European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

Seriju C


C/2024/639

2024 1 5

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.11174 – GCA / BPMA / VA / VP)

(Tekstas svarbus EEE)

(C/2024/639)

2023 m. lapkričio 30 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32023M11174. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Europos Sąjungos teisės aktų.


(1)   OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/639/oj

ISSN 1977-0960 (electronic edition)