ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 340

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. gruodžio 23d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2114/2005, dėl Europos bendrijos ir Korėjos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį įgyvendinimo

1

 

*

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2115/2005, nustatantis juodojo paltuso išteklių atkūrimo planą Šiaurės vakarų Atlanto žvejybos organizacijoje

3

 

*

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2116/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1480/2003, nustatantį galutinį kompensacinį muitą ir laikinojo muito, nustatyto Korėjos Respublikos kilmės tam tikrų elektroninių mikrograndynų, vadinamų DRAM (dinaminės laisvosios kreipties atmintinės) importui, galutinį surinkimą

7

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2117/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių

17

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2118/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

18

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2119/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 3175/94, nustatantį išsamias grūdų produktų ir sausųjų pašarų tiekimo mažosioms Egėjo jūros saloms konkrečios tvarkos taikymo taisykles ir prognozuojamą tiekimo balansą

20

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2120/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 638/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 ir Tarybos sprendimo 2001/822/EB taikymo taisykles dėl Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR valstybių) bei užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) kilmės ryžių importui taikomos tvarkos

22

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2121/2005, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 2255/2004 nuostatas dėl jo taikymo laikotarpio

24

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2122/2005, nustatantis papildomą sumą, mokėtiną už citrusų vaisius Kipre pagal Reglamentą (EB) Nr. 634/2004

25

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2123/2005, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1555/96 dėl intervencinių lygių papildomiems kriaušių, citrinų, obuolių ir cukinijų muitams

27

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2124/2005, nustatantis nuo Reglamento (EB) Nr. 800/1999 leidžiančias nukrypti nuostatas dėl produktų, kaip į Sutarties I priedą neįtrauktų prekių, eksportuojamų į trečiąsias šalis, išskyrus Rumuniją

29

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2125/2005, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, atsiradusias patvirtinus patobulintą prekybos tvarką dėl tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų eksporto į Rumuniją

31

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2126/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 350/93 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

33

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2127/2005, dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

35

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2128/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

37

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2129/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

39

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2130/2005, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2005 m. gruodžio 23 d.

43

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2131/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

45

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2132/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už neperdirbtus sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus

47

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2133/2005, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 15-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1138/2005 numatytu nuolatiniu konkursu

50

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2134/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

51

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2135/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

54

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2136/2005, dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

56

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2137/2005, nustatantis maksimalią miežių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatyto konkurso tvarka

57

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2138/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1438/2005 numatytu konkursu dėl avižų eksporto

58

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2139/2005, nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatyto konkurso tvarka

59

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2140/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1809/2005, tvarka

60

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. gruodžio 13 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Korėjos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį sudarymo

61

Europos bendrijos ir Korėjos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį

62

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas, įgyvendinantis Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalį ir panaikinantis Sprendimą 2005/848/EB

64

 

 

Komisija

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, atleidžiantis Suomiją ir Švediją nuo įsipareigojimo taikyti Tarybos direktyvą 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių dauginimo medžiaga (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5469)

67

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvos 91/68/EEB E priedą, atnaujinant avių ir ožkų sveikatos sertifikatų pavyzdžius (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5506)  ( 1 )

68

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, antrą kartą iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/693/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu Rusijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5563)  ( 1 )

70

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimus 2004/696/EB ir 2004/863/EB dėl Bendrijos finansinio įnašo, skirto 2005 m. valstybių narių užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų USE likvidavimo ir stebėsenos programoms, perskirstymo (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5564)

73

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/237/EB dėl finansinės Bendrijos pagalbos 2005 metams Bendrijos etaloninės paukščių gripo laboratorijos veiklai (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5617)

78

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos bendroji pozicija 2005/936/BUSP, atnaujinanti Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu ir panaikinanti Bendrąją poziciją 2005/847/BUSP

80

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2114/2005

2005 m. gruodžio 13 d.

dėl Europos bendrijos ir Korėjos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį įgyvendinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

2005 m. gruodžio 13 d. Tarybos sprendimu 2005/929/EB dėl Europos bendrijos ir Korėjos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais sudarymo (1) pagal 1994 m. GATT susitarimo XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, Taryba Bendrijos vardu patvirtino anksčiau nurodytą susitarimą taip baigdama derybas, pradėtas laikantis 1994 m. GATT susitarimo XXIV straipsnio 6 dalies,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytos muito normos taikomos nustatytą laikotarpį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. GRANT


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 61 p.


PRIEDAS

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymo redakcija yra tik nurodomojo pobūdžio, o šiame priede pateikiamos nuolaidos nustatomos KN kodais, galiojančiais šio reglamento priėmimo metu. Kai nurodyti ex KN kodai, nuolaidos turi būti nustatomos nurodant KN kodą ir atitinkamą aprašymą.

Antra dalis

Muitų tarifų sąrašas

KN kodas

Aprašymas

Muito norma

3903 19 00

Pirminės formos polistirenas (išskyrus plėtrųjį).

Taikoma norma – 4,0 % (1)

8521 10 30

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti kartu arba atskirai su imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais), kuriuose naudojamų magnetinių juostų plotis ne didesnis kaip 1,3 cm, o vaizdo įrašymo arba atkūrimo greitis ne didesnis kaip 50 mm/s, išskyrus skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose.

Taikoma norma – 13,0 % (1)

8525 40 99

Kiti vaizdo įrašymo aparatai (vaizdo magnetofonai), išskyrus galinčius tik įrašyti televizijos kameros užfiksuotą garsą ir vaizdą.

Taikoma norma – 12,5 % (2)

8527 31 91

Kiti radijo imtuvai, įskaitant aparatus, taip pat galinčius priimti radiotelefonijos arba radiotelegrafijos signalus, mišrūs su garso įrašymo arba atkūrimo aparatais su lazerine skaitymo sistema, išskyrus tuos, su kuriais kartu tame pačiame korpuse sumontuoti vienas arba keli garsiakalbiai.

Taikoma norma – 11,4 % (1)


(1)  Pirmiau nurodytos sumažintos taikomos normos turi būti taikomos trejus metus arba kol įgyvendinant Dohos plėtros darbotvarkės raundo rezultatus bus pasiekas pirmiau nurodytas tarifų lygis, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

(2)  Pirmiau nurodytos sumažintos taikomos normos turi būti taikomos ketverius metus arba kol įgyvendinant Dohos plėtros darbotvarkės raundo rezultatus bus pasiektas pirmiau nurodytas tarifų lygis, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/3


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2115/2005

2005 m. gruodžio 20 d.

nustatantis juodojo paltuso išteklių atkūrimo planą Šiaurės vakarų Atlanto žvejybos organizacijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Bendrija 1978 m. gruodžio 28 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3179/78 dėl Europos ekonominės bendrijos Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo Šiaurės vakarų Atlanto žvejyboje patvirtinimo (2) yra patvirtinusi šią konvenciją (toliau – NAFO konvencija).

(2)

NAFO konvencija numato tinkamas nuostatas daugiašaliam bendradarbiavimui joje nurodytame rajone siekiant protingo žuvų išteklių išsaugojimo ir valdymo.

(3)

2003 m. birželio mėn. savo susitikime NAFO Mokslinis komitetas pranešė, kad juodojo paltuso ištekliai sparčiai mažėja, ir rekomendavo smarkiai sumažinti bendrąjį leidžiamą sugauti kiekį.

(4)

Savo 25 metiniame susitikime 2003 m. rugsėjo 15–19 d. Šiaurės vakarų Atlanto žvejybos organizacija (toliau – NAFO) priėmė 15 metų juodojo paltuso išteklių atkūrimo planą (toliau – NAFO atkūrimo planas) NAFO 2 parajonyje ir 3KLMNO kvadratuose. NAFO atkūrimo planu siekiama tų pačių tikslų, kaip ir atkūrimo planais, numatytais 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (3) 5 straipsnyje.

(5)

Kad būtų atkurti žuvies ištekliai, NAFO atkūrimo plane numatyta iki 2007 m. sumažinti bendrą leidžiamą sugauti kiekį, taip pat numatytos kontrolės priemonės, užtikrinančios to plano veiksmingumą.

(6)

NAFO atkūrimo planas laikinam taikymui buvo įtrauktas į Reglamentą (EB) Nr. 2287/2003 (4) ir Reglamentą (EB) Nr. 27/2005 (5), nustatančius 2004 ir 2005 metams žvejybos galimybes ir su jomis susijusias sąlygas tam tikriems žuvų ištekliams ir jų grupėms Bendrijos vandenyse bei Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose būtina taikyti sugavimo apribojimus, tačiau liko nepriimtas Tarybos reglamentas dėl daugiamečių priemonių įgyvendinimo juodojo paltuso ištekliams atkurti.

(7)

Todėl būtina užtikrini nuolatinį NAFO atkūrimo plano įgyvendinimą, taikant Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 5 straipsnyje numatytą atkūrimo planą. Tam reikia nustatyti laivų, kurie yra gavę specialų žvejybos leidimą pagal 1994 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1627/94, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų (6), sąrašo perdavimo tvarką.

(8)

Kad būtų laikomasi NAFO atkūrimo plane numatytų kontrolės priemonių, reikia įpareigoti Bendrijos laivų kapitonus teikti ataskaitas, taip pat reikia įpareigoti valstybes nares paskirstyti valstybės kvotą teisę žvejoti turintiems laivams.

(9)

Reikia numatyti papildomas kontrolės priemones, kurios užtikrintų veiksmingą įgyvendinimą Bendrijos mastu ir sąryšį su Tarybos patvirtintais atkūrimo planais kitose srityse. Tokios priemonės turėtų apimti įpareigojimą iš anksto pranešti apie laivo įplaukimą į valstybės narės nurodytą uostą ir riboti leistinus nukrypimo dydžius,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Objektas

Šis reglamentas nustato bendras taisykles ir sąlygas, keliamas taikant juodojo paltuso išteklių atkūrimo NAFO 2 parajonyje ir 3KLMNO kvadratuose Bendrijos planą.

To atkūrimo plano tikslas yra pasiekti vidutinį 140 000 tonų penkerių metų ir senesnės biomasės panaudojimo lygį, leidžiantį išlaikyti pastovius šios rūšies išteklių sugavimus ilgalaikiu laikotarpiu juodojo paltuso žvejyboje.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente naudojami šie sąvokų apibrėžimai:

1)

„NAFO 2 parajonis“ – tai geografinė zona, apibrėžta NAFO konvencijos III priedo 3 punkto a papunktyje;

2)

„3KLMNO kvadratai“ – tai geografinė zona, apibrėžta NAFO konvencijos III priedo 4 punkto b papunktyje.

3 straipsnis

Bendri leidžiami sugauti kiekiai

Juodojo paltuso bendri leidžiami sugauti kiekiai NAFO 2 parajonyje ir 3KLMNO kvadratuose nustatomi tokie:

18 500 tonų 2006 m. ir

16 000 tonų 2007 m.

Tačiau jeigu NAFO susitariama dėl naujų bendrų leidžiamų sugauti kiekių, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma atitinkamai patikslina pirmoje pastraipoje numatytus bendrus leidžiamus sugauti kiekius.

4 straipsnis

Juodajam paltusui taikomas draudimas

Bendrijos žvejybos laivams draudžiama juodąjį paltusą žvejoti NAFO 2 parajonyje ir 3KLMNO kvadratuose, o šioje zonoje sužvejotą juodąjį paltusą laikyti laive, perkrauti arba iškrauti, jeigu jie neturi specialaus žvejybos leidimo, išduoto vėliavos valstybės narės.

5 straipsnis

Specialūs žvejybos leidimai juodajam paltusui gaudyti

1.   Valstybė narė užtikrina, kad laivai, gavę specialų žvejybos leidimą, nurodytą 4 straipsnyje, būtų įrašomi į sąrašą, nurodant jų pavadinimą ir Bendrijos laivyno registro numerį, kaip apibrėžta 2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro (7) I priede. Valstybės narės išduoda specialius žvejybos leidimus tik įrašius laivą į NAFO laivų registrą.

2.   Kiekviena valstybė narė elektroninėje laikmenoje siunčia Komisijai 1 dalyje nurodytą sąrašą ir visus vėlesnius pakeitimus.

3.   Pakeitimai 1 dalyje nurodytam sąrašui Komisijai perduodami ne vėliau kaip likus penkioms dienoms iki tos dienos, kurią naujas įrašytas į sąrašą laivas įplauks į NAFO 2 parajonį ir 3KLMNO kvadratus. Komisija pakeitimus iš karto perduoda NAFO sekretoriatui.

4.   Kiekviena valstybė narė paskirsto savo juodojo paltuso kvotą laivams, įrašytiems į 1 dalyje nurodytą sąrašą. Valstybės narės kasmet iki sausio 15 d. praneša Komisijai apie kvotos paskirstymą.

6 straipsnis

Pranešimai

1.   5 straipsnio 1 dalyje minimi žvejybos laivų kapitonai vėliavos valstybei narei perduoda šiuos pranešimus:

a)

apie laive turimus juodojo paltuso kiekius laivui įplaukiant į NAFO 2 parajonį ir 3KLMNO kvadratus. Šis pranešimas perduodamas ne anksčiau kaip likus 12 valandų ir ne vėliau kaip likus 6 valandoms iki laivo įplaukimo į šią zoną;

b)

kas savaitę apie juodojo paltuso kiekius. Šis pranešimas pirmą kartą perduodamas ne vėliau kaip iki septintos dienos po laivo įplaukimo į NAFO 2 parajonį ir 3KLMNO kvadratus pabaigos arba vėliausiai pirmadienį, jeigu žvejyba truko ilgiau kaip septynias dienas, nurodant sugavimus NAFO 2 parajonyje ir 3KLMNO kvadratuose praėjusią savaitę, jos pabaiga laikant sekmadienio vidurnaktį;

c)

apie laive turimus juodojo paltuso kiekius laivui išplaukiant iš NAFO 2 parajonio ir 3KLMNO kvadratų. Šis pranešimas perduodamas ne anksčiau kaip likus 12 valandų ir ne vėliau kaip likus 6 valandoms iki laivo išvykimo iš šios zonos. Joje nurodomas žvejybos dienų skaičius ir bendras sugavimų kiekis;

d)

apie į kitą laivą perkrautus arba iš jo įkrautus Grenlandijos oto kiekius kiekvieno perkrovimo iš laivo į laivą atveju laivui esant NAFO 2 parajonyje ir 3KLMNO kvadratuose. Šis pranešimas perduodamas ne vėliau kaip per 24 valandas nuo perkrovimo pabaigos.

2.   Valstybės narės, gavusios 1 straipsnio a, c ir d punktuose nurodytus pranešimus, persiunčia juos Komisijai.

3.   Jeigu kyla įtarimas, kad pranešime pagal 2 dalį nurodytas juodojo paltuso sugavimų kiekis viršija 70 % valstybėms narėms paskirtos kvotos, laivų kapitonai pranešimus pagal 1 dalies b punktą siunčia kas tris dienas.

7 straipsnis

Leistini nukrypimo dydžiai vertinant laivo žurnale įrašytus kiekius

Nukrypstant nuo 1983 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2807/83, nustatančio išsamias informacijos apie valstybių narių žuvies sugavimus registravimo taisykles (8), 5 straipsnio 2 dalies ir 1988 m. rugsėjo 16 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2868/88, nustatančio išsamias Šiaurės Vakarų Atlanto žuvininkystės organizacijos priimtos jungtinio tarptautinio inspektavimo schemos taikymo taisykles (9), 9 straipsnio 2 dalies, leistinas nukrypimo dydis vertinant NAFO 2 parajonyje ir 3KLMNO kvadratuose sužvejotus juodojo paltuso kiekius kilogramais gali sudaryti 8 %.

8 straipsnis

Nurodytieji uostai

1.   Draudžiama iš 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų laivų iškrauti bet kokį NAFO 2 parajonyje ir 3KLMNO kvadratuose sužvejoto juodojo paltuso kiekį kitoje vietoje nei NAFO susitariančiųjų šalių nurodytieji uostai. Juodąjį paltusą draudžiama iškrauti šalių, kurios nėra susitariančiosios šalys, uostuose.

2.   Valstybės narės nurodo uostus, kuriuose galima iškrauti juodąjį paltusą, ir nustato su iškrovimu susijusio tikrinimo ir priežiūros tvarką, įskaitant kiekio registravimo bei pranešimo sąlygas ir reikalavimus kiekvienam juodojo paltuso iškrovimui.

3.   Valstybės narės iki kiekvienų metų sausio 15 d. perduoda Komisijai nurodytų uostų sąrašą ir iki sausio 31 d. nurodo 2 dalyje minimo tikrinimo ir priežiūros tvarką. Komisija šią informaciją nedelsdama perduoda NAFO sekretoriatui.

4.   Komisija nedelsdama visoms valstybėms narėms perduoda 2 dalyje minimą nurodytų uostų sąrašą ir nurodo uostus, kuriuos nurodo NAFO susitariančiosios šalys.

9 straipsnis

Išankstinis pranešimas

5 straipsnio 1 dalyje nurodytų žvejybos laivų savininkai arba jų atstovai ne vėliau kaip likus 72 valandoms iki numatomo laivo įplaukimo į nurodytąjį uostą valstybės narės, kurios uostu norėtų pasinaudoti, kompetentingai institucijai pateiktų šią informaciją:

1)

laivo atvykimo į nurodytąjį uostą laiką;

2)

4 straipsnyje nurodyto specialaus žvejybos leidimo kopiją;

3)

laive laikomo juodojo paltuso kiekius kilogramais gyvojo svorio;

4)

zona arba zonos NAFO rajone, kur buvo sugauta žuvis.

10 straipsnis

Tikrinimas uoste

1.   Valstybės narės užtikrina, kad visus 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus laivus, įplaukiančius į nurodytąjį uostą perkrauti arba iškrauti juodąjį paltusą, sugautą NAFO 2 parajonyje ir 3KLMNO kvadratuose, būtų galimą tikrinti uoste pagal NAFO tikrinimo uoste schemą.

2.   Draudžiama sugautus kiekius iškrauti ir (arba) perkrauti iš 1 dalyje nurodytų laivų, kol juose yra inspektoriai.

3.   Visi iškrauti kiekiai pasveriami pagal atskiras rūšis prieš gabenant juos į šaldymo sandėlį ar kitą paskirties vietą.

4.   Per 14 darbo dienų nuo tikrinimo pabaigos valstybės narės NAFO sekretoriatui perduoda pranešimą apie tikrinimą atitinkamame uoste su kopija Komisijai.

11 straipsnis

Iškrovimo ir perkrovimo draudimas šalių, kurios nėra susitariančiosios šalys, laivams

Draudžiama iškrauti ir perkrauti juodąjį paltusą iš ar į šalių, kurios nėra susitariančiosios šalys, laivus, užsiimančius žvejybos veikla NAFO reguliuojamame rajone.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikoma nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. BECKETT


(1)  2005 m. birželio 23 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 378, 1978 12 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 653/80 (OL L 74, 1980 3 20, p. 1).

(3)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(4)  OL L 344, 2003 12 31, p. 1.

(5)  OL L 12, 2005 1 14, p. 1.

(6)  OL L 171, 1994 7 6, p. 7.

(7)  OL L 5, 2004 1 9, p. 25.

(8)  OL L 276, 1983 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1804/2005 (OL L 290, 2005 11 4, p. 10).

(9)  OL L 257, 1988 9 17, p. 20. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 494/1997 (OL L 77, 1997 3 19, p. 5).


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/7


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2116/2005

2005 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1480/2003, nustatantį galutinį kompensacinį muitą ir laikinojo muito, nustatyto Korėjos Respublikos kilmės tam tikrų elektroninių mikrograndynų, vadinamų DRAM (dinaminės laisvosios kreipties atmintinės) importui, galutinį surinkimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. spalio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2026/97 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 24 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Galiojančios priemonės

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1480/2003 (2) (toliau – pradinis reglamentas) Taryba nustatė 34,8 % galutinį kompensacinį muitą (toliau – kompensacinis muitas) tam tikriems importuojamiems Korėjos Respublikos kilmės elektroniniams mikrograndynams, vadinamiems DRAM (dinaminės laisvosios kreipties atmintinės), pagamintiems kitų nei Samsung Electronics Co., Ltd (toliau – Samsung) bendrovių, kuriai buvo nustatyta 0 % muito norma.

