ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 369

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. spalio 30d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2017/C 369/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2017/C 369/02

Nuomonė 1/17: Pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį Belgijos Karalystės paduotas prašymas pateikti nuomonę

2

2017/C 369/03

Byla C-218/17 P: 2017 m. balandžio 26 d.Natural Instinct Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. vasario 15 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-30/16 M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct

2

2017/C 369/04

Byla C-447/17 P: 2017 m. liepos 25 d. Europos Sąjungos, atstovaujamos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. birželio 7 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-673/15, Guardian Europe/Europos Sąjunga

3

2017/C 369/05

Byla C-479/17 P: 2017 m. rugpjūčio 8 d.Guardian Europe Sàrl pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. birželio 7 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-673/15, Guardian Europe/Europos Sąjunga

4

2017/C 369/06

Byla C-481/17: 2017 m. rugpjūčio 9 d.Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nikolay Yanchev/Direktor na direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

5

2017/C 369/07

Byla C-495/17: 2017 m. rugpjūčio 14 d.Tribunalul Prahova (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Cartrans Spedition Srl/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

6

 

Bendrasis Teismas

2017/C 369/08

Bylos T-107/15 ir T-347/15: 2017 m. rugsėjo 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Uganda Commercial Impex/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Kongo Demokratinei Respublikai — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir organizacijų, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai, sąrašas — Ieškovės palikimas sąraše)

7

2017/C 369/09

Byla T-327/15: 2017 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Graikija/Komisija (EŽŪOGF — Orientavimo skyrius — Finansinės paramos sumažinimas — Veiklos programa — Teisinis pagrindas — Pereinamojo laikotarpio nuostatos — Finansinių koregavimų taikymas po atitinkamo programavimo laikotarpio — Esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimas — Sprendimo priėmimo termino nesilaikymas — Teisė į gynybą — Teisė būti išklausytam — Teisinis saugumas — Teisėti lūkesčiai — Ne bis in idem — Proporcingumas)

8

2017/C 369/10

Byla T-393/15: 2017 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Università del Salento/Komisija (Arbitražinė išlyga — Bendroji programa Pagrindinės teisės ir teisingumas — Specialioji programa Baudžiamasis teisingumas — Sumų, kurias Komisija išmokėjo pagal dotacijos sutartį, susigrąžinimas — Reikalavimų įskaitymas — Dalinis ieškinio perkvalifikavimas — Reikalavimas konstatuoti skolinio reikalavimo pagal sutartį nebuvimą)

8

2017/C 369/11

Byla T-734/15 P: 2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija/FE (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Atviras konkursas — Įrašymas į rezervo sąrašą — Paskyrimų tarnybos sprendimas neįdarbinti konkursą laimėjusio asmens — Atrankos komisijos ir paskyrimų tarnybos kompetencija — Dalyvavimo konkurse reikalavimai — Minimali profesinės patirties trukmė — Apskaičiavimo tvarka — Prarasta galimybė įsidarbinti — Prašymas atlyginti žalą)

9

2017/C 369/12

Byla T-751/15: 2017 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Contact Software/Komisija (Konkurencija — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Kompiuterinių dizaino programinių įrangų ir informacijos apie šių programinių įrangų sąsajas rinkos — Sprendimas atmesti skundą — Susijusi rinka — Akivaizdi vertinimo klaida — Sąjungos intereso nebuvimas)

9

2017/C 369/13

Byla T-768/15: 2017 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas RP ROYAL PALLADIUM — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas RP — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

10

2017/C 369/14

Byla T-86/16: 2017 m. rugsėjo 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Codorníu/EUIPO – Bodegas Altun (ANA DE ALTUN) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo ANA DE ALTUN paraiška — Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas ANNA — Santykiniai atmetimo pagrindai — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis — Pareiga motyvuoti)

11

2017/C 369/15

Byla T-103/16: 2017 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo Alpenschmaus paraiška — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas ALPEN — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

11

2017/C 369/16

Byla T-276/16: 2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas Boswelan — Registracijos panaikinimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas — Prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų nebuvimas — Nenaudojimą pateisinančių rimtų priežasčių nebuvimas)

12

2017/C 369/17

Byla T-305/16: 2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lidl Stiftung/EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas LOVE TO LOUNGE — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis — Faktinių aplinkybių nagrinėjimas savo iniciatyva — Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnis)

13

2017/C 369/18

Byla T-315/16: 2017 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Tamasu Butterfly Europa/EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo Butterfly paraiška — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas ir nacionalinis komercinis pavadinimas Butterfly — Santykiniai atmetimo pagrindai — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 4 ir 5 dalys)

13

2017/C 369/19

Byla T-421/16: 2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje sheepworld/EUIPO (Beste Oma) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo Beste Oma paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

14

2017/C 369/20

Byla T-422/16: 2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje sheepworld/EUIPO (Beste Mama) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo Beste Mama paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

14

2017/C 369/21

Byla T-449/16: 2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje sheepworld/EUIPO (Bester Opa) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo Bester Opa paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

15

2017/C 369/22

Byla T-450/16: 2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje sheepworld/EUIPO (Beste Freunde) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo Beste Freunde paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

15

2017/C 369/23

Byla T-451/16: 2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje sheepworld/EUIPO (Bester Papa) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo Bester Papa paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

16

2017/C 369/24

Byla T-452/16: 2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje sheepworld/EUIPO (Beste Freundin) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo Beste Freundin paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

16

2017/C 369/25

Sujungtos bylos T-504/16 ir T-505/16: 2017 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bodson ir kt./EIB (Viešoji tarnyba — EIB personalas — Atlyginimas — Metinis bazinių darbo užmokesčių skalės patikslinimas — Apskaičiavimo metodas — Ekonomikos ir finansų krizė)

17

2017/C 369/26

Byla T-585/16: 2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Skareby/EIVT (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Saviraiškos laisvė — Lojalumo pareiga — Rimtas Sąjungos teisėtų interesų pažeidimas — Neleidimas skelbti straipsnį — Raginimas pakeisti tekstą — Pareigūnų tarnybos nuostatų 17a straipsnis — Ieškinio dalykas — Sprendimas atmesti administracinį skundą)

18

2017/C 369/27

Byla T-116/10: 2017 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Vokietija/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — ERPF — Finansinės paramos sumažinimas — Šiaurės Reino-Vestfalijos programa — Sprendimo priėmimo termino nesilaikymas — Esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimas — Akivaizdžiai pagrįstas ieškinys)

18

2017/C 369/28

Byla T-90/17: 2017 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Gelinova Group/EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Protesto atsiėmimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

19

2017/C 369/29

Byla T-117/17 R: 2017 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Proximus/Taryba (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Viešieji pirkimai — Viešojo pirkimo sutarčių sudarymas derybų būdu — Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones — Skubos nebuvimas)

19

2017/C 369/30

Byla T-527/17: 2017 m. rugpjūčio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Waisman ir kt./BPV

20

2017/C 369/31

Byla T-529/17: 2017 m. rugpjūčio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Blasi Gómez ir kt./BPV

21

2017/C 369/32

Byla T-530/17: 2017 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje López Campo ir kt./BPV

21

2017/C 369/33

Byla T-531/17: 2017 m. rugpjūčio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Promociones Santa Rosa/BPV

22

2017/C 369/34

Byla T-535/17: 2017 m. rugpjūčio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Asociación de Consumidores de Navarra Irache/BPV

22

2017/C 369/35

Byla T-539/17: 2017 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

23

2017/C 369/36

Byla T-540/17: 2017 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

24

2017/C 369/37

Byla T-541/17: 2017 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

25

2017/C 369/38

Byla T-542/17: 2017 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

26

2017/C 369/39

Byla T-543/17: 2017 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

28

2017/C 369/40

Byla T-544/17: 2017 m. rugpjūčio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Imabe Ibérica/BPV

29

2017/C 369/41

Byla T-552/17: 2017 m. rugpjūčio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Maña ir kt./BPV

29

2017/C 369/42

Byla T-560/17: 2017 m. rugpjūčio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Fortischem/Parlamentas ir Taryba

30

2017/C 369/43

Byla T-572/17: 2017 m. rugpjūčio 21 d. pareikštas ieškinys byloje UC/Parlamentas

31

2017/C 369/44

Byla T-574/17: 2017 m. rugpjūčio 23 d. pareikštas ieškinys byloje UD/Komisija

32

2017/C 369/45

Byla T-588/17: 2017 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

32

2017/C 369/46

Byla T-589/17: 2017 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

33

2017/C 369/47

Byla T-590/17: 2017 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

34

2017/C 369/48

Byla T-591/17: 2017 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

35

2017/C 369/49

Byla T-604/17: 2017 m. rugsėjo 5 d. pareikštas ieškinys byloje Thun/EUIPO (Žuvies figūrėlė)

35

2017/C 369/50

Byla T-608/17: 2017 m. rugsėjo 6 d. pareikštas ieškinys byloje Grupo Bimbo/EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

36

2017/C 369/51

Byla T-612/17: 2017 m. rugsėjo 11 d. pareikštas ieškinys byloje Google ir Alphabet/Komisija

37

2017/C 369/52

Byla T-624/17: 2017 m. rugsėjo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkija/Komisija

38

2017/C 369/53

Byla T-629/17: 2017 m. rugsėjo 18 d. pareikštas ieškinys byloje Čekijos Respublika/Komisija

39


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2017/C 369/01)

Paskutinis leidinys

OL C 357, 2017 10 23

Skelbti leidiniai

OL C 347, 2017 10 16

OL C 338, 2017 10 9

OL C 330, 2017 10 2

OL C 318, 2017 9 25

OL C 309, 2017 9 18

OL C 300, 2017 9 11

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/2


Pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį Belgijos Karalystės paduotas prašymas pateikti nuomonę

(Nuomonė 1/17)

(2017/C 369/02)

Proceso kalba: visos oficialiosios kalbos

Prašymą pateikusi šalis

Belgijos Karalystė, atstovaujama C. Pochet, L. Van den Broeck ir M. Jacobs

Teisingumo Teismui pateiktas klausimas

Ar Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo, pasirašyto Briuselyje 2016 m. spalio 30 d., aštunto skyriaus („Investicijos“) F skirsnis („Investuotojų ir valstybių ginčų dėl investicijų sprendimas“) suderinamas su Sutartimis, įskaitant ir pagrindines teises?


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/2


2017 m. balandžio 26 d.Natural Instinct Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. vasario 15 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-30/16 M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct

(Byla C-218/17 P)

(2017/C 369/03)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Natural Instinct Ltd, atstovaujama advokatų C. Spintig, S. Pietzcker, baristerio B. Brandreth

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), M. I. Industries, Inc.

2017 m. rugsėjo 7 d. nutartimi Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą kaip nepriimtiną.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/3


2017 m. liepos 25 d. Europos Sąjungos, atstovaujamos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. birželio 7 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-673/15, Guardian Europe/Europos Sąjunga

(Byla C-447/17 P)

(2017/C 369/04)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjunga, atstovaujama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, atstovaujamo J. Inghelram ir K. Sawyer

Kitos proceso šalys: Guardian Europe Sàrl ir Europos Sąjunga, atstovaujama Europos Komisijos

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies 1 punktą;

atmesti kaip nepagrįstą pirmoje instancijoje Guardian Europe pateiktą reikalavimą priteisti jai su banko garantijos mokesčiais susijusią 936 000 EUR sumą, kad būtų atlyginta žala, kurią ji tariamai patyrė dėl protingo bylos išnagrinėjimo termino pažeidimo byloje T-82/08; arba, nepatenkinus šio reikalavimo, sumažinti minėtą atlyginimą iki 299 251,64 EUR, įskaitant kompensacines palūkanas, apskaičiuotas atsižvelgiant į tai, kad minėtą sumą sudaro atskiros sumos, kurios tapo mokėtinos skirtingu metu;

priteisti iš Guardian Europe bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinį skundą apeliantė grindžia keturiais pagrindais.

