ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 245

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. rugsėjo 7d.


Turinys

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 56/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

1

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 57/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

3

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 58/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo VI priedą (Socialinė apsauga)

4

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 59/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo IX priedą (Finansinės paslaugos)

5

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 60/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo IX priedą (Finansinės paslaugos)

7

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 61/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XI priedą (Telekomunikacijų paslaugos)

8

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 62/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

9

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 63/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

11

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 64/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

13

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 65/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

16

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 66/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

17

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 67/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

18

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 68/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XVI priedą (Viešieji pirkimai)

22

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 69/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XVI priedą (Viešieji pirkimai)

38

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 70/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

40

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 71/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

42

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 73/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

44

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 74/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

45

 

*

2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 75/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 47 protokolą dėl prekybos vynu kliūčių panaikinimo

46

 

 

Pranešimas skaitytojui

 

*

Pranešimas skaitytojui

s3

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/1


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 56/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. balandžio 28 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 47/2006 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2005 m. rugsėjo 16 d. Komisijos direktyva 2005/53/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant chlorotalonilą, chlorotoluroną, cipermetriną, daminozidą ir tiofanatmetilą kaip veikliąsias medžiagas (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2005 m. rugsėjo 19 d. Komisijos direktyva 2005/54/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąją medžiagą tribenuroną (3).

(4)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2005 m. rugsėjo 21 d. Komisijos direktyva 2005/57/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąsias medžiagas MCPA ir MCPB (4).

(5)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2005 m. rugsėjo 21 d. Komisijos direktyva 2005/58/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąsias medžiagas bifenazatą ir milbemektiną (5).

(6)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2005 m. spalio 21 d. Komisijos direktyva 2005/72/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąsias medžiagas chlorpirifosą, metilchlorpirifosą, mankocebą, manebą ir metiramą (6).

(7)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2006 m. sausio 17 d. Komisijos direktyva 2006/5/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąją medžiagą varfariną (7).

(8)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2006 m. sausio 17 d. Komisijos direktyva 2006/6/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąją medžiagą tolilfluanidą (8).

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo XV skyriaus 12a punktas (Tarybos direktyva 91/414/EEB) papildomas šiomis įtraukomis:

„—

32005 L 0053: 2005 m. rugsėjo 16 d. Komisijos direktyva 2005/53/EB (OL L 241, 2005 9 17, p. 51),

32005 L 0054: 2005 m. rugsėjo 19 d. Komisijos direktyva 2005/54/EB (OL L 244, 2005 9 20, p. 21),

32005 L 0057: 2005 m. rugsėjo 21 d. Komisijos direktyva 2005/57/EB (OL L 246, 2005 9 22, p. 14),

32005 L 0058: 2005 m. rugsėjo 21 d. Komisijos direktyva 2005/58/EB (OL L 246, 2005 9 22, p. 17),

32005 L 0072: 2005 m. spalio 21 d. Komisijos direktyva 2005/72/EB (OL L 279, 2005 10 22, p. 63),

32006 L 0005: 2006 m. sausio 17 d. Komisijos direktyva 2006/5/EB (OL L 12, 2006 1 18, p. 17),

32006 L 0006: 2006 m. sausio 17 d. Komisijos direktyva 2006/6/EB (OL L 12, 2006 1 18, p. 21).“

2 straipsnis

Direktyvų 2005/53/EB, 2005/54/EB, 2005/57/EB, 2005/58/EB, 2005/72/EB, 2006/5/EB ir 2006/6/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. birželio 3 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (9).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 175, 2006 6 29, p. 95.

(2)  OL L 241, 2005 9 17, p. 51.

(3)  OL L 244, 2005 9 20, p. 21.

(4)  OL L 246, 2005 9 22, p. 14.

(5)  OL L 246, 2005 9 22, p. 17.

(6)  OL L 279, 2005 10 22, p. 63.

(7)  OL L 12, 2006 1 18, p. 17.

(8)  OL L 12, 2006 1 18, p. 21.

(9)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/3


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 57/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2005 m. liepos 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 101/2005 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2005 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos sprendimas (EB) Nr. 2005/631/EB, dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/5/EB minimų esminių reikalavimų užtikrinant radijo švyturių Cospas-Sarsat naudojimo galimybę pagalbos tarnyboms (2).

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo XVIII skyriaus 4zzn punktas (Komisijos sprendimas 2005/53/EB) papildomas šia įtrauka:

„4zzo.

32005 D 0631: Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2005 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos sprendimas 2005/631/EB, dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/5/EB minimų esminių reikalavimų užtikrinant radijo švyturių Cospas-Sarsat naudojimo galimybę pagalbos tarnyboms (OL L 225, 2005 8 31, p. 28).“

2 straipsnis

Sprendimo 2005/631/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. birželio 3 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 306, 2005 11 24, p. 32.

(2)  OL L 225, 2005 8 31, p. 28.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/4


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 58/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo VI priedą (Socialinė apsauga)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo VI priedas buvo iš dalies pakeistas 2005 m. rugsėjo 30 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 118/2005 (1);

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2005 m. gegužės 26 d. Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos sprendimas Nr. 203, iš dalies keičiantis 1998 m. birželio 11 d. Sprendimą Nr. 170 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 (2) 94 straipsnio 4 dalyje ir 95 straipsnio 4 dalyje numatytų sąrašų parengimo,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo VI priedo 3.51 punktas (Sprendimas Nr. 170) papildomas tokia įtrauka:

„—

32005 D 0965: 2005 m. gegužės 26 d. Sprendimas Nr. 203 (OL L 349, 2005 12 31, p. 27).“

2 straipsnis

Sprendimo Nr. 203 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. birželio 3 d., jeigu EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 339, 2005 12 22, p. 22.

(2)  OL L 349, 2005 12 31, p. 27.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/5


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 59/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo IX priedą (Finansinės paslaugos)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo IX priedas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. kovo 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 33/2006 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/68/EB dėl perdraudimo ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir Direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo IX priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Po 7a punkto (Tarybos direktyva 92/49/EEB) įterpiamas šis punktas:

„7b.

32005 L 0068: 2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/68/EB dėl perdraudimo ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir Direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB (OL L 323, 2005 12 9, p. 1).

Direktyvos nuostatos šiame Susitarime adaptuojamos taip:

I priedas papildomas taip:

„—

Lichtenšteino Kunigaikštystės atveju: „Aktiengesellschaft“, „Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea)“‚ „Genossenschaft“;

Norvegijos Karalystės atveju: „aksjeselskaper“, „allmennaksjeselskaper“, „gjensidige selskaper“;

Islandijos Respublikos atveju: „hlutafélög“, „gagnkvæm félög“.““

2.

2 punktas (Pirmoji Tarybos direktyva 73/239/EEB), 7a punktas (Tarybos direktyva 92/49/EEB), 11 punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/83/EB) ir 12c punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/78/EB) papildomi šia įtrauka:

„—

32005 L 0068: 2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/68/EB (OL L 323, 2005 12 9, p. 1).“

2 straipsnis

Direktyvos 2005/68/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. birželio 3 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 147, 2006 6 1, p. 50.

(2)  OL L 323, 2005 12 9, p. 1.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/7


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 60/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo IX priedą (Finansinės paslaugos)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo IX priedas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. kovo 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 33/2006 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2005 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas 2005/849/EB dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB taikymo tikrinant motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą (2).

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo IX priede po 8b punkto (Komisijos sprendimas 2004/332/EB) įterpiamas šis punktas:

„8c.

32005 D 0849: 2005 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas 2005/849/EB dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB taikymo tikrinant motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą (OL L 315, 2005 12 1, p. 16).“

2 straipsnis

Sprendimo 2005/849/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. birželio 3 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 147, 2006 6 1, p. 50.

(2)  OL L 315, 2005 12 1, p. 16.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/8


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 61/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XI priedą (Telekomunikacijų paslaugos)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XI priedas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. sausio 27 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 9/2006 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2005 m. liepos 11 d. Komisijos sprendimas 2005/513/EK dėl suderinto radijo spektro naudojimo 5 GHz dažnių juostoje įgyvendinant bevielės prieigos sistemas, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN) (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Po Susitarimo XI priedo 5cr punkto (Komisijos sprendimas 2005/50/EB) įterpiamas toks punktas:

„5cs.

32005 D 0513: Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2005 m. liepos 11 d. Komisijos sprendimas 2005/513/EK dėl suderinto radijo spektro naudojimo 5 GHz dažnių juostoje įgyvendinant bevielės prieigos sistemas, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN) (OL L 187, 2005 7 19, p. 22).“

2 straipsnis

Sprendimo 2005/513/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. birželio 3 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 92, 2006 3 30, p. 31.

(2)  OL L 187, 2005 7 19, p. 22.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/9


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 62/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XIII priedas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. kovo 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 35/2006 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 884/2004/EB, iš dalies keičiantis Sprendimą 1692/96/EB, pateikiantį Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros (2), su klaidų ištaisymu OL L 201, 2004 6 7, p. 1.

(3)

Sprendime Nr. 884/2004/EB nurodoma 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (3), 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1164/94 įsteigiantis Sanglaudos fondą (4) ir 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1267/1999, nustatantis struktūrinės pasirengimo stojimui politikos instrumentą (5), kurie nėra įtraukti į Susitarimą.

(4)

Sprendime Nr. 884/2004/EB nurodomas 1995 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2236/95, nustatantis bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės pagalbos teikimo transeuropinių tinklų srityje (6), pagal kurį susitariančiosios šalys bendradarbiauja tik transeuropinių telekomunikacijų tinklų srityje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XIII priedo 5 punktas (Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1692/96/EB) iš dalies keičiamas taip:

1.

Pridedama ši įtrauka:

„—

32004 D 0884: 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 884/2004/EB (OL L 167, 2004 4 30, p. 1), su klaidų ištaisymu OL L 201, 2004 6 7, p. 1.“

2.

h adaptacijos tekstas keičiamas šiuo tekstu:

„8 straipsnio 1 dalyje žodžiai „ir, taikant 1979 m. balandžio 2 d. Direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos ir Direktyvą 92/43/EEB“ netaikomi;“

3.

i adaptacijos tekste žodžiai „2.26. Islandija“ keičiami žodžiais „2.16. Islandija“, o žodžiai „2.27. Norvegija“ keičiami žodžiais „2.17. Norvegija“.