(2)

Du Korėjos Respublikoje esantys eksportuojantys gamintojai (Samsung ir Hynix Semiconductor Inc, kuriam taip pat priklauso gamykla Jungtinėse Valstijose) bendradarbiavo vykdant tyrimą (toliau – pradinis tyrimas), po kurio buvo nuspręsta nustatyti galiojančias priemones. Atliekant pradinį tyrimą iš Bendrijos pramonės dalyvavo du gamintojai, gaminantys didžiausią Bendrijoje gaminamos visos DRAM atmintinių produkcijos dalį: Infineon Technologies AG, Miunchenas, Vokietija, ir Micron Europe Ltd, Kroutornas, Jungtinė Karalystė.

2.   Dabartinio tyrimo priežastys

(3)

Atliekant prekybos apsaugos priemonių taikymo stebėseną Komisijai buvo pranešta, kad Korėjos Respublikos kilmės importuojamoms DRAM atmintinėms galiojantis kompensacinis muitas tikriausiai nėra taikomas tam tikroms minėtoms importuojamoms DRAM atmintinėms.

3.   Tyrimo pradžia

(4)

2005 m. kovo 22 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3) paskelbtu pranešimu (toliau – pranešimas) Komisija informavo, kad pradeda tyrimą, siekdama nustatyti, kokias specialiąsias nuostatas reikia priimti pagal pagrindinio reglamento 24 straipsnio 3 dalį siekiant užtikrinti, kad Korėjos Respublikos kilmės importuojamoms DRAM atmintinėms būtų tinkamai taikomas kompensacinis muitas.

4.   Pateikta informacija

(5)

Komisija oficialiai pranešė eksportuojančios šalies valdžios institucijoms ir visoms žinomoms susijusioms šalims apie pradėtą tyrimą. Pranešimo kopijos ir nekonfidencialūs dokumentai, kurių pagrindu buvo paskelbtas pranešimas, buvo išsiųsti dviem Korėjos Respublikoje eksportuojantiems gamintojams, importuotojams ir naudotojams bei dviem Bendrijos gamintojams, minimiems pradiniame tyrime ar žinomiems Komisijai iš kitų šaltinių. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę raštu ir pareikalauti surengti klausymus per pranešime nurodytą laikotarpį.

(6)

Informaciją pateikė du Korėjos Respublikoje eksportuojantys gamintojai ir du Bendrijos gamintojai bei vienas naudotojas. Atsižvelgiant į turimą reikalingą informaciją ir duomenis, nuspręsta neatlikti patikrinimų informaciją pateikusių bendrovių patalpose.

B.   APTARIAMAS PRODUKTAS

(7)

Atliekant tyrimą aptariamas produktas yra tas pats produktas, kuris buvo nagrinėtas pradinio tyrimo metu, t. y. tam tikri Korėjos Respublikos kilmės visų tipų, tankių ir variantų, surinktų arba ne, perdirbtuose lustuose arba plokštelėse, gaminamų naudojant metalų oksidų puslaidininkių (toliau – MOP) proceso technologijos variantus, įskaitant papildomus MOP tipus (PMOP), visų tankių (įskaitant būsimus tankius), nepriklausomai nuo prieigos greičio, konfigūracijos, pakuotės ar rėmo ir t. t. elektroniniai mikrograndynai, vadinami DRAM (dinaminės laisvosios kreipties atmintinės). Aptariamas produktas taip pat apima ir DRAM atmintines, pateikiamas (ne pagal užsakymą gaminamuose) atmintinių moduliuose arba (ne pagal užsakymą gaminamuose) atmintinių plokštėse ar bet kokia kita surinkta forma, jei pagrindinė jų paskirtis yra teikti atmintį.

(8)

Aptariamas produktas dabar klasifikuojama KN 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15, 8542 21 17, ex 8542 21 01, ex 8542 21 05, ex 8548 90 10, ex 8473 30 10 ir ex 8473 50 10 kodais.

C.   TYRIMO REZULTATAI

(9)

Siekiant nustatyti, kokias specialiąsias nuostatas reikia priimti, kad būtų užtikrintas tinkamas kompensacinio muito taikymas, tyrimo metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas tokiems klausimams: 1 aptariamo produkto aprašymui ir jo pateikimui Kombinuotoje (KN) arba TARIC nomenklatūrose, ir 2 į Bendriją importuojamo aptariamo produkto prekybos srautų analizės klaidoms.

1.   Aptariamo produkto aprašymas ir jo pateikimas Kombinuotoje (KN) arba TARIC nomenklatūrose

(10)

Pradinio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įvedamas kompensacinis muitas tam tikriems Korėjos Respublikos kilmės visų tipų elektroniniams mikrograndynams, vadinamiems DRAM atmintinėmis, nepriklausomai nuo tankio, prieigos greičio, konfigūracijos, pakuotės ar rėmo ir t. t. Be to, minimas gamybos procesas (naudojant metalų oksidų puslaidininkių (MOP) proceso technologijos variantus, įskaitant papildomus MOP tipus (PMOP)).

(11)

Viena vertus, pradinio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nustatomi KN arba TARIC kodai, kuriais klasifikuojamas aptariamas produktas. KN arba TARIC kodai apima tokius DRAM atmintinių tipus: plokšteles, lustus, atmintines (montuoti lustai, t. y. su jų gnybtais arba išvadais keraminiame, metaliniame, plastmasiniame arba kitokių medžiagų korpuse, (toliau – montuotos DRAM atmintinės, kurios prekyboje vadinamos DRAM komponentų vardu) ir DRAM moduliai, atmintinių plokštės ir kitokios surinktos formos rūšys, (toliau – įvairių pavidalų DRAM atmintinės).

(12)

Montuotų DRAM atmintinių atveju ši DRAM atmintinė yra vadinamojo galutinio proceso metu gautas rezultatas, t. y. lustai, kurie buvo surinkti (lusto atmintinės narvelis laidu sujungiamas su apvalkalo išorinėmis jungtimis), išbandyti (buvo tikrinama, ar veikia apvalkalu apgaubti lustai) ir pažymėti.

(13)

Kita vertus, pradinio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje aiškiai minimi aptariamo produkto tipai yra plokštelės, lustai, surinktos DRAM atmintinės (t. y. DRAM moduliai ir įvairių pavidalų DRAM) ir DRAM atmintinės, pateikiamos (ne pagal užsakymą gaminamuose) atmintinių moduliuose arba atmintinių plokštėse ar bet kokia kita surinkta forma (toliau – DRAM lustai ir (arba) prie įvairių pavidalų DRAM atmintinių prijungtos montuotos DRAM atmintinės).

(14)

Iš to, kas aprašyta pirmiau, matome, kad aptariamo produkto aprašymas nevisiškai atitinka KN ar TARIC kodais žymimus produktus. Pirma, montuota DRAM, nors ir aiškiai atitinkanti aptariamo produkto aprašymą, kuriuo apimami visi DRAM atmintinių tipai, ir konkrečiai klasifikuojama pradinio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje minimais KN arba TARIC kodais, apibūdinama neaiškia formuluote „surinkta“, kurią naudojant taip pat daroma nuoroda į įvairių pavidalų DRAM. Antra, DRAM lustai ir (arba) prie įvairių pavidalų DRAM atmintinių prijungtos montuotos DRAM atmintinės, nors ir aiškiai minimos aptariamo produkto aprašyme, nebuvo konkrečiai klasifikuojamos jokiais pradinio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje minimais KN arba TARIC kodais. Iš tikrųjų, šiais kodais konkrečiai klasifikuojamos arba įvairių pavidalų DRAM atmintinės arba importuojami lustai ir montuotos DRAM atmintinės ir todėl šio tipo DRAM atmintinėms nebuvo taikomas kompensacinis muitas.

(15)

Montuotos DRAM atmintinės atveju ji skiriasi nuo DRAM lustų ir įvairių pavidalų DRAM atmintinių. Todėl siekiant nuoseklumo ir teisinio tikrumo, būtų tinkama, kad į tai būtų aiškiai atsižvelgta produkto aprašyme.

(16)

DRAM lustų ir (arba) prie įvairių pavidalų DRAM atmintinių prijungtų montuotų DRAM atmintinių atveju, tai, kad jie konkrečiai neklasifikuojami jokiais KN arba TARIC kodais tampa svarbu tada, kai įvairių pavidalų DRAM atmintinės yra ne Korėjos Respublikos kilmės ir todėl nepaisant to, kad prie jų prijungiami Korėjos kilmės DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintinės, jas importuojant į Bendriją kompensacinis muitas netaikomas.

(17)

Iš tikrųjų atsižvelgiant į ES valstybėse narėse nusistovėjusią praktiką, pagal kurią aiškinant Bendrijos muitų kodekso (4) 24 straipsnį remiamasi PPO derinimo darbo programa, įvairių pavidalų DRAM atmintinėms, klasifikuojamoms KN 8473 30 10, ex 8473 50 10 ir ex 8548 90 10 kodais, taikomos nepreferencinės kilmės taisyklės, pagal kurias kilmės šalimi laikoma galutinė gamybos šalis, kurioje dėl darbo ir perdirbimo sąnaudų bei, jei taikoma, dėl toje šalyje pagamintų elementų panaudojimo, produkto vertė padidėjo mažiausiai 45 % įvairių pavidalų DRAM atmintinės gamintojo pardavimo kainos. Jei ši sąlyga nepatenkinama, manoma, kad DRAM atmintinių kilmė yra šalis, kurios kilmės medžiagų panaudota daugiausia.

(18)

Remiantis tyrimo metu pateiktais dokumentais ir įrodymais galima daryti išvadą, kad prie ne Korėjos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinių galima prijungti DRAM lustus ir (arba) Korėjos kilmės montuotas DRAM atmintines. Pirmiau minėta išvada buvo padaryta remiantis trim įrodymais. Pirma, buvo pateiktas prima facie įrodymas, kad keletas įvairių pavidalų DRAM atmintinių, prie kurių buvo prijungtos Korėjos Respublikos kilmės ir bendrovių, kurioms taikomas kompensacinis muitas, pagamintos montuotos DRAM atmintinės, buvo deklaruotos ne Korėjos Respublikos kilmės atmintinėmis. Antra, 2003 m. paskelbtoje privalomojoje kilmės informacijoje buvo kalbama apie įvairių pavidalų DRAM atmintines, klasifikuojamas KN ex 8548 90 10 (TARIC kodas 85489010*10) kodais, kurių vienos dalys buvo gaminamos JAV, o kitos – Korėjos Respublikoje. Galiausiai, pateikti spaudoje publikuoti du straipsniai, kuriuose teigiama, kad Bendrijoje taikomos nepreferencinės taisyklės leido Korėjos bendrovėms į Bendriją eksportuoti Korėjos bendrovių, kurioms taikomas kompensacinis muitas, pagamintus DRAM lustus arba montuotas DRAM atmintines, juos įmontuojant į DRAM modulius, deklaruotus kaip ne Korėjos Respublikos kilmės.

(19)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, manoma, kad yra reikalingos specialiosios nuostatos siekiant užtikrinti, kad kompensacinis muitas būtų taikomas bendrovių, kurioms taikomas kompensacinis muitas, pagamintiems DRAM lustams arba montuotoms DRAM atmintinėms, prijungtomis prie ne Korėjos Respublikos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinių.

(20)

Viena iš bendrovių, kuriai taikomas kompensacinis muitas, tvirtino, kad, įtraukus DRAM lustus arba montuotas DRAM į įvairių pavidalų DRAM atmintines, jų nebegalima laikyti produktu, kuriam turi būti nustatytas kompensacinis muitas. Šiuo klausimu, laikoma, kad DRAM lustai arba montuotos DRAM, įtraukus jas į įvairių pavidalų DRAM atmintines, tebeturi savo savybes ir funkcijas. Tai, kad jos yra įtrauktos į įvairių pavidalų DRAM atmintines, nepakeičia jų pagrindinių fizinių ar techninių savybių. Be to, įvairių pavidalų DRAM atliekamos funkcijos – t. y. atminties funkcija – yra visiškai tokios pačios kaip ir DRAM lustų arba montuotų DRAM, žiūrint atskirai, – tik didesniu mastu. Todėl laikoma, kad į įvairių pavidalų DRAM atmintines įtraukus DRAM lustus arba montuotas DRAM, jų pobūdis nekinta ir kad nėra priežasties netaikyti joms kompensacinio muito. Dėl šių priežasčių pretenzija buvo atmesta.

(21)

Ta pati šalis ir Korėjos Respublikos Vyriausybė tvirtino, kad DRAM lustai ir montuotos DRAM, esančios įvairių pavidalų DRAM atmintinėse, yra neminimos pradinio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje, kadangi jų nebūtų apėmęs pradinis tyrimas. Kaip jau minėta 13 konstatuojamojoje dalyje, pradinio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje aiškiai nurodoma, kad kompensacinis muitas nustatomas DRAM lustams ir montuotoms DRAM atmintinėms, pateikiamoms įvairiais pavidalais. Dėl teiginio, kad įvairiuose pavidaluose esančios montuotos DRAM nebūtų tiriamos per pradinį tyrimą – nebuvo pateikta įrodymų, kad taip nutiko. Priešingai, pagal gautų subsidijų pobūdį per pradinį tyrimą buvo atsižvelgta į visą tiriamųjų bendrovių pardavimo kiekį siekiant įvertinti subsidijavimo laipsnį. Dėl šių priežasčių pretenzija buvo atmesta.

2.   Prekybos srautų analizės klaidos

(22)

Atsižvelgiant į Bendrijoje DRAM atmintinėms taikomas nepreferencines kilmės taisykles, buvo analizuojami dviejų pagrindinių aptariamo produkto kategorijų importo srautai: pirma, šalies, kurioje atliekama difuzijos operacija, kilmės (5) DRAM plokštelės, lustai ir montuotos DRAM atmintinės ir antra, šalies, kuri atitinka 17 konstatuojamoje dalyje nurodytus kriterijus, kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinės. Buvo analizuojamas laikotarpis nuo 2003 m. gegužės mėn. iki 2005 m. gegužės mėn., ir atliekant analizę buvo remtasi Comext statistiniais duomenimis pagal TARIC kodus.

(23)

Pirmos kategorijos aptariamo produkto atžvilgiu remiantis Bendrijos pramonės pateikta informacija buvo nustatyta, kad šiuo metu difuzijos operacija vykdoma tik tokiose Bendrijai nepriklausančiose šalyse (gamybos masto mažėjimo tvarka): Korėjos Respublikoje, Taivane, JAV, Japonijoje, Singapūre ir Kinijos Liaudies Respublikoje. Todėl jei deklaruojant importuojamų produktų kilmę yra nurodoma kita kilmės šalis, toks deklaravimas yra neteisingas. Tai ypač akivaizdu importuotų produktų, kurių kilmės šalimis buvo deklaruotos Malaizija, Honkongas ir tam tikrais atvejais Kinijos Liaudies Respublika, kurioje difuzijos operacijų vykdymo galimybės yra ribotos, atveju. Be to, Comext buvo pranešta apie DRAM atmintinių importą iš kitų šalių.

(24)

Atsižvelgiant į tai, kad nepreferencinės kilmės taisyklės yra pakankamai aiškios ir kad dėl bet kokios neteisingos nuorodos muitinės deklaracijoje muitinės gali imtis priemonių vadovaudamosi taikomais teisės aktais, manoma, kad veiksmingiausiai ši problema būtų sprendžiama reguliariai muitinėms teikiant informaciją apie šalis, kuriose vykdomos difuzijos operacijos, kad būtų galima imtis tinkamų kontrolės priemonių.

(25)

Aptariamo produkto antros kategorijos atžvilgiu buvo nustatyta, kad iš visų DRAM atmintinių tipų ji sudaro didžiąją importo į Bendriją dalį (73 %). Ypač importas, deklaruotas kaip Malaizijos kilmės, užima 78 % visų tipų aptariamo produkto importo dalį iš šios šalies, Honkongo – 95 % ir Kinijos Liaudies Respublikos – 93 %.

(26)

Kaip paaiškinta pirmiau, 25 konstatuojamoje dalyje minimose šalyse difuzijos operacijos nevykdomos arba jos yra ribotos. Atsižvelgiant į tai, buvo pateikta įrodymų, kad yra tikėtina, jog šiose šalyse pridėtinės vertės nepakaks pasiekti taikomose kilmės taisyklėse reikalaujamos 45 % vertės dydžio. Be to, buvo dar mažiau tikėtina, kad šiose šalyse būtų atliekama didžiausia viso gamybos proceso dalis.

(27)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, manoma, kad reikia priimti specialiąsias nuostatas, siekiant užtikrinti teisingą įvairių pavidalų DRAM kilmės deklaravimą, ir muitinei sudaryti galimybę atlikti tinkamus patikrinimus.

D.   SIŪLOMOS SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

(28)

Atsižvelgiant į pirmiau mininėtus nustatytus faktus daroma išvada, kad specialiosios nuostatos yra reikalingos:

a)

aptariamo produkto aprašymui tikslinti;

b)

teisingam įvairių pavidalų DRAM kilmės deklaravimui užtikrinti, ir muitinei sudaryti galimybę atlikti tinkamus patikrinimus;

c)

importui nustatytam kompensaciniam muitui tuo atveju, kai prie ne Korėjos Respublikos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinių yra prijungti Korėjos Respublikos kilmės DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintinės, užtikrinti;

d)

kompensacinio muito taikymui tuo atveju, kai trūksta informacijos ar deklaranto bendradarbiavimo, užtikrinti.

(29)

28 konstatuojamosios dalies a punkte nurodytoje specialiojoje nuostatoje aptariamas produktas turėtų būti aprašytas aiškiau, atskiriant visas skirtingų pavidalų DRAM atmintinės ir tiksliai nurodant montuotas DRAM atmintines.

(30)

28 konstatuojamosios dalies b ir c punktuose nurodytos specialiosios nuostatos turėtų būti žymimos vieno bendro administracinio dokumento (toliau – VBAD) 44 langelyje nurodytu referenciniu numeriu, kurį deklarantas turi įrašyti pateikdamas įvairių pavidalų DRAM atmintinių išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaraciją. Šis numeris turėtų atitikti įvairių pavidalų DRAM atmintinės aprašymą, kuriame reikėtų atsižvelgti į: 1) jos pavidalą, 2) kilmę („Korėjos Respublika“ arba „ne Korėjos Respublika“), 3) jei taikoma, gamybos procese dalyvaujančią Korėjos bendrovę („Samsung“ arba ne „Samsung“ bendrovė), 4) DRAM lustų ir (arba) montuotos DRAM vertės dalį visoje įvairių pavidalų DRAM vertėje (ne Korėjos Respublikos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinių, prie kurių prijungti Korėjos Respublikos kilmės ne „Samsung“ bendrovės pagaminti DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintinės atveju). Reikėtų taikyti tokius toliau minimo produkto arba kilmės aprašymą atitinkančius referencinius numerius:

Nr.

Produkto/kilmės aprašymas

Referencinis numeris

1.

Ne Korėjos Respublikos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinės, prie kurių prijungti ne Korėjos Respublikos kilmės arba Korėjos Respublikos kilmės ir „Samsung“ bendrovės pagaminti DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintinės.

D010

2.

Ne Korėjos Respublikos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinės, prie kurių prijungti Korėjos Respublikos kilmės, ne „Samsung“ bendrovės pagaminti DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintinės, sudarantys mažiau nei 10 % įvairių pavidalų DRAM grynosios franko prie Bendrijos sienos kainos.

D011

3.

Ne Korėjos Respublikos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinės, prie kurių prijungti Korėjos Respublikos kilmės, ne „Samsung“ bendrovės pagaminti DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintines, sudarantys 10 % ar daugiau, bet mažiau nei 20 % įvairių pavidalų DRAM grynosios franko prie Bendrijos sienos kainos.

D012

4.

Ne Korėjos Respublikos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinės, prie kurių prijungti Korėjos Respublikos kilmės, ne „Samsung“ bendrovės pagaminti DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintinės, sudarantys 20 % ar daugiau, bet mažiau nei 30 % įvairių pavidalų DRAM grynosios franko prie Bendrijos sienos kainos.

D013

5.

Ne Korėjos Respublikos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinės, prie kurių prijungti Korėjos Respublikos kilmės, ne „Samsung“ bendrovės pagaminti DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintinės, sudarantys 30 % ar daugiau, bet mažiau nei 40 % įvairių pavidalų DRAM grynosios franko prie Bendrijos sienos kainos.

D014

6.

Ne Korėjos Respublikos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinės, prie kurių prijungti Korėjos Respublikos kilmės, ne „Samsung“ bendrovės pagaminti DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintinės, sudarantys 40 % ar daugiau, bet mažiau nei 50 % įvairių pavidalų DRAM grynosios franko prie Bendrijos sienos kainos.

D015

7.

Ne Korėjos Respublikos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinės, prie kurių prijungti Korėjos Respublikos kilmės, ne „Samsung“ bendrovės pagaminti DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintinės, sudarantys 50 % ar daugiau įvairių pavidalų DRAM grynosios franko Bendrijos sienos kainos.

D016

(31)

Prie 1 numeriu pažymėto produkto arba kilmės aprašymo nereikia pridėti jokio papildomo patvirtinančiojo įrodymo. Iš tikrųjų referencinio numerio nuorodos pakanka, kad būtų atkreiptas deklaranto dėmesys į poreikį kruopščiai patikrinti visų dalyvaujančių gamintojų kilmę ir vietą. Be to, bet koks kitas papildomas dokumentas būtų nereikalinga našta deklarantui, jeigu importuojamų DRAM atmintinių gamyboje nedalyvavo jokia bendrovė, kuriai taikomas kompensacinis muitas.

(32)

Priešingai, prie 2–7 numeriais pažymėtų produktų arba kilmės aprašymų turėtų būti pridėta galutinio DRAM gamintojo išduota ir išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijos pateikimo momentu deklaranto drauge su VBAD pateikta pažyma, atitinkanti priede išdėstytą tekstą. Tokioje pažymoje, inter alia, turėtų būti minima bendrovių, kurioms taikomas kompensacinis muitas, vykdomame gamybos procese sukurtos vertės dalis visoje importuojamų DRAM atmintinių vertėje.

(33)

2–7 numeriais pažymėtų įvairių pavidalų DRAM atmintinėms taikoma kompensacinio muito norma turėtų būti paskaičiuota proporcingai Korėjos Respublikos kilmės prijungto DRAM lusto ir (arba) montuotos DRAM vertės daliai visoje įvairių pavidalų DRAM vertėje. Supaprastinant muitinės procedūrą ir tinkamų muito normų, atitinkančių tą vertės dalį, taikymą, reikėtų nustatyti tokias šešias muito normas, kurių kiekviena atitiktų tokius produkto arba kilmės aprašymų numerius:

Nr. 2: reikėtų taikyti 0 % muito normą,

Nr. 3: reikėtų taikyti 3,4 % muito normą,

Nr. 4: reikėtų taikyti 6,9 % muito normą,

Nr. 5: reikėtų taikyti 10,4 % muito normą,

Nr. 6: reikėtų taikyti 13,9 % muito normą,

Nr. 7: reikėtų taikyti 17,4 % muito normą.

(34)

Kiekvienas 33 konstatuojamoje dalyje nustatytas muito normos dydis atitinka mažiausią kompensaciniam muitui taikomą procentą, numatytą atitinkamai įvairių pavidalų DRAM atmintinių kategorijai (pavyzdžiui, 10 % iš 34,8 % 3 numeriu pažymėtoms įvairių pavidalų DRAM atmintinėms, t. y. 3,4 %), kad būtų užtikrintas subalansuotas nuostatos taikymas ir išvengta neproporcingos naštos ekonominių operacijų vykdytojams, importuojantiems ir parduodantiems aptariamą produktą Bendrijoje.

(35)

Pagaliau pagal 28 konstatuojamosios dalies d punkte nurodytą specialiąją nuostatą į VBAD 44 langelį neįrašius referencinio numerio, kaip numatyta 30 konstatuojamojoje dalyje, ir 32 konstatuojamojoje dalyje minimais atvejais nepateikus pažymos, reikėtų taikyti 34,8 % kompensacinio muito normą, nes reikėtų manyti, jei neįrodyta kitaip, kad įvairių pavidalų DRAM yra Korėjos Respublikos kilmės ir yra pagaminta bendrovių, kurioms taikomas kompensacinis muitas.

(36)

Be to, 32 konstatuojamojoje dalyje minimais atvejais, jeigu būtinoje pažymoje nėra aiškiai pažymėti kai kurie DRAM lustai ir (arba) į įvairius DRAM pavidalus įtrauktos montuotos DRAM arba pagal šią pažymą negalima nustatyti gamintojų, laikoma – nebent būtų įrodyta priešingai, – kad tokio DRAM lusto ir (arba) montuotos DRAM kilmės šalis yra Korėjos Respublika ir kad juos pagamino bendrovės, kurioms taikomas kompensacinis muitas. Tokiais atvejais reikėtų taikyti 34,8 % kompensacinio muito normą, jeigu dėl nurodytų priežasčių įvairių pavidalų DRAM atmintinės kilmės šalis yra Korėjos Respublika. Visais kitais atvejais kompensacinis muitas turi būti 33 konstatuojamojoje dalyje nustatyto dydžio ir atitikti 30 konstatuojamojoje dalyje nustatytas vertes.

(37)

Dėl 35 ir 36 konstatuojamosiose dalyse nurodytų specialiųjų nuostatų ir aplinkybių buvo nustatyta, kad DRAM tiekėjai sutartyse savo klientams yra įsipareigoję išsaugoti tam tikras pramoniniuose standartuose apibrėžtas specifikacijas, įskaitant bendrovių, kuriose buvo atliktas surinkimas ir vykdoma difuzijos operacija, pavadinimo nuorodą. Taigi manoma, kad dėl reikiamos pateikti informacijos ir įrodymų deklarantas nebus apkrautas nereikalinga našta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1480/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Galutinis kompensacinis muitas nustatomas tam tikriems Korėjos Respublikos kilmės visų tipų, tankių, variantų, prieigos greičių, konfigūracijos, pakuotės ar rėmo ir t. t. importuojamiems elektroniniams mikrograndynams, vadinamiems dinaminės laisvosios kreipties atmintinėmis (DRAM), gaminamiems naudojant metalų oksidų puslaidininkių (MOP) proceso technologijos variantus, įskaitant papildomus MOP tipus (PMOP).

Pirmiau pastraipoje apibrėžtų DRAM atmintinių tipai:

DRAM plokštelės, kurių KN kodas yra ex 8542 21 01 (TARIC kodas – 8542210110),

DRAM lustai, kurių KN kodas yra ex 8542 21 05 (TARIC kodas – 8542210510),

montuotos DRAM atmintinės, kurių KN kodai yra 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15 ir 8542 21 17,

įvairių pavidalų DRAM atmintinės (atmintinių moduliai, atmintinių plokštės ar kitos surinktos formos), kurių KN kodai yra ex 8473 30 10 (TARIC kodas – 8473301010), ex 8473 50 10 (TARIC kodas – 8473501010) ir ex 8548 90 10 (TARIC kodas – 8548901010),

lustai ir (arba) prie įvairių pavidalų DRAM atmintinių prijungtos montuotos DRAM atmintinės, jei įvairių pavidalų DRAM yra ne Korėjos Respublikos kilmės, ir kurių KN kodai yra ex 8473 30 10 (TARIC kodas – 8473301010), ex 8473 50 10 (TARIC kodas – 8473501010) ir ex 8548 90 10 (TARIC kodas – 8548901010).“;

2)

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Galutinio kompensacinio muito norma, taikoma grynajai franko prie Bendrijos sienos kainai, prieš sumokant muitą, yra tokia:

Korėjos gamintojai

Muito norma (%)

TARIC papildomas kodas

Samsung Electronics Co., Ltd („Samsung“)

24th Fl., Samsung Main Bldg

250, 2-Ga, Taepyeong-Ro

Jung-Gu, Seulas

0 %

A437

Hynix Semiconductor Inc.

891, Daechidong

Kangnamgu, Seulas

34,8 %

A693

Visos kitos bendrovės

34,8 %

A999“;

3)

1 straipsnio 3 dalies numeris keičiamas į 1 straipsnio 7 dalies numerį;

4)

Įterpiama tokia nauja 1 straipsnio 3 dalis:

„3.   Deklarantas valstybės narės muitinei pateikdamas įvairių pavidalų DRAM atmintinių išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaraciją vieno bendro administracinio dokumento (toliau – VBAD) 44 langelyje įrašo referencinį numerį, atitinkantį toliau minimo produkto arba kilmės aprašymus, nurodytus toliau pateikiamoje lentelėje. Galutinio kompensacinio muito norma, taikoma grynajai franko prie Bendrijos sienos kainai, prieš sumokant muitą, yra tokia:

Nr.

Produkto/kilmės aprašymas

Referencinis numeris

Muito norma (%)

1.

Ne Korėjos Respublikos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinės, prie kurių prijungti ne Korėjos Respublikos kilmės arba Korėjos Respublikos kilmės ir „Samsung“ bendrovės pagaminti DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintinės

D010

0 %

2.

Ne Korėjos Respublikos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinės, prie kurių prijungti Korėjos Respublikos kilmės, ne „Samsung“ bendrovės pagaminti DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintinės, sudarantys mažiau nei 10 % įvairių pavidalų DRAM grynosios franko prie Bendrijos sienos kainos

D011

0 %

3.

Ne Korėjos Respublikos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinės, prie kurių prijungti Korėjos Respublikos kilmės, ne „Samsung“ bendrovės pagaminti DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintinės, sudarantys 10 % ar daugiau, bet mažiau nei 20 % įvairių pavidalų DRAM grynosios franko prie Bendrijos sienos kainos

D012

3,4 %

4.

Ne Korėjos Respublikos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinės, prie kurių prijungti Korėjos Respublikos kilmės, ne „Samsung“ bendrovės pagaminti DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintinės, sudarantys 20 % ar daugiau, bet mažiau nei 30 % įvairių pavidalų DRAM grynosios franko prie Bendrijos sienos kainos

D013

6,9 %

5.

Ne Korėjos Respublikos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinės, prie kurių prijungti Korėjos Respublikos kilmės, ne „Samsung“ bendrovės pagaminti DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintinės, sudarantys 30 % ar daugiau, bet mažiau nei 40 % įvairių pavidalų DRAM grynosios franko prie Bendrijos sienos kainos

D014

10,4 %

6.

Ne Korėjos Respublikos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinės, prie kurių prijungti Korėjos Respublikos kilmės, ne „Samsung“ bendrovės pagaminti DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintinės, sudarantys 40 % ar daugiau, bet mažiau nei 50 % įvairių pavidalų DRAM grynosios franko prie Bendrijos sienos kainos

D015

13,9 %

7.

Ne Korėjos Respublikos kilmės įvairių pavidalų DRAM atmintinės, prie kurių prijungti Korėjos Respublikos kilmės, ne „Samsung“ bendrovės pagaminti DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintinės, sudarantys 50 % arba daugiau įvairių pavidalų DRAM grynosios franko prie Bendrijos sienos kainos

D016

17,4 %“;

5)

Įterpiama tokia nauja 1 straipsnio 4 dalis:

„4.   Remiantis 3 dalimi VBAD 44 langelyje įrašytas referencinis numeris, jeigu produkto arba kilmės aprašymas yra pažymėtas 1 numeriu, yra laikomas pakankamu patvirtinančiuoju įrodymu. Prie visų likusių produkto arba kilmės aprašymų deklarantas prideda galutinio gamintojo išduotą priede išdėstytus reikalavimus atitinkančią pažymą, kurioje pažymima produkto kilmė, gamintojai ir visų įvairių pavidalų DRAM komponentų vertė. Ši pažyma surašoma ant bendrovės firminio blanko ir patvirtinama bendrovės antspaudu.“;

6)

Įterpiama tokia nauja 1 straipsnio 5 dalis:

„5.   VBAD neįrašius jokio referencinio numerio, kaip numatyta 3 dalyje, arba prie muitinės deklaracijos nepridėjus jokios pažymos 4 dalyje reikalaujamais atvejais, reikėtų taikyti 34,8 % kompensacinio muito normą, nes reikėtų manyti, jei neįrodyta kitaip, kad įvairių pavidalų DRAM yra Korėjos Respublikos kilmės ir ją pagamino ne „Samsung“ bendrovė.

Jei 4 dalyje numatytoje pažymoje kai kurie DRAM lustai ir (arba) montuotos DRAM atmintinės, įtrauktos į įvairius DRAM pavidalus, nėra aiškiai pažymėtos arba nėra aiškiai nurodyti jų gamintojai, laikoma, jeigu neįrodoma priešingai, kad tokių DRAM lustų ir (arba) montuotų DRAM kilmės šalis yra Korėjos Respublika ir kad jas pagamino bendrovės, kurioms taikomas kompensacinis muitas. Tokiais atvejais įvairių pavidalų DRAM atmintinėms taikomas kompensacinis muitas apskaičiuojamas pagal grynosios franko kainos prie Bendrijos sienos, taikomos Korėjos Respublikos kilmės DRAM lustams ir (arba) montuotoms DRAM, santykį su įvairių pavidalų DRAM atmintinėms taikoma grynąja franko kaina prie Bendrijos sienos, kaip nurodyta 3 dalies 2–7 punktuose. Jeigu dėl minėtų DRAM lustų ir (arba) montuotų DRAM atmintinių įvairių pavidalų DRAM, į kurias jie įtraukiami, tampa Korėjos Respublikos kilmės, įvairių pavidalų DRAM atmintinėms taikoma 34,8 % kompensacinio muito norma.“;

7)

Įterpiama tokia nauja 1 straipsnio 6 dalis:

„6.   Valstybių narių muitinėms tikrinant duomenis, Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2026/97 28 straipsnio 1, 3, 4 ir 6 dalys taikomos mutatis mutandis.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 15 dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. BECKETT


(1)  OL L 288, 1997 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  OL L 212, 2003 8 22, p. 1.

(3)  OL C 70, 2005 3 22, p. 2.

(4)  Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 (OL L 302, 1992 10 19, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).

(5)  Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 11 priedas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).


PRIEDAS

Vieną bendrą administracinį dokumentą, kuriame nurodomos įvairių pavidalų DRAM atmintinių importas, papildanti pažyma

NB: deklaraciją, surašytą ant bendrovės firminio blanko ir su bendrovės antspaudu, išduoda galutinis įvairių DRAM pavidalų gamintojas.

1.

Referencinis numeris: (1 straipsnio 4 dalyje numatytas numeris)

2.

Visų DRAM lustų ir (arba) montuotų DRAM, įtrauktų į įvairius DRAM pavidalus, gamyboje dalyvaujančių gamintojų pavadinimai: (įrašyti visą pavadinimą, adresą ir atliktą gamybos proceso operaciją)

3.

Komercinės sąskaitos faktūros numeris ir data:

4.

Bendroji informacija:

Įvairių pavidalų DRAM

Visų bendrovių, išskyrus „Samsung“, pagamintų DRAM lustų ir (arba) montuotų DRAM, įtrauktų į įvairius DRAM pavidalus, kaina

Kiekis

Grynoji

franko prie Bendrijos sienos kaina

Kilmė

Kaina % nuo įvairių pavidalų DRAM grynosios franko prie Bendrijos sienos kainos

Korėjos gamintojo papildomas TARIC kodas

 

 

 

 

 


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/17


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2117/2005

2005 m. gruodžio 21 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 384/96 (1) Taryba priėmė bendrąsias apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių taisykles.

(2)

Atsižvelgiant į Ukrainos padarytą labai didelę pažangą jai siekiant sukurti rinkos ekonomikos sąlygas, kaip pripažinta 2005 m. gruodžio 1 d. vykusio Ukrainos ir Europos Sąjungos vadovų susitikimo išvadose, tikslinga leisti nustatyti Ukrainos eksportuotojams ir gamintojams normaliąją vertę pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 2 straipsnio 1–6 dalyse numatytas nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 384/96 2 straipsnio 7 dalies b punkto pirmajame sakinyje esantis žodis „Ukrainos“ išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas taikomas visiems tyrimams, inicijuotiems pagal Reglamentą (EB) Nr. 384/96 po šio reglamento įsigaliojimo datos arba remiantis po tos datos pateiktais prašymais dėl inicijavimo, arba Komisijos iniciatyva.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. BRADSHAW


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2118/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

78,8

204

50,2

212

90,9

999

73,3

0707 00 05

052

121,7

204

60,0

220

196,3

628

155,5

999

133,4

0709 90 70

052

157,8

204

110,9

999

134,4

0805 10 20

052

69,0

204

52,2

220

65,0

388

22,5

624

59,8

999

53,7

0805 20 10

052

67,9

204

59,3

999

63,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

77,3

220

36,7

400

86,5

464

143,9

624

82,4

999

85,4

0805 50 10

052

58,5

999

58,5

0808 10 80

096

18,3

400

79,3

404

88,1

528

48,0

720

74,3

999

61,6

0808 20 50

052

125,5

400

82,4

720

51,2

999

86,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2119/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 3175/94, nustatantį išsamias grūdų produktų ir sausųjų pašarų tiekimo mažosioms Egėjo jūros saloms konkrečios tvarkos taikymo taisykles ir prognozuojamą tiekimo balansą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. liepos 19 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2019/93, nustatantį konkrečias priemones mažosioms Egėjo jūros saloms dėl tam tikrų žemės ūkio produktų (1), ypač jo 3a straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2958/93 (2) buvo nustatytos išsamios Reglamento (EEB) Nr. 2019/93 dėl tam tikrų žemės ūkio produktų tiekimo mažosioms Egėjo jūros saloms konkrečios tvarkos taikymo taisyklės ir, taikant Reglamento (EEB) Nr. 2019/93 3 straipsnį, buvo nustatytas pagalbos tokiam tiekimui dydis.

(2)

Taikant Reglamento (EEB) Nr. 2019/93 2 straipsnį, Komisijos reglamente (EB) Nr. 3175/94 (3) yra nustatomas prognozuojamas grūdų produktų ir sausųjų pašarų tiekimo balansas.

(3)

Reikėtų nustatyti tokį prognozuojamą tiekimo balansą 2006 metams.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 3175/94.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka susijusių sektorių valdymo komitetų jungtinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3175/94 priedas pakeičiamas šio reglamento priede esančiu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis yra taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 184, 1993 7 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 267, 1993 10 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1820/2002 (OL L 276, 2002 10 12, p. 22).

(3)  OL L 335, 1994 12 23, p. 54. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 53/2005 (OL L 13, 2005 1 15, p. 3).


PRIEDAS

„PRIEDAS

Prognozuojamas 2006 metų grūdų produktų ir sausųjų pašarų tiekimo mažosioms Egėjo jūros saloms balansas

(tonomis)

Kiekis

2006

Grūdų produktai ir sausieji pašarai, kurių kilmės šalis yra Europos bendrija

KN kodai

A grupės salos

B grupės salos

Kietieji kviečiai

1001, 1002, 1003, 1004 ir 1005

9 500

74 000

Limnos kilmės miežiai

1003

3 000

Kvietiniai arba meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai

1101 ir 1102

10 000

31 000

Maisto pramonės apdorojimo liekanos ir atliekos

2302–2308

9 000

55 000

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams

2309 20

2 000

19 500

Liucerna ir panašūs pašariniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti

1214 10 00

1214 90 91

1214 90 99

3 000

8 000

Vilnamedžių (medvilnės) sėklos

1207 20 90

500

500

Iš viso grupei

34 000

188 000

Iš viso

225 000

A ir B salų grupių sudarymas yra nustatytas Reglamento (EEB) Nr. 2958/93 I ir II prieduose.“.


