ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 234

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. liepos 20d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2017/C 234/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8550 – USSL / Goldman Sachs / Redexis Gas) ( 1 )

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2017/C 234/02

Euro kursas

2

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2017/C 234/03

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Privatumo ir elektroninių ryšių reglamento (e. Privatumo reglamentas) pasiūlymo santrauka

3


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2017/C 234/04

Pranešimas apie dalinės tarpinės kompensacinių priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Turkijos kilmės vaivorykštiniams upėtakiams, peržiūros inicijavimą

6

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2017/C 234/05

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8575 – OTPP / AIMCo / Borealis / KIA / LCY) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

13

2017/C 234/06

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8553 – Banco Santander / Banco Popular Group) ( 1 )

14


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

20.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 234/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.8550 – USSL / Goldman Sachs / Redexis Gas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 234/01)

2017 m. liepos 13 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32017M8550. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

20.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 234/2


Euro kursas (1)

2017 m. liepos 19 d.

(2017/C 234/02)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1533

JPY

Japonijos jena

129,03

DKK

Danijos krona

7,4369

GBP

Svaras sterlingas

0,88485

SEK

Švedijos krona

9,5598

CHF

Šveicarijos frankas

1,0994

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

9,3018

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

26,035

HUF

Vengrijos forintas

306,42

PLN

Lenkijos zlotas

4,2127

RON

Rumunijos lėja

4,5670

TRY

Turkijos lira

4,0576

AUD

Australijos doleris

1,4532

CAD

Kanados doleris

1,4540

HKD

Honkongo doleris

9,0059

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,5640

SGD

Singapūro doleris

1,5773

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 294,27

ZAR

Pietų Afrikos randas

14,8896

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,7889

HRK

Kroatijos kuna

7,4143

IDR

Indonezijos rupija

15 359,65

MYR

Malaizijos ringitas

4,9436

PHP

Filipinų pesas

58,633

RUB

Rusijos rublis

68,0915

THB

Tailando batas

38,751

BRL

Brazilijos realas

3,6432

MXN

Meksikos pesas

20,1750

INR

Indijos rupija

74,1515


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

20.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 234/3


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Privatumo ir elektroninių ryšių reglamento (e. Privatumo reglamentas) pasiūlymo santrauka

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje www.edps.europa.eu)

(2017/C 234/03)

Šioje nuomonėje išdėstyta EDAPP nuomonė dėl Privatumo ir elektroninių ryšių reglamento pasiūlymo, kuriuo siekiama panaikinti ir pakeisti E. privatumo direktyvą.

Be E. privatumo reglamento ES privatumo ir duomenų apsaugos sistema būtų neišbaigta. Nors BDAR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – yra svarbus laimėjimas, tačiau mums vis dar reikalinga konkreti teisinė priemonė, padedanti apsaugoti teisę į privatų gyvenimą, kuri garantuojama Pagrindinių teisių chartijos 7 straipsniu ir kurios esminis elementas yra ryšių konfidencialumas. Todėl EDAPP teigiamai vertina ir remia pasiūlymą, kuriuo siekiama būtent minėto tikslo. EDAPP taip pat pritaria pasirinktai teisinei priemonei, t. y. reglamentui, kuris bus taikomas tiesiogiai ir padės užtikrinti aukštesnį suderinimo ir nuoseklumo lygį. Jis teigiamai vertina siekį užtikrinti aukšto lygio turinio ir metaduomenų apsaugą ir pritaria tikslui praplėsti konfidencialumo pareigų taikymą platesniam paslaugų ratui, įskaitant vadinamąsias virštinklines (angl. over the top, OTT) paslaugas, kurios atspindi technologijų pažangą. Jis taip pat mano, kad sprendimas suteikti reikalavimų užtikrinimo įgaliojimus vien duomenų apsaugos institucijoms ir bendradarbiavimo galimybių ir nuoseklumo užtikrinimo mechanizmų prieinamumas būsimoje Europos duomenų apsaugos valdyboje (EDAV) prisidės prie didesnio nuoseklumo ir veiksmingesnio reikalavimų užtikrinimo visoje ES.

