ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 104

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. balandžio 3d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2017/C 104/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2017/C 104/02

Byla C-604/13 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba (Apeliacinis skundas — Karteliai — Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos — Pardavimo kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija — Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 — 23 straipsnio 2 dalis — Maksimali 10 % apyvartos riba — 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės — Negaliojimo atgal principas — Neribotos jurisdikcijos įgyvendinimas — Pernelyg ilga proceso trukmė)

2

2017/C 104/03

Byla C-609/13 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA/Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinka — Pardavimo kainų derinimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija — Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 — 31 straipsnis — Pareiga motyvuoti)

2

2017/C 104/04

Byla C-611/13 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Hansa Metallwerke AG ir kt./Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos — Pardavimo kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija — Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 — 23 straipsnio 2 dalis — Maksimali 10 % apyvartos riba — Pareiga motyvuoti — Teisėtų lūkesčių apsauga)

3

2017/C 104/05

Byla C-613/13 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Keramag Keramische Werke GmbH, anksčiau – Keramag Keramische Werke AG ir kt. (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinka — Pardavimo kainų derinimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija — Pareiga motyvuoti)

3

2017/C 104/06

Byla C-614/13 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Masco Corp ir kt./Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos — Pardavimo kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija — Vienas ir tęstinis pažeidimas — Pareiga motyvuoti)

4

2017/C 104/07

Byla C-618/13 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Zucchetti Rubinetteria SpA/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos — Pardavimo kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija — Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 — 23 straipsnio 2 dalis — Maksimali 10 % apyvartos riba)

5

2017/C 104/08

Byla C-619/13 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Mamoli Robinetteria SpA/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Karteliai — Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos — Pardavimo kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija — Atleidimo nuo baudų arba jų sumažinimo programa — Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 — 23 straipsnio 2 dalis — Maksimali 10 % apyvartos riba — Neribotos jurisdikcijos įgyvendinimas)

5

2017/C 104/09

Byla C-625/13 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Villeroy & Boch AG/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir Europos ekonominės erdvės susitarimo 53 straipsnio pažeidimas — Kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija — Vienas pažeidimas — Įrodymai — Baudos — Neribota jurisdikcija — Protingas terminas — Proporcingumas)

6

2017/C 104/10

Byla C-626/13 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Villeroy & Boch Austria GmbH/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir Europos ekonominės erdvės susitarimo 53 straipsnio pažeidimas — Kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija — Vienas pažeidimas — Įrodymai — Baudos — Neribota jurisdikcija — Protingas terminas — Proporcingumas)

6

2017/C 104/11

Byla C-636/13 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Roca Sanitario, SA/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Karteliai — Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos — Pardavimo kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija — 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės — Pareiga motyvuoti — Vienodo požiūrio principas — Proporcingumas — Neribotos jurisdikcijos įgyvendinimas)

7

2017/C 104/12

Byla C-637/13 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Laufen Austria AG/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Karteliai — Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos — Pardavimo kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija — Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 — 23 straipsnio 2 dalis — Maksimali 10 % apyvartos riba — 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės — Pareiga motyvuoti — Vienodo požiūrio principas — Neribotos jurisdikcijos įgyvendinimas)

7

2017/C 104/13

Byla C-638/13 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Roca SARL/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Karteliai — Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos — Pardavimo kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija — 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės — Vienodo požiūrio principas — Neribotos jurisdikcijos įgyvendinimas)

8

2017/C 104/14

Byla C-642/13 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Villeroy & Boch – Belgium/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir Europos ekonominės erdvės susitarimo 53 straipsnio pažeidimas — Kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija — Vienas pažeidimas — Įrodymai — Baudos — Neribota jurisdikcija — Protingas terminas — Proporcingumas)

8

2017/C 104/15

Byla C-644/13 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Villeroy & Boch SAS/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir Europos ekonominės erdvės susitarimo 53 straipsnio pažeidimas — Kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija — Vienas pažeidimas — Įrodymai — Baudos — Neribota jurisdikcija — Protingas terminas — Proporcingumas)

9

2017/C 104/16

Byla C-421/14: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 93/13/EEB — Pardavėjo ar tiekėjo su vartotoju sudaromos sutartys — Nesąžiningos sąlygos — Hipoteka užtikrintos paskolos sutartys — Išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto procedūra — Naikinamasis terminas — Nacionalinių teismų pareigos — Res judicata galia)

9

2017/C 104/17

Byla C-560/14: 2017 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Direktyva 2004/83/EB — Trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie pabėgėlių ir jų statuso būtiniausi standartai — Papildomos apsaugos prašymas — Atmetus prašymą suteikti pabėgėlio statusą pateikto prašymo suteikti papildomą apsaugą nagrinėjimo nacionalinės procedūros teisėtumas — Teisė būti išklausytam — Taikymo apimtis — Teisė į pokalbį — Teisė iškviesti ir apklausti liudytojus)

11

2017/C 104/18

Byla C-573/14: 2017 m. sausio 31 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Prieglobstis — Direktyva 2004/83/EB — Trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie pabėgėlių ir jų statuso būtiniausi standartai — 12 straipsnio 2 dalies c punktas ir 12 straipsnio 3 dalis — Pabėgėlio statuso nesuteikimas — Sąvoka Jungtinių Tautų siekiams ir principams prieštaraujantys veiksmai — Apimtis — Teroristinės organizacijos vadovas — Nuosprendis, kuriuo asmuo nuteistas už dalyvavimą teroristinės grupės veikloje — Individualus nagrinėjimas)

12

2017/C 104/19

Byla C-606/14 P: 2017 m. vasario 1 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Portovesme Srl/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Pagalbą, kurią Italijos Respublika suteikė Portovesme Srl — Lengvatinio elektros energijos tarifo taikymas — Sprendimas pripažinti valstybės pagalbą nesuderinama su vidaus rinka)

13

2017/C 104/20

Sujungtos bylos C-247/15 P, C-253/15 P ir C-259/15 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Maxcom Ltd, Chin Haur Indonesia, PT, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Dempingas — Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 501/2013 — Dviračių, siunčiamų iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso, importas — Kinijos kilmės dviračių importui nustatyto galutinio antidempingo muito taikymo išplėtimas importui iš minėtų šalių — Reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 — 13 straipsnis — Vengimas — 18 straipsnis — Nebendradarbiavimas — Įrodymai — Nuoseklūs įrodymai)

13

2017/C 104/21

Sujungtos bylos C-248/15 P, C-254/15 P ir C-260/15 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Maxcom Ltd, City Cycle Industries, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Dempingas — Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 501/2013 — Dviračių, siunčiamų iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso, importas — Galutinio antidempingo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių importui, taikymo išplėtimas jų importui iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso — Reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 — 13 straipsnis — Vengimas — 18 straipsnis — Nebendradarbiavimas — Įrodymai — Nuoseklūs įrodymai — Prieštaringi motyvai — Motyvavimo stoka — Procesinių teisių pažeidimas)

14

2017/C 104/22

Byla C-283/15: 2017 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X/Staatssecretaris van Financiën (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Mokesčių teisės aktai — Pajamų mokestis — Valstybės narės pilietis, gaunantis pajamas šioje valstybėje narėje ir trečiojoje šalyje, o gyvenantis kitoje valstybėje narėje — Mokesčių lengvata, skirta atsižvelgti į asmeninę ir šeiminę padėtį)

15

2017/C 104/23

Byla C-373/15 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Prancūzijos Respublika/Europos Komisija, Ispanijos Karalystė (Apeliacinis skundas — Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) — Europos Sąjungos lėšomis nefinansuojamos išlaidos — Reglamentai (EB) Nr. 1698/2005, 1975/2006 ir 796/2004 — Paramos kaimo plėtrai priemonės — Vietovės, kuriose esama gamtinių kliūčių — Patikrinimai vietoje — Gyvulių tankumo koeficientas — Gyvulių skaičiavimas)

16

2017/C 104/24

Byla C-392/15: 2017 m. vasario 1 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Vengrija (Valstybės narės įsipareigojimų neįvykdymas — SESV 49 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Notarai — Pilietybės sąlyga — SESV 51 straipsnis — Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas)

16

2017/C 104/25

Byla C-430/15: 2017 m. vasario 1 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Secretary of State for Work and Pensions/Tolley (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė apsauga — Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 — Neįgaliųjų asmenų pragyvenimo pašalpos (disability living allowance) dalis, susijusi su slauga — Asmuo, apdraustas senatvės rizikos draudimu ir galutinai nutraukęs visą profesinę veiklą — Sąvokos ligos išmoka ir invalidumo išmoka — Galimybė eksportuoti)

17

2017/C 104/26

Byla C-441/15: 2017 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Bremen (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — 3824 90 97 ir 2106 90 92 pozicijos — Miltelių pavidalo produktas, kurį sudaro kalcio karbonatas (95 %) ir modifikuotas krakmolas (5 %))

18

2017/C 104/27

Byla C-506/15 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Ispanijos Karalystė/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) — Europos Sąjungos lėšomis nefinansuojamos išlaidos — Reglamentai (EB) Nr. 1698/2005, (EB) Nr. 1975/2006 ir (EB) Nr. 796/2004 — Paramos kaimo plėtrai priemonės — Vietovės, kuriose esama gamtinių kliūčių — Patikra vietoje — Gyvulių tankumo koeficientas — Gyvulių skaičiavimas)

18

2017/C 104/28

Byla C-562/15: 2017 m. vasario 8 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Cour d'appel de Paris (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Lyginamoji reklama — Direktyva 2006/114/EB — 4 straipsnis — Direktyva 2005/29/EB — 7 straipsnis — Objektyvus kainų palyginimas — Klaidinantis informacijos neatskleidimas — Reklama, kurioje lyginamos skirtingo dydžio ir formato parduotuvėse parduodamų prekių kainos — Leistinumas — Esminė informacija — Informacijos apimtis ir sklaidos priemonės)

19

2017/C 104/29

Byla C-585/15: 2017 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Raffinerie Tirlemontoise SA/État belge (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Cukrus — Gamybos mokesčiai — Vidutinių nuostolių apskaičiavimas — Gamybos mokesčių apskaičiavimas — Reglamentas (EB) Nr. 2267/2000 — Galiojimas — Reglamentas (EB) Nr. 1993/2001 — Galiojimas)

20

2017/C 104/30

Byla C-21/16: 2017 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — PVM — Direktyva 2006/112/EB — 131 ir 138 straipsniai — Tiekimo Bendrijos viduje neapmokestinimo sąlygos — PVM informacijos mainų sistema (VIES) — Įgijėjo neįregistravimas — Atsisakymas taikyti neapmokestinimą — Priimtinumas)

21

2017/C 104/31

Byla C-144/16: 2017 m. vasario 1 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Município de Palmela/Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Informacijos apie techninius standartus bei reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka — Direktyvos 83/189/EEB ir 98/34/EB — Techninio reglamento projektas — Pranešimas Europos Komisijai — Valstybių narių pareigos — Pažeidimas — Pasekmės)

21

2017/C 104/32

Byla C-283/16: 2017 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) M. S./P. S. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EB) Nr. 4/2009 — 41 straipsnio 1 dalis — Teismo sprendimų pripažinimas, vykdymas ir bendradarbiavimas išlaikymo prievolių srityje — Sprendimo vykdymas valstybėje narėje — Prašymo pateikimas tiesiogiai vykdymo valstybės narės kompetentingai institucijai — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos privaloma kreiptis į vykdymo valstybės narės centrinę instituciją)

22

2017/C 104/33

Byla C-45/16 P: 2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis — Arbitražinė išlyga — Sutartis Multi-level patient — specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat), sudaryta vykdant mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) — Šios sutarties nutraukimas dėl pažeidimų, padarytų vykdant kitą su Europos Komisija sudarytą sutartį — Sąžiningumas — Teisėti lūkesčiai, susiję su nutraukimo nebuvimu)

23

2017/C 104/34

Byla C-53/16 P: 2017 m. sausio 24 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Carsten René Beul/Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba (Apeliacinis skundas — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis — Ieškinys dėl panaikinimo — Finansų rinkų veikimas — Viešojo intereso įmonių metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų teisės aktų nustatyto audito atlikimo reikalavimai — Reglamentas (ES) Nr.o537/2014 — Viešojo intereso įmonėms taikomos teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių organizacinės struktūros ir atrankos taisyklės — Konkrečios sąsajos nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

23

2017/C 104/35

Byla C-566/16: 2016 m. lapkričio 10 d.Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dávid Vámos/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

24

2017/C 104/36

Byla C-593/16: 2016 m. lapkričio 23 d.Landesgericht Korneuburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Admiral Casinos & Entertainment AG/Alexander Holiczky

24

2017/C 104/37

Byla C-613/16: 2016 m. lapkričio 28 d.Finanzgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Juhler Holding A/S/Bundeszentralamt für Steuern

25

2017/C 104/38

Byla C-629/16: 2016 m. gruodžio 7 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CX

26

2017/C 104/39

Byla C-642/16: 2016 m. gruodžio 14 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Junek Europ-Vertrieb GmbH/Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

26

2017/C 104/40

Byla C-649/16: 2016 m. gruodžio 19 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Peter Valach ir kt/Waldviertler Sparkasse Bank AG ir kt.

27

2017/C 104/41

Byla C-664/16: 2016 m. gruodžio 21 d.Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lucrețiu Hadrian Vădan/Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

27

2017/C 104/42

Byla C-670/16: 2016 m. gruodžio 29 d.Verwaltungsgericht Minden (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Tsegezab Mengesteab/Vokietijos Federacinė Respublika

28

2017/C 104/43

Byla C-673/16: 2016 m. gruodžio 30 d.Curtea Constituțională a României (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

29

2017/C 104/44

Byla C-681/16: 2016 m. gruodžio 27 d.Landgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group/Orifarm GmbH

30

2017/C 104/45

Byla C-683/16: 2016 m. gruodžio 27 d.Verwaltungsgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V./Vokietijos Federacinė Respublika

31

2017/C 104/46

Byla C-684/16: 2016 m. gruodžio 27 d.Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV/Tetsuji Shimizu

32

2017/C 104/47

Byla C-2/17: 2017 m. sausio 2 d.Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Instituto Nacional de la Seguridad Social/Tesorería General de la Seguridad Social ir Jesús Crespo Rey

33

2017/C 104/48

Byla C-12/17: 2017 m. sausio 10 d.Curtea de Apel Cluj (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maria Dicu/Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

33

2017/C 104/49

Byla C-16/17: 2017 m. sausio 13 d.Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

34

2017/C 104/50

Byla C-27/17: 2017 m. sausio 19 d. Lietuvos apeliacinio teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje bankrutavusi AB flyLAL-Lithunian Airlines prieš Starptautiskā lidosta Rīga VAS ir Air Baltic Corporation AS

35

2017/C 104/51

Byla C-34/17: 2017 m. sausio 24 d.High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eamonn Donnellan/The Revenue Commissioners

35

2017/C 104/52

Byla C-43/17: 2017 m. sausio 25 d. Liam Jenkinson pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. lapkričio 9 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-602/15 Liam Jenkinson/Europos išorės veiksmų tarnyba, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Eulex Kosovo

36

2017/C 104/53

Byla C-73/17: 2017 m. vasario 9 d. pareikštas ieškinys byloje Prancūzijos Respublika/Europos Parlamentas

37

 

Bendrasis Teismas

2017/C 104/54

Sujungtos bylos T-14/14 ir T-87/14: 2017 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Islamic Republic of Iran Shipping Lines ir kt./Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas — Teisinis pagrindas — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Teisė į gynybą — Teisėti lūkesčiai — Teisinis saugumas — Ne bis in idem — Res judicata galia — Proporcingumas — Akivaizdi vertinimo klaida — Pagrindinės teisės)

39

2017/C 104/55

Byla T-191/14: 2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lubrizol France/Taryba (Bendrasis muitų tarifas — Autonominių muitų taikymo tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams reglamentavimas — Prieštaravimas dėl galiojančio muitų taikymo sustabdymo — Produktų lygiavertiškumas — Prieštaravimų nagrinėjimo procedūra)

40

2017/C 104/56

Byla T-351/14: 2017 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Construlink/EUIPO – Wit Software (GATEWIT) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo GATEWIT paraiška — Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas wit software — Ankstesnis nacionalinis įmonės pavadinimas Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 8 straipsnio 4 dalis)

40

2017/C 104/57

Byla T-493/14: 2017 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mayer/EFSA (Deleguotasis nacionalinis ekspertas — EFSA deleguotųjų nacionalinių ekspertų taisyklės — Sprendimas nepratęsti delegavimo — Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Atsisakymas suteikti galimybę susipažinti — Asmens privatumo ir neliečiamumo apsaugos išimtis — Asmens duomenų apsauga — Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 — Prašymai konstatuoti ir įpareigoti — Pareiškimas, kuriuo papildomas ieškinys — Reikalavimų pakeitimas — Priimtinumas)

41

2017/C 104/58

Byla T-706/14: 2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Holistic Innovation Institute/REA (Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra — Europos Sąjungos finansuojami projektai mokslinių tyrimų srityje — Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji bendroji programa (2007–2013 m.) — Projektai ZONeSEC ir Inachus — Sprendimas neleisti ieškovei dalyvauti — Ieškinys dėl panaikinimo ir atsakomybės)

42

2017/C 104/59

Byla T-726/14: 2017 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Novar/EUIPO (Deliktinė atsakomybė — Ankstesnio prekių ženklo egzistavimo, galiojimo ir apsaugos apimties įrodymas — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Sprendimas atmesti protestą dėl ankstesnės teisės įrodymo nebuvimo — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies a punktas — Sprendimo peržiūra — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 62 straipsnio 2 dalis — Dėl advokato išlaidų susidariusi žala — Priežastinis ryšys)

42

2017/C 104/60

Byla T-783/14: 2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje SolarWorld/Komisija (Dempingas — Subsidijos — Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų) importas — Minimalios importo kainos sumažinimo patvirtinimas dėl įsipareigojimo, prisiimto per antidempingo ir antisubsidijų procedūras — Sąjungos pramonė — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 8 straipsnio 1 dalis)

43

2017/C 104/61

Byla T-811/14: 2017 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Unilever/EUIPO – Technopharma (Fair & Lovely) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo Fair & Lovely paraiška — Ankstesni žodiniai tarptautiniai ir Beniliukso prekių ženklai FAIR & LOVELY — Sprendimas dėl apeliacijos — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 64 straipsnio 1 dalis — Teisė būti išklausytam — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio antras sakinys — Administracinės procedūros sustabdymas — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 20 taisyklės 7 dalies c punktas ir 50 taisyklės 1 dalis — Teisėti lūkesčiai — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Akivaizdžios vertinimo klaidos)

