ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 231

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. liepos 2d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2018/C 231/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2018/C 231/02

Byla C-574/15: 2018 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Varese (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Mauro Scialdone (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — Sąjungos finansinių interesų apsauga — ESS 4 straipsnio 3 dalis — SESV 325 straipsnio 1 dalis — Direktyva 2006/112/EB — PIF konvencija — Sankcijos — Lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai — PVM, nurodyto metinėje deklaracijoje, nesumokėjimas per įstatyme nustatytą terminą — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta laisvės atėmimo bausmė tik tuomet, kai nesumokėto PVM suma viršija tam tikrą baudžiamojo persekiojimo ribą — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta žemesnė baudžiamojo persekiojimo riba nesumokėjus pajamų mokesčio prie šaltinio)

2

2018/C 231/03

Byla C-82/16: 2018 m. gegužės 8 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) K.A. ir kt. / Belgische Staat (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Sienų kontrolė, prieglobstis ir imigracija — SESV 20 straipsnis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 7 ir 24 straipsniai — Direktyva 2008/115/EB — 5 ir 11 straipsniai — Trečiosios šalies pilietis, kuriam taikomas draudimas atvykti į šalį — Prašymas leisti gyventi šalyje, pateiktas šeimos susijungimo su Europos Sąjungos piliečiu, kuris niekada nesinaudojo savo judėjimo laisve, tikslu — Atsisakymas nagrinėti prašymą)

3

2018/C 231/04

Sujungtos bylos C-331/16 ir C-366/16: 2018 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas bylose (Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Nyderlandai, Belgija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) K. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16), H. F. / Belgische Staat (C-366/16) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos pilietybė — Teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje — Direktyva 2004/38/EB — 27 straipsnio 2 dalies antra pastraipa — Teisės atvykti į šalį ir teisės gyventi joje apribojimai dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos priežasčių — Išsiuntimas iš šalies teritorijos dėl viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo priežasčių — Elgesys, keliantis tikrą, esamą ir pakankamai rimtą pavojų pagrindiniam visuomenės interesui — Asmuo, kurio prieglobsčio prašymas atmestas dėl Ženevos konvencijos 1 straipsnio F skirsnyje ir Direktyvos 2011/95/ES 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų priežasčių — 28 straipsnio 1 dalis — 28 straipsnio 3 dalies a punktas — Apsauga nuo išsiuntimo iš šalies — Gyvenimas priimančiojoje valstybėje narėje pastaruosius dešimt metų — Privalomosios visuomenės saugumo priežastys — Sąvoka)

4

2018/C 231/05

Byla C-376/16 P: 2018 m. gegužės 3 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) / European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Apeliacinis skundas — Viešasis paslaugų pirkimas — Išorės paslaugų dėl programų ir projektų valdymo ir techninių konsultacijų informacijos technologijų srityje teikimas — Pakopinis mechanizmas — Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnis — Bendrojo Teismo procedūros reglamento 76 straipsnis ir 84 straipsnio 1 dalis — Draudimas priimti sprendimą ultra petita — Laimėtojo nustatymo kriterijus sudarančių subkriterijų lyginamasis svoris — Akivaizdžios vertinimo klaidos — Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 – 100 straipsnio 2 dalis — Sprendimas atmesti pasiūlymą — Motyvavimo trūkumas — Galimybės praradimas — Europos Sąjungos deliktinė atsakomybė — Prašymas atlyginti žalą)

6

2018/C 231/06

Byla C-684/17 P: 2017 m. gruodžio 6 d.Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. rugsėjo 26 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-83/16 Banca Monte dei Paschi di Siena ir Banca Widiba SpA / EUIPO

6

2018/C 231/07

Byla C-685/17 P: 2017 m. gruodžio 6 d.Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. rugsėjo 6 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-84/16 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ir Banca Widiba SpA / EUIPO

7

2018/C 231/08

Byla C-168/18: 2018 m. kovo 5 d.Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pensions-Sicherungs-Verein VVaG / Günther Bauer

7

2018/C 231/09

Byla C-175/18 P: 2018 m. kovo 6 d.PTC Therapeutics International Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd / Europos vaistų agentūra (EMA)

8

2018/C 231/10

Byla C-178/18 P: 2018 m. kovo 7 d.MSD Animal Health Innovation GmbH ir Intervet international BV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH ir Intervet international BV / Europos vaistų agentūra

9

2018/C 231/11

Byla C-203/18: 2018 m. kovo 20 d.Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Deutsche Post AG, Klaus Leymann / Land Nordrhein-Westfalen

10

2018/C 231/12

Byla C-210/18: 2018 m. kovo 23 d.Schienen-Control Kommission (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje WESTbahn Management GmbH / ÖBB-Infrastruktur AG

10

2018/C 231/13

Byla C-224/18: 2018 m. kovo 28 d.Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Budimex S.A.

11

2018/C 231/14

Byla C-225/18: 2018 m. kovo 28 d.Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Grupa Lotos S.A.

11

2018/C 231/15

Byla C-227/18: 2018 m. balandžio 3 d.Budai Központi Kerületi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VE / WD

12

2018/C 231/16

Byla C-228/18: 2018 m. balandžio 3 d.Kúria (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gazdasági Versenyhivatal / Budapest Bank Nyrt. ir kt.

13

2018/C 231/17

Byla C-235/18: 2018 m. kovo 28 m. Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

14

2018/C 231/18

Byla C-262/18 P: 2018 m. balandžio 16 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-216/15 Dôvera zdravotná poist'ovňa, a.s. / Europos Komisija

14

2018/C 231/19

Byla C-280/18: 2018 m. balandžio 24 d.Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio Syndesmos Iiton, Somateio Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys, Somateio Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ / Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

16

2018/C 231/20

Byla C-312/18: 2018 m. gegužės 11 d.Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. kovo 21 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-361/17 Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux / Europos Komisija

17

 

Bendrasis Teismas

2018/C 231/21

Bylos T-429/13 ir T-451/13: 2018 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bayer CropScience ir kt. / Komisija (Augalų apsaugos produktai — Veikliosios medžiagas klotianidinas, tiametoksamas ir imidaklopridas — Patvirtinimo peržiūra — Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 21 straipsnis — Draudimas naudoti sėklas, apdorotas augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra atitinkamų veikliųjų medžiagų, ir jomis prekiauti — Reglamento Nr. 1107/2009 49 straipsnio 2 dalis — Atsargumo principas — Proporcingumas — Teisė būti išklausytam — Deliktinė atsakomybė)

18

2018/C 231/22

Byla T-584/13: 2018 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BASF Agro ir kt. / Komisija (Augalų apsaugos produktai — Veiklioji medžiaga fipronilas — Patvirtinimo peržiūra — Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 21 straipsnis — Draudimas naudoti sėklas, apdorotas augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra atitinkamos veikliosios medžiagos, ir jomis prekiauti — Reglamento Nr. 1107/2009 49 straipsnio 2 dalis — Atsargumo principas — Poveikio vertinimas)

19

2018/C 231/23

Byla T-283/15: 2018 m. gegužės 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Esso Raffinage / ECHA (REACH — Dokumentacijos vertinimas — Registracijos dokumentacijų atitikties patikra — Pateiktos informacijos tikrinimas ir tolesni veiksmai įvertinus dokumentaciją — Neatitikties pripažinimas — Bendrojo Teismo jurisdikcija — Ieškinys dėl panaikinimo — Aktas, kurį galima ginčyti — Tiesioginė ir konkreti sąsaja — Priimtinumas — Teisinis pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 41, 42 ir 126 straipsniai)

20

2018/C 231/24

Byla T-205/16: 2018 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lietuva / Komisija (Sanglaudos fondas — Nefinansuojamos išlaidos — Techninė parama Sanglaudos fondui Lietuvoje valdyti — PVM — Reglamento (EB) Nr. 16/2003 11 straipsnio 1 ir 3 dalys — Finansinės paramos sumažinimas)

21

2018/C 231/25

Byla T-626/16: 2018 m. gegužės 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Troszczynski / Parlamentas (Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklės — Išmokos Parlamento narių padėjėjams — Nepagrįstai išmokėtų sumų išieškojimas — Generalinio sekretoriaus įgaliojimai — Electa una via — Teisė į gynybą — Įrodinėjimo pareiga — Pareiga motyvuoti — Politinės teisės — Vienodas požiūris — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Parlamento narių nepriklausomumas — Fakto klaida — Proporcingumas)

21

2018/C 231/26

Byla T-675/16: 2018 m. gegužės 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Wirecard / EUIPO (mycard2go) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo mycard2go paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai) — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio pirmas saknys (dabar – Reglamento 2017/1001 94 straipsnio pirmas sakinys))

22

2018/C 231/27

Byla T-676/16: 2018 m. gegužės 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Wirecard / EUIPO (mycard2go) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo mycard2go paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai))

23

2018/C 231/28

Byla T-712/16: 2018 m. gegužės 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deutsche Lufthansa / Komisija (Konkurencija — Koncentracija — Oro transporto rinka — Sprendimas, kuriuo koncentracija pripažinta suderinama su vidaus rinka, jei laikomasi tam tikrų įsipareigojimų — Prašymas atleisti nuo dalies pareigų, kurios yra įsipareigojimų objektas — Proporcingumas — Teisėti lūkesčiai — Gero administravimo principas — Piktnaudžiavimas įgaliojimais)

23

2018/C 231/29

Byla T-818/16: 2018 m. gegužės 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Netflix International ir Netflix / Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Pagalba, kurią Vokietija ketina suteikti, siekdama remti filmų gamybą ir platinimą — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su vidaus rinka — Konkrečios sąsajos nebuvimas — Reglamentuojamojo pobūdžio aktas, dėl kurio reikia priimti įgyvendinamąsias priemones — Nepriimtinumas)

24

2018/C 231/30

Byla T-860/16: 2018 m. gegužės 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Wirecard / EUIPO (mycard2go) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo mycard2go paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai))

25

2018/C 231/31

Byla T-23/17: 2018 m. gegužės 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Barnett / EESRK (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ištarnauto laiko pensija — Išankstinis išleidimas į pensiją nesumažinant pensijos dydžio — Ištarnauto laiko apskaičiavimas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 9 straipsnio 2 dalį — Tarnybos interesas — Tarnautojų teismo paskelbto sprendimo dėl panaikinimo vykdymas — Atsakomybė)

25

2018/C 231/32

Byla T-387/17: 2018 m. gegužės 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Triggerball / EUIPO (daugiabriaunė kamuoliuko forma) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Erdvinio Europos Sąjungos prekių ženklo paraiška — Daugiabriaunė kamuoliuko forma — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

26

2018/C 231/33

Byla T-199/18: 2018 m. kovo 16 d. pareikštas ieškinys byloje SCF Terminal (Cyprus) ir S H B / Taryba ir kt.

26

2018/C 231/34

Byla T-230/18: 2018 m. balandžio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Czarnecki / Parlamentas

27

2018/C 231/35

Byla T-238/18: 2018 m. balandžio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Netflix International ir Netflix / Komisija

28

2018/C 231/36

Byla T-239/18: 2018 m. balandžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje SKS Import Export / Komisija

29

2018/C 231/37

Byla T-241/18: 2018 m. balandžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Bruno / Komisija

29

2018/C 231/38

Byla T-242/18: 2018 m. balandžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje VV / Komisija

30

2018/C 231/39

Byla T-243/18: 2018 m. balandžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje VW / Komisija

31

2018/C 231/40

Byla T-244/18: 2018 m. balandžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Synergy Hellas / Komisija

31

2018/C 231/41

Byla T-250/18: 2018 m. balandžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje RATP / Komisija

32

2018/C 231/42

Byla T-255/18: 2018 m. balandžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje US / ECB

33

2018/C 231/43

Byla T-256/18: 2018 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Arezzo Indústria e Comércio / EUIPO (SCHUTZ)

34

2018/C 231/44

Byla T-261/18: 2018 m. balandžio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Roxtec / EUIPO – Wallmax (Juodo kvadrato su septyniais koncentriniais mėlynais apskritimais vaizdas)

35

2018/C 231/45

Byla T-263/18: 2018 m. balandžio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Meblo Trade / EUIPO – Meblo Int (MEBLO)

35

2018/C 231/46

Byla T-265/18: 2018 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Biernacka-Hoba / EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

36

2018/C 231/47

Byla T-267/18: 2018 m. balandžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Iceland Foods / EUIPO – Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

37

2018/C 231/48

Byla T-268/18: 2018 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Sandrone / EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

38

2018/C 231/49

Byla T-269/18: 2018 m. gegužės 2 d. pareikštas ieškinys byloje Inditex / EUIPO – Ffauf (ZARA)

38

2018/C 231/50

Byla T-271/18: 2018 m. gegužės 3 d. pareikštas ieškinys byloje Mauritsch / INEA

39

2018/C 231/51

Byla T-276/18: 2018 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Julius-K9 / EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

40

2018/C 231/52

Byla T-277/18: 2018 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Zitro IP / EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

40

2018/C 231/53

Byla T-279/18: 2018 m. balandžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Alliance Pharmaceuticals / EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

41

2018/C 231/54

Byla T-287/18: 2018 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje M. I. Industries / EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)

42

2018/C 231/55

Byla T-288/18: 2018 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje M. I. Industries / EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)

43

2018/C 231/56

Byla T-290/18: 2018 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Agmin Italy / Komisija

43

2018/C 231/57

Byla T-291/18: 2018 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje Biedermann Technologies / EUIPO (Compliant Constructs)

45

2018/C 231/58

Byla T-296/18: 2018 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje Polskie Linie Lotnicze LOT / Europos Komisija

45

2018/C 231/59

Byla T-300/18: 2018 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Yanukovych / Taryba

46

2018/C 231/60

Byla T-301/18: 2018 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Yanukovych / Taryba

48


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2018/C 231/01)

Paskutinis leidinys

OL C 221, 2018 6 25

Skelbti leidiniai

OL C 211, 2018 6 18

OL C 200, 2018 6 11

OL C 190, 2018 6 4

OL C 182, 2018 5 28

OL C 166, 2018 5 14

OL C 161, 2018 5 7

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/2


2018 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Varese (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Mauro Scialdone

(Byla C-574/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - Sąjungos finansinių interesų apsauga - ESS 4 straipsnio 3 dalis - SESV 325 straipsnio 1 dalis - Direktyva 2006/112/EB - PIF konvencija - Sankcijos - Lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai - PVM, nurodyto metinėje deklaracijoje, nesumokėjimas per įstatyme nustatytą terminą - Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta laisvės atėmimo bausmė tik tuomet, kai nesumokėto PVM suma viršija tam tikrą baudžiamojo persekiojimo ribą - Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta žemesnė baudžiamojo persekiojimo riba nesumokėjus pajamų mokesčio prie šaltinio))

(2018/C 231/02)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Varese

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Mauro Scialdone

Rezoliucinė dalis

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos, siejama su ESS 4 straipsnio 3 dalimi ir SESV 325 straipsniu, turi būti aiškinama taip, kad ji nedraudžia nacionalinės teisės nuostatų, kuriose numatyta, kad pridėtinės vertės mokesčio (PVM), nurodyto atitinkamo mokestinio laikotarpio metinėje deklaracijoje, nesumokėjimas per įstatyme nustatytą terminą yra baudžiamasis nusižengimas, už kurį baudžiama laisvės atėmimo bausme tik kai nesumokėto PVM suma viršija 250 000 EUR baudžiamojo persekiojimo ribą, nors už pajamų mokesčio prie šaltinio nesumokėjimo nusižengimą numatyta 150 000 EUR baudžiamojo persekiojimo riba.


