ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 400

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. lapkričio 6d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2018/C 400/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9105 – Rhône Capital / Maxam) ( 1 )

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2018/C 400/02

Palūkanų norma taikoma Europos centrinio banko pagrindinėms pakartotinio finansavimo operacijoms: 0,00 % 2018 m. lapkričio 1 d. – Euro kursas

2

2018/C 400/03

2018 m. spalio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49 straipsnyje nurodytos paraiškos įregistruoti pavadinimą paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyjeSchaf-Heumilch, Sheep’s Haymilk, Latte fieno di pecora, Lait de foin de brebis, Lehe de heno de oveja (GTG)

3

2018/C 400/04

2018 m. spalio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49 straipsnyje nurodytos paraiškos įregistruoti pavadinimą paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyjeZiegen-Heumilch / Goat’s Haymilk / Latte fieno di capra / Lait de foin de chèvre / Leche de heno de cabra (GTG)

7

2018/C 400/05

Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

11

2018/C 400/06

Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

12

2018/C 400/07

Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

13

2018/C 400/08

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo ( 1 )

14


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2018/C 400/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9044 – CVC / Recordati) ( 1 )

15

2018/C 400/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9071 – Banca Generali / Saxo Bank / JV). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

16


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

6.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 400/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.9105 – Rhône Capital / Maxam)

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 400/01)

2018 m. spalio 26 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32018M9105. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

6.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 400/2


Palūkanų norma taikoma Europos centrinio banko pagrindinėms pakartotinio finansavimo operacijoms (1):

0,00 % 2018 m. lapkričio 1 d.

Euro kursas (2)

2018 m. lapkričio 5 d.

(2018/C 400/02)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1370

JPY

Japonijos jena

128,81

DKK

Danijos krona

7,4596

GBP

Svaras sterlingas

0,87535

SEK

Švedijos krona

10,3268

CHF

Šveicarijos frankas

1,1437

ISK

Islandijos krona

137,90

NOK

Norvegijos krona

9,5240

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,846

HUF

Vengrijos forintas

322,44

PLN

Lenkijos zlotas

4,3126

RON

Rumunijos lėja

4,6608

TRY

Turkijos lira

6,1783

AUD

Australijos doleris

1,5803

CAD

Kanados doleris

1,4887

HKD

Honkongo doleris

8,9047

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7085

SGD

Singapūro doleris

1,5651

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 278,67

ZAR

Pietų Afrikos randas

16,3230

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,8780

HRK

Kroatijos kuna

7,4383

IDR

Indonezijos rupija

17 027,71

MYR

Malaizijos ringitas

4,7475

PHP

Filipinų pesas

60,515

RUB

Rusijos rublis

75,4376

THB

Tailando batas

37,476

BRL

Brazilijos realas

4,2253

MXN

Meksikos pesas

22,8514

INR

Indijos rupija

83,0920


(1)  Kursas taikomas pačioms paskutinėms operacijoms atliktoms prieš nurodytą dieną. Kintamosios įmokos už skolą atvejais palūkanų norma laikoma ribinė norma.

(2)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


6.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 400/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2018 m. spalio 24 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49 straipsnyje nurodytos paraiškos įregistruoti pavadinimą paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

„Schaf-Heumilch“, „Sheep’s Haymilk“, „Latte fieno di pecora“, „Lait de foin de brebis“, „Lehe de heno de oveja“ (GTG)

(2018/C 400/03)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo;

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 50 straipsnio 2 dalies b punktą;

kadangi:

(1)

Austrija pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49 straipsnio 4 dalį pateikė Komisijai paraišką dėl pavadinimų „Schaf-Heumilch“ / „Sheep’s Haymilk“ / „Latte fieno di pecora“ / „Lait de foin de brebis“ / „Leche de heno de oveja“ apsaugos;

(2)

Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnį išnagrinėjo tą paraišką ir padarė išvadą, kad ji atitinka tame reglamente nustatytas sąlygas;

(3)

siekiant suteikti galimybę pateikti pranešimus apie prieštaravimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį, to reglamento 50 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta produkto specifikacija, susijusi su pavadinimais „Schaf-Heumilch“ / „Sheep’s Haymilk“ / „Latte fieno di pecora“ / „Lait de foin de brebis“ / „Leche de heno de oveja“, turėtų būti paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta produkto specifikacija, susijusi su pavadinimais „Schaf-Heumilch“ / „Sheep’s Haymilk“ / „Latte fieno di pecora“ / „Lait de foin de brebis“ / „Leche de heno de oveja“, pateikiama šio sprendimo priede.

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsniu, šio sprendimo paskelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje suteikia teisę per tris mėnesius nuo paskelbimo dienos paprieštarauti šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodyto pavadinimo įregistravimui.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 24 d.

Komisijos vardu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.


