European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

Seriju C


C/2024/1291

2024 2 2

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.11326 – MSC / GIP III / ITALO)

(Tekstas svarbus EEE)

(C/2024/1291)

1.   

2024 m. sausio 24 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„SAS Shipping Agencies Services S.à.r.l.“ (toliau – „SAS Lux“, Liuksemburgas), kontroliuojama įmonės „MSC Mediterranean Shipping Company Holding SA“ (toliau – „MSC Group“),

„GIP III Global Investments S.à r.l.“ (toliau – GIP III, Liuksemburgas), kontroliuojama įmonės „Global Infrastructure Management, LLC“,

„Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.“ (toliau – „Italo“, Italija), šiuo metu kontroliuojama įmonės GIP III.

Įmonės „SAS Lux“ ir GIP III įgis, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą įmonės „Italo“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

„SAS Lux“ yra „MSC Group“ priklausanti kontroliuojančioji bendrovė, teikianti vežimo konteineriais, jūrų kruizų, keleivinio jūrų transporto, kelionių organizatoriaus ir kelionių agentūros paslaugas,

III GIP yra pasaulinė investuotoja į infrastruktūrą energetikos, transporto, skaitmeniniame, vandens ir atliekų sektoriuose.

3.   

„Italo“ verslo veikla: greitasis keleivinis geležinkelių transportas ir komercinės tolimojo susisiekimo autobusų paslaugos Italijoje.

4.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

5.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.11326 – MSC / GIP III / ITALO

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1291/oj

ISSN 1977-0960 (electronic edition)