ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 249

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. liepos 16d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2018/C 249/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2018/C 249/02

Byla C-655/17 P: 2017 m. lapkričio 24 d.Berliner Stadtwerke GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-719/16 Berliner Stadtwerke GmbH / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

2

2018/C 249/03

Byla C-656/17 P: 2017 m. lapkričio 24 d.Berliner Stadtwerke GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-402/16 Berliner Stadtwerke GmbH / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

2

2018/C 249/04

Byla C-671/17 P: 2017 m. lapkričio 27 d. Anastasia-Soultana Gaki pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. rugsėjo 27 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-366/16 Gaki / Europolas

3

2018/C 249/05

Byla C-15/18: 2018 m. sausio 9 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finnair PLC / Igor Turtschin ir kt.

3

2018/C 249/06

Byla C-223/18 P: 2018 m. kovo 27 d.Deichmann SE pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimo byloje T-68/16, Deichmann SE / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

3

2018/C 249/07

Byla C-230/18: 2018 m. kovo 30 d.Landesverwaltungsgericht Tirol (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PI

4

2018/C 249/08

Byla C-239/18: 2018 m. balandžio 3 d.Thüringer Oberlandesgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH / Freistaat Thüringen

5

2018/C 249/09

Byla C-240/18 P: 2018 m. balandžio 4 d.Constantin Film Produktion GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. sausio 24 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-69/17, Constantin Film Produktion GmbH / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

6

2018/C 249/10

Byla C-243/18 P: 2018 m. balandžio 3 d. Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. sausio 25 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-561/16 Galocha / Energetikos vystymo bendroji įmonė

7

2018/C 249/11

Byla C-245/18: 2018 m. balandžio 9 d.Tribunale ordinario di Udine (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bankrutuojanti Tecnoservice Int. Srl / Poste Italiane SpA

8

2018/C 249/12

Byla C-253/18: 2018 m. balandžio 12 d.Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stadt Euskirchen / Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

8

2018/C 249/13

Byla C-255/18: 2018 balandžio 11 d. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje State Street Bank International GmbH / Banca d’Italia

9

2018/C 249/14

Byla C-266/18: 2018 m. balandžio 17 d.Sąd Okręgowy w Poznaniu (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Aqua med sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy / Irena Skóra

10

2018/C 249/15

Byla C-267/18: 2018 m. balandžio 17 d.Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA / Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

10

2018/C 249/16

Byla C-268/18: 2018 m. balandžio 18 d.Curtea de Apel Bacău (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Onlineshop SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor

11

2018/C 249/17

Byla C-284/18: 2018 m. balandžio 25 d.Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Equitalia centro SpA / Poste Italiane SpA

12

2018/C 249/18

Byla C-286/18: 2018 m. kovo 9 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agrenergy Srl / Ministero dello Sviluppo Economico

13

2018/C 249/19

Byla C-287/18: 2018 m. kovo 9 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fusignano Due Srl / Ministero dello Sviluppo Economico

13

2018/C 249/20

Byla C-290/18: 2018 m. balandžio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Portugalijos Respublika

14

2018/C 249/21

Byla C-311/18: 2018 m. gegužės 9 d.High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems

15

2018/C 249/22

Byla C-316/18: 2018 m. gegužės 14 d.Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs / The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

17

2018/C 249/23

Byla C-325/18: 2018 m. gegužės 17 d.Court of Appeal (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hampshire County Council / C.E., N.E.

18

2018/C 249/24

Byla C-327/18: 2018 m. gegužės 18 d.High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minister for Justice and Equality / R O

19

 

Bendrasis Teismas

2018/C 249/25

Byla T-111/16: 2018 m. birželio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prada / EUIPO – The Rich Prada International (THE RICH PRADA) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo THE RICH PRADA paraiška — Ankstesni vaizdiniai ir žodiniai tarptautiniai ir nacionaliniai prekių ženklai PRADA — Santykiniai atmetimo pagrindai — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis) — Nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu — Kenkimas skiriamajam požymiui arba geram vardui — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Galimybė supainioti)

21

2018/C 249/26

Byla T-160/16: 2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Groningen Seaports ir kt. / Komisija (Valstybės pagalba — Nyderlandų suteiktas atleidimas nuo pelno mokesčio šešiems Nyderlandų jūrų uostams — Sprendimas, kuriuo pripažįstama pagalba nesuderinama su vidaus rinka — Pareiga motyvuoti — Vienodas požiūris)

21

2018/C 249/27

Byla T-210/16: 2018 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lukash / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašas — Ieškovės palikimas sąraše — Pareiga motyvuoti — Įtraukimo į sąrašą kriterijų nepaisymas — Fakto klaida — Vertinimo klaida — Teisė į gynybą — Teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę — Nuosavybės teisė)

22

2018/C 249/28

Byla T-340/16: 2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Flatworld Solutions / EUIPO – Outsource Professional Services (Outsource 2 India) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas Outsource 2 India — Nesąžiningumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies b punktas))

23

2018/C 249/29

Byla T-461/16: 2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kaddour / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Sirijai — Lėšų įšaldymas — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Gero administravimo principas — Res judicata galios principas — SESV 266 straipsnio pažeidimas — Akivaizdi vertinimo klaida — Pagrindinės teisės — Proporcingumas — Nediskriminavimo principas)

24

2018/C 249/30

Byla T-770/16: 2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Korwin-Mikke / Parlamentas (Institucinė teisė — Europos Parlamentas — Parlamento darbo tvarkos taisyklės — Elgesys, kuriuo išreiškiama nepagarba Parlamentui ir trukdoma sklandžiam Parlamento darbui — Drausminės nuobaudos: teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimas ir laikinas uždraudimas dalyvauti visoje Parlamento veikloje — Saviraiškos laisvė — Pareiga motyvuoti — Teisės klaida)

25

2018/C 249/31

Byla T-803/16: 2018 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Glaxo Group / EUIPO – Celon Pharma (SALMEX) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas SALMEX — Ankstesnis nacionalinis erdvinis prekių ženklas — Apeliacinės tarybos kompetencija savo iniciatyva išnagrinėti ankstesnio prekių ženklo panaudojimą — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 64 straipsnio 1 dalis ir 76 straipsnio 1 dalis (dabar – Reglamento (ES) 71 straipsnio 1 dalis ir 95 straipsnio 1 dalis)

25

2018/C 249/32

Byla T-900/16: 2018 m. birželio 1 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Casual Dreams / EUIPO – López Fernández (Dayaday) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo Dayaday paraiška — Ankstesni nacionaliniai vaizdinai prekių ženklai DAYADAY ir dayaday — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis) — Geras vardas — Nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu)

26

2018/C 249/33

Byla T-163/17: 2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualità / Komisija (Deliktinė atsakomybė — Vienalaikės alyvuogių aliejaus skatinimo vartoti trečiosiose šalyse programos, viena kurių finansuojama EŽŪGF lėšomis ir skirta Europos kilmės alyvuogių aliejaus vartojimui skatinti, o kita finansuojama ERPF lėšomis ir skirta Ispanijos kilmės alyvuogių aliejaus vartojimui skatinti — Už abiejų programų administravimą atsakingų Komisijos tarnybų veiksmų nekoordinavimas — Materialinė žala — Rinkos dalies praradimas ir negautos pajamos — Neturtinė žala — Neigiamas poveikis komercinei reputacijai)

27

2018/C 249/34

Byla T-258/17: 2018 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Arbuzov / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti, sąrašas — Ieškovo pavardės palikimas sąraše — Pareiga motyvuoti — Akivaizdi vertinimo klaida)

28

2018/C 249/35

Byla T-264/17: 2018 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Uponor Innovation / EUIPO – Swep International (SMATRIX) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo SMATRIX paraiška — Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas AsyMatrix — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnis (dabar – Reglamento 2017/1001 95 straipsnis) — Apeliacinės tarybos atliktino vertinimo apimtis — Protestų skyriui pateikto įrodymo nevertinimas)

28

2018/C 249/36

Byla T-302/17: 2018 m. gegužės 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sata / EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas 6000 — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a ir b punktai (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies a ir b punktai) — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) — Vienodas požiūris — Gero administravimo principas — Pareiga motyvuoti)

29

2018/C 249/37

Byla T-303/17: 2018 m. gegužės 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sata / EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas 4000 — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a ir b punktai (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies a ir b punktai) — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) — Vienodas požiūris — Gero administravimo principas — Pareiga motyvuoti)

30

2018/C 249/38

Byla T-304/17: 2018 m. gegužės 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sata / EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas 5000 — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a ir b punktai (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies a ir b punktai) — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) — Vienodas požiūris — Gero administravimo principas — Pareiga motyvuoti)

31

2018/C 249/39

Byla T-314/17: 2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nosio / EUIPO (MEZZA) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo MEZZA paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas) — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) — Prekių apribojimas — Reglamento Nr. 207/2009 43 straipsnio 1 dalis (dabar – Reglamento 2017/1001 49 straipsnio 1 dalis) — Pareiga motyvuoti — Teisė būti išklausytam — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis (dabar – Reglamento 2017/1001 94 straipsnio 1 dalis))

31

2018/C 249/40

Byla T-352/17: 2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Korwin-Mikke / Parlamentas (Institucinė teisė — Europos Parlamentas — Parlamento darbo tvarkos taisyklės — Pareiškimai, kuriais išreiškiama nepagarba Parlamentui ir trukdoma sklandžiam Parlamento darbui — Drausminės nuobaudos: teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimas ir laikinas uždraudimas dalyvauti visoje Parlamento veikloje — Saviraiškos laisvė — Pareiga motyvuoti — Teisės klaida)

32

2018/C 249/41

Byla T-393/10 INTP: 2018 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Westfälische Drahtindustrie ir kt. / Komisija (Procesas — Teismo sprendimo išaiškinimas — Klaidų ištaisymas — Sprendimo nepriėmimas)

33

2018/C 249/42

Byla T-65/17: 2018 m. balandžio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Westbrae Natural / EUIPO – Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo COCONUT DREAM paraiška — Protesto atsiėmimas — Ginčo dalyko išnykimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

33

2018/C 249/43

Byla T-465/17: 2018 m. gegužės 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje VKR Holding / EUIPO (VELUX) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo VELUX paraiška — Prašymas pripažinti ankstesnio nacionalinio prekių ženklo VELUX pirmenybę — Apeliacinės tarybos sprendimo panaikinimas — Reglamento (ES) 2017/1001 103 straipsnis — Ginčo dalyko išnykimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

34

2018/C 249/44

Byla T-228/18 R: 2018 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Transtec / Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Viešieji pirkimai — Bendrasis susitarimas dėl paslaugų trečiosios šalims Sąjungos išorės pagalbos gavėjoms teikimo — Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones — Skubos nebuvimas)

35

2018/C 249/45

Byla T-274/18: 2018 m. balandžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Klymenko / Taryba

35

2018/C 249/46

Byla T-284/18: 2018 m. gegužės 3 d. pareikštas ieškinys byloje Arbuzov / Taryba

36

2018/C 249/47

Byla T-285/18: 2018 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Pšonka / Taryba

37

2018/C 249/48

Byla T-289/18: 2018 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Pšonka / Taryba

38

2018/C 249/49

Byla T-292/18: 2018 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje Portugalija / Komisija

39

2018/C 249/50

Byla T-295/18: 2018 m. birželio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Graikija / Komisija

40

2018/C 249/51

Byla T-298/18: 2018 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje Banco Comercial Português ir kt. / Komisija

41

2018/C 249/52

Byla T-326/18: 2018 m. gegužės 28 d. pareikštas ieškinys byloje Herrero Torres / EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

42

2018/C 249/53

Byla T-334/18: 2018 m. gegužės 31 d. pareikštas ieškinys byloje Bodegas Altun / EUIPO – Codorníu (ANA DE ALTUN)