Kartu EDAPP abejoja, ar pasiūlymas, atsižvelgiant į jo dabartinę formuluotę, gali iš tikrųjų padėti užtikrinti aukšto lygio elektroninių ryšių privatumo apsaugą. Mums reikalinga nauja e. privatumo teisinė sistema, tačiau ji turi būti pažangesnė, aiškesnė ir griežtesnė. Vis dar reikia daug ką nuveikti: kaip nurodyta pasiūlyme, nerimą kelia sudėtingos taisyklės. Ryšiai yra suskirstyti į šias kategorijas: metaduomenys, turinio duomenys, terminalo įrangos siunčiami duomenys. Kiekvienai kategorijai galima suteikti skirtingą konfidencialumo lygį, be to, šioms kategorijoms galioja skirtingos išimtys. Dėl šio sudėtingo skirstymo gali atsirasti su apsauga susijusi rizika arba galbūt nepageidaujamos apsaugos spragos.

Dėl daugumos apibrėžčių, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, bus deramasi ir jos bus įtvirtintos kitoje teisinėje priemonėje: Europos elektroninių ryšių kodekse. Šiandien nėra jokio teisinio pagrindo taip glaudžiai susieti dvi priemones, be to, konkurencija ir kodekse nustatytos į rinką orientuotos apibrėžtys paprasčiausiai nėra tinkamos kalbant apie žmogaus teises. Todėl EDAPP prašo, kad į E. privatumo reglamentą, atsižvelgiant į numatomą jo taikymo sritį ir tikslus, būtų įtrauktas būtinų apibrėžčių rinkinys.

Taip pat ypatingą dėmesį turime skirti tam, kaip duomenų valdytojai, išskyrus elektroninių ryšių paslaugų teikėjus, tvarkys elektroninių ryšių duomenis. Papildomos ryšių duomenų apsaugos priemonės būtų beprasmės, jeigu jas būtų galima lengvai apeiti, pvz., perduodant duomenis trečiosioms šalims. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad pagal E. privatumo taisykles nebūtų leidžiama nustatyti žemesnio apsaugos lygio, palyginti su numatytuoju BDAR. Pavyzdžiui, sutikimas turėtų būti tikras, o vartotojai sprendimą dėl sutikimo turėtų priimti laisvai, kaip to reikalaujama pagal BDAR. Reikėtų visiškai atsisakyti „sekimo sienų“. Be to, naujosiose taisyklėse taip pat turi būti nustatyti griežti reikalavimai, kurie būtų taikomi projektuojant numatytajai privatumo apsaugai ir standartizuotajai privatumo apsaugai. Galiausiai šioje nuomonėje EDAPP taip pat aptaria kitus aktualius klausimus, įskaitant teisių taikymo srities apribojimus.

1.   ĮVADAS IR PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Ši nuomonė (toliau – nuomonė) parengta atsakant į Europos Komisijos (toliau – Komisija) prašymą, pateiktą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (toliau – EDAPP), kaip nepriklausomai priežiūros ir patariančiajai institucijai, ir joje išdėstoma pozicija dėl Privatumo ir elektroninių ryšių reglamento pasiūlymo (1). Pasiūlymu ketinama panaikinti ir pakeisti Direktyvą 2002/58/EB dėl privatumo ir elektroninių ryšių (toliau – E. privatumo direktyva) (2). Komisija taip pat prašė, kad nuomonę pateiktų 29 straipsnio darbo grupė duomenų apsaugai tvarkant asmens duomenis (WP29), kurios visateisiu nariu yra EDAPP (3).

