ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 395

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. spalio 31d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2018/C 395/01

Pranešimo apie koncentraciją atšaukimas (Byla M.8948 – Spirit / Asco) ( 1 )

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2018/C 395/02

Euro kursas

2


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2018/C 395/03

Kvietimas teikti paraiškas. Parama informavimo apie bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) priemonėms 2019 m.

3

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2018/C 395/04

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9077 – PSPIB / Brookfield / QuadReal / BREP Brazil / Brookfield Brazil Retail). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

19

2018/C 395/05

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9061 – GETEC Wärme & Effizienz / SW Hanau / PionierWerk). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

21

2018/C 395/06

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8907 – Aperam / VDM) ( 1 )

22

2018/C 395/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9108 – PepsiCo / SodaStream International) ( 1 )

23


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

31.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 395/1


Pranešimo apie koncentraciją atšaukimas

(Byla M.8948 – Spirit / Asco)

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 395/01)

(Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004)

2018 m. rugsėjo 17 d. Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją nuo „Spirit“ ir „Asco“. 2018 m. spalio 25 d. pranešusioji (-iosios) šalis (-ys) informavo Komisiją, kad ji (jos) atšaukė savo pranešimą.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

31.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 395/2


Euro kursas (1)

2018 m. spalio 30 d.

(2018/C 395/02)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1372

JPY

Japonijos jena

128,28

DKK

Danijos krona

7,4614

GBP

Svaras sterlingas

0,89148

SEK

Švedijos krona

10,4200

CHF

Šveicarijos frankas

1,1386

ISK

Islandijos krona

137,70

NOK

Norvegijos krona

9,5435

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,870

HUF

Vengrijos forintas

324,95

PLN

Lenkijos zlotas

4,3307

RON

Rumunijos lėja

4,6670

TRY

Turkijos lira

6,2613

AUD

Australijos doleris

1,6025

CAD

Kanados doleris

1,4941

HKD

Honkongo doleris

8,9229

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7349

SGD

Singapūro doleris

1,5739

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 295,91

ZAR

Pietų Afrikos randas

16,6291

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,9203

HRK

Kroatijos kuna

7,4315

IDR

Indonezijos rupija

17 301,42

MYR

Malaizijos ringitas

4,7558

PHP

Filipinų pesas

60,862

RUB

Rusijos rublis

74,6963

THB

Tailando batas

37,880

BRL

Brazilijos realas

4,2282

MXN

Meksikos pesas

22,7513

INR

Indijos rupija

83,7280


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos Komisija

31.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 395/3


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Parama informavimo apie bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) priemonėms 2019 m.

(2018/C 395/03)

1.   ĮŽANGA. APLINKYBĖS

Tai kvietimas teikti su informavimo priemonėmis susijusias paraiškas grindžiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), 45 straipsniu.

Be to, šis kvietimas teikti paraiškas reglamentuojamas 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (2) (Finansinis reglamentas).

Informavimo priemonė – atskira nuosekli informavimo veikla, organizuojama naudojant vieno biudžeto lėšas.

2.   TIKSLAI, TEMOS IR TIKSLINĖ VISUOMENĖS GRUPĖ

2.1.   Tikslai

Bendras kvietimo teikti paraiškas tikslas – Europos Sąjungoje didinti visų piliečių – tiek ūkininkų, tiek žemės ūkio veikla neužsiimančių asmenų – pasitikėjimą. Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) – visiems ES piliečiams skirta politika ir jos teikiama nauda turi būti aiškiai matoma.

Pagrindiniai klausimai ir skelbiamos idėjos turėtų visapusiškai atitikti Komisijos teisinį reikalavimą įgyvendinti informavimo apie BŽŪP priemones, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 45 straipsnyje.

Plačiosios visuomenės informavimo tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie ES paramos, teikiamos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai vykdant BŽŪP, svarbą.

Suinteresuotųjų subjektų informavimo tikslas – patraukti suinteresuotųjų subjektų (daugiausia ūkininkų ir kitų kaimo vietovėse veikiančių subjektų) dėmesį, kad jie toliau skleistų informaciją apie BŽŪP savo aplinkoje ir plačiajai visuomenei.

2.2.   Temos

Iš informavimo priemonių pasiūlymų turi būti matyti, kaip vykdant BŽŪP toliau būtų prisidedama prie Komisijos politinių prioritetų įgyvendinimo.

Bendra žemės ūkio politika – viena iš svarbiausių ES politikos sričių. Tai žemės ūkio bei visuomenės ir Europos bei ūkininkų partnerystė. Tai bendra visų ES šalių politikos sritis. BŽŪP tikslai – remti ūkininkus, gerinti žemės ūkio produktų gamybą, tvarkyti kaimo vietoves ir kraštovaizdžius, išlaikyti kaimo ekonomikos gyvybingumą, spręsti su klimato kaita susijusias problemas ir tvariai valdyti gamtos išteklius.

Atsižvelgiant į šiuos tikslus ir visų pirma labiau akcentuojant gamybos, aplinkos ir kaimo vietovių tvarumą, su informavimo priemonėmis susijusiuose pasiūlymuose daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama tvarios bendros žemės ūkio politikos ekonominiam, aplinkos ir socialiniam aspektams.

2.3.   Tikslinė visuomenės grupė

2.2 punkte nurodytų temų tikslinė visuomenės grupė – plačioji visuomenė (visų pirma miesto vietovių jaunimas) ir (arba) ūkininkai ir kiti kaimo vietovėse veikiantys subjektai. Teikiant informaciją apie BŽŪP turėtų būti labiau akcentuojamas geresnis Europos žemės ūkio ir ūkininkavimo vaidmens visuomenėje supratimas ir poreikis gerinti ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus didžiulio įnašo į platesnę ES ekonomiką supratimą.

Konkrečiau:

moksleiviai, mokytojai ir studentai. Nauji metodai turėtų būti naudojami siekiant bendradarbiauti su jaunimu ir didinti jo informuotumą apie BŽŪP ir jos poveikį daugeliui sričių – klimato kaitos problemai, maisto, sveikatos, sveikos ir kokybiškos mitybos kaip gyvenimo būdo pasirinkimui, taip pat susijusį su naująja ES pieno, vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa, įsigaliojusia 2017 m. rugpjūčio 1 d. (3),

suinteresuotieji subjektai. Turėtų būti užtikrinamas geresnis informuotumas apie tai, kokią reikšmę turi BŽŪP remiant tvarų ekonominį kaimo vietovių augimą.

3.   ORIENTACINIS TVARKARAŠTIS

 

Etapai

Data arba orientacinis laikotarpis

a)

Kvietimo skelbimas

2018 m. spalio mėn.

b)

Paraiškų pateikimo terminas

2018 m. gruodžio 14 d.

c)

Vertinimo laikotarpis

2019 m. vasario mėn.

d)

Informacija pareiškėjams

2019 m. balandžio mėn.

e)

Susitarimų dėl dotacijų pasirašymas

2019 m. birželio mėn.

Informavimo priemonių įgyvendinimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių.

4.   TURIMAS BIUDŽETAS

Bendras numatytas informavimo priemonių finansavimo biudžetas yra 4 000 000 EUR.

Ši suma bus skirta, jei bus turima asignavimų, numatytų 2019 m. biudžeto projekte, kai biudžeto valdymo institucija priims 2019 m. biudžetą, arba numatytų pagal laikinųjų dvyliktųjų dalių sistemą.

Mažiausia dotacijos suma bus 75 000 EUR, o didžiausia – 500 000 EUR.

Komisija pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas.

5.   PRIIMTINUMO REIKALAVIMAI

Paraiškos turi būti išsiųstos iki 3 skirsnyje nurodyto paraiškų pateikimo termino.

Paraiškos turi būti išsiųstos 14 skirsnyje nurodyto paraiškų pateikimo adresu.