44

2017/C 104/62

Byla T-71/15: 2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Jaguar Land Rover/EUIPO – Nissan Jidosha (Land Glider) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo Land Glider paraiška — Ankstesni vaizdiniai ir žodiniai nacionaliniai ir Europos Sąjungos prekių ženklai LAND ROVER — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis)

44

2017/C 104/63

Byla T-145/15: 2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rumunija/Komisija (EŽŪGF ir EŽŪFKP — Su plotu susijusios priemonės — Nefinansuojamos išlaidos — Fiksuoto dydžio finansiniai pataisymai — Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnis — Pareiga motyvuoti — Proporcingumas)

45

2017/C 104/64

Byla T-513/15: 2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Map) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo Limbic® Map paraiška — Apibūdinamojo pobūdžio nebuvimas — Absoliutus atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

46

2017/C 104/65

Byla T-516/15: 2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo Limbic® Types paraiška — Apibūdinamojo pobūdžio nebuvimas — Absoliutus atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

46

2017/C 104/66

Byla T-517/15: 2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Sales) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo Limbic® Sales paraiška — Apibūdinamojo pobūdžio nebuvimas — Absoliutus atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

47

2017/C 104/67

Byla T-18/16: 2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje DMC/EUIPO – Etike’ International (De Giusti ORGOGLIO) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo De Giusti ORGOGLIO ZIRO paraiška — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas ORGOGLIO — Santykinis atmetimo pagrindas — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

47

2017/C 104/68

Byla T-871/16: 2016 m. gruodžio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/INEA

48

2017/C 104/69

Byla T-22/17: 2017 m. sausio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Portugalija/Komisija

49

2017/C 104/70

Byla T-23/17: 2017 m. sausio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Barnett/EESRK

50

2017/C 104/71

Byla T-31/17: 2017 m. sausio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Portugalija/Komisija

51

2017/C 104/72

Byla T-33/17: 2017 m. sausio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Amicus Therapeutics UK and Amicus Therapeutics/EMA

51

2017/C 104/73

Byla T-37/17: 2017 m. sausio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Bank Tejarat/Taryba

52

2017/C 104/74

Byla T-38/17: 2017 m. sausio 20 d. pareikštas ieškinys byloje DQ ir kt./Parlamentas

53

2017/C 104/75

Byla T-39/17: 2017 m. sausio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Komisija

54

2017/C 104/76

Byla T-50/17: 2017 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Mackevision Medien Design//EUIPO (TO CREATE REALITY)

55

2017/C 104/77

Byla T-60/17: 2017 m. sausio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK)

55

2017/C 104/78

Byla T-64/17: 2017 m. vasario 1 d. pareikštas ieškinys byloje Lions Gate Entertainment/EUIPO (DIRTY DANCING)

56

2017/C 104/79

Byla T-67/17: 2017 m. vasario 1 d.pareikštas ieškinys byloje a Italytrade//EUIPO – Tpresso (tèespresso)

57

2017/C 104/80

Byla T-68/17: 2017 m. vasario 1 d. pareikštas ieškinys byloje Italytrade/EUIPO – Tpresso (teaespresso)

57

2017/C 104/81

Byla T-69/17: 2017 m. vasario 3 d. pareikštas ieškinys byloje Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte)

58

2017/C 104/82

Byla T-70/17: 2017 m. sausio 31 d. pareikštas ieškinys byloje TenneT Holding/EUIPO – Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

59

2017/C 104/83

Byla T-72/17: 2017 m. vasario 3 d. pareikštas ieškinys byloje Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

59

2017/C 104/84

Byla T-78/17: 2017 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Jumbo Africa/EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)

60

2017/C 104/85

Byla T-86/17: 2017 m. vasario 10 d. pareikštas ieškinys byloje Le Pen/Parlamentas

61

2017/C 104/86

Byla T-87/17: 2017 m. vasario 8 d. pareikštas ieškinys byloje Kuka Systems/EUIPO (Matrix light)

62


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2017/C 104/01)

Paskutinis leidinys

OL C 95, 2017 3 27

Skelbti leidiniai

OL C 86, 2017 3 20

OL C 78, 2017 3 13

OL C 70, 2017 3 6

OL C 63, 2017 2 27

OL C 53, 2017 2 20

OL C 46, 2017 2 13

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/2


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-604/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Karteliai - Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos - Pardavimo kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija - Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 - 23 straipsnio 2 dalis - Maksimali 10 % apyvartos riba - 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės - Negaliojimo atgal principas - Neribotos jurisdikcijos įgyvendinimas - Pernelyg ilga proceso trukmė))

(2017/C 104/02)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, atstovaujama Rechtsanwälte H. Janssen ir T. Kapp

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, atstovaujama F. Castillo de la Torre ir L. Malferrari, padedamų Rechtsanwalt A. Böhlke; Europos Sąjungos Taryba

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 24, 2014 1 25.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/2


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA/Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-609/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Konkurencija - Karteliai - Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinka - Pardavimo kainų derinimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija - Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 - 31 straipsnis - Pareiga motyvuoti))

(2017/C 104/03)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantės: Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA, atstovaujamos Rechtsanwälte U. Soltész ir C. von Köckritz

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, atstovaujama F. Castillo de la Torre ir L. Malferrari, padedamų Rechtsanwalt A. Böhlke, Europos Sąjungos Taryba

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Duravit AG, Duravit SA ir Duravit BeLux SPRL/BVBA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 71, 2014 3 8.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/3


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Hansa Metallwerke AG ir kt./Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-611/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Konkurencija - Karteliai - Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos - Pardavimo kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija - Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 - 23 straipsnio 2 dalis - Maksimali 10 % apyvartos riba - Pareiga motyvuoti - Teisėtų lūkesčių apsauga))

(2017/C 104/04)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantės: Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium, Hansa Austria GmbH, atstovaujamos Rechtsanwälte S. Cappellari, H.-J. Hellmann ir C. Malz

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, atstovaujama L Malferrari ir R. Sauer, Europos Sąjungos Taryba

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium ir Hansa Austria GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 52, 2014 2 22.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/3


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Keramag Keramische Werke GmbH, anksčiau – Keramag Keramische Werke AG ir kt.

(Byla C-613/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Konkurencija - Karteliai - Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinka - Pardavimo kainų derinimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija - Pareiga motyvuoti))

(2017/C 104/05)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek ir J. Norris-Usher

Kitos proceso šalys: Keramag Keramische Werke GmbH, anksčiau – Keramag Keramische Werke AG, Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx BV, Allia SAS, Produits Céramiques de Touraine SA (PCT), Pozzi Ginori SpA, Sanitec Europe Oy, atstovaujamos baristerio J. Killick, advokat P. Lindfelt ir Rechtsanwalt K. Struckmann

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. rugsėjo 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo Keramag Keramische Werke ir kt./Komisija (T-379/10 ir T-381/10, EU:T:2013:457) rezoliucinės dalies 1 ir 2 punktus.

2.

Atmesti likusią apeliacinio skundo dalį.

3.

Atmesti priešpriešinį apeliacinį skundą.

4.

Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui, kiek ji susijusi su šiuo sprendimu panaikinama 2013 m. rugsėjo 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo Keramag Keramische Werke ir kt./Komisija (T-379/10 ir T-381/10, EU:T:2013:457) dalimi.

5.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


(1)  OL C 52, 2014 2 22.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/4


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Masco Corp ir kt./Europos Komisija

(Byla C-614/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Konkurencija - Karteliai - Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos - Pardavimo kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija - Vienas ir tęstinis pažeidimas - Pareiga motyvuoti))

(2017/C 104/06)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV, atstovaujamos Rechtsanwälte D. Schroeder ir S. Heinz bei advokatės B. Fischer, kurią įgaliojo solisitorius J. Temple Lang

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama L. Malferrari ir F. Ronkes Agerbeek, padedamų baristerio B. Kennelly

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe SRL, Hüppe GmbH, Hüppe Ges.mbH, Hüppe Belgium SA ir Hüppe BV bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 24, 2014 1 25.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/5


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Zucchetti Rubinetteria SpA/Europos Komisija

(Byla C-618/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Konkurencija - Karteliai - Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos - Pardavimo kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija - Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 - 23 straipsnio 2 dalis - Maksimali 10 % apyvartos riba))

(2017/C 104/07)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Zucchetti Rubinetteria SpA, atstovaujama avvocati M. Condinanzi, P. Ziotti ir N. Vasile

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama L Malferrari ir F. Ronkes Agerbeek

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Zucchetti Rubinetteria SpA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 45, 2014 2 15.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/5


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Mamoli Robinetteria SpA/Europos Komisija

(Byla C-619/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Karteliai - Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos - Pardavimo kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija - Atleidimo nuo baudų arba jų sumažinimo programa - Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 - 23 straipsnio 2 dalis - Maksimali 10 % apyvartos riba - Neribotos jurisdikcijos įgyvendinimas))

(2017/C 104/08)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Mamoli Robinetteria SpA, atstovaujama avvocati F. Capelli ir M. Valcada

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama L Malferrari ir F. Ronkes Agerbeek, padedamų avvocato F. Ruggeri Laderchi

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Mamoli Robinetteria SpA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 45, 2014 2 15.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/6


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Villeroy & Boch AG/Europos Komisija

(Byla C-625/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Konkurencija - Karteliai - Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir Europos ekonominės erdvės susitarimo 53 straipsnio pažeidimas - Kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija - Vienas pažeidimas - Įrodymai - Baudos - Neribota jurisdikcija - Protingas terminas - Proporcingumas))

(2017/C 104/09)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Villeroy & Boch AG, atstovaujama advokatų M. Klusmann ir T. Kreifels, padedamų profesoriaus S. Thomas

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama L. Malferrari, F. Castillo de la Torre ir F. Ronkes Agerbeek

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Villeroy & Boch AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 39, 2014 2 8.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/6


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Villeroy & Boch Austria GmbH/Europos Komisija

(Byla C-626/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Konkurencija - Karteliai - Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir Europos ekonominės erdvės susitarimo 53 straipsnio pažeidimas - Kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija - Vienas pažeidimas - Įrodymai - Baudos - Neribota jurisdikcija - Protingas terminas - Proporcingumas))

(2017/C 104/10)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Villeroy & Boch Austria GmbH, atstovaujama advokatų A. Reidlinger ir J. Weichbrodt

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama M. Kellerbauer, L. Malferrari ir F. Ronkes Agerbeek

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Villeroy & Boch Austria GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 39, 2014 2 8.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/7


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Roca Sanitario, SA/Europos Komisija

(Byla C-636/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Karteliai - Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos - Pardavimo kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija - 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės - Pareiga motyvuoti - Vienodo požiūrio principas - Proporcingumas - Neribotos jurisdikcijos įgyvendinimas))

(2017/C 104/11)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Roca Sanitario, SA, atstovaujama advokatų J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez ir E. Navarro Varona

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama F. Castilla Contreras bei F. Castillo de la Torre ir F. Jimeno Fernández

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Roca Sanitario, SA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 52, 2014 2 22.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/7


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Laufen Austria AG/Europos Komisija

(Byla C-637/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Karteliai - Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos - Pardavimo kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija - Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 - 23 straipsnio 2 dalis - Maksimali 10 % apyvartos riba - 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės - Pareiga motyvuoti - Vienodo požiūrio principas - Neribotos jurisdikcijos įgyvendinimas))

(2017/C 104/12)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Laufen Austria AG, atstovaujama advokatės E. Navarro Varona

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama F. Castilla Contreras bei F. Castillo de la Torre ir F. Jimeno Fernández

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. rugsėjo 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Laufen Austria/Komisija (T-411/10, EU:T:2013:443).

2.

Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą dėl Laufen Austria AG pateikto prašymo sumažinti skirtą baudą.

3.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


(1)  OL C 52, 2014 2 22.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/8


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Roca SARL/Europos Komisija

(Byla C-638/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Karteliai - Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos - Pardavimo kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija - 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės - Vienodo požiūrio principas - Neribotos jurisdikcijos įgyvendinimas))

(2017/C 104/13)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Roca SARL, atstovaujama advokatės P. Vidal Martínez

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama F. Castilla Contreras bei F. Castillo de la Torre ir F. Jimeno Fernández

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Roca SARL bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 52, 2014 2 22.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/8


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Villeroy & Boch – Belgium/Europos Komisija

(Byla C-642/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Konkurencija - Karteliai - Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir Europos ekonominės erdvės susitarimo 53 straipsnio pažeidimas - Kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija - Vienas pažeidimas - Įrodymai - Baudos - Neribota jurisdikcija - Protingas terminas - Proporcingumas))

(2017/C 104/14)

Proceso kalba: nyderlandų

Šalys

Apeliantė: Villeroy & Boch – Belgium, atstovaujama advokatų O. W. Brouwer ir N. Lorjé

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama L. Malferrari ir F. Ronkes Agerbeek

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Villeroy & Boch Belgium SA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 45, 2014 2 15.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/9


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Villeroy & Boch SAS/Europos Komisija

(Byla C-644/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Konkurencija - Karteliai - Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Austrijos vonios kambario įrangos rinkos - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir Europos ekonominės erdvės susitarimo 53 straipsnio pažeidimas - Kainų koordinavimas ir keitimasis neskelbtina komercine informacija - Vienas pažeidimas - Įrodymai - Baudos - Neribota jurisdikcija - Protingas terminas - Proporcingumas))

(2017/C 104/15)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Villeroy & Boch SAS, atstovaujama advokato J. Philippe

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama F. Castillo de la Torre, L. Malferrari ir F. Ronkes Agerbeek

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Villeroy & Boch SAS bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 45, 2014 2 15.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/9


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García

(Byla C-421/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 93/13/EEB - Pardavėjo ar tiekėjo su vartotoju sudaromos sutartys - Nesąžiningos sąlygos - Hipoteka užtikrintos paskolos sutartys - Išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto procedūra - Naikinamasis terminas - Nacionalinių teismų pareigos - „Res judicata“ galia))

(2017/C 104/16)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Banco Primus SA

Atsakovas: Jesús Gutiérrez García

Rezoliucinė dalis

1.

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 6 ir 7 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jie draudžia tokią nacionalinės teisės nuostatą, kaip 2013 m. gegužės 14 d. Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (Įstatymas Nr. 1/2013 dėl priemonių, skirtų skolininkų, kurių skoliniai įsipareigojimai užtikrinti hipoteka, apsaugai sustiprinti, skolos restruktūrizavimo ir socialinio būsto nuomos) ketvirtoji pereinamojo laikotarpio nuostata, pagal kurią vartotojams, prieš kuriuos iki įstatymo, kuriame yra minėta nuostata, įsigaliojimo dienos buvo pradėta ir šią dieną dar nebuvo užbaigta išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto procedūra, nustatytas naikinamasis vieno mėnesio terminas, skaičiuojamas nuo kitos dienos po šio įstatymo paskelbimo, per kurį jie gali pasinaudoti teise pareikšti prieštaravimą dėl šios procedūros, grindžiamą tariamu sutarties sąlygų nesąžiningumu.

2.

Direktyva 93/13 turi būti aiškinama taip, kad ji nedraudžia tokios nacionalinės teisės normos, kaip įtvirtinta 2000 m. sausio 7 d. Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil (Įstatymas 1/2000 dėl Civilinio proceso kodekso) su pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 14 d. Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (Įstatymas Nr. 1/2013 dėl priemonių, skirtų skolininkų, kurių skoliniai įsipareigojimai užtikrinti hipoteka, apsaugai sustiprinti, skolos restruktūrizavimo ir socialinio būsto nuomos), vėliau – 2013 m. birželio 28 d. Real Decreto-Ley 7/2013 de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestarias y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (Karaliaus įstatymas dekretas Nr. 7/2013 dėl skubių finansinių ir biudžeto priemonių, skatinančių mokslo tyrimus, plėtrą ir inovacijas), vėliau – 2014 m. rugsėjo 5 d. Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (Karaliaus įstatymas dekretas Nr. 11/2014 dėl skubių priemonių bankroto srityje), 207 straipsnyje, pagal kurią nacionaliniam teismui draudžiama savo iniciatyva iš naujo išnagrinėti sutarties sąlygų nesąžiningumą, kai dėl visų šios sutarties sąlygų teisėtumo pagal šią direktyvą jau buvo nuspręsta sprendime, kuris įgijo res judicata galią.

Tačiau, kai per ankstesnį ginčijamos sutarties patikrinimą, kuris užbaigtas sprendimu, kuris įgijo res judicata galią, vienos ar kelių šios sutarties sąlygų galimas nesąžiningumas dar nebuvo išnagrinėtas, Direktyva 93/13 turi būti aiškinama taip, kad nacionalinis teismas, į kurį vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais kreipėsi vartotojas pateikdamas atskirąjį prieštaravimą, savo iniciatyva ar šalių prašymu privalo įvertinti, jei tik jam žinomos šiuo tikslu reikalingos teisinės ir faktinės aplinkybės, galimą šių sąlygų nesąžiningumą.

3.

Direktyvos 93/13 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip:

nagrinėjant pardavėjo ar tiekėjo su vartotoju sudarytos sutarties sąlygos galimą nesąžiningumą turi būti nustatoma, ar dėl šios sąlygos atsiranda sutarties šalių teisių ir pareigų ryškus neatitikimas vartotojo nenaudai. Toks nagrinėjimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į nacionalinės teisės nuostatas, taikytinas tuo atveju, kai šiuo klausimu nėra susitarimo tarp šalių, į vartotojo pagal nacionalinės teisės nuostatas turimas priemones užkirsti kelią tokios rūšies sąlygų naudojimui, į prekių ar paslaugų, sudarančių nagrinėjamos sutarties dalyką, pobūdį ir į visas šios sutarties sudarymo aplinkybes;

jeigu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad sutarties sąlyga, susijusi su paprastųjų palūkanų skaičiavimo metodu, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, nėra surašyta aiškiai ir suprantamai, kaip reikalaujama pagal šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalį, jis turi išnagrinėti, ar ši sąlyga yra nesąžininga, kaip tai suprantama pagal tos pačios direktyvos 3 straipsnio 1 dalį. Atlikdamas tokį nagrinėjimą šis teismas turi, be kita ko, palyginti šioje sąlygoje numatytą paprastųjų palūkanų normos skaičiavimo metodą ir faktinį šios normos dydį, gautą taip apskaičiavus, su įstatyme įtvirtinta palūkanų norma ir įprastai taikomais skaičiavimo metodais, taip pat su pagrindinėje byloje nagrinėjamos sutarties sudarymo momentu rinkoje vyravusia palūkanų norma nagrinėjamai paskolos sutarčiai lygiaverčio dydžio ir trukmės paskolos atveju;

kalbant apie nacionalinio teismo atliekamą sąlygos, susijusios su sutarties nutraukimu prieš terminą dėl skolininko įsipareigojimų nevykdymo tam tikrą laiką, nesąžiningumo analizę, pažymėtina, kad šis teismas turi patikrinti, ar pardavėjui arba tiekėjui palikta teisė pareikalauti grąžinti visą paskolą priklauso nuo to, kad vartotojas neįvykdo pareigos, kuri atsižvelgiant į aptariamus sutartinius santykius yra esminė, ar ši teisė numatyta tais atvejais, kai toks neįvykdymas yra pakankamai rimtas, atsižvelgiant į paskolos trukmę ir sumą, ar tokia teise nukrypstama nuo šioje srityje taikytinų bendrųjų teisės normų, kai nėra specialių sutartinių nuostatų, ir ar nacionalinėje teisėje numatyta atitinkamų ir veiksmingų priemonių, leidžiančių vartotojui, kai šiam taikoma tokia sąlyga, pašalinti reikalavimo grąžinti visą paskolą pasekmes.

