ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 193

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. birželio 7d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

2019/C 193/01

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

1


Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

LT

 


IV Pranešimai

7.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 193/1


Bendrijos augalų veislių tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 193/01)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

2017 finansiniai metai

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

17 627 500

16 160 000

15 988 423,50

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 627 500

16 160 000

15 988 423,50

2

SUBSIDIJOS

2 0

SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

p.m.

p.m.

0 ,—

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

750 000

820 000

–1 245 628,23

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

750 000

820 000

–1 245 628,23

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

15 500

110 000

127 966,86

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

15 500

110 000

127 966,86

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

 

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

82 000

150 000

64 411,47

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

p.m.

p.m.

0 ,—

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

82 000

150 000

64 411,47

 

BENDRA SUMA

18 475 000

17 240 000

14 935 173,60

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

2017 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

7 290 000

7 290 000

6 965 000

6 965 000

6 009 209,63

6 009 209,63

1 2

PROFESINIS MOKYMAS

90 000

90 000

90 000

90 000

75 753,04

75 753,04

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

280 000

280 000

270 000

270 000

254 000 ,—

254 000 ,—

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

80 000

80 000

80 000

80 000

173 027,84

173 027,84

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

35 000

35 000

30 000

30 000

28 761,86

28 761,86

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

10 231,53

10 231,53

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

7 785 000

7 785 000

7 445 000

7 445 000

6 550 983,90

6 550 983,90

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

340 000

340 000

350 000

350 000

268 555,49

268 555,49

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

800 000

800 000

620 000

620 000

605 368,02

605 368,02

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

70 000

70 000

60 000

60 000

65 275,41

65 275,41

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

65 000

65 000

70 000

70 000

39 770,51

39 770,51

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

85 000

85 000

90 000

90 000

62 526,55

62 526,55

2 5

SUSITIKIMAI

360 000

360 000

380 000

380 000

246 798,07

246 798,07

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

150 000

150 000

105 000

105 000

94 349,02

94 349,02

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 870 000

1 870 000

1 675 000

1 675 000

1 382 643,07

1 382 643,07

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

8 700 000

7 570 000

8 600 000

7 271 614

8 597 294 ,—

6 293 996,61

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

 

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

400 000

400 000

510 000

409 040

395 440 ,—

341 040 ,—

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

 

 

p.m.

p.m.

 

 

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

150 000

150 000

170 000

48 052

71 406,65

71 659,24

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

500 000

500 000

500 000

206 294

318 124,07

194 419,66

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

200 000

200 000

200 000

185 000

98 219,38

100 431,12

3 7

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

 

 

p.m.

p.m.

 

 

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

9 950 000

8 820 000

9 980 000

8 120 000

9 480 484,10

7 001 546,63

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

 

 

 

 

 

 

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

 

 

 

 

 

 

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

 

 

 

 

 

 

10 3

SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

 

 

 

 

 

 

 

10 antraštinė dalis - Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

BENDRA SUMA

19 605 000

18 475 000

19 100 000

17 012 092

17 414 111,07

14 935 173,60

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis

2019

2018

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

AD 12

2

1

2

AD 11

AD 10

2

1

2

AD 9

1

1

1

1

AD 8

2

2

AD 7

1

AD 6

4

4

AD 5

Iš viso

5

11

5

11

AST 11

AST 10

2

3

2

3

AST 9

3

3

AST 8

2

1

AST 7

2

4

1

2

AST 6

9

1

8

AST 5

2

6

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

AST 1

Iš viso

4

25

4

25

Bendra suma

9

36

9

36