ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 403

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai
2021m. spalio 6d.


Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REKOMENDACIJOS

 

Europos Centrinis Bankas

2021/C 403/01

2021 m. rugsėjo 29 d. Europos Centrinio Banko Rekomendacija, Europos Sąjungos Tarybai dėl Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland išorės auditoriaus, (ECB/2021/44)

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2021/C 403/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10419 – Brookfield/Telia Company/Telia Towers) ( 1 )

2

2021/C 403/03

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10414 – Apollo Management/AS Graanul) ( 1 )

3


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2021/C 403/04

2021 m. spalio 5 d. Euro kursas

4

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2021/C 403/05

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl pasiūlymo dėl Vartojimo kredito direktyvos santrauka (Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėjewww.edps.europa.eu)

5


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


I Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

REKOMENDACIJOS

Europos Centrinis Bankas

2021 10 6   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 403/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA

2021 m. rugsėjo 29 d.

Europos Sąjungos Tarybai dėl Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland išorės auditoriaus

(ECB/2021/44)

(2021/C 403/01)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 27 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Centrinio Banko (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų sąskaitų auditą atlieka nepriklausomi išorės auditoriai, kuriuos rekomenduoja ECB valdančioji taryba ir tvirtina Europos Sąjungos Taryba;

(2)

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland išorės auditoriumi 2016–2020 finansiniams metams pasirinko Mazars;

(3)

dabartinio Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland išorės auditoriaus įgaliojimai baigėsi po 2020 finansinių metų audito. Todėl būtina paskirti išorės auditorių 2021 ir 2022 finansiniams metams;

(4)

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ketina pratęsti Mazars įgaliojimus 2021 ir 2022 finansiniams metams,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

Rekomenduojama skirti Mazars Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland išorės auditoriumi 2021 ir 2022 finansiniams metams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2021 m. rugsėjo 29 d.

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

2021 10 6   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 403/2


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.10419 – Brookfield/Telia Company/Telia Towers)

(Tekstas svarbus EEE)

(2021/C 403/02)

2021 m. rugsėjo 28 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32021M10419. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


2021 10 6   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 403/3


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.10414 – Apollo Management/AS Graanul)

(Tekstas svarbus EEE)

(2021/C 403/03)

2021 m. rugsėjo 16 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32021M10414. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

2021 10 6   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 403/4


Euro kursas (1)

2021 m. spalio 5 d.

(2021/C 403/04)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1602

JPY

Japonijos jena

128,99

DKK

Danijos krona

7,4379

GBP

Svaras sterlingas

0,85173

SEK

Švedijos krona

10,1310

CHF

Šveicarijos frankas

1,0752

ISK

Islandijos krona

148,00

NOK

Norvegijos krona

9,9155

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,308

HUF

Vengrijos forintas

356,90

PLN

Lenkijos zlotas

4,5998

RON

Rumunijos lėja

4,9477

TRY

Turkijos lira

10,2707

AUD

Australijos doleris

1,5937

CAD

Kanados doleris

1,4612

HKD

Honkongo doleris

9,0324

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6650

SGD

Singapūro doleris

1,5743

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 376,12

ZAR

Pietų Afrikos randas

17,3792

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,4805

HRK

Kroatijos kuna

7,5050

IDR

Indonezijos rupija

16 506,62

MYR

Malaizijos ringitas

4,8482

PHP

Filipinų pesas

58,893

RUB

Rusijos rublis

84,1541

THB

Tailando batas

39,203

BRL

Brazilijos realas

6,3106

MXN

Meksikos pesas

23,7904

INR

Indijos rupija

86,4880


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2021 10 6   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 403/5


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl pasiūlymo dėl Vartojimo kredito direktyvos santrauka

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėjewww.edps.europa.eu)

(2021/C 403/05)

2021 m. birželio 30 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Vartojimo kredito direktyvos. Pasiūlymu siekiama pakeisti Direktyvą 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir pritaikyti galiojančias taisykles prie nuolatinio rinkos skaitmeninimo ir kitų tendencijų (naujų operatorių, pavyzdžiui, tarpusavio skolinimo platformų, ir naujų vartojimo kredito formų, pavyzdžiui, trumpalaikių brangiai kainuojančių paskolų).

EDAPP palankiai vertina tikslą stiprinti vartotojų apsaugą ir primena, kad vartotojų ir duomenų apsauga viena kitą papildo. Pasiūlymas turi aiškų poveikį asmenų teisių ir laisvių apsaugai tvarkant asmens duomenis, ypač atsižvelgiant į nuostatas dėl kreditingumo įvertinimo, remiantis automatizuotu duomenų tvarkymu asmeniškai pritaikytų pasiūlymų ir asmens duomenų naudojimo vykdant konsultacinę ir kitą veiklą.