PRIEDAS

GARANTUOTO TRADICINIO GAMINIO SPECIFIKACIJA

„Schaf-Heumilch“ / „Sheep’s Haymilk“ / „Latte fieno di pecora“ / „Lait de foin de brebis“ / „Leche de heno de oveja“

ES Nr. TSG-AT-02289 – 22.2.2017

Austrija

1.   Registruojamas (-i) pavadinimas (-ai)

„Schaf-Heumilch“ (de); „Sheep’s Haymilk“ (en); „Latte fieno di pecora“ (it); „Lait de foin de brebis“ (fr); „Leche de heno de oveja“ (es)

2.   Produkto rūšis

2.1.   Produkto rūšis

1.4 klasė. Kiti gyvūninės kilmės produktai (kiaušiniai, medus, įvairūs pieno produktai, išskyrus sviestą, ir kt.)

3.   Registracijos pagrindas

3.1.   Produktas

kurio gamybos ar perdirbimo metodas ar sudėtis atitinka to produkto ar maisto produkto gaminimo tradicijas;

gaminamas iš tradiciškai naudojamų žaliavų ar sudedamųjų dalių.

Šienu šeriamų gyvulių pieno gamyba yra pats natūraliausias pieno gamybos būdas. Pienas gaunamas iš tradiciniuose, tvariuose pienininkystės ūkiuose laikomų gyvulių. Pagrindinį standartinio pieno ir šienu šeriamų gyvulių pieno skirtumą ir pastarojo pieno tradicines ypatybes lemia tai, kad, kaip ir ankstyviausiais pieno gamybos laikais, gyvuliai nėra šeriami fermentuotais pašarais. Nuo 7-ojo dešimtmečio industrializavus ir mechanizavus žemės ūkį, siloso (fermentuotų pašarų) gamyba vis labiau populiarėjo, o šienu šeriamu gyvulių dalis vis mažėjo. Be to, teisės aktais draudžiama naudoti gyvulius ir pašarus, kurie, remiantis galiojančiais teisės aktais, yra laikomi genetiškai modifikuotais. Šėrimo tvarka yra suderinta su metų laikų kaita: šėrimo žaliuoju pašaru laikotarpiu gyvuliai šeriami šviežia žole, ir iš dalies šienu ir pašarais, kuriuos leidžiama naudoti pagal 4.2 punktą; žiemą gyvuliai šeriami šienu arba kitos rūšies pašarais, kuriuos leidžiama naudoti pagal 4.2 punktą.

3.2.   Pavadinimas

tradiciškai vartojamas konkrečiam produktui pavadinti;

perteikia produkto tradicinį ar specifinį pobūdį.

Avys yra vienos iš seniausių pasaulio naminių gyvūnų. Nuo pat ankstyvojo akmens amžiaus žmonės naudojo avis mėsai, pienui, odai ir vilnai. Labiausiai tikėtina, kad avis pradėta veisti pietvakarių Azijos stepėse, o į Europą jos buvo atgabentos per Persiją ir Balkanus. Nuo senų laikų Alpių regionai laikomi tinkamais avių veisimui. Tirolyje nuo XII a. vidurio bendrai buvo taikoma speciali intensyvios gyvulininkystės produkcijos forma, vadinama „Schwaigen“. Žodis „Schwaig“ yra kilęs iš vėlyvaisiais viduramžiais vartotos vokiečių kalbos ir reiškia specialų gyvenvietės tipą ir, visų pirma, ūkininkavimą Alpių regione. „Schwaighof“ ūkiai buvo dažnai įsteigiami žemvaldžių, kaip nuolatinės galvijų ir avių veisimo gyvenvietės. Rasta įrodymų, kad Tirolyje tokių gyvenviečių būta jau XII a. Vėliau sąvoka „Schwaige“ kartais buvo naudojama tik vasaros mėnesiais ganomoms kalnų ganykloms pavadinti. Alpių pienininkystės ūkių ūkininkai taip pat buvo vadinami „Schwaiger“ arba „Schwaigerin“. Iki XIV a. pabaigos Tirolio „Schwaighof“ ūkiai daugiausiai užsiėmė avių veisimu. Taigi, plačiose Tirolio alpinėse pievose avininkystė vystoma jau kelis šimtus metų.

Tačiau nuo XIV a. iki XIX a. avių veisimas Austrijoje smarkiai sumažėjo ir buvo palaipsniui pakeistas kiaulių veisimu. Dabar avys vėl tampa svarbiomis pieno ir mėsos gamybai.

4.   Aprašas

4.1.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas, įskaitant pagrindines fizines, chemines, mikrobiologines ar juslines savybes, kuriomis grindžiamas to produkto specifinis pobūdis (šio reglamento 7 straipsnio 2 dalis)

Avies pienas, kaip nurodyta taikomuose teisės aktuose.