Ši nuomonė parengta atsižvelgiant į mūsų 2016 m. liepos 22 d. preliminarią nuomonę Nr. 5/2016 dėl E. privatumo direktyvos (2002/58/EB) peržiūros (4). Vėlesniuose teisėkūros procedūros etapuose EDAPP galės teikti papildomas rekomendacijas.

Pasiūlymas yra viena iš pagrindinių Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos (5) iniciatyvų, kuria siekiama stiprinti pasitikėjimą ES skaitmeninėmis paslaugomis ir jų saugumu daugiausia dėmesio skiriant aukšto lygio piliečių apsaugos ir vienodų veiklos sąlygų visiems ES rinkos dalyviams užtikrinimui.

Pasiūlymo tikslas – patobulinti ir atnaujinti E. privatumo direktyvą, kuri taptų platesnių veiksmų kuriant nuoseklią ir suderintą Europos duomenų apsaugos teisinę sistemą sudedamąja dalimi. E. privatumo direktyva konkretizuojama ir papildoma Direktyva 95/46/EB (6), kurią pakeis neseniai priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) (7).

Pirmiausia EDAPP 2 skirsnyje apibendrina savo pagrindines pastabas dėl pasiūlymo ir daugiausia dėmesio skiria teigiamiems pasiūlymo aspektams. Antra, 3 skirsnyje jis įvardija likusias pagrindines problemas ir pateikia rekomendacijas, kaip jas spręsti. Papildomos problemos ir rekomendacijos, kaip atlikti tolesnius patobulinimus, aprašytos šios nuomonės priede, kuriame pasiūlymas aptariamas išsamiau. Šioje nuomonėje ir jos priede iškeltų problemų aptarimas ir tolesnis E. privatumo reglamento teksto tobulinimas padėtų ne tik geriau apsaugoti galutinius naudotojus ir kitus susijusius duomenų subjektus, bet ir užtikrinti didesnį teisinį tikrumą visų suinteresuotųjų subjektų atžvilgiu.

4.   IŠVADOS

EDAPP teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl modernizuoto, atnaujinto ir griežtesnio E. privatumo reglamento. Jis pritaria nuomonei, kad esama nuolatinio poreikio nustatyti konkrečias taisykles, kuriomis būtų užtikrinamas ryšių konfidencialumas ir saugumas ES ir papildomi bei konkretizuojami BDAR reikalavimai. Jis taip pat mano, kad mums reikia paprastų, tikslingų ir technologiniu požiūriu neutralių nuostatų, kuriomis užtikrinama griežta, pažangi ir veiksminga apsauga artimiausioje ateityje.

EDAPP teigiamai vertina paskelbtą plataus užmojo tikslą užtikrinti aukšto lygio turinio ir metaduomenų apsaugą, visų pirma 2.1 skirsnyje išdėstytus pagrindinius teigiamus aspektus.

Nors EDAPP pasiūlymą vertina teigiamai, vis dėlto jam kelia susirūpinimą įvairios nuostatos, kuriomis gali būti pakenkiama Komisijos siekiui užtikrinti aukšto lygio elektroninių ryšių privatumo apsaugą. Visų pirma EDAPP susirūpinimą kelia toliau nurodytos pagrindinės problemos:

pasiūlyme pateiktos apibrėžtys neturi priklausyti nuo atskiros teisėkūros procedūros, susijusios su Direktyva, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (8) (toliau – EERK pasiūlymas),

reikia sugriežtinti nuostatas dėl galutinio naudotojo sutikimo. Sutikimo turi būti prašoma iš asmenų, kurie naudojasi paslaugomis, nesvarbu, ar jie jas užsisakė, ir iš visų šalių, su kuriomis palaikomi ryšiai. Be to, duomenų subjektai, kurie nėra ryšių šalimis, taip pat turi būti apsaugomi,