1.

Pirma, padaryta teisės klaida aiškinant tęstinės žalos atveju taikomas taisykles dėl senaties, nes Bendrasis Teismas nusprendė, kad tariama turtinė žala, kurią sudaro banko garantijos mokesčių mokėjimas, kuri materializavosi daugiau kaip penkeri metai prieš pareiškiant ieškinį dėl žalos atlyginimo, neturėjo laiko apribojimų.

2.

Antra, padaryta teisės klaida aiškinant priežastinio ryšio sąvoką, nes Bendrasis Teismas nusprendė, kad protingo bylos išnagrinėjimo termino pažeidimas lėmė tariamą turtinę žalą, kurią sudarė banko garantijos mokesčiai, nors pagal suformuotą jurisprudenciją įmonės sprendimas nemokėti baudos, kol pasibaigs procesas Europos Sąjungos teismuose, yra lemiama tokių mokesčių mokėjimo priežastis.

3.

Trečia, padaryta teisės klaida nustatant laikotarpį, per kurį atsirado tariama turtinė žala, ir motyvavimo trūkumas, nes nepateikdamas priežasčių Bendrasis Teismas nusprendė, kad laikotarpis, per kurį kilo tariama turtinė žala, kurią sudaro banko garantijos mokesčių mokėjimas, gali skirtis nuo to, per kurį jis nustatė, jog buvo neteisėtas elgesys, tariamai lėmęs tą žalą.

4.

Ketvirta, padaryta teisės klaida: priteista per didelė kompensacija, paskiriant kompensacines palūkanas, nes Bendrasis Teismas skyrė ieškovei kompensacines palūkanas už sumą, skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią ta suma dar nebuvo jai mokėtina.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/4


2017 m. rugpjūčio 8 d.Guardian Europe Sàrl pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. birželio 7 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-673/15, Guardian Europe/Europos Sąjunga

(Byla C-479/17 P)

(2017/C 369/05)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Guardian Europe Sàrl, atstovaujama solisitoriaus C. O’Daly, advokato F. Louis

Kitos proceso šalys: Europos Sąjunga, atstovaujama 1) Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir 2) Europos Komisijos

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

1)

panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą, kiek jo rezoliucinės dalies 3 punkte iš dalies atmestas Guardian Europe reikalavimas atlyginti žalą, pagrįstas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 268 straipsniu ir 340 straipsnio antra pastraipa;

2)

nuspręsti, kad Teisingumo Teismas pats gali priimti sprendimą dėl apeliantės reikalavimų atlyginti žalą pagrįstumo ir atitinkamai

a)

priteisti iš Europos Sąjungos, atstovaujamos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, atlyginti žalą, kurią Guardian Europe patyrė dėl to, kad Bendrasis Teismas neišnagrinėjo bylos per protingą terminą, kaip tai numatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, būtent toliau nurodytas sumas: i) 1 388 000 EUR alternatyvių sąnaudų ar negauto pelno; ii) 143 675,78 EUR papildomų garantijos mokesčių ir iii) neturtinę žalą, kurios suma išreikšta ginčijamame sprendime Guardian paskirtos baudos atitinkama procentine dalimi;

b)

priteisti iš Europos Sąjungos, atstovaujamos Komisijos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, atlyginti žalą, kurią Guardian Europe patyrė dėl to, kad Komisija ir Bendrasis Teismas pažeidė vienodo požiūrio principą, būtent toliau nurodytas sumas: i) 7 712 000 EUR alternatyvių sąnaudų ar negauto pelno ir ii) neturtinę žalą, kurios suma išreikšta ginčijamame sprendime Guardian paskirtos baudos atitinkama procentine dalimi;

c)

skirti kompensacines palūkanas už a ir b papunkčiuose nurodytas sumas, skaičiuojamas atitinkamai nuo 2010 m. liepos 27 d. ir nuo 2010 m. lapkričio 19 d. iki Teisingumo Teismo sprendimo dėl šio apeliacinio skundo priėmimo dienos, taikant metinės infliacijos normą, kurią už atitinkamą laikotarpį Eurostatas konstatavo valstybėje narėje (Liuksemburgas), kurioje įsteigta Guardian Europe;

d)

skirti delspinigius už a ir b papunkčiuose nurodytas sumas, skaičiuojamus nuo Teisingumo Teismo sprendimo dėl šio apeliacinio skundo paskelbimo iki visos sumos sumokėjimo dienos, taikant normą, kurią Europos centrinis bankas (ECB) taiko pagrindinėms savo refinansavimo operacijoms, padidintą dviem procentiniais punktais;

3)

arba, prireikus, dėl bet kurios iš 2 punkto a–d papunkčiuose nurodytų sumų grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl ieškinio pagrįstumo; ir

4)

priteisti iš kitų bylos šalių padengti apeliantės bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šiuo apeliaciniu procesu ir procesu Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Sprendime Bendrasis Teismas pažeidė SESV 268 straipsnį ir 340 straipsnio antrą pastraipą ir klaidingai taikė Sąjungos teisės sąvoką „įmonė“, kai nusprendė, jog tai, kad byloje T-82/08, Guardian Industries Corp. ir Guardian Europe Sàrl/Komisija, Bendrasis Teismas nepriėmė sprendimo per protingą terminą, nelėmė jokio Guardian Europe pelno praradimo.

2.

Sprendime Bendrasis Teismas pažeidė SESV 268 straipsnį ir 340 straipsnio antrą pastraipą, klaidingai taikė Sąjungos teisės sąvoką „įmonė“ ir priėjo iš esmės klaidingas išvadas (klaidingumas akivaizdus iš Bendrajam Teismui pateiktų dokumentų), kai nusprendė, kad Guardian Europe patyrė tik 82 % nuostolių, susijusių su banko garantijos mokesčiais, kuriuos reikėjo sumokėti už laikotarpį, kuriuo Bendrasis Teismas nepagrįstai vėlavo priimti sprendimą byloje T-82/08, Guardian Industries Corp. ir Guardian Europe Sàrl/Komisija.

3.

Sprendime Bendrasis Teismas pažeidė SESV 268 straipsnį ir 340 straipsnio antrą pastraipą, kai padarė išvadą, kad Guardian Europe nepatyrė neturtinės žalos dėl protingo bylos išnagrinėjimo termino nesilaikymo byloje T-82/08, Guardian Industries Corp. ir Guardian Europe Sàrl/Komisija.

4.

Sprendime Bendrasis Teismas pažeidė SESV 268 straipsnį ir 340 straipsnio antrą pastraipą ir klaidingai taikė Sąjungos teisės sąvoką „įmonė“, kai nusprendė, kad Guardian Europe neprarado pelno dėl vienodo požiūrio principo pažeidimo Komisijos sprendime C(2007) 5791 final –Lakštinis stiklas (1) ir Bendrojo Teismo sprendime byloje T-82/08, Guardian Industries Corp. ir Guardian Europe Sàrl/Komisija.

5.

Sprendime Bendrasis Teismas pažeidė SESV 268 straipsnį ir 340 straipsnio antrą pastraipą, kai nusprendė, kad Guardian Europe nepatyrė neturtinės žalos dėl vienodo požiūrio principo pažeidimo Komisijos sprendime C(2007) 5791 final – Lakštinis stiklas ir Bendrojo Teismo sprendime byloje T-82/08, Guardian Industries Corp. ir Guardian Europe Sàrl/Komisija.

6.

Sprendime Bendrasis Teismas pažeidė SESV 268 straipsnį ir 340 straipsnio antrą pastraipą, kai nusprendė, jog Sąjungos atsakomybė už Sąjungos teisės pažeidimu padarytą žalą gali atsirasti tik dėl galutinės instancijos teismo (taigi ne Bendrojo Teismo) sprendimo.


(1)  2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas C(2007) 5791 final dėl [SESV 101] straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio procedūrų (byla COMP/39165 – Lakštinis stiklas).


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/5


2017 m. rugpjūčio 9 d.Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nikolay Yanchev/Direktor na direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Byla C-481/17)

(2017/C 369/06)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Nikolay Yanchev

Atsakovas: Direktor na direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar SESV 108 straipsnio 3 dalies pagrindu priimto 2011 m. vasario 11 d. Europos Komisijos sprendimo C(2011) 863 galutinis, kuriuo Bulgarijos Respublikos atleidimo nuo mokesčio forma teikiama valstybės pagalba Nr. 546/2010 investicijoms į žemės ūkio įmones pripažinta suderinama su SESV 107 straipsnio 3 dalimi, 16 punktas turi būti aiškinamas taip, kad, atsižvelgiant, viena vertus, į Komisijos įgaliojimus ir, kita vertus, į proceso autonomijos ir teisinio saugumo principų išraišką, leidžiama taikyti nacionalinės teisės nuostatą, pagal kurią šiame punkte nurodytas valstybės pagalbos teikimo sąlygų laikymosi kontrolės terminas laikomas tik orientaciniu, o ne galutiniu?

2.

Ar atsižvelgiant į proporcingumo principą bei kartu ir teleologiškai aiškinant SESV 108 straipsnio 3 dalies pagrindu priimto 2011 m. vasario 11 d. Europos Komisijos sprendimo C(2011) 863 galutinis, kuriuo Bulgarijos Respublikos atleidimo nuo mokesčio forma teikiama valstybės pagalba Nr. 546/2010 investicijoms į žemės ūkio įmones pripažinta suderinama su SESV 107 straipsnio 3 dalimi, 7, 8, 14 ir 45 punktus darytina išvada, kad valstybės pagalbos gavimo (naudojimosi ja) teisėtumas priklauso tik nuo šiame sprendime aiškiai nurodytų nacionalinės teisės nuostatų, kurias taikant pagalba teikiama, laikymosi, o gal norint pasinaudoti pagalba galima reikalauti laikytis ir kitų nacionalinės teisės aktuose nustatytų reikalavimų, nesusijusių su tikslais, kurių siekiama teikiant šią pagalbą?


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/6


2017 m. rugpjūčio 14 d.Tribunalul Prahova (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Cartrans Spedition Srl/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

(Byla C-495/17)

(2017/C 369/07)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Prahova

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Cartrans Spedition SRL

Atsakovės: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar vežimo sandorių ir paslaugų, susijusių su prekių eksportu, neapmokestinimo PVM tikslais pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1) TIR knygelės, su prekių paskirties valstybės muitinės antspaudais, yra dokumentas, įrodantis vežtų prekių eksportą, atsižvelgiant į šio dokumento teisinę tvarką, nustatytą Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato muitinės kodekso komiteto tranzito skyriaus priimtame Tranzito žinyne dėl TIR procedūros?

2.

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 153 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jis draudžia mokestinę praktiką, kai nustatoma mokesčių mokėtojui pareiga pateikti vežtų prekių eksporto įrodymus eksporto muitinės deklaracijos forma, o nesant tokios deklaracijos nesuteikiama teisė į PVM atskaitą už eksportuotų prekių vežimo paslaugas, nepaisant to, kad egzistuoja TIR knygelė su šių prekių paskirties valstybės muitinės antspaudu?


(1)  OL L 347, 2006, p. 1.