4.2.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, gamybos metodo, kurio privalo laikytis gamintojai, įskaitant, jei tinka, naudojamų žaliavų ar sudedamųjų dalių rūšį bei savybes, ir paruošimo metodo aprašymas (šio reglamento 7 straipsnio 2 dalis)

„Schaf-Heumilch“ gaminamas laikantis tradicinių gamybos sąlygų, atitinkančių „Heumilchregulativ“ (šienu šeriamų gyvulių pieno gamybą reglamentuojančius teisės aktus). Šios rūšies pienui taikomos taisyklės, kuriomis draudžiama naudoti fermentuotus pašarus, pavyzdžiui, silosą, ir taisyklės, kuriomis draudžiama naudoti gyvulius ir pašarus, kurie, remiantis galiojančiais teisės aktais, yra laikomi genetiškai modifikuotais.

„Heumilchregulativ“

„Schaf-Heumilch“ yra pieningų avių pienas, kurį gamina pienininkystės ūkio ūkininkai, įsipareigoję laikytis šių kriterijų: nenaudoti gyvulių ar pašarų, kurie, remiantis galiojančiais teisės aktais, yra laikomi genetiškai modifikuotais.

Visose gyvulininkystės ūkio naudmenose ūkininkaujama laikantis šienu šeriamų gyvulių pieno gamybos taisyklių.

Leidžiamos pašarų rūšys

Šėrimo žaliuoju pašaru laikotarpiu gyvuliai daugiausiai šeriami šviežia žole, ankštiniais ir kitokiais augalais, o žiemą – šienu.

Leidžiama naudoti šiuos papildomus stambiuosius pašarus: nesunokusias rapsų sėklas, nesunokusius kukurūzus, nesunokusius rugius ir pašarinius runkelius, taip pat šieną, liucerną ir kukurūzų granules.

Stambiųjų pašarų dalis racione ištisus metus turi sudaryti ne mažiau kaip 75 % sausųjų medžiagų.

Taip pat leidžiama naudoti kviečių, miežių, avižų, kvietrugių, rugių ir kukurūzų grūdines kultūras įprastu prekiniu pavidalu arba mišiniuose su mineralais (pvz., kaip sėlenos ar granulės).

Pašarams taip pat gali būti naudojami: pupelės, dirviniai žirniai, aliejinių augalų sėklos ir jų rupiniai bei išspaudos.

Draudžiamos pašarų rūšys

Draudžiami šių rūšių pašarai: silosas (fermentuoti pašarai), drėgnas šienas ir fermentuotas šienas.

Gyvuliai negali būti šeriami alaus daryklų, spirito varyklų, vaisių spaudimo įmonių šalutiniais produktais ar kitais maisto pramonės šalutiniais produktais, kaip antai drėgnais salyklojais ar drėgnomis išspaudomis. Išimtis yra cukraus gamybos šalutiniai produktai – džiovintos išspaudos ir melasa ir grūdų perdirbimo šalutiniai produktai – sausi baltyminiai pašarai.

Pieningi gyvuliai negali būti šeriami jokiais drėgnaisiais pašarais.

Gyvuliai negali būti šeriami gyvūniniais produktais, išskyrus jaunus gyvulius, kurie gali būti šeriami pienu ir išrūgomis.

Gyvuliai negali būti šeriami sodo atliekomis, nukritusiais vaisiais ar šlapalu.

Tręšimo sąlygos

Visose gyvulininkystės ūkio žemės ūkio naudmenose yra draudžiama naudoti nuotekų dumblą, nuotekų dumblo produktus arba kompostą iš komunalinių nuotekų valymo įrenginių, išskyrus žaliosios masės kompostą (įvairių augalinės kilmės augalų kompostą).

Gyvulininkystės ūkiai, patręšę žemę organinėmis trąšomis, turi palaukti mažiausiai tris savaites prieš pradėdami joje ganyti gyvulius.

Papildomų cheminių medžiagų naudojimas

Sintetinius cheminius pesticidus leidžiama naudoti tik selektyviai, prižiūrint agronomijos specialistams ir pesticidų naudojimui pasirenkant konkrečias gyvulininkystės ūkio žaliojo pašaro auginimo plotų vietas.

Leidžiami purškalai nuo musių gali būti naudojami karvių tvartuose tik tada, kai juose nėra pieningų karvių.

Draudimas pristatyti pieną

Pienas negali būti pristatomas kaip „Schaf-Heumilch“, jei nepraėjo daugiau kaip 10 dienų po ėriavimosi.

Jei melžiamos avys šeriamos silosu (fermentuotais pašarais), turi būti taikomas mažiausiai 14 dienų laukimo laikotarpis.

Ūkiuose laikomi alpinėse ganyklose ganomi gyvuliai, kurie tvarte buvo šeriami silosu (fermentuotais pašarais), 14 dienų prieš išgenant į alpines ganyklas turi būti šeriami nesilosuotais pašarais arba jų pienas gali būti klasifikuojamas kaip „Schaf-Heumilch“ tik jiems praleidus 14 dienų kaip „Schaf-Heumilch“ tiekėjui priklausančiose alpinėse ganyklose. Alpinėse ganyklose negalima nei gaminti siloso, nei juo šerti gyvulių.

