ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 95

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. kovo 27d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2017/C 95/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2017/C 95/02

Byla C-342/16 P: 2016 m. birželio 17 d.Novomatic AG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. balandžio 19 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-326/14 Novomatic/EUIPO – Granini France (HOT JOKER)

2

2017/C 95/03

Byla C-371/16 P: 2016 m. liepos 4 d.L'Oréal SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. balandžio 28 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-144/15 L'Oréal/EUIPO – THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

2

2017/C 95/04

Byla C-401/16 P: 2016 m. liepos 15 d.Market Watch Franchise & Consulting Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. gegužės 13 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-62/15 Market Watch/EUIPO – El CORTE INGLÉS (MITOCHRON)

2

2017/C 95/05

Byla C-402/16 P: 2016 m. liepos 15 d.Market Watch Franchise & Consulting Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. gegužės 13 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-312/15 Market Watch/EUIPO – GLAXO GROUP (MITOCHRON)

3

2017/C 95/06

Byla C-410/16: 2016 m. liepos 22 d.Syndial SpA – Attività Diversificate (pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. gegužės 25 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-410/16 Syndial/Komisija

3

2017/C 95/07

Byla C-440/16 P: 2016 m. rugpjūčio 4 d.Staywell Hospitality Group Pty Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. birželio 2 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo bylose T-510/14 ir T-536/14 Staywell Hospitality Group ir Sheraton International IP/EUIPO – Sheraton International IP ir Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)

3

2017/C 95/08

Byla C-469/16: 2016 m. liepos 27 d. pareikštas ieškinys byloje Mauro Infante/Italijos Respublika

4

2017/C 95/09

Byla C-485/16 P: 2016 m. rugsėjo 7 d.Universal Protein Supplements Corp. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo bylose T-727/14 ir T-728/14 UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS/EUIPO — H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL)

4

2017/C 95/10

Byla C-628/16: 2016 m. gruodžio 5 d.Bundesfinanzgericht (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kreuzmayr GmbH

4

2017/C 95/11

Byla C-8/17: 2017 m. sausio 9 d.Supremo Tribunal de Justiça (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Biosafe – Indústria de Reciclagens SA/Flexipiso – Pavimentos SA

5

2017/C 95/12

Byla C-13/17: 2017 m. sausio 12 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

6

 

Bendrasis Teismas

2017/C 95/13

Byla T-828/14 ir T-829/14: 2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Antrax It Srl/EUIPO – Vasco Group (Radiatorių termosifonai) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Registruoti Bendrijos dizainai, vaizduojantys radiatorių termosifonus — Ankstesni dizainai — Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas — Reglamento (EB) Nr. 216/96 1d straipsnis — Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 1 dalis — Nešališkumo principas — Apeliacinių tarybų sudėtis — Negaliojimo pagrindas — Individualių savybių nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas — EUIPO atliekamas teismo sprendimo, kuriuo panaikinami EUIPO apeliacinių tarybų sprendimai, vykdymas — Technologinių sprendimų gausa — Vertinimo data)

7

2017/C 95/14

Byla T-98/15: 2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Tubes Radiatori/EUIPO – Antrax It (Radiatoriai) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Bendrijos dizainas, vaizduojantis radiatorių — Ankstesnis dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas — Individualių savybių nebuvimas — Reglamento Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas — EUIPO atliekamas sprendimo, kuriuo panaikinamas jos apeliacinių tarybų sprendimas, vykdymas — Teisė būti išklausytam — Raginimas pateikti įrodymus ir pastabas Bendrajam Teismui priėmus sprendimą dėl panaikinimo — Technologinių sprendimų gausa)

8

2017/C 95/15

Byla T-271/15 P: 2017 m. vasario 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje LD/EUIPO (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Vertinimo ataskaita — 2011-2012 m. vertinimo procedūra — Faktinių aplinkybių iškraipymas — Teisės klaida — Piktnaudžiavimas pasitikėjimu — Teisėti lūkesčiai)

8

2017/C 95/16

Byla T-568/15: 2017 m. vasario 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Morgese ir kt./EUIPO – All Star (2 STAR) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo 2 STAR paraiška — Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas ONE STAR — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

9

2017/C 95/17

Byla T-688/15 P: 2017 m. vasario 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Schönberger/Audito Rūmai (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2011 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Sprendimas nepaaukštinti ieškovo pareigų priskiriant prie AD 13 lygio — Bendrojo Teismo grąžinto nagrinėti ieškinio, kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtino ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįsto, atmetimas pirmojoje instancijoje — Perspektyva būti paaukštintu pareigose)

10

2017/C 95/18

Byla T-15/16: 2017 m. vasario 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas Cystus — Dalinis registracijos panaikinimas — Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas — Prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų nebuvimas)

10

2017/C 95/19

Byla T-30/16: 2017 m. vasario 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended paraiška — Ankstesni žodiniai Europos Sąjungos prekių ženklai INSTINCT ir NATURE’S VARIETY — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Naudojimo pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalis — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 22 taisyklės 3 ir 4 dalys)

11

2017/C 95/20

Byla T-270/16 P: 2017 m. vasario 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kerstens/Komisija (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ieškinio atmetimas pirmojoje instancijoje — Veiksmai, darantys žalą viešajai tarnybai — Įžeidžiančių teiginių apie kitą pareigūną skleidimas — Drausminė procedūra — Tyrimas nagrinėjant faktines aplinkybes — Drausminė nuobauda – papeikimas — Procedūros pažeidimas — Pažeidimo padariniai)

12

2017/C 95/21

Byla T-900/16: 2016 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Casual Dreams/EUIPO – López Fernández (Dayaday)

12

2017/C 95/22

Byla T-11/17: 2017 m. sausio 6 d. pareikštas ieškinys byloje RK/Taryba

13

2017/C 95/23

Byla T-21/17: 2017 m. sausio 13 d. pareikštas ieškinys byloje RL/Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

14

2017/C 95/24

Byla T-29/17: 2017 m. sausio 17 d. pareikštas ieškinys byloje RQ/Komisija

15

2017/C 95/25

Byla T-41/17: 2017 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Lotte/EUIPO – Nestlé Schöller (Koalos atvaizdas)

16

2017/C 95/26

Byla T-43/17: 2017 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje No Limits/EUIPO – Morellato (NO LIMITS)

17

2017/C 95/27

Byla T-44/17: 2017 m. sausio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA)

17

2017/C 95/28

Byla T-47/17: 2017 m. sausio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Yotrio Group/EUIPO (Žalias žiedas, pritvirtintas prie kojos)

18

2017/C 95/29

Byla T-49/17: 2017 m. sausio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija/Komisija

19

2017/C 95/30

Byla T-53/17: 2017 m. sausio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Austrian Power Grid/ACER

21

2017/C 95/31

Byla T-63/17: 2017 m. vasario 1 d. pareikštas ieškinys byloje Grupo Orenes/EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

23

2017/C 95/32

Byla T-84/17: 2017 m. vasario 8 d. pareikštas ieškinys byloje Consorzio IB Innovation/Komisija

24

2017/C 95/33

Byla T-88/17: 2017 m. vasario 13 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija/Komisija

