ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 222I

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai
2021m. birželio 11d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Taryba

2021/C 222 I/01

Komisijos pareiškimas

1


LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Taryba

2021 6 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CI 222/1


Komisijos pareiškimas

(2021/C 222 I/01)

Komisija pripažįsta bendros licencijavimo ir vykdymo užtikrinimo gebėjimų stiprinimo bei mokymo programos svarbą veiksmingai ES eksporto kontrolės sistemai užtikrinti. Siekdama nustatyti gebėjimų stiprinimo ir mokymo programos rengimo ir įgyvendinimo būdus, Komisija, konsultuodamasi su dvejopo naudojimo prekių kontrolės koordinavimo grupe, įsipareigoja tirti, kokį poveikį tokia programa gali turėti žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams.