LOGISTIQUE

PRANCŪZIJA

f10019

ALA Services, LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

21699

ALCATEL USA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIJA

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RUSIJOS FEDERACIJA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPONIJA

39190

ALMAJET

PRANCŪZIJA

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

Nežinoma

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPINAI

32601

ALPHA CHARLIE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONAKAS

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SAUDO ARABIJA

37317

ALPIN SKYJETS LTD

ŠVEICARIJA

26287

ALTONA

ŠVEICARIJA

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35920

ALWAFEER AIR

SAUDO ARABIJA

8231

AL ANWAE EST

SAUDO ARABIJA

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDO ARABIJA

24197

AL NASSR LTD

ŠVEICARIJA

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SAUDO ARABIJA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDO ARABIJA

38876

AMAC AEROSPACE SG

ŠVEICARIJA

f836

AMERICAN EAGLE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34234

AMERICAN ELECTRIC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

8928

AMERICAN HOME PROD

JUNGTINĖS VALSTIJOS

25806

AMERIDAIR

PRANCŪZIJA

35837

AMER GROUP

EGIPTAS

f12696

AML LEASING LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32857

ANCFCC

MAROKAS

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

KIPRAS

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRAZILIJA

30530

AOSKY CORPORATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10036

APiGroup, Inc

JUNGTINĖS VALSTIJOS

984

APACHE AVIATION

PRANCŪZIJA

30477

APACHE-LUX

LIUKSEMBURGAS

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34185

AQUARIUS AVIATION

KAIMANŲ SALOS

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRAZILIJA

37878

ARG LTDA

BRAZILIJA

39990

ARKEA CREDIT BAIL

PRANCŪZIJA

406

ARKIA ISRAEL AL

IZRAELIS

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ARMĖNIJA

20337

ARTEMIS SA

PRANCŪZIJA

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGALAS

8624

ASHMAWI AVIATION

ISPANIJA

22135

ATLANTA JET

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30506

ATLAS BLUE

MAROKAS

9002

ATR (AVIONS DE TR)

PRANCŪZIJA

36380

AVANGARD AVTN LTD

RUSIJOS FEDERACIJA

17951

AVDEF

PRANCŪZIJA

34589

AVEL BRAO

PRANCŪZIJA

29467

AVIALAIR

PRANCŪZIJA

35748

AVIAMARKET LIMITED

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29399

AVIATION CAPITAL GRP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26160

AVIATION CMP

KANADA

38193

AVIATION HORIZONS

SAUDO ARABIJA

34340

AVIATION INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39377

AVIATION KNIGHTS

SAUDO ARABIJA

38085

AVIATION LINK

SAUDO ARABIJA

33992

AVIATION PARTNERS 2

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38198

AVIATRAX

LIUKSEMBURGAS

33558

AVIA TREASURY GMBH

AUSTRIJA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABVĖ

34211

AVIJET UK LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

36345

AVIONAC FRANCE

PRANCŪZIJA

f1026

AVIOR

Nežinoma

23721

AVIREX

GABONAS

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRALIJA

39756

AVTN CONS. OF ASPEN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBIJA

27710

AXIS AIRWAYS

PRANCŪZIJA

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRAZILIJA

f10079

Beach Capital Management

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10082

BelAir Aviation LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f11004

Billion Mark Ltd.

HONKONGO SAR

f10878

Blue Vista, LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10647

Bolloré SA

Nežinoma

f10834

Boulder Aviation Management

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39425

BAMBARA HOLDINGS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

37896

BAM AVIATION LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZILIJA

12083

BANGKOK AIRWAYS

TAILANDAS

23830

BB AVIATION INC.

ŠVEICARIJA

28129

BCA-BUSINESS

PRANCŪZIJA

37668

BEIJING AIRLINES CO

KINIJA

37358

BEIJING CAPITAL

KINIJA

35267

BELL FINANCIAL CORP

VENESUELA (BOLIVARO RESPUBLIKA)

7723

BELL TEXTRON

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28608

BERGAIR

ŠVEICARIJA

27140

BERKUT AIR

KAZACHSTANAS

36116

BEST AERO HANDLING

RUSIJOS FEDERACIJA

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADEŠAS

35950

BF JET AIR

GANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADEŠAS

26292

BIZAIR LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

25627

BLUE HERON AVIATION

ŠVEICARIJA

36583

BLUE HORIZON INV.

