ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 353

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 13d.


Turinys

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

Komisija

 

*

2002 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas dėl APEB susitarimo 65 straipsnio nurodymų vykdymo. Įpareigojamos yra akcinės bendrovės Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A., Leali S.p.A., likviduojamos Acciaierie ir Ferriere Leali Luigi S.p.A., Lucchini S.p.A., Siderpotenza S.p.A., Riva Acciaio S.p.A, Valsabbia Investimenti S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A. ir įmonių asociacija Federacciai, Italijos juodosios metalurgijos įmonių sąjunga. (byla C.37.956. Gelžbetonio armatūra) (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 5807)

1

 

*

2004 m. gegužės 26 d. Komisijos sprendimas dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį prieš The Topps Company Inc, Topps Europe Limited, Topps International Limited, Topps UK Limited ir Topps Italia SRL (byla COMP/C-3/37.980 – Souris-Topps) (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1910)

5

 

*

2004 m. spalio 26 d. Komisijos sprendimas skelbiantis koncentraciją suderinamą su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu (byla COMP/M.3436 – Continental/Phoenix) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 4219)  ( 1 )

7

 

*

2005 m. sausio 19 d. Komisijos sprendimas dėl tyrimo pagal EB sutarties 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį prieš Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB ir Akzo Nobel AB kartu ir atskirai, Clariant AG ir Clariant GmbH kartu ir atskirai, Elf Aquitaine SA ir Arkema SA kartu ir atskirai bei Hoechst AG (byla C.370,773 – MCAA) (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 4876)  ( 1 )

12

 

*

2005 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimas dėl priemonių, kurias Italija ketina taikyti profesionalaus sporto klubams – (Salva calcio įstatymas) (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1794)  ( 1 )

16

 

*

2005 m. liepos 13 d. Komisijos sprendimas, skelbiantis koncentraciją suderinamą su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu (bylos COMP/M.3653 – Siemens/VA Tech) (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2676)  ( 1 )

19

 

*

2005 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos Suomijai suteikus investicinę pagalbą bendrovei Componenta Oyj (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 3871)  ( 1 )

36

 

*

2005 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimas dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį (byla COMP/C.38.281/B.2 – Žaliavinis tabakas, Italija) (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4012)

45

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas dėl procedūros pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį, pradėtos Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (buvusios Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (buvusios Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA ir Repsol YPF SA atžvilgiu (byla COMP/F/C.38.443 – Gumos chemikalai) (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5592)  ( 1 )

50

 

*

2006 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas dėl procedūros pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį prieš Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L'Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA ir Arkema SA. (byla COMP/F/C.38.620 – vandenilio peroksidas ir perboratas) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1766)  ( 1 )

54

 

*

2006 m. birželio 7 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos Nr. C 8/2005 (ex N451/2004), kurią Vokietija planuoja suteikti Nordbrandenburger UmesterungsWerke bendrovei (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 2088)  ( 1 )

60

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

13.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 353/1


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2002 m. gruodžio 17 d.

dėl APEB susitarimo 65 straipsnio nurodymų vykdymo. Įpareigojamos yra akcinės bendrovės „Alfa Acciai S.p.A.“, „Feralpi Siderurgica S.p.A.“, „Ferriere Nord S.p.A.“, „IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A.“, „Leali S.p.A.“, likviduojamos „Acciaierie ir Ferriere Leali Luigi S.p.A.“, „Lucchini S.p.A.“, „Siderpotenza S.p.A.“, „Riva Acciaio S.p.A“, „Valsabbia Investimenti S.p.A.“, „Ferriera Valsabbia S.p.A.“ ir įmonių asociacija „Federacciai“, Italijos juodosios metalurgijos įmonių sąjunga.

(byla C.37.956. Gelžbetonio armatūra)

(pranešta dokumentu Nr. C(2002) 5807)

(autentiškas yra tik tekstas italų kalba)

(2006/894/EB)

2002 m. gruodžio 17 d. Komisija priėmė sprendimą dėl APEB (Anglies ir Plieno Europos Bendrija) susitarimo 65 str. nurodymų vykdymo. Pagal 2002m. gruodžio 16d. Europos Valdybos (EV) reglamento Nr. 1/2003 30 straipsnio nurodymus, dėl konkurencijos taisyklių taikymo, apie kurias kalbama susitarimo  (1) 81 ir 82 straipsniuose, šiuo pranešimu Komisija viešai paskelbia suinteresuotas šalis ir sprendimo turinio esmę, taip pat ir skiriamas sankcijas, atsižvelgiant į bendrovių teisėtą interesą neatskleisti jų komercinių paslapčių. Ne slapto pobūdžio sprendimo bendro teksto versiją, dokumento originalo ir Komisijos darbo kalbomis, galima rasti Konkurencijos valdybos interneto puslapyje: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

I.   PAŽEIDIMŲ APIBENDRINIMAS

(1)

Sprendimu vadovaujasi: akcinės bendrovės „Alfa Acciai S.p.A.“, „Feralpi Siderurgica S.p.A.“, „Ferriere Nord S.p.A.“, „IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A.“, „Leali S.p.A.“, likviduojamos „Acciaierie ir Ferriere Leali Luigi S.p.A.“, „Lucchini S.p.A.“, „Siderpotenza S.p.A.“, „Riva Acciaio S.p.A.“, „Valsabbia Investimenti S.p.A.“, „Ferriera Valsabbia S.p.A.“ ir įmonių asociacija „Federacciai“, Italijos juodosios metalurgijos įmonių sąjunga.

(2)

Sprendimo vykdytojai įvykdė bendrai nenutrūkstamo pobūdžio susitarimo 65 straipsnio pirmo paragrafo pažeidimą, kuriuo įkurta Anglies ir Plieno Europos Bendrija (toliau tekste „susitarimas“), kurio pagrindinis objektas ir tikslas yra kainų nustatymas ir kuriuo buvo susitarta riboti arba kontroliuoti gelžbetonio armatūros strypų ir apskritimų gamybą arba pardavimus Italijos rinkoje.

(3)

Kalbant apie „Alfa Acciai S.p.A.“ ši yra tapatinama su įmone, kuriai priskiriami be „Alfa Acciai S.p.A.“ veiksmų taip pat ir akcinės bendrovės „Megara Acciaieria S.p.A.“ (pradedant nuo 1996) ir uždaros akcinės bendrovės „Alfa Acciai S.R.L.“ (dar prieš 1996) bei akcinės bendrovės „Acciaierie di Sicilia S.p.A.“ veiksmai.

(4)

Kalbant apie „Feralpi Siderurgica S.p.A.“ ji yra tapatinama su įmone, kuriai be dabartinės „Feralpi Siderurgica S.p.A.“ veikmų yra priskiriami taip pat ir uždaros akcinės bendrovės „Feralpi Siderurgica S.R.L.“ (nuo 1990) kaip ir ankstesnės „Feralpi Siderurgica S.p.A.“ veiksmai.

(5)

Kalbant apie „Leali S.p.A.“ ir likviduojamą „Acciaierie e Ferriere Luigi Leali S.p.A.“, jos yra tapatinamos su įmone kuriai priskiriami, be „Leali S.p.A.“ ir likviduojamos „Acciairie e Ferriere Luigi Leali S.p.A.“ veiksmų, taip pat ir „Acciairie e Ferriere Luigi Leali S.p.A.“ (iki 1998 lapkričio) po ko viskas ir sekė, veiksmai. Po šios datos „Leali S.p.A.“ yra vienintelė atsakanti už pareikštus kaltinimus.

(6)

Kalbant apie „Lucchini S.p.A.“ ir „Siderpotenza S.p.A.“ jos yra tapatinamos su įmonėmis, kurioms yra priskiriami be „Lucchini S.p.A.“ ir „Siderpotenza S.p.A.“, taip pat ir visos „Siderpotenza S.p.A.“ (iki 1991) ir „Lucchini Siderurgica S.p.A.“ (iki 1997 pabaigos) veiksmai.

(7)

Kalbant apie „Riva S.p.A.“ ji yra tapatinama su įmone, kuriai priskiriami be „Riva S.p.A.“ taip pat ir įmonės „Fire Finanziaria S.p.A.“, „Riva Prodotti Siderurgici S.p.A.“, „Acciairie ir Ferriere di Galtarossa S.p.A.“ ir „Acciairie Tanaro S.p.A.“ veiksmai.

(8)

Kalbant apie „Valsabbia Investimenti S.p.A.“ ir „Ferriera Valsabbia S.p.A.“ jos yra tapatinamos su įmone kuriai priskiriami be „Valsabbia Investimenti S.p.A.“ ir „Ferriera Valsabbia S.p.A.“ taip pat ir buvusios „Ferriera Valsabbia S.p.A.“ (iki 2000) ir dar prieš tai buvusios „Ferriera Valsabbia S.p.A.“ (iki 1990) veiksmai.

(9)

Kalbant apie kitas įmones, kurioms reikia vykdyti sprendimą, yra kalbama apie tas pačias įmones ir tą pačią asociaciją, kaip ir apie tuos pačius juridinius asmenis turinčius tuos pačius kompanijų pavadinimus ir veikiančiomis gelžbetonio geležies rinkoje nuo neleistinos veiklos pradžios (kas liečia „Ferriere Nord S.p.A.“, nuo 1993).

(10)

Įmonės vykdė neleistiną veiklą toliau pateiktais laikotarpiais.

 

„Alfa Aciciai S.p.A.“ nuo 1989 m. gruodžio 6 d. iki 2000 m. liepos 4 d.

 

„Feralpi Siderurgica S.p.A.“ nuo 1989 m. gruodžio 6 d. iki 2000 m. birželio 27 d.

 

„Ferriere Nord S.p.A.“ nuo 1993 m. balandžio 1 d. iki 2000 m. liepos 4 d.

 

„IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A.“ nuo 1989 m. gruodžio 6 d. iki 2000 m. birželio 27 d.

 

„Leali S.p.A.“ ir likviduojama „Acciairie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.“ nuo 1989 m. gruodžio 6 d. iki 2000 m. birželio 27 d.

 

„Lucchini S.p.A.“/„Siderpotenza S.p.A.“ nuo 1989 m. gruodžio 6 d. iki 2000 m. birželio 27 d.

 

„Riva S.p.A.“ nuo 1989 m. gruodžio 6 d. iki 2000 m. birželio 27 d.

 

„Ferriera Valsabbia S.p.A.“ ir „Valsabbia Investimenti S.p.A.“ nuo 1989 m. gruodžio 6 d. iki 2000 m. birželio 27 d.

 

Įmonių asociacija „Federacciai“, Italijos juodojo metalo įmonių federacija nuo 1989 m. gruodžio 6 d. iki 1998 m. liepos 24 d.

(11)

Gelžbetonio armatūra tai ilgas karštu būdu valcuotas plieno gaminys 5 mm ritiniuose ar strypais, arba gaminys turintis glotnų, kelių sluoksnių ar briaunuotą paviršių betono masei sustiprinti. Klasikinė forma kurioje parduodama gelžbetonio armatūra, tai gelžbetonio armatūra tiesiais strypais (kuris tempiamas karštu būdu strypų gaminimo prietaisu). Strypai gali būti 12 arba 6, 14 ir retai 18 metrų.

(12)

Gelžbetonio armatūra ritiniuose yra suvynioto ritinio formos, kurios ištiesina ir supjausto norimu ilgiu pats vartotojas. Kaina armatūros ritiniuose, kuri paprastai kainuoja šiek tiek daugiau nei armatūra strypuose, vistiek turi tendenciją susilyginti prie pastarojo.

(13)

Visi aukščiau minėti gelžbetonio armatūros tipai gaminami nenutrūkstamai įvairių diametrų pagal statybinio vartojimo poreikį, nuo 5 mm iki 40 mm diametro. Gelžbetonio armatūros diametras neviršija 16 mm. Diametras įtakoja kainos, taip vadinamo „papildomo dydžio“ pritaikymą, kuris pridedamas prie pagrindinės gelžbetonio armatūros kainos.

(14)

Armatūra dažniausiai naudojama pastatų statyboje konstrukcijoms stiprinti.

(15)

Tarp penkiolikos Europos Sąjungos šalių narių didžiausias gelžbetonio armatūros kiekis parduodamas Italijoje. Šio sprendimo įmonėse vykdytojose parduotos gelžbetonio armatūros pagal sąskaitas iki neleistinos veiklos laikotarpio suma buvo apie 80 % Italijos rinkos, 2000 – 2001 metais: apie 900 milijonų Eurų.

(16)

Įmonių asociacija „Federacciai“, Italijos juodosios metalurgijos įmonių sąjunga, ir kitos įmonės bendradarbiaujančios su asociacijos narėmis, nusprendė taikyti ir taikė praktikoje, bent jau nuo 1989 metų pabaigos, pastovų kainų „papildomas dydis“ įtvirtinimą/fiksavimą gelžbetonio armatūrai Italijoje. Nuo 1992 m. balandžio mėnesio įmonės, padedamos asociacijos Federeacciai, išplėtojo savo sprendimus ir veiksmus iki gelžbetonio armatūros pagrindinės kainos Italijoje nustatymo. Nuo tos pačios datos ir iki 1995 m. rugsėjo mėnesio susitarimas išsiplėtojo iki apmokėjimo terminų nustatymo.

(17)

Pradedant beveik nuo 1994 m. pabaigos įmonių asociacija „Federacciai“ suformavo labiau sistemingai savo organizacinę veiklą tiek kainų, tiek pagamintos ir parduotos gelžbetonio armatūros kiekio požiūriu.

(18)

Pradedant 1995 m. susitarimo dalyviai pradėjo tartis dėl gamybos mažinimo ar jos kontrolės bei pardavimų, kad sumažintų geležies, esančios rinkoje, kiekį. Kai kurios įmonės gamintojos pradėjo taikyti praktikoje abipusę daugiašalę labiau tikslią ir pastovią kiekvienos atskiros įmonės pagaminto kiekio ir pardavimų kontrolės sistemą.

(19)

Komisija neturi pakankamai informacijos, kad įrodytų konkurencijos taisyklių pažeidimo faktus po 2000 m. liepos 4 d. Reikia patikslinti, jog nebūtinai visos įmonės dalyvavo vykdant aprašytus veiksmus, ir kad kai kurios jų taisyklių pažeidinėjo trumpesnį laikotarpį.

II.   SANKCIJOS

(20)

Neleistiną veiklą sudaro bendras, sudėtinis ir besitęsiantis susitarimas, kurio siekiame užfiksuoti kainas ir riboti gamybą bei pardavimą ar kontrolę, kas iš esmės yra labai rimtas APEB (Anglies ir Plieno Europos Bendrija) susitarimo 65 straipsnio 1 pastraipos pažeidimas. Kartelinis susitarimas buvo išplėtotas Italijos Respublikos teritorijoje. Buvo patvirtinta, kad karteliniai susitarimai buvo taikomi praktikoje ir turėjo poveikį rinkai, net jei ir ne visuomet buvo visiškai pasiektas norimas efektas. Taigi, Komisija laikosi nuomonės, jog sprendimo vykdytojai įvykdė labai rimtą pažeidimą. Tai, kad susitarimas poveikį turėjo išskirtinai tik Italijos rinkai, nesuteikia galimybės sumažinti pažeidimo laipsnį nuo labai sunkaus iki sunkaus, kadangi yra atsižvelgiama į Italijos gamybos svarbą.

(21)

Bet kokiu atveju nustatant sankcijos pagrindinę sumą Komisija, neturėdama išankstinio nusistatymo apie pažeidimo reikšmingumą, atsižvelgė į šio atvejo išskirtinai ypatingus požymius susijusius su valstybine rinka, kuri vadovavosi APEB susitarimo normos taisyklių vykdymu, ir kurio metu įmonės, vykdančios sprendimą per pirmąjį neleistinos veiklos laikotarpį dengė vieną ribotos rinkos dalį, apie kurią dabar ir kalbama.

(22)

Pagal APEB (Anglies ir Plieno Europos Bendrija) susitarimo 65 straipsnio 5 pastraipą įmonių asociacija negali savo nuožiūra dėl įsipareigojimų nevykdymo taikyti sankcijų ar baudų. Bet kokiu atveju 65 straipsnio, Nr. 1, tekstas neleidžia manyti, jog tokiu įsakymu priimtas draudžiantis nutarimas nėra taikomas ir asociacijai, kuri taikė sprendimą galintį uždrausti, sugriežtinti ar iškreipti normalų konkurencinį žaidimą. Todėl, kol dar pažeidėjui nėra paskirta jokia sankcija dėl aukščiau išvardintų antikonkurencinių veiksmų, „Federacciai“ yra šio sprendimo vykdytoja.

(23)

Labai didelių pažeidimų kategorijoje taikomų sankcijų skalė leidžia diferencijuotai suskirstyti įmones, kad būtų atsižvelgta į pažeidėjų turimus ekonominius sugebėjimus reikšmingai pakenkti konkurencingumui, ir kad būtų galima nustatyti sankciją tokio lygio, kuris užtikrintų pakankamai efektyvią prevenciją.

(24)

Komisija turi nuomonę, jog paskutinių neleistinos veiklos metų (1999) sumos, gautos iš rinkos, iš šio sprendimo vykdytojų, neatspindi jų tikrosios vertės tenkančios rinkos laikotarpiui apie kurį kalbama. Būtent tarp 1990 ir 1999 šių įmonių minėtos rinkos sumos praktiškai patrigubėjo. Taigi, pagal vidutines rinkos kainas per laikotarpį nuo 1990 m. iki 1999 m. galima įvardinti tris įmonių grupes mažėjančia tvarka pagal buvimą rinkoje. Pirmojoje figūruoja „Feralpi“ ir „Valsabbia“. Antrojoje – „Lucchini/Siderpotenza“, „Alfa“, „Riva“ ir „Leali“ (vidutinė rinkos suma yra apytiksliai 70 % pirmosios grupės įmonių sumos). Galiausiai trečiajame laikotarpyje randame „Iro“ ir „Ferriere Nord“ (vidutinė rinkos suma lygi apytiksliai 35 % pirmosios grupės įmonių sumai).

(25)

Įmonėms „Riva“ ir „Lucchini/Siderpotenza“ reikalinga padidinti pagrindinę sankcijos sumą paskaičiuotą lyginant su tiesiogiai susijusios rinkos svarba, įvertinant minimos bendrovės globalinį dydį ir išteklius. Būtent šių bendrovių parduotų gaminių atitinkančių APEB (Anglies ir Plieno Europos Bendrija) susitarimo normas sąskaitų faktūrų suma yra gerokai aukštesnė (apie 3,5 milijardų Eurų, 2001, „Riva“, ir apie 1,2 milijardų tenka „Lucchini“) nei kitų įmonių dalyvavusių šioje veikloje. Be to, reikia priminti, jog kaip ir matome iš šio laikotarpio, daugeliu atvejų šių įmonių aukščiausio lygio vadovai tiesiogiai dalyvavo neleistinoje veikloje, kuria yra kaltinamos minėtos įmonės. Pakankamai veiksminga prevencijai reikia padidinti pagrindinę 225 % sankcijos sumą „Lucchini/Siderpotenza“ atveju, kad jų sąskaitose faktūrose esanti prekių atitinkančių APEB (Anglies ir Plieno Europos Bendrija) susitarimo normos suma padidėtų tris kartus nei didžiausia kitų įmonių sąskaitų faktūrų suma ir 375 % daugiau „Riva“ atveju, kurios prekių atitinkančių APEB susitarimo normas bendra sąskaitos faktūrų suma yra apie tris kartus didesnė už „Lucchini/Siderpotenza“. Tokie daugikliai įvertina reikšmingą dydžių ir viską apimančių išteklių skirtumą tarp šių dviejų įmonių ir kitų, kurioms adresuotas yra šis sprendimas.

(26)

Neleistina veikla buvo vykdoma ilgiau nei dešimt metų ir šešis mėnesius visų įmonių išskyrus „Ferriere Nord S.p.A.“, kuri vykdė ją ilgiau nei septynerius metus. Todėl sankcijos pagrindinė suma didinama 105 % visoms įmonėms, o „Ferriere Nord S.p.A.“ didinama 70 %.

(27)

Nagrinėtu atveju Komisija nustatė tik vieną sunkinančią aplinkybę „Ferriere Nord“, kuri nuo 1989 m. rugpjūčio 2 d. vykdo Komisijos sprendimą, įprastiems veiksmams, nes ši įmonė dalyvavo kainų nustatymo ir pardavimų ribojimo tinklų lankinio suvirinimo sektoriuje (2) susitarime.

(28)

Komisija mano, jog yra būtina padidinti 50 % pagrindinę sumą įmonei „Ferriere Nord“.

(29)

Komisija nenustatė jokių švelninančių aplinkybių.

(30)

Nė viena iš šį sprendimą vykdančių įmonių nesiruošia išvengti reikalavimo vykdymo, sulaukti ženklaus ar svarbaus sankcijos sumos sumažinimo pagal tai kas numatyta 1996 m. (3) malonės pranešimo B ir C punktuose, kadangi nebuvo patenkinta nė viena iš ten numatytų sąlygų. Iš tikrųjų jos nepaskelbė susitarimo negaliojančiu nei prieš, nei po to kai Komisija pradėjo vykdyti tyrimą ir nepateikė jokių lemiamų ar įrodančių detalių, kad įrodytų, jog susitarimo nebūta.

(31)

Pagal tai, kas pasakyta 1996 m. pranešimo punkte D, Komisija pripažįsta, jog „Ferriere Nord“ pateikė jai naudingas nuorodas, kurios leido Komisijai geriau suprasti, kaip veikia susitarimas. Komisija mano, jog tai atitinka pranešimo punkto D pirmą pastraipą, kurioje nustatoma, jog sankcijos sumą galima sumažinti tuo atveju, kai iki pranešimo apie kaltinimą išsiuntimo kuri nors įmonė pateikia Komisijai informaciją, dokumentus ar kitas įrodymo detales, galimas panaudoti įrodant pažeidimą.

(32)

Komisija mano, jog būtų teisinga 20 % sumažinti sankcijos sumą įmonei „Ferriere Nord“.

Sprendimas

1.

Paskiriamos sankcijos

„Feralpi Siderurgica S.p.A.

10,25 milijonai Eurų

„Valsabbia Investimenti S.p.A.“ ir „Ferriera Valsabbia S.p.A.“ bendrai

10,25 milijonai Eurų

„Lucchini S.p.A.“ ir Siderpotenza S.p.A.“ bendrai

16,14 milijonų Eurų

„Alfa Acciai S.p.A.“

7,175 milijonų Eurų

„Riva Acciai S.p.A.“

26,9 milijonų Eurų

„Leali S.p.A.“ ir likviduojamos „Leali Luigi S.p.A.“ plieno ir geležies gamyklos bendrai

6,093 milijonai Eurų

„Leali SpA“ (4)

1,083 milijonai Eurų

„IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A.“

3,58 milijonai Eurų

„Ferriere Nord S.p.A.“

5,57 milijonai Eurų

2.

Įmonių asociacija „Federacciai“ ir išvardintos įmonės nedelsiant nutraukia neleistiną veiklą, net jei jos to nėra padariusios. Jos susilaiko nuo šios bylos įrodytų neleistinų veiksmų kartojimo ar analogiškų poelgių bei nuo priemonių, turinčių lygiavertį tikslą ir poveikį, taikymo.


(1)  OL L 1 (Oficialus leidinys) 2004-01-04, 1 psl.

(2)  OL L (Oficialus leidinys), 1989-09-06, 1 psl.

(3)  OL L (Oficialus leidinys), 2002-02-19, 3 psl.

(4)  Atskiriami „Acciaierie ir Ferriere Leali Luigi S.p.A.“ įvykdyti veiksmai iki jų likvidavimo ir „Leali S.p.A.“ įvykdyti veiksmai pradedant nuo jos įkūrimo: pirmieji priskiriami bendrai likviduojamai „Acciaierie ir Ferriere Leali Luigi S.p.A.“ ir „Leali S.p.A.“, antrieji priskiriami išskirtinai tik „Leali S.p.A.“. Todėl baudos suma buvo padalinta laiko atžvilgiu į du laikotarpius, vienas – nuo neleistinos veiklos pradžios iki 1998 m. lapkričio 25 d., o kitas – nuo minėtos datos iki neleistinos veiklos pabaigos. Baudos suma už pirmą laikotarpį skiriama likviduojamai „Leali S.p.A.“ ir „Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A.“ bendrai, o už antrąjį laikotarpį bauda skiriama tik „Leali S.p.A.“


13.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 353/5


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. gegužės 26 d.

dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį prieš „The Topps Company Inc“, „Topps Europe Limited“, „Topps International Limited“, „Topps UK Limited“ ir „Topps Italia SRL“

(byla COMP/C-3/37.980 – „Souris-Topps“)

(pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1910)

(Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)

(2006/895/EB)

2004 m. gegužės 26 d. Komisija priėmė sprendimą dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį. Pagal Reglamento Nr. 1/2003  (1) 30 straipsnio nuostatas Komisija skelbia šalių pavadinimus ir pagrindinį sprendimo turinį, atsižvelgdama į teisėtą įmonių interesą saugoti savo verslo interesus. Sprendimo viso teksto neslaptą variantą autentiška bylos kalba ir Komisijos darbinėmis kalbomis galima rasti Konkurencijos GD tinklalapyje http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

I:   PAŽEIDIMO SANTRAUKA

(1)

Šis sprendimas skirtas „The Topps Company Inc“ (toliau – „Topps USA“), „Topps Europe Ltd“ (toliau – „Topps Europe“), „Topps UK Ltd“ (toliau – „Topps UK“), „Topps International Ltd“ (toliau – „Topps International“) ir „Topps Italia SRL“ (toliau – „Topps Italia“) (visos toliau – „Topps“).

(2)

Adresatai pažeidė Sutarties 81 straipsnio 1 dalį dalyvaudami su keletu iš savo tarpininkų Jungtinėje Karalystėje, Italijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje komplekse susitarimų ir suderintų veiksmų siekiant apriboti „Pokemon“ lipdukų, mainų kortų ir kitų kolekcionuojamų dalykų lygiagretų importą nuo 2000 m. vasario 4 d. iki 2000 m. lapkričio 29 d.

(3)

Byla iškelta remiantis Prancūzijos mažmenininko La Souris Bleue, prekiaujančio kolekcionuojamais dalykais, skundu, kuriame teigiama, kad „Topps“ ir jos platintojai sėkmingai sutrukdė „Pokemon“ lipdukų ir albumų lygiagretų importą iš Ispanijos į Prancūziją.

(4)

Šis sprendimas susijęs su „Pokemon“ kolekcionuojamais dalykais. Kolekcionuojami dalykai yra tarp vaikų populiarūs paprastai tam tikrų temų (pvz., sportininkai arba animacinių filmų veikėjai) lipdukai, mainų kortos arba nuimamos tatuiruotės. „Pokemon“ yra bendras pavadinimas veikėjams, originaliai sukurtiems „Nintendo“„Game Boy“ vaizdo žaidimui, bet taip pat pagal licenciją naudojamas „Topps“ iliustruoti kolekcionuojamoms prekėms. 2000 m. buvo didelė „Pokemon“ kolekcionuojamų dalykų paklausa.

(5)

Atitinkamos rinkos galima neapibrėžti, kadangi ši byla susijusi su konkurencijos ribojimu to siekiant.

(6)

Sprendimas nurodo susitarimų ir suderintų veiksmų tarp „Topps“ ir jos septynių Europos tarpininkų buvimą turint bendrą tikslą riboti „Pokemon“ kolekcionuojamų dalykų lygiagretų importą tarp valstybių narių. „Topps“ ir jos tarpininkai siekė šio tikslo tokiomis priemonėmis ir mechanizmais:

„Topps“ aktyviai rinko informaciją, siekdama sužinoti iš savo tarpininkų apie lygiagrečios prekybos pavyzdžius;

„Topps“ stebėjo galutinę „Pokemon“ prekių paskirties vietą;

kai „Topps“ sužinojo iš savo tarpininkų apie lygiagrečios prekybos atvejus, paprašė jų pagalbos siekiant nustatyti lygiagretaus importo šaltinį;

„Topps“ taip pat reikalavo iš savo tarpininkų pateikti užtikrinimą, kad prekės nebus reeksportuotos į kitas valstybes nares, ir tokį užtikrinimą gavo;

tais atvejais, kai „Topps“ manydavo, kad tarpininkai nebendradarbiauja, pagrasindavo nutraukti tiekimą.

(7)

„Topps“ pripažino, kad ji „įsitraukė į veiklą, trukdžiusią tarpvalstybinei prekybai ES“ ir kad „visiškas draudimas eksportuoti ir plati teritorinė savo platintojų apsauga pirmiau aprašytomis sąlygomis yra sunkiai suderinami su 81 straipsniu“.

(8)

Susitarimai ir suderinti veiksmai tarp „Topps“ ir jos platintojų arba atstovų yra ribojamojo pobūdžio. Jais siekiama tiek aktyviai, tiek pasyviai trukdyti tarpininkams eksportuoti „Pokemon“ prekes už atitinkamų sutartinių teritorijų. Kadangi šiuo atveju susitarimais ir suderintais veiksmais siekiama riboti konkurenciją, nėra būtina svarstyti jų faktinių padarinių konkurencijai. Nepaisant to, Komisijos dokumentų rinkinyje yra įrodymas, kad lygiagrečiam importui iš tikrųjų buvo trukdoma.

(9)

Bendrosios išimties reglamentai Nr. 1983/83 (taikomas iki 2000 m. gegužės 31 d.) ir Nr. 2790/1999 nebuvo taikomi, kadangi ribojimais buvo siekiama garantuoti visišką teritorinę apsaugą tiek aktyviems, tiek pasyviems pardavimams. Taip pat susitarimai negalėjo turėti naudos iš atskirosios išimties pagal Sutarties 81 straipsnio 3 dalį, kadangi jie nepadėjo tobulinti šių prekių paskirstymo ir buvo žalingi vartotojams.

(10)

Sprendimas yra skirtas visoms Europos „Topps“ pavaldžioms įmonėms, dalyvavusioms antikonkurenciniuose susitarimuose ir suderintuose veiksmuose ir JAV pagrindinei bendrovei, solidariai atsakingoms už pažeidimą. Pastaroji yra atsakinga, nes ji galėjo daryti aiškią įtaką visų jai pavaldžių įmonių elgesiui. Komisija, remdamasi Teismo praktika, teisėtai mano, kad šia galia daryti įtaką iš tikrųjų buvo pasinaudota. „Topps“ nepavyko paneigti šios teisinės prielaidos, kurią, atvirkščiai, patvirtino visų Europos pavaldžių įmonių lygiagretus įtraukimas ir dvigubos vieno „Topps“ darbuotojo – Airijos pavaldžios įmonės direktoriaus ir JAV pagrindinės bendrovės tarptautinio viceprezidento – pareigos. Sprendimas nėra skirtas „Topps“ tarpininkams, kadangi jų atsakomybė už pažeidimą buvo mažesnė.

II:   BAUDA

(11)

Komisija, vertindama pažeidimo rimtumą, mano, kad pažeidimai siekiant trukdyti lygiagretų importą tarp valstybių narių pagal savo pobūdį yra labai rimti Sutarties 81 straipsnio 1 dalies pažeidimai. Tokiais pažeidimais siekiama dirbtinai padalyti vieningą rinką ir taip kelti pavojų pagrindiniam Sutarties principui. Kalbant apie pažeidimo faktinį poveikį, Komisija atsižvelgia į tai, kad ji neturi įrodymo, kad lygiagretaus importo ribojimai buvo sistemingai taikomi visiems tarpininkams ir prekėms. Manoma, kad kai kurie susitarimai ir suderinti veiksmai nebuvo visiškai įgyvendinti ir galėjo turėti ribotą poveikį atitinkamų prekių vertės požiūriu. Komisija neturi įrodymo, kad rinkai buvo padarytas didelis ribojimo poveikis. Kalbant apie atitinkamos rinkos dydį, šiame sprendime nurodyti susitarimai ir suderinti veiksmai yra susiję su septyniomis nacionalinėmis rinkomis, bet ribojantis poveikis iš esmės buvo pastebėtas tik trijose importuojančiose valstybėse narėse.

(12)

Todėl „Topps“ padarytas pažeidimas laikomas rimtu. Atsižvelgiant į tai, priimamas sprendimas kaip pagrindą apskaičiuoti baudai imti 2 650 000 EUR sumą. Kadangi pažeidimas yra trumpalaikis (nuo 2000 m. vasario 4 d. iki 2000 m. lapkričio 29 d.), bazinė baudos suma nėra didinama.

(13)

Šioje byloje Komisija neatsižvelgia į sunkinančias aplinkybes.

(14)

Kalbant apie lengvinančias aplinkybes, Komisija atsižvelgia į tai, kad „Topps“ nutraukė pažeidimą Komisijai įsikišus pirmą kartą. Atsižvelgiant į tai, bazinė baudos suma yra sumažinama 20 % (530 000 EUR). Komisija taip pat atsižvelgia į tai, kad „Topps“ veiksmingai bendradarbiavo su Komisija procedūros metu. „Topps“ peržengė ribas to, kas teisiniu požiūriu buvo būtina, siekdama laikytis įsipareigojimų pagal Reglamento Nr. 17 11 straipsnį, tačiau tai neginčija faktų, kuriais pažeidimas yra grindžiamas ir aiškiai prisideda prie pažeidimo nustatymo. Todėl bazinė baudos suma yra sumažinama dar 20 % (530 000 EUR).

(15)

Atsižvelgiant į tai, galutinė „Topps“ paskirtos baudos suma yra 1 590 000 EUR.


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 411/2004 (OL L 68, 2004 3 6, p. 1).


13.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 353/7


KOMISIJOS SPRENDIMO,

2004 m. spalio 26 d.

skelbiantis koncentraciją suderinamą su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu

(byla COMP/M.3436 – Continental/Phoenix)

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 4219)

(Tekstas svarbus EEE)

(Tik tekstas vokiečių kalba yra autentiškas)

(2006/896/EB)

2004 m. spalio 26 d. Komisija, atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 4064/89 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės  (1) (Susijungimų reglamentas), ypač į to reglamento 8 straipsnio 2 dalį, priėmė sprendimą susijungimo byloje. Viso sprendimo teksto neslaptas variantas autentiška bylos kalba ir Komisijos darbo kalbomis pateikiami Konkurencijos generalinio direktorato tinklalapyje adresu: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

I.   SANDORIS

(1)

2004 m. gegužės 12 d. Komisija pagal Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punktą gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kuria Continental AG įmonė, viešojo konkurso, paskelbto 2004 m. balandžio 26 d., būdu, įgyja visą Phoenix AG įmonės valdymo kontrolę.

1.   Šalys

(2)

Continental AG (toliau – Continental) yra padangų, stabdžių, pakabos sistemų ir kitų techninių gumos gaminių, daugiausia skirtų naudoti automobiliuose, pirmaujanti gamintoja.

(3)

Phoenix AG (toliau – Phoenix) taip pat specializuojasi techninių gumos gaminių gamyboje (pvz., pakabos sistemų, antivibracinių sistemų, žarnų, konvejerio juostų), tačiau negamina padangų. Abi bendrovės yra Vokietijoje.

2.   Veikla

(4)

Continental pagal Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punktą ketina įsigyti išskirtinę visos Phoenix kontrolę. 2004 m. gegužės 12 d. apie sandorį pranešta Komisijai; birželio 28 d. viešojo konkurso būdu Continental įsigijo 75,51 % Phoenix akcijų.

II.   ATITINKAMOS RINKOS

(5)

Keliose techninių gumos gaminių rinkose dėl koncentracijos horizontali veikla iš dalies sutampa. Komisija nustatė galimas konkurencijos problemas keturiose rinkose:

komercinėms transporto priemonėms skirtų pneumatinių lingių;

keleiviniams automobiliams skirtų pneumatinių lingių;

bėginėms transporto priemonėms skirtų pneumatinių lingių;

konvejerio juostų su plieniniu kordu.

1.   Komercinėms transporto priemonėms skirtos pneumatinės lingės (pirminės įrangos gamintojai (PĮG) ir (arba) pirminės įrangos tiekėjai (PĮT))

(6)

Abi šalys gamina komercinėms transporto priemonėms skirtas pneumatines linges (2). Paprastai pneumatinės lingės yra sudarytos iš guminio pneumatinės lingės baliono ir plieninės plokštelės. Komercinėse transporto priemonėse jos naudojamos vibracijai tarp ašies ir važiuoklės sumažinti bei važiuoklei prie įvairių apkrovų pritaikyti (3). Nors Continental siūlo nustatyti rinką įtraukiant visas komercinių transporto priemonių pakabos sistemų rūšis (spiralinės plieninės spyruoklės, plokščiosios sudedamosios lingės ir pneumatinės lingės), rinkos tyrimu buvo patvirtinta Komisijos pozicija, pagal kurią pneumatinės lingės sudaro atskirą produktų rinką. Tyrimu taip pat patvirtinta, kad transporto priemonių gamintojams (PĮG/PĮT) parduodamų pneumatinių lingių ir antrinei rinkai (AR) parduodamų pneumatinių lingių rinkos yra skirtingos. Tolesnis smulkių rinkų nustatymas (pvz., sunkvežimiams ir autobusams skirtų pneumatinių lingių rinkos atskyrimas nuo priekaboms ir ašims skirtų pneumatinių lingių rinkos) nebuvo paremtas rinkos tyrimu, tačiau tai, bet kuriuo atveju, nepakeistų konkurencijos įvertinimo.

(7)

Continental teigia, kad rinkos geografinės apimties požiūriu komercinėms transporto priemonėms skirtų pneumatinių lingių geografinė rinka apima visą pasaulį. Vis dėlto po rinkos tyrimo paaiškėjo, kad komercinėms transporto priemonėms skirtų pneumatinių lingių rinka Europoje labai skiriasi nuo kitų regionų rinkų. JAV sunkvežimiuose naudojamos lingės negali būti naudojamos Europoje ir vice versa dėl skirtingų techninių reikalavimų (pvz., didesni sunkvežimiai) ir pirkėjų teikiamos pirmenybės (Europos lingės yra techniškai sudėtingesnės). Todėl Europos rinkai už Europos ribų atsirandanti konkurencija didelio poveikio nedaro. Tik viena bendrovė (JAV firma Firestone) šiuo metu eksportuoja pneumatines linges į Europą. Šios pneumatinės lingės yra specialiai sukonstruotos Europos rinkai. Jose yra metalinės sudedamosios dalys, kurios perkamos Europoje, gabenamos į JAV, įmontuojamos į pneumatines linges ir gabenamos atgal į Europą. Kitos su sąnaudomis susijusios kliūtys yra tarifai ir transporto išlaidos. Nors 2003 m. šis importas sudarė apie 12 %, jis tikriausiai labai sumažės artimoje ateityje, nes šiuo metu Firestone stato gamybos įmonę Lenkijoje, kuri bus pasirengusi pradėti gamybą 2005 m. Todėl Komisija laikosi nuomonės, kad atitinkama PĮG ir (arba) PĮT skirtų pneumatinių lingių rinka yra Europa.

(8)

Atitinkamos antrinėje rinkoje (AR) nepriklausomų prekiautojų parduodamų pneumatinių lingių geografinės rinkos nebūtina nustatyti, nes po rinkos tyrimo paaiškėjo, kad AR nekils rūpesčių dėl konkurencijos.

2.   Keleiviniams automobiliams skirtos pneumatinės lingės

(9)

Tiek Continental, tiek Phoenix/Vibracoustic taip pat gamina keleiviniams automobiliams skirtas pneumatines linges. Keleiviniuose automobiliuose pneumatinės lingės (guminis pneumatinės lingės balionas ir metalinė plokštelė) yra dalis sudėtingesnės pneumatinių lingių sistemos, sudarytos iš pneumatinės lingės ir kitų sudedamųjų dalių (pvz., oro slėgio sistemos, valdymo įrenginiai ir kt.). Continental ir Phoenix veikla sutampa tik pneumatinių lingių srityje. Šiuo metu pneumatinių lingių rinka yra labai konkreti – jos naudojamos daugiausia prabangiuose automobiliuose. Rinkos tyrimu patvirtinta, kad keleiviniams automobiliams skirtos pneumatinės lingės ir kitos lingių rūšys (pvz., plieninės spyruoklės) turi būti įvertintos atskirai. Vis dėlto, atrodo, nėra reikalo toliau ieškoti skirtumų tarp skirtingų pneumatinių lingių pirkėjų kategorijų (pvz., „limuzinai“, „sportiniai automobiliai“ ir „lengvieji sunkvežimiai“), nes visų trijų kategorijų gamybos procesas ir pirkėjai yra panašūs.

(10)

Continental teigia, kad rinkos apimtis yra visas pasaulis. Vis dėlto rinkos tyrimu patvirtintas geografinis rinkos apibrėžimas yra Europa. Iš tiesų šiuo metu Europoje veikia tik vienas tiekėjas ne iš Europos – Gates iš JAV. 2003 m. importas sudarė tik apie [5 %–10 % (4) ]. Neseniai Gates įkūrė naują pneumatinių lingių įmonę Vokietijos Acheno mieste siekdama tiekti produkciją Europos rinkai iš Europos. Iš tiesų daugelis pirkėjų nėra linkę pirkti importuotas pneumatines linges. Taip yra daugiausia todėl, kad keleiviniams automobiliams skirtų lingių vystymui reikia glaudžiai bendradarbiauti su pirkėjais, nes pneumatinės lingės yra technologiškai sudėtingas produktas. Be to, vystant visą pneumatinių lingių sistemą taip pat dalyvauja kitų dalių tiekėjai, kurie yra įsikūrę Europoje. Todėl dauguma automobilių gamintojų teikia pirmenybę dviems Europos gamintojams (Phoenix/Vibracoustic arba Conti).

3.   Bėginėms transporto priemonėms skirtos pneumatinės lingės

(11)

Abi šalys taip pat gamina bėginėms transporto priemonėms skirtus pakabų produktus. Ir šiuo atveju Continental siūlo nustatyti vieną produktų rinką visoms bėginėse transporto priemonėse naudojamoms skirtingų rūšių pakaboms ir antivibracinėms sistemoms (pvz., plieninės spyruoklės, hidraulinės sistemos, pneumatinės lingės, dalys iš gumos ir metalo). Vis dėlto rinkos tyrimu patvirtinta Komisijos nuomonė, kad antrinės pneumatinių lingių sistemos (guminis pneumatinės lingės balionas ir dalys iš gumos bei metalo) yra skirtinga produktų rinka, atskira nuo kitų pirminių arba antrinių pakabos dalių rinkos. Taip yra daugiausia dėl to, kad pirkėjai perka pneumatines linges be pakabos dalių, o pneumatinių lingių gamybos praktinė patirtis labai skiriasi nuo kitų produktų gamybos praktinės patirties. Skirtingai nei komercinių transporto priemonių srityje, nėra bėginėms transporto priemonėms skirtų pakabos produktų AR.