25


 

Klaidų ištaisymas

2017/C 95/34

Pranešimo Oficialiajame leidinyje dėl bylos F-104/15 – 2016 m. liepos 20 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje U (*)/Komisija (Viešoji tarnyba – Maitintojo netekimo išmoka – Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 18 ir 20 straipsniai – Mirusio buvusio pareigūno sutuoktinis – Teisė į išmoką – Antroji santuoka – Pareigūnų vienodas vertinimas) – klaidų ištaisymas ( OL C 364, 2016 10 3 , kaip pakartotinai išspausdinta siekiant apsaugoti asmens duomenis)

26

2017/C 95/35

Pranešimo Oficialiajame leidinyje dėl bylos T-695/16 P – 2016 m. rugsėjo 29 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. liepos 20 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-104/15, U (*)/Komisija – klaidų ištaisymas ( OL C 441, 2016 11 28 , kaip pakartotinai išspausdinta siekiant apsaugoti asmens duomenis)

26


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2017/C 095/01)

Paskutinis leidinys

OL C 86, 2017 3 20

Skelbti leidiniai

OL C 78, 2017 3 13

OL C 70, 2017 3 6

OL C 63, 2017 2 27

OL C 53, 2017 2 20

OL C 46, 2017 2 13

OL C 38, 2017 2 6

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/2


2016 m. birželio 17 d.Novomatic AG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. balandžio 19 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-326/14 Novomatic/EUIPO – Granini France (HOT JOKER)

(Byla C-342/16 P)

(2017/C 095/02)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Novomatic AG, atstovaujama Rechtsanwalt W. Mosing

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Granini France

2016 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) nutartimi apeliacinis skundas pripažintas nepriimtinu.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/2


2016 m. liepos 4 d.L'Oréal SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. balandžio 28 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-144/15 L'Oréal/EUIPO – THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

(Byla C-371/16 P)

(2017/C 095/03)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: L'Oréal SA, atstovaujama advogado J. P. Mioludo

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

2016 m. gruodžio 8 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartimi apeliacinis skundas pripažintas nepriimtinu.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/2


2016 m. liepos 15 d.Market Watch Franchise & Consulting Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. gegužės 13 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-62/15 Market Watch/EUIPO – El CORTE INGLÉS (MITOCHRON)

(Byla C-401/16 P)

(2017/C 095/04)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Market Watch Franchise & Consulting Inc., atstovaujama Rechtsanwalt J. Korab

Kita šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

2016 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) nutartimi apeliacinis skundas pripažintas nepriimtinu.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/3


2016 m. liepos 15 d.Market Watch Franchise & Consulting Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. gegužės 13 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-312/15 Market Watch/EUIPO – GLAXO GROUP (MITOCHRON)

(Byla C-402/16 P)

(2017/C 095/05)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Market Watch Franchise & Consulting Inc., atstovaujama Rechtsanwalt J. Korab

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

2016 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) nutartimi apeliacinis skundas pripažintas nepriimtinu.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/3


2016 m. liepos 22 d.Syndial SpA – Attività Diversificate (pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. gegužės 25 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-410/16 Syndial/Komisija

(Byla C-410/16)

(2017/C 095/06)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Syndial SpA, atstovaujama advokatų L. Acquarone ir S. Grassi

Kita proceso šalis: Europos Komisija

2017 m. vasario 9 d. Nutartimi Teisingumo Teismas (devintoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą ir nurodė Syndial SpA – Attività Diversificate padengti savo bylinėjimosi išlaidas.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/3


2016 m. rugpjūčio 4 d.Staywell Hospitality Group Pty Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. birželio 2 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo bylose T-510/14 ir T-536/14 Staywell Hospitality Group ir Sheraton International IP/EUIPO – Sheraton International IP ir Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)

(Byla C-440/16 P)

(2017/C 095/07)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Staywell Hospitality Group Pty Ltd, atstovaujama solisitoriaus D. Farnsworth

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Sheraton International IP LLC

2017 m. sausio 12 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartimi apeliacinis skundas pripažintas nepriimtinu.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/4


2016 m. liepos 27 d. pareikštas ieškinys byloje Mauro Infante/Italijos Respublika

(Byla C-469/16)

(2017/C 095/08)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Mauro Infante, atstovaujamas advokato M. Iervolino

Atsakovė: Italijos Respublika

2016 m. gruodžio 13 d. nutartimi Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) nusprendė, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas neturi jurisdikcijos nagrinėti ieškinio ir Mauro Infante padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/4


2016 m. rugsėjo 7 d.Universal Protein Supplements Corp. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo bylose T-727/14 ir T-728/14 UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS/EUIPO — H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL)

(Byla C-485/16 P)

(2017/C 095/09)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Universal Protein Supplements Corp., atstovaujama QC S. Malynicz

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), H Young Holdings plc

2017 m. sausio 31 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartimi apeliacinis skundas pripažintas nepriimtinu.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/4


2016 m. gruodžio 5 d.Bundesfinanzgericht (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kreuzmayr GmbH

(Byla C-628/16)

(2017/C 095/10)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Kreuzmayr GmbH

Prejudiciniai klausimai

1 klausimas

Ar tokiais atvejais, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, kai mokesčių mokėtojas X1 prekiavo valstybėje narėje A laikomomis prekėmis ir šias prekes pardavė mokesčių mokėtojui X2, o X2 pranešė X1 apie ketinimą prekes gabenti į valstybę narę B ir nurodė šios valstybės narės jam suteiktą apyvartos mokesčio mokėtojo kodą,

kai X2 šias prekes perpardavė mokesčių mokėtojui X3 ir su X3 susitarė, kad šis paves gabenti arba gabens prekes iš valstybės narės A į valstybę narę B, ir kai X3 pavedė gabenti arba gabeno tas prekes iš valstybės narės A į valstybę narę B ir X3 jau valstybėje narėje A galėjo disponuoti prekėmis kaip savininkas,

kai X2 nepranešė X1, kad prekes perpardavė anksčiau, negu jos išgabentos iš valstybės narės A,

ir kai X1 taip pat negalėjo suprasti, kad ne X2 paveda gabenti arba gabena prekes iš valstybės narės A į valstybę narę B,

Sąjungos teisės nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad tiekimo, kurį X1 atlieka X2 reikmėms, vieta nustatoma pagal Direktyvos 2006/112/EB (1) 32 straipsnio pirmą sakinį, todėl X1 atliekamas tiekimas X2 reikmėms yra Bendrijos vidaus tiekimas (vadinamasis aktyvusis tiekimas)?

2 klausimas

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar Sąjungos teisės nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad X3 vis dėlto X2 jam sąskaitoje faktūroje nurodytą pridėtinės vertės mokestį, nustatytą valstybės narės B, turi atskaityti kaip pirkimo PVM, jeigu X3 įsigytas prekes valstybėje narėje B naudoja savo apmokestinamiesiems sandoriams ir jeigu negalima įžvelgti, kad X3 piktnaudžiauja teise atskaityti pirkimo PVM?

