ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 420

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. lapkričio 20d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2018/C 420/01

Euro kursas

1


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2018/C 420/02

Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/21/2018 – Programa Erasmus+, 3 pagrindinis veiksmas. Parama politikos reformai – Socialinė įtrauktis ir bendros vertybės. Indėlis švietimo ir mokymo srityse

2

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2018/C 420/03

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9124 – Dana / Oerlikon DRIVE Systems). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

5

2018/C 420/04

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9032 – E.ON / Helen / Virta). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

7


 

Klaidų ištaisymas

2018/C 420/05

Pranešimo apie antidempingo priemones, taikomas į Sąjungą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės keraminiams stalo ir virtuvės reikmenims. Bendrovių, kurioms taikoma bendradarbiaujančioms neatrinktoms bendrovėms nustatyta antidempingo muito norma, pavadinimų pakeitimas, klaidų ištaisymas ( OL C 414, 2014 11 20 )

8


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

20.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 420/1


Euro kursas (1)

2018 m. lapkričio 19 d.

(2018/C 420/01)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1427

JPY

Japonijos jena

128,89

DKK

Danijos krona

7,4625

GBP

Svaras sterlingas

0,89083

SEK

Švedijos krona

10,2815

CHF

Šveicarijos frankas

1,1391

ISK

Islandijos krona

140,80

NOK

Norvegijos krona

9,6493

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

26,013

HUF

Vengrijos forintas

321,65

PLN

Lenkijos zlotas

4,3293

RON

Rumunijos lėja

4,6666

TRY

Turkijos lira

6,0735

AUD

Australijos doleris

1,5660

CAD

Kanados doleris

1,5055

HKD

Honkongo doleris

8,9491

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6740

SGD

Singapūro doleris

1,5684

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 287,63

ZAR

Pietų Afrikos randas

16,0122

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,9349

HRK

Kroatijos kuna

7,4253

IDR

Indonezijos rupija

16 672,00

MYR

Malaizijos ringitas

4,7848

PHP

Filipinų pesas

60,020

RUB

Rusijos rublis

75,2885

THB

Tailando batas

37,623

BRL

Brazilijos realas

4,2907

MXN

Meksikos pesas

23,1660

INR

Indijos rupija

81,8825


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos Komisija

20.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 420/2


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EACEA/21/2018

Programa „Erasmus+“, 3 pagrindinis veiksmas. Parama politikos reformai

Socialinė įtrauktis ir bendros vertybės. Indėlis švietimo ir mokymo srityse

(2018/C 420/02)

1.   TIKSLAI

Šio kvietimo teikti paraiškas tikslas – paremti tarptautinius bendradarbiavimo projektus švietimo ir mokymo srityse.

Kiekvienoje paraiškoje turi būti nurodytas vienas bendrasis tikslas ir vienas iš konkrečių tikslų. Tiek bendrųjų, tiek konkrečių tikslų sąrašas yra išsamus, todėl paraiškos, kuriose nebus įsipareigota jų siekti, nebus vertinamos.

Bendrieji tikslai

Pasiūlymuose turėtų būti nurodytas vienas iš šių dviejų bendrųjų tikslų:

1)

skleisti ir (arba) plėtoti įtraukiojo švietimo ir bendrų vertybių skatinimo gerąją praktiką, visų pirma inicijuotą vietos lygmeniu. Šiame kvietime „plėtoti“ reiškia skleisti gerąją patirtį platesniu mastu ir (arba) perkelti ją į kitą kontekstą arba įgyvendinti ją aukštesniu ir (arba) sisteminiu lygmeniu,

arba

2)

rengti ir diegti novatoriškus metodus ir praktiką, siekiant plėtoti įtraukųjį švietimą, taip pat skatinti bendras vertybes.

Konkretūs tikslai

Pasiūlymais turėtų būti siekiama vieno iš šių konkrečių tikslų:

gerinti socialinių ir pilietinių įgūdžių įgijimą, skatinti vertybių ir pagrindinių teisių pažinimą, supratimą ir priėmimą,

skatinti įtraukųjį švietimą bei mokymą ir palankių sąlygų neturinčių besimokančiųjų švietimą, be kita ko, padėti švietimo srities darbuotojams spręsti įvairovės klausimus ir didinti švietimo srities darbuotojų įvairovę,

skatinti besimokančiųjų, tėvų ir švietimo darbuotojų kritinį mąstymą ir didinti jų gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis,

remti naujai atvykusių migrantų įtraukimą į kokybišką mokymą, be kita ko, vertinant žinias ir patvirtinant ankstesnio mokymosi patirtį,

ugdyti su skaitmenine atskirtimi susiduriančių grupių (įskaitant vyresnio amžiaus žmones, migrantus ir jaunimą iš nepalankios aplinkos) skaitmeninius įgūdžius ir gebėjimus įgyvendinant mokyklų, verslo ir neformaliojo ugdymo sektoriaus (įskaitant viešąsias bibliotekas) partnerystės iniciatyvas,

kai tinkama, į projektų veiklą rekomenduojama įtraukti sektinus pavyzdžius.

