ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.040.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 40

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. vasario 9d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. sausio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 109/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 748/2009 dėl orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašo, kuriame nurodoma kiekvieno orlaivių naudotojo administruojanti valstybė narė, ir taip pat atsižvelgiama į Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių, kurios yra Europos ekonominės erdvės narės, įtraukimą į Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

9.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 40/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 109/2013

2013 m. sausio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 748/2009 dėl orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašo, kuriame nurodoma kiekvieno orlaivių naudotojo administruojanti valstybė narė, ir taip pat atsižvelgiama į Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių, kurios yra Europos ekonominės erdvės narės, įtraukimą į Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 18a straipsnio 3 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2003/87/EB buvo iš dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/101/EB (2), kad į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą būtų įtraukta aviacijos veikla;

(2)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 748/2009 (3) nustatytas orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašas;

(3)

tuo sąrašu siekiama sumažinti orlaivių naudotojams tenkančią administracinę naštą, pateikiant informaciją, kuri valstybė narė reguliuos konkretų orlaivio naudotoją;

(4)

orlaivio naudotojai į Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą įtraukiami, jei jie vykdo Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, nepriklausomai nuo to, ar jie yra orlaivių naudotojų sąraše, kurį Komisija parengė pagal minėtos direktyvos 18a straipsnio 3 dalį;

(5)

Direktyva 2008/101/EB į Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą įtraukta 2011 m. balandžio 1 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 6/2011 (4), kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XX priedas (Aplinka);

(6)

Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos aviacijos nuostatų taikymas EEE-ELPA valstybėms ir Direktyvos 2003/87/EB 18a straipsnio 1 dalyje nustatyti kriterijai, pagal kuriuos nustatoma orlaivio naudotojo veiklą administruojanti valstybė narė, reiškia, kad tam tikrų orlaivių naudotojų veiklą turėtų administruoti EEE-ELPA valstybės;

(7)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 748/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 748/2009 priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  OL L 8, 2009 1 13, p. 3.

(3)  OL L 219, 2009 8 22, p. 1.

(4)  OL L 93, 2011 4 7, p. 35.


PRIEDAS

Orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašas, kuriame nurodoma kiekvieno orlaivių naudotojo veiklą administruojanti valstybė narė, ir taip pat atsižvelgiama į Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių, kurios yra Europos ekonominės erdvės narės, įtraukimą į Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą

BELGIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

123

Abelag Aviation

BELGIJA

7649

AIRBORNE EXPRESS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGERIJA

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSIJOS FEDERACIJA

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

RUSIJOS FEDERACIJA

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIJA

25996

CAIRO AVIATION

EGIPTAS

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAELIS

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

NYDERLANDAI

f11336

CORPORATE WINGS LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32909

CRESAIR INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32432

EGYPTAIR CARGO

EGIPTAS

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

13457

Flying Partners CVBA

BELGIJA

29427

Flying Service N.V.

BELGIJA

32486

FAYARD ENTERPRISES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ŠVEICARIJA

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

f12983

GREEN DIESEL LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KINIJA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGAS

27232

INTERNET JET

NYDERLANDAI

28582

INTER-WETALL

ŠVEICARIJA

9542

INTL PAPER CY

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

27709

KALITTA AIR

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28087

LAS VEGAS CHARTER

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZILIJA

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGIJA

1084

MIL BELGIUM

BELGIJA

26688

NEWELL RUBBERMAID

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31207

N604FJ LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f11462

N907WS AVIATION LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10341

OfficeMax Inc

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31660

RIPPLEWOOD AVTN

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

2344

SAUDIA

SAUDO ARABIJA

27769

SEA-AIR

BELGIJA

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPŪRAS

29222

SILVERBACK CARGO

RUANDA

39079

SOLARIUS AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35334

SONOCO PRODUCTS CO

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

26784

SOUTHERN AIR

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38995

STANLEY BLACK&DECKER

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIJA

27011

TNT AIRWAYS

BELGIJA

34920

TRIDENT AVIATION SVC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30011

TUI AIRLINES - JAF

BELGIJA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

13603

VF CORP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36269

VF INTERNATIONAL

ŠVEICARIJA

37064

VIPER CLASSICS LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

20065

V L M

BELGIJA

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37549

YILTAS GROUP

TURKIJA

a11534

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: VPBDV

Nežinomas

a11549

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: VQBHA

Nežinomas


BULGARIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZACHSTANAS

27698

AEROVISTA

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

33329

AERO POWER LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

23962

AIR BAN

BULGARIJA

35743

AIR IBERIA LTD.

GRUZIJA

26520

AIR LIBYA 2

LIBIJA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULGARIJA

33225

AIR VICTORY

GRUZIJA

34357

AIR WEST GEORGIA

GRUZIJA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDANIJA

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMĖNIJA

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPINAI

34563

ASIA AIRWAYS

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

24508

BALTIC AIRLINES UU

RUSIJOS FEDERACIJA

32131

BEIBARS CJSC

KAZACHSTANAS

28445

BH AIR

BULGARIJA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGARIJA

29056

BULGARIA AIR

BULGARIJA

25981

CARGO AIR LTD.

BULGARIJA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZACHSTANAS

36884

FLY ADJARA

GRUZIJA

36995

GR AVIA S.A.

GVINĖJA

10165

HEMUS AIR

BULGARIJA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSIJOS FEDERACIJA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRANO ISLAMO RESPUBLIKA

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDANIJA

27345

KHORIV AVIA

UKRAINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZACHSTANAS

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSIJOS FEDERACIJA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAINA

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAINA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

RUSIJOS FEDERACIJA

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAINA

29085

RUBYSTAR

BALTARUSIJA

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZACHSTANAS

1830

SENEGALAIR

SENEGALAS

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZACHSTANAS

32664

STARLINE KZ JSC

KAZACHSTANAS

32347

TABAN AIR

IRANO ISLAMO RESPUBLIKA

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

TANZANIJOS JUNGTINĖ RESPUBLIKA

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAINA

31648

VIP-AVIA

GRUZIJA

37987

YAK AIR

GRUZIJA

35082

ZAGROS AIRLINES

IRANO ISLAMO RESPUBLIKA


ČEKIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

7824

ACL SLOVACKY

ČEKIJA

35387

ACS SA

ISPANIJA

16895

AERO VODOCHODY

ČEKIJA

f11813

AERSALE INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ČEKIJA

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38060

AIR NAVIGATION LK

ČEKIJA

31433

ALANDIA AIR AB

SUOMIJA

30203

ATMA AIRLINES

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

34057

AVTN SPECIALTIES INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35333

AXIS AVIATION GROUP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ČEKIJA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

KIPRAS

859

CZECH AIRLINES

ČEKIJA

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

ČEKIJA

f10182

Executive Flight Services, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33327

EARTH ONE LIMITED

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

38868

EURO JET FZCO

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

36242

GEORGIAN INTERNATION

GRUZIJA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBIJA

36746

HOLIDAY CZECH

ČEKIJA

35825

HYUNDAI MOTOR CO

KORĖJOS RESPUBLIKA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSIJOS FEDERACIJA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

KIPRAS

27908

JOB AIR SRO

ČEKIJA

39009

JUMP-TANDEM

ČEKIJA

30825

LETS FLY SRO

ČEKIJA

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRALIJA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ČEKIJA

30743

NORSE AIR CHARTER

PIETŲ AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35361

OKAY HOLDING AS

ČEKIJA

24121

PETROPAVLOVSK AIR

RUSIJOS FEDERACIJA

38114

PRAGA AVIATION S.R.O

ČEKIJA

f10379

Red.Com

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36763

RETENTURA LTD.

KIPRAS

2276

ROCKWELL AUTOMATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32157

SKYDIVE LK

ČEKIJA

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAKIJA

27292

SKY GEORGIA

GRUZIJA

31351

SKY KG AIRLINES

RUSIJOS FEDERACIJA

37554

SOVEREIGN EXPRESS

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

13702

STEVENS EXPRESS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f13143

TinBer LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

ČEKIJA

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38948

VIETJET AIR S.R.O.

VIETNAMAS

a12699

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: N150RN

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS


DANIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DANIJA

3456

AIR ALSIE

DANIJA

35623

AIR BISHKEK

RUSIJOS FEDERACIJA

22466

AIR GREENLAND

DANIJA

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DANIJA

36866

ALUMECO A/S

DANIJA

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANIJA

36122

AVIATION HOLDINGS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35753

a. s. MAERSK AVIATION

DANIJA

36842

BRASILIA JET CENTER

BRAZILIJA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

781

CIMBER STIRLING

DANIJA

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

PRANCŪZIJA

f10500

Duchossois Industries, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

366

DANISH AIR TRANSPORT

DANIJA

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANIJA

35298

EAGLE HELICOPTER MTC

ŠVEICARIJA

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDANAS

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANIJA

35478

FIRST GREENWICH

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

f10218

GCTPA, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37052

GENCHART B.V.

NYDERLANDAI

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANIJA

32364

GLOBAL TRANSERVICE

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32595

GRAAKJAER A/S

DANIJA

36297

JET FLEET INTL

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32158

JET TIME A/S

DANIJA

34892

JJO INVEST APS

DANIJA

33518

KIRKBI INVEST

DANIJA

31243

KIRKBI TRADING

DANIJA

36538

KIRK AVIATION A/S

DANIJA

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOSO LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

38155

MOENS, G

NYDERLANDAI

38120

MONGOLIAN AIRLINES

MONGOLIJA

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DANIJA

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

9914

NILAN A/S

DANIJA

38224

NUUK AIRCRAFT A APS

DANIJA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDŲ SALOS

33803

PARTNERSELSKABET

DANIJA

23090

PHARMA NORD

DANIJA

35196

PRIMERA AIR SCAND

DANIJA

33624

QUAD/AIR LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

29123

RHEINLAND AIR SERV.

VOKIETIJA

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

RUMUNIJA

37008

SCANDINAVIA EXECUTIV

DANIJA

9918

STAR AIR

DANIJA

36191

SUN WAY GEORGIA

GRUZIJA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DANIJA

21484

THOMAS COOK SCAND.

DANIJA

38112

VINCENT AVIATION LTD

NAUJOJI ZELANDIJA

32655

VIP PARTNERFLY

DANIJA

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANIJA


VOKIETIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

VOKIETIJA

f10001

Academy of Art University

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

VOKIETIJA

156

Aeroflot - Russian Airlines

RUSIJOS FEDERACIJA

35126

Aerologic GmbH

VOKIETIJA

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEKSIKA

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

VOKIETIJA

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

RUSIJOS FEDERACIJA

28844

Air Astana JSC

KAZACHSTANAS

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

VOKIETIJA

33133

Air China Cargo Co., Ltd

KINIJA

786

Air China Limited

KINIJA

22317

Air-Service GmbH

VOKIETIJA

8901

Archer Daniels Midland Company

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

19480

Asiana Airlines

KORĖJOS RESPUBLIKA

27868

Atlasjet Airlines

TURKIJA

20979

Atlas Air, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

26507

AAA AVIATION & AIRCR

VOKIETIJA

34963

ACG AIR CARGO

VOKIETIJA

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

VOKIETIJA

33295

ADVANCED AV. LOGIST

VOKIETIJA

150

AERODIENST

VOKIETIJA

32334

AEROFLOT CARGO

RUSIJOS FEDERACIJA

38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

VOKIETIJA

31799

AGRATA AVIATION

ESTIJA

27692

AHSEL HAVA

TURKIJA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

VOKIETIJA

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIJA

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ŠVEICARIJA

37424

AIRCRAFT PARTNER

VOKIETIJA

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

ČEKIJA

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LIUKSEMBURGAS

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPINAI

31390

AIRSEVEN GMBH

VOKIETIJA

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDŲ SALOS

22484

AIR ALLIANCE GMBH

VOKIETIJA

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGIPTAS

35195

AIR CHINA BUSINESS

KINIJA

36986

AIR FINKENWERDER

VOKIETIJA

36989

AIR FUHLSBUETTEL

VOKIETIJA

32268

AIR HAMBURG

VOKIETIJA

22378

AIR KUBAN

RUSIJOS FEDERACIJA

23463

AIR MACAU CO. LTD.

Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas MAKAO

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIJA

29743

AIR NATIONAL CORP

NAUJOJI ZELANDIJA

17595

AIR SERVICE BERLIN

VOKIETIJA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36719

AIR 1 AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33836

AJWA AVIATION

SAUDO ARABIJA

5165

ALPLA AIR CHARTER

AUSTRIJA

38135

ALSCO

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30361

AL HOKAIR

ŠVEICARIJA

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHREINAS

25435

AL-THANI

KATARAS

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

AIRIJA

32684

AMJET AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31290

AOP AIR OPERATING

ŠVEICARIJA

34337

API HOLDING

VOKIETIJA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

VOKIETIJA

27073

ARTOC AIR

EGIPTAS

38398

ASG AVIATION

VOKIETIJA

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZACHSTANAS

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KAZACHSTANAS

24940

ASIA TODAY LTD

KINIJA

32548

ASTRON AVIATION LTD

ŠVEICARIJA

f11211

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

VOKIETIJA

30698

ATG SWISS FIRST

ŠVEICARIJA

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

VOKIETIJA

29122

AURON LTD

BERMUDŲ SALOS

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNIJA IR HERCEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31551

AVIATION CAP GRP

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

35968

AVIATION INVESTMENT

VOKIETIJA

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDŪRAS

38617

AZT LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

VOKIETIJA

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

VOKIETIJA

f10795

Beef Products Inc./BPI Technology Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

23956

Blue Sky Airservice GmbH

VOKIETIJA

29090

Blue Wings AG

VOKIETIJA

29389

Bombardier PreOwned

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31614

Bombardier Transportation GmbH

VOKIETIJA

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

VOKIETIJA

32874

Business JET Ltd

NAUJOJI ZELANDIJA

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30586

BALL CORP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIJA

509

BASF SE

VOKIETIJA

29137

BATAVIA AIR

INDONEZIJA

35233

BAVARIA INTERNATION

VOKIETIJA

30306

BEDO BETEILIGUNGS

VOKIETIJA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

VOKIETIJA

38554

BERATEX GROUP LTD

RUSIJOS FEDERACIJA

11646

BERGER JULIUS

NIGERIJA

31886

BESTAIR TURKEY

TURKIJA

11312

BIZAIR FLUG GMBH

VOKIETIJA

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28042

BLUE SKY GROUP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

14658

BMW AG

VOKIETIJA

38111

BOEKHOORN M&A

NYDERLANDAI

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36062

BORAJET HAVACILIK

TURKIJA

37261

BOSTON POST LEASING

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ŠVEICARIJA

34852

BREMENFLY GMBH

VOKIETIJA

680

BURDA REISEFLUG

VOKIETIJA

35021

Chai Ltd.

BERMUDŲ SALOS

35418

Challenge Aero AG

UKRAINA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

VOKIETIJA

f10709

Colgan Air Services

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

824

Condor Flugdienst GmbH

VOKIETIJA

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

KROATIJA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

PIETŲ AFRIKA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

19823

CA „Air Moldova“ IS

MOLDOVOS RESPUBLIKA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPINAI

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

26782

CHINA UTD AIRLINE 2

KINIJA

35194

CHONGQING AIRLINES

KINIJA

28178

CIRRUS AVIATION

VOKIETIJA

35527

CLASSIC SERVICES INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36157

CLUB SAAB 340

ŠVEICARIJA

4782

COMFORT AIR

VOKIETIJA

23741

COMMANDER MEXICANA

MEKSIKA

33189

CONTINENT AIRLINE UU

RUSIJOS FEDERACIJA

25210

COOK AIRCRAFT

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31333

CORP JET SVCS

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

24481

CTL LOGISTICS S.A.

LENKIJA

4484

Delta Air Lines, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

8980

Delta Technical Services Ltd

VOKIETIJA

1776

Deutsche Lufthansa AG

VOKIETIJA

2044

Dr. August Oetker KG

VOKIETIJA

32731

DANAHER CORPORATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34179

DAO AVIATION

DANIJA

967

DAS DIRECT AIR

VOKIETIJA

28800

DATELINE OVERSEAS

KIPRAS

30651

DAUAIR

VOKIETIJA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

VOKIETIJA

f10558

DCS Management Services

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

26466

DC Aviation GmbH

VOKIETIJA

30996

DEERE & COMPANY

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38547

DEKALB FARMERS MARK.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37580

DERMAPHARM

VOKIETIJA

f10774

DFZ, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10589

DH Flugcharter GmbH

VOKIETIJA

25139

DIETZ AG

VOKIETIJA

37808

DIETZ AVIATION GMBH

VOKIETIJA

35389

DIEVB GMBH & CO.KG

VOKIETIJA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

VOKIETIJA

28473

DOGAN HAVACILIK

TURKIJA

27181

DONAVIA JSC

RUSIJOS FEDERACIJA

35451

DORNIER NO LIMITS

VOKIETIJA

37798

DO-TEC GMBH

VOKIETIJA

28795

DULCO HANDEL GMBH

VOKIETIJA

968

DUSSMANN P

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

30461

D2 AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

12213

Emil Capital Partners, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10180

Epps Air Service, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36121

EAT LEIPZIG GMBH

VOKIETIJA

34657

EEE GMBH

VOKIETIJA

31615

EICHSFELDER AIR

VOKIETIJA

35749

EON AVIATION

KINIJA

36507

ERSTE ASSET INVEST.

VOKIETIJA

19629

ESCHMANN H D

VOKIETIJA

17794

EUROCOPTER DEUTSCHL.

VOKIETIJA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

VOKIETIJA

34011

EURO AIR CHARTER

VOKIETIJA

3639

EVERGREEN AIRLINES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36357

EXECUJET AVIATION

PIETŲ AFRIKA

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

8272

Farnair Switzerland AG

ŠVEICARIJA

23244

Federal State Unitary Enterprise „State Transport Company Russia“

RUSIJOS FEDERACIJA

14557

Firma Steiner-Film

VOKIETIJA

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

VOKIETIJA

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

VOKIETIJA

4783

FAI RENT-A-JET

VOKIETIJA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

PRANCŪZIJA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

ŠVEICARIJA

33077

FAS GMBH

VOKIETIJA

35937

FINKCAS

VOKIETIJA

22238

FLIGHT CALIBRATION

VOKIETIJA

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAIZIJA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

VOKIETIJA

38804

FLYING TECHNOLOGY

RUSIJOS FEDERACIJA

38912

FLY ALPHA GMBH

VOKIETIJA

26843

FMG-FLUGSCHULE

VOKIETIJA

1595

FRENZEL G

VOKIETIJA

4232

FRONTIER AIRLINES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38973

FUENFTE XR-GMBH

VOKIETIJA

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

VOKIETIJA

28944

Germanwings GmbH

VOKIETIJA

34841

Gibbs International, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10232

Gruss & Company

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

36504

GALAXIAS AVIATION

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

VOKIETIJA

25027

GEKO TRADE

VOKIETIJA

3349

GENERAL MOTORS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

VOKIETIJA

38591

GERMANIA EXPRESS

VOKIETIJA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

VOKIETIJA

33821

GE CAPITAL B.V.

NYDERLANDAI

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ŠVEICARIJA

35803

GHASSAN AHMED AL

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDŲ SALOS

34848

GLOBAL A/C CONSULT

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38372

GLOBO AVIACAO

BRAZILIJA

23743

GOMEL AIRLINES

BALTARUSIJA

22366

GOVERNMENT CROATIA

KROATIJA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA

38832

GREENWAY JETS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

2395

GROB AIRCRAFT AG

VOKIETIJA

32172

GULF JET

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

25111

G-92 KFT

VENGRIJA

28618

Haworth Transport

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32953

HeidelbergCement AG

VOKIETIJA

f11187

Herc Management Services LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

VOKIETIJA

37030

HAMBURG AIRWAYS

VOKIETIJA

26105

HANSGROHE SE

VOKIETIJA

32580

HASLBERGER FINANZ.

VOKIETIJA

37376

HATAY AIR MARMARA

TURKIJA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

31103

HOMAC AVIATION AG

VOKIETIJA

36597

HONG WEI CO LTD

TAIVANAS

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

VOKIETIJA

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TURKIJA

24664

Intermap Technologies

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

Nežinomas

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35785

IFM Traviation GmbH

VOKIETIJA

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSIJOS FEDERACIJA

37757

INFINUM ALTIDO INC.

RUSIJOS FEDERACIJA

37194

INTERGLOBE AVIATION

INDIJA

1528

IRANAIR

IRANO ISLAMO RESPUBLIKA

37529

ISE INFORMATION SYS.

VOKIETIJA

1562

Jat Airways

SERBIJA

21723

Joint Stock Company Ural airlines

RUSIJOS FEDERACIJA

35760

JEJU AIR

KORĖJOS RESPUBLIKA

2200

JETAIR FLUG GMBH

VOKIETIJA

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ŠVEICARIJA

36889

JETSTAR PACIFIC

VIETNAMAS

38213

JETSTREAM AVTN (OE)

SAUDO ARABIJA

3328

JETS EXECUTIVOS

MEKSIKA

11307

JET EXECUTIVE INT.

