ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 216

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. birželio 20d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2018/C 216/01

2018 m. birželio 18 d. Tarybos sprendimas, kuriuo priimama Tarybos pozicija dėl 2018 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 2 projekto

1

 

Europos Komisija

2018/C 216/02

Euro kursas

2

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2018/C 216/03

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį. Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo pakeitimas ( 1)

3

2018/C 216/04

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalį. Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose ( 1)

3


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2018/C 216/05

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8900 – Wieland / Aurubis rolled products / Schwermetall) ( 1)

4

2018/C 216/06

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8904 – PIMCO / Echo / JV). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1)

6


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

20.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 216/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2018 m. birželio 18 d.

kuriuo priimama Tarybos pozicija dėl 2018 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 2 projekto

(2018/C 216/01)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, kartu su Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi, ypač jos 106a straipsniu,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (1), ypač į jo 41 straipsnį,

kadangi:

2017 m. lapkričio 30 d. buvo galutinai priimtas 2018 finansinių metų Sąjungos biudžetas (2),

2018 m. balandžio 13 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projekto,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Tarybos pozicija dėl 2018 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 2 projekto buvo priimta 2018 m. birželio 18 d.

Visą tekstą galima rasti Tarybos interneto svetainėje (http://www.consilium.europa.eu/) arba iš jos atsisiųsti.

Priimta Liuksemburge 2018 m. birželio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. PORODZANOV


(1)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)  OL L 57, 2018 2 28, p. 1.


Europos Komisija

20.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 216/2


Euro kursas (1)

2018 m. birželio 19 d.

(2018/C 216/02)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1534

JPY

Japonijos jena

126,78

DKK

Danijos krona

7,4529

GBP

Svaras sterlingas

0,87693

SEK

Švedijos krona

10,3227

CHF

Šveicarijos frankas

1,1501

ISK

Islandijos krona

126,20

NOK

Norvegijos krona

9,4895

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,811

HUF

Vengrijos forintas

324,33

PLN

Lenkijos zlotas

4,3143

RON

Rumunijos lėja

4,6680

TRY

Turkijos lira

5,4971

AUD

Australijos doleris

1,5695

CAD

Kanados doleris

1,5319

HKD

Honkongo doleris

9,0534

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6747

SGD

Singapūro doleris

1,5685

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 287,91

ZAR

Pietų Afrikos randas

15,9903

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,4765

HRK

Kroatijos kuna

7,3860

IDR

Indonezijos rupija

16 337,37

MYR

Malaizijos ringitas

4,6176

PHP

Filipinų pesas

61,521

RUB

Rusijos rublis

73,8050

THB

Tailando batas

37,878

BRL

Brazilijos realas

4,3536

MXN

Meksikos pesas

23,8447

INR

Indijos rupija

78,8670


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

20.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 216/3


Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo pakeitimas

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 216/03)

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Maršrutas

Kardifas–Anglesio oro uostas (RAF Valley)

Pirmoji su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų įsigaliojimo diena

2006 m. spalio 5 d.

Pakeitimų įsigaliojimo diena

2019 m. vasario 18 d.

Adresas, kuriuo galima gauti su viešąja paslauga susijusio įsipareigojimo tekstą ir visą atitinkamą su tuo įsipareigojimu susijusią informaciją ir (arba) dokumentus

Aviation PSO Procurement

c/o Transport for Wales

Southgate House

Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

UNITED KINGDOM

e. paštas airpso@transportfor.wales

Interneto svetainė https://www.sell2wales.gov.wales/


20.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 216/3


Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalį

Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 216/04)

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Maršrutas

Kardifas–Anglesio oro uostas (RAF Valley)

Sutarties galiojimo trukmė

2019 m. vasario 18 d.–2022 m. vasario 18 d.

Pasiūlymų teikimo terminas

2018 m. rugpjūčio 29 d.

Adresas, kuriuo galima gauti kvietimo dalyvauti konkurse tekstą ir visą reikiamą informaciją ir (arba) dokumentus, susijusius su viešuoju konkursu ir su viešąja paslauga susijusiais įsipareigojimais

Aviation PSO Procurement

c/o Transport for Wales

Southgate House

Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

UNITED KINGDOM

e. paštas airpso@transportfor.wales

Svetainė https://www.sell2wales.gov.wales/


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

20.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 216/4


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8900 – Wieland / Aurubis rolled products / Schwermetall)

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 216/05)

1.   

2018 m. birželio 13 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

įmone „Wieland Werke AG“ (toliau – „Wieland“, Vokietija),

įmone „Aurubis Flat Rolled Products business“ (toliau – ARP, Vokietija), kontroliuojama įmonės „Aurubis AG“ (Vokietija),

įmone „Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG“, kuri yra įmonių „Wieland“ ir „Aurubis AG“ bendroji įmonė (kiekvienai jų priklauso po 50 % akcijų) (toliau – „Schwermetall“, Vokietija).

Įmonė „Wieland“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės ARP ir visos įmonės „Schwermetall“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas ir turtą.

2.   

Įmonių verslo veikla:

—   įmonė „Wieland“: vario ir vario lydinio pusgaminių gamyba ir tiekimas,

—   įmonė ARP: vario ir vario lydinio pusgaminių gamyba ir tiekimas,

—   įmonė „Schwermetall“: valcuotų vario ir vario lydinio juostų gamyba.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.8900 – Wieland / Aurubis rolled products / Schwermetall

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).


20.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 216/6


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8904 – PIMCO / Echo / JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 216/06)

1.   

2018 m. birželio 13 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„R4R S.à.r.l.“ (R4R, Liuksemburgas), priklausančia „Pacific Investment Management Company LLC“ (toliau – PIMCO, Jungtinės Amerikos Valstijos),

„Echo Investment S.A.“ (toliau – „Echo“, Lenkija),

naujai įsteigta bendrąja įmone (toliau – JV, Lenkija).

PIMCO ir „Echo“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą naujos įsteigiamos bendrosios įmonės (toliau – JV) kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant įsteigtos naujos bendrosios įmonės akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

—   PIMCO: investicinė veikla, įskaitant investicijas į nekilnojamąjį turtą ir paslaugas,

—   „Echo“: nekilnojamojo turto plėtra biurų, mažmeninės prekybos ir gyvenamosios paskirties sektoriuose,

—   JV: nekilnojamojo turto nuoma.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.8904 – PIMCO / Echo / JV

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.