Draudimas naudoti genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus

Siekiant išsaugoti „Schaf-Heumilch“ tradicinę gamybą, negali būti naudojami gyvuliai ar pašarai, kurie pagal galiojančius teisės aktus laikomi genetiškai modifikuotais.

Kiti reikalavimai

Gyvulininkystės ūkyje negalima gaminti ir laikyti siloso (fermentuotų pašarų).

Gyvulininkystės ūkyje negalima gaminti ir laikyti jokių plėvele apvyniotų šieno ritinių.

Gyvulininkystės ūkyje negalima gaminti drėgno ar fermentuoto šieno.

4.3.   Pagrindinių produkto tradicinį pobūdį lemiančių elementų aprašymas (šio reglamento 7 straipsnio 2 dalis)

Šienu šeriamų gyvulių pieno tradicines ypatybes lemia tai, kad, kaip ir ankstyviausiais pieno gamybos laikais, gyvuliai nėra šeriami fermentuotais pašarais. Nuo 7-ojo dešimtmečio industrializavus ir mechanizavus žemės ūkį, siloso (fermentuotų pašarų) gamyba vis labiau populiarėjo, o šienu šeriamu gyvulių dalis vis mažėjo.

Gyvulininkystė buvo grindžiama ganymu ganyklose ir žolės ir šieno ruošimu pievose. Remiantis rašytiniais dokumentais, šieno arba šieno ir stambiųjų žaliųjų pašarų ruošimas ne mažiau kaip dvejus metus (fenum primum et secundum) yra įprasta nuo XIII a. Tirolyje taikoma praktika. (Stolz, O., Rechtsgeschichte des Bauernstandes und der Landwirtschaft in Tirol und Vorarlberg [Tirolio ir Forarlbergo ūkininkų ir žemės ūkio teisės istorija], 1949 m.)

Zalcburgo arkivyskupijos žemės kadastre yra labai išsamios informacijos apie gyvulių skaičių „Schwaig“ gyvenvietėse ir visą kitą 1607 m. Zilertalio slėnyje arkivyskupijai priklausančią nuosavybę. Konkrečiai, prie kiekvieno išsamaus atskiros nuosavybės sklypų aprašymo pateikiamas toks sakinys: „žiemą laiko […] skaičių arklių, galvijų, avių ar ožkų“. Alpių ūkininkai žiemą laikydavo mažiau galvijų, nei vasarą, kai buvo galima naudotis ganyklomis. Neabejojama, kad „Schwaig“ gyvenvietėse buvo intensyviai praktikuojamas ganymas kaimo ganyklose, kurios buvo pagrindinis gyvulių pašaro šaltinis. Turima net ankstesnio laikotarpio dokumentais pagrįstų įrodymų, konkrečiai, iš XIII ir XIV a., kad „Schwaighof“ ūkius sudarė pievos ir laukai, taip pat ganyklos ir alpinės pievos. Tai reiškia, kad nuo seniausių laikų „Schwaighof“ ūkiuose buvo auginama žolė ir ruošiamas šienas. Netoli nuo ūkių yra kalnų grandinės, kurios taip pat priklauso „Schwaig“ gyvenvietėms. Šiose kalnų grandinėse yra ganyklos, į kurias galvijai varomi ganymuisi kelioms savaitėms pavasarį, ir kurios likusiu metų laiku yra naudojamos šienui ruošti. Iš įvairių ganyklų tipų šios kalnų arba aukštumų pievos yra labiausiai išplitusios Alpėse. Žolė jose pjaunama ne dažniau kaip kartą per metus, o kai kuriose vietose – kartą per du ar ketverius metus. Paruošiamas šienas yra smulkus, tačiau labai kvapnus ir maistingas. (Stolz, O., Die Schwaighöfe in Tirol [„Schwaighof“ ūkiai Tirolyje], 1930 m.)

Šienas laikomas jaujoje. Šieno atsargos turi būti laikomos iki kito pavasario, nes dažnai pasitaiko, kad sniegas iškrenta netrukus po to, kai galvijai išgenami į alpines pievas. (Trientl, A., Die Landwirtschaft in den Gebirgsländern [Žemės ūkis kalnuotose šalyse], 1892 m.)


6.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 400/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2018 m. spalio 24 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49 straipsnyje nurodytos paraiškos įregistruoti pavadinimą paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

„Ziegen-Heumilch“ / „Goat’s Haymilk“ / „Latte fieno di capra“ / „Lait de foin de chèvre“ / „Leche de heno de cabra“ (GTG)

(2018/C 400/04)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 50 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Austrija pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49 straipsnio 4 dalį Komisijai pateikė paraišką dėl pavadinimų „Ziegen-Heumilch“ / „Goat’s Haymilk“ / „Latte fieno di capra“ / „Lait de foin de chèvre“ / „Leche de heno de cabra“ apsaugos;

(2)

Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnį išnagrinėjo tą paraišką ir padarė išvadą, kad ji atitinka tame reglamente nustatytas sąlygas;

(3)

kad būtų galima pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį pateikti pranešimus apie prieštaravimą, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje reikėtų paskelbti to reglamento 50 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą su pavadinimais „Ziegen-Heumilch“ / „Goat’s Haymilk“ / „Latte fieno di capra“ / „Lait de foin de chèvre“ / „Leche de heno de cabra“ susijusią produkto specifikaciją,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta su pavadinimais „Ziegen-Heumilch“ / „Goat’s Haymilk“ / „Latte fieno di capra“ / „Lait de foin de chèvre“ / „Leche de heno de cabra“ (GTG) susijusi produkto specifikacija pateikiama šio sprendimo priede.