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2120/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 638/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 ir Tarybos sprendimo 2001/822/EB taikymo taisykles dėl Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR valstybių) bei užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) kilmės ryžių importui taikomos tvarkos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2286/2002, nustatantį tvarką, taikomą žemės ūkio produktams ir prekėms, pagamintoms perdirbant Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR valstybių) kilmės žemės ūkio produktus (2), ypač į jo 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių ir teritorijų asociacijos su Europos bendrija (toliau – UŠT sprendimas) (3), ypač į jo III priedo 6 straipsnio 5 dalies septintą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 2286/2002 įgyvendinama importo iš AKR valstybių tvarka, nustatyta remiantis 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytu AKR-EB partnerystės susitarimu.

(2)

Sprendimas 2001/822/EB numato, kad AKR/UŠT kilmės kumuliacija, kaip apibrėžta to sprendimo III priedo 6 straipsnio 1 ir 5 dalyse, turi būti leidžiama bendram metiniam produktų, kurių KN yra kodas 1006, 160 000 tonų kiekiui, išreikštam lukštentų ryžių ekvivalentu.

(3)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 638/2003 (4) yra numatytas importo licencijų išdavimas, jas išskirstant laikotarpiais per metus taip, kad būtų užtikrintas subalansuotas rinkos valdymas. Atsižvelgiant į atitinkamų gamintojų AKR ir UŠT valstybėse derliaus laikotarpius, dabartinėmis valdymo sąlygomis tas tikslas pasiektas nevisiškai. Siekiant ištaisyti susidariusią padėtį ir licencijų išdavimą geriau priderinti prie AKR ir UŠT valstybių derliaus laikotarpių, reikėtų nustatyti vėlesnį laikotarpį nei dabar taikomas sausio mėnuo ir iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 638/2003.

(4)

Siekiant sudaryti sąlygas optimaliai tvarkyti atitinkamas tarifines kvotas, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 638/2003 iš dalies keičiamas taip:

a)

3 straipsnio 1 dalyje žodis „sausis“ pakeičiamas žodžiu „vasaris“;

b)

5 straipsnio 1 dalyje žodis „sausis“ pakeičiamas žodžiu „vasaris“;

c)

10 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punkte žodis „sausis“ pakeičiamas žodžiu „vasaris“;

ii)

b punkte žodis „sausis“ pakeičiamas žodžiu „vasaris“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(2)  OL L 348, 2002 12 21, p. 5.

(3)  OL L 314, 2001 11 30, p. 1.

(4)  OL L 93, 2003 4 10, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1950/2005 (OL L 312, 2005 11 29, p. 18).


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2121/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 2255/2004 nuostatas dėl jo taikymo laikotarpio

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 11 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos antrą sakinį,

kadangi:

(1)

Eksporto grąžinamųjų išmokų diferencijavimo cukraus sektoriuje atveju 2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2255/2004 dėl įrodymo, kad buvo atlikti muitinės formalumai cukraus importui į trečiąsias šalis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16 straipsnyje (2), numatyta iki 2005 m. gruodžio 31 d. leisti pateikti lankstesnius atliktų muitinės formalumų įrodymus.

(2)

Atsižvelgiant į tai, kad administraciniai sunkumai, tapę priežastimi priimti šią leidžiančią nukrypti nuostatą, ir jų daromas poveikis rinkai tebesitęsia, reikėtų vieneriems metams pratęsti minėto reglamento taikymą.

(3)

Todėl atitinkamai reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2255/2004.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2255/2004 2 straipsnio antroje pastraipoje data „2005 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2006 m. gruodžio 31 d.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 385, 2004 12 29, p. 22.


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2122/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

nustatantis papildomą sumą, mokėtiną už citrusų vaisius Kipre pagal Reglamentą (EB) Nr. 634/2004

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo į Europos Sąjungą sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 5 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 634/2004, nustatantį pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su Tarybos reglamento (EB) Nr. 2202/96 ir Reglamento (EB) Nr. 2111/2003 taikymu dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo į Europos Sąjungą (1), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Kaip praneša valstybės narės, pagal 2003 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2111/2003, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2202/96, nustatančio Bendrijos pagalbos sistemą tam tikrų citrusų vaisių augintojams, taikymo taisykles (2), 39 straipsnio 1 dalies c punktą citrinų, greipfrutų, didžiųjų greipfrutų ir apelsinų, dėl kurių buvo pateiktos paraiškos pagalbai gauti už 2004–2005 prekybos metus, kiekis neviršija Bendrijos ribos. Todėl reikėtų, kad pasibaigus 2004–2005 prekybos metams Kipre būtų išmokėta papildoma suma.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2003 39 straipsnio 1 dalies c punktą valstybės narės informavo, koks mažųjų citrusinių vaisių kiekis buvo perdirbtas gaunant pagalbą. Remiantis šia informacija, buvo nustatyta, kad Bendrijos patvirtinta perdirbimo riba buvo viršyta 49 220 tonomis. Būtent Kipras viršijo jam leistiną perdirbimo ribą. Todėl pagalbos už mandarinus, klementinas ir likerinius mandarinus dydis, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 2202/96 I priede, 2004–2005 prekybos metais Kiprui turėtų būti sumažintas 17,83 %.

(3)

Čekijos Respublikos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos gamintojai nepateikė paraiškų pagalbai gauti už perdirbimui skirtus citrusų vaisius 2004–2005 prekybos metais. Todėl šiose valstybėse narėse už tuos prekybos metus papildoma pagalba neturi būti išmokama,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Papildomos pagalbos sumos, 2004–2005 prekybos metais išmokėtinos Kiprui pagal Reglamentą (EB) Nr. 2202/96 už perdirbimui pristatytas citrinas, greipfrutus, didžiuosius greipfrutus, apelsinus ir mažuosius citrusinius vaisius, yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 100, 2004 4 6, p. 19. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2112/2004 (OL L 366, 2004 12 11, p. 8).

(2)  OL L 317, 2003 12 2, p. 5.


PRIEDAS

(EUR/100 kg)

 

 

Daugiametės sutartys

Sutartys vieneriems prekybos metams

Pavieniai augintojai

Kipras

Citrinos

2,62

2,28

2,05

Greipfrutai ir didieji greipfrutai

2,62

2,28

2,05

Apelsinai

2,82

2,45

2,21

Mandarinai

0,75

0,66

0,59

Klementinos

0,75

0,66

0,59

Likeriniai mandarinai

0,75

0,66

0,59


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2123/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1555/96 dėl intervencinių lygių papildomiems kriaušių, citrinų, obuolių ir cukinijų muitams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

1996 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1555/96 dėl papildomų importo muitų taikymo vaisiams ir daržovėms taisyklių (2) numatomas jo priede nurodytų prekių importo stebėjimas. Toks stebėjimas atliekamas pagal taisykles, numatytas 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), 308d straipsnyje.

(2)

Taikant Urugvajaus raundo daugiašalėse derybose dėl prekybos sudaryto Susitarimo dėl žemės ūkio 5 straipsnio 4 dalį (4) ir atsižvelgiant į paskutinius turimus 2002, 2003 ir 2004 m. duomenis, reikėtų iš dalies pakeisti papildomų kriaušių, citrinų, obuolių ir cukinijų intervencinius lygius.

(3)

Dėl to reikia iš dalies pakeisti reglamentą (EB) Nr. 1555/96.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1555/96 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis yra taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 193, 1996 8 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1796/2005 (OL L 288, 2005 10 29, p. 42).

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 883/2005 (OL L 148, 2005 6 11, p. 5).

(4)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.


PRIEDAS

„PRIEDAS

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas laikomas tik orientaciniu. Papildomų muitų taikymo sritis šiame priede nustatoma atsižvelgiant į KN kodų apimtį šio reglamento priėmimo metu. Jei prieš KN kodą yra „ex“, papildomo muito taikymo sritis nustatoma pagal KN kodą ir atitinkamą intervencinį laikotarpį.

Serijos Nr.

KN kodas

Prekės aprašymas

Intervencinis laikotarpis

Intervencinis lygis

(tonomis)

78.0015

ex 0702 00 00

Pomidorai

nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d.

810 159

78.0020

nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

883 976

78.0065

ex 0707 00 05

Agurkai

nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.

10 637

78.0075

nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d.

10 318

78.0085

ex 0709 10 00

Artišokai

nuo lapkričio 1 d. iki birželio 30 d.

90 600

78.0100

0709 90 70

Cukinijos

nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

68 401

78.0110

ex 0805 10 20

Apelsinai

nuo gruodžio 1 d. iki gegužės 31 d.

271 073

78.0120

ex 0805 20 10

Klementinos

nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

150 169

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); vilkingai ir panašūs citrusų hibridai

nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

94 492

78.0155

ex 0805 50 10

Citrinos

nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

265 745

78.0160

nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

82 467

78.0170

ex 0806 10 10

Valgomosios vynuogės

nuo liepos 21 d. iki lapkričio 20 d.

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Obuoliai

nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

805 913

78.0180

nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

80 454

78.0220

ex 0808 20 50

Kriaušės

nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.

239 893

78.0235

nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

105 438

78.0250

ex 0809 10 00

Abrikosai

nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

nuo gegužės 21 d. iki rugpjūčio 10 d.

54 213

78.0270

ex 0809 30

Persikai, įskaitant brunonus ir nektarinus

nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Slyvos

nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

54 605“


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2124/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

nustatantis nuo Reglamento (EB) Nr. 800/1999 leidžiančias nukrypti nuostatas dėl produktų, kaip į Sutarties I priedą neįtrauktų prekių, eksportuojamų į trečiąsias šalis, išskyrus Rumuniją

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijus (2), 4 straipsnyje numatoma, kad 1999 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 800/1999, nustatantis bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles (3), yra taikomas produktams, eksportuojamiems kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 800/1999 3 straipsnyje numatoma, kad teisė gauti eksporto grąžinamąją išmoką įgyjama prekes importavus į konkrečią trečiąją šalį, jeigu jai taikoma diferencijuota grąžinamoji išmoka. To paties reglamento 14, 15 ir 16 straipsniuose yra nustatomos diferencijuotos grąžinamosios išmokos mokėjimo sąlygos, ir visų pirma – dokumentai, kuriuos reikia pateikti kaip įrodymą, kad prekės atgabentos į paskirties šalį.

(3)

Diferencijuotos grąžinamosios išmokos atveju, Reglamento (EB) Nr. 800/1999 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatoma, kad grąžinamosios išmokos dalis, apskaičiuota pagal mažiausią grąžinamosios išmokos dydį, mokama eksportuotojo prašymu, kai tik pateikiami įrodymai, kad produktas buvo išvežtas iš Bendrijos muitų teritorijos.

(4)

2005 m. liepos 5 d. EB ir Rumunijos asociacijos tarybos sprendimu Nr. 3/2005 dėl prekybos tvarkos patobulinimo perdirbtiems žemės ūkio produktams, išvardytiems Europos sutarties (4) 3 Protokole, numatomas grąžinamųjų išmokų panaikinimas už Sutarties I priede neišvardytus perdirbtus žemės ūkio produktus, kai jie eksportuojami į Rumuniją nuo 2005 m. gruodžio 1 d.

(5)

Rumunija įsipareigojo sudaryti abipuses preferencines importo sąlygas į jos teritoriją importuojamoms prekėms, tik tuo atveju, jei prie šių prekių bus pridėti dokumentai, nurodantys, kad už jas negalima gauti eksporto grąžinamųjų išmokų.

(6)

Tokių sąlygų kontekste, kaip pereinamojo laikotarpio priemonė iki galimo Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą ir siekiant išvengti nebūtinų kaštų prekeiviams, prekiaujantiems su trečiosiomis šalimis, dera nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 800/1999, kadangi diferencijuotų grąžinamųjų išmokų atveju jis reikalauja pateikti importo įrodymus. Be to, kai tam tikroms aptariamoms paskirties šalims nebuvo nustatytos eksporto grąžinamosios išmokos, nustatant žemiausią grąžinamosios išmokos dydį, reikėtų į tai neatsižvelgti.

(7)

Nuo 2005 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus EB ir Rumunijos asociacijos tarybos sprendime Nr. 3/2005 nustatytoms priemonėms, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną nuo jo paskelbimo.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Horizontaliųjų klausimų dėl prekybos perdirbtais žemės ūkio produktais, neišvardytais Sutarties I priede, valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16 straipsnio 1 dalies nuostatų, jei grąžinamosios išmokos diferencijavimas atsiranda tik dėl to, kad grąžinamoji išmoka nebuvo nustatyta Rumunijai, įrodymai, kad buvo atlikti muitinių importo formalumai, nėra grąžinamosios išmokos mokėjimo sąlyga visų prekių, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 II priede, ir kurioms taikomas EB ir Rumunijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 3/2005, atžvilgiu.

2 straipsnis

Į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 II priede nurodytų prekių, kurioms taikomas EB ir Rumunijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 3/2005, eksporto į Rumuniją atžvilgiu nenumatyta eksporto grąžinamoji išmoka, nėra atsižvelgiama nustatant mažiausią grąžinamosios išmokos dydį, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 800/1999 18 straipsnio 2 dalyje.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2580/2000 (OL L 298, 2000 11 25, p. 5).

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.

(3)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 671/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 5).

(4)  OL L 324, 2005 12 10, p. 26.


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2125/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, atsiradusias patvirtinus patobulintą prekybos tvarką dėl tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų eksporto į Rumuniją

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 gruodžio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Neseniai Bendrija su Rumunija sudarė prekybos susitarimą dėl perdirbtų žemės ūkio produktų, siekiant parengti šią šalį stojimui į Bendriją. Šiame susitarime numatomos nuolaidos, į kurias iš Bendrijos pusės įtraukiamas eksporto grąžinamųjų išmokų panaikinimas už kai kuriuos perdirbtus žemės ūkio produktus.

(2)

2005 m. liepos 5 d. EB ir Rumunijos asociacijos tarybos sprendime Nr. 3/2005 dėl prekybos tvarkos patobulinimo perdirbtiems žemės ūkio produktams, išvardytiems Europos sutarties (2) 3 Protokole, numatomas grąžinamųjų išmokų panaikinimas už Sutarties I priede neišvardytus perdirbtus žemės ūkio produktus, kai jie yra eksportuojami į Rumuniją nuo 2005 m. gruodžio 1 d.

(3)

Už eksporto grąžinamųjų išmokų panaikinimą, kaip nustatyta EB ir Rumunijos asociacijos tarybos sprendime Nr. 3/2005, Rumunijos valdžios institucijos įsipareigojo sudaryti abipuses preferencines importo sąlygas į jos teritoriją importuojamoms tam tikroms prekėms, jeigu prie šių prekių bus pridėta eksporto deklaracijos kopija, nurodanti, kad už jas negalima gauti eksporto grąžinamosios išmokos. Jei tokio dokumento nėra, taikomas visas muito tarifas.

(4)

Įsigaliojus EB ir Rumunijos asociacijos tarybos sprendimui Nr. 3/2005, už prekes, dėl kurių operatoriai pateikė prašymą dėl grąžinamosios išmokos sertifikatų pagal 2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijus (3), daugiau nebus mokamos grąžinamosios išmokos, jei jos yra eksportuojamos į Rumuniją.

(5)

Turėtų būti leidžiama sumažinti grąžinamosios išmokos sertifikatų sumas ir pro rata gražinti atitinkamus užstatus, jei operatoriai kompetentingai šalies institucijai įrodo, kad jų reikalavimams dėl grąžinamųjų išmokų turėjo įtakos EB ir Rumunijos asociacijos tarybos sprendimo Nr. 3/2005 įsigaliojimas. Vertindama prašymus grąžinamosios išmokos sertifikate sumažinti sumą ir proporcingai grąžinti atitinkamą užstatą, kompetentinga šalies institucija, kilus abejonei, turi ypač atsižvelgti į dokumentus, nurodytus 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 4045/89 dėl valstybių narių atliekamo sandorių, sudarančių Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansavimo sistemos dalį, patikrinimo ir panaikinančio Direktyvą 77/435/EEB (4) 1 straipsnio 2 dalyje, nepažeidžiant kitų to reglamento nuostatų taikymo. Dėl administracinių priežasčių reikėtų numatyti, kad prašymai grąžinamosios išmokos sertifikate sumažinti sumą ir grąžinti užstatą būtų pateikti per trumpą laikotarpį ir kad Komisijai būtų laiku pranešta apie leistinus sumų sumažinimus tam, kad į juos būtų atsižvelgta nustatant sumą, kuriai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1043/2005 išleidžiami nuo 2006 m. vasario 1 d. naudojami grąžinamosios išmokos sertifikatai.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Horizontaliųjų klausimų dėl prekybos perdirbtais žemės ūkio produktais, neišvardytais Sutarties I priede vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Prekės, už kurias EB ir Rumunijos asociacijos tarybos sprendimu Nr. 3/2005 buvo panaikintos eksporto grąžinamosios išmokos, į Rumuniją importuojamos be muito mokesčių, be muito mokesčių kvotų ribose arba sumažintais muitų tarifais, jeigu prie šių prekių bus pridėta kruopščiai užpildytos eksporto deklaracijos kopija, su tokiu įrašu 44 langelyje:

„Grąžinamoji išmoka – 0 EUR; EB ir Rumunijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 3/2005“.

2 straipsnis

1.   Grąžinamųjų išmokų sertifikatuose, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1043/2005 išduotuose eksportuojamoms prekėms, kurioms EB ir Rumunijos asociacijos tarybos sprendimu Nr. 3/2005 buvo panaikintos grąžinamosios išmokos, suinteresuotos šalies prašymu gali būti sumažintos sumos pagal 2 dalyje numatytas sąlygas.

2.   Tam, kad grąžinamųjų išmokų sertifikate būtų sumažinta suma, reikia, kad prašymas dėl 1 dalyje minimų sertifikatų būtų pateiktas iki EB ir Rumunijos asociacijos tarybos sprendimo Nr. 3/2005 įsigaliojimo, o jų galiojimo laikas turi baigtis po 2005 m. lapkričio 30 d.

3.   Suma sertifikate, kuriai suinteresuota šalis negali reikalauti eksporto grąžinamųjų išmokų, yra sumažinama įsigaliojus EB ir Rumunijos asociacijos tarybos sprendimui Nr. 3/2005, jei kompetetingai šalies institucijai yra pateikti pakankami įrodymai.

Atlikdamos vertinimus, kompetentingos institucijos, kilus abejonei, ypač atsižvelgia į Reglamento (EEB) Nr. 4045/89 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus komercinius dokumentus.

4.   Atitinkamas užstatas tam tikrai sumažintai sumai grąžinamas proporcingai.

3 straipsnis

1.   Tam, kad prašymas būtų svarstomas pagal 2 straipsnį, jį kompetentinga šalies institucija turi gauti ne vėliau kaip iki 2006 m. sausio 7 d.

2.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2006 m. sausio 14 d. praneša Komisijai apie sumas, kurios buvo sumažintos remiantis šio reglamento 2 straipsnio 3 dalimi. Į praneštas sumas atsižvelgiama nustatant sumą, kuriai pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 33 straipsnio c punktą išleidžiami nuo 2006 m. vasario 1 d. naudojami grąžinamosios išmokos sertifikatai.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2580/2000 (OL L 298, 2000 11 25, p. 5).

(2)  OL L 324, 2005 12 10, p. 26.

(3)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.

(4)  OL L 388, 1989 12 30, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2154/2002 (OL L 328, 2002 12 5, p. 4).


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2126/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 350/93 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

1993 m. vasario 17 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 350/93 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (2) nustato priemones, taikomas šortų, aprašytų to Reglamento priedo 8 punkte (509 nuotrauka), klasifikavimui Kombinuotojoje nomenklatūroje.