Paraiškos turi būti teikiamos raštu (žr. 14 skirsnį), naudojant paraiškų ir biudžeto formas, skelbiamas tinklalapyje http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Paraiškos turi būti parengtos viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų. Tačiau, siekiant palengvinti paraiškų tvarkymą, pareiškėjai raginami paraiškas teikti anglų kalba.

Pagal šį kvietimą teikti paraiškas pareiškėjai gali teikti tik vieną paraišką.

Neįvykdžius šių reikalavimų, paraiška gali būti atmesta.

6.   TINKAMUMO FINANSUOTI KRITERIJAI

6.1.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Pareiškėjas (ir su juo susiję subjektai, jeigu tokių yra) yra juridinis asmuo, įsisteigęs ES valstybėje narėje.

Subjektai, kurie pagal taikomą nacionalinę teisę neturi juridinio asmens statuso, gali būti reikalavimus atitinkančiais pareiškėjais, jeigu jų atstovai gali jų vardu prisiimti teisinius įsipareigojimus; Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti jie turi pateikti tokių pat garantijų, kaip ir juridiniai asmenys.

Kartu su paraiškos forma turėtų būti pateikti patvirtinamieji dokumentai.

Fiziniai asmenys, taip pat subjektai, įsteigti tik tam, kad įgyvendintų informavimo priemonę pagal šį kvietimą teikti paraiškas, nėra reikalavimus atitinkantys pareiškėjai.

Reikalavimus atitinkančių organizacijų pavyzdžiai:

ne pelno organizacijos (privačiosios arba viešosios),

valdžios institucijos (nacionalinės, regioninės, vietos),

Europos asociacijos,

universitetai,

švietimo įstaigos,

mokslinių tyrimų centrai,

privačiosios įmonės (pvz., žiniasklaidos įmonės).

Susiję subjektai

Juridiniai asmenys, susiję su pareiškėjais teisiniais arba turtiniais ryšiais, kurie nėra susiję tik su informavimo priemone arba kurie nėra užmegzti tik siekiant ją įgyvendinti, (pvz., tinklų, federacijų, profesinių sąjungų nariai) gali dalyvauti įgyvendinant tą informavimo priemonę kaip susiję subjektai ir gali deklaruoti tinkamas finansuoti sąnaudas, kaip nurodyta 11.1 skirsnyje.

Teisiniai ir turtiniai ryšiai neturėtų apsiriboti tik informavimo priemone arba būti užmegzti vien tik siekiant ją įgyvendinti.

Teisiniai ir turtiniai ryšiai, kuriais apibrėžiami subjektų santykiai su dotacijų gavėju, apima tris sąvokas:

i)

kontrolės, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (4).

Taigi su dotacijos gavėju susiję subjektai gali būti:

subjektai, kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja dotacijos gavėjas (patronuojamosios bendrovės arba pirmosios pakopos filialai). Tai taip pat gali būti subjektai, kuriuos kontroliuoja dotacijos gavėjo kontroliuojamas subjektas (patronuojamųjų bendrovių patronuojamosios bendrovės arba antrosios pakopos filialai); tas pats principas taikomas ir žemesnėms kontrolės pakopoms,

subjektai, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja dotacijos gavėją (patronuojančiosios bendrovės). Tai taip pat gali būti subjektai, kurie kontroliuoja dotacijos gavėją kontroliuojantį subjektą,

subjektai, kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja dotacijos gavėją kontroliuojantis subjektas (horizontaliosios bendrovės);

ii)

narystės, t. y. dotacijos gavėjas yra teisiškai apibrėžtas kaip, pvz., tinklas, federacija, asociacija, kuriems taip pat priklauso siūlomi susiję subjektai, arba dotacijos gavėjas priklauso tam pačiam subjektui (pvz., tinklui, federacijai, asociacijai), kaip ir siūlomi susiję subjektai;

iii)

viešosios institucijos ir valstybei priklausantys subjektai (ypatingas atvejis).

Valstybei priklausantys subjektai ir viešosios institucijos (įsteigti pagal nacionalinę, Europos arba tarptautinę teisę) ne visuomet laikomi susijusiais subjektais (pavyzdžiui, valstybiniai universitetai arba mokslinių tyrimų centrai).

Subjektų santykių su dotacijų gavėju viešajame sektoriuje sąvoka apima:

skirtingus administravimo struktūros lygmenis, kai administravimas yra decentralizuotas (pvz., nacionalinės, regioninės arba vietos ministerijos, jeigu jos yra atskiri juridiniai asmenys, gali būti laikomos susijusiomis su valstybe),

valdžios institucijos įsteigtą viešąją instituciją, kurios tikslas – atlikti administravimo funkciją ir kurią prižiūri valdžios institucija. Ši sąlyga turi būti patikrinta pagal viešosios institucijos statutą arba kitus steigimo dokumentus. Tai nebūtinai reiškia, kad viešoji institucija visiškai arba iš dalies finansuojama valstybės biudžeto lėšomis (pvz., su valstybe susijusios nacionalinės mokyklos).

Su dotacijos gavėju nesusiję subjektai:

subjektai, kurie su dotacijos gavėju yra pasirašę (viešųjų pirkimų) sutartis arba subrangos sutartis, kurie veikia kaip koncesininkai arba kuriems dotacijos gavėjas paskiria atlikti viešąsias paslaugas,

subjektai, kuriems dotacijos gavėjas teikia finansinę paramą,

subjektai, kurie nuolat bendradarbiauja su dotacijos gavėju pagal susitarimo memorandumą arba kurie turi bendro turto,

subjektai, kurie pagal susitarimą dėl dotacijos yra pasirašę konsorciumo susitarimą,

subjektai, kurie yra pasirašę susitarimus dėl bendradarbiavimo įgyvendinant porinius projektus.

Jeigu įgyvendinant informavimo priemonę dalyvauja susiję subjektai:

tokie susiję subjektai nurodomi paraiškos formoje,

paraiškoje pateikiamas rašytinis susijusių subjektų sutikimas,

pateikiami patvirtinamieji dokumentai, kuriais remiantis galima patikrinti, ar šie subjektai atitinka tinkamumo finansuoti ir leidimo dalyvauti kriterijus.

Siekiant įvertinti, ar pareiškėjas atitinka reikalavimus, reikalaujama, kad pareiškėjas ir su juo susiję subjektai pateiktų toliau nurodytus patvirtinamuosius dokumentus:

privatusis subjektas turi pateikti: išrašą iš oficialaus registro, įstatų kopiją, išrašą iš prekybos arba asociacijos registro, PVM mokėtojo pažymėjimą (jeigu tam tikrose šalyse prekybos registro numeris ir PVM mokėtojo kodas yra vienodi, būtinas tik vienas iš šių dokumentų),

viešasis subjektas turi pateikti: nutarimo, sprendimo arba kito oficialaus dokumento, kuriuo steigiamas viešosios teisės reglamentuojamas subjektas, kopiją,

teisinio subjektiškumo neturintys subjektai turi pateikti: dokumentus, kuriais patvirtinama, kad jų atstovas (-ai) gali jų vardu prisiimti teisinius įsipareigojimus.

Informacija Jungtinės Karalystės pareiškėjams. Turėkite omenyje, kad tinkamumo kriterijų turi būti laikomasi visą finansavimo laikotarpį. Jei Jungtinė Karalystė išstos iš ES per dotacijos laikotarpį ir nesudarys su ES susitarimo, kuriuo būtų užtikrinta, kad pareiškėjai iš Didžiosios Britanijos toliau atitiktų reikalavimus, jums nebebus teikiamas ES finansavimas (tačiau pagal galimybes galėsite toliau dalyvauti) arba turėsite pasitraukti iš projekto pagal dotacijos susitarimo II straipsnio 17 punktą (Susitarimo nutraukimas Komisijos iniciatyva).

6.2.   Šio kvietimo teikti paraiškas reikalavimus atitinkanti veikla ir įgyvendinimo laikotarpis

A.