4.

Direktyva 93/13 turi būti aiškinama taip, kad ja draudžiamas toks teismų pateiktas nacionalinės teisės nuostatos, reglamentuojančios sąlygas dėl paskolos sutarčių nutraukimo prieš terminą, kaip Įstatymo 1/2000 su pakeitimais, padarytais Įstatymu dekretu 7/2013, 693 straipsnio 2 dalis, išaiškinimas, pagal kurį nacionaliniam teismui, kuris konstatavo tokios sutarties sąlygos nesąžiningumą, draudžiama pripažinti ją negaliojančia ir jos netaikyti, kai iš tiesų pardavėjas ar tiekėjas jos netaikė, tačiau laikėsi šioje nacionalinės teisės nuostatoje numatytų sąlygų.


(1)  OL C 421, 2014 11 24.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/11


2017 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

(Byla C-560/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė - Direktyva 2004/83/EB - Trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie pabėgėlių ir jų statuso būtiniausi standartai - Papildomos apsaugos prašymas - Atmetus prašymą suteikti pabėgėlio statusą pateikto prašymo suteikti papildomą apsaugą nagrinėjimo nacionalinės procedūros teisėtumas - Teisė būti išklausytam - Taikymo apimtis - Teisė į pokalbį - Teisė iškviesti ir apklausti liudytojus))

(2017/C 104/17)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: M

Atsakovai: Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

Rezoliucinė dalis

Teise būti išklausytam, taikoma pagal 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų, iš principo nereikalaujama, kad kai pagal nacionalinės teisės aktus, kaip antai nagrinėjamus pagrindinėje byloje, numatytos dvi atskiros, viena po kitos einančios prašymų suteikti pabėgėlio statusą ir papildomą apsaugą nagrinėjimo procedūros, papildomos apsaugos prašytojas turėtų teisę į pokalbį dėl prašymo ir teisę per šį pokalbį iškviesti ir apklausti liudytojus

Vis dėlto pokalbis turi būti surengtas, kai, atsižvelgus į specifines aplinkybes, susijusias su kompetentingos institucijos turima informacija arba asmeninėmis ar bendrosiomis su papildomos apsaugos prašymu susijusiomis aplinkybėmis, jo reikia tam, kad šį prašymą būtų galima išnagrinėti visiškai susipažinus su aplinkybėmis, o tai turi nustatyti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 81, 2015 3 9.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/12


2017 m. sausio 31 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani

(Byla C-573/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė - Prieglobstis - Direktyva 2004/83/EB - Trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie pabėgėlių ir jų statuso būtiniausi standartai - 12 straipsnio 2 dalies c punktas ir 12 straipsnio 3 dalis - Pabėgėlio statuso nesuteikimas - Sąvoka „Jungtinių Tautų siekiams ir principams prieštaraujantys veiksmai“ - Apimtis - Teroristinės organizacijos vadovas - Nuosprendis, kuriuo asmuo nuteistas už dalyvavimą teroristinės grupės veikloje - Individualus nagrinėjimas))

(2017/C 104/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Atsakovas: Mostafa Lounani

Rezoliucinė dalis

1.

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų 12 straipsnio 2 dalies c punktas turi būti aiškinamas kaip reiškiantis, jog tam, kad būtų galima taikyti jame numatytą pabėgėlio statuso nesuteikimo sąlygą, nebūtina, kad tarptautinės apsaugos prašytojas būtų nuteistas už teroristinius nusikaltimus, numatytus 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu 1 straipsnio 1 dalyje.

2.

Direktyvos 2004/83 12 straipsnio 2 dalies c punktas ir 12 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinami taip, kad dalyvavimas teroristinės grupės veikloje, dėl kurio nuteistas atsakovas pagrindinėje byloje, gali pateisinti sprendimą nesuteikti pabėgėlio statuso, net jei neįrodyta, kad atitinkamas asmuo vykdė, padėjo, kėsinosi ir grasino įvykdyti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijose apibrėžtų teroro aktus. Konkrečiai vertinant aplinkybes, kurios leistų nustatyti, ar yra svarbių priežasčių manyti, kad asmuo pripažintas kaltu dėl Jungtinių Tautų siekiams ir principams prieštaraujančių veiksmų, tokių veiksmų kurstymo arba kitokio dalyvavimo juos vykdant, ypač svarbi aplinkybė, kad šis asmuo valstybės narės teismų buvo nuteistas už dalyvavimą teroristinės grupės veikloje, taip pat išvada, kad jis buvo šios grupės vadovas, ir nebūtina nustatyti, ar šis asmuo kurstė teroro aktus ar kitaip dalyvavo juos vykdant.


(1)  OL C 46, 2015 2 9.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/13


2017 m. vasario 1 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Portovesme Srl/Europos Komisija

(Byla C-606/14 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Pagalbą, kurią Italijos Respublika suteikė Portovesme Srl - Lengvatinio elektros energijos tarifo taikymas - Sprendimas pripažinti valstybės pagalbą nesuderinama su vidaus rinka))

(2017/C 104/19)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Portovesme Srl, atstovaujama G. Dore, M. Liberati, A. Vinci ir F. Ciulli

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama V. Di Bucci ir É. Gippini Fournier

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Portovesme Srl bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 89, 2015 3 16.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/13


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Maxcom Ltd, Chin Haur Indonesia, PT, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija

(Sujungtos bylos C-247/15 P, C-253/15 P ir C-259/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Dempingas - Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 501/2013 - Dviračių, siunčiamų iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso, importas - Kinijos kilmės dviračių importui nustatyto galutinio antidempingo muito taikymo išplėtimas importui iš minėtų šalių - Reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 - 13 straipsnis - Vengimas - 18 straipsnis - Nebendradarbiavimas - Įrodymai - Nuoseklūs įrodymai))

(2017/C 104/20)

Proceso kalba: anglų

Šalys

(Byla C-247/15 P)

Apeliantė: Maxcom Ltd, atstovaujama advokato L. Ruessmann ir solisitoriaus J. Beck

Kitos proceso šalys: Chin Haur Indonesia, PT, atstovaujama advokatų T. Müller-Ibold ir F.-C. Laprévote; Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama S. Boelaert, vėliau H. Marcos Fraile ir B. Driessen, padedamų advokatų R. Bierwagen ir C. Hipp; Europos Komisija, atstovaujama J.-F. Brakeland ir M. França

(Byla C-253/15 P)

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama J.-F. Brakeland ir M. França

Kitos proceso šalys: Chin Haur Indonesia PT, atstovaujama advokatų T. Müller-Ibold ir F.-C. Laprévote; Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama S. Boelaert, vėliau H. Marcos Fraile ir B. Driessen, padedamų advokatų R. Bierwagen ir C. Hipp; Maxcom Ltd, atstovaujama advokato L. Ruessmann ir solisitoriaus J. Beck

(Byla C-259/15 P)

Apeliantė: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama S. Boelaert, vėliau H. Marcos Fraile ir B. Driessen, padedamų advokatų R. Bierwagen ir C. Hipp

Kitos proceso šalys: Chin Haur Indonesia PT, atstovaujama advokatų T. Müller-Ibold ir F.-C. Laprévote; Europos Komisija, atstovaujama J.-F. Brakeland ir M. França; Maxcom Ltd, atstovaujama advokato L. Ruessmann ir solisitoriaus J. Beck

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. kovo 19 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Chin Haur Indonesia/Taryba (T-412/13, EU:T:2015:163).

2.

Atmesti Europos Sąjungos Bendrajame Teisme pareikštą Chin Haur Indonesia, PT ieškinį dėl panaikinimo byloje T-412/13.

3.

Priteisti iš Chin Haur Indonesia, PT padengti savo, Maxcom Ltd ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procedūrą pirmojoje instancijoje byloje T-412/13 ir nagrinėjant bylą apeliacine tvarka.

4.

Priteisti iš Chin Haur Indonesia, PT padengti Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas, susijusias su apeliaciniu skundu byloje C-253/15 P.

5.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacine tvarka nagrinėjant bylas C-247/15 P ir C-259/15 P ir per procedūrą pirmojoje instancijoje byloje T-412/13.


(1)  OL C 262, 2015 8 10,

OL C 254, 2015 8 3.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/14


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Maxcom Ltd, City Cycle Industries, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija

(Sujungtos bylos C-248/15 P, C-254/15 P ir C-260/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Dempingas - Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 501/2013 - Dviračių, siunčiamų iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso, importas - Galutinio antidempingo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių importui, taikymo išplėtimas jų importui iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso - Reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 - 13 straipsnis - Vengimas - 18 straipsnis - Nebendradarbiavimas - Įrodymai - Nuoseklūs įrodymai - Prieštaringi motyvai - Motyvavimo stoka - Procesinių teisių pažeidimas))

(2017/C 104/21)

Proceso kalba: anglų

Šalys

(Byla C-248/15 P)

Apeliantė: Maxcom Ltd, atstovaujama advokato L. Ruessmann ir solisitoriaus J. Beck

Kitos proceso šalys: City Cycle Industries, atstovaujama advokatoT. Müller-Ibold ir advokato F.-C. Laprévote; Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama S. Boelaert, vėliau – H. Marcos Fraile ir B. Driessen, padedamų advokatų R. Bierwagen ir C. Hipp; Europos Komisija, atstovaujama J. F. Brakeland ir M. França

(Byla C-254/15 P)

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama J.-F. Brakeland ir M. França

Kitos proceso šalys: City Cycle Industries, atstovaujama advokato T. Müller-Ibold ir advokato F.-C. Laprévote; Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama S. Boelaert, vėliau – H. Marcos Fraile ir B. Driessen, padedamų advokatų R. Bierwagen ir C. Hipp; Maxcom Ltd, atstovaujama advokato L. Ruessmann ir solisitoriaus M. J. Beck

(Byla C-260/15 P)

Apeliantė: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių S. Boelaert, vėliau – H. Marcos Fraile ir B. Driessen, padedamų advokatų R. Bierwagen ir C. Hipp

Kitos proceso šalys: City Cycle Industries, atstovaujama advokato T. Müller-Ibold ir advokato F.-C. Laprévote, Europos Komisija, atstovaujama J.-F. Brakeland ir M. França; Maxcom Ltd, atstovaujama advokato L. Ruessmann ir solisitoriaus M. J. Beck

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinius skundus bylose C-248/15 P, C-254/15 P ir C-260/15 P.

2.

Maxcom Ltd, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija, be savo bylinėjimosi išlaidų, turi padengti City Cycle Industries išlaidas, patirtas per procesą pirmojoje instancijoje byloje T-413/13 ir šiame apeliaciniame procese.


(1)  – OL C 262, 2015 8 10

OL C 254, 2015 8 3


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/15


2017 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X/Staatssecretaris van Financiën

(Byla C-283/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Mokesčių teisės aktai - Pajamų mokestis - Valstybės narės pilietis, gaunantis pajamas šioje valstybėje narėje ir trečiojoje šalyje, o gyvenantis kitoje valstybėje narėje - Mokesčių lengvata, skirta atsižvelgti į asmeninę ir šeiminę padėtį))

(2017/C 104/22)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: X

Atsakovas: Staatssecretaris van Financiën

Rezoliucinė dalis

1.

SESV 49 straipsnis aiškintinas kaip draudžiantis valstybei narei, pagal kurios mokesčių teisės aktus leidžiama atskaičiuoti „neigiamas pajamas“ iš būsto, neleisti pasinaudoti šiuo atskaitymu savarankiškai dirbančiam asmeniui nerezidentui, kai jis šios valstybės narės teritorijoje gauna 60 % visų savo pajamų, o valstybės narės, kurioje yra jo būstas, teritorijoje negauna pajamų, kurios jam leistų pasinaudoti lygiaverte teise į atskaitymą.

2.

Draudimas, kuris išplaukia iš atsakymo į pirmąjį klausimą, taikomas visoms veiklos vietos valstybėms, kurių teritorijoje apmokestinamasis asmuo gauna apmokestinamųjų pajamų, leidžiančių jam pasinaudoti lygiaverte teise į atskaitymą proporcingai minėtų pajamų, gautų kiekvienoje veiklos vietos valstybėje, daliai. Šiuo požiūriu „veiklos vietos valstybė“ yra bet kuri valstybė narė, turinti teisę apmokestinti šias jos teritorijoje iš veiklos gautas nerezidento pajamas, neatsižvelgiant į tai, kurioje vietoje konkrečiai vykdyta ši veikla.

3.

Aplinkybė, kad atitinkamas apmokestinamasis asmuo nerezidentas dalį savo apmokestinamųjų pajamų gauna ne valstybės narės, o trečiosios šalies teritorijoje, neturi įtakos atsakymui į antrąjį klausimą.


(1)  OL C 294, 2015 9 7.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/16


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Prancūzijos Respublika/Europos Komisija, Ispanijos Karalystė

(Byla C-373/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) - Europos Sąjungos lėšomis nefinansuojamos išlaidos - Reglamentai (EB) Nr. 1698/2005, 1975/2006 ir 796/2004 - Paramos kaimo plėtrai priemonės - Vietovės, kuriose esama gamtinių kliūčių - Patikrinimai vietoje - Gyvulių tankumo koeficientas - Gyvulių skaičiavimas))

(2017/C 104/23)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Prancūzijos Respublika, iš pradžių atstovaujama F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas ir C. Candat, vėliau – G. de Bergues, D. Colas, F. Fize ir A. Daly

Kita proceso šalis: Ispanijos Karalystė, atstovaujama M. A. Sampol Pucurull; Europos Komisija, atstovaujama D. Bianchi ir G. von Rintelen

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. balandžio 30 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Prancūzija/Komisija (T-259/13, nepaskelbtas Rink., EU:T:2015:250).

2.

Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui.

3.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


(1)  OL C 294, 2015 9 7.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/16


2017 m. vasario 1 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Vengrija

(Byla C-392/15) (1)

((Valstybės narės įsipareigojimų neįvykdymas - SESV 49 straipsnis - Įsisteigimo laisvė - Notarai - Pilietybės sąlyga - SESV 51 straipsnis - Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas))

(2017/C 104/24)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama H. Støvlbæk ir K. Talabér-Ritz

Atsakovė: Vengrija, atstovaujama M.Z. Fehér, G. Koós ir M. M. Tátrai

Atsakovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, J. Vláčil ir D. Hadroušek

Rezoliucinė dalis

1.

Nustačiusi pilietybės sąlygą asmenims, norintiems verstis notaro profesine veikla, Vengrija neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 49 straipsnį.

2.

Priteisti iš Vengrijos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Čekijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 302, 2015 9 14.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/17


2017 m. vasario 1 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Secretary of State for Work and Pensions/Tolley

(Byla C-430/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Socialinė apsauga - Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 - Neįgaliųjų asmenų pragyvenimo pašalpos (disability living allowance) dalis, susijusi su slauga - Asmuo, apdraustas senatvės rizikos draudimu ir galutinai nutraukęs visą profesinę veiklą - Sąvokos „ligos išmoka“ ir „invalidumo išmoka“ - Galimybė eksportuoti))

(2017/C 104/25)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court of the United Kingdom

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Secretary of State for Work and Pensions

Atsakovė: Tolley

Rezoliucinė dalis

1.

Išmoka, kaip antai neįgaliųjų asmenų pragyvenimo pašalpos (disability living allowance) sudedamoji dalis, susijusi su slauga, yra ligos išmoka, kaip ji suprantama pagal 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, iš dalies pakeistą ir atnaujintą 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/97 ir iš dalies pakeistą 1999 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 307/1999.

2.

Reglamento Nr. 1408/71, iš dalies pakeisto ir atnaujinto Reglamentu Nr. 118/97 ir iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 307/1999, 13 straipsnio 2 dalies f punktą reikia aiškinti taip, kad tai, jog asmuo įgijo teisę į senatvės pensiją dėl įmokų, mokėtų tam tikru laikotarpiu pagal valstybės narės socialinės apsaugos sistemą, nedraudžia vėliau šios valstybės narės teisės aktų šiam asmeniui nebetaikyti. Nacionalinis teismas privalo nustatyti, atsižvelgdamas į jo nagrinėjamos bylos aplinkybes ir į taikytiną nacionalinę teisę, kokiu momentu šie teisės aktai nustojo būti taikomi minėtam asmeniui.

3.

Reglamento Nr. 1408/71, iš dalies pakeisto ir atnaujinto Reglamentu Nr. 118/97 ir iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 307/1999, 22 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiama kompetentingos valstybės teisės aktuose teisę į pagrindinėje byloje nagrinėjamą išmoką sieti su gyvenamosios vietos ir buvimo šios valstybės narės teritorijoje sąlyga.

Reglamento Nr. 1408/71, iš dalies pakeisto ir atnaujinto Reglamentu Nr. 118/97 ir iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 307/1999, 22 straipsnio 1 dalies b punktas ir 22 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad asmuo, esantis tokioje situacijoje, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, išsaugo teisę gauti pirmoje nuostatoje numatytas išmokas po to, kai perkėlė savo gyvenamąją vietą į valstybę narę, ne kompetentingą valstybę, jei jis tam gavo leidimą.