2.   ATITIKTIS REIKALAVIMAMS

2.1.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai yra švietimo, mokymo, jaunimo reikalų ar kituose socialiniuose ekonominiuose sektoriuose veikiančios viešosios ir privačiosios organizacijos arba organizacijos, kurios vykdo tarpsektorinę veiklą (pvz., kultūrinės organizacijos, pilietinės visuomenės grupės, sporto organizacijos, kvalifikacijos pripažinimo centrai, prekybos rūmai, prekybos organizacijos ir t. t.).

Reikalavimus atitinka tik juridiniai asmenys, įsteigti tokiose programos šalyse:

28 Europos Sąjungos valstybėse narėse (1),

ELPA ir (arba) EEE šalyse: Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje,

ES šalyse kandidatėse: buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Turkijoje ir Serbijoje (2).

Pagal šį kvietimą reikalaujama, kad partnerystės projektą įgyvendintų 4 reikalavimus atitinkančios organizacijos iš 4 skirtingų programoje dalyvaujančių šalių.

Jei projekte dalyvauja tinklai, į konsorciumą turi būti įtrauktos bent 2 organizacijos, kurios nėra tinklo (-ų) narės, o konsorciume iš viso turi būti atstovaujama bent 4 reikalavimus atitinkančioms šalims.

2.2.   Reikalavimus atitinkanti veikla ir projektų trukmė

Tik programos šalyse vykdoma veikla (žr. 2.1 skirsnį) bus vertinama kaip tinkama finansuoti. Reikalavimų neatitinka jokios išlaidos, susijusios su veikla, vykdoma ne šiose šalyse arba vykdoma organizacijų, kurios nėra registruotos programos šalyse. Išimtiniais atvejais gali būti leista vykdyti veiklą dalyvaujant šalims, kurios nėra programos šalys, tačiau tam būtina gauti išankstinį konkretų vykdomosios agentūros leidimą, kuris suteikiamas kiekvienu atveju atskirai.

Veikla turi būti pradėta vykdyti 2019 m. lapkričio 1 d., gruodžio 1 d. arba 2020 m. sausio 15 d.

Projekto trukmė turi būti 24 arba 36 mėnesiai.

3.   NUMATOMI REZULTATAI

Įgyvendinant projektus turėtų būti pasiekta tokių rezultatų:

didesnis atitinkamų švietimo įstaigų ir bendruomenių informuotumas, išmanymas ir supratimas apie gerąją patirtį,

platesnis pažangių novatoriškų principų taikymas politikoje arba praktikoje,

didesnis švietimo srities įstaigų vadovų ir pedagogų informuotumas, motyvacija ir gebėjimai įtraukiųjų švietimo metodų ir bendrų vertybių skatinimo srityje,

aktyvus šeimų ir vietos bendruomenių dalyvavimas remiant įtraukius švietimo metodus ir skatinant bendras vertybes,

plačiau taikomos efektyvesnės priemonės, skirtos padėti švietimo ir mokymo institucijoms ir mokymo paslaugų teikėjams diegti įtraukiojo švietimo metodus ir skatinti bendras vertybes.

4.   TURIMAS BIUDŽETAS

Bendram projektų finansavimui pagal šį kvietimą iš viso skiriamas 10 000 000 EUR biudžetas.

ES finansinis įnašas negali viršyti 80 % visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Didžiausia dotacija vienam projektui – 500 000 EUR.

Agentūra pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas.

5.   PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:

1)

projekto aktualumas (30 %);

2)

projekto ir jo įgyvendinimo kokybė (20 %);

3)

partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (20 %);

4)

poveikis, sklaida ir tvarumas (30 %).

6.   PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA IR GALUTINIS TERMINAS

Paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. vasario 26 d. 12.00 val. (vidurdienis Briuselio laiku).

Pareiškėjai privalo įdėmiai perskaityti visą su kvietimu teikti paraiškas EACEA/21/2018 ir teikimo procedūra susijusią informaciją ir naudoti privalomus dokumentus, kuriuos galima rasti adresu

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (kvietimo nuoroda – EACEA/21/2018)

Paraiška ir jos priedai turi būti pateikti internetu naudojantis numatyta e. forma.