VOKIETIJA

27505

JET GROUP LTD

IZRAELIS

21462

JOHNSON CONTROLS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28591

JOHNSON CTRLS

ŠVEICARIJA

36272

JORDAN INTNL

KINIJA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KINIJA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

ČEKIJA

23758

Kimberly-Clark Corporation

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

25800

Knauf Astra Ltd.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

32568

Kompass GmbH & Co. KG

VOKIETIJA

1610

KARMANN GMBH

VOKIETIJA

31171

KAZAVIASPAS

KAZACHSTANAS

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAINA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

KORĖJOS RESPUBLIKA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSIJOS FEDERACIJA

33182

KUGU HAVACILIK

TURKIJA

37720

K5-AVIATION GMBH

VOKIETIJA

28399

Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR

VOKIETIJA

15456

Luftfahrt-Bundesamt

VOKIETIJA

3857

Lufthansa Cargo AG

VOKIETIJA

27838

Lufthansa Technik AG

VOKIETIJA

36476

LANARA LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

29352

LANGNER E

VOKIETIJA

35538

LEAR 45–086 HOLD COR

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

VOKIETIJA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

VOKIETIJA

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

VOKIETIJA

28576

LIBRA TRAVEL

ŠVEICARIJA

f12832

LINCARE LEASING LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

1767

LTU LUFTTRANSPORT

VOKIETIJA

34372

LUFTHANSA TECHN. AG

VOKIETIJA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

VOKIETIJA

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIJA

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

VOKIETIJA

38512

Microstrategy Services Corporation

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

24270

Montenegro Airlines

JUODKALNIJA

21072

MAHAN AIR

IRANO ISLAMO RESPUBLIKA

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA

12521

MARXER ANLAGEN

VOKIETIJA

36372

MAT AIRWAYS

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHREINAS

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURKIJA

37597

MERIDIAN+

RUSIJOS FEDERACIJA

37975

MILLENNIUM AVIATION

AUSTRIJA

28438

MLW AVIATION LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TURKIJA

3057

MOELLERS MASCHINEN

VOKIETIJA

31944

MYN AVIATION

SAUDO ARABIJA

38209

MZ TRANSPORTATION

VOKIETIJA

f13551

M-BJEP Ltd.

MENO SALA

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35125

Nasser Ltd.

KAIMANŲ SALOS

12218

Nike, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

26118

NASA AMES CENTER

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33963

NATIONAL LEGACY

KUVEITAS

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

VOKIETIJA

34805

NAYAK INTERNATIONAL

VOKIETIJA

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

VOKIETIJA

15551

NEW YORKER GROUP

VOKIETIJA

24661

NORTH AMERICAN JET

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

29267

NOVELLUS SYSTEMS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31791

NOVESPACE

PRANCŪZIJA

f10785

N16FX Trust

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f12724

N250RG LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

25059

Omni Air International

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

2073

Ostfriesische Lufttransport GmbH

VOKIETIJA

567

OBO JET-CHARTER GMBH

VOKIETIJA

33138

OCA INTERNATIONAL

VOKIETIJA

2061

OMNIPOL

ČEKIJA

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

NYDERLANDAI

8236

OWENS-CORNING

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

VOKIETIJA

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTANAS

29731

Parc Aviation

AIRIJA

775

Pentastar Aviation, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

852

PARAGON RANCH

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

ŠVEICARIJA

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TURKIJA

19475

PETERS GMBH

VOKIETIJA

37609

PETROPAVLOVSK MC

RUSIJOS FEDERACIJA

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

5225

PHOENIX AIR GMBH

VOKIETIJA

3085

PICTON II LTD

BERMUDŲ SALOS

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDŲ SALOS

36251

POLLARD ACFT SALES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37040

PREISS-DAIMLER

VOKIETIJA

28157

PRESIDENTIAL AVTN

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANO RESPUBLIKA

29307

PRIVATAIR GMBH

VOKIETIJA

34553

PRIVATE JET HOLD.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

12196

PRIVATE WINGS

VOKIETIJA

3343

P&P PROMOTION

VOKIETIJA

19750

QUICK AIR JET CHARTR

VOKIETIJA

f11900

Rentair UK Ltd

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

27446

Rhema Bible Church

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

606

Robert Bosch GmbH

VOKIETIJA

37057

RADIC AVIATION

SAUDO ARABIJA

30124

RAE - REGIONAL AIR

VOKIETIJA

32083

RAY ENTERPRISES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

VOKIETIJA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURKIJA

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

VOKIETIJA

32723

RSG RENTAL SERVICES

VOKIETIJA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

VOKIETIJA

37464

RUAG SWITZERLAND

ŠVEICARIJA

36233

RUIZ, L

VOKIETIJA

38246

RUSAERO

RUSIJOS FEDERACIJA

9200

RYAN INTL AIRLINES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f12122

SAFEway, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

KORĖJOS RESPUBLIKA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEKSIKA

21734

Siberia Airlines

RUSIJOS FEDERACIJA

9354

SkyWork Airlines AG

ŠVEICARIJA

f12005

Spiral, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

29841

Spirit of Spices GmbH

VOKIETIJA

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TURKIJA

28362

Sun D’or International Airlines LTD

IZRAELIS

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

VOKIETIJA

f10788

SAP America Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

18991

SAP AG

VOKIETIJA

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

VOKIETIJA

5031

SCHWARZMUELLER

AUSTRIJA

30971

SEARAY BD100

PIETŲ AFRIKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31846

SG FINANS a. s. NORGE

ŠVEDIJA

27571

SHANGHAI AIRLINES

KINIJA

29540

SHENZHEN AIRLINES

KINIJA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TURKIJA

1034

SIRTE OIL

LIBIJA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEKSIKA

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIJA

34392

SKYBUS

KAZACHSTANAS

32816

SKYBUS AIRLINES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

2477

SKY JET

ŠVEICARIJA

37940

SKY SWALLOWS LTD.

RUSIJOS FEDERACIJA

25050

SMATSA DOO

SERBIJA

32544

SMS Aviation GmbH

VOKIETIJA

31870

SM AVIATION

VOKIETIJA

33747

SOMON AIR

TADŽIKISTANAS

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36224

SPECTRA ENERGY

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

26725

SPIRIT AIRLINES 2

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36094

SSP AVIATION

INDIJA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

KIPRAS

29368

STAR AVIATION LTD.

BERMUDŲ SALOS

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAINA

32361

STRONG AVIATION

KUVEITAS

30086

SUMMIT AIR CHARTERS

KANADA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

VOKIETIJA

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ŠVEICARIJA

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ŠVEICARIJA

2681

Thai Airways International Public Company Limited

TAILANDAS

f10445

Thomas H. Lee Partners

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

VOKIETIJA

31353

Tidnish Holdings Limited

KANADA

2758

Turkish Airlines THY

TURKIJA

8360

TACA

SALVADORAS

38118

TARONA LTD

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

35978

TATHRA INTERNATIONAL

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

32576

TB INVEST GROUP

ČEKIJA

31566

TEAM AVIATION

VOKIETIJA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AUSTRIJA

36210

TESLA AIR

ŠVEICARIJA

35936

TIGER HERCULES CORP

TAIVANAS

21908

TOKOPH D P

PIETŲ AFRIKA

37070

TREVO AVIATION LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

1389

TUIfly GmbH

VOKIETIJA

33495

TURBOJET KFT

VENGRIJA

33979

TURKUAZ AIRLINES

TURKIJA

36760

T’WAY AIR CO LTD

KORĖJOS RESPUBLIKA

32741

Ulla Popken GmbH

VOKIETIJA

8960

United Parcel Service Co

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAINA

24948

UKSATSE

UKRAINA

f10464

USAA

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

29839

USA 3000 AIRLINES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

4692

US Airways, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

26886

UTair Aviation, jsc

RUSIJOS FEDERACIJA

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDŲ SALOS

f10791

Vecellio Management Service

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

VOKIETIJA

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

RUSIJOS FEDERACIJA

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZILIJA

37759

VENTURE AVTN GROUP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

5198

VHM SCHUL & CHARTER

VOKIETIJA

31758

VIVAT TRUST LTD.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

31815

VOLARIS

MEKSIKA

2840

VOLKSWAGEN AG

VOKIETIJA

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRAZILIJA

30605

Wheels Aviation Ltd.

VOKIETIJA

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

VOKIETIJA

27514

Wirtgen BgmbH

VOKIETIJA

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA

12066

WDL AVIATION

VOKIETIJA

24113

WEBER MANAGEMENT

VOKIETIJA

1323

WEKA Flugdienst GmbH

VOKIETIJA

34391

WHS CONSULTING AG

ŠVEICARIJA

10834

WIKING HELIKOPTER

VOKIETIJA

33317

WINAIR AUSTRIA

AUSTRIJA

34169

WIZZAIR UKRAINE LLC

UKRAINA

36967

WOELBERN FLIGHT 01

VOKIETIJA

37044

WOELBERN FLIGHT 02

VOKIETIJA

2930

WORLD AIRWAYS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31769

XL Airways Germany GmbH

VOKIETIJA

32403

XRS Holdings, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36920

XR-GMBH

VOKIETIJA

5960

Zeman FTL

VOKIETIJA

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRAZILIJA

31485

328 SUPPORT SERVICES

VOKIETIJA

a11495

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: N450T

Nežinomas

a11501

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: N62914

Nežinomas

a11751

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: N77080

Nežinomas

a11508

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: N880GC

Nežinomas

a11510

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: N903G

Nežinomas

a12912

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: VPCBK

KAIMANŲ SALOS

a11558

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: XAFRD

Nežinomas


ESTIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

34613

ABELIA TRADING LTD

KIPRAS

22213

ENIMEX

ESTIJA

18219

ESTONIAN AIR

ESTIJA

38113

FL TECHNICS AB

LIETUVA

22574

MIL JAPAN

JAPONIJA

10937

MIL RUSSIA

RUSIJOS FEDERACIJA

1117

MIL SWITZERLAND

ŠVEICARIJA

36227

POLICE & BOARD EE

ESTIJA

35109

SMALL PLANET (EE)

ESTIJA

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ESTIJA

30036

ULS Airlines Cargo

TURKIJA

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABVĖ


GRAIKIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

20514

Aegean Airlines

GRAIKIJA

f12684

Avenge Inc

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37967

AEOLIAN AIRLINES

GRAIKIJA

35662

AEROJET SERVICES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31367

AEROLAND

GRAIKIJA

23232

AEROSVIT

UKRAINA

24601

AERO-KAMOV

RUSIJOS FEDERACIJA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENIJA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANO RESPUBLIKA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAINA

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAINA

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENIJA

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENIJA

37966

ASPAMIA LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34238

ASTRA AIRLINES

GRAIKIJA

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAUDO ARABIJA

26678

BARRICK GOLD EXPLOR.