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsniu, šio sprendimo paskelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje suteikia teisę per tris mėnesius nuo paskelbimo dienos paprieštarauti šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodyto pavadinimo įregistravimui.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 24 d.

Komisijos vardu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.


PRIEDAS

GARANTUOTO TRADICINIO GAMINIO SPECIFIKACIJA

„Ziegen-Heumilch“ / „Goat’s Haymilk“ / „Latte fieno di capra“ / „Lait de foin de chèvre“ / „Leche de heno de cabra“

ES Nr. TSG-AT-02290 – 22.2.2017

Austrija

1.   Registruojamas (-i) pavadinimas (-ai)

„Ziegen-Heumilch“ (de); „Goat’s Haymilk“ (en); „Latte fieno di capra“ (it); „Lait de foin de chèvre“ (fr); „Leche de heno de cabra“ (es)

2.   Produkto rūšis

1.4 klasė. Kiti gyvūninės kilmės produktai (kiaušiniai, medus, įvairūs pieno produktai, išskyrus sviestą, ir kt.)

3.   Registracijos pagrindas

3.1.   Produktas

kurio gamybos ar perdirbimo metodas arba sudėtis atitinka to produkto ar maisto produkto gaminimo tradicijas;

gaminamas iš tradiciškai naudojamų žaliavų ar sudedamųjų dalių.

Šienu šeriamų gyvulių pieno gamyba yra pats natūraliausias pieno gamybos būdas. Pienas gaunamas iš tradiciniuose, tvariuose pienininkystės ūkiuose laikomų gyvulių. Pagrindinį standartinio pieno ir šienu šeriamų gyvulių pieno skirtumą ir pastarojo pieno tradicines ypatybes lemia tai, kad, kaip ir ankstyviausiais pieno gamybos laikais, gyvuliai nėra šeriami fermentuotais pašarais. Nuo 7-ojo dešimtmečio industrializavus ir mechanizavus žemės ūkį, siloso (fermentuotų pašarų) gamyba vis labiau populiarėjo, o šienu šeriamu gyvulių dalis vis mažėjo. Be to, teisės aktais draudžiama naudoti gyvulius ir pašarus, kurie, remiantis galiojančiais teisės aktais, yra laikomi genetiškai modifikuotais. Šėrimo tvarka yra suderinta su metų laikų kaita: šėrimo žaliuoju pašaru laikotarpiu gyvuliai šeriami šviežia žole, ir iš dalies šienu ir pašarais, kuriuos leidžiama naudoti pagal 4.2 punktą; žiemą gyvuliai šeriami šienu arba kitos rūšies pašarais, kuriuos leidžiama naudoti pagal 4.2 punktą.

3.2.   Pavadinimas

tradiciškai vartojamas konkrečiam produktui pavadinti;

perteikia produkto tradicinį ar specifinį pobūdį.

Šienu šeriamų ožkų pieno gamyba ir perdirbimas turi tokias pat gilias šaknis, kaip ir ožkų auginimas (maždaug nuo XI a. prieš Kristų). Ožkų auginimas viduramžiais buvo plačiai paplitęs Alpių priekalnių ir Tirolio kalnų papėdėse įsikūrusiose tradicinėse fermose („Schwaighöfen“). Ožkos dažnai būdavo išvedamos į sunkiai prieinamas alpines pievas, kad jas šienaujantys darbininkai galėtų pasimelžti pieno. Žodis „Schwaig“ yra kilęs iš vėlyvaisiais viduramžiais vartotos vokiečių kalbos ir reiškia specialų gyvenvietės tipą ir, visų pirma, ūkį Alpių regione. „Schwaighof“ ūkius, kaip nuolatines gyvenvietes, dažnai įsteigdavo žemvaldžiai, o juose auginti daugiausia pienininkystei (visų pirma, sūrio gamybai) skirti galvijai. Žinoma, kad tokie ūkiai Tirolyje egzistuoja nuo XII a. Kai kuriuose Alpių regionuose, kuriuose ūkiai būdavo dalinami į kelias dalis, smulkieji ūkininkai augindavo ožkas, kad galėtų tiekti pieną slėniuose įsikūrusiems ūkiams.