(1)  OL C 320, 2015 9 28.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/18


2017 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Bremen (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

(Byla C-441/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendrasis muitų tarifas - Tarifinis klasifikavimas - Kombinuotoji nomenklatūra - 3824 90 97 ir 2106 90 92 pozicijos - Miltelių pavidalo produktas, kurį sudaro kalcio karbonatas (95 %) ir modifikuotas krakmolas (5 %)))

(2017/C 104/26)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Bremen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Madaus GmbH

Atsakovė: Hauptzollamt Bremen

Rezoliucinė dalis

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, iš dalies pakeisto 2013 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1001/2013, I priede pateikiama Kombinuotoji nomenklatūra turi būti aiškinama taip, kad produktas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuris naudojamas paprastoms, šnypščiosioms ir kramtomosioms kalcio tabletėms gaminti, kuris susideda iš chemijos atžvilgiu apibūdinto miltelių pavidalo kalcio karbonato ir pridedamo modifikuoto krakmolo, leidžiančio lengviau išgauti tabletės formą, ir kuriame krakmolo kiekis yra mažesnis negu 5 % masės, turi būti klasifikuojamas pagal šios nomenklatūros 2106 poziciją.


(1)  OL C 398, 2015 11 30.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/18


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Ispanijos Karalystė/Europos Komisija

(Byla C-506/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) - Europos Sąjungos lėšomis nefinansuojamos išlaidos - Reglamentai (EB) Nr. 1698/2005, (EB) Nr. 1975/2006 ir (EB) Nr. 796/2004 - Paramos kaimo plėtrai priemonės - Vietovės, kuriose esama gamtinių kliūčių - Patikra vietoje - Gyvulių tankumo koeficientas - Gyvulių skaičiavimas))

(2017/C 104/27)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama M. A. Sampol Pucurull

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama I. Galindo Martín ir G. von Rintelen

Apeliantės pusėje įstojusi į bylą šalis: Prancūzijos Respublika, atstovaujama D. Colas ir A. Daly

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

3.

Prancūzijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 381, 2015 11 16.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/19


2017 m. vasario 8 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Cour d'appel de Paris (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU

(Byla C-562/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Lyginamoji reklama - Direktyva 2006/114/EB - 4 straipsnis - Direktyva 2005/29/EB - 7 straipsnis - Objektyvus kainų palyginimas - Klaidinantis informacijos neatskleidimas - Reklama, kurioje lyginamos skirtingo dydžio ir formato parduotuvėse parduodamų prekių kainos - Leistinumas - Esminė informacija - Informacijos apimtis ir sklaidos priemonės))

(2017/C 104/28)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Paris

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Carrefour Hypermarchés SAS

Kita apeliacinio proceso šalis: ITM Alimentaire International SASU

Rezoliucinė dalis

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos 4 straipsnio a ir c punktai, siejami su 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) 7 straipsnio 1–3 dalimis, turi būti aiškinami taip, kad reklama, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurioje lyginamos skirtingo dydžio ar formato parduotuvėse parduodamų prekių kainos, gali būti neleidžiama, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2006/114 4 straipsnio a ir c punktus, jeigu šios parduotuvės priklauso tinklams, kurių kiekvienas turi įvairaus dydžio ir formato parduotuvių, ir reklamuotojas lygina savo tinklo didesnio formato ar dydžio parduotuvėse taikomas kainas su konkuruojančių tinklų mažesnio formato ar dydžio parduotuvėse nurodytomis kainomis, nebent vartotojai yra aiškiai pačiame reklaminiame skelbime informuojami, kad reklamuotojo tinklo didesnio formato ar dydžio parduotuvėse taikomos kainos buvo palygintos su konkuruojančių tinklų mažesnio formato ar dydžio parduotuvėse nurodytomis kainomis.

Siekdamas įvertinti tokios reklamos leistinumą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar pagrindinėje byloje, remiantis nagrinėjamo atvejo aplinkybėmis, joje nagrinėjama reklama neatitinka objektyvaus palyginimo reikalavimo ir (arba) yra klaidinanti, viena vertus, atsižvelgdamas į tai, kaip pakankamai informuotas, protingai pastabus ir nuovokus vidutinis vartotojas suvokia atitinkamas prekes, ir, kita vertus, atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta minėtoje reklamoje, ypač dėl reklamuotojo tinklo ir konkuruojančių tinklų parduotuvių, kurių kainos buvo palygintos, ir apskritai į visus tos reklamos elementus.


(1)  OL C 27, 2016 1 25.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/20


2017 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Raffinerie Tirlemontoise SA/État belge

(Byla C-585/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Cukrus - Gamybos mokesčiai - Vidutinių nuostolių apskaičiavimas - Gamybos mokesčių apskaičiavimas - Reglamentas (EB) Nr. 2267/2000 - Galiojimas - Reglamentas (EB) Nr. 1993/2001 - Galiojimas))

(2017/C 104/29)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Raffinerie Tirlemontoise SA

Atsakovė: État belge

Rezoliucinė dalis

1.

1999 m. rugsėjo 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2038/1999 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo 33 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad apskaičiuojant vidutinį nuostolį reikia bendrą faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kurioms taikoma ši nuostata, sumą padalyti iš šių eksportuotų produktų kiekio, nesvarbu, ar už jį buvo iš tikrųjų išmokėtos grąžinamosios išmokos.

2.

Šio reglamento 33 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad siekiant apskaičiuoti bendrus gamybos mokesčius reikia atsižvelgti į vidutinius nuostolius, apskaičiuotus bendrą faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kurioms taikoma ši nuostata, sumą padalijus iš šių eksportuotų produktų kiekio, nesvarbu, ar už jį iš tikrųjų buvo išmokėtos grąžinamosios išmokos.

3.

2000 m. spalio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2267/2000, nustatantis 1999–2003 prekybos metams produkcijos mokesčių sumas cukraus sektoriui, ir 2001 m. spalio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1993/2001, nustatantis 2000–2001 prekybos metams produkcijos mokesčių sumas cukraus sektoriui, yra negaliojantys.


(1)  OL C 38, 2016 2 1.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/21


2017 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-21/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - PVM - Direktyva 2006/112/EB - 131 ir 138 straipsniai - Tiekimo Bendrijos viduje neapmokestinimo sąlygos - PVM informacijos mainų sistema (VIES) - Įgijėjo neįregistravimas - Atsisakymas taikyti neapmokestinimą - Priimtinumas))

(2017/C 104/30)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Euro Tyre BV

Atsakovė: Autoridade Tributária e Aduaneira

Rezoliucinė dalis

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 131 straipsnis ir 138 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama, kad valstybės narės mokesčių administratorius atsisakytų neapmokestinti pridėtinės vertės mokesčiu prekių tiekimo Bendrijos viduje vien dėl to, kad sandorio įvykdymo momentu įgijėjas, turintis buveinę paskirties valstybėje narėje ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodą, galiojantį sandoriams šioje valstybėje narėje, nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainų sistemoje ir jam netaikoma prekių įsigijimo Bendrijos viduje apmokestinimo schema, nors nėra jokių aiškių požymių, leidžiančių daryti prielaidą, kad sukčiaujama, ir nustatyta, jog esminės neapmokestinimo taikymo sąlygos yra įvykdytos. Tokiu atveju pagal šios direktyvos 138 straipsnio 1 dalį, aiškinamą atsižvelgiant į proporcingumo principą, draudžiamas toks atsisakymas neapmokestinti, jeigu pardavėjas žinojo apie aplinkybes, apibūdinančias įgijėjo padėtį, susijusią su pridėtinės vertės mokesčio taikymu, ir tikėjosi, kad vėliau įgijėjas bus įtrauktas į Bendrijos viduje veikiančių subjektų registrą atgaline data.


(1)  OL C 118, 2016 4 4.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/21


2017 m. vasario 1 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Município de Palmela/Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

(Byla C-144/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Informacijos apie techninius standartus bei reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka - Direktyvos 83/189/EEB ir 98/34/EB - Techninio reglamento projektas - Pranešimas Europos Komisijai - Valstybių narių pareigos - Pažeidimas - Pasekmės))

(2017/C 104/31)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Município de Palmela

Atsakovė: Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

Rezoliucinė dalis

1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyvos 83/189/EEB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką, iš dalies pakeistos Aktu dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų, 8 straipsnio 1 dalisir 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką, iš dalies pakeistos 1998 m. liepos 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/48/EB, 8 straipsnio 1 dalis aiškintinos taip, kad techninio reglamento, apie kurį nepranešta, kaip Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (Reglamentas, nustatantis privalomus saugos reikalavimus dėl žaidimų ir poilsio aikštelių vietos, įrengimo, dizaino ir funkcinio organizavimo ir dėl tokių aikštelių įrangos ir ploto), pridėto prie 1997 m. gruodžio 27 d. Decreto-Lei no 379/97 (Dekretas įstatymas Nr. 379/97), iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 19 d. Decreto-Lei no 119/2009 (Dekretas įstatymas Nr. 119/2009), 16 straipsnio 1 ir 2 dalys, netaikymo sankcija taikoma tik minėtam techniniam reglamentui, o ne visam teisės aktui, kuriame jis įtvirtintas.


(1)  OL C 211, 2016 6 13.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/22


2017 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) M. S./P. S.

(Byla C-283/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Reglamentas (EB) Nr. 4/2009 - 41 straipsnio 1 dalis - Teismo sprendimų pripažinimas, vykdymas ir bendradarbiavimas išlaikymo prievolių srityje - Sprendimo vykdymas valstybėje narėje - Prašymo pateikimas tiesiogiai vykdymo valstybės narės kompetentingai institucijai - Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos privaloma kreiptis į vykdymo valstybės narės centrinę instituciją))

(2017/C 104/32)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: M. S.

Kita proceso šalis: P. S.

Rezoliucinė dalis

1.

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje IV skyriaus nuostatos, visų pirma šio reglamento 41 straipsnio 1 dalis, turi būti aiškinamos taip, kad išlaikymo kreditorius, kuris siekia, kad vienoje valstybėje narėje priimtas jam palankus teismo sprendimas būtų įvykdytas kitoje valstybėje narėje, gali pateikti prašymą tiesiogiai pastarosios valstybės narės kompetentingai institucijai, kaip antai specializuotam teismui, ir iš jo negalima reikalauti teikti prašymą tam teismui per vykdymo valstybės narės centrinę instituciją.

2.

Valstybės narės privalo užtikrinti Reglamento Nr. 4/2009 41 straipsnio 1 dalyje numatytos teisės visišką veiksmingumą, prireikus pakeisdamos savo procesines normas. Bet kuriuo atveju nacionalinis teismas turi taikyti šios 41 straipsnio 1 dalies nuostatas, prireikus netaikydamas prieštaraujančių nacionalinės teisės nuostatų, ir dėl to leisti išlaikymo kreditoriui pateikti prašymą tiesiogiai vykdymo valstybės narės kompetentingai institucijai, net jeigu to nenumatyta nacionalinėje teisėje.


(1)  OL C 279, 2016 8 1.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/23


2017 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis/Europos Komisija

(Byla C-45/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis - Arbitražinė išlyga - Sutartis „Multi-level patient - specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat)“, sudaryta vykdant mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) - Šios sutarties nutraukimas dėl pažeidimų, padarytų vykdant kitą su Europos Komisija sudarytą sutartį - Sąžiningumas - Teisėti lūkesčiai, susiję su nutraukimo nebuvimu))

(2017/C 104/33)

Proceso kalba: sudaryta graikų

Šalys

Apeliantė: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis, atstovaujama dikigoros K. Damis,

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama R. Lyal

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 98, 2016 3 14.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/23


2017 m. sausio 24 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Carsten René Beul/Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-53/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis - Ieškinys dėl panaikinimo - Finansų rinkų veikimas - Viešojo intereso įmonių metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų teisės aktų nustatyto audito atlikimo reikalavimai - Reglamentas (ES) Nr.o537/2014 - Viešojo intereso įmonėms taikomos teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių organizacinės struktūros ir atrankos taisyklės - Konkrečios sąsajos nebuvimas - Akivaizdus nepriimtinumas))

(2017/C 104/34)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Carsten René Beul, atstovaujamas advokatų H.-M. Pott ir T. Eckhold

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas, atstovaujamas D. Warin ir P. Schonard, Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Balta ir R. Wiemann

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Carsten René Beul bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 191, 2016 5 30.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/24


2016 m. lapkričio 10 d.Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dávid Vámos/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Byla C-566/16)

(2017/C 104/35)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Dávid Vámos

Atsakovė: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Prejudicinis klausimas

Ar Sąjungos teisei prieštarauja nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią mokesčių administratorius gali per a posteriori atliekamą mokestinį patikrinimą užkirsti kelią apmokestinamajam asmeniui pasinaudoti savo teise pasirinkti, kad jam būtų taikoma apmokestinimo išimtis, teigdamas, kad apmokestinamasis asmuo tokią teisę turi tik tuo metu, kai praneša apie savo veiklos, kuri apmokestinama mokesčiais, pradžią?


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/24


2016 m. lapkričio 23 d.Landesgericht Korneuburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Admiral Casinos & Entertainment AG/Alexander Holiczky

(Byla C-593/16)

(2017/C 104/36)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesgericht Korneuburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Admiral Casinos & Entertainment AG

Atsakovas: Alexander Holiczky

2017 m. vasario 7 d. Teisingumo Teismo nutartimi ši byla buvo išbraukta iš Teisingumo Teismo registro.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/25


2016 m. lapkričio 28 d.Finanzgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Juhler Holding A/S/Bundeszentralamt für Steuern

(Byla C-613/16)

(2017/C 104/37)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Juhler Holding A/S

Atsakovė: Bundeszentralamt für Steuern

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar EB 43 straipsniui, siejamam su EB 48 straipsniu (dabar – SESV 49 straipsnis, siejamas su SESV 54 straipsniu), prieštarauja tokia nacionalinės mokesčių teisės nuostata, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią patronuojančioji bendrovė nerezidentė, kuri nuo aktyviai veikiančios grupės, įsteigtos jos rezidavimo vietos valstybėje, ilgainiui atskiriama kaip kontroliuojančioji bendrovė, neatleidžiama nuo dividendams taikomo kapitalo prieaugio mokesčio,

kai jos kapitalą valdo asmenys, kuriems mokestis nebūtų grąžinamas arba kurie nuo mokesčio nebūtų atleidžiami, jei jie pajamas gautų tiesiogiai, ir

1)

nėra ekonominių arba kitokių reikšmingų motyvų įtraukti patronuojančiąją bendrovę nerezidentę, arba

2)

patronuojančioji bendrovė nerezidentė per atitinkamus finansinius metus iš savo ekonominės veiklos gauna ne daugiau kaip 10 % visų savo bendrųjų pajamų (be kita ko, taip nėra, kai užsienio bendrovė savo bendrąsias pajamas gauna iš ilgalaikio turto administravimo), arba

3)

patronuojančioji bendrovė nerezidentė nedalyvauja bendrojoje prekyboje per jos verslo tikslui tinkamai pritaikytą įmonę, o kontroliuojančiosios bendrovės rezidentės atleidžiamos nuo kapitalo prieaugio mokesčio neatsižvelgiant į pirmiau išvardytas sąlygas?

2.

Ar Direktyvos 90/435/EEB (1) 5 straipsnio 1 daliai, siejamai su jos 1 straipsnio 2 dalimi, prieštarauja tokia nacionalinės mokesčių teisės nuostata, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią patronuojančioji bendrovė nerezidentė, kuri nuo aktyviai veikiančios grupės, įsteigtos jos rezidavimo vietos valstybėje, neatleidžiama nuo dividendams taikomo kapitalo prieaugio mokesčio,

kai jos kapitalą valdo asmenys, kuriems mokestis nebūtų grąžinamas arba kurie nuo mokesčio nebūtų atleidžiami, jei jie pajamas gautų tiesiogiai, ir

1)

nėra ekonominių arba kitokių reikšmingų motyvų įtraukti patronuojančiąją bendrovę nerezidentę, arba

2)

patronuojančioji bendrovė nerezidentė per atitinkamus finansinius metus iš savo ekonominės veiklos gauna ne daugiau kaip 10 % visų savo bendrųjų pajamų (be kita ko, taip nėra, kai užsienio bendrovė savo bendrąsias pajamas gauna iš ilgalaikio turto administravimo) arba

3)

patronuojančioji bendrovė nerezidentė nedalyvauja bendrojoje prekyboje per jos verslo tikslui tinkamai pritaikytą įmonę, o kontroliuojančiosios bendrovės rezidentės atleidžiamos nuo kapitalo prieaugio mokesčio neatsižvelgiant į pirmiau išvardytas sąlygas?


(1)  1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms (OL L 225, p. 6; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 147).


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/26


2016 m. gruodžio 7 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CX

(Byla C-629/16)

(2017/C 104/38)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: CX

Kita kasacinio proceso šalis: Bezirkshauptmannschaft Schärding

Prejudicinis klausimas

Ar Sąjungos teisei, konkrečiai Europos ekonominės bendrijos ir Turkijos asociacijos steigimo susitarimui (64/733/EEB) (OL 217, 1964 12 29, p. 3687), Asociacijos susitarimo papildomam protokolui (OL L 293, 1972 12 29, p. 3; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 11 t., p. 43) ir 1995 m. gruodžio 22 d. EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimui Nr. 1/95 dėl galutinio Muitų sąjungos etapo įgyvendinimo (96/142/EB) (OL L 35, 1996 2 13, p. 1), prieštarauja nacionalinės teisės norma, pagal kurią krovinių vežėjai, kurių buveinė Turkijos Respublikoje, tarptautinį komercinį krovinių vežimą motorinėmis transporto priemonėmis į Austrijos Respublikos teritoriją arba per ją gali vykdyti tik jei turi pažymėjimus, išduotus motorinėms transporto priemonėms pagal kvotą, kuri nustatyta vežimui tarp Austrijos ir Turkijos remiantis dvišaliu susitarimu, arba jei jiems suteiktas leidimas vykdyti konkretų krovinių vežimą, kai konkretus krovinių vežimas reikalingas dėl svarbaus viešojo intereso ir prašymo teikėjas turi įrodyti, kad vežimo negalima išvengti nei imantis organizacinių priemonių, nei renkantis kitą vežimo rūšį?