Bendrasis Teismas

30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/7


2017 m. rugsėjo 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Uganda Commercial Impex/Taryba

(Bylos T-107/15 ir T-347/15) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės Kongo Demokratinei Respublikai - Lėšų įšaldymas - Asmenų, subjektų ir organizacijų, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai, sąrašas - Ieškovės palikimas sąraše))

(2017/C 369/08)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Uganda Commercial Impex Ltd (Kampala, Uganda), byloje T-107/15 atstovaujama solisitorių S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, A. Meskarian, K. Mittal ir baristerio R. Blakeley, o byloje T-347/15 – solisitorių S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, K. Mittal ir baristerio R. Blakeley

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, byloje T-107/15 iš pradžių atstovaujama B. Driessen ir E. Dumitriu-Segnana, vėliau – B. Driessen ir M. Veiga, o byloje T-347/15 – B. Driessen, E. Dumitriu-Segnana ir M. Veiga

Dalykas

Byloje T-107/15: SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2014 m. gruodžio 1 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2014/862/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai (OL L 346, 2014, p. 36), ir 2014 m. gruodžio 1 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1275/2014, kuriuo įgyvendinamos Reglamento (EB) Nr. 1183/2005, nustatančio tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai, 9 straipsnio 1 ir 4 dalys (OL L 346, 2014, p. 3), ir prireikus pripažinti 2005 m. liepos 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1183/2005, nustatančio tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai (OL L 193, 2005, p. 1), 9 straipsnio 1 dalį netaikytina ieškovei ir byloje T-347/15: SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2015 m. balandžio 20 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/620, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai (OL L 102, 2015, p. 43), ir 2015 m. balandžio 20 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/614, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 1183/2005 9 straipsnio 4 dalis (OL L 102, 2015, p. 10), ir prireikus pripažinti Reglamento Nr. 1183/2005 9 straipsnio 1 dalį netaikytina ieškovei.

Rezoliucinė dalis

1.

Sujungti bylas T-107/15 ir T-347/15, kad būtų bendrai priimtas sprendimas.

2.

Atmesti ieškinius.

3.

Priteisti iš Uganda Commercial Impex Ltd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 171, 2015 5 26.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/8


2017 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Graikija/Komisija

(Byla T-327/15) (1)

((EŽŪOGF - Orientavimo skyrius - Finansinės paramos sumažinimas - Veiklos programa - Teisinis pagrindas - Pereinamojo laikotarpio nuostatos - Finansinių koregavimų taikymas po atitinkamo programavimo laikotarpio - Esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimas - Sprendimo priėmimo termino nesilaikymas - Teisė į gynybą - Teisė būti išklausytam - Teisinis saugumas - Teisėti lūkesčiai - „Ne bis in idem“ - Proporcingumas))

(2017/C 369/09)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Graikijos Respublika, atstovaujama G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou ir A. Vasilopoulou

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Aquilina ir D. Triantafyllou

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2015 m. kovo 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą C(2015) 1936 final dėl finansinio koregavimo taikymo EŽŪOGF orientavimo skyriaus lėšoms, skirtoms veiksmų programai CCI 2000GR061RO021 (Graikija – 1 tikslas – kaimo atkūrimas).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 279, 2015 8 24.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/8


2017 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Università del Salento/Komisija

(Byla T-393/15) (1)

((Arbitražinė išlyga - Bendroji programa „Pagrindinės teisės ir teisingumas“ - Specialioji programa „Baudžiamasis teisingumas“ - Sumų, kurias Komisija išmokėjo pagal dotacijos sutartį, susigrąžinimas - Reikalavimų įskaitymas - Dalinis ieškinio perkvalifikavimas - Reikalavimas konstatuoti skolinio reikalavimo pagal sutartį nebuvimą))

(2017/C 369/10)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Università del Salento (Lečė, Italija), atstovaujamas advokato F. Vetrò

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama iš pradžių L. Di Paolo, F. Moro, L. Cappelletti ir O. Verheecke, vėliau L. Di Paolo, F. Moro ir O. Verheecke

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas, pirma, panaikinti 2015 m. gegužės 4 d. Komisijos sprendimą D/C4 – B.2 – 005817, kuriuo pradėta ieškovo skolinio reikalavimo, kylančio iš sutarties dėl pirmojo projekto Entice (Explaining The Nature of Technological Innovation in Chinese Entreprises), ir ieškovo skolos, kylančios iš sutarties dėl antrojo projekto „Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution“, įskaitymo procedūra, antra, panaikinti visus iki šio sprendimo priimtus aktus, po jo priėmimo priimtus aktus arba kaip nors su juo susijusius aktus, trečia, įpareigoti Komisiją sumokėti ieškovui sumas, kurias ji privalo sumokėti ieškovui dėl projekto Entice, taip pat SESV 272 straipsniu grindžiamas prašymas pripažinti skolos, kurią Komisija reikalauja sumokėti dėl antrojo projekto, nebuvimą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Università del Salento bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 311, 2015 9 21.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/9


2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija/FE

(Byla T-734/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Atviras konkursas - Įrašymas į rezervo sąrašą - Paskyrimų tarnybos sprendimas neįdarbinti konkursą laimėjusio asmens - Atrankos komisijos ir paskyrimų tarnybos kompetencija - Dalyvavimo konkurse reikalavimai - Minimali profesinės patirties trukmė - Apskaičiavimo tvarka - Prarasta galimybė įsidarbinti - Prašymas atlyginti žalą))

(2017/C 369/11)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama F. Simonetti ir G. Gattinara

Kita proceso šalis: FE, atstovaujama advokatų L. Levi ir A. Blot

Dalykas

Apeliacinis skundas, kuriuo prašoma panaikinti 2015 m. spalio 6 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimą FE/Komisija (F-119/14, EU:F:2015:116).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. spalio 6 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimo FE/Komisija (F-119/14) rezoliucinės dalies 1, 2 ir 4 punktus.

2.

Atmesti FE Tarnautojų teisme pareikštą ieškinį byloje F-119/14.

3.

Kiekviena šalis padengia savo apeliaciniame procese patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

Priteisti iš FE procese Tarnautojų teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas


(1)  OL C 68, 2016 2 22.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/9


2017 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Contact Software/Komisija

(Byla T-751/15) (1)

((Konkurencija - Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi - Kompiuterinių dizaino programinių įrangų ir informacijos apie šių programinių įrangų sąsajas rinkos - Sprendimas atmesti skundą - Susijusi rinka - Akivaizdi vertinimo klaida - Sąjungos intereso nebuvimas))

(2017/C 369/12)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Contact Software GmbH (Brėmenas, Vokietija), atstovaujama advokatų J.-M. Schultze, S. Pautke ir C. Ehlenz

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Vollrath, I. Zaloguin ir L. Wildpanner

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Dassault systèmes (Vélizy Villacoublay, Prancūzija), atstovaujama advokato R. Snelders ir baristerio J. Messent

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas iš dalies panaikinti 2015 m. spalio 9 d. Komisijos sprendimą C(2015) 7006 final, kuriuo buvo atmestas ieškovės pateiktas skundas dėl SESV 102 straipsnio pažeidimo, kurį tariamai padarė Dassault systèmes ir Parametric Technology Corp. tam tikrose kompiuterinių dizaino programinių įrangų ir informacijos apie šių programinių įrangų sąsajas rinkose (byla COMP/39846 – Contact/Dassault & Parametric).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Contact Software GmbH padengti savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Dassault systèmes padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 68, 2016 2 22.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/10


2017 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM)

(Byla T-768/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas RP ROYAL PALLADIUM - Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas RP - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 369/13)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: RP Technik GmbH Profilsysteme (Benenas, Vokietija), atstovaujama advokato P. Henrichs

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama A. Schifko

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Tecnomarmi Snc Di Gatto Omar & C. (Trevizas, Italija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. spalio 14 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2061/2014-2), susijusio su protesto procedūra tarp RP Technik ir Tecnomarmi.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš RP Technik GmbH Profilsysteme bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 78, 2016 2 29.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/11


2017 m. rugsėjo 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Codorníu/EUIPO – Bodegas Altun (ANA DE ALTUN)

(Byla T-86/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo ANA DE ALTUN paraiška - Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas ANNA - Santykiniai atmetimo pagrindai - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis - Pareiga motyvuoti))

(2017/C 369/14)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Codorníu SA (Espluges de Ljobregatas, Ispanija), atstovaujama advokatų M. Ceballos Rodríguez ir J. Güell Serra

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama E. Zaera Cuadrado

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Ispanija), atstovaujama advokato M. Escribano Uzcudun

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. gruodžio 9 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 199/2015-2), susijusio su protesto procedūra tarp Codorníu ir Bodegas Altun.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. gruodžio 9 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 199/2015-2).

2.

EUIPO ir Bodegas Altun, SL padengia savo ir kiekviena po pusę Codorníu SA patirtų bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 136, 2016 4 18.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/11


2017 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus)

(Byla T-103/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Alpenschmaus“ paraiška - Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas ALPEN - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 369/15)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Esenas, Vokietija), atstovaujama advokatų N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen ir N. Bertram

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), iš pradžių atstovaujama E. Strittmatter ir A. Folliard-Monguiral, vėliau – A. Schifko

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Weetabix Ltd (Keteringas, Jungtinė Karalystė)

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. sausio 12 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2725/2014-4), susijusio su protesto procedūra tarp Weetabix ir Aldi Einkauf.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG šiame procese patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 156, 2016 5 2.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/12


2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan)

(Byla T-276/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos panaikinimo procedūra - Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Boswelan“ - Registracijos panaikinimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas - Prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų nebuvimas - Nenaudojimą pateisinančių rimtų priežasčių nebuvimas))

(2017/C 369/16)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Viridis Pharmaceutical Ltd. (Tortola, Mergelių Salos (Didžioji Britanija), Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų C. Spintig, S. Pietzcker ir M. Prasse

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama S. Hanne

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Hecht-Pharma GmbH (Hollnseth, Vokietija), atstovaujama advokatų C. Sachs ir J. Sachs

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. vasario 29 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2837/2014-5), susijusio su registracijos panaikinimo procedūra tarp Hecht-Pharma ir Viridis Pharmaceutical.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Viridis Pharmaceutical Ltd. bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 251, 2016 7 11.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/13


2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lidl Stiftung/EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE)

(Byla T-305/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas LOVE TO LOUNGE - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas - Pareiga motyvuoti - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis - Faktinių aplinkybių nagrinėjimas savo iniciatyva - Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnis))

(2017/C 369/17)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Lidl Stiftung & Co. KG (Nekarzulmas, Vokietija), atstovaujama advokatų M. Kefferpütz ir A. Berger

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama S. Bonne

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Primark Holdings (Dublinas, Airija), atstovaujama baristerio B. Brandreth ir solisitoriaus G. Hussey

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. kovo 9 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 489/2015-2), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Lidl Stiftung ir Primark Holdings.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Lidl Stiftung & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 287, 2016 8 8.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/13


2017 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Tamasu Butterfly Europa/EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly)

(Byla T-315/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Butterfly“ paraiška - Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas ir nacionalinis komercinis pavadinimas „Butterfly“ - Santykiniai atmetimo pagrindai - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 4 ir 5 dalys))

(2017/C 369/18)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Tamasu Butterfly Europa GmbH (Mėrsas, Vokietija), atstovaujama advokato C. Röhl

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama R. Pethke ir D. Hanf

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: adp Gauselmann GmbH (Espelkampas, Vokietija), atstovaujama P. Koch Moreno

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. kovo 17 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 221/2015-1), susijusio su protesto procedūra tarp Tamasu Butterfly Europa ir adp Gauselmann.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Tamasu Butterfly Europa GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 287, 2016 8 8.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/14


2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje sheepworld/EUIPO (Beste Oma)

(Byla T-421/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Beste Oma“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 369/19)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: sheepworld AG (Ursensollen, Vokietija), atstovaujama advokato S. von Rüden

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama M. Fischer

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. gegužės 13 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 91/2016-4), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį „Beste Oma“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš sheepworld AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 343, 2016 9 19.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/14


2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje sheepworld/EUIPO (Beste Mama)

(Byla T-422/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Beste Mama“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 369/20)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: sheepworld AG (Ursensollen, Vokietija), atstovaujama advokato S. von Rüden