43

2018/C 249/54

Byla T-340/18: 2018 m. gegužės 31 d. pareikštas ieškinys byloje Gibson Brands / EUIPO – Wilfer (Gitaros forma)

44

2018/C 249/55

Byla T-474/16: 2018 m. gegužės 29 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Sowaer / Komisija

45

2018/C 249/56

Byla T-787/16: 2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje QD / EUIPO

45

2018/C 249/57

Byla T-199/17: 2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje QD / EUIPO

45

2018/C 249/58

Byla T-443/17: 2018 m. gegužės 30 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje António Conde & Companhia / Komisija

45

2018/C 249/59

Byla T-23/18: 2018 m. gegužės 29 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Nova Brands / EUIPO – Natamil (Natamil)

45


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2018/C 249/01)

Paskutinis leidinys

OL C 240, 2018 7 9

Skelbti leidiniai

OL C 231, 2018 7 2

OL C 221, 2018 6 25

OL C 211, 2018 6 18

OL C 200, 2018 6 11

OL C 190, 2018 6 4

OL C 182, 2018 5 28

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/2


2017 m. lapkričio 24 d.Berliner Stadtwerke GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-719/16 Berliner Stadtwerke GmbH / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

(Byla C-655/17 P)

(2018/C 249/02)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Berliner Stadtwerke GmbH, atstovaujama advokatų O. Spieker ir A. Schönfleisch

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi apeliacinį skundą atmetė kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą ir nusprendė, kad apeliantė turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/2


2017 m. lapkričio 24 d.Berliner Stadtwerke GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-402/16 Berliner Stadtwerke GmbH / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

(Byla C-656/17 P)

(2018/C 249/03)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Berliner Stadtwerke GmbH, atstovaujama advokatų O. Spieker ir A. Schönfleisch

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi apeliacinį skundą atmetė kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą ir nusprendė, kad apeliantė turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/3


2017 m. lapkričio 27 d. Anastasia-Soultana Gaki pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. rugsėjo 27 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-366/16 Gaki / Europolas

(Byla C-671/17 P)

(2018/C 249/04)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Anastasia-Soultana Gaki, atstovaujama advokato G. Keisers

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) 2018 m. birželio 7 d. nutartimi apeliacinį skundą atmetė kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą ir nusprendė, kad apeliantė turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/3


2018 m. sausio 9 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finnair PLC / Igor Turtschin ir kt.

(Byla C-15/18)

(2018/C 249/05)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė ir kasatorė: Finnair PLC

Ieškovai ir kitos kasacinio proceso šalys: Igor Turtschin, Evgeniya Turtschina, Leon Turtschin

2018 m. birželio 6 d. Teisingumo Teismo nutartimi byla išbraukta iš Teisingumo Teismo registro.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/3


2018 m. kovo 27 d.Deichmann SE pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimo byloje T-68/16, Deichmann SE / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

(Byla C-223/18 P)

(2018/C 249/06)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Deichmann SE, atstovaujama advokatės C. Onken

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, Munich, SL

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-68/16,

panaikinti 2015 m. gruodžio 4 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 2345/2014-4,

nepatenkinus pirmųjų reikalavimų, grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui,

priteisti iš kitos proceso šalies ir į bylą įstojusios šalies bylinėjimosi pirmojoje ir apeliacinėje instancijoje išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė teigia, kad skundžiamu sprendimu keliais aspektais pažeisti Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas ir 15 straipsnio 1 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (1) 58 straipsnio 1 dalies a punktas ir 18 straipsnio 1 dalis). Kalbant konkrečiai, Bendrasis Teismas neteisingai nustatė Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkte ir 15 straipsnio 1 dalyje vartojamos sąvokos „prekių ženklas“ reikšmę.

1.

Pirma, Bendrasis Teismas netinkamai įvertino nagrinėjamo prekių ženklo rūšies nustatymo svarbą ir teisines pasekmes. Jis klaidingai nusprendė, kad neturėjo reikšmės, ar ginčijamas prekių ženklas buvo vaizdinis, ar pozicinis. Tačiau iš tikrųjų skirtumai tarp įvairių rūšių prekių ženklų turi didelės įtakos jų dalykui ir naudojimo būdui. Ginčijamo prekių ženklo naudojimas kaip vaizdinio prekių ženklo labai skirtųsi nuo jo naudojimo kaip pozicinio prekių ženklo.

2.

Antra, Bendrasis Teismas neteisingai nustatė ginčijamo prekių ženklo dalyką ir laikė jį poziciniu prekių ženklu. Ginčijamas prekių ženklas yra vaizdinis, nes jis buvo pateiktas registruoti ir įregistruotas kaip toks, ir jokiame paaiškinime ar pareiškime dėl atsisakymo nebuvo nurodyta priešingai. Vien dėl brūkšninių linijų naudojimo vaizdinis prekių ženklas netampa poziciniu.

3.

Dėl nurodytų priežasčių Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, kad Munich S.L. įrodė jos prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, įrodžiusi prekybą batais, kurių šone buvo pavaizduotos dvi susikertančios linijos. Toks naudojimas tiktų tik poziciniam prekių ženklui, bet ne ginčijamam vaizdiniam prekių ženklui.


(1)  OL L 154, 2017, p. 1.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/4


2018 m. kovo 30 d.Landesverwaltungsgericht Tirol (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PI

(Byla C-230/18)

(2018/C 249/07)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesverwaltungsgericht Tirol

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: PI

Atsakovė: Landespolizeidirektion Tirol

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Pagrindinių teisių chartijos 15 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatyta, kad Sąjungos piliečiai turi laisvę ieškoti darbo, dirbti, pasinaudoti įsisteigimo teise ir teikti paslaugas bet kurioje valstybėje narėje, reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiama tokia nacionalinės teisės norma, kaip antai Tiroler Landespolizeigesetz (Tirolio regiono policijos įstatymas, LGBl. Nr. 60/1976, pastarąjį kartą pakeistas Įstatymu LGBl. Nr. 56/2017) 19 straipsnio 3 dalis, valdžios institucijos tarnyboms leidžianti be prieš tai įvykusios administracinės procedūros duoti tiesioginius įsakymus ir imtis prievartos priemonių, kaip antai verslo vietos uždarymas vietoje, kai šie įsakymai ir šios priemonės nėra laikinojo pobūdžio?

2.

Ar Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, bent kai jis taikomas kartu su šios Chartijos 41 ir 52 straipsniais, šalių procesinio lygiateisiškumo aspektu ir veiksmingos teisinės gynybos aspektu reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiama valstybės narės teisės norma, kurioje, kaip antai Tiroler Landespolizeigesetz 19 straipsnio 3 ir 4 dalyse, yra numatytos faktinės tiesioginių įsakymų ir prievartos priemonės, visų pirma verslo vietos uždarymas, be dokumentų įforminimo ir neišduodant suinteresuotajam asmeniui jokio patvirtinimo?

3.

Ar Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, bent kai jis taikomas kartu su šios Chartijos 41 ir 52 straipsniais, šalių procesinio lygiateisiškumo aspektu reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiama valstybės narės teisės norma, kurioje, kaip antai Tiroler Landespolizeigesetz 19 straipsnio 3 ir 4 dalyse, yra nustatyta, kad suinteresuotasis asmuo, siekdamas, jog būtų panaikintos faktinės tiesioginių įsakymų ir prievartos priemonės, visų pirma verslo vietos uždarymas, privalo pateikti motyvuotą prašymą panaikinti sprendimą uždaryti verslo vietą?

4.

Ar Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, siejamą su šios Chartijos 52 straipsniu, veiksmingos teisinės gynybos aspektu reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiama valstybės narės teisės norma, pagal kurią, kaip antai pagal Tiroler Landespolizeigesetz 19 straipsnio 4 dalį, faktinės prievartos priemonės taikymo – verslo vietos uždarymo – atveju yra numatyta tik ribota, su tam tikromis sąlygomis susieta teisė pateikti prašymą panaikinti sprendimą, pagal kurį verslo vieta buvo uždaryta?


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/5


2018 m. balandžio 3 d.Thüringer Oberlandesgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH / Freistaat Thüringen

(Byla C-239/18)

(2018/C 249/08)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Thüringer Oberlandesgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Atsakovė: Freistaat Thüringen

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal Reglamento Nr. 1768/95 (1) 11 straipsnio 1 dalį galima iš viešosios valdžios institucijų reikalauti tik informacijos apie augalų rūšis, kartu nereikalaujant informacijos apie saugomą veislę?

2.

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą reikštų, kad tokios informacijos galima reikalauti:

a)

Ar viešosios valdžios institucija yra laikoma susijusia su žemės ūkio gamybos kontrole, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1768/95 11 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką, tuomet, kai ji kontroliuoja ūkininkų rėmimą iš ES lėšų ir dėl šios priežasties saugo paraiškas teikiančių ūkininkų duomenis, be kita ko, susijusius ir su (kultūrinių augalų) rūšimis?

b)

Ar viešosios valdžios institucija turi teisę nesuteikti prašomos informacijos, jei, norint ją suteikti, jos turimus duomenis prieš tai turi apdoroti arba specifikuoti trečiasis asmuo ir su tuo susijusios finansinės sąnaudos viršija 6 000,00 EUR? Ar šiuo atžvilgiu yra svarbu tai, ar informacijos reikalaujantis asmuo yra pasirengęs apmokėti atsirandančias išlaidas?


(1)  1995 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1768/95, įgyvendinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje 14 straipsnio 3 dalyje numatytos žemės ūkio išimties taisykles (OL L 173, 1995, p. 14; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 18 t., p. 63).


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/6


2018 m. balandžio 4 d.Constantin Film Produktion GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. sausio 24 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-69/17, Constantin Film Produktion GmbH / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

(Byla C-240/18 P)

(2018/C 249/09)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Constantin Film Produktion GmbH, atstovaujama advokatų E. Saarmann ir P. Baronikians

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo:

panaikinti 2018 m. sausio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimą T-69/17,

priteisti iš kitos proceso šalies bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinį skundą apeliantė grindžia trimis pagrindais.

1.   Reglamento dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies f punkto pažeidimas

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas klaidingai atmetė ginčijamo Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos paraišką remdamasis Reglamento dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (1) 7 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytu absoliučiu atmetimo pagrindu. Prašomas įregistruoti žymuo neprieštarauja nusistovėjusiems moralės principams.

Analizuodamas žemesnės instancijos institucijos atliktą vertinimą Bendrasis Teismas padarė šias klaidas:

Bendrasis Teismas nagrinėjo žymenį „Fuck you, Goethe“, o ne konkretų prašomą įregistruoti žymenį „Fack Ju Göhte“.

Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, kad prašomu įregistruoti žymeniu išreiškiamas vulgarumas, ir neatsižvelgė į į tai, kad žodžių kombinacija „Fack Ju Göhte“ yra originali ir reikšminga meno koncepcija, kuri dėl netaisyklingos rašybos atrodo žaisminga ir neįžeidžianti.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai patvirtino žemesnės instancijos institucijos atliktą vokiečių k. kalbančios atitinkamos visuomenės suvokimo vertinimą. Apeliantė tinkamai įrodė, kad vokiečių k. kalbančioje Europos Sąjungos dalyje filmas „Fack Ju Göhte“ turėjo visuotinę sėkmę ir tai, kad atitinkama visuomenė prašomą įregistruoti žymenį sieja su linksmybių ir pramogų šaltiniu. Net tie visuomenės atstovai, kurie niekada negirdėjo apie šį filmą (tokie atvejai – reti), negali jaustis nejaukiai dėl prašomo įregistruoti žymens, kiek tai susiję su paraiškoje nurodytomis prekėmis ir paslaugomis, nes fonetinė rašyba gali lemti tai, kad žymuo netenka savo tikro pobūdžio. Prašomu įregistruoti žymeniu visuomenė nėra verčiama imtis veiksmų, juo nėra tiesiogiai į ją kreipiamasi, be to, jis jos neįžeidžia.