turi būti užtikrinama, kad, nustatant BDAR ir E. privatumo reglamento ryšį, nebūtų sukuriamos asmens duomenų apsaugos spragos. Asmens duomenys, kurie buvo surinkti remiantis galutinio naudotojo sutikimu arba kitu E. privatumo reglamente nustatytu pagrindu, vėliau negali būti tvarkomi, jeigu dėl to nebuvo duotas toks sutikimas arba jeigu netaikoma teisinio pagrindo išimtis, kurią kitu atveju būtų galima taikyti pagal BDAR, bet ne pagal E. privatumo reglamentą,

pasiūlyme trūksta plataus užmojo tikslų, susijusių su vadinamosiomis „sekimo sienomis“ (kurios taip pat vadinamos „slapukų sienomis“). Prieiga prie tinklalapių neturi būti priklausoma nuo priverstinio asmens sutikimo būti sekamam visuose tinklalapiuose. Kitaip tariant, EDAPP ragina teisės aktų leidėjus užtikrinti, kad sutikimas būtų tikras ir duodamas laisvai,

pasiūlyme neužtikrinama, kad naršyklių (ir kitos rinkai pateikiamos elektroninių ryšių palaikymo programinės įrangos) numatytieji nustatymai būtų tokie, kad asmens žingsniai skaitmeninėje erdvėje nebūtų sekami,

su terminalo įrangos vietos sekimu susijusios išimtys yra pernelyg plačios ir joms netaikomos tinkamos apsaugos priemonės,

pasiūlymu valstybėms narėms suteikiama galimybė nustatyti apribojimus, kuriems turi būti taikomos konkrečios apsaugos priemonės.

Šios pagrindinės problemos kartu su rekomendacijomis, kaip jas spręsti yra išdėstytos šioje nuomonėje. Be bendrų pastabų ir pagrindinių problemų, kurios išsamiau aptariamos pagrindinėje nuomonės dalyje, EDAPP priede taip pat pateikia papildomas ir kartais labiau techninio pobūdžio pastabas ir rekomendacijas dėl pasiūlymo; taip siekiama palengvinti teisės aktų leidėjų ir kitų suinteresuotųjų subjektų, norinčių toliau tobulinti tekstą per teisėkūros procedūrą, darbą. Galiausiai taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad svarbu jog teisės aktų leidėjai greitai išnagrinėtų šią dokumentaciją ir užtikrintų, kad E. privatumo reglamentą, kaip numatyta, būtų galima taikyti nuo 2018 m. gegužės 25 d., t. y. BDAR taikymo dienos.

Ryšių konfidencialumo svarba, kaip nustatyta Chartijos 7 straipsnyje, didėja kartu su vis svarbesniu vaidmeniu, kurį elektroniniai ryšiai atlieka mūsų visuomenėje ir ekonominiame gyvenime. Šioje nuomonėje aprašytos apsaugos priemonės atliks pagrindinį vaidmenį užtikrinant sėkmingą Komisijos ilgalaikių strateginių uždavinių, išdėstytų Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje, įgyvendinimą.

Priimta Briuselyje 2017 m. balandžio 24 d.

Giovanni BUTTARELLI

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas


(1)  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių), COM(2017) 10 final, 2017/0003 (COD).

(2)  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

(3)  2017 m. balandžio 4 d. WP29 nuomonė Nr. 1/2017 dėl siūlomo E. privatumo reglamento (2002/58/EB) (WP247). Taip pat žr. 2016 m. liepos 19 d. WP29 nuomonę Nr. 3/2016 dėl E. privatumo direktyvos (2002/58/EB) vertinimo ir peržiūros, (WP240).

(4)  Žr. https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-07-22_Opinion_ePrivacy_EN.pdf.

(5)  2015 m. gegužės 6 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ (COM(2015) 192 final); skelbiamas adresu http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=LT.

(6)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(7)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas); OL L 119, 2016 5 4, p. 1; skelbiamas adresu http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL.

(8)  2016 m. spalio 12 d. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, COM(2016) 590 final/2, 2016/0288 (COD).