Informavimo priemonės turėtų apimti vienos arba kelių rūšių veiklą, pvz.:

daugialypės terpės arba garso ir vaizdo medžiagos gamybą ir platinimą,

internetines ir socialinės žiniasklaidos kampanijas,

žiniasklaidos renginius,

konferencijas, seminarus arba praktinius seminarus ir su BŽŪP susijusius mokslinius darbus.

B.

Informavimo priemonės turėtų būti įgyvendinamos:

daugiaregioniu arba nacionaliniu ES valstybės narės lygmeniu, arba

Europos Sąjungos lygmeniu (bent dviejose valstybėse narėse).

C.

Reikalavimų neatitinkančios veiklos rūšys:

pagal teisės aktus privalomos priemonės,

visuotiniai arba įstatuose numatyti susirinkimai,

finansinė parama trečiosioms šalims.

D.

Informavimo priemonių įgyvendinimo laikotarpis

Ilgiausias informavimo priemonės laikotarpis –12 mėnesių.

Paraiška dėl projektų, kurių įgyvendinimo laikotarpis yra ilgesnis, nei numatyta šiame kvietime teikti paraiškas, nebus priimtos.

7.   DRAUDIMO DALYVAUTI KONKURSE KRITERIJAI

7.1.   Draudimas dalyvauti

Leidimus suteikiantis pareigūnas neleidžia dalyvauti pareiškėjui konkurse, jeigu:

a)

pareiškėjas yra bankrutavęs, jam yra taikoma nemokumo arba likvidavimo procedūra, kai jo turtą administruoja likvidatorius arba teismas, kai jis yra sudaręs susitarimą su kreditoriais, sustabdęs savo verslo veiklą arba yra analogiškoje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatytos procedūros;

b)

galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad pareiškėjas nevykdo savo pareigų, susijusių su mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis yra įsisteigęs, arba šalies, kurioje yra leidimus suteikiantis pareigūnas, arba sutarties vykdymo šalies teisę;

c)

galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad pareiškėjas yra kaltas dėl sunkaus profesinio nusižengimo, padaryto pažeidžiant taikytinus įstatymus ar kitus teisės aktus, arba profesijos, kurios atstovas yra pareiškėjas, etikos standartus, arba padaryto bet kuriais kitais neteisėtais veiksmais, kurie daro poveikį jo profesiniam patikimumui, kai tokie veiksmai rodo blogus ketinimus ar didelį aplaidumą, įskaitant, visų pirma, bet kurį iš šių veiksmų:

i)

sukčiavimą arba aplaidumą pateikiant informaciją, kurios reikalaujama siekiant patikrinti, ar nėra priežasčių, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje, arba ar yra vykdomi atrankos kriterijai, arba kurios reikia vykdant sutartį, susitarimą dėl dotacijos arba sprendimą dėl dotacijos;

ii)

susitarimo su kitais asmenimis sudarymą siekiant iškreipti konkurenciją;

iii)

intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą;

iv)

bandymą daryti įtaką Komisijos sprendimų priėmimo procesui vykstant sutarčių sudarymo procedūrai;

v)

bandymą gauti konfidencialios informacijos, dėl kurios per sutarčių sudarymo procedūrą jis įgytų nepagrįstą pranašumą;

d)

galutiniu teismo sprendimu yra nustatyta, kad pareiškėjas yra kaltas dėl bet kurios iš šių veikų:

i)

sukčiavimo, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktu priimtos Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;

ii)

korupcijos, kaip apibrėžta 1997 m. gegužės 26 d. Tarybos aktu priimtos Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje ir Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR (5) 2 straipsnio 1 dalyje, taip pat dėl korupcijos, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos šalies, šalies, kurioje yra įsisteigęs pareiškėjas, arba sutarties vykdymo šalies teisę;

iii)

dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje, kaip apibrėžta Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR (6) 2 straipsnyje;

iv)

pinigų plovimo arba teroristų finansavimo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB (7) 1 straipsnyje;

v)

teroristinių nusikaltimų arba su teroristine veikla susijusių nusikaltimų, kaip apibrėžta atitinkamai Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR (8) 1 ir 3 straipsniuose, arba dėl nusikalstamos veikos kurstymo, pagalbos tokiai veikai, bendrininkavimo ją vykdant arba kėsinimosi ją įvykdyti, kaip nurodyta to sprendimo 4 straipsnyje;

vi)

vaikų darbo arba kitų prekybos žmonėmis formų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES (9) 2 straipsnyje;

e)

įgyvendindamas iš Sąjungos biudžeto finansuojamą sutartį, susitarimą dėl dotacijos arba sprendimą dėl dotacijos, pareiškėjas su dideliais trūkumais atliko pagrindines pareigas, todėl jie buvo nutraukti anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti nuostolius arba buvo taikomos kitos sutartyje numatytos sankcijos; arba pagrindinių pareigų atlikimo trūkumų buvo nustatyta leidimus suteikiančio pareigūno, OLAF ar Audito Rūmų atliktų patikrinimų, auditų ar tyrimų metu;

f)

galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad pareiškėjas padarė pažeidimą, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 (10) 1 straipsnio 2 dalyje;

g)

sunkaus profesinio nusižengimo, sukčiavimo, korupcijos, kitos kriminalinės veikos, didelių sutarties įgyvendinimo trūkumų arba pažeidimų atveju pareiškėjo atžvilgiu taikomi:

i)

faktai, nustatyti Audito Rūmų ir OLAF auditų ar tyrimų arba vidaus audito metu, arba ES institucijos, Europos tarnybos arba ES agentūros arba įstaigos leidimus suteikiančio pareigūno atsakomybe atlikto bet kurio kito patikrinimo, audito ar kontrolės metu;

ii)

negalutiniai administraciniai sprendimai, kurie gali apimti drausmines priemones, kurių ėmėsi kompetentinga priežiūros įstaiga, atsakinga už profesinės etikos standartų taikymo tikrinimą;

iii)

ECB, EIB, Europos investicijų fondo ar tarptautinių organizacijų sprendimai;

iv)

Komisijos sprendimai, susiję su Sąjungos konkurencijos taisyklių pažeidimu, arba nacionalinės kompetentingos institucijos sprendimai, susiję su Sąjungos ar nacionalinės konkurencijos teisės pažeidimu;

v)

ES institucijos, Europos tarnybos, ES agentūros arba įstaigos leidimus suteikiančio pareigūno sprendimai dėl draudimo dalyvauti procedūroje.

7.2.   Taisomosios priemonės

Jeigu pareiškėjas deklaruoja, kad yra patekęs į kurią nors iš išvardytų situacijų, dėl kurios jam draudžiama dalyvauti procedūroje (žr. 7.1 skirsnį), jis turėtų nurodyti priemones, kurių ėmėsi tai situacijai ištaisyti, taip įrodydamas savo patikimumą. Tokios priemonės galėtų apimti, pvz., technines, organizacines arba personalui taikomas priemones, kad ateityje pavyktų išvengti tokių atvejų, žalos kompensavimo ir baudų mokėjimo. Prie deklaracijos turi būti pridėti susiję dokumentai, kuriais tinkamai įrodoma, kad buvo imtasi taisomųjų priemonių. Tai netaikoma 7.1 skirsnio d punkte nurodytoms situacijoms.

7.3.   Paraiškos atmetimas

Leidimus suteikiantis pareigūnas neskiria dotacijos pareiškėjui, kuris:

a.

yra patekęs į situaciją, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje, nustatytoje pagal 7.1 skirsnį;

b.

klaidingai pateikė informaciją, kuri reikalinga kaip viena iš dalyvavimo procedūroje sąlygų, arba tos informacijos nepateikė;

c.

yra dalyvavęs rengiant kvietimo teikti paraiškas dokumentus, kai dėl to iškreipiama konkurencija ir to ištaisyti kitomis priemonėmis negalima.