KANADA

28245

BELAIR AIRLINES LTD

ŠVEICARIJA

34069

BELRESCUEAVIA

BALTARUSIJA

20501

BLUEBIRD AVIATION

KENIJA

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRAIKIJA

38646

BUSINESS AVTN ASIA

KINIJA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KINIJA

35729

CASSEL INVEST LTD

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

31895

CENTAVIA

SERBIJA

31412

COMERAVIA

VENESUELOS BOLIVARO RESPUBLIKA

36915

COMLUX EXCLUSIVE

ŠVEICARIJA

36113

CONQUISTADOR HELO

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

19644

COSTAIR LTD

GRAIKIJA

29987

CRIMEA UNIVERSAL

UKRAINA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDANAS

36466

DESINENCE LTD

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

RUSIJOS FEDERACIJA

25895

DONBASSAERO

UKRAINA

32795

DOVE AIR INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f11403

DRAGON LEASING CORP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

GRAIKIJA

37223

ENGALY LTD

AIRIJA

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITALIJA

35101

EURO AVIATION

GRAIKIJA

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRALIJA

35228

FIRST AIRWAYS

GRAIKIJA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIJA

31507

FLYING RESEARCH UU

RUSIJOS FEDERACIJA

9532

FL AVIATION NEW JERS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31722

GAINJET AVIATION

GRAIKIJA

31313

GHADAMES AIR TRANSP

LIBIJA

31659

GHALAYINI I

EGIPTAS

33178

GLOBAL AVTN

PIETŲ AFRIKA

29050

GOLIAF AIR

SAN TOMĖ IR PRINSIPĖ

38025

GRYPHON AIRLINES

KUVEITAS

f10233

GS 150–217 LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f11417

GS200 INC TRUSTEE

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

24651

GULF HELICOPTERS CO

KATARAS

f12006

Hanwha Chemical Corporation

KORĖJOS RESPUBLIKA

23443

HCAA

GRAIKIJA

34731

HELICOPTERS (NZ)

NAUJOJI ZELANDIJA

32243

HELLENIC IMPERIAL

GRAIKIJA

25221

HELOG AG

ŠVEICARIJA

36373

HERITAGE ACFT LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

36043

HERITAGE AVTN DEV.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPINAI

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKARAS, KOMORAI, REUNJONAS

26787

INTRACOM

GRAIKIJA

31881

INTRALOT

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36434

ISLANDSITE INVEST.

PIETŲ AFRIKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDO ARABIJA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZACHSTANAS

33768

JP AIR OU

ESTIJA

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIJA

33560

Kenrick Ltd.

IZRAELIS

30724

KAIZEN AVTN

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRAIKIJA

29979

LAO AIRLINES

LAOSO LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

29995

LEXATA

GRAIKIJA

32949

LIFE LINE AVIAT. (2)

GRAIKIJA

35265

LINAIR LTD.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRAIKIJA

32732

MCKINLEY CAPITAL

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONEZIJA

1099

MIL GREECE

GRAIKIJA

21948

MINAIR

CENTRINĖS AFRIKOS RESPUBLIKA

29509

MINISTRY EXTREME UK

UKRAINA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRAZILIJA

36432

NEW Tempus JETS INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34624

OLYMPIC AIR

GRAIKIJA

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRAIKIJA

24067

ORASCOM

EGIPTAS

21711

ORENBURG AIRLINES

RUSIJOS FEDERACIJA

22404

OXY USA

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTANAS

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRALIJA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

OKUPUOTOJI PALESTINOS TERITORIJA

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRAIKIJA

38843

PAN HAVACILIK VE TIC

TURKIJA

27002

PARADISE AVTN

GRAIKIJA

34445

PEBUNY LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

27649

PECOTOX AIR

MOLDOVOS RESPUBLIKA

28119

POLISH MORSKI

LENKIJA

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TURKIJA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDANIJA

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ZAMBIJA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIJA

37437

RAM AIR SERVICES LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDO ARABIJA

27798

RELIANCE COM.DEA.LTD

INDIJA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

RUSIJOS FEDERACIJA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSIJOS FEDERACIJA

37342

SAFARI LINK

KENIJA

33531

SEMEYAVIA JSC

KAZACHSTANAS, KIRGIZIJA

36327

SEVEN X AVIATION

JUODKALNIJA

32636

SHORT STOP JET CHARTER

AUSTRALIJA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

29176

SINCOM AVIA

UKRAINA

32837

SKOL AIRLINE

RUSIJOS FEDERACIJA

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRAIKIJA

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRAIKIJA

22361

SOUTHERN ACFT CONSUL

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

29441

SWIFTAIR HELLAS

GRAIKIJA

24773

SWIFT FLITE AVIATION

PIETŲ AFRIKA

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDŲ SALOS

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TURKIJA

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

RUSIJOS FEDERACIJA

31056

TAMIR AIRWAYS

IZRAELIS

31819

TRANS AVIATION

KUVEITAS

28601

TRAVCO AIR

EGIPTAS

9459

UNIVERSAL AIR LINK

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38722

VAXUCO

VIETNAMAS

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRAIKIJA

35002

VERTIR

ARMĖNIJA

37519

WCC AVIATION INC

FILIPINAI

35700

WEM LINES SA

GRAIKIJA

25058

WORLD HEALING CENTER

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35842

WORLD HEALING CENT 2

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

24805

YAMAL

RUSIJOS FEDERACIJA

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDO ARABIJA

29325

ZEN AIR LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35716

ZR AVIATION

LIBANO RESPUBLIKA

a11496

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: N517AF

Nežinomas

a11522

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: PPBIR

Nežinomas

a12908

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: VHWXC

AUSTRALIJA


ISPANIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEKSIKA

29159

Airmax, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10006

Air Products & Chemicals Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10612

Al Tameer Co. Ltd.

SAUDO ARABIJA

f10332

Astra 136 LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f11141

Averuca, C.A.

VENESUELOS BOLIVARO RESPUBLIKA OF

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIJA

36647

AEROGAL

EKVADORAS

29663

AEROLANE

EKVADORAS

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINA

26248

AEROLINEAS SOL

MEKSIKA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEKSIKA

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ČILĖ

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

38967

AEROMASTER TAXI

BRAZILIJA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ISPANIJA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEKSIKA

4648

AERO ANGELES

MEKSIKA

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGALAS

36793

AIRLEASE CORPORATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34981

AIRLIFT USA LLP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38204

AIRLINE COMLUX KZ

KAZACHSTANAS, KIRGIZIJA

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

PIETŲ AFRIKA

29323

AIR AMDER

MAURITANIJA

38846

AIR CLASS LINEAS

URUGVAJUS

24500

AIR COMET S.A.

ISPANIJA

9345

AIR EUROPA

ISPANIJA

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LIUKSEMBURGAS

22380

AIR NOSTRUM

ISPANIJA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ISPANIJA

36637

ALBA STAR S.A.

ISPANIJA

32075

ALPEMA & TOURISM

ISPANIJA

35203

AL JABER AVIATION

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

29581

AMB GROUP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

26217

AMERICAN FLYERS S.L.

ISPANIJA

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTINA

31409

AMERICAN KING AIR FE

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34891

ANDALUS LINEAS AER.

ISPANIJA

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

ISPANIJA

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRALIJA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAUDO ARABIJA

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIJA

f12734

ASPEN TRADING CORP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGERIJA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36022

ATLAS EXECUTIVE AIR

ISPANIJA

9456

AUDELI

ISPANIJA

35532

AVEX AIR TRAINING

PIETŲ AFRIKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEKSIKA

460

AVIANCA

KOLUMBIJA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ISPANIJA

33149

AVPRO INC (2)

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32450

AWAIR

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

f10074

Bank of America, NA

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f12160

Bank of Utah

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38518

Benipaula Inc

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f12165

Bradleyville, Ltd

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEKSIKA

32565

BELLON AVIATION LTD.

ŠVEICARIJA

2621

BINTER CANARIAS SA

ISPANIJA

32392

BIONIC AVIATION CC

PIETŲ AFRIKA

35545

BRASIL WARRANT

BRAZILIJA

19815

BRISTOW HELI

NIGERIJA

f11870

Caleton Holdings

KAIMANŲ SALOS

32564

Carabo Capital

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f12156

CareFusion Corporation

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTINA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRAZILIJA

f10710

Contessa Premium Foods

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f12168

Corimon CA

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10551

Covington Aviation

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

27598

CABO VERDE EXPRESS

ŽALIASIS KYŠULYS

33475

CALIMA AVIACION SL

ISPANIJA

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

ISPANIJA

35186

CAPITEQ

AUSTRALIJA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKAS

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGERIJA

29796

CETO MARKETING S.A.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

f10567

CITGO Petroleum Corporation

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36279

CLEARSKIES

AUSTRALIJA

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

PRANCŪZIJA

37198

CONF. BRASILEIRA

BRAZILIJA

36755

CONSORCIO CJPP

BRAZILIJA

31644

CONVIASA

VENESUELOS BOLIVARO RESPUBLIKA OF

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIJA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ISPANIJA

35909

COVINGTON AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36833

COYABA LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37293

CPC SA

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31491

CSIM AIR

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURITANIJA

f10136

Dayco Properties Ltd

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

26776

DEAN FOODS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37252

DELAWARE GG INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITANIJA

35756

DNEST AVIATION

MALAIZIJA

3464

DODSON AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33251

DORNIER NIGERIA

NIGERIJA

f10915

Electric Boat Corporation

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

736

EADS CASA

ISPANIJA

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

8808

EASTMAN KODAK

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35658

EAST COAST JETS INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31715

ECUATO GUINEANA (2)

PUSIAUJO GVINĖJA

6101

EDELWEISS SUISSE

ŠVEICARIJA

37813

EDIFICA 2000

ISPANIJA

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35209

EHEIM VERWALTUNGS

VOKIETIJA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRAZILIJA

35607

ELYSIAN AIRLINES

GVINĖJA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f13610

EMSI Aviation

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZILIJA

24823

EUROCONTINENTAL

ISPANIJA

38965

EUROCOPTER ESPANA SA

ISPANIJA

7968

EUROCOPTER FRANCE

PRANCŪZIJA

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38423

EXECUFLIGHT INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ISPANIJA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIJA

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ŠVEICARIJA

f12978

FATHER & SON AIR LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

18767

FIRST INTL AVTN

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35848

FLANA

PIETŲ AFRIKA

22596

FLIGHTLINE SL

ISPANIJA

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ISPANIJA

31970

FLYING FALCON

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

26564

FL AVIATION FLORIDA

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

24821

FORMACION AEROFAN SL

ISPANIJA

32961

FRAPMAG LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPONIJA

35955

FULUCA INVESTMENTS

PIETŲ AFRIKA

f10221

Ginnaire Rental Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10226

Glass Aviation, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

4402

GESTAIR

ISPANIJA

f10220

GG Aircraft LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

VOKIETIJA

30962

GOF AIR SA DE CV

MEKSIKA

28810

GOLDNER D

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28586

GO AHEAD INTERNATION

BERMUDŲ SALOS

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KINIJA

39058

GRASS GREEN II LLC

ŠVEICARIJA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

ŽALIASIS KYŠULYS

27295

HAGEL W

AUSTRIJA

32525

HARPO INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38138

HEBEI AIRLINES LTD

KINIJA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

ISPANIJA

28448

HELVETIC AIRWAYS

ŠVEICARIJA

31991

HENNIG.