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

20.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 234/6


Pranešimas apie dalinės tarpinės kompensacinių priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Turkijos kilmės vaivorykštiniams upėtakiams, peržiūros inicijavimą

(2017/C 234/04)

Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo prašymą atlikti tarpinę peržiūrą pagal 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas) 19 straipsnį.

1.   Prašymas atlikti peržiūrą

Prašymą atlikti peržiūrą Turkijos (toliau – nagrinėjamoji šalis) vaivorykštinių upėtakių gamintojų (eksportuotojų) vardu pateikė Egėjo jūros eksportuotojų asociacija (toliau – pareiškėjas).

2.   Peržiūrimasis produktas

Šioje peržiūroje nagrinėjamas produktas – Turkijos kilmės vaivorykštiniai upėtakiai (Oncorhynchus mykiss):

kurių gyvasis svoris ne didesnis kaip 1,2 kg arba

kurie yra švieži, atšaldyti, užšaldyti ir (arba) rūkyti:

neišdorotos žuvys (su galvomis), be žiaunų arba su jomis, išskrostos arba neišskrostos, kurių kiekvienos svoris ne didesnis kaip 1,2 kg, arba

be galvų, be žiaunų arba su jomis, išskrostos arba neišskrostos, kurių kiekvienos svoris ne didesnis kaip 1 kg, arba

filė, kurių kiekvienos svoris ne didesnis kaip 400 g,

ir kurių KN kodai šiuo metu yra ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ir ex 0305 43 00 (TARIC kodai 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 ir 0305430011) (toliau – peržiūrimasis produktas).

3.   Galiojančios priemonės

Šiuo metu galiojančios priemonės – galutinis kompensacinis muitas, nustatytas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/309 (2).

Pareiškėjas teigia, kad nėra būtina toliau taikyti galiojančio dydžio priemonės importuojamam peržiūrimajam produktui ir taip atlyginti kompensuotino subsidijavimo daromą žalą. Šiuo atžvilgiu pareiškėjas pateikė pakankamai duomenų, rodančių, kad struktūros ir įgyvendinimo požiūriu reikšmingai pasikeitė tiesioginės subsidijos, teikiamos gamintojams už vieną kilogramą pagamintų vaivorykštinių upėtakių. Taikant naujas sąlygas teisės pasinaudoti ribos pasiekiamos daug greičiau ir gamybos apimčiai viršijus tą ribą subsidijos nebesuteikiamos. Taigi dėl šio pakeitimo labai sumažėjo subsidijos suma, kurią gauna visų pirma dideli peržiūrimojo produkto eksportuojantys gamintojai.

Remdamasi tuo, kas išdėstyta, Komisija mano, jog yra pakankamai prima facie įrodymų, kad subsidijavimo aplinkybės labai pasikeitė ir kad šie pokyčiai ilgalaikiai, ir dėl to priemones reikėtų peržiūrėti.

4.   Procedūra

Pranešusi valstybėms narėms ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių dalinės tarpinės peržiūros, kurią atliekant bus nagrinėjamas tik subsidijavimas, inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 19 straipsniu, inicijuoja peržiūrą. Peržiūros tikslas – nustatyti, ar būtina toliau taikyti priemones kompensuotino subsidijavimo daromai žalai atlyginti.

Po peržiūros gali prireikti iš dalies keisti tam tikriems importuojamiems Turkijos kilmės vaivorykštiniams upėtakiams nustatytą muito normą.

Turkijos Vyriausybė pakviesta dalyvauti konsultacijose.

4.1.    Poreikio toliau taikyti priemones nustatymo procedūra

Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti peržiūrimąjį produktą iš Turkijos eksportuojantys gamintojai (3) ir Turkijos valdžios institucijos.

Eksportuojančių gamintojų tyrimas

Tirtinų Turkijos eksportuojančių gamintojų atrankos procedūra

a)   Atranka

Atsižvelgdama į tai, kad Turkijoje gali būti daug su šiuo tyrimu susijusių eksportuojančių gamintojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija gali sumažinti tirtinų eksportuojančių gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 27 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), visi eksportuojantys gamintojai arba jų vardu veikiantys atstovai prašomi Komisijai pranešti apie save. Šios šalys tai turi padaryti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti šio pranešimo I priede nurodytą informaciją apie savo bendrovę (-es).

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą eksportuojančių gamintojų atrankai, Komisija taip pat kreipsis į Turkijos valdžios institucijas ir gali kreiptis į visas žinomas eksportuojančių gamintojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka būtina, eksportuojantys gamintojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška eksporto į Sąjungą apimtimi, kurią galima pagrįstai ištirti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems eksportuojantiems gamintojams, nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms ir eksportuojančių gamintojų asociacijoms praneš (jei reikia, per nagrinėjamosios šalies valdžios institucijas) apie atrinktas bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą su eksportuojančiais gamintojais susijusiam tyrimui, Komisija atrinktiems eksportuojantiems gamintojams, visoms žinomoms eksportuojančių gamintojų asociacijoms ir nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms nusiųs klausimynus.

Visi atrinkti eksportuojantys gamintojai užpildytus klausimynus turės pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

Nedarant poveikio pagrindinio reglamento 28 straipsnio taikymui, bendrovės, kurios sutiko, kad gali būti atrenkamos, bet nebuvo atrinktos, laikomos bendradarbiaujančiomis bendrovėmis (toliau – neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai). Nepažeidžiant b punkto, kompensacinis muitas, kuris gali būti taikomas neatrinktų bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų importuojamiems produktams, neviršys vidutinių svertinių subsidijų sumų, nustatytų atrinktiems eksportuojantiems gamintojams (4).

b)   Neatrinktoms bendrovėms taikomas individualus subsidijų skirtumas

Pagal pagrindinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai gali prašyti, kad Komisija jiems nustatytų individualias subsidijų sumas. Norėdami, kad būtų nustatytas individualus subsidijų skirtumas, eksportuojantys gamintojai turi paprašyti klausimyno ir tinkamai jį užpildę grąžinti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

Tačiau nustatyti individualią subsidijų sumą prašantys eksportuojantys gamintojai turėtų žinoti, kad Komisija vis dėlto gali nuspręsti individualios subsidijų sumos jiems nenustatyti, jei, pavyzdžiui, eksportuojančių gamintojų būtų tiek daug, kad toks nustatymas pernelyg apsunkintų tyrimą ir trukdytų jį laiku užbaigti.

4.2.    Kita rašytinė informacija

Atsižvelgiant į šio pranešimo nuostatas, visos suinteresuotosios šalys raginamos reikšti savo nuomonę, teikti informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus. Jei nenurodyta kitaip, šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

4.3.    Galimybė būti išklausytiems Komisijos tyrimo tarnybų

Visos suinteresuotosios šalys gali prašyti būti išklausytos Komisijos tyrimo tarnybų. Visi prašymai išklausyti turi būti pateikiami raštu, o juose turi būti nurodomos prašymo priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Vėliau prašymai išklausyti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

4.4.    Rašytinės informacijos teikimo, užpildytų klausimynų siuntimo ir susirašinėjimo tvarka

Prekybos apsaugos tyrimams atlikti Komisijai pateikiama informacija neturėtų būti saugoma autorių teisių. Prieš pateikdamos Komisijai informaciją ir (arba) duomenis, kurių autorių teisės priklauso trečiajai šaliai, suinteresuotosios šalys turi paprašyti autorių teisių subjekto specialaus leidimo, kuriuo būtų aiškiai leidžiama: a) Komisijai naudoti informaciją ir duomenis atliekant šį prekybos apsaugos tyrimą ir b) pateikti informaciją ir (arba) duomenis šio tyrimo suinteresuotosioms šalims taip, kad jos galėtų pasinaudoti savo teise į gynybą.