Tokie pat atmetimo kriterijai taikomi susijusiems subjektams.

Už klaidingą informaciją pareiškėjams arba atitinkamais atvejais susijusiems subjektams gali būti taikomos administracinės arba finansinės nuobaudos.

7.4.   Patvirtinamieji dokumentai

Pareiškėjai ir susiję subjektai privalo pateikti garbės pareiškimą, kuriame nurodo, kad jie nėra patekę nė į vieną iš Finansinio reglamento 136 straipsnio 1 dalyje ir 141 straipsnyje nurodytų padėčių, užpildydami atitinkamą formą, pridėtą prie paraiškos formos, susijusios su kvietimu teikti paraiškas, ir skelbiamą tinklalapyje http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/ http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Šis įpareigojimas gali būti įvykdomas vienu iš šių būdų:

i)

pareiškėjas pasirašo deklaraciją savo ir susijusio subjekto vardu ARBA

ii)

pareiškėjas ir susiję subjektai savo vardu pasirašo atskiras deklaracijas.

8.   ATRANKOS KRITERIJAI

8.1.   Finansinis pajėgumas

Pareiškėjai privalo turėti stabilius ir pakankamus finansavimo šaltinius, kad galėtų vykdyti savo veiklą visą dotacijos laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo. Pareiškėjo finansinis pajėgumas vertinamas remiantis šiais kartu su paraiška pateiktinais patvirtinamaisiais dokumentais:

garbės pareiškimu ir

VIENU IŠ ŠIŲ DOKUMENTŲ:

paskutinių finansinių metų, kurių sąskaitos yra uždarytos, pelno ir nuostolio ataskaita bei balansu,

naujai įsteigti subjektai vietoj minėtų dokumentų gali pateikti verslo planą

ARBA

paraiškos formoje pateikta užpildyta lentele, kurioje pateikiami teisės aktuose nustatytos apskaitos skaičiai, kad būtų galima apskaičiuoti santykius, kaip išsamiai nurodyta formoje.

Jeigu, remdamasis pateiktais dokumentais, perįgaliotas leidimus suteikiantis pareigūnas nusprendžia, kad finansinis pajėgumas yra mažas, jis gali paprašyti daugiau informacijos.

Jeigu perįgaliotas leidimus suteikiantis pareigūnas nusprendžia, kad finansinis pajėgumas yra nepakankamas, jis atmeta paraišką.

8.2.   Veiklos pajėgumai

Pareiškėjas privalo turėti profesinės kompetencijos ir reikiamą kvalifikaciją, kurių reikia siūlomai informavimo priemonei įvykdyti. Pareiškėjai privalo pateikti su tuo susijusį garbės pareiškimą ir šiuos patvirtinamuosius dokumentus:

asmenų, kurių pagrindinė pareiga – veiklos valdymas ir įgyvendinimas, gyvenimo aprašymus arba biografijas (prireikus pateikiant atitinkamų publikacijų, pvz., švietimo srities, sąrašą). Informavimo priemonės vadovas turėtų turėti bent penkerių metų panašių projektų vykdymo patirtį,

organizacijos veiklos ataskaitas,

anksčiau įgyvendintų ir su šio kvietimo politikos sritimi arba vykdytina informavimo priemone susijusių projektų ir veiklos rūšių sąrašą (žr. 1 paraiškos formą: (ne daugiau kaip 4 projektai / veiklos rūšys).

9.   SKYRIMO KRITERIJAI

Į informavimo priemonę įtrauktos komunikacijos priemonės ir veikla turėtų būti glaudžiai susijusios, turėtų būti pateikta aiški jų koncepcija ir siektini rezultatai.

Vykdant informavimo priemonės veiklą per tos priemonės laikotarpį turi būti pasiekti konkretūs rezultatai.

Paraiškos teikimo metu turi būti nurodyti su informavimo priemonės vykdymu susiję numatomi rezultatai (žr. 3 paraiškos formą).

Į pasiūlymą turi būti įtrauktas susijusių rodiklių (kokybinių/kiekybinių), pagal kuriuos būtų galima nustatyti informavimo priemonės numatomus rezultatus/poveikį, sąrašas (žr. 3 paraiškos formą).

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:

1.

reikalavimus atitinkančios paraiškos vertinamos remiantis šiais kriterijais: poreikių ir konkrečių, išmatuojamų, pasiekiamų ir realių tikslų bei jų naujoviško pobūdžio ex ante analizę; (25 balai; mažiausias balų skaičius – 12,5);

2.

priemonės efektyvumą: temas, idėjinį turinį ir tikslinę visuomenės grupę, išsamią programą, tvarkaraštį ir ex post vertinimo metodiką; (25 balai; mažiausias balų skaičius – 12,5);

3.

priemonės veiksmingumą: sąnaudų veiksmingumą, atsižvelgiant į siūlomus išteklius; (25 balai; mažiausias balų skaičius – 12,5);

4.

projekto valdymo kokybę: procedūrų kokybę ir užduočių paskirstymą atsižvelgiant į siūlomos priemonės įvairių veiklos rūšių įgyvendinimą; (25 balai; mažiausias balų skaičius – 12,5).

Didžiausias pasiūlymo kokybei skirtinų balų skaičius – 100. Reikalaujamas bendras mažiausias balų skaičius – 60 ir bent 50 % pagal kiekvieną kriterijų.

10.   TEISINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Jeigu Komisija skirs dotaciją, pareiškėjui bus nusiųstas susitarimas dėl dotacijos, kuriame nurodomos sumos eurais ir išsamiai išdėstomos finansavimo sąlygos ir dydis, taip pat informacija apie procedūrą šalių susitarimui įforminti.

Dotacijos gavėjas privalo pirmasis pasirašyti du originalaus susitarimo egzempliorius ir nedelsdamas juos grąžinti Komisijai. Tada šį susitarimą pasirašo Komisija.

Atkreipkite dėmesį, kad dotacijos skyrimas nesuteikia teisės gauti dotaciją vėlesniais metais.

11.   FINANSINĖS NUOSTATOS

11.1.   Tinkamos finansuoti sąnaudos

Tinkamos finansuoti sąnaudos atitinka šiuos kriterijus:

jas patiria dotacijos gavėjas,

jos patiriamos informavimo priemonės vykdymo laikotarpiu, išskyrus sąnaudas, susijusias su baigiamosiomis ataskaitomis ir audito pažymėjimais; sąnaudų tinkamumo finansuoti laikotarpis turi prasidėti tada, kada nurodyta susitarime dėl dotacijos.

Jeigu dotacijos gavėjas gali įrodyti, kad informavimo priemonę būtina pradėti prieš pasirašant susitarimą, sąnaudų tinkamumo finansuoti laikotarpis gali prasidėti prieš pasirašymą. Jokiu būdu tinkamumo finansuoti laikotarpis negali prasidėti anksčiau nei pateikiama dotacijos paraiška.

jos turi būti nurodytos numatytame biudžete,

jos yra būtinos informavimo priemonei, kuriai skiriama dotacija, įgyvendinti,

jas galima nustatyti ir patikrinti, visų pirma todėl, kad jos įtrauktos į dotacijos gavėjo apskaitą ir nustatytos pagal šalies, kurioje įsisteigęs dotacijos gavėjas, taikomus apskaitos standartus ir pagal įprastą dotacijos gavėjo sąnaudų apskaitos praktiką,

išlaidos atitinka taikomų mokesčių ir socialinės apsaugos teisės aktų reikalavimus,

jos yra pagrįstos, pateisinamos ir atitinka patikimo finansų valdymo reikalavimus, ypač ekonomiškumo ir veiksmingumo principus.

Pagal dotacijos gavėjo vidaus apskaitos ir audito procedūras turi būti įmanoma deklaruotas su informavimo priemone susijusias sąnaudas ir pajamas tiesiogiai sutikrinti su atitinkamomis apskaitos ataskaitomis ir patvirtinamaisiais dokumentais.