(2)

Siekiant išvengti nevienodo klasifikavimo būtina patikslinti minėto drabužio kišenių aprašymą ir prie jo atitinkamai priderinti klasifikavimo motyvų antrąją pastraipą. Iki šiol faktas, kad kišenės yra be užsegimo sistemos, buvo iliustruotas tik 509 nuotraukoje.

(3)

Be to, minėto drabužio klasifikavimo motyvuose pateiktoje nuorodoje į Kombinuotosios nomenklatūros 62 skirsnio 8 pastabą nenurodyta, kuri šios pastabos pastraipa taikoma, o tai gali sąlygoti nevienodą klasifikavimą.

(4)

Siekiant užtikrinti vienodą Kombinuotosios nomenklatūros taikymą turėtų būti paaiškinta, kad Reglamentu (EEB) Nr. 350/93 nustatytas klasifikavimas nebuvo pagrįstas minėtos 8 pastabos pirmąja pastraipa ir todėl jį nustatant nebuvo remtasi motyvu, kad nagrinėjamo drabužio kirpimas aiškiai rodo, jog jis skirtas moterims.

(5)

Turėtų būti nurodyta, kad buvo taikoma 62 skirsnio 8 pastabos antroji pastraipa ir minėtas drabužis buvo suklasifikuotas priskyrus KN 6204 63 90 kodą, nes šio drabužio kirpimas neturi pakankamai požymių, pagal kuriuos jį būtų galima laikyti vyrišku ar moterišku, todėl laikytina, kad jis negali būti atpažįstamas kaip vyrų ar berniukų arba moterų ar mergaičių drabužis.

(6)

Reglamentas (EEB) Nr. 350/93 turėtų būti atitinkamai pakeistas.

(7)

Šiame Reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 350/93 priedo 8 punktas pakeičiamas taip:

1)

1 skiltyje (Prekių aprašymas) paskutinis sakinys pakeičiamas šiuo sakiniu:

„Abiejuose drabužio šonuose įsiūtos atviros vidinės kišenės, o viduje prie juosmens (kaip šortuose) prisiūtos megztos vidinės kelnaitės (65 % poliesterio ir 35 % medvilnės) (žr. nuotrauką Nr. 509) (*).“;

2)

Tekstas 3 skiltyje (Klasifikavimo motyvai) pakeičiamas šiuo tekstu:

„Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 62 skirsnio 8 pastabos antrąja pastraipa bei KN kodų 6204, 6204 53 ir 6204 63 90 aprašymais.

Drabužis neklasifikuotinas kaip maudymosi drabužis, kadangi dėl savo sukirpimo, bendros išvaizdos ir šoninių kišenių be užsegimo sistemos jis neskirtas dėvėti tiktai arba daugiausia kaip maudymosi drabužis.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1719/2005 (OL L 286, 2005 10 28, p. 1).

(2)  OL L 41, 1993 2 18, p. 7.


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2127/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant KN kodus, nurodytus 2 skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad, remiantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalies nuostatomis, valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje, kuri neatitinka šio reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytus KN kodus.

2 straipsnis

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalies nuostatas, valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine, kuri neatitinka šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1 Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1719/2005 (OL L 286, 2005 10 28, p. 1).

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1 Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Nesukomplektuota ir nesurinkta nauja pikapo tipo keturratė kelių transporto priemonė su dyzeliniu varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris yra 2 500 cm3, pakrautos transporto priemonės masė – 2 650 kg, o krovumas – 1 000 kg.

Kelių transporto priemonėje įrengta viena sėdynių eilė dviem asmenims (įskaitant vairuotoją) ir atvira 2,28 m ilgio krovinių sekcija.

Visos dalys pateikiamos ir deklaruojamos muitinei toje pačioje vietoje ir tuo pat metu.

Radiatorius, langai, padangos, akumuliatorius, amortizatoriai, sėdynės ir durys be apmušalų nepateikti.

8704 21 91

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1, 2 (a punktu) ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 8704, 8704 21 ir 8704 21 91 atitinkančiais prekių aprašymais.

Kelių transporto priemonė klasifikuotina 8704 pozicijoje, nes pateikta tokiu pavidalu turi esmines sukomplektuotos arba baigtos gaminti transporto priemonės savybes (2 bendrosios aiškinimo taisyklės a punkto pirmasis sakinys). Taip pat žr. SS paaiškinimų 87 skirsnio paaiškinimų bendrąsias nuostatas.

Nors kelių transporto priemonė pateikiama nesurinkta, ji klasifikuojama kaip sukomplektuotas arba baigtas gaminti gaminys (2 bendrosios aiškinimo taisyklės a punkto antrasis sakinys).


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2128/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies a punktą ir 15 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies a, c, d, f, g ir h punktuose išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kai šie produktai yra eksportuojami kaip prekės, išvardytos šio reglamento V priede.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai šie produktai yra eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 V priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už produktą, kuris įeina į prekės sudėtį negali viršyti tam produktui taikomų grąžinamųjų išmokų, kai jis eksportuojamas vėliau jo neperdirbant.

(5)

Pagal šį reglamentą nustatytos grąžinamosios išmokos gali būti nustatomos iš anksto, nes šiuo metu negalima nustatyti rinkos situacijos keliems ateinantiems mėnesiams.

(6)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios gali būti suteiktos eksportuojamiems žemės ūkio produktams, kurie įeina į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą, sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl tokiose situacijose būtina imtis atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių sutarčių sudarymui. Konkretaus grąžinamosios išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse išvardytiems pagrindiniams produktams, eksportuojamiems kaip Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 V priede išvardytos prekės, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 987/2005 (OL L 167, 2005 6 29, p. 12).

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.


PRIEDAS

Nuo 2005 m. gruodžio 23 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis, išreikštas EUR/100 kg

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1701 99 10

Baltas cukrus

35,00

35,00


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Bulgariją nuo 2004 m. spalio 1 d., į Rumuniją nuo 2005 m. gruodžio 1 d. ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę nuo 2005 m. vasario 1 d.


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2129/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šių reglamentų 1 straipsnyje išvardytų produktų kainų pasaulinėje rinkoje arba biržos kainų ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (3), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios gali būti suteiktos už eksportuojamus žemės ūkio produktus, įeinančius į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą, sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl, tokiose situacijose, būtina imtis atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių sutarčių sudarymui. Konkretaus grąžinamosios išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

(5)

Atsižvelgiant į Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl tešlos gaminių eksporto iš Bendrijos į Jungtines Amerikos Valstijas, patvirtintą Tarybos sprendimu 87/482/EEB (4), KN kodais 1902 11 00 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes reikėtų diferencijuoti pagal jų paskirties vietą.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 ir 3 dalis konkrečiam pagrindiniam produktui, naudojamam per tariamą prekių gamybos laikotarpį, turi būti nustatytos sumažintas eksporto grąžinamosios išmokos dydis, atsižvelgiant į taikomų gamybos grąžinamųjų išmokų dydį pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1722/93 (5).

(7)

Manoma, kad spiritiniai gėrimai yra mažiau jautrūs jų gamybai naudojamų grūdų kainai. Tačiau Jungtinės Karalystės, Airijos ir Danijos stojimo akto 19 protokole yra numatyta, kad turi būti nustatytos būtinos priemonės, palengvinančios Bendrijos grūdų naudojimą spiritinių gėrimų gamyboje. Todėl būtina pritaikyti grąžinamosios išmokos dydį, taikomą grūdams, eksportuojamiems spiritinių gėrimų pavidalu.

(8)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi pagrindiniams produktams, išvardytiems Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnyje arba Reglamento (EB) Nr. 3072/95 1 straipsnio 1 dalyje ir eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(3)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.

(4)  OL L 275, 1987 9 29, p. 36.

(5)  OL L 159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1584/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 11).


PRIEDAS

Nuo 2005 m. gruodžio 23 d. kai kuriems grūdų ir ryžių produktams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Produktų aprašymas (2)

Grąžinamosios išmokos dydis už 100 kg pagrindinio produkto

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1001 10 00

Kietieji kviečiai:

 

 

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais

1001 90 99

Paprastieji kviečiai ir meslinas:

 

 

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais:

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– – kitais atvejais

1002 00 00

Rugiai

1003 00 90

Miežiai

 

 

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– kitais atvejais

1004 00 00

Avižos

1005 90 00

Kukurūzai (grūdai), naudojami šiuo pavidalu:

 

 

– krakmolas:

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

2,687

2,687

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

1,714

1,714

– – kitais atvejais

3,499

3,499

– gliukozė, gliukozės sirupas, maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas, klasifikuojami KN kodais 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

1,812

1,812

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

1,286

1,286

– – kitais atvejais

2,624

2,624

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

1,714

1,714

– kita (įskaitant neperdirbtus produktus)

3,499

3,499

Bulvių krakmolas, klasifikuojamas KN kodu 1108 13 00 atitinkantis produktą, gautą perdirbus kukurūzus.

 

 

– taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

2,133

2,133

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

1,714

1,714

– kitais atvejais

3,499

3,499

ex 1006 30

Visiškai nulukštenti ryžiai:

 

 

– trumpagrūdžiai ryžiai

– vidutinių grūdų ryžiai

– ilgagrūdžiai ryžiai

1006 40 00

Skaldyti ryžiai

1007 00 90

Grūdiniai sorgai, išskyrus hibridinius, skirti sėti


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Bulgariją nuo 2004 m. spalio 1 d., į Rumuniją nuo 2005 m. gruodžio 1 d., ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę nuo 2005 m. vasario 1 d.

(2)  Žemės ūkio produktams, pagamintiems perdirbant pagrindinius produktus ir (arba) prilygstantiems produktams, turi būti taikomi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1043/2005 V priede nustatyti koeficientai.

(3)  Atitinkamos prekės klasifikuojamos KN kodu 3505 10 50.

(4)  Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede išvardytos prekės arba prekės, į kurias pateikta nuoroda Reglamento (EEB) Nr. 2825/93 2 straipsnyje (OL L 258, 1993 10 16, p. 6).

(5)  KN kodais NC 1702 30 99, 1702 40 90 ir 1702 60 90 klasifikuojamam sirupui, pagamintam maišant gliukozės ir fruktozės sirupą, eksporto grąžinamosios išmokos gali būti skiriamos tik už gliukozės sirupą.


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/43


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2130/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2005 m. gruodžio 23 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1) ypač į jo 24 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

1995 m. birželio 23 d. Reglamentas (EB) Nr. 1422/95, nustatantis išsamias cukraus sektoriaus produkto melasos importo įgyvendinimo taisykles ir iš dalies pakeičiantis Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 785/68 (2) numato, kad melasos importo CIF kainos, nustatytos pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 785/68 (3) yra „reprezentacinės kainos“. Ši kaina laikoma nustatyta už standartinę kokybę, apibrėžtą Reglamento (EEB) Nr. 785/68 1 straipsnyje.

(2)

Reprezentacinės kainos nustatomos remiantis visa Reglamento (EEB) Nr. 785/68 3 straipsnyje numatyta informacija, išskyrus atvejus, numatytus šio reglamento 4 straipsnyje, o tam tikrais atvejais šias kainas galima nustatyti pagal Reglamento (EEB) Nr. 875/68 7 straipsnyje pateiktą metodą.

(3)

Koreguojant kainas, kurios nėra taikomos standartinei kokybei, reikia padidinti arba sumažinti kainas pagal siūlomos melasos kokybę, atsižvelgiant į Reglamento (EEB) Nr. 785/68 6 straipsnio nuostatas.

(4)

Kai skiriasi atitinkamo produkto slenkstinė kaina ir jo reprezentacinė kaina, reikia nustatyti papildomus importo muitus, Reglamento (EB) Nr. 1422/95 3 straipsnyje numatyta tvarka. Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatas taikomas atleidimas nuo importo muitų, reikia nustatyti tam tikrus tų importo muitų dydžius.

(5)

Reikia nustatyti reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus minėtiems produktams pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 1 straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnio 1 dalį.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1422/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai yra nustatomi priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 79/2003 (OL L 13, 2003 1 18, p. 4).

(3)  OL 145, 1968 6 27, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1422/95.


PRIEDAS

Reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomi nuo 2005 m. gruodžio 23 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

Importo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatas taikomas atleidimas (1)

1703 10 00 (2)

11,16

0

1703 90 00 (2)

11,79

0


(1)  Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatomis, šis dydis pakeičia šiems produktams bendrajame muitų tarife nustatytą muitą.

(2)  Nustatoma standartinei kokybei, kaip ji apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 785/68 1 straipsnyje su pakeitimais.


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/45


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2131/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnyje nustatyta, kad skirtumas tarp minėto reglamento 1 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytų produktų kainų arba biržos kainų ir Bendrijos kainų gali būti dengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1260/2001 numatyta, kad grąžinamosios išmokos už nedenatūruotą baltąjį cukrų ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus neperdirbtus, turi būti nustatytos atsižvelgiant į padėtį Bendrijos cukraus rinkoje ir pasaulinėje cukraus rinkoje, ypač į minėto reglamento 28 straipsnyje išvardintus kainų ir sąnaudų veiksnius. Tame pačiame straipsnyje numatyta, kad taip pat reikėtų atsižvelgti ir į siūlomo eksporto ekonominį aspektą.

(3)

Grąžinamoji išmoka už žaliavinį cukrų turi būti nustatyta už standartinę kokybę, kuri yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo II dalyje. Ši grąžinamoji išmoka nustatoma remiantis ir sio Reglamento 28 straipsnio 4 dalies nuostatomis. Karamelinis cukrus buvo apibrėžtas 1995 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2135/95, nustatančiame išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų suteikimo cukraus sektoriuje taikymo taisykles (2). Tokiu būdu apskaičiuojamas grąžinamosios išmokos už cukrų, į kurį nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų, dydis turi būti taikomas pagal jame esantį sacharozės kiekį ir turi būti nustatytas už kiekvieną jos kiekio procentą.

(4)

Tam tikrais atvejais grąžinamosios išmokos dydis gali būti nustatytas kitokio pobūdžio teisės aktais.

(5)

Grąžinamoji išmoka nustatoma kas dvi savaites. Tarpiniu laikotarpiu ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad grąžinamoji išmoka už minėto reglamento 1 straipsnyje numatytus produktus gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, jei tai sąlygoja padėtis pasaulinėje rinkoje arba tam tikrų rinkų specifiniai reikalavimai.

(7)

Nuo 2001 metų pradžios didelėmis apimtimis ir sparčiai didėjęs pagal preferencinį režimą vykdytas cukraus importas iš Vakarų Balkanų ir Bendrijos cukraus eksportas į šias šalis, atrodo, yra gerokai dirbtino pobūdžio.

(8)

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, kuris pasireikštų cukraus sektoriaus produktų, už kuriuos skirta eksporto grąžinamoji išmoka, reimportu į Bendriją, reikėtų visoms Balkanų šalims nenustatyti grąžinamosios išmokos už šiame reglamente išvardytų produktų eksportą.

(9)

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius ir į esamą padėtį cukraus sektoriaus rinkose, ypač į cukraus kursus biržose arba kainas Bendrijoje ir pasaulinėje rinkoje, reikėtų nustatyti atitinkamų dydžių grąžinamąsias išmokas.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus ir nedenatūruotus, nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 214, 1995 9 8, p. 16.


PRIEDAS

GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS UŽ NEPERDIRBTO BALTOJO CUKRAUS IR NEPERDIRBTO ŽALIAVINIO CUKRAUS EKSPORTĄ 2005 M. GRUODŽIO 23 D. (1)

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3500

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3500

N. B.: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), su pakeitimais.

Paskirčių skaitiniai kodai yra apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

S00

:

visos paskirtys (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto tiekimas ir paskirtys, prilygintos eksportui už Bendrijos ribų), išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (įskaitant Kosovą, kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tačiau netaikoma cukrui, pridėtam į produktus, išvardytus Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 (OL L 297, 1996 11 21, p. 29) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui nuo 2005 m. vasario 1 d., pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga yra 92 %. Jei eksportuojamo žaliavinio cukraus išeiga nėra lygi 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 28 straipsnio 4 dalies nuostatas.


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/47


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2132/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už neperdirbtus sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnyje nustatyta, kad skirtumas tarp minėto reglamento 1 straipsnio 1 dalies d punkte išvardytų produktų kainų arba biržos kursų ir Bendrijos kainų gali būti dengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

1995 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2135/95, nustatančiame išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų suteikimo cukraus sektoriuje taikymo taisykles (2), 3 straipsnyje numatyta, kad eksporto grąžinamoji išmoka už 100 kg Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų produktų yra lygi bazinei sumai, padaugintai iš tam produktui nustatyto sacharozės kiekio, atitinkamais atvejais pridėjus kitų į sacharozės ekvivalentą perskaičiuotų cukrų kiekį. Šis atitinkamo produkto sacharozės kiekis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 2135/95 3 straipsnio nuostatas.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 30 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad grąžinamosios išmokos už sorbozę bazinis dydis yra lygus baziniam grąžinamosios išmokos dydžiui, atėmus iš jo vieną šimtąją dalį galiojančios gamybos grąžinamosios išmokos, kuri pagal 2001 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1265/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 nuostatų dėl tam tikrų cukraus produktų, naudojamų chemijos pramonėje, gamybos grąžinamųjų išmokų mokėjimo taikymo (3), nuostatas taikoma pastarojo reglamento priede išvardytiems produktams.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 30 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad grąžinamosios išmokos už kitus to paties reglamento 1 straipsnio 1 dalies d punkte išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus, bazinis dydis sudaro vieną šimtąją dydžio, gauto atsižvelgiant, pirma, į skirtumo tarp baltojo cukraus intervencinės kainos nedeficitinėse Bendrijos zonose tą mėnesį, kuriam nustatomas bazinis dydis, ir tarp pasaulinėje rinkoje užregistruotų baltojo cukraus kainų arba biržos kainų skirtumo ir, antra, į būtinybę nustatyti pusiausvyrą tarp Bendrijos pagrindinių produktų naudojimo perdirbtų prekių, skirtų eksportuoti į trečiąsias šalis, gamyboje ir trečiųjų šalių produktų, įvežtų perdirbti, naudojimo.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 30 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad grąžinamosios išmokos bazinis dydis gali būti taikomas tik kai kuriems to reglamento 1 straipsnio 1 dalies d punkte išvardytiems produktams.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnyje numatyta, kad gali būti numatyta eksporto grąžinamoji išmoka už to reglamento 1 straipsnio 1 dalies f, g ir h punktuose išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus. Nustatant grąžinamosios išmokos dydį už kiekvieną 100 kilogramų sausosios medžiagos, visų pirma atsižvelgiama į grąžinamąją išmoką, taikomą už KN kodu 1702 30 91 klasifikuojamų produktų eksportą, į grąžinamąją išmoką, taikomą už Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies d punkte minimų produktų eksportą ir į numatomo eksporto ekonominius aspektus. Kalbant apie minėtos 1 dalies f ir g punktuose išvardytus produktus, grąžinamoji išmoka skiriama tik už tuos produktus, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 2135/95 5 straipsnyje nurodytas sąlygas, o kalbant apie h punkte išvardytus produktus, grąžinamoji išmoka skiriama tik už tuos produktus, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 2135/95 6 straipsnyje nurodytas sąlygas.

(7)

Pirmiau minėtos numatomos grąžinamosios išmokos turi būti nustatomos kiekvieną mėnesį. Tarpiniu laikotarpiu jos gali būti pakeistos.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad grąžinamosios išmokos už to reglamento 1 straipsnyje išvardytus produktus gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, jei tai sąlygoja padėtis pasaulinėje rinkoje arba tam tikrų rinkų specifiniai reikalavimai.

(9)

Nuo 2001 metų pradžios didelėmis apimtimis ir sparčiai didėjęs cukraus importas pagal preferencinį režimą iš Vakarų Balkanų ir Bendrijos cukraus eksportas į šias šalis, atrodo, yra gerokai dirbtino pobūdžio.