PIETŲ AFRIKA

34338

HISPANIA FLYJET

ISPANIJA

f11786

HI FLITE INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ISPANIJA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31093

HONG KONG EXPRESS

Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HONKONGAS

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIJA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIJA

f11875

H&S Air, LLC.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

1475

IBERIA

ISPANIJA

38329

IBERIA EXPRESS

ISPANIJA

25406

IBERWORLD S.A.U.

ISPANIJA

25843

ICE BIRD

ŠVEICARIJA

10117

ILFC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

27097

INAER AV.ANFIBIOS

ISPANIJA

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

ISPANIJA

4470

INDUSTRIAS TITAN

ISPANIJA

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

ISPANIJA

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANO RESPUBLIKA

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32557

INTL CONCERTS

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

31816

INTL PRIVATE JET

ŠVEICARIJA

33401

INTL TRADE HOLDING

KUVEITAS

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIJA

29121

ISLAS AIRWAYS

ISPANIJA

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRAZILIJA

35962

I FLY LTD

RUSIJOS FEDERACIJA

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTINA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31247

JAIR

PIETŲ AFRIKA

38971

JAZZYA INVESTMENTS

ISPANIJA

38805

JCG AIR

MEKSIKA

f11143

JEM Investments LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36363

JEM INVESTMENTS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28372

J.W. Childs Associates

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34608

KAMA AVIATION

RUSIJOS FEDERACIJA

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSIJOS FEDERACIJA

34463

KAZ AIR JET

KAZACHSTANAS

32291

KELLY CORP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIJA

22866

KOGALYMAVIA

RUSIJOS FEDERACIJA

34665

KUNPENG AIRLINES

KINIJA

32826

Lewis Aeronautical

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32518

LAI

VENESUELOS BOLIVARO RESPUBLIKA

1689

LAN AIRLINES SA

ČILĖ

32926

LAN PERU SA

PERU

30440

LARK AVTN

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDŲ SALOS

36906

LETS FLY SL

ISPANIJA

f10606

LHF Holdings Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35540

LIBYAN CAA

LIBIJA

37675

LIDER AVIACAO

BRAZILIJA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZILIJA

34815

LIFT IRELAND LEASING

AIRIJA

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZILIJA

34783

LLC Nord Wind

RUSIJOS FEDERACIJA

32253

LTH JET LEASING

BRAZILIJA

38302

LUFTHANSA TECHNIK

VOKIETIJA

f13442

Michigan Aviation LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32725

MALI AIR EXPRESS

MALIS

26115

MEDAIR CHARTER

PIETŲ AFRIKA

26957

MENAJIAN

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38791

MENORCA LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38507

MERAJ AIR

IRANO ISLAMO RESPUBLIKA

14322

MEXICANA

MEKSIKA

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

1095

MIL SPAIN

ISPANIJA

38536

MINOAN AIR S.A.

GRAIKIJA

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGERIJA

10262

MONARCH GEN AVIATION

ŠVEICARIJA

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

ISPANIJA

f11397

M G A 546 LEASING CORP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35759

NAL ASSET Management Ltd

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

32502

NASAIR

SAUDO ARABIJA

604

NAYSA

ISPANIJA

37438

NEO TAXI AEREO LTDA

BRAZILIJA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZILIJA

f10331

NII Holdings Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31834

NITA JET

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

39070

NNP HOLDING S/A

BRAZILIJA

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRAZILIJA

1997

NOMADS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30519

NORDJET AIRLINES SL

ISPANIJA

18907

NORMAN AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32556

NYGREN U

ŠVEDIJA

f10321

N T Air, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f11388

N450JE LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32396

OBODEN IBRU

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRAZILIJA

24549

ODYSSEY AVTN

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33704

ORIONAIR S.L.

ISPANIJA

23017

Perm Airlines

RUSIJOS FEDERACIJA

33299

PALM AVIATION

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

37672

PASSARO AZUL TAXI AE

BRAZILIJA

35266

PCS Aviation Services, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f11164

PDVSA Petroleo S.A.

VENESUELOS BOLIVARO RESPUBLIKA OF

8455

PERSONAL JET FLORIDA

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBANO RESPUBLIKA

31257

PICK N PAY (2)

PIETŲ AFRIKA

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

ISPANIJA

35542

PORTSIDE INTL LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ISPANIJA

32852

PRIYAN FOUNDATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37381

PROMERCA INTNL S.L

ISPANIJA

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ISPANIJA

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

ISPANIJA

29804

PUNTO-FA

ISPANIJA

27231

QUANTUM AIR

ISPANIJA

34864

Q JETS AVIATION

KANADA

33067

RAINBOW AIR

VENESUELOS BOLIVARO RESPUBLIKA OF

35747

RAMSAY AIRCHARTER

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

f11770

REAL WORLD TOURS INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

26960

RED WINGS CJSC

RUSIJOS FEDERACIJA

32100

RING AIR

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35605

RPK CAPITAL LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34812

RPK CAPITAL MNGT

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33521

RYJET

ISPANIJA

37862

Starwood Management LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38250

SAETA SL

ISPANIJA

36517

SAICUS AIR S.L.

ISPANIJA

25502

SAL EXPRESS

SAN TOMĖ IR PRINSIPĖ

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZILIJA

29057

SANTA BARBARA (2)

VENESUELOS BOLIVARO RESPUBLIKA OF

37768

SAPETRO AVIATION LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

37164

SASEMAR

ISPANIJA

29825

SAS INSTITUTE

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32195

SATA VENEZUELA

VENESUELOS BOLIVARO RESPUBLIKA OF

37785

SDE SA

BELGIJA

36925

SEA SA

ARGENTINA

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

GABONAS

30170

SERAIR TRANSWORLD

ISPANIJA

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRAZILIJA

30674

SEV AEREO POLICIA

ISPANIJA

36232

SIENNA CORP SERVICES

ŠVEICARIJA

34785

SIERRA NEVADA CORP.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35494

SKYPLAN FZC

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

35092

SKYWAY LTD.

GRUZIJA

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRALIJA

32416

SKY HELICOPTEROS SA

ISPANIJA

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIJA

19182

SOTAN

BRAZILIJA

36602

SOUTH AVIATION INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPINAI

4298

SPANAIR S A

ISPANIJA

28727

SPENAERO

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDŲ SALOS

1485

STOCKWOOD V

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSIJOS FEDERACIJA

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34009

SUNRIDER CORPORATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ISPANIJA

11309

SWIFTAIR ESPANA

ISPANIJA

2638

SWISS AIR AMBULANCE

ŠVEICARIJA

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDŲ SALOS

f11131

Transportes Aereos Tauro, S.A. de C.V.

MEKSIKA

31288

TAG AVTN ESPANA

ISPANIJA

34933

TAILWIND AIRLINES

TURKIJA

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRAZILIJA

22992

TATARSTAN AIRLINES

RUSIJOS FEDERACIJA

31963

TAXI FLY GROUP SA

ISPANIJA

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37642

TERMO NORTE ENERGIA

BRAZILIJA

35745

TIANJIN AIRLINES

KINIJA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34198

TITAN AVAITION

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

ISPANIJA

35159

TRAMAS TEXTILES SA

VENESUELOS BOLIVARO RESPUBLIKA OF

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSIJOS FEDERACIJA

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRAZILIJA

34330

TRANSPAIS AEREO

MEKSIKA

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28247

TRANS AER BOLIVIANA

BOLIVIJOS DAUGIATAUTĖ VALSTYBĖ

38544

TRIM AIR CHARTER

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36812

TRINIDAIR UK LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGALAS

34271

UAML AIR CHARTER

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

24765

UNICASA IND. MOVEIS

BRAZILIJA

38903

UNIQUE JET AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36046

USN AVIATION LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGERIJA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

ŠVEICARIJA

35913

VESEY AIR LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

29086

VIM AIRLINES

RUSIJOS FEDERACIJA

35330

VIRCOP JETS S.L.

ISPANIJA

27339

VIRGIN BLUE

AUSTRALIJA

38266

VOLOTEA S.L.

ISPANIJA

30190

VUELING AIRLINES

ISPANIJA

f10475

Westair Corporation

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36955

WINGS JET LTD

MAROKAS

36586

WIN WIN SERVICES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35259

WORLD WIDE AC FERRY

KANADA

34390

WTORRE S.A.

BRAZILIJA

35374

XTO ENERGY INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

24793

ZOREX S.A.

ISPANIJA

24007

224TH FLIGHT UNIT

RUSIJOS FEDERACIJA

26560

245 PILOT SERVICES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

a11479

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: N142HC

Nežinomas

a11488

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: N371FP

Nežinomas

a11490

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: N410M

Nežinomas

a11517

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: N9895

Nežinomas

a11523

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: PPBST

Nežinomas

a12897

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: PRFOR

KORĖJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

a11528

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: PRGPA

Nežinomas

a12901

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: PRPSR

KORĖJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

a12902

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: PRPST

KORĖJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

a11529

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: PRPTR

Nežinomas

a11531

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: VHXCJ

Nežinomas

a12909

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: VPBHS

BERMUDŲ SALOS

a11552

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: VTSTV

Nežinomas

a11553

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: XAATL

Nežinomas

a11556

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: XABLZ

Nežinomas

a12919

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: XACMM

MEKSIKA

a11557

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: XACXW

Nežinomas

a12920

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: XAEAJ

MEKSIKA

a12921

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: XAFEM

MEKSIKA

a11559

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: XAGMD

Nežinomas

a12922

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: XAGMO

MEKSIKA

a11563

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: XASKY

Nežinomas

a12925

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB: XATEI

MEKSIKA


PRANCŪZIJA

CMMT atpažinties Nr.

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Orlaivių naudotojo valstybė

f10002

Act Two, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10003

Aerolineas Centrales S.A. de C.V.