Tokie pat patiriamų sąnaudų kriterijai taikomi susijusiems subjektams.

Tinkamos finansuoti sąnaudos gali būti tiesioginės arba netiesioginės.

11.1.1.   Tinkamos finansuoti tiesioginės sąnaudos

Informavimo priemonės tinkamos finansuoti tiesioginės sąnaudos yra tokios sąnaudos, kurios:

deramai atsižvelgus į pirmiau išdėstytus tinkamumo kriterijus, pripažįstamos kaip specifinės sąnaudos, tiesiogiai susijusios su informavimo priemonės įgyvendinimu, ir todėl apskaitoje gali būti tiesiogiai priskiriamos tai informavimo priemonei, pvz.:

a)

su dotacijos gavėju pagal darbo sutartį arba lygiavertį paskyrimo dokumentą dirbančių darbuotojų, paskirtų vykdyti informavimo priemonę, sąnaudos, su sąlyga, kad šios sąnaudos atitinka įprastą dotacijos gavėjo darbo užmokesčio politiką;

šios sąnaudos apima faktinius darbuotojų atlyginimus kartu su socialinio draudimo įmokomis ir kitomis su atlyginimu susijusiomis teisės aktuose nustatytomis sąnaudomis. Jos taip pat gali apimti papildomą darbo užmokestį, įskaitant mokėjimus pagal papildomas sutartis, nepaisant tų sutarčių pobūdžio, jeigu jie atliekami nuosekliai, kai tik reikalaujama atlikti tokį patį darbą arba pasinaudoti kompetencija, nepriklausomai nuo naudojamo finansavimo šaltinio;

sąnaudos, susijusios su fiziniais asmenimis, kurie dirba pagal kitokią nei darbo sutartis sutartį su dotacijos gavėju arba kuriuos trečioji šalis už užmokestį komandiravo dirbti dotacijos gavėjui, gali būti įtrauktos į tokias personalo sąnaudas, jei tenkinamos šios sąlygos:

i)

asmens darbo sąlygos (visų pirma sąlygos, susijusios su darbo organizavimo būdu, atliekamomis užduotimis ir patalpomis, kuriose jos atliekamos) yra panašios į darbuotojo darbo sąlygas;

ii)

darbo rezultatas priklauso dotacijos gavėjui (nebent išimties tvarka susitarta kitaip) bei

iii)

sąnaudos pernelyg nesiskiria nuo personalo, atliekančio panašias užduotis pagal darbo sutartį su dotacijos gavėju, sąnaudų.

Metodai, kuriuos rekomenduojama taikyti apskaičiuojant tiesiogines personalo sąnaudas, pateikiami priedėlyje;

b)

kelionės išlaidos ir susiję dienpinigiai, jei šios išlaidos dera su gavėjo įprastais kelionės išlaidų apmokėjimo metodais;

c)

patalpų ar įrangos nuomos išlaidos;

d)

sąnaudos, susijusios su subrangos sutartimis, jei laikomasi konkrečių susitarime dėl dotacijos nustatytų subrangos sutarčių sąlygų;

e)

sąnaudos, tiesiogiai susijusios su susitarime nustatytais reikalavimais (informacijos sklaida, specialus informavimo priemonės vertinimas, auditas, vertimai, kopijų dauginimas), įskaitant sąnaudas, susijusias su reikalaujamomis finansinėmis garantijomis, jei atitinkamos paslaugos įsigyjamos laikantis susitarime dėl dotacijos nustatytų įgyvendinimo sutarčių taisyklių;

f)

dotacijos gavėjo sumokėti muitai, mokesčiai ir rinkliavos, visų pirma pridėtinės vertės mokestis (PVM), jei jie įskaičiuoti į tinkamas finansuoti tiesiogines sąnaudas ir jei susitarime dėl dotacijos nenurodyta kitaip.

11.1.2.   Tinkamos finansuoti netiesioginės sąnaudos (pridėtinės išlaidos)

Netiesioginės sąnaudos nėra tiesiogiai susijusios su informavimo priemonės įgyvendinimu ir todėl negali būti tiesiogiai jai priskirtos.

Netiesioginėms sąnaudoms, kurios sudaro dotacijos gavėjo bendrąsias administracines sąnaudas ir kurias galima priskirti informavimo priemonei, padengti gali būti skirta fiksuoto dydžio suma, sudaranti 7 % bendros informavimo priemonės tinkamų finansuoti tiesioginių sąnaudų sumos.

Į netiesiogines sąnaudas negali būti įtraukiamos į kitą biudžeto kategoriją įtrauktos sąnaudos.

Pareiškėjai turi atkreipti dėmesį, kad jei jie gauna iš ES arba Euratomo biudžeto finansuojamą veiklos dotaciją, jie veiklos dotacijos teikimo laikotarpiu (-iais) negali deklaruoti netiesioginių sąnaudų, išskyrus atvejus, kai jie gali įrodyti, kad veiklos dotacijos lėšomis nėra dengiamos jokios informavimo priemonės sąnaudos.

Norėdamas tai įrodyti, dotacijos gavėjas iš esmės turėtų:

a.

naudoti analitinę sąnaudų apskaitą, kad galėtų atskirti visas sąnaudas (įskaitant pridėtines išlaidas), priskiriamas veiklos dotacijai ir informavimo priemonės dotacijai. Tuo tikslu dotacijos gavėjas turėtų naudoti patikimus apskaitos kodus ir paskirstymo schemas, kad užtikrintų, jog sąnaudų paskirstymas būtų atliekamas sąžiningai, objektyviai ir realiai;

b.

atskirai įrašyti:

visas su veiklos dotacijomis susijusias sąnaudas (t. y. personalo, bendras einamąsias sąnaudas ir kitas veiklos sąnaudas, susijusias su įprastos metinės veiklos dalimi) ir

visas sąnaudas, susijusias su informavimo priemonės dotacijomis (įskaitant faktines netiesiogines sąnaudas, susijusias su informavimo priemone).

Jeigu visa dotacijos gavėjo įprasta metinė veikla ir biudžetas finansuojami veiklos dotacijos lėšomis, tokio dotacijos gavėjo netiesioginės sąnaudos negali būti finansuojamos informavimo priemonei skirtos dotacijos lėšomis.

11.2.   Netinkamos finansuoti sąnaudos

a)

Dotacijos gavėjo išmokėta kapitalo grąža ir dividendai;

b)

skola ir skolos tvarkymo mokesčiai;

c)

atidėjiniai nuostoliams arba skoloms;

d)

mokėtinos palūkanos;

e)

abejotinos skolos;

f)

valiutos keitimo nuostoliai.

g)

Komisijos atliktų pavedimų mokesčiai, kuriuos dotacijos gavėjui taiko gavėjo bankas;

h)

dotacijos gavėjo deklaruotos sąnaudos pagal kitą informavimo priemonę, kuriai skirta iš Sąjungos biudžeto finansuojama dotacija. Tokios dotacijos – valstybių narių skirtos ir iš Sąjungos biudžeto finansuojamos dotacijos ir kitų nei Komisija įstaigų siekiant įgyvendinti Sąjungos biudžetą skirtos dotacijos. Visų pirma, jei dotacijos gavėjai gauna iš ES arba Euratomo biudžeto finansuojamą veiklos dotaciją, jie šios dotacijos teikimo laikotarpiais negali deklaruoti netiesioginių išlaidų, išskyrus atvejus, kai jie gali įrodyti, kad veiklos dotacijos lėšomis nėra dengiamos jokios veiklos išlaidos;

i)

trečiųjų šalių nepiniginiai įnašai;

j)

per didelės arba neapgalvotos išlaidos;

k)

atskaitytinas PVM;

l)

įrangos pirkimas.

11.3.   Dotacijos skyrimo formos

11.3.1.   Faktiškai patirtų sąnaudų kompensavimas

Dotacija nustatoma taikant didžiausią 60 % bendro finansavimo dalį faktiškai patirtoms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, kurias deklaravo dotacijos gavėjas ir susiję subjektai.