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama M. Fischer

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. gegužės 13 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 95/2016-4), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį „Beste Mama“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš sheepworld AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 343, 2016 9 19.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/15


2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje sheepworld/EUIPO (Bester Opa)

(Byla T-449/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Bester Opa“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 369/21)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: sheepworld AG (Ursensollen, Vokietija), atstovaujama advokato S. von Rüden

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama M. Fischer

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. gegužės 26 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 92/2016-4), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį „Bester Opa“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš sheepworld AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 364, 2016 10 3.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/15


2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje sheepworld/EUIPO (Beste Freunde)

(Byla T-450/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Beste Freunde“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 369/22)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: sheepworld AG (Ursensollen, Vokietija), atstovaujama advokato S. von Rüden

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama M. Fischer

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. gegužės 26 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 93/2016-4), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį „Beste Freunde“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš sheepworld AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 364, 2016 10 3.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/16


2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje sheepworld/EUIPO (Bester Papa)

(Byla T-451/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Bester Papa“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 369/23)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: sheepworld AG (Ursensollen, Vokietija), atstovaujama advokato S. von Rüden

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama M. Fischer

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. gegužės 26 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 94/2016-4), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį „Bester Papa“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš sheepworld AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 364, 2016 10 3.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/16


2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje sheepworld/EUIPO (Beste Freundin)

(Byla T-452/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Beste Freundin“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 369/24)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: sheepworld AG (Ursensollen, Vokietija), atstovaujama advokato S. von Rüden

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama M. Fischer

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. gegužės 26 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 96/2016-4), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį „Beste Freundin“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš sheepworld AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 364, 2016 10 3.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/17


2017 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bodson ir kt./EIB

(Sujungtos bylos T-504/16 ir T-505/16) (1)

((Viešoji tarnyba - EIB personalas - Atlyginimas - Metinis bazinių darbo užmokesčių skalės patikslinimas - Apskaičiavimo metodas - Ekonomikos ir finansų krizė))

(2017/C 369/25)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Jean-Pierre Bodson (Liuksemburgas, Liuksemburgas) ir kiti 485 ieškovai, kurių pavardės pateiktos sprendimo priede (byla T-504/16); ir Esther Badiola (Liuksemburgas) ir kiti 15 ieškovų, kurių pavardės pateiktos sprendimo priede (byla T-505/16), atstovaujami avocat L. Levi

Atsakovas: Europos investicijų bankas (EIB), iš pradžių atstovaujamas T. Gilliams ir G. Nuvoli, vėliau G. Faedo ir M. Gilliams, padedamų avocat A. Dal Ferro

Dalykas

Pagal SESV 270 straipsnį pateiktas prašymas, pirma, panaikinti 2013 m. vasario ir paskesnių mėnesių atlyginimo lapeliuose esančius sprendimus, kuriais ieškovams pritaikomas 2012 m. gruodžio 18 d. EIB direktorių valdybos sprendimas ir 2013 m. sausio 29 d. EIB valdymo komiteto sprendimas, taip pat 2013 m. vasario 5 d. internete paskelbtą straipsnį ir 2013 m. vasario 15 d. informacinį pranešimą, kuriuo personalas informuojamas apie šių dviejų sprendimų priėmimą, ir, antra, priteisti iš EIB sumokėti ieškovams sumą, atitinkančią skirtumą tarp remiantis šiais sprendimais sumokėto atlyginimo dydžio ir atlyginimo, kuris turėjo būti sumokėtas pagal 2009 m. rugsėjo 22 d. EIB direktorių valdybos sprendime nustatytą tvarką, dydžio, ir žalos, kurią ieškovai tariamai patyrė dėl jų perkamosios galios sumažėjimo ir netikrumo dėl jų atlyginimų pasikeitimo, atlyginimą.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti Europos investicijų banko (EIB) sprendimus, esančius, pirma, Jean-Pierre Bodson ir kitų EIB personalo narių, kurių pavardės pateiktos bylos T-504/16 priede, ir, antra, Esther Badiola ir kitų EIB personalo narių, kurių pavardės pateiktos bylos T-505/16 priede, 2013 m. vasario ir paskesnių mėnesių atlyginimo lapeliuose ir kuriais pritaikomas 2012 m. gruodžio 18 d. EIB Direktorių valdybos sprendimas ir 2013 m. sausio 29 d. EIB Valdymo komiteto sprendimas.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš EIB bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 207, 2013 7 20 (byla iš pradžių užregistruota Europos Sąjungos tarnautojų teisme numeriu F-41/13, o 2016 m. rugsėjo 1 d. perduota Europos Sąjungos Bendrajam Teismui).


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/18


2017 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Skareby/EIVT

(Byla T-585/16) (1)

((Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Saviraiškos laisvė - Lojalumo pareiga - Rimtas Sąjungos teisėtų interesų pažeidimas - Neleidimas skelbti straipsnį - Raginimas pakeisti tekstą - Pareigūnų tarnybos nuostatų 17a straipsnis - Ieškinio dalykas - Sprendimas atmesti administracinį skundą))

(2017/C 369/26)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Carina Skareby (Luvenas, Belgija), atstovaujama advokatų S. Rodrigues ir C. Bernard Glanz

Atsakovė: Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), atstovaujama S. Marquardt, padedamo advokatų M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire ir S. Moya Izquierdo

Dalykas

Pagal SESV 270 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti, pirma, 2015 m. birželio 5 d. EIVT sprendimą, kuriuo neleidžiama skelbti straipsnio ir raginama pakeisti dvi teksto pastraipas, ir antra, „prireikus“ panaikinti 2015 m. gruodžio 18 d. EIVT sprendimą atmesti dėl pirmojo sprendimo pateiktą skundą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Carina Skareby bylinėjimosi išlaidas.


(1)  – OL C 191, 2016 5 30 (byla iš pradžių užregistruota Europos Sąjungos tarnautojų teisme numeriu F-15/16, o 2016 m. rugsėjo 1 d. perduota Europos Sąjungos Bendrajam Teismui).


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/18


2017 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Vokietija/Komisija

(Byla T-116/10) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - ERPF - Finansinės paramos sumažinimas - Šiaurės Reino-Vestfalijos programa - Sprendimo priėmimo termino nesilaikymas - Esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimas - Akivaizdžiai pagrįstas ieškinys))

(2017/C 369/27)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Vokietijos Federacinė Respublika, iš pradžių atstovaujama J. Möller, vėliau J. Möller ir T. Henze, padedamų U. Karpenstein

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama B.-R. Killmann, B. Conte ir A. Steiblytės

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2009 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimą C(2009) 10675, kuriuo sumažinta Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) finansinė parama, suteikta Šiaurės Reino-Vestfalijos programai Tikslas Nr. 2 (1997-1999) Vokietijos Federacinėje Respublikoje pagal 1997 m. gegužės 7 d. Komisijos sprendimą C(97) 1120.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimą C(2009) 10675, kuriuo sumažinta Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) finansinė parama, suteikta Šiaurės Reino-Vestfalijos programai Tikslas Nr. 2 (1997-1999) Vokietijos Federacinėje Respublikoje pagal 1997 m. gegužės 7 d. Komisijos sprendimą C(97) 1120.

2.

Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 134, 2010 5 22.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/19


2017 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Gelinova Group/EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale)

(Byla T-90/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Protesto atsiėmimas - Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas))

(2017/C 369/28)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Gelinova Group Srl (Tezze di Vazzola, Italija), atstovaujama advokatų A. Tornato ir D. Hazan

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama L. Rampini

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Cloetta Italia Srl (Kremona, Italija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. gruodžio 12 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 207/2016-2), susijusio su protesto procedūra tarp Cloetta Italia Srl ir Gelinova Group Srl, anksčiau – Milk & Fruit Srl.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Gelinova Group Srl padengia savo ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 121, 2017 4 18.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/19


2017 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Proximus/Taryba

(Byla T-117/17 R)

((Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Viešieji pirkimai - Viešojo pirkimo sutarčių sudarymas derybų būdu - Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - Skubos nebuvimas))

(2017/C 369/29)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Proximus SA/NV (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato B. Schutyser

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama A. Jaume ir S. Cholakova, padedamų advokatų P. de Bandt, P. Teerlinck ir M. Gherghinaru

Dalykas

SESV 278 ir 279 straipsniais grindžiamo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones: pirma, sustabdyti Tarybos sprendimo skirti pagrindinę sutartį kitam konkurso dalyviui ir, antra, sustabdyti Tarybos ir konkurso dalyvio, kuriam skirta viešojo pirkimo sutartis, sudarytos sutarties vykdymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/20


2017 m. rugpjūčio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Waisman ir kt./BPV

(Byla T-527/17)

(2017/C 369/30)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovai: Alejandro Claudio Waisman (Buenos Airės, Argentina) ir 158 kiti ieškovai, atstovaujami advokatų J. De Castro Martín, M. Azpitarte Sánchez ir J. Ruiz de Villa Jubany

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

Remiantis SESV 263 straipsniu panaikinti Bendros pertvarkymo valdybos sprendimą dėl Banco Popular Español (JUR/EES/2017/08);

Remiantis SESV 340 straipsnio antra pastraipa ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 3 dalimi, priteisti iš Bendros pertvarkymo valdybos ieškovų naudai iš Bendro pertvarkymo fondo, įsteigto pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 67 straipsnį, žalos, kuri konkrečiai buvo padaryta Sprendimu dėl Banco Popular Español, atlyginimą, kurio suma lygi nuosavo kapitalo finansinių priemonių rinkos vertei dieną – 2017 m. birželio 6 d. – prieš pertvarkymo priemonės vykdymą; subsidiairiai, jeigu Bendrasis Teismas nepatenkintų žalos atlyginimo prašymo, priteisti iš Bendros pertvarkymo valdybos ieškovų naudai žalos atlyginimą, kurio suma atitinka skirtumą – jis bus nustatytas nepriklausomam asmeniui atlikus įvertinimą pagal Reglamento Nr. 806/2014 20 straipsnio 16 dalį, – tarp to, ką gavo ieškovai patenkinus jų reikalavimus pagal šį sprendimą ir to, ką jei būtų gavę pagal įprastinę bankroto bylą;

Priteisti iš BPV bylinėjimosi šioje instancijoje išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodyti byloje T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ir Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno ir SFL/Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-483/17, García Suárez ir kt./Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-484/17, Fidesban ir kt./Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-497/17, Sánchez del Valle ir Calatrava Real State 2015/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba ir byloje T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/21


2017 m. rugpjūčio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Blasi Gómez ir kt./BPV

(Byla T-529/17)

(2017/C 369/31)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovai: Carlos Blasi Gómez (Taragona, Ispanija), María Dolores Cruells Torelló (Sabadelis, Ispanija), Asociación Independiente de Afectados por el Popular (AIAP) (Madridas, Ispanija), atstovaujami advokato D. Pineda Cuadrado

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. birželio 7 d. Bendros pertvarkymo valdybos sprendimą SRB/EES/2017/08;

subsidiariai, tuo atveju, jeigu ankstesni prašymai būtų atmesti, pripažinti sprendimą iš dalies negaliojančiu tiek, kiek jis susijęs su banko vertės nustatymu, nes Bendrasis Teismas turi atlikti arba nurodyti atlikti pagrįstą, realų ir teisingą Banco Popular Español, įskaitant nuostolių atlyginimą visiems banko akcininkams ir kreditoriams, vertinimą laikantis naujos vertinimo tvarkos;

subsidiariai, tuo atveju, jeigu abu ankstesni prašymai būtų atmesti, pripažinti sprendimą iš dalies negaliojančiu kiek tai susiję su banko vertės nustatymu, nes Bendrasis Teismas turi atlikti arba nurodyti atlikti pagrįstą, realų ir teisingą Banco Popular Español, įskaitant nuostolių atlyginimą visiems banko akcininkams ir kreditoriams, vertinimą laikantis naujos vertinimo tvarkos;

nurodyti Bendros pertvarkymo valdybai padengti bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodyti byloje T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ir Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno ir SFL/Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-483/17, García Suárez ir kt./Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-484/17, Fidesban ir kt./Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-497/17, Sánchez del Valle ir Calatrava Real State 2015/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba ir byloje T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/21