3 klausimas

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai ir jeigu X1 vėliau sužino, kad X3 pavedė gabenti prekes ir jau valstybėje narėje A prekėmis galėjo disponuoti kaip savininkas, ar Sąjungos teisės nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad X1 atliktas tiekimas X2 atgaline data nelaikomas Bendrijos vidaus tiekimu (kad jį taip pat atgaline data reikia laikyti vadinamuoju pasyviuoju tiekimu)?


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1).


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/5


2017 m. sausio 9 d.Supremo Tribunal de Justiça (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Biosafe – Indústria de Reciclagens SA/Flexipiso – Pavimentos SA

(Byla C-8/17)

(2017/C 095/11)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supremo Tribunal de Justiça

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Biosafe – Indústria de Reciclagens SA

Kita proceso šalis: Flexipiso – Pavimentos SA

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvai 2006/112/EB (1), konkrečiai jos 63, 167, 168, 178, 179, 180, 182 ir 219 straipsniams, bei neutralumo principui prieštarauja teisės aktai, pagal kuriuos tais atvejais, kai atlikus prekių pardavėjo, kuris yra PVM mokėtojas, mokestinį patikrinimą paaiškėja, kad jo tam tikru momentu pritaikytas PVM tarifas buvo mažesnis už tą, kurį privalėjo pritaikyti, bet jis tą papildomą mokesčio sumą sumoka ir siekia ją susigrąžinti iš įgijėjo, taip pat PVM mokėtojo, terminas per kurį pastarasis gali pasinaudoti teise į šios papildomos mokesčio sumos atskaitą skaičiuojamas nuo pirminių sąskaitų faktūrų išrašymo, o ne nuo koreguojančių dokumentų išrašymo ar gavimo datos?

2.

Jei būtų nuspręsta, kad tokio prieštaravimo nėra, ar šiai direktyvai, konkrečiai tiems patiems jos straipsniams, bei neutralumo principui prieštarauja teisės aktai, pagal kuriuos jei įgijėjas pradines sąskaitas faktūras koreguojančius dokumentus, išrašytus po mokestinio patikrinimo ir sumokėjus valstybei papildomą mokesčio sumą, kuriais siekiama tos papildomos sumos sumokėjimo, gauna tuo momentu, kai jau suėjo minėtas terminas, per kurį buvo galima pasinaudoti teise į atskaitą, jis gali teisėtai atsisakyti mokėti motyvuodamas tuo, kad galimybės atskaityti papildomą mokestį nebuvimas pagrindžia atsisakymą perkelti?


(1)  – 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvoje 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/6


2017 m. sausio 12 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

(Byla C-13/17)

(2017/C 095/12)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Fédération des entreprises de la beauté

Atsakovai: Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar išsilavinimo lygiavertiškumo pripažinimas, kurį valstybės narės gali taikyti pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 (1) dėl kosmetikos gaminių 10 straipsnio 2 dalį, yra susijęs tik su trečiosiose valstybėse, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės, suteiktu išsilavinimu?

2.

Ar pagal minėto reglamento 10 straipsnio 2 dalies nuostatas valstybei narei leidžiama nustatyti disciplinas, kurias galima laikyti „panašiomis“ į mediciną, farmaciją ar toksikologiją, ir reglamento reikalavimus atitinkančius kvalifikacijų lygius?

3.

Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, kokiais kriterijais remiantis disciplinas galima laikyti „panašiomis“ į mediciną, farmaciją ar toksikologiją?


(1)  OL L 342, 2009, p. 59.


Bendrasis Teismas

27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/7


2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Antrax It Srl/EUIPO – Vasco Group (Radiatorių termosifonai)

(Byla T-828/14 ir T-829/14) (1)

((Bendrijos dizainas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Registruoti Bendrijos dizainai, vaizduojantys radiatorių termosifonus - Ankstesni dizainai - Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas - Reglamento (EB) Nr. 216/96 1d straipsnis - Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 1 dalis - Nešališkumo principas - Apeliacinių tarybų sudėtis - Negaliojimo pagrindas - Individualių savybių nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas - EUIPO atliekamas teismo sprendimo, kuriuo panaikinami EUIPO apeliacinių tarybų sprendimai, vykdymas - Technologinių sprendimų gausa - Vertinimo data))

(2017/C 095/13)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Antrax It Srl (Resana, Italija), atstovaujama advokato L. Gazzola

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), iš pradžių atstovaujama P. Bullock, vėliau – L. Rampini ir S. Di Natale.

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Vasco Group NV, ankstesnis pavadinimas – Vasco Group BVBA (Dilsenas, Belgija), atstovaujama advokato J. Haber

Dalykas

Du ieškiniai, pareikšti dėl 2014 m. spalio 10 d. EUIPO trečiosios apeliacinės tarybos sprendimų (bylos R 1272/2013-3 ir R 1273/2013-3), susijusių su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūromis tarp Vasco Group ir Antrax It.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinius.

2.

Antrax It Sarl padengia savo, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) ir Vasco Group NV patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas, kurias Vasco Group patyrė per procedūras Apeliacinėje taryboje (bylos R 1272/2013-3 ir R 1273/2013-3).


(1)  OL C 65, 2015 2 23.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/8


2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Tubes Radiatori/EUIPO – Antrax It (Radiatoriai)

(Byla T-98/15) (1)

((Bendrijos dizainas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Bendrijos dizainas, vaizduojantis radiatorių - Ankstesnis dizainas - Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas - Individualių savybių nebuvimas - Reglamento Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas - EUIPO atliekamas sprendimo, kuriuo panaikinamas jos apeliacinių tarybų sprendimas, vykdymas - Teisė būti išklausytam - Raginimas pateikti įrodymus ir pastabas Bendrajam Teismui priėmus sprendimą dėl panaikinimo - Technologinių sprendimų gausa))

(2017/C 095/14)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Tubes Radiatori Srl (Resana, Italija), atstovaujama advokatų S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero ir P. Menapace

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), iš pradžių atstovaujama P. Bullock ir S. Di Natale, vėliau – S. Di Natale ir L. Rampini

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Antrax It Srl (Resana, Italija), atstovaujama advokato L Gazzola

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. gruodžio 9 d. EUIPO trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1643/2014-3), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Antrax It ir Tubes Radiatori.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. gruodžio 9 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) trečiosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1643/2014-3).

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

EUIPO padengia savo ir Tubes Radiatori Srl patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

Antrax It Srl padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 138, 2015 4 27.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/8


2017 m. vasario 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje LD/EUIPO

(Byla T-271/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Vertinimo ataskaita - 2011-2012 m. vertinimo procedūra - Faktinių aplinkybių iškraipymas - Teisės klaida - Piktnaudžiavimas pasitikėjimu - Teisėti lūkesčiai))

(2017/C 095/15)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: LD, atstovaujamas advokato H. Tettenborn

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama A. Lukošiūtės

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimo [konfidenciali informacija]  (2) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

LD padengia savo ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) šioje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 262, 2015 8 10.