11.3.2.   Fiksuoto dydžio suma

Fiksuoto dydžio suma sudaro 7 % tinkamų finansuoti tiesioginių sąnaudų sumos, kuri gali būti skirta netiesioginėms sąnaudoms, kurios sudaro dotacijos gavėjo bendrąsias administracines sąnaudas ir kurias galima priskirti informavimo priemonei. Fiksuoto dydžio suma bus išmokėta pagal jos apskaičiavimo principą patvirtinus sąnaudas.

Dotacijos gavėjo įprastos apskaitos praktikos atitikties sąlygos

Dotacijos gavėjas privalo užtikrinti, kad sąnaudų apskaitos praktika, naudojama tinkamoms finansuoti sąnaudoms deklaruoti, atitiktų šias sąlygas:

a)

naudojama sąnaudų apskaitos praktika privalo būti įprasta dotacijos gavėjo apskaitos praktika. Dotacijos gavėjas privalo taikyti šią praktiką nuosekliai, remdamasis objektyviais kriterijais nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio (ES finansavimas arba kiti šaltiniai);

b)

deklaruotas išlaidas galima tiesiogiai palyginti su jo bendrosiose sąskaitose užregistruotomis sumomis bei

c)

į sąnaudų kategorijas, naudojamas deklaruotoms sąnaudoms nustatyti, neįtraukiamos netinkamos finansuoti sąnaudos, kurios jau finansuojamos kitų dotacijos formų lėšomis.

11.4.   Subalansuotas biudžetas

Numatytas informavimo priemonės biudžetas privalo būti pridėtas prie paraiškos formos. Biudžete nurodytos pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

Biudžetas turi būti sudaromas eurais.

Pareiškėjai, kurių sąnaudos bus patiriamos ne eurais, turėtų taikyti valiutos kursą, skelbiamą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba InforEuro svetainėje http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.

Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad ištekliai, būtini informavimo priemonei įgyvendinti, nebūtų teikiami tik iš ES dotacijos.

Bendras informavimo priemonės finansavimas gali būti toks:

dotacijos gavėjo nuosavi ištekliai,

pajamos, gautos įgyvendinant informavimo priemonę,

trečiųjų šalių finansiniai įnašai.

Į bendrą finansavimą iš esmės taip pat gali būti įtraukiami trečiųjų šalių nepiniginiai įnašai, t. y. nefinansiniai ištekliai, kuriais trečiosios šalys nemokamai leidžia naudotis dotacijos gavėjui. Finansuoti dotacijos lėšomis nėra tinkamos šios trečiųjų šalių sąnaudos: savanoriškas darbas, nemokamas posėdžių patalpų skyrimas ir kt.

Nepiniginio įnašo vertė negali viršyti:

faktiškai patirtų ir apskaitos dokumentais įrodytų sąnaudų

arba, jei tokių dokumentų nėra, toje rinkoje įprastai patvirtinamų sąnaudų.

Nepiniginiai įnašai biudžeto sąmatoje pateikiami atskirai, kad būtų galima matyti visus informavimo priemonei paskirtus išteklius. Jų vieneto vertė nustatoma preliminariame biudžete ir vėliau nekeičiama.

Nepiniginiai įnašai turi atitikti nacionalines mokesčių ir socialinės apsaugos taisykles.

11.5.   Galutinės dotacijos sumos apskaičiavimas

Galutinę dotacijos sumą apskaičiuoja Komisija galutinio mokėjimo momentu. Skaičiuojama atliekant šiuos veiksmus:

1 veiksmas. Tinkamoms finansuoti sąnaudoms taikomas kompensavimo koeficientas ir pridedamas fiksuoto dydžio įnašas

1 veiksmo suma gaunama pritaikius 11.3.1 skirsnyje nurodytą kompensavimo koeficientą Komisijos patvirtintoms tinkamoms finansuoti sąnaudoms ir pridėjus pagal 11.3.2 skirsnį nustatytą fiksuoto dydžio įnašą.

2 veiksmas. Taikoma didžiausios dotacijos sumos riba

Visa Komisijos dotacijos gavėjui išmokama suma jokiomis aplinkybėmis negali viršyti didžiausios dotacijos sumos, nurodytos susitarime dėl dotacijos. Jei atlikus 1 veiksmą gauta suma yra didesnė už didžiausią dotacijos sumą, galutinė dotacijos suma sumažinama iki didžiausios dotacijos sumos.

3 veiksmas. Suma sumažinama taikant ne pelno taisyklę

Pelnas – perteklius, susidarantis, kai atlikus 1 ir 2 veiksmus gauta suma kartu su bendromis informavimo priemonės vykdymo įplaukomis viršija bendras informavimo priemonės tinkamas finansuoti sąnaudas.

Bendros informavimo priemonės tinkamos finansuoti sąnaudos – Komisijos patvirtintos konsoliduotos bendros tinkamos finansuoti sąnaudos. Bendros informavimo priemonės įplaukos – konsoliduotos bendros įplaukos, nustatytos, gautos arba patvirtintos tą dieną, kai dotacijos gavėjas parengia prašymą išmokėti likutį.

Įplaukomis laikomos:

a)

pajamos, gautos įgyvendinant informavimo priemonę.

Jeigu buvo gautas pelnas, jis atskaitomas proporcingai galutiniam faktinių informavimo priemonės tinkamų finansuoti sąnaudų, kurias patvirtino Komisija, kompensavimo koeficientui.

4 veiksmas. Suma sumažinama dėl netinkamo įgyvendinimo ar kitų prievolių nevykdymo

Komisija gali sumažinti didžiausią dotacijos sumą, jeigu informavimo priemonė nebuvo tinkamai įgyvendinta (t. y. jeigu ji nebuvo įgyvendinta arba buvo įgyvendinta prastai, tik iš dalies arba pavėluotai) arba jeigu buvo neįvykdyta kita susitarime nustatyta prievolė.

Sumažinimo suma bus proporcinga tokiu mastu, kokiu informavimo priemonė nebuvo tinkamai įgyvendinta, arba atsižvelgiant į pažeidimo rimtumą.

11.6.   Ataskaitų teikimas ir mokėjimo tvarka

11.6.1   Dotacijos gavėjas gali prašyti atlikti mokėjimą, jeigu vykdomos susitarimo dėl dotacijos sąlygos (pvz., laikomasi mokėjimo terminų, aukščiausių ribų ir kt.). Prie mokėjimo prašymo pridedami toliau išvardyti ir susitarime dėl dotacijos nurodyti dokumentai:

Mokėjimo prašymas

Lydimieji dokumentai

Likučio mokėjimas

 

Šio mokėjimo sumą Komisija nustatys remdamasi apskaičiuota galutine dotacijos suma (žr. 11.5 skirsnį).

a)

galutinė techninė ataskaita

b)

galutinė finansinė pažyma

11.7.   Kitos finansinės sąlygos

a)   Nekaupiamasis skyrimas ir dvigubo finansavimo vengimas

Iš ES biudžeto informavimo priemonei gali būti skiriama tik viena dotacija.

Jokiu būdu negalima tų pačių sąnaudų iš Sąjungos biudžeto finansuoti du kartus. Kad tai užtikrintų, pareiškėjai dotacijos paraiškoje nurodo tais pačiais finansiniais metais tai pačiai informavimo priemonei ar informavimo priemonės daliai arba savo (pareiškėjo) veiklai įgyvendinti gauto ar paprašyto Sąjungos finansavimo šaltinius ir sumas, taip pat bet kokį kitą tai pačiai informavimo priemonei įgyvendinti gautą ar prašytą finansavimą.

b)   Netaikymas atgaline data

Dotacijos negalima skirti atgaline data jau baigtai įgyvendinti informavimo priemonei.