(1)  OL C 48, 2016 2 8.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/3


2018 m. gegužės 8 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) K.A. ir kt. / Belgische Staat

(Byla C-82/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Sienų kontrolė, prieglobstis ir imigracija - SESV 20 straipsnis - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija - 7 ir 24 straipsniai - Direktyva 2008/115/EB - 5 ir 11 straipsniai - Trečiosios šalies pilietis, kuriam taikomas draudimas atvykti į šalį - Prašymas leisti gyventi šalyje, pateiktas šeimos susijungimo su Europos Sąjungos piliečiu, kuris niekada nesinaudojo savo judėjimo laisve, tikslu - Atsisakymas nagrinėti prašymą))

(2018/C 231/03)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: K.A., M.Z., M.J., N. N. N., O.I.O., R.I., B.A.

Atsakovė: Belgische Staat

Rezoliucinė dalis

1.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse, būtent jos 5 ir 11 straipsniai, turi būti aiškinama kaip nedraudžianti valstybės narės praktikos, kai prašymas išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu, pateiktas jos teritorijoje trečiosios šalies piliečio, šios valstybės narės pilietybę turinčio ir teise laisvai judėti nepasinaudojusio Sąjungos piliečio šeimos nario, nenagrinėjamas vien tuo pagrindu, kad šiam trečiosios šalies piliečiui taikomas draudimas atvykti į šalį.

2.

SESV 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip:

jis draudžia valstybės narės praktiką, kai toks prašymas nenagrinėjamas vien tokiu pagrindu, neatsižvelgiant į tai, ar tarp šių Sąjungos piliečio ir trečiosios šalies piliečio yra toks priklausomumo santykis, kad, atsisakius pastarajam suteikti išvestinę teisę gyventi šalyje, Sąjungos pilietis iš tikrųjų būtų priverstas išvykti iš Sąjungos teritorijos ir taip netektų galimybės veiksmingai naudotis pagrindinėmis jo statuso suteikiamomis teisėmis,

kai Sąjungos pilietis yra pilnametis asmuo, priklausomumo santykis, pagrindžiantis sprendimą atitinkamos trečiosios šalies piliečiui suteikti pagal šį straipsnį išvestinę teisę gyventi šalyje, gali būti pripažįstamas tik išimtiniais atvejais, kai, atsižvelgiant į visas svarbias aplinkybes, atitinkamas asmuo niekaip negali būti atskirtas nuo savo šeimos nario, nuo kurio jis priklauso,

kai Sąjungos pilietis yra nepilnametis, tokio priklausomumo santykio vertinimas turi būti pagrįstas siekiu užtikrinti vaiko interesą, kai atsižvelgiama į visas nagrinėjamo atvejo aplinkybes, be kita ko, į vaiko amžių, fizinį ir emocinį išsivystymą, emocinio ryšio su kiekvienu iš tėvų laipsnį ir grėsmę, kurią išsiskyrimas su vienu iš tėvų, trečiosios šalies piliečiu, sukeltų šio vaiko raidai; siekiant įrodyti tokį priklausomumo santykį, nepakanka biologinių arba teisinių šeimos santykių su šiuo trečiosios šalies piliečiu ir nebūtina, kad jis gyventų kartu su vaiku,

nesvarbu, jog priklausomumo santykis, kuriuo remiasi trečiosios šalies pilietis, grįsdamas prašymą išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslais, atsirado jau priėmus dėl jo sprendimą uždrausti atvykti į šalį,

nesvarbu, jog sprendimas uždrausti trečiosios šalies piliečiui atvykti į šalį yra galutinis tuo momentu, kai šis pateikia prašymą išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslais;

nesvarbu, kad sprendimas uždrausti trečiosios šalies piliečiui, pateikusiam prašymą išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu, atvykti į šalį grindžiamas tuo, kad jis neįvykdė prievolės grįžti; kai toks sprendimas buvo pagrįstas viešosios tvarkos pagrindais, jais remtis priimant sprendimą nesuteikti šiam trečiosios šalies piliečiui pagal šį straipsnį išvestinės teisės gyventi šalyje galima tik jeigu, konkrečiai įvertinus visas bylos aplinkybes, atsižvelgus į proporcingumo principą, atitinkamo vaiko arba vaikų interesus ir pagrindines teises, matyti, kad suinteresuotasis asmuo kelia tikrą, esamą ir didelę grėsmę viešajai tvarkai.

3.

Direktyvos 2008/115 5 straipsnis turi būti aiškinamas kaip draudžiantis nacionalinę praktiką, pagal kurią dėl trečiosios šalies piliečio, dėl kurio jau buvo priimtas sprendimas grąžinti – ir jis tebegalioja – ir nustatytas draudimas atvykti į šalį, sprendimas grąžinti priimamas neatsižvelgiant į su jo šeimos gyvenimu susijusias aplinkybes, visų pirma nepilnamečių vaikų interesus, nurodytas prašyme išduoti leidimą gyventi šalyje šeimos susijungimo tikslu, pateikiamame po to, kai jau nustatytas draudimas atvykti į šalį, išskyrus atvejį, kai suinteresuotasis asmuo galėjo šiomis aplinkybėmis remtis anksčiau.


(1)  OL C 145, 2016 4 25.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/4


2018 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas bylose (Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Nyderlandai, Belgija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) K. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16), H. F. / Belgische Staat (C-366/16)

(Sujungtos bylos C-331/16 ir C-366/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Europos Sąjungos pilietybė - Teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje - Direktyva 2004/38/EB - 27 straipsnio 2 dalies antra pastraipa - Teisės atvykti į šalį ir teisės gyventi joje apribojimai dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos priežasčių - Išsiuntimas iš šalies teritorijos dėl viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo priežasčių - Elgesys, keliantis tikrą, esamą ir pakankamai rimtą pavojų pagrindiniam visuomenės interesui - Asmuo, kurio prieglobsčio prašymas atmestas dėl Ženevos konvencijos 1 straipsnio F skirsnyje ir Direktyvos 2011/95/ES 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų priežasčių - 28 straipsnio 1 dalis - 28 straipsnio 3 dalies a punktas - Apsauga nuo išsiuntimo iš šalies - Gyvenimas priimančiojoje valstybėje narėje pastaruosius dešimt metų - Privalomosios visuomenės saugumo priežastys - Sąvoka))

(2018/C 231/04)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: K. (C-331/16), H.F. (C-366/16)

Atsakovai: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16,), Belgische Staat (C-366/16)

Rezoliucinė dalis

1.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, 27 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad aplinkybė, jog dėl Sąjungos piliečio arba dėl trečiosios šalies piliečio, kuris yra tokio piliečio šeimos narys, prašančio suteikti teisę gyventi valstybės narės teritorijoje, praeityje buvo priimtas sprendimas nesuteikti pabėgėlio statuso remiantis 1951 m. liepos 28 d. Ženevoje pasirašytos Konvencijos dėl pabėgėlių statuso, papildytos Protokolu dėl pabėgėlių statuso, sudarytu 1967 m. sausio 31 d. Niujorke, 1 straipsnio F skirsniu arba 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų 12 straipsnio 2 dalimi, neleidžia šios valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms savaime laikyti, kad vien jo buvimas šioje teritorijoje kelia tikrą, esamą ir pakankamai rimtą pavojų pagrindiniam visuomenės interesui, galinčiam pateisinti priemones, kurių imamasi dėl viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo priežasčių, nepaisant to, ar egzistuoja rizika, kad asmuo pakartotinai nusikals.

Taigi, konstatuoti, kad toks pavojus egzistuoja, galima tik kompetentingoms priimančiosios valstybės narės institucijoms atlikus atitinkamo asmens asmeninio elgesio vertinimą, atsižvelgiant į sprendimo nesuteikti pabėgėlio statuso motyvus ir įrodymus, kuriais jis grindžiamas, ypač į nusikaltimų ar veikų, kuriais jis kaltinamas, pobūdį, asmeninio dalyvavimo juose lygį, galimų motyvų atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės buvimą ir į tai, ar dėl jo yra priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Atliekant tokį bendrą vertinimą taip pat turi būti atsižvelgiama į laiką, kuris praėjo nuo preziumuojamo šių nusikaltimų ar veikų padarymo, taip pat vėlesnį tokio asmens elgesį, visų pirma į tai, ar šis elgesys parodo, kad jo požiūris ir toliau išlieka toks, kuris pažeidžia ESS 2 ir 3 straipsniuose nurodytas pagrindines vertybes taip, kad tai gali trikdyti gyventojų rimtį ir fizinį saugumą. Vien tai, kad šio asmens elgesys praeityje susijęs su jo kilmės šalies specifinėmis istorinėmis ir socialinėmis aplinkybėmis, kurios negali susiklostyti priimančiojoje valstybėje narėje, nesudaro kliūčių padaryti tokią išvadą.

Remdamosi proporcingumo principu priimančiosios valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos, beje, turi pasverti, viena vertus, atitinkamo pagrindinio visuomenės intereso apsaugą ir, kita vertus, atitinkamo asmens interesus, susijusius su jo, kaip Sąjungos piliečio, teisės laisvai judėti ir gyventi šalyje įgyvendinimu ir jo teise į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.

2.

Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad kai numatomos priemonės apima atitinkamo asmens išsiuntimą iš priimančiosios valstybės narės, ji turi atsižvelgti į šio asmens veiksmų pobūdį ir sunkumą, jo gyvenimo šioje valstybėje narėje trukmę ir prireikus teisėtumą, laiką, praėjusį nuo veiksmų, kuriais jis kaltinamas, padarymo, jo elgesį per tą laikotarpį, dabartinio jo pavojingumo visuomenei laipsnį ir socialinių, kultūrinių ir šeiminių ryšių su minėta valstybe nare tvirtumą.

Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad jis netaikomas Europos Sąjungos piliečiui, kuris neturi teisės nuolat gyventi priimančiojoje valstybėje narėje, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 16 straipsnį ir 28 straipsnio 2 dalį.


(1)  OL C 326, 2016 9 5.

OL C 343, 2016 9 19.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/6


2018 m. gegužės 3 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) / European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

(Byla C-376/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Viešasis paslaugų pirkimas - Išorės paslaugų dėl programų ir projektų valdymo ir techninių konsultacijų informacijos technologijų srityje teikimas - Pakopinis mechanizmas - Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnis - Bendrojo Teismo procedūros reglamento 76 straipsnis ir 84 straipsnio 1 dalis - Draudimas priimti sprendimą „ultra petita“ - Laimėtojo nustatymo kriterijus sudarančių subkriterijų lyginamasis svoris - Akivaizdžios vertinimo klaidos - Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 – 100 straipsnio 2 dalis - Sprendimas atmesti pasiūlymą - Motyvavimo trūkumas - Galimybės praradimas - Europos Sąjungos deliktinė atsakomybė - Prašymas atlyginti žalą))

(2018/C 231/05)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama N. Bambara, padedamo avocats P. Wytinck ir B. Hoorelbeke

Kitos proceso šalys: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, atstovaujamos dikigoroi M. Sfyri, C.-N. Dede ir V. Alevizopoulou

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo European Dynamics Luxembourg ir kt. / EUIPO (T-556/11, EU:T:2016:248) rezoliucinės dalies 2–5 punktus.

2.

Atmesti likusią apeliacinio skundo dalį.

3.

Atmesti European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA ir Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE byloje T-556/11 pateiktą prašymą atlyginti žalą.

4.

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA ir Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE pačios padengia ir apeliacinėje, ir pirmoje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 402, 2016 10 31.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/6


2017 m. gruodžio 6 d.Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. rugsėjo 26 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-83/16 Banca Monte dei Paschi di Siena ir Banca Widiba SpA / EUIPO

(Byla C-684/17 P)

(2018/C 231/06)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA), atstovaujamos avvocati L. Trevisan, D. Contini

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

2018 m. gegužės 17 d. nutartimi Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą kaip nepriimtiną.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/7


2017 m. gruodžio 6 d.Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. rugsėjo 6 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-84/16 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ir Banca Widiba SpA / EUIPO

(Byla C-685/17 P)

(2018/C 231/07)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA), atstovaujama avvocati L. Trevisan, D. Contini

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

2018 m. gegužės 17 d. nutartimi Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą kaip nepriimtiną.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/7


2018 m. kovo 5 d.Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pensions-Sicherungs-Verein VVaG / Günther Bauer

(Byla C-168/18)

(2018/C 231/08)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesarbeitsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Pensions-Sicherungs-Verein VVaG

Kita kasacinio proceso šalis: Günther Bauer

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam (1) 8 straipsnis taikytinas tokiu atveju, kai profesinių pensijų išmokos mokamos per valstybinės finansinių paslaugų priežiūros institucijos prižiūrimą kelių bendrovių pensijų įstaigą, ši įstaiga dėl finansinių priežasčių teisėtai, priežiūros institucijai davus leidimą, sumažina išmokas, o darbdavys, nors ir pagal nacionalinės teisės aktus buvusiems darbuotojams atsako už išmokų sumažinimą, tapęs nemokiu negali įvykdyti pareigos kompensuoti sumažintą išmokų dalį?