2017 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje López Campo ir kt./BPV

(Byla T-530/17)

(2017/C 369/32)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovai: Mario López Campo (Pontevedra, Ispanija) ir 8 kiti ieškovai, atstovaujami advokato F. Cabadas García

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2017 m. birželio 7 d. Bendros pertvarkymo valdybos sprendimą SRB/EES/2017/08 dėl Banco Popular Espanol S.A. pertvarkymo nuo 2017 m. birželio 7 d. ir nurodyti Bendrajai pertvarkymo valdybai atlyginti ieškovams šiame ieškinyje nurodyto dydžio nuostolius;

subsidiariai, pripažinti negaliojančiu 2017 m. birželio 7 d. Bendros pertvarkymo valdybos sprendimą tiek, kiek juo nurodoma nuo 2017 m. birželio 7 d. pertvarkyti Banco Popular Espanol S.A. ir nurodyti Bendrajai pertvarkymo valdybai atlyginti ieškovams padarytą žalą, kurios dydis nustatomas padauginus ieškovų turimų banko akcijų skaičių iš jų paskutinės biržoje kotiruotos kainos iki Sprendimo SRD/EES/2017/08 priėmimo.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ieškinys pateiktas dėl 2017 m. birželio 7 d. Bendros pertvarkymo valdybos sprendimo SRB/EES/2017/08, patvirtinančio Banco Popular Español, S.A. pertvarkymo schemą.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodyti byloje T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ir Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno ir SFL/Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-483/17, García Suárez ir kt./Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-484/17, Fidesban ir kt./Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-497/17, Sánchez del Valle ir Calatrava Real State 2015/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba ir byloje T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/22


2017 m. rugpjūčio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Promociones Santa Rosa/BPV

(Byla T-531/17)

(2017/C 369/33)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Promociones Santa Rosa, S.L. (Madridas, Ispanija), atstovaujama advokato L. Carrión Matamoros

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. birželio 7 d. vykdomosios sudėties Bendros pertvarkymo valdybos sprendimą SRB/EES/2017/08 (nekonfidenciali versija), kuriuo patvirtinta Banco Popular Español, S.A. pertvarkymo schema pažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 806/2014 7 straipsnį, 18 straipsnio 1 dalį ir 20 straipsnį, ir dirbtinai pakeisti neatidėliotini motyvai, kuriais vadovaujantis buvo pertvarkytas šis bankas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodyti byloje T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ir Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno ir SFL/Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-483/17, García Suárez ir kt./Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-484/17, Fidesban ir kt./Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-497/17, Sánchez del Valle ir Calatrava Real State 2015/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba ir byloje T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/22


2017 m. rugpjūčio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Asociación de Consumidores de Navarra „Irache“/BPV

(Byla T-535/17)

(2017/C 369/34)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Asociación de Consumidores de Navarra „Irache“ (Pamplona, Ispanija), atstovaujama advokato J. Sanjurjo San Martín

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą, panaikinti įvykdytų operacijų pasekmes ir atkurti akcininkų ir obligacijų turėtojų atitinkamas turtines teises į Banco Popular Español S.A. bei atkurti padėtį, kuri buvo iki įsikišimo;

tuo atveju, jei tai nebūtų įmanoma, bet kuriuo atveju sustabdyti obligacijų konvertavimą į akcijas ir išlaikyti tokią obligacijų turėtojų padėtį, kuri buvo 2017 m. birželio 6 d., bei atlyginti akcininkams padarytą žalą išmokant mokėjimą, kurio dydis atitiktų realią banko ir, taigi, jo akcijų vertę iki 2016 m. birželio 30 d.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodyti byloje T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ir Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno ir SFL/Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-483/17, García Suárez ir kt./Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-484/17, Fidesban ir kt./Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-497/17, Sánchez del Valle ir Calatrava Real State 2015/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba ir byloje T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/23


2017 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

(Byla T-539/17)

(2017/C 369/35)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Europos investicijų bankas (EIB), atstovaujamas P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran ir F. de Borja Oxangoiti Briones, advokato D. Arts ir solisitoriaus T. Cusworth

Atsakovė: Sirijos Arabų Respublika

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją:

sumokėti sumas, mokėtinas ES pagal subrogaciją vadovaujantis at Taura (Al Thawra) paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsniais, kurias sudaro:

404 792,06 euro, 954 331,07 svarų sterlingų (GBP), 29 130 433,00 Japonijos jenų (JPY) ir 1 498 184,58 JAV dolerio (USD) (sumos, mokėtinos ES nuo 2017 m. rugpjūčio 9 d. kaip pagrindinė suma, delspinigiai ir sutartinės palūkanos (priskaičiuotos nuo mokėjimo termino dienos – 2017 m. rugpjūčio 9 d.);

palūkanos, priskaičiuotos iki visiško išmokėjimo dienos pagal 3.02 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą;

visi mokesčiai, mokėjimai ir ekspertų išlaidos, atsiradę nuo mokėjimo termino dienos iki visiško išmokėjimo dienos, įskaitant su šia byla susijusias išlaidas.

Nepatenkinus pirmojo reikalavimo, jeigu Teisingumo Teismas konstatuotų, kad ES nepriklauso EIB reikalavimo teisės, ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją sumokėti visas EIB vadovaujantis at Taura (Al Thawra) paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsniais mokėtinas sumas, kurias sudaro:

404 792,06 euro, 954 331,07 GBP, 29 130 433,00 JPY ir 1 498 184,58 USD (sumos, mokėtinos EIB nuo 2017 m. rugpjūčio 9 d., kaip pagrindinė suma, delspinigiai ir sutartinės palūkanos (priskaičiuotos nuo mokėjimo termino dienos – 2017 m. rugpjūčio 9 d.);

palūkanos, priskaičiuotos iki visiško išmokėjimo dienos pagal 3.02 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą;

visi mokesčiai, mokėjimai ir ekspertų išlaidos, atsiradę nuo mokėjimo termino dienos iki visiško išmokėjimo dienos, įskaitant su šia byla susijusias išlaidas.

Bet kuriuo atveju, ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją sumokėti grąžinant paskolos dalį atitinkamai ES arba EIB mokėtinas sumas, kurių mokėjimo terminas baigsis po šio ieškinio pateikimo dienos, jeigu Sirijos Arabų Respublika nebus jų sumokėjusi, kurias sudaro:

visa grąžintina paskolos dalies suma ir palūkanos;

sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal 3.02 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą nuo kiekvienos grąžintinos paskolos dalies mokėjimo dienos iki dienos, kai Sirija visiškai sumokės mokėtiną sumą.

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją padengti visas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi vienu pagrindu.

Pirmasis ir vienintelis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Sirija neįvykdė sutartinių prievolių pagal at Taura (Al Thawra) paskolos susitarimo 3.01 ir 4.01 straipsnius ir jų mokėjimo dieną nepervedė grąžintinos paskolos dalies kartu su pagal at Taura (Al Thawra) paskolos susitarimo 3.02 straipsnį nustatytomis palūkanomis, apskaičiuotomis pagal šioje nuostatoje nustatytą palūkanų normą. Todėl Sirijos Arabų Respublika pagal susitarimą turi sumokėti visas sumas, mokėtinas pagal atTaura (Al Thawra) paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsnius.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/24


2017 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

(Byla T-540/17)

(2017/C 369/36)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Europos investicijų bankas, atstovaujamas P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran ir F. de Borja Oxangoiti Briones, advokato D. Arts ir solisitoriaus T. Cusworth

Atsakovė: Sirijos Arabų Respublika

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją:

sumokėti sumas, mokėtinas ES pagal subrogaciją vadovaujantis Electricity Distribution paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsniais, kurias sudaro:

52 657 141,77 euro suma, mokėtina ES nuo 2017 m. rugpjūčio 9 d. kaip pagrindinė suma, delspinigiai ir sutartinės palūkanos (priskaičiuotos nuo mokėjimo termino dienos – 2017 m. rugpjūčio 9 d.);

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal metinę normą (už kiekvieną vėlesnį mėnesį), nustatomą pagal didesnę sumą, gaunamą atsižvelgiant arba į (i) atitinkamą tarpbankinę normą, padidintą dar 2 % (200 bazinių punktų) arba į (ii) pagal 3.01 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą, padidintą 0,25 % (25 baziniai punktai), skaičiuojamą iki visiško sumų išmokėjimo dienos;

visi mokesčiai, mokėjimai ir ekspertų išlaidos, atsiradę nuo mokėjimo termino dienos iki visiško išmokėjimo dienos, įskaitant su šia byla susijusias išlaidas.

Nepatenkinus pirmojo (i) reikalavimo, jeigu Teisingumo Teismas konstatuotų, kad ES nepriklauso EIB reikalavimo teisės, ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją sumokėti visas EIB vadovaujantis Electricity Distribution paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsniais mokėtinas sumas, kurias sudaro:

52 657 141,77 euro suma, mokėtina EIB nuo 2017 m. rugpjūčio 9 d., kaip pagrindinė suma, delspinigiai ir sutartinės palūkanos (priskaičiuotos nuo mokėjimo termino dienos – 2017 m. rugpjūčio 9 d.);

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal metinę normą (už kiekvieną vėlesnį mėnesį), nustatomą pagal didesnę sumą, gaunamą atsižvelgiant arba į (i) atitinkamą tarpbankinę normą, padidintą dar 2 % (200 bazinių punktų) arba į (ii) pagal 3.01 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą, padidintą 0,25 % (25 baziniai punktai), skaičiuojamą iki visiško sumų išmokėjimo dienos;

visi mokesčiai, mokėjimai ir ekspertų išlaidos, atsiradę nuo mokėjimo termino dienos iki visiško išmokėjimo dienos, įskaitant su šia byla susijusias išlaidas.

Bet kuriuo atveju, ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją sumokėti grąžinant paskolos dalį atitinkamai ES arba EIB mokėtinas sumas, kurių mokėjimo terminas baigsis po šio ieškinio pateikimo dienos, jeigu Sirijos Arabų Respublika nebus jų sumokėjusi, kurias sudaro:

visa grąžintina paskolos dalies suma ir palūkanos;

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal metinę normą (už kiekvieną vėlesnį mėnesį), nustatomą pagal didesnę sumą, gaunamą atsižvelgiant arba į (i) atitinkamą tarpbankinę normą, padidintą dar 2 % (200 bazinių punktų) arba į (ii) pagal 3.01 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą, padidintą 0,25 % (25 baziniai punktai), skaičiuojamą nuo kiekvienos grąžintinos paskolos dalies mokėjimo dienos iki dienos, kai Sirija visiškai sumokės mokėtiną sumą.

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją padengti visas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi vienu pagrindu.