Informavimo priemonei, kuri jau pradėta įgyvendinti, dotacija gali būti skiriama tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas dotacijos paraiškoje gali įrodyti, kad informavimo priemonę buvo būtina pradėti įgyvendinti prieš pasirašant susitarimą dėl dotacijos.

Tokiais atvejais tinkamos finansuoti sąnaudos negali būti patirtos iki dotacijos paraiškos pateikimo dienos.

c)   Įgyvendinimo sutartys ir (arba) subranga

Jeigu norint įgyvendinti informavimo priemonę būtina sudaryti viešųjų pirkimų sutartis (įgyvendinimo sutartis), dotacijos gavėjas privalo sudaryti sutartį su subjektu, kuris siūlo geriausią kokybės ir kainos santykį arba mažiausią kainą (pagal poreikį) ir vengti interesų konfliktų.

Jeigu įgyvendinimo sutarties suma viršija 60 000 EUR, dotacijos gavėjas privalo laikytis papildomų taisyklių, nurodytų prie kvietimo pridėtame susitarimo dėl dotacijos pavyzdyje.

Reikalaujama, kad dotacijos gavėjas aiškiai dokumentuotų konkurso procedūrą ir išsaugotų dokumentus auditui.

Subjektai, veikiantys kaip perkančiosios organizacijos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/24/ES (11), arba kaip perkantieji subjektai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/25/ES (12), privalo laikytis galiojančių nacionalinių viešųjų pirkimų taisyklių.

Dotacijos gavėjai gali sudaryti subrangos sutartis užduotims, kurios yra informavimo priemonės dalis, atlikti. Jeigu jie tokias sutartis sudaro, jie privalo užtikrinti, kad be minėtų geriausio kokybės ir kainos santykio ir interesų konflikto vengimo sąlygų, taip pat būtų vykdomos šios sąlygos:

a)

į subrangos sutartis neįtraukiamos pagrindinės informavimo priemonės užduotys;

b)

subrangai skiriami ištekliai turi būti pateisinami informavimo priemonės pobūdžiu ir jų būtinumu šiai priemonei įgyvendinti;

c)

numatomos subrangos sąnaudos turi būti aiškiai nustatomos numatomame biudžete;

d)

apie visus subrangai skiriamus išteklius, jeigu jie nenurodomi informavimo priemonės apibūdinime, dotacijos gavėjas praneša Komisijai, kuri juos patvirtina. Komisija gali juos patvirtinti:

i)

prieš renkantis subrangą, jeigu dotacijos gavėjas paprašo pataisos;

ii)

pasirinkus subrangą, jeigu subranga:

yra konkrečiai pagrįsta galutinėje techninėje ataskaitoje ir jei

susitarimo dėl dotacijos nereikia keisti taip, kad dėl to kiltų abejonių dėl sprendimo skirti dotaciją pagrįstumo ar būtų prieštaraujama vienodų sąlygų pareiškėjams sudarymo principui;

e)

dotacijos gavėjai užtikrina, kad tam tikros dotacijos gavėjams taikomos sąlygos, išvardytos susitarime dėl dotacijos (pvz., žinomumas, konfidencialumas ir kt.|), taip pat būtų taikomos subrangovams.

d)   Finansinė parama trečiosioms šalims

Paraiškose negali būti numatytas finansinės paramos teikimas trečiosioms šalims.

12.   VIEŠAS INFORMACIJOS SKELBIMAS

12.1.   Dotacijų gavėjų teikiama informacija

Dotacijos gavėjai turi aiškiai paminėti Europos Sąjungos paramą visuose leidiniuose arba vykdydami veiklą, kuriai ši dotacija buvo skirta.

Be to, dotacijos gavėjai privalo matomoje vietoje skelbti Europos Komisijos pavadinimą ir emblemą visuose savo leidiniuose, skelbimuose, programose ir kituose produktuose, sukurtuose pagal šį bendrai finansuotą projektą.

Tam jie privalo naudoti tekstą, emblemą ir atsakomybę ribojantį pranešimą; pateiktus tinklalapyje http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Jeigu šio reikalavimo laikomasi nevisiškai, dotacijos gavėjui skirta dotacija gali būti sumažinta pagal susitarimo dėl dotacijos nuostatas.

12.2.   Komisijos skelbiama informacija

Išskyrus fiziniams asmenims mokamas stipendijas ir fiziniams asmenims, kuriems jos labiausiai reikia, mokamą kitą tiesioginę paramą, visa kita su tais finansiniais metais skirtomis dotacijomis susijusi informacija ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po finansinių metų, kuriais buvo skirtos dotacijos, birželio 30 d. skelbiama Europos Sąjungos institucijų interneto svetainėse.

Komisija paskelbs šią informaciją:

dotacijos gavėjo vardą ir pavardę arba pavadinimą,

dotacijos gavėjo adresą (jei jis yra juridinis asmuo), regioną (jei jis yra fizinis asmuo), kaip apibrėžta NUTS 2 lygiu, jeigu jis nuolat gyvena ES teritorijoje, arba lygiavertę informaciją, jei gyvenamoji vieta yra ne ES,

dotacijos objektą,

skirtą sumą.

Gavus pagrįstą ir tinkamai paaiškintą dotacijos gavėjo prašymą, informacija neskelbiama, jeigu dėl tokio duomenų atskleidimo iškyla grėsmė atitinkamų asmenų teisėms ir laisvėms, kurios užtikrinamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, arba pakenkiama komerciniams dotacijų gavėjų interesams.

13.   ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Atsiliepiant į kvietimą teikti paraiškas, registruojami ir tvarkomi asmens duomenys (pvz., vardas ir pavardė, adresas, gyvenimo aprašymas). Šie duomenys bus tvarkomi pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (13). Jei nenurodyta kitaip, atsakymus į klausimus ir prašomus asmens duomenis, kurių reikia paraiškai pagal kvietimą teikti paraiškas vertinti, tik pirmiau nurodytu tikslu tvarkys Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato R5 skyrius.

Asmens duomenis Komisija gali registruoti ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemoje, jeigu dotacijos gavėjas yra patekęs į vieną iš situacijų, minimų Finansinio reglamento 136 straipsnio 1 dalyje ir 141 straipsnyje (daugiau informacijos pateikta pareiškime apie asmens duomenų apsaugą

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf).

14.   PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2018 m. gruodžio 14 d.

Pasibaigus paraiškų teikimo terminui, neleidžiama daryti jokių paraiškos pakeitimų. Tačiau jeigu reikia paaiškinti tam tikrus aspektus arba ištaisyti korektūros klaidas, atlikdama vertinimą Komisija gali susisiekti su pareiškėju.

Klausimų pateikimo terminas – 2018 m. gruodžio 4 d.

Pareiškėjai raštu informuojami apie atrankos procedūros rezultatus.

Popierinių paraiškų teikimas

Paraiškų formos skelbiamos tinklavietėje http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Paraiškos turi būti teikiamos naudojant tinkamą formą, tinkamai užpildytos ir jose turi būti nurodyta data. Jas turi pasirašyti asmuo, įgaliotas prisiimti teisiškai privalomus įsipareigojimus paraišką teikiančios organizacijos vardu.

Prireikus atskiruose lapuose gali būti pateikta visa papildoma informacija, kuri, pareiškėjo nuomone, yra būtina.

Paraiškos turi būti siunčiamos šiuo adresu:

European Commission Unit AGRI. B.1

Call for proposals 2018/C 395/03

To the attention of Head of Unit

L130 4/053

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

paštu (data nustatoma pagal pašto antspaudą),

naudojantis skubių siuntų tarnybos paslaugomis (data nustatoma pagal skubių siuntų tarnybos patvirtintą priėmimo datą),

asmeniškai (data nustatoma pagal patvirtintą priėmimo datą) adresu:

Hand delivery/Express mail:

European Commission

Central Mail Service

Avenue du Bourget, no 1/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Kaip priėmimo įrodymą reikia gauti Komisijos centrinio pašto departamento pareigūno, priėmusio siuntinį, pasirašytą kvitą su priėmimo data. Centrinis pašto skyrius dirba pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį – nuo 8 val. iki 16 val. Šeštadienis, sekmadienis ir Komisijos švenčių dienos – nedarbo dienos.