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/26


2016 m. gruodžio 14 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Junek Europ-Vertrieb GmbH/Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

(Byla C-642/16)

(2017/C 104/39)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Junek Europ-Vertrieb GmbH

Atsakovė: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Prejudiciniai klausimai

Ar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 (1) 13 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad prekių ženklo savininkas turi teisę užprotestuoti tolesnę prekybą iš kitos valstybės narės importuota medicinos priemone jos originalioje vidinėje ir išorinėje pakuotėje, ant kurios importuotojas pritvirtino papildomą išorinę etiketę, nebent

įrodoma, jog prekių ženklo savininko naudojimasis prekių ženklu suteiktomis teisėmis tam, kad užprotestuotų šiuo prekių ženklu pažymėtos prekės, ant kurios buvo pritvirtinta nauja etiketė, prekybą, prisidėtų prie dirbtinio valstybių narių rinkų atskyrimo,

įrodoma, jog ženklinimas nauja etikete negali paveikti originalios pakuotėje esančios prekės būklės,

ant pakuotės aiškiai nurodoma, kas ant prekės pritvirtino naują etiketę, ir jos gamintojas,

nauja etikete paženklinto gaminio pateikimas nėra toks, kad galėtų pakenkti prekių ženklo ir jo savininko geram vardui; taigi etiketė turi būti be trūkumų, neprastos kokybės ir tvarkinga, ir

importuotojas, prieš pateikdamas nauja etikete paženklintą gaminį parduoti, informavo prekių ženklo savininką ir jo prašymu jam pateikė šios prekės pavyzdį.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/27


2016 m. gruodžio 19 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Peter Valach ir kt/Waldviertler Sparkasse Bank AG ir kt.

(Byla C-649/16)

(2017/C 104/40)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Peter Valach, Alena Valachová, Europa SC ZV II a.s., Europa SC LV a.s., VAV Parking a.s., Europa SC BB a.s., Byty A s.r.o.

Atsakovai: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica

Prejudicinis klausimas

Ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – Reglamentas Nr. 1215/2012) (1) 1 straipsnio 2 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad deliktine atsakomybe grindžiamas ieškinys dėl žalos atlyginimo, kurį nemokios skolininkės akcininkai, kaip antai, pirmasis ieškovas ir antroji ieškovė, ir verslo ryšius su nemokia skolininke palaikančios projekto vykdymo bendrovės, kaip antai trečioji–septintoji ieškovės, pareiškė kreditorių komiteto nariams dėl jų neteisėtų veiksmų balsuojant dėl restruktūrizavimo plano bankroto procedūroje, pagal Reglamento Nr. 1215/2012 1 straipsnio 2 dalies b punktą susijęs su bankrotu, todėl nepatenka į šio reglamento dalykinę taikymo sritį?


(1)  OL L 351, 2012, p. 1


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/27


2016 m. gruodžio 21 d.Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lucrețiu Hadrian Vădan/Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

(Byla C-664/16)

(2017/C 104/41)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Alba Iulia

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Lucrețiu Hadrian Vădan

Kitos apeliacinio proceso šalys: Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvą 2006/112 (1) bendrai ir konkrečiai jos 167, 168, 178, 179 ir 273 straipsnius bei proporcingumo ir neutralumo principus galima aiškinti taip, kad apmokestinamasis asmuo, kuris atitinka esminius teisės į PVM atskaitą reikalavimus, gali pasinaudoti teise į atskaitą tuo atveju, kai konkrečiomis aplinkybėmis, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, jis negali pateikti sumų, sumokėtų už įsigytų prekių tiekimą ir paslaugų teikimą, įrodymų, konkrečiai sąskaitų faktūrų?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar Direktyvą 2006/112 ir proporcingumo ir neutralumo principus galima aiškinti taip, kad netiesioginis vertinimo metodas (teismo nurodyta parengti eksperto ataskaita), taikytas nepriklausomo eksperto ir pagrįstas statybos darbų apimtimi, nurodyta eksperto ataskaitoje, yra leistina ir tinkama priemonė nustatyti teisės į atskaitą apimtį tuo atveju, kai prekių tiekimą (statybos medžiagos) ir paslaugų teikimą (pastatų statybos darbai) atlieka PVM mokėtojai?


(1)  – 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1).


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/28


2016 m. gruodžio 29 d.Verwaltungsgericht Minden (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Tsegezab Mengesteab/Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-670/16)

(2017/C 104/42)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Minden

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Tsegezab Mengesteab

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar prieglobsčio prašytojas gali remtis atsakomybės perėjimu prašančiajai valstybei narei dėl to, kad baigėsi terminas pateikti prašymui perimti prašytoją savo žinion (Reglamento Nr. 604/2013 (1) 21 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa)?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: ar prieglobsčio prašytojas gali remtis atsakomybės perėjimu ir tuo atveju, jei prašoma valstybė narė yra vis dar pasiruošusi jį perimti savo žinion?

3.

Jei atsakymas į antrąjį klausimą būtų neigiamas: ar iš prašomos valstybės narės aiškaus ar numanomo sutikimo (Reglamento Nr. 604/2013 22 straipsnio 7 dalis) galima daryti išvadą, kad prašoma valstybė narė vis dar yra pasiruošusi prieglobsčio prašytoją perimti savo žinion?

4.

Ar dviejų mėnesių terminas, nustatytas Reglamento Nr. 604/2013 22 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, gali baigtis pasibaigus trijų mėnesių terminui pagal Reglamento Nr. 604/2013 22 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, jei prašančioji valstybė narė sugaišta daugiau kaip mėnesį nuo trijų mėnesių termino pradžios, iki pateikia užklausą „Eurodac“ duomenų bazėje?

5.

Ar tarptautinės apsaugos prašymas laikomas pateiktu jau tuomet, kai pirmą kartą išduodama pažyma dėl prieglobsčio prašytojo registracijos, ar tik tuomet, kai parengiamas pranešimas apie pateiktą oficialų prieglobsčio prašymą pagal Reglamento Nr. 604/2013 20 straipsnio 2 dalį? Visų pirma:

a)

ar pažyma dėl prieglobsčio prašytojo registracijos yra prašymo forma ar pranešimas pagal Reglamento Nr. 604/2013 20 straipsnio 2 dalį?

b)

ar kompetentinga institucija pagal Reglamento Nr. 604/2013 20 straipsnio 2 dalį yra institucija, atsakinga už prašymo formos priėmimą arba pranešimo parengimą, ar institucija, atsakinga už sprendimo dėl prieglobsčio prašymo priėmimą?

c)

ar valdžios institucijos parengtas pranešimas laikomas pateiktu kompetentingai institucijai ir tuomet, kai jai buvo perduota esminė informacija apie prašymo formos arba pranešimo turinį, ar jai vis dėlto reikia pateikti pranešimo originalą arba kopiją?

6.

Ar pernelyg ilgas laiko tarpas nuo pirmo prašymo suteikti prieglobstį arba pirmo pažymos dėl prieglobsčio prašytojo registracijos išdavimo iki prašymo perimti savo žinion pateikimo gali lemti atsakomybės perėjimą prašančiajai valstybei narei pagal analogiškai taikomą Reglamento Nr. 604/2013 21 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą arba prašančiosios valstybė narės įpareigojimą pasinaudoti savo teise prisiimti atsakomybę pagal Reglamento Nr. 604/2013 17 straipsnio 1 dalies pirmą dalį?

7.

Jei atsakymas į 6 klausimą dėl abiejų alternatyvų būtų teigiamas: nuo kokio momento galima kalbėti apie nepagrįstą vėlavimą pateikti prašymą perimti savo žinion?

8.

Ar prašymas perimti savo žinion, kuriame prašančioji valstybė narė nurodo tik atvykimo į prašančiąją valstybę narę datą ir oficialaus prieglobsčio prašymo pateikimo datą, tačiau nenurodo, kada pirmą kartą paprašyta suteikti prieglobstį arba kada pirmą kartą išduota pažyma dėl prieglobsčio prašytojo registracijos, laikytinas pateiktu per Reglamento Nr. 604/2013 21 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą, o gal toks prašymas yra „negaliojantis“?


(1)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, p. 31).


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/29


2016 m. gruodžio 30 d.Curtea Constituțională a României (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Byla C-673/16)

(2017/C 104/43)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea Constituțională a României

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept

Atsakovai: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2004/38/[EB] (1) 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta sąvoka „sutuoktinis“, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 9, 21 ir 45 straipsnius, apima ir Europos Sąjungos piliečio tos pačios lyties sutuoktinį ne valstybės narės pilietį, su kuriuo pilietis teisėtai susituokė pagal kitos valstybės narės, nei priimančioji, teisę?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Direktyvos 2007/38/[EB] 3 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 1 dalis, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 9, 21 ir 45 straipsnius, reikalauja, kad priimančioji valstybė narė suteiktų teisę gyventi jos teritorijoje ilgiau kaip tris mėnesius Europos Sąjungos piliečio tos pačios lyties sutuoktiniui?

3.

Jei į pirmą klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar Europos Sąjungos piliečio tos pačios lyties sutuoktinis ne Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, su kuriuo jie teisėtai susituokė pagal kitos valstybės narės, nei priimančioji, teisę, gali būti laikomas „bet kokiu kitu šeimos nariu“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2004/38/[EB] 3 straipsnio 2 dalies a punktą, arba „partneriu, su kuriuo Sąjungos pilietis palaiko ilgalaikius santykius“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2004/38/[EB] 3 straipsnio 2 dalies b punktą, ir dėl to priimančioji valstybė turi palengvinti galimybę įvažiuoti ir gyventi šioje šalyje, net jei ši priimančioji valstybė nepripažįsta santuokos tarp tos pačios lyties asmenų ir nenumato jokios kitos alternatyvios tokių santykių teisinio pripažinimo formos, kaip antai registruota partnerystė?

4.

Jei į trečią klausimą būtų atsakyta teikiamai, ar Direktyvos 2007/38/[EB] 3 straipsnio 2 dalis ir 7 straipsnio 2 dalis, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 9, 21 ir 45 straipsnius, reikalauja, kad priimančioji valstybė narė suteiktų teisę gyventi jos teritorijoje ilgiau kaip tris mėnesius Europos Sąjungos piliečio tos pačios lyties sutuoktiniui?


(1)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004, p. 77; 204 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46).


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/30


2016 m. gruodžio 27 d.Landgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group/Orifarm GmbH

(Byla C-681/16)

(2017/C 104/44)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group

Atsakovė: Orifarm GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Vokietijos Federacinėje Respublikoje (VFR) išduoto papildomos apsaugos liudijimo turėtojas, remdamasis specialaus mechanizmo nuostatomis, gali užkirsti kelią vaistinių preparatų importui iš tokių naujai į ES įstojusių šalių, kaip antai Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Slovėnija, Slovakija, Bulgarija, Rumunija, Bulgarija ir Kroatija (IV priedas, 2003 m. Stojimo aktas, OL L 236/797, 2003, su pakeitimais, padarytais OL L 126/4, 2004, dėl Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovėnijos, Vengrijos, Slovakijos, Čekijos Respublikos; V priedo I dalies 1 punktas, 2005 m. Stojimo aktas, OL L 157/268, 2005, dėl Rumunijos ir Bulgarijos; IV priedas, 2011 m. Stojimo aktas, OL L 112/60, 2012, dėl Kroatijos), į VFR, jeigu išduoti papildomos apsaugos liudijimą VFR buvo paprašyta tuo metu, kai naujai įstojusiose šalyse jau egzistavo papildomos apsaugos liudijimo gavimą reglamentuojančios nuostatos, tačiau VFR galiojančio papildomos apsaugos liudijimo turėtojas tokio papildomos apsaugos liudijimo atitinkamoje narystės siekiančioje šalyje negalėjo paprašyti arba šis liudijimas jam negalėjo būti išduotas, nes narystės siekiančioje šalyje nebuvo pagrindinio patento, reikalingo papildomos apsaugos liudijimui gauti?

2.

Ar atsakant į pirmąjį klausimą turi reikšmės tai, kad atitinkamos pagrindinio patento suteikiamos apsaugos naujai įstojusioje šalyje nebuvo įmanoma gauti tik paraiškos įregistruoti VFR galiojantį pagrindinį patentą pateikimo momentu, tačiau ją buvo įmanoma gauti laikotarpiu iki paraiškos, kuria remiasi VFR išduotas pagrindinis patentas, atskleidimo?

3.

Ar Vokietijos Federacinėje Respublikoje (VFR) galiojančio papildomos apsaugos liudijimo turėtojas, remdamasis specialaus mechanizmo nuostatomis, gali užkirsti kelią vaistinių preparatų importui iš tokių naujai į ES įstojusių šalių, kaip antai Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Slovėnija, Slovakija, Bulgarija, Rumunija, Bulgarija ir Kroatija, į VFR, jeigu vaistinių preparatų importas vykdomas pasibaigus pirminiame sprendime dėl išdavimo nustatytam papildomos apsaugos liudijimo galiojimo laikui, tačiau prieš pasibaigiant šešių mėnesių papildomos apsaugos liudijimo galiojimo pratęsimui, kuris buvo suteiktas remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1901/2006 dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004) (1)?

4.

Ar atsakant į trečiąjį klausimą Kroatijos atveju turi reikšmės tai, kad specialus mechanizmas Kroatijai įstojus į ES 2013 m. įsigaliojo tik po to, kai 2007 m. sausio 26 d. įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 1901/2006 dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 – kitaip nei kitose prieš 2007 m. sausio 26 d. įstojusiose valstybėse narėse: Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje?


(1)  2016 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1901/2006 dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL L 378, 2006, p. 1).


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/31


2016 m. gruodžio 27 d.Verwaltungsgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V./Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-683/16)

(2017/C 104/45)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V.

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (1), 11 straipsnis turi būti aiškinamas kaip nesuderinamas su valstybės narės priemonėmis, kurių ji ėmėsi dėl jos suverenumui ar jurisdikcijai priklausančių vandenų, kurios yra būtinos siekiant laikytis valstybės narės įsipareigojimų pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (2) 6 straipsnį, kurios daro poveikį kitų valstybių narių žvejybos laivams ir kuriomis visiškai draudžiama profesinė jūrų žvejyba naudojant jūros dugną liečiančius įrankius ir statomuosius tinklus („sieninius ir žiauninius tinklus“) „Natura 2000“ teritorijose?

Visų pirma:

a)

Ar 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, 11 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad sąvoka „išsaugojimo priemonės“ apima pirmajame prejudiciniame klausime nurodytų žvejybos metodų draudimą?

b)

Ar 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos Reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, 11 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad sąvoka „kitų valstybių narių žvejybos laivai“ taip pat apima tuos kurios nors kitos valstybės narės žvejybos laivus, kurie plaukioja su valstybės narės Vokietijos Federacinės Respublikos vėliava?

c)

Ar 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, 11 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad sąvoka „atitiktis atitinkamų Sąjungos teisės aktų, kuriuos jomis ketinama įgyvendinti, tikslams“ taip pat apima tokias valstybės narės nustatytas priemones, kuriomis tik propaguojami šiose priemonėse nurodytuose Sąjungos teisės aktuose paminėti tikslai?

2.

Ar 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, 11 straipsnis turi būti aiškinamas kaip nesuderinamas su valstybės narės priemonėmis, kurių ši ėmėsi dėl jos suverenumui ar jurisdikcijai priklausančių vandenų ir kurios yra būtinos siekiant laikytis valstybės narės įsipareigojimų pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (3)?

3.

Jei į vieną iš dviejų arba į abu pirmiau pateiktus prejudicinius klausimus būtų atsakyta neigiamai:

Ar valstybės narės priimamos pirmiau nurodytos priemonės pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 3 straipsnio 1 dalies d punktą nesuderinamos su išimtine Europos Sąjungos kompetencija biologinių jūrų išteklių apsaugos srityje vykdant bendrą žuvininkystės politiką?


(1)  OL L 354, p. 22.

(2)  OL L 206, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102.

(3)  OL L 143, p. 56; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 8 t., p. 357.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/32


2016 m. gruodžio 27 d.Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV/Tetsuji Shimizu

(Byla C-684/16)

(2017/C 104/46)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesarbeitsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

Kita kasacinio proceso šalis: Tetsuji Shimizu

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (toliau – Direktyva 2003/88/EB) (1) 7 straipsnio 1 dalį arba Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalį draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai Federalinio atostogų įstatymo (Bundesurlaubsgesetz) 7 straipsnis, kuriame numatyta tokia teisės į kasmetines atostogas įgyvendinimo tvarka, pagal kurią darbuotojas turi pateikti prašymą dėl atostogų ir nurodyti pageidaujamą atostogų laikotarpį, kad pasibaigus referenciniam laikotarpiui neprarastų atostogų be kompensacijos, o darbdavys neįpareigojamas vienašališkai ir privalomai nustatyti darbuotojui atostogų laiko per referencinį laikotarpį?

2.

Jei į pirmąjį klausimą bus atsakyta teigiamai:

Ar tas pats taikoma ir tuo atveju, jei darbo santykiai saistė privačius asmenis?


(1)  OL L 299, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 381.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/33


2017 m. sausio 2 d.Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Instituto Nacional de la Seguridad Social/Tesorería General de la Seguridad Social ir Jesús Crespo Rey

(Byla C-2/17)

(2017/C 104/47)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Kitos apeliacinio proceso šalys: Tesorería General de la Seguridad Social, Jesús Crespo Rey

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 (1) dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo XI priedo [Ispanijai skirtame] 2 punkte vartojama frazė „Ispanijos įmokų bazė, taikyta [referenciniams laikotarpiams] artimiausiu laiku“, turi būti aiškinama taip, kad į ją nepatenka tos įmokų bazės, kurios taikomos pagal Ispanijos vidaus teisės nuostatas, pagal kurias sugrįžęs darbuotojas migrantas, kurio realiai Ispanijoje sumokėtos paskutinės įmokos buvo didesnės nei minimalios įmokų bazės, turi galimybę tik pasirašyti sutartį dėl įmokų, kurios mokamos remiantis mažiausiomis įmokų [apskaičiavimo] bazėmis, išsaugojimo, nors tuo atveju, jeigu jis būtų buvęs sėslus darbuotojas, jis būtų turėjęs galimybę šią sutartį pasirašyti su didesnėmis įmokų [apskaičiavimo] bazėmis?

2.

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar, atsižvelgiant į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 XI priedo [Ispanijai skirtą] 2 punktą, siekiant ištaisyti darbuotojui migrantui padarytą žalą, priemonės, kuriomis atsižvelgiama į paskutines realias Ispanijoje padarytas tinkamai indeksuotas įmokas ir pagal kurias įmokų mokėjimo laikotarpį, įgytą pagal sutartį dėl įmokų išsaugojimo, galima laikyti neutraliu arba tarpiniu laikotarpiu, yra tinkamos?


(1)  OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/33


2017 m. sausio 10 d.Curtea de Apel Cluj (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maria Dicu/Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

(Byla C-12/17)

(2017/C 104/48)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Cluj

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Maria Dicu

Atsakovai: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2003/88/EB (1) 7 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiama nacionalinės teisės akto nuostata, pagal kurią, nustatant darbuotojo kasmetinių atostogų trukmę, vaiko priežiūros iki jam sukaks dveji metai atostogos neįskaitomos į darbo stažą?


(1)  2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 381).


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/34


2017 m. sausio 13 d.Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-16/17)

(2017/C 104/49)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal

Atsakovė: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudicinis klausimas

Ar PVM direktyvos (Direktyva 2006/112 (1)) 44, 45 straipsniai, 132 straipsnio 1 dalies f punktas, 167, 168, 169, 178, 179 , 192a , 193, 194 ir 196 straipsniai, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 (2) 10 ir 11 straipsniai, taip pat neutralumo principas turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama, kad Portugalijos mokesčių administratorius atsisakytų suteikti teisę į PVM atskaitą pagal Vokietijos teisę įsteigtos įmonės padaliniui, kurio situacija apibūdintina taip:

Vokietijos bendrovei Portugalijoje suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, kad ji galėtų įvykdyti tam tikrą sandorį, konkrečiai, „įsigyti akcijų“ ir šis numeris atitinka subjektą nerezidentą, neturintį nuolatinio padalinio;

vėliau Portugalijoje buvo įregistruotas šios Vokietijos bendrovės padalinys, kuriam, kaip nuolatiniam šios bendrovės padaliniui, suteiktas atskiras mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

dar vėliau Vokietijos bendrovė, naudodama pirmąjį mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, sudarė su kita įmone sutartį dėl ekonominių interesų grupės (EIG) įsteigimo, siekdama Portugalijoje vykdyti rangos sutartį;

paskui padalinys, naudodamas savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, sudarė su EIG subrangos sutartį, kurioje numatytas padalinio ir EIG tarpusavio paslaugų teikimas ir sutarta, kad EIG išrašys subrangovams pagal sutartas proporcijas sąskaitas faktūras už jos patirtas išlaidas;

debetiniuose dokumentuose, kuriuos padaliniui išrašė įformindama išlaidas, EIG nurodė pastarąjį mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį ir apskaičiavo PVM;

padalinys atskaitė debetiniuose dokumentuose nurodytą PVM;

EIG vykdomi sandoriai (pagal subrangos sutartį) – tai padalinio ir kitos EIG priklausančios įmonės sudaromi sandoriai, dėl kurių pastaroji išrašydavo sąskaitas faktūras EIG nurodydama visas pajamas, kurias ši įformindavo sąskaitomis faktūromis, išrašytomis darbų užsakovui?


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1).

(2)  2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės (OL L 77, p. 1).


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/35


2017 m. sausio 19 d. Lietuvos apeliacinio teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje bankrutavusi AB „flyLAL-Lithunian Airlines“ prieš Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS ir „Air Baltic Corporation AS“

(Byla C-27/17)

(2017/C 104/50)

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Lietuvos apeliacinis teismas

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Bankrutavusi AB „flyLAL-Lithunian Airlines“

Atsakovė: Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, „Air Baltic Corporation AS“

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal nagrinėjamoje byloje susiklosčiusias aplinkybes reglamento „Briuselis I“ (1) 5 straipsnio 3 dalies sąvoka „vieta, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis“ turi būti suprantama kaip neteisėto atsakovių susitarimo, pažeidžiančio Europos bendrijos steigimo sutarties 82 straipsnio c dalį (SESV 102 straipsnio c dalį), sudarymo vieta, ar veiksmų, kuriais iš tokio susitarimo gauta finansinė nauda panaudota, taikant grobuonišką kainą (atliekant kryžminį subsidijavimą) konkuruojant su ieškove tose pačiose atitinkamose rinkose, atlikimo vieta?

2.

Ar šioje byloje ieškovės žala (negautos pajamos), patirta dėl nurodytų atsakovių neteisėtų veiksmų, gali būti laikoma žala reglamento „Briuselis I“ 5 straipsnio 3 dalies prasme?

3.

Ar „Air Baltic Corporation“ filialo Lietuvos Respublikoje veikla pagal nagrinėjamos bylos aplinkybes laikytina filialo veikla, kaip ji suprantama pagal reglamento „Briuselis I“ 5 straipsnio 5 dalį?


(1)  2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL 2001 L 12, p. 1).


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/35


2017 m. sausio 24 d.High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eamonn Donnellan/The Revenue Commissioners

(Byla C-34/17)

(2017/C 104/51)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court (Airija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Eamonn Donnellan

Atsakovė: The Revenue Commissioners

Prejudiciniai klausimai

Ar spręsdamas dėl 2012 m. lapkričio 14 d. Patrų muitinės tarnybos parengto „suvienodinto dokumento, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą“ vykdytinumo Airijoje, kai šis dokumentas susijęs su 2009 m. liepos 15 d. už tariamai 2002 m. liepos 26 d. vykdytą kontrabandą skirtomis administracinėmis nuobaudomis ir baudomis, kurių bendra suma siekia 1 097 505,00 EUR[, o pridėjus palūkanas ir delspinigius – 1 507 971,88 EUR], pagal Direktyvos 2010/24/ES (1) 14 straipsnio 1 ir 2 dalis Airijos High Court negali:

i)

prašymo vykdyti reikalavimą atžvilgiu Airijos ir Europos Sąjungos piliečiui per priimtiną laikotarpį taikyti teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą [(žr. Chartijos 47 straipsnį ir EŽTK 6 ir 13 straipsnius, kurie atitinka Airijos Konstitucijos 34, 38 ir 40.3 straipsniuose nustatytas piliečių teises) tokiu atveju, kai apie vykdomą procedūrą [ieškovui] pirmą kartą paaiškinta tik [2015 m. gruodžio 29 d.] Graikijos Respublikos finansų ministerijos Pirėjuje rašte, skirtame Airijos mokesčių inspekcijai ir [ieškovo] advokatams Airijoje, pateiktame „neoficialiame vertime“ į anglų kalbą (oficialią Airijos, kurioje [ieškovas] visą laiką gyveno, kalbą)];

ii)

atsižvelgti į Direktyvos 2010/24/ES tikslus teikti savitarpio pagalbą (Direktyvos 2010/24 20 konstatuojamoji dalis) ir laikytis įsipareigojimo teikti didesnės apimties pagalbą pagal EŽTK (Direktyvos 2010/24 17 konstatuojamoji dalis), pavyzdžiui, užtikrinti piliečiams veiksmingą teisinę gynybą pagal Chartijos 47 straipsnį ir EŽTK 13 straipsnį;

iii)

visais atžvilgiais atsižvelgti į Bendrijos teisės veiksmingą taikymą Bendrijos piliečiams [ir ypač į [2010 m. sausio 14 d. Sprendimo Kyrian/Celní úřad Tábor, C-233/08, EU:C:2010:11] 63 punktą]?


(1)  2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyva 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis, 14 straipsnio 1 ir 2 dalių aiškinimo ir taikymo (OL L 84, 2010, p. 1).


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/36


2017 m. sausio 25 d. Liam Jenkinson pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. lapkričio 9 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-602/15 Liam Jenkinson/Europos išorės veiksmų tarnyba, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Eulex Kosovo

(Byla C-43/17)

(2017/C 104/52)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Liam Jenkinson, atstovaujamas advokatų N. de Montigny, J.-N. Louis

Kitos proceso šalys: Europos išorės veiksmų tarnyba, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Eulex Kosovo

Apelianto reikalavimai

panaikinti 2016 m. lapkričio 9 d. Bendrojo Teismo nutartį byloje T-602/15 tiek, kiek ja atmestas apelianto pateiktas ieškinys ir iš jo priteistos bylinėjimosi toje instancijoje išlaidos,

priimti sprendimą dėl ieškinio,

priteisti iš atsakovių bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantas nesutinka su tuo, kad Sąjungos Bendrasis Teismas pripažino savo kompetenciją nagrinėti ginčą tik dėl paskutinės terminuotos apelianto pasirašytos darbo sutarties.

Net ir preziumuojant, kad Bendrojo Teismo motyvacija šiuo klausimu teisinga, nors taip nėra, apeliantas taip pat ginčija aplinkybę, kad Bendrasis Teismas nenusprendė dėl įvairių jo prašymų, susijusių su skundžiamų sutartinių santykių pabaiga, taigi ir su paskutine terminuota darbo sutartimi. Skundžiamos nutarties neteisėtumą lemia motyvacijos glaustumas, nes suformuluoti tokie trumpi motyvai, kad iš jų negalima suprasti, kaip Bendrasis Teismas, neišanalizavęs bylos iš esmės ir remdamasis vien arbitražine išlyga, nepaisant to, kad apeliantas ginčijo jos galiojimą ir teisėtumą, galėjo prieiti prie išvados, kad, išskyrus ginčą dėl paskutinės terminuotos darbo sutarties, neturi kompetencijos spręsti.

Be to, apeliantas skundžia tai, kad nebuvo atsižvelgta į visus jo argumentus dėl institucijoms priskirtinos klaidos, susijusios su tuo, kad nėra teisinio reglamentavimo, užtikrinančio apeliantui ir visam Sąjungos įsteigtų teisinių misijų personalui garantijų, kad bus paisoma svarbiausių jų socialinių teisių, įskaitant teisę į veiksmingą teisminę gynybą ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.

Todėl, grįsdamas savo apeliacinį skundą, apeliantas nurodo, kad Sąjungos Bendrasis Teismas pažeidė:

Europos teisę, taikytiną nustatant ginčams dėl sutartinių santykių galiojančias teisės aktų nuostatas,

Belgijos darbo teisės nuostatas,

Bendrijos lygmeniu taikomus minimalius reikalavimus terminuotiems darbo teisiniams santykiams,

Pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises,

pareigą motyvuoti ir

draudimą priimti sprendimą ultra petita.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/37


2017 m. vasario 9 d. pareikštas ieškinys byloje Prancūzijos Respublika/Europos Parlamentas

(Byla C-73/17)

(2017/C 104/53)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Prancūzijos Respublika, atstovaujama F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda ir E. de Moustier

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti trečiadienio, 2016 m. lapkričio 30 d., Europos Parlamento posėdžio darbotvarkę (dokumentas P8_0J (2016)11-30) tiek, kiek joje numatyti debatai plenarinėje sesijoje dėl bendrojo biudžeto projekto bendro teksto, kuriam pritarė Taikinimo komitetas; ketvirtadienio 2016 m. gruodžio 1 d. posėdžio darbotvarkę (dokumentas P8_0J (2016)12-01) tiek, kiek joje numatytas balsavimas ir balsavimo dėl bendrojo biudžeto projekto bendro teksto motyvų paaiškinimai; 2016 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliuciją dėl bendrojo biudžeto projekto bendro teksto (dokumento TS-0475/2016, P8_TA-PROV(2016)0475 laikinoji redakcija), ir aktą, kuriame Europos Parlamento pirmininkas, remdamasis SESV 314 straipsnio 9 dalyje numatyta procedūra, konstatavo, jog bendrasis biudžetas yra galutiniai priimtas,

palikti galioti akto, kuriuo Europos Parlamento pirmininkas konstatavo, jog 2017 finansinių metų bendrasis Sąjungos biudžetas yra priimtas, pasekmės, kol šis biudžetas bus galutinai priimtas Sutartyse numatytų aktus per protingą terminą, skaičiuojant nuo sprendimo priėmimo datos,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Ieškinyje Prancūzijos vyriausybė prašo panaikinti keturis aktus, kuriuos per 2016 m. lapkričio 30 d. ir gruodžio 1 d. Briuselyje vykusią papildomą plenarinę sesiją priėmė Europos Parlamentas, vykdydamas įgaliojimus biudžeto srityje.

2.

Pirmasis ir antrasis aktas, kuriuo Prancūzijos vyriausybė prašo panaikinti, yra trečiadienio, 2016 m. lapkričio 30 d., ir ketvirtadienio, 2016 m. gruodžio 1 d., Europos Parlamento posėdžių darbotvarkės, nes jose atitinkamai numatyti debatai plenarinėje sesijoje dėl 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto bendro teksto ir balsavimas bei balsavimo dėl bendrojo biudžeto projekto bendro teksto motyvų paaiškinimai.

3.

Trečiasis ginčijamas aktas yra 2016 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl bendrojo biudžeto projekto bendro teksto.

4.

Galiausiai Prancūzijos vyriausybė prašo panaikinti aktą, kuriame Europos Parlamento pirmininkas, remdamasis SESV 314 straipsnio 9 dalyje numatyta procedūra, konstatavo, jog bendrasis biudžetas yra galutiniai priimtas. Kaip galima teigti remiantis būtent 2016 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento posėdžio protokolu, kalbama apie Europos Pralamento pirmininko deklaraciją ir apie tai, kad pastarasis pasirašė bendrąjį biudžetą po to, kai įvyko balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos dėl bendrojo biudžeto projekto bendro teksto.

5.

Vieninteliame pagrinde Prancūzijos vyriausybė teigia, kad visi keturi ginčijami aktai turi būti panaikinti dėl to, kad jais pažeidžiamas prie ESS ir SESV pridėtas Protokolas Nr. 6 ir prie EAEB sutarties pridėtas Protokolas Nr. 3, kurie susiję su Europos Sąjungos institucijų, tam tikrų įstaigų, organų bei padalinių būstinių vietomis.

6.

Remiantis protokolais dėl institucijų būstinių vietos ir Teisingumo Teismo jurisprudencija darytina išvada, kad Europos Parlamentas negali per Briuselyje vykstančias papildomas plenarines sesijas vykdyti SESV 314 straipsniu jam suteiktų įgaliojimų biudžeto srityje, o turi juos vykdyti per Strasbūre vykstančias eilines plenarines sesijas.

7.

Tačiau, kadangi Europos Parlamento pirmininko akto teisėtumas ginčijamas ne dėl jo tikslo ar turinio, o tik dėl to, kad šis aktas turėjo būti priimtas per Strasbūre vykstančią eilinę plenarinę sesiją, poreikis užtikrinti Europos viešosios tarnybos tęstinumą ir svarbius teisinio saugumo motyvus pagrindžia, Prancūzijos vyriausybės nuomone, šio akto teisinių pasekmių galiojimo išlaikymą, kol bus priimtas naujas Sutartims neprieštaraujantis aktas.


Bendrasis Teismas

3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/39


2017 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Islamic Republic of Iran Shipping Lines ir kt./Taryba

(Sujungtos bylos T-14/14 ir T-87/14) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui - Lėšų įšaldymas - Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas - Teisinis pagrindas - Piktnaudžiavimas įgaliojimais - Teisė į gynybą - Teisėti lūkesčiai - Teisinis saugumas - „Ne bis in idem“ - „Res judicata“ galia - Proporcingumas - Akivaizdi vertinimo klaida - Pagrindinės teisės))

(2017/C 104/54)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheranas, Iranas) ir 10 kitų ieškovių, atstovaujamos QC F. Randolph, solisitoriaus P. Pantelis, baristerės M. Lester ir solisitorės M. Taher

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bishop ir V. Piessevaux

Atsakovės pusėje į bylą T-87/14 įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama D. Gauci ir T. Scharf

Dalykas

Byloje T-14/14 SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2013 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimą 2013/497/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 272, 2013, p. 46), ir 2013 m. spalio 10 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 971/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 272, 2013, p. 1), kiek šie aktai susiję su ieškovėmis, o byloje T-87/14 – SESV 277 straipsniu grindžiamas prašymas pripažinti, kad Sprendimas 2013/497/BUSP ir Reglamentas Nr. 971/2013 netaikytini, ir dėl SESV 263 straipsniu grindžiamo prašymo panaikinti 2013 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimą 2013/685/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 316, 2013, p. 46), ir 2013 m. lapkričio 26 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1203/2013, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 316, 2013, p. 1), kiek šie aktai susiję su ieškovėmis.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinius.

2.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines ir kitos ieškovės, kurių pavadinimai nurodyti priede, padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 71, 2014 3 8.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/40


2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lubrizol France/Taryba

(Byla T-191/14) (1)

((Bendrasis muitų tarifas - Autonominių muitų taikymo tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams reglamentavimas - Prieštaravimas dėl galiojančio muitų taikymo sustabdymo - Produktų lygiavertiškumas - Prieštaravimų nagrinėjimo procedūra))

(2017/C 104/55)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Lubrizol France SAS (Ruanas, Prancūzija), atstovaujama solisitoriaus R. MacLean, baristerio B. Hartnett ir advokato A. Bochon

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama F. Florindo Gijón ir M. Balta

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama A. Caeiros ir M. Clausen, vėliau – A. Caeiros ir A. Lewis

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 (OL L 354, 2013, p. 201), 1–4 straipsnius tiek, kiek šiomis nuostatomis iš ieškovės buvo atimtos ankstesnės jos teisės į trijų muitų taikymo sustabdymą pagal TARIC kodus 2918 2900 80, 3811 2900 10 ir 3811 9000 30

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Lubrizol France SAS padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Europos Sąjungos Tarybos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

3.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 151, 2014 5 19.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/40


2017 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Construlink/EUIPO – Wit Software (GATEWIT)

(Byla T-351/14) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo GATEWIT paraiška - Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „wit software“ - Ankstesnis nacionalinis įmonės pavadinimas Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Žymenų panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 8 straipsnio 4 dalis))

(2017/C 104/56)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Construlink – Tecnologias de Informação, SA (Lisabona, Portugalija), atstovaujama advokatų M. Lopes Rocha ir A. Bertrand

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama A. Lukošiūtės ir D. Hanf

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA (Lisabona, Portugalija), atstovaujama advokatų F. Teixeira Baptista ir C. Tomás Pedro

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. kovo 6 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1059/2013-1), susijusio su protesto procedūra tarp Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel ir Construlink – Tecnologias de Informação.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Construlink – Tecnologias de Informação, SA padengia savo pačios bylinėjimosi išlaidas ir šiame procese Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) patirtas bylinėjimosi išlaidas bei per procedūrą Apeliacinėje taryboje patirtas Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 261, 2014 8 11.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/41


2017 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mayer/EFSA

(Byla T-493/14) (1)

((Deleguotasis nacionalinis ekspertas - EFSA deleguotųjų nacionalinių ekspertų taisyklės - Sprendimas nepratęsti delegavimo - Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Atsisakymas suteikti galimybę susipažinti - Asmens privatumo ir neliečiamumo apsaugos išimtis - Asmens duomenų apsauga - Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 - Prašymai konstatuoti ir įpareigoti - Pareiškimas, kuriuo papildomas ieškinys - Reikalavimų pakeitimas - Priimtinumas))

(2017/C 104/57)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Ingrid Alice Mayer (Elvangenas, Vokietija), atstovaujama advokato T. Mayer

Atsakovė: Europos maisto saugos tarnyba, atstovaujama D. Detken, padedamo advokatų R. Van der Hout ir A. Köhler

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas ieškinys, kuriuo ginčijami EFSA sprendimai, pirma, atmesti ieškovės prašymą pratęsti jos kaip nacionalinės ekspertės delegavimą į EFSA ir, antra, atmesti ieškovės prašymą suteikti galimybę susipažinti su EFSA turimais dokumentais.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Priteisti iš Ingrid Alice Mayer bylinėjimosi išlaidas, įskaitant susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra.