2.

Jei į pirmąjį prejudicinį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

Kokiomis aplinkybėmis dėl darbdavio nemokumo buvusio darbuotojo patirti profesinės pensijos išmokų nuostoliai gali būti laikomi akivaizdžiai neproporcingais ir valstybės narės įgyja pareigą dėl to užtikrinti minimalią apsaugą, nors buvęs darbuotojas gauna ne mažiau kaip pusę jam pagal įgytas teises į pensiją mokėtinų išmokų?

3.

Jei į pirmąjį prejudicinį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

Ar Direktyvos 2008/94/EB 8 straipsnis taikytinas tiesiogiai ir, jeigu valstybė narė neperkėlė direktyvos į nacionalinę teisę arba ją perkėlė netinkamai, ar ši nuostata suteikia asmenims teises, kuriomis jis gali remtis nacionaliniame teisme prieš valstybę narę?

4.

Jei į trečiąjį prejudicinį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

Ar pagal privatinę teisę organizuota įstaiga, kurią valstybė narė – darbdaviams privalomai – paskyrė profesinių pensijų bankroto draudimo įstaiga, kurią prižiūri valstybinė finansinių paslaugų priežiūros institucija ir kuri pagal viešosios teisės nuostatas iš darbdavių renka bankroto draudimui reikalingas įmokas ir, kaip institucija, išleisdama administracinį aktą gali sukurti priverstinio vykdymo sąlygas, yra valstybės narės viešojo sektoriaus institucija?


(1)  OL L 283, 2008, p. 36.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/8


2018 m. kovo 6 d.PTC Therapeutics International Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd / Europos vaistų agentūra (EMA)

(Byla C-175/18 P)

(2018/C 231/09)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: PTC Therapeutics International Ltd, atstovaujama solisitorių G. Castle, B. Kelly, advokato K. Ewert, QC M. Demetriou, baristerio C. Thomas

Kitos proceso šalys: Europos vaistų agentūra, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope)

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti pagrįstu jos apeliacinį skundą ir panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą;

panaikinti EMA 2015 m. lapkričio 15 d. apeliantei įteiktą sprendimą dėl tam tikros informacijos pateikimo pagal Skaidrumo reglamentą (1);

grąžinti sprendimą EMA, kad, pasikonsultavusi su apeliante, ji iš naujų įvertintų klausimą dėl tam tikrų konfidencialių dalių įslaptinimo; ir

įpareigoti EMA padengti apeliantės bylinėjimosi išlaidas ir kitas dėl šios bylos patirtas išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrojo Teismo sprendimas turėtų būti panaikintas dėl šių priežasčių:

Bendrasis Teismas nenustatė, kad dokumentams, dėl kurių kilo ginčas, buvo taikoma bendroji konfidencialumo prielaida;

Bendrasis Teismas nenustatė, kad visi dokumentai, dėl kurių kilo ginčas, yra konfidenciali komercinė informacija, saugoma pagal Skaidrumo reglamento 4 straipsnio 2 dalį;

Bendrasis Teismas nenustatė, kad dokumentai, dėl kurių kilo ginčas, turi būti saugomi pagal Skaidrumo reglamento 4 straipsnio 3 dalį; ir

EMA neatliko teisės aktuose reikalaujamo įvertinimo.


(1)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/9


2018 m. kovo 7 d.MSD Animal Health Innovation GmbH ir Intervet international BV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH ir Intervet international BV / Europos vaistų agentūra

(Byla C-178/18 P)

(2018/C 231/10)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: MSD Animal Health Innovation GmbH ir Intervet international BV, atstovaujamos advokato P. Bogaert, solisitoriaus B. Kelly, QC J. Stratford, baristerio C. Thomas

Kita proceso šalis: Europos vaistų agentūra

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti pagrįstu apeliacinį skundą ir panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą;

panaikinti EMA 2015 m. gruodžio 3 d. apeliantėms įteiktą sprendimą dėl tam tikros informacijos pateikimo pagal Skaidrumo reglamentą (1); ir

įpareigoti EMA padengti apeliančių bylinėjimosi išlaidas ir kitas dėl šios bylos patirtas išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrojo Teismo sprendimas turėtų būti panaikintas dėl šių priežasčių:

Bendrasis Teismas nenustatė, kad dokumentams, dėl kurių kilo ginčas, buvo taikoma bendroji konfidencialumo prielaida;

Bendrasis Teismas nenustatė, kad visi dokumentai, dėl kurių kilo ginčas, yra konfidenciali komercinė informacija, saugoma pagal Skaidrumo reglamento 4 straipsnio 2 dalį;

Bendrasis Teismas nenustatė, kad dokumentai, dėl kurių kilo ginčas, turi būti saugomi pagal Skaidrumo reglamento 4 straipsnio 3 dalį; ir

EMA neatliko teisės aktuose reikalaujamo įvertinimo.


(1)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/10


2018 m. kovo 20 d.Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Deutsche Post AG, Klaus Leymann / Land Nordrhein-Westfalen

(Byla C-203/18)

(2018/C 231/11)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Deutsche Post AG, Klaus Leymann

Atsakovė: Land Nordrhein-Westfalen

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 (1) 13 straipsnio 1 dalies d punkte, iš dalies pakeistame 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 (2) 45 straipsnio 2 punktu, nustatyta nukrypti leidžianti nuostata aiškintina taip, kad ji taikoma tik transporto priemonėms ar transporto priemonių deriniams, kurie naudojami tik siuntoms pristatyti, teikiant universaliąją paslaugą, o gal ji taikoma ir tuomet, kai transporto priemonės ar transporto priemonių deriniai taip pat (daugiausia arba kitokiu būdu nustatyta apimtimi) naudojami siuntoms pristatyti, teikiant universaliąją paslaugą?

2.

Ar pagal 1 punkte nurodytą leidžiančią nukrypti nuostatą vertinant, ar transporto priemonės ar transporto priemonių deriniai tik, o gal, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, taip pat (daugiausia arba kitokiu būdu nustatyta apimtimi) naudojami siuntoms pristatyti, teikiant universaliąją paslaugą, reikia atsižvelgti į bendrą transporto priemonės ar transporto priemonių derinio naudojimą, ar į konkretų transporto priemonės ar transporto priemonių derinio naudojimą pavieniame reise?


(1)  2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006, p. 1).

(2)  2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL L 60, 2014, p. 1).


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/10


2018 m. kovo 23 d.Schienen-Control Kommission (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje WESTbahn Management GmbH / ÖBB-Infrastruktur AG

(Byla C-210/18)

(2018/C 231/12)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Schienen-Control Kommission

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: WESTbahn Management GmbH

Atsakovė: ÖBB-Infrastruktur AG

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (1), II priedo 2 punkto a papunktis aiškintinas taip, kad jame nurodyta kategorija „keleivių stotys, jų pastatai ir kiti įrenginiai“ apima geležinkelių infrastruktūros objektus „peronus“, paminėtus šios direktyvos I priedo antroje įtraukoje?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

Ar 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, II priedo 1 punkto c papunktis aiškintinas taip, kad jame nurodyta kategorija „naudojimasis geležinkelių infrastruktūra“ apima naudojimąsi peronais, paminėtais šios direktyvos I priedo antroje įtraukoje?


(1)  OL L 343, 2012, p. 32.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/11


2018 m. kovo 28 d.Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Budimex S.A.

(Byla C-224/18)

(2018/C 231/13)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Budimex S.A.

Proceso šalis: Minister Finansów

Prejudicinis klausimas

Ar tuo atveju, kai sandorio šalys susitarė, kad mokant atlyginimą už statybos arba montavimo darbus būtina, kad užsakovas priimtų atliktus darbus šių darbų priėmimo aktu, paslaugos pagal tokį sandorį laikomos suteiktomis, kaip tai suprantama pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1) 63 straipsnį: faktinio statybos arba montavimo darbų atlikimo momentu ar užsakovui priimant šiuos darbus priėmimo aktu?


(1)  OL L 347, 2006, p. 1, klaidų ištaisymas, OL L 335, 2007 12 20, p. 60.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/11


2018 m. kovo 28 d.Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Grupa Lotos S.A.

(Byla C-225/18)

(2018/C 231/14)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Grupa Lotos S.A.

Kita proceso šalis: Finansų ministras

Prejudicinis klausimas

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1) 168 straipsniui ir neutralumo ir proporcingumo principams neprieštarauja Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas) (Dz. U., Nr. 177, 2011, p. 1054, su vėlesniais pakeitimais; aktuali redakcija – Dz. U., 2017, p. 1221, su vėlesniais pakeitimais) 88 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintas reglamentavimas, pagal kurį mokesčio skirtumo sumažinimas arba grąžinimas netaikomas apmokestinamojo asmens įsigytoms apgyvendinimo ir maitinimo paslaugoms, išskyrus paruošto maisto keleiviams pirkimą, kai apmokestinamieji asmenys teikia keleivių vežimo paslaugas, net tuo atveju, kai toks reglamentavimas įtvirtintas įstatyme remiantis 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (2) 17 straipsnio 6 dalimi?


(1)  OL L 347, 2006, p. 1.

(2)  OL L 145, 1977, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/12


2018 m. balandžio 3 d.Budai Központi Kerületi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VE / WD

(Byla C-227/18)

(2018/C 231/15)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Budai Központi Kerületi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: VE

Atsakovė: WD

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar galima laikyti, kad, atsižvelgiant į ekonominius padarinius, sutarties sąlyga, pagal kurią valiutos kurso rizika tenka vartotojui (kita sutarties šalis pardavėjas arba tiekėjas šią sąlygą naudoja kaip bendrąją sutarties sąlygą, dėl kurios nebuvo atskirai derėtasi) ir kuri buvo parengta vykdant įstatyme numatytą neišvengiamai bendro pobūdžio pareigą pateikti informaciją, nėra nesąžininga, nes suformuluota aiškiai ir suprantamai, jeigu minėtoje sutarties sąlygoje nėra aiškiai nurodyta, kad pagal paskolos sutartį mokėtinų grąžinimo įmokų dydis gali viršyti vartotojo pajamų dydį, kurį nustatė kita sutarties šalis pardavėjas arba tiekėjas vertindamas mokumą, arba kad tokių pajamų dalis gali būti daug didesnė [nei numatyta]; taip pat atsižvelgiant į tai, kad atitinkamoje nacionalinės teisės normoje reikalaujama išsamiai raštu nurodyti riziką, o ne tik pareikšti apie rizikos egzistavimą ir jos priskyrimą; be to, kadangi remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-26/13 74 punktu galima reikalauti, kad kita sutarties šalis pardavėjas arba tiekėjas ne tik supažindintų vartotoją su rizika, bet taip pat kad vartotojas, remdamasis informacija, galėtų įvertinti potencialiai reikšmingus ekonominius padarinius, kurie gali jam kilti dėl valiutos kurso rizikos prisiėmimo, taigi ir bendrą paskolos kainą?

2.

Ar galima laikyti, kad, atsižvelgiant į ekonominius padarinius, sutarties nuostata, pagal kurią valiutos kurso rizika tenka vartotojui (kita sutarties šalis pardavėjas arba tiekėjas šią sąlygą naudoja kaip bendrąją sutarties sąlygą, dėl kurios nebuvo atskirai derėtasi) ir kuri buvo parengta vykdant įstatyme numatytą neišvengiamai bendro pobūdžio pareigą pateikti informaciją, nėra nesąžininga, nes suformuluota aiškiai ir suprantamai, jeigu minėtoje sutarties sąlygoje nėra aiškiai nurodyta, kad paskolos sutartimi nenustatyta jokia valiutos kurso pokyčių viršutinė riba; taip pat atsižvelgiant į tai, kad remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-26/13 74 punktu galima reikalauti, kad kita sutarties šalis pardavėjas arba tiekėjas ne tik supažindintų vartotoją su rizika, bet taip pat kad vartotojas, remdamasis informacija, galėtų įvertinti potencialiai reikšmingus ekonominius padarinius, kurie gali jam kilti dėl valiutos kurso rizikos prisiėmimo, taigi ir bendrą paskolos kainą?

3.

Ar galima Direktyvą 93/13 (1), visų pirma jos paskutinę konstatuojamąją dalį, jos priedo 1 dalies o punktą, 3 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį, aiškinti taip, kad, visų pirma atsižvelgiant į reikalavimą, nustatytą, be kita ko, Sprendime C-42/15, kad vartotojų apsaugai užtikrinti būtinos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, pagal Sąjungos teisę draudžiama valstybės narės teismų praktika, teisės aiškinimas arba teisės aktų nuostatos, pagal kurias teisiniai padariniai (sutartis pripažįstama visiškai negaliojančia dėl teisės normos pažeidimo arba žalos atlyginimas ar kitas poveikis remiantis bet kokiu teisiniu pagrindu) dėl toje valstybėje narėje atlikto mokumo vertinimo, kuris yra neišsamus ir nevisapusiškas, kuriuo neapsaugomas skolininkas ir kuris yra netinkamas (pvz., nenagrinėjamas valiutos kurso rizikos poveikis, dėl kurio gerokai padidėja grąžinimo įmokos ir pradinė skola), yra nepalankesni vartotojui nei pradinės padėties atkūrimas (restitutio in integrum), kai vartotojui skolininkui nebetenka valiutos kurso rizika, t. y. tai, kad grąžinimo įmokos padidės dėl kintančio valiutos kurso, ir tam tikrais atvejais leidžiama grąžinti likusią skolos sumą dalimis?

4.

Kiek tai susiję su Direktyvos 93/13 dvidešimtoje konstatuojamojoje dalyje nurodytos galimybės išnagrinėti visas sąlygas ir tos pačios direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnyje įtvirtinto aiškumo ir suprantamumo reikalavimo aiškinimu, ar reikia manyti, kad atitinkamos sutarčių sąlygos nėra nesąžiningos tuo atveju, kai tam tikras esminis paskolos sutarties elementas (pavyzdžiui, sutarties objektas, tai yra paskolos suma, grąžinimo įmokos ir sandorio palūkanos) paskolos sutartyje pateikiamas tik susipažinti, nepaaiškinus, ar susipažinti pateikta sutarties dalis yra teisiškai privaloma sutarties šalims, ar ne?