(12)

Continental teigia, kad rinkos apimtis yra visas pasaulis. Rinkos tyrimu labiau pagrindžiamas Europos geografinės rinkos apibrėžimas, nes dauguma Europos pirkėjų sudaro sandorius su Europos gamintojais. Vis dėlto geografinio rinkos apibrėžimo nebūtina nustatyti, nes dėl šio sandorio Continental ir Phoenix neužims dominuojančios padėties net visos Europos rinkoje.

4.   Sunkiosios konvejerio juostos su plieniniu kordu

(13)

Phoenix ir Continental taip pat specializuojasi konvejerio juostų gamyboje. Konvejerio juostos, pagamintos iš gumos, tekstilės medžiagų arba polivinilchlorido, yra skirtos kroviniams gabenti. Konvejerių juostos yra trijų pagrindinių tipų: lengvosios konvejerio juostos, sunkiosios konvejerio juostos ir specialiosios juostos. Sunkiosios konvejerio juostos yra naudojamos sunkiems kroviniams (pvz., anglis, rūda, žvyras arba smėlis) gabenti. Galima išskirti du pagrindinius sunkiųjų konvejerio juostų tipus: konvejerio juostos su plieniniu kordu ir konvejerio juostos iš tekstilės medžiagų. Šalys yra ypač įsitvirtinusios konvejerio juostų su plieniniu kordu srityje. Continental teigia, kad abu tipai (juostos iš tekstilės medžiagų ir juostos su plieniniu kordu) priklauso tai pačiai sunkiųjų konvejerio juostų rinkai. Vis dėlto šis rinkos apibrėžimas nebuvo patvirtintas rinkos tyrimo rezultatais.

(14)

Tiekimo atžvilgiu juostų iš tekstilės medžiagų ir juostų su plieniniu kordu gamybos procesas labai skiriasi, nes juostos su plieniniu kordu gaminamos iš gumos ir plieno lyno, o juostos iš tekstilės medžiagų yra audžiamos iš įvairių techninio pluošto sluoksnių. Be to, konkurentai ir pirkėjai paaiškino, kad abu tipai turi atitinamas taikymo sritis, nes akivaizdžiai skiriasi šių produktų charakteristikos: juostos iš tekstilės medžiagų gali būti naudojamos mažesnio masto veikloje (mažesnis atstumas, mažesni kroviniai), o konvejerio juostos su plieniniu kordu yra neišvengiamai būtinos gabenant sunkius krovinius ilgais atstumais (pvz., atviros kasybos darbai). Taip yra dėl to, kad juostos iš tekstilės medžiagų gali būti naudojamos tik palyginti trumpiems atstumams, nes jos yra daug tampresnės nei juostos su plieniniu kordu. Nors Continental teisingai teigia, kad kai kuriais atvejais gali būti naudojami abu tipai, rinkos tyrimu nustatyta, kad tik 5 %–10 % atvejų juostos su plieniniu kordu gali būti pakeistos juostomis iš tekstilės medžiagų. Todėl nepanašu, kad sunkiosios konvejerio juostos su plieniniu kordu ir sunkiosios konvejerio juostos iš tekstilės medžiagų priklausytų tai pačiai rinkai – jos turėtų būti įvertintos atskirai.

(15)

Continental teigimu atitinkama sunkiųjų konvejerio juostų geografinė rinka apima visą pasaulį. Vis dėlto pagal rinkos tyrimo rezultatus – tai visos Europos rinka. Taip yra dėl to, kad konvejerio juostos su plieniniu kordu dažnai gaminamos pagal užsakymą konkrečiam pritaikymui. Be to, svarbus vaidmuo tenka transporto ir logistikos problemoms. Dėl to už Europos ribų esantys gamintojai vaidina tik mažą vaidmenį Europos konvejerio juostų su plieniniu kordu rinkoje. Todėl Komisija išnagrinėjo konkurencijos sąlygas remdamasi padėtimi Europos rinkoje.

III.   ĮVERTINIMAS

1.   Komercinėms transporto priemonėms skirtos pneumatinės lingės (PĮG ir (arba) PĮT)

(16)

Bendra susijungusių Continental ir Phoenix rinkos dalis šioje rinkoje sudarytų [55 %–65 %]. Pagrindiniai konkurentai yra CF Gomma [10 %–15 %], Firestone [10 %–15 %] ir Goodyear [5 %–10 %].

(17)

Tokia didelė rinkos dalis yra Continental dominuojančios padėties (5) požymis. Panašu, kad dominuojanti padėtis taip pat gali susidaryti atsižvelgiant į rinkos struktūrą: bendra ūkio subjekto rinkos dalis bus keturis kartus didesnė nei artimiausio konkurento dalis.

(18)

Gali kilti konkurencijos problemos dėl to, kad susijungusio subjekto produktų pirkėjai bent iš dalies yra didelės automobilių gamybos bendrovės. Nors kai kurie dideli sunkvežimių gamintojai nereiškė didelio susirūpinimo dėl susijungimo, tačiau daugelis smulkesnių ašių ir (arba) priekabų gamintojų yra susirūpinę dėl sandorio neigiamo poveikio kainoms.

(19)

Yra papildomų veiksnių, kuriais grindžiamas toks susirūpinimas dėl konkurencijos. Pirma, jei susijungęs subjektas pakeltų kainas, pirkėjai negalėtų lengvai pateikti didelės apimties užsakymų konkurentams. Taip yra ne tik todėl, kad naujas tiekėjas turės atlikti daugumos pirkėjų reikalaujamą tinkamumo nustatymo procedūrą. Daugelio konkurentų pajėgumai nėra dideli. Tiek CF Gomma, tiek Goodyear naudoja beveik visus savo pajėgumus. Firestone gamykla Lenkijoje tikriausiai užsiims dabartinėmis tiekimo sutartimis.

(20)

Antra, pagal sandorį susijungtų dvi PĮG/PĮT rinkoje pirmaujančios firmos. Iš tiesų atrodo, kad dabartinė Phoenix padėtis rinkoje neatspindi jos tikrų galimybių. Phoenix savo PĮG/PĮT su sunkvežimiais ir autobusais susijusį verslą įtraukė į Vibracoustic, bendros įmonės su Freudenberg, veiklą. Vis dėlto bendra įmonė sutelkė rinkodaros pastangas į keleiviniams automobiliams skirtas pneumatines linges ir užėmė gana kuklią padėtį sunkvežimiams ir autobusams skirtoje rinkoje. Phoenix pagal sutartį privalo susilaikyti nuo dalyvavimo nustatant kainas sunkvežimių ir autobusų gamintojams. Vis dėlto Phoenix sugebėjo išsiderėti baudų straipsnio sustabdymą ir dalyvauti dviejuose paskutiniuose konkursuose. Abiejuose konkursuose ji užėmė antrą vietą po Continental. Pirkėjai vertina Phoenix ir Contitech techninį lygį panašiai, tačiau Phoenix kainos patrauklesnės.

(21)

Trečia, priešingai nei tvirtina Continental, rinkos tyrimu nustatyta, kad patentai yra naudojami siekiant neleisti konkurentams tapti antrais tiekėjais pagal galiojančias tiekimo sutartis. Konkurentas pareiškė Komisijai, kad ypač Continental agresyviai naudoja patvirtintas intelektinės nuosavybės teises siekdama pašalinti konkurentus iš konkursų.

(22)

Dėl visų šių priežasčių Komisija laikosi nuomonės, kad Continental siūlomas Phoenix kontrolinio akcijų paketo įsigyjimas suteiktų susijungusiam subjektui dominuojančią padėtį komercinėms transporto priemonėms skirtų pneumatinių lingių Europos rinkoje.

2.   Keleiviniams automobiliams skirtos pneumatinės lingės

(23)

Continental įsigijus Phoenix/Vibracoustic kontrolinį akcijų paketą susijungs du vienintelius keleiviniams automobiliams skirtų pneumatinių lingių gamintojus Europoje. 2003 m. Europoje bendra susijungusio subjekto rinkos dalis sudarytų apie [85 %–95 %]. Nors visi pneumatinių lingių modulių pirkėjai yra didelės automobilių gamybos bendrovės, kurios paprastai turi didelę pirkėjo derybinę galią tardamosi su tiekėjais, – kai kurie stambūs pirkėjai pareiškė susirūpinimą dėl sandorio. Iš tiesų tyrimu nustatyta, kad daugelis automobilių gamintojų turi tik vieną pneumatinių lingių tiekėją. Susijungimas, paliekant tik vieną veikiantį tiekėją Europoje, pašalintų automobilių gamintojams galimybę sukelti Continental ir Phoenix konkurenciją. Kita vertus, Komisija rado kai kurių įrodymų, kad nauji už Europos ribų esantys dalyviai gali artimoje ateityje įžengti į Europos rinką.

(24)

Nebūtina nustatyti, ar sandoris suteiks galimybę užimti dominuojančią padėtį keleiviniams automobiliams skirtų pneumatinių lingių rinkoje, nes neseniai Continental įsipareigojo atsisakyti Phoenix veiklos šioje rinkoje parduodama Phoenix turimą bendros įmonės Vibracoustic akcijų dalį Freudenberg įmonei. Freudenberg įsigydama Phoenix priklausiusias Vibracoustic akcijas pašalina susirūpinimą dėl konkurencijos keleiviniams automobiliams skirtų pneumatinių lingių srityje, nes Phoenix veikia keleiviniams automobiliams skirtų pneumatinių lingių rinkoje tik per Vibracoustic.

3.   Bėginėms transporto priemonėms skirtos pneumatinės lingės

(25)

Rinkos tyrimu atskleista, kad bendra Continental ir Phoenix gaminamų antrinių pneumatinių lingių sistemų rinkos dalis sudarytų apie [55 %–65 %]. Kitų konkurentų (pvz., Paulstra, Schwab, Trelleborg arba Toyo) dalys būtų nedidelės – 5 % arba mažiau.

(26)

Nepaisydama šios palyginti didelės rinkos dalies, Komisija priėjo prie išvados, kad bėginėms transporto priemonėms skirtų pneumatinių lingių rinkoje dominuojanti padėtis nebus užimta dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Pirma, visi konkurentai (įskaitant pačias šalis) turi pirkti iki 70 % pneumatinių lingių sistemų dalių iš konkurentų, kurie yra arba guminio pneumatinės lingės baliono, arba metalinių dalių gamintojai. Iš tiesų Continental pavyko įrodyti, kad neseniai jis padidino guminių pneumatinės lingės balionų tiekimą konkurentui pneumatinių lingių sistemų srityje – tai pagrindžia faktą, kad kryžminiai tiekimai yra įprasta praktika šiame sektoriuje. Antra, rinkoje yra pakankamai galimų konkurentų, kurie galėtų neleisti šalims kelti kainas neatsižvelgiant į kitus konkurentus. Japonijos Toyo ir Sumitomo per savo pavaldžiąsias bendroves Europoje labai sustiprino savo padėtį Europoje. Jos galėjo susirasti pirkėjų per savo naujai sukurtas pavaldžiąsias bendroves Europoje ir, tikėtina, artimoje ateityje toliau stiprins savo padėtį rinkoje. Atsižvelgiant į ilgą traukinių eksploatavimo laiką (iki 30 metų) pirkėjai turės pakankamai laiko naujiems tiekėjams susirasti.

(27)

Todėl Komisija laikosi nuomonės, kad siūlomu susijungimu nebus sukurta dominuojanti padėtis bėginėms transporto priemonėms skirtų pneumatinių lingių rinkoje.

4.   Sunkiosios konvejerio juostos su plieniniu kordu

(28)

Šiuo veiksmu susijungtų du didžiausi Europos tiekėjai. Iš tiesų, atlikus išsamų rinkos tyrimą prieita prie išvados, kad bendra Continental ir Phoenix rinkos dalis sudarytų [daugiau nei 70 %]. Kiti konkurentai yra Sempertrans [5 %–15 %], Bridgestone [0 %–5 %] ir keli smulkūs, daugiausia regioniniai tiekėjai, kurių rinkos dalys sudaro mažiau nei [0 %–5 %].

(29)

Taigi, sandoriu sumažinamas pagrindinių konkurentų Europoje skaičius nuo keturių iki trijų, o du kiti konkurentai (Sempertrans ir Bridgestone) yra labai smulkūs palyginti su susijungusiu subjektu. Rinkos tyrimu nustatyta, kad pagrindiniai pirkėjai – didelės energijos bendrovės, pvz., RWE – tikrai turi tam tikros pirkėjo derybinės galios, kurią jie naudos konkurencijai rinkoje apginti. Vis dėlto jie pripažįsta, kad po susijungimo jų alternatyvių tiekėjų skaičius būtų ribotas (jei iš viso jų būtų). Susijungusio subjekto padėtis rinkoje būtų ypač stipri rusvųjų anglių kasybai skirtų juostų ir platesnių nei 2,4 m juostų rinkos segmentuose. Rusvųjų anglių kasyba užsiimantys pirkėjai sudaro daugiau nei 50 % visų konvejerio juostų su plieniniu kordu pirkėjų. Susijungęs subjektas turės net de facto monopolinę padėtį Europoje gamindamas kai kurių pločių (platesnes nei 2,4 m) juostas.

(30)

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių Continental, įsigydamas Phoenix, tikriausiai užims dominuojančią padėtį sunkiųjų konvejerio juostų su plieniniu kordu Europos rinkoje.

5.   Išvada

(31)

Todėl sprendime prieinama prie išvados, kad koncentracija, apie kurią pranešta, kelia rimtų abejonių dėl jos atitikimo bendrajai rinkai komercinėms transporto priemonėms skirtų pneumatinių lingių (PĮG/PĮT) ir sunkiųjų konvejerio juostų su plieniniu kordu rinkose.

IV.   ŠALIŲ PATEIKTI ĮSIPAREIGOJIMAI

(32)

Spalio 1 d. siekdama išspręsti pirmiau nurodytas konkurencijos problemas pranešančioji šalis pateikė įsipareigojimus. Continental įsipareigoja

1.

parduoti Phoenix 50 % dalį Vibracoustic įmonėje šios bendros įmonės partneriui Freudenberg  (6);

2.

parduoti visą Vengrijos Nyireghyzos mieste esančią Phoenix priklausančią keleiviniams automobiliams skirtų pneumatinių lingių gamybos liniją (PĮG/PĮT) Freudenberg įmonei;

3.

parduoti 3,2 m pločio sunkiųjų konvejerio juostų su plieniniu kordu gamybos liniją konkurentui Sempertrans.

(33)

Phoenix turimų Vibracoustic akcijų pardavimas suteiks Freudenberg/Vibracoustic galimybę tiekti visų rūšių komercinėms transporto priemonėms skirtas pneumatines linges, įskaitant priekaboms ir (arba) ašims skirtas linges bei AR skirtas linges. Freudenberg, kontroliuodama Vibracoustic, galės panaudoti stiprias mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos galimybes bei patyrusią platinimo komandą konkurencijai pneumatinių lingių rinkose. Įsigijusi Phoenix pneumatinių lingių gamybos liniją Vengrijoje Freudenberg/Vibracoustic turės savo pneumatinių lingių gamybos įmonę, suteikiančią galimybę parduoti pneumatines linges ne tik sunkvežimius ir (arba) autobusus gaminantiems pirkėjams, bet ir priekabų ir (arba) ašių gamintojams. Taip pat parduodamos/Pardavimas taip pat turės įtakos galiojančioms tiekimo sutartims galiojančios tiekimo sutartys su Phoenix klientais.

(34)

Visiškas Phoenix veiklos komercinėms transporto priemonėms skirtų pneumatinių lingių rinkoje (PĮG/PĮT) atsisakymas pašalina galimybę, kad veikla sutaps šioje rinkoje.

(35)

Įsipareigojimas parduoti Sempertrans bendrovei visą platesnių nei 2,4 m konvejerio juostų su plieniniu kordu gamybos liniją taip pat yra tinkama priemonė išspręsti konkurencijos problemas sunkiųjų konvejerio juostų su plieniniu kordu rinkoje. Iš tiesų pagrindinė šios rinkos problema yra rinkos segmentas, susijęs su juostomis, skirtomis su rusvųjų anglių kasyba susijusiems pirkėjams. Dėl pardavimo jau tiekiantis juostas šiame rinkos segmente pirkėjas Semperit/Sempertrans gaus prieigą prie plačių juostų gamybos technologijos – šie pajėgumai yra pagrindinis sėkmės veiksnys juostų su plieniniu kordu rinkoje. Rinkos tyrimu patvirtintas įsipareigojimo veiksmingumas, nes visi pagrindiniai pirkėjai nurodė Komisijai, kad jie laiko gamybos linijos pardavimą veiksminga priemone konkurencijai juostų su plieniniu kordu rinkoje skatinti. Todėl Komisija laikosi nuomonės, kad pardavimas išspręs šios rinkos konkurencijos problemas.

V.   IŠVADA

(36)

Todėl sprendime prieita prie išvados, kad remiantis šalių pateiktais įsipareigojimais dėl koncentracijos, apie kurią pranešta, šalys neužims dominuojančios padėties komercinėms transporto priemonėms skirtų pneumatinių lingių (PĮG/PĮT), keleiviniams automobiliams skirtų pneumatinių lingių, bėginėms transporto priemonėms skirtų pneumatinių lingių ir sunkiųjų konvejerio juostų su plieniniu kordu rinkose, dėl kurios veiksminga konkurencija būtų labai apsunkinta bendrojoje rinkoje arba jos didžiojoje dalyje. Dėl to susijungimas, privalantis visiškai atitikti įsipareigojimus, nurodytus priede pagal Susijungimų reglamento 2 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnio 2 dalį bei EEE susitarimo 57 straipsnį, turėtų būti paskelbtas atitinkančiu bendrąją rinką ir EEE susitarimą.


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 1; su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1310/97. OL L 180, 1997 7 9, p. 1.

(2)  Phoenix PĮG/PĮT sunkvežimiams ir autobusams skirtomis pneumatinėmis lingėmis prekiauja bendra Phoenix ir Vokietijos komponentų gamintojo Freudenberg (žr. bylą M. 1778 – Freudenberg/Phoenix/JV) įmonė (toliau – Vibracoustic). Vis dėlto Vibracoustic negamina komercinėms transporto priemonėms skirtų pneumatinių lingių, o parduoda Phoenix pagamintus linges.

(3)  Pneumatinėse lingėse keičiant oro slėgį galima reguliuoti važiuoklės aukštį.

(4)  Šioje santraukoje autentiško sprendimo teksto dalys yra pakeistos siekiant užtikrinti, kad nebūtų atskleista slapta informacija – tos dalys yra pažymėtos laužtiniais skliaustais.

(5)  Reikėtų pažymėti, kad apie bylą pranešta pagal ankstesnį Reglamentą 4064/89.

(6)  Reikėtų pažymėti, kad Freudenberg turi teisę į pirkimo pasirinkimo sandorį (angl. call option) Phoenix 50 % dalies Vibracoustic įmonėje atžvilgiu, jei trečioji įmonė įsigyja Phoenix. Vis dėlto nepateikus įsipareigojimo nebuvo aišku, ar Freudenberg pasinaudotų pirkimo pasirinkimo teise.


13.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 353/12


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. sausio 19 d.

dėl tyrimo pagal EB sutarties 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį prieš Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB ir Akzo Nobel AB kartu ir atskirai, Clariant AG ir Clariant GmbH kartu ir atskirai, Elf Aquitaine SA ir Arkema SA kartu ir atskirai bei Hoechst AG

(Byla Nr. C.370,773 – MCAA)

(pranešta dokumentu Nr. C(2004) 4876)

(Tik tekstai anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis yra autentiški)

(tekstas svarbus EEE)

(2006/897/EB)

2005 m. sausio 19 d. Komisija priėmė sprendimą dėl tyrimo pagal EB sutarties 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį. Remdamasi Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003  (1) 30 straipsnio nuostatomis ir atsižvelgdama į teisėtą įmonių siekį apsaugoti savo verslo interesus, Komisija šiuo dokumentu skelbia šalių pavadinimus ir pagrindinį sprendimo turinį, taip pat visas skirtas nuobaudas. Visą neslaptą sprendimo tekstą autentiškomis bylos bei Komisijos darbo kalbomis galima rasti Konkurencijos GD tinklalapyje adresu: http://europa.eu.int/comm/competition.

I.   PAŽEIDIMO SANTRAUKA

(1)

Šis sprendimas yra skirtas Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB ir Akzo Nobel AB (toliau–„Akzo“) kartu ir atskirai, Clariant AG ir Clariant GmbH (toliau–„Clariant“) kartu ir atskirai, Elf Aquitaine SA (toliau–„Elf Aquitaine“) ir Arkema SA (toliau–„Arkema“, anksčiau vadinta Atofina SA) kartu ir atskirai bei Hoechst AG (toliau–„Hoechst“).

(2)

Nepaisant to, kad šio sprendimo adresato pavadinimas yra Arkema, šioje santraukoje dažniausiai bus daroma nuoroda į Atofiną SA (arba „Atofina“), nes būtent toks pavadinimas buvo naudojamas administracinės procedūros metu.

(3)

Sprendimo adresatai pažeidė Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau – EB sutartis arba Sutartis) 81 straipsnį ir jį pažeidinėjo nuolatos, o nuo 1994 m. sausio 1 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo (toliau – EEE susitarimas), taikomo visoje EEE teritorijoje, 53 straipsnio 1 dalį.

(4)

Komisija pradėjo MCAA pramonės tyrimą visoje EEE po to, kai Clariant 1999 m. gruodžio mėn. pateikė prašymą dėl atleidimo nuo baudų. Tyrimu buvo nustatyta, kad kartelis egzistavo bent jau nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1999 m. gegužės 7 d.

(5)

Monochloracto rūgštis (MCAA) yra reaguojanti organinė rūgštis. Ji yra tarpinis cheminis produktas, naudojamas ploviklių, klijų, tekstilės chemikalų ir maisto produktų tirštiklių, vaistų bei kosmetikos gamyboje.

(6)

Geografine rinka buvo laikoma EEE. 1998 m. buvo paskutinieji kalendoriniai pažeidimo metai. Tada šios rinkos vertė buvo maždaug 121 mln. EUR. Tyrimo metu kartelis įtakojo beveik visus bendrosios rinkos ir EEE teritorijos segmentus.

(7)

Apie kartelio organizavimą galima pasakyti, kad jau aštuntojo dešimtmečio pabaigoje ir devintojo dešimtmečio pradžioje buvo užmezgami kontaktai tarp svarbiausių MCAA gamintojų. Tuo laikotarpiu ryšiai dažniausiai buvo dvišaliai, skirti keitimuisi informacija apie klientus bei kainas.

(8)

Nuo devintojo dešimtmečio pradžios iki jo vidurio pradėta organizuoti daugiašalius susitikimus. Kadangi buvo siekiama išlaikyti atitinkamas rinkos dalis, susitarimai tapo tvirtesni. Tuo metu dalyviais buvo Hoechst, Akzo ir Atochem SA (vėliau pavadinta Atofina SA, šiuo metu žinoma kaip Arkema). Clariant prisijungė tik 1997 m., Hoechst pardavus MCAA verslą.

(9)

Tuo laikotarpiu dalyvių daugiašaliai susitikimai vyko atitinkamai įmonių buveinių šalyse 2–4 kartus per metus pagal rotacijos principą. Buvo toliau palaikomi dvišaliai ryšiai. Dalyviai susitikdavo per specialius susitikimus ir per viešuosius renginius.

(10)

Siekiant skaidresnės statistikos, pašalinti sukčiavimo galimybes, geriau kontroliuoti pardavimo personalą ir įgyvendinti kompensavimų sistemą, 1993 m. kartelis tapo formalesnis. Dalyviai sukūrė oficialią sistemą, skirtą keistis ketvirčių pardavimo ir kainų duomenimis.

(11)

Be to, siekiant pateisinti pasikeitimą rinkos duomenimis, buvo sukurta statistikos organizacija [...] (toliau – [...]). [...] teikė apibendrintą rinkos statistiką ir dalyviai 2 kartus per metus susitikdavo su [...] atstovu, kad aptartų šiuos ir kitus su pramone susijusius reikalus. Susitikimai dažniausiai vyko [...].

(12)

Tačiau šie teisėti susitikimai buvo reikalingi tikrajai susitikimų priežasčiai nuslėpt – šalims susitikti ir aptarti kartelinių susitarimų įgyvendinimą. Šie neteisėti susitikimai paprastai vykdavo susitikimo su [...] išvakarėse ir kitoje vietoje. 1994–1999 m. buvo suplanuota 13 susitikimų su [...], nors atrodo, kad paskutinis jų buvo atšauktas.

(13)

Nors kartelis galėjo pasikeisti per savo egzistavimo laikotarpį, pagrindiniai jo bruožai nepasikeitė. Jis užsiėmė kiekių ir klientų paskirstymu, reikalingu rinkos dalims išlaikyti. Kai buvo parduodama per daug arba per mažai, rinkos dalys buvo papildomai apsaugojamos, šalims naudojant kompensavimo mechanizmą. Buvo keičiamasi pardavimų ir kainų informacija; yra įrodymų ir apie suderintą kainų didinimą.

II.   BAUDOS

(14)

Pažeidimą sudarė klientų ir kiekio kvotų pasiskirstymas, susitarimai dėl suderinto kainų didinimo, kompensavimo mechanizmo, užtikrinančio kvotų taikymą, kūrimas, keitimasis pardavimo kiekių ir kainų duomenimis bei teisingo kartelio funkcionavimo užtikrinimas įprastiniais dvišaliais ir daugiašaliais susitikimais ir kitokiais ryšiais. Tokio pobūdžio elgesys yra iš esmės labai rimtas EB sutarties 81 straipsnio 1 dalies ir EEE susitarimo 53 straipsnio 1 dalies pažeidimas.

(15)

Gamintojai įgyvendino kartelinį susitarimą ir po 1994 m. sausio 1 d. per atitinkamą laikotarpį užėmė didžiąją bendrosios rinkos ir EEE dalį. Todėl šis susitarimas turėjo paveikti MCAA rinką bendrojoje ir EEE rinkoje.

(16)

Atsižvelgdama į tiriamų veiksmų pobūdį Komisija mano, kad šio sprendimo adresatai labai rimtai pažeidė EB sutarties 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnio 1 dalį.

(17)

Siekiant nustatyti konkretų kiekvienos įmonės svorį rinkoje bei tikrą rinkai daromą įtaką, įmonės buvo suskirstytos į kategorijas pagal jų santykinę svarbą rinkoje.

(18)

Nustatydama tam tikros įmonės santykinę svarbą tiriamoje rinkoje Komisija nusprendė, kad tikslinga palyginimo pagrindu naudoti produkto apyvartą EEE. Palyginimas buvo atliktas, atsižvelgiant į produkto apyvartą EEE per paskutinius kalendorinius pažeidimo metus: visoms įmonėms tai buvo 1998 m., išskyrus Hoechst, kurios paskutinieji pažeidimo metai buvo 1996, nes 1997 m. viduryje ji pasitraukė iš MCAA rinkos.

(19)

Akzo, Clariant ir Atofina buvo svarbiausios MCAA gamintojos EEE 1998 m. Atitinkamai jų užimtos rinkos dalys buvo maždaug 44 %, 34 % ir 17 %. Prieš pasitraukdama iš MCAA rinkos 1997 m. viduryje, 1996 m. Hoechst įmonė užėmė 28 % rinkos. Todėl įmonės buvo suskirstytos į tris kategorijas: pirmoji kategorija: Akzo; antroji kategorija: Hoechst ir Clariant; trečioji kategorija: Atofina.

(20)

Labai rimtų pažeidimų kategorijoje galimų baudų skalė taip pat leidžia nustatyti tokio dydžio baudą, kuri, atsižvelgiant į kiekvienos įmonės dydį, turėtų pakankamą atgrasymo poveikį. Šiuo atveju Komisija pastebėjo, kad 2003 m. Atofina/Elf Aquitaine apyvarta buvo 84,5 mlrd. EUR, o Akzo apyvarta buvo 13 mlrd. EUR. Atitinkamai, Komisija mano, kad tikslinga Atofina/Elf Aquitaine baudą padidinti 2,5 karto, o Akzo baudą padidinti 1,5 karto.

(21)

Akzo ir Atofina pažeidimas truko ilgą laiką. Jos dalyvavo kartelyje nuo 1984 m. sausio mėn. iki 1999 m. gegužės mėn., t. y. 15 metų ir 4 mėn. Tai pateisino baudos pradinės sumos padidinimą 150 % abiem įmonėms.

(22)

Hoechst pažeidimas taip pat truko ilgą laiką, nuo 1984 m. sausio mėn. iki 1997 m. birželio mėn., nes tuomet dalyvavo neteisėtuose susitarimuose. Laikotarpio trukmė yra 13 metų ir 6 mėn. Tai pateisino baudos pradinės sumos padidinimą 135 %.

(23)

Clariant dalyvavimas truko nuo 1997 m. liepos, kai įmonė nupirko MCAA veiklą iš Hoecht, iki 1999 m. gegužės. Ji atitinkamai dalyvavo kartelyje 1 metus ir 10 mėn. Tai pateisino baudos pradinės sumos padidinimą 15 %.

(24)

Kai įvyko pažeidimas, du šio sprendimo adresatai jau yra buvę ankstesnių Komisijos sprendimų dėl kartelių bylų objektais. Hoechst buvo PVC II (1994 m. liepos 27 d. 94/599/EB) sprendimo adresatu, o Dyestuffs (1969 m. liepos 24 d. 69/243/EEB) sprendimo adresatu. Atofina taip pat buvo PVC II sprendimo adresatu. Šios sunkinančios aplinkybės pateisino baudos pradinės sumos padidinimą 50 %.

(25)

Akzo savanoriškai padarė pareiškimą, kuriuo remdamasi Komisija galėjo nustatyti, kad Eka Nobel AB, Eka Nobel Skoghall AB ir Nobel Industrier AB (šiuo metu atitinkamai vadinamos Eka Chemicals AB, Akzo Nobel Base Chemicals AB ir Akzo Nobel AB) nepriklausomai dalyvavo kartelyje nuo 1993 m. birželio 15 d. iki 1994 m. vasario 25 d. įvykusio jų prisijungimo prie Akzo grupės. Dėl Akzo padarytų pareiškimų įmonei bus taikoma didesnė bauda, negu būtų taikoma Akzo nebendradarbiaujant. Atsižvelgdama į teisingumo principus ir į konkrečias bylos aplinkybes, Komisija nusprendė, kad pirmiau išvardytų įmonių baudą už kiekvienos jų nepriklausomai padarytą pažeidimą tikslinga sumažinti iki nulio.

(26)

Trys šio sprendimo adresatai (Akzo, Atofina ir Clariant) bendradarbiavo su Komisija skirtinguose pažeidimo tyrimo etapuose, kad būtų palankiai įvertinti pagal 1996 m. Komisijos Pranešimą dėl baudų neskyrimo arba sumažinimo (2).

(27)

Šiame sprendime 1996 m. Pranešimas dėl baudų neskyrimo arba sumažinimo buvo pritaikytas taip:

1.   Atleidimas nuo baudos arba labai didelis baudos sumažinimas (B skirsnis: sumažinimas nuo 75 % iki 100 %)

(28)

Clariant buvo pirmoji įmonė, pateikusi lemiamus slapto kartelio, darančio poveikį MCCA pramonei EEE, buvimo įrodymus. Ši informacija buvo pateikta pranešime, o Clariant 1999 m. gruodžio 6 d. pateikti įrodymai suteikė Komisijai galimybę atlikti tyrimą Akzo ir Atofina įmonėse. Clariant taip pat patenkino kitus B skirsnyje išdėstytus reikalavimus: įmonė nutraukė dalyvavimą kartelyje, nuosekliai bendradarbiavo per visą tyrimo laikotarpį ir nebuvo kartelio kurstytoja. Priimant sprendimą buvo atsižvelgta į visus šiuos aspektus ir nuspręsta tailyti 100 % nuolaidą baudai, kuri būtų buvusi skirta Clariant AG ir Clariant GmbH, jei įmonės nebūtų bendradarbiavusios su Komisija.

2.   Didelis baudos sumažinimas (C skirsnis: sumažinimas nuo 50 % iki 75 %)

(29)

Nei Akzo, nei Atoma neatitiko Pranešimo dėl baudos neskyrimo arba sumažinimo C skirsnyje išdėstytas sąlygas.

3.   Didelis baudos sumažinimas (D skirsnis: sumažinimas nuo 10 % iki 50 %)

(30)

Akzo ir Atofina bendradarbiavo su Komisija.

(31)

Atofina glaudžiai bendradarbiavo su Komisija ir, kadangi ji buvo antroji bendrovė, pateikusi Komisijai informacijos ir įrodymų, realiai padėjusių įrodyti kartelio egzistavimą, jai bauda gali būti labai sumažinta. Be to, Atofina neužginčijo faktų, kuriais buvo remiamasi, įrodant kartelio egzistavimą. Priimdama sprendimą Komisija plačiai rėmėsi Atofina įmonės pateikta informacija ir įrodymais, kurie buvo labai išsamūs. Atofina atitiko D skirsnyje nustatytas sąlygas. Kadangi įmonė bendradarbiavo, jai nustatoma 40 % mažesnė bauda, negu būtų taikoma kitu atveju.

(32)

Kadangi Akzo buvo trečioji įmonė, pateikusi Komisijai informacijos ir įrodymų, patvirtinusių MCAA kartelio egzistavimą, jai bauda gali būti labai sumažinta. Akzo neužginčijo faktų, kuriais rėmėsi Komisija. Komisija nusprendė, kad Akzo atitiko D skirsnyje nustatytas sąlygas. Kadangi jos pateikta informacija ir įrodymai buvo labai išsamūs ir Komisija jais pasirėmė, įmonei nustatoma 25 % mažesnė bauda, negu būtų taikoma kitu atveju.

(33)

Toliau išvardytos įmonės pažeidė Sutarties 81 straipsnį, pasiskirdamos kiekio kvotas ir klientus, susitardamos dėl suderinto kainų didinimo, dėl kompensavimo mechanizmo, keisdamosi pardavimo kiekių ir kainų informacija bei reguliariai dalyvaudamos susitikimuose ir palaikė kitus ryšius, kad pasiektų susitarimus ir įgyvendintų pirmiau išvardytus apribojimus. Toliau išvardytos įmonės nuo 1994 m. sausio 1 d. savo veiksmais taip pat pažeidė EEE susitarimo 53 straipsnio 1 dalį.

(a)

Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Nederland BV ir Akzo Nobel NV nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1999 m. gegužės 7 d.,

(b)

Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB ir Akzo Nobel AB nuo 1993 m. birželio 15 d. iki 1999 m. gegužės 7 d.,

(c)

Hoechst AG nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1997 m. birželio 31 d.,

(d)

Elf Aquitaine ir Arkema SA (anksčiau vadinta Atofina SA) nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1999 m. gegužės 7 d.,

(e)

Clariant AG, Clariant GmbH nuo 1997 m. liepos 1 d. iki 1999 m. gegužės 7 d.

(34)

Už šiuos pažeidimus taikomos tokios baudos:

(a)

Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB ir Akzo Nobel AB

84,38 mln. EUR;

(b)

Hoechst AG

74,03 mln. EUR;

(c)

Elf Aquitaine SA ir Arkema SA (anksčiau vadinta Atofina SA) kartu ir atskirai

45,00 mln. EUR;

(d)

Arkema SA (anksčiau vadinta Atofina SA)

13,50 mln. EUR;

(e)

Clariant AG ir Clariant GmbH kartu ir atskirai

0 mln. EUR

Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB ir Akzo Nobel AB kartu ir atskirai turi sumokėti 1 skyriaus a punkte nustatytą baudą iki 50,63 mln. EUR. Kitos Akzo bendrovės, išvardytos tame punkte kartu ir atskirai turi sumokėti visą baudos sumą.

(35)

Įmonės, išvardytos 1 punkte nedelsdamos nutraukia pažeidinėjimus, jei jos to dar nepadarė. Jos privalo nebevykdyti jokių šioje byloje nustatytų pažeidinėjimo veiksmų ir nebekartoti tokio elgesio bei susilaikyti nuo veiksmų ir elgesio, kurių objektas arba pasekmės būtų panašios.


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 411/2004 (OL L 68, 2004 3 6, p. 1).

(2)  2002 m. Pranešimo dėl baudų neskyrimo arba sumažinimo 28 punkte nustatyta, kad nuo 2002 m. vasario 14 d. jis taikomas vietoj 1996 m. pranešimo visose bylose, kuriose jokia įmonė nesikreipia į Komisiją dėl galimybės pasinaudoti jame numatytomis palankesnėmis sąlygomis. Kadangi šioje byloje iki 2002 m. vasario 14 d. dėl baudų neskyrimo arba sumažinimo į Komisiją kreipėsi kelios įmonės, šiai bylai taikomas 1996 m. Pranešimas dėl baudų neskyrimo arba sumažinimo.


13.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 353/16


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. birželio 22 d.

dėl priemonių, kurias Italija ketina taikyti profesionalaus sporto klubams – („Salva calcio“ įstatymas)

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1794)

(Tik tekstas italų kalba yra autentiškas)

(tekstas svarbus EEE)

(2006/898/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

paraginusi (1) suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas pagal minėtą straipsnį ir atsižvelgdama į jų pastabas,

kadangi:

I.   PROCEDŪRA

(1)

Iš spaudoje pasirodžiusių pranešimų Komisija sužinojo, kad 2002 m. gruodžio 24 d. Įstatyminį potvarkį Nr. 282 paverčiant įstatymu, Italijos vyriausybė priėmė teisės normas, nustatančias profesionalaus sporto klubams taikomas apskaitos taisykles. 2003 m. kovo 12 d. laišku Nr. D/51643 Komisija paprašė informacijos svarstomu klausimu. 2003 m. balandžio 22 d. laišku Nr. 5243 Italijos valdžios institucijos paprašė pratęsti informacijos pateikimo terminą iki gegužės 14 d. Iki nurodytos datos negavusi jokio atsakymo, 2003 m. gegužės 22 d. Komisija paštu išsiuntė paraginimą. Laiške taip pat primenama, kad pagal EB sutarties 88 straipsnio 3 dalį pagalbos priemonė gali būti įgyvendinta tik po to, kai Komisija pateikia savo pastabas svarstomu klausimu. Italijos valdžios institucijos atsakymą atsiuntė 2003 m. birželio 26 d.

(2)

2003 m. lapkričio 11 d. laišku Komisija pranešė Italijai apie savo sprendimą dėl šios priemonės pradėti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą.

(3)

Komisijos sprendimas pradėti procedūrą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Komisija pakvietė suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas dėl svarstomos priemonės.

(4)

Komisija gavo pastabas iš Italijos valdžios institucijų 2004 m. vasario 13 d. laiške, o iš trečiųjų suinteresuotųjų šalių – 2004 m. sausio 19 d. ir 2004 m. vasario 16 d. laiškuose. 2004 m. vasario 25 d. laišku Nr. D/51415 Komisija nusiuntė Italijai trečiųjų šalių pastabas, suteikdama jai galimybę pareikšti savo nuomonę.

(5)

2004 m. kovo 10 d. laišku Nr. 08/RB/04 Italijos valdžios institucijos įsipareigojo iš dalies pakeisti svarstomas teisės normas siekdamos užtikrinti, kad jos neturės jokio poveikio mokesčiams. Atsižvelgdama į įsipareigojimą suderinti teisės normas su Bendrijos konkurencijos taisyklėmis ir į tai, kad jos neturėjo tiesioginio poveikio valstybės pagalbai, Komisija sustabdė procedūrą, kol svarstomos teisės normos bus iš dalies pakeistos.

(6)

2004 m. lapkričio 11 d. laišku Nr. 13346 Italijos valdžios institucijos nusiuntė Komisijai 2004 m. Bendrijos įstatymo (Legge Comunitaria 2004) pakeitimų tekstą, kuris buvo svarstomas Italijos parlamente. Iš anksto paskelbti pakeitimai buvo galutinai įtvirtinti 2005 m. balandžio 18 d. įstatymo Nr. 62 28 straipsnyje (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004) (toliau – Įstatymas Nr. 62/2005) (3).

II.   PRIEMONĖS APRAŠYMAS

(7)

2002 m. gruodžio 24 d. Įstatyminio potvarkio Nr. 282, 2003 m. vasario 21 d. paversto Įstatymu Nr. 27 (toliau – Įstatymas Nr. 27/2003), 3 straipsnio 1 a dalyje, numatančioje skubias teisės normas, reglamentuojančias Bendrijos ir mokesčių teisės,, mokesčių surinkimo ir apskaitos tvarkos reikalavimų laikymąsi,, nustatyta priemonė taikoma sporto klubams, patenkantiems į 1981 m. kovo 23 d. įstatymo Nr. 91 (toliau – Įstatymas Nr. 91/1981) taikymo sritį.

(8)

Taikant svarstomą priemonę, numatytą Įstatymo Nr. 91/1981, iš dalies pakeisto Įstatymu Nr. 27/2003, 18 a straipsnio 1 pastraipoje, pirmoje finansinėje ataskaitoje, teikiamoje įsigaliojus įstatymui, sporto klubai gali „įrašyti kapitalo nuostolius, atsiradusius sumažėjus teisių naudotis profesionalių sportininkų paslaugomis vertei, kaip nurodyta prisiekusių ekspertų įvertinime“. Todėl auditorių tarybai leidus, šie nuostoliai bus įrašyti tarp balanso aktyvų ir per daugelį metų amortizuoti.

(9)

Įstatymo Nr. 91/1981, iš dalies pakeisto Įstatymu Nr. 27/2003, 18 a straipsnio 2 pastraipoje nustatyta, kad „bendrovės, kurios nusprendžia pasinaudoti 1 pastraipoje numatyta teise, dėl priežasčių, susijusių su civiline ir mokesčių teise, privalo amortizuoti nuostolius lygiomis dalimis per dešimt metų“.

(10)

Siekiant nustatyti, ar priemonė yra valstybės pagalba kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, Komisija privalo nustatyti, ar: i) svarstoma priemonė sudaro palankias ekonomines sąlygas tam tikroms įmonėms arba tam tikrų prekių gamybai; ii) ar palankios sąlygos taikomos tik tam tikroms įmonėms, todėl yra arba gali būti iškraipoma konkurencija; iii) ar daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai; iv) ar priemonė teikiama iš valstybės išteklių.