(1)  OL C 329, 2014 9 22.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/42


2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Holistic Innovation Institute/REA

(Byla T-706/14) (1)

((Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra - Europos Sąjungos finansuojami projektai mokslinių tyrimų srityje - Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji bendroji programa (2007–2013 m.) - Projektai ZONeSEC ir Inachus - Sprendimas neleisti ieškovei dalyvauti - Ieškinys dėl panaikinimo ir atsakomybės))

(2017/C 104/58)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Holistic Innovation Institute, SLU (Posuelo de Alarkonas, Ispanija), atstovaujama iš pradžių atstovaujama advokato R. Muñiz García, vėliau – J. Marín López

Atsakovė: Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga, atstovaujama S. Payan-Lagrou ir V. Canetti, padedamų advokato J. Rivas

Dalykas

Pirma, SESV 263 straipsniu paremtas prašymas panaikinti 2014 m. liepos 24 d. Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos (REA) direktoriaus sprendimą (ARES (2014) 2461172), kuriuo nutarta nutraukti derybas su ieškove ir neleisti jai dalyvauti europiniuose projektuose Inachus ir ZONeSEC, ir, antra, SESV 268 straipsniu paremtas prašymas atlyginti žalą, kurią ieškovės, kaip teigiama, patyrė dėl pašalinimo iš minėtų projektų ir dėl to, kad priėmus minėtą sprendimą, buvo pranešta tam tikra su ja susijusi informacija.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Holistic Innovation Institute, SLU bylinėjimosi išlaidas šioje byloje.

3.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procedūra dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.


(1)  OL C 421, 2014 11 24.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/42


2017 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Novar/EUIPO

(Byla T-726/14) (1)

((Deliktinė atsakomybė - Ankstesnio prekių ženklo egzistavimo, galiojimo ir apsaugos apimties įrodymas - Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija - Sprendimas atmesti protestą dėl ankstesnės teisės įrodymo nebuvimo - Reglamento (EB) Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies a punktas - Sprendimo peržiūra - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 62 straipsnio 2 dalis - Dėl advokato išlaidų susidariusi žala - Priežastinis ryšys))

(2017/C 104/59)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Novar GmbH (Albštatas, Vokietija), atstovaujama advokato R. Weede

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama S. Hanne

Dalykas

Pagal SESV 268 straipsnį pateiktas prašymas atlyginti turtinę žalą, kurią ieškovė tariamai patyrė dėl advokato išlaidų, kurias turėjo padengti pateikusi apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo, priimto tariamai pažeidus 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, 19 taisyklės 2 dalies a punktą ir bendruosius teisės principus.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Novar GmbH ir Europos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 7, 2015 1 12.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/43


2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje SolarWorld/Komisija

(Byla T-783/14) (1)

((Dempingas - Subsidijos - Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų) importas - Minimalios importo kainos sumažinimo patvirtinimas dėl įsipareigojimo, prisiimto per antidempingo ir antisubsidijų procedūras - Sąjungos pramonė - Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 8 straipsnio 1 dalis))

(2017/C 104/60)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: SolarWorld AG (Bona, Vokietija), atstovaujama advokato L. Ruessmann ir solisitoriaus J. Beck

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama T. Maxian Rusche ir A. Stobiecka-Kuik

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti Komisijos sprendimą, esantį 2014 m. rugsėjo 15 d. rašte Trade/H4 (2014) 3328168, skirtame Kinijos prekybos rūmams elektroninių įrenginių ir produktų importo ir eksporto klausimams, sumažinti Kinijos eksportuojančių gamintojų pagamintų fotovoltinių modulių ir elementų minimalią importo kainą, prisiimant įsipareigojimą dėl kainos nuo 2014 m. spalio 1 d. už paskutinį 2014 m. ketvirtį.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš SolarWorld AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 73, 2015 3 2.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/44


2017 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Unilever/EUIPO – Technopharma (Fair & Lovely)

(Byla T-811/14) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Fair & Lovely“ paraiška - Ankstesni žodiniai tarptautiniai ir Beniliukso prekių ženklai FAIR & LOVELY - Sprendimas dėl apeliacijos - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 64 straipsnio 1 dalis - Teisė būti išklausytam - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio antras sakinys - Administracinės procedūros sustabdymas - Reglamento (EB) Nr. 2868/95 20 taisyklės 7 dalies c punktas ir 50 taisyklės 1 dalis - Teisėti lūkesčiai - Piktnaudžiavimas įgaliojimais - Akivaizdžios vertinimo klaidos))

(2017/C 104/61)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Unilever NV (Roterdamas, Nyderlandai), atstovaujama solisitoriaus A. Fox

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama D. Hanf ir A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Technopharma Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama baristerio C. Scott

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. spalio 6 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1004/2013-4), susijusio su protesto procedūra tarp Technopharma ir Unilever.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. spalio 6 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1004/2013-4), susijusį su protesto procedūra tarp Technopharma Ltd ir Unilever NV.

2.

EUIPO padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir pusę Unilever patirtų išlaidų.

3.

Technopharma padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir pusę Unilever patirtų išlaidų.


(1)  OL C 73, 2015 3 2.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/44


2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Jaguar Land Rover/EUIPO – Nissan Jidosha (Land Glider)

(Byla T-71/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Land Glider“ paraiška - Ankstesni vaizdiniai ir žodiniai nacionaliniai ir Europos Sąjungos prekių ženklai LAND ROVER - Santykinis atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis))

(2017/C 104/62)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Jaguar Land Rover Ltd (Koventris, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokato R. Ingerl

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama J. Garrido Otaola

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Nissan Jidosha KK (Yokohama, Japonija), atstovaujama advokatės A. Franke

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. gruodžio 9 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1415/2013-4), susijusio su protesto procedūra tarp Jaguar Land Rover ir Nissan Jidosha.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. gruodžio 9 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1415/2013-4).

2.

EUIPO padengia savo ir Jaguar Land Rover Ltd patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Nissan Jidosha KK padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 118, 2015 4 13.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/45


2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rumunija/Komisija

(Byla T-145/15) (1)

((EŽŪGF ir EŽŪFKP - Su plotu susijusios priemonės - Nefinansuojamos išlaidos - Fiksuoto dydžio finansiniai pataisymai - Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnis - Pareiga motyvuoti - Proporcingumas))

(2017/C 104/63)

Proceso kalba: rumunų

Šalys

Ieškovė: Rumunija, atstovaujama iš pradžių R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea ir T. Crainic, vėliau – R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea ir T. Crainic

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Biolan ir G. von Rintelen

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2015 m. sausio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/103 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (OL L 16, 2015, p. 33).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. sausio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/103 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) tiek, kiek jis susijęs su Rumunija.

2.

Europos Komisija padengia savo ir Rumunijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 178, 2015 6 1.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/46


2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Map)

(Byla T-513/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Limbic® Map“ paraiška - Apibūdinamojo pobūdžio nebuvimas - Absoliutus atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

(2017/C 104/64)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Miunchenas, Vokietija), atstovaujama advokatų R. Kunze ir G. Würtenberger

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama M. Fischer

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. birželio 23 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1973/2014-1), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį „Limbic® Map“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. birželio 23 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1973/2014-1).

2.

EUIPO padengia savo ir Gruppe Nymphenburg Consult AG patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 354, 2015 10 26.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/46


2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types)

(Byla T-516/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Limbic® Types“ paraiška - Apibūdinamojo pobūdžio nebuvimas - Absoliutus atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

(2017/C 104/65)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Miunchenas, Vokietija), atstovaujama advokatų R. Kunze ir G. Würtenberger

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama M. Fischer

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. birželio 23 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1974/2014-1), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį „Limbic® Types“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. birželio 23 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1974/2014-1).

2.

EUIPO padengia savo ir Gruppe Nymphenburg Consult AG patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 354, 2015 10 26.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/47


2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Sales)

(Byla T-517/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Limbic® Sales“ paraiška - Apibūdinamojo pobūdžio nebuvimas - Absoliutus atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

(2017/C 104/66)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Miunchenas, Vokietija), atstovaujama advokatų R. Kunze ir G. Würtenberger

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama M. Fischer

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. birželio 23 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1972/2014-1), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį „Limbic® Sales“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. birželio 23 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1972/2014-1).

2.

EUIPO padengia savo ir Gruppe Nymphenburg Consult AG patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 354, 2015 10 26.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/47


2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje DMC/EUIPO – Etike’ International (De Giusti ORGOGLIO)

(Byla T-18/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „De Giusti ORGOGLIO ZIRO“ paraiška - Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas ORGOGLIO - Santykinis atmetimo pagrindas - Žymenų panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 104/67)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: DMC Srl (San Vendemiano, Italija), atstovaujama advokato B. Osti

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama L. Rampini

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Etike’ International Srl (Baronissi, Italija), atstovaujama advokato V. Fiorillo

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. lapkričio 5 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1764/2013–5), susijusio su protesto procedūra tarp Etike’ International ir DMC.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš DMC Srl bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 90, 2016 3 7.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/48


2016 m. gruodžio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/INEA

(Byla T-871/16)

(2017/C 104/68)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Amsterdamas, Nyderlandai), atstovaujama advokato Y. de Vries

Atsakovė: Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. liepos 17 d. atsakovės sprendimą, kuriuo buvo atmesta ieškovės paraiška, pateikta pagal kvietimą teikti paraiškas dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės pagal 2014 m. patvirtintą daugiametę darbo programą;

įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą dėl ieškovės paraiškos, atsižvelgiant į ieškinyje nurodytą Bendrojo Teismo sprendimą, per tris mėnesius nuo sprendimo paskelbimo;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su akivaizdžia ieškovės paraiškos vertinimo klaida.

Ieškovė nurodo priežastis, dėl kurių, jos manymu, atsakovė neteisingai įvertino ieškovės paraišką, kiek tai susiję su šiais sutarties sudarymo kriterijais – reikšmingumo, poveikio ir kokybės.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su vienodo požiūrio principo pažeidimu.

Ieškovė nurodo priežastis, dėl kurių, jos manymu, atsakovė netinkamai atskyrė jos paraišką, susijusią su išmetamųjų teršalų mažinimo technologijomis, nuo konkurentų pateiktų panašių paraiškų, kurioms buvo paskirtas finansavimas.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/49


2017 m. sausio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Portugalija/Komisija

(Byla T-22/17)

(2017/C 104/69)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Portugalijos Respublika, atstovaujama L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão ir J. Saraiva de Almeida

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/2018 (OL L 312, 2016, p. 26) dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kiek juo atsisakyta finansuoti 1 990 810,30 EUR sumą, Portugalijos deklaruotą kaip išlaidos priemonei „Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai“ 2010, 2011, 2012, 2013 ir 2014 finansiniais metais,

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 209, 2005, p. 1) 31 straipsnio 4 dalies c punkto pažeidimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas motyvų trūkumu. Šis pagrindas suskirstytas į tris dalis.

kaip pirmąjį pagrindą ieškovė nurodo, kad Komisija nepranešė apie rimtų ir pagrįstų abejonių buvimą,

kaip antrąjį pagrindą ieškovė nurodo, kad nagrinėjamu atveju netaikomos 1997 m. gruodžio 23 d. Dokumente VI/5330/97-PT numatytos gairės,

kaip trečiąjį pagrindą ieškovė nurodo, kad Komisija neįvertino aplinkybių atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 23 d. Dokumente VI/5330/97-PT numatytas sąlygas, kurios turi būti įvykdytos norint taikyti 5 % finansinę pataisą.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/50


2017 m. sausio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Barnett/EESRK

(Byla T-23/17)

(2017/C 104/70)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Inge Barnett (Roskildė, Danija), atstovaujama advokatų S. Orlandi ir T. Martin

Atsakovas: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

nuspręsti, kad

pirmiausia, 2016 m. kovo 21 d. sprendimas, priimtas vykdant 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarnautojų teismo sprendimą, kurio pagrindu ieškovei buvo neleista pasinaudoti galimybe anksčiau laiko išeiti į pensiją, nesumažinant jos pensijos dydžio, yra panaikinamas;

papildomai, priteisti ieškovei iš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 207 994,14 EUR dydžio sumą ieškovės patirtai turtinei žalai atlyginti ir delspinigius, skaičiuojamus nuo mokėtinų sumų termino pabaigos, taikant Europos centrinio banko (ECB) pagrindinėms refinansavimo operacijoms nustatytą palūkanų normą, padidintą trimis su puse procentinio punkto, o taip pat vienkartinę 25 000 EUR dydžio sumą patirtai neturtinei žalai atlyginti;

bet kokiu atveju priteisti iš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su SESV 266 straipsnio pažeidimu, nes atsakovas, priimdamas įgyvendinimo priemones, neatsižvelgė į 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarnautojų teismo sprendimo Barnett/EESRK (F-20/14, toliau – Tarnautojų teismo sprendimas, EU:F:2015:107) motyvus. Visų pirma, iš ginčijamo sprendimo motyvų buvo matyti, kad atlikdamas tariamą ieškovės kandidatūros peržiūrą atsakovas netaikė savo Bendrosiose įgyvendinimo nuostatose išdėstytų kriterijų. Bet kuriuo atveju ginčijamu sprendimu nebuvo pašalintas Tarnautojų teismo nustatytas pažeidimas, t. y. EESRK Bendrosiose įgyvendinimo nuostatose neidentifikuoti tarnybos interesai.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ginčijamame sprendime yra kelios akivaizdžios tarnybos interesų, tariamai egzistavusių 2013 m., vertinimo klaidos.

3.

Trečiasis papildomai pateiktas ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad EESRK neturi kompetencijos priimti naują sprendimą dėl ankstesnio išėjimo į pensiją nesumažinus pensijos dydžio po to, kai 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (OL L 287, 2013, p. 15), buvo išbraukta Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 9 straipsnio 2 dalis. Taigi, dėl Tarnautojų teismo sprendimu nustatyto pažeidimo ieškovė galutinai prarado galimybę pasinaudoti aptariama priemone. Dėl to ieškovei turėtų būti atlyginta visa žala.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/51


2017 m. sausio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Portugalija/Komisija

(Byla T-31/17)

(2017/C 104/71)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Portugalijos Respublika, atstovaujama L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida ir A. Tavares de Almeida

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/2018 (OL L 312, 2016, p. 26) dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kiek juo atsisakyta finansuoti 660 202,73 EUR sumą, Portugalijos deklaruotą kaip pagal POSEI programą Azorų saloms skirtos techninės pagalbos išlaidos 2012 ir 2013 finansiniais metais,

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisėtų lūkesčių principo pažeidimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas 2006 m. sausio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 247/2006, nustatančio specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams (OL L 42, 2006, p. 1), 12 straipsnio c punkto pažeidimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas motyvų trūkumu ir 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 885/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo taikymo taisykles (OL L 171, 2006, p. 90), 11 straipsnio pažeidimu.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/51


2017 m. sausio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Amicus Therapeutics UK and Amicus Therapeutics/EMA

(Byla T-33/17)

(2017/C 104/72)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Amicus Therapeutics UK Ltd (Gerrards Cross, Jungtinė Karalystė) ir Amicus Therapeutics, Inc. (Cranbury, Naujasis Džersis, Jungtinės Valstijos), atstovaujamos solisitorių L. Tsang, J. Mulryne ir baristerio F. Campbell

Atsakovė: Europos vaistų agentūra (EMA)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti sprendimą, apie kurį ieškovėms atsakovė pranešė 2016 m. gruodžio 14 d., atskleisti Klinikinių tyrimų ataskaitą AT1001-011 pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001;

jeigu pirmasis reikalavimas nebūtų patenkintas, grąžinti sprendimą atsakovei, kad ši jį persvarstytų, prieš tai suteikusi ieškovėms galimybę pateikti konkrečias pastabas dėl konkrečių klinikinių tyrimų ataskaitos dalių, kurios prieš atskleidimą turi būti suredaguotos; ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi šiame procese ir kitas išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad aptariamai klinikinių tyrimų ataskaitai taikoma bendroji konfidencialumo prezumpcija, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalyje, atsižvelgiant į: i) atitinkamų sektorinių ES teisės aktų bendrą struktūrą ir tekstą, ii) ES institucijų pareigą vykdyti pareigas pagal Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, 39 straipsnio 3 dalį, ir iii) ieškovių pagrindinei teisei į privatumą ir nuosavybę teiktiną svarbą.

2.

Antrasis (subsidiariai nurodomas) ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad vienintelis teisiškai galimas interesų derinimo rezultatas pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalį turėjo būti sprendimas neatskleisti aptariamos klinikinių tyrimų ataskaitos, atsižvelgiant į: i) pagrįstą ieškovių privataus suinteresuotumo neatskleisti ataskaitos svarbą, nes toks atskleidimas jų pagrindinėms nuosavybės ir verslo teisėms turėtų pražūtingų padarinių, ir ii) neapibrėžtą ir bendro pobūdžio viešąjį interesą atskleisti ataskaitą, nes nėra pakankamai imperatyvaus visuotinio poreikio, pateisinančio jos atskleidimą.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/52


2017 m. sausio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Bank Tejarat/Taryba

(Byla T-37/17)

(2017/C 104/73)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Bank Tejarat (Teheranas, Iranas), atstovaujamas solisitorių S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal, A. Meskarian, baristerių T. Otty, R. Blakeley, V. Zaiwalla ir H. Leith

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

įpareigoti Tarybą sumokėti ieškovui kompensaciją už žalą, kurią jis patyrė dėl Tarybos nustatytų ribojamųjų priemonių, nurodytų šiuose teisės aktuose dėl ribojamųjų priemonių Iranui: 2012 m. sausio 23 d. Tarybos sprendime 2012/35/BUSP (OL L 19, 2012, p. 22), 2012 m. sausio 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 54/2012 (OL L 19, 2012, p. 1), 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 267/2012 (OL L 88, 2012, p. 1), 2012 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 709/2012 (OL L 208, 2012, p. 2), 2015 m. balandžio 7 d. Tarybos sprendime (BUSP) 2015/556 (OL L 92, 2015 4 8, p. 101) ir 2015 m. balandžio 7 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/549 (OL L 92, 2015, p. 12); ieškovui turi būti sumokėtos šios sumos: 1 494 050 000 USD už patirtą turtinę žalą ir 1 000 000 EUR už patirtą neturtinę žalą, taip pat palūkanos nuo šių sumų;

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi vienu pagrindu.