(1)  1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/13


2018 m. balandžio 3 d.Kúria (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gazdasági Versenyhivatal / Budapest Bank Nyrt. ir kt.

(Byla C-228/18)

(2018/C 231/16)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kúria

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė (kasatorė): Gazdasági Versenyhivatal

Ieškovai (kitos kasacinio proceso šalys): Budapest Bank Nyrt., ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Nyrt., Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SA

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį [SESV 101 straipsnio 1 dalį] galima aiškinti taip, kad ji gali būti pažeista vienu veiksmu, tiek dėl šio veiksmo antikonkurencinio tikslo, tiek dėl jo antikonkurencinio poveikio, laikant tai dviem savarankiškais teisiniais pagrindais?

2.

Ar EB sutarties 81 straipsnio 1 dalis [SESV 101 straipsnio 1 dalis] gali būti aiškinama taip, kad byloje nagrinėjamu Vengrijos bankų sudarytu susitarimu, kuriuo dviem banko kortelių bendrovėms MasterCard ir Visa nustatomas bendras tarpbankinis mokestis, mokėtinas išdavusiems bankams už tokių bendrovių kortelių naudojimą, konkurencija ribojama dėl susitarimo tikslo?

3.

Ar EB sutarties 81 straipsnio 1 dalis [SESV 101 straipsnio 1 dalis] gali būti aiškinama taip, kad kredito kortelių bendrovės, kurios tiesiogiai nedalyvavo nustatant susitarimo turinį, tačiau sudarė sąlygas susitarimui sudaryti, jį priėmė ir taikė, taip pat laikomos tarpbankinio susitarimo šalimis, ar vis dėlto laikytina, kad bendrovės derino savo veiksmus su susitarimą sudariusiais bankais?

4.

Ar EB sutarties 81 straipsnio 1 dalis [SESV 101 straipsnio 1 dalis] gali būti aiškinama taip, kad, atsižvelgiant į ginčo dalyką, nustatant, ar padarytas konkurencijos teisės pažeidimas, nėra būtina daryti skirtumo tarp dalyvavimo susitarime ir veiksmų derinimo su susitarime dalyvaujančių bankų veiksmais?


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/14


2018 m. kovo 28 m. Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

(Byla C-235/18)

(2018/C 231/17)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

Suinteresuotoji šalis: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (dabar – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie)

Prejudicinis klausimas

Ar į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB (1) dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 135 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą sąvoką patenka degalų kortelių išdavimo veikla ir degalų įsigijimo derybų, finansavimo ir atsiskaitymo veikla naudojant šias korteles, ar vis dėlto ši mišri veikla gali būti pripažįstama grandininiais sandoriais, kurių pagrindinis tikslas yra degalų tiekimas?


(1)  OL L 347, p. 1.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/14


2018 m. balandžio 16 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-216/15 Dôvera zdravotná poist'ovňa, a.s. / Europos Komisija

(Byla C-262/18 P)

(2018/C 231/18)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama P.J. Loewenthal, F. Tomat

Kitos proceso šalys: Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s., Slovakijos Respublika, Union zdravotná poist'ovňa a.s.

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimą Dôvera / Komisija byloje T-216/15;

grąžinti bylą Bendrajam Teismui;

tuo atveju, jei nebūtų patenkinti pirmesni reikalavimai, pasinaudoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 61 straipsnyje numatytais įgaliojimais pačiam ppriimti galutinį sprendimą byloje; ir

jeigu byla būtų grąžinta Bendrajam Teismui – atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą, arba jeigu Teisingumo Teismas priimtų galutinį sprendimą byloje – priteisti iš Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s. ir Union zdravotná poist'ovňa a.s. bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Skundžiamu sprendimu Bendrasis Teismas panaikino 2014 m. spalio 15 d. Komisijos sprendimą (ES) 2015/248 dėl priemonių SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), kurias Slovakijos Respublika įgyvendino dėl Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) ir Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) (OL L 41, 2015, p. 25).

Apeliaciniam skundui dėl skundžiamo sprendimo pagrįsti, Komisija nurodo tris apeliacinio skundo pagrindus.

Pirma, Komisija mano, kad Bendrasis Teismas neįvykdė pareigos nurodyti sprendimą pagrindžiančių priežasčių, numatytą Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnyje ir 53 straipsnio 1 dalyje. Skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas teigia, kad Komisijos sprendimas panaikinamas pritarus ieškovės pirmojoje instancijoje nurodytam antrajam ieškinio pagrindui, būtent, kad Komisija neteisingai konstatavo, jog Slovakijos privalomo sveikatos draudimo sistema iš esmės pagrįsta solidarumo principu. Vis dėlto, panaikindamas Komisijos sprendimą jis faktiškai rėmėsi ieškovės pirmojoje instancijoje nurodytu pirmuoju ieškinio pagrindu, pagal kurį pakanka bet kokio ekonominio požymio, kad sveikatos draudimo paslauga virstų ūkine veikla. Kadangi ieškovės pirmasis ir antrasis ieškinio pagrindai buvo tarpusavyje nesuderinami, Komisija negali suprasti, kuo remiantis buvo panaikintas ginčijamas sprendimas.

Antra, Komisija mano, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai aiškino įmonės sąvoką, kaip ji suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį. Skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas pritarė Komisijos išvadai, kad Slovakijos privalomo sveikatos draudimo sistema iš esmės pagrįsta solidarumo principu bei jos paaiškinimui, kad ekonominių požymių jai buvo suteikta siekiant užtikrinti, kad bus pasiekti socialiniai ir solidarumo tikslai. Vis dėlto, jis konstatavo, kad Komisija padarė vertinimo klaidą, konstatavusi, kad sveikatos draudikų veikla pagal Slovakijos privalomojo sveikatos draudimo sistemą nėra ūkinė. Šią išvadą jis padarė atsižvelgęs į draudikų teises gauti pelną, jį naudoti ir paskirstyti, taip pat draudikų konkurenciją dėl klientų ir dėl paslaugų kokybės. Tad jis padarė išvadą, kad vien konstatavus Slovakijos pelno siekiančių draudikų buvimą, SZP ir VZP reikia pripažinti įmonėmis, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį. Bendrasis Teismas tokią išvadą padarė neatsižvelgęs į jurisprudenciją, pagal kurią iš esmės solidarumu paremta sveikatos draudimo sistema, kurios ekonominiai požymiai jai buvo suteikti siekiant užtikrinti sistemos tęstinumą ir ją pagrindžiančius socialinius ir solidarumo tikslus, nėra ekonominė, todėl šioje sistemoje veikiantys sveikatos draudikai nėra įmonės.

Trečia, Komisija mano, kad Bendrasis Teismas iškraipė jam pirmojoje instancijoje pateiktus įrodymus, kai jis konstatavo, kad tarp sveikatos draudimų Slovakijoje vyko „intensyvi ir sudėtinga konkurencija“, nors iš bylos medžiagos buvo matyti, kad tik labai nedidelė konkurencija vyko dėl nemokamai teikiamų neprivalomų paslaugų.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/16


2018 m. balandžio 24 d.Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ“ / Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

(Byla C-280/18)

(2018/C 231/19)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Symvoulio tis Epikrateias

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ“

Atsakovės: Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

Dalyvaujant: 105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2011/92/EB (1) 6 ir 11 straipsniai, siejami su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio nuostatomis, gali būti aiškinami kaip nedraudžiantys vidaus teisės nuostatų, išdėstytų [nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą] 8, 9 ir 10 punktuose, kurios numato, kad procedūros, pagal kurias priimami sprendimai dėl aplinkos apsaugos reikalavimų, keliamų darbams ir veiklai, kurių pasekmės gali būti reikšmingos aplinkai, tvirtinimo (straipsnių publikavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo, visuomenės informavimas ir dalyvavimas konsultacijose), turi būti inicijuojamos ir administruojamos didesnio atitinkamo regiono administracinio vieneto, o ne suinteresuotos savivaldybės?

2.

Ar Direktyvos 2011/92/EB 6 ir 11 straipsniai, siejami su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio nuostatomis, gali būti aiškinami kaip nedraudžiantys tuose pačiuose punktuose nurodytos nacionalinės teisės nuostatų sistemos, pagal kurią galutinai numatyta, kad sprendimų dėl aplinkos apsaugos reikalavimų, keliamų darbams ir veiklai, kurių pasekmės gali būti reikšmingos aplinkai, paskelbimas atitinkamoje interneto svetainėje įtvirtina žinojimo prezumpciją, kuri yra pagrindas kiekvienam suinteresuotam asmeniui kreiptis į teisminę instituciją, kaip numatyta galiojančiuose teisės aktuose (pateikiant skundą Consiglio di Stato (Valstybė taryba) dėl teisės akto panaikinimo), per šešiasdešimt (60) dienų, atsižvelgiant į teisės nuostatas dėl tyrimų apie poveikį aplinkai, visuomenės informavimą ir dalyvavimą aplinkos apsaugos reikalavimų, keliamų minėtiems darbams ir veiklai, tvirtinimo procedūrose, dėl kurių minėtoje procedūroje didesnis atitinkamo regiono administracinis vienetas yra svarbesnis už suinteresuotąją savivaldybę?


(1)  2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012, p. 1).


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/17


2018 m. gegužės 11 d.Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. kovo 21 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-361/17 Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux / Europos Komisija

(Byla C-312/18)

(2018/C 231/20)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux, atstovaujamos QC M. Brealey ir advokatų I. Vandenborre bei S. Dionnet

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. kovo 21 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartį byloje T-361/17 Eco-Bat Technologies ir kt. / Komisija;

pripažinti priimtinu ieškovių ieškinį byloje T-361/17;

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis panaikintų arba sumažintų Komisijos pirminiu sprendimu, pakeistu ištaisančiu sprendimu, skirtą baudą;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai referencinę datą nustatė remdamasis pirminiu neišsamiu sprendimu, o ne išsamiu galutiniu sprendimu, kuris yra teisingas ir išsamus visais aspektais (visų pirma tais, kurie yra apeliacinio skundo dalykas). Taip Bendrasis Teismas pažeidė pagrindines apeliančių teises (visų pirma jų teisę į gynybą). Kiekvienas asmuo turi teisę į visą terminą ieškiniui pareikšti nuo sprendimo dėl esminių pakeitimų priėmimo dienos. Be to, Bendrasis Teismas klaidingai išaiškino Komisijos pareigą motyvuoti ir gero administravimo principą, kai manė, kad apeliantės turėtų remtis prielaidomis tam, kad visiškai suprastų, kaip Komisija nusprendė dėl baudos dydžio.


Bendrasis Teismas

2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/18


2018 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bayer CropScience ir kt. / Komisija

(Bylos T-429/13 ir T-451/13) (1)

((Augalų apsaugos produktai - Veikliosios medžiagas klotianidinas, tiametoksamas ir imidaklopridas - Patvirtinimo peržiūra - Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 21 straipsnis - Draudimas naudoti sėklas, apdorotas augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra atitinkamų veikliųjų medžiagų, ir jomis prekiauti - Reglamento Nr. 1107/2009 49 straipsnio 2 dalis - Atsargumo principas - Proporcingumas - Teisė būti išklausytam - Deliktinė atsakomybė))

(2018/C 231/21)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė byloje T-429/13: Bayer CropScience AG (Monheimas prie Reino, Vokietija), atstovaujama advokatės K. Nordlander ir solisitoriaus P. Harrison

Ieškovai byloje T-451/13: Syngenta Crop Protection AG (Bazelis, Šveicarija) ir 15 kitų ieškovų, kurių pavardės nurodytos sprendimo priede, iš pradžių atstovaujami advokatų D. Waelbroek, I. Antypas ir solisitoriaus D. Slater, vėliau advokatų D. Waelbroek ir I. Antypas

Atsakovė bylose T-429/13 ir T-451/13: Europos Komisija, atstovaujama P. Ondrůšek ir G. von Rintelen

Ieškovų pusėje į bylas T-429/13 ir T-451/13 įstojusios šalys: Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM) (Montardon, Prancūzija), atstovaujama advokatų L. Verdier ir B. Trouvé; The National Farmers’ Union (NFU) (Stoneleigh, Jungtinė Karalystė), atstovaujama, QC H. Mercer ir solisitorės N. Winter; Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) (Briuselis, Belgija), atstovaujama baristerio D. Abrahams, advokatų I. de Seze ir É. Mullier; Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter (Izernhagenas, Voketija), iš pradžių atstovaujama advokatų C. Stallberg ir U. Reese, vėliau advokatų U. Reese ir J. Szemjonneck; European Seed Association (ESA) (Briuselis), iš pradžių atstovaujama advokatų P. de Jong, P. Vlaemminck ir B. Van Vooren, vėliau advokatų P. de Jong, K. Claeyé ir E. Bertolotto; Agricultural Industries Confederation Ltd (Piterboras, Jungtinė Karalystė), iš pradžių atstovaujama advokatų P. de Jong, P. Vlaemminck ir B. Van Vooren, vėliau advokatų P. de Jong, K. Claeyé ir E. Bertolotto

Atsakovės pusėje į bylas T-429/13 ir T-451/13 įstojusios šalys: Švedijos Karalystė, atstovaujama A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg ir C. Hagerman; Union nationale de l’apiculture française (UNAF) (Paryžius, Prancūzija), byloje T-429/13 atstovaujama advokatų B. Fau ir J.-F. Funke, ir byloje T-451/13 atstovaujama advokato B. Fau; Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Zoltau, Vokietija), Österreichischer Erwerbsimkerbund (Großebersdorf, Austrija), atstovaujamos advokatų A. Willand ir B. Tschida; Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Briuselis), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) (Louvain-la-Neuve, Belgija), Buglife – The Invertebrate Conservation Trust (Piterboras), atstovaujama advokatės B. Kloostra; Stichting Greenpeace Council (Amsterdamas, Nyderlandai), atstovaujama advokatės B. Kloostra

Dalykas

Pirma, SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2013 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 485/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliųjų medžiagų klotianidino, tiametoksamo ir imidakloprido patvirtinimo sąlygų ir dėl draudimo naudoti augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų, apdorotas sėklas ir jomis prekiauti (OL L 139, 2013, p. 12) ir, antra, byloje T-451/13, SESV 268 straipsniu grindžiamas prašymas atlyginti žalą, kurią ieškovai tariamai patyrė.