KAIMANŲ SALOS

28677

BLUE LINE

PRANCŪZIJA

33691

BONEL MARKETING S.A.

ŠVEICARIJA

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIJA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

PRANCŪZIJA

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNIJA IR HERCEGOVINA

39192

BQB LINEAS AEREAS

URUGVAJUS

35724

BRASIF SA

BRAZILIJA

39530

BRASIL JATO TAXI AER

BRAZILIJA

34825

BRASSBOX

UKRAINA

34276

BRASS BOX LTD

KIPRAS

21446

BREITLING

ŠVEICARIJA

38488

BRISTOW AUSTRALIA

AUSTRALIJA

8153

BRUME

PRANCŪZIJA

32896

BUMI RESOURCES

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

36301

BUQUEBUS

ARGENTINA

32260

BUREAU POLICE AERO.

PRANCŪZIJA

35325

BURGAN K

KUVEITAS

31315

BURMESTER OVERSEAS

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIJA

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGAS

37493

BUSINESS JET TRAVEL

UKRAINA

34152

BUSI JET INTL.

ŠVEICARIJA

f10061

B H Aviation Ltd

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34289

B2 FLIGHT LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38593

Cedel International Investments, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31812

Cephalon

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10556

Challenger Management LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f13215

Cobalt Resources, LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

37106

CAOA MONTADORA

BRAZILIJA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ŠVEICARIJA

9122

CARTIER EUROPE

NYDERLANDAI

34144

CASAM SARL

PRANCŪZIJA

37372

CELINA AVIATION LTD

ŠVEICARIJA

f12811

CENTER AIR LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36944

CERTECO ENGINEERING

AUSTRIJA

26842

CFPR

PRANCŪZIJA

20711

CGTM

PRANCŪZIJA

37115

CHAD GOVERNMENT

ČADAS

27362

CHARTER COMMUNICTION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

KINIJA

12141

CHINA EASTERN

KINIJA

39606

CHINA WEST AIR

KINIJA

31087

CHURCHILL AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31221

CHURCHILL FINANCE

PRANCŪZIJA

38616

CIVIL AVIATION (LJ)

SLOVĖNIJA

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

TAIVANAS

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38305

CLUB PREMIER LTD

ŠVEICARIJA

35400

CLUB 17 S.A.

RUSIJOS FEDERACIJA

799

COCA COLA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

37880

COLIBRI AVIATION

PRANCŪZIJA

35668

COLT INTL EUROPE

ŠVEICARIJA

36701

COMFORT JET AVT

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

4796

COMILOG

GABONAS

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français

Nežinoma

38652

COMORES AVIATION

MADAGASKARAS, KOMORAI, REUNJONAS

28584

COMPANY TAWIQ

ŠVEICARIJA

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

8338

COPLEY NEWSPAPERS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39562

CORPORATE EAGLE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

6369

CORSAIR FRANCE

PRANCŪZIJA

12219

COX ENTERPRISES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35062

CPI AVIATION LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31073

CP MANAGEMENT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38602

CREDIT SUISSE

ŠVEICARIJA

3513

CROWN EQUIPMENT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

862

CUBANA

KUBA

f12751

C & S AVIATION LTD

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38938

C.A.GROUP LTD

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

5988

C.T.T.A.