(2)  Konfidencialūs duomenys neskelbiami.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/9


2017 m. vasario 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Morgese ir kt./EUIPO – All Star (2 STAR)

(Byla T-568/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo 2 STAR paraiška - Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas ONE STAR - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 095/16)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: Giuseppe Morgese (Barleta, Italija), Pasquale Morgese (Barleta), Felice D’Onofrio (Barleta), atstovaujami advokato D. Russo

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama J. Crespo Carrillo ir G. Sakalaitės-Orlovskienės

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: All Star CV (Hilversiumas, Nyderlandai), atstovaujama solisitoriaus C. Sleep

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. liepos 1 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1906/2014-5), susijusio su protesto procedūra tarp All Star, iš vienos pusės, ir G. Morgese, P. Morgese ir F. D’Onofrio, iš kitos pusės.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Giuseppe Morgese, Pasquale Morgese ir Felice D’Onofrio bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 398, 2015 11 30.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/10


2017 m. vasario 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Schönberger/Audito Rūmai

(Byla T-688/15 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pareigų paaukštinimas - 2011 m. pareigų paaukštinimo procedūra - Sprendimas nepaaukštinti ieškovo pareigų priskiriant prie AD 13 lygio - Bendrojo Teismo grąžinto nagrinėti ieškinio, kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtino ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįsto, atmetimas pirmojoje instancijoje - Perspektyva būti paaukštintu pareigose))

(2017/C 095/17)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Peter Schönberger (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato O. Mader

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Audito Rūmai, atstovaujami Í. Ní Riagáin Düro ir B. Schäfer

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2015 m. rugsėjo 30 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutarties Schönberger/Audito Rūmai (F-14/12 RENV, EU:F:2015:112) panaikinimo.

Apeliacinis skundas dėl

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Peter Schönberger padengia savo ir Europos Sąjungos Audito Rūmų patirtas bylinėjimosi išlaidas šioje instancijoje.


(1)  OL C 59, 2016 2 15.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/10


2017 m. vasario 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus)

(Byla T-15/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos panaikinimo procedūra - Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Cystus“ - Dalinis registracijos panaikinimas - Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas - Prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų nebuvimas))

(2017/C 095/18)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Georgios Pandalis (Glandorf, Vokietija), atstovaujamas advokatės A. Franke

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama S. Hanne

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: LR Health & Beauty Systems GmbH (Alenas, Vokietija), atstovaujama advokatų N. Weber ir L. Thiel

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. spalio 30 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2839/2014-1), susijusio su registracijos panaikinimo procedūra tarp LR Health & Beauty Systems ir G. Pandalis.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Georgios Pandalis bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 90, 2016 3 7.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/11


2017 m. vasario 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended)

(Byla T-30/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended“ paraiška - Ankstesni žodiniai Europos Sąjungos prekių ženklai INSTINCT ir NATURE’S VARIETY - Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų - Naudojimo pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalis - Reglamento (EB) Nr. 2868/95 22 taisyklės 3 ir 4 dalys))

(2017/C 095/19)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: M. I. Industries, Inc. (Linkolnas, Nebraska, Jungtinės Valstijos), atstovaujama iš pradžių baristerio T. Elias ir solisitoriaus B. Cookson, vėliau – advokato M. Montañá Mora

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama E. Zaera Cuadrado

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Natural Instinct Ltd (Kamberlis, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų C. Spintig, S. Pietzcker ir baristerio B. Brandreth

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2015 m. lapkričio 26 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2944/2014-5), susijusio su protesto procedūra tarp M. I. Industries ir Natural Instinct.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. lapkričio 26 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) penktosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 2944/2014-5) tiek, kiek ši taryba nusprendė, kad ankstesnis žodinis prekių ženklas INSTINCT nebuvo iš tikrųjų naudotas.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

EUIPO padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiama pusė M. I. Industries Inc. patirtų bylinėjimosi išlaidų.

4.

M. I. Industries padengia pusę savo bylinėjimosi išlaidų.

5.

Natural Instinct Ltd padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 106, 2016 3 21.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/12


2017 m. vasario 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kerstens/Komisija

(Byla T-270/16 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Ieškinio atmetimas pirmojoje instancijoje - Veiksmai, darantys žalą viešajai tarnybai - Įžeidžiančių teiginių apie kitą pareigūną skleidimas - Drausminė procedūra - Tyrimas nagrinėjant faktines aplinkybes - Drausminė nuobauda – papeikimas - Procedūros pažeidimas - Pažeidimo padariniai))

(2017/C 095/20)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Petrus Kerstens (Overeisė, Belgija), atstovaujamas advokato C. Mourato

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama T. Bohr ir C. Ehrbar

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2016 m. kovo 18 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimo Kerstens/Komisija (F-23/15, EU:F:2016:65) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. kovo 18 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimą byloje Kerstens/Komisija (F-23/15, EU:F:2016:65), kiek juo atmetamas reikalavimas panaikinti 2014 m. balandžio 15 d. Komisijos sprendimą, kuriuo Petrus Kerstens paskirtas papeikimas.

2.

Panaikinti 2014 m. balandžio 15 d. Komisijos sprendimą, kuriuo Petrus Kerstens paskirtas papeikimas.

3.

Iš Komisijos priteisiamos apeliacinio skundo nagrinėjimo ir pirmojoje instancijoje patirtos bylinėjimosi išlaidos.


(1)  OL C 260, 2016 7 18.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/12


2016 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Casual Dreams/EUIPO – López Fernández (Dayaday)

(Byla T-900/16)

(2017/C 095/21)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Casual Dreams, SLU (Manresa, Ispanija), atstovaujama advokatės A. Tarí Lázaro

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Miguel Ángel López Fernández (Fuensalida, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „Dayaday“ – Registracijos paraiška Nr. 13 243 563

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. spalio 6 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 375/2016-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. spalio 6 d. Antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 375/2016-2, kiek juo iš dalies atmesta apeliacija dėl 2015 m. gruodžio 17 d. EUIPO protestų skyriaus sprendimo Nr. B 2 469 545,

atmesti Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos paraišką Nr. 13 243 563, kurią kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis pateikė dėl visų 9 klasės prekių ir dalies 16 ir 24 klasių prekių, dėl kurių Apeliacinė taryba atmetė apeliaciją,

nepatenkinus ankstesnio reikalavimo, iš dalies panaikinti ginčijamą sprendimą remiantis Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalimi, kiek juo patvirtintas protesto ir apeliacijos atmetimas dėl 9, 16 ir 24 klasių prekių, ir grąžinti bylą Apeliacinei tarybai nagrinėti iš naujo atsižvelgiant į minėtame straipsnyje nurodytą atitinkamą pagrindą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas, ieškovės patirtas nagrinėjant bylą EUIPO apeliacinėje taryboje.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 5 dalies pažeidimas.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/13


2017 m. sausio 6 d. pareikštas ieškinys byloje RK/Taryba

(Byla T-11/17)

(2017/C 095/22)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: RK, atstovaujama advokatų L. Levi ir A. Tymen

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį priimtinu ir pagrįstu;

dėl to,

panaikinti Tarybos sprendimą, kuriame nenurodyta data ir kuris priimtas remiantis Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 42c straipsniu;

jeigu prireiktų, panaikinti 2016 m. rugsėjo 27 d. sprendimą, kuriuo atmestas ieškovės 2016 m. balandžio 29 d. skundas;

įpareigoti atsakovę atlyginti ieškovės patirtą turtinę žalą;

įpareigoti atsakovę sumokėti tam tikrą sumą atlyginant už ieškovės patirtą neturtinę žalą;

priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmajame ieškinio pagrinde nurodomas prieštaravimas dėl Pareigūnų tarnybos nuostatų 42c straipsnio teisėtumo, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 ir 21 straipsnių pažeidimas, 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79), pažeidimas ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnio pažeidimas.