Siekiant skatinti sąžiningą prieigą prie kredito ir duomenų apsaugos, EDAPP rekomenduoja aiškiai apibrėžti asmens duomenų, kurie gali būti naudojami kreditingumo įvertinimo tikslais, kategorijas ir šaltinius. Visų pirma EDAPP ragina teisės aktų leidėją siekti didesnės vartotojų apsaugos ir suderinimo aiškiai nurodant, kokių kategorijų duomenys turėtų būti tvarkomi, o kokių - ne. EDAPP taip pat rekomenduoja aiškiai uždrausti naudoti bet kokių specialių kategorijų asmens duomenis pagal BDAR 9 straipsnį.

Atsižvelgdamas į galimas neigiamas pasekmes atitinkamiems asmenims, EDAPP mano, kad reikėtų spręsti kredito duomenų bazių arba trečiųjų šalių, teikiančių kreditų vertinimo balus, reikalavimų, vaidmens ir atsakomybės klausimus. Taip pat reikėtų pateikti papildomų paaiškinimų, kokiais atvejais būtina ir proporcinga konsultuotis su išorės šaltiniais.

Vartotojai visada turėtų gauti prasmingą išankstinę informaciją, kai jų kreditingumo įvertinimas grindžiamas automatiniu duomenų tvarkymu. Kai kreditingumo įvertinimas susijęs su profiliavimu ar kitokiu automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, vartotojai turėtų turėti galimybę prašyti žmogaus atliekamo įvertinimo ir jį gauti.

Kalbant apie remiantis automatizuotu duomenų tvarkymu asmeniškai pritaikytus pasiūlymus, EDAPP rekomenduoja nustatyti kreditoriaus pareigą pateikti aiškią, prasmingą ir vienodą informaciją apie parametrus, pagal kuriuos nustatoma kaina. Be to, EDAPP ragina teisės aktų leidėją aiškiai apibrėžti asmens duomenų kategorijas, kurios gali būti naudojamos kaip parametrai asmeniškai pritaikytam pasiūlymui parengti.

EDAPP rekomenduoja aiškiai patvirtinti visišką Reglamento 2016/679 (toliau - BDAR) taikymą bet kokiam asmens duomenų tvarkymo, kuris patenka į pasiūlymo taikymo sritį, atvejui. Atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Dirbtinio intelekto akto, EDAPP rekomenduoja užtikrinti, kad atitinkamos vartojimo kredito ir duomenų apsaugos taisyklės būtų įtrauktos į (trečiosios šalies) atitikties vertinimo procesą prieš ženklinimą CE ženklu.

1.   Bendra informacija

1.

2021 m. birželio 30 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Vartojimo kredito direktyvos (toliau - pasiūlymas) (1). Pasiūlymu siekiama modernizuoti vartojimo kredito taisykles, kad būtų atsižvelgta į pokyčius, kuriuos lemia skaitmeninimas (2) ir panaikinti Direktyvą 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių (3).

2.

Pasiūlymas pateiktas po REFIT vertinimo, kuriame nustatyta, kad Direktyvos 2008/48/EB tikslai, t. y. užtikrinti aukštus vartotojų apsaugos standartus ir skatinti vidaus rinkos kredito srityje kūrimą, tebėra aktualūs. Kartu jame nustatyta, kad reglamentavimo aplinka visoje ES tebėra labai susiskaidžiusi, o dėl netiksliai suformuluotų kai kurių direktyvos nuostatų kyla teisinis netikrumas, kuris trukdo vidaus rinkai vartojimo kredito srityje sklandžiai veikti ir neužtikrina nuolat aukšto lygio vartotojų apsaugos (4).

3.

Atsižvelgiant į tai, pasiūlymu siekiama stiprinti vartotojų apsaugą šalinant trūkumus, susijusius su Direktyvos 2008/48/EB taikymo sritimi, griežtinant ir derinant pareigą teikti vartotojams reikiamą informaciją ir paaiškinimus, nustatant apsaugos priemones, be kita ko, susijusias su palūkanų normomis ir kredito kaina, ir skatinant finansinį švietimą.

4.

EDAPP pažymi, kad pasiūlymas turės aiškų poveikį duomenų apsaugai, visų pirma atsižvelgiant į jo nuostatas dėl: kredito sutarčių reklamos ir rinkodaros (7 straipsnis); remiantis automatizuotu duomenų tvarkymu asmeniškai pritaikytų pasiūlymų (13 straipsnis); pareigos įvertinti vartotojo kreditingumą (18 straipsnis), dėl kurios gali prireikti atlikti patikrinimą atitinkamose duomenų bazėse (18 straipsnio 9 dalis), taip pat talpinamomis kitoje valstybėje narėje nei kreditorius, kai kreditas suteikiamas kitoje valstybėje (19 straipsnis); konsultavimo paslaugų (16 straipsnis); 32 straipsnio 1 dalies a-e punktuose išvardytų veiklos rūšių.

