European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

Seriju C


C/2024/1066

2024 2 5

2023 m. gruodžio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Grand-Duché de Luxembourg, Amazon.com Inc., Amazon EU Sàrl, Airija

(Byla C-457/21 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Valstybės pagalba - SESV 107 straipsnio 1 dalis - Valstybės narės priimtas išankstinis sprendimas dėl mokesčių - Su vidaus rinka nesuderinama pripažinta pagalba - Sąvoka „pranašumas“ - Referencinės sistemos nustatymas - „Įprastas“ apmokestinimas pagal nacionalinę teisę - Įprastų rinkos sąlygų principas - Bendrojo Teismo atlikto nacionalinės teisės aiškinimo ir taikymo kontrolė Teisingumo Teisme)

(C/2024/1066)

Proceso kalba: anglų ir prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama F. Tomat ir P.-J. Loewenthal

Kitos proceso šalys: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, iš pradžių atstovaujama A. Germeaux ir T. Uri, vėliau – A. Germeaux ir T. Schell, padedamų advokatų J. Bracker, A. Steichen ir D. Waelbroeck; Amazon.com, Inc., Amazon EU Sàrl, atstovaujamos advokatų D. Paemen, M. Petite ir A. Tombiński; Airija, atstovaujama A. Joyce, padedamo KC P. Baker, SC C. Donnelly, BL B. Doherty, BL D. Fennelly ir SC P. Gallagher

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Europos Komisija padengia savo ir Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Amazon.com Inc. bei Amazon EU Sàrl. bylinėjimosi išlaidas.

3.

Airija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)   OL C 452, 2021 11 8.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1066/oj

ISSN 1977-0960 (electronic edition)