2.

Antrajame ieškinio pagrinde nurodyta, kad pažeistas Pareigūnų tarnybos nuostatų 42c straipsnis, kaip jis įgyvendintas Tarybos pranešimu personalui Nr. 71/15, taip pat ginčijamiems sprendimams būdingi netikslumai ir pažeidimai, susiję su faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su teisės būti išklausytam ir teisės į gynybą pažeidimais.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su rūpestingumo pareigos ir gero administravimo principo pažeidimais.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/14


2017 m. sausio 13 d. pareikštas ieškinys byloje RL/Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

(Byla T-21/17)

(2017/C 095/23)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: RL, atstovaujama advokatų C. Bernard-Glanz ir A. Tymen

Atsakovas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį priimtinu;

panaikinti 2016 m. gegužės 11 d. Teisingumo Teismo kanclerio sprendimą, apie kurį ieškovė sužinojo 2016 m. gegužės 20 d. laišku, kuriuo nuspręsta nepaaukštinti ieškovės į AD10 kategoriją nuo 2015 m. liepos 1 d., ir, prireikus, panaikinti skundus nagrinėjančio komiteto 2016 m. spalio 6 d. sprendimą atmesti ieškovės 2016 m. liepos 22 d. skundą;

priteisti iš atsakovo ieškovės patirtą materialinę žalą;

priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme numatytos vidaus pareigų paaukštinimo sistemos pažeidimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su vienodo požiūrio principo ir Europos viešosios tarnybos vienodo administravimo principo pažeidimu.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/15


2017 m. sausio 17 d. pareikštas ieškinys byloje RQ/Komisija

(Byla T-29/17)

(2017/C 095/24)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: RQ, atstovaujamas advokatų É. Boigelot

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti jo ieškinį priimtinu ir pagrįstu,

panaikinti 2016 m. kovo 2 d. Europos Komisijos sprendimą C(2016)1449 final dėl prašymo atšaukti imunitetą, apie kurį pranešta 2016 m. kovo 11 d. ir apie kurį Generalinis Direktorius sužinojo 2016 m. kovo 14 d. grįžęs iš komandiruotės,

prireikus panaikinti 2016 m. spalio 5 d. Sprendimą Ares(2016)5814495 – 07/10/2016, apie kurį pranešta 2016 m. spalio 7 d. ir kuriuo Paskyrimų tarnyba atmetė 2016 m. birželio 10 d. pateiktą ieškovo skundą Nr. R/317/16,

priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį ir 135 straipsnį.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Tarnybos nuostatai), konkrečiai jų 23 straipsnio, ir Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 17 straipsnio bei principo, pagal kurį administracija privalo priimti sprendimą remdamasi tik teisėtais motyvais, t. y. reikšmingais ir nesiejamais su akivaizdžiomis vertinimo klaidomis, pažeidimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas Tarnybos nuostatų 24 straipsnio ir rūpinimosi pareigos pažeidimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas pareigos motyvuoti pažeidimu, visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalies trečios įtraukos, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 296 straipsnio, Tarnybos nuostatų 25 straipsnio ir nacionalinio intereso pažeidimu.

4.

Ketvirtais ieškinio pagrindas grindžiamas teisėtų lūkesčių pažeidimu ir akivaizdžia vertinimo klaida.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisės į gynybą, visų pirma teisės būti išklausytam, nešališkumo pareigos ir nekaltumo prezumpcijos pažeidimu, taip pat nerūpestingumu, be kita ko, protingo termino nesilaikymu.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/16


2017 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Lotte/EUIPO – Nestlé Schöller (Koalos atvaizdas)

(Byla T-41/17)

(2017/C 095/25)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Lotte Co. Ltd (Tokijas, Japonija), atstovaujama advokatės M. Knitter

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Nestlé Schöller GmbH & Co. KG (Niurnbergas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas (Koalos atvaizdas) – Registracijos paraiška Nr. 6 158 463.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. spalio 28 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 250/2016-5.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

atmesti protestą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimas;

Reglamento Nr. 2868/95 22 straipsnio 3 dalies pažeidimas;

Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas;

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/17


2017 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje No Limits/EUIPO – Morellato (NO LIMITS)

(Byla T-43/17)

(2017/C 095/26)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: italų

Šalys

Ieškovė: No Limits International Investments SA (Bissone, Šveicarija), atstovaujama advokato F. Canu

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Morellato SpA (Fratte di Santa Giustina in Colle, Italija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „NO LIMITS“ – Europos Sąjungos prekių ženklas Nr. 67 967

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. lapkričio 21 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2007/2015-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO ir įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas, susijusias su bylos R 2007/2015-5 nagrinėjimu Apeliacinėje taryboje, bylos 2919C nagrinėjimu Anuliavimo skyriuje ir bylos nagrinėjimu Europos Sąjungos Bendrajame Teisme.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Europos Sąjungos prekių ženklo reglamento 53 straipsnio 1 dalies pažeidimas arba neteisingas taikymas – skundžiamo sprendimo, kuriame nurodyta atitinkama ES prekių ženklo negaliojimo vertinimo data, klaidingumas;

Europos Sąjungos prekių ženklo reglamento 53 straipsnio pažeidimas arba neteisingas taikymas – neesami, nepakankami ir prieštaringi Corte d’Appello di Milano (Milano apeliacinis teismas) sprendimo Nr. 4425/2013, kuris tapo galutinis, išvadų taikytinumo ES prekių ženklui motyvavai;

neesami, nepakankami ir prieštaringi Europos Sąjungos prekių ženklo reglamento 54 straipsnio 2 dalies taikytinumo ES prekių ženklui motyvavai;

Europos Sąjungos prekių ženklo reglamento 53 straipsnio pažeidimas arba neteisingas taikymas – klaidingi ir prieštaringi motyvavai.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/17


2017 m. sausio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA)

(Byla T-44/17)

(2017/C 095/27)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: italų

Šalys

Ieškovė: Camomilla Srl (Bučinaskas, Italija), atstovaujama advokatų M. Mussi ir H. Chiappetta

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Neapolis, Italija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas CAMOMILLA – Europos Sąjungos prekių ženklas Nr. 7 077 555.

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. lapkričio 21 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2250/2015-5.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pakeisti ginčijamą sprendimą taip, kad atmetamas visas CMT pateiktas prašymas pripažinti registraciją negaliojančia;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, pakeisti ginčijamą sprendimą taip, kad prašymas pripažinti registraciją negaliojančia atmetamas ir dėl šių prekių: „18 klasė: prie kitų klasių nepriskirti gaminiai iš odos ir jos imitacijos, kuprinės, raktų dėklai (odos gaminiai), portfeliai, piniginės, ne brangiųjų metalų monetų piniginės, krepšiai, tualeto reikmeninės, dėklai ir futliarai; 25 klasė: drabužiai, avalynė, galvos apdangalai, pirštinės, pečių uždangalai, pečių skaros, chalatai“;

nepatenkinus ir pastarojo reikalavimo, panaikinti ginčijamą sprendimą;

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi Bendrajame Teisme išlaidas, o iš C.M.T. Compagnia Manifatture Tessili S.r.l. – bylinėjimosi apeliacinėje taryboje išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio pažeidimas.

Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalies pažeidimas.

Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punkto, siejamo su 8 straipsnio 1 dalies b punktu, pažeidimas.

Reglamento Nr. 207/2009 57 straipsnio 3 dalies, siejamos su šio straipsnio 2 dalimi, pažeidimas.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/18


2017 m. sausio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Yotrio Group/EUIPO (Žalias žiedas, pritvirtintas prie kojos)

(Byla T-47/17)

(2017/C 095/28)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Yotrio Group Co. Ltd (Linhai City, Kinija), atstovaujama advokato L. Ullmann

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: Sąjungos prekių ženklas, priskirtinas kategorijai „kiti“ (žalias žiedas, pritvirtintas prie kojos) – Registracijos paraiška Nr. 14 396 568.

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. lapkričio 15 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 285/2016-4.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas.

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/19


2017 m. sausio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija/Komisija

(Byla T-49/17)

(2017/C 095/29)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama V. Ester Casas

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

iš dalies panaikinti 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimą (2016/2018/ES), pagal kurį kai kurių valstybių narių, tarp jų – Ispanijos, patirtos tam tikros išlaidos nefinansuojamos ES lėšomis iš EŽŪGF ir EŽŪFKP, ta dalimi, kuria:

1.

kiek jis susijęs su Andalūzijos autonomine sritimi, nefinansuojama ES lėšomis iš EŽŪGF 1 356 144,90 EUR suma (2012 finansiniai metai).

2.

kiek jis susijęs su Katalonijos autonomine sritimi, nefinansuojama ES lėšomis iš EŽŪGF 2 191 585 EUR suma (2009–2012 finansiniai metai).

3.

kiek jis susijęs su Kastilijos ir Leono autonomine sritimi, nefinansuojama ES lėšomis iš EŽŪGF 9 638 473,73 EUR suma ir iš EŽŪFKP 433 138,10 EUR suma (2012–2013 finansiniai metai).

4.

Bendra šio ieškinio dėl panaikinimo suma – 13 619 341,73 EUR.

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi šiais pagrindais.

1.

Ieškinio pagrindai dėl Andalūzijos autonominei sričiai nustatytos finansinės korekcijos:

Ieškovė teigia, kad pažeista 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 320/2006, nustatančio laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 58, 2006, p. 42) 3 straipsnio 6 dalis, nes Komisija pripažino, jog organizacijos ACRES ir Unión Rural nėra gamintojos.

2.

Ieškinio pagrindai dėl Katalonijos autonominei sričiai nustatytos finansinės korekcijos. Ieškovė šiuo klausimu teigia, kad:

122 112,95 EUR dydžio vienintelė finansinė korekcija dėl trūkumų, susijusių su išlaidų tinkamumu finansuoti (su veiksmų programomis susiję patikrinimai: investicijos į OP „A“) prieštarauja teisei dėl to, kad Komisija pažeidė 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1580/2007, nustatančio Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (OL L 350, 2007, p. 1) 105 ir 106 straipsnius, siejamus su 2007 m. rugsėjo 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1182/2007, nustatančio konkrečias taisykles vaisių ir daržovių sektoriui, iš dalies keičiančio direktyvas 2001/112/EB bei 2001/113/EB ir reglamentus (EEB) Nr. 827/68, (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96, (EB) Nr. 2826/2000, (EB) Nr. 1782/2003 bei (EB) Nr. 318/2006 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2202/96 (OL L 273, 2007, p. 1), 55 straipsnio 3 dalimi ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013, p. 549), 52 straipsnio 1 ir 2 dalimis, nes nacionalinės institucijos tinkamai atliko šiose nuostatose nurodytus patikrinimus, todėl laikytasi taikytinų teisės aktų reikalavimų ir bet kuriuo atveju nekyla rizika fondui.

2 191 585 EUR fiksuoto dydžio 5 % korekcija (punktas: „Trūkumai patvirtinant programas/suteikiant leidimus daryti išlaidas, Katalonijos autonominė sritis“), prieštarauja teisei dėl to, kad Komisija pažeidė Reglamento Nr. 1306/2013 52 straipsnio 1 ir 2 dalis, siejamas su Reglamento Nr. 1580/2007 103 straipsniu, 105 straipsnio 2 dalies d punktu, 106 straipsniu, 107 straipsnio 1 dalies c–e punktais, 108 straipsnio 1 dalies b punktu ir 109 straipsnio 1 dalies a–c punktais, nes Ispanijos valdžios institucijos patvirtino nurodytų teisės aktų laikymąsi ir bet kuriuo atveju nekyla rizika fondui.

Subsidiariai nurodomas proporcingumo principo pažeidimas dėl to, kad pažeistos Reglamento Nr. 1306/2013 52 straipsnio 2 ir 3 dalys, siejamos su Dokumentu VI/5330/97, kuriuo patvirtintos Rekomendacijos dėl finansinių pasekmių apskaičiavimo rengiant sprendimą dėl EŽŪOGF Garantijų skyriaus sąskaitų apmokėjimo.

3.

Ieškinio pagrindai dėl Kastilijos ir Leonės autonominei sričiai nustatytos finansinės korekcijos. Ieškovė šiuo klausimu teigia, kad:

10 071 661,83 EUR fiksuoto dydžio 5 % finansinė korekcija ir naudotas skaičiavimo metodas prieštarauja 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 209, 2005, p. 1) 31 straipsnio 2 daliai, ir Komisijos dokumento VI/5530/97 rekomendacijoms bei AGHRI-2005-64043.

Subsidiariai nurodoma, kad Komisijos nustatyta fiksuoto dydžio korekcija yra neproporcinga ir pažeidžia Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 31 straipsnio 2 dalį, siejamą su Dokumentu VI/5330/97.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/21


2017 m. sausio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Austrian Power Grid/ACER

(Byla T-53/17)

(2017/C 095/30)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Austrian Power Grid AG (Viena, Austrija), atstovaujama advokatų H. Kristoferitsch ir S. Huber

Atsakovė: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti šias 2016 m. lapkričio 17 d.Agency for the Cooperation of Energy Regulators sprendimo Nr. 06/2016 dėl elektros perdavimo sistemos operatoriaus pasiūlymo dėl pralaidumo skaičiavimo regionų nustatymo dalis:

Sprendimo 1 straipsnį ir

I priedo 1 straipsnio 1 dalies c punktą;

I priedo 2 straipsnio 2 dalies e punkte vartojamą žodį „taip pat“ ir frazę „skiriant pajėgumus ant susijusios prekybos zonos ribų, kol bus įvykdyti šio dokumento 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti reikalavimai“

I priedo 5 straipsnio 1 dalies s punktą;

I priedo 5 straipsnio 3 dalį;

I priedo žemėlapį Nr. 3;

Sprendimo 2 straipsnį;

IV priedą;

V priedą;

priteisti iš ACER bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ACER neturi įgaliojimų nustatyti naujų prekybos zonos ribų ir pralaidumo paskirstymo.