(11)

Sprendime pradėti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą oficialią tyrimo procedūrą Komisija konstatavo, inter alia, kad:

a)

Pagalbą gaunantys sporto klubai vykdo ekonominę veiklą, todėl turi būti laikomi įmonėmis, kaip apibrėžta 87 straipsnio 1 dalyje. Taikant priemonę būsimas pelnas galėtų kompensuoti praeityje sporto klubų patirtus nuostolius per ilgesnį laikotarpį: galimybė pratęsti laikotarpį nuostoliams išskaičiuoti būtų ekonomiškai naudinga;

b)

Priemonė taikoma tik tam tikriems sporto klubams, nes ji skiriama tik 1981 m. kovo 23 d. įstatymo Nr. 91 taikymo sričiai priklausantiems sporto klubams, todėl ši priemonė yra pagalba sektoriams;

c)

Profesionalaus sporto klubai vykdo įvairią ekonominę veiklą. Kai kurie klubai veikia ir tarptautinėse rinkose. Kadangi sporto klubai ir kitų valstybių narių ūkio subjektai veikia šiose rinkose, svarstoma priemonė būtų galėjusi daryti poveikį Bendrijos vidaus prekybai;

d)

Taikant priemonę reikėtų naudoti valstybės išteklius, nes būtų atsisakoma mokestinių pajamų. Kaip minėta, tokia tvarka suteiktų sporto klubams galimybę paskirstyti išskaitytinus nuostolius ilgesniam laikotarpiui nei numato galiojančios teisės normos, tikintis mažesnių nuostolių amortizacijos kaštų pirmaisiais metais. Suteikdama sporto klubams galimybę rinktis iš dviejų apmokestinimo būdų, valstybė leistų šiems mokesčių mokėtojams pasirinkti jiems palankesnį būdą ir taip išreikštų sutikimą atsisakyti mokestinių pajamų.

(12)

Remiantis apibendrinta analize, paaiškėjo, kad priemonė atitiko visas būtinas valstybės pagalbos buvimo fakto pripažinimo sąlygas, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.

(13)

Be to, atsižvelgiant į sprendimo pradėti oficialią tyrimo procedūrą 22–29 punktuose nurodytas priežastis, nebuvo aplinkybių, leidžiančių teigti, kad pagalba suderinama su bendrąja rinka.

III.   PRIEMONĖS ĮVERTINIMAS

(14)

Įstatymo Nr. 62/2005 28 straipsniu buvo iš dalies pakeista Įstatymo Nr. 91/1981 18 a straipsnio 2 pastraipa, minima 9 punkte. Žodžiai „dėl priežasčių, susijusių su civiline ir mokesčių teise“ buvo pakeisti Įstatyme Nr. 62/2005 žodžiais „tik dėl priežasčių, susijusių su civiline teise“.

(15)

Šis pakeitimas panaikina galimybę mokesčių tikslais taikyti kitą apskaitos metodą, numatytą Įstatyme Nr. 91/1981, kuris, iš dalies pakeistas Įstatymu Nr. 27/2003, numato pasirinkimo galimybę. Todėl sporto klubai nebegali pratęsti laikotarpio, per kurį mokesčių tikslais būtų galima išskaityti nuostolius.

(16)

Nors Įstatymas Nr. 91/1981, iš dalies pakeistas Įstatymu Nr. 27/2003, ir toliau numato palankią apskaitos tvarką sporto klubams, nauja teksto redakcija daugiau nenumato jokių mokestinių lengvatų. Kadangi pasiūlytą mokestinę lengvatą būtų buvę galima įgyvendinti tik vėliau (4), taikant priemonę nebuvo teikiamos jokios mokestinės lengvatos galiojant iš dalies pakeistoms taisyklėms.

(17)

Kadangi priemonė daugiau nesusijusi su mokestinių pajamų atsisakymu, taikant ją nenaudojami valstybės ištekliai. Taigi viena iš esminių valstybės pagalbos buvimo sąlygų, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, nebetenkinama. Todėl Komisija konstatuoja, kad dėl Įstatymu Nr. 62/2005 (Legge Comunitaria 2004) atliktų pakeitimų priemonė nėra valstybės pagalba.

(18)

Todėl nebūtina išsamiai svarstyti Italijos valdžios institucijų ir trečiųjų suinteresuotųjų šalių pastabų.

IV.   IŠVADOS

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Profesionalaus sporto klubams taikoma priemonė, kurią Italija nustatė 2003 m. vasario 21 d. įstatymu Nr. 27, iš dalies pakeistu 2005 m. balandžio 18 d. įstatymu Nr. 62, nėra valstybės pagalba.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  2003 m. gruodžio 18 d. OL C 308, p. 9.

(2)  Žr. 1 išnašą.

(3)  Paskelbta 2005 m. balandžio 27 d. Italijos Respublikos oficialiajame leidinyje Nr. 96 bendrame priede Nr. 76.

(4)  T. y. pasibaigus įprastam penkerių metų nuostolių perkėlimo laikotarpiui.


13.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 353/19


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. liepos 13 d.

skelbiantis koncentraciją suderinamą su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu

(bylos Nr.: COMP/M.3653 – Siemens/VA Tech)

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2676)

(Tik tekstas vokiečių kalba yra autentiškas)

(tekstas svarbus EEE)

(2006/899/EB)

2005 m. liepos 13 d. Komisija, vadovaudamasi 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės, visų pirma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalimi, priėmė sprendimą susijungimo byloje. Viso sprendimo teksto nekonfidencialus variantas autentiška bylos kalba ir Komisijos darbo kalbomis pateikiami Konkurencijos generalinio direktorato tinklalapyje adresu: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   GLAUSTA SANTRAUKA

(1)

Ši byla susijusi su Siemens ketinimu įsigyti Austrijos technologijų koncerną VA Tech.

(2)

Siemens yra įvairių technologijų įmonių grupė, kurios pagrindinė veikla apima: informaciją ir komunikaciją, automatizavimo ir valdymo sistemas, energetiką, transportą, gatvių apšvietimą ir medicinos įrangą.

(3)

VA Tech, kurios būstinė yra Lince, yra didžiausia Austrijos pramonės grupė, kurioje dirba 17 000 darbuotojų, o metinė apyvarta siekia 4,3 mlrd. eurų. Keturios pagrindinės grupės veiklos sritys – elektros energijos gamyba, perdavimas ir skirstymas, metalurgija, elektrinių įrenginių statyba ir infrastruktūra.

(4)

2004 m. gruodžio 10 d.Siemens pateikė oficialų prašymą dalyvauti VA Tech įsigijimo konkurse, ketindama padidinti šiuo metu turimą akcijų paketą nuo 16,45 % balso teisių iki mažiausiai 50 % plius viena akcija. […] (1). Kad ši paraiška būtų patenkinta, tereikia gauti Komisijos pritarimą.

(5)

Numatomas įsigijimas, kurio metu Siemens įgytų kontrolinį VA Tech akcijų paketą, pagal EB Susijungimo reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punktą reiškia koncentraciją.

(6)

Susijusių įmonių bendra pasaulinė apyvarta sudaro per 5 mlrd. eurų (Siemens apyvarta per finansinius metus nuo 2002 10 1 iki 2003 9 30 – 74 mlrd. eurų, VA Tech per 2003 m. – 3,9 mlrd. eurų). Tiek Siemens, tiek VA Tech apyvarta Bendrijoje viršija 250 mln. eurų […] (1), tačiau nė vienos įmonės apyvarta vienoje ir toje pačioje Bendrijos valstybėje nesiekia dviejų trečdalių įmonės apyvartos visoje Bendrijoje. Todėl koncentracija, apie kurią buvo pranešta, yra Bendrijos masto.

(7)

Komisijos atliktas rinkos tyrimas parodė, kad dėl šio sandorio veikla labai dubliuotųsi horizontaliu ir vertikaliu lygiu šiose srityse: elektros energijos gamyba (žr. A skyrių), elektros energijos perdavimas ir skirstymas (B skyrius), geležinkelių technika (C skyrius), dažnio keitikliai (D skyrius), metalurgija ir elektrinių įranga (E skyrius), žemos įtampos perjungimo įrenginiai (F skyrius), statybos technika (G skyrius), infrastruktūra ir kabamieji lynų keliai (H skyrius), kitos IT paslaugos (I skyrius).

(8)

Komisija savo sprendime padarė išvadą, kad, atsižvelgiant į šalių pasiūlytus įsipareigojimus i) hidroelektrinių įrangos ir ii) mechaninių metalurgijos įrenginių statybos srityse, planuojama koncentracija nė vienoje iš šių bendrų rinkų arba kurių nors atskirų jų dalių labai nesutrukdys veiksmingai konkuruoti.

II.   IŠSAMI SANTRAUKA

A.   ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA

A1.   HIDROELEKTRINIŲ ĮRANGA

Susijusios rinkos

(9)

Hidroelektrinių įranga apima daugybę atskirų komponentų, įskaitant vandens turbinas, generatorius ir įvairius kitus mechaninius ir elektrinius komponentus (žinomus kaip „jėgainės mechaninis (elektros) balansas“). Dažnai pirkėjai šiems komponentams skelbia atskirus viešųjų pirkimų konkursus, ypač Europoje, kur didžioji paklausos dalis susijusi su veikiančių hidroelektrinių įrangos pakeitimu arba modernizacija. Paklausos atžvilgiu įvairūs komponentai negali būti pakeičiami kitais. Tačiau po keleto hidroelektrinių mechaninės ir elektros įrangos gamintojų susijungimų Siemens/VA Tech ir jų pagrindiniai konkurentai gali tiekti visą komponentų asortimentą. Todėl, atsižvelgdama į pasiūlos veiksnius, Komisija linkusi sutikti su Siemens, kad faktiškai tėra viena susijusi hidroelektrinių įrangos produktų rinka, nors produktai šioje rinkoje yra labai skirtingi.

(10)

Kalbant apie susijusią geografinę rinką, sprendime aiškinama, kad skirtinguose pasaulio regionuose konkuruoja skirtingos konkurentų grupės, nors pirmaujančios Europos tiekėjos – Siemens, VA Tech, Alstom ir GE Hydro – dirba visame pasaulyje. Ypač Kinijoje ir kitose Azijos šalyse veikia daug Kinijos, Indijos ir Japonijos įmonių, kurių Europos pirkėjai nelaiko patikimomis tiekėjomis. EEE pirkėjai arba nežino šių gamintojų, arba vertina jas gerokai prasčiau nei Europos tiekėjas. Iki šiol jie nėra gavę užsakymų EEE arba net nėra pateikę pasiūlymų (nors Siemens nurodė du sėkmingus kinų tiekėjų projektus Albanijoje septintajame ir aštuntajame dešimtmetyje).

(11)

[…] (1) Baigiant sprendime daroma išvada, kad pasiūlos ir paklausos sąlygos EEE ir kituose pasaulio regionuose pastebimai skiriasi, ir kad EEE turi būti laikoma susijusia geografine rinka.

Konkurencingumo įvertinimas

(12)

Siemens nurodė, kad 2000–2004 m. laikotarpiu bendra Siemens ir VA Tech rinkos dalis EEE sudarė [40–50] (1) % (Voith Siemens – [20–30] (1) % (2), VA Tech [20–30] (1)). VA Tech nurodė [40–50] (1) %, o Alstom bendrą Siemens/VA Tech rinkos dalį vertina 61 %. Pagal klientų apskaičiavimus, rinkos dalis yra maždaug tokia pati, nors viena mažesnė konkurentė įmonė (Andino) mano, kad Siemens/VA Tech užima 70 % EEE rinkos. Remiantis pagrindinių konkurentų pateiktais duomenimis apie apyvartą tuo pačiu penkerių metų laikotarpiu, apskaičiuojamos tokios rinkos dalys (įskaitant Siemens pateiktus duomenis apie „kitų produktų“ apyvartą):

EEE 2000–2004

Mln. EUR

Rinkos dalis, %

Siemens

318

[10–20] (1) %

VA Tech

 

[30–40] (1) %

Kartu

 

50 %

Alstom

 

[20–30] (1) %

GE Hydro

 

[0–10] (1) %

Ansaldo

 

[<1] (1) %

Andritz

 

[<1] (1) %

Kitos įmonės

473

[20–30] (1) %

Iš viso

 

100 %

Šaltinis: Komisijos rinkos tyrimas

(13)

Nors Siemens tvirtina, kad įmonės rinkos dalis šioje konkursų rinkoje kasmet pastebimai skyrėsi […] (1), tačiau dėl kelių veiksnių galima spręsti, kad iš užimamų rinkos dalių galima nustatyti svarbią informaciją apie rinkos pasidalijimą. Be to, konkursai dėl specialios paskirties ir labai diferencijuotų produktų yra skelbiami dažnai, o sutarčių sumos paprastai yra mažos (tik […] (1) iš […] (1) pasiūlymų, kuriuos teikė Siemens, buvo didesni nei […] (1) EUR). Be to, didesnių užsakymų atveju konkurso laimėtojas iš pradžių nežino, kokia yra projekto reali vertė (t. y. pelningumas). Mažėjant patikimų konkurso dalyvių skaičiui, didėja mažiausia pasiūlymo kaina. Todėl dėl didelės Siemens ir VA Tech bendros rinkos dalies, santykinai mažo likusių konkurentų skaičiaus ir vieno svarbaus konkurso dalyvio eliminavimo didėja tikimybė, kad įvykus šiai koncentracijai bus sukurta dominuojanti rinkos padėtis.

(14)

Remiantis rinkos tyrimo atsakymais […] (1) susidaro keturių pagrindinių konkurenčių (Siemens, VA Tech, Alstom ir GE Hydro) grupė. Šias įmones pirkėjai pripažįsta patikimomis didelės hidroelektrinių įrangos konkursų dalyvėmis. Visi kiti konkurentai yra vertinami gerokai prasčiau arba negamina lygiavertės įrangos, net jei atitinka mažesnių konkursų sąlygas. Šiai išvadai pagrįsti sprendime pateikiamas kiekybinis apibendrinimas, kaip klientai vertina skirtingus įrenginių gamintojus. […] (1).

(15)

Siemens […] (1) pateiktų konkursų dalyvių sąrašų taip pat aiškėja, kad Siemens konkursuose dažniau susiduria su VA Tech ([…] (1) % konkursų, kurių vertė didesnė už […] (1) EUR) […] (1) negu su Alstom [..] (1) arba GE […] (1). […] (1) konkursuose Siemens ir VA Tech buvo vienintelės iš didžiųjų keturių įmonių, pateikusios pasiūlymus. Dažną šių dviejų įmonių susidūrimą galima iš dalies paaiškinti tuo, kad GE Hydro retai dalyvauja konkursuose už Skandinavijos ir Jungtinės Karalystės ribų (GE Hydro įmonė buvo įsteigta GE įsigijus Kvaerner vandens energijos sritį). Alstom dažniau dalyvauja konkursuose įvairiuose Europos regionuose, tačiau šiek tiek dažniau negu kituose regionuose veiklą vykdė Pirėnų pusiasalyje. Be to, ši įmonė dažniau dalyvauja didesnių, o ne mažesnių projektų konkursuose.

(16)

Daug klientų ir konkurentų savo pastabose pagal 11 straipsnį pareiškė, kad įsigijus įmonę padidėtų kainos, nes jau prisotintoje rinkoje susijungia du tiesioginiai konkurentai.

(17)

Siemens akivaizdžiai sutinka su Komisijos išvadomis, kad Siemens, VA Tech ir Alstom šiuo metu yra pagrindinės konkurentės EEE hidroelektrinių įrangos rinkoje. Todėl, teisindama savo veiklą, ši įmonė pateikia daugiausia argumentus, susijusius su rinkos pokyčiais.

(18)

Jos nuomone, jei Siemens/VA Tech bandytų po koncentracijos pakelti kainas, Kinijos ir mažesnės Europos įmonės galėtų iš karto tiekti konkurencingą įrangą. Ilgainiui nusistovėję ryšiai su tiekėjais iki šiol trukdė naujiems konkurentams patekti į rinką, o klientams – susirasti naujus tiekėjus. Tačiau Siemens negalėjo pateikti jokios informacijos apie konkursų dalyvių, kurie dar neužsiima veikla Europoje, planus dalyvauti EEE konkursuose. Be Kinijos gamintojų Siemens išvardijo grupę nedidelių ne pagrindinės hidroelektrinių įrangos gamintojų ir mažos galios komponentų tiekėjų iš Europos, kurių produktus galima naudoti ir hidroelektrinėms. Tačiau šių įmonių rinkos dalis sudaro mažiau kaip 1 % ir jos tiekia produktus, nelygiaverčius Siemens ir VA Tech produktams.

(19)

Sprendime daroma išvada, kad Siemens argumentai yra spekuliacijos, kurios grindžiamos bendro pobūdžio teiginiu, kad bet koks monopolis ilgainiui pritraukia naujus konkurentus. Atsižvelgdama į didelę rinkos dalį, kurią kartu užima Siemens/VA Tech, patikimų konkurso dalyvių skaičiaus sumažėjimą nuo 4 iki 3, konkurso dalyvių informaciją, kuria remiantis Siemens/VA Tech tiekia labai panašius produktus ir didelį klientų skundų skaičių Komisija daro išvadą, kad dėl koncentracijos hidroelektrinių įrangos rinkoje bus sukurta dominuojanti padėtis ir bus akivaizdžiai trukdoma veiksmingai konkuruoti.

A2.   HIDROELEKTRINIŲ ĮRANGA, NAUDOJANTI IŠKASTINĘ ENERGIJĄ

(20)

Kalbant apie hidroelektrinių įrangą, naudojančią iškastinę energiją, VA Tech tiekia kombinuotojo ciklo dujų ir garo turbinų jėgaines kaip sistemos integratorių, kuriam daugiausia naudojami trečiųjų asmenų tiekiami komponentai, ypač GE pagamintos dujų turbinos kartu su savo gamyklose pagamintais turbogeneratoriais. Visiškai parengtų užsakymų rinkoje po koncentracijos liks keli konkurentai, ypač turbinų gamintojos Siemens, GE, Alstom ir Mitsubishi, bet liks ir generaliniai rangovai, pavyzdžiui, Bechtel ir katilinių gamintoja Foster&Wheeler. VA Tech dalis visiškai parengtų užsakymų EEE rinkoje sudaro mažiau kaip 15 % […] (1). Įsigijus šią įmonę nebereikės turbinų realizavimo kanalo ir generatorių tiekėjo šios įmonės turbinoms. Atsižvelgiant į strateginę dujų turbinų reikšmę kombinuotojo ciklo jėgainėms ir į faktą, kad GE yra šios srities rinkos lyderė, sprendime daroma išvada, kad GE galės vietoje VA Tech rasti kitą realizavimo kanalą savo turbinoms. GE turi pajėgumų gaminti generatorius. Dėl įsigijimo ši įmonė nepateikė jokių pastabų. Todėl sprendime nebuvo pareikšta abejonių dėl konkurencijos.

B.   ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMAS IR SKIRSTYMAS (EEPS)

(21)

EEPS rinką sudaro elektros energijos gamybos įranga ir platus įvairių komponentų asortimentas, tiekiamas klientams (dažniausia nacionaliniams tinklo operatoriams ir vietos (regiono) elektros skirstytojams) pagal tam tikrą sistemą. Atsižvelgdama į horizontalų Siemens ir VA Tech veiklos dubliavimąsi, Siemens siūlo atitinkamas rinkas apibrėžti pagal produktų grupes, nurodytas punktuose nuo a iki e.

a.

AUKŠTOS ĮTAMPOS PRODUKTAI (PERDAVIMO TINKLAMS SU ĮTAMPA NUO 52 IKI 800 KV)

(i)

perjungimo įrenginys su oro izoliacija

(ii)

perjungimo įrenginys su dujų izoliacija

(iii)

išjungiklis

(iv)

skyriklis

(v)

matavimo transformatorius

(vi)

ritės

b.

TRANSFORMATORIAI

(i)

galios transformatoriai

(ii)

paskirstymo transformatoriai

c.

ENERGIJOS AUTOMATIZAVIMO IR INFORMACIJOS SISTEMOS

(i)

tinklo valdymo įranga

(ii)

apsauginės relės

d.

VISIŠKAI PARENGTI PROJEKTAI

(i)

aukštos įtampos projektai

(ii)

vidutinės įtampos projektai

e.

EEPS PASLAUGOS

(i)

įrenginių priežiūra

(ii)

tinklo planavimas

(22)

Ištyrus rinką paaiškėjo, kad produktų rinkose, priešingai Siemens nuomonei, bent keli I, II, … punktuose kiekviename skyriuje išvardyti komponentai galėtų sudaryti susijusias atskiras geografines rinkas. Tačiau šiam sprendimui nebūtina tiksliai apibrėžti produktų rinką, nes joks galimas rinkos apibrėžimas nesukeltų abejonių dėl konkurencijos.

(23)

Apibrėžiant susijusią geografinę rinką sprendime daroma išvada, kad EEPS aprėpia EEE rinkas. Tinklo sistemos operatoriams techniniai standartai nebėra kliūtis perkant produktus užsienyje, ypač aukštos įtampos rinkoje, kurioje produktai dažniausia pritaikomi klientui. Didžiausi tiekėjai sėkmingai dalyvauja konkursuose dėl EEPS visoje EEE.

(24)

Siemens pranešime nurodytos toliau minimos rinkos dalys ir konkurentų kiekvienoje rinkoje pavadinimai buvo iš esmės patvirtinti rinkos tyrimu. Išimtį sudaro visiškai parengtų aukštos įtampos projektų rinka, kurioje joks kitas rinkos dalyvis nenurodė, kad Siemens užima didelę rinkos dalį [50–60] (1) %. Tačiau visiškai parengtų projektų rinka apima daug produktų ir komponentų, todėl visiškai parengtų paslaugų apyvartą rinkos tyrimo dalyviai galėjo nurodyti kitaip negu nurodydami atskirus komponentus.

Produktas

Siemens

VA Tech

Kartu

Pagrindiniai konkurentai

a.

Aukštos įtampos produktai

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[20-30] (3)

Areva 18, ABB 15

(i)

perjungimo įrenginiai su oro izoliacija

[0-10] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

Areva 12; ABB 9, Cegelec 6, EFACEC 6

(ii)

perjungimo įrenginiai su dujų izoliacija

[30-40] (3)

[10-20] (3)

[40-50] (3)

ABB 33, Areva 23

(iii)

išjungikliai

[30-40] (3)

[0-10] (3)

[40-50] (3)

Areva 30, ABB 28

(iv)

skyrikliai

[30-40] (3)

[20-30] (3)

[30-40] (3)

Areva 21, HAPAM 14

(v)

matavimo transformatoriai

10-20] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

Areva 20–25, ABB 10–15, Ritz 10–15, Arteche 10–15, Pfiffner 3–8

(vi)

ritės

[20-30] (3)

[10-20] (3)

[40-50] (3)

Areva 22–27, ABB 17–22, Trafomec 5–10

b.

Transformatoriai

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[20-30] (3)

ABB 18–23, Areva 13–18, RWE Solutions 8–13, Schneider 4–7, Pauwels 4–7, kiti

(i)

galios transformatoriai

[10-20] (3)

[10-20] (3)

[20-30] (3)

ABB 20–25, Areva 15–20,RWE Solutions 7–14, Pauwels 2–5, EFACEC 2–5, kiti

(ii)

paskirstymo transformatoriai

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

ABB 12–17, Schneider 10–15, RWE Solutions 8–13, Areva 7–12, Pauwels 5–10, kiti

c.

Energijos automatizavimo ir informacijos sistemos

 

 

 

 

(i)

tinklo valdymo įranga

[10-20] (3)

[10-20] (3)

[20-30] (3)

ABB 8–12, Areva 6–10, kiti (taip pat įvairūs programinės įrangos gamintojai)

(ii)

apsauginės relės

[20-30] (3)

[0-10] (3)

[20-30] (3)

Areva 23–27, ABB 13–17, Schneider 4–8

d.

Visiškai parengti projektai

[20-30] (3)

[0-10] (3)

[30-40] (3)

ABB 18, Areva 14, Cegelec 9

(i)

aukštos įtampos projektai

[50-60] (3)

[10-20] (3)

[70-80] (3)

ABB 21, Areva 9

(ii)

vidutinės įtampos projektai

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

ABB 17, Areva 16, Cegelec 12

e.

EEPS paslaugos

Nėra susijusių EEE arba nacionalinių rinkų

(25)

Siemens, VA Tech, Areva ir ABB tiekia platų EEPS asortimentą, o mažesnės konkurentės, pavyzdžiui, Cegelec, EFACEC, Ansaldo, HAPAM arba Pauwels užima tik mažesnius produktų segmentus.

(26)

Įsigijus įmonę rinkos dalys kai kuriose potencialiose EEPS rinkose padidėja iki [30–40] (1) % – būtent perjungimo įrenginių su dujų izoliacija, išjungiklių ir visiškai parengtų aukštos įtampos projektų rinkose. Be to, šiose produktų rinkose patikimų konkurentų skaičius sumažėtų nuo 4 iki 3 (Siemens/VA Tech, Areva ir ABB). Šios trys rinkos yra vertikaliai susijusios viena su kita, nes didžiojoje dalyje visiškai parengtų aukštos įtampos projektų kaip pagrindiniai komponentai naudojami perjungimo įrenginiai su dujų izoliacija. Išjungikliai savo ruožtu naudojami kaip dujų įrenginių su dujų izoliacija komponentai. Siemens, VA Tech, Areva ir ABB vykdo veiklą šiuose trijuose vertikaliuose lygmenyse.

(27)

Kitose EEPS rinkose Siemens ir VA Tech bendra rinkos dalis yra mažesnė, be to, yra papildomų konkurentų. Šiose rinkose nekyla abejonių dėl konkurencijos.

(28)

Apskritai, klientų ir konkurentų atsakymai į Komisijos rinkos tyrimą buvo ne tokie neigiami kaip tyrime dėl hidroelektrinių įrangos. Neigiamos pastabos buvo daugiau bendro pobūdžio ir buvo susijusios su faktu, kad iš jau prisotintos rinkos iškris vienas konkurentas. Todėl Komisija tyrimus sutelkė į galimo patikimų konkurso dalyvių skaičiaus sumažėjimo nuo keturių iki trijų poveikio keliose galimose rinkose analizę.

(29)

Aukštos įtampos projektų rinkoje Siemens ir VA Tech dažniausia susiduria visiškai parengtų perjungimo įrenginių su dujų izoliacija sektoriuje. Todėl įtaka visiškai parengtų aukštos įtampos projektų rinkoje yra susijusi su pagrindinių komponentų su dujų izoliacija tiekėjų padėtimi rinkoje. Visiškai parengtų produktų rinka dažniausia remiasi projektais ir pasižymi dideliais užimamų rinkos dalių pokyčiais. Per penkerių metų laikotarpį nuo 1999 m. iki 2003 m. Siemens rinkos dalis svyravo nuo [5–10] (1) % 2000 m. iki [50–60] (1) % 2003 m., o VA Tech dalis svyravo nuo [0–5] (1) 1999 m. iki [15–20] (1) % 2002 m. Likusius projektus tais metais vykdė ABB ir Areva. Net vienas didelis projektas gali padaryti didelę įtaką tiekėjo rinkos daliai per vienerius metus. Pavyzdžiui, 2003 m. buvo užimta stipri padėtis rinkoje [50–60] (1) %. Sprendime daroma išvada, kad visiškai parengtų aukštos įtampos projektų rinka yra konkursų rinka, kurioje vyksta konkurencija „dėl rinkos“, o ne „rinkoje“ ir kurioje užimama rinkos dalis nėra tiesiogiai susijusi su konkurento galimybėmis ateityje gauti užsakymus.

(30)

Produktų su dujų izoliacija sektoriuje EEE veikia tie patys konkurentai kaip ir visiškai parengtų aukštos įtampos projektų sektoriuje, būtent Siemens, VA Tech, ABB ir Areva. Siemens teigimu, jos ir VA Tech bendra rinkos dalis 2003 m. siekė [40–50] (1) % (Siemens [30–40] (1) %, VA Tech [10–15] (1) %). Bendra rinkos dalis nuo 1999 m. iki 2003 m. svyravo nuo [40–50] (1) % iki [60–70] (1) %. Tačiau atskiros rinkos dalys svyravo labiau (Siemens [10–15] (1) %–[40–50] (1) %, o VA Tech ([10–15] (1) %–[40–50] (1)). Kaip ir visiškai parengtų projektų rinkoje, kitas EEE rinkos dalis užėmė ABB ir Areva.

(31)

Dėl aukštos įtampos produktams keliamų saugos reikalavimų ribojamas galimų Europos elektros energijos tiekėjų skaičius, nors tarp keturių rinkos lyderių konkrečiam konkursui pristatytos įrangos akivaizdžiai tėra nedidelis skirtumas. Atsižvelgiant į šiuos faktus (konkursų rinka, nedidelis skirtumas tarp rinkos lyderių produktų) produktų su dujų izoliacija arba visiškai parengtų aukštos įtampos projektų rinkose konkurencija gali vykti ir tik su trimis patikimais tiekėjais.

(32)

Rinkos tyrime buvo tiriami konkursų visiškai parengtiems aukštos įtampos projektams, įrenginiams su dujų izoliacija ir išjungikliams dalyvių sąrašai nuo 1999 m., kuriuos pateikė Siemens ir konkurentai. Iš tyrimo aiškėja, kad konkursuose ABB buvo dažniausia Siemens konkurentė, o po jos dažniausia konkurentė buvo Areva. VA Tech rečiau dalyvavo konkursuose įrenginiams su dujų izoliacija ir juose beveik nekonkuravo su Siemens. Reti Siemens ir VA Tech susidūrimai gali būti paaiškinami tuo, kad VA Tech veikla Europos įrenginių su dujų izoliacija srityje yra sietina su Schneider įmonės Grenoblyje aukštos įtampos veiklos srities įsigijimu. Todėl VA Tech įrengta bazė yra skirta veiklai Prancūzijoje, o Siemens tradiciškai dažniausiai vykdo veiklą kitose Europos šalyse.

(33)

Vengrijai tapus ES nare, Ganz-Transelektro pateikė daug pasiūlymų EEE konkursuose. Šiai įmonei kartu su Corus neseniai Nyderlanduose buvo pateiktas užsakymas tiekti perjungimo įrenginius su dujų izoliacija. Toshiba-Mitsubishi (toliau – TM) ir JAEPS, perjungimo įrenginių su dujų izoliacija gamintojai iš Japonijos, savo veiklą EEE vykdė tik Islandijos ir Kipro salose-valstybėse.

(34)

Komisija vieną su kitu palygino pasiūlymus […] (1) konkursams, kuriuose dalyvavo visos keturios įmonės, siekdama patikrinti, ar dažnai viena iš šių įmonių siūlydavo mažiausią arba antrą mažiausią kainą. Šis spėjimas nepasitvirtino.

(35)

Kaip nurodoma sprendime, perjungimo įrenginių su dujų izoliacija rinkoje būtų galima konkuruoti ir tik su trimis patikimais tiekėjais, jei nesusijungia mažiausią arba antrą mažiausią kainą siūlantys konkurso dalyviai arba konkurentai, kurie pagal kitą kriterijų dažniausia gali vienas kitą pakeisti. Remiantis pateikta informacija apie konkurso dalyvius negalima daryti tokios išvados.

(36)

Be to, sprendime tiriama galimybė, ar projektas yra susijęs su koordinuojamu poveikiu. Perjungimo įrenginių su dujų izoliacija, visiškai paruoštų aukštos įtampos ir išjungiklių rinkų (trys vienodo pajėgumo konkurentai, nevienalyčiai produktai, stambūs klientai) struktūra ir nustatytas dalyvavimo konkurse modelis (visi konkurentai sėkmingai dalyvauja konkursuose visoje Europoje) leidžia daryti išvadą, kad veiksmingas poveikio mechanizmas perjungimo įrenginių su dujų izoliacija rinkoje turėtų būti labai sudėtingas ir jį būtų sunku įgyvendinti.

(37)

Sprendime daroma išvada, kad jokiu galimo produktų rinkos apibrėžimo atveju EEPS rinkoje nebūtų trukdoma veiksmingai konkuruoti.

C.   GELEŽINKELIŲ TECHNIKA

C1.   GELEŽINKELIO TRANSPORTO PRIEMONĖS

(38)

Įsigijus VA Tech eliminuojama VA Tech Elin EBG Traction (toliau – ETR) įmonė kaip nepriklausoma tramvajų, metro traukinių ir regioninių traukinių elektrinės traukos įrangos tiekėja. Be to, ETR tiekia gaminius integruotiems geležinkelio transporto priemonių gamintojams, sudarantiems konsorciumus su Bombardier ir Siemens specialių tramvajų ir traukinių tipų gamybai.

(39)

Remiantis ankstesniais sprendimais, šiame sprendime tiriamas projekto poveikis atsižvelgiant į EEE elektrinės traukos įrangos rinką ir nacionalines geležinkelio transporto priemonių rinkas atskirai įvairiems transporto priemonių tipams, pvz., tramvajams, metro traukiniams, regioniniams traukiniams ir lokomotyvams. Persidengimai elektros pavarų rinkoje yra nežymūs ir nesukelia abejonių dėl konkurencijos vertinimo. Tačiau dėl ETR ir Siemens padėties kai kuriose valstybėse narėse rinkoms daromas vertikalus poveikis.

(40)

Iš rinkos tyrimo paaiškėjo, kad su projektu susijusiuose rinkose, t. y. tramvajų rinkoje Ispanijoje, Lenkijoje, Austrijoje ir Čekijoje, metro traukinių rinkoje Belgijoje ir regioninių traukinių rinkoje Vokietijoje bei Austrijoje įgyvendinus projektą vis dar bus pakankama konkurencija. Siekiant nutraukti ETR ir Bombardier įmonių ryšius pagal 2001 m. balandžio 3 d. Komisijos sprendimą COMP/M.2139 Bombardier/Adtranz, siūloma tuo pačiu metu priimti sprendimą pagal 8 straipsnio 2 dalį, kuriuo būtų panaikinamas vienas iš Bombardier prisiimtų įsipareigojimų tuo atveju, jei Siemens imtų visiškai kontroliuoti VA Tech. Jis Bombardier įpareigoja siūlyti gaminamą „Linz“ tipo City-Runner tramvajų tik su ETR traukos įranga.

(41)

Neintegruotos įmonės neišskiriamos dėl šių priežasčių: Pirma, ir toliau elektrinę traukos įrangą tramvajams (Kiepe) bei metro traukiniams (Mitsubishi) tieks nepriklausomas tiekėjas. Antra, egzistuoja galimybė neintegruotiems gamintojams per dvejus arba trejus metus susijungti, kaip atsitiko su Stadler įmone tramvajų ir regioninių traukinių srityje. Vis dar egzistuoja ir trečia galimybė, kad integruoti ir neintegruoti tiekėjai susijungs kaip praeityje. Galiausiai ir ateityje geležinkelio transporto priemonių rinkoje išliks pakankama konkurencija, net jei neintegruoti tiekėjai būtų išstumti iš geležinkelio transporto priemonių su elektrine traukos įranga rinkos. Sprendime daroma išvada, kad projektas akivaizdžiai netrukdys veiksmingai konkuruoti elektrinės traukos įrangos rinkoje ir tramvajų, metro traukinių, regioninių traukinių bei lokomotyvų rinkoje.

C2.   KONTAKTINIAI TINKLAI

(42)

Sprendime daroma išvada, kad klausimo, ar egzistuoja bendra visų tipų kontaktinių tinklų rinka, arba ar egzistuoja mažesnės produktų rinkos, pvz., tolimojo susisiekimo kontaktinių tinklų rinka, nagrinėti nebūtina. Koncentracija padarys poveikį tik nacionalinei rinkai. Vokietijoje Siemens ir VA Tech užimtų bendrą apie [30–40] (1) % visos rinkos dalį, jų artimiausia konkurentė būtų Balfour Beatty įmonė su panašia užimamos rinkos dalimi ir penki mažesni konkurentai. Po rinkos tyrimo Komisija daro išvadą, kad po koncentracijos nekils juntamų kliūčių veiksmingai konkuruoti. Ta pati išvada taikoma mažesnei galimai tolimojo susisiekimo kontaktinių tinklų produktų rinkai, kurioje dubliuojamam produktui yra tik vienas klientas, būtent Deutsche Bahn ir mažiausia keturi patikimi konkurentai. Be to, paaiškėjo, kad Siemens ir VA Tech tik retai konkuruodavo tarpusavyje. Be to, nelaikomas tikėtinu tylus susitarimas tarp susijungusių įmonių ir Balfour Beatty, nes rinka kiekvienais metais mažėja, o VA Tech nelaikoma tokia savarankiška įmone, kurią reikėtų įsigyti ir tuomet būtų lengviau koordinuoti rinką. Sprendime daroma išvada, kad kontaktinių tinklų rinkoje nekils juntamų kliūčių veiksmingai konkuruoti.

C3.   ELEKTROS SROVĖS GELEŽINKELIUI TIEKIMAS

(43)

Elektros srovės geležinkeliui tiekimas – tai elektros srovės tiekimas į operatoriaus kontaktinį tinklą per pastotes (maitinimo blokus). Sprendime buvo išskirtos dvi produktų rinkos: bendra pastočių rinka ir komponentų rinka. Vokietijos geležinkelio elektros energijos jėgainių techninės priežiūros rinkoje matomas dubliavimasis. Koncentracija yra susijusi su dviem nacionalinėmis elektros srovės geležinkeliui tiekimo rinkomis. Austrijoje Siemens ir VA Tech užimtų bendrą [40–50] (1) % visos rinkos dalį. Be Siemens/VA Tech yra keturi visame pasaulyje veikiantys patikimi tiekėjai, būtent ABB, Areva, Balfour Beatty ir SAG (RWE), kurių rinkos dalis sudaro nuo 5 iki 25 %, ir keli mažesni tiekėjai. Paklausa yra labai koncentruota, šioje sąlyginai mažoje rinkoje, kurioje skelbiami konkursai, daugiau kaip 90 % konkursų skelbia įmonės Österreichische Bundesbahnen ir Wiener Linien. Todėl šioje konkursų rinkoje vyksta dideli pokyčiai.

(44)

Vokietijoje Siemens ir VA Tech užimtų panašaus dydžio rinkos dalį kaip ir Austrijoje. Jų konkurentės yra ABB, Balfour Beatty, Elpro ir Spitzke įmonės. VA Tech dirba beveik tik tolimojo susisiekimo segmente, o jų vienintelis klientas yra įmonė Deutsche Bahn. Kadangi kalbama apie konkursų rinką su vienu dideliu klientu dubliuojamame segmente, nekyla abejonių dėl konkurencijos visų elektros srovės geležinkeliui tiekimo pastočių srityje. Kalbant apie pastočių komponentus, Komisijos dėmesys buvo atkreiptas į tai, kad susijungusios įmonės tam tikrų komponentų segmente užimtų monopolinę padėtį, kuri prisidėtų prie konkurentų eliminavimo. Tačiau atlikus rinkos tyrimą paaiškėjo, kad Siemens nesiūlo nė vieno iš trijų aptariamų komponentų, dviejų iš šių komponentų atveju yra konkurentai ir kad vieną komponentą, kurį tiekia tik VA Tech, Deutsche Bahn aktyviai stengėsi ištirti reguliavimo institucijoje bei gauti jos leidimą. Sprendime daroma išvada, kad elektros srovės geležinkeliui tiekimo rinkoje nėra juntamų kliūčių veiksmingai konkuruoti. Ta pati išvada taikoma geležinkelio jėgainių techninei priežiūrai: šioje srityje VA Tech pristatė tik vieną iš apie 20 jėgainių, kurias galima prižiūrėti savarankiškai, o Siemens bei VA Tech įmonėms yra kelios patikimos alternatyvos.

C4.   VIENALYGĖS GELEŽINKELIO PERVAŽOS

(45)

Tiek Siemens, tiek VA Tech tiekia geležinkelio pervažas. VA Tech veikia tik Austrijoje, o Siemens gali būti laikoma potencialia pretendente į Austrijos rinką. Vienas klientas iškėlė klausimą, ar Siemens po koncentracijos išimtų iš apyvartos VA Tech produktą ir pakeistų jį savo tiekiamu produktu. Tačiau rinkos tyrimas parodė, kad VA Tech produktas priklauso Vokietijos įmonei, kuri yra teisiškai įgaliota platinimo teises perleisti kitai įmonei. Todėl tiekėjų skaičius Austrijos rinkoje nepasikeis.

D.   DAŽNIO KEITIKLIAI

(46)

Tiek Siemens, tiek VA Tech tiekia dažnio keitiklius. Rinkos tyrimas patvirtino Siemens nuomonę, kad svarbi geografinė dažnio keitiklių rinka yra EEE. Remiantis ankstesniais sprendimais, atitinkama produktų rinka turi būti skirstoma pagal 100 kW skiriamąją ribą. Nebūtina aiškintis, ar galingesni kaip 100 kW galios dažnio keitikliai dar turi būti skirstomi į vandeniu aušinamus ir keturių kvadrantų dažnio keitiklius, nes konkurencijos vertinimui tai nedarytų jokios įtakos.

(47)

Bendra Siemens ir VA Tech dažnio keitiklių iki 100 kW galios rinkos dalis sudaro mažiau kaip [15–20] (1) %. Kadangi 2004 m. VA Tech įsteigė bendrą įmonę su Schneider ir Toshiba (toliau – STI), reikia dar pridėti STI rinkos dalį. Tačiau net ir tuo atveju bendra rinkos dalis sudaro mažiau kaip [30–40] (1) %. Svarbios konkurentės yra ABB ir Danfoss, kurių rinkos dalis sudaro 10–20 %, Lenze, SEW Eurodrive, Vacon ir Yaskawa/Omron su atitinkamai užimamomis 5–10 % rinkos dalimis. Vietos lygiu yra daug mažesnių, bet pajėgių įmonių. Bendra dažnio keitiklių su didesne kaip 100 kW galia rinkos dalis (įskaitant bendrą įmonę STI) siekia mažiau kaip [20–30] (1) %. Bendra vandeniu aušinamų ir keturių kvadrantų dažnio keitiklių rinkos dalis sudaro mažiau kaip [20–30] (1) %. Todėl Komisija daro išvadą, kad jokiu galimu produktų rinkos apibrėžimo atveju nekiltų abejonės dėl konkurencijos.

E.   METALURGIJOS ĮRENGINIŲ IR KITŲ PRAMONĖS ĮRENGINIŲ STATYBA

1.   SUSIJUSIOS PRODUKTŲ RINKOS

a.   Esminiai skirtumai

(48)

Pramonės įrenginių statybą galima skirstyti pagal pramonės šakas (pvz., metalurgijos, chemijos, popieriaus, cemento ir pan.). Ši byla yra labiausia susijusi su metalurgijos įrenginių statyba. Šiuo atveju galima skirti mechaninių ir elektrinių įrenginių statybą bei įrenginių techninę priežiūrą ir aptarnavimą.

(49)

Mechaninių pramonės įrenginių statyboje planuojamas atitinkamo gamybos proceso mašinų naudojimas, tos mašinos įsigyjamos ir integruojamos į gamybos įmonę. Šioje srityje VA Tech veikia kaip tiekėjas per savo dukterinę bendrovę VAI. Siemens šioje srityje tiekimu neužsiima, tačiau ši įmonė metalurgijos sektoriuje […] (1) yra įsigijusi SMS Demag akcijų dalį, o pastaroji įmonė yra viena iš dviejų pagrindinių VA Tech konkurentų.