4.

j adaptacijos tekste žodžiai „3.24. Norvegija“ keičiami žodžiais „3.16. Norvegija“.

5.

k adaptacijos tekste žodžiai „(Oro uostai)“ keičiami žodžiais „(Oro uostų tinklai)“, žodžiai „6.18. Islandija“ keičiami žodžiais „6.8. Islandija“, o žodžiai „6.19 Norvegija“ keičiami žodžiais „6.9. Norvegija“.

2 straipsnis

Sprendimo Nr. 884/2004/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. birželio 3 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (7).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 147, 2006 6 1, p. 53.

(2)  OL L 167, 2004 4 30, p. 1.

(3)  OL L 103, 1979 4 25, p. 1.

(4)  OL L 130, 1994 5 25, p. 1.

(5)  OL L 161, 1999 6 26, p. 73.

(6)  OL L 228, 1995 9 23, p. 1.

(7)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/11


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 63/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XIII priedas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. kovo 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 35/2006 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais (2).

(3)

Direktyva 2006/1/EB panaikina į Susitarimą įtrauktą Tarybos direktyvą 84/647/EEB (3), kuri todėl turi būti išbraukta iš Susitarimo,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XIII priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Po 29 punkto (Tarybos direktyva 84/647/EEB) įterpiamas šis punktas:

„29a.

32006 L 0001: 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais (OL L 33, 2006 2 4, p. 82).“

2.

29 punkto (Tarybos direktyva 84/647/EEB) tekstas išbraukiamas.

2 straipsnis

Direktyvos 2006/1/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. birželio 3 d. jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 147, 2006 6 1, p. 53.

(2)  OL L 33, 2006 2 4, p. 82.

(3)  OL L 335, 1984 12 22, p. 72.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/13


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 64/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XIII priedas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. kovo 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 33/2006 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičianti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 76/914/EEB (2).

(3)

Turi būti atsižvelgta į labai mažą Lichtenšteino teritoriją ir visų jo nuolatinių gyventojų skaičių ir dėl to susiformavusią ypatingą rinkos struktūrą transporto sektoriuje ir vairuotojų kompetencijos įgijimo mokymų srityje.

(4)

Turi būti atsižvelgta į mažą vežimo kompanijų ir samdomų ir (arba) paprastai Lichtenšteine gyvenančių sunkvežimių vairuotojų skaičių bei labai mažą vairuotojų, kurie turės kelti kvalifikaciją pagal Direktyvą 2003/59/EB Lichtenšteine, skaičių,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XIII priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Po 36 punkto (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3572/90, išbraukta) įterpiamas šis punktas:

„37.

32003 L 0059: 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičianti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 76/914/EEB (OL L 226, 2003 9 10, p. 4).

Direktyvos nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

9 straipsnis papildomas tokia pastraipa:

„1 straipsnyje nurodyti vairuotojai, paprastai gyvenantys ir dirbantys Lichtenšteine, turi teisę atitinkamai kelti kvalifikaciją, kaip nurodyta 7 straipsnyje, Šveicarijoje, Austrijoje ir Vokietijoje, jei šių šalių kvalifikacijos kėlimo sistema visiškai atitinka šios Direktyvos reikalavimus.“

b)

ELPA valstybės gali išduoti kvalifikacinę vairuotojo kortelę pagal taip suderintas šios Direktyvos nuostatas:

i)

II priedo 2 punkto c papunktyje dėl kortelės 1 pusės po įrašu JK įrašoma:

„išskirtinis ELPA valstybės, išduodančios kortelę, skiriamasis ženklas, apibrauktas elipse, kaip nurodyta 1968 m. lapkričio 8 d. JT Kelių eismo konvencijos 37 straipsnyje (fonas toks pat kaip ir kortelės); skiriamasis ženklas yra:

IS

:

Islandija

FL

:

Lichtenšteinas

N

:

Norvegija“

ii)

II priedo 2 punkto e papunktyje dėl kortelės 1 pusės žodžiai „Europos Bendrijų pavyzdys“ keičiamas žodžiais „EEE pavyzdys“.

iii)

II priedo 2 punkto e papunktis dėl kortelės 1 pusės papildomas taip:

„atvinnuskírteini ökumanns

yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov“

iv)

II priedo 2 punkto f papunktis dėl kortelės 1 pusės netaikomas ELPA valstybėms.

v)

II priedo 2 punkto b papunktyje dėl kortelės 2 pusės žodžiai „ir Švedijos“ keičiami žodžiais „Švedijos, Islandijos ir Norvegijos“.

vi)

II priedo 2 punkto b papunktis dėl kortelės 2 pusės pildomas tokia pastraipa:

„Nuoroda į norvegų kalba suprantama kaip nuoroda į norvegų literatūrinę kalbą („yrkessjåførbevis“) ir naująją norvegų kalbą („yrkessjåførprov“)““

.

2.

20 punktas (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3820/85) papildomas taip:

„su pakeitimais, padarytais:

32003 L 0059: 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB (OL L 226, 2003 9 10, p. 4).“

3.

24a punkte (Tarybos direktyva 91/439/EEB) pridedama ši įtrauka:

„—

32003 L 0059: 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB (OL L 226, 2003 9 10, p. 4).“

4.

22 punkto (Tarybos direktyva 76/914/EEB) tekstas nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. panaikinamas.

2 straipsnis

Direktyvos 2003/59/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. birželio 3 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 147, 2006 6 1, p. 53.

(2)  OL L 226, 2003 9 10, p. 4.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/16


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 65/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XIII priedas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. kovo 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 35/2006 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/65/EB dėl uostų apsaugos stiprinimo (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XIII priede po 56s punkto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/45/EB) įterpiamas toks punktas:

„56t.

32005 L 0065: 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/65/EB dėl uostų apsaugos stiprinimo (OL L 310, 2005 11 25, p. 28).“

2 straipsnis

Direktyvos 2005/65/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. birželio 3 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 147, 2006 6 1, p. 53.

(2)  OL L 310, 2005 11 25, p. 28.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/17


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 66/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XIII priedas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. kovo 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 35/2006 (1).

(2)

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2320/2002, nustatantis civilinės aviacijos saugumo bendrąsias taisykles (2), buvo įtrauktas į Susitarimą 2004 m. balandžio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 61/2004 (3), su šalims taikomais konkrečiais pakeitimais.

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2006 m. sausio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 622/2003, nustatantį priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (4).

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XIII priedo 66i punktas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 622/2003) papildomas šia įtrauka:

„—

32006 R 0065: 2006 m. sausio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2006 (OL L 11, 2006 1 17, p. 4).“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 65/2006 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. birželio 3 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (5).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 147, 2006 6 1, p. 53.

(2)  OL L 355, 2002 12 30, p. 1.

(3)  OL L 277, 2004 8 26, p. 175.

(4)  OL L 11, 2006 1 17, p. 4.

(5)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/18


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 67/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XIII priedas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. kovo 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 35/2006 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (3).

(4)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (4).

(5)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (5).

(6)

Šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui.

(7)

ELPA valstybės atsižvelgia į valstybių narių pareiškimą dėl karinių klausimų, susijusių su bendru Europos dangumi (6), ir prie jo prisijungia.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XIII priede po 66s punkto (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 488/2005) įterpiami šie punktai:

„66t.

32004 R 0549: 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (OL L 96, 2004 3 31, p. 1).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

5 straipsnis papildoma šia dalimi:

„5.   ELPA valstybės visateisiškai dalyvauja pagal 1 dalį įsteigtame komitete, tačiau neturi balso teisės.“

b)

Šis reglamentas netaikomas Lichtenšteinui.

66u.

32004 R 0550: 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (OL L 96, 2004 3 31, p. 10).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

Islandijai skirtame tekste 14 straipsnio paskutinis sakinys yra toks:

„Ši sistema turi atitikti 1944 m. Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 15 straipsnį, Eurokontrolės maršruto rinkliavų sistemą arba Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (angl. ICAO) administruojamus bendrus finansavimo susitarimus Šiaurės Atlanto regionui.“

b)

Islandijai skirtame tekste 15 straipsnio 2 dalies b punkto pirmojo sakinio pabaiga papildoma taip:

„arba Šiaurės Atlanto regionas.“

c)

Tais atvejais, kai ELPA priežiūros institucija, vadovaudamasi 16 straipsnio 3 dalimi, sprendimus skiria ELPA valstybėms, bet kuri ELPA valstybė per vieną mėnesį sprendimą gali perduoti svarstyti ELPA nuolatiniam komitetui. ELPA nuolatinis komitetas per vieną mėnesį gali priimti kitokį sprendimą.

d)

Šis reglamentas netaikomas Lichtenšteinui.

66v.

32004 R 0551: 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (OL L 96, 2004 3 31, p. 20).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

2 straipsnis papildomas šia dalimi:

„EB Komisija ir ELPA priežiūros institucija, pagal šį straipsnį rengdamos savo atitinkamus sprendimus, tarpusavyje konsultuojasi ir keičiasi informacija, kai tai yra svarbu EB valstybėms narėms ir ELPA valstybėms.“

b)

5 straipsnio 4 dalis papildoma taip:

„Jeigu viena arba daugiau EB valstybių narių turi sudaryti abipusį susitarimą su viena arba daugiau ELPA valstybių, jos veikia tik pasikonsultavusios su suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant Komisiją, ELPA priežiūros instituciją ir kitas EB valstybes nares ir ELPA valstybes.“

c)

Šis reglamentas netaikomas Lichtenšteinui.

66w.

32004 R 0552: 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (OL L 96, 2004 3 31, p. 26).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

Šis reglamentas netaikomas Lichtenšteinui.“

2 straipsnis

Reglamentų (EB) Nr. 549/2004, Nr. 550/2004, Nr. 551/2004 ir Nr. 552/2004 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. birželio 3 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (7).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 147, 2006 6 1, p. 53.

(2)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(3)  OL L 96, 2004 3 31, p. 10.

(4)  OL L 96, 2004 3 31, p. 20.

(5)  OL L 96, 2004 3 31, p. 26.

(6)  OL L 96, 2004 3 31, p. 9.

(7)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.


Bendras Susitariančiųjų Šalių pareiškimas

dėl sprendimo Nr. 67/2006, kuriuo į EEE susitarimą įtraukiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 549/2004, Nr. 550/2004, Nr. 551/2004 ir Nr. 552/2004

Atsižvelgdamos į Reglamento (EB) Nr. 549/2004 6 straipsnį, Susitariančiosios Šalys pripažįsta, kad ELPA valstybių suinteresuotosios šalys turi teisę dalyvauti „Pramonės konsultacinio organo“ veikloje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ES valstybių narių suinteresuotosios šalys.