Ieškovė teigia, kad ACER neturi įgaliojimų nustatyti naujų prekybos zonos ribų ar pralaidumo paskirstymo per procedūrą dėl pralaidumo skaičiavimo regiono (PSK) nustatymo, kaip nustatyta PPPM reglamento (1) 15 straipsnyje, atitinkamai sprendime, pagrįstame ACER reglamento (2) 8 straipsnio 1 dalimi. Be to, ieškovė tvirtina, kad nuoroda, jog ginčijamas sprendimas gali būti peržiūrėtas, kaip nurodyta jo 2 straipsnyje (kuris pats yra neteisėtas ir skundžiamas), negali ištaisyti šio įgaliojimų neturėjimo.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia Reglamentą (EB) Nr. 714/2009 ir PPPM reglamentą keliais aspektais.

Ieškovė teigia, kad ACER klaidingai taikė teisinį perkrovos apibrėžimą ir kad DE-AT jungiamoji linija nėra perkrauta, todėl jai negali būti taikomas pralaidumo paskirstymas.

Ieškovė toliau nurodo, kad Vokietijos ir Austrijos bendros elektros rinkos padalijimas visiškai prieštarauja Reglamentu (EB) Nr. 714/2009 (3) siekiamiems tikslams ir pažeidžia principą, kad vidinės perkrovos negali būti perkeltos iki nacionalinių sienų.

Galiausiai ieškovė teigia, kad sprendimas faktiniu požiūriu yra klaidingas ir jame neteisingai taikomas naujų prekybos zonos ribų sukūrimo kriterijus, visų pirma dėl to, kad DE-AT siena nėra struktūriškai perkrauta, ACER nesvarsto alternatyvių prekybos zonos ribų, yra ne tokių invazinių techninių priemonių, ginčijamame sprendime neatsižvelgiama į būsimą plėtrą, sprendimas pažeidžia reikalavimą, kad prekybos zonos turi būti nuolatinės, ir ACER klaidingai vertina tiekimo aplinkinėmis linijomis pobūdį.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia Europos Sąjungos pirminę teisę.

Ieškovė teigia, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia proporcingumo principą, nes nebuvo svarstomos ir priimtos mažesnę įtaką darančios, bet taip pat tinkamos priemonės.

Ieškovė taip pat tvirtina, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia pagrindines laisves, nes dirbtinis jungtinės Austrijos-Vokietijos elektros rinkos atskyrimas lemia prekybos elektra tarp abiejų valstybių narių kiekybinius apribojimus. Šiuo aspektu, ieškovės manymu, ginčijamas sprendimas pažeidžia laisvą prekių judėjimą, įtvirtintą SESV 34 ir 35 straipsniuose. Be to, kaip teigia ieškovė, perdavimo pajėgumo apribojimais, atsirandančiais nustačius prekybos zonos ribą ir sukūrus pralaidumo paskirstymo mechanizmą, nepagrįstai apribojama ieškovės paslaugų teikimo laisvė (SESV 56 straipsnis).

Galiausiai ieškovė tvirtina, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia ES konkurencijos teisę, nes jungtinės Austrijos-Vokietijos elektros rinkos atskyrimas nustatant prekybos zoną ir sukuriant pralaidumo paskirstymo mechanizmą (CAM) prilygsta rinkos padalijimui, o tai yra SESV 101 straipsnio pažeidimas.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad priimdama sprendimą ACER pažeidė kelis procedūrinius reikalavimus.

Šiuo klausimu ieškovė teigia, kad klaidingai grįsdama savo sprendimą PPPM reglamento 15 straipsniu ACER taikė netinkamą procedūrą siekdama sukurti naujas prekybos zonos ribas ir nustatyti CAM.

Ieškovė taip pat nurodo, kad Austrijos reguliuotojo E-Control prašymas pakeisti visų TSO PSK projektą nebuvo nagrinėjamas pagal procedūrą, numatytą PPPM reglamento 9 straipsnio 12 dalyje.

Be to, ieškovė tvirtina, kad ACER viršija savo įgaliojimus nuspręsdama, kad 2015 m. rugsėjo mėn. pateikta neprivaloma nuomonė 09/2015 yra privaloma. Toliau ieškovė teigia, jog kadangi privaloma pripažinta nuomonė nebuvo priimta per konsultacijų procedūrą, buvo pažeistos pareiškėjo procesinės teisės.

Ieškovė dar nurodo, kad ACER ginčijamo sprendimo parengiamojoje byloje trūksta techninių tyrimų, analizių ir išsamių įvertinimų. Anot ieškovės, arba agentūra pateikė ieškovei labai neišsamią informaciją ir taip pažeidė ieškovės teisę išsamiai susipažinti su bylos dokumentais pagal Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnį, arba agentūra visiškai nerengė techninės ekspertizės ir analizės ir (arba) su jomis nesusipažino tam, kad ginčijamas sprendimas turėtų tinkamą faktinį pagrindą (o tai taip pat prilygsta rimtai procedūrinei klaidai).

Galiausiai ieškovė teigia, kad ginčijamas sprendimas yra pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, kurios nebuvo pakankamai aiškios, nes agentūra visų pirma – bet ne tik – nepateikė pastabų dėl to, ar yra struktūrinė perkrova jungtinėje Vokietijos–Austrijos rinkoje ir kur tai būtų veiksmingiausia suvaldyti; kokia apimtimi vyksta tiekimas aplinkinėmis linijomis ir kiek tai paveikia Vokietijos–Austrijos sieną, kokį poveikį turi esamos ir priimtos, bet dar netaikomos priemonės, susijusios su tinklo plėtra ir tinklo saugumo gerinimu, kiek elektros, tiekiamos į Austriją per kitas valstybes nares, vėliau iš jos tiekiama į Vokietiją.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad nebuvo nurodyti motyvai.


(1)  2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės (OL L 197, p. 24).

(2)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (OL L 211, p. 1).

(3)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 (OL L 211, p. 15).


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/23


2017 m. vasario 1 d. pareikštas ieškinys byloje Grupo Orenes/EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

(Byla T-63/17)

(2017/C 095/31)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Grupo Orenes, SL (Mursija, Ispanija), atstovaujama advokatės M. Sanmartín Sanmartín

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Akamon Entertainment Millenium, SL (Barselona, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „Bingo VIVA! Slots“ – Registracijos paraiška Nr. 13 468 251

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. lapkričio 7 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 453/2016-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO padengti savo ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 64, 75, 76 straipsnių, prireikus siejamų su to paties reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktu ir 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą dėl Bendrijos prekių ženklo, 50 ir 52 taisyklėmis, taip pat Teisingumo Teismo jurisprudencijos, susijusios su visomis minėtomis nuostatomis, pažeidimas.