(10)

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, kuris pasireikštų cukraus sektoriaus produktų, už kuriuos skirta eksporto grąžinamoji išmoka, reimportu į Bendriją, reikėtų visoms Vakarų Balkanų šalims nenustatyti grąžinamosios išmokos už šiame reglamente išvardytų produktų eksportą.

(11)

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius, reikėtų nustatyti atitinkamų dydžių grąžinamąsias išmokas už nurodomus produktus.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies d, f, g ir h punktuose išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus, yra nustatomos tokios, kaip numatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 6).

(2)  OL L 214, 1995 9 8, p. 16.

(3)  OL L 178, 2001 6 30, p. 63.


PRIEDAS

GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS UŽ NEPERDIRBTŲ SIRUPŲ IR KAI KURIŲ KITŲ NEPERDIRBTŲ CUKRAUS SEKTORIAUS PRODUKTŲ EKSPORTĄ, TAIKOMOS NUO 2005 M. GRUODŽIO 23 D. (1)

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamosios išmokos dydis

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

35,00 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

35,00 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

66,50 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3500 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

35,00 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3500 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3500 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3500 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

35,00 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3500 (4)

N.B.: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais

Paskirčių skaitiniai kodai yra apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

S00

:

visos paskirtys (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto tiekimas ir paskirtys, prilygintos eksportui už Bendrijos ribų), išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (įskaitant Kosovą, kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tačiau netaikoma cukrui, pridėtam į produktus, išvardytus Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 (OL L 297, 1996 11 21, p. 29) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui nuo 2005 m. vasario 1 d., pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Taikoma tik Reglamento (EB) Nr. 2135/95 5 straipsnyje nurodytiems produktams.

(3)  Taikoma tik Reglamento (EB) Nr. 2135/95 6 straipsnyje nurodytiems produktams.

(4)  Bazinis dydis netaikomas sirupams, kurių grynumas mažesnis kaip 85 % (Reglamentas (EB) Nr. 2135/95). Sacharozės kiekis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 2135/95 3 straipsnio nuostatas.

(5)  Dydis netaikomas Reglamento (EEB) Nr. 3513/92 (OL L 355, 1992 12 5, p. 12) priedo 2 dalyje apibrėžtam produktui.


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/50


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2133/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 15-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1138/2005 numatytu nuolatiniu konkursu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2005 m. liepos 15 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1138/2005 dėl 2005–2006 prekybos metais vykdomo nuolatinio konkurso, siekiant nustatyti eksporto muitus ir (arba) grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2), numatyta vykdyti dalinius konkursus dėl tokio cukraus eksporto į trečiąsias šalis.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1138/2005 9 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad didžiausias grąžinamosios išmokos dydis daliniame konkurse nustatomas pagal aplinkybes, visų pirma atsižvelgiant į cukraus rinkos Bendrijoje bei pasaulinės cukraus rinkos padėtį ir numatomą raidą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1138/2005 nuostatomis vykdomame 15-ajame daliniame konkurse yra nustatoma 37,750 EUR/100 kg didžiausia grąžinamoji išmoka už baltojo cukraus eksportą į kai kurias į trečiąsias šalis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 185, 2005 7 16, p. 3.


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/51


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2134/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ir ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio nuostatas skirtumas tarp tų reglamentų 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio nuostatomis, grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į dabartinę padėtį ir grūdų, ryžių bei skaldytų ryžių kainų ir jų prieinamumo Bendrijos rinkoje bei grūdų, ryžių, skaldytų ryžių ir grūdų sektoriaus produktų kainų pasaulinėje rinkoje ateities tendencijas. Remiantis tų pačių straipsnių nuostatomis, taip pat reikia grūdų ir ryžių rinkose užtikrinti pusiausvyrą ir natūralią kainų raidą bei prekybą šioje rinkoje, be to, atsižvelgti į siūlomo eksporto ekonominį aspektą ir būtinybę išvengti Bendrijos rinkos trikdymų.

(3)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1518/95 (3), dėl perdirbtų grūdų ir ryžių produktų importo ir eksporto tvarkos 4 straipsnyje apibrėžti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamąją išmoką už šiuos produktus.

(4)

Reikėtų laipsniuoti grąžinamąją išmoką, skirtiną už kai kuriuos perdirbtus produktus, atsižvelgiant į produktą, jame esantį pelenų, žaliosios ląstelienos, lukštų, baltymų, riebalų arba krakmolo kiekį. Pastarosios medžiagos kiekis yra ypač svarbus pagrindinio produkto kiekio perdirbtame produkte rodiklis.

(5)

Kalbant apie manijoko šaknis ir kitų tropinių augalų šakniavaisius ir gumbavaisius bei jų miltus, jei būtų planuojamas šių produktų eksportas, dėl tokio eksporto ekonominio aspekto šiuo metu nėra būtina jiems nustatyti eksporto grąžinamosios išmokos. Kadangi Bendrijos dalis pasaulinėje prekyboje kai kuriais perdirbtais grūdų produktais nėra didelė, dabar nėra būtina nustatyti jų eksporto grąžinamąją išmoką.

(6)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus pagal jų paskirties šalis.

(7)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(8)

Kai kurie perdirbti kukurūzų produktai gali būti termiškai apdoroti, todėl produkto kokybė gali nebetenkinti grąžinamosios išmokos skyrimo reikalavimų. Todėl reikia patikslinti, kad šiems produktams eksporto grąžinamoji išmoka negali būti skiriama, jeigu juose yra gelifikuoto krakmolo.

(9)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede yra nustatytos eksporto grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1518/95 1 straipsnyje nurodytus produktus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1549/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 13).

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 55. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2993/95 (OL L 312, 1995 12 23, p. 25).


PRIEDAS

prie 2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

48,99

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

41,99

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

41,99

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

62,98

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

48,99

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

41,99

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

41,99

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

55,98

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

45,49

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

52,49

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

40,24

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

8,75

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

55,98

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

55,98

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

55,98

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

55,98

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

54,85

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

41,99

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

54,85

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

41,99

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

41,99

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

54,85

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

41,99

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

57,47

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

39,89

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

41,99

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

C10

:

visos paskirtys,

C11

:

visos paskirtys, išskyrus Bulgariją,

C12

:

visos paskirtys, išskyrus Rumuniją,

C13

:

visos paskirtys, išskyrus Bulgariją ir Rumuniją.

C14

:

visos paskirtys, išskyrus Šveicariją ir Lichtenšteiną.


(1)  Už produktus, kuriuose dėl terminio apdorojimo atsirado gelifikuoto krakmolo, neskiriama jokia grąžinamoji išmoka.

(2)  Grąžinamosios išmokos suteikiamos laikantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2730/75 (OL L 281, 1975 11 1, p. 20) su pakeitimais.

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

C10

:

visos paskirtys,

C11

:

visos paskirtys, išskyrus Bulgariją,

C12

:

visos paskirtys, išskyrus Rumuniją,

C13

:

visos paskirtys, išskyrus Bulgariją ir Rumuniją.

C14

:

visos paskirtys, išskyrus Šveicariją ir Lichtenšteiną.


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/54


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2135/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis;

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1517/95 dėl Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo kombinuotųjų pašarų importo ir eksporto sistemoms taisyklių, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1162/95, nustatantį importo ir eksporto licencijų sistemos grūdams bei ryžiams taikymo išsamias specialiąsias taisykles (2), 2 straipsnyje yra išvardyti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamosios išmokos už šiuos produktus dydį;

(3)

Apskaičiuojant grąžinamosios išmokos dydį reikia atsižvelgti ir į grūdų produktų sudėtį. Paprastinimo sumetimais grąžinamoji išmoka turi būti mokama už dvi „grūdų produktų“ kategorijas, t. y., viena vertus, už kukurūzų grūdus, kurie daugiausiai naudojami gaminant eksportuojamus kombinuotuosius pašarus ir iš kukurūzų pagamintus produktus, ir, kita vertus, už „kitus grūdus“, kurie yra grūdų produktai, už kuriuos gali būti mokama grąžinamoji išmoka, išskyrus kukurūzus ir iš kukurūzų pagamintus produktus. Grąžinamoji išmoka turi būti skiriama už kombinuotuosiuose pašaruose esantį grūdų produktų kiekį;

(4)

Be to, apskaičiuojant grąžinamosios išmokos dydį, reikia atsižvelgti į šių produktų realizavimo galimybes ir pardavimo sąlygas pasaulinėje rinkoje, į būtinybę išvengti Bendrijos rinkos trikdymų ir ekonominį jų eksporto aspektą;

(5)

Dėl dabartinės grūdų rinkos padėties, ypač dėl aprūpinimo perspektyvų, šiuo metu reikia panaikinti eksporto grąžinamąsias išmokas;

(6)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos, skiriamos eksportuojant Reglamente (EB) Nr. 1784/2003 nurodytus iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus, kuriems taikomos Reglamento (EB) Nr. 1517/95 nuostatos, yra nustatomos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 51.


PRIEDAS

prie 2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento, iš dalies keičiančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

Kodai produktų, kuriuos eksportuojant skiriama grąžinamoji išmoka:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Grūdų produktai

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

Kukurūzai ir iš kukurūzų pagaminti produktai:

KN kodai 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Grūdų produktai, išskyrus kukurūzus ir iš kukurūzų pagamintus produktus

C10

EUR/t

0,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

C10

:

Visos paskirtys.


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/56


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2136/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

1993 m birželio 30 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 1722/93, nustatančiame išsamias Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 1766/92 ir (EEB) Nr. 1418/76 taikymo taisykles dėl gamybos grąžinamųjų išmokų atitinkamai grūdų ir ryžių sektoriuose (2), apibrėžtos sąlygos gamybos grąžinamajai išmokai skirti. To reglamento 3 straipsnyje yra nustatyta jos apskaičiavimo tvarka. Nurodytu būdu apskaičiuota grąžinamoji išmoka, jei reikia, diferencijuota bulvių krakmolui, turi būti nustatyta vieną kartą per mėnesį ir gali būti iš dalies pakeista tuo atveju, jei kukurūzų ir (arba) kviečių kainos labai svyruoja.

(2)

Siekiant nustatyti tikslią mokėtiną sumą, reikia šiame reglamente nustatomoms gamybos grąžinamosioms išmokoms taikyti koeficientus, nurodytus Reglamento (EEB) Nr. 1722/93 II priede.

(3)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Gamybos grąžinamoji išmoka už toną krakmolo, numatyta Reglamento (EEB) Nr. 1722/93 3 straipsnio 2 dalyje, nustatoma:

a)

10,08 EUR/t už toną krakmolo kukurūzuose, kviečiuose, miežiuose ir avižose;

b)

19,42 EUR/t už toną bulvių krakmolo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1548/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 11).


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/57


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2137/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

nustatantis maksimalią miežių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1058/2005, yra pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už miežių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis (2).

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija gali priimti sprendimą nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus. Tokiu atveju konkursą laimi tas arba tie konkurso dalyviai, kurių pasiūlymas yra lygus arba mažesnis už maksimalią grąžinamąją išmoką.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant pirmiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo pateikti nuo 2005 m. gruodžio 16 d. iki 22 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu, nustatyta 2,97 EUR/t dydžio maksimali miežių eksporto grąžinamoji išmoka.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 174, 2005 7 7, p. 12.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/58


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2138/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1438/2005 numatytu konkursu dėl avižų eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1501/95, nustatantį kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), ir ypač į jo 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1438/2005 dėl specialios intervencinės priemonės, taikomos grūdams Suomijoje ir Švedijoje 2005–2006 prekybos metais (3),

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1438/2005 yra atidarytas konkursas dėl grąžinamosios išmokos eksportuojant Suomijoje ir Švedijoje pagamintas avižas, eksportuotinas iš Suomijos ir Švedijos į visas trečiąsias šalis, išskyrus Bulgariją, Norvegiją, Rumuniją ir Šveicariją.

(2)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus, maksimalios grąžinamosios išmokos nustatyti nereikėtų.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama jokių tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų nuo 2005 m. gruodžio 16 iki 22 d. remiantis Reglamente (EB) Nr. 1438/2005 numatytu konkursu dėl avižų eksporto grąžinamosios išmokos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1431/2003 (OL L 203, 2003 8 12, p. 16).

(3)  OL L 228, 2005 9 3, p. 5.


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/59


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2139/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1059/2005 (2), yra pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už paprastųjų kvieěių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis.

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija gali priimti sprendimą nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus. Tokiu atveju konkursą laimi tas arba tie konkurso dalyviai, kurių pasiūlymas yra lygus arba mažesnis už maksimalią grąžinamąją išmoką.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant pirmiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo pateikti nuo 2005 m. gruodžio 16 iki 22 d. remiantis Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatytu konkursu, nustatyta 8,00 EUR/t dydžio maksimali paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamoji išmoka.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 174, 2005 7 7, p. 15.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/60


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2140/2005

2005 m. gruodžio 22 d.

nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1809/2005, tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1809/2005 (2) buvo atidarytas konkursas dėl maksimalios muito mokesčio lengvatos iš trečiųjų šalių į Portugaliją importuojamiems kukurūzams.

(2)

Laikydamasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1839/95 (3), 7 straipsnio nuostatų Komisija gali Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 25 straipsnyje nustatyta tvarka nuspręsti nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Nustatant maksimalią importo muito mokesčio lengvatą, reikia visų pirma atsižvelgti į Reglamento (EB) Nr. 1839/95 6 ir 7 straipsniuose išvardytus kriterijus. Konkursą laimi visi konkurso dalyviai, kurių siūloma importo muito mokesčio lengvata yra lygi arba mažesnė už maksimalų lengvatos dydį.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant anksčiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Lengvatos dydis nurodomas 1 straipsnyje.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo perduoti nuo 2005 m. gruodžio 16 d. iki 22 d. remiantis Reglamente (EB) Nr. 1809/2005 numatytu konkursu, nustatoma 22,72 euro už toną dydžio maksimali importo mokesčio lengvata maksimaliam bendram 1 500 t kiekiui.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 291, 2005 11 5, p. 4.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2235/2005 (OL L 256, 2005 10 10, p. 13).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/61


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 13 d.

dėl Europos bendrijos ir Korėjos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį sudarymo

(2005/929/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos pirmuoju sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 22 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su tam tikromis kitomis Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narėmis pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį į Europos Sąjungą stojant Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Maltos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Vengrijos Respublikai.

(2)

Derybas vedė Komisija, konsultuodamasi su pagal Sutarties 133 straipsnį įsteigtu komitetu ir vadovaudamasi Tarybos patvirtintomis derybų gairėmis.

(3)

Komisija užbaigė derybas susitarimu dėl Europos bendrijos ir Korėjos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. GATT susitarimo XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį. Šis susitarimas turėtų būti patvirtintas pasikeičiant laiškais,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Korėjos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. GATT susitarimo XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl konkrečių nuolaidų panaikinimo, susijusio su Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąrašo panaikinimu, joms stojant į Europos Sąjungą, yra patvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tekstas pateikiamas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Bendriją įpareigojantį Susitarimą (1).

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. GRANT


(1)  Šio Susitarimo įsigaliojimo diena bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Europos bendrijos ir Korėjos Respublikos

SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį

Briuselis, 2005 m. gruodžio 13 d.

Pone,

Prasidėjus Europos Bendrijų (EB) ir Korėjos Respublikos deryboms pagal 1994 m. GATT susitarimo XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše joms stojant į EB, EB ir Korėjos Respublika, siekdamos baigti derybas, pradėtas 2004 m. sausio 19 d. EB pateikus pranešimą PPO pagal 1994 m. GATT susitarimo XXIV straipsnio 6 dalį, susitarė dėl toliau išdėstytų klausimų.

EB sutinka į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą EB 25 muitų teritorijai, įtraukti ankstesniame sąraše esančias nuolaidas.

EB sutinka įtraukti šias sumažintas taikomas normas:

 

8525 40 99: 12,5 % dydžio sumažinta taikoma norma

 

3903 19 00: 4 % dydžio sumažinta taikoma norma

 

8521 10 30: 13,0 % dydžio sumažinta taikoma norma

 

8527 31 91: 11,4 % dydžio sumažinta taikoma norma

Pirmiau nurodytos sumažintos taikomos normos turi būti taikomos trejus metus arba kol įgyvendinant Dohos plėtros darbotvarkės rezultatus bus pasiektas pirmiau nurodytas tarifų lygis, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau. Vis dėlto 8525 40 99 sumažinta taikoma norma turi būti taikoma ketverius metus arba kol įgyvendinant Dohos plėtros darbotvarkės rezultatus bus pasiektas pirmiau nurodytas tarifų lygis, atsižvelgiant, kas įvyks anksčiau. Anksčiau išvardyti laikotarpiai prasidės įgyvendinimo dieną.

Šis susitarimas įsigalioja tą dieną, kurią EB iš Korėjos Respublikos gaus tinkamai patvirtintą susitarimo laišką, po to, kai šalys pagal savo tvarką jį išnagrinės. EB įsipareigoja dėti visas pastangas siekdama užtikrinti, kad atitinkamos įgyvendinimo priemonės įsigaliotų ne vėliau kaip 2006 m. sausio 1 d.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Europos bendrijos vardu

Image

Briuselis, 2005 m. gruodžio 13 d.

Pone,

Jūsų gautame laiške teigiama:

„Prasidėjus Europos Bendrijų (EB) ir Korėjos Respublikos deryboms pagal 1994 m. GATT susitarimo XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše joms stojant į EB, EB ir Korėjos Respublika, siekdamos baigti derybas, pradėtas 2004 m. sausio 19 d. EB pateikus pranešimą PPO pagal 1994 m. GATT susitarimo XXIV straipsnio 6 dalį, susitarė dėl toliau išdėstytų klausimų.

EB sutinka į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą EB 25 muitų teritorijai, įtraukti ankstesniame sąraše esančias nuolaidas.

EB sutinka įtraukti šias sumažintas taikomas normas:

 

8525 40 99: 12,5 % dydžio sumažinta taikoma norma

 

3903 19 00: 4 % dydžio sumažinta taikoma norma

 

8521 10 30: 13,0 % dydžio sumažinta taikoma norma

 

8527 31 91: 11,4 % dydžio sumažinta taikoma norma

Pirmiau nurodytos sumažintos taikomos normos turi būti taikomos trejus metus arba kol įgyvendinant Dohos plėtros darbotvarkės rezultatus bus pasiektas pirmiau nurodytas tarifų lygis, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau. Vis dėlto 8525 40 99 sumažinta taikoma norma turi būti taikoma ketverius metus arba kol įgyvendinant Dohos plėtros darbotvarkės rezultatus bus pasiektas pirmiau nurodytas tarifų lygis, atsižvelgiant, kas įvyks anksčiau. Anksčiau išvardyti laikotarpiai prasidės įgyvendinimo dieną.

Šis susitarimas įsigalioja tą dieną, kurią EB iš Korėjos Respublikos gaus tinkamai patvirtintą susitarimo laišką, po to, kai šalys pagal savo tvarką jį išnagrinės. EB įsipareigoja dėti visas pastangas siekdama užtikrinti, kad atitinkamos įgyvendinimo priemonės įsigaliotų ne vėliau kaip 2006 m. sausio 1 d.“

Aš turiu garbės išreikšti savo Vyriausybės sutikimą.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Korėjos Respublikos vardu

Image


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/64


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 21 d.

įgyvendinantis Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalį ir panaikinantis Sprendimą 2005/848/EB

(2005/930/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 27 d. Reglamentą (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. lapkričio 29 d. Taryba priėmė Sprendimą 2005/848/EB, įgyvendinantį Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalį ir panaikinantį Sprendimą 2005/722/EB (2).