(50)

Elektrinių pramonės įrenginių statyba apima bendrą įrenginio elektrifikaciją, variklių konfigūraciją ir montavimą bei pirminį automatizavimą, kurį iš esmės sudaro elektrinės kontrolės ir valdymo sistemos bei procesų automatizavimas. Tiek Siemens, tiek VA Tech yra tiekėjos šioje srityje, VA Tech veikia per dukterines bendroves VAI (metalurgijos sektorius) ir Elin EBG (įvairūs sektoriai).

(51)

Įrenginių techninei priežiūrai ir aptarnavimui priskiriama nuolatinė techninė priežiūra ir aptarnavimas, tačiau įrenginio dalys nėra iš naujo projektuojamos. Siemens ir VA Tech užsiima metalurgijos srities įrenginių technine priežiūra ir aptarnavimu.

b.   Mechaninių metalurgijos įrenginių statyba

(52)

Siemens priskiria pramoninių įrenginių mechaninę dalį atskirai pramonės šakai, todėl atskiria mechaninių metalurgijos įrenginių statybos produktų rinką. Tačiau Siemens nesilaiko skirstymo pagal proceso etapus, kurį naudojo Komisija Sprendime SMS/Mannesman Demag  (4), o mano, kad šiuo atveju kalbama apie didesnės mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinkos segmentus.

(53)

Remdamasi rinkos tyrimo rezultatais Komisija daro išvadą, kad skirstymas pagal proceso etapus, kurį ji naudojo SMS/Mannesmann Demag byloje mechaninių pramonės įrenginių statybai geležies ir plieno sektoriuje, gali būti taikomas ir šiame sprendime. Tam reikia atskirti produktų rinkas, skirtas ketaus, plieno gamybai, ištisinio liejimo įrenginiams, karšto valcavimo staklėms, šalto valcavimo staklėms, metalo profilių valcavimo staklėms, juostinio metalo staklėms ir presavimui bei kalybai. Be to, reikia atskirti geležies ir plieno metalurgijos įrenginių statybą nuo spalvotųjų metalų, ypač aliuminio ir vario, metalurgijos įrenginių statybos.

(54)

Tačiau nėra būtina tiksliai apibrėžti mechaninių metalurgijos įrenginių statybos produktų rinkos.

c.   Elektrinių metalurgijos įrenginių statyba

(55)

Elektrinių metalurgijos įrenginių statyba apima nulinio lygio automatizavimą (elektros energijos tiekimas ir elektros varikliai), pirminį automatizavimą (1 ir 2 lygiai) ir naujesnį IT sprendimų įrenginių logistikai/MES sritį (3 pakopa).

Nėra vieningos rinkos

(56)

Siemens nuomone, metalurgijos srities elektrinių pramonės įrenginių statyba nepriklauso nuo kitų pramonės šakų ir nesudaro savarankiškos rinkos.

(57)

Vis dėlto atliekant rinkos tyrimą dauguma rinkos dalyvių pareiškė, kad elektrinių metalurgijos sektoriaus įrenginių statybai būtina speciali praktinė patirtis. Savo teiginiuose konkurentai ypač pabrėžė inžinierių specializaciją. Rekomendacijų sąrašams teikiama reikšmė atsakymuose, gautuose atliekant rinkos tyrimą, leidžia daryti išvadą, kad dauguma klientų metalurgijos srityje iš savo tiekėjų reikalauja specializuotos patirties. […] (1). Kitas didėjančios su atitinkama pramonės šaka susijusios specializacijos požymis yra Danieli, SMS Demag ir VAI, buvusių mechaninių metalurgijos įrenginių statybos specialistų, skverbimasis į elektrinių metalurgijos įrenginių statybos sritį.

(58)

Jei nulinio lygmens produktai (elektros sistema, varikliai) tik nedidele dalimi yra skirti specializuotai metalurgijos sričiai, 1 ir 2 lygmens (pirminis automatizavimas) produktai jau yra specializuoti. Tai galima paaiškinti tuo, kad reikalaujama su atitinkama pramonės šaka susijusių sprendimų (programinės įrangos modulių), kurie taikomi šiuose lygmenyse. Siemens ir jos konkurentai kuria tokius sprendimus su atitinkama pramonės šaka susijusioms produktų grupėms elektrinių pramonės įrenginių statybos srityje.

(59)

Dėl minėtų priežasčių, nustatant produktų rinką bent metalurgijos sektoriuje reikėtų laikyti, kad egzistuoja atskira elektrinių įrenginių statybos rinka. Tokią rinką galima apibrėžti arba kaip visą elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinką, įskaitant galimas dalines rinkas, arba, siauresne prasme, kaip galimą visą elektrinių metalurgijos 0–2 automatizavimo lygių įrenginių geležies ir plieno srityse statybos rinką.

Galimos dalinės atskirų proceso sričių arba etapų rinkos

(60)

Kai kurie rinkos dalyviai mano, kad elektrinių įrenginių statybos rinką galima dar suskirstyti pagal atitinkamus metalurgijos gamybos proceso etapus. Atlikus rinkos tyrimą buvo surinkti tą patvirtinantys įrodymai, tačiau nebūtina aiškintis, ar elektrinių metalurgijos įrenginių statyboje egzistuoja atskiros elektros produktų rinkos trims pagrindiniams proceso etapams (skystoji, karštoji ir šaltoji fazė) ir specialiai ilgų gaminių valcavimo sričiai. Šiame sprendime galima nesigilinti ir į klausimą, ar reikia dar išsamesnio skirstymo pagal proceso etapus.

Atskiros dalinės 1 ir 2 automatizavimo lygio rinkos?

(61)

Be to, šiame sprendime galima nespręsti klausimo, ar atskiros produktų rinkos 1 ir 2 lygiams traktuojamos kartu, ar kaip jų dalinės rinkos.

Atskiros geležies/plieno sektoriaus ir aliuminio sektoriaus, ypač karšto ir šalto aliuminio valcavimo, rinkos

(62)

Klausimo, ar reikia atskirti geležies ir plieno produktų rinkas nuo valcuoto aliuminio produktų rinkos, taip pat nebūtina nagrinėti.

Galima IT sprendimų įrenginių logistikai/MES/3 lygiui rinka

(63)

Atlikdama rinkos tyrimą Komisija surinko įrodymų, kad egzistuoja atskira besivystanti, su metalurgija susijusi IT sprendimų įrenginių logistikai/MES/3 lygiui produktų rinka. Tačiau klausimo, ar tai atskira pramonės šaka ir ar ją reikėtų įtraukti į elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinką arba iš jos išbraukti, taip pat nebūtina nagrinėti.

d.   Techninė priežiūra ir aptarnavimas

(64)

Siemens nuomone, metalurgijos įrenginių aptarnavimas sudaro atskirą rinką. Komisijos tyrimas patvirtina, kad ši nuomonė yra tendencinga. Tačiau šioje srityje nebūtina tiksliai apibrėžti rinkos.

e.   Elektrinių pramonės įrenginių statyba ne metalurgijos pramonės šakose

(65)

Šiame sprendime nebūtina apibrėžti su atitinkama pramonės šaka susijusios ne metalurgijos srities elektrinių pramonės įrenginių statybos rinkos, nes numatyta koncentracija, neatsižvelgiant į produktų rinkos apibrėžimą (apima kelias pramonės šakas arba egzistuoja atskiros kiekvienos pramonės šakos rinkos), nesukelia abejonių dėl konkurencijos.

f.   Išvada apie produktų rinkos apibrėžimą metalurgijos įrenginių statyboje ir pramonės įrenginių statyboje kitose pramonės šakose

(66)

Šiame sprendime mechaninių metalurgijos įrenginių statybos srityje išskiriamos šios produktų rinkos:

visa mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinka: arba apsiribojanti geležimi, arba apimanti geležį ir spalvotuosius metalus;

galimos dalinės rinkos įvairiems mechaninių metalurgijos įrenginių statybos proceso etapams.

(67)

Šiame sprendime elektrinių metalurgijos įrenginių statybos srityje išskiriamos šios produktų rinkos:

visa elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinka, įtraukiant visas toliau išvardytas galimas dalines rinkas;

galima (siauriau apibrėžiama) elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinka su 0–2 automatizavimo lygiais geležies (plieno) srityje;

galimos dalinės elektrinių metalurgijos skystosios, karštosios, šaltosios fazės įrenginių statybos ir ilgų gaminių valcavimo rinkos (proceso srities rinkos) geležies (plieno) srityje bei galimos proceso etapų rinkos (arba tolesnis skirstymas pagal automatizavimo lygius) ir galimos 1 ir 2 lygio dalinės rinkos;

karšto ir šalto aliuminio valcavimo rinkos bei

galima IT sprendimų įrenginių logistikai/MES/3 lygiui rinka.

(68)

Be to, šiame sprendime laikoma, kad egzistuoja bent viena atskira metalurgijos įrenginių techninės priežiūros ir aptarnavimo produktų rinka.

(69)

Nebūtina apibrėžti elektrinių pramonės įrenginių statybos produktų rinkos kitose srityse.

2.   SUSIJUSIOS GEOGRAFINĖS RINKOS

a.   Mechaninių metalurgijos įrenginių statyba

(70)

Siemens manymu, mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinka – tai pasaulinė rinka arba bent visą EEE apimanti rinka, kurioje ryškios tendencijos tapti globalia rinka.

(71)

Tačiau šiame sprendime nebūtina nustatyti atitinkamą geografinę rinką, nes koncentracija, neatsižvelgiant į geografinės rinkos apibrėžimą (EEE rinka arba didesnė rinka), sukelia abejones dėl konkurencijos mechaninių metalurgijos įrenginių statybos srityje.

b.   Elektrinių metalurgijos įrenginių statyba

(72)

Siemens teigimu, ir elektrinių metalurgijos įrenginių statybos srityje egzistuoja globali rinka.

(73)

Remiantis rinkos tyrimo rezultatais, atitinkama geografinė rinka, kaip apibrėžta šiame sprendime, apima bent EEE, tačiau taip pat turėtų būti apsvarstyta tikimybė, ar ji apima didesnę rinką.

(74)

Ši išvada taikoma visoms galimoms dalinėms rinkoms ir elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkoms, įskaitant galimą IT sprendimų įrenginių logistikai/MES/3 lygiui rinką.

(75)

Siemens pritaria apibrėžimui, kurį Komisija taiko geografinei elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkai, tik tokiu atveju, jei Komisija yra pasiruošusi apsvarstyti tikimybę, kad ši rinka apima didesnę nei EEE rinką, tačiau nepritaria nuomonei, kad tam tikri Azijos regionai negalėtų būti įtraukiami į atitinkamą rinką. Siemens nuomone, atitinkamose dalinėse rinkose gali be apribojimų veikti užsienio tiekėjai.

(76)

Tačiau Komisija ir toliau laikosi nuomonės, kad tam tikrose pasaulio dalyse egzistuoja skirtingos konkurencijos sąlygos, kurios sietinos ne tik su istoriniais veiksniais. Tačiau nebūtina aiškintis, ar šiuo atveju turima omenyje EEE apimanti, ar didesnė, galbūt net visą pasaulį apimanti rinka.

c.   Techninė priežiūra ir aptarnavimas

(77)

Siemens nuomone, ši rinka turėtų būti laikoma apimančia visą EEE. Tačiau dauguma rinkos dalyvių laiko šią rinką siauresne, nes šioje srityje ypač didelė reikšmė teikiama nedideliam atstumui iki tiekėjų ir, tam tikru mastu, komunikacijai ta pačia kalba. Daug klientų nesirinktų tiekėjo iš kitos valstybės narės (kurioje nėra jų gamyklos), net jei jų dabartinio tiekėjo kainos už aptarnavimą pakiltų nuo 5 iki 10 %. Ši nuomonė vyrauja tiek mechaninių, tiek elektrinių įrenginių srityje.

(78)

Tačiau šiame sprendime nebūtina tiksliai apibrėžti rinką. Bet kuriuo atveju atitinkama geografinė rinka yra ne mažesnė už nacionalinę rinką ir ne didesnė už EEE rinką.

d.   Elektrinių pramonės įrenginių statyba kitose srityse

(79)

VA Tech ir metalo įrenginių statybos bendrovės VAI sudaryta korporacija, veikianti visame pasaulyje, bei Elin EBG, už elektrinių įrenginių statybą atsakingas įmonės padalinys, daugiausia dirbantis Austrijoje, be to, Vidurio Europoje statantis pramonės įrenginius, leidžia manyti, kad kitų elektrinių pramonės įrenginių statybos rinka arba rinkos geografiniu požiūriu turėtų būti siauresnės už specializuotų elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkas. Šį požiūrį patvirtino rinkos tyrimas, kurio metu daug pramonės įmonių savo atsakymuose daugiau minėjo nacionalines rinkas arba regionines atitinkamas geografines rinkas. Atskiroms specializuoto proceso pramonėms, pavyzdžiui, popieriaus ir chemijos, galėtų būti priskirta dar didesnė geografinė rinka. Tačiau atliekant rinkos tyrimą nebuvo jokios nuorodos į geografinę rinką, kuri apimtų daugiau ploto negu EEE.

(80)

Šiame sprendime nebūtina apibrėžti tikslių atitinkamos geografinės rinkos ribų. Susijusi rinka arba atitinkamos rinkos bet kuriuo atveju nėra mažesnės už nacionalines rinkas ir nėra didesnės už EEE rinką.

3.   KONKURENCIJOS VERTINIMAS

a.   Mechaninių metalurgijos įrenginių statyba

(81)

Koncentracija žymiai susilpnins konkurenciją tarp Siemens/VAI ir jos pagrindinės konkurentės SMS mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinkoje, apimančioje EEE arba visą pasaulį, arba dalinėse mechaninių įrenginių plieno gamybai ir ištisiniam liejimui statybos rinkose. Siemens/VAI rinkoje užims dominuojančią padėtį, todėl minėtose dalinėse rinkose bus akivaizdžiai trukdoma veiksmingai konkuruoti.

(1)   Rinkos sąlygos

(82)

Priešingai nei VA Tech, Siemens šioje srityje jokios veiklos nevykdo. Siemens nurodo, kad VA Tech rinkos dalis visose galimose dalinėse rinkose sudaro mažiau kaip [10–15] (1) %.

(83)

Tačiau rinkos dalyviai nurodė žymiai didesnes VA Tech rinkos dalis galimose mechaninių įrenginių statybos produktų rinkose. Metalurgijos įrenginių statybos srityje VA Tech rinkos dalys tiek pasaulinėje, tiek EEE rinkoje buvo įvertintos kaip esančios maždaug tokio paties dydžio kaip ankstesnės vienintelės rinkos lyderės SMS-Demag (toliau – SMS) įmonės, mažesnę rinkos dalį užėmė Danieli įmonė, trečioji ir vienintelė kita EEE veikianti visiškai parengtos įrangos tiekėja. Atskirose galimose mechaninių įrenginių dalinėse rinkose VA Tech laikoma aiškia rinkos lydere.

(84)

Iš rinkos dalyvių pareiškimų aiškėja, kad mechaninių metalurgijos įrenginių rinka arba rinkos laikoma labai koncentruota rinka arba koncentruotomis rinkomis.

(85)

SMS traktuoja VAI kaip savo pagrindinę konkurentę daugumoje verslo sričių. SMS įvertina savo ir VAI mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinkos dalis atitinkamai 24 % arba 20 %. Atskirose proceso etapų rinkose abiejų didžiausių įmonių bendra rinkos dalis yra žymiai didesnė. Atskirų plieno gamybos proceso etapų rinkoje VAI užima tokią pat dalį kaip ir SMS (atitinkamai 33 %), o atskirų ištisinio liejimo proceso etapų rinkoje VAI yra toli aplenkusi SMS (SMS: 23 %, VAI: 62 %). Oficialiuose pareiškimuose VAI patvirtino savo dominuojančią padėtį ištisinio liejimo rinkoje ir didelę užimamą rinkos dalį.

(2)   Visa mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinka geležies ir plieno srityse arba visa rinka, įtraukiant spalvotuosius metalus: didelės kliūtys veiksmingai konkurencijai

(86)

Atsižvelgiant į Siemens valdomą SMS mažumos akcijų paketą, iš rinkos tyrimo aiškėja, kad koncentracija labai susilpnins dabartinę konkurenciją tarp VAI ir SMS. Atsižvelgiant į didelę VAI galią šioje labai koncentruotoje rinkoje, didelę VAI ir Siemens konkurenciją bei faktą, kad kiti konkurentai neįstengia pakankamai apriboti Siemens/VAI laisvės konkuruoti, galima teigti – jei konkurencinis spaudimas, kurį Siemens/VAI įmonei taiko SMS, sumažės, dėl nekoordinuojamos veiklos ir galbūt dėl Siemens/VAI dominuojančios padėties įtvirtinimo koncentracija bet kuriuo atveju bus didelė kliūtis veiksmingai konkuruoti.

(87)

VAI ir SMS yra didžiausios konkurentės aptariamoje rinkoje. Jei vykdydamas tam tikrą su metalurgija susijusį projektą klientas nepasirinktų VA Tech, labai tikėtina, kad dėl šios didelės konkurencijos jis laikytų SMS pirma alternatyva. Tai aiškėja iš vertinimo, kurį atliko rinkos tyrime apklausti konkurentai ir klientai.

(88)

Danieli įmonė yra bendrai pripažįstama kaip trečia pagal dydį konkurentė, tačiau dažniausia ji laikoma daug silpnesne už SMS ir VAI. Ši įmonė yra daugiausia pasiekusi pirmiausia ilgų gaminių valcavimo srityje – šioje srityje ji yra rinkos lyderė. Atsižvelgiant į jos padėtį rinkoje ir klientų vertinimą Danieli sunkiai įstengtų apskritai sustabdyti konkurencijos mažėjimą mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinkoje arba iškovoti dominuojančią padėtį, kurią VAI pasiektų remdamasi Siemens/VAI turima informacija. Be to, klientams būtini mažiausia trys pasiūlymai, kad būtų galima sėkmingai vesti derybas metalurgijos įrenginių statybos srityje.

(89)

Kiti konkurentai nedaro jokio didesnio spaudimo. Siemens be trijų rinkos lyderių minėti didesni tiekėjai beveik nevykdo arba visiškai nevykdo veiklos Europoje, todėl jie nesudaro jokios tinkamos alternatyvos Europos klientams. Neįtikima, kad maži tiekėjai galėtų sėkmingai teikti pasiūlymus dėl didelių užsakymų. Be minėtų trijų rinkos lyderių likę konkurentai yra susiskaldę, todėl jie negalėtų pasipriešinti trijų didžiausių tiekėjų turimai galiai rinkoje.

(90)

Didelis tiekėjas mechaninių metalurgijos įrenginių statybos srityje turi daug klientų, kurie teikia jam didžiąją dalį užsakymų, todėl jis nelabai priklauso nuo atskirų klientų.

(91)

Koncentracija žymiai susilpnintų konkurencijos spaudimą, kurį SMS daro Siemens/VAI įmonei. Dėl koncentracijos Siemens be savo turimos 28 % SMS akcijų dalies papildomai įgytų VA Tech kontrolę. Nors atsižvelgiant į ypatingas bylos aplinkybes (žr. pastraipą žemiau: ankstesnio pasirinkimo parduoti sandoris; paprastai akcijų vertė nustatoma pagal 2004 12 31 datą), negalima pakankamai pagrįstai teigti, kad Siemens valdoma 28 % SMS akcijų dalis (ir finansinis dalyvavimas SMS verslo sėkmės atveju, kuris paprastai ir lemia sėkmę) Siemens/VA Tech privers nusileisti konkuruojant su SMS. […] (1)

(92)

Siemens įvykdė pasirinkimo parduoti sandorį ir pardavė savo SMS akcijų dalį daugumos akcijų paketo valdytojui. Tačiau yra ginčijama Siemens valdomos akcijų dalies vertė ir Vokietijos teismuose sprendžiamas tikriausiai ilgai truksiantis teisminis ginčas. Kol jis nėra išspręstas ir nėra parduota 28 % Siemens valdoma akcijų dalis[…] (1).

(93)

[…] (1).

(94)

[…] (1).

(95)

[…] (1). Kadangi Siemens vis dar turės 28 % SMS akcijų dalį, koncentracija labai susilpnintų konkurenciją tarp Siemens/VAI ir SMS. Klausimo, ar Siemens/VAI, sukaupusi daugiau informacijos už stipriausią konkurentę SMS ir turinti daugiau galios rinkoje už Danieli, užims dominuojančią padėtį rinkoje, nagrinėti nebūtina. Bet kuriuo atveju dėl nekoordinuojamos įmonių veiklos koncentracija padarytų ypač didelę žalą konkurencijai. Todėl akivaizdžiai trukdoma veiksmingai konkuruoti visoje mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinkoje.

(3)   Dalinės mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinkos: dominuojančios padėties sukūrimas

(96)

Šios išvados dar labiau tinka galimoms atskirų proceso etapų dalinėms rinkoms mechaninių įrenginių statybai plieno gamybos ir ištisinio liejimo srityse. Tačiau kitų mechaninių metalurgijos įrenginių statybos dalinių rinkų atveju negalima užtikrintai teigti, kad koncentracija akivaizdžiai sutrukdys veiksmingai konkuruoti.

(97)

Komisijos atliktame rinkos tyrime konkurentai ir klientai galimoje mechaninių įrenginių statybos rinkoje plieno gamybai apskritai geriausiai įvertino VAI įmonę. Tuoj po jos antroje vietoje liko SMS įmonė. VAI ir SMS užima didelę šios koncentruotos rinkos dalį EEE ir pasaulyje. Atitinkamos jų užimamos pasaulinės rinkos dalys sudaro nuo 30 iki 40 %; pagrįstai spėjama, kad jų užimamos EEE rinkos dalys yra dar didesnės. Atsižvelgiant į šias dideles rinkos dalis galima daryti išvadą, kad ši rinka yra labai koncentruota, todėl tampa akivaizdus didelis neigiamas poveikis klientams. Ši išvada ypač pasitvirtina atsižvelgiant į didelę konkurenciją tarp dviejų didžiausių tiekėjų, kuri po koncentracijos sumažėtų rinkos lyderio naudai. VAI ir SMS yra didžiausios konkurentės. Danieli yra labai atsilikusi nuo jų, ji užima trečiąją vietą ir nėra lygiavertė konkurentė. Kiti konkurentai yra susiskaldę. Mažesni tiekėjai negali konkuruoti dėl didelių projektų su stambiais tiekėjais arba jie yra priversti kooperuotis su stambiais tiekėjais, arba specializuojasi atskirose rinkos nišose.

(98)

Galimoje mechaninių metalurgijos įrenginių ištisiniam liejimui statybos rinkoje klientai ir konkurentai laiko VAI aiškia rinkos lydere tiek EEE rinkoje, tiek pasaulinėje rinkoje. Pagrįstai spėjama, kad VAI užimamos EEE ir pasaulinės rinkos dalys sudaro daugiau kaip 50 %. SMS užima antrą vietą ir yra didžiausia VAI konkurentė. Danieli yra akivaizdžiai atsilikusi ir užima trečiąją vietą. Kiti konkurentai yra susiskaldę ir neįstengia apriboti VAI galios rinkoje.

(99)

Susiklosčius tokioms aplinkybėms […] (1) Siemens užimtų dominuojančią padėtį galimose mechaninių įrenginių plieno gamybai statybos ir mechaninių įrenginių ištisiniam liejimui statybos rinkose bei akivaizdžiai trukdytų veiksmingai konkuruoti.

b.   Elektrinių metalurgijos įrenginių statyba

Elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinka (0–2 lygiai, geležis arba plienas), galimos atskirų proceso sričių ir proceso etapų dalinės rinkos

Rinkos struktūra ir rinkos dalys

(100)

Iš rinkos tyrimo paaiškėjo, kad daug rinkos dalyvių laiko Siemens svarbiausia tiekėja elektrinių metalurgijos įrenginių geležies (plieno) sektoriui statybos srityje EEE ir pasaulinėje rinkoje. Tai taikoma visai galimai rinkai ir daugumai dalinių rinkų, išskyrus galimą dalinę ilgų gaminių valcavimo rinką, kurioje rinkos lydere laikoma Danieli. Šiose srityse VAI kaip stipri konkurentė dažniausia užima antrąją vietą, o ištisinio liejimo srityje ši įmonė netgi laikoma lygiaverte Siemens įmonei. Tačiau reikia pažymėti, kad kitos keturios konkurentės yra laikomos stipriomis ir patikimomis tiekėjomis. Turima omenyje pirmiausia ABB, Alstom, SMS ir Danieli, o kai kuriose srityse, ypač pasaulinėje rinkoje – Toshiba (arba TMEIC-GE) ir Sundwig-Andritz, Ingelectric bei ASI Robicon.

Rinkos dalys

(101)

Sunku apskaičiuoti rinkos dalis šioje vienalytėje ir diferencijuotoje produktų bei paslaugų srityje. Siemens Komisijai pateikė kelis apskaičiavimus, kurie buvo atlikti iš dalies tyrimui ir iš dalies aiškiai prieš tyrimo pradžią. Buvo pateikti ir apskaičiavimai, kuriuos atliko VA Tech prieš tyrimo pradžią ir apskaičiavimai, atlikti Komisijos prašymu tyrimo metu. Be to, Komisijai buvo pateikti SMS apskaičiavimai tyrimo reikmėms. Remiantis visais apskaičiavimais tarp nurodytų rinkos dalių nustatyti dideli skirtumai. Siemens apskaičiavimuose nurodoma mažesnė kaip 20 % užimama bendra rinkos dalis, o VAI nurodė, kad ši dalis yra žymiai didesnė – 40–50 %. Didžiausi skaičiai kai kuriose atskirų proceso etapų rinkose pateikiami SMS apskaičiavimuose.

(102)

Komisijos (ir kai kurių minėtų konkurentų) nuomone nė vienas iš šių apskaičiavimų negali būti laikomas ypač patikimu.

(103)

Komisija išanalizavo svarbiausių konkurentų turimą galią pagrindinėje minėtos rinkos dalyje, t. y. ištyrė 2002–2004 m. gautus didesnius kaip 1 mln. eurų vertės užsakymus. Komisija apklausė konkurentus dėl visų užsakymų, kuriuos jie gavo per minėtą laikotarpį ir atitinkamus skaičius sudėjo. Apklausos rezultatai atspindi santykinę apklaustų įmonių galią. Vėlesnėje tyrimo stadijoje Siemens pateikė papildomus atskirus duomenis apie kitus konkurentus skystosios fazės etape. Komisija patikrino šiuos duomenis ir atsižvelgė į juos, kai juos patvirtino klientai ir (arba) konkurentai. Komisijos nuomone, šis apskaičiavimas yra naudingas nustatant faktines rinkos dalis. Tačiau nurodytos rinkos dalys turi būti laikomos viršutine riba, o faktinės rinkos dalys greičiausiai turėtų būti nustatomos mažesnės.

(104)

Iš šių skaičių aiškėja, kad labai tikėtina, kad susijungus įmonėms jų rinkos dalis nesieks didesnės kaip 35–40 % rinkos dalies. Bet kurioje proceso srityje ir kiekviename proceso etape rinkoje liks bent keturi stiprūs tiekėjai, todėl galima spėti, kad jie darys pakankamą konkurencinį spaudimą susijungusioms įmonėms.

Konkursų analizė

(105)

Susijusi rinka arba susijusios rinkos yra konkursų rinkos, kuriose rinkos dalys yra tik orientaciniai dydžiai. Svarbiausia yra konkurencinio spaudimo galia, kurį teikdamos pasiūlymus įmonės daro viena kitai, o ilgą laiką išlaikomos rinkos dalys yra svarbus šios galios rodiklis.

(106)

Atlikus Siemens ir VAI konkursui pateiktos informacijos analizę paaiškėjo, kad geriausiu atveju Siemens ir VAI gali būti laikomos didelėmis konkurentėmis kai kuriose galimose dalinėse rinkose (ištisinio liejimo, skystosios fazės), bet net ir tose dalinėse rinkose šios įmonės nėra didžiausios konkurentės.

„Siemens“, kaip SMS akcininkės, poveikis

(107)

Įsipareigojimai dėl […] (1) Siemens valdomos SMS akcijų dalies, kuriuos privalėjo prisiimti Siemens, kad būtų pašalintos abejonės dėl konkurencijos mechaninių metalurgijos įrenginių statybos srityje, panaikina didelę kliūtį konkuruoti, kuri susidaro bent elektrinių metalurgijos įrenginių statybos srityje vien dėl šios valdomos akcijų dalies […] (1) (tai taikoma ir visoms kitoms elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkoms).

Galimos 1 ir 2 lygio automatizavimo rinkos

(108)

Rinkos tyrimas patvirtino, kad 1 ir 2 lygio programinės įrangos sprendimus konkurentai laiko reikšmingais rinkoje turimos galios rodikliais.

(109)

[…] (1). Tačiau ir šiose rinkose lieka pakankamas stiprių konkurentų skaičius, pavyzdžiui, SMS, Danieli, ABB, Alstom ir TMEIC-GE. Be to, yra daug kitų konkurentų, pirmiausia veikiančių 1 lygyje, kuriame apribojimai yra mažesni negu 2 lygyje, arba konkuruoja su Siemens/VA Tech siūlydami sprendimus tam tikroms nišoms. Tai patvirtinta 1 ir 2 lygio programinės įrangos modulių galios rinkoje analizė kai kuriuose proceso etapuose. Atskirų pagrindinių konkurentų duomenys nebuvo pateikti, tačiau buvo įmanoma atlikti „blogiausio atvejo“ analizę, kuria buvo patvirtinta, kad galimose rinkose vis dar išlieka stiprūs konkurentai.

Elektrinių metalurgijos įrenginių karštam ir šaltam aliuminio valcavimui statyba

(110)

Galimos aliuminio valcavimo staklyno statybos rinkos yra labai mažos palyginti su plieno valcavimo staklyno statybos rinkomis. Vien dėl šios priežasties būsima plieno valcavimo rinkų analizė iš esmės nepasikeis, jei plieno ir aliuminio valcavimo rinkos bus analizuojamos kartu.

(111)

Didžioji dauguma klientų mano, kad koncentracijos poveikis nesukels problemų elektrinių karšto ir šalto aliuminio valcavimo staklynų įrenginių statybai. Iš tiesų, Siemens ir VA Tech dažnai laikomos pagrindinėmis konkursų dalyvėmis. Tačiau ir kitos įmonės, pavyzdžiui, ABB, TMEIC, Alstom, ASI Robicon ir IAS laikomos sėkmingomis konkurso dalyvėmis.

(112)

Aliuminio perdirbimo srityje žymiai mažiau apribojimų taikoma naujiems mechaninių aliuminio valcavimo staklynų tiekėjams ir įmonėms, kurios jau siūlo 1 ir 2 lygio automatizavimo sprendimus plieno perdirbimo srityje. Tam tikrą galią formuojant paklausą galima užtikrintai priskirti labai koncentruotai klientų grupei, todėl į rinką skatinami ateiti nauji minėtų sričių tiekėjai. Šiame kontekste pirmiausia minima SMS įmonė.

IT sprendimai įrenginių logistikai/MES/3 lygiui

(113)

Šioje palyginti naujoje ir sparčiai augančioje rinkoje koncentracijos projektas nekelia abejonių dėl konkurencijos. Todėl nėra esminio skirtumo, ar ši nedidelė sritis įtraukiama į galimos visos elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkos nagrinėjimą.

Išvados dėl galimos visos elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkos įtraukiant visas esamas ir galimas dalines rinkas.

(114)

Problemų dėl konkurencijos nekyla jokioje visos elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkos dalinėje rinkoje, vadinasi, jų nekyla ir galimoje visoje rinkoje. Jokioje galimoje elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkoje nekyla klausimas, ar bus užimta arba sustiprinta dominuojanti padėtis, arba ar vėliau kitaip bus trukdoma veiksmingai konkuruoti. Be to, papildomai ištyrus galimą ne horizontalų poveikį nebuvo nustatytas antikonkurencinis poveikis elektrinių metalurgijos įrenginių statybai.

c.   Metalurgijos įrenginių techninė priežiūra ir aptarnavimas

(115)

Šioje rinkoje dubliuojasi Siemens ir VA Tech veikla. Tačiau atlikus rinkos tyrimą metalurgijos įrenginių techninės priežiūros ir aptarnavimo rinkoje nebuvo nustatyti jokie konkurencijos pažeidimų požymiai. Apribojimai naujų dalyvių veiklai šioje rinkoje yra žymiai mažesni už apribojimus elektrinių ir mechaninių įrenginių statybos rinkose. Šioje srityje taip pat veikia pakankamai daug vietos konkurentų. Be to, metalurgijos įrenginių statytojų klientai gali patys atlikti šiuos darbus.

(116)

Todėl koncentracija šioje rinkoje nesudarys arba nesustiprins dominuojančios padėties arba kitaip akivaizdžiai netrukdys veiksmingai konkuruoti.

d.   Elektrinių pramonės įrenginių statyba kitose pramonės šakose

(117)

Planuojama koncentracija, neatsižvelgiant į produktų rinkos apibrėžimą, elektrinių ne metalurgijos pramonės įrenginių statybos srityje nekelia abejonių dėl konkurencijos.

e.   Išvados dėl elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkų ir elektrinių pramonės įrenginių ne metalurgijos pramonės šakoms statybos rinkų arba rinkos

(118)

Dėl nurodytų priežasčių projektas, apie kurį buvo pranešta, susijusiose elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkose arba pramonės įrenginių ne metalurgijos šakoms statybos rinkoje arba rinkose neprisidės prie dominuojančios padėties susidarymo arba sustiprinimo, arba kitaip akivaizdžiai netrukdys veiksmingai konkuruoti.

F.   ŽEMOS ĮTAMPOS PERJUNGIMO ĮRENGINIAI

(119)

Susijusią žemos įtampos perjungimo įrenginių produktų rinką pagal įmontuotą išjungiklį galima suskirstyti į tris dalines rinkas: ACB, MCB ir MCCB. Be to, egzistuoja atskira kito komponento, šynlaidžių perjungimo įrenginio, rinka. Dar kiti komponentai yra programuojami valdikliai (toliau – PV) ir kontaktoriai. Komponentų ir sumontuotų perjungimo įrenginių rinkos tiriamos atsižvelgiant į ankstesnius sprendimus atskiroms valstybėms narėms, tačiau kadangi pasiūlyta koncentracija nekelia abejonių dėl konkurencijos ir EEE lygiu, šio klausimo nagrinėti nebūtina.

(120)

Tokiu būdu žemos įtampos perjungimo įrenginių ir kai kurių komponentų rinkoms Austrijoje bei kitų komponentų rinkoms EEE ir kai kuriose valstybėse narėse koncentracijos projektas padarytų horizontalų ir (arba) vertikalų poveikį. VA Tech yra spausdintinių montažo plokščių gamintoja ir perka žemos įtampos perjungimo skydų montavimui būtinus komponentus iš trečiųjų šalių. Siemens gamina tiek spausdintines montažo plokštes, tiek visus joms būtinus komponentus. Nepriklausomai nuo pasirinkto rinkos apibrėžimo, bendra užimama rinkos dalis bet kurioje rinkoje, kuriai daroma horizontalus poveikis, neviršija [30–40] (1) %, be to, visose atitinkamose rinkose yra stiprūs konkurentai, kurie arba gamina savo komponentus, arba turi savo nepriklausomą komponentų tiekėją, todėl Siemens negali neatsižvelgti į šiuos konkurentus. Todėl Komisija daro išvadą, kad nekils jokių abejonių dėl konkurencijos.

G.   STATYBŲ TECHNOLOGIJA IR ĮRENGINIŲ VALDYMAS

1.   SUSIJUSIOS PRODUKTŲ RINKOS

G1.   Statybų technologija

(121)

Siemens ir VA Tech vykdo veiklą statybų technologijos srityje, kurią, Siemens nuomone, galima skirstyti į komponentų, sistemų ir įrenginių lygius. Siemens teigimu, nors egzistuoja statinių valdymo rinkos (žr. G.2), kitas statinių aptarnavimas taip pat turėtų būti priskirtas atitinkamai pagrindinei rinkai. Komponentų ir sistemų lygiai turėtų būti suskirstyti pagal taikymo sritis. Komponentų lygyje pirmiausia išskiriamos elektros įrangos, saugos technologijos, valdymo technologijos ir ŠOVS (šildymas, oro kondicionavimas, vėdinimas, sanitariniai įrenginiai), o sistemų lygyje – saugos ir valdymo technologijos. Galiausiai įrenginių lygyje turėtų būti viena nuo kitos atskiriama elektrinių ir mechaninių įrenginių statyba. Remiantis rinkos tyrimo rezultatais, saugos technologija dar turėtų būti skirstoma bent į šias sritis: (i) apsauga nuo gaisro ir (ii) patekimo (įsilaužimo) kontrolė. Šiame sprendime išsamiau skirstyti nebūtina.

(122)

Įrenginių lygyje galima vieną nuo kito atskirti elektrinius ir mechaninius statybos įrenginius. Iš rinkos tyrimo paaiškėjo, kad galėtų egzistuoti atskira, šias sritis apimanti statinių elektrinių ir mechaninių įrenginių statybos rinka (5), o už visą šią veiklą būtų atsakingas generalinis rangovas. Tačiau išsamiai apibrėžti nebūtina.

G2.   Statinių valdymas

(123)

Iš rinkos tyrimo paaiškėjo, kad šią rinką galima suskirstyti į techninį, komercinį ir bendrąjį statinių valdymą. Tačiau produktų rinkos tiksliai apibrėžti nebūtina.

2.   SUSIJUSIOS GEOGRAFINĖS RINKOS

G1.   Statybų technologija

(124)

Siemens nuomone, visos G dalyje išvardytos rinkos (išskyrus statybų technologijos komponentų rinką) aprėpia bent EEE teritoriją. Atliekant rinkos tyrimą nustatyta daug nuorodų, kad šios rinkos apsiriboja atskiromis valstybėmis. Tačiau geografinės rinkos apibrėžimo nagrinėti nebūtina.

G2.   Statinių valdymas

(125)

Ta pati išvada tinka ir statinių valdymo rinkai arba rinkoms.

3.   KONKURENCINGUMO ĮVERTINIMAS

G1.   Statybų technologija

(126)

Komponentų lygyje gali būti tik rinkos, kurioms daromas vertikalus poveikis, nes VA Tech nevykdo veiklos šiose rinkose.

(127)

Atlikus rinkos tyrimą nebuvo surinkta pakankamai įrodymų, kad Siemens dėl koncentracijos komponentų lygiu galėtų savo konkurentus išstumti iš komponentų rinkų Austrijoje. Kitose pavaldžiose sistemų ir įrenginių rinkose yra pakankama konkurencija. Be to, tiesiogiai pavaldžiame sistemų lygyje po koncentracijos susumuotos užimamos rinkos dalys nebus didelės. Pirminėse komponentų rinkose su Siemens konkuruoja didelės visame pasaulyje veikiančios įmonės (pvz., ABB ir Möller arba Honeywell, Johnson Controls ir Sauter).

(128)

VA Tech teigia, kad sistemų lygyje ji neužsiima jokia veikla. Šioje srityje susidarančią apyvartą ji priskiria įrenginių statybos sričiai. Koncentracijos daromas horizontalus poveikis atskiriems darbams už Austrijos ribų nėra reikšmingas. Ir pačioje Austrijoje nėra susijusių rinkų, kuriose užimamos rinkos dalys išaugtų daugiau kaip 10 %. Yra pakankamai daug alternatyvių sistemų tiekėjų ir integruotojų. Net atsižvelgiant į vertikalų poveikį koncentracija akivaizdžiai nesutrukdytų veiksmingai konkuruoti.

(129)

Įrenginių lygyje VA Tech ir Siemens tik Austrijoje kiek labiau konkuruoja. Labiausiai išplėtota yra tiesioginė Siemens ir VA Tech konkurencija ir atitinkama galia galimoje dalinėje techninių projektų generalinių rangovų rinkoje. Nors šiuo atveju dėl koncentracijos Austrijoje sumažėtų galimų tiekėjų skaičius, tačiau šioje šalyje išliktų didesni techninių generalinio rangovo paslaugų tiekėjai, pavyzdžiui, RWE Solutions, MCE, Nyderlandų Imtech grupė (per savo dukterinę bendrovę Vokietijoje) ir M+W Zander (Vokietija). Vidutinio dydžio elektrinių įrenginių statytojai, pavyzdžiui, Klenk & Meder, Landsteiner ir Bostelmann šioje rinkoje sudaro konsorciumus. Jei atskirais atvejais, pavyzdžiui, vykdant didelį projektą, kliento nuomone nebūtų pakankamai daug tiekėjų, klientai, kaip jie patys pripažino, nedvejodami suskirstytų konkursą į mažesnes dalis (į atskirų sistemų arba darbų konkursus vietoje bendro techninio užsakymo). Tokiu atveju klientai arba patys atliktų planavimo ir integracijos darbus, arba kreiptųsi į inžinerinių konsultacijų biurą. Todėl nebūtų akivaizdžiai trukdoma konkuruoti. Ta pati išvada taikoma elektrinių ir mechaninių įrenginių statybos sričiai.

G2.   Statinių valdymas

(130)

Atliekant rinkos tyrimą dauguma Siemens ir VA Tech klientų nurodė, kad atitinkamai kita šalis nebuvo perspektyviausias konkurentas dalyvaujant konkursuose ir derybose dėl užsakymo. Austrijoje, vienintelėje galimoje susijusioje rinkoje, yra nemažai kitų didesnių tiekėjų, kurių paslaugos techninio statinių valdymo srityje klientų nuomone iš esmės atitinka VA Tech ir Siemens paslaugas. Net mažos įmonės, ypač regionuose, daro konkurencinį spaudimą minėtiems didesniems konkurentams. Todėl koncentracijos projektas šioje srityje akivaizdžiai neapribotų veiksmingos konkurencijos.

H.   INFRASTRUKTŪRA IR KABAMŲJŲ LYNŲ TECHNOLOGIJA

H1.   TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGINIAI

(131)

Kalbant apie transporto infrastruktūros įrenginius, tik Austrijoje Siemens ir VA Tech veikla nežymiai dubliuotųsi šiose srityse: gatvių apšvietimas, šviesoforai, stovėjimo vietų priežiūra ir eismo priežiūros įrenginiai. Šiose srityse nebūtina nagrinėti klausimo dėl susijusių produktų ir geografinių rinkų. Klientai turi pakankamą pasirinkimą. Koncentracija akivaizdžiai nesutrukdys veiksmingai konkuruoti.

