ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 33

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

65 metai
2022m. sausio 21d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2022/C 33/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

1


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

2022 1 21   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 33/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

(2022/C 33/01)

Sprendimo priėmimo data

2021 12 15

Pagalbos numeris

SA.57496

Valstybė narė

Italija

Regionas

 

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Broadband vouchers for SMEs – Italy

Teisinis pagrindas

Resolution N. 71/2017 adopted by the CIPE

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Plačiajuosčio ryšio infrastruktūra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: 610 000 000 EUR

Pagalbos intensyvumas

 

Trukmė

 

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

MiSe – Ministry of Economic Development

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2021.7.9

Pagalbos numeris

SA.63250

Valstybė narė

Danija

Regionas

 

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

State loans to the SAS Consortium

Teisinis pagrindas

Aktstykke (Ministerial Decree)

Pagalbos priemonės rūšis

Ad hoc pagalbos

SAS Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikdymo taisomoji priemonė

Pagalbos forma

Palūkanų subsidija

Biudžetas

Bendras biudžetas: 1 101 718 500 DKK

Pagalbos intensyvumas

0 %

Trukmė

Nuo 2021.7.9

Ekonomikos sektorius

Oro transportas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Finansministeriet (Ministry of Finance)

Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København K

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2021 6 22

Pagalbos numeris

SA.63289

Valstybė narė

Švedija

Regionas

 

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

COVID-19 – Prolongation of aid scheme to Traffic Control Services

Teisinis pagrindas

Komplettering av uppdraget att genomföra ett program med återbetalningspliktiga lån till förmån för leverantörer av lokal flygtrafikledning inom Sverige

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikdymo taisomoji priemonė

Pagalbos forma

Paskola / grąžintini avansai

Biudžetas

Bendras biudžetas: 164 000 000 SEK

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

iki 2021 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Trafikverket

781 89 Borlänge

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2021.7.9

Pagalbos numeris

SA.63898

Valstybė narė

Švedija

Regionas

Švedija

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Statligt lån till SAS Konsortium

Teisinis pagrindas

Proposition 2021/21:208 Extra ändringsbudget för 2021 Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU 52 – Riksdagen

Pagalbos priemonės rūšis

Ad hoc pagalbos

SAS Scandinavian Airlines System Norway-Denmark-Sweden

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikdymo taisomoji priemonė

Pagalbos forma

Lengvatinė paskola

Biudžetas

Bendras biudžetas: 1 500 000 000 SEK

Metinis biudžetas: 1 500 000 000 SEK

Pagalbos intensyvumas

0 %

Trukmė

Nuo 2021.7.9

Ekonomikos sektorius

Oro transportas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Riksgäldskontoret (National Debt Office)

Riksgälden SE-10374 Stockholm

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2021 12 15

Pagalbos numeris

SA.64591

Valstybė narė

Rumunija

Regionas

 

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

COVID 19 – State aid to sports clubs in the Municipality of Sf. Gheorghe

Teisinis pagrindas

1.

Draft decision of the Local Council of Sfântu Gheorghe Municipality regarding the approval of a state aid scheme to cover the losses caused to sports clubs in Sfântu Gheorghe Municipality, Covasna County, in the context of the current COVID-19 epidemic, and 2. the O.U.G. No 77/2014 on national procedures in the field of State aid, amending and supplementing the Competition Law No 21/1996.

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikdymo taisomoji priemonė

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: 4 000 000 RON

Pagalbos intensyvumas

 

Trukmė

iki 2022 6 30

Ekonomikos sektorius

Sporto klubų veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Covasna county, Romania

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2021.12.7

Pagalbos numeris

SA.100464

Valstybė narė

Švedija

Regionas

 

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

 

Teisinis pagrindas

(a) Ordinance to be issued by the Swedish Government; (b) proposed amendment to the Swedish Railway Act

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Transporto koordinavimas

Pagalbos forma

kita (nurodyti)

Biudžetas

Bendras biudžetas: 1 370 000 000 SEK

Pagalbos intensyvumas

50 %

Trukmė

 

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Trafikverket

Box 810, 781 28 Borlänge

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2021 12 13

Pagalbos numeris

SA.100534

Valstybė narė

Graikija

Regionas

IRAKLEIO, KERKYRA, ACHAIA, ATTIKI, KAVALA, EVROS, MAGNISIA

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

COVID-19: Aid to port authorities in Greece

Teisinis pagrindas

Article 75 of Law 4811/2021 (Official Gazette A’ 108)

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikdymo taisomoji priemonė, Didelio ekonomikos sutrikdymo taisomoji priemonė

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: 3 601 430,36 EUR

Metinis biudžetas: 3 601 430,36 EUR

Pagalbos intensyvumas

 

Trukmė

2021.11.1 – 2021 12 31

Ekonomikos sektorius

VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS AND INSULAR POLICY

HELLENIC COAST GUARD, AKTI VASILIADI GATE E1 – E2 PIREAS 185 10

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2021 12 16

Pagalbos numeris

SA.100810

Valstybė narė

Portugalija

Regionas

 

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

COVID-19: Prolongation of the schemes SA.56873, SA.56886, SA.57035, SA.57494, SA.59450, SA.61209, SA.62647 and SA.64041, as already amended

Teisinis pagrindas

Não aplicável

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikdymo taisomoji priemonė

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija, Lengvatinė paskola, Garantija

Biudžetas

 

Pagalbos intensyvumas

 

Trukmė

iki 2022 6 30

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Direção- Geral dos Assuntos Europeus

Rua da Cova da Moura, 1, 1350-115 Lisboa

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2021 12 16

Pagalbos numeris

SA.100963

Valstybė narė

Slovakija

Regionas

 

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

A.63394 (2021/N):SA.57484 – Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení Dodatku č. 1 a č. 2 SA.57485 – Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení Dodatku č. 1 a č. 2

Teisinis pagrindas

SA.57484: Vnútroštátny právny základ pre poskytovanie pomoci: 1. Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (Lex Corona). 2. Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). Vnútroštátny právny základ pre výkon oprávnených aktivít: 3. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 4. Uznesenie Vlády SR č. 111 z 11.3.2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. 5. Uznesenie Vlády SR č. 113 z 15.3.2020 k Informácii o riešení situácie šíriaceho sa korona vírusu na Slovensku, ktoré ukladá hlavnému hygienikovi SR vydať opatrenie, ktoré na 14 dní uzatvára všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: predajní potravín, predajní drogérie, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, stravovacích zariadení, predajní novín a tlačovín, pôšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc pohonných hmôt a p. ..

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikdymo taisomoji priemonė

Pagalbos forma

 

Biudžetas

 

Pagalbos intensyvumas

 

Trukmė

2020 6 18 – 2022 6 30

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

SA.57484: National Development Fund I., s. r. o. (NDF I.); Slovak Investment Holding, a. s., spoločnosť, ktorá vykonáva funkciu manažéra NDF I.

Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

SA.57485: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky; Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky; Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm