ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 243

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. liepos 11d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2018/C 243/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8919 – Permira / Exclusive Group) ( 1)

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2018/C 243/02

Euro kursas

2

2018/C 243/03

2018 m. liepos 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl vyno sektoriaus produkto specifikacijos pakeitimo paraiškos, numatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 105 straipsnyje, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje [Côtes de Montravel (SKVN)]

3


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2018/C 243/04

Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą

8

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2018/C 243/05

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9000 – Bain Capital / Reifen Krieg Group). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1)

9

2018/C 243/06

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8949 – Tenneco / Federal-Mogul) ( 1)

11

2018/C 243/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8959 – Sonatrach / Augusta Refinery Assets). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1)

12

2018/C 243/08

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8996 – GIC Group / FPL / JustGroup / JV). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1)

13


 

Klaidų ištaisymas

2018/C 243/09

Naujos apyvartinių eurų monetų nacionalinės pusės klaidų ištaisymas ( OL C 235, 2018 7 6 )

14


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

11.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 243/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.8919 – Permira / Exclusive Group)

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 243/01)

2018 m. birželio 26 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32018M8919. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Europos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

11.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 243/2


Euro kursas (1)

2018 m. liepos 10 d.

(2018/C 243/02)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1713

JPY

Japonijos jena

130,30

DKK

Danijos krona

7,4536

GBP

Svaras sterlingas

0,88338

SEK

Švedijos krona

10,2438

CHF

Šveicarijos frankas

1,1649

ISK

Islandijos krona

125,40

NOK

Norvegijos krona

9,4145

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,898

HUF

Vengrijos forintas

324,84

PLN

Lenkijos zlotas

4,3208

RON

Rumunijos lėja

4,6585

TRY

Turkijos lira

5,5065

AUD

Australijos doleris

1,5739

CAD

Kanados doleris

1,5382

HKD

Honkongo doleris

9,1926

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7188

SGD

Singapūro doleris

1,5893

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 308,63

ZAR

Pietų Afrikos randas

15,7331

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,7767

HRK

Kroatijos kuna

7,3980

IDR

Indonezijos rupija

16 799,96

MYR

Malaizijos ringitas

4,7099

PHP

Filipinų pesas

62,647

RUB

Rusijos rublis

73,2605

THB

Tailando batas

38,875

BRL

Brazilijos realas

4,5513

MXN

Meksikos pesas

22,4121

INR

Indijos rupija

80,6170


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


11.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 243/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2018 m. liepos 10 d.

dėl vyno sektoriaus produkto specifikacijos pakeitimo paraiškos, numatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 105 straipsnyje, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

[Côtes de Montravel (SKVN)]

(2018/C 243/03)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 97 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 105 straipsniu, Prancūzija pateikė produkto „Côtes de Montravel“ specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

Komisija paraišką išnagrinėjo ir nustatė, kad Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 93–96 straipsniuose, 97 straipsnio 1 dalyje ir 100–102 straipsniuose nustatytos sąlygos įvykdytos;

(3)

siekiant suteikti galimybę pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 98 straipsnį pateikti prieštaravimo pareiškimus, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje reikia paskelbti produkto „Côtes de Montravel“ specifikacijos pakeitimo paraišką,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 105 straipsnį pateikta produkto „Côtes de Montravel“ (SKVN) specifikacijos pakeitimo paraiška pateikiama šio spendimo priede.

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 98 straipsniu, per du mėnesius nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje galima paprieštarauti šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimui.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 10 d.

Komisijos vardu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.


PRIEDAS

„CÔTES DE MONTRAVEL“

AOP-FR-A0188-AM01

Paraiškos pateikimo data: 2014 9 10

SPECIFIKACIJOS PAKEITIMO PARAIŠKA

1.   Pakeitimui taikomos taisyklės

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 105 straipsnis – Reikšmingas pakeitimas

2.   Pakeitimo aprašymas ir pagrindimas

2.1.   Geografinė gamybos vietovė

Į geografinę gamybos vietovę, aprašytą specifikacijos 1 skyriaus IV punkte, įtraukiamos 4 komunos – Fougueyrolles, Nastringues, Saint-Antoine-de-Breuilh ir Vélines, taip pat buvusi komunos Port-Sainte-Foy, prieš jai susijungiant su Ponchapt komuna, teritorija. Šios komunos, esančios SKVN „Haut-Montravel“ gamybos geografinėje vietovėje, pasižymi tokiomis pat dirvožemio ir klimato savybėmis, kaip ir iš pradžių nustatytoje SKVN „Côtes de Montravel“ gamybos vietovėje, be to, jose auga panašių veislių vynuogės. Šis pakeitimas atsirado dėl gamybos sąlygų pasikeitimo ir siekiant pabrėžti baltųjų pusiau saldžių vynų, žymimų SKVN „Côtes de Montravel“, saldų skonį.

Kadangi į geografinę vietovę įtrauktos komunos anksčiau buvo arčiausiai esančioje vietovėje, pastaroji atitinkamai iš dalies pakeista ir tos komunos iš jos išbrauktos.

Keičiama ir bendrojo dokumento 6 dalis:

„Côtes de Montravel“ ir „Haut-Montravel“ gaminami toje pačioje tais pačiais gamtiniais veiksniais pasižyminčioje teritorijoje.

Šių produktų skirtumas atsiranda dėl žmogiškųjų veiksnių. Iš tiesų dėl vynuogių augintojų pasirinkimų, susijusių su vynuogienojais ir derliaus nuėmimu, ir dėl vyndarystės praktinės patirties gaunami skirtingi produktai, kurie nuo seno vadinami skirtingais pavadinimais.

Augintojų praktinė patirtis atsirado iš senos vynininkystės tradicijos, kai baltieji vynai būdavo gaminami su daug cukraus ir būdavo skirti ilgai brandinti; šie vynai kartais būdavo vartojami labai toli nuo jų kilmės vietos (Šiaurės Europoje).

Ilgainiui vyndariai įrodė, kad jie sugeba puikiai rūpintis savo vynuogynais, išmano savo produkto (vyno) gamybos metodus ir dėl to, nepaisant klimato, sugeba pagaminti aukštos kokybės baltuosius pusiau saldžius ar saldžius vynus „Côtes de Montravel“ ir „Haut-Montravel“.

1 skyriaus IV punkto 2 dalyje įterpta data, kurią kompetentingos valdžios institucijos patvirtino naują geografinėje gamybos vietovėje nustatytų sklypų pakeitimą.

Šis punktas neturi poveikio bendrajam dokumentui.

2.2.   Redakcinio pobūdžio pakeitimas

1 skyriaus VI punkto 1 dalies b punkte žodis „pumpurai“ pakeičiamas žodžiu „žydintys pumpurai“: tai redakcinio pobūdžio pakeitimas, dėl kurio pradinio dokumento prasmė nekinta.

Dėl to keičiama ir bendrojo dokumento 6a dalis – terminas „10 pumpurų“ pakeičiamas terminu „10 žydinčių pumpurų“.

2.3.   Analitiniai parametrai

1 skyriaus VII punkto 2 dalyje patikslinamos su vynuogių branda susijusios nuostatos – atitinkamai pakeista minimali natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais (iš 12, 5 % į 12 %) ir mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (iš 10,5 % į 11 %).

IX punkto 1 dalies b punkte, susijusiame su analitiniais standartais, fermentuojamo cukraus kiekis padidinamas nuo 51 g/l iki 54 g/l. Šis punktas neturi poveikio bendrajam dokumentui.

Šie pakeitimai susiję su SKVN „Côtes de Montravel“ žymimų vynų apibūdinimu ir jų pusiau saldaus skonio pobūdžio akcentavimu.

2.4.   Vynuogių veislės ir junginiai

1 skyriaus V punkto 2 dalyje, susijusioje su įvairių vynuogių veislių naudojimo proporcijomis, patikslinama, kad Sémillon B veislė turi sudaryti 30 % ar daugiau visų naudojamų veislių. Šiai veislei, kuri gamybos vietovėje plačiai paplitusi, būdingas pernokimas veikiant vyraujančiam jūriniam klimatui.

1 skyriaus IX punkto 1 dalies a punkte, susijusiame su vynuogių veislių sujungimu, mažiausias pagrindinių vynuogių veislių skaičius junginyje padidinamas nuo 50 % iki 80 %. Taip pat patikslinama, kaip ir nurodyta su vynmedžių veislėmis susijusiose nuostatose, kad Sémillon B veislės dalis jungiant turi būti didesnė arba lygi 30 %.

Šie pakeitimai susiję su SKVN „Côtes de Montravel“ žymimų vynų apibūdinimu ir jų pusiau saldaus skonio pobūdžio akcentavimu.

2.5.   Ryšys su vietove

1 skyriaus X punktas, susijęs su ryšiu su geografine vietove, atitinkamai pataisytas dėl geografinės gamybos vietovės ribų išplėtimo.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1.   Pavadinimas (-ai)

„Côtes de Montravel“

2.   Geografinės nuorodos tipas

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3.   Vynuogių produktų kategorijos

1.

Vynas

4.   Vyno (-ų) aprašymas

Tai baltieji neputojantys pusiau saldūs, subtilaus, švelnaus ir malonaus skonio vynai, kuriuose fermentuojamo cukraus kiekis niekada neužgožia tonizuojančio skonio. Vynuogių derlius nuimamas vynuogėms pernokus, po nedidelės koncentracijos ant vynuogės kelmo. Norint pagaminti tokius gaivius ir vaisių skonio vynus, vynuogių veislės sujungiamos taip, kad junginyje dominuotų pagrindinės veislės. Po fermentacijos fermentuojamo cukraus kiekis yra nuo 25 g/l iki 54 g/l. Po sodrinimo vynų visuminė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, neviršija 14,5 %. Šių vynų minimali natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 12 %.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia bendra alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

11

Mažiausias bendras rūgščių kiekis

 

Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais viename litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

Didžiausiai bendrai alkoholio koncentracijai, mažiausiam bendram rūgščių kiekiui, didžiausiam lakiųjų rūgščių kiekiui, bendram didžiausiam sieros dioksido kiekiui taikomi bendruose teisės aktuose numatyti standartai.

5.   Vyno gamybos metodai

a.    Specifinis vynininkystės metodas

Specifinis vynininkystės metodas

Derlių draudžiama termiškai apdoroti žemesnėje nei -5 °C temperatūroje; taip pat draudžiama naudoti džiovinimo tunelius ar kameras. Draudžiama naudoti medžio drožles ir pridėti taninų. Po sodrinimo vynų visuminė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, neviršija 14,5 %. Be to, kas nurodyta pirmiau, vynai turi būti gaminami laikantis visų Sąjungos lygmeniu bei Kaimo ir jūrų žuvininkystės kodekse nustatytų vynininkystės praktikos reikalavimų.

Auginimo praktika

Minimalus vynuogyno tankumas – 5 000 vynmedžių sodinių viename hektare. Atstumas tarp eilių negali būti didesnis nei 2 m, o atstumas tarp augalų toje pačioje eilėje ne mažesnis nei 0,8 m.

Vynmedžiai genimi Guyot būdu, su ataugomis Royat būdu arba genimi trumpai.

Kiekvienas augalas turi ne daugiau kaip 10 žydinčių pumpurų.

Laistyti draudžiama.

b.    Didžiausias gamybos kiekis

60 hektolitrų iš vieno hektaro

6.   Nustatyta vietovė

Vynuogių derlius nuimamas, vyndaryste užsiimama ir vynas gaminamas šiose Dordonės departamento komunose: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien ir Vélines.