H2.   VANDENS VALYMO STOTYS

(132)

Tos pačios išvados taikomos ir vandens valymo stotims.

H3.   KABAMŲJŲ LYNŲ ĮRENGINIŲ ELEKTROS ĮRANGA

(133)

Tos pačios išvados taikomos ir kabamųjų lynų įrenginių elektros įrangai.

I.   KITOS IT PASLAUGOS

(134)

Tos pačios išvados taikomos ir IT paslaugų elektros įrangai.

IŠVADA

(135)

Todėl sprendimo projekte daroma išvada, kad koncentracijos planas, apie kurį buvo pranešta, akivaizdžiai sutrukdys veiksmingai konkuruoti, ypač užėmus dominuojančią padėtį šiose rinkose: (i) hidroelektrinių įrangos ir (ii) mechaninių metalurgijos įrenginių statybos.

J.   ĮSIPAREIGOJIMAI

(136)

Siekdamos pašalinti abejones dėl konkurencijos (i) hidroelektrinių įrangos ir (ii) mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinkose, šalys prisiėmė toliau pateikiamus įsipareigojimus.

(137)

Hidroelektrinių įrangos srityje parduoti VA Tech HydroVA Tech dukterinę bendrovę, kurioje yra sukoncentruota įmonės veikla, susijusi su hidroelektrinių įrangos ir kombinuotojo ciklo jėgainių įrangos sritimi. Pastarojoje srityje nekilo abejonių dėl konkurencijos, tačiau jos didžioji dalis yra tiek fiziškai, tiek finansiškai labai integruota į hidroelektrinių verslą. Atlikus bandymą rinkoje buvo patvirtinta, kad pardavus VA Tech Hydro (tada bus visiškai pašalintas dubliavimasis hidroelektrinių srityje) šioje rinkoje bus panaikintos konkurencijos problemos.

(138)

Mechaninių metalurgijos įrenginių srityje parduoti 28 % Siemens valdomų SMS Demag, svarbiausios VA Tech konkurentės, akcijų, kad nebūtų akivaizdžiai trukdoma veiksmingai konkuruoti. Siemens jau sudarė pasirinkimo parduoti sandorį, kuris įsigaliojo 2004 m. gruodžio 31 d., siekdama savo akcijų dalį parduoti kontrolinį SMS Demag akcijų paketą valdančiam akcininkui. Tačiau pardavimas neapibrėžtam laikui nukeliamas dėl teisinio ginčo su SMS dėl akcijų įvertinimo. Todėl Siemens įsipareigojo pašalinti bet kokį neigiamą poveikį konkurencijai, kurį kelia jos tolesnis SMS akcijų paketo valdymas […] (1). Šis neigiamas poveikis yra susijęs su SMS ir ekonomine nauda iš būsimo konkurento. Todėl Siemens atstovus SMS akcininkų susirinkime ir stebėtojų taryboje pakeis patikėtinis. Siemens nebebus teikiama jokia svarbi strateginė informacija, susijusi su būsima SMS komercine veikla. Patikėtinis teiks Siemens tik būtiną informaciją, kad Siemens galėtų gintis teismo posėdžiuose ir sudaryti metinį balansą. Pirmoji informacija teikiama tik apie laikotarpį iki 2004 12 31, o antroji informacija gaunama ne remiantis akcininkų susitarimu, o įprastomis mažumos akcijų paketo valdymo teisėmis. Be to, atsisakant išpirkimo teisės ir išaiškinant, kad Siemens valdomos akcijų dalies vertė nustatoma pagal 2004 m. gruodžio 31 d. vertę bei faktu, kad Siemens negali tikėtis dividendų, pašalinamos abejonės, kad Siemens galėtų tikėtis ir toliau dalyvauti paskirstant būsimą SMS Demag pelną. Todėl šis įsipareigojimas daugeliu požymių atitinka visišką SMS Demag akcijų dalies pardavimą iki teisinio ginčo pabaigos. Atlikus mechaninių metalurgijos įrenginių srities įsipareigojimų bandymą rinkoje padaryta teigiama išvada.

(139)

Sprendime Komisija padarė išvadą, kad atsižvelgiant į šalių prisiimtus įsipareigojimus, dėl koncentracijos, apie kurią buvo pranešta, šalys neužims dominuojančios padėties (i) hidroelektrinių įrangos ir (ii) mechaninių metalurgijos įrenginių statybos srityje.

K.   IŠVADA

(140)

Sprendime daroma išvada, kad jei bus visiškai laikomasi šalių prisiimtų įsipareigojimų, numatoma koncentracija netrukdys veiksmingai konkuruoti bendrojoje rinkoje arba didelėje jos dalyje. Todėl Komisija nusprendė patvirtinti, kad koncentracija pagal EB Susijungimų reglamento 2 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnio  2 dalį bei Europos ekonominės erdvės sutarties 57 straipsnį yra suderinama su bendrąja rinka ir Europos ekonominės erdvės sutartimi.

III.   PATARIAMASIS KOMITETAS

(141)

2005 m. birželio 29 d. Patariamasis komitetas dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės 133-ame posėdyje vienbalsiai patvirtino Komisijos sprendimo projektą pritarti koncentracijai atsižvelgiant į šalių įsipareigojimų sąlygas ir įpareigojimus.

(142)

Pagal EB Susijungimų reglamento 19 straipsnio 7 dalį Komisija kartu su sprendimu paskelbia Patariamojo komiteto nuomonę atsižvelgdama į įmonių teisėtą interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Šioje byloje pateiktoje Patariamojo komiteto nuomonėje verslo paslapčių nėra.


(1)  Šio teksto dalys praleistos, siekiant užtikrinti, kad nebūtų paviešinta jokia slapta informacija; šios dalys pažymėtos laužtiniais skliaustais ir žvaigždute.

(2)  Voith Siemens yra bendra įmonė, kuri kartu su Siemens dirba hidroelektrinių srityje.

(3)  Netikrintina dalis – 40 %; 2004 m. 60 % parduota Southern States LLC (JAV).

(4)  IV/M.1450 – SMS/Mannesmann Demag.

(5)  Šalių veikla šioje srityje yra dažniausiai susijusi su butų, biurų, koncertų salių, muziejų, ligoninių ir tunelių statyba.


13.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 353/36


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. spalio 20 d.

dėl valstybės pagalbos Suomijai suteikus investicinę pagalbą bendrovei „Componenta Oyj“

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 3871)

(Tik tekstas suomių arba švedų kalba yra autentiškas)

(tekstas svarbus EEE)

(2006/900/EB)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

paraginusi suinteresuotąsias šalis pateikti pastabas pagal minėtas nuostatas (1),

kadangi:

I.   PROCEDŪRA

(1)

„Metals Verkstadsklubb vid Componenta“ Alvesta AB, Švedija, 2004 m. kovo 10 d. laišku informavo Komisiją apie Karkkila miesto sandorį su Karkkila miesto bendrove „Componenta Oyj“, kuris gali būti valstybės pagalba. Komisija, remdamasi pateikta informacija, paprašė Suomiją pateikti paaiškinimą. 2004 m. birželio 22 d. laišku Suomija pateikė Komisijai šią informaciją.

(2)

Dėl įtariamos pagalbos, Komisija 2004 m. lapkričio 19 d. laišku informavo Suomiją apie sprendimą pradėti tyrimą pagal Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą.

(3)

Komisijos sprendimas dėl numatytos procedūros inicijavimo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Komisija paragino suinteresuotąsias šalis pateikti su priemone susijusias pastabas.

(4)

Komisija suinteresuotųjų šalių pastabų negavo.

II.   IŠSAMUS PAGALBOS APRAŠYMAS

(5)

„Componenta Oyj“, toliau „Componenta“, yra tarptautinė metalo pramonės bendrovė, kurios pagrindinė buveinė yra Karkkila mieste. Ji turi gamybos įmonių Suomijoje, Nyderlanduose ir Švedijoje. 2004 m. didžioji įmonės 316 mln. EUR įplaukų buvo gauta šiaurės ir centrinėje Europoje. Įmonių grupėje dirba apie 2 200 darbuotojų.

(6)

Ši dviejų dalių pagalba bendrovei „Componenta“ buvo suteikta 2003 m. gruodžio mėn. Viena vertus, „Componenta“ gavo paramą sudarydama sandorį, Karkkila miestui įsigijus 50 procentų nekilnojamojo turto įmonės „Karkkilan Keskustakiinteistöt Oyj“, (toliau – KK) akcijų. Įmonės savininkais lygiomis dalimis buvo Karkkila miestas ir „Componenta“. Kita vertus, Karkkila miestas suteikė įmonei KK beprocentę paskolą, kurią KK panaudojo grąžinti jai 1996 m. įmonės „Componenta“ suteiktai paskolai. Visa sandorio suma sudarė 2 383 276,50 EUR (713 092,50 EUR už akcijas ir 1 670 184 EUR už grąžintą paskolą). (3)

(7)

Už akcijas sumokėta suma buvo pagrįsta įmonės grynąja verte (iš turto atėmus skolas), kuri buvo padalinta iš dviejų, nes „Componenta“ priklausė 50 procentų KK įmonės akcijų. KK apskaičiuotoji grynoji vertė sudarė 1 495 918 EUR, 50 procentų akcijų dalies vertė buvo 747 958 EUR. Akcijų kaina buvo nustatyta šiek tiek žemesnė – 713 092,50 EUR.

(8)

„Karkkila (pirkėjas) ir „Componenta“ (pardavėjas) pardavimo sutartyje taip pat numatė, kad:

a.

Pardavėjas įsipareigoja investuoti į „Componenta Karkkila Oy“ gamybos plėtrą Karkkila mieste, kaip išsamiau aprašyta šios sutarties 1 priede. Apskaičiuota, kad dėl šių investicijų Karkkila mieste bus sukurta 50–70 naujų nuolatinių darbo vietų (2003 m. vidutinis darbo vietų skaičius buvo 130).

b.

Jei, kaip nurodyta ankstesnėje pastraipoje, pardavėjas 2004 m. į plėtrą neinvestuos, pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį.“

(9)

Sutarties 1 priede nurodoma, kad „Componenta“ sujungs dviejų koncerno liejyklų (Švedijoje esančios Alvesta liejyklos ir Karkkila liejyklos) veiklą. Siekiant priimti sprendimą dėl liejyklos buvimo vietos ir pradėti derybas tarp darbdavių ir darbuotojų dėl Alvesta arba Karkkila liejyklų uždarymo, šiuos du mažo produktyvumo padalinius reikia sujungti ir atlikti tyrimus. Taip pat nurodoma, kad būtina padaryti naujos liejyklos detalų planą ir iš kitos liejyklos perkelti įrangą. Remiantis priede pateikta informacija daroma išvada, kad sprendimas yra susijęs su gamybinės įmonės perkėlimu iš dviejų vietų į vieną.

(10)

Remiantis „Componenta“ 2004 m. metine ataskaita, Švedijoje esanti Alvesta liejykla buvo uždaryta 2004 m. gegužės mėn., o įrengimai perkelti į Karkkila. Remiantis iš įmonės gauta informacija, gamybos nutraukimas Švedijoje ir investicijos Suomijoje sudarė 13 mln. EUR.

(11)

Suomijos teigimu sutartis tarp „Componenta“ ir Karkkila miesto buvo sudaryta rinkos sąlygomis ir į jį pagalba įtraukta nebuvo. Vis dėlto Komisija nusprendė pradėti formalų tyrimą, nes kilo abejonių ar sandoris tarp „Componenta“ ir Karkkila miesto tikrai buvo sudarytas rinkos sąlygomis. Sprendime nurodoma, kad jei pirkimo kaina buvo didesnė už akcijų rinkos vertę, tai reikštų pagalbą bendrovei „Componenta“. Pagalbos dydis būtų suma, gauta atėmus iš Karkkila miesto „Componenta“ sumokėtos 2,4 mln. EUR sumos sumą, kurią privatus investuotojas būtų pasiruošęs mokėti už akcijas.

(12)

Komisijos nuomone, iš anksčiau paminėtų sutarties sąlygų buvo akivaizdu, kad sutartis buvo sudaryta ne pagal rinkos sąlygas, bet buvo labiau kompensacija bendrovei „Componenta“ už investicijas į Karkkila miesto teritoriją, uždarant Alvesta liejyklą.

(13)

Įsigijusi „Componenta“ turimas KK akcijas, Karkkila nusprendė likviduoti KK ir perduoti sklypus miestui.

III.   SUOMIJOS PASTABOS

(14)

Kadangi vienintelis bendrovės vertingas turtas buvo jos turima žemė, Suomija patikslino, kaip KK turimos žemės buvo įvertintos nustatant akcijų kainą.

a.

Vertinant sklypus individualiems ir daugiabučiams namams buvo laikomasi miestui priklausančių žemės sklypų pardavimo taisyklių. Suomijos teigimu kaina atitiko rinkos kainą arba buvo šiek tiek už ją žemesnė. Suomija taip pat pateikė registruoto nekilnojamojo turto agento laiško kopiją, kuriame patvirtinama, kad įvairių sklypų rinkos kaina už kvadratinį metrą buvo šiek tiek didesnė už vertinamo sandorio kainą.

b.

Kalbant apie Karkkila miesto centre esantį didžiulį sklypą pavadintą Asemansuo, Suomija teigia, kad pirkimo kaina buvo apskaičiuota atsižvelgiant į miesto plane numatytą žemesnę leidžiamo užstatymo ribą. Suomija nepateikė informacijos apie tai, kaip buvo apskaičiuota kaina eurais už kvadratinį metrą.

c.

Galiausiai, parkams skirto žemės sklypo vertė sudarė 456 000 EUR. Nekilnojamojo turto agento teigimu, tai atitinka rinkos vertę.

(15)

Komisija paprašė Suomiją įvertinti KK priklausančių žemės sklypų rinkos kainą sutarties sudarymo metu. Suomija atsakė, kad tai nėra būtina, nes Karkkila miestas ir „Componenta“ kreipėsi į nekilnojamojo turto agentą, prašydamos įvertinti sandorio objektu esančių žemės sklypų vertę, todėl rinkos vertinimas jau yra atliktas.

(16)

Suomija prieštarauja teiginiui, kad sandoris sudarytas ne rinkos sąlygomis, nes sutarties sąlygose numatyta, jog Karkkila miestas iš „Componenta“ perka KK akcijas tik su sąlyga, kad „Componenta“ investuos į naują gamybos įmonę (perkeldama Švedijoje esančią Alvesta liejyklą į Karkkila). Suomija savo teiginį grindžia tuo, kad „Componenta“ veiklos plėtra būtų naudinga Karkkila miestui, nes miestas gautų daugiau įplaukų. Tuo pačiu padidėtų nekilnojamojo turto paklausa ir dar labiau pakiltų KK žemės sklypų vertė. Kitu atveju Karkkila miestui nebūtų naudinga sudaryti sandorį.

(17)

Suomija, atsakydama į Komisijos klausimą, pranešė, kad įmonė „Componenta“ nebandė rasti kito akcijų pirkėjo, nes Karkkila miestas turi pirmenybę įsigyti KK akcijas už rinkos kainą, jei „Componenta“ nuspręstų jas parduoti.

(18)

Galiausiai, kalbant apie paskolos sandorį, Suomija patvirtina, kad „Componenta“ paskolos grąžinimas iš įmonei KK suteiktų naujų lėšų buvo neatsiejama sandorio tarp „Componenta“ ir Karkkila miesto dalis ir kad „visą sandorio kainą“ sudarė sumokėta kaina ir paskolos grąžinimas.

(19)

Suomijos nuomone, paskola buvo suteikta pagal rinkos sąlygas, nes už įmonės „Componenta“ akcijas sumokėta kaina ir paskola kartu sudaro 2,37 mln. EUR, o tai yra mažiau negu pusė KK rinkos vertės. Suomijos nuomone, 1996 m. „Componenta“ suteikus įmonei KK paskolą, KK ekonominė padėtis pagerėjo.

IV.   PAGALBOS ĮVERTINIMAS

(20)

Remiantis Sutarties 87 straipsnio 1 dalimi, valstybės suteikta arba iš valstybės lėšų ar kitaip sumokėta pagalba, kuri iškraipo konkurenciją, išskirdama vieną kurią nors įmonę arba veiklos sektorių, yra nesuderinama su bendrąja rinka tais savo punktais, kuriais ji turi įtakos tarpvalstybiniams sandoriams. Remiantis Europos Bendrijos teismų praktika, įtaka tarpvalstybiniams sandoriams atsiranda, jeigu paramos gavėjas vykdo ekonominę veiklą, kurios sudedamąja dalimi yra prekyba tarp valstybių narių.

(21)

Prekyba tarp valstybių narių yra įmonės „Componenta“ veiklos sudedamąja dalimi, todėl įmonei suteikta pagalba gali būti priskiriama prie tų, kurios yra reglamentuojamos Sutarties 87 straipsnio 1 dalyje. Regioninių ir vietinių institucijų suteikta ekonominė pagalba yra vertinama kaip pagalba iš valstybės lėšų. (4)

(22)

Komisija, priimdama sprendimą pradėti formalų tyrimą, teigia, kad pagalbos suma yra skirtumas, gautas atėmus iš už akcijas sumokėtos 2,37 mln. EUR sumos sumą, kurią už akcijas būtų pasiruošęs mokėti privatus investuotojas.

(23)

Komisija teigia, kad visą sumą sudaro dvi dalys. Viena vertus, „Componenta“ už akcijas gavo 0,7 mln. EUR. Kita vertus, jai buvo sumokėta 1,67 mln. EUR, kuriuos ji kaip paskolą suteikė įmonei KK. Iš viso įmonė „Componenta“ gavo 2,37 mln. EUR. Šios abi pagalbos dalys bus vertinamos atskirai.

(24)

Komisijos nuomone, įmonė „Componenta“ turėjo ir alternatyvią galimybę perkelti savo veiklą iš Karkkila į Alvesta. Todėl yra suprantama, kad Karkkila miestui kėlė nerimą tikimybė prarasti gamybos įmonę ir darbo vietas.

(25)

Gali būti, kad sklypų paklausa išaugtų, jeigu stambus darbdavys išplėstų savo veiklą. Tai, kad KK akcijų pirkimas ir paskolos suteikimas įmonei KK buvo įrašytas sutartyje ir susietas su „Componenta“ sprendimu investuoti, ir tai, kad miestas turėjo teisę nutraukti sutartį, jei įmonė „Componenta“ neinvestuotų į Karkkila miestą, įrodo, kad miesto sprendimui sudaryti sutartį su „Componenta“ turėjo įtakos ne vien tik KK rinkos vertė, bet ir kiti veiksniai.

(26)

Remiantis Teisingumo Teismo patvirtintu rinkos ekonomikos investuotojo principu, rinkos sąlygomis veikiantis investuotojas, priimdamas sprendimą, atsižvelgia tik į būsimą pelną. Visi kiti visuomeniniai, geopolitiniai ar su konkrečiu veiklos sektoriumi susiję veiksniai sprendimui įtakos neturi. Įmonės „Componenta“ investicijos į naują gamybos įmonę buvo tiesioginė sandorio sąlyga, todėl galima teigti, kad Karkkila miesto veiksmai prieštaravo rinkos sąlygomis veikiančio investuotojo principui. Miestas, pripažindamas mokesčių įplaukų didėjimą ir bendrą miesto gerovės augimą kaip rinkos sąlygomis veikiančio investuotojo investicijas skatinančius argumentus, nesuderintų miesto, kaip viešosios institucijos, ir miesto, kaip verslo įmonės KK savininko, vaidmenų.

(27)

Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad 2003 m. rugsėjo 1 d. įvykusio Karkkila miesto tarybos susirinkimo duomenimis, su įmone „Componenta“ sudaryta sutartis yra tiesiogiai susijusi su įmonės „Componenta“ sprendimu investuoti į Karkkila miestą. Karkkila miestui įsigijus KK akcijas, įmonė „Componenta“ gaus investicijoms į Karkkila liejyklą būtinų lėšų.

(28)

Remdamasi šiais pastebėjimais, Komisija toliau daro išvadą, kad sandoris įvyko ne rinkos sąlygomis.

(29)

Už KK akcijas sumokėta kaina yra sandorio tarp Karkkila miesto ir įmonės „Componenta“ dalis. Vertinant už akcijas sumokėtą kainą reikia patikrinti, ar tai buvo rinkos kaina.

(30)

Suomija įmonės KK akcijų kainą grindė KK kapitalo grynąja verte. Konkrečiu atveju visgi yra kalbama ne apie nekilnojamojo turto pardavimą, o apie akcijų įsigijimą. Investuodamas rinkos sąlygomis, investuotojas vertinimo pagrindu pasirinktų investicijų grąžą. Tai lemia faktas, kad rinkos sąlygomis veikiantis investuotojas tikisi pelno ir investuoja, nes iš investicijų tikisi įplaukų. Todėl rinkos sąlygomis veikiantis investuotojas būtų vertinęs investicijų metinę grąžą ir palyginęs jas su kitomis investavimo galimybėmis.

(31)

Įvertinus keleto pastarųjų metų rezultatus akivaizdžiai matyti, kad įplaukos iš investicijų į KK yra neigiamos. Ženklų apie situacijos pakitimus artimiausioje ateityje taip pat nėra. Suomija nepateikė tokių įmonės KK verslo planų, kur būtų numatyti veiksmai produktyvumui pagerinti. Suomija net neteigia, kad Karkkila būtų tikėjusis pelno ar produktyvumo pagerėjimo.

(32)

Akivaizdžiai sunki įmonės KK būklė lėmė neigiamą rezultatą. Žemės sklypų paklausa buvo menka, o gaunamos įplaukos – menkos. Ketverius metus įmonė veikė nuostolingai, pardavimų buvo labai mažai, ji negalėjo mokėti dividendų ir jos būklė buvo labai neužtikrinta. Reikia paminėti, kad tokia situacija tęsėsi ir po to, kai įmonei buvo suteikta beprocentė paskola. Jei įmonė būtų finansavusi savo veiklą įprastomis paskolomis su palūkanomis, jos būklė būtų buvusi dar blogesnė. Įvertinus ankstesnę patirtį ir tai, kad įmonės būklės pagerėjimas atrodė neįmanomas, rinkos sąlygomis veikiantis investuotojas, pirkdamas KK akcijas, nebūtų galėjęs tikėtis jokios grąžos, todėl Komisija mano, kad įmonės KK akcijų vertė buvo lygi nuliui.

(33)

Tokį sprendimą lemia ir tai, kad, kaip paaiškinta pirmiau, įmonės KK veikla didele dalimi buvo finansuojama iš dviejų beprocenčių akcininko paskolų. Tai reiškia, kad akcijoms tampant naujo šeimininko nuosavybe, jam turėtų atitekti ir beprocentės paskolos, su kuo, kaip jau yra anksčiau minėta, rinkos sąlygomis veikiantis investuotojas nebūtų galėjęs sutikti.

(34)

Kaip jau minėta pirmiau, lemiamu veiksniu yra investicijų grąžos per ilgesnį laikotarpį tikimybė, kuri gali skirtis nuo anksčiau gautos grąžos. Rinkos sąlygomis veikiantis investuotojas vis dėlto būtų atsižvelgęs ir į ankstesnius rezultatus. Tikėtinos investicijų grąžos atžvilgiu lemiamas veiksnys yra tai, ar verta tikėtis, kad KK gaus pakankamai įplaukų parduodama ir nuomodama žemės sklypus. Tai, kaip nurodoma toliau, susiję su nekilnojamojo turto bendrosios vertės nustatymu.

(35)

Suomija paaiškino, kad akcijų įvertinimo pagrindu buvo pasirinkta KK nuosavybe esančių žemės sklypų vertė. Reikia pasakyti, kad ir rinkos sąlygomis veikiantis investuotojas investuodamas atsižvelgia į turto grynąją vertę. Suomijos akcijų įvertinimo pagrindimo santrauka pateikiama šioje lentelėje:

1 lentelė.

KK vertė pagal Suomiją

Žemės sklypo tipas

Vertė pagal Suomiją (EUR)

Individualiems namams

1 031 565

Kotedžams ir daugiabučiams

1 136 849

Asemansuo

2 358 158

Parkams ir bendrojo naudojimo plotams

491 738

Kiti sklypai (Haapala)

49 678

Bendra žemės sklypų vertė

5 067 988

KK buhalterinė kapitalo vertė

- 231 595

KK skolos

-3 340 475

KK grynoji vertė

1 495 918

50 % KK grynosios vertės

747 959

Miesto sumokėta kaina

713 092

Pagalba

0

(36)

Komisijos komunikato dėl valstybės pagalbos elementų valstybės institucijoms parduodant žemę ir pastatus  (5) tiesiogiai taikyti negalima, nes sandorio objektu yra ne konkretus nekilnojamasis turtas, o akcijos. Šiuo atveju komunikatą galima taikyti analogijos būdu, nes komisijos komunikato tikslas yra užtikrinti, kad sudarant sandorius tarp viešųjų ir privačių valstybės pagalbos nebūtų. Tai taikoma viešųjų įmonių vykdomiems sklypų pardavimams ir pirkimams, o Suomija šiuo atveju teigia, kad akcijų vertė buvo grindžiama sklypų verte. Komunikate teigiama, kad jeigu pardavimas vyksta neskelbiant konkurso, prieš įvykdant sandorį vienas ar keli nepriklausomi vertintojai, atsižvelgdami į viešai pripažintus rinkos kriterijus ir skaičiavimo normas, turi atlikti vertinimą.

(37)

Komisija pažymi, kad sklypų vertė buvo nustatyta nesilaikant konkurso principų, todėl nepriklausomas vertintojas turėjo atlikti vertinimą. Kyla klausimas, ar Suomijos atliktas vertinimas atitinka nepriklausomam turto vertinimui keliamus reikalavimus. Visų pirma, Komisija pažymi, kad iš Suomijos pateiktos trumpos nekilnojamojo turto vertintojo ataskaitos nėra aiškiai matyti, ar tai yra ataskaita dėl KK nuosavybe esančių žemės sklypų vertinimo. Daugiau apie šios ataskaitos reikšmę bus kalbama toliau.

(38)

Komisija pažymi, kad KK sklypai buvo vertinami pagal skirtingą metodiką, priklausomai nuo jų paskirties (individualiems namams, kotedžams ir daugiabučiams, Asemansuo teritorija bei teritorijos parkams ir bendriesiems poreikiams). Sklypų tipai bus analizuojami atskirai.

(39)

Sklypai individualiems namams buvo vertinami atsižvelgiant į oficialią kvadratinio metro kainą Karkkila mieste, kur individualių namų sklypai kainavo 10,19 EUR/m2. Komisija pažymi, kad tai yra mažmeninė kaina už kurią miestas parduoda sklypus individualiems pirkėjams. Suomija taip pat pateikė nekilnojamojo turto eksperto pažymą apie skirtingų žemės sklypų kvadratinio metro kainas (galutiniam pirkėjui, t. y. mažmenines kainas) Karkkila mieste. Remiantis nekilnojamojo turto eksperto pateiktais duomenimis, Karkkila nustatyta kaina yra artima žemės sklypų rinkos vertei, kuri 2003 m. Karkkila mieste buvo tarp 9,43 EUR ir 14,76 EUR. Nekilnojamojo turto ekspertas pirmiau minėto teiginio išsamiau negrindžia.

(40)

Tačiau Komisija pažymi, kad nebuvo atliktas įmonei KK priklausančių sklypų individualiems namams statyti išorinis vertinimas. Nebuvo įvertinta ir jų didmeninė vertė. Komisijos nuomone, yra akivaizdu, kad sklypų mažmeninė vertė yra gerokai didesnė už tą, kuri gaunama parduodant dideles teritorijas (kaip šiuo atveju, kai KK priklausė 80 sklypų individualių namų statybai), kurių pirkėjas neketino naudoti pats, bet ruošėsi jas parduoti.

(41)

Todėl vertinimas, pagal kurį tam tikro tipo sklypų nustatyta mažmeninė vertė buvo paprasčiausiai padauginta iš KK priklausiusių sklypų skaičiaus, yra klaidingas dėl dviejų priežasčių. Viena vertus, sutartyje minimi sklypai nebuvo įvertinti, kita vertus, nėra žinoma, kiek rinkos sąlygomis veikiantis investuotojas, pirkdamas visą žemę vienu metu ir įvertinęs tokių sklypų ribotą paklausą, yra pasirengęs sumokėti sutarties sudarymo metu.

(42)

Remdamasi nekilnojamojo turto eksperto atliktu vertinimu, Suomija sklypus kotedžams ir daugiabučiams namams statyti įvertino 1 136 849 EUR. Komisijos žiniomis, nekilnojamojo turto ekspertas žemės sklypus kotedžams statyti įvertino 70–80 EUR už užstatomąjį kvadratinį metrą, o žemės sklypų daugiabučiams namams statyti 60–75 EUR už užstatomąjį kvadratinį metrą. Suomijos nustatyta žemės sklypų kotedžams statyti vertė yra 74,02 EUR už užstatomąjį kvadratinį metrą, o sklypų daugiabučiams namams statyti 79,56 EUR už užstatomąjį kvadratinį metrą. Šie skaičiai yra tarp nekilnojamojo turto eksperto pateiktų verčių, bet šiek tiek didesnė. Nekilnojamojo turto ekspertas akcentuoja, kad panašių sandorių pastaraisiais metais buvo sudaryta tik keletas ir kad tokių sklypų paklausa ir toliau išlieka nedidelė.

(43)

Komisijos nuomone, net ir ankstesnėje pastraipoje minimų sklypų atžvilgiu nekilnojamojo turto ekspertas nurodo mažmeninę, o ne didmeninę kainą, kurią rinkos sąlygomis veikiantis investuotojas mokėtų, pirkdamas sklypus pirmą kartą. Nekilnojamojo turto ekspertas akcentuoja, kad ir tokio tipo sklypų paklausa yra menka. Komisijos nuomone, šių sklypų didmeninė kaina sutarties sudarymo metu buvo paaukštinta.

(44)

Miesto centre esančios žemės (Asemansuo) rinkos kainos įvertinimo būdas nėra žinomas. Šis žemės sklypas atitinka maždaug pusę KK turimos žemės vertės (2 358 158 EUR). Suomija užstatomąjį kvadratinį metrą vertina 79,56 EUR ir daugina ją iš teritorijos, kuriai yra išduota statybų licencija, ploto (29 640 m2. Tačiau Suomijos minimas nekilnojamojo turto agentas žemę įvertino 50 EUR už užstatomą kvadratinį metrą, todėl suma turėtų būti 1 480 200 EUR. Šių verčių skirtumas yra 877 958 EUR. Kadangi kalbama apie didelį vientisą žemės sklypą, galima manyti, kad nekilnojamojo turto eksperto už Asemansuo teritorijos žemę nurodyta kaina yra mažmeninė, todėl Komisijos nuomone, jo nurodyta kaina gali būti teisinga. Suomija nepateikė jokių pastabų, kurie prieštarautų nekilnojamojo turto eksperto vertinimui.

(45)

Komisija abejoja, ar parkui ir bendriesiems poreikiams skirtai žemei, kurios nurodyta vertė yra 491 738 EUR, apskritai yra įmanoma suteikti vertę, nes šios žemės negalima pelningai panaudoti, todėl laisvos rinkos sąlygomis veikiantis investuotojas nebūtų sutikęs už ją mokėti reikšmingos sumos.

(46)

Komisijos nuomone, anksčiau pateikti faktai rodo, kad KK priklausančios žemės buvo įvertintos neteisingai, o jas vertinant nebuvo laikomasi Komisijos komunikato dėl valstybės pagalbos elementų valstybės institucijoms parduodant žemę ir pastatus.

(47)

Jau vien dėl per didelio Asemansuo įvertinimo, KK priklausančių sklypų vertė ir tuo pačiu visos įmonės vertė, jei ją skaičiuotume pagal įmonės turimą turtą, sumažėtų nuo 876 158 EUR iki 619 760 EUR.

(48)

Komisijos nuomone, sklypų individualiems, kotedžo tipo ir daugiabučiams namams, parkams ir bendro naudojimo vietoms vertė yra apskaičiuota per didelė, nes vertinant buvo padarytos dvi klaidos. Sutartyje minimų žemės sklypų vertė nebuvo įvertinta ir vertė neatitiko tos kainos, kurią už visą sklypą būtų pasiruošęs mokėti laisvos rinkos sąlygomis veikiantis investuotojas sutarties sudarymo metu. Suomijos nuomone, sklypų bendra vertė buvo 2 660 152 EUR. Komisijos nuomone, sklypai buvo pervertinti daugiau kaip 619 760 EUR. Ši suma gaunama sumažinus už Asemansuo žemes apskaičiuotą per didelę kainą. Tokiu būdu apskaičiuotoji akcijų vertė, kurią už KK akcijas užmokėjo Karkkila, yra pagalba įmonei „Componenta“.

2 lentelė.

Komisijos vertinimas dėl KK akcijų kainos sudėtyje esančios pagalbos

 

EUR

KK grynoji vertė pagal Suomiją

1 495 918

Nekilnojamojo turto eksperto įvertinimu pagrįstas Asemansuo vertės sumažinimas

876 158

KK grynoji vertė po kainos korekcijos

619 760

Kitų sklypų pervertinimas pagal Komisiją

Ne mažiau kaip 619 760

KK grynoji vertė

0

(49)

Komisijos nuomone, žemės sklypai buvo įvertinti per brangiai, nes KK akcijas perkantis investuotojas negalėjo tikėtis investuoto kapitalo grąžos, todėl KK akcijų grynoji vertė yra lygi nuliui. Be to, įmonė „Componenta“ net nebandė ieškoti kitų KK akcijų pirkėjų. Šis faktas rodo, kad Karkkila sumokėjo per didelę rinkos kainą, nes jau vien mėginimas rasti kitą pirkėją būtų suteikęs galimybę nustatyti tikrą rinkos kainą.

(50)

Komisija daro išvadą, kad nustačius įmonės KK bei jos turimų žemės sklypų vertę galima teigti, kad KK akcijos sutarties sudarymo metu vertės neturėjo ir kad visa Karkkila miesto už KK akcijas sumokėta suma (713 092 EUR) yra pagalba įmonei „Componenta“.

(51)

Tačiau jei Suomija pateiktų įrodymų, kad anksčiau aprašyti žemės sklypai buvo per daug įvertinti mažiau negu 617 760 EUR, akcijų pardavimo metu gautos pagalbos sumą būtų galima atitinkamai sumažinti. Tokie įrodymai turėtų būti pagrįsti nepriklausomo nekilnojamojo turto vertintojo atliktu tiksliu vertinimu. Nekilnojamojo turto vertintojas turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti reikiamą profesinį arba akademinį išsilavinimą, pakankamai patirties ir kompetencijos vertinti tokio tipo žemės sklypus ir statinius. Vertinant reikėtų išsiaiškinti KK priklausančių žemės sklypų didmeninę kainą prekybos sutarties sudarymo metu, t. y. kokią sumą KK būtų galėjusi gauti, jeigu visos jos žemės tuo metu būtų parduotos rinkos sąlygomis.

(52)

Kita Karkkila miesto ir „Componenta“ finansinės sutarties dalimi buvo įmonei KK Karkkila miesto suteikta 1,67 mln. EUR beprocentė paskola, kurią panaudodama KK nedelsdama grąžino 1996 m. iš „Componenta“ gautą paskolą. 1996 m. KK vienodomis sąlygomis buvo suteiktos dar dvi stambios paskolos. Vieną iš paskolų suteikė Karkkila, o kitą „Componenta“. Įmonei KK paskola buvo suteikta, nes KK tuo metu nesugebėjo vykdyti savo materialinių įsipareigojimų privatiems kreditoriams. Prekybos sutartyje minimų paskolų bendra suma buvo 3,34 mln. EUR.

(53)

Suomija teigia, kad 2003 m. KK ekonominė būklė buvo gera. Pagal 2003 m. KK metinės ataskaitos priedą KK priklausančių sklypų tuometė vertė buvo 5 052 459 EUR. Ši suma yra 1 971 845 EUR didesnė negu minimų sklypų buhalterinė vertė. Kaip jau anksčiau išaiškinta, Komisijos nuomone, KK žemės sklypų vertė realios vertės neatitinka.

(54)

KK 2001–2003 m. metinėse ataskaitose pateikti šie skaičiai

(Sumos eurais)

Įplaukos iš pardavimų

Rezultatas

Grynieji (metų pabaigoje)

Nuosavas kapitalas (metų pabaigoje)

2000

19 883

-14 817

94 147

- 207 052

2001

25 127

-16 180

65 576

- 223 223

2002

50 015

-1 879

53 425

- 225 113

2003

48 044

-6 481

28 256

- 231 595

(55)

Iš lentelės akivaizdžiai matyti, kad sklypų paklausa per pastaruosius ketverius metus buvo labai menka. Taip pat matyti, kad įmonė turėjo labai mažai įplaukų iš sklypų nuomos ir pardavimų. Akivaizdu ir tai, kad įmonės grynieji pinigai baigiasi ir kad balansas nėra įprastas, nes turimas kapitalas nuolatos yra neigiamas. Reikia pasakyti, kad įmonės pagrindinis finansavimas (Karkkila ir „Componenta“ suteiktos paskolos, kurių bendra suma 3,4 mln. EUR) buvo beprocentė. Jei, kaip įprasta, paskolos būtų su palūkanomis, KK ekonominė padėtis būtų dar blogesnė.

(56)

Komisija, remdamasi šia informacija, nesutinka su Suomijos teiginiu, kad KK ekonominė būklė buvo gera.

(57)

Reikia įvertinti, ar KK būtų sugebėjusi grąžinti paskolą įmonei „Componenta“ be Karkkila miesto atliktų veiksmų.

(58)

Komisija pastebi, kad 1996 m. KK buvo suteiktos dvi beprocentės paskolos. Šios dvi paskolos KK buvo akivaizdžiai naudingos. Bet kuris tokią paskolą suteikęs rinkos sąlygomis veikiantis investuotojas pareikalautų, kad paskolos jas suteikusioms šalims būtų grąžinamos lygiomis dalimis. Siekiant išvengti pirmenybės vienam iš skolintojų suteikimo, paskolas abiem skolintojams (įmonei „Componenta“ ir Karkkila miestui) būtų reikėję grąžinti vienodai.

(59)

Įmonei „Componenta“ suteikta paskola buvo grąžinta, bet reikia įvertinti, ar KK būtų galėjusi grąžinti paskolą įprastomis rinkos sąlygomis ir įmonei, ir Karkkila miestui, užtikrinant, kad įmonei „Componenta“ nebuvo suteikta pirmenybė. Kyla klausimas, ar KK būtų galėjusi gauti iš rinkos 3,34 mln. EUR paskolą, kad galėtų grąžinti paskolas akcininkams.

(60)

Jei KK nebūtų finansuota beprocentėmis paskolomis ir jai būtų reikėję rinkos sąlygomis už 3,34 mln. EUR dydžio paskolą mokėti palūkanas, jos metinių palūkanų mokesčiai būtų sudarę ne mažiau kaip 265 000 EUR. Šis skaičiavimas grindžiamas Komisijos 2003 m. palūkanomis, prie kurių pridėti 4 procentiniai punktai, remiantis Komisijos taikoma sunkumų turinčioms įmonėms taikoma metodika,(3,95 % + 4 % = 7,59 % × 3,4 mln.).

(61)

Įvertinus įmonės pastarųjų metų įplaukas ir jos finansinę padėtį, KK būtų turėjusi labai greitai padidinti savo metines įplaukas, kad galėtų sumokėti tokio dydžio paskolą su palūkanomis. Kadangi iš sklypų nuomos pajamų beveik nebuvo arba buvo labai mažai, KK būtų galėjusi išmokėti paskolas tik labai padidinusi įplaukas iš sklypų pardavimų.

(62)

Nekilnojamojo turto eksperto nuomone, didžiosios dalies KK turimų žemės sklypų, skirtų gyvenamųjų namų statybai, paklausa buvo menka, o Asemansuo teritorija apskritai neparuošta naudoti, todėl nėra tikėtina, kad KK būtų galėjusi žymiai padidinti metines įplaukas.

(63)

Dar svarbiau yra tai, kad parduodama žemės sklypus įmonė netektų savo svarbiausio turto vien tam, kad sumokėtų palūkanas už paskolą. Tai reiškia, kad KK, siekdama sumokėti palūkanas ir padengti tam tikras administravimo išlaidas, turėtų parduoti žemės sklypus ne mažiau kaip už 300 000 EUR, ir po dešimties metų ji praktiškai nebeturėtų turto, bet vis dar turėtų 3,34 mln. EUR skolų.

(64)

Todėl Komisija daro išvadą, kad jau ir iš elementarių skaičiavimų aišku, kad KK nebūtų galėjusi kompensuoti dviejų beprocenčių paskolų iš rinkos gauta paskola su palūkanomis. Sprendžiant iš KK ekonominės būklės, nėra tikėtina, kad KK būtų galėjusi gauti mažesnę paskolą rinkos sąlygomis, iš kurios būtų grąžinusi bent jau dalį beprocenčių paskolų.

(65)

Komisija daro išvadą, kad įmonei KK susitarus su Karkkila miestu dėl 1,67 mln. EUR beprocentė paskolos, iš kurios ji nedelsdama grąžino paskolą įmonei „Componenta“, tai neatitiko rinkos sąlygomis veikiančio investuotojo principų ir buvo valstybės pagalba įmonei „Componenta“.

(66)

Remiantis Suomijos pateikta informacija, daroma išvada, kad valstybės pagalbos suma šios sutarties atveju yra visa įmonei „Componenta“ sumokėta suma. Ją sudaro už KK akcijas sumokėta suma (713 092,50 EUR) ir KK suteikta paskola (1 670 184 EUR), iš kurios ji grąžino įmonės „Componenta“ jai suteiktą paskolą. Pagalbos dydis yra 2 383 276,50 EUR. Jei Suomija galėtų pateikti įrodymų, kad per didelis sklypų įvertinimas sudarė mažiau negu 617 760 EUR, su akcijų pardavimo sandoriu susijusios pagalbos sumą būtų galima atitinkamai sumažinti.

(67)

Komisija pažymi, kad jos įtarimai dėl to, kad sandoris tarp Karkkila miesto ir įmonės „Componenta“ įvyko ne pagal rinkos sąlygas, pasitvirtino, ir kad įmonei „Componenta“ buvo suteikta 2 383 276,50 EUR dydžio valstybės pagalba.

(68)

Komisija taip pat pažymi, kad ši valstybės pagalba yra neteisėta, todėl apie ją buvo pranešta Komisijai.

(69)

Komisija taip pat pažymi, kad viena iš įmonės „Componenta“ veiklos sudėtinių dalių yra tarptautinė prekyba ir kad regioninių ir vietinių institucijų skirtos lėšos yra valstybės pagalba (6).