2.   Vienodo požiūrio principo pažeidimas

Kadangi konkrečiu atveju Bendrasis Teismas nesilaikė vertinimo, atlikto Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos sprendime ir susijusio su prašytu įregistruoti žymeniu „DIE WANDERHURE“ (2015 m. gegužės 28 d. VRDT apeliacinės tarybos sprendimas – byla R 2889/2014-4 – Die Wanderhure), jis savo nuožiūra skirtingai vertino itin panašius atvejus.

3.   Teisinio saugumo ir gero administravimo principų pažeidimas

Kadangi Bendrasis Teismas vietoj žymens „Fack Ju Göhte“ nagrinėjo žymenį „Fuck you, Goethe“ ir netaikė Sprendime WANDERHURE atlikto vertinimo, jis priėmė sprendimą, negalimą nei numatyti, nei patikrinti.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1), iš dalies pakeistas (pakeistas 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1)).


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/7


2018 m. balandžio 3 d. Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. sausio 25 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-561/16 Galocha / Energetikos vystymo bendroji įmonė

(Byla C-243/18 P)

(2018/C 249/10)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė, atstovaujama G. Poszler ir R. Hanak

Kita proceso šalis: Yosu Galocha

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2018 m. sausio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-561/16, kuriuo panaikinti atrankos procedūros F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 rezervo sąrašai ir Fusion for Energy sprendimai įdarbinti atrankos laimėtojus;

nurodyti ieškovui pirmoje instancijoje padengti šio apeliacinio skundo išlaidas ir bylinėjimosi šioje instancijoje išlaidas, jeigu Teisingumo Teismas galutinai nuspręstų panaikinti skundžiamą sprendimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Proporcingumo principo pažeidimas, ir todėl trečiosioms šalims, kurios gavo naudos dėl negaliojančiu pripažinto sprendimo, nustatytos pernelyg didelės sankcijos.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/8


2018 m. balandžio 9 d.Tribunale ordinario di Udine (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bankrutuojanti Tecnoservice Int. Srl / Poste Italiane SpA

(Byla C-245/18)

(2018/C 249/11)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale ordinario di Udine

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Bankrutuojanti Tecnoservice Int. Srl

Atsakovė: Poste Italiane SpA

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2007/64/EB (1) (2015 m. rugpjūčio 3 d. taikomos redakcijos) 74 ir 75 straipsnių nuostatas dėl mokėjimo paslaugų teikėjo pareigų ir atsakomybės apribojimų, į Italijos teisę perkeltas Įstatyminio dekreto Nr. 1[1]/201[0] 24 ir 25 straipsniais, reikia aiškinti taip, kad jos taikomos tik to asmens mokėjimo paslaugų teikėjui, kuris pateikia nurodymą tokią paslaugą vykdyti, ar taip, kad jos taikomos ir mokėjimo gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui?


(1)  2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 97/5/EB (OL L 319, p. 1).


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/8


2018 m. balandžio 12 d.Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stadt Euskirchen / Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

(Byla C-253/18)

(2018/C 249/12)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovas ir skundo pateikėjas: Stadt Euskirchen

Pareiškėja ir atsakovė skundo nagrinėjimo procese: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

Kitos proceso dalyvės: SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 (1) 5 straipsnio 2 dalies antro sakinio e punkte nustatytu įpareigojimu, kad vidaus operatorius didžiąją keleivinio transporto viešųjų paslaugų dalį privalo teikti pats, atmetama galimybė pavesti teikti šią didžiąją paslaugų dalį bendrovei, kurioje jis turi 2,5 % akcijų, o likusios akcijos tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso kitoms kompetentingoms institucijoms?


(1)  2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL L 315, 2007, p. 1).


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/9


2018 balandžio 11 d. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje State Street Bank International GmbH / Banca d’Italia

(Byla C-255/18)

(2018/C 249/13)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: State Street Bank International GmbH

Atsakovas: Banca d’Italia

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar „statuso pakeitimais“, kurie pagal Reglamento (ES) Nr. 63/2015 (1) 12 straipsnį neturi įtakos pareigai mokėti įnašą, turėtų būti laikomas ir įstaigos, kurią anksčiau prižiūrėjo nacionalinė pertvarkymo institucija, prijungimas prie kitoje valstybėje narėje įregistruotos patronuojančiosios bendrovės, įvykęs per įnašų mokėjimo laikotarpį, ir ar ši taisyklė galioja ir tuo atveju, jeigu įstaigos prijungimas ir paskesnis jos veiklos nutraukimas būtų įvykę 2015 m., tuo metu, kai valstybė narė dar nebuvo oficialiai įsteigusi nei nacionalinės pertvarkymo institucijos, nei nacionalinio fondo, ir įnašai dar nebuvo skaičiuojami?

2.

Ar Reglamento (ES) Nr. 63/2015 12 ir 14 straipsniai bei Direktyvos 2014/59/ES (2) 103 ir 104 straipsniai turėtų būti aiškinami taip, kad, net jeigu kitoje valstybėje narėje įregistruota patronuojančioji bendrovė per įnašų mokėjimo laikotarpį prisijungtų įstaigą, kuri turėtų mokėti visą tų metų įnašo sumą, o ne proporcingą jos dalį už mėnesius, kuriais tą įstaigą prižiūrėjo pirmosios valstybės narės pertvarkymo institucija, pagal principą, kuris pagal to paties Reglamento (ES) Nr. 63/2015 12 straipsnio 1 dalį taikomas „naujai prižiūrimai“ įstaigai?

3.

Ar pagal Direktyvą 2014/59/ES, Reglamentą (ES) 2015/63 ir principus, kuriais reglamentuojama bankų problemų sprendimo priemonių sistema, tos pačios taisyklės, taikomos eiliniam įnašui, visų pirma, Reglamento (ES) 2015/63 12 straipsnio 2 dalis, turėtų būti taikomos, nustatant subjektus, kurie privalo mokėti įnašus, ir įnašo dydį, specialiajam įnašui, atsižvelgiant į jo pobūdį ir jo nustatymo prielaidas?


(1)  2014 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis Reglamentas (ES) 2015/63, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl ex-ante įnašų, skirtų pertvarkymo finansavimo struktūroms (OL L 11, 2015, p. 46).

(2)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiama Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014, p. 190).


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/10


2018 m. balandžio 17 d.Sąd Okręgowy w Poznaniu (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Aqua med sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy / Irena Skóra

(Byla C-266/18)

(2018/C 249/14)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Aqua med sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy

Kita apeliacinio proceso šalis: Irena Skóra

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar nacionalinio teismo savo iniciatyva atliekama su vartotoju sudarytos sutarties nuostatų, susijusių su jurisdikciją nagrinėti ginčą turinčio teismo nustatymu, kontrolė, grindžiama 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (1) 6 straipsnio 1 dalimi ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija (suformuota byloje Pannon GSM Zrt. / Erzsebet Sustikne Gyórfi, C-243/08), taip pat turi apimti tas sutarties nuostatas, kuriose klausimas dėl teismo jurisdikcijos nagrinėti šalių ginčą reglamentuojamas tik tiek, kad yra daroma nuoroda į nacionalinėje teisėje numatytą reglamentavimą?

2.

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar dėl teismo atliekamos kontrolės jurisdikcijos taisyklės turi būti taikomos taip, kad vartotojui būtų užtikrinta iš direktyvos kylanti apsauga ir kartu galimybė nagrinėti bylą teisme, esančiame arčiausiai vartotojo gyvenamosios vietos / nuolatinės gyvenamosios vietos?


(1)  OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/10


2018 m. balandžio 17 d.Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA / Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

(Byla C-267/18)

(2018/C 249/15)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA

Atsakovė: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Prejudicinis klausimas

Ar 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (1), 57 straipsnio 4 dalies g punktas gali būti aiškinamas taip, kad viešojo pirkimo sutarties nutraukimas dėl to, kad dalis darbų buvo perduota vykdyti subrangovams be perkančiosios organizacijos leidimo, laikytinas ankstesnėje sutartyje nustatyto esminio reikalavimo vykdymu su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, dėl kurio ekonominės veiklos vykdytojas pašalinamas iš viešojo pirkimo procedūros?


(1)  OL L 94, 2014, p. 65.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/11


2018 m. balandžio 18 d.Curtea de Apel Bacău (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Onlineshop SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor

(Byla C-268/18)

(2018/C 249/16)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Bacău

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: SC Onlineshop SRL

Atsakovės: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), iš dalies pakeisto 2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1821 (2), I priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra turi būti aiškinama taip, kad tokie prietaisai kaip navigacijos sistemos GPS PNI S 506, kurie yra šio ginčo dalykas, turi būti priskiriami prie tos nomenklatūros muitų tarifo subpozicijos 8526 91, subpozicijos 8526 91 20 arba tarifo pozicijos 8528 subpozicijos 8528 59 00?

2.

Ar paskesnės Kombinuotosios nomenklatūros redakcijos, patvirtintos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 698/2012 (3) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 459/2014 (4), yra svarbios siekiant nustatyti tinkamą muitų tarifų antraščių klasifikaciją, taikytiną tokiems prietaisams kaip navigacijos sistemos, dėl kurių kilo šis ginčas, kadangi pagal analogiją jos gali būti taikomos į aptariamą navigacijos sistemą panašiems produktams, ir ar tokias nuostatas taikant pagal analogiją būtų galima pagrįsti muitinės administracijos pateiktą [Kombinuotosios nomenklatūros] išaiškinimą?


(1)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382).

(2)  2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1821, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 294, 2016, p. 1).

(3)  2012 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 698/2012 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (OL L 203, 2012, p. 34).

(4)  2014 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 459/2014, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri reglamentai dėl prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (OL L 133, 2014, p. 43).


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/12


2018 m. balandžio 25 d.Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Equitalia centro SpA / Poste Italiane SpA

(Byla C-284/18)

(2018/C 249/17)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė (ir priešpriešinį kasacinį skundą pateikusi šalis): Equitalia centro SpA

Priešpriešinį kasacinį skundą pateikusi šalis (ir kasatorė): Poste Italiane SpA

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar tokia norma, kokia įtvirtinta Įstatyminio dekreto Nr. 504/1992 10 straipsnio 3 dalyje ir Įstatymo Nr. 662/1996 2 straipsnio 18–20 punktuose, pagal kurią nustatoma, o po to, kai Poste Italiane s.p.a. teiktos „pašto banko“ paslaugos buvo privatizuotos, išlaikoma Poste Italiane s.p.a. išimtinė teisė vykdyti veiklą (teisės aktuose įtvirtintas monopolis), susijusią su vietinio mokesčio (ICI) įmokų rinkimui skirtos einamosios pašto sąskaitos paslaugos valdymu, prieštarauja SESV 14 straipsniui (iš pradžių Sutarties 7D straipsnis, vėliau ESS 16 straipsnis) ir SESV 106 straipsnio 2 daliai (iš pradžių Sutarties 90 straipsnis, vėliau ESS 86 straipsnio 2 dalis), o tokia veikla negali būti laikoma visuotinės ekonominės svarbos paslauga (VESP), turint omenyje nacionalinės teisės aktų, susijusių su mokesčių surinkimu, pasikeitimus, dėl kurių, bent jau nuo 1997 metų, mokesčių mokėtojams ir vietos mokesčius nustatančioms institucijoms leidžiama naudotis bankų sistemos mokėjimo ir surinkimo mechanizmais?

2.