Atsižvelgdamos į Reglamento (EB) Nr. 549/2004 11 straipsnį, Susitariančiosios Šalys pripažįsta, kad svarbu keistis informacija laikantis ir nepažeidžiant EEE susitarimo 1 Protokolo 5 dalies, ir kad Komisija atsižvelgtų į ELPA valstybių rezultatų peržiūrą.

Laikydamosi Bendro finansavimo susitarimo, kurio šalis yra Islandija, Susitariančiosios Šalys pritaria, kad tokia sistema atitinka Reglamento (EB) Nr. 550/2004 14 straipsnį.


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/22


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 68/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XVI priedą (Viešieji pirkimai)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XVI priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 81/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (2), su klaidų ištaisymais OL L 358, 2004 12 3, p. 35.

(3)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (3), su klaidų ištaisymais OL L 351, 2004 11 26, p. 44.

(4)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1874/2004, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl ribų, taikomų viešųjų pirkimų tvarkai (4).

(5)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2005 m. sausio 7 d. Komisijos sprendimas 2005/15/EB dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 30 straipsnyje numatytos procedūros taikymo būdų (5).

(6)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2005 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1564/2005, nustatantis standartines formas, naudojamas skelbiant su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius pranešimus, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB (6).

(7)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2005 m. rugsėjo 7 d. Komisijos direktyva 2005/51/EB iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB XX priedą ir Direktyvos 2004/18/EB VIII priedą dėl viešųjų pirkimų (7).

(8)

Direktyva 2004/17/EB panaikinama į Susitarimą įtraukta Tarybos direktyva 93/38/EEB (8), kuri todėl turi būti išbraukta iš Susitarimo.

(9)

Direktyva 2004/18/EB panaikinamos į Susitarimą įtrauktos Tarybos direktyvos 93/36/EEB (9) ir 93/37/EEB (10), kurios todėl turi būti išbrauktos iš Susitarimo.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XVI priedas, įskaitant šio priedo 1–14 priedėlius, keičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Reglamentų (EB) Nr. 1874/2004 ir Nr. 1564/2005, Direktyvos 2004/17/EB, su klaidų ištaisymais OL L 358, 2004 12 3, p. 35, Direktyvos 2004/18/EB, su klaidų ištaisymais OL L 351, 2004 11 26, p. 44, Direktyvos 2005/51/EB bei Sprendimo 2005/15/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (11).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 349, 2004 11 25, p. 38.

(2)  OL L 134, 2004 4 30, p. 1. Klaidų ištaisymas OL L 358, 2004 12 3, p. 35.

(3)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114. Klaidų ištaisymas OL L 351, 2004 11 26, p. 44.

(4)  OL L 326, 2004 10 29, p. 17.

(5)  OL L 7, 2005 1 11, p. 7.

(6)  OL L 257, 2005 10 1, p. 1.

(7)  OL L 257, 2005 10 1, p. 127.

(8)  OL L 199, 1993 8 9, p. 84.

(9)  OL L 199, 1993 8 9, p. 1.

(10)  OL L 199, 1993 8 9, p. 54.

(11)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.


PRIEDAS

Susitarimo XVI priedas (Viešieji pirkimai), įskaitant to priedo 1–14 priedėlius, iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šiuose straipsniuose.

1 straipsnis

Sektorinių adaptacijų 1 dalyje žodžiai „Direktyvos 93/36/EEB, 93/37/EEB ir 93/38/EEB“ keičiami žodžiais „Direktyvos 2004/17/EB ir 2004/18/EB“.

2 straipsnis

2 punktas (Tarybos direktyva 93/37/EEB) pakeičiamas taip:

„2.

32004 L 0018: 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 114), su klaidų ištaisymais OL L 351, 2004 11 26, p. 44., su pakeitimais, padarytais:

32004 R 1874: 2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1874/2004 (OL L 326, 2004 10 29, p. 17),

32005 L 0051: 2005 m. rugsėjo 7 d. Komisijos direktyva 2005/51/EB (OL L 257, 2005 10 1, p. 127).

Direktyvos nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

10 straipsnyje žodžiai „Sutarties 296 straipsnio“ keičiami taip: „EEE susitarimo 123 straipsnio“;

b)

III–V priedai papildomi šio priedo 1–3 priedėliais;

c)

Lichtenšteinas priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję per 18 mėnesių nuo Jungtinio komiteto sprendimo, kuriuo į EEE susitarimą įtraukiama Direktyva 2004/18/EB, įsigaliojimo, įgyvendina šią direktyvą.“

.

3 straipsnis

3 punktas (Tarybos direktyva 93/36/EEB) išbraukiamas.

4 straipsnis

4 punktas (Tarybos direktyva 93/38/EEB) pakeičiamas taip:

„4.

32004 L 0017: 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 1), su klaidų ištaisymais OL L 358, 2004 12 3, p. 35, su pakeitimais, padarytais:

32004 R 1874: 2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1874/2004 (OL L 326, 2004 10 29, p. 17),

32005 L 0051: 2005 m. rugsėjo 7 d. Komisijos direktyva 2005/51/EB (OL L 257, 2005 10 1, p. 127).

Direktyvos nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

58 straipsnio 1 dalyje žodžiai „Bendrija“ pakeičiami žodžiais „Bendrija, kai kalbama apie Bendrijos subjektus, arba ELPA valstybės, kai kalbama apie šių valstybių subjektus“;

b)

58 straipsnio 1 dalyje sąvoka „Bendrijos įmonės“ pakeičiama žodžiais „Bendrijos įmonės, kai kalbama apie Bendrijos susitarimus, arba ELPA valstybių įmonės, kai kalbama apie šių valstybių sudarytus susitarimus“;

c)

58 straipsnio 1 dalyje žodžiai „Bendrijos ar jos valstybių narių įsipareigojimų trečiosioms šalims“ pakeičiami žodžiais „Bendrijos ar jos valstybių narių įsipareigojimų trečiosioms šalims arba ELPA valstybių įsipareigojimų trečiosioms šalims“;

d)

58 straipsnio 4 dalyje žodžiai „priėmus Tarybos sprendimą“ pakeičiami žodžiais „priėmus sprendimą pagal EEE susitarimo bendrąją sprendimo priėmimo procedūrą“;

e)

58 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Pagal EEE susitarimo bendrąsias institucines nuostatas pateikiamos metinės ataskaitos apie daugiašalių ar dvišalių derybų dėl Bendrijos ir ELPA įmonių galimybės patekti į trečiųjų šalių rinkas šios direktyvos taikymo srityse pažangą, apie bet kokius rezultatus, kurie galėjo būti pasiekti tokių derybų metu ir apie visų sudarytų susitarimų įgyvendinimą praktikoje. Pagal EEE susitarimo bendrąją sprendimo priėmimo procedūrą, atsižvelgiant į tokią raidą, šio straipsnio nuostatos gali būti iš dalies keičiamos.“

;

f)

siekiant EEE susitariantiesiems subjektams suteikti galimybę taikyti 58 straipsnio 2 ir 3 dalis, susitariančiosios šalys užtikrina, kad jų atitinkamose teritorijose įsikūrę teikėjai savo pasiūlymuose dėl tiekimo sutarčių nustatytų produktų kilmę pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1);

g)

siekiant maksimalios konvergencijos, 58 straipsnis atsižvelgiant į EEE bus taikomas, jei:

3 dalyje numatyta operacija nepažeidžia trečiųjų šalių atžvilgiu nustatyto liberalizacijos laipsnio,

susitariančiosios šalys aktyviai konsultuojasi derybų su trečiosiomis šalimis metu. Šio režimo taikymas bus peržiūrėtas kartu;

h)

59 straipsnis netaikomas;

i)

I–X priedai papildomi šio priedo 2–13 priedėliais;

j)

Lichtenšteinas priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję per 18 mėnesių nuo Jungtinio komiteto sprendimo, kuriuo į EEE susitarimą įtraukiama Direktyva 2004/17/EB, įsigaliojimo, įgyvendina šią direktyvą.“

.

5 straipsnis

5b punktas (Tarybos direktyva 92/50/EEB) papildomas tokia įtrauka:

„—

32004 L 0018: 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB (OL L 134, 2004 4 30, p. 1), su klaidų ištaisymais OL L 351, 2004 11 26, p. 44.“

6 straipsnis

Po 6a punkto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2195/2002) įterpiama:

„6b.

32005 D 0015: 2005 m. sausio 7 d. Komisijos sprendimas 2005/15/EB dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 30 straipsnyje numatytos procedūros taikymo būdų (OL L 7, 2005 1 11, p. 7).

6c.

32005 R 1564: 2005 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1564/2005, nustatantis standartines formas, naudojamas skelbiant su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius pranešimus, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB (OL L 257, 2005 10 1, p. 1).

Reglamento nuostatos šiame Susitarime adaptuojamos taip:

Lichtenšteine žodis „Rahmenvereinbarung“ atitinka „Rahmenübereinkunft“, „Bietergemeinschaft“ – „Arbeitsgemeinschaft“, „Bieter“ – „Offertsteller“ ir „Angebot“ – „Offerte“.“

.

7 straipsnis

1–14 priedėliai pakeičiami taip:

1 priedėlis

DIREKTYVOS 2004/18/EB 1 STRAIPSNIO 9 DALIES ANTROJE PASTRAIPOJE NURODYTŲ VIEŠOSIOS TEISĖS REGLAMENTUOJAMŲ ORGANIZACIJŲ IR JŲ KATEGORIJŲ SĄRAŠAS

I.   ISLANDIJOJE:

Centrinės perkančiosios nepramoninės ar nekomercinės įstaigos, kurias reglamentuoja lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 52/1970 ir lög um opinber innkaup nr. 52/1997, međ síđari breytingum and reglugerđ nr. 302/1996.

Organizacijos

Ríkiskaup (Valstybiniai prekybos rūmai),

Framkvæmdasýslan (Vyriausybinės statybos sutartys),

Vegagerđ ríkisins (Viešųjų kelių administracija),

Siglingastofnun (Islandijos jūrų administracija).

Kategorijos

Sveitarfélög (savivaldybės).