7.   Pagrindinės vyninių vynuogių veislės

Sauvignon B, Muscadelle B, Sauvignon G, Semillon B

8.   Ryšys (-iai) su geografine vietove

Nustatytiems sklypams labiau tinka gerai drenuojami sklypai, kurių dirvožemyje esama klinčių ir molio, esantys plynaukštėse, taip pat pietiniai šlaitai. Šie sklypai pasižymi skurdžiu ir išplautu dirvožemiu, tačiau molio juose yra pakankamai, kad vasaros sausros neturėtų poveikio. Jie taip pat kruopščiai atrenkami, kad „Côtes de Montravel“ gamybai naudojama vynuogių kokybė būtų optimali.

Pagal auginimo taisykles hektare sodinama ne mažiau kaip 5 000 vynmedžių, o iš vieno vynmedžio nuimamas nedidelis derlius. Taip užtikrinama, kad vynuogės pakankamai ir anksti sunoktų, būtų gera koncentracija, ypač muscadelle B, sauvignon B ir sauvignon gris veislių atveju, kiek mažiau ondenc B veislės atveju, tačiau ypač sémillon B veislės, kuri dažnai yra naudojama kaip pagrindinė veislė, gerai tinkanti vynuogių pernokimui jūrinio klimato sąlygomis, atveju. Kad produktas galėtų būti žymimas SKVN „Côtes de Montravel“, derlius nuimamas, kai vynuogės yra gerai sunokusios; cukraus kiekis turi būti didesnis kaip 198 g viename misos litre. Gali būti draudžiama naudoti šalto koncentravimo būdus ar džiovinimo tunelius. Be to, siekiant išsaugoti vynuogių savybes, prieš spaudimą draudžiama naudoti ištisinius presus ar savaiminio drenažo konteinerius su įtaisytais plokšteliniais siurbliais.

Šios vietovės vyndarių patirtis siejama su sena vynininkystės tradicija, kai vynai būdavo gaminami su daug cukraus; vyndariai puikiai moka pagaminti aukštos kokybės pusiau saldžius ir saldžius baltuosius vynus „Côtes de Montravel“ ir „Haut-Montravel“.

„Côtes de Montravel“ paprastai yra baltieji pusiau saldūs, kartais – saldūs, subtilaus, švelnaus ir malonaus skonio vynai, kuriuose fermentuojamo cukraus kiekis niekada neužgožia tonizuojančio skonio. Norint pagaminti tokius gaivius ir vaisių skonio „Côtes de Montravel“ vynus, vynuogių veislės sujungiamos taip, kad junginyje dominuotų pagrindinės veislės. Fermentuojamo cukraus kiekis yra nuo 25 g/l iki 54 g/l; šiems švelnaus skonio ir tirštiems vynams tai suteikia saldumo. Jie skiriasi nuo baltųjų „Haut-Montravel“ vynų, kuriuose fermentuojamojo cukraus kiekis yra didesnis (85 g/l), ir kurie gaminami iš pernokusių ir kilniojo pelėsio (botrytis cynerea) paveiktų (arba nepaveiktų) vynuogių.

Prieš paplintant filokserai apie „Côtes de Montravel“ vyną turėta nedaug duomenų; minimas tik „Montravel“ vynas apskritai, nenurodant, ar tai sausas vynas, ar vynas su fermentuojamu cukrumi. 1903 m. Edouardas FERETAS išsamiai aprašė visą Beržerako vynininkystės meną knygoje „Bergerac et ses vins“ („Beržerako vynai“). Jis rašo, kad „Vélines kantone „Côtes de Montravel“ baltųjų vynų skonis ir aromatas yra ypatingi. Tai ypač šviesios spalvos, labai subtilūs, švelnaus skonio, malonaus saldumo ir aromato vynai“. Edouard FERET taip pat pažymi, kad iš „Côtes de Montravel“ baltųjų vynų geriausi yra Montcaret baltieji vynai yra – jiems būdingas labai subtilus skonis ir puiki kokybė.