Jeigu atsakant į pirmąjį klausimą teisės aktais įtvirtinto monopolio nustatymas būtų pripažintas atitinkančiu VESP reikalavimus, ar, remiantis Teisingumo Teismo pateiktu šių normų išaiškinimu, kuriame būtų nurodyti kriterijai, kuriais remiantis būtų galima atskirti teisėtą priemonę, kuria atlyginama už viešosios paslaugos teikimą, nuo neteisėtos valstybės pagalbos (Teisingumo Teismo 2003 m. liepos 24 d. Sprendimas Altmark Trans GmbH ir Regierungsprăsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C280/00), teisės norma, įtvirtinta Įstatyminio dekreto Nr. 504/1992 10 straipsnio 3 dalyje, Įstatymo Nr. 662/1996 2 straipsnio 18–20 punktuose ir Prezidento dekreto Nr. 144/2001 3 straipsnio 1 dalies nuostatose, pagal kurią Poste Italiane s.p.a. suteiktas įgaliojimas vienašališkai nustatyti komisinį mokestį, koncesininko (tarpininko) mokėtiną už kiekvieną koncesininko vardu atidarytoje einamojoje pašto sąskaitoje įvykdytą valdymo operaciją, prieštarauja SESV 106 straipsnio 2 daliai (iš pradžių Sutarties 90 straipsnis, vėliau ESS 86 straipsnio 2 dalis) ir SESV 107 straipsnio 1 daliai (iš pradžių Sutarties 92 straipsnis, vėliau ESS 87 straipsnis), atsižvelgiant į tai, kad Poste Italiane s.p.a. valdybos sprendimu Nr. 57/1996 buvo nustatyta, kad nuo 1997 m. balandžio 1 d. iki 2001 m. gegužės 31 d. šis mokestis buvo lygus 100 lirų, o nuo 2001 m. birželio 1 d. – 0,23 euro?

3.

Ar toks reglamentavimas, kaip antai įtvirtintas Įstatymo Nr. 662/1996 2 straipsnio 18–20 punktuose, Prezidento dekreto Nr. 144/2001 3 straipsnio 1 dalyje ir Įstatyminio dekreto Nr. 504/1992 10 straipsnio 3 dalies nuostatose, pagal kurį koncesininkas (tarpininkas) būtinai privalo mokėti Poste Italiane s.p.a. vienašališkai nustatytą ir (arba) kintantį komisinį mokestį, nes priešingu atveju neįvykdytų Įstatyminio dekreto Nr. 504/1992 10 straipsnio 3 dalyje nustatytos pareigos bei vietos mokesčių administratoriaus atžvilgiu prisiimtos pareigos rinkti ICI, prieštarauja SESV 102 straipsnio 1 daliai (iš pradžių Sutarties 86 straipsnis, vėliau ESS 82 straipsnio 1 dalis), kaip ją yra išaiškinęs Teisingumo Teismas (žr. 1991 m. gruodžio 13 d. Teisingumo Teismo sprendimą GB Inno BM, C18/88; 1998 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo sprendimą Chemische Afvaistoffen Dussseldorp BV, C-203/96; 2001 m. gegužės 17 d. Sprendimą TNT TRACO s.p.a., C-340/99)?


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/13


2018 m. kovo 9 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agrenergy Srl / Ministero dello Sviluppo Economico

(Byla C-286/18)

(2018/C 249/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Agrenergy Srl

Kita apeliacinio proceso šalis: Ministero dello Sviluppo Economico

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2009/28/EB (1) 3 straipsnio 3 dalies a punktas – taip pat atsižvelgiant į bendrąjį teisėtų lūkesčių apsaugos principą ir bendrą direktyva nustatytą atsinaujinančių išteklių energijos gamybos skatinimo reguliavimo sistemą – turi būti aiškinamas atmetant nacionalinės teisės normos, kuria Italijos vyriausybei leidžiama vėlesniais įgyvendinimo dekretais sumažinti ar net visiškai panaikinti anksčiau nustatytus skatinamuosius tarifus, suderinamumo su ES teise galimybę?


(1)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009, p. 16).


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/13


2018 m. kovo 9 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fusignano Due Srl / Ministero dello Sviluppo Economico

(Byla C-287/18)

(2018/C 249/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Fusignano Due Srl

Kita apeliacinio proceso šalis: Ministero dello Sviluppo Economico

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2009/28/EB (1) 3 straipsnio 3 dalies a punktas – taip pat atsižvelgiant į bendrąjį teisėtų lūkesčių apsaugos principą ir bendrą direktyva nustatytą atsinaujinančių išteklių energijos gamybos skatinimo reguliavimo sistemą – turi būti aiškinamas atmetant nacionalinės teisės normos, kuria Italijos vyriausybei leidžiama vėlesniais įgyvendinimo dekretais sumažinti ar net visiškai panaikinti anksčiau nustatytus skatinamuosius tarifus, suderinamumo su ES teise galimybę?


(1)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009, p. 16).


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/14


2018 m. balandžio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Portugalijos Respublika

(Byla C-290/18)

(2018/C 249/20)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Costa de Oliveira ir C. Hermes

Atsakovė: Portugalijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (1) 4 straipsnio 4 dalį, nes kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per šešerius metus, 7 Atlanto biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijose, patvirtintose 2004 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimu 2004/813/EB (2), ir 54 Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijose, pripažintose 2006 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimu 2006/613/EB (3), neįsteigė specialių saugomų teritorijų;

pripažinti, kad Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 6 straipsnio 1 dalį, nes nepriėmė būtinų apsaugos priemonių, kurios atitiktų į I priedą įtrauktų natūralių buveinių tipų ir į II priedą įtrauktų rūšių, esančių 7 Atlanto biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijose, patvirtintose 2004 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimu 2004/813/EB, ir 54 Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijose, pripažintose 2006 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimu 2006/613/EB, ekologinius reikalavimus;

priteisti iš Portugalijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 4 straipsnio 4 dalį Portugalijos Respublika 7 Atlanto biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijose, patvirtintose 2004 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimu 2004/813/EB, ir 54 Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijose, pripažintose 2006 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimu 2006/613/EB, turėjo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per šešerius metus nuo šių sprendimų priėmimo datos, įsteigti specialiai saugomas teritorijas. Šis terminas baigėsi atitinkamai 2010 m. gruodžio 7 d. ir 2012 m. liepos 19 d. Tačiau Portugalijos Respublika Bendrijos svarbos teritorijose vis dar neįsteigė specialių saugomų teritorijų.

Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad specialioms saugomoms teritorijoms valstybės narės nustatytų būtinas apsaugos priemones, tarp jų, jei reikia, atitinkamus tvarkymo planus, parengtus specialiai šioms teritorijoms ar integruotus į kitus plėtros planus, ir atitinkamas įstatymais nustatytas, administracines arba sutartyje numatytas priemones, kurios atitinka teritorijoje esančių į I priedą įtrauktų natūralių buveinių tipų ir į II priedą įtrauktų rūšių ekologinius reikalavimus.

Komisija mano, kad Portugalijos Respublikos priimtos priemonės, konkrečiai Natura 2000 tinklo sektorių planas, taip pat kitos Portugalijos valdžios institucijų nurodytos priemonės, neatitinka į direktyvos I priedą įtrauktų natūralių buveinių tipų ir į II priedą įtrauktų rūšių ekologinių reikalavimų ir dėl to negali būti laikomos „būtinomis apsaugos priemonėmis“, kaip jos suprantamos pagal direktyvos 6 straipsnio 1 dalį.


(1)  1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102).

(2)  2004 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimas 2004/813/EB pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB patvirtinantis Atlanto biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą (OL L 387, 2004, p. 1).

(3)  2006 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimas 2006/613/EB: pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB, priimantis Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą (OL L 259, 2006, p. 1).


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/15


2018 m. gegužės 9 d.High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems

(Byla C-311/18)

(2018/C 249/21)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court (Airija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Data Protection Commissioner

Atsakovai: Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar tais atvejais, kai privati bendrovė perduoda asmens duomenis iš Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės privačiai bendrovei trečiojoje šalyje komerciniais tikslais pagal Sprendimą 2010/87/ES (1), iš dalies pakeistą Komisijos sprendimu 2016/2297 (2) (toliau – Sprendimas dėl SSS), ir toje trečiojoje šalyje jos institucijos gali toliau tvarkyti tokius asmens duomenis ne tik nacionalinio saugumo tikslais, bet ir teisėsaugos bei trečiosios šalies užsienio politikos tikslais, tokių duomenų perdavimui taikoma ES teisė (įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija)), nepaisant ESS 4 straipsnio 2 dalies nuostatų dėl nacionalinio saugumo ir Direktyvos 95/46/EB (3) (toliau – direktyva) 3 straipsnio 2 dalies pirmos įtraukos nuostatų dėl visuomenės saugumo, gynybos ir valstybės saugumo?

2.

1)

Ar norint nustatyti, ar perdavus duomenis iš ES į trečiąją šalį pagal Sprendimą dėl SSS, kur jie gali būti toliau tvarkomi nacionalinio saugumo tikslais, buvo pažeistos asmens teisės, pagal direktyvą svarbus lyginamasis teisės šaltinis yra:

a)

Chartija, ESS, SESV, direktyva, EŽTK (arba kuri nors kita ES teisės nuostata); ar

b)

vienos arba daugiau valstybių narių nacionaliniai įstatymai?

2)

Jeigu svarbus lyginamasis teisės šaltinis yra nurodytas b punkte, ar į jį turi būti įtraukta ir vienos arba daugiau valstybių narių taikoma su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusi praktika?

3.

Ar norint įvertinti, ar trečioji šalis užtikrina pagal ES teisę reikalaujamą asmens duomenų, perduodamų į tą šalį pagal direktyvos 26 straipsnį, apsaugos lygį, apsaugos lygis toje trečiojoje šalyje turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į:

a)

toje trečiojoje šalyje taikomas jos nacionalinės teisės arba tarptautinių įsipareigojimų nuostatas ir tokių nuostatų laikymosi užtikrinimo praktiką, įskaitant profesines nuostatas ir saugumo priemones, kurių laikomasi toje trečiojoje šalyje;

ar

b)

a punkte nurodytas nuostatas kartu su administracine, reguliavimo ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo praktika bei politikos įgyvendinimo užtikrinimo priemonėmis, procedūromis, protokolais, priežiūros mechanizmais ir neteisminėmis gynybos priemonėmis, kurios yra taikomos trečiojoje šalyje?

4.

Atsižvelgiant į High Court nustatytas faktines aplinkybes, susijusias su JAV teise (2017 m. spalio 3 d.High Court sprendimo 152–263 punktai; http://www.courts.ie/Judgments.nsf/768d83be24938e1180256ef30048ca51/8131a5dde8baf9ff802581b70035c4ff?OpenDocument), jeigu asmens duomenys pagal Sprendimą dėl SSS perduodami iš ES į JAV, ar taip pažeidžiamos Chartijos 7 ir (arba) 8 straipsniuose numatytos asmens teisės?

5.

Atsižvelgiant į High Court nustatytas faktines aplinkybes, susijusias su JAV teise, jeigu asmens duomenys perduodami iš ES į JAV pagal Sprendimą dėl SSS:

a)

ar JAV suteikiama apsauga yra tokio lygio, kad ja užtikrinama asmens teisės pasinaudoti Chartijos 47 straipsniu garantuojamomis teisminės gynybos priemonėmis, kai pažeidžiamos jo teisės į duomenų privatumą, esmė?

Jeigu atsakymas į a punkte pateiktą klausimą yra teigiamas,

b)

ar JAV teisėje numatyti asmens teisės pasinaudoti teisminės gynybos priemonėmis apribojimai, taikomi dėl JAV nacionalinio saugumo, yra proporcingi, kaip tai suprantama pagal Chartijos 52 straipsnį, ir jie neviršija to, kas būtina demokratinėje visuomenėje siekiant nacionalinio saugumo tikslų?

6.