4.   Aprašas

4.1.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas, įskaitant pagrindines fizines, chemines, mikrobiologines ar organoleptines savybes, kuriomis grindžiamas to produkto specifinis pobūdis (šio reglamento 7 straipsnio 2 dalis)

Ožkos pienas, kaip nurodyta taikomuose teisės aktuose.

4.2.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, gamybos metodo, kurio privalo laikytis gamintojai, įskaitant, jei tinka, naudojamų žaliavų ar sudedamųjų dalių rūšį bei savybes, ir paruošimo metodo aprašymas (šio reglamento 7 straipsnio 2 dalis)

Šienu šeriamų ožkų pienas gaminamas laikantis tradicinių gamybos sąlygų, atitinkančių „Heumilchregulativ“ (šienu šeriamų gyvulių pieno gamybą reglamentuojančius teisės aktus). Šios rūšies pienui taikomos taisyklės, kuriomis draudžiama naudoti fermentuotus pašarus, pavyzdžiui, silosą, ir taisyklės, kuriomis draudžiama naudoti gyvulius ir pašarus, kurie, remiantis galiojančiais teisės aktais, yra laikomi genetiškai modifikuotais.

„Heumilchregulativ“

Šienu šeriamų ožkų pienas yra pieningų ožkų pienas, kurį gamina pienininkystės ūkio ūkininkai, įsipareigoję laikytis šių kriterijų: draudžiama naudoti gyvulius ir pašarus, kurie, remiantis galiojančiais teisės aktais, yra laikomi genetiškai modifikuotais.

Visame ūkyje ūkininkaujama laikantis šienu šeriamų gyvulių pieno gamybos taisyklių.

Leidžiamos pašarų rūšys

Šėrimo žaliuoju pašaru laikotarpiu gyvuliai daugiausiai šeriami šviežia žole ir ankštiniais augalais, o žiemą – šienu.

Leidžiama naudoti šiuos papildomus stambiuosius pašarus: žaliąją rapsų masę, žaliąją kukurūzų masę, žaliąją rugių masę ir pašarinius runkelius, taip pat šieno, liucernos bei kukurūzų granules ir panašius pašarus.

Stambiųjų pašarų dalis racione ištisus metus turi sudaryti mažiausiai 75 % sausųjų medžiagų svorio.

Leidžiama naudoti kviečių, miežių, avižų, kvietrugių, rugių ir kukurūzų grūdines kultūras įprastu prekiniu pavidalu arba mišiniuose su mineralais (pvz., kaip sėlenos ar granulės).

Pašarams taip pat gali būti naudojamos pupelės, dirviniai žirniai, aliejinių augalų sėklos ir jų rupiniai bei išspaudos.

Draudžiamos pašarų rūšys

Draudžiami šių rūšių pašarai: silosas (fermentuoti pašarai), drėgnas šienas ir fermentuotas šienas.

Gyvuliai neturi būti šeriami alaus daryklų, spirito varyklų, vaisių spaudimo įmonių šalutiniais produktais ar kitais maisto pramonės šalutiniais produktais, kaip antai drėgnais salyklojais ar drėgnomis išspaudomis. Išimtis – cukraus gamybos šalutiniai produktai – džiovintos išspaudos ir melasa ir grūdų perdirbimo šalutiniai produktai – sausi baltyminiai pašarai.

Patelės negali būti šeriamos jokiais drėgnaisiais pašarais.

Gyvuliai negali būti šeriami gyvūniniais produktais (pienu, išrūgomis, gyvūnų miltais ir kt.), išskyrus jaunus gyvulius, kurie gali būti šeriami pienu ir išrūgomis.

Gyvuliai negali būti šeriami sodo atliekomis, nukritusiais vaisiais, bulvėmis ar šlapalu.

Tręšimo sąlygos

Visose pieno tiekėjo žemės ūkio naudmenose yra draudžiama naudoti nuotekų dumblą, nuotekų dumblo produktus arba kompostą iš komunalinių nuotekų valymo įrenginių, išskyrus žaliosios masės kompostą.

Pieno tiekėjai, patręšę pašarinių augalų auginimo plotus organinėmis trąšomis, turi palaukti bent tris savaites prieš pradėdami juos naudoti.

Papildomų cheminių medžiagų naudojimas

Sintetinius cheminius pesticidus leidžiama naudoti tik selektyviai, prižiūrint patyrusiems agronomijos specialistams ir pesticidų naudojimui pasirenkant konkrečius pienininkystės ūkio žaliojo pašaro auginimo plotus.

Leidžiami purškalai nuo musių gali būti naudojami karvių tvartuose tik tada, kai juose nėra pieningų karvių.

Draudimas pristatyti pieną

Šienu šeriamų gyvulių pieną galima pradėti tiekti praėjus ne mažiau kaip dešimčiai dienų po ožkavimosi.

Jei melžiamos ožkos šeriamos silosu (fermentuotais pašarais), turi būti taikomas mažiausiai 14 dienų laukimo laikotarpis.