MAROKAS

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27183

Dartswift Aviation, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

1139

Dassault falcon jet

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

BRAZILIJA

7028

Dow Chemical Company, the

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27974

DAALLO AIRLINES 2

DŽIBUTIS

33242

DALCAM LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31467

DALIA AIRLINES

LIUKSEMBURGAS

3932

DALLAH ALBARAKA

SAUDO ARABIJA

34168

DARTE HOLDINGS

RUSIJOS FEDERACIJA

18972

DASSAULT AVIATION

PRANCŪZIJA

1058

DASSAULT FALCON SERV

PRANCŪZIJA

37864

DDA AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32809

DEAN PHILLIPS INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

11638

DECAUX

PRANCŪZIJA

35752

DECCAN CARGO

TAILANDAS

39893

DELINO INVESMENTS

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

35353

DELMUN AVIATION SVCS

BAHREINAS

31582

DE ROUBIN JEAN

PRANCŪZIJA

27665

DIAMAIR

ŠVEICARIJA

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

35356

DISTANT HORIZON

IZRAELIS

22389

DOUANES FRANCAISES

PRANCŪZIJA

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

VOKIETIJA

24571

DSWA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31133

DUNMORE HOMES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31577

D & D AVIATION

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

f10175

Emax Oil Company

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35820

EAGLES AVTN MGNT

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

35705

EAGLE AVIATION EUROP

PRANCŪZIJA

9703

EARTH STAR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34303

EASTINDO

INDONEZIJA

31743

EAST STAR AIRLINES

KINIJA

2850

EASYJET SWITZERLAND

ŠVEICARIJA

32591

EBONY SHINE

KAIMANŲ SALOS

29279

ECUATORIAL CARGO

PUSIAUJO GVINĖJA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGIPTAS

f12482

EIGER JET Ltd

BERMUDAI

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

RUSIJOS FEDERACIJA

23028

ELI'S BREAD

JUNGTINĖS VALSTIJOS

1013

EMERSON ELECTRIC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

22291

ENAC France

PRANCŪZIJA

37188

ENEX AVIATION LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

36295

ENHANCE AERO

PRANCŪZIJA

38636

ENHANCE AERO GROUPE

PRANCŪZIJA

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGAS

34778

EQUAJET

KONGAS

32084

PUSIAUJO GVINĖJA

PUSIAUJO GVINĖJA

30005

EURL JC DARMON

PRANCŪZIJA

34741

EUROPEAN FLIGHT

ŠVEDIJA

27518

EUROPE AIRPOST

PRANCŪZIJA

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

35725

EURO JET INTL LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

f10181

EWA Holdings LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39348

EXECUTIVE AUTHORITY

LIBIJA

28587

EXECUTIVE JET A/C

KAIMANŲ SALOS

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

VOKIETIJA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGIPTAS

39099

EXEC AVIATION TAIWAN

TAIVANAS

32827

EXEC JET SOLUTIONS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39693

EXELON BUSINESS SVCS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

21764

EXPRESS AIRWAYS (DN)

NIGERIJA

31131

EXPRESS CAMEL

SAUDO ARABIJA

f12240

Falconwing Limited Bvi

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

f10194

Fjet Management, LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10203

Fletcher Jones Management Group

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

25553

FALCON AIR EXPRESS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAUDO ARABIJA

31310

FARNER AIRWINGS

ŠVEICARIJA

39047

FASTJET TANZANIA

TANZANIJOS JUNGTINĖ RESPUBLIKA

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ŠVEICARIJA

15911

FC AVIATION

PRANCŪZIJA

1147

FEDERAL EXPRESS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f12735

FG AVIATION LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10191

FHC Flight Services LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28540

FIA (PARIS)

PRANCŪZIJA

34669

FIREFLY

MALAIZIJA

32846

FIRST COMMERCIAL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38268

FIRST MANDARIN B.A

KINIJA

38238

FIRST RESERVE CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

37747

FJ20-166, LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31665

FLEET INT AVTN & FIN

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

ŠVEICARIJA

21504

FLICAPE PTY LTD

PIETŲ AFRIKA

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LIUKSEMBURGAS

8542

FLIGHT LEVELS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39319

FLORIDA JET SALES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30136

FLYBABOO

ŠVEICARIJA

30343

FLYING BIRD

PRANCŪZIJA

29223

FLYING FINN OY

SUOMIJA

31775

FLYING M

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33632

FLYMEX

MEKSIKA

30372

FLY AIR SA

PRANCŪZIJA

28511

FLY EXEC

LIBANAS

33626

FLY 18

ŠVEICARIJA

39563

FMS-FLEET MGT.SERV.

PRANCŪZIJA

31116

FOCUS AIR USA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32322

FORTUNE AIR

PIETŲ AFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f11353

FRC HOLDING INC V

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10651

FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.

Nežinoma

35426

FTC CONSULTING AG

ŠVEICARIJA

2804

FUTURA TRADING

PRANCŪZIJA

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

35173

F & L AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10223

Glacial Energy

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f12244

Golden Medal Limited Bvi

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

32621

GABON AIRLINES

GABONAS

36117

GAETAIR SARL

ŠVEICARIJA

38839

GAFTREN INVESTMENTS

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

31746

GALAXY AIRLINES

JAPONIJA

36801

GAMA AVIATION FZE

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

32749

GEASA

PUSIAUJO GVINĖJA

36630

GEM AVIATION AVV

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

17928

GENEL HAVACILIK

TURKIJA

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GRUZIJA

35885

GEORGIAN STAR

GRUZIJA

32233

GIE-ODER

PRANCŪZIJA

22850

GIORI ROBERTO

MONAKAS

31182

GIOSTYLE LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38481

GIS AVIATION A.V.V.