1)

Kokio lygio apsaugą reikia užtikrinti asmens duomenims, perduodamiems į trečiąją šalį pagal sutarčių standartines sąlygas, nustatytas Komisijos sprendimu pagal 26 straipsnio 4 dalį, atsižvelgiant į direktyvos nuostatas ir visų pirma į jos 25 ir 26 straipsnius, skaitomus atsižvelgiant į Chartiją?

2)

Į kokias aplinkybes reikia atsižvelgti, kai vertinama, ar pagal Sprendimą dėl SSS į trečiąją šalį perduodamiems duomenims suteikiamos apsaugos lygis atitinka direktyvos ir Chartijos reikalavimus?

7.

Ar aplinkybė, kad duomenų eksportuotojo ir duomenų importuotojo tarpusavio santykiams taikomos sutarčių standartinės sąlygos, nesaistančios trečiosios šalies nacionalinės valdžios institucijų, kurios gali pareikalauti duomenų importuotojo pateikti pagal Sprendime dėl SSS pateiktas sąlygas perduotus asmens duomenis toliau tvarkyti jos saugumo tarnyboms, reiškia, kad pagal šias sąlygas negali būti pateiktos adekvačios apsaugos priemonės, kaip numatyta direktyvos 26 straipsnio 2 dalyje?

8.

Ar, jeigu duomenų importuotojui iš trečiosios šalies taikomi stebėjimo įstatymai, kurie, duomenų apsaugos institucijos manymu, prieštarauja Sprendimo dėl SSS priede pateiktoms sąlygoms arba direktyvos 25 ir 26 straipsniams ir (arba) Chartijai, duomenų apsaugos institucija privalo įgyvendinti pagal direktyvos 28 straipsnio 3 dalį jai suteiktus vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, kad sustabdytų duomenų srautus, ar tokie įgaliojimai gali būti įgyvendinami tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į direktyvos [Komisijos sprendimo 2010/87/ES] 11 konstatuojamąją dalį, ar duomenų apsaugos institucija gali pasinaudoti diskrecija nestabdyti duomenų srautų?

9.

1)

Ar, atsižvelgiant į direktyvos 25 straipsnio 6 dalį, Sprendimas (ES) 2016/1250 (4) (toliau – Sprendimas dėl „privatumo skydo“) yra visuotinai taikoma išvada, privaloma valstybių narių duomenų apsaugos institucijoms ir teismams, kiek jame numatyta, kad JAV savo šalies įstatymais arba priimtais tarptautiniais įsipareigojimais užtikrina adekvatų apsaugos lygį, kaip tai suprantama pagal direktyvos 25 straipsnio 2 dalį?

2)

Jeigu taip nėra, kokią reikšmę Sprendimas dėl „privatumo skydo“ turi (jeigu iš viso turi), kai vertinamas apsaugos priemonių, taikomų pagal Sprendimą dėl SSS į Jungtines Valstijas perduodamiems duomenims, tinkamumas?

10.

Ar, atsižvelgiant į High Court nustatytas su JAV teise susijusias aplinkybes, „privatumo skydo“ ombudsmeno institucijos įsteigimas pagal Sprendimo dėl „privatumo skydo“ III priedo A priedą, jį vertinant kartu su Jungtinėse Valstijose galiojančia sistema, užtikrina, kad JAV suteiktų duomenų subjektams, kurių asmens duomenys perduodami į JAV pagal Sprendimą dėl SSS, teisių gynybos priemones, atitinkančias Chartijos 47 straipsnio reikalavimus?

11.

Ar Sprendimu dėl SSS pažeisti Chartijos 7, 8 ir (arba) 47 straipsniai?


(1)  2010 m. vasario 5 d. Komisijos sprendimas dėl sutarčių standartinių sąlygų, nustatytų asmens duomenų perdavimui trečiosiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB nuostatas (OL L 39, 2010, p. 5).

(2)  2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2297, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2001/497/EB ir 2010/87/ES dėl sutarčių standartinių sąlygų, nustatytų asmens duomenų perdavimui trečiosioms šalims ir tokiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB nuostatas (OL L 344, 2016, p. 100).

(3)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355).

(4)  2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1250 dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB (OL L 207, 2016, p. 1).


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/17


2018 m. gegužės 14 d.Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs / The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

(Byla C-316/18)

(2018/C 249/22)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Kita apeliacinio proceso šalis: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar reikia atskirti neapmokestinamus ir į PVM taikymo sritį nepatenkančius sandorius, siekiant nustatyti, ar su tokiais sandoriais susijęs PVM gali būti atskaitytas?

2.

Jeigu valdymo išlaidos, patirtos tik vykdant į PVM taikymo sritį nepatenkančią investavimo veiklą, ar vis dėlto galima nustatyti būtiną sąsają tarp tų išlaidų ir ekonominės veiklos, kuri finansuojama iš investicijų pajamų, kurios gautos investuojant, kad PVM atskaita būtų galima remiantis pardavimo ekonominės veiklos, už kurią PVM gali būti atskaitytas, pobūdžiu ir apimtimi? Kiek tinkama nagrinėti gautų pajamų panaudojimo tikslą?

3.

Ar reikia atskirti PVM, kuris taikomas suteikiant įmonei kapitalą, ir PVM, dėl kurio atsiranda nuolatinės nuosavos pajamos, atskiros nuo nuolatinių pardavimo ekonominės veiklos pajamų?


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/18


2018 m. gegužės 17 d.Court of Appeal (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hampshire County Council / C.E., N.E.

(Byla C-325/18)

(2018/C 249/23)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė pirmojoje instancijoje: Hampshire County Council

Apeliantai: C.E., N.E.

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar tuo atveju, kai teigiama, kad tėvai ir (arba) kiti šeimos nariai savo vaikus neteisėtai išvežė iš jų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės, pažeisdami teismo nutartį, kurią priimti prašė tos valstybės viešosios valdžios institucija, ši institucija gali prašyti, kad teismo nutartis, kuria nurodoma vaikus grąžinti į tos valstybės teritoriją, būtų vykdoma kitos valstybės narės teismuose pagal Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 (1) III skyriaus nuostatas, ar tai prilygtų neteisėtam vengimui taikyti šio reglamento 11 straipsnį ir 1980 m. Hagos konvenciją arba tokios valdžios institucijos piktnaudžiavimui įgaliojimais arba teise?

2

Ar byloje, susijusioje su Tarybos reglamento (EB) 2201/2003 nuostatomis dėl vykdymo, teismas turi kompetenciją pratęsti terminą, nustatytą 33 straipsnio 5 dalyje, kai vėlavimas iš esmės yra de minimis ir terminą būtų galima pratęsti remiantis nacionaline proceso teise?

3

Nedarant poveikio [antrajam] klausimui, ar tokiu atveju, kai užsienio viešosios valdžios institucija, vadovaudamasi pagal Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 31 straipsnį ex parte priimta nutartimi dėl vykdymo, išveža vaikus – ginčo dalykas – iš valstybės narės teritorijos prieš tokią nutartį įteikiant tėvams ir taip atimant iš jų teisę prašyti sustabdyti tokios nutarties vykdymą kol bus išnagrinėtas apeliacinis skundas, pažeidžiama „tėvų“ teisių pagal EŽTK 6 straipsnį arba Chartijos 47 straipsnį esmė, todėl, siekiant jos nepažeisti, (šio reglamento 33 straipsnio 5 dalyje nustatytas) terminas turėtų būti pratęstas?


(1)  2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243).


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/19


2018 m. gegužės 18 d.High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minister for Justice and Equality / R O

(Byla C-327/18)

(2018/C 249/24)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court (Airija)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Minister for Justice and Equality

Atsakovas: R O

Prejudiciniai klausimai

Ar, atsižvelgiant į:

(a)

Jungtinės Karalystės pagal ESS 50 straipsnį pateiktą pranešimą;

(b)

aplinkybę, kad neaišku, kokie Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimai bus sudaryti reguliuoti jų santykiams po Jungtinės Karalystės išstojimo, ir

(c)

dėl to kylančius neaiškumus, susijusius su tuo, kiek atsakovas faktiškai galėtų naudotis Sutartyse, Chartijoje ir atitinkamuose teisės aktuose nustatytomis teisėmis, jeigu jis būtų perduotas Jungtinei Karalystei ir toliau ten kalinamas po Jungtinės Karalystės išstojimo,

(1)

Ar valstybė narė, į kurią kreipiamasi su prašymu, pagal Europos Sąjungos teisę privalo atsisakyti Jungtinei Karalystei perduoti asmenį, dėl kurio išduotas Europos arešto orderis, nors kitais atvejais toks asmuo turėtų būti perduotas pagal valstybės narės nacionalinę teisę,

(i)

visais atvejais?

(ii)

tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes?

(iii)

nė vienu atveju?

(2)

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta taip, kaip nurodyta ii punkte, kokiais kriterijais arba aplinkybėmis turėtų remtis valstybės narės, į kurią kreipiamasi su prašymu, teismas, kad nustatytų, ar asmenį perduoti draudžiama?

(3)

Ar, atsižvelgdamas į antrąjį klausimą, valstybės narės, į kurią kreipiamasi su prašymu, teismas privalo atidėti galutinio sprendimo dėl Europos arešto orderio vykdymo priėmimą, kol paaiškės, kokia teisinė tvarka bus taikoma po perduoti asmenį prašančiosios valstybės narės išstojimo iš Sąjungos

(i)

visais atvejais?

(ii)

tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes?

(iii)

nė vienu atveju?

(4)

Jeigu į trečiąjį klausimą būtų atsakyta taip, kaip nurodyta ii punkte, kokiais kriterijais arba aplinkybėmis turėtų remtis valstybės narės, į kurią kreipiamasi su prašymu, teismas, kad nustatytų, ar jis privalo atidėti galutinio sprendimo dėl Europos arešto orderio vykdymo priėmimą?


Bendrasis Teismas

16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/21


2018 m. birželio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prada / EUIPO – The Rich Prada International (THE RICH PRADA)

(Byla T-111/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo THE RICH PRADA paraiška - Ankstesni vaizdiniai ir žodiniai tarptautiniai ir nacionaliniai prekių ženklai PRADA - Santykiniai atmetimo pagrindai - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis) - Nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu - Kenkimas skiriamajam požymiui arba geram vardui - Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) - Galimybė supainioti))

(2018/C 249/25)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Prada SA (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujama advokato F. Jacobacci

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama J. Crespo Carrillo

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: The Rich Prada International PT (Surabaja, Indonezija), atstovaujama solisitorės Y. Zhou

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. sausio 13 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (sujungtos bylos R 3076/2014-2 ir R 3186/2014-2), pataisyto 2017 m. kovo 14 d. ir susijusio su protesto procedūra tarp Prada ir The Rich Prada International.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Prada SA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 175, 2016 5 17.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/21


2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Groningen Seaports ir kt. / Komisija

(Byla T-160/16) (1)

((Valstybės pagalba - Nyderlandų suteiktas atleidimas nuo pelno mokesčio šešiems Nyderlandų jūrų uostams - Sprendimas, kuriuo pripažįstama pagalba nesuderinama su vidaus rinka - Pareiga motyvuoti - Vienodas požiūris))

(2018/C 249/26)

Proceso kalba: nyderlandų

Šalys

Ieškovės: Groningen Seaports NV (Delfzeilis, Nyderlandai) ir 5 kitos ieškovės, kurių pavadinimai nurodyti šio sprendimo priede, iš pradžių atstovaujamos advokatų E. Pijnacker Hordijk ir I. Kieft, vėliau – A. Kleinhout ir C. Zois

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama S. Noë, B. Stromsky ir J.-F. Brakeland, vėliau – S. Noë ir B. Stromsky

Ieškovių pusėje į bylą įstojusi šalis: Nyderlandų Karalystė, atstovaujama J. Langer ir M. Bulterman

Dalykas

SESV 263 straipsniu pagrįstas prašymas, kuriuo siekiama, kad 2016 m. sausio 21 d. Komisijos sprendimas (ES) Nr. 2016/34 dėl pagalbos priemonės Nr. SA.25338 (2014/C) (ex E 3/2008 ir ex CP 115/2004), kurią įgyvendino Nyderlandai – valstybės įmonių atleidimas nuo pelno mokesčio (OL L 113, 2016, p. 148) būtų panaikintas.

