ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 318

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. rugsėjo 10d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2018/C 318/01

Euro kursas

1

2018/C 318/02

Elektroninės atpažinties schemos, apie kurias pranešta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 9 straipsnio 1 dalį

2

 

Audito Rūmai

2018/C 318/03

Specialioji ataskaita Nr. 22/2018 Judumas pagal programą Erasmus+: milijonai dalyvių ir daugialypė Europos pridėtinė vertė, tačiau veiksmingumo vertinimas turi būti dar labiau pagerintas

3


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2018/C 318/04

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9080 – CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel (II)). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

4


 

Klaidų ištaisymas

2018/C 318/05

Keleivių duomenų įrašų (PNR) klaidų ištaisymas. Valstybių narių, nusprendusių taikyti PNR direktyvą ES vidaus skrydžiams, sąrašas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/681 dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais 2 straipsnį (Jeigu valstybė narė nusprendžia taikyti šią direktyvą ES vidaus skrydžiams, ji raštu praneša Komisijai. Valstybė narė tokį pranešimą gali pateikti arba panaikinti bet kuriuo metu. Komisija tą pranešimą ir bet kurį panaikinimą paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje) ( OL C 196, 2018 6 8 )

6


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

10.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 318/1


Euro kursas (1)

2018 m. rugsėjo 7 d.

(2018/C 318/01)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1615

JPY

Japonijos jena

128,74

DKK

Danijos krona

7,4580

GBP

Svaras sterlingas

0,89275

SEK

Švedijos krona

10,5163

CHF

Šveicarijos frankas

1,1217

ISK

Islandijos krona

129,50

NOK

Norvegijos krona

9,7745

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,697

HUF

Vengrijos forintas

324,65

PLN

Lenkijos zlotas

4,3081

RON

Rumunijos lėja

4,6413

TRY

Turkijos lira

7,4772

AUD

Australijos doleris

1,6219

CAD

Kanados doleris

1,5238

HKD

Honkongo doleris

9,1175

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7647

SGD

Singapūro doleris

1,5976

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 304,07

ZAR

Pietų Afrikos randas

17,5530

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,9476

HRK

Kroatijos kuna

7,4253

IDR

Indonezijos rupija

17 213,43

MYR

Malaizijos ringitas

4,8165

PHP

Filipinų pesas

62,453

RUB

Rusijos rublis

80,6765

THB

Tailando batas

38,080

BRL

Brazilijos realas

4,7150

MXN

Meksikos pesas

22,2326

INR

Indijos rupija

83,3200


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


10.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 318/2


Elektroninės atpažinties schemos, apie kurias pranešta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 9 straipsnio 1 dalį (1)

(2018/C 318/02)

Schemos pavadinimas

Pagal schemą, apie kurią pranešta, naudojamos elektroninės atpažinties priemonės

Pranešančioji valstybė narė

Saugumo užtikrinimo lygis

Už schemą atsakinga valdžios institucija

Paskelbimo Oficialiajame leidinyje data

Vokietijoje išduodama elektroninė atpažinties priemonė, grindžiama išplėstine prieigos kontrole

Nacionalinė asmens tapatybės kortelė

Elektroninis leidimas gyventi šalyje

Vokietija

Aukštas

Federalinė vidaus reikalų ministerija

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

Germany

ITI4@bmi.bund.de

+49 30186810

2017 9 26

SPID – Viešoji skaitmeninės tapatybės sistema

SPID elektroninės atpažinties priemones teikia:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Italija

Iš esmės žema

AgID – Skaitmeninių technologijų agentūra Italija

Viale Liszt, 21

00144 Roma

Italy

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

2018 9 10


(1)  OL L 257, 2014 8 28, p. 73.


Audito Rūmai

10.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 318/3


Specialioji ataskaita Nr. 22/2018

„Judumas pagal programą „Erasmus+“: milijonai dalyvių ir daugialypė Europos pridėtinė vertė, tačiau veiksmingumo vertinimas turi būti dar labiau pagerintas“

(2018/C 318/03)

Europos Audito Rūmai šiuo raštu jus informuoja, kad neseniai buvo paskelbta Specialioji ataskaita Nr. 22/2018 „Judumas pagal programą „Erasmus+“: milijonai dalyvių ir daugialypė Europos pridėtinė vertė, tačiau veiksmingumo vertinimas turi būti dar labiau pagerintas“.

Ši ataskaita pateikta susipažinti arba parsisiųsti Europos Audito Rūmų interneto svetainėje: http://eca.europa.eu.


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

10.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 318/4


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9080 – CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel (II))

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 318/04)

1.   

2018 m. rugsėjo 3 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„CEFC Group (Europe) Company a.s.“ (toliau – CEFC, Kinija), kontroliuojama „CITIC Group“,

„Rockaway Capital SE“ (toliau – „Rockaway“, Čekija).

Įmonės CEFT ir „Rockaway“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą „European Bridge Travel a.s.“ (toliau – bendroji įmonė), kurią šiuo metu kontroliuoja „Rockaway“, kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

—   CEFC: užsiima metalurgijos, inžinerijos, viešbučių paslaugų, nekilnojamojo turto (biuro patalpų ir mažmeninės prekybos patalpų) nuomos veikla ir valdo sporto (futbolo) klubą,

—   „Rockaway“: investuoja į esamas ir pradedančiąsias technologijų sektoriaus įmones, įskaitant užsiimančias e. prekyba,

—   bendroji įmonė: kontroliuojančioji bendrovė, netiesiogiai kontroliuojanti kitas įmones, teikiančias kelionių paslaugas, visų pirma parduodančias trečiųjų šalių keliones ir internetu prekiaujančias oro transporto bilietais.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9080 – CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel (II)

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 229 64301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


Klaidų ištaisymas

10.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 318/6


Keleivių duomenų įrašų (PNR) klaidų ištaisymas

Valstybių narių, nusprendusių taikyti PNR direktyvą ES vidaus skrydžiams, sąrašas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/681 dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais 2 straipsnį

(Jeigu valstybė narė nusprendžia taikyti šią direktyvą ES vidaus skrydžiams, ji raštu praneša Komisijai. Valstybė narė tokį pranešimą gali pateikti arba panaikinti bet kuriuo metu. Komisija tą pranešimą ir bet kurį panaikinimą paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje)

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 196, 2018 m. birželio 8 d. )

(2018/C 318/05)

29 puslapis:

Pridedamos šios valstybės narės, pranešusios Komisijai apie PNR direktyvos taikymą ES vidaus skrydžiams:

Prancūzija

Austrija