Pienininkystės ūkiuose laikomi alpinėse ganyklose ganomi gyvuliai, kurie tvarte buvo šeriami silosu (fermentuotais pašarais), 14 dienų prieš išgenant į alpines ganyklas turi būti šeriami nesilosuotais pašarais arba jų pienas gali būti laikomas šienu šeriamų gyvulių pienu tik jiems praleidus 14 dienų tokio pieno tiekėjui priklausančiose alpinėse ganyklose. Alpinėse ganyklose negalima gaminti siloso ir juo šerti gyvulių.

Draudimas naudoti genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus

Siekiant išsaugoti šienu šeriamų ožkų pieno tradicinę gamybą, negali būti naudojami gyvuliai ar pašarai, kurie pagal galiojančius teisės aktus laikomi genetiškai modifikuotais.

Kitos nuostatos:

Negalima gaminti ir laikyti siloso (fermentuotų pašarų).

Negalima gaminti ir laikyti jokių plėvele apvyniotų šieno ritinių.

Negalima gaminti drėgno ar fermentuoto šieno.

4.3.   Pagrindinių produkto tradicinį pobūdį lemiančių elementų aprašymas (šio reglamento 7 straipsnio 2 dalis)

Šienu šeriamų ožkų pienas skiriasi nuo standartinio ožkos pieno, nes jis yra gaminamas laikantis „Heumilchregulativ“ 4.2 punkte nustatytų gamybos sąlygų.


6.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 400/11


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

(2018/C 400/05)

Image

Vokietijos išleistos naujos proginės apyvartinės 2 eurų monetos nacionalinė pusė

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas šalis, kurių veikla susijusi su šiomis monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visų naujo eurų monetų dizaino variantų aprašą (1). Remiantis 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis (2), euro zonos valstybėms narėms ir šalims, su Europos Sąjunga sudariusioms susitarimą dėl pinigų, kuriuo numatoma išleisti eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių laikantis tam tikrų sąlygų – visų pirma tai turi būti tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės charakteristikos yra tokios pat kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis didelę simbolinę prasmę tai valstybei ar visai Europai.

Monetas leidžianti šalis Vokietija.

Proga Berlyno įamžinimas (Federacinių žemių serija).

Dizaino aprašas. Monetoje vaizduojamas pagrindinis Šarlotenburgo rūmų pastatas iš paradinio įėjimo pusės. Vidinėje dalyje iškaltas pavadinimas „BERLIN“, o po juo – atitinkamos kalyklos ženklas („A“, „D“, „F“, „G“ arba „J“). Viršuje, dešinėje pusėje, iškaltas šalies kodas „D“, o kairėje pusėje – metai „2018“. Apačioje, kairėje pusėje, iškaltas graverio ženklas.

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.

Numatomas tiražas 30 000 000 monetų.

Išleidimo data

2018 m. sausio 30 d.

(1)  Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kur pavaizduotos visų 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. 2009 m. vasario 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52).


6.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 400/12


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

(2018/C 400/06)

Image

San Marino Respublikos išleistos naujos proginės apyvartinės 2 eurų monetos nacionalinė pusė

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas suinteresuotąsias šalis, kurių veikla susijusi su šiomis monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujo eurų monetų dizaino variantus (1). Remiantis 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis (2), euro zonos valstybėms narėms ir šalims, su Europos Sąjunga sudariusioms susitarimą dėl pinigų, kuriuo numatoma išleisti eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių laikantis tam tikrų sąlygų, visų pirma tai turi būti tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės charakteristikos yra tokios pat kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis didelę simbolinę prasmę tai valstybei ar visai Europai.

Monetas leidžianti šalis San Marino Respublika.

Proga 420-osios Džiovanio Lorenco Berninio gimimo metinės.

Dizaino aprašas. Monetos centre pavaizduotas Dž. L. Berninio skulptūros – Konstancijos Bonareli biusto – fragmentas ir iškaltos datos „1598–2018“. Monetą iš kairės juosia įrašas „SAN MARINO“, o iš dešinės – įrašas „BERNINI“, raidė „R“ (Romos monetų kalyklos ženklas) ir autorės Analizos Mazini inicialai „A.M.“

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.

Tiražas 60 500 monetų.

Išleidimo data 2018 m. rugsėjis.


(1)  Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kur pavaizduotos visų 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. 2009 m. vasario 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52).


6.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 400/13


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

(2018/C 400/07)

Image

Vatikano Miesto Valstybės išleistos naujos proginės apyvartinės 2 eurų monetos nacionalinė pusė

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas šalis, kurių veikla susijusi su šiomis monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visų naujo eurų monetų dizaino variantų aprašą (1). Remiantis 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis (2), euro zonos valstybėms narėms ir šalims, su Europos Sąjunga sudariusioms susitarimą dėl pinigų, kuriuo numatoma išleisti eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių laikantis tam tikrų sąlygų – visų pirma tai turi būti tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės charakteristikos yra tokios pat kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis didelę simbolinę prasmę tai valstybei ar visai Europai.