MEKSIKA

32610

Aerorio Taxi Aereo

BRAZILIJA

30304

Air Caraibes

PRANCŪZIJA

10054

Air Corsica

PRANCŪZIJA

f12199

Air Fleet Operations Limited

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

36155

Alatheer Aviation

SAUDO ARABIJA

36010

Alpha JET (Alabama)

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10726

Arcadia Aviation LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10038

Au Revoir Air

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRAZILIJA

f10060

Aviation 604 AG

ŠVEICARIJA

28417

AAK COMPANY

BERMUDŲ SALOS

38065

AAR CORP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31724

AAS EUROPE

PRANCŪZIJA

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEKSIKA

28588

ABDULLAH SAID B.

ŠVEICARIJA

36488

ABSOLUTE AVIATION

PIETŲ AFRIKA

4306

ACCOR SA

PRANCŪZIJA

31934

ACFT MGMT & TRADING

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

31617

ACFT SARL 2

LIUKSEMBURGAS

35097

ACTIFLY

PRANCŪZIJA

f11808

ADAMS OFFICE LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30027

ADAM AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

27910

ADVANCED TRAINING SY

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31600

AELIS AIR SERVICES

PRANCŪZIJA

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

VOKIETIJA

25901

AEROMAR AIRLINES

MEKSIKA

33014

AERONEXUS CORP. LTD

PIETŲ AFRIKA

5461

AEROSTOCK

PRANCŪZIJA

30943

AERO CAPITAL SAS

PRANCŪZIJA

32371

AERO JET CORPORATE

PRANCŪZIJA

31785

AERO SAINT EXUPERY

PRANCŪZIJA

22257

AERO SERVICES LF

PRANCŪZIJA

28041

AERO SVC CORPORATE

PRANCŪZIJA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

PRANCŪZIJA

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIJA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBIJA

36823

AGCORP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

1769

AIGLE AZUR

PRANCŪZIJA

2496

AIRBUS OPER. SAS

PRANCŪZIJA

308

AIRBUS SAS

PRANCŪZIJA

24094

AIRBUS TRANSPORT

PRANCŪZIJA

4790

AIRBY

PRANCŪZIJA

38148

AIRBY

PRANCŪZIJA

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGIJA

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LIUKSEMBURGAS

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANO RESPUBLIKA

31015

AIREDALE ENTERPRISE

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

18045

AIRFLEET CREDIT

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

18982

AIRFLITE

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

26897

AIRLINAIR

PRANCŪZIJA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABONAS

186

AIR ALGERIE

ALŽYRAS

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKAS

28684

AIR ASIA

MALAIZIJA

29420

AIR AUSTRAL 2

PRANCŪZIJA

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSVANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASAS

29815

AIR CAIRO

EGIPTAS

33288

AIR CORPORATE FRANCE

PRANCŪZIJA

38966

AIR COTE D’IVOIRE

DRAMBLIO KAULO KRANTAS

30879

AIR DECCAN

INDIJA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZACHSTANAS

227

AIR FRANCE

PRANCŪZIJA

231

AIR GEFCO

PRANCŪZIJA

f877

AIR GUYANE

PRANCŪZIJA

35198

AIR GUYANE 2

PRANCŪZIJA

32175

AIR Horizon (TOGO)

TOGAS

30281

AIR IVOIRE (2)

DRAMBLIO KAULO KRANTAS

31977

AIR KING JET

ŠVEICARIJA

32016

AIR LEASING

KAMERŪNAS

252

AIR MADAGASCAR

PRANCŪZIJA

261

AIR MAURITIUS

MAURICIJUS

24636

AIR MEDITERRANEE

PRANCŪZIJA

12060

AIR ND

PRANCŪZIJA

24430

AIR PRINT

LIUKSEMBURGAS

31913

AIR SARINA

ŠVEICARIJA

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGALAS

5636

AIR SEYCHELLES

SEIŠELIAI

26152

AIR SRPSKA

BOSNIJA IR HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDŲ SALOS

25943

AIR TAHITI NUI

PRANCŪZIJA

31078

AIR TURQUOISE SAS

PRANCŪZIJA

12593

AIR VENDEE INVEST

PRANCŪZIJA

34296

AIR WING LTD

BELIZAS

32481

AIR 26

ANGOLA

36825

AKDN LOGISTIQUE

PRANCŪZIJA

f10019

ALA Services, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

21699

ALCATEL USA

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIJA

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RUSIJOS FEDERACIJA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPONIJA

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

Nežinomas

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPINAI

32601

ALPHA CHARLIE

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONAKAS

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SAUDO ARABIJA

37317

ALPIN SKYJETS LTD

ŠVEICARIJA

26287

ALTONA

ŠVEICARIJA

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35920

ALWAFEER AIR

SAUDO ARABIJA

8231

AL ANWAE TRADING

SAUDO ARABIJA

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDO ARABIJA

24197

AL NASSR LTD

ŠVEICARIJA

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SAUDO ARABIJA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDO ARABIJA

38876

AMAC AEROSPACE SG

ŠVEICARIJA

f836

AMERICAN EAGLE

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34234

AMERICAN ELECTRIC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

8928

AMERICAN HOME PROD

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

25806

AMERIDAIR

PRANCŪZIJA

35837

AMER GROUP

EGIPTAS

f12696

AML LEASING LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32857

ANCFCC

MAROKAS

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

KIPRAS

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRAZILIJA

30530

AOSKY CORPORATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10036

APiGroup, Inc

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

984

APACHE AVIATION

PRANCŪZIJA

6188

APEX OIL

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34185

AQUARIUS AVIATION

KAIMANŲ SALOS

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRAZILIJA

37878

ARG LTDA

BRAZILIJA

406

ARKIA ISRAEL AL

IZRAELIS

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ARMĖNIJA

20337

ARTEMIS SA

PRANCŪZIJA

38575

ART AVIATION FLUGBET

AUSTRIJA

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGALAS

8624

ASHMAWI AVIATION

ISPANIJA

38110

ASYAD HOLDING CO.

SAUDO ARABIJA

22135

ATLANTA JET

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30506

ATLAS BLUE

MAROKAS

36380

AVANGARD AVTN LTD

RUSIJOS FEDERACIJA

17951

AVDEF

PRANCŪZIJA

34589

AVEL BRAO

PRANCŪZIJA

29467

AVIALAIR

PRANCŪZIJA

35748

AVIAMARKET LIMITED

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

29399

AVIATION CAPITAL GRP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

26160

AVIATION CMP

KANADA

38193

AVIATION HORIZONS

SAUDO ARABIJA

34340

AVIATION INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38085

AVIATION LINK

SAUDO ARABIJA

33992

AVIATION PARTNERS 2

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33748

AVIATION STARLINK(2)

KANADA

38198

AVIATRAX

LIUKSEMBURGAS

33558

AVIA TREASURY GMBH

AUSTRIJA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABVĖ

34211

AVIJET UK LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

36345

AVIONAC FRANCE

PRANCŪZIJA

f1026

AVIOR

Nežinomas

23721

AVIREX

GABONAS

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRALIJA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBIJA

27710

AXIS AIRWAYS

PRANCŪZIJA

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRAZILIJA

f10079

Beach Capital Management

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10082

BelAir Aviation LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f11004

Billion Mark Ltd.

YPATINGASIS ADMINISTRACINIS KINIJOS REGIONAS HONKONGAS

f10878

Blue Vista, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10647

Bolloré SA

Nežinomas

f10834

Boulder Aviation Management

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f13608

Business JET Access

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37896

BAM AVIATION LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZILIJA

12083

BANGKOK AIRWAYS

TAILANDAS

23830

BB AVIATION INC.

ŠVEICARIJA

37668

BEIJING AIRLINES CO

KINIJA

37358

BEIJING CAPITAL

KINIJA

35267

BELL FINANCIAL CORP

VENESUELOS BOLIVARO RESPUBLIKA OF

7723

BELL TEXTRON

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28608

BERGAIR

ŠVEICARIJA

27140

BERKUT AIR

KAZACHSTANAS

36116

BEST AERO HANDLING

RUSIJOS FEDERACIJA

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADEŠAS

35950

BF JET AIR

GANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADEŠAS

26292

BIZAIR LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

25627

BLUE HERON AVIATION

ŠVEICARIJA

36583

BLUE Horizon INV.

KAIMANŲ SALOS

28677

BLUE LINE

PRANCŪZIJA

36706

BLUE LINE 2

PRANCŪZIJA

33691

BONEL MARKETING S.A.

ŠVEICARIJA

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIJA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

PRANCŪZIJA

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNIJA IR HERCEGOVINA

35724

BRASIF SA

BRAZILIJA

34825

BRASSBOX

UKRAINA

34276

BRASS BOX LTD

KIPRAS

21446

BREITLING

ŠVEICARIJA

38488

BRISTOW AUSTRALIA

AUSTRALIJA

637

BRITAIR

PRANCŪZIJA

8153

BRUME

PRANCŪZIJA

32896

BUMI RESOURCES

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

36301

BUQUEBUS

ARGENTINA

32260

BUREAU POLICE AERO.

PRANCŪZIJA

35325

BURGAN K

KUVEITAS

31315

BURMESTER OVERSEAS

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIJA

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGAS

37493

BUSINESS JET TRAVEL

UKRAINA

34152

BUSI JET INTL.

ŠVEICARIJA

f10061

B H Aviation Ltd

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34289

B2 FLIGHT LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f13111

Cedel International Investments, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31812

Cephalon

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10556

Challenger Management LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f13215

Cobalt Resources, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

37106

CAOA MONTADORA

BRAZILIJA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ŠVEICARIJA

9122

CARTIER EUROPE

NYDERLANDAI

34144

CASAM SARL

PRANCŪZIJA

37372

CELINA AVIATION LTD

ŠVEICARIJA

f12811

CENTER AIR LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36944

CERTECO ENGINEERING

AUSTRIJA

26842

CFPR

PRANCŪZIJA

35242

CFS AIR LLC (N228KT)

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

20711

CGTM

PRANCŪZIJA

37115

CHAD GOVERNMENT

ČADAS

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

KINIJA

12141

CHINA EASTERN

KINIJA

31087

CHURCHILL AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31221

CHURCHILL FINANCE

PRANCŪZIJA

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

TAIVANAS

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38305

CLUB PREMIER LTD

ŠVEICARIJA

35400

CLUB 17 S.A.

RUSIJOS FEDERACIJA

799

COCA COLA

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35668

COLT INTL EUROPE

ŠVEICARIJA

36701

COMFORT JET AVT

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

4796

COMILOG

GABONAS

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français

Nežinomas

38652

COMORES AVIATION

MADAGASKARAS, KOMORAI, REUNJONAS

28584

COMPANY TAWIQ

ŠVEICARIJA

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

8338

COPLEY NEWSPAPERS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

6369

CORSAIR FRANCE

PRANCŪZIJA

12219

COX ENTERPRISES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35062

CPI AVIATION LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31073

CP MANAGEMENT

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38602

CREDIT SUISSE

ŠVEICARIJA

3513

CROWN EQUIPMENT

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

862

CUBANA

KUBA

f12751

C & S AVIATION LTD

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38938

C.A.GROUP LTD

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

5988

C.T.T.A.