KIPRAS

37097

GIV-SP AIR SERVICE

RUSIJOS FEDERACIJA

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRALIJA

39504

GLOBAL S AVIATION

KAMERŪNAS

f12170

GOLD EAGLE LTD

BERMUDAI

32508

GOUGH AVIATION

PIETŲ AFRIKA

22767

GOVERNMENT AIR TRANS

NAMIBIJA

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

JUODKALNIJA

f11352

GREAT BUY INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

35841

GUARDIAN HOLDINGS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

BRAZILIJA

f11448

GYPSY BABY LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38975

GYRO AIR LTD

NIGERIJA

f11426

G & L AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10794

Hagadone Aviation LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

5362

Halliburton

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f1434

Horta, LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31947

HAGONDALE LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

31731

HALCYONAIR

ŽALIASIS KYŠULYS

37326

HASHIM BIN SAID

SAUDO ARABIJA

33959

HASSANCO S.A.

ŠVEICARIJA

10105

HAWKER PACIFIC PTE

SINGAPŪRAS

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGAS

37847

HEDA AIRLINES LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

37863

HELICONIA LS

PRANCŪZIJA

36756

HELICONIA PALMAIR

MAROKAS

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36374

HERMES EXECUTIVE

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

37523

HIGH PERFORMANCE 100

ŠVEICARIJA

21365

HILL-ROM

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38899

HOLLYFRONTIER CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

AUSTRALIJA

39317

HOP!

PRANCŪZIJA

26897

HOP-AIRLINAIR

PRANCŪZIJA

637

HOP-BRIT AIR

PRANCŪZIJA

28265

HOP-REGIONAL

PRANCŪZIJA

f10659

HSBC

Nežinoma

37195

HS Air Finance

BRAZILIJA

38904

HS AIR FINANCE LLC

BRAZILIJA

f11464

HYPERION AIR INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10263

Ithaca LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24848

ICEC TOUR SPOL

ČEKIJA

37906

ID AIR

PRANCŪZIJA

39137

IFG - INTL FIN. GRP

ŠVEICARIJA

21442

IGN INST GEO NAT LF

PRANCŪZIJA

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAINA

36740

IMD AIRWAYS

ISPANIJA

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

INDIJA

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

ŠVEICARIJA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KOLUMBIJA

33559

INDYCAR AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30427

INFINIT AIR

ISPANIJA

34222

INLOGS INTERNATIONAL

NENUSTATYTA

23792

INTERCON USA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31081

INTERFACE OPS LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31965

INTERGLOBE AVTN LTD

INDIJA

32801

INTERJET ABC

MEKSIKA

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

37561

INTL GAMING TECH

JUNGTINĖS VALSTIJOS

37780

INVERSIONES DAVANIC

KOLUMBIJA

32524

INVESTAVIA

KAZACHSTANAS

37577

INVEST AERO SARL

PRANCŪZIJA

f11248

IP Aviation L.P.

KANADA

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33890

ISLENA INVERSIONES

HONDŪRAS

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

IZRAELIS

30038

IXAIR

PRANCŪZIJA

f10277

Jereissati Participacoes S/A

BRAZILIJA

f13613

Jet Select LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28006

JAPAT

ŠVEICARIJA

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUVEITAS

32986

JBS CONSULTING LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31772

JCAS

ŠVEICARIJA

26998

JDP FRANCE

PRANCŪZIJA

36413

JEREISSATI CENTROS

BRAZILIJA

38847

JETSTAR JAPAN

JAPONIJA

31137

JETS RENT AVTN

PRANCŪZIJA

30713

JET AVIATION AG

ŠVEICARIJA

30385

JET AVIATION FZCO

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

26911

JET BLUE AIRWAYS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

37719

JET CONNECTIONS

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

32217

JET CRUISING

LIUKSEMBURGAS

34614

JET DIRECT AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33015

JET MANAGEMENT SA

ŠVEICARIJA

33769

JET ONE JSC

KAZACHSTANAS

32848

JET PREMIER ONE

ŠVEICARIJA

39652

JET SELECT AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38174

JET XPRESS

DRAMBLIO KAULO KRANTAS

26479

JET 2000

RUSIJOS FEDERACIJA

31581

JET4YOU

MAROKAS

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f12712

JOUST CAPITAL III LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29395

JR EXECUTIVE

LIBANAS

f12041

Key Aviation LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

6510

KALAIR LTD.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34887

KALDERON LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNISAS

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNISAS

38123

KAS CORPORATION LTD.