Rezoliucinė dalis

1.

Sujungti bylas T-429/13 ir T-451/13, kad būtų bendrai priimamas galutinis sprendimas.

2.

Atmesti ieškinius.

3.

Bayer CropScience AG, Syngenta Crop Protection AG ir kiti ieškovai, kurių pavardės nurodytos priede, padengia savo bei Europos Komisijos, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV ir Österreichischer Erwerbsimkerbund patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

Švedijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

5.

Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), The National Farmers’ Union (NFU), Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter, European Seed Association (ESA), Agricultural Industries Confederation Ltd, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), Buglife – The Invertebrate Conservation Trust ir Stichting Greenpeace Council padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 325, 2013 11 9.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/19


2018 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BASF Agro ir kt. / Komisija

(Byla T-584/13) (1)

((Augalų apsaugos produktai - Veiklioji medžiaga fipronilas - Patvirtinimo peržiūra - Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 21 straipsnis - Draudimas naudoti sėklas, apdorotas augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra atitinkamos veikliosios medžiagos, ir jomis prekiauti - Reglamento Nr. 1107/2009 49 straipsnio 2 dalis - Atsargumo principas - Poveikio vertinimas))

(2018/C 231/22)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: BASF Agro BV (Arnhemas, Nyderlandai) ir kitos sprendimo priede nurodytos 6 ieškovės, atstovaujamos advokatų J.-P. Montfort ir M. Peristeraki

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Ondrůšek ir G. von Rintelen

Ieškovių pusėje į bylą įstojusios šalys: Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų I. de Seze ir É. Mullier ir baristerio D. Abrahams; European Seed Association (ESA) (Briuselis), iš pradžių atstovaujama advokatų P. de Jong, P. Vlaemminck ir B. Van Vooren, vėliau – P. de Jong, K. Claeyé ir E. Bertolotto

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Zoltau, Vokietija), Österreichischer Erwerbsimkerbund (Großebersdorf, Austrija), Österreichischer Imkerbund (ÖIB) (Viena, Austrija), atstovaujamos advokatų A. Willand ir B. Tschida

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2013 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 781/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliosios medžiagos fipronilo patvirtinimo sąlygų ir kuriuo draudžiama naudoti augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, apdorotas sėklas ir jomis prekiauti (OL L 219, 2013, p. 22).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 781/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliosios medžiagos fipronilo patvirtinimo sąlygų ir kuriuo draudžiama naudoti augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, apdorotas sėklas ir jomis prekiauti, 1, 3 ir 4 straipsnius.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Europos Komisija padengia savo, BASF Agro BV ir kitų priede nurodytų ieškovių bylinėjimosi išlaidas, taip pat Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) ir European Seed Association (ESA) bylinėjimosi išlaidas.

4.

Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, Österreichischer Erwerbsimkerbund ir Österreichischer Imkerbund (ÖIB) padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 9, 2014 1 11.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/20


2018 m. gegužės 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Esso Raffinage / ECHA

(Byla T-283/15) (1)

((REACH - Dokumentacijos vertinimas - Registracijos dokumentacijų atitikties patikra - Pateiktos informacijos tikrinimas ir tolesni veiksmai įvertinus dokumentaciją - Neatitikties pripažinimas - Bendrojo Teismo jurisdikcija - Ieškinys dėl panaikinimo - Aktas, kurį galima ginčyti - Tiesioginė ir konkreti sąsaja - Priimtinumas - Teisinis pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 41, 42 ir 126 straipsniai))

(2018/C 231/23)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Esso Raffinage (Kurbevua, Prancūzija), atstovaujama solisitoriaus M. Navin-Jones

Atsakovė: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), atstovaujama C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere ir M. Heikkilä

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama T. Henze, Prancūzijos Respublika, atstovaujama D. Colas ir J. Traband, ir Nyderlandų Karalystė, atstovaujama M. de Ree, M. Bulterman ir M. Noort

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti 2015 m. balandžio 1 d. ECHA raštą Prancūzijos ekologijos, tvaraus vystymo, transporto ir būsto ministerijai „Neatitikties pripažinimas remiantis dokumentacijos vertinimo sprendimu, priimtu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006“

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. balandžio 1 d. Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) raštą Prancūzijos ekologijos, darnaus vystymosi, transporto ir būsto ministerijai „Neatitikties pripažinimas remiantis dokumentacijos vertinimo sprendimu, priimtu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006“ ir jo priedą.

2.

Esso Raffinage ir ECHA padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

3.

Vokietijos Federacinė Respublika, Prancūzijos Respublika ir Nyderlandų Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 320, 2015 9 28.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/21


2018 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lietuva / Komisija

(Byla T-205/16) (1)

((Sanglaudos fondas - Nefinansuojamos išlaidos - Techninė parama Sanglaudos fondui Lietuvoje valdyti - PVM - Reglamento (EB) Nr. 16/2003 11 straipsnio 1 ir 3 dalys - Finansinės paramos sumažinimas))

(2018/C 231/24)

Proceso kalba: lietuvių

Šalys

Ieškovė: Lietuvos Respublika, atstovaujama D. Kriaučiūno, R. Krasuckaitės ir D. Stepanienės

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama B.-R. Killmann ir J. Jokubauskaitės

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti 2016 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimą Nr. C(2016) 969 final dėl Sanglaudos fondo paramos Lietuvoje vykdomam projektui „Techninė parama Sanglaudos fondui Lietuvos Respublikoje valdyti“ sumažinimo, kiek juo numatyta sumažinti paramą 137 864,61 EUR suma, atitinkančia PVM išlaidas.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimą Nr. C(2016) 969 final dėl Sanglaudos fondo paramos Lietuvoje vykdomam projektui „Techninė parama Sanglaudos fondui Lietuvos Respublikoje valdyti“ sumažinimo, kiek juo numatyta sumažinti paramą 137 864,61 EUR suma, atitinkančia PVM išlaidas.

2.

Europos Komisija padengia savo ir Lietuvos Respublikos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 251, 2016 7 11.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/21


2018 m. gegužės 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Troszczynski / Parlamentas

(Byla T-626/16) (1)

((Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklės - Išmokos Parlamento narių padėjėjams - Nepagrįstai išmokėtų sumų išieškojimas - Generalinio sekretoriaus įgaliojimai - „Electa una via“ - Teisė į gynybą - Įrodinėjimo pareiga - Pareiga motyvuoti - Politinės teisės - Vienodas požiūris - Piktnaudžiavimas įgaliojimais - Parlamento narių nepriklausomumas - Fakto klaida - Proporcingumas))

(2018/C 231/25)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Mylène Troszczynski (Nuajonas, Prancūzija), iš pradžių atstovaujama advokato M. Ceccaldi, vėliau advokato F. Wagner

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas G. Corstens ir S. Seyr

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2016 m. birželio 23 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą susigrąžinti iš ieškovės 56 554 EUR sumą, nepagrįstai sumokėtą kaip išmoką Parlamentų narių padėjėjams, taip pat su tuo susijusią debeto avizą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Mylène Troszczynski padengia savo ir Europos Parlamento patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant susijusias su procedūra dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.


(1)  OL C 383, 2016 10 17.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/22


2018 m. gegužės 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Wirecard / EUIPO (mycard2go)

(Byla T-675/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „mycard2go“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai) - Pareiga motyvuoti - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio pirmas saknys (dabar – Reglamento 2017/1001 94 straipsnio pirmas sakinys)))

(2018/C 231/26)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Wirecard AG (Ašheimas, Vokietija), atstovaujama advokato A. Bayer

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama D. Hanf

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. liepos 21 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 282/2016-4), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį „mycard2go“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. liepos 21 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 282/2016-4).

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš EUIPO jos pačios ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant būtinąsias išlaidas, patirtas per apeliacijos procedūrą.


(1)  OL C 410, 2016 11 7.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/23


2018 m. gegužės 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Wirecard / EUIPO (mycard2go)

(Byla T-676/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „mycard2go“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai)))

(2018/C 231/27)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Wirecard AG (Ašheimas, Vokietija), atstovaujama advokato A. Bayer

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama D. Hanf

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. liepos 21 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 280/2016-4), susijusio su paraiška įregistruoti vaizdinį žymenį „mycard2go“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Wirecard AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 410, 2016 11 7.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/23


2018 m. gegužės 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deutsche Lufthansa / Komisija

(Byla T-712/16) (1)

((Konkurencija - Koncentracija - Oro transporto rinka - Sprendimas, kuriuo koncentracija pripažinta suderinama su vidaus rinka, jei laikomasi tam tikrų įsipareigojimų - Prašymas atleisti nuo dalies pareigų, kurios yra įsipareigojimų objektas - Proporcingumas - Teisėti lūkesčiai - Gero administravimo principas - Piktnaudžiavimas įgaliojimais))

(2018/C 231/28)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Deutsche Lufthansa AG (Kelnas, Vokietija), atstovaujama advokato S. Völcker

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Biolan, H. Leupold ir I. Zaloguin

Dalykas

Dėl SESV 263 straipsniu pagrįstas prašymas panaikinti 2016 m. liepos 25 d. Komisijos sprendimą C(2016) 4964 final, kuriuo atmestas ieškovės prašymas atleisti nuo tam tikrų įsipareigojimų, tapusių privalomais pagal 2005 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimą dėl koncentracijos patvirtinimo byloje COMP/M.3770 – Lufthansa / Swiss.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. liepos 25 d. Komisijos sprendimą C(2016) 4964 final, kuriuo atmestas Deutsche Lufthansa AG prašymas atleisti nuo tam tikrų įsipareigojimų, tapusių privalomais pagal 2005 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimą leisti vykdyti koncentraciją byloje COMP/M.3770 – Lufthansa / Swiss, kiek jis susijęs su maršrutu Ciurichas – Stokholmas.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas


(1)  OL C 462, 2016 12 12.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/24


2018 m. gegužės 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Netflix International ir Netflix / Komisija

(Byla T-818/16) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Valstybės pagalba - Pagalba, kurią Vokietija ketina suteikti, siekdama remti filmų gamybą ir platinimą - Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su vidaus rinka - Konkrečios sąsajos nebuvimas - Reglamentuojamojo pobūdžio aktas, dėl kurio reikia priimti įgyvendinamąsias priemones - Nepriimtinumas))

(2018/C 231/29)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Netflix International BV (Amsterdamas, Nyderlandai) ir Netflix, Inc. (Los Gatosas, Kalifornija, Jungtinės Valstijos), atstovaujamos advokatų C. Alberdingk Thijm, S. van Schaik, S. van Velze ir E. H. Janssen

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Samnadda, G. Braun ir B. Stromsky

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2016 m. rugsėjo 1 d. Komisijos sprendimą (ES) 2016/2042 dėl pagalbos schemos SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N), kurią ketina taikyti Vokietija, siekdama remti filmų gamybą ir platinimą (OL L 314, 2016, p. 63).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Nėra reikalo priimti sprendimo dėl Vokietijos Federacinės Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Nyderlandų Karalystės ir Filmförderungsanstalt pateiktų prašymų įstoti į bylą.

3.

Netflix International BV ir Netflix, Inc. padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas, išskyrus susijusias su prašymais įstoti į bylą.

4.

Netflix International, Netflix, Komisija, Vokietijos Federacinė Respublika, Prancūzijos Respublika, Nyderlandų Karalystė ir Filmförderungsanstalt kiekviena padengia savo išlaidas, susijusias su prašymais įstoti į bylą.


(1)  OL C 30, 2017 1 30.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/25


2018 m. gegužės 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Wirecard / EUIPO (mycard2go)

(Byla T-860/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „mycard2go“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai)))

(2018/C 231/30)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Wirecard AG (Ašheimas, Vokietija), atstovaujama advokato A. Bayer

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama D. Hanf

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. spalio 3 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 281/2016-4), susijusio su paraiška įregistruoti vaizdinį žymenį „mycard2go“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Wirecard AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 38, 2017 2 6.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/25


2018 m. gegužės 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Barnett / EESRK

(Byla T-23/17) (1)

((Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Ištarnauto laiko pensija - Išankstinis išleidimas į pensiją nesumažinant pensijos dydžio - Ištarnauto laiko apskaičiavimas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 9 straipsnio 2 dalį - Tarnybos interesas - Tarnautojų teismo paskelbto sprendimo dėl panaikinimo vykdymas - Atsakomybė))

(2018/C 231/31)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Inge Barnett (Roskildė, Danija), atstovaujama advokatų S. Orlandi ir T. Martin

Atsakovas: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, atstovaujamas M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, A. Carvajal ir L. Camarena Januzec, padedamų advokatų M. Troncoso Ferrer ir F.-M. Hislaire

Dalykas

SESV 270 straipsniu grindžiamas ieškinys, kuriuo pirmiausiai siekiama, kad būtų panaikintas 2016 m. kovo 21 d. EESRK sprendimas, priimtas įgyvendinant 2015 m. rugsėjo 22 d. Sprendimą Barnett / EESRK (F-20/14, EU:F:2015:107), kuriuo atsisakoma išleisti ieškovę į išankstinę pensiją nesumažinant pensijos dydžio ir, papildomai, siekiama, kad būtų atlyginta tariamai jos patirta žala.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Inge Barnett bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 104, 2017 4 3.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/26


2018 m. gegužės 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Triggerball / EUIPO (daugiabriaunė kamuoliuko forma)

(Byla T-387/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Erdvinio Europos Sąjungos prekių ženklo paraiška - Daugiabriaunė kamuoliuko forma - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamasis požymis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas)))

(2018/C 231/32)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Triggerball GmbH (Baiern-Piusheim, Vokietija), atstovaujama advokato H. Emrich

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama D. Walicka

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. balandžio 20 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 376/2017-4), susijusio su paraiška įregistruoti erdvinį žymenį, kurį sudaro daugiabriaunė kamuoliuko forma, kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Triggerball GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 256, 2017 8 7.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/26


2018 m. kovo 16 d. pareikštas ieškinys byloje SCF Terminal (Cyprus) ir S H B / Taryba ir kt.