(70)

Todėl Komisija daro išvadą, kad pirmiau įrodytoji valstybės pagalba yra kvalifikuojama kaip Sutarties 87 straipsnio 1 dalyje numatyti draudžiami veiksmai, nes pagalba buvo suteikta iš valstybės lėšų, todėl gali iškreipti konkurenciją, suteikti pranašumą kuriai nors įmonei („Componenta“) ir turėti įtakos tarptautinei prekybai.

(71)

Šis draudimas netaikomas tik tuo atveju, jei pagalbai gali būti pritaikyta kuri nors iš 87 straipsnyje numatytų išimčių. Kadangi pagalbos tikslas buvo finansuoti naujas investicijas į Karkkila miestą, todėl Komisija įvertino, ar įmonė „Componenta“ būtų galėjus gauti regioninę pagalbą investicijoms.

(72)

Komisijos nuomone, tai nėra įmanoma dėl dviejų priežasčių. Viena vertus, Karkkila yra už Suomijos teritorijų, kurioms numatyta pagalba regioninėms investicijoms 2000–2006 metais ribų. Kita vertus, vertinant pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 70/2001 (7) dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms I priede pateiktus kriterijus, „Componenta“ nėra maža arba vidutinio dydžio įmonė. „Componenta“ metinė apyvarta 2003 m. buvo 178 milijonai EUR, kai mažų ir vidutinių įmonių tegali būti 40 mln. EUR. Įmonės darbuotojų skaičius 2003 m. buvo 1 595, kai mažų ir vidutinių įmonių tegali būti 250 žmonių.

(73)

Komisija daro išvadą, kad paramos negalima pateisinti ir remiantis jokiomis kitomis Sutartyje ir ypač jos 87 ir 88 straipsniuose numatytomis išimtimis. Todėl neteisėta pagalba turi būti susigrąžinta su palūkanomis.

V.   IŠVADOS

(74)

Komisija daro išvadą, kad Suomija suteikė 2 383 276,50 EUR neteisėtą pagalbą, pažeisdama Sutarties 88 straipsnio 3 dalį. Suomijos miestas Karkkila neteisėtą pagalbą suteikė įmonei „Componenta Oyj“. Šią pagalbą sudarė dvi dalys.

(75)

Pirmą 713 092,50 EUR dalį sudarė įmonei „Componenta Oyj“ priklausiusių „Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy“ akcijų pirkimas už didesnę negu rinkos kainą. Iš šios sumos galima atimti apskaičiuotą KK teorinę vertę, jei Suomija pateiks įrodymus, kuriais remiantis pirmiau minimi sklypai buvo pervertinti mažiau nei 619 760 EUR.

(76)

Antrą 1 670 184 EUR dalį sudarė įmonei „Componenta Oyj“ suteikta pagalba, įmonei „Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy“ suteikus beprocentę paskolą, iš kurios buvo grąžinta tokio paties dydžio įmonės „Componenta Oyj“ suteikta paskola.

(77)

Pagalba yra nesuderinama su bendrąja rinka ir todėl turi būti susigrąžinta su palūkanomis iš pagalbą gavusios įmonės „Componenta Oyj“.

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

1 straipsnis

2 383 276,50 EUR dydžio valstybės pagalba, kurią Suomija suteikė įmonei „Componenta Oyj“ Karkkila miestui sumokėjus už „Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy“ akcijas 713 092,50 EUR ir Karkkila miestui suteikus „Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy“ beprocentę 1 670 184 EUR dydžio paskolą, iš kurios „Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy“ grąžino tokio paties dydžio paskolą įmonei „Componenta Oyj“, yra nesuderinama su bendrąja rinka.

Šią 713 092,50 EUR sumą galima sumažinti, jei Suomija pateiks įrodymus, kuriais remiantis pirmiau minimi sklypai buvo pervertinti mažiau nei 619 760 EUR. Tuomet pagalbos suma bus atitinkamai sumažinta pagal Karkkila miestui parduotų „Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy“ akcijų įrodytą vertę.

2 straipsnis

1.   Suomija imasi visų reikalingų priemonių susigrąžinti 1 straipsnyje minimai įmonei „Componenta Oyj“ suteiktai pagalbai.

2.   Pagalba turi būti susigrąžinta nedelsiant, nepažeidžiant nacionalinės teisės reikalavimų, jei jie leidžia veiksmingai ir nedelsiant įvykdyti šį sprendimą.

3.   Nuo tos dienos, kai pagalba buvo pervesta gavėjui iki tol, kol ji bus grąžinta, už susigrąžintą pagalbą turi būti mokamos palūkanos.

4.   Palūkanos turi būti skaičiuojamos pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004 (8) V skyriuje išdėstytus nurodymus.

3 straipsnis

1.   Suomija per du mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi informuoti Komisiją apie atliktus ir planuojamus atlikti veiksmus siekiant susigrąžinti 1 straipsnyje minimą pagalbą. Šią informaciją Suomija turi pateikti šio sprendimo I priede pateiktoje anketoje.

2.   Suomija per du mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi pristatyti dokumentus, įrodančius, kad pagalbą gavusios įmonės „Componenta Oyj“ atžvilgiu pradėta susigrąžinimo procedūra.

4 straipsnis

Šis sprendimas įteiktas Suomijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 20 d..

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 49, 2005 2 25, 11 p.

(2)  Žr. 1 išnašą

(3)  Dėl praktinių priežasčių šios sumos toliau yra suapvalintos.

(4)  Byla 248/84, Vokietija prieš. Komisiją, Rink. 1987, 4013 p, 17 dalis

(5)  OL C 209, 1997 7 10, 3 p.

(6)  Byla 248/84, Vokietija prieš Komisiją, Rink. 1987, 4013 p., 17 dalis

(7)  OL L 10, 2001 1 13, 33 p., su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 364/2004 (OL L 63, 2004 2 28, 22 p.).

(8)  OL L 140, 2004 4 30, 1 p.


I PRIEDAS

Komisijos sprendimo įvykdymą patvirtinanti informacija 2006//EV

1.   Sumos, kurią reikia susigrąžinti, apskaičiavimas

1.1.

Įrašykite šiuos faktus apie pagalbos gavėjui suteiktą neteisėtą pagalbą

Mokėjimo data (1)

Pagalbos dydis (2)

Valiuta

Gavėjas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1.2

Išsamiai paaiškinkite, kaip bus apskaičiuotos grąžinamos sumos palūkanos.

2.   Pagalbos susigrąžinimui planuojamos ir jau įgyvendintos priemonės

2.1.

Išsamiai apibūdinkite, kokios priemonės jau įgyvendintos ir kokių ketinama imtis, kad nedelsiant ir veiksmingai būtų susigrąžinta neteisėta pagalba. Kokias alternatyvias priemones nacionaliniai įstatymai leidžia pasitelkti susigrąžinant pagalbą? Prireikus pateikite išsamų veiksmų juridinį pagrindą.

2.2.

Iki kada planuojama susigrąžinti pagalbą?

3.   Jau susigrąžintos sumos

3.1.

Įrašykite šiuos faktus apie iš gavėjo jau susigrąžintas pagalbos sumas

Mokėjimo data (3)

Grąžintos sumos dydis

Valiuta

Gavėjas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Pridėkite pažymas, patvirtinančias 3.1 punkte įrašytų sumų grąžinimą.


(1)  

(°)

Diena (dienos) kai pagalba buvo pervesta gavėjui (jei tai vyko per kelis kartus įrašykite į skirtingas eilutes. Taip pat surašykite informaciją apie lėšų grąžinimą)

(2)  Gavėjui suteiktos pagalbos suma (išreikšta bendraisiais pagalbos ekvivalentais).

Pastabos:

(3)  

(°)

Pagalbos grąžinimo dienos


13.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 353/45


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. spalio 20 d.

dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį

(byla COMP/C.38.281/B.2 – Žaliavinis tabakas, Italija)

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4012)

(Tik tekstai anglų ir italų kalbomis yra autentiški)

(2006/901/EB)

SPRENDIMO SANTRAUKA

1.   Įžanga

2005 m. spalio 20 d. Komisija priėmė sprendimą dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį (toliau – sprendimas). Remdamasi Reglamento 1/2003 30 straipsnio nuostatomis, Komisija skelbia šalių pavadinimus ir pagrindinį sprendimo turinį, įskaitant skirtas nuobaudas, atsižvelgdama į teisėtą bendrovių interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Nekonfidencialią viso sprendimo teksto versiją autentiškomis bylos ir darbinėmis Komisijos kalbomis galima rasti KONKURENCIJOS GD tinklalapyje adresu http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

Nuo 1995 m. iki 2002 m. pradžios keturi pagrindiniai Italijos žaliavinio tabako perdirbėjai – Deltafina, Dimon (kurio pavadinimas dabar pakeistas į Mindo), Transcatab ir Romana Tabacchi (toliau bendrai vadinami „perdirbėjais“) sudarė sutartis ir (arba) dalyvavo suderintuose veiksmuose, kurių tikslas – prekybos sąlygų nustatymas žaliavinio tabako pirkimui Italijoje (ir tiesioginių pirkimų iš augintojų, ir pirkimų iš trečiųjų šalių pakuotojų atžvilgiu), įskaitant kainos nustatymą ir rinkos pasidalijimą.

Sprendimas taip pat yra susijęs su dviem atskirais pažeidimais, kurie tikrai buvo įvykdyti tarp 1999 m. pradžios ir 2001 m. pabaigos, t. y. Italijos tabako perdirbėjų profesinei asociacijai (Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani, toliau – APTI) nustatant sutartyje numatytas kainas, dėl kurių ji derėjosi savo narių vardu sudarydama tarpšakinius susitarimus su Italijos žaliavinio tabako augintojų asociacijų konfederacija Unione Italiana Tabacco (toliau – UNITAB), ir UNITAB nustatant kainas, dėl kurių ji derėjosi savo narių vardu sudarydama tokius pačius susitarimus su APTI.

2.   Bylos esmė ir procedūra

Komisija, gavusi tam tikros informacijos apie visame sektoriuje esančius susitarimus dėl vienos ar daugiau žaliavinio tabako veislių atskirų kokybės rūšių kainų diapazono, 2002 m. sausio 15 d. perdirbėjų ir augintojų prekybos asociacijoms (atitinkamai APTI ir UNITAB) išsiuntė prašymus pateikti informaciją, į kuriuos jos atsakė 2002 m. vasario 12 d.

2002 m. vasario 19 d. Komisija iš bendrovės Deltafina S.p.A. (toliau – Deltafina, pirmaujanti Italijos perdirbimo bendrovė) gavo paraišką atleisti nuo baudų, pagal sąlygas, numatytas naujajame Komisijos pranešime apie atleidimą nuo baudų ir jų sumažinimą kartelių bylose (toliau – Pranešimas apie atleidimą nuo baudų). 2002 m. kovo 6 d. Komisija, remdamasi Pranešimo apie atleidimą nuo baudų 15 punktu, suteikė bendrovei Deltafina sąlyginį atleidimą nuo baudų.

2002 m. balandžio 4 d. ir 10 d. Komisija iš Dimon S.r.l. (toliau – Dimon) ir Transcatab S.p.A. (toliau – Transcatab) gavo dar dvi paraiškas atleisti nuo baudų.

2002 m. balandžio 18 d. ir 19 d. Komisija atliko tyrimus Dimon, Transcatab Trestina Azienda Tabacchi S.p.A. (toliau – Trestina) ir Romana Tabacchi s.r.l. (toliau – Romana Tabacchi) patalpose.

2002 m. spalio 8 d. Komisija informavo bendroves Dimon ir Transcatab apie ketinimą procedūros pabaigoje sumažinti baudas (atitinkamai nuo 30 % iki 50 % ir nuo 20 % iki 30 %).

2004 m. vasario 25 d. Komisija pradėjo šios bylos teisminį nagrinėjimą ir priėmė „Pranešimą dėl prieštaravimų“ (toliau – PP), į kurį šalys, kurioms skirtas šis sprendimas, galėjo atsakyti raštu arba per 2004 m. birželio 22 d. surengtą žodinį išklausymą.

2004 m. vasario 25 d. PP papildymas (toliau – papildymas) buvo priimtas 2004 m. gruodžio 21 d. Todėl antrasis žodinis išklausymas buvo surengtas 2005 m. kovo 1 d.

3.   Šalys

3.1.   Perdirbėjų pusė

Deltafina yra didžiausios pasaulyje tabako prekybos bendrovės Universal Corporation (toliau – Universal) visiškai kontroliuojama bendrovė Italijoje. 2001 m. (paskutinieji visi perdirbėjo vykdyto pažeidimo metai) Deltafina įsigijo 25 % Italijos žaliavinio tabako. Sprendimas skirtas ir bendrovei Deltafina, ir bendrovei Universal.

Bendroves Dimon ir Transcatab pažeidimo metu atitinkamai kontroliavo bendrovės Dimon Incorporated (toliau – Dimon Inc.) ir Standard Commercial Corporation (toliau – SCC), t. y. antra ir trečia pagal dydį tabako prekybos bendrovės. Nuo 2004 m. rugsėjo mėn. Dimon pakeitė savo pavadinimą į Mindo S.r.l (toliau – Mindo) ir daugiau nebepriklauso Dimon Inc. grupei. 2005 m. balandžio 13 d.Dimon Inc. ir SCC susijungė ir sudarė Alliance One International Inc. (toliau – Alliance). 2001 m. Dimon įsigijo apie 11,28 %, o Transcatab apie 10,8 % Italijoje pagaminto žaliavinio tabako. Sprendimas skirtas Mindo, Transcatab ir Alliance.

Romana Tabacchi yra šeimai priklausanti bendrovė. Iki 1997 m. ji veikė kaip tarptautinės prekybos bendrovės atstovė (kurią vėliau įsigijo Dimon Inc.). Nuo 1997 m. ji veikia kaip nepriklausomas prekiautojas. 2001 m. Romana Tabacchi įsigijo apie 9,5 %, Italijoje pagaminto žaliavinio tabako.

APTI yra Italijos žaliavinio tabako perdirbėjų asociacija. Iš 59 Italijos perdirbėjų, APTI priklauso 17.

3.2.   Augintojų pusė

UNITAB Italia yra Italijos tabako augintojų asociacijų konfederacija, atstovaujanti apie 80 % visų augintojų.

4.   Susijęs sektorius: Italijos žaliavinis tabakas

ES žaliavinio tabako gamyba sudaro apie 5 % pasaulio tabako gamybos. Graikija, Italija ir Ispanija yra daugiausia žaliavinio tabako gaminančios valstybės narės – jose atitinkamai pagaminama 38 %, 37,5 % ir 12 % viso ES pagaminamo tabako.

Žaliavinis tabakas nėra vienarūšis produktas. Labiausiai Italijoje paplitusios rūšys yra „Burley“ ir „Bright“. Kiekvienoje tabako grupėje atskiriamos įvairios kokybės klasės. Išdžiovintą tabaką augintojai parduoda perdirbėjams siuntomis, kurių kaina priklauso nuo siuntoje esančio tabako kokybės.

Italijos žaliavinio tabako perdirbėjai perka žaliavinį tabaką iš Italijos augintojų ir augintojų asociacijų (taip pat apdorotą tabaką iš kitų tarpininkų), jį perdirba (arba iš naujo perdirba) ir parduoda tabako gamybos pramonės bendrovėms Italijoje ir visame pasaulyje tinkama forma. Kadangi jie yra tarpininkai tarp augintojų ir galutinio produkto gamintojo, jie taip pat yra vadinami „pirminiais perdirbėjais“, nes atlieka pirminį tabako perdirbimą (cigarečių gamintojai tabaką perdirba antrą kartą), arba „prekiautojais tabako lapais“.

„Eksportuotojais“ dažniausiai vadinami kūlimo įrangą turintys perdirbėjai, galintys pagaminti cigarečių gamintojams reikalingą galutinį perdirbtą produktą (juosteles). Perdirbėjai, kurie gali tiekti tik palaidus lapus, vadinami „trečiaisiais pakuotojais“ arba tiesiog „pakuotojais“. Po pirminio apdorojimo (pvz., priemaišų pašalinimo ir rūšiavimo), pakuotojai siunčia tabaką eksportuotojams tolimesniam apdorojimui, po kurio tabaką galima siūlyti gamintojams. Perdirbėjai, kuriems skirtas šis sprendimas, patenka į „eksportuotojų“ kategoriją.

5.   Reguliavimo sistema

Žaliavinio tabako auginimas ir jo pardavimas perdirbėjams yra reglamentuojami Bendrijos ir nacionaliniais teisės aktais.

5.1.   Bendras žaliavinio tabako rinkos organizavimas

Bendras žaliavinio tabako rinkos organizavimas (1) numato (i) gaminimo kvotų sistemą; ir (ii) paramą augintojų pajamoms taikant priemokų už žaliavinio tabako gaminimą sistemą.

Priemokos yra skiriamos tik kvota nustatytiems kiekiams (su tam tikrais koregavimais). Nuo 1998 m. Bendrijos priemokos dalies (taip vadinamosios kintamosios dalies) išmokėjimas buvo siejamas su išauginto tabako kokybe, nuo kurios priklausė kaina. Priemokos kintamosios dalies išmokėjimas buvo patikėtas augintojų grupėms.

Pagal bendrąjį rinkos organizavimą yra reikalaujama, kad kiekvienas augintojas ar augintojų grupė ir kiekvienas pirminis perdirbėjas kiekvienų metų kampanijos pradžioje (apie kovo–gegužės mėn., kai yra persodinami sodinukai) sudarytų taip vadinamas auginimo sutartis, pagal kurias yra susitariama dėl kiekvienos tabako veislės „sutartyje numatytos kainos“ pagal kokybės klases. Tame etape kainos dažnai yra nurodomos minimaliomis kainomis arba kainų diapazonu. Tačiau reikia pažymėti, kad galutinė kaina (arba „pristatymo kaina“) gali būti nustatoma tik tada, kai yra nuimamas derlius (t. y. tarp spalio ir sausio mėn.), ir gali labai skirtis nuo „auginimo sutarties kainos“, priklausomai nuo tabako kiekio, kokybės ir tolesnių derybų.

Bendrijos teisės aktai skatina steigti tarpšakines organizacijas, kuriose augintojai ir perdirbėjai galėtų bendradarbiauti užtikrindami veiksmingą rinkos veikimą. Tačiau aiškiai draudžiama nustatyti kainas ir kvotas. Nei viena iš su byla susijusių asociacijų nėra tarpšakinė organizacija, kaip apibrėžta Bendrijos teisės aktuose.

5.2.   Nacionaliniai teisės aktai

Italijos įstatymu Nr. 88/88 reguliuojami tarpšakiniai (t. y. viso sektoriaus) susitarimai, auginimo sutartys ir žemės ūkio produktų pardavimas. Kalbant konkrečiau, įstatymo Nr. 88/88 5 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta, kad tarpšakiniuose susitarimuose privalo būti nurodytas produktas, dėl kurio sudaromas susitarimas, jo rūšys ir pristatymo laikas bei minimali kaina. Paskatos (ypač lengvatinė pagalba) siūlomos tiems augintojams ir perdirbėjams, kurie laikosi tarpšakinių susitarimų sąlygų. Įstatymas Nr. 88/88 yra taikomas keletoje žemės ūkio sektorių, įskaitant tabako sektorių, kur APTI ir UNITAB nuo 1999 m. iki 2001 m. sudarė keletą tarpšakinių susitarimų (nustatančių auginimo sutarties kainas, išreikštas minimaliomis kainomis arba kainų diapazonu).

6.   Sprendime nagrinėjami veiksmai

6.1.   Perdirbėjų įvykdytas pažeidimas

Nuo 1995 m. iki 2002 m. pradžios Deltafina, Dimon, Transcatab ir Romana Tabacchi sudarė susitarimus arba dalyvavo suderintuose veiksmuose, kurių tikslas – prekybos sąlygų žaliavinio tabako pirkimui Italijoje nustatymas (įskaitant tiesioginį pirkimą iš augintojų ir pirkimą iš trečiųjų pakuotojų), įskaitant: a) bendrų pirkimo kainų, kurias perdirbėjai mokėtų pristačius tabaką, ir kitų prekybos sąlygų nustatymą; b) tiekėjų ir kiekio paskirstymą; c) keitimąsi informacija, siekiant koordinuoti konkurenciją vykdant pirkimus; d) kiekių ir kainų nustatymą atsižvelgiant į perteklinę produkciją; ir e) 1995 m. ir 1998 m. viešųjų aukcionų pasiūlymų koordinavimą.

6.2.   APTI įvykdytas pažeidimas

Nuo 1999 m. iki 2001 m. pabaigos APTI užėmė derybinę poziciją, kad, sudarant tarpšakinius susitarimus, dėl kainos bus tariamasi su UNITAB, atsižvelgiant į kiekvienos tabako veislės atskirą kokybės klasę.

6.3.   UNITAB įvykdytas pažeidimas

Nuo 1999 m. iki 2001 m. pabaigos UNITAB užėmė derybinę poziciją, kad, sudarant tarpšakinius susitarimus, dėl kainos bus tariamasi su APTI, atsižvelgiant į kiekvienos tabako veislės atskirą kokybės klasę.

7.   Teisinis vertinimas

Savo sprendime Komisija teigia, kad pirmiau aprašytieji veiksmai yra trys atskiri (atskiri ir tęstiniai) EB sutarties 81 straipsnio pažeidimai.

Visi pažeidimo dalyviai, kuriems yra skiriamas sprendimas, yra bendrovės, bendrovių asociacijos, bendrovių asociacijų asociacijos arba yra jų dalimi, kaip apibrėžta EB sutarties 81 straipsnyje.

Susitarimai ir (arba) suderinti veiksmai, kurių tikslas yra tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti sandoryje numatytas kainas, arba pasidalyti kiekius, riboja konkurenciją. Kalbant konkrečiau, perdirbėjams koordinuojant pirkimo taktiką šiuo atveju buvo įtakoti esminiai konkurencijos aspektai ir todėl tikėtina, kad tų pačių bendrovių elgesys buvo įtakotas ir bet kurioje kitoje rinkoje, kurioje jos konkuruoja, įskaitant tolesnės gamybos grandies rinkas. Tokie veiksmai yra konkrečiai apibrėžti EB sutarties 81 straipsnio 1 dalyje.

Tokie veiksmai gali, bent jau potencialiai, paveikti prekybą žaliaviniu tabaku tarp Italijos ir kitų valstybių narių, kadangi jie apima žymią Italijos žaliavinio tabako pirkimų dalį ir yra susiję su produktu (žaliaviniu tabaku), kuris yra daugiausia eksportuojamas tarpinis perdirbto tabako produktas.

Sprendime yra sprendžiamas klausimas, kaip nagrinėjamiems veiksmams yra taikomas 1962 m. balandžio 4 d. Tarybos reglamentas Nr. 26 (dėl tam tikrų konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais – „Reglamentas Nr. 26“). Sprendime daroma išvada, kad nagrinėjamieji konkurenciją ribojantys veiksmai negali būti laikomi „būtinais“ Bendros žemės ūkio politikos tikslams pasiekti ir todėl jiems EB sutarties 81 straipsnio 1 dalis taikoma visiškai.

Galiausiai sprendime daroma išvada, kad nei nacionaliniai teisės aktai, nei administracinė tvarka neįpareigoja perdirbėjų tartis dėl vidutinės ar maksimalios žaliavinio tabako pirkimo kainos ar dalintis kiekvieno perdirbėjo superkamais tabako kiekiais. Be to, tokia reguliavimo sistema nereikalauja, kad perdirbėjai ar augintojai kartu tartųsi dėl „sutartyje numatytų kainų“, ir nepanaikina visų galimybių dalyvauti konkurencinėje kovoje. Todėl augintojų atstovų iš vienos pusės, ir perdirbėjų iš kitos pusės sudaryti susitarimai ir (arba) suderinti veiksmai visiškai patenka į EB sutarties 81 straipsnio 1 dalies taikymo sritį.

8.   Deltafina, Transcatab ir Dimon pagrindinių bendrovių atsakomybė

Sprendime taip pat daroma išvada, kad bendrovės Universal (bendrovės Deltafina atžvilgiu), Dimon Inc. (bendrovės Dimon atžvilgiu) ir SCC (bendrovės Transcatab atžvilgiu) per nagrinėjamąjį laikotarpį darė lemiamą įtaką savo pavaldžiosioms bendrovėms, ir todėl turėtų būti laikomos bendrai ir individualiai atsakingomis už savo pavaldžiųjų bendrovių elgseną.

9.   Baudos

9.1.   Baudos, skirtos už UNITAB ir APTI įvykdytus pažeidimus

Atsižvelgiant į augintojų ir perdirbėjų atstovų elgseną, sprendime daroma išvada, kad pakanka skirti tik 1 000 EUR baudą.

Nors, remiantis įstatymo Nr. 88/88 nuostatomis, tarpšakinių susitarimų sudarymas nebuvo privalomas ir realiai tarpšakiniai susitarimai nebuvo sudaromi kelerius metus, įstatymu Nr. 88/88 (kurį ministerija vėliau taikė administravimo tvarkoje) buvo sukurtos paskatos sudaryti tarpšakinius susiturimus, kuriuose būtų nustatomos minimalios kainos. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad, prieš sudarant šiame sprendime aptariamus tarpšakinius susitarimus, įstatymas Nr. 88/88 buvo keletą kartų pritaikytas žemės ūkio sektoriuje, įskaitant tabako sektorių, ir dėl jų besiderančių šalių elgsena niekada nesvarstyta nacionalinės ar Bendrijos teisės atžvilgiu, nepaisant, kad šie susitarimai buvo skelbiami viešai ir apie juos pranešama ministerijai.

9.2.   Baudos, skirtos už perdirbėjų įvykdytus pažeidimus

9.2.1.   Perdirbėjų įvykdyto pažeidimo sunkumas

Perdirbėjų pažeidimo pobūdis laikomas labai rimtu, kadangi jis yra susijęs su Italijos žaliavinio tabako veislių kainų nustatymu ir pasidalijimu kiekiais. Pirkėjų karteliai iš esmės gali trikdyti augintojų produktyvumo siekimui bei apriboti perdirbėjų konkurenciją tolesnės gamybos grandies rinkose. Tai ypač būdinga tokiais atvejais, kaip aptariamas šiame sprendime, nes produktas, kuriam įtaką daro pirkėjų kartelis (žaliavinio tabako), daro rimtą įtaką tolesnės gamybos grandies dalyvių veiklai (šiuo atveju pirmajam perdirbimui ir perdirbto tabako pardavimui). Italijos žaliavinio tabako gamyba sudaro apie 38 % Bendrijos kvota nustatytos gamybos. Bendra šios gamybos vertė 2001 m. (paskutiniais visais pažeidimo metais) sudarė 67,338 mln. EUR.

9.2.2.   Atskirų bendrovių vaidmuo ir atgrasymo priemonės

Komisija laikosi nuomonės, kad baudos keturiems perdirbėjams turėtų būti nustatytos atsižvelgiant į jų padėtį rinkoje. Didesnė pradinė bauda turėtų būti taikoma bendrovės Deltafina atžvilgiu, nes ji yra didžiausias pirkėjas, kurio užimama rinkos dalis 2001 m. (paskutiniais visais pažeidimo metais) sudarė apie 25 %. Bendrovės Transcatab, Dimon ir Romana Tabacchi, atsižvelgiant į jų mažesnes užimamas žaliavinio tabako Italijoje rinkos dalis (tarp 8,86 % ir 11,28 %), turėtų būti sujungtos į bendrą grupę ir joms turėtų būti nustatytos mažesnės pradinės baudos.

Kadangi bendrovės Deltafina, Transcatab ir Dimon (dabar Mindo) priklauso (arba, bendrovės Mindo atveju, priklausė) stambioms grupėms, kurioms taip pat yra skiriamas sprendimas, joms skirtoms baudoms, siekiant užtikrinti pakankamas atgrasymo priemones, yra taikomi daugikliai.

Dėl šių priežasčių šioje byloje nustatomi tokie pradiniai baudų dydžiai:

Deltafina

37 500 000 EUR;

Transcatab

12 500 000 EUR;

Dimon (Mindo)

12 500 000 EUR;

Romana Tabacchi

10 000 000 EUR.

9.2.3.   Pažeidimo trukmė

Bendrovių Deltafina, Dimon ir Transcatab pažeidimas truko apie 6 metus ir 5 mėnesius. Laikoma, kad bendrovės Romana Tabacchi dalyvavimas vykdant pažeidimą truko daugiau kaip 2 metus ir 9 mėnesius.

Dėl šių priežasčių šioje byloje nustatomi tokie baziniai baudų dydžiai:

Deltafina

60 000 000 EUR;

Transcatab

20 000 000 EUR;

Dimon (Mindo)

20 000 000 EUR;

Romana Tabacchi

12 500 000 EUR.

9.2.4.   Lengvinančios aplinkybės

Lengvinanti aplinkybė pripažinta bendrovei Romana Tabacchi, nedalyvavusiai kai kuriuose kartelio veiklos aspektuose ir tiek prieštaravusiai kartelio siekiams, kad kiti jo dalyviai susivienijo prieš ją.

Bendrovės Deltafina bendradarbiavimas nagrinėjant šią bylą taip pat pripažintas švelninančia aplinkybe. Kaip paaiškinta toliau, Deltafina neteko teisės į atleidimą nuo baudų pagal Pranešime apie atleidimą nuo baudų numatytas sąlygas. Tačiau, atsižvelgiant į išskirtines šios bylos aplinkybes (ši byla yra pirmoji, kur buvo taikomas Pranešimas apie atleidimą nuo baudų ir pirmoji, kur šis pranešimas taikomas sprendime), reikėtų teigiamai atsižvelgti į bendrovės Deltafina bendradarbiavimą. Bendrovės Deltafina bendradarbiavimas buvo iš tiesų reikšmingas ir vyko visos procedūros metu (išskyrus toliau aptariamus faktus) ir todėl reikėtų taikyti švelninantį veiksnį.

9.2.5.   Viršutinė baudos riba

Šiuo atveju nebus viršyta Reglamento (EB) Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalyje nustatyta 10 % apyvartos riba Universal/Deltafina ir Alliance/TranscatabMindo atžvilgiu taikomoms baudoms. Tačiau, kadangi Mindo neturi jokio ryšio su buvusia Dimon grupe, jos solidarioji atsakomybė turėtų būti paskirstyta jos paskutiniųjų ūkinių metų apyvartos 10 % (t. y. 2,59 mln. EUR) ribose.

Sumažinimas iki 10 % yra būtinas Romana Tabacchi atžvilgiu.

Tokiu būdu susidaro tokios sumos:

Deltafina

30 000 000 EUR;

Dimon (Mindo)

20 000 000 EUR;

Transcatab

20 000 000 EUR;

Romana Tabacchi

2 050 000 EUR.

9.3.   Pranešimo apie atleidimo nuo baudų taikymas

Deltafina, Dimon ir Transcatab kreipėsi su prašymu sumažinti baudas, remiantis 2002 m. Pranešimu apie atleidimą nuo baudų (žr. pirmiau 2 dalyje).

9.3.1.   Deltafina prašymas suteikti imunitetą

Pranešimas apie atleidimą nuo baudų leidžia suteikti galutinį imunitetą, jei įvykdomos visos pranešimo 11 punkte nurodytos sąlygos. Konkrečiai 11 punkto a papunktyje reikalaujama, kad bendrovės (joms suteikus sąlyginį atleidimą nuo baudų) bendradarbiautų „be išlygų, be pertrūkio […]“.

2004 m. birželio 22 d. žodinio bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad Deltafina atskleidė prašymo atleisti nuo baudų faktą APTI valdybos komiteto posėdžio, kuriame taip pat dalyvavo Dimon, Transcatab ir Trestina atstovai, metu. Šis informacijos atskleidimas įvyko Komisijai dar neradus galimybės atlikti tyrimus ir labai tikėtina, kad tai galėjo jiems rimtai sukliudyti.

Sprendime daroma išvada, kad tokiais veiksmais Deltafina nesilaikė bendradarbiavimo įsipareigojimų, kuriuos ji buvo prisiėmusi pagal Pranešimo apie atleidimą nuo baudų 11 straipsnio a dalį. Todėl bendrovei Deltafina imunitetas negali būti suteiktas.

Atsakant į Deltafina gynybą dėl šio klausimo, šiuo sprendimu patvirtinama, kad Pranešimo apie atleidimą nuo baudų 11 straipsnio a dalyje numatyta pareiga išlaikyti informaciją apie prašymą suteikti imunitetą konfidencialiu, nes tai yra būtina, siekiant užtikrinti, kad nebūtų sukelta grėsmė tolesniems tyrimams, kuriuos turi atlikti Komisija. Deltafina žinojo apie Komisijos ketinimus atlikti netikėtus patikrinimus. Patikrinimai iš tiesų buvo organizuoti ir atlikti taip, kaip pranešta bendrovei Deltafina susitikimo su Komisijos tarnybomis metu.

Visais atvejais kartelio dalyviui nusprendus prašyti imuniteto yra gana sunku išlaikyti tokio prašymo konfidencialumą. Tačiau bet kokie sunkumai (arba faktas, kad apie juos yra pranešta Komisijai) nesuteikia teisės imuniteto prašytojui susitikus su konkurentais savanoriškai atskleisti informaciją apie prašymą suteikti imunitetą.

9.3.2.   Kitas Deltafina prašymas sumažinti baudą

Bendrovės Deltafina prašyme suteikti imunitetą taip pat buvo pateiktas prašymas sumažinti baudą, kuri šiuo atveju būtų buvusi jai skirta, vien dėl to, kad „Konkurencijos GD atmetė prašymą suteikti visišką imunitetą“.

Sprendime (remiantis pranešimo apie atleidimą nuo baudų teksto bendrąja prasme bei jo teleologine ir sistemine interpretacija) daroma išvada, kad papildomi prašymai sumažinti baudas gali būti priimami tik tada, kai negalima suteikti sąlyginio atleidimo nuo baudų prašymo pateikimo metu, ir jie praranda bet kokią teisinę svarbą, kai suteikiamas sąlyginis atleidimas nuo baudų. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovei Deltafina iš pradžių buvo suteiktas sąlyginis atleidimas nuo baudų, kurio ji neteko po to, kai nesilaikė prisiimtų bendradarbiavimo įsipareigojimų, jai negalima sumažinti baudos.

9.3.3.   Pranešimo dėl baudų neskyrimo ar sumažinimo taikymas Dimon ir Transcatab

Sprendime daroma išvada, kad galutinio imuniteto nesuteikimas bendrovei Deltafina neturi jokios tiesioginės įtakos Pranešimo apie atleidimą nuo baudų taikymui bendrovėms Dimon ir Transcatab. Ypač Pranešimas apie atleidimą nuo baudų nesuteikia teisės pagerinti jų padėtį po to, kai bendrovei Deltafina nebuvo suteiktas galutinis atleidimas nuo baudų.

Padaryta išvada, kad ir Dimon, ir Transcatab laikėsi sąlygų, kurios joms buvo nustatytos pateikus prašymą sumažinti baudas. Įvertinus Komisijai pateiktus įrodymus ir jų bendradarbiavimą su Komisija procesinių veiksmų metu, šiuo sprendimu bendrovėms Dimon ir Transcatab suteikiamas didžiausias sumažinimo dydis, numatytas ribose, apie kurias jiems buvo pranešta po to, kai jos pateikė prašymus sumažinti baudas (t. y. atitinkamai 50 % ir 30 %).

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentus, šioje byloje nustatomi tokie galutiniai baudų dydžiai:

Deltafina ir Universal bendroji ir individualioji atsakomybė sudaro

30 000 000 EUR;

Dimon (Mindo) ir Alliance One International,

10 000 000 EUR;

Alliance One International atsakomybė yra visa, Mindo bendroji ir individualioji atsakomybė sudaro 3,99 mln. EUR;

Transcatab ir Alliance One International bendroji ir individualioji atsakomybė sudaro

14 000 000 EUR;

Romana Tabacchi

2 050 000 EUR;

APTI

1 000 EUR;

UNITAB

1 000 EUR.


(1)  1970 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 727/70 dėl bendro žaliavinio tabako rinkos organizavimo, toliau vadinamas „Reglamentu 727/70“ (OL L 94, 1970 4 28, p. 1) su pakeitimais, padarytais 1992 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2075/92 dėl bendro žaliavinio tabako rinkos organizavimo, toliau vadinamu „Reglamentu 2075/92“ (OL L 215, 1992 7 30, p. 70) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. baland io 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 864/2004 (OL L 161, 2004 4 30, p. 48)). Taip pat žr. 1998 m. liepos 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1636/98, iš dalies pakeičiantį reglamentą 2075/92, toliau vadinamą „Reglamentu 1636/98“ (OL L 210, 1998 7 28, p. 23) ir 1998 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2848/98, nustatantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2075/92 taikymo taisykles dėl priemokų schemos, auginimo kvotų ir konkrečios pagalbos, suteikiamos augintojų grupėms žaliavinio tabako sektoriuje, toliau vadinamą „Reglamentu 2848/98“ (OL L 358, 1998 12 31, p. 17), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1983/2002 (OL L 306, 2002 11 8, p. 8).


13.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 353/50


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 21 d.

dėl procedūros pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį, pradėtos Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (buvusios Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (buvusios Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA ir Repsol YPF SA atžvilgiu

(byla  COMP/F/C.38.443 – Gumos chemikalai)

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5592)

(autentiški tik tekstai anglų, vokiečių ir ispanų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/902/EB)

1.   PAŽEIDIMO SANTRAUKA

1.1.   Adresatai

(1)

Šis sprendimas skiriamas šioms įmonėms:

Flexsys N.V.;

Bayer AG;

Crompton Manufacturing Company, Inc. (buvusiai Uniroyal Chemical Company Inc.);

Crompton Europe Ltd.;

Chemtura Corporation (buvusiai Crompton Corporation);

General Química SA;

Repsol Química SA;

Repsol YPF SA.

(2)

Sprendimo adresatai drauge vykdė vienkartinį, sudėtinį ir tęstinį Europos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio ir Europos ekonominės erdvės susitarimo 53 straipsnio pažeidimą, kuris apėmė kainų nustatymus ir keitimąsi konfidencialia informacija apie tam tikrus gumos chemikalus (antidioksantus, antiozonantus ir pirminius greitiklius) EEE ir pasaulinėse rinkose.

1.2.   Gumos chemikalų sektorius

(3)

Gumos chemikalai – tai sintetiniai arba organiniai chemikalai, gerinantys daugiausia transporto priemonių padangoms naudojamos gumos gamybos našumą ir kokybę. 2001 m. EEE rinkos vertė sudarė 200 mln. EUR ir apėmė antidioksantų, antiozonantų ir pirminių greitiklių kategorijas, kurioms poveikį darė kartelis.

(4)

Pagrindinės gumos chemikalų gamintojos pasaulyje yra Flexsys, Bayer ir Chemtura (buvusi Crompton), kartu užimančios apytikriai pusę pasaulio gumos chemikalų rinkos. Yra svarbūs mažesni konkurentai, pavyzdžiui, General Química (Ispanija), Duslo (Slovakija), Istrochem (Slovakija), Noveon (JAV) ir Great Lakes (JAV), o taip pat daug mažų konkurentų, ypač Azijoje.

(5)

Pagrindiniai gumos chemikalų klientai yra visame pasaulyje veikiančios didelės padangų bendrovės: Michelin (Prancūzija), Goodyear (JAV), Bridgestone/Firestone (Japonija), Continental (Vokietija) ir Pirelli (Italija), kartu sudarančios apie 35–40 % pasaulio naudojimo.

(6)

XX a. dešimtojo dešimtmečio viduryje gumos chemikalų verslo regioninė geografinė aprėptis palaipsniui tapo pasauline. Tai turėjo įtakos ir kartelio mastui, nes po 1995 m. šalys sutardavo daugiausia dėl pasaulinių kainų didinimo.

1.3.   Kartelio veikimas

(7)

Nors ne vienas požymis rodo, kad dar aštuntajame dešimtmetyje bent jau retkarčiais būdavo bendrininkavimo gumos chemikalų pramonėje atvejų, Komisija turi pakankamai svarių Flexsys, Bayer ir Crompton (dabar – Chemtura) (įskaitant Crompton Europe ir Uniroyal Chemical Companym) kartelio egzistavimo įrodymų tik 1996–2001 m. laikotarpiui. Šios įmonės sutarė padidinti tam tikrų gumos chemikalų (antidioksantų, antiozonantų ir pirminių greitiklių) kainas EEE ir pasaulio rinkose bent 1996, 1998, 1999, 2000 ir 2001 m. General Química, kurią reikėtų laikyti šalutine dalyve, šiuose susitarimuose dalyvavo 1999 ir 2000 m.

(8)

Kainų didinimo koordinavimas paprastai vykdavo vadovaujantis bendru modeliu ir apimdavo konkurentų bendradarbiavimą parengiamuoju etapu prieš paskelbiant kainas klientams, po to vykstančias derybas su klientais ir galiausiai, sudarius sutartis su klientais, jų reikalavimų vykdymo ir sėkmės rinkoje stebėseną. Prieš pradėdamos koordinuotus veiksmus, šalys palaikydavo ryšius, ieškodamos paramos pasiūlytam kainų kėlimui ir sutardamos dėl jų dydžio, produktų ir aprėptinos teritorijos, o taip pat dėl kainų skelbimo eiliškumo ir laiko. Įgyvendinimo etapu dėmesys buvo skiriamas klientų reakcijai į paskelbtas padidintas kainas ir keitimuisi nuomonėmis dėl derybų dėl kainų su klientais. Tolesni ryšiai paprastai buvo palaikomi keičiantis išsamia informacija apie sutartyse numatytus kiekius ir kainas su konkrečiais klientais.

1.4.   Procedūra

(9)

Gumos chemikalų sektoriaus tyrimas buvo pradėtas dėl to, kad 2002 m. balandžio mėn. Flexsys pateikė prašymą dėl sąlyginio atleidimo nuo baudų, kuris buvo suteiktas 2002 m. birželio mėn. Vėliau, 2002 m. rugsėjo mėn., Komisija atliko patikrinimus Bayer, Crompton Europe ir General Química patalpose.

(10)

Crompton (dabartinė Chemtura), Bayer ir General Química pateikė prašymus atleisti nuo baudų atitinkamai 2002 m. spalio 8 d., 2002 m. spalio 24 d. ir 2004 m. birželio 7 d. Tinkamu laiku visoms prašymų pateikėjoms Komisija pranešė ketinanti joms mažinti baudas.

(11)

2005 m. balandžio 12 d. Komisija priėmė Prieštaravimo pareiškimą, skirtą Bayer, Crompton, Crompton Europe, Uniroyal Chemical Company, Flexsys, Akzo Nobel, Pharmacia (buvusiai Monsanto), General Química, Repsol Química, Repsol YPF, Duslo, Prezam, Vagus ir Istrochem. Žodinis bylos nagrinėjimas įvyko 2005 m. liepos 18 d.Akzo Nobel NV, Pharmacia Corporation, Duslo a.s., Prezam a.s., Vagus a.s. ir Istrochem a.s. atžvilgiu pradėta procedūra vėliau buvo nutraukta.