Rezoliucinė dalis

1.

Havenbedrijf Moerdijk NV leista pakeisti Havenschap Moerdijk kaip ieškovę.

2.

Atmesti ieškinį.

3.

Groningen Seaports NV ir kitos ieškovės, kurių pavadinimai nurodyti priede, padengia savo bei Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

Nyderlandų Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 200, 2016 6 6.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/22


2018 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lukash / Taryba

(Byla T-210/16) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje - Lėšų įšaldymas - Asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašas - Ieškovės palikimas sąraše - Pareiga motyvuoti - Įtraukimo į sąrašą kriterijų nepaisymas - Fakto klaida - Vertinimo klaida - Teisė į gynybą - Teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę - Nuosavybės teisė))

(2018/C 249/27)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Olena Lukash (Kijevas, Ukraina), atstovaujama advokato M. Cessieux

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama F. Naert ir J.-P. Hix

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti, pirma, 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, 2014, p. 26) ir 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, 2014, p. 1), antra, 2015 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/364, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP (OL L 62, 2015, p. 25) ir 2015 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/357, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 (OL L 62, 2015, p. 1), trečia, 2015 m. birželio 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/876, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP (OL L 142, 2015, p. 30) ir 2015 m. birželio 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/869, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 (OL L 142, 2015, p. 1), ketvirta, 2016 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/318, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119 (OL L 60, 2016, p. 76) ir 2016 m. kovo 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/311, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 (OL L 60, 2016, p. 1) ir, penkta, 2017 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/381, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119 (OL L 58, 2017, p. 34) ir 2017 m. kovo 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/374, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 (OL L 58, 2017, p. 1), kiek ieškovė buvo įtraukta į asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos šios ribojamosios priemonės, sąrašą ir jame palikta.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Olena Lukash bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 243, 2016 7 4.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/23


2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Flatworld Solutions / EUIPO – Outsource Professional Services (Outsource 2 India)

(Byla T-340/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Outsource 2 India“ - Nesąžiningumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies b punktas)))

(2018/C 249/28)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Flatworld Solutions PVT Ltd (Bangaloras, Indija), atstovaujama advokatų S. O. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes ir J. Schumacher

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama D. Gája

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Outsource Professional Services Ltd (Frydrichshafenas, Vokietija), kuriai leista pakeisti kitą procedūros apeliacinėje taryboje šalį, atstovaujama advokato A. Kempter

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. balandžio 15 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 611/2015-4), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Flatworld Solutions ir Outsource2India.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. balandžio 15 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 611/2015-4).

2.

EUIPO padengia savo ir Flatworld Solutions PVT Ltd patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Outsource Professional Services Ltd padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 305, 2016 8 22.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/24


2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kaddour / Taryba

(Byla T-461/16) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės Sirijai - Lėšų įšaldymas - Piktnaudžiavimas įgaliojimais - Gero administravimo principas - Res judicata galios principas - SESV 266 straipsnio pažeidimas - Akivaizdi vertinimo klaida - Pagrindinės teisės - Proporcingumas - Nediskriminavimo principas))

(2018/C 249/29)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Khaled Kaddour (Damaskas, Sirija), atstovaujamas solisitorių V. Davies ir V. Wilkinson ir baristerio R. Blakeley

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama J. Bauerschmidt ir G. Étienne, vėliau J. Bauerschmidt ir S. Kyriakopoulou

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą (BUSP) 2016/850, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 141, 2016, p. 125), ir 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2016/840, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (OL L 141, 2016, p. 30), kiek šie teisės aktai susiję su ieškovu.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Khaled Kaddour padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Sąjungos Tarybos patirtos bylinėjimosi išlaidos.


(1)  OL C 383, 2016 10 17.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/25


2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Korwin-Mikke / Parlamentas

(Byla T-770/16) (1)

((Institucinė teisė - Europos Parlamentas - Parlamento darbo tvarkos taisyklės - Elgesys, kuriuo išreiškiama nepagarba Parlamentui ir trukdoma sklandžiam Parlamento darbui - Drausminės nuobaudos: teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimas ir laikinas uždraudimas dalyvauti visoje Parlamento veikloje - Saviraiškos laisvė - Pareiga motyvuoti - Teisės klaida))

(2018/C 249/30)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Janusz Korwin-Mikke (Juzefuvas, Lenkija), atstovaujamas advokatų M. Cherchi ir A. Daoût

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas S. Alonso de León ir S. Seyr

Dalykas

Pirma, SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2016 m. liepos 5 d. Parlamento pirmininko sprendimą ir 2016 m. rugpjūčio 1 d. Parlamento biuro sprendimą, kuriais ieškovui paskirta nuobauda – dešimčiai dienų atimta teisė gauti dienpinigių išmoką ir laikinai (penkias dienas iš eilės) uždrausta dalyvauti visoje Parlamento veikloje, ir, antra, SESV 268 straipsniu grindžiamas prašymas prisiteisti dėl šių sprendimų ieškovo tariamai patirtos žalos atlyginimą.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. rugpjūčio 1 d. Europos Parlamento biuro sprendimą.

2.

Atmesti reikalavimą dėl žalos atlyginimo.

3.

Janusz Korwin-Mikke ir Parlamentas padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 6, 2017 1 9.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/25


2018 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Glaxo Group / EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

(Byla T-803/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas SALMEX - Ankstesnis nacionalinis erdvinis prekių ženklas - Apeliacinės tarybos kompetencija savo iniciatyva išnagrinėti ankstesnio prekių ženklo panaudojimą - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 64 straipsnio 1 dalis ir 76 straipsnio 1 dalis (dabar – Reglamento (ES) 71 straipsnio 1 dalis ir 95 straipsnio 1 dalis))

(2018/C 249/31)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Glaxo Group Ltd (Brentford, Jungtinė Karalystė), atstovaujama baristerių S. Baran, T. St Quintin, S. Wickenden, solisitorių R. Jacob ir E. Morris

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama D. Hanf

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Celon Pharma S.A. (Lomiankos, Lenkija), atstovaujama advokato M. Krasiński

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. rugpjūčio 31 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2108/2015-4), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Glaxo Group ir Celon Pharma.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. rugpjūčio 31 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 2108/2015-4).

2.

EUIPO padengia savo ir Glaxo Group Ltd vykstant procesui Bendrajame Teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Celon Pharma S.A. padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas dėl proceso Bendrajame Teisme.


(1)  OL C 22, 2017 1 23.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/26


2018 m. birželio 1 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Casual Dreams / EUIPO – López Fernández (Dayaday)

(Byla T-900/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Dayaday“ paraiška - Ankstesni nacionaliniai vaizdinai prekių ženklai „DAYADAY“ ir „dayaday“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis) - Geras vardas - Nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu))

(2018/C 249/32)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Casual Dreams, SLU (Manresa, Ispanija), atstovaujama advokato A. Tarí Lázaro

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama iš pradžių S. Palmero Cabezas, vėliau J. Crespo Carrillo

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis: Miguel Ángel López Fernández (Fuensalida, Ispanija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. spalio 6 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 375/2016-2), susijusio su protesto procedūra tarp Casual Dreams ir M. Á. López Fernández.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. spalio 6 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 375/2016-2).

2.

EUIPO padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Casual Dreams, SLU, patirtos bylinėjimosi išlaidos, įskaitant patirtas apeliacinėje taryboje vykusioje procedūroje.


(1)  OL C 95, 2017 3 27.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/27


2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualità / Komisija

(Byla T-163/17) (1)

((Deliktinė atsakomybė - Vienalaikės alyvuogių aliejaus skatinimo vartoti trečiosiose šalyse programos, viena kurių finansuojama EŽŪGF lėšomis ir skirta Europos kilmės alyvuogių aliejaus vartojimui skatinti, o kita finansuojama ERPF lėšomis ir skirta Ispanijos kilmės alyvuogių aliejaus vartojimui skatinti - Už abiejų programų administravimą atsakingų Komisijos tarnybų veiksmų nekoordinavimas - Materialinė žala - Rinkos dalies praradimas ir negautos pajamos - Neturtinė žala - Neigiamas poveikis komercinei reputacijai))

(2018/C 249/33)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualità (Roma, Italija), iš pradžių atstovaujama advokatų A. Fratini ir G. Pandolfi, vėliau A. Fratini

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Lewis, D. Bianchi ir F. Moro

Dalykas

SESV 268 straipsniu grindžiamas prašymas atlyginti žalą, kurią ieškovė tariamai patyrė iš esmės dėl to, kad už europietiško ir ispaniško alyvuogių aliejaus skatinimo vartoti trečiosiose šalyse (Indijoje, Rusijoje ir Kinijoje) programų, bendrai finansuojamų Europos fondų lėšomis, administravimą atsakingos Komisijos tarnybos nekoordinavo veiksmų, ir dėl to, kad nebuvo pašalintas konkurencijos iškraipymas ir jo nulemtos žalingos pasekmės.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualità padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 129, 2017 2 24.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/28


2018 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Arbuzov / Taryba

(Byla T-258/17) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje - Lėšų įšaldymas - Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti, sąrašas - Ieškovo pavardės palikimas sąraše - Pareiga motyvuoti - Akivaizdi vertinimo klaida))

(2018/C 249/34)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovas: Sergej Arbuzov (Kijevas, Ukraina), atstovaujamas advokato M. Mleziva

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama R. Pekař ir J.-P. Hix

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2017 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/381, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 58, 2017, p. 34), tiek, kiek juo ieškovo pavardė buvo palikta asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos šios ribojamosios priemonės, sąraše.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2017 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/381, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, tiek, kiek juo Sergej Arbuzov pavardė buvo palikta asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos šios ribojamosios priemonės, sąraše.

2.

Priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 213, 2017 7 3.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/28


2018 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Uponor Innovation / EUIPO – Swep International (SMATRIX)

(Byla T-264/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo SMATRIX paraiška - Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „AsyMatrix“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) - Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnis (dabar – Reglamento 2017/1001 95 straipsnis) - Apeliacinės tarybos atliktino vertinimo apimtis - Protestų skyriui pateikto įrodymo nevertinimas))

(2018/C 249/35)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Uponor Innovation AB (Burosas, Švedija), atstovaujama advokato A. Kylhammar

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama J. Ivanausko

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Swep International AB (Landskrūna, Švedija), atstovaujama advokatų J. Norderyd ir C. Sundén

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. kovo 1 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje (R 236/2016-2), susijusio su protesto procedūra tarp Swep International ir Uponor Innovation.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2017 m. kovo 1 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla (R 236/2016-2).

2.