Visa laikyti konfidencialia prašoma rašytinė informacija, įskaitant šiame pranešime prašomą informaciją, užpildytus klausimynus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, turėtų būti ženklinama „riboto naudojimo“ (5) grifu. Prašymas laikyti informaciją konfidencialia turi būti tinkamai pagrįstas.

Suinteresuotosios šalys, teikiančios „riboto naudojimo“ informaciją, pagal pagrindinio reglamento 29 straipsnio 2 dalį privalo kartu pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, paženklintą grifu „suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Santrauka turėtų būti pakankamai išsami, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę. Jei konfidencialią informaciją teikianti suinteresuotoji šalis nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, į tokią informaciją gali būti neatsižvelgta.

Visą informaciją ir prašymus, įskaitant nuskenuotus įgaliojimus ir sertifikatus, suinteresuotosios šalys raginamos teikti e. paštu, o ilgus atsakymus, įrašytus į pastoviosios atminties kompaktinį diską (CD-ROM) arba universalųjį diską (DVD), įteikti asmeniškai arba siųsti registruotu paštu. Naudodamos e. paštą suinteresuotosios šalys sutinka su elektroninio informacijos teikimo taisyklėmis, nustatytomis dokumente „Susirašinėjimas su Europos Komisija nagrinėjant prekybos apsaugos bylas“, paskelbtame Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Suinteresuotosios šalys turi nurodyti savo pavadinimą, adresą, telefono numerį ir galiojantį e. pašto adresą, be to, jos turėtų užtikrinti, jog nurodytas e. pašto adresas būtų oficialios darbinės dėžutės, kuri kasdien tikrinama. Kai bus pateikti kontaktiniai duomenys, Komisija bendraus su suinteresuotosiomis šalimis tik e. paštu, nebent šios aiškiai nurodytų pageidaujančios visus dokumentus iš Komisijos gauti kitomis ryšio priemonėmis arba dokumentus dėl jų pobūdžio tektų siųsti registruotu paštu. Išsamesnių taisyklių ir informacijos dėl susirašinėjimo su Komisija, įskaitant informacijos teikimo e. paštu principus, suinteresuotosios šalys gali rasti minėtose susirašinėjimo su suinteresuotosiomis šalimis gairėse.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Direction H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E. paštas trade_trout_review@ec.europa.eu

5.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 28 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją gali būti neatsižvelgiama ir remiamasi turimais faktais.

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 28 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei bendradarbiavimo atveju.

Atsakymo pateikimas ne kompiuterine forma nelaikomas nebendradarbiavimu, jeigu suinteresuotoji šalis įrodo, kad atsakymo pateikimas reikalaujamu būdu sudarytų pernelyg didelių sunkumų ar nepagrįstų papildomų išlaidų. Suinteresuotoji šalis turėtų nedelsdama susisiekti su Komisija.

6.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas atlieka suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininko funkciją. Bylas nagrinėjantis pareigūnas tikrina prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminą ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visapusiškai užtikrintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.

Prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Vėliau prašymai išklausyti turi būti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat gali suteikti galimybę surengti klausymą, kuriame šalys galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir pateikti paneigiančių argumentų dėl klausimų, susijusių su tyrimu.

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

7.   Tyrimo tvarkaraštis

Laikantis pagrindinio reglamento 22 straipsnio 1 dalies, tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

8.   Asmens duomenų tvarkymas

Visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (6).


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 55.

(2)  2015 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/309, kuriuo tam tikriems importuojamiems Turkijos kilmės vaivorykštiniams upėtakiams nustatomas galutinis kompensacinis muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas (OL L 56, 2015 2 27, p. 12).