Pirmasis ir vienintelis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Sirija neįvykdė sutartinių prievolių pagal Electricity Distribution paskolos susitarimo 3.01 ir 4.01 straipsnius ir jų mokėjimo dieną nepervedė grąžintinos paskolos dalies kartu su pagal Electricity Distribution paskolos susitarimo 3.02 straipsnį nustatytomis palūkanomis, apskaičiuotomis pagal šioje nuostatoje nustatytą palūkanų normą. Todėl Sirijos Arabų Respublika pagal susitarimą turi sumokėti visas sumas, mokėtinas pagal Electricity Distribution paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsnius.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/25


2017 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

(Byla T-541/17)

(2017/C 369/37)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Europos investicijų bankas, atstovaujamas P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran ir F. de Borja Oxangoiti Briones, advokato D. Arts ir solisitoriaus T. Cusworth

Atsakovė: Sirijos Arabų Respublika

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją:

sumokėti sumas, mokėtinas ES pagal subrogaciją vadovaujantis Electricity Transmission paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsniais, kurias sudaro:

3 383 971,66 Šveicarijos frankų (CHF) ir 38 934 400,51 euro, (sumos, mokėtinos ES nuo 2017 m. rugpjūčio 9 d. kaip pagrindinė suma, delspinigiai ir sutartinės palūkanos (priskaičiuotos nuo mokėjimo termino dienos – 2017 m. rugpjūčio 9 d.);

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal metinę normą, sudarytą iš (i) 2,5 % (250 bazinių punktų) ir (ii) pagal 3.01 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą, skaičiuojamą iki visiško sumų išmokėjimo dienos;

visi mokesčiai, mokėjimai ir ekspertų išlaidos, atsiradę nuo mokėjimo termino dienos iki visiško išmokėjimo dienos, įskaitant su šia byla susijusias išlaidas.

Nepatenkinus pirmojo (i) reikalavimo, jeigu Teisingumo Teismas konstatuotų, kad ES nepriklauso EIB reikalavimo teisės, ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją sumokėti visas EIB vadovaujantis Electricity Transmission paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsniais mokėtinas sumas, kurias sudaro:

3 383 971,66 CHF ir 38 934 400,51 euro (sumos, mokėtinos EIB nuo 2017 m. rugpjūčio 9 d., kaip pagrindinė suma, delspinigiai ir sutartinės palūkanos (priskaičiuotos nuo mokėjimo termino dienos – 2017 m. rugpjūčio 9 d.);

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal metinę normą, sudarytą iš (i) 2,5 % (250 bazinių punktų) ir (ii) pagal 3.01 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą, skaičiuojamą iki visiško sumų išmokėjimo dienos;

visi mokesčiai, mokėjimai ir ekspertų išlaidos, atsiradę nuo mokėjimo termino dienos iki visiško išmokėjimo dienos, įskaitant su šia byla susijusias išlaidas.

Bet kuriuo atveju, ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją sumokėti grąžinant paskolos dalį atitinkamai ES arba EIB mokėtinas sumas, kurių mokėjimo terminas baigsis po šio ieškinio pateikimo dienos, jeigu Sirijos Arabų Respublika nebus jų sumokėjusi, kurias sudaro:

visa grąžintina paskolos dalies suma ir palūkanos;

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal metinę normą, sudarytą iš (i) 2,5 % (250 bazinių punktų) ir (ii) pagal 3.01 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą, skaičiuojamą nuo kiekvienos grąžintinos paskolos dalies mokėjimo dienos iki dienos, kai Sirija visiškai sumokės mokėtiną sumą.

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją padengti visas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi vienu pagrindu.

Pirmasis ir vienintelis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Sirija neįvykdė sutartinių prievolių pagal Electricity Transmission paskolos susitarimo 3.01 ir 4.01 straipsnius ir jų mokėjimo dieną nepervedė grąžintinos paskolos dalies kartu su pagal Electricity Transmission paskolos susitarimo 3.02 straipsnį nustatytomis palūkanomis, apskaičiuotomis pagal šioje nuostatoje nustatytą palūkanų normą. Todėl Sirijos Arabų Respublika pagal susitarimą turi sumokėti visas sumas, mokėtinas pagal Electricity Transmission paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsnius.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/26


2017 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

(Byla T-542/17)

(2017/C 369/38)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Europos investicijų bankas, atstovaujamas P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran ir F. de Borja Oxangoiti Briones, advokato D. Arts ir solisitoriaus T. Cusworth

Atsakovė: Sirijos Arabų Respublika

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją:

sumokėti sumas, mokėtinas ES pagal subrogaciją vadovaujantis Port of Tartous paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsniais, kurias sudaro:

20 609 429,45 euro suma, mokėtina ES nuo 2017 m. rugpjūčio 9 d. kaip pagrindinė suma, delspinigiai ir sutartinės palūkanos (priskaičiuotos nuo mokėjimo termino dienos – 2017 m. rugpjūčio 9 d.);

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal metinę normą (už kiekvieną vėlesnį mėnesį), nustatomą pagal didesnę sumą, gaunamą atsižvelgiant arba į (i) EURIBOR normas, padidintas dar 2 % (200 bazinių punktų) arba į (ii) pagal 3.01 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą, padidintą 0,25 % (25 baziniai punktai), skaičiuojamą iki visiško sumų išmokėjimo dienos;

visi mokesčiai, mokėjimai ir ekspertų išlaidos, atsiradę nuo mokėjimo termino dienos iki visiško išmokėjimo dienos, įskaitant su šia byla susijusias išlaidas.

Nepatenkinus pirmojo i) reikalavimo, jeigu Teisingumo Teismas konstatuotų, kad ES nepriklauso EIB reikalavimo teisės, ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją sumokėti visas EIB vadovaujantis Port of Tartous paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsniais mokėtinas sumas, kurias sudaro:

20 609 429,45 euro suma, mokėtina EIB nuo 2017 m. rugpjūčio 9 d., kaip pagrindinė suma, delspinigiai ir sutartinės palūkanos (priskaičiuotos nuo mokėjimo termino dienos – 2017 m. rugpjūčio 9 d.);

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal metinę normą (už kiekvieną vėlesnį mėnesį), nustatomą pagal didesnę sumą, gaunamą arba atsižvelgiant į (i) EURIBOR normas, padidintas dar 2 % (200 bazinių punktų) arba (ii) į pagal 3.01 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą, padidintą 0,25 % (25 baziniai punktai), skaičiuojamą iki visiško sumų išmokėjimo dienos;

visi mokesčiai, mokėjimai ir ekspertų išlaidos, atsiradę nuo mokėjimo termino dienos iki visiško išmokėjimo dienos, įskaitant su šia byla susijusias išlaidas.

Bet kuriuo atveju, ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją sumokėti grąžinant paskolos dalį atitinkamai ES arba EIB mokėtinas sumas, kurių mokėjimo terminas baigsis po šio ieškinio pateikimo dienos, jeigu Sirijos Arabų Respublika nebus jų sumokėjusi, kurias sudaro:

visa grąžintina paskolos dalies suma ir palūkanos;

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal metinę normą (už kiekvieną vėlesnį mėnesį), nustatomą pagal didesnę sumą, gaunamą arba atsižvelgiant į (i) EURIBOR normas, padidintas dar 2 % (200 bazinių punktų) arba (ii) į pagal 3.01 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą, padidintą 0,25 % (25 baziniai punktai), skaičiuojamą nuo kiekvienos grąžintinos paskolos dalies mokėjimo dienos iki dienos, kai Sirija visiškai sumokės mokėtiną sumą.

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją padengti visas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi vienu pagrindu.

Pirmasis ir vienintelis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Sirija neįvykdė sutartinių prievolių pagal Port of Tartous paskolos susitarimo 3.01 ir 4.01 straipsnius ir jų mokėjimo dieną nepervedė grąžintinos paskolos dalies kartu su pagal Port of Tartous paskolos susitarimo 3.02 straipsnį nustatytomis palūkanomis, apskaičiuotomis pagal šioje nuostatoje nustatytą palūkanų normą. Todėl Sirijos Arabų Respublika pagal susitarimą turi sumokėti visas sumas, mokėtinas pagal Port of Tartous paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsnius.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/28


2017 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

(Byla T-543/17)

(2017/C 369/39)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Europos investicijų bankas, atstovaujamas P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran ir F. de Borja Oxangoiti Briones, advokato D. Arts ir solisitoriaus T. Cusworth

Atsakovė: Sirijos Arabų Respublika

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją:

sumokėti sumas, mokėtinas ES pagal subrogaciją vadovaujantis Syrian Healthcare paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsniais, kurias sudaro:

62 646 209,04 euro ir 3 582 381,15 JAV dolerio (USD) (sumos, mokėtinos ES nuo 2017 m. rugpjūčio 9 d. kaip pagrindinė suma, delspinigiai ir sutartinės palūkanos (priskaičiuotos nuo mokėjimo termino dienos – 2017 m. rugpjūčio 9 d.);

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal metinę normą (už kiekvieną vėlesnį mėnesį), nustatomą pagal didesnę sumą, gaunamą atsižvelgiant arba į (i) EURIBOR normas, padidintas dar 2 % (200 bazinių punktų) (išskyrus mokėjimus USD, kuriems taikytinos LIBOR normos, padidintos 2 % (200 bazinių punktų) arba į (ii) pagal 3.01 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą, padidintą 0,25 % (25 baziniai punktai), skaičiuojamą iki visiško sumų išmokėjimo dienos;

visi mokesčiai, mokėjimai ir ekspertų išlaidos, atsiradę nuo mokėjimo termino dienos iki visiško išmokėjimo dienos, įskaitant su šia byla susijusias išlaidas.

Nepatenkinus pirmojo (i) reikalavimo, jeigu Teisingumo Teismas konstatuotų, kad ES nepriklauso EIB reikalavimo teisės, ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją sumokėti visas EIB vadovaujantis Syrian Healthcare paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsniais mokėtinas sumas, kurias sudaro:

62 646 209,04 euro ir 3 582 381,15 USD, (sumos, mokėtinos EIB nuo 2017 m. rugpjūčio 9 d., kaip pagrindinė suma, delspinigiai ir sutartinės palūkanos (priskaičiuotos nuo mokėjimo termino dienos – 2017 m. rugpjūčio 9 d.);

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal metinę normą (už kiekvieną vėlesnį mėnesį), nustatomą pagal didesnę sumą, gaunamą arba atsižvelgiant į (i) EURIBOR normas, padidintas dar 2 % (200 bazinių punktų) (išskyrus mokėjimus USD, kuriems taikytinos LIBOR normos, padidintos 2 % (200 bazinių punktų) arba (ii) į pagal 3.01 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą, padidintą 0,25 % (25 baziniai punktai), skaičiuojamą iki visiško sumų išmokėjimo dienos;

visi mokesčiai, mokėjimai ir ekspertų išlaidos, atsiradę nuo mokėjimo termino dienos iki visiško išmokėjimo dienos, įskaitant su šia byla susijusias išlaidas.

Bet kuriuo atveju, ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją sumokėti grąžinant paskolos dalį atitinkamai ES arba EIB mokėtinas sumas, kurių mokėjimo terminas baigsis po šio ieškinio pateikimo dienos, jeigu Sirijos Arabų Respublika nebus jų sumokėjusi, kurias sudaro:

visa grąžintina paskolos dalies suma ir palūkanos;

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal metinę normą (už kiekvieną vėlesnį mėnesį), nustatomą pagal didesnę sumą, gaunamą arba atsižvelgiant į (i) EURIBOR normas, padidintas dar 2 % (200 bazinių punktų) (išskyrus mokėjimus USD, kuriems taikytinos LIBOR normos, padidintos 2 % (200 bazinių punktų) arba (ii) į pagal 3.01 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą, padidintą 0,25 % (25 baziniai punktai), skaičiuojamą nuo kiekvienos grąžintinos paskolos dalies mokėjimo dienos iki dienos, kai Sirija visiškai sumokės mokėtiną sumą.

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją padengti visas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi vienu pagrindu.