II.   LICHTENŠTEINE:

die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene (Viešosios teisės reglamentuojamos ir nacionaliniu bei savivaldybių lygmeniu įsteigtos institucijos, įstaigos ir fondai).

III.   NORVEGIJOJE:

offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter (Nepramoninio arba nekomercinio pobūdžio viešosios arba valstybės valdomos įstaigos arba įmonės).

Organizacijos

Norsk Rikskringkasting (Norvegijos transliacijos korporacija),

Norges Bank (Centrinis bankas),

Statens lånekasse for utdanning (Valstybinis paskolų studijoms fondas),

Statistisk sentralbyrå (Centrinis statistikos biuras),

Den norske stats Husbank (Norvegijos valstybinis būsto bankas),

Norges forskningsråd (Norvegijos tyrimų taryba),

Statens Pensjonskasse (Norvegijos valstybės pensijų fondas).

Kategorijos

Statsbedrifter i henhold til lov om statsforetak (LOV 1991-08-30 71) (valstybinės įmonės),

statsbanker (valstybiniai bankai),

universiteter og høyskoler i henhold til lov om universiteter og høyskoler (LOV 1995-05-12 (universitetai).

2 priedėlis

CENTRINĖS VALDŽIOS INSTITUCIJOS

ISLANDIJA

Ríkisreknar innkaupastofnanir eđa fyrirtæki sem eru ekki á sviđi iđnađar eđa viđskipta og heyra undir lög um opinber innkaup nr. 94/2001, međ síđari breytingum. (Nepramoninio arba nekomercinio pobūdžio viešosios arba valstybės valdomos įstaigos arba įmonės, kurioms taikomas Viešųjų pirkimų teisės aktas Nr. 94/2001).

Ríkiskaup (Valstybiniai prekybos rūmai),

Framkvæmdasýslan (Vyriausybinės statybos sutartys),

Vegagerđ ríkisins (Viešųjų kelių administracija).

LICHTENŠTEINAS

Regierung des Fürstentums Liechtenstein

NORVEGIJA

Statsministerens kontor

Ministro pirmininko kabinetas

Regjeringsadvokaten

Civilinių reikalų generalinė prokuratūra

Arbeids- og sosialdepartementet

Darbo ir socialinių reikalų ministerija

Aetat Arbeidsdirektoratet

Darbo direktoratas

Arbeidstilsynet

Darbo inspekcijos direktoratas

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Nacionalinis profesinės sveikatos institutas

Rikstrygdeverket

Nacionalinė draudimo administracija

Statens institutt for rusmiddelforskning

Nacionalinis alkoholio ir narkotikų tyrimų institutas

Barne- og familiedepartementet

Vaikų ir šeimos reikalų ministerija

Barneombudet

Vaikų reikalų įgaliotinis

Forbrukerombudet

Vartotojų įgaliotinis

Forbrukerrådet

Vartotojų taryba

Markedsrådet

Rinkos taryba

Likestillingsombudet

Lygiaverčio statuso įgaliotinis

Likestillingssenteret

Norvegijos lyčių lygybės centras

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen

Nacionalinė vaikų, jaunimo ir šeimos reikalų tarnyba

Statens institutt for forbruksforskning

Nacionalinis vartotojų reikalų tyrimo institutas

Finansdepartementet

Finansų ministerija

Kredittilsynet

Norvegijos bankininkystės, draudimo ir vertybinių popierių komisija

Skattedirektoratet

Mokesčių direktoratas

Oljeskattekontoret

Naftos mokesčių įstaiga

Toll- og avgiftsdirektoratet

Muitų ir akcizo direktoratas

Fiskeri- og kystdepartementet

Žuvininkystės ir pakrančių reikalų ministerija

Fiskeridirektoratet

Žuvininkystės direktoratas

Havforskningsinstituttet

Jūrų tyrimo institutas

Kystdirektoratet

Pakrančių direktoratas

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Nacionalinis maisto ir jūros produktų tyrimo institutas

Forsvarsdepartementet

Gynybos ministerija

Forsvarets Militære Organisasjon (FMO)

Norvegijos ginkluotosios pajėgos

Forsvarsbygg (FB)

Norvegijos ginkluotųjų pajėgų darbų skyrius

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Norvegijos gynybos reikalų tyrimo įstaiga

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nacionalinė saugumo tarnyba

Helse- og omsorgsdepartementet

Sveikatos ir priežiūros paslaugų ministerija

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norvegijos visuomenės sveikatos institutas

Sosial- og helsedirektoratet

Sveikatos ir socialinės gerovės direktoratas

Norsk pasientskadeerstatning

Norvegijos kompensavimo sistema pacientams

Pasientskadenemndas sekretariat

Pacientams padarytos žalos atlyginimo komisija

Bioteknologinemndas sekretariat

Patariamoji taryba biotechnologijų klausimais

Statens helsetilsyn

Norvegijos sveikatos valdyba

Statens legemiddelverk

Norvegijos vaistų agentūra

Statens strålevern

Norvegijos radiacinės saugos institucija

Justis- og politidepartementet

Teisingumo ir policijos ministerija

Brønnøysundregisterene

Brønnøysund registracijos centras

Datatilsynet

Duomenų inspekcija

Direktoratet for sivilt beredskap

Civilinės gynybos direktoratas

Riksadvokaten

Generalinės prokuratūros vadovas

Statsadvokatembetene

Apygardos prokuratūra

Politiet

Policijos tarnybos

Kommunal- og regionaldepartementet

Savivaldybių ir regionės plėtros ministerija

Arbeidsdirektoratet

Darbo direktoratas

Arbeidsforskningsinstituttet

Darbo tyrimų institutas

Direktoratet for arbeidstilsynet

Norvegijos darbo inspekcijos direktoratas

Direktoratet for brann og eksplosjonsvern

Gaisrų ir sprogimų prevencijos direktoratas

Produkts- og elektrisitetstilsynet

Norvegijos produktų ir elektros saugos direktoratas

Produktregisteret

Produktų registracija

Statens bygningstekniske etat

Nacionalinė statybų technologijų ir administracijos įstaiga

Utlendingsdirektoratet

Imigracijos direktoratas

Kultur- og kirkedepartementet

Kultūros ir bažnyčios reikalų ministerija

Bispedømmerådene

Vyskupų taryba

Kirkerådet

Bažnyčios taryba Eierskapstilsynet

Eierskapstilsynet

Norvegijos žiniasklaidos priemonių nuosavybės tarnyba

Norsk filmfond

Norvegijos kino fondas

Norsk filminstitutt

Nacionalinė kino taryba

Norsk filmutvikling

Norvegijos kino raida

Statens filmtilsyn

Norvegijos filmų klasifikavimo taryba

Statens medieforvaltning

Visuomenės informavimo institucija

Norsk kulturråd

Norvegijos kultūros taryba

Norsk språkråd

Norvegų kalbos taryba

Riksarkivet

Norvegijos nacionaliniai archyvai

Statsarkivene

Nacionaliniai archyvai

Rikskonsertene

Norvegijos koncertų institutas

ABM-utvikling

Norvegijos archyvų, bibliotekų ir muziejų institucija

Bunad- og folkedraktrådet

Tautinių kostiumų taryba

Nasjonalbiblioteket

Norvegijos nacionalinė biblioteka

Norsk lokalhistorisk institutt

Norvegijos istorijos institutas

Riksutstillinger

Norvegijos nacionalinė galerija

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

Nacionalinis visuomeninių pastatų fondas

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norvegijos kurčiųjų ir aklųjų biblioteka

Arkeologisk museum i Stavanger

Archeologijos muziejus, Stavangeris

Lotteritilsynet

Norvegijos lošimų asociacija

Landbruks- og matdepartementet

Žemės ūkio ir maisto ministerija

Statens dyrehelsetilsyn

Valstybinė gyvūnų sveikatos tarnyba

Jordskifterettene

Norvegijos žemės tvarkymo departamentai

Statens landbrukstilsyn

Nacionalinė žemės ūkio inspekcijos tarnyba

Norsk institutt for jord- og skogforskning

Norvegijos agronomijos ir miškotyros institutas

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Norvegijos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo institutas

Planteforsk

Augalų tyrimo institutas

Reindriftsforvaltningen

Elnių auginimo direktoratas

Norsk institutt for skogforskning

Norvegijos miškotyros institutas

Mattilsynet

Norvegijos maisto saugos tarnyba

Statens landbruksforvaltning

Norvegijos žemės ūkio tarnyba

Veterinærinstituttet

Nacionalinis veterinarijos institutas

Miljøverndepartementet

Aplinkos ministerija

Direktoratet for naturforvaltning

Gamtos valdymo direktoratas

Norsk kulturminnefond

Norvegijos paveldo fondas

Norsk polarinstitutt

Norvegijos poliarinis institutas

Produktregisteret

Produktų registracija

Riksantikvaren

Kultūros paveldo direktoratas

Statens forurensningstilsyn

Valstybinė taršos kontrolės institucija

Statens kartverk

Norvegijos kartografijos institucija

Moderniseringsdepartementet

Modernizacijos ministerija

Datatilsynet

Duomenų inspekcija

Fylkesmannsembetene

Grafysčių tarybos

Konkurransetilsynet

Norvegijos konkurencijos institucija

Statens forvaltningstjeneste

Vyriausybės administracinės tarnybos

Statens Pensjonskasse

Valstybinis pensijų fondas

Statsbygg

Viešųjų statybų ir nuosavybės direktoratas

Nærings- og handelsdepartementet

Prekybos ir pramonės ministerija

Bergvesenet

Kasybos tarnyba

Justervesenet

Norvegijos metrologijos ir akreditavimo tarnyba

Norges geologiske undersøkelse

Geologiniai Norvegijos tyrimai

Statens Veiledningskontor for oppfinnere

Norvegijos vyriausybės konsultacinė išradėjų tarnyba

Sjøfartsdirektoratet

Norvegijos jūrų direktoratas

Skipsregistrene

Norvegijos tarptautinis laivų registras

Styret for det industrielle rettsvern

Patentų biuras

Olje- og energidepartementet

Naftos ir energijos ministerija

Norges vassdrags- og energidirektorat

Naftos ir energijos ministerija

Oljedirektoratet

Naftos direktoratas

Samferdselsdepartementet

Transporto ir komunikacijų ministerija

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane

Civilinių orlaivių ir geležinkelių avarijų tyrimo taryba (Norvegija)