1.5.   Atsakomybė

(12)

Nors Repsol YPF SA ir Repsol Química SA pačios nedalyvavo nagrinėjamoje veikloje, tačiau jos vis tiek yra atsakingos už joms visiškai priklausančios pavaldžiosios bendrovės General Quimica veiklą.

2.   BAUDOS

2.1.   Bazinė suma

(13)

Bazinė baudos suma nustatoma atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą ir trukmę.

2.1.1.   Sunkumas

(14)

Vertindama pažeidimo sunkumą, Komisija atsižvelgia į jo pobūdį, faktinį poveikį rinkai (tais atvejais, kai jis gali būti įvertintas) ir susijusios geografinės rinkos dydį.

(15)

Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir jo geografinį mastą (šioje byloje pažeidimas pirmiausia yra slaptas kartelio narių veikimas išvien, siekiant nustatyti kainas EEE ir kitur, pasidalijant slapta informacija), jis turi būti klasifikuojamas kaip labai rimtas.

2.1.2.   Diferencijavimo metodas

(16)

Labai rimtų pažeidimų kategorijos galimų baudų skalė leidžia įmonėms taikyti diferencijavimo metodą, siekiant atsižvelgti į faktinį pažeidėjų ekonominį pajėgumą padaryti reikšmingą žalą konkurencijai, o taip pat nustatyti tokio dydžio baudą, kuri turėtų pakankamą atgrasantį poveikį.

(17)

Remiantis tuo, kad kartelio geografinis mastas ir gumos chemikalų verslas iš esmės yra pasauliniai, apskaičiuojant baudas pamatinės vertės yra 2001 m. – paskutiniųjų visų pažeidimo metų – pasaulio rinkos dalys.

(18)

Apytikriai [20–30] % rinkos dalį turinti Flexsys buvo didžiausiu rinkos operatoriumi pasaulyje. Todėl ji buvo priskirta pirmai kategorijai. Apytikriai [10–20] % rinkos užimanti Bayer pateko į antrą kategoriją. Apytikriai [10–20] % rinkos užimanti Crompton pateko į trečią kategoriją. Galiausiai apytikriai [0–10] % rinkos turinti General Química įtraukta į ketvirtą kategoriją. Pradinės sumos bus nustatomos proporcingai rinkos dalims, o ne aritmetiškai.

2.1.3.   Pakankamos atgrasos priemonės

(19)

Labai rimtų pažeidimų kategorijos galimų baudų skalė taip pat leidžia nustatyti tokio dydžio baudą, kuri turėtų pakankamą atgrasantį poveikį, atsižvelgiant į kiekvienos įmonės dydį. 2004 m. bendros įmonių apyvartos buvo tokios: Bayer29,7 mlrd. EUR; Crompton apytikriai 2 mlrd. EUR; Flexsys apytikriai 425 mln. EUR ir Repsol YPF – 41,7 mlrd. EUR. Todėl Komisija mano, kad tikslinga padidinti baudą Bayer 2, o Repsol – 2,5 karto.

2.1.4.   Baudos didinimas atsižvelgiant į pažeidimo trukmę

(20)

Flexsys, Bayer ir Uniroyal (įskaitant Crompton Europe) pažeidimas truko 6 metus, o Crompton Corporation įmonei (dabartinei Chemtura) atsakomybė tenka už 5 metų ir 4 mėnesių pažeidimą. Visų šių įmonių daromas pažeidimas truko ilgai, todėl pradinės baudos joms bus padidintos 10 % už kiekvienus pažeidimo metus.

(21)

General Química pažeidimas truko 8 mėnesius. Kadangi jos pažeidimas yra trumpesnis nei vienerių metų, jai skirta bauda nebus didinama.

2.2.   Lengvinančios aplinkybės

(22)

General Química baudą reikėtų sumažinti 50 % dėl jos pasyvaus ir antraeilio, palyginti su kitais kartelio dalyviais, vaidmens pažeidime.

2.3.   2002 m. Pranešimo apie atleidimą nuo baudų taikymas

2.3.1.   Atleidimas nuo baudų

(23)

Flexsys pirmoji pateikė įrodymus, kurie leido Komisijai priimti sprendimą atlikti su tariamu karteliu susijusį tyrimą gumos chemikalų pramonėje. Flexsys visapusiškai, nuolat ir operatyviai bendradarbiavo su Komisija vykstant jos administracinei procedūrai ir pateikė Komisijai visus turimus su įtariamu pažeidimu susijusius įrodymus. Flexsys nebebuvo įtariamo pažeidimo dalyvė po to, kai pateikė įrodymus pagal Pranešimą apie atleidimą nuo baudų, ir nevertė kitų įmonių daryti pažeidimo. Todėl Flexsys gali būti visiškai atleista nuo baudų.

(24)

Įmonė Crompton užginčijo Flexsys atleidimą nuo baudų, inter alia teigdama, kad Flexsys neatitiko atleidimo nuo baudų sąlygų, nes vertė kitas šalis daryti pažeidimą ir, pateikusi prašymą atleisti nuo baudų, toliau pati buvo jo dalyvė. Kruopščiai ištyrusi Crompton kaltinimus, Komisija mano, kad nėra lemiamų daiktinių įrodymų šiems kaltinimams pagrįsti.

2.3.2.   23 punkto b papunkčio pirmoji įtrauka (30–50 % sumažinimas)

(25)

Įmonė Crompton pirmoji patenkino Pranešimo apie atleidimą nuo baudų 21 punkto reikalavimus, nes pateikė Komisijai didelės pridėtinės vertės, palyginti su pateikimo metu Komisijos jau turėtais, įrodymus. Todėl pagal 23 punkto b papunkčio pirmąją įtrauką ji atitinka reikalavimus 30–50 % sumažinti baudą.

(26)

Atsižvelgdama į anksti Crompton pradėtą bendradarbiavimą, jos įrodymų kokybę bei visapusį ir nuolatinį bendradarbiavimą proceso metu, Komisija mano, kad bauda Crompton gali būti sumažinta didžiausiu galimu kiekiu – 50 %.

2.3.3.   23 punkto b papunkčio antroji įtrauka (20–30 % sumažinimas)

(27)

Įmonė Bayer antroji patenkino Pranešimo apie atleidimą nuo baudų 21 punkto reikalavimus, nes pateikė Komisijai didelės pridėtinės vertės, palyginti su pateikimo metu Komisijos jau turėtais, įrodymus. Todėl pagal 23 punkto b papunkčio antrąją įtrauką ji atitinka reikalavimus 20–30 % sumažinti baudą. Bayer menkai padidino bylos pridėtinę vertę ir pripažino buvusi pažeidimo dalyvė tik paskutinius ketverius metus. Todėl Komisija mano, kad Bayer galima taikyti mažiausią baudos sumažinimą pagal skalę, t. y. ją sumažinti 20 %.

2.3.4.   23 punkto b papunkčio trečioji įtrauka (ne didesnis kaip 20 % sumažinimas)

(28)

Įmonė General Química trečioji patenkino Pranešimo apie atleidimą nuo baudų 21 punkto reikalavimus, nes pateikė Komisijai didelės pridėtinės vertės, palyginti su pateikimo metu Komisijos jau turėtais, įrodymus. Todėl pagal 23 punkto b papunkčio trečiąją įtrauką General Química atitinka reikalavimus sumažinti baudą ne daugiau kaip 20 %. Atsižvelgdama į tai, kad General Química patenkino didelės pridėtinės vertės reikalavimą procese gana vėlai, praėjus pusantrų metų po Komisijos atliktų patikrinimų įmonės patalpose, ir tai, kad jos pateikti duomenys nedaug padidino įrodymų pridėtinę vertę, Komisija mano, kad General Química (ir Repsol), galima skirti 10 % mažesnę baudą negu būtų taikoma kitu atveju.

2.3.5.   Galutinė pastaba dėl pranešimo apie atleidimą nuo baudų taikymo

(29)

Šioje byloje Komisija taip pat griežtai įspėjo prašymą atleisti nuo baudų pateikusius subjektus, bandžiusius sutrukdyti jai įrodyti pažeidimą, kuomet visi tinkami požymiai ir įrodymai patvirtina kartelio egzistavimą. Komisija nusprendė, kad toks prašymą atleisti nuo baudų pateikusių subjektų požiūris skatina rimtai abejoti jų bendradarbiavimo mastu ir tęstinumu.

3.   SPRENDIMAS

(30)

Toliau nurodomos įmonės pažeidė EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį ir EEE susitarimo 53 straipsnį, nurodytą laikotarpį dalyvaudamos susitarimuose ir suderintuose veiksmuose nustatant kainas ir keičiantis konfidencialia informacija gumos chemikalų sektoriuje EEE:

a)

Bayer AG, nuo 1996 m. sausio 1 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d;

b)

Crompton Manufacturing Company Inc., nuo 1996 m. sausio 1 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d;

c)

Crompton Europe Ltd., nuo 1996 m. sausio 1 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d.;

d)

Chemtura Corporation, nuo 1996 m. rugpjūčio 21 d. iki 2001 m gruodžio 31 d.;

e)

Flexsys N.V., nuo 1996 m. sausio 1 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d.;

f)

General Química SA, nuo 1999 m. spalio 31 d. iki 2000 m. birželio 30 d.;

g)

Repsol Química SA, nuo 1999 m. spalio 31 d. iki 2000 m. birželio 30 d.;

h)

Repsol YPF SA, nuo 1999 m. spalio 31 d. iki 2000 m. birželio 30 d.

(31)

Pirmiau nurodytos įmonės nedelsdamos liaujasi dariusios pirmiau taip pat nurodytus pažeidimus, jei dar nesiliovė. Jos susilaiko nuo bet kokio pirmiau apibūdinto veiksmo arba elgesio kartojimo ir nuo bet kokio tą patį tikslą arba poveikį turinčio veiksmo arba elgesio.

(32)

Už pirmiau nurodytus pažeidimus toliau nurodytoms įmonėms skiriamos šios baudos:

a)

Flexsys N.V.:

0 EUR;

b)

Crompton Manufacturing Company, Inc. bendroji ir individualioji atsakomybė kartu su Crompton Europe Ltd. sudaro:

13,60 mln. EUR;

o bendroji ir individualioji atsakomybė su Chemtura Corporation:

12,75 mln. EUR;

c)

Bayer AG:

58,88 mln. EUR;

d)

General Química SA bendroji ir individualioji atsakomybė kartu su Repsol Química SA ir Repsol YPF SA:

3,38 mln. EUR.

Nekonfidencialus viso sprendimo teksto variantas bylos originalo ir Komisijos darbo kalbomis skelbiamas Konkurencijos generalinio direktorato tinklavietėje http://ec.europa.eu/comm/competition/.


13.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 353/54


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gegužės 3 d.

dėl procedūros pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį prieš Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L'Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA ir Arkema SA.

(byla COMP/F/C.38.620 – vandenilio peroksidas ir perboratas)

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1766)

(Tik tekstai anglų, prancūzų ir italų kalbomis yra autentiški)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/903/EB)

1.   PAŽEIDIMO SANTRAUKA

1.1.   Adresatai

(1)

Šis sprendimas yra skirtas šioms įmonėms:

Akzo Nobel NV (toliau – Akzo)

Akzo Nobel Chemicals Holding AB (toliau – ANCH)

EKA Chemicals AB (toliau – EKA)

Degussa AG (toliau – Degussa)

Edison SpA (toliau – Edison)

FMC Corporation (toliau – FMC)

FMC Foret S.A. (toliau – Foret)

Kemira OYJ (toliau – Kemira)

L'Air Liquide SA (toliau – Air Liquide)

Chemoxal SA (toliau – Chemoxal)

Snia SpA (toliau – Snia)

Caffaro Srl (toliau – Caffaro)

Solvay SA/NV (toliau – Solvay)

Solvay Solexis SpA (toliau – Solexis)

Total SA (toliau – Total)

Elf Aquitaine SA (toliau – Elf Aquitaine)

Arkema SA (toliau – Atofina).

(2)

Sprendimo adresatai dalyvavo vykdant vieną tęstinį Europos bendrijos sutarties 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimą, susijusį su vandenilio peroksidu ir jo tolesnės gamybos etapo produktu natrio perboratu, visoje EEE teritorijoje (toliau – pažeidimas). Sprendime nustatyta pažeidimo trukmė – nuo 1994 m. sausio 31 d. iki 2000 m. gruodžio 31 d. Pažeidimas buvo daugiausia susijęs su komerciškai svarbios ir konfidencialios su rinka ir (arba) įmone susijusios informacijos pasikeitimu tarp konkurentų, gamybos, taip pat galimų ir tikrųjų gamybinių pajėgumų ribojimu bei (arba) reguliavimu, rinkos dalių ir pirkėjų pasiskirstymu, (tikslinių) kainų nustatymu ir kontrole.

1.2.   Vandenilio peroksido ir perborato sektorius

(3)

Vandenilio peroksidas yra stipri oksiduojanti medžiaga, kuri pramonėje turi kelias paskirtis. Tai permatomas bespalvis skystis, kuris parduodamas kaip vandeninis dažniausiai 30 %–70 % koncentracijos tirpalas. Kaip galutinis produktas vandenilio peroksidas naudojamas celiuliozės ir popieriaus gamybos pramonėje kaip balinimo medžiaga, jis taip pat naudojamas audiniams balinti, dezinfekcijai ir kitiems aplinkosaugos tikslams, pvz., kanalizacijai valyti. Vandenilio peroksidas taip pat naudojamas kaip kitų tolesnės gamybos peroksidacijos produktų, pvz., perokso rūgšties druskos (įskaitant natrio perboratą) ir peracto rūgšties, gamybos žaliava.

(4)

Natrio perboratas, kaip ir natrio perkarbonatas, dažniausiai naudojamas kaip veiklioji sintetinių valymo priemonių ir skalbimo miltelių medžiaga. Atliekant šią procedūrą, buvo tiriamas tiek natrio perboratas, tiek natrio perkarbonatas, tačiau išnagrinėjus atsakymus į pareiškimą dėl prieštaravimų ir žodinio išklausymo metu pateiktus argumentus, negalima nustatyti, kad pažeidimas buvo susijęs ir su natrio perkarbonatu. Taigi sprendime aptariamas tik su vandenilio peroksidu ir natrio perboratu susijęs pažeidimas, o apie pažeidimą, susijusį su natrio perkarbonatu nekalbama, nors pareiškimas dėl prieštaravimų taip pat buvo susijęs ir su natrio perkarbonatu.

1.3.   Pasiūla

(5)

Vandenilio peroksidas. Per visą pažeidimo laikotarpį EEE buvo šeši pagrindiniai tiekėjai. Pagal tiekimo apimtis pirmaujanti įmonė buvo Solvay – jai apytikriai priklausė [20–30] % rinkos; antrą pagal dydį dalį valdė EKA. Kitos rinkos dalyvės buvo Atofina, Kemira, Degussa ir Foret. Air Liquide ir Ausimont prekiavo vandenilio peroksidu atitinkamai iki 1998 m. birželio mėn. ir 2002 m. gegužės mėn. Galiausiai buvo keletas perpardavėjų, kurie importavo vandenilio peroksidą iš Rytų Europos ir iš ne Europos šalių. Pastaraisiais metais neatsirado jokių naujų šios rinkos dalyvių.

(6)

Natrio perboratas. Per visą pažeidimo laikotarpį arba jo dalį EEE veikė šios įmonės: Degussa, Foret, Solvay, Caffaro (sustabdė jo gamybą 1999 m.), Atofina (nutraukė gamybą 1999 m.), Air Liquide (sustabdė gamybą 1994 m.) ir Ausimont.

1.4.   Paklausa

(7)

Pažeidimo vykdymo laikotarpiu EEE buvo palyginti nedaug pagrindinių vandenilio peroksido pirkėjų (šeši aštuoni). Tai daugiausia buvo celiuliozės ir popieriaus sektoriaus įmonės, išsiderėjusios visoje EEE galiojančias sutartis, kuriose buvo nustatytos visoje EEE taikomos kainos.

(8)

Pagrindiniai pirkėjai (pvz., Skandinavijos ir Vokietijos celiuliozės ir popieriaus gamintojai) išsiderėjo sutartis, kuriose buvo nustatyta bendra tiekimo į daugybę visos EEE punktų kaina. Taigi gabenimo išlaidas prisiėmė tiekėjas, todėl jam buvo naudinga vandenilio peroksidą gauti iš geografiškai netoli pirkėjų gamyklų esančio šaltinio.

(9)

Pažeidimo laikotarpiu perokso rūgšties druskos paklausą palaikė itin nedaug didelių tarptautinių įmonių: 75–80 % perokso rūgšties druskos pirkimo, vykdomo EEE, buvo sutelkta keleto pirkėjų rankose. Kiekvienas iš jų vykdė centralizuotas pirkimo Europoje operacijas, pagal kurias dėl pirkimo buvo deramasi du kartus per metus. Pirkėjai perokso rūgšties druską paprastai pirko iš daugiau kaip vieno tiekėjo, taip siekdami palaikyti tam tikrą konkurencinio spaudimo lygį.

1.5.   Geografinė aprėptis

(10)

Pažeidimas aprėpė visą EEE, kurioje egzistavo tiriamų produktų paklausa.

1.6.   Kartelio veikimas

(11)

Sprendime nustatytas pažeidimo laikotarpis – nuo 1994 m. sausio 31 d. iki 2000 m. gruodžio 31 d.

(12)

Slapta veikla buvo susijusi su keliais dalykais: informacijos, susijusios su rinka (įskaitant kainas ir pardavimo apimtis), pasikeitimu, rinkos pasidalijimu, gamybos ir tiekimo šaltinių apribojimu ir (arba) reguliavimu, taip pat su vandenilio peroksido ir natrio perborato kainų nustatymu. Manoma, kad slapta veikla dėl dviejų produktų yra susijusi ir yra vieno bendro plano dalis, todėl tai yra vienas pažeidimas, nors tokia veikla dėl vandenilio peroksido ir natrio perborato atskirai lygiai taip pat būtų draudžiama pagal Sutarties 81 straipsnio 1 dalį.

1.7.   Procedūra

(13)

2002 m. gruodžio mėn. Degussa pranešė Komisijai apie esamą kartelį vandenilio peroksido ir natrio perborato sektoriuje ir pareiškė norinti bendradarbiauti su Komisija pagal 2002 m. pranešimą dėl atleidimo nuo baudų ir baudų sumažinimo kartelių bylose (toliau – Pranešimas dėl atleidimo nuo baudų) (1). Degussa pateikė Komisijai įrodymų, suteikusių galimybę 2003 m. kovo mėn. atlikti patikrinimus trijų įmonių patalpose (atliekant tyrimą dėl kitų bendrovių pirmiausia buvo pateikti prašymai pateikti informaciją).

(14)

Atlikus patikrinimus, kitos penkios bendrovės pateikė prašymus dėl baudų sumažinimo. Trims įmonėms, t. y. EKA, Atofina ir Solvay, baudos buvo sumažintos pagal Pranešimo dėl atleidimo nuo baudų 23 ir 26 punktų nuostatas. Kemira ir Solexis paraiškos buvo atmestos.

2.   BAUDOS

2.1.   Pagrindinė suma

(15)

Pagrindinė baudos suma nustatoma pagal pažeidimo sunkumą ir jo trukmę.

2.1.1.   Sunkumas

(16)

Vertindama pažeidimo sunkumą, Komisija atsižvelgia į šio pažeidimo pobūdį, jo įtaką rinkai (kur tai gali būti įvertinta) ir susijusios geografinės rinkos dydį.

(17)

Atsižvelgdama į padaryto pažeidimo pobūdį, į tai, kad jis turėjo turėti įtakos rinkai, ir į tai, kad jis apėmė visą EEE, o joje bendros vandenilio peroksido ir natrio perborato rinkos vertė 1999 m., t. y. paskutiniais pažeidimo metais, siekė apie 470 milijonų EUR, Komisija mano, kad bendrovės, kurioms skirtas šis sprendimas, padarė labai sunkų EB sutarties 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimą.

2.1.2.   Diferencijavimas

(18)

Pagal galimų baudų už labai sunkius pažeidimus skalę, atsižvelgiant į tam tikro pažeidėjo efektyvų ekonominį pajėgumą padaryti pastebimą žalą konkurencijai, įmonėms galima taikyti skirtingas baudas. Tai tinka tuo atveju, kai, kaip ir šiuo atveju, pažeidimą darančių įmonių rinkos dalys gerokai skiriasi.

(19)

Vertindama su atitinkamais produktais susijusią kiekvienos įmonės apyvartą ir lygindama ją su bendra su vandenilio peroksidu ir natrio perboratu susijusia apyvarta, siekdama kiekvienu atveju nustatyti individualią svarbą, Komisija atsižvelgė į tai, kad kai kurios įmonės veikė tik vieno iš dviejų aptariamų produktų rinkoje. Tai darydama Komisija atsižvelgė į tikrąjį neteisėto kiekvienos įmonės elgesio poveikį konkurencijai. Vandenilio peroksidas ir natrio perboratas gali būti parduodami įvairių pavidalų, todėl atrodo, kad bendra pardavimo vertė yra patikimesnis ūkio subjektų pajėgumų rodiklis. Šie skaičiai parodo, kad Solvay buvo didžiausias EEE rinkos ūkio subjektas, ir jos bendra pardavimo dalis siekė apie [20–30] %. Todėl ji patenka į pirmąją kategoriją. Degussa rinkos dalis siekė [10–20] %, ir ji patenka į antrąją kategoriją. Foret, EKA, Atofina, Kemira ir Ausimont dalys siekė atitinkamai [5–15] %, ir jos patenka į trečiąją kategoriją. Galiausiai Caffaro, kurios natrio perborato rinkos dalis per paskutiniuosius ištisus metus, t. y. per 1998 m., siekė apie [5–10] %, o pardavimo dalis, atsižvelgiant į bendrą vandenilio peroksido ir natrio perborato rinką, siekė [1–5] %, patenka į ketvirtąją kategoriją.

(20)

Caffaro atveju Komisija atsižvelgia į tai, kad, nepaisant kelių egzistuojančių dviejų produktų sąsajų, nebuvo nustatyta, jog Caffaro žinojo arba būtinai turėjo žinoti apie visą antikonkurencinių susitarimų planą. Atsižvelgiant į šios bylos aplinkybes, Caffaro paskirta pagrindinė baudos suma sumažinta 25 %.

2.1.3.   Tinkamas atgrasymas

(21)

Be to, pagal galimų baudų už labai sunkius pažeidimus skalę galima nustatyti tokio dydžio baudas, kad jos, atsižvelgiant į kiekvienos įmonės dydį, užtikrintų tinkamą atgrasymo poveikį. Komisija atkreipia dėmesį, kad 2005 m., t. y. paskutiniaisiais finansiniais metais iki šio sprendimo priėmimo, pasaulinė Total apyvarta buvo 143 mlrd. EUR, Elf Aquitaine – 120 mlrd. EUR, Akzo – 13,000 mln. EUR, Degussa – 11,750 mln. EUR, Solvay – 8,560 mln. EUR ir Edison – 6,650 mln. EUR. Todėl Komisija mano, kad Total nustatytą baudą tikslinga padauginti iš 3. Šis daugiklis yra pagrįstas pagrindinių įmonių Elf Aquitaine ir Total, kurių kiekvienos apyvarta gerokai viršija 100 mlrd. EUR, dydžiu. Akzo ir Degussa, kurių kiekvienos apyvarta siekia apie 10 % Total apyvartos, vis dėlto yra labai didelės įmonės, kurių apyvarta gerokai viršija 10 000 mln. EUR. Todėl manoma, kad šioms įmonėms nustatytą baudą tikslinga padauginti iš 1,75. Atsižvelgdama į tai, kad Solvay apyvarta siekė 8,560 mln. EUR, Komisija mano, kad Solvay baudą tikslinga padauginti iš 1,5. Atsižvelgdama į tai, kad Edison apyvarta siekė 6,650 mln. EUR, Komisija mano, kad šiai įmonei nustatytą baudą tikslinga padauginti iš 1,25. Atsižvelgiant į tai, kad Ausimont buvo perduota kitai įmonei, šioje byloje daugiklis taikomas tik Edison skirtinai baudai.

2.1.4.   Padidinimas dėl trukmės

(22)

Degussa, Solvay ir Kemira darė pažeidimą nuo 1994 m. sausio 31 d. iki 2000 m. gruodžio 31 d., t. y. šešerius metus ir vienuolika mėnesių. Šios įmonės padarė ilgos trukmės pažeidimą. Todėl pagrindinės baudų sumos už kiekvienus ištisus pažeidimo metus turėtų būti padidintos 10 %. Už bet kokį likusį 6 mėnesių ar ilgesnį, tačiau ne ilgesnį kaip vienerių metų, laikotarpį jos turėtų būti padidintos dar 5 %. Taigi kiekvienos iš šių įmonių pagrindinė baudų suma didinama 65 %. EKA darė pažeidimą nuo 1994 m. sausio 31 d. iki 1999 m. gruodžio 31 d., t. y. penkerius metus ir vienuolika mėnesių, o Atofina ir Ausimont darė pažeidimą nuo 1995 m. gegužės 12 d. iki 2000 m. gruodžio 31 d., t. y. penkerius metus ir septynis mėnesius. Taigi kiekvienos iš šių įmonių pagrindinė baudų suma didinama 55 % (2). Foret darė pažeidimą nuo 1997 m. gegužės 29 d. iki 1999 m. gruodžio 13 d., t. y. dvejus metus ir septynis mėnesius. Taigi pagrindinė baudų suma didinama 25 %. Caffaro darė pažeidimą nuo 1997 m. gegužės 29 d. iki 1998 m. gruodžio 31 d., t. y. vienerius metus ir septynis mėnesius. Taigi pagrindinė baudų suma didinama 15 %.

2.2.   Sunkinančios aplinkybės

(23)

Tuo metu, kai buvo daromas pažeidimas, Atofina, Degussa, Edison ir Solvay jau buvo skirti ankstesni Komisijos sprendimai dėl kartelių veiklos (3). Tai, kad įmonės pakartotinai ėmėsi tos pačios veiklos toje pačioje pramonės šakoje arba kituose sektoriuose nei tie, kuriuose joms anksčiau buvo taikytos sankcijos, rodo, kad pirmosios sankcijos nepaskatino šių įmonių pakeisti savo elgesio. Komisijos nuomone, tai yra sunkinanti aplinkybė. Ši sunkinanti aplinkybė pateisina pagrindinės baudos sumos, skirtinos pirmiau minėtoms įmonėms, padidinimą 50 % (4).

2.3.   Lengvinančios aplinkybės

(24)

Caffaro tikslinga sumažinti baudą 50 %, nes, darant pažeidimą, palyginti su kitais kartelio dalyviais, jos vaidmuo buvo pasyvus ir nereikšmingas.

2.4.   10 % apyvartos ribos taikymas

(25)

Reglamento (EB) Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kiekvienai įmonei nustatyta bauda neturi viršyti 10 % jos apyvartos. Taikant 10 % ribą, jei „keli adresatai sudaro „įmonę“, t. y. ūkio subjektą, atsakingą už pažeidimą, už kurį skiriamos sankcijos, […] sprendimo priėmimo dieną, […] riba gali būti apskaičiuota pagal bendrą tos įmonės, t. y. visų jos sudedamųjų dalių kartu, apyvartą. Priešingai, jei tas ūkio vienetas vėliau buvo suskaidytas, kiekvienas sprendimo adresatas turi teisę, kad aptariama riba būtų taikoma jam individualiai“  (5).

(26)

2005 m. pasaulinė metinė Solexis apyvarta siekė 256 190 307 EUR. Taigi Solexis nustatyta bauda neturi viršyti 25,619 mln. EUR.

2.5.   2002 m. pranešimo dėl atleidimo nuo baudų taikymas

(27)

Degussa, EKA, Atofina, Solvay, Solexis ir Kemira pateikė prašymus pagal Pranešimą dėl atleidimo nuo baudų. Siekdamos, kad joms būtų taikomos palankesnės Pranešime dėl atleidimo nuo baudų nustatytos sąlygos, šios įmonės bendradarbiavo su Komisija įvairiais tyrimo etapais.

2.5.1.   8 punkto a dalis – atleidimas

(28)

Degussa pirmoji iš Europos vandenilio peroksido ir perokso rūgšties druskos gamintojų pranešė Komisijai apie vandenilio peroksido rinkoje, taip pat su vandenilio peroksidu susijusioje natrio perborato rinkoje egzistuojantį kartelį. Degussa be išlygų, be pertrūkio ir operatyviai bendradarbiavo su Komisija vykstant visai administracinei procedūrai ir suteikė jai visus turimus įrodymus, susijusius su įtariamu pažeidimu, atskleisdama konkurentų susitikimų detales, susijusias su abiem produktais, ir suteikdama Komisijai galimybę įrodyti su abiem produktais susijusio kartelio egzistavimą. Degussa nutraukė daryti įtariamą pažeidimą ne vėliau kaip įrodymų pateikimo pagal Pranešimo dėl atleidimo nuo baudų 8 punkto a dalį dieną. Degussa nevertė kitų įmonių daryti pažeidimą. Taigi Degussa atitinka visiško atleidimo nuo baudos, kuri priešingu atveju jai būtų paskirta, kriterijus.

2.5.2.   23 punkto b dalies pirmoji įtrauka (baudos sumažinimas 30–50 %)

(29)

EKA buvo antroji įmonė, kuri kreipėsi į Komisiją pagal Pranešimą dėl atleidimo nuo baudų (2003 m. kovo 29 d.), ir pirmoji įmonė, atitikusi šio pranešimo 21 punkto reikalavimus, nes pateikė Komisijai įrodymų, kurie lyginant su įrodymais, kuriuos jau Komisija turėjo pateikimo momentu, turėjo ženklios papildomosios vertės.

(30)

EKA nutraukė dariusi pažeidimą ne vėliau kaip įrodymų pateikimo dieną ir nuo to laiko šio pažeidimo daugiau nedarė. Todėl Komisija jai sumažins baudas 30–50 % ribose. Komisija sumažino EKA skirtą baudą 40 %

(31)

EKA įrodymai suteikė Komisijai galimybę nustatyti, kad kartelis veikė nuo 1994 m. sausio 31 d.EKA įrodymai dėl pažeidimo, padaryto iki 1997 m. spalio 14 d., yra susiję su anksčiau Komisijai nežinomais faktais ir yra tiesiogiai susiję su įtariamo kartelio trukme. Pagal Pranešimo dėl atleidimo nuo baudų 23 punktą, nustatydama EKA skirtinos baudos sumą, Komisija neatsižvelgė į šiuos elementus.

2.5.3.   23 punkto b dalies antroji įtrauka (baudos sumažinimas 20–30 %)

(32)

Atofina (dabar Arkema) buvo antroji įmonė, patenkinusi Pranešimo dėl atleidimo nuo baudų 21 punkto reikalavimus, nes suteikė Komisijai įrodymų, kurie lyginant su įrodymais, kuriuos jau Komisija turėjo pateikimo momentu, turėjo ženklios papildomosios vertės. Komisijos žiniomis, Atofina nutraukė dariusi pažeidimą ne vėliau kaip įrodymų pateikimo dieną. Todėl pagal Pranešimo dėl atleidimo nuo baudų 23 punkto b dalies antrąją įtrauką ji atitinka kriterijus, pagal kuriuos bauda gali būti sumažinta 20–30 %. Priimdama sprendimą dėl baudos sumažinimo 20–30 %, Komisija atsižvelgė į įrodymų, turinčių ženklios papildomosios vertės, pateikimo dieną ir į tai, kiek šie įrodymai turėjo papildomosios vertės. Komisija 30 % sumažina Atofina baudą, kuri priešingu atveju būtų jai paskirta.

2.5.4.   23 punkto b dalies trečioji įtrauka (baudos sumažinimas iki 20 %)

(33)

Solvay buvo trečioji įmonė, atitikusi Pranešimo dėl atleidimo nuo baudų 21 punkto reikalavimus. 2003 m. balandžio 4 d., taip pat netrukus po jos patalpų patikrinimo, vykdyto 2003 m. kovo 25 d. pagal Reglamento Nr. 17 14 straipsnį, Solvay pateikė prašymą pagal Pranešimą dėl atleidimo nuo baudų. 2003 m. balandžio 4 d. pateiktas prašymas atitiko Pranešimo dėl atleidimo nuo baudų 21 punkto reikalavimus, nes Solvay pateikė Komisijai įrodymų, turėjusių ženklios papildomosios vertės, palyginti su Komisijos jau turimais įrodymais. Komisijos žiniomis, Solvay nutraukė dariusi pažeidimą ne vėliau kaip įrodymų pateikimo dieną.

(34)

Solvay pareiškia, kad 2003 m. balandžio 3 d. ryte kreipėsi į Komisiją telefonu ir pranešė, kad Solvay nori pateikti Komisijai prašymą pagal Pranešimą dėl atleidimo nuo baudų. Prie 2003 m. balandžio 3 d. 15 val. 50 min. Atofina pateikto prašymo buvo pridėta trylika dokumentų, kurie, pasak Solvay, neiššifruoti arba negavus kito pobūdžio paaiškinimo buvo neįskaitomi ir (arba) nesuprantami, taigi Komisija negalėjo panaudoti nė vieno iš šių dokumentų iki 2003 m. gegužės 26 d., kai buvo pateiktas išsamus paaiškinimas. Bet kuriuo atveju išsamus paaiškinimas buvo pateiktas po to, kai Solvay pateikė prašymą dėl atleidimo nuo baudų.

(35)

Solvay pareiškia, kad nustatant, ar prašymas dėl atleidimo nuo baudų atitinka baudos sumažinimo pagal Pranešimo dėl atleidimo nuo baudų kriterijus, lemiamas veiksnys yra objektyvi pateiktos informacijos kokybė ta apimtimi, kuria ji yra naudinga Komisijai. Solvay pareiškia, kad jos prašymas dėl atleidimo nuo baudų buvo tinkamai pateiktas 2003 m. balandžio 3 d. ryte ir tiek dėl vandenilio peroksido, tiek dėl natrio perborato suteikė ženklios papildomosios vertės. Todėl jis tenkina kriterijus, pagal kuriuos bet kuri bauda, kuri būtų jai skirtina dėl šių dviejų produktų, būtų sumažinama didžiausia leistina dalimi (50 %).

(36)

Komisija mano, kad EKA ir Atofina pateikti pareiškimai turėjo ženklios papildomosios vertės pagal Pranešimo dėl atleidimo nuo baudų 21 punktą anksčiau, nei Solvay pateikė pirmąjį pareiškimą, kuris buvo pateiktas tik 2003 m. balandžio 4 d. Todėl Komisija atmeta Solvay argumentą.

(37)

Komisija 10 % sumažino Solvay baudą, kurį priešingu atveju būtų jai paskirta.

2.5.5.   Kiti prašymai pagal Pranešimą dėl atleidimo nuo baudų

(38)

Solvay, Solexis ir Kemira taip pat pateikė prašymus pagal Pranešimo dėl atleidimo nuo baudų B skirsnį, tačiau dėl ženklios papildomosios vertės stokos jų prašymuose jokių sumažinimų joms nebuvo suteikta.

3.   SPRENDIMAS

(39)

Toliau išvardytos įmonės, nurodytais laikotarpiais dariusios vieną tęstinį pažeidimą, susijusį su vandenilio peroksidu ir natrio perboratu, visoje EEE teritorijoje, pažeidė EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį ir EEE sutarties 53 straipsnį. Šis pažeidimas daugiausia buvo susijęs su informacijos apie kainas ir pardavimo apimtis pasikeitimu tarp konkurentų, susitarimais dėl kainų, susitarimais mažinti gamybos pajėgumus EEE ir antikonkurencinių susitarimų kontrole:

(a)

Akzo Nobel NV – nuo 1994 m. vasario 25 d. iki 1999 m. gruodžio 31 d.;

(b)

Akzo Nobel Chemicals Holding AB – nuo 1994 m. sausio 31 d. iki 1999 m. gruodžio 31 d.;

(c)

EKA Chemicals AB – nuo 1994 m. sausio 31 d. iki 1999 m. gruodžio 31 d.;

(d)

Degussa AG – nuo 1994 m. sausio 31 d. iki 2000 m. gruodžio 31 d.;

(e)

Edison SpA – nuo 1995 m. gegužės 12 d. iki 2000 m. gruodžio 31 d.;

(f)

FMC Corporation – nuo 1997 m. gegužės 29 d. iki 1999 m. gruodžio 13 d.;

(g)

FMC Foret S.A. – nuo 1997 m. gegužės 29 d. iki 1999 m. gruodžio 13 d;

(h)

Kemira OYJ – nuo 1994 m. sausio 31 d. iki 2000 m. gruodžio 31 d.;

(i)

L'Air Liquide SA – nuo 1995 m. gegužės 12 d. iki 1997 m. gruodžio 31 d.;

(j)

Chemoxal SA – nuo 1995 m. gegužės 12 d. iki 1997 m. gruodžio 31 d;

(k)

Snia SpA – nuo 1997 m. gegužės 29 d. iki 1998 m. gruodžio 31 d.;

(l)

Caffaro Srl – nuo 1997 m. gegužės 29 d. iki 1998 m. gruodžio 31 d.;

(m)

Solvay SA/NV – nuo 1994 m. sausio 31 d. iki 2000 m. gruodžio 31 d.;

(n)

Solvay Solexis SpA – nuo 1995 m. gegužės 12 d. iki 2000 m. gruodžio 31 d.;

(o)

Total SA – nuo 2000 m. balandžio 30 d. iki 2000 m. gruodžio 31 d.;

(p)

Elf Aquitaine SA – nuo 1995 m. gegužės 12 d. iki 2000 m. gruodžio 31 d.;

(q)

Arkema SA – nuo 1995 m. gegužės 12 d. iki 2000 m. gruodžio 31 d.

(40)

Už pirmesnėje konstatuojamojoje dalyje minėtus pažeidimus paskirtos tokio dydžio baudos:

(a)

Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB ir EKA Chemicals AB solidariai – 25,2 mln. EUR;

(b)

Degussa AG – 0 EUR;

(c)

Edison SpA – 58,125 mln. EUR, iš kurių 25,619 mln. EUR solidariai su Solvay Solexis SpA;

(d)

FMC Corporation ir FMC Foret S.A. solidariai – 25 mln. EUR;

(e)

Kemira OYJ – 33 mln. EUR;

(f)

L'Air Liquide SA ir Chemoxal SA – 0 EUR;

(g)

Snia SpA ir Caffaro Srl solidariai – 1,078 mln. EUR;

(h)

Solvay SA/NV – 167,062 mln. EUR;

(i)

Arkema SA – 78,663 mln. EUR, iš kurių 42 mln. EUR solidariai su Total SA bei 65,1 mln. EUR solidariai su Elf Aquitaine SA.

(41)

Pirmiau išvardytos įmonės buvo įpareigotos nedelsdamos nutraukti tame straipsnyje minėtus pažeidimus, jei to dar nepadarė, ir nebekartoti jokių konstatuojamojoje dalyje apibūdintų veiksmų ar elgesio ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų ar elgesio, turinčio tą patį arba panašų objektą ar poveikį.


(1)  OL C 45, 2002 2 19, p. 3.

(2)  EKA įrodymai suteikė Komisijai galimybę nustatyti, kad kartelis egzistavo nuo 1994 m. sausio 31 d., todėl, nustatant baudą, pagal Pranešimo dėl atleidimo nuo baudų 23 punktą į šiuos elementus nebus atsižvelgiama ir šiai įmonei bauda dėl pažeidimo trukmės bus padidinta ne 55 %, o 20 %.

(3)  Tokie sprendimai yra: dėl Degussa: 1984 m. lapkričio 23 d. Komisijos sprendimas dėl procedūros pagal EEB sutarties 85 straipsnį (IV/30.907 – Peroksidacijos produktai, OL L 35, 1985 2 7, p. 1), 1986 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimas dėl procedūros pagal EEB sutarties 85 straipsnį (IV/31.149 – Polipropilenas, OL L 230, 1986 8 18, p. 1); dėl Edison: 1994 m. liepos 27 d. Komisijos sprendimas dėl procedūros pagal EEB sutarties 85 straipsnį (IV/31865 – PVC II, OL L 239, 1994 9 14, p. 14); dėl Solvay: minėtas 1984 m. lapkričio 23 d. Komisijos sprendimas (peroksidacijos produktai), minėtas 1986 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimas (polipropilenas), minėtas 1994 m. liepos 27 d. Komisijos sprendimas (PVC II); dėl Atofina (Arkema): minėtas 1984 m. lapkričio 23 d. Komisijos sprendimas (peroksidacijos produktai), minėtas 1994 m. liepos 27 d. Komisijos sprendimas (PVC II).

(4)  Padidinimas dėl recidyvo taikomas tik Atofina, o ne jos pagrindinėms įmonėms Elf Aquitaine ir Total, nes ankstesnio pažeidimo metu Atofina nebuvo pavaldi Total. Atliekant skaičiavimus, neatsižvelgiama į Total taikomą daugiklį 3. Skaičiuojant padidėjimą dėl recidyvo taikomas daugiklis 1,25, kuris būtų taikomas, jei Atofina būtų vienintelis sprendimo adresatas (atsižvelgiant į jos pasaulinę 5,7 mlrd. EUR apyvartą 2005 m.). Taigi Atofina skiriama atskira vien tokio dydžio bauda.

(5)  Žr. 2005 m. birželio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą sujungtose bylose T-71/03, T-74/03, T-87/03 ir T-91/03 Tokai Carbon Co. Ltd. ir kiti prieš Komisiją, dar nepranešta (žr. OL C 205, 2005 8 20, p. 18), 390 dalis.


13.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 353/60


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. birželio 7 d.

dėl valstybės pagalbos Nr. C 8/2005 (ex N451/2004), kurią Vokietija planuoja suteikti „Nordbrandenburger UmesterungsWerke“ bendrovei

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 2088)

(Tik tekstas vokiečių kalba yra autentiškas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/904/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies 1 pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

pakvietusi suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas pagal pirmiau nurodytus straipsnius (1),

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2004 m. spalio 11 d. laišku, kuris buvo įregistruotas 2004 m. spalio 12 d., Komisija pranešė Vokietijai apie savo ketinimą vykdyti regioninės pagalbos priemonę „NUW Nordbrandenburger Umesterungs-Werke“ bendrovei. Ši priemonė buvo įregistruota numeriu N 451/2004 kaip pagalba, apie kurią buvo pranešta. 2004 m. lapkričio 6 d. Komisija paprašė informacijos, o Vokietija 2004 m. gruodžio 16 d. suteikė papildomos informacijos.