EUIPO padengia savo ir Uponor Innovation Bendrojo Teismo procese patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Swep International AB padengia savo ir Uponor Innovation EUIPO apeliacinės tarybos procedūroje patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 221, 2017 7 10.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/29


2018 m. gegužės 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sata / EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

(Byla T-302/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „6000“ - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a ir b punktai (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies a ir b punktai) - Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) - Vienodas požiūris - Gero administravimo principas - Pareiga motyvuoti))

(2018/C 249/36)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Sata GmbH & Co. KG (Kornvestheimas, Vokietija), atstovaujama advokatės M.-C. Simon

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama D. Hanf

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Kinija), atstovaujama advokatų S. Fröhlich ir M. Hartmann

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. kovo 8 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 656/2016-4), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Zhejiang Rongpeng Air Tools ir Sata.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Sata GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 231, 2017 7 17.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/30


2018 m. gegužės 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sata / EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

(Byla T-303/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „4000“ - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a ir b punktai (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies a ir b punktai) - Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) - Vienodas požiūris - Gero administravimo principas - Pareiga motyvuoti))

(2018/C 249/37)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Sata GmbH & Co. KG (Kornvestheimas, Vokietija), atstovaujama advokatės M.-C. Simon

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama D. Hanf

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Kinija), atstovaujama advokatų S. Fröhlich ir M. Hartmann

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. kovo 8 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 654/2016-4), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Zhejiang Rongpeng Air Tools ir Sata.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Sata GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 231, 2017 7 17.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/31


2018 m. gegužės 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sata / EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)

(Byla T-304/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „5000“ - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a ir b punktai (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies a ir b punktai) - Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) - Vienodas požiūris - Gero administravimo principas - Pareiga motyvuoti))

(2018/C 249/38)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Sata GmbH & Co. KG (Kornvestheimas, Vokietija), atstovaujama advokatės M.-C. Simon

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama D. Hanf

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Kinija), atstovaujama advokatų S. Fröhlich ir M. Hartmann

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. kovo 8 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 655/2016-4), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Zhejiang Rongpeng Air Tools ir Sata.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Sata GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 231, 2017 7 17.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/31


2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nosio / EUIPO (MEZZA)

(Byla T-314/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo MEZZA paraiška - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas) - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas) - Prekių apribojimas - Reglamento Nr. 207/2009 43 straipsnio 1 dalis (dabar – Reglamento 2017/1001 49 straipsnio 1 dalis) - Pareiga motyvuoti - Teisė būti išklausytam - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis (dabar – Reglamento 2017/1001 94 straipsnio 1 dalis)))

(2018/C 249/39)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Nosio SpA (Mecokorona, Italija), atstovaujama advokatų A. Perani ir J. Graffer

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama M. Capostagno ir A. Folliard-Monguiral

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. kovo 1 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1518/2016-5), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį MEZZA kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Nosio SpA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 231, 2017 7 17.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/32


2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Korwin-Mikke / Parlamentas

(Byla T-352/17) (1)

((Institucinė teisė - Europos Parlamentas - Parlamento darbo tvarkos taisyklės - Pareiškimai, kuriais išreiškiama nepagarba Parlamentui ir trukdoma sklandžiam Parlamento darbui - Drausminės nuobaudos: teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimas ir laikinas uždraudimas dalyvauti visoje Parlamento veikloje - Saviraiškos laisvė - Pareiga motyvuoti - Teisės klaida))

(2018/C 249/40)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Janusz Korwin-Mikke (Juzefuvas, Lenkija), atstovaujamas advokatų M. Cherchi, A. Daoût ir M. Dekleermaker

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas N. Görlitz, S. Seyr ir S. Alonso de León

Dalykas

Pirma, SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2017 m. kovo 14 d. Parlamento pirmininko sprendimą ir 2017 m. balandžio 3 d. Parlamento biuro sprendimą, kuriais ieškovui skirta nuobauda – atimta teisė 30 dienų gauti dienpinigių išmoką, laikinai (dešimt dienų iš eilės) uždrausta dalyvauti visoje Parlamento veikloje ir uždrausta vienus metus atstovauti Parlamentui, ir, antra, SESV 268 straipsniu grindžiamas prašymas atlyginti žalą, ieškovo tariamai patirtą dėl šių sprendimų.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2017 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento biuro sprendimą.

2.

Atmesti reikalavimus dėl žalos atlyginimo.

3.

Janusz Korwin-Mikke ir Parlamentas padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 239, 2017 7 24.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/33


2018 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Westfälische Drahtindustrie ir kt. / Komisija

(Byla T-393/10 INTP) (1)

((Procesas - Teismo sprendimo išaiškinimas - Klaidų ištaisymas - Sprendimo nepriėmimas))

(2018/C 249/41)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovės: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamas, Vokietija), Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamas), Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Izerlonas, Vokietija), atstovaujamos advokato C. Stadler

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama V. Bottka, H. Leupold ir G. Meessen

Dalykas

Prašymas išaiškinti 2015 m. liepos 15 d. Sprendimą Westfälische Drahtindustrie ir kt. / Komisija (T-393/10, EU:T:2015:515) ir, papildomai, prašymas ištaisyti klaidas, taip pat klaidą, susijusią su sprendimo atitinkamu klausimu nepriėmimu tame sprendime.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG ir Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 301, 2010 11 6.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/33


2018 m. balandžio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Westbrae Natural / EUIPO – Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM)

(Byla T-65/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo COCONUT DREAM paraiška - Protesto atsiėmimas - Ginčo dalyko išnykimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas))

(2018/C 249/42)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Westbrae Natural, Inc. (Niujorkas, Niujorko valstija, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama baristerės D. McFarland

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama S. Hanne

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (Nekarzulmas, Vokietija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. lapkričio 2 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 182/2016-2), susijusio su protesto procedūra tarp Kaufland Warenhandel ir Westbrae Natural.

Rezoliucinė dalis

1.

Nėra pagrindo priimti sprendimą.

2.

Priteisti iš Westbrae Natural, Inc. padengti savo ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 86, 2017 3 20.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/34


2018 m. gegužės 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje VKR Holding / EUIPO (VELUX)

(Byla T-465/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo VELUX paraiška - Prašymas pripažinti ankstesnio nacionalinio prekių ženklo VELUX pirmenybę - Apeliacinės tarybos sprendimo panaikinimas - Reglamento (ES) 2017/1001 103 straipsnis - Ginčo dalyko išnykimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas))

(2018/C 249/43)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: VKR Holding A/S (Søborg, Danija), atstovaujama advokato J. Heebøll

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama D. Gája

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. gegužės 23 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1927/2016-2), susijusio su prašymu pripažinti tapataus nacionalinio prekių ženklo (Estijos) pirmenybę dėl žodinio prekių ženklo VELUX, įregistruoto kaip Europos Sąjungos prekių ženklas.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Priteisti iš Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 309, 2017 9 18.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/35


2018 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Transtec / Komisija

(Byla T-228/18 R)

((Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Viešieji pirkimai - Bendrasis susitarimas dėl paslaugų trečiosios šalims Sąjungos išorės pagalbos gavėjoms teikimo - Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - Skubos nebuvimas))

(2018/C 249/44)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Transtec (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų L. Levi ir N. Flandin

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Aresu ir J. Estrada de Solà

Dalykas

Prašymas grindžiamas SESV 278 ir 279 straipsniais, kuriuo siekiama, kad, pirma, būtų sustabdytas 2018 m. kovo 26 d. Komisijos sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą ir paskelbti 10 viešojo pirkimo 3 dalies „Bendrasis susitarimas dėl išorės pagalbos įgyvendinimo (FWC SIEA 2018) 2017/S 128-260026“EuropeAid/138778/DH/SER/Multi nugalėtojų, vykdymas, ir antra, Komisija būtų įpareigota laikinai įtraukti ieškovę tarp pareiškėjų, kurių pasiūlymai buvo atrinkti.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/35


2018 m. balandžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Klymenko / Taryba

(Byla T-274/18)

(2018/C 249/45)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Maskva, Rusija), atstovaujamas advokato M. Phelippeau

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti Oleksandr Viktorovych Klymenko ieškinį priimtinu;

panaikinti 2018 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/333, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje;

panaikinti 2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/326, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje;

priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 ir 91 straipsnius.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su ginčijamų aktų motyvavimo nepakankamumu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su teisių į gynybą ir teisės pareikšti veiksmingą ieškinį, kurias užtikrina pagrindiniai Europos teisės principai, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniai, pažeidimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su teisinio pagrindo nebuvimu, nes ESS 29 straipsnis negali būti ribojamosios priemonės O. V. Klymenko atžvilgiu teisiniu pagrindu.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su faktine klaida, nes O. V. Klymenko nurodo aplinkybes, įrodančias pakankamo faktinio pagrindo, kuris pagrįstu kokį nors baudžiamąjį procesą, nebuvimą.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su pagrindinės teisės pažeidimu, kiek tai susiję su nuosavybe; tai yra pagrindinis Sąjungos teisės principas, saugomas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsniu ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 1 papildomo protokolo 1 straipsniu.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/36


2018 m. gegužės 3 d. pareikštas ieškinys byloje Arbuzov / Taryba

(Byla T-284/18)

(2018/C 249/46)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovas: Sergej Arbuzov (Kijevas, Ukraina), atstovaujamas advokato M. Mleziva

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/333, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, tiek, kiek jis susijęs su Sergej Arbuzov.

Nurodyti Europos Sąjungos Tarybai padengti savo ir Sergej Arbuzov patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su teisės į gerą administravimą pažeidimu.

Ieškovas, be kita ko, teigia, kad Europos Sąjungos Taryba, priimdama 2018 m. kovo 5 d. Sprendimą (BUSP) 2018/333, nesilaikė rūpestingumo pareigos, nes prieš priimdama skundžiamą sprendimą ji neišnagrinėjo nei ieškovo pateiktų argumentų, nei įrodymų, paneigiančių jam pareikštus kaltinimus; ji iš esmės savo sprendimą pagrindė tik Ukrainos generalinės prokuratūros parengta trumpa santrauka ir neprašė jokios papildomos informacijos apie tyrimo eigą Ukrainoje.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su ieškovo teisės į nuosavybę pažeidimu.

Šiuo klausimu ieškovas tvirtina, kad ribojamosios priemonės, kurių buvo imtasi prieš jį, yra neproporcingos, nereikalingos ir pažeidžia su ieškovo teisės į nuosavybę apsauga susijusias tarptautines garantijas.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/37


2018 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Pšonka / Taryba

(Byla T-285/18)

(2018/C 249/47)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovas: Viktor Pavlovič Pšonka (Kijevas, Ukraina), atstovaujamas advokato M. Mleziva

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/333, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, ir 2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2018/326 tiek, kiek minėti sprendimas ir reglamentas susiję su ieškovu.

Nurodyti Europos Sąjungos Tarybai padengti savo ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su teisės į gerą administravimą pažeidimu.

Ieškovas, be kita ko, teigia, kad Europos Sąjungos Taryba, priimdama 2018 m. kovo 5 d. Sprendimą (BUSP) 2018/333, nesilaikė rūpestingumo pareigos, nes prieš priimdama skundžiamą sprendimą ji neišnagrinėjo nei ieškovo pateiktų argumentų, nei įrodymų, paneigiančių jam pareikštus kaltinimus; ji iš esmės rėmėsi tik Ukrainos generalinės prokuratūros parengta trumpa santrauka ir neprašė jokios papildomos informacijos apie tyrimo eigą Ukrainoje.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su ieškovo teisės į nuosavybę pažeidimu.

Šiuo klausimu ieškovas tvirtina, kad ribojamosios priemonės, kurių buvo imtasi prieš jį, yra neproporcingos, nereikalingos ir pažeidžia tarptautines garantijas, susijusias su ieškovo teisės į nuosavybę apsauga.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su ieškovo pagrindinių teisių, garantuojamų pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, pažeidimu.

Šiuo klausimu ieškovas nurodo, kad taikant jam ribojamąsias priemones, buvo pažeista jo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpcijos principas, taip pat teisė į privačią nuosavybę.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/38


2018 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Pšonka / Taryba

(Byla T-289/18)

(2018/C 249/48)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovas: Artem Viktorovič Pšonka (Kramatorsk, Ukraina), atstovaujamas advokato M. Mleziva

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/333, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, ir 2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2018/326 tiek, kiek minėti sprendimas ir reglamentas susiję su ieškovu.

Nurodyti Europos Sąjungos Tarybai padengti savo ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su teisės į gerą administravimą pažeidimu.