MAROKAS

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

27183

Dartswift Aviation, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

1139

Dassault falcon jet

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

BRAZILIJA

7028

Dow Chemical Company, the

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

27974

DAALLO AIRLINES 2

DŽIBUTIS

33242

DALCAM LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31467

DALIA AIRLINES

LIUKSEMBURGAS

3932

DALLAH ALBARAKA

SAUDO ARABIJA

32855

DANA EXECUTIVE JETS

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

34168

DARTE HOLDINGS

RUSIJOS FEDERACIJA

18972

DASSAULT AVIATION

PRANCŪZIJA

1058

DASSAULT FALCON SERV

PRANCŪZIJA

37864

DDA AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32809

DEAN PHILLIPS INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

11638

DECAUX

PRANCŪZIJA

35752

DECCAN CARGO

TAILANDAS

35353

DELMUN AVIATION SVCS

BAHREINAS

31582

DE ROUBIN JEAN

PRANCŪZIJA

27665

DIAMAIR

ŠVEICARIJA

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

35356

DISTANT Horizon

IZRAELIS

22389

DOUANES FRANCAISES

PRANCŪZIJA

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

VOKIETIJA

24571

DSWA

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30876

DUBROVNIK AIRLINES

KROATIJA

31133

DUNMORE HOMES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31577

D & D AVIATION

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

f10175

Emax Oil Company

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35820

EAGLES AVTN MGNT

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

35705

EAGLE AVIATION EUROP

PRANCŪZIJA

9703

EARTH STAR

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34303

EASTINDO

INDONEZIJA

31743

EAST STAR AIRLINES

KINIJA

2850

EASYJET SWITZERLAND

ŠVEICARIJA

32591

EBONY SHINE

KAIMANŲ SALOS

29279

ECUATORIAL CARGO

PUSIAUJO GVINĖJA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGIPTAS

f12482

EIGER JET Ltd

BERMUDŲ SALOS

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

RUSIJOS FEDERACIJA

23028

ELI’S BREAD

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

1013

EMERSON ELECTRIC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

22291

ENAC France

PRANCŪZIJA

37188

ENEX AVIATION LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

36295

ENHANCE AERO

PRANCŪZIJA

38636

ENHANCE AERO GROUPE

PRANCŪZIJA

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGAS

34778

EQUAJET

KONGAS

32084

EQUATORIAL GUINEA

PUSIAUJO GVINĖJA

30005

EURL JC DARMON

PRANCŪZIJA

34741

EUROPEAN FLIGHT

ŠVEDIJA

27518

EUROPE AIRPOST

PRANCŪZIJA

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

35725

EURO JET INTL LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

f10181

EWA Holdings LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28587

EXECUTIVE JET A/C

KAIMANŲ SALOS

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

VOKIETIJA

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

DANIJA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGIPTAS

32827

EXEC JET SOLUTIONS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31131

EXPRESS CAMEL

SAUDO ARABIJA

f12240

Falconwing Limited Bvi

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

f10194

Fjet Management, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10203

Fletcher Jones Management Group

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

25553

FALCON AIR EXPRESS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAUDO ARABIJA

31310

FARNER AIRWINGS

ŠVEICARIJA

39047

FASTJET TANZANIA

TANZANIJOS JUNGTINĖ RESPUBLIKA

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ŠVEICARIJA

15911

FC AVIATION

PRANCŪZIJA

1147

FEDERAL EXPRESS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f12735

FG AVIATION LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10191

FHC Flight Services LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28540

FIA (PARIS)

PRANCŪZIJA

34669

FIREFLY

MALAIZIJA

32846

FIRST COMMERCIAL

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38268

FIRST MANDARIN B.A

KINIJA

38238

FIRST RESERVE CORP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10762

FJ20–166, dba Peregrine JET, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31665

FLEET INT AVTN & FIN

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

ŠVEICARIJA

21504

FLICAPE PTY LTD

PIETŲ AFRIKA

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LIUKSEMBURGAS

8542

FLIGHT LEVELS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30136

FLYBABOO

ŠVEICARIJA

30343

FLYING BIRD

PRANCŪZIJA

29223

FLYING FINN OY

SUOMIJA

31775

FLYING M

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33632

FLYMEX

MEKSIKA

30372

FLY AIR SA

PRANCŪZIJA

34874

FLY AVIATION SVCS

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

28511

FLY EXEC

LIBANO RESPUBLIKA

33626

FLY 18

ŠVEICARIJA

31116

FOCUS AIR USA

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32322

FORTUNE AIR

PIETŲ AFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f11353

FRC HOLDING INC V

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10651

FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.

Nežinomas

35426

FTC CONSULTING AG

ŠVEICARIJA

2804

FUTURA TRADING

PRANCŪZIJA

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

35173

F & L AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10223

Glacial Energy

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f12244

Golden Medal Limited Bvi

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

32621

GABON AIRLINES

GABONAS

36117

GAETAIR SARL

ŠVEICARIJA

38839

GAFTREN INVESTMENTS

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

31746

GALAXY AIRLINES

JAPONIJA

36801

GAMA AVIATION FZE

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

32749

GEASA

PUSIAUJO GVINĖJA

36630

GEM AVIATION AVV

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

17928

GENEL HAVACILIK

TURKIJA

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GRUZIJA

35885

GEORGIAN STAR

GRUZIJA

9002

GIE ATR

PRANCŪZIJA

32233

GIE-ODER

PRANCŪZIJA

22850

GIORI ROBERTO

MONAKAS

31182

GIOSTYLE LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38481

GIS AVIATION A.V.V.

KIPRAS

37097

GIV-SP AIR SERVICE

RUSIJOS FEDERACIJA

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRALIJA

f12170

GOLD EAGLE LTD

BERMUDŲ SALOS

32508

GOUGH AVIATION

PIETŲ AFRIKA

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

JUODKALNIJA

36865

GO AIRLINES (INDIA)

INDIJA

f11352

GREAT BUY INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

BRAZILIJA

f11448

GYPSY BABY LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38975

GYRO AIR LTD

NIGERIJA

f11426

G & L AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10794

Hagadone Aviation LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

5362

Halliburton

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f1434

Horta, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31947

HAGONDALE LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

31731

HALCYONAIR

ŽALIASIS KYŠULYS

37326

HASHIM BIN SAID

SAUDO ARABIJA

33959

HASSANCO S.A.

ŠVEICARIJA

35878

HATTA INVESTMENTS

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

10105

HAWKER PACIFIC PTE

SINGAPŪRAS

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGAS

37847

HEDA AIRLINES LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

37863

HELICONIA LS

PRANCŪZIJA

36756

HELICONIA PALMAIR

MAROKAS

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36374

HERMES EXECUTIVE

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

37523

HIGH PERFORMANCE 100

ŠVEICARIJA

21365

HILL-ROM

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38899

HOLLYFRONTIER CORP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

AUSTRALIJA

f10659

HSBC

Nežinomas

37195

HS Air Finance

BRAZILIJA

38904

HS AIR FINANCE LLC

BRAZILIJA

f11464

HYPERION AIR INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10263

Ithaca LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

24848

ICEC TOUR SPOL

ČEKIJA

37906

ID AIR

PRANCŪZIJA

21442

IGN INST GEO NAT LF

PRANCŪZIJA

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAINA

36740

IMD AIRWAYS

ISPANIJA

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

INDIJA

31965

INDIGO (VI)

INDIJA

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

ŠVEICARIJA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KOLUMBIJA

33559

INDYCAR AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34222

INLOGS INTERNATIONAL

NENUSTATYTA

23792

INTERCON USA

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31081

INTERFACE OPS LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32801

INTERJET ABC

MEKSIKA

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

37561

INTL GAMING TECH

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37780

INVERSIONES DAVANIC

KOLUMBIJA

32524

INVESTAVIA

KAZACHSTANAS

f11248

IP Aviation L.P.

KANADA

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33890

ISLENA INVERSIONES

HONDŪRAS

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

IZRAELIS

30038

IXAIR

PRANCŪZIJA

f10277

Jereissati Participacoes S/A

BRAZILIJA

f13613

JET Select LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28006

JAPAT

ŠVEICARIJA

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUVEITAS

32986

JBS CONSULTING LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31772

JCAS

ŠVEICARIJA

26998

JDP FRANCE

PRANCŪZIJA

36413

JEREISSATI CENTROS

BRAZILIJA

38453

JETALLIANCE SOUTH

AUSTRIJA

38847

JETSTAR JAPAN

JAPONIJA

31137

JETS RENT AVTN

PRANCŪZIJA

30713

JET AVIATION BASEL

ŠVEICARIJA

30385

JET AVIATION FZCO

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

26911

JET BLUE AIRWAYS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37719

JET CONNECTIONS

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

32217

JET CRUISING

LIUKSEMBURGAS

34614

JET DIRECT AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33015

JET MANAGEMENT SA

ŠVEICARIJA

33769

JET ONE JSC

KAZACHSTANAS

32848

JET PREMIER ONE

ŠVEICARIJA

38174

JET XPRESS

DRAMBLIO KAULO KRANTAS

26479

JET 2000

RUSIJOS FEDERACIJA

31581

JET4YOU

MAROKAS

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f12712

JOUST CAPITAL III LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

29395

JR EXECUTIVE

LIBANO RESPUBLIKA

f12041

Key Aviation LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

6510

KALAIR LTD.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34887

KALDERON LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNISAS

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNISAS

38123

KAS CORPORATION LTD.

LIBANO RESPUBLIKA

30709

KAZAVIA

KAZACHSTANAS

29190

KBBD

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32381

KB HOME

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

7129

KINGDOM HOLDING CO

SAUDO ARABIJA

34843

KOSTAR AIRLINES

KORĖJOS RESPUBLIKA

35727

KREDEL INTERNATIONAL

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

9858

KROLL G

ŠVEICARIJA

f10290

KW Flight, LLC/Central Missouri Aviation, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10875

Layla JET

BERMUDŲ SALOS

f13333

Ligon Air LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10304

Luciano Antonio Zogbi

BRAZILIJA

1971

LABORATOIRE ASL

PRANCŪZIJA

30455

LAS VEGAS JET

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33111

LAYAN INTL.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

37923

LA AVIATION

ŠVEICARIJA

30595

LEACH CAPITAL

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

2816

LEGENDAIR LTD.

ŠVEICARIJA

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIBIJA

26342

LIGNES AER. CONGO.