(2)

2005 m. vasario 16 d. laišku Komisija pranešė Vokietijai apie savo sprendimą pradėti dėl šios pagalbos EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą.

(3)

Komisijos sprendimas pradėti procedūrą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Komisija paprašė suinteresuotąsias šalis pareikšti pastabas dėl minėtos pagalbos.

(4)

2005 m. kovo 22 d. laišku, kuris buvo įregistruotas 2005 m. kovo 23 d., Vokietija, reaguodama į procedūros pradėjimą, Komisijai pateikė daug papildomos informacijos.

(5)

Komisija iš suinteresuotųjų šalių pastabų negavo.

(6)

Remdamasi savo pačios tyrimais, Komisija nustatė, kad Vokietijos pateikta informacija nebuvo išsami, todėl 2005 m. lapkričio 8 d. laišku Vokietijai pateikė papildomų klausimų. Vokietija 2006 m. sausio 13 d. atsakė ir pateikė papildomos informacijos.

2.   PAGALBOS APRAŠYMAS

2.1   Pagalbos gavėjas ir projektas

(7)

Pagalbos gavėja yra „NUW Nordbrandenburger UmesterungsWerke GmbH & Co. KG“ bendrovė (toliau – NUW), įsikūrusi Švete, Brandenburgo žemėje (Vokietija), remtinoje teritorijoje pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą. NUW buvo įsteigta 2004 m. gegužės 4 d. Iki planuojamo investavimo įmonė nevykdė jokios ūkinės veiklos. Todėl 2004 m. spalio mėnesį NUW neturėjo nei visą, nei dalį darbo laiko dirbančių darbuotojų.

(8)

NUW planuoja statyti ir naudoti biodyzelinui gaminti skirtą įrenginį, kurio pajėgumas numatomas 130 000 tonų per metus ir tinkama pagalbai teikti investicijų išlaidų suma sudaro 41,84 mln. EUR. Visų pirma ji vykdys tiekimus „PCK Raffinerie GmbH Schwedt“ bendrovei (toliau – PCK), kurios įrenginiai šiuo metu rengiami biodegalams toliau perdirbti.

2.2   Finansinės priemonės

(9)

Brandenburgo žemė ketina suteikti NUW bendrovei pagalbą, kurią sudaro 50 % bendrų reikalavimus atitinkančių išlaidų, t. y. maždaug iki 20,92 mln. EUR sumos pagal Komisijos patvirtintas pagalbos schemas.

(10)

Pagalba bus teikiama kaip 14,204 mln. EUR tiesioginė investicinė dotacija ir 6,716 mln. EUR investicinė priemoka, atsižvelgiant į Bendrijos užduotį „Gerinti regiono ekonomikos struktūrą“ (3) (toliau – Bendrijos užduotis) pagal pagalbos programą „Investicinė priemoka įmonių investicijoms 2004 m.“ (4) . Vokietija užtikrins, kad nebūtų peržengiama viršutinė 50 % pagalbos intensyvumo riba.

2.3   Priežastys pradėti oficialią tyrimo procedūrą

(11)

Kadangi pagalba teikiama pagal patvirtintą schemą, Komisija apsiribojo klausimo, ar pagalbos gavėjas priskirtinas prie MVĮ (mažųjų ir vidutinių įmonių) ir todėl turėtų teisę į papildomą 15 % MVĮ priemoką, kuri įeina į pagalbos sumą, ištyrimu.

(12)

Pagal 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendaciją 2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (1) priedo 2 straipsnį (toliau – MVĮ rekomendacija) (5) mažosiomis ir vidutinėmis įmonės yra laikomos tokios įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR ir (arba) kurių metinė balanso suma neviršija 43 mln. EUR.

(13)

Pagal įmonės sampratą pagalbos gavėjas nebūtinai turi būti vienas atskiras juridinis vienetas; tai gali būti įmonių grupė, daug didesnė nei atskira MVĮ. Įmonės gali būti laikomos susijusiomis, jei jas sieja fizinis asmuo ir jos veikia toje pačioje arba gretimose rinkose.

(14)

Dėl NUW ir kitų įmonių ryšio per fizinius asmenis, ypač Sauterių šeimos narius, gali būti vykdoma bendra veikla toje pačioje arba gretimose rinkose. Tiriant MVĮ statusą ir apskaičiuojant susijusių įmonių darbuotojų skaičių, jie yra skaičiuojami kartu.

(15)

Tirdama ryšius tarp pirmiau minėtų įmonių, Komisija suabejojo, ar investicinės pagalbos gavėjai NUW iš tikrųjų reikia pasinaudoti pranašumais, kuriuos MVĮ suteikia skirtingos schemos ir priemonės, ir ar NUW atitinka reikalavimus gauti papildomą MVĮ priemoką, apie kurią pranešta. Komisija taip pat suabejojo, ar pagalbos gavėjas atitinka MVĮ apibrėžimą pagal MVĮ rekomendaciją.

3.   SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ PASTABOS

(16)

Komisija iš suinteresuotųjų šalių pastabų negavo.

4.   VOKIETIJOS PASTABOS

(17)

Vokietija pareiškė, kad „NUW Verwaltung GmbH“ finansiškai nedalyvauja pagalbos gavėjos NUW kapitale. Vienintelis jos veiklos tikslas – vadovauti ir prisiimti atsakomybę už NUW įsipareigojimus. Taip pat ir kitos visiškai atsakančios savo turtu bendrovės narės („Verwaltung GmbH“) atsako tik už konkrečias ribotos turtinės atsakomybės bendroves (vok. GmbH) ir nevykdo jokios kitos veiklos.

(18)

Daniela Sauter NUW bendrovėje valdo 74 % akcijų, o jos akcijos „NBE Nordbrandenburger BioEnergie GmbH & Co. KG“, „MBE Mitteldeutsche BioEnergie GmbH & Co. KG“ ir „SBE Swiss BioEnergy AG“ bendrovėse neviršija 50 %. Vokietija nurodė, kad NUW nėra susijusi su kitomis bendrovėmis.

(19)

Dėl įmonių partnerių Vokietija nurodė, kad Daniela Sauter valdo 50 % akcijų NBE ir 38 % akcijų MBE; SBE bendrovėje ji turi 20 % akcijų. Todėl tik tos akcijos, kurias ji turi NBE ir MBE bendrovėse, būtų svarbios vertinant pagalbos gavėjo dydžio kriterijus.

(20)

Atsižvelgdama į galimą bendrai veikiančių fizinių asmenų grupę, Vokietija pranešė Komisijai, kad Daniela Sauter ir dr. Georgas Pollertas, kaip pagrindiniai NUW bendrovės nariai komanditoriai, kartu atstovauja tik šiai įmonei, bet ne kitoms. Jų bendras interesas apsiriboja tik NUW bendrove; išskyrus bendrovės sutartį, nėra sudaryta jokių kitų susitarimų.

(21)

Vokietija pabrėžė, kad brolių ir seserų, tėvų bei brolienės akcijos nesudaro bendros dalyvavimo kapitale struktūros, kuri reikštų vienodą interesą. Išskyrus giminystės laipsnį, tarp šių asmenų nėra jokių teisinių ar ekonominių ryšių. Išskyrus bendrovės sutartį, nėra sudaryta jokių kitų susitarimų.

(22)

Vokietijos duomenimis, bendrovės NUW ir „MUW Mitteldeutsche UmesterungsWerke GmbH & Co. KG“ vykdo veiklą toje pačioje rinkoje, tik skirtingiems klientams. Per poną dr. Pollertą įmonės palaiko ryšį, kuris dėl mažo intensyvumo nėra svarbus.

(23)

Vokietijos duomenimis, NUW gamina dyzeliną, o NBE ir MBE bendrovės veikia bioetanolio rinkoje. Net jeigu visos trys įmonės laiko didžiąsias naftos bendroves savo klientėmis, jos naudoja visiškai skirtingas žaliavas ir gamybos būdus.

(24)

Nuo 2004 m. pabaigos p. Heidenreichas nebevadovauja „NBE Verwaltung GmbH“ bendrovei. Vokietijos duomenimis, visoms kitoms minėtoms įmonėms vadovauja skirtingi asmenys, todėl jokių ryšių tarp tų įmonių vadovybės nėra.

(25)

Remdamasi prielaida, kad NUW, MBE ir NBE yra įmonės partnerės ir kad susijusių įmonių nėra, Vokietija apskaičiavo finansinius ir užimtumo duomenis. Vokietija padarė išvadą, kad ši grupė pagal visus MVĮ kriterijus atitinkamų viršutinių ribų nesiekia.

(26)

NUW pavedė SBE bendrovei pastatyti biodyzelino įrenginius. SBE veiklos tikslas – chemijos įrenginių biodyzelinui gaminti statyba ir eksploatavimas bei prekyba biogeniniais degalais visoje Europoje. Nors dalį investicijų finansuos SBE, Vokietija garantavo, kad jokios kitokios priklausomybės tarp abiejų įmonių nėra. Kad NUW išvengtų priklausomybės nuo SBE, ji pati gali nustatyti paskolos grąžinimo terminą.

(27)

Be to, SBE nuo 2004 m. pati iš anksto finansuos tiesioginę investicinę dotaciją. Vokietija pabrėžė, jog sutartis tarp SBE ir NUW suformuluota taip, kad SBE negali daryti jokios įtakos NUW sprendimams dėl veiklos.

(28)

Vokietijos duomenimis, degalų pardavimas, kuris sudaro tik 1 % įmonės apyvartos, yra nereikšmingas. Pagal tokius duomenis „Sauter Verpachtung GmbH“ nevykdo jokios svarbios veiklos biodyzelino ir bioetanolio perdirbimo arba prekybos šiais produktais sektoriuje.

(29)

Tačiau ši įmonė buvo pagrindinis rangovas statant NBE bioetanolio įrenginius.

(30)

„Sauter Verpachtung“ neturi su NUW nei tiesioginių teisinių, nei ekonominių ryšių.

(31)

Kadangi ryšiai tarp NBE ir MBE bendrovių palaikomi tik per Danielą Sauter, o daugiau jokių kitų svarbių ryšių su kitomis įmonėmis nėra, Vokietija daro išvadą, kad NUW priskirtina MVĮ kategorijai. NUW bendrovės nariai komanditoriai nėra kartu veikianti fizinių asmenų grupė. Brandenburgo žemės valdžios institucijų vadovų nuomone, nepakanka vien šeimos ryšių, kad būtų galima nustatyti bendrą interesą pagal MVĮ apibrėžimą.

5.   VOKIETIJOS PATEIKTA PAPILDOMA INFORMACIJA

(32)

Komisija, atlikdama savo tyrimą, rado įrodymų, kad ir kitos įmonės, apie kurias Vokietija Komisijos neinformavo, taip pat priklausė Sauterių šeimos nariams. Vokietija, atsakydama į konkrečius 2005 m. lapkričio 8 d. Komisijos paklausimus, 2006 m. sausio 13 d. pateikė jai papildomos informacijos.

(33)

Be įvairių sklypų ir vėjo jėgainių bendrovių (šiuo klausimu nebuvo pateikta jokių kitų duomenų), Sauterių šeimos nariai valdo 16 įmonių kontrolinius akcijų paketus. Daniela Sauter, kuri turi 74 % akcijų NUW bendrovėje, pretendavusioje gauti MVĮ priemoką, yra Berndo ir Clauso Sauterių sesuo. Aloisas ir Albertina Sauter yra Danielos, Berndo ir Clauso Sauterių tėvai. Mariona Sauter yra Clauso Sauterio žmona. Be to, Georgas Pollertas, kuris su Sauterių šeima nėra susijęs jokiais giminystės ryšiais, valdo 24 % NUW bendrovės akcijų.

(34)

Išskyrus bendrovę „NUW Nordbrandenburger Umesterungswerke Verwaltung GmbH“ (6), (Danielai Sauter priklauso 50 % akcijų), Sauterių šeima kontroliuoja visas Sauterių šeimos įmones, nes jai priklauso įmonių kontroliniai akcijų paketai:

„SBE Swiss BioEnergy AG“ (100 %), „Sauter Verpachtung GmbH“ (100 %), „Alois Sauter Landesprodukten-Großhandlung GmbH & Co. KG“ (100 %), „Sauter GmbH (100 %)“, „Compos Entsorgung GmbH“ (100 %), „MUW Mitteldeutsche UmesterungsWerke GmbH & Co. KG“ (66 %), „MUW Mitteldeutsche UmesterungsWerke Verwaltungs GmbH“ (66 %), „AIIEN GmbH“ (100 %), „Autokontor Bayern GmbH“ (66 %), „Autokontor Vertriebs GmbH“ (60 %), „MBE Mitteldeutsche BioEnergie GmbH & Co. KG“ (100 %), „MBE Mitteldeutsche BioEnergie Verwaltung GmbH“ (100 %), „NBE Nordbrandenburger BioEnergie GmbH & Co. KG“ (100 %), „NBE Nordbrandenburger BioEnergie Verwaltung GmbH“ (100 %) ir NUW (74 %).

(35)

Bendrovių „NUW Nordbrandenburger Umesterungswerke Verwaltung GmbH“, „MUW Mitteldeutsche UmesterungsWerke Verwaltung GmbH“, „Mitteldeutsche BioEnergie Verwaltung GmbH“ ir „NBE Nordbrandenburger BioEnergie Verwaltung GmbH“ veiklos tikslas yra vadovauti kitoms įmonėms ir joms atstovauti.

(36)

Vokietijos duomenimis, sąvoka „Sauterių grupė“ (vok. „Sauter-Gruppe“) paprastai vartojama tik siejant ją su bendrovėmis „Alois Sauter Landesproduktengroßhandlung“, „Sauter Verpachtung“ ir „Compos Entsorgung“, kurios glaudžiai bendradarbiauja atliekų šalinimo ir transporto sektoriuje. Ant bendrovių „Sauter Verpachtung“ ir „Alois Sauter Landesproduktengroßhandlung“ transporto priemonių yra reklamuojamas biodyzelinas. Vokietija negalėjo paaiškinti, kodėl kreditų įstaigos, pvz., NordLB keletui Sauterių šeimos įmonių vartoja sąvoką „grupė“.

(37)

Įmonės palaiko daugybę verslo ryšių, kurių, kaip teigia Vokietija, atskirai nurodyti neįmanoma:

(a)

„SBE Swiss BioEnergy AG“, kaip generalinis rangovas, statys pasiūlytai pagalbos gavėjai – NUW bendrovei – biodyzelino įrenginius. Be to, ji iš dalies finansuos investiciją, o kartais – ir investicinę dotaciją. „Sauter Verpachtung GmbH“, kaip generalinis rangovas, anksčiau statė bendrovių „MBE GmbH“ ir „NBE GmbH“ bioetanolio įrenginius bei MUW bendrovės biodyzelino įrenginius. Taip pat ji statė bendrovėms MUW ir MBE įvairias vėjo jėgaines. Jos valdomose degalinėse degalų pilama į bendrovių MBE ir „Autokontor Bayern“ transporto priemones.

(b)

„Compos Entsorgung GmbH“ bendrovė nuotekų dumblui šalinti dažniausiai naudojasi bendrovių „Alois Sauter Landesproduktengrosshandlung GmbH“ ir „Sauter Verpachtung GmbH“ transporto priemonėmis. „Sauter Verpachtung“ dalijasi su bendrovėmis „Compos Entsorgung GmbH“ ir „Autokontor Bayern GmbH“ administraciniu pastatu.

(c)

MUW klientais yra bendrovės „Alois Sauter Landesproduktengroßhandlung“, „Autokontor Bayern“, „Sauter Verpachtung“ ir MBE. SBE tiekia MUW bendrovei žalią naftą ir rafinatą, kurie toliau yra perdirbami į biodyzeliną.

(d)

„Alois Sauter Landesproduktengroßhandlung“ nuomoja pastatus ir sklypus bendrovei „Autokontor Bayern“ ir remontuoja bei atlieka bendrovių „Sauter Verpachtung“, „Autokontor Bayern“, MBE ir MUW transporto priemonių techninę priežiūrą.

(e)

Kurį laiką MBE ir „Sauter Verpachtung“ bendrovės buvo įsikūrusios viename administraciniame pastate. MBE teikia „Sauter Verpachtung“ ir „Autokontor Bayern“ bendrovėms transportavimo paslaugas.

(f)

SBE bendradarbiauja su bendrovėmis MUW, NUW, MBE, NBE ir „Autokontor Bayern“.

(38)

NUW bendrovės generalinis direktorius ponas Niesmannas anksčiau buvo MUW bendrovės vadovas. Iki 2004 metų MBE bendrovės generalinis direktorius ponas dr. Klotzas turėjo prokūrą bendrovėje „Sauter Verpachtung“.

(39)

Įmonės – pagalbos gavėjos savininkė, valdanti akcijų daugumą, Daniela Sauter, yra NBE bendrovės generalinė direktorė.

(40)

Ponas Johne turi prokūrą SBE bendrovėje ir iki 2004 m. gruodžio mėnesio dirbo MUW bendrovėje. Ponas Heidenreichas buvo NBE bendrovės generalinis direktorius, o paskui perėjo dirbti į NUW bendrovę ir ėjo tokias pačias pareigas.

(41)

Pavieniais atvejais darbuotojai būdavo perkeliami iš vienos Sauterių šeimos įmonės į kitą.

(42)

Įmonės „Bunge Deutschland GmbH“ ir „Cargill“ tiekia MUW ir NUW bendrovėms augalinį aliejų. Bendrovė SBE yra NUW, MUW, MBE ir NBE bendrovių klientė.

6.   MVĮ STATUSO VERTINIMAS

(43)

MVĮ rekomendacijos (1) priede MVĮ vadinamos tokios įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR ir (arba) kurių metinė balanso suma neviršija 43 mln. EUR.

(44)

EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje įmonės sąvoka yra vartojama apibrėžti pagalbos gavėją. Kaip patvirtino Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (7), ši sąvoka nebūtinai apsiriboja vien tik atskiru teisiniu subjektu, bet gali apimti ir visą įmonių grupę.

(45)

Pagal galiojančią teismų praktiką Komisija pirmiausia gali ištirti, ar įmonė priklauso grupei, kurią galima laikyti vienu ūkio subjektu, o tik paskui nustatyti, ar ta grupė atitinka MVĮ rekomendacijos kriterijus. Jeigu teisiškai vienas nuo kito atskirti fiziniai arba juridiniai asmenys sudaro ūkio subjektą, Bendrijos konkurencijos teisės požiūriu juos reikia laikyti viena įmone. Be to, reikia nustatyti, ar tai nėra teisinės organizacinės formos, per kurias MVĮ sudaro ekonominę grupę, kuri savo stiprumu kur kas pralenkia įprastos MVĮ stiprumą, ir ar neapeinamas MVĮ apibrėžimas taikant vien tik formalius aspektus. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismas aiškiai nustatė, kad Komisija, nustatydama, ar koncernui priklausančios bendrovės laikytinos vienu ūkio subjektu, turi plačią apsisprendimo laisvę (8).

(46)

MVĮ rekomendacijoje ši nuostata yra užfiksuota. Šios rekomendacijos priedo 3 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad įmonės, kurios per fizinį asmenį arba bendrai veikiančių fizinių asmenų grupę daro esminę įtaką kitoms įmonėms, laikomos susijusiomis įmonėmis, jei šios įmonės vykdo savo veiklą arba dalį veiklos toje pačioje rinkoje arba gretimose rinkose. Gretima rinka laikoma produkto arba paslaugos rinka, esanti tiesiogiai greta atitinkamos vartotojų ar tiekėjų rinkos.

(47)

Teisingumo Teismo sprendime Italija prieš Komisiją (9) yra patikslinama, kaip Komisija gali spręsti, tikrindama MVĮ priemokos leistinumą: „Todėl jeigu įmonė iš tikrųjų nesusiduria su MVĮ būdingais sunkumais, Komisija privalo neteikti šios pagalbos priemokos. Pagalbos priemokos patvirtinimas tokioms įmonėms, kurios, nors ir atitinka formalius MVĮ apibrėžimo kriterijus, tačiau nesusiduria su joms būdingais sunkumais, pažeidžia būtent EB sutarties 87 straipsnį, nes tokia priemoka gali labiau iškreipti konkurenciją ir pakeisti prekybos santykius tokiu būdu, kuris prieštarauja bendram interesui pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą.“

(48)

Norint nustatyti, ar reikalinga didinti pagalbos intensyvumą palaikomai įmonei, Komisija laikosi nuostatos, kad reikia ištirti tokius veiksnius, kaip tiriamųjų įmonių valdomų kapitalo dalių (akcijų) struktūrą, jas valdančiųjų direktorių asmens tapatybę, tų įmonių ekonominio susipynimo laipsnį ir kitus ryšius. Atsižvelgdama į nurodytus principus, Komisija ištyrė, ar NUW atitinka MVĮ apibrėžimo kriterijus ir ar ji galėtų atitikti sąlygas, reikalingas pagalbos intensyvumui didinti.

(49)

Nuosavo turto struktūra yra pagrindinis kriterijus analizuojant kontrolinius įgaliojimus įmonėse. Ji leidžia įrodyti ryšius tarp atskirų įmonių ir daryti išvadas apie ūkio subjektus.

(50)

Išskyrus bendrovę „NUW Nordbrandenburger Umesterungswerke Verwaltung GmbH“ (apyvartos ir darbuotojų nėra; balanso suma – 32 000 EUR), kurioje Daniela Sauter turi 50 % akcijų, Sauterių šeima kontroliuoja 15 įmonių, kuriose ji turi kontrolinius akcijų paketus (žr. 34 punktą ir priedą).

(51)

Panagrinėjus ryšius tarp fizinių asmenų, kurie kontroliuoja atskiras įmones, tapo aišku, jog šeimos ryšiai yra itin glaudūs, nes jose kapitalo dalis (akcijas) turi tik šeši asmenys.

(52)

Daniela Sauter turi NUW bendrovės, kuri buvo įregistruota MVĮ priemokai gauti, akcijų daugumą (74 %); ji yra Berndo ir Clauso Sauterių sesuo. Aloisas ir Albertina Sauteriai yra Danielos, Berndo ir Clauso Sauterių tėvai. Mariona Sauter yra Clauso Sauterio žmona. Vadinasi, Daniela, Berndas, Clausas, Aloisas ir Albertina priklauso tradiciniam „šeimos branduoliui“, o Mariona Sauter yra brolienė. Matyti, kad tik šešių fizinių asmenų šeimos ryšiai yra itin patikimi ir intensyvūs.

(53)

Verslo santykiai, pvz., ryšiai vadovybės lygmeniu, susipynę ryšiais su tiekėjais ir klientais, bendras nekilnojamojo turto ir įrangos naudojimas (pvz., transporto priemonių, pastatų ir biuro patalpų) šiuo atveju taip pat laikomas kriterijumi ryšiams tarp įmonių vertinti. Pagal šiuos požymius galima patikrinti, ar fizinių asmenų ryšys ne tik neformaliai, bet ir formaliai nesukuria tam tikrų ryšių tam tikruose verslo sektoriuose ir ūkinėje veikloje.

(54)

Vokietijos duomenimis, įmonės palaiko tiek daug verslo ryšių, kad neįmanoma visų išvardyti. „SBE Swiss BioEnergy AG“ ir „Sauter Verpachtung“ veikia kaip generalinis rangovas statant bioetanolio ir biodyzelino gamybos įrenginius, kuriuos eksploatuoja šeimos valdomos įmonės. Sauterių šeimos kontroliuojamų įmonių bendradarbiavimas daugiausia transporto, valdymo, personalo ir klientų sektoriuose rodo, kad atskirų įmonių veikla yra suderinta ir bendrų veiksmų siekiama tikslingai.

(55)

Trys paprasti pavyzdžiai, kuriuos Vokietija pateikė apie glaudžią bendrą veiklą ir bendradarbiavimą, išryškina ryšius tarp įvairių Sauterių šeimos įmonių: ant bendrovių „Sauter Verpachtung GmbH“ ir „Alois Sauter Landesproduktengroßhandlung GmbH & Co. KG“ transporto priemonių yra reklamuojamas biodyzelinas. Be to, „Alois Sauter Landesproduktengroßhandlung GmbH & Co. KG“ turi sraigtasparnį, kuriuo visi šeimos nariai naudojasi verslo reikalais. Ta pati įmonė techniškai prižiūri ir remontuoja bendrovių „Sauter Verpachtung GmbH“, „Autokontor Bayern GmbH“, MBE ir MUW transporto priemones.

(56)

Greta šių verslo ryšių, tarp Sauterių šeimos narių taip pat matyti glaudūs ryšiai ir valdant daugybę sklypų ir vėjo jėgainių bendrovių.

(57)

Todėl Komisija yra tos nuomonės, kad įmonių grupę taip pat ir ekonominiu požiūriu reikia laikyti vienu subjektu. Visų pirma remdamasi ryšiais per fizinius asmenis – Sauterių šeimą, taip pat remdamasi savo verslo ryšiais bei organizaciniu susipynimu, Sauterių šeima be kliūčių gali koordinuoti ne tik savo ūkinę veiklą, bet ir savo, kaip grupės, strateginę plėtrą. Ryšiai tarp įmonių yra ne nauji, bet matyti, jog jie yra pagrįsti bendra istorija ir suplanuota bendra plėtra.

(58)

Internete įmonės „Landesprodukten-Großhandlung GmbH“, „Sauter GmbH“, „Compos Entsorgung GmbH“, „MUW GmbH“, „AIIEN GmbH“, „Autokontor Bayern GmbH“ ir „Biodiesel Production S.A“ prisistato svetainės adresu http://www.sauter-logistik.de/Sauter_Gruppe.htm irgi kaip Sauterių grupė (vok. Sauter-Gruppe), o tai kaip tik ir leidžia daryti išvadą dėl bendros ūkinės veiklos.

(59)

Be to, bankai, pvz., NordLB, įvardija keletą Sauterių šeimos kontroliuojamų įmonių kaip „Sauterių grupę“. Sauterių įmonių, būtent kaip grupės, veiklą patvirtina ir banko analizė. Vokietija negalėjo paaiškinti, kodėl bankai taip nurodo nagrinėjamas įmones.

(60)

Konkretūs verslo ryšiai tarp bendrovių NUW ir „SBE Swiss BioEnergy AG“ pabrėžia didžiulį NUW bendrovės susipynimą su Sauterių šeimai priklausančių įmonių tinklu. Kaip jau minėta, „SBE Swiss BioEnergy AG“, kaip generalinis rangovas, statys siūlomai pagalbos gavėjai NUW biodyzelino įrenginius. Be to, SBE iš dalies finansuos investiciją ir iš anksto finansuos investicinę dotaciją.

(61)

Pagal Vokietijos pateiktą informaciją (žr. 4 ir 5 skirsnius) Komisija daro išvadą, kad įmonės, kuriose Sauterių šeimos nariai po vieną arba kartu turi akcijų daugumą, priklauso vienam vieninteliam ekonominiam ūkio vienetui. Akivaizdu, kad šeimos nariai sudaro vieną bendrai veikiančią asmenų grupę pagal MVĮ rekomendacijos priedo 3 straipsnio 3 dalį ir savo ūkinėje veikloje veikia kartu.

(62)

Įvairios įmonės plačiai veikia tose pačiose arba gretimose rinkose. Todėl pažymėtina, kad NUW, MUW, MBE ir NBE savo produktus tiekia „SBE Swiss BioEnergy AG“ bendrovei ir kad trys grupės (NUW, NBE ir MBE) įmonės savo produkciją parduoda didiesiems naftos koncernams. Kita vertus, tiek NUW, tiek ir MUW savo reikmėms perka augalinį aliejų, kuris yra svarbiausias žaliavinis produktas, iš bendrovių „Bunge Deutschland GmbH“ ir „Cargill GmbH“. Lygiai taip pat yra svarbu ir tai, kad „SBE Swiss BioEnergy AG“ chemijos įrenginius biodegalams gaminti pati stato ir pati eksploatuoja – tokius gamybos įrenginius eksploatuoja daugybė Sauterių šeimai nuosavybės teise priklausančių įmonių – ir tai, kad „SBE Swiss BioEnergy AG“ taip pat ir prekiauja biodegalais. Akivaizdu, kad „Sauter Verpachtung GmbH“, „Alois Sauter Landesproduktenhandlung“ ir „Autokontor Bayern“ bendrovės yra aktyvios transporto paslaugų, kurios reikalingos visoms grupės įmonėms didesniu mastu ir kuriomis prireikus jos gali naudotis, sektoriuje. Galiausiai tiek biodyzelinas, tiek bioetanolis yra transporto priemonėms skirti degalai. Atsižvelgiant į gretimų rinkų analizę, nėra taip svarbu, kad biodyzelinas tiesiogiai naudojamas krovininiams automobiliams, o bioetanolis, sumaišytas su mineraliniu aliejumi, – lengviesiems automobiliams. Abu produktai parduodami panašiais ar net tais pačiais prekybos ar pardavimo rinkoje būdais, o galiausiai jie naudojami transporto priemonėms, teikiančioms transporto paslaugas. Todėl, tiriant NUW bendrovės MVĮ statusą, reikia atsižvelgti į darbuotojų skaičių ir finansinius duomenis.

(63)

Pagal Komisijos MVĮ rekomendaciją, aiškinantis klausimą, ar pagalbą gaunanti įmonė yra MVĮ, ataskaitiniais metais reikia laikyti tuos metus, su kuriais susijusi paskutinė metinė atskaitomybė. Įmonė, kurioje viršijamos darbuotojų skaičiaus ribinės vertės arba finansinės ribinės vertės, netenka MVĮ statuso tik tada, jei tai kartojasi dvejus ūkinius metus iš eilės. Naujai įsteigtoje įmonėje, kuri dar negali pateikti jokios atskaitomybės už visą ataskaitinį laikotarpį, minėtos vertės yra vertinamos einamaisiais ūkiniais metais sąžiningai ir teisėtai.

(64)

Nepaisant metų, į kuriuos atsižvelgiama (2002, 2003, 2004 ir 2005 m.), Sauterių grupė viršijo metinės apyvartos ir metinės balanso sumos ribinę vertę. 2004 ir 2005 m. buvo viršytos visos ribinės vertės, įskaitant ir darbuotojų skaičių.

(65)

Pagal Vokietijos pateiktą informaciją įmonių, kuriose Sauterių šeima turi akcijų daugumą (išskyrus „NUW Verwaltung GmbH“), 2002, 2003, 2004 ir 2005 m. darbuotojų užimtumo ir finansiniai duomenys buvo tokie:

 

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

Darbuotojai

122

164

332

412

Metinė apyvarta eurais

79 819 124

107 082 928

296 332 725

421 855 238

Metinė balanso suma eurais

135 966 984

327 657 218

331 071 069

404 652 910

Tikslesni atskirų įmonių darbuotojų skaičiai ir finansiniai duomenys nurodyti priede.

(66)

Pagal Komisijos MVĮ rekomendacijos priedą MVĮ laikomos įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR ir (arba) kurių metinė balanso suma neviršija 43 mln. EUR. Jei Sauterių grupė 2002 ir 2003 m. viršijo tik metinės apyvartos ir metinės balanso sumos ribines vertes, tai 2004 ir 2005 m. – net visus tris kriterijus. Todėl NUW bendrovė, kaip šios grupės įmonė, negali būti laikoma MVĮ ir neturi teisės gauti MVĮ priemoką.

(67)

Be to, atsižvelgiant į Sauterių grupės struktūrą, ryšius tarp atskirų įmonių akcininkų ir ekonominius santykius tarp atskirų grupės bendrovių, nei grupės, kaip visumos, nei NUV, kaip šios grupės nario, negalima palyginti su MVĮ būdingais sunkumais: atsižvelgiant į grupės apyvartą ir metinio balanso sumą, reikia laikyti, kad NUW turi neribotą galimybę naudotis finansų rinkomis ir planuojamą investiciją gali finansuoti panašiomis sąlygomis kaip ir bet kuri didelė įmonė.

(68)

Pagaliau NUW, NBE ir MBE bendrovių klientai yra didžiosios mineralinio aliejaus įmonės. Todėl Sauterių grupės nariai gali produktus tiekti ir už regioninės arba Vokietijos rinkos ribų. Ypač per „SBE Swiss BioEnergy AG“ jos gali įgyti bet kokią reikalingą technologiją. Kadangi įvairūs grupės nariai aktyviai veikia įvairiuose gamybos ir pardavimo rinkos grandinės lygmenyse, tai Sauterių grupė gali veikti kaip integruota grupė, o ne kaip tipinė MVĮ. Komisija padarė išvadą, kad NUW ir Sauterių grupė nėra MVĮ pagal MVĮ rekomendacijos apibrėžimą ir kad ji nepatiria būdingų MVĮ sunkumų. Todėl ji neturi teisės gauti MVĮ priemokos.

7.   IŠVADA

(69)

Komisija, atsižvelgdama į visus jai susipažinti pateiktus faktus, padarė išvadą, kad valstybės pagalba, kurią Vokietija ketina suteikti NUW bendrovei kaip MVĮ priemoką, turi būti laikoma nesuderinama su bendrąja rinka.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pagalba, kurią Vokietija planuoja suteikti bendrovei „NUW Nordbrandenburger UmesterungsWerke GmbH & Co. KG“ kaip MVĮ priemoką, yra nesuderinama su bendrąja rinka. Todėl tokios pagalbos teikti negalima.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Briuselis, 2006 m. birželio 7 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 27, 2001 1 27, p. 44

(2)  OL C 86, 2005 4 8, p. 2.

(3)  1969 m. spalio 6 d.„Įstatymas dėl Bendrijos užduoties“gerinti regiono ekonominę struktūrą„kartu su 31-ojo Bendrojo užduočių plano II dalies“ specialiosiomis nuostatomis; paskutinis pratęsimas buvo patvirtintas Komisijos 2003 m. spalio 1 d. sprendimu N 642/02. (OL C 284, 2003 11 27, p. 2).

(4)  „Investicinė priemoka įmonių investicijoms 2004 m.“, patvirtinta 2003 m. gruodžio 10 d. numeriu N336/2003 remiantis „Investicinių priemokų įstatymo 1999 m. redakcija, paskelbta 2002 m. spalio 11 d., atsižvelgiant į 2003 m. mokesčių pakeitimų įstatymo projektą“ (OL C 67, 2004 3 17, p. 12).

(5)  OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

(6)  „NUW Nordbrandenburger Umesterungswerke Verwaltung GmbH“ yra NUW narė, atsakanti savo turtu NUW bendrovei.

(7)  Europos Teisingumo Teismo 1984 m. lapkričio 14 d. sprendimas byloje 323/82, Intermills prieš Komisiją, Rink. 1984, p. 3808.

(8)  Pirmosios instancijos teismo 2004 m. spalio 14 d. sprendimas byloje T-137/02, Pollmeier Malchow prieš Komisiją, Rink. 2005, p. II-3541.

(9)  Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimas byloje C-91/01 Italija prieš Komisiją, Rink. 2004, p. I-4355, 54 punktas.


PRIEDAS

Sauterių šeimos įmonės pagal Vokietijos pateiktą informaciją

kcijos

Bernd Sauter:

33 %

Bernd Sauter:

33 %

Mario Biele:

1 %

 

 

Bernd Sauter:

12 %

BerndSauter: Sauter:

12 %

 

 

 

 

Claus Sauter:

33 %

Claus Sauter:

33 %

Karl-Heinz Reipert:

1 %

 

 

Claus Sauter:

12 %

Clau sauter:

12 %

 

 

 

 

Dr. Georg Pollert

34 %

Dr. Georg Pollert:

34 %

Daniela Sauter :

74 %

Daniela Sauter:

50 %

Daniela Sauter:

38 %

Daniela Sauter:

38 %

Daniela Sauter:

50 %

Daniela Sauter:

50 %

 

 

 

 

Dr. Georg Pollert:

24 %

Dr. Georg Pollert:

50 %

Marion Sauter:

38 %

Marion Sauter:

38 %

Marion Sauter:

50 %

Marion Sauter:

50 %

Generaliniai direktoriai

Dr. Georg Pollert

Dr. Georg Pollert

Theodor Niesmann

Theodor Niesmann

Dr. Bernd Klotz

Dr. Bernd Klotz

Daniela Sauter & Klaus-Dieter Bettin

Daniela Sauter & Klaus-Dieter Bettin

MUW Mitteldeutsche UmesterungsWerke GmbH & Co. KG

MUW Mitteldeutsche UmesterungsWerke Verwaltungs GmbH

NUW Nordbrandenburger UmesterungsWerke GmbH & Co. KG

NUW Nordbrandenburger UmesterungsWerke Verwaltung GmbH

MBE Mitteldeutsche BioEnergie Verwaltung GmbH

MBE Mitteldeutsche BioEnergie GmbH & Co. KG

NBE Nordbrandenburger BioEnergie Verwaltung GmbH

NBE Nordbrandenburger BioEnergie GmbH & Co. KG

atstovaujama

MUW Mitteldeutsche UmesterungsWerke GmbH

 

atstovaujama

NUW Nordbrandenburger Umesterungswerke Verwaltung GmbH

 

 

atstovaujama

MBE Mitteldeutsche BioEnergie Verwaltung GmbH

 

atstovaujama

Nordbrandenburger BioEnergie Verwaltung GmbH

Produktas: biodyzelinas

Produktas: biodyzelinas

Produktas: biodyzelinas

Produktas: biodyzelinas

Produktas: bioetanolis

Produktas: bioetanolis

Produktas: bioetanolis

Produktas: bioetanolis

2004

EUR

2004

EUR

2004

EUR

2004

EUR

2004

EUR

2004

EUR

2004

EUR

2004

EUR

Apyvarta:

110 358 000

Apyvarta:

0

Apyvarta:

0

Apyvarta:

0

Apyvarta:

0

Apyvarta

4 104 087

Apyvarta

0

Apyvarta

12 531 681

Balanso suma:

73 788 863

Balanso suma:

48 084

Balanso suma:

25 085 041

Balanso suma:

28 000

Balanso suma:

48 084

Balanso suma:

60 894 944

Balanso suma:

36 147

Balanso suma:

67 919 722

Darbuotojai:

44

Darbuotojai:

0

Darbuotojai

2

Darbuotojai

0

Darbuotojai

0

Darbuotojai

76

Darbuotojai

0

Dar-buotojai

65

2005

EUR

2005

EUR

2005

EUR

2005

EUR

2005

EUR

2005

EUR

2005

EUR

2005

EUR

(vertinimas)

(vertinimas)

(vertinimas)

(vertinimas)

(vertinimas)

(vertinimas)

(vertinimas)

(vertinimas)

Apyvarta:

120 000 000

Apyvarta:

0

Apyvarta:

10 200 000

Apyvarta:

0

Apyvarta:

0

Apyvarta

26 135 000

Apyvarta

0

Apyvarta

35 300 000

Balanso suma:

60 000 000

Balanso suma:

50 000

Balanso suma:

48 000 000

Balanso suma:

32 000

Balanso suma:

50 000

Balanso suma:

60 900 000

Balanso suma:

40 000

Balanso suma:

70 000 000

Darbuotojai:

44

Darbuotojai:

0

Darbuotojai

45

Darbuotojai

0

Darbuotojai

0

Darbuotojai

95

Darbuotojai

0

Dar-buotojai

70

Akcijos

Bernd Sauter:

40 %

Albertina Sauter:

25 %

Bernd Sauter:

50 %

Bernd Sauter:

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Claus Sauter:

40 %

Alois Sauter:

25 %

Claus Sauter:

50 %

Claus Sauter:

50 %

Claus Sauter:

100 %

Bernd Sauter:

50 %

Bernd Sauter:

33,33 %

Bernd Sauter:

40 %

Daniela Sauter:

20 %

Bernd Sauter:

25 %

Sauter GmbH:

0 %

 

 

 

 

Claus Sauter:

50 %

Claus Sauter:

33,33 %

Claus Sauter:

20 %

 

 

Claus Sauter:

25 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Koch:

33,33 %

Roland Koch:

40 %

Generaliniai direktoriai

Claus Sauter

Bernd Sauter and Alois Sauter

Bernd Sauter

Bernd Sauter

Alois Sauter

Bernd Sauter

Bernd Sauter & Roland Koch

Roland Koch

SBE Swiss BioEnergie AG

Sauter Verpachtung GmbH

Alois Sauter Landesprodukten-Großhandlung GmbH & Co. KG

Sauter GmbH

Compos Entsorgungs GmbH

ALLEN GmbH

Autokontor Bayern GmbH

Autokontor Vertriebs GmbH

Prekyba biogeniniais degalais

Patalpos ir žemés nuoma, prekyba, auginamos žaliavos perdirbimas ir pardavimas rinkoje

atstovaujama Sauter GmbH

Prekyba žemés ükio produktais

Prekyba žemés ükio produktais

Nuotekų dumbio ir komposto išvežimas

Energijos gamybos įrenginiai

Automobilių biuro veikla, prekyba transporto priemonémis, vežimai

Automobilių biuro veikla, prekyba transporto priemonémis, vežimai

2004

EUR

2004

EUR

2004

EUR

2004

EUR

2004

EUR

2004

EUR

2004

EUR

2004

EUR

Apyvarta:

41 923 832

Apyvarta:

99 610 485

Apyvarta:

5 078 988

Apyvarta:

0

Apyvarta:

1 120 786

Apyvarta:

0

Apyvarta:

18 203 975

Apyvarta:

3 400 000

Balanso suma:

33 947 576

Balanso suma:

54 695 450

Balanso suma:

5 938 678

Balanso suma:

41 790

Balanso suma:

1 787 142

Balanso suma:

1 442 219

Balanso suma:

4 006 114

Balanso suma:

1 400 000

Dar-buotojai

4

Dar-buotojai

61

Dar-buotojai

37

Darbuotojai

0

Darbuotojai

4

Dar-buotojai

0

Dar-buotojai

32

Dar-buotojai

7

2005

EUR

2005

EUR

2005

EUR

2005

EUR

2005

EUR

2005

EUR

2005

EUR

2005

EUR

(vertinimas)

(vertinimas)

(vertinimas)

(vertinimas)

(vertinimas)

(vertinimas)

(vertinimas)

(vertinimas)

Apyvarta:

172 220 238

Apyvarta:

25 000 000

Apyvarta:

4 800 000

Apyvarta:

0

Apyvarta:

1 200 000

Apyvarta:

0

Apyvarta:

27 000 000

Apyvarta:

0

Balanso suma:

95 677 910

Balanso suma:

55 000 000

Balanso suma:

5 900 000

Balanso suma:

43 000

Balanso suma:

1 800 000

Balanso suma:

1 100 000

Balanso suma:

6 000 000

Balanso suma:

100 000

Dar-buotojai

7

Dar-buotojai

50

Dar-buotojai

37

Darbuotojai

0

Darbuotojai

4

Dar-buotojai

0

Dar-buotojai

60

Dar-buotojai

0