Ieškovas, be kita ko, teigia, kad Europos Sąjungos Taryba, priimdama 2018 m. kovo 5 d. Sprendimą (BUSP) 2018/333, nesilaikė rūpestingumo pareigos, nes prieš priimdama skundžiamą sprendimą ji neišnagrinėjo nei ieškovo pateiktų argumentų, nei įrodymų, paneigiančių jam pareikštus kaltinimus; ji iš esmės rėmėsi tik Ukrainos generalinės prokuratūros parengta trumpa santrauka ir neprašė jokios papildomos informacijos apie tyrimo eigą Ukrainoje.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su ieškovo teisės į nuosavybę pažeidimu.

Šiuo klausimu ieškovas tvirtina, kad ribojamosios priemonės, kurių buvo imtasi prieš jį, yra neproporcingos, nereikalingos ir pažeidžia tarptautines garantijas, susijusias su ieškovo teisės į nuosavybę apsauga.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su ieškovo pagrindinių teisių, garantuojamų pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, pažeidimu.

Šiuo klausimu ieškovas nurodo, kad taikant jam ribojamąsias priemones, buvo pažeista jo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpcijos principas, taip pat teisė į privačią nuosavybę.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/39


2018 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje Portugalija / Komisija

(Byla T-292/18)

(2018/C 249/49)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Portugalijos Respublika, atstovaujama L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estevão ir J. Saraiva de Almeida

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. vasario 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą C(2018) 955 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kiek pagal jį Europos Sąjungos lėšomis nefinansuojamos Portugalijos deklaruotos išlaidos, kurių suma siekia 1 052 101,05 eurų, dėl to, kad jos yra „III priedo lentelėse neteisingai nurodytos susigrąžintinos sumos, kurioms nepritaikyta 50/50 taisyklė“,

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė ieškinį grindžia tuo, kad buvo pažeistos Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 (1) 32 ir 33 straipsnių nuostatos ir Reglamento (EB) Nr. 1306/2013 (2) 54 straipsnio nuostatos.


(1)  2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 209, 2005, p. 1).

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013, p. 549).


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/40


2018 m. birželio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Graikija / Komisija

(Byla T-295/18)

(2018/C 249/50)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Graikijos Respublika, atstovaujama G. Kanellopoulos, I. Pachi, A-E. Vasilopoulou ir E. Chroni

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti skundžiamą sprendimą tiek, kiek juo nusprendžiama nefinansuoti Europos Sąjungos lėšomis Graikijos Respublikos išlaidų, kurių bendra suma siekia 17 869 131,75 EUR (poveikis biudžetui 14 857 076,98 EUR), patirtų ir deklaruotų pagal programą EŽŪFKP, kiek tai susiję su priemonėmis 125A, 321 ir 322 (bendra suma 15 631 043,52 EUR ir poveikis biudžetui 12 618 988,75 EUR) ir priemone 123A (2 238 088,23 EUR suma), bei išlaidų, kurių suma siekia 588 103,59 EUR, patirtų pagal programą EŽŪGF, po to, kai buvo atliktas 2011 – 2014 finansinių metų sandorių patikrinimas, ir

priteisti iš atsakovės Graikijos Respublikos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinys grindžiamas aštuoniais pagrindais. Šeši pirmieji pagrindai susiję su pagal EŽŪFKP priemonėms 125A, 321, 322 ir 123B taikoma korekcija, o du paskutiniai pagrindai susiję su korekcija, taikyta dėl to, kad nebuvo atliktas patikrinimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 (1) V antraštinės dalies III skyrių.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su klaidingu Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnio 4 dalies c punkto aiškinimu ir taikymu, Komisijos įgaliojimų viršijimu ratione temporis nustatant ginčijamas finansines korekcijas ir faktine klaida, kurią Komisija padarė nustatydama ginčijamos korekcijos apskaičiavimo pagrindą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su ne bis in idem principo, teisinio saugumo principo, gero administravimo principo, valstybės narės teisėtų lūkesčių apsaugos principo ir proporcingumo principo pažeidimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 (2) 71 straipsnio 2 dalies ir 75 straipsnio 1 dalies pažeidimu, Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 (3) 43 straipsnio pažeidimu, Komisijos priimtos nacionalinės kaimo plėtros programos (KPP 2007–2013) nuostatų pažeidimu, Reglamento (ES) Nr. 65/2011 (4) 24 straipsnio 2 dalies b punkto pažeidimu, teisinio pagrindo nebuvimu, nepakankamu motyvavimu bei faktine klaida, kiek tai susiję su 10 % korekcija, nes administravimo institucija savo kompetencija naudojosi teisėtai ir visa apimtimi.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su trečiuoju pagrindu; juo remiantis nurodomas proporcingumo principo, valstybės narės teisėtų lūkesčių apsaugos principo ir gairių, pateiktų 2015 m. birželio 8 d. dokumentuose VI/5330/1997 ir C(2015) 3675, pažeidimas bei nepakankamas motyvavimas nustatant taikytą 10 % korekciją.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su Reglamento (ES) Nr. 65/2011 24 straipsnio 2 dalies nuostatų pažeidimu, faktine klaida ir nepakankamu motyvavimu, kiek tai susiję su tariamais trūkumais, administracinės institucijos padarytais vertinant paramos paraiškas, bei tariamu vertinimo darbų valdymo kontrolės nebuvimu, bei proporcingumo principo pažeidimu.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su Reglamento (ES) Nr. 62/2011 24 straipsnio 1 ir 2 dalių bei proporcingumo principo pažeidimu, faktine klaida ir nepakankamu motyvavimu, kiek tai susiję su tariamu išlaidų pagrįstumo vertinimo nebuvimu.

7.

Remiantis septintuoju ieškinio pagrindu nurodoma, kad 2011-2013 finansiniams metams nustatyta finansinė korekcija turi būti panaikinta, nes yra teisikai nepagrįsta ir nustatyta nenurodant motyvų; kalbant konkrečiai apie 2013 metus, jis yra nesuderinama su gero administravimo principu.

8.

Aštuntasis ieškinio pagrindas, kurį sudaro penkios dalys, susijęs su tuo, kad ginčijama korekcija buvo nustatyta dėl Komisijos padarytos faktinės klaidos, nepateikiant motyvų ir pažeidžiant Graikijos Respublikos teisę į gynybą.


(1)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013, p. 549).

(2)  2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 277, 2005, p. 1).

(3)  2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1974/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (OL L 368. 2006, p. 15).

(4)  2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis (OL L 25, 2011, p. 8).


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/41


2018 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje Banco Comercial Português ir kt. / Komisija

(Byla T-298/18)

(2018/C 249/51)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Banco Comercial Português (Portas, Portugalija), Banco ActivoBank S.A. (Lisabona, Portugalija) ir Banco de Investimento Imobiliário S.A. (Lisabona), atstovaujamos advokatų C. Botelho Moniz, L. do Nascimento Ferreira, F.-C. Laprévote, A. Champsaur ir D. Oda

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

panaikinti 2017 m. spalio 11 d. Komisijos sprendimą C(2017/N) (valstybės pagalba SA.49275), kiek jame nuspręsta, kad Portuguese Resolution Fund (Resolution Fund) ir Lone Star group (Lone Star) sąlyginis kapitalo susitarimas, sudarytas ir pasirašytas Resolution Fund parduodant Lone Star bendrovę Novo Banco, S.A., yra su vidaus rinka suderinama valstybės pagalba, ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi šiame procese išlaidas, įskaitant ieškovių bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi šešiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, jog nusprendusi, kad Banco Espírito Santo S.A. (BES) pertvarkymas 2014 m. buvo įvykdytas tik pagal Portugalijos įstatymą ir iki 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014, p. 190), įsigaliojimo, Komisija padarė teisės klaidą;

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, jog nusprendusi, kad Direktyva 2014/59/ES taikoma tik nuo 2015 m. sausio 1 d., Komisija padarė teisės klaidą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, jog nusprendusi, kad siekiant užtikrinti pradinio BES pertvarkymo procedūros vientisumą ir įgyvendinimą Novo Banco pardavimas turėjo būti reglamentuotas iki Direktyvos 2014/59/ES gyvendinimo galiojančiais nacionalinės teisės aktais, Komisija padarė teisės klaidą;

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, jog klaidingai nusprendusi, kad nėra neatskiriamai susijusių Direktyvos 2014/59/ES nuostatų, svarbių vertinant sąlyginį kapitalo susitarimą, Komisija padarė teisės klaidą;

5.

Penktasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija pažeidė Direktyvos 2014/59/ES 101 ir 44 straipsnius;

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad nepradėjusi formalios procedūros, nors turėjo rimtų abejonių dėl sąlyginio kapitalo susitarimo suderinamumo su ES teise, ir taip neleisdama ieškovėms pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis, Komisija pažeidė SESV 108 straipsnio 2 dalį ir 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamento (ES) 2015/1589, nustatančio išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles OL L 248, 2015, p. 9), 4 straipsnio 4 dalį.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/42


2018 m. gegužės 28 d. pareikštas ieškinys byloje Herrero Torres / EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

(Byla T-326/18)

(2018/C 249/52)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovas: José-Ramón Herrero Torres (Kasteljon de la Plana, Ispanija), atstovaujamas advokato J. V. Gil Martí

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: DZ Licores, SLU (Kartachena, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES – Registracijos paraiška Nr. 14 444 855

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. kovo 13 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2104/2017-5

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą kaip neteisėtą ir nurodyti EUIPO sumokėti bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 5 dalies, taip pat 59 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/43


2018 m. gegužės 31 d. pareikštas ieškinys byloje Bodegas Altun / EUIPO – Codorníu (ANA DE ALTUN)

(Byla T-334/18)

(2018/C 249/53)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Ispanija), atstovaujama advokato J. Oria Sousa-Montes

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Codorníu, SA (Espluges de Ljobregatas, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas ANA DE ALTUN – Registracijos paraiška Nr. 11 860 913

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. kovo 14 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 173/2018-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 2017/1001 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/44


2018 m. gegužės 31 d. pareikštas ieškinys byloje Gibson Brands / EUIPO – Wilfer

(Gitaros forma)

(Byla T-340/18)

(2018/C 249/54)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Gibson Brands, Inc. (Našvilis, Tenesis, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama solisitorės K. Hughes, advokatų A. Renck ir C. Stöber

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Hans-Peter Wilfer (Markeneukirchen, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: erdvinis Europos Sąjungos prekių ženklas (Gitaros forma) – Europos Sąjungos prekių ženklas Nr. 9 179 953

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. kovo 8 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 415/2017-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš atsakovės ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies (tuo atveju, jei ji įstotų į bylą) bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punkto, siejamo su 7 straipsnio 1 dalies a punktu, pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 2 dalies, siejamos su 7 straipsnio 1 dalimi, pažeidimas.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/45


2018 m. gegužės 29 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Sowaer / Komisija

(Byla T-474/16) (1)

(2018/C 249/55)

Proceso kalba: prancūzų

Aštuntosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 371, 2016 10 10.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/45


2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje QD / EUIPO

(Byla T-787/16) (1)

(2018/C 249/56)

Proceso kalba: anglų

Ketvirtosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 22, 2017 1 23.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/45


2018 m. gegužės 31 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje QD / EUIPO

(Byla T-199/17) (1)

(2018/C 249/57)

Proceso kalba: anglų

Ketvirtosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 161, 2017 5 22.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/45


2018 m. gegužės 30 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje António Conde & Companhia / Komisija

(Byla T-443/17) (1)

(2018/C 249/58)

Proceso kalba: anglų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 293, 2017 9 4.


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/45


2018 m. gegužės 29 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Nova Brands / EUIPO – Natamil (Natamil)

(Byla T-23/18) (1)

(2018/C 249/59)

Proceso kalba: anglų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 94, 2018 3 12.