(Byla T-199/18)

(2018/C 231/33)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: SCF Terminal (Cyprus) LTD (Limasolis, Kipras) ir S H B, Inc. (Monrovija, Liberija), atstovaujamos baristerio P. Tridimas ir advokatų K. Kakoulli, P. Panayides ir C. Pericleous

Atsakovai: Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Europos Centrinis Bankas, Euro grupė ir Europos Sąjunga

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

nurodyti atsakovams sumokėti ieškovėms sumas, nurodytas prie šio ieškinio pateiktoje lentelėje, kartu su palūkanomis, skaičiuojamomis nuo 2013 m. kovo 26 d. iki Teisingumo Teismo sprendimo priėmimo dienos,

nurodyti atsakovams padengti bylinėjimosi išlaidas.

Alternatyviai, jei nebus įvykdyti pirmesni reikalavimai, ieškovės Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti Europos Sąjungos ir (arba) institucijų atsakovių nesutartinę atsakomybę,

nurodyti, kokios procedūros turi būti laikomasi siekiant nustatyti atlygintiną ieškovių patirtą žalą ir

nurodyti atsakovams padengti bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės ieškinį grindžia keturiais teisiniais pagrindais, iš esmės identiškais arba panašiais į pateiktus byloje T-197/18, JV Voscf ir kt. / Taryba ir kt.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/27


2018 m. balandžio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Czarnecki / Parlamentas

(Byla T-230/18)

(2018/C 231/34)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Ryszard Czarnecki (Varšuva, Lenkija), atstovaujamas advokatės M. Casado García-Hirschfeld

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį priimtinu,

panaikinti ginčijamą 2018 m. vasario 7 d. Europos Parlamento sprendimą,

priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs, pirma, su nekaltumo prezumpcijos, teisės į gynybą ir šalių procesinio lygiateisiškumo principo pažeidimu ir, antra, su gero administravimo principo, proporcingumo principo ir žodžio laisvės pažeidimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs akivaizdžia fumus persecutionis vertinimo klaida ir įgaliojimų viršijimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimu.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/28


2018 m. balandžio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Netflix International ir Netflix / Komisija

(Byla T-238/18)

(2018/C 231/35)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Netflix International BV (Amsterdamas, Nyderlandai), Netflix, Inc. (Los Gatosas, Kalifornija, Jungtinės Valstijos), atstovaujamos solisitoriaus E. Batchelor, advokatų N. Niejahr, B. Hoorelbeke ir A. Patsa

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos SA.48950 (2017/N), kuriuo leista pratęsti kinematografijos paveldo kūriniams skaitmeninti teikiamos pagalbos schemos, apie kurią pranešė Prancūzija, galiojimą,

panaikinti 2017 m. lapkričio 20 d. Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos SA.48907 (2017/N), kuriuo leista pratęsti garso ir vaizdo kūriniams (vaidybiniai filmai ir meninė dokumentika) taikomos automatinės pagalbos schemos, apie kurią pranešė Prancūzija, galiojimą,

panaikinti 2017 m. lapkričio 20 d. Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos SA.48699 (2017/N), kuriuo leista pratęsti kinematografijos kūrinių gamybai ir paruošimui taikomos automatinės pagalbos schemos, apie kurią pranešė Prancūzija, galiojimą ir

priteisti iš Komisijos padengti savo pačios ir Netflix su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi vieninteliu pagrindu.

Ieškovės tvirtina, kad Komisija pažeidė SESV 108 straipsnio 3 dalį, nes nepradėjo oficialios tyrimo procedūros, numatytos SESV 108 straipsnio 2 dalyje, kai nagrinėjo valstybės pagalbos schemas, apie kurias pranešė Prancūzija ir dėl kurių priimti ginčijami sprendimai. Komisija turėjo pradėti oficialią tyrimo procedūrą dėl kiekvienos iš šių trijų valstybės pagalbos schemų, atsižvelgdama į rimtus sunkumus, su kuriais ji susidūrė vertindama kiekvienos iš jų suderinamumą su vidaus rinka. Nepradėjusi oficialios tyrimo procedūros Komisija pažeidė ieškovių procedūrines teises pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį.

Ieškovės tvirtina, kad rimtų sunkumų egzistavimą patvirtina:

išankstinio tyrimo procedūrų, kurias įvykdžius priimti ginčijami sprendimai, aplinkybės ir trukmė, ir

ginčijamų sprendimų turinys, ypač susijęs su valstybės pagalbos schemų finansavimo mechanizmais ir valstybės pagalbos schemų suderinamumu su Sąjungos teise, kita nei nuostatos dėl valstybės pagalbos.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/29


2018 m. balandžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje SKS Import Export / Komisija

(Byla T-239/18)

(2018/C 231/36)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Société Kammama Saber (S.K.S) Import Export (Sousse Jawhara, Tunisas), atstovaujama advokato H. Chelly

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu

ir:

iš dalies panaikinti 2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/212, kiek tai susiję su Tuniso įtraukimu į trečiųjų valstybių, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo režimai turi strateginių trūkumų, sąrašą;

priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas Komisijos kompetencijos trūkumu ir esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimu, nes Komisija viršijo savo įgaliojimus, suteiktus pagal Tuniso ir Europos Sąjungos asociacijos susitarimą; pagal šiuos įgaliojimus ji turėjo perduoti šį klausimą Asociacijos tarybai, kad ši išspręstų ginčą, arba subsidiariai leistų šalims imtis priemonių, būtinų jų interesams apsaugoti.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas akivaizdžia vertinimo klaida, kiek tai susiję su Europos Sąjungos atliktu Tuniso vertinimu ir Tarptautinės finansinių veiksmų darbo grupės atliktu Tuniso vertinimu. Šiuo klausimu ieškovė mano, kad komisija nesiėmė tinkamų priemonių, kad suvaldytų padidėjusią grėsmę, dėl ginčijamo deleguotojo reglamento kilusią Tuniso ekonominio vystymosi procesui.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas Europos Sąjungos sutarčių, konkrečiai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 216 straipsnio 2 dalies, pagal kurią tarptautiniai susitarimai yra privalomi Sąjungos institucijoms, pažeidimu.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/29


2018 m. balandžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Bruno / Komisija

(Byla T-241/18)

(2018/C 231/37)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Luigi Bruno (Woluwé-Saint-Pierre, Belgija), atstovaujamas advokato N. De Montigny

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2017 m. liepos 4 d. STSĮT sprendimą.

Prireikus, panaikinti 2018 m. sausio 18 d. eksplicitinį sprendimą atmesti ieškovo skundą.

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisės klaida, kurią Europos Komisija padarė, taikydama Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnio 1 dalį, kai savo sprendimu Komisija atmetė ieškovo prašymą jam skirti išeitinę išmoką, numatytą minėto priedo 12 straipsnio 2 dalyje, ir jam taikė Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 1 dalį, kuri visiškai neturi būti taikoma jo atveju.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas prieštaravimu dėl teisėtumo tiek, kiek minėtomis Pareigūnų tarnybos nuostatomis pažeidžiami vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai, nes egzistuoja teisės spraga.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/30


2018 m. balandžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje VV / Komisija

(Byla T-242/18)

(2018/C 231/38)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: VV, atstovaujamas advokato F. Moyse

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2017 m. birželio 19 d. sprendimą ir, prireikus, 2018 m. sausio 18 d. sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo skundas.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas nepakankamu ginčijamo sprendimo motyvavimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas vertinimo klaidomis, kurias padarė konkurso atrankos komisija, vertindama ieškovo paraiškoje pateiktą informaciją. Atrankos komisija nesivadovavo pranešimu apie konkursą, kai manė, kad ieškovas neturėjo diplomu patvirtinto išsilavinimo, kai įprastinė universitetinių studijų trukmė yra bent 3 metai, būtino, kad būtų leista dalyvauti konkurse.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/31


2018 m. balandžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje VW / Komisija

(Byla T-243/18)

(2018/C 231/39)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: VW, atstovaujama advokatės N. de Montigny

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti:

2017 m. birželio 26 d. sprendimą ir

prireikus, 2018 m. sausio 19 d. eksplicitinį sprendimą atmesti skundą,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis pagrindinis ieškinio pagrindas grindžiamas Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 20 straipsnio neteisėtumu grindžiamu prieštaravimu, nes šiuo straipsniu pažeidžiamas Pagrindinių teisių chartijos 20 straipsnyje įtvirtintas vienodo požiūrio principas ir jos 52 straipsnis.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas teikiamas tuo atveju, jeigu ieškovė negalėtų remtis Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 20 straipsniu, ir grindžiamas institucijos atsakovės padaryta teisės klaida aiškinant Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 27 straipsnį, o jeigu būtų pripažinta, jog teisės klaidos nėra, jis grindžiamas Pagrindinių teisių chartijos 20 straipsnyje įtvirtinto vienodo požiūrio principo ir 52 straipsnyje įtvirtinto proporcingumo principo pažeidimu.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/31


2018 m. balandžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Synergy Hellas / Komisija

(Byla T-244/18)

(2018/C 231/40)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokato K. Damis

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

priimti ieškinį;

panaikinti 2018 m. vasario 19 d. Komisijos sprendimą C(2018) 1115 final dėl 76 282,08 EUR ir palūkanų susigrąžinimo iš „d.d.Synergy HELLAS ANONYMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS“ ir

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su Komisijos reglamento (EB, Euratomas) 2342/2002 (1) 85 straipsnio pažeidimu.

Šio straipsnio nuostatoms prieštarauja Komisijos atsisakymas tenkinti teisėtą prašymą pratęsti mokėjimo terminą, nors jau buvo grąžinta 73 % kapitalo, įskaitant visas palūkanas, ir jau buvo suteikta Komisijos reikalauta asmeninė garantija visai iš pradžių mokėtinai sumai ir palūkanoms;

Komisijos motyvai, susiję su materialiniu ginčijamo teisės akto teisėtumu, yra nepagrįsti;

Komisija neįvykdė pareigos motyvuoti ginčijamą sprendimą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su diskrecijos pažeidimu ir (arba) jos ribų viršijimu ir „gero administravimo“ principo pažeidimu.

Komisija viršijo savo diskrecijos ribas, kai priėmė ginčijamą sprendimą neatsižvelgusi į ieškovės jai pateiktus faktinius duomenis ir numatė ieškovės likvidavimą galinčius lemti sprendimus.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su proporcingumo principo pažeidimu.

Ginčijamas sprendimas, be to, kad nėra siekiamam tikslui įgyvendinti reikalinga priemonė, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė moka toliau, yra jai per didelė našta ir iš esmės net kelia grėsmę jos egzistavimui.


(1)  2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (OL L 357, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 4 t., p. 145).


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/32


2018 m. balandžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje RATP / Komisija

(Byla T-250/18)

(2018/C 231/41)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Régie autonome des transports parisiens (RATP) (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokatų E. Morgan de Rivery, P. Delelis ir C. Lavin

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. kovo 21 d. Komisijos sprendimą leisti iš dalies susipažinti su dokumentais pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais,

bet kuriuo atveju, priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331) 4 straipsnio 2 dalies trečios įtraukos pažeidimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies trečios įtraukos pažeidimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirmos įtraukos, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnio ir SESV 339 straipsnio pažeidimu.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su pareigos motyvuoti pažeidimu.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/33


2018 m. balandžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje US / ECB

(Byla T-255/18)

(2018/C 231/42)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: US, atstovaujama advokatų L. Levi ir A. Blot

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškininį priimtinu ir pagrįstu;

ir remiantis tuo

panaikinti sprendimą nepakeisti ieškovės 2017 m. birželio 13 d. sutarties;

panaikinti 2017 m. spalio 11 d. ECB sprendimą, kuriuo atmetamas 2017 m. rugpjūčio 11 d. prašymas atlikti administracinę peržiūrą (administracinę peržiūra);

panaikinti 2018 m. vasario 13 d. ECB sprendimą, apie kurį ieškovei buvo pranešta tą pačią dieną, kuriuo atmestas jos 2017 m. gruodžio 7 d. skundas (kaltinimų procedūra);

priteisti žalos atlyginimą;

priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su neteisėtumu grindžiamu prieštaravimu, pareikštu dėl Pakeitimo politikos, kadangi ja buvo pažeistas Darbo sąlygų 10 straipsnio c punktas, Personalui taikomų taisyklių 2.0 straipsnis ir teisinių normų hierarchijos principas.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su neteisėtumu grindžiamu prieštaravimu, kadangi Darbo sąlygų 10 straipsnio c punktas ir Personalui taikomų taisyklių 2.0 straipsnis pažeidžia 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvą 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, ir šio susitarimo 6 konstatuojamąją dalį.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su neteisėtumu grindžiamu prieštaravimu, pareikštu dėl Annual Salary and Bonus Review (ASBR) gairių, kadangi jomis pažeidžiama motyvavimo pareiga ir teisinio saugumo principas.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su akivaizdžiomis vertinimo klaidomis ir motyvavimo pareigos pažeidimu, kiek tai susiję, pirma, su ieškovei priskirta atlyginimo kategorija, antra, su jos „tęstiniu mokymusi“ ir, trečia, su įmonės poreikių (business needs) ieškovės žinioms, įgūdžiams ir specifinėms kompetencijoms išlaikymu.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/34


2018 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Arezzo Indústria e Comércio / EUIPO (SCHUTZ)

(Byla T-256/18)

(2018/C 231/43)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Arezzo Indústria e Comércio SA (Belo Orizontė, Brazilija), atstovaujama advokatų A. Sebastião ir J. Pimenta

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis prekių ženklas „SCHUTZ“ – Registracijos paraiška Nr. 15 723 265

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. vasario 12 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 661/2017-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktų ir 2 dalies pažeidimas.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/35


2018 m. balandžio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Roxtec / EUIPO – Wallmax (Juodo kvadrato su septyniais koncentriniais mėlynais apskritimais vaizdas)

(Byla T-261/18)

(2018/C 231/44)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Roxtec AB (Karlskruna, Švedija), atstovaujama advokatų J. Olsson ir J. Adamsson

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Wallmax Srl (Milanas, Italija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas (juodo kvadrato su septyniais koncentriniais mėlynais apskritimais vaizdas) – Sąjungos prekių ženklas Nr. 14 338 735.