9.   Kitos pagrindinės sąlygos

Stambesnė geografinė vietovė

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

Vynų, kuriems suteikta saugoma geografinė nuoroda „Côtes de Montravel“, etiketėse galima nurodyti didesnę geografinę vietovę „Sud-Ouest“. Ši didesnė geografinė vietovė taip pat gali būti nurodyta reklaminiuose leidiniuose ir ant talpų. Didesnės geografinės vietovės pavadinimas neturi būti rašomas stambesniu (nei didesniu, nei platesniu) šriftu negu šriftas, kuriuo užrašyta saugoma kilmės vietos nuoroda.

Arčiausiai esanti vietovė

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Arčiausiai esanti vietovė, kuriai taikoma su vyndaryste, vyno gamyba ir brandinimu susijusi nukrypti leidžianti nuostata, apima šias

Dordonės departamento komunas: Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes.

Žirondos departamente: Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire ir Saint-Emilion.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/annee-2014/semaine-26


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

11.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 243/8


Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą

(2018/C 243/04)

1.   Kaip numatyta 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) 11 straipsnio 2 dalyje, Komisija praneša, kad jeigu toliau nustatyta tvarka nebus inicijuota peržiūra, toliau nurodytų antidempingo priemonių galiojimas pasibaigs lentelėje nurodytą dieną.

2.   Procedūra

Sąjungos gamintojai gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą. Prašyme turi būti pateikta pakankamai įrodymų, kad pasibaigus priemonių galiojimui dempingas ir žala veikiausiai tęstųsi arba pasikartotų. Jeigu Komisija nuspręs peržiūrėti susijusias priemones, importuotojams, eksportuotojams, eksportuojančios šalies atstovams ir Sąjungos gamintojams bus suteikta galimybė papildyti prašyme atlikti peržiūrą išdėstytą informaciją, ją paneigti arba pateikti su ja susijusių pastabų.

3.   Terminas

Sąjungos gamintojai, remdamiesi tuo, kas išdėstyta, rašytinį prašymą atlikti peržiūrą Europos Komisijos Prekybos generaliniam direktoratui (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1049 Brussels, Belgium (2)) gali pateikti bet kuriuo metu nuo šio pranešimo paskelbimo dienos, bet ne vėliau kaip trys mėnesiai iki lentelėje nurodytos dienos.

4.   Šis pranešimas skelbiamas pagal Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį.

Produktas

Kilmės arba eksporto šalis (-ys)

Priemonės

Nuoroda

Galiojimo pabaigos diena (3)

Ferosilicis

Kinijos Liaudies Respublika

Rusija

Antidempingo muitas

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 360/2014, kuriuo, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos kilmės ferosiliciui nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 107, 2014 4 10, p. 13.

2019 4 11


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Priemonė nustoja galioti šioje skiltyje nurodytos dienos vidurnaktį.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

11.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 243/9


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9000 – Bain Capital / Reifen Krieg Group)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 243/05)

1.   

2018 m. liepos 4 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Bain Capital Investors LLC“ („Bain Capital“, Jungtinės Amerikos Valstijos),

„Reifen Krieg GmbH“, „Secura Reifenservice GmbH“, „Reifen24 AG“, „Moti Reifen GmbH“, „SW Reifenhandel GmbH“, „Komplettradlager.de GmbH“, „Duro Reifenservice GmbH“ ir „MUTAVI-Solutions GmbH“ (kartu – „Reifen Krieg Group“, Vokietija).

Įmonė „Bain Capital“ netiesiogiai įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę visų „Reifen Krieg Group“ įmonių kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

„Bain Capital“ yra Jugtinėse Amerikos Valstijose registruota privati investicijų į nuosavą kapitalą įmonė, visame pasaulyje investuojanti į daugelio pramonės sektorių įmones,

„Reifen Krieg Group“ vykdo didmeninį ir mažmeninį atsarginių padangų platinimą, visų pirma Vokietijoje.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9000 – Bain Capital / Reifen Krieg Group

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


11.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 243/11


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8949 – Tenneco / Federal-Mogul)

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 243/06)

1.   