Faksu arba e. paštu siunčiamos paraiškos nepriimamos.

Reikalaujama, kad, be popierinės versijos, tame pačiame voke pareiškėjas pateiktų ir elektroninę pasiūlymo ir visų jo priedų kopiją pastoviosios atminties kompaktiniame diske arba USB atmintuke. Pirmenybė taikoma popierinei versijai. Paraiškų priimtinumas bus vertinamas remiantis popierine paraiškos forma.

Kontaktiniai duomenys

Klausimus galima siųsti adresu agri-grants@ec.europa.eu.

Svarbiausi klausimai ir atsakymai bus skelbiami tinklavietėje https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Priedai

Paraiškos forma ir biudžeto lentelės (su pateiktinų dokumentų kontroliniu sąrašu), skelbiamos tinklavietėje

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Pavyzdinis susitarimas dėl dotacijos ir finansinės ir techninės ataskaitų šablonai skelbiami tinklavietėje

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Juridinio asmens forma skelbiama tinklavietėje

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#lt.

Finansinių duomenų forma skelbiama tinklavietėje

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm#lt.


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(3)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/791, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos, susijusios su vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa (OL L 135, 2016 5 24, p. 1).

(4)  OL L 182, 2013 6 29, p. 19.

(5)  OL L 192, 2003 7 31, p. 54.

(6)  OL L 300, 2008 11 11, p. 42.

(7)  OL L 309, 2005 11 25, p. 15.

(8)  OL L 164, 2002 6 22, p. 3.

(9)  OL L 101, 2011 4 15, p. 1.

(10)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

(11)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

(12)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

(13)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

31.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 395/19


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9077 – PSPIB / Brookfield / QuadReal / BREP Brazil / Brookfield Brazil Retail)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 395/04)

1.   

2018 m. spalio 23 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Public Sector Pension Investment Board“ (toliau – PSPIB, Kanada),

„Brookfield Asset Management Inc.“ (toliau – „Brookfield“, Kanada),

„QuadReal Property Group Limited Partnership“ (toliau – „QuadReal“, Kanada), kontroliuojama įmonės „British Columbia Investment Management Corporation“ (toliau – BCI, Kanada),

„BREP Brazil Private Limited“ (toliau – BREP, Singapūras), kontroliuojama įmonės „GIC Realty Private Limited“ (toliau – „GIC Realty“, Singapūras),

„Brookfield Brazil Retail Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia“ (toliau – „Brookfield Brazil Retail Fund“, Brazilija).

Įmonės PSPIB, „Brookfield“, „QuadReal“ ir BREP įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą įmonės „Brookfield Brazil Retail Fund“, kurią šiuo metu kontroliuoja „Brookfield“, kontrolę.

Koncentracija vykdoma sudarant sutartį.

2.   

Įmonių verslo veikla:

PSPIB yra pensijų investicijų valdymo įmonė, valdanti diversifikuotų pasaulinių investicijų portfelį, sudarytą iš akcijų, obligacijų ir kitų fiksuotas pajamas duodančių vertybinių popierių, taip pat investicijų į privatųjį kapitalą, nekilnojamąjį turtą, infrastruktūrą, gamtos išteklius ir privačiojo sektoriaus skolą,

„Brookfield“ investuoja į nekilnojamąjį turtą, infrastruktūrą, atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir privatųjį kapitalą,

„QuadReal“ teikia nekilnojamojo turto valdymo ir susijusias paslaugas įmonei „British Columbia Investment Management Corporation“,

BREP nuosavybės teise valdo nekilnojamąjį turtą, kurį Singapūro vyriausybės vardu turi „GIC Realty“,

„Brookfield Brazil Retail Fund“ netiesiogiai valdo ir eksploatuoja prekybos centrus Brazilijoje.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9077 – PSPIB / Brookfield / QuadReal / BREP Brazil / Brookfield Brazil Retail

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


31.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 395/21


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9061 – GETEC Wärme & Effizienz / SW Hanau / PionierWerk)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 395/05)

1.   

2018 m. spalio 22 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„GETEC Wärme & Effizienz GmbH“ (toliau – GETEC, Vokietija), priklausančia „GETEC Group“, kurios galutinė kontrolė priklauso įmonei „EQT Fund Management S.à.r.l.“ (Liuksemburgas),

„Stadtwerke Hanau“ („SW Hanau“, Vokietija),

„PionierWerk Hanau GmbH“ (toliau – JV, Vokietija), dabar kontroliuojama „SW Hanau“.

GETEC ir „Schuler“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą JV kontrolę. Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

GETEC bendrovės specializacija – decentralizuotos šilumos, elektros energijos ir vėdinimo, taip pat energetikos paslaugų tiekimas.

„SW Hanau“ yra Hanau miesto savivaldybės energijos tiekėja, aprūpinanti miestą dujomis, vandeniu ir elektra.

2018 m. birželio mėn. įmonės „SW Hanau“ įsteigta JV ateityje tieks naujai pastatytam Hanau rajonui – „Pioneer-Park“ – elektrą, šilumą, telekomunikacijų ir e. judumo paslaugas, taip pat išmaniojo namo paslaugas ketinamuose pastatyti pastatuose. Be to, JV eksploatuos bendrai šilumą ir elektros energiją tiekiančią įmonę toje vietovėje ir tieks elektros energiją ir šilumą „Pioneer-Park“.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Europos Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

Byla M.9061 – GETEC Wärme & Effizienz / SW Hanau / PionierWerk

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


31.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 395/22


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8907 – Aperam / VDM)

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 395/06)

1.   

2018 m. spalio 23 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Aperam S.A.“ („Aperam“, Liuksemburgas) ir

„VDM Metals Holding GmbH“ (VDM, Vokietija).

Įmonė „Aperam“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės VDM kontrolę. Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

„Aperam“ pasaulio mastu veikia nerūdijančiojo, elektrotechninio ir specialiojo plieno srityse ir gamina bei parduoda nikelio lydinius ir korozijai atsparias medžiagas,

VDM pasaulio mastu gamina gerų eksploatacinių savybių medžiagas, kurių sudėtyje yra nikelio ir jo lydinių, specialaus nerūdijančiojo plieno, cirkonio ir kobalto pagrindu pagamintų lydinių.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.8907 – Aperam / VDM

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas: +32 22964301

Pašto adresas:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).


31.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 395/23


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9108 – PepsiCo / SodaStream International)

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 395/07)

1.   

2018 m. spalio 24 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„PepsiCo Inc.“ (toliau – „PepsiCo“, JAV),

„SodaStream International Ltd.“ (toliau – „SodaStream International“, Izraelis).

Įmonė „PepsiCo“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visą įmonės „SodaStream International“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

—   „PepsiCo“: į butelius ir skardines išpilstytų gazuotų ir negazuotų gaiviųjų gėrimų gamyba ir platinimas vartotojams, vartotojams skirtų aromatizuoto vandens sistemų gamyba ir platinimas, viešbučiams, restoranams ir maitinimo paslaugų teikėjams skirtų koncentratų ir sirupų, užkandžių ir pieno produktų gamyba ir platinimas,

—   „SodaStream International“: buitinių gazavimo prietaisų, kuriuos naudodami vartotojai vandentiekio vandenį gali perdirbti į gazuotą ir aromatizuotą gazuotą vandenį, gamyba ir pardavimas, gazuoti skirtų butelių ir CO2 balionų, skiedžiamų koncentratų, sirupų ir kvapiųjų medžiagų gamyba ir pardavimas, balionų pildymo paslaugos.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9108 – PepsiCo / SodaStream International

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).