(2)

Buvo nuspręsta patvirtinti atnaujintą asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001, sąrašą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 2 straipsnio 3 dalyje pateiktas sąrašas pakeičiamas taip:

„1)   Asmenys

1)

ABOU, Rabah Naami (dar žinomas kaip Naami Hamza; dar žinomas kaip Mihoubi Faycal; dar žinomas kaip Fellah Ahmed; dar žinomas kaip Dafri Rèmi Lahdi), gimęs 1966 2 1 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

2)

ABOUD, Maisi (dar žinomas kaip Šveicarų Abderrahmane), gimęs 1964 10 17 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

3)

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (dar žinomas kaip ABU OMRAN; dar žinomas kaip AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), gimęs 1967 6 26Qatif-Bab al Shamal, Saudo Arabija; Saudo Arabijos pilietis

4)

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, gimęs Al Ihsa, Saudo Arabija; Saudo Arabijos pilietis

5)

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, gimęs 1966 10 16Tarut, Saudo Arabija; Saudo Arabijos pilietis

6)

ARIOUA, Azzedine, gimęs 1960 11 20Costantine (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

7)

ARIOUA, Kamel (dar žinomas kaip Lamine Kamel), gimęs 1969 8 18Costantine (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

8)

ASLI, Mohamed (dar žinomas kaip Dahmane Mohamed), gimęs 1975 5 13Ain Taya (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

9)

ASLI, Rabah, gimęs 1975 5 13Ain Taya (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

10)

ATWA, Ali (dar žinomas kaip BOUSLIM, Ammar Mansour; dar žinomas kaip SALIM, Hassan Rostom), Libanas, gimęs 1960 m. Libane; Libano pilietis

11)

DARIB, Noureddine (dar žinomas kaip Carreto; dar žinomas kaip Zitoun Mourad), gimęs 1972 2 1 Alžyre (al-Takfir ir al-Hijra narys)

12)

DJABALI, Abderrahmane (dar žinomas kaip Touil), gimęs 1970 6 1 Alžyre (al-Takfir ir al-Hijra narys)

13)

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (dar žinomas kaip AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; dar žinomas kaip EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), gimęs 1965 7 10 arba 1965 7 11El Dibabiya, Saudo Arabija; Saudo Arabijos pilietis

14)

FAHAS, Sofiane Yacine, gimęs 1971 9 10 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

15)

IZZ-AL-DIN, Hasan (dar žinomas kaip GARBAYA, AHMED; dar žinomas kaip SA-ID; dar žinomas kaip SALWWAN, Samir), Libanas, gimęs 1963 m. Libane, Libano pilietis

16)

LASSASSI, Saber (dar žinomas kaip Mimiche), gimęs 1970 11 30Constantine (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

17)

MOHAMMED, Khalid Shaikh (dar žinomas kaip ALI, Salem; dar žinomas kaip BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; dar žinomas kaip HENIN, Ashraf Refaat Nabith; dar žinomas kaip WADOOD, Khalid Adbul), gimęs 1965 4 14 arba 1964 3 1 Pakistane, paso Nr. 488555

18)

MOKTARI, Fateh (dar žinomas kaip Ferdi Omar), gimęs 1974 12 26Hussein Dey (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

19)

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (dar žinomas kaip MUGHNIYAH, Imad Fayiz), HIZBALLAH vyresnysis žvalgybos karininkas, gimęs 1962 12 7Tayr Dibba, Libanas, paso Nr. 432298 (Libanas)

20)

NOUARA, Farid, gimęs 1973 11 25 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

21)

RESSOUS, Hoari (dar žinomas kaip Hallasa Farid), gimęs 1968 9 11 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

22)

SEDKAOUI, Noureddine (dar žinomas kaip Nounou), gimęs 1963 6 23 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

23)

SELMANI, Abdelghani (dar žinomas kaip Gano), gimęs 1974 6 14 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

24)

SENOUCI, Sofiane, gimęs 1971 4 15Hussein Dey (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

25)

SISON, Jose Maria (dar žinomas kaip Armando Liwanag, dar žinomas kaip Joma, vadovaujantis Filipinų komunistų partijai, įskaitant NTA) gimęs 1939 2 8Cabugao, Filipinai

26)

TINGUALI, Mohammed (dar žinomas kaip Mouh di Kouba), gimęs 1964 4 21Blida (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

2)   Grupės ir organizacijos

1)

Abu Nidal organizacija (ANO), (dar žinoma kaip Fatah Revoliucinė Taryba, Arabų revoliucinės brigados, „Juodasis rugsėjis“ Musulmonų socialistų revoliucinė organizacija)

2)

Al-Aqsa kankinių brigada

3)

Al-Aqsa e.V.

4)

Al-Takfir ir al-Hijra

5)

Aum Shinrikyo (dar žinoma kaip AUM, dar žinoma kaip Aum Aukščiausioji Tiesa, dar žinoma kaip Aleph)

6)

Babbar Khalsa

7)

Filipinų komunistų partija, įskaitant Naują tautų armiją (NTA), Filipinuose, susijusią su Sison Jose Maria C. (dar žinomas kaip Armando Liwanag, dar žinomas kaip Joma, vadovaujantis Filipinų komunistų partijai, įskaitant NTA)

8)

Gama'a al-Islamiyya (Islamo grupė), (dar žinoma kaip Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9)

Didysis islamo rytų karių frontas (IBDA-C)

10)

Hamas (įskaitant Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11)

Organizacija „Hizbul Mujahideen“ (HM)

12)

Šventosios Žemės paramos ir plėtros fondas

13)

Tarptautinė sikų jaunimo federacija (TSJF)

14)

Kahane Chai (Kach)

15)

Khalistano Zindabad pajėgos (KZF)

16)

Kurdistano darbininkų partija (PKK), (dar žinoma kaip KADEK; dar žinoma kaip KONGRA-GEL)

17)

Mujahedin-e Khalq organizacija (MEK arba MKO) (neįskaitant „Nacionalinės Irano pasipriešinimo tarybos“ (NIPT) (dar žinoma kaip Nacionalinė Irano išlaisvinimo armija (NLA, MEK karinis sparnas), Irano liaudies Mujahidin (ILM), Musulmonų iraniečių studentų bendruomenė)

18)

Nacionalinė išlaisvinimo armija (Ejército de Liberación Nacional)

19)

Palestinos išlaisvinimo frontas (PIF)

20)

Palestinos islamo Jihad (PIJ)

21)

Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas (PILF)

22)

Palestinos išlaisvinimo žmonių fronto Aukščiausioji vadovybė, (dar žinoma kaip PILF Aukščiausioji vadovybė, dar žinoma kaip PILF-AV)

23)

Kolumbijos revoliucinės ginkluotosios pajėgos (KRGP)

24)

Revoliucinė liaudies išlaisvinimo armija/frontas/partija (DHKP/C) (dar žinoma kaip Devrimci Sol (Revoliucinė kairė), Dev Sol)

25)

Šviečiantis kelias (SL) (Sendero Luminoso)

26)

Stichting Al Aqsa (dar žinoma kaip Stichting Al Aqsa Nederland, dar žinoma kaip Al Aqsa Nederland)

27)

Kolumbijos jungtinės savigynos pajėgos/grupė (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)“.

2 straipsnis

Sprendimas 2005/848/EB panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis įsigalioja jo paskelbimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. BRADSHAW


(1)  OL L 344, 2001 12 28, p. 70. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1957/2005 (OL L 314, 2005 11 30, p. 16).

(2)  OL L 314, 2005 11 30, p. 46.


Komisija

23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/67


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 21 d.

atleidžiantis Suomiją ir Švediją nuo įsipareigojimo taikyti Tarybos direktyvą 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių dauginimo medžiaga

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5469)

(autentiški tik tekstai suomių ir švedų kalbomis)

(2005/931/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1968 m. balandžio 9 d. Tarybos direktyvą 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių dauginimo medžiaga (1), ypač į jos 18a straipsnį,

atsižvelgdama į Suomijos ir Švedijos pateiktus prašymus,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 68/193/EEB išdėstytos nuostatos dėl prekybos vynmedžių dauginimo medžiaga. Toje direktyvoje taip pat numatyta, kad esant tam tikroms sąlygoms valstybėms narėms gali būti leista visiškai arba iš dalies nesilaikyti įsipareigojimo taikyti tą direktyvą.

(2)

Vynmedžių dauginimo medžiaga paprastai Suomijoje ir Švedijoje nėra dauginama arba parduodama. Be to, vynmedžių auginimas minėtose šalyse yra ekonomiškai beveik nenaudingas.

(3)

Esant šioms sąlygoms, atitinkamos valstybės narės turėtų būti atleistos nuo įsipareigojimo taikyti Direktyvos 68/193/EEB nuostatas minėtos medžiagos atžvilgiu.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Suomija ir Švedija yra atleidžiamos nuo įsipareigojimo taikyti Direktyvą 68/193/EEB, išskyrus jos 12 straipsnio 1 dalį ir 12a straipsnį.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Suomijos Respublikai ir Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 93, 1968 4 17, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/43/EB (OL L 164, 2005 6 24, p. 37).


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/68


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 21 d.

iš dalies keičiantis Tarybos direktyvos 91/68/EEB E priedą, atnaujinant avių ir ožkų sveikatos sertifikatų pavyzdžius

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5506)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/932/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis (1), ypač į jos 14 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Sveikatos sertifikatų pavyzdžiai, skirti Bendrijos vidaus prekybai skerstinomis, penimomis ir veislinėmis avimis ir ožkomis, pateikiami Direktyvos 91/68/EEB E priede kaip I, II ir III pavyzdžiai.

(2)

Valstybės narės susidūrė su sertifikavimo problemomis, kai oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas negalėjo patvirtinti, ar laikomasi buvimo vietos ir judėjimo sustabdymo reikalavimų, nes tokia informacija žinoma tik ūkininkui.

(3)

Sveikatos sertifikatuose turėtų būti pabrėžiama, kad buvimo vietos ir judėjimo sustabdymo informacijos patvirtinimas grindžiamas ūkininko pranešimu arba pagal 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 21/2004, nustatantį avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (2), tvarkomų įrašų patikrinimu.

(4)

Todėl Direktyvą 91/68/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/68/EEB E priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2006 m. vasario 15 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 46, 1991 2 19, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2004/554/EB (OL L 248, 2004 7 22, p. 1).

(2)  OL L 5, 2004 1 9, p. 8.


PRIEDAS

Direktyvos 91/68/EEB E priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

I pavyzdyje prieš 12.4.1. punktą įterpiamas šis punktas:

„12.4.

Remiantis raštišku gyvūnų laikytojo pareiškimu arba ūkio registro ir pervežimo dokumentų, tvarkomų pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 21/2004, ypač to reglamento priedo B ir C dalis, patikrinimu,“;

2)

II ir III pavyzdžiuose 12.4. punktas pakeičiamas taip:

„12.4.

Remiantis raštišku gyvūnų laikytojo pareiškimu arba ūkio registro ir pervežimo dokumentų, tvarkomų pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 21/2004, ypač to reglamento priedo B ir C dalis, patikrinimu, jie buvo laikomi viename kilmės ūkyje ne trumpiau kaip 30 dienų iki pakrovimo arba nuo atsivedimo kilmės ūkyje, kai gyvūnų amžius yra mažiau kaip 30 dienų, ir jokia avis ar ožka nebuvo atvežta į kilmės ūkį per paskutinį 21 dienos laikotarpį iki pakrovimo ir joks porakanopis gyvūnas, įvežtas iš trečiosios šalies, nebuvo atvežtas į kilmės ūkį per 30 dienų laikotarpį iki išsiuntimo iš kilmės ūkio, nebent tokie gyvūnai būtų buvę atvežti pagal Direktyvos 91/68/EEB 4a straipsnio 2 dalį;“.


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/70


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 21 d.

antrą kartą iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/693/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu Rusijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5563)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/933/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (1), ypač į jos 18 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (2), ypač į jos 22 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Paukščių gripas yra užkrečiama virusinė naminių ir laukinių paukščių liga, sukelianti mirtingumą ir sutrikimus, kurie greitai gali pasiekti epizootinį mastą ir taip sukelti rimtą grėsmę gyvūnų ir visuomenės sveikatai bei smarkiai sumažinti paukštininkystės pelningumą.

(2)

Po paukščių gripo protrūkių Rusijoje 2005 m. spalio 6 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2005/693/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu Rusijoje (3). Šiuo Sprendimu sustabdomas paukščių, išskyrus naminių, importas iš Rusijos bei neapdorotų plunksnų ir jų dalių importas iš šio Sprendimo I priede išvardytų Rusijos regionų.

(3)

Kadangi paukščių gripo protrūkiai toliau stebimi tam tikrose Rusijos dalyse, būtina pratęsti Sprendime 2005/693/EB numatytas priemones. Tačiau šis Sprendimas gali būti persvarstytas prieš pasibaigiant jo taikymo laikotarpiui atsižvelgiant į Rusijos kompetentingų veterinarijos tarnybų pateiktą informaciją.

(4)

Visi ligos protrūkiai europinėje Rusijos dalyje užregistruoti centrinėje srityje, o šiauriniuose regionuose protrūkių nepastebėta. Todėl nebėra būtina toliau stabdyti neapdorotų plunksnų ir jų dalių importo iš pastarųjų regionų.

(5)

Todėl Sprendimą 2005/693/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame Sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2005/693/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnyje žodžiai „2005 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiami žodžiais „2006 m. kovo 31 d.“;

2)

I priedas pakeičiamas šio Sprendimo priedu.

2 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos imasi šiam sprendimui įvykdyti reikalingų priemonių ir jas paskelbia. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

(3)  OL L 263, 2005 10 8, p. 22. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/740/EB (OL L 276, 2005 10 21, p. 68).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

1 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytos Rusijos federalinės apygardos

1.   Tolimųjų Rytų federalinė apygarda

apima šiuos Rusijos Federacijos subjektus: Amūro sritį, Čiukotkos autonominę apygardą, Žydų autonominę sritį, Kamčiatkos sritį, Chabarovsko kraštą, Koriakų autonominę apygardą, Magadano sritį, Primorės kraštą, Sacha (Jakutijos) Respubliką, Sachalino sritį.

2.   Sibiro federalinė apygarda

apima šiuos Rusijos Federacijos subjektus: Agos buriatų autonominę apygardą, Altajaus Respubliką, Altajaus kraštą, Buriatijos Respubliką, Čitos sritį, Evenkų autonominę apygardą, Irkutsko sritį, Kemerovo sritį, Chakasijos Respubliką, Krasnojarsko kraštą, Novosibirsko sritį, Omsko sritį, Taimyro autonominę apygardą, Tomsko sritį, Tuvos Respubliką, Ust-Ordos buriatų autonominę apygardą.

3.   Uralo federalinė apygarda

apima šiuos Rusijos Federacijos subjektus: Čeliabinsko sritį, Chantų-mansių autonominę apygardą, Kurgano sritį, Sverdlovsko sritį, Tiumenės sritį, Jamalo Nencų autonominę apygardą.

4.   Centrinės Rusijos federalinė apygarda

apima šiuos Rusijos Federacijos subjektus: Belgorodo sritį, Briansko sritį, Ivanovo sritį, Kalugos sritį, Kursko sritį, Lipecko sritį, Maskvą (federacinės reikšmės miestas), Maskvos sritį, Oriolo sritį, Riazanės sritį, Tambovo sritį, Tulos sritį, Vladimiro sritį, Voronežo sritį.

5.   Pietų federalinė apygarda

apima šiuos Rusijos Federacijos subjektus: Adygėjos Respubliką, Astrachanės sritį, Čečėnijos Respubliką, Dagestano Respubliką, Ingušijos Respubliką, Kabardos-Balkarijos Respubliką, Kalmukijos Respubliką, Karačiajų-Čerkesijos Respubliką, Krasnodaro kraštą, Šiaurės Osetijos-Alanijos Respubliką, Stavropolio kraštą, Rostovo sritį, Volgogrado sritį.

6.   Pavolgio (Volgos) federalinė apygarda

apima šiuos Rusijos Federacijos subjektus: Baškortostano Respubliką, Čiuvašijos Respubliką, Kirovo sritį, Mari El Respubliką, Mordovijos Respubliką, Nižnij Novgorodo sritį, Orenburgo sritį, Penzos sritį, Permės sritį, Permės Komių autonominę apygardą, Samaros sritį, Saratovo sritį, Tatarstano Respubliką, Udmurtijos Respubliką, Uljanovsko sritį.“


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/73


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 21 d.

iš dalies keičiantis Sprendimus 2004/696/EB ir 2004/863/EB dėl Bendrijos finansinio įnašo, skirto 2005 m. valstybių narių užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų USE likvidavimo ir stebėsenos programoms, perskirstymo

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5564)

(2005/934/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 24 straipsnio 5 ir 6 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. spalio 14 d. Komisijos sprendime 2004/696/EB dėl tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) likvidavimo ir stebėsenos programų, kurioms 2005 m. gali būti skirtas Bendrijos finansinis įnašas, sąrašo (2) išvardijamos valstybių narių Komisijai pateiktos programos dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) likvidavimo ir stebėsenos, kurioms 2005 m. gali būti skirtas Bendrijos finansinis įnašas. Be to, šiuo sprendimu nustatoma kiekvienai programai siūlytina įnašo norma ir didžiausia suma.

(2)

2004 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimu 2004/863/EB, patvirtinančiu 2005 m. tam tikrų valstybių narių USE likvidavimo ir stebėsenos programas ir nustatančiu Bendrijos finansinį įnašą (3), patvirtinamos Sprendime 2004/696/EB išvardytos programos ir nustatomos didžiausios Bendrijos finansinio įnašo sumos.

(3)

Vadovaujantis Sprendimu 2004/863/EB, valstybės narės turi Komisijai kas mėnesį teikti ataskaitas, apžvelgiančias USE stebėsenos programų pažangą ir sumokėtas išlaidas. Šių ataskaitų analizė rodo, kad tam tikros valstybės narės neišnaudos viso 2005 m. joms skirto finansavimo, tuo tarpu kitos išnaudos daugiau nei buvo skirta.

(4)

Todėl reikia patikslinti Bendrijos finansinį įnašą kai kurioms iš šių programų. Būtų tikslinga perskirstyti programoms skirtas lėšas priskiriant neišnaudotą vienų valstybių narių įnašo dalį toms, kurios išnaudoja daugiau nei paskirta. Perskirstant reikėtų atsižvelgti į naujausią informaciją apie išlaidas, kurias faktiškai patyrė atitinkamos valstybės narės.

(5)

Todėl Sprendimai 2004/696/EB ir 2004/863/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame Sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/696/EB priedai iš dalies keičiami remiantis šio Sprendimo priedu.

2 straipsnis

Sprendimas 2004/863/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

7 straipsnio 2 dalyje „8 846 000 eurų“ pakeičiama „8 536 000 eurų“;

2)

10 straipsnio 2 dalyje „8 677 000 eurų“ pakeičiama „8 397 000 eurų“;

3)

11 straipsnio 2 dalyje „353 000 eurų“ pakeičiama „503 000 eurų“;

4)

16 straipsnio 2 dalyje „4 510 000 eurų“ pakeičiama „4 840 000 eurų“;

5)

18 straipsnio 2 dalyje „1 480 000 eurų“ pakeičiama „1 540 000 eurų“;

6)

21 straipsnio 2 dalyje „313 000 eurų“ pakeičiama „363 000 eurų“;

7)

24 straipsnio 2 dalyje „250 000 eurų“ pakeičiama „100 000 eurų“;

8)

25 straipsnio 2 dalyje „2 500 000 eurų“ pakeičiama „3 350 000 eurų“;

9)

26 straipsnio 2 dalyje „200 000 eurų“ pakeičiama „80 000 eurų“;

10)

28 straipsnio 2 dalyje „25 000 eurų“ pakeičiama „20 000 eurų“;

11)

29 straipsnio 2 dalyje „150 000 eurų“ pakeičiama „20 000 eurų“;

12)

31 straipsnio 2 dalyje „500 000 eurų“ pakeičiama „310 000 eurų“;

13)

35 straipsnio 2 dalyje „150 000 eurų“ pakeičiama „30 000 eurų“;

14)

36 straipsnio 2 dalyje „450 000 eurų“ pakeičiama „460 000 eurų“;

15)

37 straipsnio 2 dalyje „10 000 eurų“ pakeičiama „25 000 eurų“;

16)

38 straipsnio 2 dalyje „975 000 eurų“ pakeičiama „845 000 eurų“;

17)

39 straipsnio 2 dalyje „25 000 eurų“ pakeičiama „10 000 eurų“;

18)

41 straipsnio 2 dalyje „25 000 eurų“ pakeičiama „10 000 eurų“;

19)

45 straipsnio 2 dalyje „20 000 eurų“ pakeičiama „120 000 eurų“;

20)

49 straipsnio 2 dalyje „1 555 000 eurų“ pakeičiama „865 000 eurų“;

21)

50 straipsnio 2 dalyje „9 525 000 eurų“ pakeičiama „9 035 000 eurų“;

22)

51 straipsnio 2 dalyje „1 300 000 eurų“ pakeičiama „2 400 000 eurų“;

23)

54 straipsnio 2 dalyje „5 565 000 eurų“ pakeičiama „5 075 000 eurų“;

24)

58 straipsnio 2 dalyje „5 000 eurų“ pakeičiama „55 000 eurų“;

25)

59 straipsnio 2 dalyje „575 000 eurų“ pakeičiama „755 000 eurų“;

26)

61 straipsnio 2 dalyje „695 000 eurų“ pakeičiama „915 000 eurų“;

27)

64 straipsnio 2 dalyje „5 000 eurų“ pakeičiama „25 000 eurų“.