Pirmasis ir vienintelis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Sirija neįvykdė sutartinių prievolių pagal Syrian Healthcare paskolos susitarimo 3.01 ir 4.01 straipsnius ir jų mokėjimo dieną nepervedė grąžintinos paskolos dalies kartu su pagal Syrian Healthcare paskolos susitarimo 3.02 straipsnį nustatytomis palūkanomis, apskaičiuotomis pagal šioje nuostatoje nustatytą palūkanų normą. Todėl Sirijos Arabų Respublika pagal susitarimą turi sumokėti visas sumas, mokėtinas pagal Syrian Healthcare paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsnius.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/29


2017 m. rugpjūčio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Imabe Ibérica/BPV

(Byla T-544/17)

(2017/C 369/40)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Imabe Ibérica, S.A. (Madridas, Ispanija), atstovaujama advokato C. Aguirre de Cárcer Moreno

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

laikyti paduotu 2017 m. birželio 7 d. ieškinį dėl išplėstinės vykdomosios sudėties Bendros pertvarkymo valdybos sprendimo SRB/EES/2017/08, patvirtinančio Banco Popular Español S.A. pertvarkymo planą įgyvendinant 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiančiu Reglamentą (ES) Nr. 1093/2010, 29 straipsnį, ir, prieš tai leidus susipažinti su bylos medžiagos dokumentais ir pateikti papildomas pastabas, panaikinti arba atšaukti skundžiamą sprendimą bei visiškai atkurti ieškovės turtinių teisių veiksmingumą atsižvelgiant į reikalavimą visiškai atlyginti žalą.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodyti byloje T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ir Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno ir SFL/Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-483/17, García Suárez ir kt./Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-484/17, Fidesban ir kt./Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-497/17, Sánchez del Valle ir Calatrava Real State 2015/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba ir byloje T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/29


2017 m. rugpjūčio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Maña ir kt./BPV

(Byla T-552/17)

(2017/C 369/41)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovai: Maña, S.L. (Teo, Ispanija) ir 113 kitų ieškovų, atstovaujamų advokato P. Rúa Sobrino

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

laikytų paduotu 2017 m. birželio 7 d. ieškinį dėl „Bendros pertvarkymo valdybos sprendimo (SRB/EES/2017/08), patvirtinančio Banco Popular Español S.A., juridinio asmens Nr. 80H66LPTVDLM0P28XF25, pertvarkymo planą, skirto Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Bankų rekapitalizavimui skirtos rekonstrukcijos programos fondas, FROB), (SRB/EES/2017/08) panaikinimo“;

panaikinti ginčijamą sprendimą;

pripažinti, kad Reglamento (ES) Nr. 806/2014 18 ir 29 straipsniai yra neteisėti ir netaikytini;

priteisti iš Bendros pertvarkymo valdybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra tokie patys, kaip nurodyti byloje T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ir Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno ir SFL/Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-483/17, García Suárez ir kt./Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-484/17, Fidesban ir kt./Bendra pertvarkymo valdyba, byloje T-497/17, Sánchez del Valle ir Calatrava Real State 2015/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba ir byloje T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija ir Bendra pertvarkymo valdyba.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/30


2017 m. rugpjūčio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Fortischem/Parlamentas ir Taryba

(Byla T-560/17)

(2017/C 369/42)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Fortischem a.s. (Novakai, Slovakija), atstovaujama advokatų C. Arhold, P. Hodál ir M. Staroň

Atsakovai: Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/852 (1) dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008, III priedo I dalies d punktą ir

atlyginti ieškovei ieškinio išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijama nuostata turi būti panaikinta, nes ja pažeidžiamas teisėtų lūkesčių apsaugos principas dėl to, kad iš gyvsidabrio elementų gamyklų operatorių atimama galimybė pratęsti laikotarpį, per kurį būtų įsisavinti geriausi prieinami gamybos būdai, jeigu įvykdytos 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) sąlygos.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijama nuostata turi būti panaikinta, nes ja pažeidžiamas proporcingumo principas tuo, kad i) tikslus laipsniško nebenaudojimo terminas gyvsidabrio elementų gamybai nustatytas gerokai iki termino, numatyto pagal taikomas tarptautines gyvsidabrio reglamentavimo nuostatas, net nenurodžius galimybės jį pratęsti (taikyti išimtis) specifiniais atvejais, ii) skatinami teisės aktai, kurie negali suteikti plačiajai visuomenei jokios reikšmingos aplinkosauginės naudos, tačiau kartu sukelia didelių sunkumų ūkio subjektams ir iii) neatsižvelgiama į galiojančius teisės aktus, kuriuose jau nustatytos aiškios nebenaudojimo ir termino pratęsimo (išimčių taikymo) taisyklės, ir kartu nenumatomos vien neproporcingos naštos išlygos.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijama nuostata turi būti panaikinta, nes dėl jos ieškovė patirs verslo nuostolių, o tai prilygsta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintos teisės į nuosavybę pažeidimui, nes tai neproporcinga ginčijamos nuostatos tikslams ir gali būti pasiekta mažiau ribojančiomis priemonėmis.


(1)  2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 (OL L 137, 2017, p. 1).


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/31


2017 m. rugpjūčio 21 d. pareikštas ieškinys byloje UC/Parlamentas

(Byla T-572/17)

(2017/C 369/43)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: UC, atstovaujamas advokatės A. Tymen

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį priimtinu ir pagrįstu,

todėl

panaikinti ieškovo 2015 m. vertinimo ataskaitą, taip pat sprendimą jam skirti tik du balus už nuopelnus tais pačiais metais,

panaikinti 2017 m. gegužės 9 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti 2017 m. sausio 13 d. ieškovo skundą,

priteisti iš atsakovo ieškovo patirtos neturtinės žalos, kurią ex aequo et bono sudaro 9 000 EUR, atlyginimą,

priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas siejamas su, pirma, Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio pažeidimu ir, antra, pareigos motyvuoti ir ieškovo teisės į gynybą pažeidimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas siejamas su teisės būti išklausytam ir Chartijos 41 straipsnio pažeidimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas siejamas su akivaizdžia vertinimo klaida.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/32


2017 m. rugpjūčio 23 d. pareikštas ieškinys byloje UD/Komisija

(Byla T-574/17)

(2017/C 369/44)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: UD, atstovaujama advokatų S. Orlandi ir T. Martin

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimą, kuriuo Komisija atsisakė išduoti išankstinį leidimą kompensuoti medicinos išlaidas, susijusias su ieškovės gydymu;

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi vienu pagrindu, susijusiu su akivaizdžia vertinimo klaida nurodant vienintelį atsisakymo kompensuoti dėl tariamo ginčijamo gydymo mokslinio pagrindimo nebuvimo motyvą.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/32


2017 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

(Byla T-588/17)

(2017/C 369/45)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Europos investicijų bankas, atstovaujamas P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran ir F. de Borja Oxangoiti Briones, advokato D. Arts ir solisitoriaus T. Cusworth

Atsakovė: Sirijos Arabų Respublika

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją:

sumokėti sumas, mokėtinas vadovaujantis Euphrates Drainage and Irrigation paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ir 9.02 straipsniais, kurias sudaro:

2 184 271,58 euro suma, mokėtina ES nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d. kaip pagrindinė suma, delspinigiai ir sutartinės palūkanos (priskaičiuotos nuo mokėjimo termino dienos – 2017 m. rugpjūčio 25 d.);

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal 3,5 % (350 bazinių punktų) metinę normą, skaičiuojamos iki visiško sumų išmokėjimo dienos;

visi mokesčiai, mokėjimai ir ekspertų išlaidos, atsiradę nuo mokėjimo termino dienos iki visiško išmokėjimo dienos, įskaitant su šia byla susijusias išlaidas.

Bet kuriuo atveju, ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją sumokėti grąžinant paskolos dalį mokėtinas sumas, kurių mokėjimo terminas baigsis po šio ieškinio pateikimo dienos, jeigu Sirijos Arabų Respublika nebus jų sumokėjusi, kurias sudaro:

visa grąžintina paskolos dalies suma ir palūkanos;

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal 3,5 % (350 bazinių punktų) metinę normą, skaičiuojamos nuo kiekvienos grąžintinos paskolos dalies mokėjimo dienos iki dienos, kai Sirija visiškai sumokės mokėtiną sumą.

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją padengti visas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi vienu pagrindu.

Pirmasis ir vienintelis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Sirija neįvykdė sutartinių prievolių pagal Euphrates Drainage and Irrigation paskolos susitarimo 3.01 ir 4.01 straipsnius ir jų mokėjimo dieną nepervedė grąžintinos paskolos dalies kartu su pagal Euphrates Drainage and Irrigation paskolos susitarimo 3.02 straipsnį nustatytomis palūkanomis, apskaičiuotomis pagal šioje nuostatoje nustatytą palūkanų normą. Todėl Sirijos Arabų Respublika pagal susitarimą turi sumokėti visas sumas, mokėtinas pagal Euphrates Drainage and Irrigation paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ir 9.02 straipsnius.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/33


2017 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

(Byla T-589/17)

(2017/C 369/46)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Europos investicijų bankas, atstovaujamas P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran ir F. de Borja Oxangoiti Briones, advokato D. Arts ir solisitoriaus T. Cusworth

Atsakovė: Sirijos Arabų Respublika

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją:

sumokėti sumas, mokėtinas vadovaujantis Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ir 9.02 straipsniais, kurias sudaro:

820 451,35 euro suma, mokėtina ES nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d. kaip pagrindinė suma, delspinigiai ir sutartinės palūkanos (priskaičiuotos nuo mokėjimo termino dienos – 2017 m. rugpjūčio 25 d.);

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal 3,5 % (350 bazinių punktų) metinę normą, skaičiuojamos iki visiško sumų išmokėjimo dienos;

visi mokesčiai, mokėjimai ir ekspertų išlaidos, atsiradę nuo mokėjimo termino dienos iki visiško išmokėjimo dienos, įskaitant su šia byla susijusias išlaidas.

Bet kuriuo atveju, ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją sumokėti grąžinant paskolos dalį mokėtinas sumas, kurių mokėjimo terminas baigsis po šio ieškinio pateikimo dienos, jeigu Sirijos Arabų Respublika nebus jų sumokėjusi, kurias sudaro:

visa grąžintina paskolos dalies suma ir palūkanos;

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal 3,5 % (350 bazinių punktų) metinę normą, skaičiuojamos nuo kiekvienos grąžintinos paskolos dalies mokėjimo dienos iki dienos, kai Sirija visiškai sumokės mokėtiną sumą.

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją padengti visas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi vienu pagrindu.

Pirmasis ir vienintelis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Sirija neįvykdė sutartinių prievolių pagal Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term paskolos susitarimo 3.01 ir 4.01 straipsnius ir jų mokėjimo dieną nepervedė grąžintinos paskolos dalies kartu su pagal Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term paskolos susitarimo 3.02 straipsnį nustatytomis palūkanomis, apskaičiuotomis pagal šioje nuostatoje nustatytą palūkanų normą. Todėl Sirijos Arabų Respublika pagal susitarimą turi sumokėti visas sumas, mokėtinas pagal Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ir 9.02 straipsnius.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/34


2017 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

(Byla T-590/17)

(2017/C 369/47)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Europos investicijų bankas, atstovaujamas P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran ir F. de Borja Oxangoiti Briones, advokato D. Arts ir solisitoriaus T. Cusworth

Atsakovė: Sirijos Arabų Respublika

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją:

sumokėti sumas, mokėtinas vadovaujantis Water Supply Sweida Region paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ir 9.02 straipsniais, kurias sudaro:

726 942,81 euro suma, mokėtina nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d. kaip pagrindinė suma, delspinigiai ir sutartinės palūkanos (priskaičiuotos nuo mokėjimo termino dienos – 2017 m. rugpjūčio 25 d.);

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal 3,5 % (350 bazinių punktų) metinę normą, skaičiuojamos iki visiško sumų išmokėjimo dienos;

visi mokesčiai, mokėjimai ir ekspertų išlaidos, atsiradę nuo mokėjimo termino dienos iki visiško išmokėjimo dienos, įskaitant su šia byla susijusias išlaidas.