Jernbaneverket

Geležinkelių administracija

Luftfartstilsynet

Civilinės aviacijos administracija

Post- og teletilsynet

Pašto ir telekomunikacijų tarnyba

Statens jernbanetilsyn

Valstybinė geležinkelių inspekcija

Statens vegvesen

Viešųjų kelių administracija

Utdannings- og forskningsdepartementet

Švietimo ir tyrimų ministerija

Det norske meteorologiske institutt

Norvegijos meteorologijos institutas

Lærarutdanningsrådet

Mokytojų rengimo taryba

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norvegijos tarptautinių reikalų institutas

Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt

Norvegijos suaugusiųjų mokymo institutas

Riksbibliotektjenesten

Nacionalinė bibliotekų tarnyba

Samisk utdanningsråd

Švietimo taryba (samių)

Utenriksdepartementet

Užsienio reikalų ministerija

Direktoratet for utviklingssamarbeid

Norvegijos bendradarbiavimo vystymosi labui agentūra

Stortinget

Stortingas (Parlamentas)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen - Sivilombudsmannen

Stortingo ombudsmenas

Riksrevisjonen

Audito rūmai

Domstolene

Teismai

3 priedėlis

DIREKTYVOS 2004/18/EB7 STRAIPSNYJE NURODYTŲ PREKIŲ, SUSIJUSIŲ SU SUTARTIMIS, KURIAS PERKANČIOSIOS INSTITUCIJOS SUDARO GYNYBOS SRITYJE, SĄRAŠAS

ISLANDIJA

LICHTENŠTEINAS

NORVEGIJA

Gynybos institucijų viešieji pirkimai (Direktyvos 2004/18/EB IV priede pažymėtos „*“) apima:

25 skyrius:

Druska; siera; žemės ir akmenys; tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas

26 skyrius:

Metalo rūdos, šlakai ir pelenai

27 skyrius:

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai,

 

išskyrus:

 

ex 27.10 specialus variklių kuras

28 skyrius:

Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba izotopų junginiai,

 

išskyrus:

 

ex 28.09 sprogmenys

 

ex 28.13 sprogmenys

 

ex 28.14 ašarinės dujos

 

ex 28.28 sprogmenys

 

ex 28.32 sprogmenys

 

ex 28.39 sprogmenys

 

ex 28.50 toksiški produktai

 

ex 28.51 toksiški produktai

 

ex 28.54 sprogmenys

29 skyrius:

Organiniai chemijos produktai

 

išskyrus:

 

ex 29.03 sprogmenys

 

ex 29.04 sprogmenys

 

ex 29.07 sprogmenys

 

ex 29.08 sprogmenys

 

ex 29.11 sprogmenys

 

ex 29.12 sprogmenys

 

ex 29.13 toksiški produktai

 

ex 29.14 toksiški produktai

 

ex 29.15 toksiški produktai

 

ex 29.21 toksiški produktai

 

ex 29.22 toksiški produktai

 

ex 29.23 toksiški produktai

 

ex 29.26 sprogmenys

 

ex 29.27 toksiški produktai

 

ex 29.29 sprogmenys

30 skyrius:

Farmacijos produktai

31 skyrius:

Trąšos

32 skyrius:

Rauginimo ar dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, dažiosios medžiagos, dažai ir lakai, glaistai, užpildai ir plombos, rašalai

33 skyrius:

Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai

34 skyrius:

Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs gaminiai, modeliavimo pastos, stomatologiniai vaškai

35 skyrius:

Albumininės medžiagos; klijai, fermentai (enzimai)

37 skyrius:

Fotografijos ir kinematografijos prekės

38 skyrius:

Įvairūs chemijos produktai

 

išskyrus:

 

ex 38.19 toksiški produktai

39 skyrius:

Dirbtinės dervos ir plastinės medžiagos, celiuliozės esteriai ir eteriai ir jų dirbiniai

 

išskyrus:

 

ex 39.03 sprogmenys

40 skyrius:

Kaučiukas, sintetinis kaučiukas, faktisas ir jo dirbiniai

 

išskyrus:

 

ex 40.11 neperšaunamos padangos

41 skyrius:

Žalios (neišdirbtos) odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda

42 skyrius:

Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkverpių žarnas)

43 skyrius:

Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai

44 skyrius:

Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys

45 skyrius:

Kamštiena ir kamštienos dirbiniai

46 skyrius:

Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir kiti pinti dirbiniai

47 skyrius:

Popieriaus gamybos medžiagos

48 skyrius:

Popierius ir kartonas; popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono dirbiniai

49 skyrius:

Spausdintos knygos, laikraščiai, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai; rankraščiai, mašinraščiai ir brėžiniai

65 skyrius:

Galvos apdangalai ir jų dalys

66 skyrius:

Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, vytiniai, botagai ir jų dalys

67 skyrius:

Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų

68 skyrius:

Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų

69 skyrius:

Keramikos dirbiniai

70 skyrius:

Stiklas ir stiklo dirbiniai

71 skyrius:

Perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, padengti tauriaisiais metalais, ir jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija

73 skyrius:

Geležis ir plienas bei jų dirbiniai

74 skyrius:

Varis ir vario dirbiniai

75 skyrius:

Nikelis ir nikelio dirbiniai

76 skyrius:

Aliuminis ir aliuminio dirbiniai

77 skyrius:

Magnis ir berilis bei jų dirbiniai

78 skyrius:

Švinas ir švino dirbiniai

79 skyrius:

Cinkas ir cinko dirbiniai

80 skyrius:

Alavas ir alavo dirbiniai

81 skyrius:

Kiti netaurieji metalai, naudojami metalurgijoje, bei jų gaminiai

82 skyrius:

Įrankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir šakutės iš netauriųjų metalų; jų dalys

 

išskyrus:

 

ex 82.05 įrankiai

 

ex 82.07 įrankių dalys

83 skyrius:

Įvairūs dirbiniai iš netauriųjų metalų

84 skyrius:

Katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

 

išskyrus:

 

ex 84.06 varikliai

 

ex 84.08 kiti varikliai

 

ex 84.45 mašinos

 

ex 84.53 automatinio duomenų apdorojimo mašinos

 

ex 84.55 84.53 pozicijoje nurodytos sudėtinės mašinų dalys

 

ex 84.59 branduoliniai reaktoriai

85 skyrius:

Elektros mašinos ir įrenginiai; jų dalys

 

išskyrus:

 

ex 85.13 ryšių įranga

 

ex 85.15 siųstuvai

86 skyrius:

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys,

 

išskyrus:

 

ex 86.02 šarvuoti elektra varomi lokomotyvai

 

ex 86.03 kiti šarvuoti lokomotyvai

 

ex 86.05 šarvuoti vagonai

 

ex 86.06 remontiniai vagonai

 

ex 86.07 vagonai

87 skyrius:

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys

 

išskyrus:

 

ex 87.01 traktoriai

 

ex 87.02 karo mašinos

 

ex 87.03 techninės pagalbos automobiliai

 

ex 87.08 tankai ir kitos savaeigės šarvuotos mašinos

 

ex 87.09 motociklai

 

ex 87.14 priekabos

89 skyrius:

Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai

 

išskyrus:

 

ex 89.01A kariniai laivai

90 skyrius:

Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys

 

išskyrus:

 

ex 90.05 binokliai

 

ex 90.13 įvairūs instrumentai, lazeriai

 

ex 90.14 tolimačiai

 

ex 90.28 elektros ir elektroninės matavimo priemonės

 

ex 90.11 mikroskopai

 

ex 90.17 medicinos prietaisai

 

ex 90.18 mechanoterapijos įtaisai

 

ex 90.19 ortopedijos įtaisai

 

ex 90.20 rentgeno aparatai

91 skyrius:

Laikrodžių gamyba

92 skyrius:

Muzikos instrumentai; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai; televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai; šių dirbinių dalys bei reikmenys

94 skyrius:

Baldai ir jų dalys; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir panašūs kimštiniai baldų reikmenys

 

išskyrus:

 

ex 94.01A orlaivių sėdynės

95 skyrius:

Daiktai ir dirbiniai iš raižybos arba formuojamų medžiagų

96 skyrius:

Šluotos, šepečiai, pūkučiai ir sietai

98 skyrius:

Įvairūs pramonės dirbiniai

4 priedėlis

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS DUJŲ AR ŠILUMOS TIEKIMO ARBA PASKIRSTYMO SEKTORIUOSE

ISLANDIJA

Orkuveita Reykjavíkur (Reikjaviko energija), lög nr. 139/2001.

Hitaveita Suđurnesja (Suđurnes šiluminiai tinklai), lög nr. 10/2001.

Kiti subjektai, gaminantys, perduodantys ar paskirstantys elektros energiją pagal Orkulög nr. 58/1967.

LICHTENŠTEINAS

Liechtensteinische Gasversorgung.

NORVEGIJA

Subjektai, tiekiantys ar paskirstantys šilumą pagal Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m av 29.06.1990 nr. 50 (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven) arba lov om felles regler for det indre marked for naturgass (LOV 2002-06-28 61).

5 priedėlis

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS, PERDAVIMO ARBA PASKIRSTYMO SEKTORIUOSE

ISLANDIJA

Landsvirkjun (Nacionalinė elektros energijos bendrovė), lög nr. 42/1983.

Landsnet, (Icegrid) lög nr. 75/2004.

Rafmagnsveitur ríkisins (Valstybinė elektros energijos įmonė), lög nr. 58/1967.

Orkuveita Reykjavíkur (Reikjaviko energija), lög nr. 139/2001.

Hitaveita Suđurnesja (Suđurnes šiluminiai tinklai), lög nr. 10/2001.

Orkubú Vestfjarđa (Vestfjord elektros energijos bendrovė), lög nr. 40/2001.

Kiti subjektai, gaminantys, perduodantys ar paskirstantys elektros energiją pagal Orkulög nr. 58/1967.

LICHTENŠTEINAS

Liechtensteinische Kraftwerke.

NORVEGIJA

Subjektai, gaminantys, perduodantys ar paskirstantys elektros energiją pagal Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. I), arba Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) arba Energiloven (LOV 1990–06-29 50) or Lov om vassdrag og grunnvann (LOV 2000-11-24 82).

6 priedėlis

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS GERIAMOJO VANDENS GAMYBOS, TIEKIMO ARBA PASKIRSTYMO SEKTORIUOSE

ISLANDIJA

Subjektai, gaminantys ar paskirstantys vandenį pagal Lög nr. 32/2004, um vatnsveitur sveitarfélaga.