Tinkamo visapusiško žymenų palyginimo neatlikimas.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/24


2017 m. vasario 8 d. pareikštas ieškinys byloje Consorzio IB Innovation/Komisija

(Byla T-84/17)

(2017/C 095/32)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Consorzio IB Innovation (Bentivoglio, Italija), atstovaujama advokatų A. Masutti ir P. Manzini

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą, visą arba iš dalies, remiantis pateiktais ieškinio pagrindais;

priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ieškinys pateiktas dėl 2016 m. lapkričio 30 d. Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato sprendimo (Nr. 2016 – 6711369), kuriuo Komisija pritarė 2016 m. lapkričio 21 d.Lubbock Fine galutinei išvadai Nr. 14-BA259-027 ir todėl nusprendė, kad 2 Consorzio IB Innovation turi grąžinti 94 925,43 euro pagal sutartį Nr. 261679-CONTAIN ir 155 482,91 euro pagal sutartį Nr. 288383-ICARGO ir patikrinti, ar buvo sisteminių klaidų, susijusių su paskesnėmis sutartimis.

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su klaidingu ir prieštaringu sąvokų „gavėjas“ ir „trečiosios šalys“ aiškinimu pažeidžiant General Agreement (toliau – GA) ir jo II priede pateiktas General Conditions.

Šiuo klausimu ieškovė tvirtina, kad turint omenyje Consorzio IB Innovation pobūdį pagal GA gavėju turi būtų laikomas kolektyvinis subjektas, kurį sudaro visi konsorciumo nariai. Todėl konsorciumo nariai yra ne trečiosios šalys gavėjo atžvilgiu, bet paties gavėjo dalis. Jų darbuotojai, kuriuos šie nariais perleidžia konsorciumui atlikti GA nurodytoms užduotims, turi būti laikomi gavėjo darbuotojais ir neturi būti minimi I priede, kaip nurodyta skundžiamame sprendime.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad skundžiamas sprendimas neturi teisinio pagrindo, kad jo motyvai prieštaringi ir kad juo pažeidžiamas gero administravimo principas.

Šiuo klausimu ieškovė tvirtina, kad skundžiamas sprendimas privalo būti pagrįstas aiškia teisine norma, o ne – kaip šiuo atveju – Guide on Financial issues, parengtu Komisijos tarnybų ir neturinčiu teisinės galios. Šis sprendimas taip pat pažeidžia gero administravimo principą, pagal kurį Komisija negali priimti aktų, kurie privalomi jų adresatams ir yra pagrįsti Komisijoje nedirbančio auditoriaus nekompetentinga ir prieštaringa išvada.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su sutarčių CONTAIN ir ICARGO GA II priedo II.15.2.c straipsnio klaidingu aiškinimu ir taikymu.

Šiuo klausimu ieškovė tvirtina, kad Consorzio IB Innovation konsultantai, kurių netiesiogines išlaidas buvo atsisakyta padengti, yra ne kito subjekto įdarbinti specialistai, t. y. jie yra savarankiškai dirbantys asmenys. Todėl jie nepatenka nė į vieną atvejį, kai pagal nuostatos 2.c dalį negalima padengti išlaidų. Consorzio IB Innovation konsultantai, kurie dirba nuotoliniu būdu, taip pat nepatenka į šiuos išskirtinius atvejus, ir jiems privalo būti taikoma bendroji norma, t. y. jų netiesioginėms išlaidoms taikoma 60 % fiksuota norma.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su Europos Sąjungoje taikomo kalbų režimo pažeidimu.

Šiuo klausimu ieškovė teigia, kad auditoriaus išvada ir atsakovės sprendimas, kuriuo patvirtinta ši išvada, parengti anglų kalba, t. y. kita nei Consorzio IB Innovation nacionaline kalba. Todėl pažeistas 1958 m. balandžio 15 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1, nustatančio Europos atominės energijos bendrijoje vartojamas kalbas, 3 straipsnis.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su gero administravimo principo pažeidimu, nes nesilaikyta kruopštumo ir rūpestingumo nagrinėjant bylą.

Šiuo klausimu ieškovė tvirtina, kad tuo atveju, kai Komisija deleguoja išorės auditoriui užduotį išanalizuoti projektų sąskaitų teisingumą, kruopštumo pareiga pereina auditoriui. Be to, kai auditoriaus išvada gauta, pagal gero administravimo principą reikalaujama, kad Komisija ypač rūpestingai ją išanalizuotų ir Komisija suteikiama teisė prireikus dalyvauti keičiant išvados turinį. Komisija pažeidė šią kruopštumo pareigą.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/25


2017 m. vasario 13 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija/Komisija

(Byla T-88/17)

(2017/C 095/33)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama M. Sampol Pucurull ir M. García-Valdecasas Dorrego

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

iš dalies panaikinti, kiek tai susiję su Ekstramadūros mokėjimo agentūra, 2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/2113 dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuotomis išlaidomis EŽŪFKP 2007–2013 m. programavimo laikotarpio paskutiniais vykdymo metais (2014 m. spalio 16 d. – 2015 m. gruodžio 31 d.), patvirtinimo, dėl to, kad jai nebuvo atlyginta 5 364 682,52 EUR suma;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 277, 2005, p. 1), iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 473/2009 (OL L 144, 2009, p. 3), 69 straipsnio pažeidimu dėl to, kad neleidžiama atskaičiuoti 5 364 682,52 EUR sumos (sumos, kurios negali būti pakartotinai panaudotos) patvirtinant sąskaitas, susijusias su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuotomis išlaidomis EŽŪFKP 2007–2013 m. programavimo laikotarpio paskutiniais vykdymo metais.

2.

Antrasis, t. y. papildomas ieškinio pagrindas pateikiamas tuo atveju, jeigu Bendrasis Teismas nuspręstų, kad nebuvo pažeistas Reglamento Nr. 1698/2005 69 straipsnis, susijęs su tuo, kad atsakovė veikė prieštaringai, viršijo įgaliojimus ir pažeidė teisėtų lūkesčių principus.


Klaidų ištaisymas

27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/26


Pranešimo Oficialiajame leidinyje dėl bylos F-104/15 – 2016 m. liepos 20 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje U (*)/Komisija (Viešoji tarnyba – Maitintojo netekimo išmoka – Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 18 ir 20 straipsniai – Mirusio buvusio pareigūno sutuoktinis – Teisė į išmoką – Antroji santuoka – Pareigūnų vienodas vertinimas) – klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 364, 2016 m. spalio 3 d. , kaip pakartotinai išspausdinta siekiant apsaugoti asmens duomenis)

(2017/C 095/34)

4 puslapis, tyrinys, ir 33 puslapis: „U (*)“ pakeičiama „RN (*)“.


27.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 95/26


Pranešimo Oficialiajame leidinyje dėl bylos T-695/16 P – 2016 m. rugsėjo 29 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. liepos 20 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-104/15, U (*)/Komisija – klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 441, 2016 m. lapkričio 28 d. , kaip pakartotinai išspausdinta siekiant apsaugoti asmens duomenis)

(2017/C 095/35)

4 puslapis, tyrinys, ir 28 puslapis: „U (*)“ pakeičiama „RN (*)“.