5.

2021 m. liepos 1 d. Europos Komisija paprašė EDAPP pagal Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalį pateikti nuomonę dėl pasiūlymo. Šios pastabos susijusios tik su tomis pasiūlymo nuostatomis, kurios yra svarbios duomenų apsaugos požiūriu.

4.   Išvados

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, EDAPP:

palankiai vertina pasiūlymu siekiamą tikslą stiprinti vartotojų apsaugą, kad būtų mažinama su vartojimo kreditų skaitmeninimu susijusi rizika;

primena, kad vartotojų ir duomenų apsauga papildo viena kitą ir kad pastaroji gali atlikti svarbų vaidmenį ir vartotojų išprusimo požiūriu;

rekomenduoja išsamiau apibrėžti duomenų, kurie gali arba negali būti naudojami kreditingumo įvertinimo tikslais, kategorijas ir pasiūlymo rezoliucinėje dalyje aiškiai uždrausti naudoti bet kokių specialių kategorijų asmens duomenis pagal BDAR 9 straipsnį;

rekomenduoja aiškiau nurodyti, kurie išorės šaltiniai gali būti laikomi „atitinkamais“ kreditingumo įvertinimo kontekste;

rekomenduoja spręsti kredito duomenų bazių ar trečiųjų šalių, teikiančių „kredito vertinimo balus“, reikalavimų, vaidmens ir atsakomybės klausimus, taip pat papildomai paaiškinti, kokiais atvejais būtina ir proporcinga konsultuotis su tokiais išorės šaltiniais;

rekomenduoja į pasiūlymo 18 straipsnio 3 dalį įtraukti nuostatą, kad kreditingumo įvertinimo procedūros apima duomenų kokybės kontrolės procedūrą;

rekomenduoja pasiūlymo 18 straipsnio 6 dalyje ir 48 konstatuojamojoje dalyje sąvoką [žmogaus] „įsikišimo“ pakeisti sąvoka „įvertinimo“. Be to, EDAPP rekomenduoja užtikrinti, kad vartotojas būtų informuojamas visais atvejais, kai kreditingumo įvertinimas grindžiamas automatiniu duomenų tvarkymu (t. y. ne tik tuo atveju, kai paraiška paskolai gauti atmetama);

palankiai vertina pareigą informuoti vartotojus apie tai, kad jiems pateikiamas asmeniškai pritaikytas pasiūlymas. Tačiau EDAPP rekomenduoja įtraukti pareigą pateikti aiškią, prasmingą ir vienodą informaciją apie parametrus, naudojamus kainai nustatyti, ir aiškiai apibrėžti asmens duomenų kategorijas, kurios gali būti naudojamos kaip parametrai asmeniškai pritaikytam pasiūlymui parengti;

palankiai vertina vartotojo teisę būti informuotam apie patikrinimo duomenų bazėje jo kreditingumui įvertinti rezultatus. Tačiau EDAPP rekomenduoja numatyti pareigą iš anksto informuoti pareiškėją apie tokius patikrinimus. EDAPP taip pat rekomenduoja suderinti informacijos, kuri gali būti pateikta kreditingumui įvertinti skirtose duomenų bazėse, kategorijas;

rekomenduoja pasiūlyme patikslinti, kad kreditingumo įvertinimo tikslais surinktų ir tvarkomų duomenų neturėtų būti leidžiama naudoti reklamos ir rinkodaros tikslais;

rekomenduoja pasiūlyme išsamiau apibrėžti, kokia informacija apie vartotojo finansinę padėtį, pageidavimus ir tikslus, susijusius su kredito sutartimi ar sutelktinio finansavimo paslaugomis, gali būti laikoma „griežtai reikiama“ konsultavimo paslaugoms teikti ir pasiūlymo 32 straipsnio 1 dalyje išvardytai veiklai vykdyti;

rekomenduoja įtraukti nuostatą ir atitinkamą konstatuojamąją dalį dėl BDAR taikymo pasiūlymo kontekste, visų pirma dėl kreditorių ir sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų vykdomo asmens duomenų tvarkymo;

primena, kad reikia integruoti duomenų apsaugos teisės aktų ir vartojimo kreditus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus į siūlomo Dirbtinio intelekto akto reikalavimus, visų pirma susijusius su DI sistemų, naudojamų kreditingumui įvertinti, sertifikavimu, visų pirma į (trečiųjų šalių) atitikties vertinimo procesą prieš ženklinimą CE ženklu.

2021 m. rugpjūčio 26 d., Briuselis

p.o. Leonardo CERVERA NAVAS

direktorius

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartojimo kreditų, 2021 6 30, 2021/0171 (COD).

(2)  Žr. aiškinamojo memorandumo p. 3 .

(3)  2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB (OL L133, 2008 5 22, p. 66).

(4)  Žr. aiškinamojo memorandumo p. 1.