LIBANAS

30709

KAZAVIA

KAZACHSTANAS

29190

KBBD

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32381

KB HOME

JUNGTINĖS VALSTIJOS

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

7129

KINGDOM HOLDING CO

SAUDO ARABIJA

39793

KING AIRSHARE SA

PRANCŪZIJA

35242

KNIGHT AVIATION LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34843

KOSTAR AIRLINES

KORĖJOS RESPUBLIKA

35727

KREDEL INTERNATIONAL

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

f10290

KW Flight, LLC / Central Missouri Aviation, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10875

Layla Jet

BERMUDAI

f13333

Ligon Air LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10304

Luciano Antonio Zogbi

BRAZILIJA

1971

LABORATOIRE ASL

PRANCŪZIJA

30455

LAS VEGAS JET

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33111

LAYAN INTL.

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

37923

LA AVIATION

ŠVEICARIJA

30595

LEACH CAPITAL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

2816

LEGENDAIR LTD.

ŠVEICARIJA

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIBIJA

26342

LIGNES AER. CONGO.

KONGAS

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

KOLUMBIJA

25272

LOTUS AIR

EGIPTAS

33450

LOV'AIR AVIATION

PRANCŪZIJA

24211

LOWA LTD

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

LENKIJA

f10303

LR Enterprises Management LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

37092

LUIS FUENMAYOR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ŠVEICARIJA

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LIUKSEMBURGAS

7764

LVMH SERVICES

PRANCŪZIJA

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

19696

LYRECO

PRANCŪZIJA

f11360

LYS LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10306

Macbens Patrimonial Ltda

BRAZILIJA

f13614

Mark Anthony Group Inc

KANADA

f10420

Marmalade Skies LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30280

Marsico Aviation, LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f12655

Mass Jet Lease

FILIPINAI

f10313

Mendota Aircraft Management

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28010

Mondoil

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34423

MACAU JET INTL

MAKAO SAR

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDAI

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29993

MAG AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34992

MAINSAIL TRADING 93

PIETŲ AFRIKA

32078

MALIBU CONSULTING

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34975

MALU AVIATION

KONGAS

39158

MANAGEMENT ASSOCIATE

ŠVEICARIJA

23021

MANAG'AIR

PRANCŪZIJA

34019

MANO RIVER

JUNGTINĖS VALSTIJOS

1824

MARIN

PRANCŪZIJA

37003

MARITIME INVESTMENT

MONAKAS

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

BERMUDAI

23214

MAROC GENDARMERIE

MAROKAS

36263

MAROC TELECOM

MAROKAS

1831

MARTIN BAKER

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

32707

MASC AIR LTD

KAIMANŲ SALOS

27014

MASTERJET SWITZ.