LICHTENŠTEINAS

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.

Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORVEGIJA

Subjektai, gaminantys ar paskirstantys vandenį pagal Forskrift om Drikkevann og vannforsyning (FOR 2001-12-04 Nr 1372).

7 priedėlis

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS GELEŽINKELIO PASLAUGŲ SEKTORIUJE

ISLANDIJA

LICHTENŠTEINAS

NORVEGIJA

Subjektai, veikiantys pagal Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).

8 priedėlis

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS MIESTO GELEŽINKELIŲ, TRAMVAJŲ, TROLEIBUSŲ AR AUTOBUSŲ PASLAUGŲ SEKTORIUJE

ISLANDIJA

Strætó bs. (Autobusų transporto paslaugos, kurias teikia Reikjaviko savivaldybė)

Kitos autobusų transporto paslaugos, kurias teikia savivaldybės.

Subjektai, veikiantys pagal Lög nr. 73/2001, um fólksflutninga, vöruflutninga og efnisflutninga á landi.

LICHTENŠTEINAS

Liechtenstein Bus Anstalt (Lichtenšteino autobusų tarnyba).

NORVEGIJA

Subjektai, veikiantys pagal Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).

9 priedėlis

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAŠTO PASLAUGŲ SEKTORIUJE

ISLANDIJA

Subjektai, veikiantys pagal Lög nr. 19/2002, um póstþjónustu.

LICHTENŠTEINAS

Liechtensteinische Post AG.

NORVEGIJA

Subjektai, veikiantys pagal Lov om formidling av landsdekkende postsendinger (LOV 1996-11-29 73).

10 priedėlis

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS NAFTOS IR DUJŲ ŽVALGYMO IR GAVYBOS SEKTORIUOSE

ISLANDIJA

LICHTENŠTEINAS

NORVEGIJA

Perkančiosios organizacijos, veikiančios pagal Lov om petroleumsvirksomhet (LOV 1996-11-29 72) (Naftos aktas) ir reglamentas pagal Naftos aktą arba Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV 1973-05-04 21).

11 priedėlis

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ANGLIES ARBA KITO KIETOJO KURO ŽVALGYMO IR GAVYBOS SEKTORIUOSE

ISLANDIJA

LICHTENŠTEINAS

NORVEGIJA

12 priedėlis

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS JŪRŲ ARBA VIDAUS VANDENŲ UOSTŲ ARBA KITŲ TERMINALO PAJĖGUMŲ SRITYJE

ISLANDIJA

Siglingastofnun Íslands (Islandijos jūrų administracija).

Kiti subjektai, veikiantys pagal Hafnalög nr. 23/1994.

LICHTENŠTEINAS

NORVEGIJA

Subjektai, veikiantys pagal Havneloven (LOV 1984-06-08 51).

13 priedėlis

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ORO UOSTO ĮRENGINIŲ SRITYJE

ISLANDIJA

Flugmálastjórn Íslands (Civilinės aviacijos direktoratas).

LICHTENŠTEINAS

NORVEGIJA

Subjektai, tiekiantys oro uosto įrenginius pagal Luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101).

14 priedėlis

NACIONALINĖS INSTITUCIJOS, KURIOMS GALI BŪTI SIUNČIAMI PRAŠYMAI TAIKYTI DIREKTYVOS 92/13/EEB 9 STRAIPSNYJE NURODYTĄ TAIKINIMO PROCEDŪRĄ

ISLANDIJA

Fjármálaráđuneytiđ (Finansų ministerija).

LICHTENŠTEINAS

Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Kunigaikštystės Vyriausybė).

NORVEGIJA

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (Viešojo administravimo ir reformų ministerija).


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/38


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 69/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XVI priedą (Viešieji pirkimai)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XVI priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 81/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/75/EB, pataisanti Direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2005 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2083/2005, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai (3).

(4)

Reglamentu (EB) Nr. 2083/2005 panaikinamas į Susitarimą įtrauktas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1874/2004 (4), kuris turi būti išbrauktas pagal Susitarimą.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XVI priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

2 punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB) papildomas šiomis įtraukomis:

„—

32005 L 0075: 2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/75/EB (OL L 323, 2005 12 9, p. 55),

32005 R 2083: 2005 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2083/2005 (OL L 333, 2005 12 20, p. 28).“

2.

4 punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB) papildomas šia įtrauka:

„—

32005 R 2083: 2005 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2083/2005 (OL L 333, 2005 12 20, p. 28).“

3.

2 punkto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB) ir 4 punkto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB) pirma įtrauka (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1874/2004) panaikinama.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2083/2005 ir Direktyvos 2005/75/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. birželio 3 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (5)., arba įsigaliojus 2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimui Nr. 68/2006, nelygu, kuri data yra vėlesnė.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 349, 2004 11 25, p. 38.

(2)  OL L 323, 2005 12 9, p. 55.

(3)  OL L 333, 2005 12 20, p. 28.

(4)  OL L 326, 2004 10 29, p. 17.

(5)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/40


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 70/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XXI priedas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. balandžio 28 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 52/2006 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1552/2005 dėl su profesiniu mokymu įmonėse susijusios statistikos (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1553/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) (3).

(4)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2005 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1722/2005 dėl teikiamų gyvenamųjų patalpų paslaugų vertinimo principų taikant Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis (4) suderinimo.

(5)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2005 m. gegužės 25 d. Komisijos rekomendacija COM(2005) 217 dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės (5),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XXI priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Po 18t punkto (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 13/2005) įterpiamas toks punktas:

„18q.

32005 R 1552: 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1552/2005 dėl su profesiniu mokymu įmonėse susijusios statistikos (OL L 255, 2005 9 30, p. 1).

Reglamento nuostatos šiame Susitarime adaptuojamos taip:

Šis reglamentas netaikomas Islandijai ir Lichtenšteinui“

.

2.

18i punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003) papildomas taip:

„su pakeitimais, padarytais:

32005 R 1553: 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1553/2005 (OL L 255, 2005 9 30, p. 6).“

3.

Po 19t punkto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1161/2005) įterpiamas toks punktas:

„19u.

32005 R 1722: 2005 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1722/2005 dėl teikiamų gyvenamųjų patalpų paslaugų vertinimo principų taikant Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo (OL L 276, 2005 10 21, p. 5).“

4.

Po 17b punkto (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 831/2002) įterpiama:

„DOKUMENTAI, Į KURIUOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS ATSIŽVELGIA

Susitariančiosios Šalys atsižvelgia į šio teisės akto turinį:

17c.

52005 PC 0217: 2005 m. gegužės 25 d. Komisijos rekomendaciją COM(2005) 217 dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės (OL C 172, 2005 7 12, p. 22).“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1552/2005 tekstas norvegų kalba bei Reglamentų (EB) Nr. 1553/2005 ir Nr. 1722/2005 ir Rekomendacijos COM(2005) 217 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti išspausdinti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. birželio 3 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (6).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 175, 2006 6 29, p. 103.

(2)  OL L 255, 2005 9 30, p. 1.

(3)  OL L 255, 2005 9 30, p. 6.

(4)  OL L 276, 2005 10 21, p. 5.

(5)  OL C 172, 2005 7 12, p. 22.

(6)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/42


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 71/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XXI priedas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. balandžio 28 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 52/2006 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2005 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2214/96 (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2005 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1737/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1726/1999 dėl informacijos apie darbo kaštus apibrėžimo ir perdavimo (3).

(4)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2005 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1738/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1916/2000 dėl informacijos apie darbo užmokesčio struktūrą apibrėžimo ir jos perdavimo (4),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XXI priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Po 19u punkto (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1722/2005) įterpiamas šis punktas:

„19v.

32005 R 1708: 2005 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2214/96 (OL L 274, 2005 10 20, p. 9).“

2.

19c punktas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2214/96) papildomas šia įtrauka:

„—

32005 R 1708: 2005 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1708/2005 (OL L 274, 2005 10 20, p. 9).“

3.

18e punktas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1726/1999) papildomas taip:

„su pakeitimais, padarytais:

32005 R 1737: 2005 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1737/2005 (OL L 279, 2005 10 22, p. 11).“

4.

18db punktas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1916/2000) papildomas taip:

„su pakeitimais, padarytais:

32005 R 1738: 2005 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1738/2005 (OL L 279, 2005 10 22, p. 32).“

2 straipsnis

Reglamentų (EB) Nr. 1708/2005, 1737/2005 ir 1738/2005 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. birželio 3 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (5).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 175, 2006 6 29, p. 103.

(2)  OL L 274, 2005 10 20, p. 9.

(3)  OL L 279, 2005 10 22, p. 11.

(4)  OL L 279, 2005 10 22, p. 32.

(5)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/44


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 73/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. kovo 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 38/2006 (1).

(2)

Tikslinga išplėsti Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą ir į Susitarimą įtraukti 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2113/2005/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 2256/2003/EB, siekiant pratęsti programos galiojimą 2006 m., kad būtų galima paskleisti gerą praktiką ir stebėti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) diegimą (2).

(3)

Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas taip, kad būtų sudarytos sąlygos pradėti platesnį bendradarbiavimą nuo 2006 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 2 straipsnio 5 dalies devinta įtrauka (Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2256/2003/EB) papildoma šiuo įtraukos punktu:

„—

32005 D 2113: 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2113/2005/EB (OL L 344, 2005 12 27, p. 34).“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 147, 2006 6 1, p. 58.

(2)  OL L 344, 2005 12 27, p. 34.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/45


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 74/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą, (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. kovo 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 40/2006 (1).

(2)

Tikslinga tęsti Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą įgyvendinant ir vystant vidaus rinką.

(3)

Susitarimo 31 protokolą reikėtų iš dalies pakeisti taip, kad būtų sudarytos sąlygos bendradarbiauti po 2005 m. gruodžio 31d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

6 dalyje žodžiai „2004 m. ir 2005 m.“ keičiami žodžiais „2004 m., 2005 m. ir 2006 m.“.

2.

Po 6 dalies įterpiama ši dalis:

„7.   Nuo 2006 m. sausio 1 d. ELPA valstybės dalyvauja Bendrijos veikloje, susijusioje su šia 2006 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto eilute:

biudžeto eilutė 02.03.01: „Vidaus rinkos įgyvendinimas ir vystymas“.“

3.

3 ir 4 dalyse žodžiai „5 ir 6 dalys“ pakeičiami žodžiais „5, 6 ir 7 dalys“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (2).