Monetas leidžianti šalis Vatikano Miesto Valstybė.

Proga 50-osios Tėvo Pijaus mirties metinės.

Dizaino aprašas. Monetoje pavaizduotas į dešinę pasisukusio Tėvo Pijaus portretas. Viršuje iš kairės į dešinę puslankiu iškaltas monetą išleidžiančios šalies pavadinimas „CITTÀ DEL VATICANO“. Apačioje įrašyta „Padre Pio“, o dešinėje – kalyklos ženklas „R“. Kairėje monetos pusėje iškalti metai „1968“, o dešinėje – išleidimo metai „2018“. Kairės pusės apačioje iškalta menininko pavardė „P.DANIELE“.

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.

Tiražas 101 000 monetų.

Išleidimo data

2018 m. spalio 4 d.

(1)  Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kur pavaizduotos visų 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. 2009 m. vasario 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52).


6.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 400/14


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 400/08)

Pagal Direktyvos 2014/68/ES 15 straipsnio 4 dalies nuostatas nuoroda į Europos medžiagų patvirtinimo dokumentą skelbiama:

Numeris

Trumpasis pavadinimas

Visas pavadinimas

0879-1:2001/05

EAM Nickel 201-1

EAM Nickel 201 – Karštojo ir šaltojo valcavimo plokštės, lakštai ir juostos (neanglingasis grynas nikelis, skirtas slėginei įrangai) (EAM Nickel 201 – Hot and cold rolled plates, sheets and strips (pure nickel with low carbon for pressure equipment))

0879-2:2001/05

EAM Nickel 201-2

EAM Nickel 201 – Štampuotosios detalės (neanglingasis grynas nikelis, skirtas slėginei įrangai) (EAM Nickel 201 – Forgings (pure nickel with low carbon for pressure equipment))

0879-3:2001/05

EAM Nickel 201-3

EAM Nickel 201 – Strypai (neanglingasis grynas nikelis, skirtas slėginei įrangai) (EAM Nickel 201 – Bars (pure nickel with low carbon for pressure equipment))

0879-4:2001/05

EAM Nickel 201-4

EAM Nickel 201 – Besiūliai vamzdžiai (neanglingasis grynas nikelis, skirtas slėginei įrangai) (EAM Nickel 201 – Seamless Tubes (pure nickel with low carbon for pressure equipment))

Pastaba.

Europos medžiagų patvirtinimo dokumentų kopijas galima gauti iš TÜV UK LIMITED, AMP House Suites 27-29 Fifth Floor Dingwall Road, Croydon CR0 2LX, Jungtinė Karalystė, tel. +44 2086807711, faksas +44 2086804035, e. paštas enquiries.uk@tuv-nord.co.uk. Pateikiant užsakymą mokamas 80 EUR administravimo mokestis. Šį dokumentą taip pat galima nemokamai parsisiųsti iš bendrovės interneto svetainės.


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

6.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 400/15


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9044 – CVC / Recordati)

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 400/09)

1.   

2018 m. spalio 26 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją (1).

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„CVC Capital Partners SICAVFIS S.A.“ (toliau – CVC, Liuksemburgas) ir

„Recordati S.p.A“ (toliau – „Recordati“, Italija).

Įmonė CVC įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę visos įmonės „Recordati“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

—   CVC: investicinių fondų ir platformų valdymas. CVC portfeliui priklausančios ir jos kontroliuojamos įmonės visų pirma apima farmacijos sektoriuje veikiančias bendroves: „Alvogen“, „DOC Generici“ ir „Theramex“,

—   „Recordati“: farmacijos produktų kūrimas ir gamyba.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9044 – CVC / Recordati

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas: +32 22964301

Pašto adresas:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).


6.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 400/16


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9071 – Banca Generali / Saxo Bank / JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 400/10)

1.   

2018 m. spalio 25 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Banca Generali S.p.A.“ (toliau – „Banca Generali“, Italija), kontroliuojama bendrovės „Assicurazioni Generali S.p.A.“ („Assicurazioni Generali“, Italija),

„Saxo Bank A/S“ (toliau – „Saxo Bank“, Danija), kontroliuojama bendrovės „Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd“ („Zhejiang Geely Holding Group“, Kinija),

„BG Saxo SIM S.p.A.“, naujai įsteigta įmone (toliau – „NewCo“, Italija).

„Banca Generali“ ir „Saxo Bank“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 3 straipsnio 4 dalyje, bendrą įmonės „NewCo“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant įsteigtos naujos bendrosios įmonės akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

„Banca Generali“ siūlo įvairius bankininkystės, finansų ir draudimo produktus ir paslaugas,

„Saxo Bank“ yra internetinis investicinis bankas, teikiantis internetinės prekybos ir investicines paslaugas,

„NewCo“ yra skaitmeninė internetinės prekybos platforma Italijoje.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Europos Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9071 – Banca Generali / Saxo Bank / JV

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.