Bet kuriuo atveju, ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją sumokėti grąžinant paskolos dalį mokėtinas sumas, kurių mokėjimo terminas baigsis po šio ieškinio pateikimo dienos, jeigu Sirijos Arabų Respublika nebus jų sumokėjusi, kurias sudaro:

visa grąžintina paskolos dalies suma ir palūkanos;

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal 3,5 % (350 bazinių punktų) metinę normą, skaičiuojamos nuo kiekvienos grąžintinos paskolos dalies mokėjimo dienos iki dienos, kai Sirija visiškai sumokės mokėtiną sumą.

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją padengti visas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi vienu pagrindu.

Pirmasis ir vienintelis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Sirija neįvykdė sutartinių prievolių pagal Water Supply Sweida Region paskolos susitarimo 3.01 ir 4.01 straipsnius ir jų mokėjimo dieną nepervedė grąžintinos paskolos dalies kartu su pagal Water Supply Sweida Region paskolos susitarimo 3.02 straipsnį nustatytomis palūkanomis, apskaičiuotomis pagal šioje nuostatoje nustatytą palūkanų normą. Todėl Sirijos Arabų Respublika pagal susitarimą turi sumokėti visas sumas, mokėtinas pagal Water Supply Sweida Region paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ir 9.02 straipsnius.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/35


2017 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

(Byla T-591/17)

(2017/C 369/48)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Europos investicijų bankas, atstovaujamas P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran ir F. de Borja Oxangoiti Briones, advokato D. Arts ir solisitoriaus T. Cusworth

Atsakovė: Sirijos Arabų Respublika

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją:

sumokėti sumas, mokėtinas vadovaujantis Water Supply Deir Ez Zor Region paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ir 9.02 straipsniais, kurias sudaro:

404 425,58 euro suma, mokėtina nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d. kaip pagrindinė suma, delspinigiai ir sutartinės palūkanos (priskaičiuotos nuo mokėjimo termino dienos – 2017 m. rugpjūčio 25 d.);

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal 3,5 % (350 bazinių punktų) metinę normą, skaičiuojamos iki visiško sumų išmokėjimo dienos;

visi mokesčiai, mokėjimai ir ekspertų išlaidos, atsiradę nuo mokėjimo termino dienos iki visiško išmokėjimo dienos, įskaitant su šia byla susijusias išlaidas.

Bet kuriuo atveju, ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją sumokėti grąžinant paskolos dalį mokėtinas sumas, kurių mokėjimo terminas baigsis po šio ieškinio pateikimo dienos, jeigu Sirijos Arabų Respublika nebus jų sumokėjusi, kurias sudaro:

visa grąžintina paskolos dalies suma ir palūkanos;

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal 3,5 % (350 bazinių punktų) metinę normą, skaičiuojamos nuo kiekvienos grąžintinos paskolos dalies mokėjimo dienos iki dienos, kai Sirija visiškai sumokės mokėtiną sumą.

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją padengti visas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi vienu pagrindu.

Pirmasis ir vienintelis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Sirija neįvykdė sutartinių prievolių pagal Water Supply Deir Ez Zor Region paskolos susitarimo 3.01 ir 4.01 straipsnius ir jų mokėjimo dieną nepervedė grąžintinos paskolos dalies kartu su pagal Water Supply Deir Ez Zor Region paskolos susitarimo 3.02 straipsnį nustatytomis palūkanomis, apskaičiuotomis pagal šioje nuostatoje nustatytą palūkanų normą. Todėl Sirijos Arabų Respublika pagal susitarimą turi sumokėti visas sumas, mokėtinas pagal Water Supply Deir Ez Zor Region paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ir 9.02 straipsnius.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/35


2017 m. rugsėjo 5 d. pareikštas ieškinys byloje Thun/EUIPO (Žuvies figūrėlė)

(Byla T-604/17)

(2017/C 369/49)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Thun SpA (Bolcanas, Italija), atstovaujama advokato B. Giordano

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Dizainas, dėl kurio kilo ginčas: Bendrijos dizainas – (Žuvies figūrėlė) – Registracijos paraiška Nr. 336 805-0059.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. birželio 9 d. EUIPO trečiosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1680/2016-3.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

patenkinti restitutio in integrum prašymą;

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino 67 straipsnio pažeidimas.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/36


2017 m. rugsėjo 6 d. pareikštas ieškinys byloje Grupo Bimbo/EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

(Byla T-608/17)

(2017/C 369/50)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Grupo Bimbo, SAB de CV (Meksikas, Meksika), atstovaujama abogado N. Fernández Fernández-Pacheco

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: DF World of Spices GmbH (Dissen, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: skundą Apeliacinėje taryboje pateikusi šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas TAKIS FUEGO – Registracijos paraiška Nr. 11 841 087

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. liepos 4 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2300/2016-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš į bylą įstojusios šalies bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/37


2017 m. rugsėjo 11 d. pareikštas ieškinys byloje Google ir Alphabet/Komisija

(Byla T-612/17)

(2017/C 369/51)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Google Inc. (Mauntin Vju, Kalifornija, Jungtinės Valstijos) ir Alphabet Inc. (Mauntin Vju), atstovaujamos advokatų T. Graf, R. Snelders ir C. Thomas, solisitoriaus K. Fountoukakos-Kyriakakos, baristerių R. O’Donoghue ur D. Piccinin

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimą, susijusį su procedūra pagal SESV 102 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį (AT.39741 – Google Search (Shopping));

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, Teisingumo Teismui pasinaudojant savo neribota jurisdikcija panaikinti arba sumažinti ieškovėms skirtą baudą,

bet kokiu atveju nurodyti Komisijai atlyginti ieškovių bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi šešiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamame sprendime padaryta klaida konstatuojant, jog Google suteikė pranašumą Google lyginamojo apsipirkimo paslaugai į paieškos rezultatus įterpdama savo sugrupuotus produktus (Product Universals).

Ieškovės tvirtina, kad ginčijamame sprendime neteisingai nustatytos faktinės aplinkybės. Jos nurodo, kad Google grupavo ieškomo produkto rezultatus gerindama kokybę, o ne siekdama srautą nukreipti į Google lyginamojo apsipirkimo paslaugą.

Ieškovės taip pat tvirtina, kad ginčijamame sprendime klaidingai konstatuojama, jog skirtingas produkto paieškos rezultatų ir įprastos paieškos rezultatų apdorojimas lėmė pranašumą, nors iš tikrųjų jokios diskriminacijos nebuvo.

Ieškovės galiausiai nurodo, kad ginčijamu sprendimu buvo pažeisti teisiniai reikalavimas, kuriais remiantis reikia vertinti Google rodomo Product Universals objektyvų pagrindimą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamame sprendime padaryta klaida konstatuojant, jog Google suteikė pranašumą Google lyginamojo apsipirkimo paslaugai rodydama sugrupuotų produktų reklamą (Shopping Units).

Ieškovės nurodo, kad ginčijamame sprendime klaidingai konstatuojama, jog sugrupuotų produktų reklamos ir laisvos paieškos rezultatų skirtinga apdorojimas lėmė pranašumą, nors iš tikrųjų jokios diskriminacijos nebuvo.

Ieškovės tvirtina, kad ginčijamame sprendime padaryta klaida konstatuojant, kad produkto reklama Shopping Units yra naudinga Google lyginamojo apsipirkimo paslaugai.

Galiausiai ieškovės nurodo, kad ginčijamu sprendimu buvo pažeisti teisiniai reikalavimai, kuriais remiantis reikia vertinti Google rodomo Shopping Units objektyvų pagrindimą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamame sprendime padaryta klaida konstatuojant, jog nurodomas piktnaudžiavimas darė aiškų poveikį paieškų srautui naudojantis Google paieškos sistema.

Ieškovės tvirtina, kad ginčijamame sprendime neįrodoma, jog nurodomas piktnaudžiavimas sumažino Google paieškos srautą į naujienų agregatorius.

Ieškovės taip pat nurodo, kad ginčijamame sprendime neįrodoma, kad aptariamas piktnaudžiavimas padidino paieškų srautą į Google lyginamojo apsipirkimo srautą.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamame sprendime padaryta klaida konstatuojant, jog piktnaudžiavimas gali turėti antikonkurencinį poveikį.

Ieškovės tvirtina, kad ginčijamas sprendimas klaidingas, nes jame spekuliuojama dėl galimo antikonkurencinio poveikio neatlikus dabartinės rinkos raidos analizės.

Ieškovės taip pat tvirtina, kad ginčijamame sprendime tinkamai neatsižvelgta į prekybos platformų konkurencinį spaudimą.

Galiausiai ieškovės nurodo, kad net jei būtų buvusi atlikta tik agregatorių konkurencijos analizė, Komisija ginčijamame sprendime nebūtų galėjusi įrodyti antikonkurencinio poveikio.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamame sprendime buvo padaryta klaida, nes kokybės pagerinimas, kuris laikytinas konkurencija, grindžiama pranašumais, buvo pripažintas piktnaudžiavimu.

Ieškovės tvirtina, kad ginčijamame sprendime Google bendros paieškos pagerinimai nepagrįstai vertinami kaip piktnaudžiavimas.

Ieškovės taip pat nurodo, kad nepaisant to, kad netenkinamos teisės aktuose numatytos sąlygos, ginčijamame sprendime reikalaujama, kad Google suteiktų agregatorius su prieiga prie jos inovacinio produkto.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamas sprendimas klaidingas, kiek jis susijęs su skirta bauda.

Ieškovės tvirtina, kad bauda yra nepagrįsta, nes Komisija pakeitė praktiką, atvejį pripažino tokiu, kuris gali būti išspręstas adresatui pripažinus kaltinimus ir iš anksto atmetė siūlomą taikų ginčo sprendimo būdą.

Ieškovės taip pat nurodo, kad ginčijamame sprendime padaryta klaida apskaičiuojant baudą.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/38


2017 m. rugsėjo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkija/Komisija

(Byla T-624/17)

(2017/C 369/52)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. birželio 30 d. Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN), kurią Lenkija suteikė taikydama mokestį mažmeninės prekybos sektoriui (pranešta dokumentu C(2017) 4449), ir

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija Lenkijos mokestį mažmeninės prekybos sektoriui neteisingai pripažino valstybės pagalba, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį; tokį pripažinimą lėmė akivaizdžios klaidos, padarytos vertinant atrankos sąlygą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamame sprendime nurodyti netinkami ir neteisingi motyvai.


30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/39


2017 m. rugsėjo 18 d. pareikštas ieškinys byloje Čekijos Respublika/Komisija

(Byla T-629/17)

(2017/C 369/53)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovė: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. liepos 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą C (2017) 4682 final, kuriuo panaikinama dalis Europos socialinio fondo paramos veiksmų programai „Švietimas konkurencingumo skatinimo srityje“ pagal konvergencijos ir regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslus Čekijos Respublikoje ir dalį Europos regioninės plėtros fondo paramos veiksmų programai „Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla diegiant naujoves“ pagal konvergencijos tikslą Čekijos Respublikoje ir veiksmų programai „Techninė pagalba“ pagal konvergencijos ir regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslus Čekijos Respublikoje,

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo ieškiniui pagrįsti ieškovė nurodo vieną pagrindą, siejamą su 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, 99 straipsnio 1 dalies a punkto, siejamo su 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (toliau – Direktyva 2004/18) 16 straipsnio b punktu, pažeidimu. Komisija atliko finansines korekcijas dėl tariamų pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus, nors tokie veiksmai yra leidžiami pagal Direktyvos 2004/18 16 straipsnio b punktą. Komisija klaidingai mano, kad Direktyvos 16 straipsnio b punkte numatyta viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių išimtis dėl programų turinio yra taikoma tik perkančiosioms organizacijoms, kurios yra transliuojančiosios organizacijos.