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 147, 2006 6 1, p. 63.

(2)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/46


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 75/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 47 protokolą dėl prekybos vynu kliūčių panaikinimo

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo 47 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2000 m. spalio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 85/2000 (1);

(2)

EEE Tarybos sprendimu Nr. 1/95 buvo įvesta lygiagreti pateikimo į rinką Lichtenšteine sistema.

(3)

1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (2) su pataisymais, padarytais OL L 271, 1999 10 21, p. 47, reikia įtraukti į Susitarimą.

(4)

2000 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1607/2000, nustatantį išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, ypač jo antraštinę dalį, skirtą rūšiniam vynui, pagamintam konkrečiuose regionuose (3), reikia įtraukti į Susitarimą.

(5)

2000 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1622/2000, nustatantį tam tikras išsamias Reglamento (EB) Nr.1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatantį Bendrijos vynininkystės metodų bei procesų kodeksą (4), reikia įtraukti į Susitarimą.

(6)

2000 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2451/2000, iš dalies keičiantį Reglamento (EB) Nr. 1622/2000, nustatančio tam tikras išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir Bendrijos vynininkystės metodų ir procesų kodeksą, XIV priedą (5), reikia įtraukti į Susitarimą.

(7)

2001 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 884/2001, nustatantį išsamias vyno produktų vežimo dokumentų ir žurnalų, kurie turi būti tvarkomi vyno sektoriuje, taikymo taisykles (6), reikia įtraukti į Susitarimą.

(8)

2001 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1609/2001, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1622/2000, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir Bendrijos vynininkystės metodų ir procesų kodeksą (7), kiek tai susiję su analizės metodais reikia įtraukti į Susitarimą.

(9)

2001 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1655/2001, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1622/2000, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir Bendrijos vynininkystės metodų ir procesų kodeksą (8), reikia įtraukti į Susitarimą.

(10)

2001 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2066/2001, iš dalies keičiantį Reglamento (EB) Nr. 1622/2000 nuostatas dėl lizocimo naudojimo vyno produktuose (9), reikia įtraukti į Susitarimą.

(11)

2002 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 753/2002, nustatantį tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles (10), su pataisymais, padarytais OL L 272, 2003 10 23, p. 38, reikia įtraukti į Susitarimą.

(12)

2002 m. lapkričio 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2086/2002, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 753/2002, nustatantį tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles (11), reikia įtraukti į Susitarimą.

(13)

2003 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 440/2003, iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2676/90, nustatantį vynų analizės metodus Bendrijoje (12), reikia įtraukti į Susitarimą.

(14)

2003 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1205/2003, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 753/2002, nustatantį tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles (13), reikia įtraukti į Susitarimą.

(15)

2003 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1410/2003, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1622/2000, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir Bendrijos vynininkystės metodų ir procesų kodeksą (14), reikia įtraukti į Susitarimą.

(16)

2003 m. spalio 13 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1793/2003, nustatantį Portugalijos CIa vynuogių auginimo zonos kilmės „Vinho verde“ rūšinių vynų pkr minimalią natūralią alkoholio koncentraciją tūrio procentais 2003/2004 ir 2004/2005 vyno metais (15), reikia įtraukti į Susitarimą.

(17)

2003 m. spalio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1795/2003, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl rūšinių vynų, pagamintų konkrečiuose regionuose (16), VI priedą, reikia įtraukti į Susitarimą.

(18)

2004 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 128/2004, iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2676/90, nustatantį vynų analizės metodus Bendrijoje (17), reikia įtraukti į Susitarimą.

(19)

2004 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 316/2004, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 753/2002, nustatantį tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles (18), reikia įtraukti į Susitarimą.

(20)

2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 908/2004 dėl tam tikrų reglamentų, susijusių su bendro vyno rinkos organizavimo, derinimo į Europos Sąjungą įstojus Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai (19), reikia įtraukti į Susitarimą.

(21)

2004 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1427/2004, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1622/2000, nustatantį tam tikras išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir Bendrijos vynininkystės metodų ir procesų kodeksą (20), reikia įtraukti į Susitarimą.

(22)

2004 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1428/2004, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1622/2000, nustatantį tam tikras išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir Bendrijos vynininkystės metodų ir procesų kodeksą (21), reikia įtraukti į Susitarimą.

(23)

2004 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1429/2004, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 753/2002, nustatantį tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles (22), reikia įtraukti į Susitarimą.

(24)

2004 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1991/2004, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 753/2002, nustatantį tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles (23), reikia įtraukti į Susitarimą.

(25)

Reglamentą (EEB) Nr. 2676/90 (24), kuris jau yra įtrauktas į Susitarimą, reikia perkelti atskiru punktu į Susitarimo 47 protokolo 1 priedėlį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 47 protokolas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Reglamentų (EB) Nr. 1493/1999 su pataisymais, padarytais OL L 271, 1999 10 21, p. 47, 1607/2000, 1622/2000, 2451/2000, 884/2001, 1609/2001, 1655/2001, 2066/2001, 753/2002 su pataisymais, padarytais OL L 272, 2003 10 23, p. 38, 2086/2002, 440/2003, 1205/2003, 1410/2003, 1793/2003, 1795/2003, 128/2004, 316/2004, 908/2004, 1427/2004, 1428/2004, 1429/2004 ir 1991/2004 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. birželio 3 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (25).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 315, 2000 12 14, p. 32.

(2)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1.

(3)  OL L 185, 2000 7 25, p. 17.

(4)  OL L 194, 2000 7 31, p. 1.

(5)  OL L 282, 2000 11 8, p. 7.

(6)  OL L 128, 2001 5 10, p. 32.

(7)  OL L 212, 2001 8 7, p. 9.

(8)  OL L 220, 2001 8 15, p. 17.

(9)  OL L 278, 2001 10 23, p. 9.

(10)  OL L 118, 2002 5 4, p. 1.

(11)  OL L 321, 2002 11 26, p. 8.

(12)  OL L 66, 2003 3 11, p. 15.

(13)  OL L 168, 2003 7 5, p. 13.

(14)  OL L 201, 2003 8 8, p. 9.

(15)  OL L 262, 2003 10 14, p. 10.

(16)  OL L 262, 2003 10 14, p. 13.

(17)  OL L 19, 2004 1 27, p. 3.

(18)  OL L 55, 2004 2 24, p. 16.

(19)  OL L 163, 2004 4 30, p. 56.

(20)  OL L 263, 2004 8 10, p. 3.

(21)  OL L 263, 2004 8 10, p. 7.

(22)  OL L 263, 2004 8 10, p. 11.

(23)  OL L 344, 2004 11 20, p. 9.

(24)  OL L 272, 1990 10 3, p. 1.

(25)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


PRIEDAS

EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 75/2006

47 protokolo 1 priedėlis pakeičiamas taip:

„1 priedėlis

1.

390 R 2676: 1990 m. rugsėjo 17 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2676/90, nustatantis vynų analizės metodus Bendrijoje (OL L 272, 1990 10 3, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

392 R 2645: 1992 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2645/92 (OL L 266, 1992 9 12, p. 10),

395 R 0060: 1995 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 60/95 (OL L 11, 1995 1 17, p. 19),

396 R 0069: 1996 m. sausio 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 69/96 (OL L 14, 1996 1 19, p. 13),

397 R 0822: 1997 m. gegužės 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 822/97 (OL L 117, 1997 5 7, p. 10),

399 R 0761: 1999 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 761/1999 (OL L 99, 1999 4 14, p. 4),

32003 R 0440: 2003 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 440/2003 (OL L 66, 2003 3 11, p. 15),

32004 R 0128: 2004 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 128/2004 (OL L 19, 2004 1 27, p. 3).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

Nuorodos į kitus teisės aktus Reglamente laikomos susijusios tiek ir tokiu būdu kiek šie aktai yra įtraukti į Susitarimą.

2.

399 R 1493: 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (OL L 179, 1999 7 14, p. 1) su pataisymais, padarytais OL L 271, 1999 10 21, p. 47, su pakeitimais, padarytais:

1 03 T: 2003 m. balandžio 16 d. priimtu aktu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32003 R 1795: 2003 m. spalio 13 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1795/2003 (OL L 262, 2003 10 14, p. 13).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

nuorodos į kitus teisės aktus Reglamente laikomos susijusios tiek ir tokiu būdu kiek šie aktai yra įtraukti į Susitarimą;

b)

netaikoma 1 straipsnio 1 dalis;

c)

netaikoma II antraštinė dalis (išskyrus 19 straipsnį) ir III, IV ir VII antraštinės dalys;

d)

19 straipsnio 2 dalies paskutinis sakinys netaikomas Lichtenšteinui;

Be to, VI priedo B 1 punkto paskutinis sakinys netaikomas Lichtenšteinui;

e)

44 straipsnio 1 dalyje žodžiai: „ir atitinkamais atvejais, nepaisant 45 straipsnio, teisėtai importuoti vynai“ netaikomi;

f)

44 straipsnio 14 dalyje „Vyno, kurio kilmės vieta trečioji šalis, kupažas“ skaitoma taip: „Vyno, kurio kilmės vieta trečioji šalis arba ELPA valstybė, kupažas“;

g)

45 straipsnio 1a dalies žodžiai: „importuotų arba neimportuotų“ netaikomi;

h)

V antraštinės dalies II skyrius taikomas padarius šias pritaikomąsias pataisas:

nukrypstant nuo Lichtenšteino nacionalinės teisės aktų, Lichtenšteino kilmės stalo vynai, negalintys turėti geografinės nuorodos, turi atitikti V antraštinės dalies II skyriaus nuostatas dėl tam tikrų produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos, jei tie stalo vynai yra skirti EEE rinkai už Lichtenšteino ribų;

i)

VI antraštinė dalis taikoma padarius šias pritaikomąsias pataisas:

ELPA valstybių kilmės rūšiniai vynai laikomi ekvivalentiškais rūšiniams vynams, pagamintiems konkrečiuose regionuose („rūšiniai vynai pkr“) tuo atveju, jei jie atitinka nacionalinės teisės aktus, kurie, taikant šį protokolą, turi atitikti Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 su pakeitimais, padarytais taikant šį Susitarimą, principus.

Tačiau, apibūdinimas „rūšiniai vynai pkr“, taip pat kiti apibūdinimai, minimi 54 straipsnio antroje dalyje, negali būti naudojami tiems vynams apibūdinti.