2018 m. liepos 3 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

Tenneco Inc. (toliau – Tenneco, Jungtinės Amerikos Valstijos),

Federal-Mogul LLC (toliau – Federal-Mogul, Jungtinės Amerikos Valstijos).

Įmonė Tenneco įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę visos įmonės Federal-Mogul kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

įmonė Tenneco gamina variklinėse transporto priemonėse naudoti skirtus komponentus, be kita ko, švarų orą ir komfortišką važiavimą užtikrinančius produktus, ir juos visame pasaulyje platina tiek pirminės įrangos gamintojams, tiek nepriklausomose antrinėse remonto ar detalių pakeitimo rinkose,

įmonė Federal-Mogul gamina ir visame pasaulyje tiekia variklinėse ir geležinkelių transporto priemonėse ir kitur naudoti skirtus komponentus, be kita ko, variklių, pavarų ir transmisijos komponentus, taip pat stabdžių trinkelių antdėklus, važiuoklių ir sandarinimo komponentus, valytuvų produktus.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.8949 – Tenneco / Federal-Mogul

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).


11.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 243/12


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8959 – Sonatrach / Augusta Refinery Assets)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 243/07)

1.   

2018 m. liepos 3 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

įmone „Société Nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SPA“ (toliau – „Sonatrach“, Alžyras),

įmone „Augusta Refinery Assets“, šiuo metu priklausančia įmonei „Esso Italiana S.r.l.“, kuri yra korporacijos „ExxonMobil Corporation“ asocijuotoji įmonė, ir jos kontroliuojama.

Įmonė „Sonatrach“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Augusta Refinery Assets“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant turtą.

2.   

Įmonių verslo veikla:

—   įmonė „Sonatrach“: įmonė „Sonatrach“ – Alžyro valstybės valdoma įmonė, veikianti naftos ir dujų sektoriuje. Įmonė „Sonatrach“ vykdo integruotą angliavandenilių žvalgymo, gavybos, perdirbimo, transportavimo ir pardavimo veiklą,

—   įmonė „Augusta Refinery Assets“: įmonę „Augusta Refinery Assets“ sudaro naftos perdirbimo gamykla Augustoje (Italijoje) ir keletas papildomų turto vienetų. Įmonė veikia naftos perdirbimo į degalus ir su degalais nesusijusius produktus rinkoje ir rafinuotų degalų ir su degalais nesusijusių produktų pardavimo rinkoje.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.8959 – Sonatrach / Augusta Refinery Assets

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


11.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 243/13


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8996 – GIC Group / FPL / JustGroup / JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 243/08)

1.   

2018 m. liepos 4 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Reco Jedi Private Limited“ (toliau – „Reco“, Singapūras), kontroliuojama „GIC (Realty) Private Limited“ (toliau – GIC, Singapūras),

„Frasers Property Ventures II Pte. Ltd.“ (toliau – FPV, Singapūras), kontroliuojama „Frasers Property Limited“ (toliau – FPL, Singapūras),

„JustGroup Holdings Pte. Ltd.“ (toliau – „JustGroup“, Singapūras),

„JustCo Holdings Pte. Ltd.“ (toliau – „JustCo“, Singapūras).

Įmonės „Reco“, FPL ir „JustGroup“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą įmonės „JustCo“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant įsteigtos naujos bendrosios įmonės akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

GIC – kontroliuojančioji bendrovė, Singapūro vyriausybės vardu investuojanti į nekilnojamąjį turtą;

FPL valdo, plėtoja ir administruoja diversifikuotą kompleksinį nekilnojamojo turto portfelį;

„JustGroup“ ir „JustCo“ kuria ir administruoja bendram darbui skirtas erdves.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.8996 – GIC Group / FPL / JustGroup / JV.

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


Klaidų ištaisymas

11.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 243/14


Naujos apyvartinių eurų monetų nacionalinės pusės klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 235, 2018 m. liepos 6 d. )

(2018/C 243/09)

 

Paskelbimas (2018/C 235/07) 6 puslapyje pripažįstamas negaliojančiu.