7.   KVIETIMO INFORMACIJA

Visą kvietimo EACEA/21/2018 informaciją galima rasti interneto svetainėje

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (kvietimo nuoroda – EACEA/21/2018)

E. paštas: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  Pastaba pareiškėjams iš Jungtinės Karalystės. Atkreipiame dėmesį, kad tinkamumo kriterijų turi būti laikomasi per visą dotacijos laikotarpį. Jei Jungtinė Karalystė iš ES išstos projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir su ES nebus sudariusi susitarimo, kuriuo visų pirma būtų užtikrinta pareiškėjų iš Jungtinės Karalystės tolesnė atitiktis reikalavimams, ES paramos nebegausite (tačiau, kai įmanoma, galėsite toliau dalyvauti) arba bus pareikalauta, kad iš projekto pasitrauktumėte pagal dotacijos susitarimo II.16.3.1 straipsnio a punktą.

(2)  Biudžeto pakeitimai, kuriuos lėmė tai, kad Serbija tapo programos „Erasmus+“ šalimi, bus taikomi nuo 2019 m. sausio 1 d., jei bus priimtas Komisijos sprendimas patvirtinti Europos Sąjungos ir Serbijos Respublikos susitarimą dėl Serbijos Respublikos dalyvavimo Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programoje „Erasmus+“ (jo pakeitimą).


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

20.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 420/5


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9124 – Dana / Oerlikon DRIVE Systems)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 420/03)

1.   

2018 m. lapkričio 9 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Dana Incorporated“ (toliau – „Dana“, JAV),

„GrazianoFairfield AG, Pfaffikon“ (toliau – „GrazianoFairfield AG“, Šveicarija), kurią kontroliuoja „OC Oerlikon Corporation AG, Pfaffikon“ (toliau – „Oerlikon“, Šveicarija),

Įmonė „Dana“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę visos įmonės „GrazianoFairfield AG“ kontrolę.

Ši koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

„Dana“ yra pasaulinė transmisijos, sandarinimo ir šiluminės galios valdymo produktų tiekėja lengvųjų, komercinių ir nemagistralinių transporto priemonių gamintojams, taip pat pavarų dėžių, hidraulinių produktų ir varančiųjų velenų, skirtų pramoniniams stacionariesiems įrenginiams, tiekėja,

„GrazianoFairfield AG“ yra transporto priemonėms ir pramonės įrangai skirtų pavarų, varančiųjų mechanizmų ir pavarų perjungimo sprendimų tiekėja.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9124 – Dana / Oerlikon DRIVE Systems

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


20.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 420/7


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9032 – E.ON / Helen / Virta)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 420/04)

1.   

2018 m. lapkričio 13 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

E.ON SE, per savo patronuojamąją įmonę „E.ON DRIVE Infrastructure GmbH“ (toliau – E.ON, Vokietija),

„Helen Oy“ (toliau – „Helen“, Suomija),

„Liikennevirta Oy“ (toliau – „Virta“, Suomija).

Įmonės E.ON ir „Helen“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Virta“ kontrolę.

Ši koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

—   E.ON: daugiausia dėmesio skiria trims pagrindinėms verslo sritims: i) elektros energijos gamybai iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, ii) energijos skirstymo tinklams ir iii) klientų sprendimams (įskaitant mažmeninį elektros energijos ir dujų tiekimą). Be to, E.ON siūlo virtualiojo judumo paslaugas, įskaitant elektromobilių įkrovimo stočių eksploatavimą keliose ES šalyse.

—   „Helen“: įmonės veikla visų pirma susijusi su elektros energijos gamyba, centralizuotu šildymu ir vėsinimu, taip pat energijos skirstymu ir pardavimu. Be to, „Helen“ siūlo įvairias paslaugas, susijusias su nedidelio masto energijos gamyba ir nuosavos vartotojų energijos panaudojimu. Nuo 2012 m. Suomijoje įmonė taip pat eksploatuoja elektromobilių įkrovimo stotis.

—   „Virta“: teikia įvairias paslaugas, susijusias su elektromobilių įkrovimu. Visų pirma, ji vykdo veiklą Suomijoje, taip pat užsiima veikla Čekijoje, Islandijoje, Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Vokietijoje.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9032 – E.ON / Helen / Virta

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


Klaidų ištaisymas

20.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 420/8


Pranešimo apie antidempingo priemones, taikomas į Sąjungą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės keraminiams stalo ir virtuvės reikmenims. Bendrovių, kurioms taikoma bendradarbiaujančioms neatrinktoms bendrovėms nustatyta antidempingo muito norma, pavadinimų pakeitimas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 414, 2014 m. lapkričio 20 d. )

(2018/C 420/05)

9 puslapis, lentelės trečios eilutės antrame stulpelyje:

yra:

Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.“,

turi būti:

Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.