3 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB (OL L 325, 2003 12 12, p. 31).

(2)  OL L 316, 2004 10 15, p. 91. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/413/EB (OL L 141, 2005 6 4, p. 24).

(3)  OL L 370, 2004 12 17, p. 82. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/413/EB.


PRIEDAS

Sprendimo 2004/696/EB I, II ir III priedai pakeičiami taip:

I PRIEDAS

USE stebėsenos programų sąrašas

Bendrijos finansinio įnašo norma ir didžiausia suma

(eurais)

Liga

Valstybė narė

Atliktų tyrimų norma (1)

Didžiausia suma

USE

Austrija

100 %

2 076 000

Belgija

100 %

3 586 000

Kipras

100 %

503 000

Čekijos Respublika

100 %

1 736 000

Danija

100 %

2 426 000

Estija

100 %

294 000

Suomija

100 %

1 170 000

Prancūzija

100 %

29 755 000

Vokietija

100 %

15 170 000

Graikija

100 %

1 487 000

Vengrija

100 %

1 184 000

Airija

100 %

6 172 000

Italija

100 %

8 397 000

Lietuva

100 %

836 000

Liuksemburgas

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Nyderlandai

100 %

4 840 000

Portugalija

100 %

1 540 000

Slovėnija

100 %

444 000

Ispanija

100 %

8 536 000

Švedija

100 %

363 000

Jungtinė Karalystė

100 %

5 690 000

Iš viso

96 396 000

II PRIEDAS

GSE likvidavimo programų sąrašas

Didžiausia Bendrijos finansinio įnašo suma

(eurais)

Liga

Valstybė narė

Norma

Didžiausia suma

GSE

Austrija

50 % skerdimas

25 000

Belgija

50 % skerdimas

100 000

Kipras

50 % skerdimas

25 000

Čekijos Respublika

50 % skerdimas

3 350 000

Danija

50 % skerdimas

80 000

Estija

50 % skerdimas

20 000

Suomija

50 % skerdimas

10 000

Prancūzija

50 % skerdimas

310 000

Vokietija

50 % skerdimas

875 000

Graikija

50 % skerdimas

20 000

Airija

50 % skerdimas

4 000 000

Italija

50 % skerdimas

205 000

Liuksemburgas

50 % skerdimas

30 000

Nyderlandai

50 % skerdimas

460 000

Portugalija

50 % skerdimas

845 000

Slovakija

50 % skerdimas

25 000

Slovėnija

50 % skerdimas

10 000

Ispanija

50 % skerdimas

1 320 000

Jungtinė Karalystė

50 % skerdimas

4 235 000

Iš viso

15 945 000

III PRIEDAS

Skrepi likvidavimo programų sąrašas

Didžiausia Bendrijos finansinio įnašo suma

(eurais)

Liga

Valstybė narė

Norma

Didžiausia suma

Skrepi

Austrija

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

10 000

Belgija

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

105 000

Kipras

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

5 075 000

Čekijos Respublika

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

120 000

Danija

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

5 000

Estija

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

10 000

Suomija

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

25 000

Prancūzija

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

2 400 000

Vokietija

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

2 275 000

Graikija

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

865 000

Vengrija

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

55 000

Airija

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

800 000

Italija

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

2 485 000

Latvija

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

5 000

Lietuva

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

5 000

Liuksemburgas

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

35 000

Nyderlandai

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

755 000

Portugalija

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

915 000

Slovakija

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

340 000

Slovėnija

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

65 000

Ispanija

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

9 035 000

Švedija

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

10 000

Jungtinė Karalystė

50 % skerdimas 100 % genotipavimas

7 380 000

Iš viso

32 775 000

“.

(1)  Greitieji tyrimai ir pirminiai molekuliniai tyrimai.


23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/78


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/237/EB dėl finansinės Bendrijos pagalbos 2005 metams Bendrijos etaloninės paukščių gripo laboratorijos veiklai

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5617)

(autentiškas tik tekstas anglų kalba)

(2005/935/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 28 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

1992 m. gegužės 19 d. Tarybos direktyvoje 92/40/EEB, nustatančioje Bendrijos paukščių gripo kontrolės priemones (2), apibrėžiamos Bendrijos kontrolės priemonės, taikytinos kilus paukščių gripo protrūkiui tarp naminių paukščių. Joje taip pat numatyta paskirti nacionalines paukščių gripo laboratorijas ir Bendrijos etaloninę paukščių gripo laboratoriją.

(2)

2005 m. kovo 15 d. Komisijos sprendimu 2005/237/EB dėl finansinės Bendrijos pagalbos 2005 metams tam tikrų Bendrijos etaloninių laboratorijų veiklai gyvūnų sveikatos ir gyvų gyvūnų srityje (3) Direktyva 92/40/EEB paskirtai Bendrijos etaloninei paukščių gripo laboratorijai buvo suteikta Bendrijos finansinė pagalba.

(3)

Dėl gyvūnų sveikatos situacijos, susijusios su paukščių gripu Bendrijoje ir trečiosiose šalyse, naujausių pokyčių iš esmės padaugėjo su šia liga susijusio darbo Bendrijos etaloninei paukščių gripo laboratorijai. Darbo padaugėjo iš esmės dėl laboratorijai pateiktų virusų apibūdinimo ir naudojamų reagentų gamybos, atnaujinimo ir platinimo.

(4)

Be to, Bendrijos etaloninė paukščių gripo laboratorija atlieka esminį vaidmenį teikiant paramą nacionalinių paukščių gripo etaloninių laboratorijų diagnostikos skyriams, įskaitant apsilankymus tose laboratorijose.

(5)

Į 2005 metams patvirtintos darbo programos funkcijas ir pareigas įtraukus turimo diagnostikos arsenalo didinimą, kaip antai – naujų molekulinės diagnostikos technologijų ir metodų patvirtinimą, standartų išleidimą ir tarplaboratorinių bandymų atlikimą, išaugo Bendrijos etaloninės paukščių gripo laboratorijos atliekamos veiklos apimtys.

(6)

Komisija išanalizavo naujausią Bendrijos etaloninės paukščių gripo laboratorijos pateiktą informaciją apie 2005 metams reikalingas išlaidas. Atsižvelgiant į tą informaciją Bendrijos finansinė pagalba minėtai laboratorijai turi būti pakoreguota ir todėl 2005 metams reikia skirti papildomą finansavimą.

(7)

Todėl Sprendimą 2005/237/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/237/EB 3 straipsnyje „135 000 EUR“ keičiama „285 000 EUR“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB (OL L 325, 2003 12 12, p. 31).

(2)  OL L 167, 1992 6 22, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(3)  OL L 72, 2005 3 18, p. 47.


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

23.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/80


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2005/936/BUSP

2005 m. gruodžio 21 d.

atnaujinanti Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu ir panaikinanti Bendrąją poziciją 2005/847/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 ir 34 straipsnius,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 27 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (1).

(2)

2005 m. lapkričio 29 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2005/847/BUSP, atnaujinančią Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP (2).

(3)

Bendrojoje pozicijoje 2001/931/BUSP numatyta reguliari peržiūra.

(4)

Buvo nuspręsta atnaujinti Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP priedą ir panaikinti Bendrąją poziciją 2005/847/BUSP.

(5)

Laikantis Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų, buvo parengtas sąrašas,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikoma Bendroji pozicija 2001/931/BUSP, sąrašas pateikiamas šios bendrosios pozicijos priede.

2 straipsnis

Bendroji pozicija 2005/847/BUSP panaikinama.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. BRADSHAW


(1)  OL L 344, 2001 12 28, p. 93.

(2)  OL L 314, 2005 11 30, p. 41.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytas asmenų, grupių ir organizacijų sąrašas (1)

1.   ASMENYS

1.

ABOU, Rabah Naami (dar žinomas kaip Naami Hamza; dar žinomas kaip Mihoubi Faycal; dar žinomas kaip Fellah Ahmed; dar žinomas kaip Dafri Rèmi Lahdi), gimęs 1966 2 1 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

2.

ABOUD, Maisi (dar žinomas kaip Šveicarų Abderrahmane), gimęs 1964 10 17 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

3.

*ALBERDI URANGA, Itziar (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1963 10 7Durango (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 78.865.693

4.

*ALBISU IRIARTE, Miguel (E.T.A. aktyvistas; Gestoras Pro-amnistía narys), gimęs 1961 6 7San Sebastián (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (dar žinomas kaip ABU OMRAN; dar žinomas kaip AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), gimęs 1967 6 26Qatif-Bab al Shamal, Saudo Arabija; Saudo Arabijos pilietis

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, gimęs Al Ihsa, Saudo Arabija; Saudo Arabijos pilietis

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, gimęs 1966 10 16Tarut, Saudo Arabija; Saudo Arabijos pilietis

8.

*APAOLAZA SANCHO, Iván (E.T.A. aktyvistas; K. Madrid narys), gimęs 1971 11 10Beasain (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, gimęs 1960 11 20Costantine (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

10.

ARIOUA, Kamel (dar žinomas kaip Lamine Kamel), gimęs 1969 8 18Costantine (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

11.

ASLI, Mohamed (dar žinomas kaip Dahmane Mohamed), gimęs 1975 5 13Ain Taya (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

12.

ASLI, Rabah, gimęs 1975 5 13Ain Taya (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

13.

*ARZALLUS TAPIA, Eusebio (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1957 11 8Regil (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 15.927.207

14.

ATWA, Ali (dar žinomas kaip BOUSLIM, Ammar Mansour; dar žinomas kaip SALIM, Hassan Rostom), Libanas, gimęs 1960 m. Libane; Libano pilietis

15.

DARIB, Noureddine (dar žinomas kaip Carreto; dar žinomas kaip Zitoun Mourad), gimęs 1972 2 1 Alžyre (al-Takfir ir al-Hijra narys)

16.

DJABALI, Abderrahmane (dar žinomas kaip Touil), gimęs 1970 6 1 Alžyre (al-Takfir ir al-Hijra narys)

17.

*ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1977 12 20Basauri (Bizcay), asmens tapatybės kortelės Nr. 45.625.646

18.

*ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1958 1 10Plencia (Bizcay), asmens tapatybės kortelės Nr. 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (dar žinomas kaip AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; dar žinomas kaip EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), gimęs 1965 7 10 arba 1965 7 11El Dibabiya, Saudo Arabija; Saudo Arabijos pilietis

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, gimęs 1971 9 10 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

21.

*GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1967 4 29Guernica (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 44.556.097

22.

*IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1961 4 25Escoriaza (Navarra), asmens tapatybės kortelės Nr. 16.255.819

23.

*IZTUETA BARANDICA, Enrique (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1955 7 30Santurce (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (dar žinomas kaip GARBAYA, AHMED; dar žinomas kaip SA-ID; dar žinomas kaip SALWWAN, Samir), Libanas, gimęs 1963 m. Libane, Libano pilietis

25.

LASSASSI, Saber (dar žinomas kaip Mimiche), gimęs 1970 11 30Constantine (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (dar žinomas kaip ALI, Salem; dar žinomas kaip BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; dar žinomas kaip HENIN, Ashraf Refaat Nabith; dar žinomas kaip WADOOD, Khalid Adbul), gimęs 1965 4 14 arba 1964 3 1 Pakistane, paso Nr. 488555

27.

MOKTARI, Fateh (dar žinomas kaip Ferdi Omar), gimęs 1974 12 26Hussein Dey (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

28.

*MORCILLO TORRES, Gracia (E.T.A. aktyvistas; Kas/Ekin narys), gimęs 1967 3 15San Sebastián (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (dar žinomas kaip MUGHNIYAH, Imad Fayiz), HIZBALLAH vyresnysis žvalgybos karininkas, gimęs 1962 12 7Tayr Dibba, Libanas, paso Nr. 432298 (Libanas)

30.

NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1961 2 23Pamplona (Navarra), asmens tapatybės kortelės Nr. 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, gimęs 1973 11 25 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

32.

*ORBE SEVILLANO, Zigor (E.T.A. aktyvistas; Jarrai/Haika/Segi narys), gimęs 1975 9 22Basauri (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 45.622.851

33.

*PALACIOS ALDAY, Gorka (E.T.A. aktyvistas; K. Madrid narys), gimęs 1974 10 17Baracaldo (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 30.654.356

34.

*PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (E.T.A. aktyvistas; Jarrai/Haika/Segi narys), gimęs 1964 9 18San Sebastián (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 15.976.521

35.

*QUINTANA ZORROZUA, Asier (E.T.A. aktyvistas; K. Madrid narys), gimęs 1968 2 27Bilbao (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (dar žinomas kaip Hallasa Farid), gimęs 1968 9 11 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

37.

*RUBENACH ROIG, Juan Luis (E.T.A. aktyvistas; K. Madrid narys), gimęs 1963 9 18Bilbao (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (dar žinomas kaip Nounou), gimęs 1963 6 23 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

39.

SELMANI, Abdelghani (dar žinomas kaip Gano), gimęs 1974 6 14 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

40.

SENOUCI, Sofiane, gimęs 1971 4 15Hussein Dey (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

41.

SISON, Jose Maria (dar žinomas kaip Armando Liwanag, dar žinomas kaip Joma, vadovaujantis Filipinų komunistų partijai, įskaitant NTA), gimęs 1939 2 8Cabugao, Filipinai

42.

TINGUALI, Mohammed (dar žinomas kaip Mouh di Kouba), gimęs 1964 4 21Blida (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

43.

*URANGA ARTOLA, Kemen (E.T.A. aktyvistas; Herri Batasuna/E.H/Batasuna narys), gimęs 1969 5 25Ondarroa (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 30.627.290

44.

*VALLEJO FRANCO, Iñigo (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1976 5 21Bilbao (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 29.036.694

45.

*VILA MICHELENA, Fermín (E.T.A. aktyvistas; Kas/Ekin narys), gimęs 1970 3 12Irún (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 15.254.214

2.   GRUPĖS IR ORGANIZACIJOS

1.

Abu Nidal organizacija (ANO), (dar žinoma kaip Fatah Revoliucinė Taryba, Arabų revoliucinės brigados, „Juodasis rugsėjis“ Musulmonų socialistų revoliucinė organizacija)

2.

Al-Aqsa kankinių brigada

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir ir al-Hijra

5.

*Antiimperalistinės teritorinės grupės (Nuclei Territoriali Antimperialisti)

6.

*Cooperativa Artigiana Fuoco ed AffiniOccasionalmente Spettacolare

7.

*Ginkluotos grupės už komunizmą (Nuclei Armati per il Comunismo)

8.

Aum Shinrikyo (dar žinoma kaip AUM, dar žinoma kaip Aum Aukščiausioji Tiesa, dar žinoma kaip Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

*Kovos prieš kapitalą, kalėjimus, kalėjimų prižiūrėtojus ir kalėjimų kameras skyrius (CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

Filipinų komunistų partija, įskaitant Naują tautų armiją (NTA), Filipinuose, susijusią su Sison Jose Maria C. (dar žinomas kaip Armando Liwanag, dar žinomas kaip Joma, vadovaujantis Filipinų komunistų partijai, įskaitant NTA)

12.

*Nuolatinė Airijos respublikonų armija (NARA)

13.

*Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskų tėvynė ir laisvė (E.T.A.) (Šios organizacijos yra E.T.A. teroristinės grupės dalys: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (dar žinoma kaip Herri Batasuna, dar žinoma kaip Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Islamo grupė), (dar žinoma kaip Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Didysis islamo rytų karių frontas (IBDA-C)

16.

*Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antifašistinės pasipriešinimo grupės „Rugsėjo pirmoji“ (G.R.A.P.O.)

17.

Hamas (įskaitant Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

organizacija „Hizbul Mujahideen“ (HM)

19.

Šventosios Žemės paramos ir plėtros fondas

20.

Tarptautinė sikų jaunimo federacija (TSJF)

21.

*Tarptautinis solidarumas (Solidarietà Internazionale)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khalistano Zindabad pajėgos (KZF)

24.

Kurdistano darbininkų partija (PKK), (dar žinoma kaip KADEK; dar žinoma kaip KONGRA-GEL)

25.

*Lojalistų savanorių pajėgos (LSP)

26.

Mujahedin-e Khalq organizacija (MEK arba MKO) (neįskaitant „Nacionalinės Irano pasipriešinimo tarybos“ (NIPT) (dar žinoma kaip Nacionalinė Irano išlaisvinimo armija (NLA, MEK karinis sparnas), Irano liaudies Mujahidin (ILM), Musulmonų iraniečių studentų bendruomenė)

27.

Nacionalinė išlaisvinimo armija (Ejército de Liberación Nacional)

28.

*Orange savanoriai (OS)

29.

Palestinos išlaisvinimo frontas (PIF)

30.

Palestinos islamo Jihad (PIJ)

31.

Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas (PILF)

32.

Palestinos išlaisvinimo žmonių fronto Aukščiausioji vadovybė, (dar žinoma kaip PILF Aukščiausioji vadovybė, dar žinoma kaip PILF-AV)

33.

*Tikroji IRA

34.

*Kovojančios komunistų partijos kūrimo raudonosios brigados (Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente)

35.

*Raudonosios rankos gynėjai (RRG)

36.

Kolumbijos revoliucinės ginkluotosios pajėgos (KRGP)

37.

*Revoliucinis branduolys/Epanastatiki Pirines

38.

*Revoliucinė organizacija „Lapkričio 17-oji“/Dekati Evdomi Noemvri

39.

Revoliucinė liaudies išlaisvinimo armija/frontas/partija (DHKP/C) (dar žinoma kaip Devrimci Sol (Revoliucinė kairė), Dev Sol)

40.

*Revoliucinė liaudies kova/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

41.

Šviečiantis kelias (SL) (Sendero Luminoso)

42.

Stichting Al Aqsa (dar žinoma kaip Stichting Al Aqsa Nederland, dar žinoma kaip Al Aqsa Nederland)

43.

*Liepos dvidešimt pirmosios brigada (Brigata XX Luglio)

44.

*Olsterio gynybos asociacija/Olsterio laisvės kovotojai (OGA/OLK)

45.

Kolumbijos jungtinės savigynos pajėgos/grupė (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)

46.

*Revoliucinės proletariškosios iniciatyvos padalinys (Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria)

47.

*Proletariškosios iniciatyvos padalinys (Nuclei di Iniziativa Proletaria)

48.

*Neoficiali anarchistų federacija (F.A.I. – Federazione Anarchica Informale)


(1)  Asmenims, grupėms ir organizacijoms, pažymėtoms *, taikomas tik Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 4 straipsnis.