Procedūra EUIPO: registracijos panaikinimo procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. sausio 8 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 940/2017-2.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą apeliacinėje taryboje ir per EUIPO procedūrą.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio pažeidimas.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/35


2018 m. balandžio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Meblo Trade / EUIPO – Meblo Int (MEBLO)

(Byla T-263/18)

(2018/C 231/45)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Meblo Trade d.o.o. (Zagrebas, Kroatija), atstovaujama advokatės A. Ivanova

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o. (Nova Gorica, Slovėnija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: juodos ir raudonos spalvų vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas MEBLO – ES prekių ženklas Nr. 3 431 731

Procedūra EUIPO: registracijos panaikinimo procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. vasario 27 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 883/2017-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/36


2018 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Biernacka-Hoba / EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

(Byla T-265/18)

(2018/C 231/46)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: lenkų

Šalys

Ieškovė: Ilona Biernacka-Hoba (Lodzės Aleksandruvas, Lenkija), atstovaujama advokato R. Rumpel

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Formata Bogusław Hoba (Lodzės Aleksandruvas, Lenkija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „Formata“ – Sąjungos prekių ženklas Nr. 11 529 427.

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. vasario 13 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2032/2017-4.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti ieškinį nepagrįstu,

panaikinti skundžiamą sprendimą tiek, kiek juo buvo atmestas prašymas pripažinti negaliojančiu užregistruotą prekių ženklą „Formata“ Nr. 011529427,

pakeisti skundžiamą sprendimą taip, kad prekių ženklas „Formata“ Nr. 011529427 būtų pripažintas negaliojančiu,

pakeisti skundžiamą sprendimą dėl dalies, susijusios su bylinėjimosi išlaidomis,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Klaidingas pripažinimas, kad ankstesnė teisė nebuvo pakankamai įrodyta.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/37


2018 m. balandžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Iceland Foods / EUIPO – Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

(Byla T-267/18)

(2018/C 231/47)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Iceland Foods Ltd (Disaidas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama QC S. Malynicz, solisitorių J. Hertzog, C. Hill ir J. Warner

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Íslandsstofa (Reikjavikas, Islandija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas INSPIRED BY ICELAND – Registracijos paraiška Nr. 14 350 094

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. vasario 7 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos preliminarus sprendimas byloje R 340/2017-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO ir kitos šalies padengti savo ir ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 71 straipsnio pažeidimas, nes Apeliacinė taryba neišnagrinėjo apeliacijos.

Esminis Reglamento Nr. 2017/1001 72 straipsnio procedūrinis pažeidimas, nes Apeliacinės tarybos veiksmai prieštaravo procedūros ekonomijos ir proceso teisingumo principams; pažeidžiant audi alteram partem principą buvo nuspręsta iš naujo patikrinti, ar yra absoliučių atsisakymo registruoti ginčijamą prekių ženklą pagrindų ir kartu neišklausius ieškovės priimtas preliminarus sprendimas dėl absoliučių pagrindų taikymo.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/38


2018 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Sandrone / EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

(Byla T-268/18)

(2018/C 231/48)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovas: Luciano Sandrone (Barolo, Italija), atstovaujamas advokato A. Borra

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: J. Garcia Carrion, SA (Chumilja, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovas.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Luciano Sandrone“ – Registracijos paraiška Nr. 14 416 598.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. vasario 26 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1207/2017-2.

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Įrodymų, kad ankstesnis prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas, kaip tai suprantama pagal Reglamento 2017/1001 42 straipsnio 2 ir 3 dalis, stoka.

Reglamento Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/38


2018 m. gegužės 2 d. pareikštas ieškinys byloje Inditex / EUIPO – Ffauf (ZARA)

(Byla T-269/18)

(2018/C 231/49)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Ispanija), atstovaujama advokatų G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ir E. Armero Lavie

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Ffauf SA (Liuksemburgas, Liuksemburgas)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas ZARA – Registracijos paraiška Nr. 8 929 952

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. vasario 2 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas sujungtose bylose R 359/2015-5 ir R 409/2015-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek juo, atmetus ieškovės apeliaciją ir iš dalies patenkinus kitos šalies reikalavimus, atmesta žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo ZARA paraiška Nr. 8 929 952 šioms prekėms ir paslaugoms: 29 klasė – konservuoti, šaldyti, džiovinti, virti vaisiai ir daržovės, drebučiai, uogienės, kompotai, pieno produktai, maistiniai aliejai ir riebalai; 30 klasė – ryžiai, tapijoka, sago kruopos, miltai ir grūdų produktai, duona, pyragas ir konditerijos gaminiai, mielės, kepimo milteliai, druska, garstyčios, actas, padažai, prieskoniai, ryžių užkandžiai; 31 klasė – šviežios daržovės; 32 klasė – šviežios vaisių sultys; 35 klasė – mažmeninės ir didmeninės prekybos konservuotomis, šaldytomis, džiovintomis ir virtomis daržovėmis, maistiniais aliejais, ryžiais, miltais, grūdų produktais, duona, actu ir padažais parduotuvėse ir per pasaulinius kompiuterinius tinklus, iš katalogų, paštu, telefonu, per radiją ir televiziją ir kitas elektronines priemones paslaugos; 43 klasė – restoranų (maitinimo) paslaugos, savitarnos restoranai, kavinės;

priteisti iš EUIPO, o prireikus – iš kitos procedūros apeliacinėje taryboje šalies (Ffauf SA), bylinėjimosi Bendrajame Teisme išlaidas;

priteisti iš Ffauf SA bylinėjimosi EUIPO penktojoje apeliacinėje taryboje bylose R 359/2015-5 ir R 409/2015-5 išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies ir 42 straipsnio 2 ir 3 dalių, Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės2 ir 3 dalių pažeidimas.

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/39


2018 m. gegužės 3 d. pareikštas ieškinys byloje Mauritsch / INEA

(Byla T-271/18)

(2018/C 231/50)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Walter Mauritsch (Viena, Austrija), atstovaujamas advokatų S. Rodrigues ir A. Champetier

Atsakovė: Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA)

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti, pirma, 2018 m. sausio 24 d. atsakovės sprendimą atmesti 2017 m. spalio 4 d. ieškovo skundą ir, antra, 2017 m. rugpjūčio 2 d. jos sprendimą atmesti ieškovės prašymą dėl kompensacijos, pateiktą 2017 m. balandžio 10 d.;

priteisti iš atsakovės ieškovui kompensaciją už turtinę žalą, tariamai patirtą dėl atsakovės kaltės, kurią sudaro netekimas teisės į bedarbio pašalpas daugiausiai trijų metų laikotarpiu, kartu su atitinkamomis palūkanomis ir

nurodyti atsakovei padengti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas nurodo pagrindą, grindžiamą tuo, kad atsakovė nepateikė jam tinkamos ir aiškios informacijos apie jo socialinio draudimo teises tuo atveju, jei jis atsisakytų pasirašyti pratęstą sutartį. Ieškovas teigia, kad jis negalėjo žinoti, jog jo atsisakymas pasirašyti sutartį bus laikomas pareigų atsisakymu. Taigi ieškovas negavo informacijos, o atsakovė pažeidė rūpestingumo pareigą ir gero administravimo principą, įtvirtintą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/40


2018 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Julius-K9 / EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

(Byla T-276/18)

(2018/C 231/51)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Julius-K9 Zrt (Szigetszentmiklós, Vengrija), atstovaujama advokato G. Jambrik

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: El Corte Inglés, SA (Madridas, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas „K9 UNIT“ – Registracijos paraiška Nr. 14 590 831.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. sausio 22 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1432/2017-2.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/40


2018 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Zitro IP / EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

(Byla T-277/18)

(2018/C 231/52)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Zitro IP Sàrl (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujama advokato A. Canela Giménez

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas PICK & WIN MULTISLOT – Registracijos paraiška Nr. 16 071 946

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. kovo 14 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 978/2017-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/41


2018 m. balandžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Alliance Pharmaceuticals / EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

(Byla T-279/18)

(2018/C 231/53)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Alliance Pharmaceuticals Ltd (Viltšyras, Jungtinė Karalystė), atstovaujama QC M. Edenborough

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: AxiCorp GmbH (Frydrichsdorfas (Taunus), Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: tarptautinis prekių ženklas, kurio registracija galioja Europos Sąjungoje AXICORP ALLIANCE – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija Nr. 1 072 913

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. vasario 7 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1473/2017-5.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, pakeisti ginčijamą penktosios Apeliacinės tarybos sprendimą ir grąžinti dokumentus Apeliacinei tarybai, kad ši iš naujo išnagrinėtų protestą pagal 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir 8 straipsnio 5 dalį, taip pat protestą pagal 8 straipsnio 4 dalį,

priteisti iš EUIPO ieškovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas šiame procese ir nagrinėjant bylą Apeliacinėje taryboje. Subsidiariai, jei į bylą įstotų kita šalis, solidariai priteisti iš atsakovės ir kitos šalies padengti ieškovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas šiame procese ir nagrinėjant bylą Apeliacinėje taryboje.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas,

Apeliacinė taryba neteisingai parengė anksčiau įregistruotų prekių ženklų specifikacijas ir todėl nusprendė, kad pateikti įrodymai nepatvirtino tikrojo tose specifikacijose nurodytų prekių panaudojimo.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/42


2018 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje M. I. Industries / EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)

(Byla T-287/18)

(2018/C 231/54)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: M. I. Industries, Inc. (Linkolnas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų M. Montañá Mora, S. Sebe Marin

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Natural Instinct Ltd (Kamberlis, Jungtinė Karalystė)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas „Nature’s Variety Instinct“ – Registracijos paraiška Nr. 14 290 647.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. kovo 6 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1659/2017-5.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO ir iš protestą padavusios šalies, jeigu taikytina, kartu ir atskirai atlyginti visas bylinėjimosi visose instancijose išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/43


2018 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje M. I. Industries / EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)

(Byla T-288/18)

(2018/C 231/55)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: M. I. Industries, Inc. (Linkolnas, Nebraska, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų M. Montañá Mora ir S. Sebe Marin

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Natural Instinct Ltd (Kamberlis, Jungtinė Karalystė)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas NATURE’S VARIETY INSTINCT – Registracijos paraiška Nr. 14 290 589.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. vasario 28 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1658/2017-5.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO ir iš protestą padavusios šalies, jeigu taikytina, kartu ir atskirai atlyginti visas bylinėjimosi visose instancijose išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/43


2018 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Agmin Italy / Komisija

(Byla T-290/18)

(2018/C 231/56)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Agmin Italy SpA (Verona, Italija), atstovaujama advokato G. Guardascione

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pirma, konstatuoti ir paskelbti ginčijamą sprendimą ir, dėl nurodytų motyvų, bet kurį ankstesnį ar vėlesnį aktą, bet kuriuo atveju suderintą ar susijusį su minėtu sprendimu, niekiniu ir (ar) negaliojančiu, ir (ar) neturinčiu poveikio, ir (ar) neegzistuojančiu dėl neteisėtumo, tyrimo ir sprendimo priėmimo funkcijų atskyrimo principo pažeidimo, rungimosi principo pažeidimo, įgaliojimų viršijimo faktų iškraipymo ir klaidingo vertinimo forma, logikos trūkumo ir akivaizdaus prieštaravimo, neištyrimo ir nevienodo požiūrio, su visomis teisinėmis pasekmėmis;

bet kuriuo atveju panaikinti 2018 m. kovo 7 d. DG NEAR sprendimą (ARES – 2018 – 1288022), apie kurį pranešta 2018 m. kovo 9 d., tiek, kiek jis numatytas ieškinyje ir todėl panaikinti juo nustatytas sankcijas;

papildomai, panaikinti ar sumažinti Agmin taikomas sankcijas tiek, kiek jos yra per didelės ar neproporcingos, atsižvelgiant į realius Agmin veiksmus;

vis dar papildomai, pripažinti, kad aprašyti faktai leidžia reabilituoti Agmin, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 966/2012 106 straipsnio 9 dalį;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ieškinys pareikštas dėl 2018 m. kovo 7 d. Europos Komisijos sprendimo (ARES – 2018 – 1288022), kuriuo ieškovei draudžiama toliau dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose dėl Europos Sąjungos ir Europos plėtros fondo biudžeto finansavimo maksimalų trejų metų laikotarpį, kaip numatyta Reglamento Nr. 966/2012 (1) 106 straipsnio 14 dalies c punkte, ir nurodoma Komisijos interneto svetainėje paskelbti, kad nebuvo pristatytos užsakytos prekės (9 ir 11 dalys) pagal tiekimo sutartyje ENPI/2014/351-804 nustatytus terminus ir nepakeista garantija (89 430,71 euro pre-financing guarantee), kurią Agmin pateikė perkančiajai organizacijai 2014 m. lapkričio 19 d. Iš tiesų, remiantis iš Banca d’Italia gauta informacija, šią garantiją suteikė įstaiga, įgaliota suteikti garantijas tik bankams, ir finansų įstaigoms, įgaliotoms teikti kreditus, bet ne kitiems asmenims ar subjektams, kaip perkančioji organizacija.

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmas pagrindas susijęs su įgaliojimų viršijimu, visų pirma tyrimo ir sprendimo priėmimo funkcijų atskyrimo principo pažeidimo, rungimosi principo pažeidimo, akivaizdaus nelogiškumo ir nemotyvavimo forma.

2.

Antras pagrindas susijęs su „principles of European Contract Law 2002“, taikomų pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 41 straipsnį, pažeidimu ir (ar) klaidingu taikymu.

3.

Trečias pagrindas susijęs su ESS 5 straipsnyje nustatytos sankcijų proporcingumo principo pažeidimu tiek, kiek Europos Komisija paskyrė Agmin maksimalią trejų metų sankciją.

