European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

C serija


C/2024/2383

2024 4 8

2024 m. vasario 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) K.L. / X sp. z o.o.

(Byla C-715/20 (1), X (Nutraukimo motyvų nebuvimas))

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Socialinė politika - Direktyva 1999/70/EB - Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis - 4 punktas - Nediskriminavimo principas - Skirtingas požiūris atleidimo iš darbo atveju - Terminuotos darbo sutarties nutraukimas - Pareigos nurodyti nutraukimo motyvus nebuvimas - Teisminė kontrolė - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis)

(C/2024/2383)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: K.L.

Atsakovė: X sp. z o.o.

Rezoliucinė dalis

1999 m. kovo 18 d. sudaryto Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, esančio 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis priede, 4 punktas

turi būti aiškinamas taip:

pagal jį draudžiamos nacionalinės teisės normos, pagal kurias darbdavys neprivalo raštu motyvuoti terminuotos darbo sutarties nutraukimo su įspėjimu, nors tokią pareigą turi nutraukdamas neterminuotą darbo sutartį. Jeigu privačių asmenų ginčą nagrinėjantis nacionalinis teismas negali aiškinti taikytinos nacionalinės teisės taip, kad ji atitiktų šį punktą, tas teismas pagal jam suteiktą jurisdikciją turi užtikrinti teisės subjektams iš Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio kylančią teisminę gynybą ir garantuoti visišką šio straipsnio veiksmingumą, netaikydamas, kiek tai būtina, bet kurios jam prieštaraujančios nacionalinės teisės nuostatos.


(1)   OL C 182, 2021 5 10.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2383/oj

ISSN 1977-0960 (electronic edition)