KONGAS

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

KOLUMBIJA

1752

LOCKHEED MARTIN (GA)

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

25272

LOTUS AIR

EGIPTAS

33450

LOV’AIR AVIATION

PRANCŪZIJA

24211

LOWA LTD

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28079

LOYD’S BUSINESS JETS

LENKIJA

f10303

LR Enterprises Management LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37092

LUIS FUENMAYOR

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ŠVEICARIJA

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LIUKSEMBURGAS

7764

LVMH SERVICES

PRANCŪZIJA

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

19696

LYRECO

PRANCŪZIJA

f11360

LYS LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10306

Macbens Patrimonial Ltda

BRAZILIJA

f13614

Mark Anthony Group Inc

KANADA

f10420

Marmalade Skies LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30280

Marsico Aviation, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f12655

Mass JET Lease

FILIPINAI

f10313

Mendota Aircraft Management

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28010

Mondoil

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34423

MACAU JET INTL

YPATINGASIS ADMINISTRACINIS KINIJOS REGIONAS MAKAO

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDŲ SALOS

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

29993

MAG AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34992

MAINSAIL TRADING 93

PIETŲ AFRIKA

32078

MALIBU CONSULTING

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34975

MALU AVIATION

KONGAS

34019

MANO RIVER

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37003

MARITIME INVESTMENT

MONAKAS

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

BERMUDŲ SALOS

36263

MAROC TELECOM

MAROKAS

1831

MARTIN BAKER

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

32707

MASC AIR LTD

KAIMANŲ SALOS

27014

MASTERJET SWITZ.

ŠVEICARIJA

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALAIZIJA

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITANIJA

37893

MAURITANIE AIRLINES

MAURITANIJA

27863

MAYES & ASSOCIATES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f12986

MB AVIATION LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31545

MDA SAS

PRANCŪZIJA

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANO RESPUBLIKA

38759

MEGA GLOBAL AIR

MALDYVAI

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

21443

METEO-FRANCE

PRANCŪZIJA

31140

ME LEASING

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10316

MFP Services LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28986

MHS AVIATION SDN BHD

MALAIZIJA

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36859

MIDAS AIR

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANO RESPUBLIKA

24019

MID EAST JET

SAUDO ARABIJA

34821

MILLETREIZE

PRANCŪZIJA

26724

MILLION AIR SALT LAK

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

617

MIL BRAZIL

BRAZILIJA

702

MIL CANADA

KANADA

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

EKVADORAS

1098

MIL FRANCE

PRANCŪZIJA

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

SLOVĖNIJA

36033

MISH AVIATION SVCS

GANA

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

38259

MOHAMED BEKKALI

MAROKAS

35060

MOISEEV ALEX

MONAKAS

38782

MONTEBELLO LTDA

BRAZILIJA

32755

MONTROSE GLOBAL

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

35455

MONT BLANC AVIATION

BERMUDŲ SALOS

7058

MORRIS COMMUNICATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34441

MOSCOW HELICOPTER

RUSIJOS FEDERACIJA

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33834

M. SQUARE AVIATION

BERMUDŲ SALOS

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

BRAZILIJA

32959

Nofa Aviation

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

34415

Nomad Aviation

ŠVEICARIJA

f1000

NAM AIRLINES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31025

NATASHA ESTABLISMENT

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAUDO ARABIJA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGIPTAS

34727

NATIONAL CITY COMM

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f11468

NAVAIR LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38371

NAVINTAIR INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31097

NEBULA LTD.

BERMUDŲ SALOS

38228

NEGRI IMMOBILIARE

ITALIJA

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32424

NEW AXIS AIRWAYS

PRANCŪZIJA

34651

NEW CAIRO REAL EST

EGIPTAS

35373

NEXT GENERATION VENT

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

SAUDO ARABIJA

20855

NIGERIAN POLICE

NIGERIJA

35941

NILE AIR

EGIPTAS

31199

NISSAN NTH AMERICA

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32963

NORDEX AIR

RUSIJOS FEDERACIJA

38103

NORTH STAR AVTN LTD

ŠVEICARIJA

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNISAS

33212

NPM MANAGEMENT

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

22190

NWT AIRCRAFT

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36629

NW NORDWEST

ŠVEICARIJA

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDŲ SALOS

31770

N304RJ

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32270

N349BA

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32370

N72RK

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

29465

Oakmont Holdings, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10340

Oakwood Books, Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31395

Outpost International, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32859

Ovlas sa

NIGERIJA

30908

OCANA ASSETS LTD

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38509

ODYSSEE JET SA

LIUKSEMBURGAS

12316

OFTC.Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28984

OLDBURY HOLDINGS

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

35132

OMEGA VII

PRANCŪZIJA

34603

OMYA INTERNATIONAL

ŠVEICARIJA

36166

ONEXP

DANIJA

30957

ONE THIRTY NINE

LIUKSEMBURGAS

32311

OPENSKIES

PRANCŪZIJA

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPŪRAS

36943

ORION AIR GROUP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

28050

OUTFITTER AVIATION

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

4139

OYONNAIR

PRANCŪZIJA

31264

O AIR

PRANCŪZIJA

f10350

Pacific Coast Feather Company

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30188

Pacific Connection Inc.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36039

Paradox Security Sys

KANADA

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

31595

Premier Aviation

RUSIJOS FEDERACIJA

28189

Proair charter

VOKIETIJA

25856

PACE CARGO ENTERRP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31966

PALMAIR AVIATION

MAROKAS

38406

PARADOX BIRDS

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

26289

PARAFFIN AIR

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

12312

PARTNERSHIP 35 55

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36994

PEABODY ENERGY

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38284

PEACH AVIATION

JAPONIJA

37747

PEREGRINE JET

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35524

PETRO AIR

LIBIJA

34403

PHEEBE LIMITED

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

33969

PHENOMAIR

PRANCŪZIJA

29691

PINNACLE AIR GROUP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32252

PLANET AVIATION UU

RUSIJOS FEDERACIJA

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

2176

PPG INDUSTRIES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38693

PREMIAIR (WI) 2

INDONEZIJA

32060

PREMIER AIR

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

36197

PRESTIGE JET JORDAN

JORDANIJA

35261

PRESTOIL SAS

PRANCŪZIJA

32374

PRINCELY JETS LTD.

PAKISTANAS

35401

PRINCESS AVIATION DT

TUNISAS

24429

PRIVATAIR SA

ŠVEICARIJA

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

LIUKSEMBURGAS

32346

PROFRED PARTNERS LLP

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

36931

PSD

PRANCŪZIJA

f11206

PVM Management LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATARAS

38078

QUEST TRADING, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35828

Related Companies

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10385

Rex Realty Co

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10387

Rio Bonito Comunicacao Ltda

BRAZILIJA

f10391

Roux Investment Mngt Co

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

1427

RAININ AIR

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38278

RAJSHAHI AIR LTD

BANGLADEŠAS

36817

RCR JETS AG

ŠVEICARIJA

f11026

RD HUBBARD ENTERPRISES INC.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

ŠVEICARIJA

37695

REAL FLY SARL

MAROKAS

31655

REATEX INVEST

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

28265

REGIONAL CAE

PRANCŪZIJA

2232

REGOURD AVIATION

PRANCŪZIJA

30061

REIMS AVIATION IND

PRANCŪZIJA

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDŲ SALOS

34680

RJH ADVISORY

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31630

RJM AVIATION

ČADAS

f10973

RJ CORMAN Aviation Services LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32627

RNW ENTERPRISES, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31978

ROMEO MIKE AVTN

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

30374

RONSO SA DE CV

MEKSIKA

31808

ROTOR TRADE 2

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

31026

ROUST TRADING

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

36887

ROUTE 450 INVESTMENT

BRAZILIJA

27737

ROXBURY TECHNOLOGIES

ŠVEICARIJA

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKAS

37548

RSR-614RD

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35879

RUBICON AVIATION

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

f12601

Sapphire International Group, Inc

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37718

Sfera JET LLC

RUSIJOS FEDERACIJA

38579

Sino JET Management Limited

KINIJA

f10403

Skye Gryphon, LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f12484

Sonic Financial

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f10419

Stephens Investment Holdings LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

f11008

Success Master Ltd.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MERGELIŲ SALOS

5967

Synthes USA Sales LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

33152

SAAD AIR LTD

BAHREINAS

22756

SABRINA FISHERIES

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38042

SABY FINANCE

RUSIJOS FEDERACIJA

27640

SAESA

ISPANIJA

37497

SAFEGUARD SOLUTIONS

ARUBA

f11791

SAF FLIGHT LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

34967

SAINTEX AERO SARL

PRANCŪZIJA

25946

SALEM AVIATION

SAUDO ARABIJA

5373

SATENA

KOLUMBIJA

36114

SAUCAR LIMITED

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

5432

SAUDI OGER

SAUDO ARABIJA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

PRANCŪZIJA

31959

SBM GROUP

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32560

SCD BV

NYDERLANDAI

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERŪNAS

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

22328

SECURITE CIVILE LF

PRANCŪZIJA

36018

SEGERIS CAPITAL LTD

BRAZILIJA

1249

SELIA

PRANCŪZIJA

27881

SERLUX

LIUKSEMBURGAS

33112

SEVENTH SENSE STAR

BERMUDŲ SALOS

35652

SFD RUSSIA

RUSIJOS FEDERACIJA

f12875

SHADOWFAX LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

24337

SHAR INK

RUSIJOS FEDERACIJA

f12810

SHORENSTEIN PROPERTIES LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

38829

SIAM LAND FLYING LTD

TAILANDAS

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

KINIJA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDŲ SALOS

34418

SIGMA AVIATION

AIRIJA

f12744

SILVER LAKE AVIATION LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32728

SILVER VENTURES INC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

2466

SIRIUS

ŠVEICARIJA

32892

SIRTE OIL COMPANY

LIBIJA

24200

SIT-SET AG

ŠVEICARIJA

35424

SJ MANAGEMENT LLC

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

37810

SKYFIRST

PRANCŪZIJA

37558

SKYLUX SA

ŠVEICARIJA

38576

SKYSCRAPER LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

30105

SKYTRADERS PTY

AUSTRALIJA

34050

SKYWAY LTD

RUSIJOS FEDERACIJA

19462

SKYWORK AIRLINES

ŠVEICARIJA

38247

SKY LINER AVIATION

ŠVEICARIJA

27746

SK TRAVEL

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

35371

SL Management

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

32149

SMART AVIATION

PRANCŪZIJA

32805

SMART AVIATION HE

EGIPTAS

f13550

SME Equipment Leasing

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

29738

SNC BOETOS

PRANCŪZIJA

30770

SNC CAVOK

PRANCŪZIJA

37669