Konkrečiai ieškovė teigia, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia jos teises, nes Komisija jį priėmė tinkamai neatsižvelgusi į faktą, kad tiekimas neįvyko iš esmės arba papildomai dėl perkančiosios organizacijos atsakomybės, nes ji savavališkai ir nepagrįstai nesutiko, kad prekių tiekėją pakeistų kitas gamintojas, kuris nurodė, kad gali tiekti tokios pačios ar aukštesnės kokybės prekes nei numatytos skelbimo apie pirkimą techninėse specifikacijose.


(1)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26).


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/45


2018 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje Biedermann Technologies / EUIPO (Compliant Constructs)

(Byla T-291/18)

(2018/C 231/57)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Biedermann Technologies GmbH & Co. KG (Donauešingenas, Vokietija), atstovaujama advokato A. Jacob

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Compliant Constructs“ – Registracijos paraiška Nr. 16 125 461

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. kovo 5 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1626/2017-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ir nurodyti įregistruoti prekių ženklą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas,

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 2 dalies pažeidimas.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/45


2018 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje Polskie Linie Lotnicze „LOT“ / Europos Komisija

(Byla T-296/18)

(2018/C 231/58)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Polskie Linie Lotnicze „LOT“ S.A. (Varšuva, Lenkija), atstovaujama advokato M. Jeżewski

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Europos Komisijos sprendimą;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi Bendrajame Teisme išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi septyniais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija pažeidė Sutarties nuostatas tiek, kiek jos susijusios su leidimo įmonėms susijungti išdavimo sąlygomis ir tiesiogiai arba netiesiogiai jas reguliuoja, konkrečiai SESV 101 ir 102 straipsnį ir jas įgyvendinančias nuostatas, konkrečiai Reglamento Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktą, 2 straipsnio 1 dalį ir 2 straipsnio 2 dalį, nes neišsamiai įvertino neigiamas koncentracijos pasekmes konkurencijos požiūriu, be kita ko, koncentracijos pasekmes atitinkamoms rinkoms, nustatytoms pagal O&D modelį. Koncentracijos vertinimas pagal O&D modelį leidžia nustatyti daug jos sukeltų konkurencijos iškraipymų.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija klaidingai įvertino koncentracijos pasekmes galimybei teikti keleivinio oro transporto paslaugas iš tam tikrų oro uostų ir į juos ir taip padarė rimtą ir akivaizdžią koncentracijos vertinimo klaidą. Teisingai atlikus analitinį koncentracijos tyrimą turėjo būti padaryta išvada, kad koncentracijos įgyvendinimas sukels daug negatyvių pasekmių konkurencijai ir sukurs dominuojančią Lufthansa padėtį atitinkamuose oro uostuose.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija pažeidė Reglamentą Nr. 95/93, nes paskirstydama laiko tarpsnius atitinkamuose oro uostuose pažeidė neutralumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principus.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija pažeidė gaires dėl horizontalių susijungimų vertinimo, nes neištyrė, ar koncentracijos tariamai sukeltas efektyvumo išaugimas atstoja jos neigiamas pasekmes konkurencijai.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija pažeidė ES sutarties nuostatas ir jų įgyvendinimo nuostatas, nes bendrovei Lufthansa nustatė įpareigojimus, kurie nepanaikina koncentracijos sukelto faktinio konkurencijos iškraipymo.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija pažeidė ES sutarties nuostatas, be kita ko, SESV 107 straipsnio 1 dalį, ir jų įgyvendinimo nuostatas, nes neatsižvelgė į koncentracijos sukeltą konkurencijos iškraipymą vidaus rinkoje dėl bendrovei Air Berlin suteiktos valstybės pagalbos.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija pažeidė SESV 296 straipsnį, nes nepakankamai pagrindė savo sprendimą.


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/46


2018 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Yanukovych / Taryba

(Byla T-300/18)

(2018/C 231/59)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Viktor Feodorovych Yanukovych (Rostovas prie Dono, Rusija), atstovaujamas QC T. Beazley

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/333 (1) ir 2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/326 (2) tiek, kiek jie susiję su ieškovu ir

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi septyniais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ieškovas neatitinka kriterijų, kuriais remiantis asmuo įtraukiamas į sąrašą tam tikru momentu. Europos Sąjungos Taryba tinkamai neatsižvelgė ir neįvertino visos jai pateiktos informacijos ir tuo pačiu metu kruopščiai atsirinko, į kokią informaciją atsižvelgti. Argumentai, pagrindžiantys šį pagrindą, yra tokie: ieškovas yra tik ikiteisminio tyrimo, kuris sustojo ir yra aiškiai nepakankamas tam, kad būtų įvykdyti tam tikri kriterijai, subjektas; bylos medžiaga, kuria Taryba grindė savo sprendimą palikti ieškovo vardą sąraše, yra visiškai nepakankama, nenuosekli, klaidinga ir nepagrįsta įrodymais.

2.

Antruoju ieškinio pagrindu teigiama, kad Taryba padarė akivaizdžių vertinimo klaidų, įtraukdama ieškovą į asmenų, kuriems taikomos ginčijamos priemonės, sąrašą. Taryba padarė akivaizdžią klaidą pakartotinai įtraukdama ieškovą į asmenų, kuriems turi būti taikomos priemonės, sąrašą nepaisant aiškaus neatitikimo tarp „motyvų“ ir atitinkamų įtraukimo kriterijų. Be to, argumentai, pateikti dėl pirmojo pagrindo, taikomi ir antrajam pagrindui.

3.

Trečiuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad Taryba nenurodė motyvų. Taryba nenustatė faktinių ir konkrečių ieškovo įtraukimo į sąrašą priežasčių. „Motyvai“, pateikti šeštajame iš dalies keičiančiame sprendime ir šeštajame iš dalies keičiančiame reglamente dėl ieškovo įrašymo (be to, kad yra klaidingi), yra stereotipiniai, netinkami ir nepakankamai konkrečiai išreikšti.

4.

Ketvirtuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad buvo pažeistos ieškovo teisės į gynybą ir (arba), kad jam nebuvo suteikta veiksminga teisminė apsauga. Taryba, be kita ko, tinkamai neatsižvelgė į ieškovo nuomonę prieš jo įrašymą į sąrašą ir jam nebuvo suteikta tinkama ar sąžininga galimybė ištaisyti klaidas arba pateikti informacijos, susijusios su jo asmeninėmis aplinkybėmis. Jokiame etape Tarybai (ieškovui) nebuvo pateikta rimtų, patikimų ir konkrečių įrodymų, pateisinančių ribojamųjų priemonių taikymą.

5.

Penktuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad Taryba neturėjo tinkamo teisinio pagrindo šešiems iš dalies keičiantiems teisės aktams. Pateikiami tokie tai pagrindžiantys argumentai: a) šeštuoju iš dalies keičiančiu sprendimu nebuvo įvykdytos sąlygos, kurių reikia, kad Taryba galėtų remtis ESS 29 straipsniu; inter alia: i) Tarybos aiškiai nurodyti tikslai tėra abstraktūs teiginiai; ii) pagrindui trūksta ryšio su tinkamu teisminės peržiūros standartu, reikalaujamu šiomis aplinkybėmis ir iii) ribojamųjų priemonių nustatymas pagrindžia ir pateisina naujo režimo Ukrainoje elgesį, kuriuo pažeidžiamas teisingas procesas ir teisinės valstybės principas bei sistemiškai pažeidžiamos žmogaus teisės; b) SESV 215 straipsnio taikymo sąlygos nebuvo įvykdytos dėl to, kad nebuvo galiojančio sprendimo pagal ESS V antraštinės dalies 2 skyrių; c) nebuvo pakankamo ryšio su SESV 215 straipsniu, kad būtų galima juo remtis prieš ieškovą.

6.

Šeštuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad Taryba piktnaudžiavo įgaliojimais. Tikrasis Tarybos tikslas įgyvendinant šešis iš dalies keičiančius teisės aktus iš esmės buvo išreikšti palankumą dabartiniam Ukrainos režimui (tam, kad Ukraina galėtų užmegzti glaudesnius ryšius su Europos Sąjunga), bet ne siekti tikslų, įtvirtintų šešių iš dalies keičiančių teisės aktų preambulėse. Įrašymo į sąrašą kriterijai išreiškia išimtinius ir visaapimančius įgaliojimus, atitinkančius Tarybos tikslą.

7.

Septintuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad buvo pažeistos ieškovo teisės į nuosavybę pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnio 1 dalį, nes, be kita ko, ribojamosios priemonės yra nepagrįstas ir neproporcingas šių teisių apribojimas, kadangi, inter alia: i) nėra įrodymų, kad kokios nors lėšos, kurias ieškovas tariamai nepagrįstai įgijo, buvo pervestos iš Ukrainos ir ii) nėra būtina ar pagrįsta įšaldyti visas ieškovo lėšas, nes Ukrainos valdžios institucijos nustatė nuostolių dydį baudžiamosiose bylose prieš ieškovą.


(1)  2018 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/333, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 63, 2018, p. 48).

(2)  2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/326, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 63, 2018, p. 5).


2.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/48


2018 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Yanukovych / Taryba

(Byla T-301/18)

(2018/C 231/60)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Sankt Peterburgas, Rusija), atstovaujamas QC T. Beazley

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/333 (1) ir 2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/326 (2) tiek, kiek jie susiję su ieškovu ir

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi septyniais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ieškovas neatitinka kriterijų, kuriais remiantis asmuo įtraukiamas į sąrašą tam tikru momentu. Europos Sąjungos Taryba tinkamai neatsižvelgė ir neįvertino visos jai pateiktos informacijos ir tuo pačiu metu kruopščiai atsirinko, į kokią informaciją atsižvelgti. Argumentai, pagrindžiantys šį pagrindą, yra tokie: ieškovas yra tik ikiteisminio tyrimo, kuris sustojo ir yra aiškiai nepakankamas tam, kad būtų įvykdyti tam tikri kriterijai, subjektas; bylos medžiaga, kuria Taryba grindė savo sprendimą palikti ieškovo vardą sąraše, yra visiškai nepakankama, nenuosekli, klaidinga ir nepagrįsta įrodymais.

2.

Antruoju ieškinio pagrindu teigiama, kad Taryba padarė akivaizdžių vertinimo klaidų, įtraukdama ieškovą į asmenų, kuriems taikomos ginčijamos priemonės, sąrašą. Taryba padarė akivaizdžią klaidą pakartotinai įtraukdama ieškovą į asmenų, kuriems turi būti taikomos priemonės, sąrašą nepaisant aiškaus neatitikimo tarp „motyvų“ ir atitinkamų įtraukimo kriterijų. Be to, argumentai, pateikti dėl pirmojo pagrindo, taikomi ir antrajam pagrindui.

3.

Trečiuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad Taryba nenurodė motyvų. Taryba nenustatė faktinių ir konkrečių ieškovo įtraukimo į sąrašą priežasčių. „Motyvai“, pateikti šeštajame iš dalies keičiančiame sprendime ir šeštajame iš dalies keičiančiame reglamente dėl ieškovo įrašymo (be to, kad yra klaidingi), yra stereotipiniai, netinkami ir nepakankamai konkrečiai išreikšti.

4.

Ketvirtuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad buvo pažeistos ieškovo teisės į gynybą ir (arba), kad jam nebuvo suteikta veiksminga teisminė apsauga. Taryba, be kita ko, tinkamai neatsižvelgė į ieškovo nuomonę prieš jo įrašymą į sąrašą ir jam nebuvo suteikta tinkama ar sąžininga galimybė ištaisyti klaidas arba pateikti informacijos, susijusios su jo asmeninėmis aplinkybėmis. Jokiame etape Tarybai (ieškovui) nebuvo pateikta rimtų, patikimų ir konkrečių įrodymų, pateisinančių ribojamųjų priemonių taikymą.

5.

Penktuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad Taryba neturėjo tinkamo teisinio pagrindo šešiems iš dalies keičiantiems teisės aktams. Pateikiami tokie tai pagrindžiantys argumentai: a) šeštuoju iš dalies keičiančiu sprendimu nebuvo įvykdytos sąlygos, kurių reikia, kad Taryba galėtų remtis ESS 29 straipsniu; inter alia: i) Tarybos aiškiai nurodyti tikslai tėra abstraktūs teiginiai; ii) pagrindui trūksta ryšio su tinkamu teisminės peržiūros standartu, reikalaujamu šiomis aplinkybėmis ir iii) ribojamųjų priemonių nustatymas pagrindžia ir pateisina naujo režimo Ukrainoje elgesį, kuriuo pažeidžiamas teisingas procesas ir teisinės valstybės principas bei sistemiškai pažeidžiamos žmogaus teisės; b) SESV 215 straipsnio taikymo sąlygos nebuvo įvykdytos dėl to, kad nebuvo galiojančio sprendimo pagal ESS V antraštinės dalies 2 skyrių; c) nebuvo pakankamo ryšio su SESV 215 straipsniu, kad būtų galima juo remtis prieš ieškovą.

6.

Šeštuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad Taryba piktnaudžiavo įgaliojimais. Tikrasis Tarybos tikslas įgyvendinant šešis iš dalies keičiančius teisės aktus iš esmės buvo išreikšti palankumą dabartiniam Ukrainos režimui (tam, kad Ukraina galėtų užmegzti glaudesnius ryšius su Europos Sąjunga), bet ne siekti tikslų, įtvirtintų šešių iš dalies keičiančių teisės aktų preambulėse. Įrašymo į sąrašą kriterijai išreiškia išimtinius ir visaapimančius įgaliojimus, atitinkančius Tarybos tikslą.

7.

Septintuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad buvo pažeistos ieškovo teisės į nuosavybę pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnio 1 dalį, nes, be kita ko, ribojamosios priemonės yra nepagrįstas ir neproporcingas šių teisių apribojimas, kadangi, inter alia: i) nėra įrodymų, kad kokios nors lėšos, kurias ieškovas tariamai nepagrįstai įgijo, buvo pervestos iš Ukrainos ir ii) nėra būtina ar pagrįsta įšaldyti visas ieškovo lėšas, nes Ukrainos valdžios institucijos nustatė nuostolių dydį baudžiamosiose bylose prieš ieškovą.


(1)  2018 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/333, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 63, 2018, p. 48).

(2)  2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/326, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 63, 2018, p. 5).