(3)  Eksportuojantis gamintojas – bet kuri nagrinėjamosios šalies bendrovė, gaminanti ir į Sąjungos rinką tiesiogiai ar per trečiąją šalį eksportuojanti tiriamąjį produktą, taip pat ir visos su ja susijusios bendrovės, dalyvaujančios gaminant, vidaus rinkoje parduodant ar eksportuojant peržiūrimąjį produktą.

(4)  Vadovaujantis pagrindinio reglamento 15 straipsnio 3 dalimi, į visas nulines ir de minimis kompensuotinų subsidijų sumas ir į kompensuotinų subsidijų sumas, nustatytas pagrindinio reglamento 28 straipsnyje aprašytomis aplinkybėmis, nebus atsižvelgta.

(5)  „Riboto naudojimo“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas pagal Reglamento (ES) 2016/1037 (OL L 176, 2016 6 30, p. 55) 29 straipsnį ir PPO susitarimo dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių 12 straipsnį. Toks dokumentas taip pat saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.

(6)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

20.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 234/13


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8575 – OTPP / AIMCo / Borealis / KIA / LCY)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 234/05)

1.

2017 m. liepos 13 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Ontario Teachers' Pension Plan Board“ (OTTP, Kanada), „Alberta Investment Management Corporation“ („AIMCo“, Kanada), „Borealis European Holdings“ („Borealis“, Nyderlandai) ir “Kuwait Investment Authority” („KIA“, Kuveitas), iš dalies pakeisdamos akcininkų susitarimą dėl LCY įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „London City Airport“ (LCY, Jungtinė Karalystė) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

OTPP administruoja pensijų išmokas ir investuoja pensijų plano turtą maždaug 318 000 dirbančių ir į pensiją išėjusių Kanados Ontarijo provincijos mokytojų vardu,

„AIMCo“ yra institucinė investicijų valdytoja,

„Borealis“ priklauso įmonei „Ontario Municipal Employees Retirement System Administration Corporation“ (OMERS) ir yra vienintelė jos infrastruktūros valdytoja. Ji valdo diversifikuotą pasaulinį akcijų ir obligacijų portfelį, taip pat investicijas į nekilnojamąjį turtą, infrastruktūrą ir privatų akcinį kapitalą 470 000 narių ir pensininkų labui maždaug 1 000 Kanados Ontarijo provincijos darbdavių vardu,

KIA vykdo investicijas visame pasaulyje (visose pagrindinėse geografinėse zonose) ir į visas pagrindines turto klases, įskaitant akcijas, fiksuotųjų pajamų ir iždo vertybinius popierius, privatų akcinį kapitalą ir nekilnojamąjį turtą,

LCY yra komercinis Londono Sičio oro uostas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (numeris +32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.8575 – OTPP / AIMCo / Borealis / KIA / LCY“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE / BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


20.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 234/14


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8553 – Banco Santander / Banco Popular Group)

(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 234/06)

1.

2017 m. liepos 14 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Banco Santander, S.A.“ (toliau – „Santander“, Ispanija) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Banco Popular Español S.A.“ (BPE, Ispanija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Santander“ teikia bankininkystės, iždo ir draudimo paslaugas. Ji yra tarptautinės bankininkystės ir finansų įmonių grupės, daugiausia veikiančios Ispanijoje ir kitose Europos šalyse, įskaitant Portugaliją ir Jungtinę Karalystę, taip pat Lotynų Amerikoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, patronuojančioji įmonė;

BPE yra BPE grupės, kurią sudaro toliau nurodyti finansų subjektai, patronuojančioji įmonė: „Banco Pastor“, „BPE Banca Privada“, „TotalBank“ ir „Banco BPE Portugal“. BPE taip pat turi akcijų įmonėse „Targobank“ ir „WiZink“. BPE teikia bankininkystės paslaugas ir draudimo paslaugas Ispanijoje ir Portugalijoje. BPE yra įtraukta į Madrido, Barselonos, Bilbao ir Valensijos biržų prekybos sąrašus.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (numeris +32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.8553 – Banco Santander – Banco Popular Group“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).