ŠVEICARIJA

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALAIZIJA

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITANIJA

37893

MAURITANIE AIRLINES

MAURITANIJA

27863

MAYES JOHN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39790

MAZIA INVEST LTD

ŠVEICARIJA

f12986

MB AVIATION LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31545

MDA SAS

PRANCŪZIJA

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANAS

38759

MEGA GLOBAL AIR

MALDYVAI

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

21443

METEO-FRANCE

PRANCŪZIJA

31140

ME LEASING

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10316

MFP Services LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28986

MHS AVIATION SDN BHD

MALAIZIJA

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29036

MIDAIR LF

PRANCŪZIJA

36859

MIDAS AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANAS

24019

MID EAST JET

SAUDO ARABIJA

34821

MILLETREIZE

PRANCŪZIJA

26724

MILLION AIR SALT LAK

JUNGTINĖS VALSTIJOS

617

MIL BRAZIL

BRAZILIJA

702

MIL CANADA

KANADA

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

EKVADORAS

1098

MIL FRANCE

PRANCŪZIJA

1800

MIL MALAYSIA

MALAIZIJA

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

SLOVĖNIJA

36033

MISH AVIATION SVCS

GANA

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

38259

MOHAMED BEKKALI

MAROKAS

35060

MOISEEV ALEX

MONAKAS

f14019

MONAVIA LTD

MENO SALA

40071

MONTANA AEROSPACE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38782

MONTEBELLO LTDA

BRAZILIJA

32755

MONTROSE GLOBAL

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

35455

MONT BLANC AVIATION

BERMUDAI

7058

MORRIS COMMUNICATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34441

MOSCOW HELICOPTER

RUSIJOS FEDERACIJA

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39806

MR HUSIC

PRANCŪZIJA

28262

M&P INTL AVTN CLUB

JUNGTINĖS VALSTIJOS

39587

M-EDIA AVIATION LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

33834

M. SQUARE AVIATION

BERMUDAI

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

BRAZILIJA

32959

Nofa Aviation

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

34415

Nomad Aviation

ŠVEICARIJA

39842

NADREMAL AIR HOLDING

JORDANIJA

f1000

NAM AIRLINES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31025

NATASCHA ESTABLISHMENT

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAUDO ARABIJA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGIPTAS

34727

NATIONAL CITY COMM

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f11468

NAVAIR LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38371

NAVINTAIR INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31097

NEBULA LTD.

BERMUDAI

38228

NEGRI IMMOBILIARE

ITALIJA

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32424

NEW AXIS AIRWAYS

PRANCŪZIJA

34651

NEW CAIRO REAL EST

EGIPTAS

35373

NEXT GENERATION VENT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

SAUDO ARABIJA

20855

NIGERIAN POLICE

NIGERIJA

35941

NILE AIR

EGIPTAS

31199

NISSAN NTH AMERICA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32963

NORDEX AIR

RUSIJOS FEDERACIJA

38103

NORTH STAR AVTN LTD

ŠVEICARIJA

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNISAS

33212

NPM MANAGEMENT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

22190

NWT AIRCRAFT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36629

NW NORDWEST

ŠVEICARIJA

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDAI

39493

N.K.J.S.P.E LTDA.

BRAZILIJA

31770

N304RJ

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32270

N349BA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32370

N72RK

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29465

Oakmont Holdings, LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10340

Oakwood Books, Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31395

Outpost International, LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32859

Ovlas sa

NIGERIJA

30908

OCANA ASSETS LTD

JUNGTINĖS VALSTIJOS

12316

OFTC.Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28984

OLDBURY HOLDINGS

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

35132

OMEGA VII

PRANCŪZIJA

34603

OMYA INTERNATIONAL

ŠVEICARIJA

36166

ONEXP

DANIJA

30957

ONE THIRTY NINE

LIUKSEMBURGAS

32311

OPENSKIES

PRANCŪZIJA

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPŪRAS

36943

ORION AIR GROUP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28050

OUTFITTER AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

4139

OYONNAIR

PRANCŪZIJA

31264

O AIR

PRANCŪZIJA

f10350

Pacific Coast Feather Company

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30188

Pacific Connection Inc.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36039

Paradox Security Sys

KANADA

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

MERGELIŲ SALOS (DIDŽIOJI BRITANIJA)

31595

Premier Aviation

RUSIJOS FEDERACIJA

28189

Proair charter

VOKIETIJA

25856

PACE CARGO ENTERRP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31966

PALMAIR AVIATION

MAROKAS

38406

PARADOX BIRDS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26289

PARAFFIN AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36994

PEABODY ENERGY

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38284

PEACH AVIATION

JAPONIJA

35524

PETRO AIR

LIBIJA

34403

PHEEBE LIMITED

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

33969

PHENOMAIR

PRANCŪZIJA

29691

PINNACLE AIR GROUP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32252

PLANET AVIATION UU

RUSIJOS FEDERACIJA

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

2176

PPG INDUSTRIES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38693

PREMIAIR (WI) 2

INDONEZIJA

32060

PREMIER AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

36197

PRESTIGE JET JORDAN

JORDANIJA

35261

PRESTOIL SAS

PRANCŪZIJA

35401

PRINCESS AVIATION DT

TUNISAS

24429

PRIVATAIR SA

ŠVEICARIJA

38110

PRIVATAIR SAUDI ARAB

SAUDO ARABIJA

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

LIUKSEMBURGAS

39850

PROFESSIONAL JET INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32346

PROFRED PARTNERS LLP

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

36931

PSD

PRANCŪZIJA

f11206

PVM Management LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATARAS

38078

QUEST TRADING, LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

40048

QUIKJET CARGO AIR

INDIJA

35828

Related Companies

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10385

Rex Realty Co

JUNGTINĖS VALSTIJOS

f10387

Rio Bonito Comunicacao Ltda

BRAZILIJA

f10391

Roux Investment Mngt Co

JUNGTINĖS VALSTIJOS

1427

RAININ AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

38278

RAJSHAHI AIR LTD