Vyną gaminančių ELPA valstybių sudarytas rūšinių vynų sąrašas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

j)

Atsižvelgiant į 54 straipsnio 4 dalį, Lichtenšteino kilmės vynai pripažįstami rūšiniais vynais, jei jie atitinka visus vadinamuosius „1 kategorijos vynų“ reikalavimus pagal nacionalinės teisės aktus.

Lichtenšteino kilmės rūšiniai vynai gali turėti vieną iš šių geografinių nuorodų, kartu nurodant arba nenurodant vynuogyno pavadinimą, kuriuo daroma nuoroda į vynuogių kilmę, kaip išvardyta oficialiame Lichtenšteino „Vynuogininkystės ir AOC kataloge“:

Balzers, Bendern, Eschen, Eschnerberg, Gamprin, Mauren, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Vaduz.

Geografinė nuoroda etiketėje pateikiama kartu su viena iš šių frazių: „Kontrollierte Ursprungsbezeichnung“, „KUB“, „Appellation d’origine contrôlée“ arba „AOC“.

k)

71, 77, 78 straipsniai ir 79 straipsnis netaikomi;

l)

taikant III priedą, Lichtenšteinas laikomas priklausančiu vynuogių auginimo B zonai;

m)

nepaisant VI priedo D.1 punkto, Lichtenšteino kilmės vynai, pagaminti vadovaujantis nacionalinės teisės nuostatomis ir po to klasifikuojami „1 kategorija – vynai be papildomo kokybės apibūdinimo“, pripažįstami rūšiniais vynais.

3.

32000 R 1607: 2000 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1607/2000, nustatantis išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, ypač dėl antraštinės dalies, skirtos rūšiniam vynui, pagamintam konkrečiuose regionuose (OL L 185, 2000 7 25, p. 17).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

Nuorodos į kitus teisės aktus Reglamente laikomos susijusios tiek ir tokiu būdu kiek šie aktai yra įtraukti į Susitarimą.

4.

32000 R 1622: 2000 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1622/2000, nustatantis tam tikras išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatantis Bendrijos vynininkystės metodų bei procesų kodeksą (OL L 194, 2000 7 31, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

32000 R 2451: 2000 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2451/2000 (OL L 282, 2000 11 8, p. 7),

32001 R 1609: 2001 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1609/2001 (OL L 212, 2001 8 7, p. 9),

32001 R 1655: 2001 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1655/2001 (OL L 220, 2001 8 15, p. 17),

32001 R 2066: 2001 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2066/2001 (OL L 278, 2001 10 23, p. 9),

32003 R 1410: 2003 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1410/2003 (OL L 201, 2003 8 8, p. 9),

1 03 T: 2003 m. balandžio 16 d. priimtu aktu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32004 R 1427: 2004 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1427/2004 (OL L 263, 2004 8 10, p. 3),

32004 R 1428: 2004 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1428/2004 (OL L 263, 2004 8 10, p. 7).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

Nuorodos į kitus teisės aktus Reglamente laikomos susijusios tiek ir tokiu būdu kiek šie aktai yra įtraukti į Susitarimą.

5.

32001 R 0884: 2001 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 884/2001, nustatantis išsamias vyno produktų vežimo dokumentų ir žurnalų, kurie turi būti tvarkomi vyno sektoriuje, taikymo taisykles (OL L 128, 2001 5 10, p. 32) su pakeitimais, padarytais:

32004 R 0908: 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 908/2004 (OL L 163, 2004 4 30, p. 56).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

nuorodos į kitus teisės aktus Reglamente laikomos susijusios tiek ir tokiu būdu kiek šie aktai yra įtraukti į Susitarimą;

b)

netaikoma 1 straipsnio 1 dalies b punkto pirmoji ir antroji įtrauka ir 1 straipsnio 2 dalis;

c)

netaikoma 5 straipsnio 2 dalis;

d)

6 straipsnio 5 dalies trečiosios pastraipos antrasis sakinys keičiamas taip: „Tokia informacija perduodama pagal Susitarimo 47 protokolo 2 priedėlį“;

e)

netaikoma 7 straipsnio 5 dalis ir 7 straipsnio 6 dalis;

f)

7 straipsnio 1 dalies c punkto pirmojoje įtraukoje žodžiai „ant 1 ir 2 egzemplioriaus“ keičiami žodžiais „ant 1, 2 ir 4 egzemplioriaus“;

g)

netaikoma 8 straipsnio 2 dalis, 8 straipsnio 3 dalis ir 8 straipsnio 5 dalis;

h)

netaikoma II antraštinė dalis;

i)

netaikoma 19 straipsnio 2 dalis.

6.

32002 R 0753: 2002 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 753/2002, nustatantis tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles (OL L 118, 2002 5 4, p. 1), su pataisymais, padarytais OL L 272, 2003 10 23, p. 38, su pakeitimais, padarytais:

32002 R 2086: 2002 m. lapkričio 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2086/2002 (OL L 321, 2002 11 26, p. 8),

32003 R 1205: 2003 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1205/2003 (OL L 168, 2003 7 5, p. 13).

32004 R 0316: 2004 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 316/2004 (OL L 55, 2004 2 24, p. 16),

32004 R 0908: 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 908/2004 (OL L 163, 2004 4 30, p. 56),

32004 R 1429: 2004 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1429/2004 (OL L 263, 2004 8 10, p. 11),

32004 R 1991: 2004 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1991/2004 (OL L 344, 2004 11 20, p. 9).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

nuorodos į kitus teisės aktus Reglamente laikomos susijusios tiek ir tokiu būdu kiek šie aktai yra įtraukti į Susitarimą;

b)

taikant Lichtenšteinui, 3 straipsnio 2 dalies pirmasis sakinys yra toks: „Faktinė alkoholio koncentracija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 VII priedo A dalies 1 punkto trečioje įtraukoje ir VIII priedo B dalies 1 punkto d papunktyje, nurodoma procentiniais vienetais, vienetų pusėmis arba dešimtosiomis procentinių vienetų dalimis.“;

c)

netaikomas 7 straipsnio c punktas;

d)

10 straipsnyje nuorodos į Reglamento (EB) Nr. 884/2001 11 straipsnį netaikomos;

e)

reglamento nuostatos netaikomos II antraštinėje dalyje nurodytiems trečiųjų šalių kilmės produktams;

f)

16 straipsnis papildomas taip:

i)

16 straipsnio 1 dalies a punkte: „þurrt“ ir „tørr“

ii)

16 straipsnio 1 dalies b punkte: „hálfþurrt“ ir „halvtørr“

iii)

16 straipsnio 1 dalies c punkte: „hálfsætt“ ir „halvsøt“

iv)

16 straipsnio 1 dalies d punkte: „sætt“ ir „søt“;

g)

19 straipsnio nuostatos netaikomos trečiųjų šalių kilmės produktams;

h)

28 straipsnio pirmosios pastraipos pirmoji įtrauka keičiama taip: „„Landwein“, jei stalo vynų kilmės šalis Vokietija, Austrija, Lichtenšteinas ir Italijos Bolzano provincija,“;

i)

vadovaujantis 28 straipsnio a punktu, taikant Lichtenšteinui, vynų apibūdinamų „Landwein“ geografinė nuoroda gali būti „Liechtensteiner Oberland“ arba „Liechtensteiner Unterland“;

j)

29 straipsnio 1 pastraipa papildoma šiuo punktu:

„q)

Lichtenšteinas: frazė „Appellation d’origine contrôlée“, „AOC“, „Kontrollierte Ursprungsbezeichnung“ arba „KUB“ kartu su kilmės sertifikatu, o rūšiniams vynams –– kartu su papildomu kokybės apibūdinimu „Auslese Liechtenstein“, „Sélection Liechtenstein“ arba „Grand Cru Liechtenstein“ pagal nacionalinės teisės aktus.“

;

k)

netaikoma V antraštinė dalis;

l)

II priede įrašoma:

„Veislės pavadinimas arba jo sinonimai

Šalys, galinčios vartoti veislės pavadinimą arba vieną iš jo sinonimų

Blauburgunder

Lichtenšteinas

Chardonnay

Lichtenšteinas

Müller-Thurgau

Lichtenšteinas

Weissburgunder

Lichtenšteinas“

;

m)

III priede įrašoma:

„Tradiciniai terminai

Vynai

Produkto kategorija/kategorijos

Kalba

LICHTENŠTEINAS

Papildomi tradiciniai terminai

Ablass

Visi

Rūšinis vynas pkr, stalo vynas su GN

Vokiečių

Beerenauslese

Visi

Rūšinis vynas pkr

Vokiečių

Beerle ar Beerli arba Beerliwein

Visi

Rūšinis vynas pkr, stalo vynas su GN

Vokiečių

Federweiss (1) arba Weissherbst

Visi

Rūšinis vynas pkr, stalo vynas su GN

Vokiečių

Eiswein

Visi

Rūšinis vynas pkr

Vokiečių

Kretzer arba Süssdruck

Visi

Rūšinis vynas pkr, stalo vynas su GN

Vokiečių

Strohwein

Visi

Rūšinis vynas pkr

Vokiečių

Trockenbeerenauslese

Visi

Rūšinis vynas pkr

Vokiečių

7.

32003 R 1793: 2003 m. spalio 13 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1793/2003, nustatančiu Portugalijos CIa vynuogių auginimo zonos kilmės „Vinho verde“ rūšinių vynų pkr minimalią natūralią alkoholio koncentraciją tūrio procentais 2003/2004 ir 2004/2005 vyno metais (OL L 262, 2003 10 14, p. 10).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

Nuorodos į kitus teisės aktus Reglamente laikomos susijusios tiek ir tokiu būdu kiek šie aktai yra įtraukti į Susitarimą.“


(1)  neapribojant tradicinės frazės vokiečių kalba „Federweißer“ vartojimo norint apibūdinti iš dalies rauginamą vynuogių misą, skirtą tiesiogiai žmonėms vartoti, kaip nurodyta Vokietijos vyno reglamento 34c dalyje ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 753/2002 su padarytais pakeitimais 12 straipsnio 1 dalies b punkte ir 14 straipsnio 1 dalyje.“.


Pranešimas skaitytojui

7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/s3


PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS

EEE Jungtinio komiteto sprendimai Nr. 55/2006 ir Nr. 72/2006 buvo atmesti prieš priimant ir todėl nespausdinami.