Ieškovas nurodo, kad jam nustatytų Tarybos ribojamųjų priemonių taikymas buvo pakankamai šiurkštus įsipareigojimų, kuriais siekiama asmenims suteikti teises, pažeidimas, taigi, kyla Europos Sąjungos deliktinė atsakomybė. Šis pažeidimas yra tiesioginė ieškovo patirtos didelės turtinės ir neturtinės žalos priežastis, už kurią jis turi teisę gauti žalos atlyginimą.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/53


2017 m. sausio 20 d. pareikštas ieškinys byloje DQ ir kt./Parlamentas

(Byla T-38/17)

(2017/C 104/74)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: DQ ir trylika kitų šalių, atstovaujami advokato M. Casado García-Hirschfeld

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį priimtinu;

priteisti iš atsakovo 92 000 EUR sumą turtinės žalos atlyginimo;

priteisti iš atsakovo visas su šia byla susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi šešiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tam tikrais atsakovo administracijos padarytais pažeidimais ir neveikimu, dėl kurių ieškovai patyrė turtinės žalos, t. y. visos advokato paslaugų atlyginimo išlaidos, susijusios su jų 2014 m. sausio 24 d. pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnio pirmąją pastraipą pateiktu pagalbos prašymu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su neteisėtu elgesiu, ypač korupcija kandidatų atrankos procedūrose, kuri yra žalinga Sąjungos interesams, ieškovų skyriaus vadovo piktnaudžiavimu ir bauginimu ieškovams atliekant kasdienę veiklą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su minėto elgesio iššauktu ieškovų orumo, jų fizinės ir psichinės neliečiamybės pažeidimu, o tai daro neigiamą įtaką jų profesinei karjerai ir šeimos gyvenimui.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su atsiradusia ir esama turtine žala, kurią patyrė ieškovai ir kuri yra glaudžiai susijusi su ieškovų atžvilgiu Parlamento vykdytais piktavališkais veiksmais, o taip pat su daugeliu veiksmų, kurių privalėjo imtis ieškovai, visų pirma kiek tai susiję su būtinybe kreiptis į advokatą dėl teisinės pagalbos teikimo.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su ieškovų vadovybės reakcijos nebuvimu, nepaisant skubos ir ieškovų nurodytų faktų rimtumo. Ieškovai mano, kad šios aplinkybės visų pirma turėjo paskatinti jų vadovus elgtis taip, kad būtų užkirstas kelias:

neteisėtai veiklai;

jų skyriaus vadovo piktnaudžiavimui ir bauginamam elgesiui, o taip pat nepagrįstam administracijos delsimui imtis priemonių;

apgailėtinoms ieškovų darbo sąlygoms, o tai galėjo padėti išvengti nuolatinio ieškovų advokato įsikišimo.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su išimtinėmis aplinkybėmis, dėl kurių advokato įsikišimas tapo būtinas ir netgi neišvengiamas, siekiant apsaugoti ieškovų teises ir priversti Paskyrimų tarnybą imtis veiksmų dėl ieškovų tvirtinimų apie prieš juos vykdytą psichologinį ir seksualinį priekabiavimą. Ieškovų advokato įsikišimą pateisino ir siekis užtikrinti jų parodymų konfidencialumą ir apsisaugoti nuo teisinių neatitikimų bei ieškovų vadovų aplaidumo ir tokiu būdu nutraukti nepriimtinas darbo sąlygas.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/54


2017 m. sausio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Komisija

(Byla T-39/17)

(2017/C 104/75)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) (Brestas, Prancūzija), atstovaujama advokato J. Vanden Eynde

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu ir atitinkamai;

panaikinti 2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos sprendimą (C (2016) 7755 final), siekiant patenkinti pirminį ieškovo prašymą, t. y. „Visų pirma, remdamiesi 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais, pasirašiusieji prašymą norėtų gauti viso klausimyno ir visų atsakymų, kuriuos Komisija paminėjo savo Nuomonėje 2016/C 302/03, paskelbtoje 2016 m. rugpjūčio 19 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kopiją.“;

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas iš esmės remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su viršesniu viešuoju interesu atskleisti gautą informaciją. Komisija klaidingai manė, kad ieškovas neįrodė tokio viršesnio viešojo intereso, nors jis yra įtvirtintas Europos sutartyse, konkrečiai Europos Sąjungos sutarties (ESS) 10 straipsnio 3 dalyje ir 11 straipsnio 2 dalyje, o taip pat Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 15 straipsnio 1 dalyje ir 298 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (Chartija) 42 straipsnyje.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Europos sutartys ir Chartija turi viršenybę Reglamento Nr. 1049/2001 atžvilgiu. Ieškovas mano, kad minėtas reglamentas, kuriuo nustatomi teisiniai skaidrumo, dalyvavimo ir atvirumo principų apribojimai, turėtų būti aiškinamas ir taikomas labai siaurai, atsižvelgiant į teisės aktų ir Chartijos priėmimo eiliškumą. Be to, ieškovas mano, kad, pirma, atsakovė neturėjo taikyti bendrosios prezumpcijos dėl tyrimų tikslų apsaugos pažeidimo, nes šiuo atveju buvo vykdomas kompleksinis tyrimas, ir, antra, turėjo konstatuoti, kad valstybės narės tokios apsaugos neprašė.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su Chartijos 41 straipsnio 2 dalies ir 42 straipsnio, kurie garantuoja galimybę susipažinti su dokumentais, turinčiais įtakos vienai iš suinteresuotųjų šalių, pažeidimu.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su Europos žmogaus teisių konvencijos, nustatančios lygias galimybes susipažinti su bylos, taip pat ir administracinės, dokumentais, siekiant užtikrinti suinteresuotųjų šalių gynybos teises, konkrečiai jos 6 ir 13 straipsnių pažeidimu.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/55


2017 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Mackevision Medien Design//EUIPO (TO CREATE REALITY)

(Byla T-50/17)

(2017/C 104/76)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Mackevision Medien Design GmbH Stuttgart (Štutgartas, Vokietija), atstovaujama advokatų E. Stolz, U. Stelzenmüller ir J. Weiser

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas TO CREATE REALITY – Registracijos paraiška Nr. 15 098 106

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. gruodžio 20 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 995/2016-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/55


2017 m. sausio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK)

(Byla T-60/17)

(2017/C 104/77)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Safe Skies LLC (Niujorkas, Niujorkas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatės V. Schwepler

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Travel Sentry, Inc. (Vindermyras, Florida, Jungtinės Valstijos)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas TSA LOCK’ – Sąjungos prekių ženklas Nr. 4 530 168

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. lapkričio 24 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 233/2016-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi teisme išlaidas ir įpareigoti (potencialią) įstojusią į bylą šalį padengti administracinio proceso Apeliacinėje taryboje išlaidas,

nustatyti žodinio nagrinėjimo byloje datą, jei Bendrojo Teismo sprendimas būtų negalimas be žodinio nagrinėjimo.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punkto, siejant jį su 7 straipsnio 1 dalies b punktu, pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punkto, siejant jį su 7 straipsnio 1 dalies c punktu, pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punkto, siejant jį su 7 straipsnio 1 dalies g punktu, pažeidimas.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/56


2017 m. vasario 1 d. pareikštas ieškinys byloje Lions Gate Entertainment/EUIPO (DIRTY DANCING)

(Byla T-64/17)

(2017/C 104/78)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Lions Gate Entertainment Inc. (Santa Monika, Kalifornija, Jungtinės Valstijos), atstovaujama baristerio C. Hall ir solisitoriaus D. Farnsworth

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis ES prekių ženklas DIRTY DANCING – Registracijos paraiška Nr. 13 930 102

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. gruodžio 1 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 331/2016-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO ieškovės patirtas bylinėjimosi Apeliacinėje taryboje ir Bendrajame Teisme išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkto ir 7 straipsnio 3 dalies pažeidimas.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/57


2017 m. vasario 1 d.pareikštas ieškinys byloje a Italytrade//EUIPO – Tpresso (tèespresso)

(Byla T-67/17)

(2017/C 104/79)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: italų

Šalys

Ieškovė: Italytrade Srl (Baris, Italija), atstovaujama advokato N. Clemente

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Tpresso SA (Ciurichas, Šveicarija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „tèespresso“ – Registracijos paraiška Nr. 13 543 517

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. lapkričio 29 d. EUIPO trečiosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 959/2016–4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pakeisti skundžiamą sprendimą taip, kaip nurodyta Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnio 3 dalyje ir galiojančiuose teisės aktuose;

priteisti iš EUIPO ir galimų į bylą įstojusių šalių Italytrade srl šiame procese patirtas bylinėjimosi išlaidas, remiantis Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 straipsniu;

pakeisti sprendimą pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį ir dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų bei priteisti iš EUIPO ir į bylą įstojusių šalių, kurios turi padengti šias išlaidas, nagrinėjant bylą apeliacinėje taryboje ir protestų skyriuje patirtas išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/57


2017 m. vasario 1 d. pareikštas ieškinys byloje Italytrade/EUIPO – Tpresso (teaespresso)

(Byla T-68/17)

(2017/C 104/80)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: italų

Šalys

Ieškovė: Italytrade Srl (Baris, Italija), atstovaujama advokato N. Clemente

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Tpresso SA (Ciurichas, Šveicarija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „tèespresso“ – Registracijos paraiška Nr 13 543 475

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. lapkričio 29 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1099/2016-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pakeisti skundžiamą sprendimą taip, kaip nurodyta Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnio 3 dalyje ir galiojančiuose teisės aktuose;

priteisti iš EUIPO ir galimų į bylą įstojusių šalių Italytrade srl šiame procese patirtas bylinėjimosi išlaidas, remiantis Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 straipsniu;

pakeisti sprendimą pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį ir dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų bei priteisti iš EUIPO ir į bylą įstojusių šalių, kurios turi padengti šias išlaidas, nagrinėjant bylą apeliacinėje taryboje ir protestų skyriuje patirtas išlaidas

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/58


2017 m. vasario 3 d. pareikštas ieškinys byloje Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte)

(Byla T-69/17)

(2017/C 104/81)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Constantin Film Produktion GmbH (Miunchenas, Vokietija), atstovaujama advokatų E. Saarmann ir P. Baronikians

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas „Fack Ju Göhte“ – Registracijos paraiška Nr. 13 971 163

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. gruodžio 1 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2205/2015-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

panaikinti 2015 m. rugsėjo 25 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies f punkto pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/59


2017 m. sausio 31 d. pareikštas ieškinys byloje TenneT Holding/EUIPO – Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

(Byla T-70/17)

(2017/C 104/82)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: TenneT Holding BV (Arnhemas, Nyderlandai), atstovaujama advokato K. Limperg

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Ngrid Intellectual Property Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „NorthSeaGrid“ – Registracijos paraiška Nr. 12 223 517

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. lapkričio 21 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1607/2015-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/59


2017 m. vasario 3 d. pareikštas ieškinys byloje Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Byla T-72/17)

(2017/C 104/83)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Gabriele Schmid (Halbenrain, Austrija), atstovaujama advokatės B. Kuchar

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Gracas, Austrija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: tarptautinis prekių ženklas „Steirisches Kürbiskernöl“, kurio registracija galioja Europos Sąjungoje – Tarptautinė registracija Nr. 900 100

Procedūra EUIPO: registracijos panaikinimo procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. gruodžio 7 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1768/2015-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ir pripažinti, kad ES negalioja tarptautinio prekių ženklo Nr. 900 100 registracija visoms prekėms,

subsidiariai

panaikinti ginčijamą sprendimą dėl to, kad nebuvo įrodyta, jog tarptautinis prekių ženklas Nr. 900 100 buvo naudotas kaip skiriamasis žymuo ir grąžinti bylą EUIPO,

bet kuriuo atveju nurodyti prekių ženklo savininkei atlyginti ieškovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procedūrą EUIPO ir šiame procese.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 55 straipsnio 1 dalies pažeidimas.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/60


2017 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Jumbo Africa/EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)

(Byla T-78/17)

(2017/C 104/84)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Jumbo Africa, SL (Ljobregato l’Hospitaletas, España), atstovaujama advokatų M. Buganza González ir E. Torner Lasalle

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: ProSiebenSat.1 Licensing GmbH (Unterföhring, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas „JUMBO“ – Sąjungos prekių ženklas Nr. 10 492 131

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. spalio 26 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 227/2016-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio pažeidimas. Konkrečiai kalbant, pripažinti ieškovei, kad prekių ženklas „JUMBO“ neatitinka jokio minėto straipsnio 1 dalyje numatyto draudimo. Šis ženklas nėra juo žymimus produktus apibūdinantis ženklas.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/61


2017 m. vasario 10 d. pareikštas ieškinys byloje Le Pen/Parlamentas

(Byla T-86/17)

(2017/C 104/85)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Marine Le Pen (Saint-Cloud, Prancūzija), atstovaujama advokatų M. Ceccaldi ir J.-P. Le Moigne

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą, priimtą pagal iš dalies pakeistą 2008 m. gegužės 19 d. ir liepos 9 d. Europos Parlamento biuro sprendimą 2009/C 159/01 dėl Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių, kuriame nustatoma 298 497,87 euro dydžio ieškovės skola, susijusi su neteisėtu Parlamento nario išlaidų padėjėjo paslaugoms kompensavimu, ir nurodomi šios skolos išieškojimo motyvai, o kompetentingas leidimus suteikiantis pareigūnas įpareigojamas bendradarbiaujant su institucijos buhalteriu, susigrąžinti šią skolą pagal Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių 68 straipsnį ir Finansinio reglamento (FR) 66, 78, 79 ir 80 straipsnius,

panaikinti 2016 m. gruodžio 6 d. debetinį dokumentą Nr. 2016-1560, kuriuo ieškovė informuojama apie 2016 m. gruodžio 5 d. Generalinio sekretoriaus sprendimu nustatytą 298 497,87 euro skolą, apie nurodymą susigrąžinti sumas, susijusias su neteisėtu Parlamento nario išlaidų padėjėjo paslaugoms kompensavimu, ir apie Statuto įgyvendinimo taisyklių 68 straipsnio ir FR 66, 78, 79 ir 80 straipsnių taikymą,

priteisti iš Europos Parlamento visas bylinėjimosi išlaidas;

priteisti iš Europos Parlamento sumokėti M. Le Pen 50 000 eurų sumą kaip atlygintinas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dvylika pagrindų.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su akto autoriaus kompetencijos nebuvimu. Ieškovė tvirtina, kad 2016 m. gruodžio5 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas (toliau – ginčijamas sprendimas) priklauso Europos Parlamento biuro kompetencijai ir kad sprendimo pasirašymas nepagrįstas delegavimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su ginčijamo sprendimo nemotyvavimu, nors toks reikalavimas nustatytas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su esminių procedūros reikalavimų pažeidimu tiek, kiek ginčijamame sprendime kalbama apie 2016 m. liepos 26 d. baigto Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atlikto tyrimo ataskaitą, kuri nebuvo pateikta ieškovei. Dėl šios priežasties ieškovė nebuvo išklausyta ir negalėjo veiksmingai išdėstyti gynybos pagrindų, nes Generalinis sekretorius atsisakė jai pateikti dokumentus, kuriais grindžiamas ginčijamas sprendimas.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Europos Parlamento generalinis sekretorius asmeniškai nenagrinėjo dokumentų. Pasak ieškovės, pastarasis tik savo vardu pakartojo OLAP ataskaitą ir asmeniškai visiškai nenagrinėjo jos padėties.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad neegzistuoja faktai, kuriais grindžiamas ginčijamas sprendimas ir su juo susijęs debetinis dokumentas (toliau – ginčijami aktai), o nustatytos faktinės aplinkybės yra netikslios.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su įrodinėjimo naštos perkėlimu. Šiuo klausimu ieškovė teigia, kad ne ji privalo pateikti parlamento nario padėjėjos darbo įrodymų, o kompetentingos institucijos privalo įrodyti, jog ura priešingai.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas susijęs su proporcingumo principo pažeidimu, nes iš ieškovės reikalaujama suma nemotyvuota nei išsamiai, nei pagal skaičiavimo metodą, o tai reiškia, kad parlamento nario padėjėja niekada nedirbo ieškovei.

8.

Aštuntasis ieškinio pagrindas susijęs su piktnaudžiavimu įgaliojimais, nes ginčijami aktai buvo priimti siekiant iš ieškovės, Europos Parlamento narės, atimti galimybę vykdyti įgaliojimus.

9.

Devintasis ieškinio pagrindas susijęs su piktnaudžiavimu procedūra. Ieškovė teigia, kad Generalinis sekretorius, siekdamas išvengti pareigos jai pateikti OLAF turimą ataskaitą, neteisėtai perdavė OLAF prašymą pateikti šią ataskaitą, kurios aptariama tarnyba niekada nepateikė.

10.

Dešimtasis ieškinio pagrindas susijęs su diskriminaciniu požiūriu ir su fumus persecutionis egzistavimu, nes aplinkybės, kuriomis kilo šis ginčas, susijusios išimtinai su ieškove ir jos partija.

11.

Vienuoliktasis ieškinio pagrindas susijęs su parlamento nario nepriklausomumo pažeidimu ir įpareigojančio mandato nebuvimu. Ginčijamų aktų tikslas neabejotinai yra kliudyti laisvai naudotis ieškovės, kaip parlamento narės, mandatu ir neskirti reikiamų finansinių išteklių jos misijai vykdyti. Be to, parlamento narė negali gauti nurodymų iš Generalinio sekretoriaus, kaip vykdyti įgaliojimus, nes už tai gresia finansinės sankcijos.

12.

Dvyliktasis ieškinio pagrindas susijęs su OLAF nepriklausomumo nebuvimu, nes šis organas nesuteikia jokios nešališkumo ir sąžiningumo garantijos ir yra priklausomas nuo Europos Komisijos.


3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/62


2017 m. vasario 8 d. pareikštas ieškinys byloje Kuka Systems/EUIPO (Matrix light)

(Byla T-87/17)

(2017/C 104/86)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Kuka Systems GmbH (Augsburgas, Vokietija), atstovaujama advokatų B. Maneth ir C. Huch-Hallwachs

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas „Matrix light“ – Registracijos paraiška Nr. 14 779 714

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. gruodžio 1 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 886/2016-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimas.