European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

Seriju C


C/2023/1021

2023 11 17

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.11352 – SVP/APCOA)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(C/2023/1021)

1.   

2023 m. lapkričio 10 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Strategin Value Partners LLC“ (toliau – SVP, JAV),

„APCOA Parking Holdings GmbH“ (toliau – APCOA, Vokietija) kontroliuojama „Centerbridge Partners, L.P.“ (toliau – „Centerbridge“, JAV).

Įmonė SVP įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę visos įmonės APCOA kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

SVP yra daugiausiai Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose veiklą vykdanti investicinė įmonė, kurios pagrindinė veikla – rizikos draudimo fondo priemonės ir hibridinių privataus kapitalo fondų, investuojančių į viešojo ir privataus kapitalo rinkas, skolos rinkas ir kitas alternatyvias investicijas, valdymas;

APCOA yra visos Europos automobilių stovėjimo aikštelių valdymo paslaugų, konsultavimo automobilių stovėjimo aikštelių klausimais ir vykdymo užtikrinimo paslaugų bei taksi arba užsakomųjų autobusų valdymo sprendimų teikėja.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastinto tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.11352 - SVP / APCOA

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)   OL C 160, 2023 5 5, p. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1021/oj

ISSN 1977-0960 (electronic edition)