16.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/35


2006 m. balandžio 10 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 584/2006, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1480/2003, nustatantį galutinį kompensacinį muitą ir laikinojo muito, nustatyto Korėjos Respublikos kilmės tam tikrų elektroninių mikrograndynų, vadinamų DRAM (dinaminės laisvosios kreipties atmintinės), importui, galutinį surinkimą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 103, 2006 m. balandžio 12 d. )

25 puslapyje, Reglamento (EB) Nr. 1480/2003 1 straipsnio 3 dalies tekste esančios lentelės eilutėse Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7:

vietoje:

„Įvairių pavidalų DRAM“

skaityti:

„Įvairių pavidalų (standartinės) DRAM“;

25 puslapyje, Reglamento (EB) Nr. 1480/2003 1 straipsnio 3 dalies tekste esančios lentelės eilutėse Nr. 2, 3, 4, 5, 6 ir 7:

vietoje:

„įvairių pavidalų DRAM grynosios franko prie Bendrijos sienos kainos“

skaityti:

„įvairių pavidalų (standartinės) DRAM grynosios franko prie Bendrijos sienos kainos“.